You are on page 1of 369

DNANIN ON K TABAKASI

"Bir sonraki tekml aamasna hazr olanlar iin Kryonun verdii bilgiler son derece deerlidir. Bunlar hem bize, hem de gezegenimize ifa verecek bilgilerdir. Kryon hereyin gerekten yolunda olduunu ve yapacak iimiz olduunu bilmemizi salyor."
Louise L. Hay

Kryonun medyum kanalyla verdii mesajlar hale geliyorlar. Yeni a gerekten zerimizde.

giderek

olaanst

deerli

Metaphysical Reviews

"Bu kitaba ak bir zihinle yaklatm ve onu elimden brakamadm. Kryonun szleri sevgi dolu, huzur verici ve gven tazeleyici. Bir hayli byk haberle kar karyayz.
The Light Connection

"Bilgilerin sunuluundaki sadelik bu almay Metafizikle yeni tanm kimseler iin son derece anlalr klmakta, kdemli yeniaclara da birok yeni igr vermektedir...
The Connecting Link Magazine

"Kyamet kehanetlerinden bktnz m? Bu kitap ise artc olumlulukta, berrak ve pratik bir bilgi sunuyor. Yaammz deitirme potansiyeliyle dolu bu bilgi Ruhun insanlara olan inanlmaz sevgisini yanstyor.
Arizona Networking News

"Gerekten byk meseleleri direkt ve sevgi dolu bir biimde ele alan bu kitabn tm dnyada ok ses getireceine inanyoruz.
The NewTimes

DNANIN ON K TABAKASI
inizdeki statln Ezoterik Bir ncelemesi

Yazan:

Lee Carroll
eviren:

Semra Ayanba

AKAA

DNA isim (Biyokimya)


Eksik-oksijenli men larda hemen ekirdek tm ve canl asidi, kro mozomlarn ana unsuru olarak he organizma kendini bulunan kendi

kopyalayan bir madde. Genetik bil ginin taycs.

isim (Kuantum Biyoloji - Metafizik)


Eksik-oksijenli nn taycs ekirdek olarak, % asidi; 5ten nsan daha bedeninin az genetik yaps biyolojik talimatlardan

oluan ift sarmal. DNAnn % 90mdan fazlas kuantum ener ji ve talimatlardr, ki onlar kutsal yaam tanmlar ve nsann Akaik tarihini ve iindeki tanrsall oluturur.

Bu kitap aadaki kiilere ithaf edilmitir:

Patti Carroll
Yaklak on yldr arka plnda alarak, ylda elliyi akn Kryon toplants dzenleyen sevgili eim. Kendini bu almaya gerekten adam olan bir Ik-iisi.

Tommy Thomsen
Aramzdan ok erken ayrlan sevgili Alman arkadam ve yoldam.

Ted Dircz
Onsuz hibir Kryon gemi yolculuu ayn olmayacak. yleyse kadehlerimizi doldur Ted. Seni ok zlyoruz.

Mary Lou Jackson


Doktor dostumuz ve ocuklarn ok derin retmeni. Yznde daima bir glmseme. Seni zleyeceiz.

Kitabn Orijinal Ad: The Twelve Layers of DNA / An Esoteric Study of the Mastery Within Bu Kitabn Trkiyedeki Yayn Haklar Akal Telif Haklar Ltd. ti. araclyla Akaa Yayn Datm Tantm Ltd. ti. 'ne aittir. Copyright 2010-Platinum Publishing House

Renkli llstrasyonlar: Elan Dubro-Cohen Bask: Avc Ofset Kapak Basks: Santra Ajans Cilt: Evren Ciltevi Film: Gven Grafik Yaynclk Sertifika No:10544 ISBN: 978-975-6793-78-7

AKAA
Yayn Datm Tantm Ltd. ti. Lamartin Cad. No: 40 Asma Kat Taksim I stanbul Tel: (0212) 235 99 73 - Faks: 235 99 70 http://www.akasa.com.tr

Birinci Basm stanbul, 2010

NDEKLER
nsz - Dr. Todd Ovokaitys / 7 Giri - Lee Carroll / 17 Blm 1: Grnmez Madde! / 25
Lee Carroll

Blm 2: Bu alma Nasl Balad / 31


Lee Carroll

Blm 3: DNA Yeni Bir Biimde ncelendi / 45


Lee Carroll

Blm 4: Hi Kimsenin zerinde Dnmedii eyler / 55


Lee Carroll

Blm 5: reti Balyor / 77


Lee Carroll

Blm 6: DNAnn On ki Tabakas / 109


Kryon

Blm 7: DNAnn Birinci Grubu - Birinci, kinci ve nc Tabakalar / 121


Kryon

Blm 8: DNAnn kinci Grubu - Drdnc, Beinci ve Altnc Tabakalar / 147


Kryon
5

Blm 9: DNAnn nc Grubu - Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Tabakalar / 169


Kryon

Blm 10: DNAnn Drdnc Grubu - Onuncu, On-birinci ve On-ikinci Tabakalar / 209
Kryon.

Blm 11: DNA Gruplandrmasnn zeti ve Byk Sr / 241


Kryon

Blm 12: DNA Alann Aktifletirmek / 249


Kryon (Boulder, Colorado)

Blm 13: DNAnn Belirli Enerjilerini Aktifletirmeye Balamak / 265


Kryon (Riga, Letonya)

Blm 14: DNAnn ve nsan Irknn Tarihi / 291


Kryon (Portland, Oregon)

Blm 15: Byk Bilimsel Eilim / 315


Kryon (Gaithersburg, Maryland)

Blm 16: Gncel Olaylar - Organ Nakilleri Yapay Yaam - Sonsz / 337
Lee Carroll

DNAnn On ki Tabakasnn Renkli llstrasyonlar / 353


Elan Dubro-Cohen

NSZ
Dr. Todd Ovokaitys

NSZ
Yazan: Dr. Todd Ovokaitys

Watson ve Crick, DNAnn ift sarmal yapsn gzler n ne serdiklerinden beri, bu zarif grnt, kendi yapmza de rinlemesine bakma ve yaam reten ilevlere dnen gzelli i ve formu bulma yeteneimizi yanstan kltrel bir ikon ola gelmitir. Einsteinn bir fotorafnn yirminci yzyl dehas fik rini artrmasna benzer bir biimde, DNAnn resmi de hem estetik takdiri, hem de bilinli varlklar olarak kendi ya pmzla ilgili derin gerekleri kefetmi olmay artrr. DNAnn kimyasal formunun ve yapsnn dnm noktas oluturan kefinin ardndan, bu alma DNAnn ifresini z meye doru ilerledi. Birka on yl iinde, DNAnn l ifresi tamamyla zld ve bu baar insann bilimsel dehasnn ye ni bir kantn oluturdu. l ifrenin anlam udur: DNA nn her baz, bir protein oluturmaya balamak, belli bir a mino asit yap tan eklemek ya da yeni molekl oluturma ilemini durdurmak iin belirli bir talimata dnr. Keif d zeyinde, bilimin bu ifreyi neredeyse tamamyla zd, by lece salk ve biyokimya bilimlerini dntrmeye hazr oldu u dnlmt. Temel nizmadaki insann klmt. tm ifre ifrenin Sonra, anlalm bile Johns olmakla bir birlikte, sonraki iini kk grevi, gz Tp bir orga bir uzunluu, haritasn Hopkins yani

ifresinin

karma

korkutucu Fakltesin

niversitesi

den iki bilim adam bu zor grevi mmkn klan gereci kefet ti. Dr. Hamilton O. Smith ve Dr. Daniel Nathans, kesme en zimleri denen DNA enzimleri tryle ilgili olarak dnm nok tas oluturan bir aratrma yaptlar. Ksaca, bu enzimler, sa
8

nsz
dece belli bir DNA bazlar dizisi mevcutsa DNAy kesen ok belirli DNA makaslar st gibiydiler. ste DNAy bir belli yerlerde siste matik olarak kesebilerek ve sonra bu daha kk, daha idare edilebilir dizileri bindirerek, canl organizmann btn DNA dizisi ifresini belirlemek mmkn hale gelmiti. DNA bilimsel kefinin bu vehesi benim iin zellikle et kileyiciydi, ben dece Johns orada nk bu aratrmaya niversitesinde Nobel bir o dl tp srada verildii Dr. srada Sa Hopkins rencisiydim.

bulunmakla

kalmyordum,

Nathansn

ders verdii mikrobiyoloji laboratuar blmndeydim. Dr. Nat hans yle sessiz, yumuak bal biri gibi grnyordu ki, bu mtevaz uyla ve bir snf laboratuar Nobel retmeninin kazandn birlikte aratrmay muazzam bir DNA ok bulu arm ampanya meslekta dl rendiimde

ve sevinmitim. Sadece bu kadar da deil, o gn retmenim arkadalarmla deney birlikte kaplarmzla yapt ierek retmenimizi,

n ve bilimin kaydettii ilerlemeyi kutlamtm. Bu keif, Kerry Mullis adl San Diegolu bir bilim adam nn ni keifleriyle belirlemenin birletiinde, peine sahne DNA aratrmas Kerry tarihin Mullis, deki en byk zorluun, btn insan DNAs ifresinin dizisi dmeye hazr denen olmutu. bir polimeraz sl tem nsan ve birka zincirleme reaksiyonu yntem belirli tasarlam DNA dizi oto

ve bu buluuyla bir Nobel dl kazanmt. Bu yntemin na altnn olduunu Genomu endstri nce yl ayrntlarna syleyelim. daha ileri Projesine tarafndan baaryla girmeden, Bunlarn teknik baland. bunun ve lerinin milyonlarca kat oaltlmasn salayan dahice bir yn zellikle dizilimin masyonundaki zel evrimlerin bu birletirilmesiyle, niversiteler grev ilk tarihinde muazzam

Hkmetler, nsanlk

desteklenen tamamland.

kez, bir insan reten DNA bilgisinin tam formln ren


9

mitik. Harflere evrilen milyar baz iftleri, yaklak yz bin sayfalk bir ders kitab oluturabilirdi! Bylesine inanl maz bir karmaklk ve ayrnt tamamen zlmt. Bu muazzam baardan itibaren, tp biliminin birok has tal iyiletirecek dnld. anahtara Bu sahip olduu, hatta bir bir insan insan keifte insann DNA mrn olu bulu genetik ifresinin daha nce olanaksz grlen lde uzatacak ifreleri rene bilecei ifre nuldu. ifresinin aratrma gsteren srecinde, artc turmak iin daha nce inanldndan daha az -genler denendizisinin Daha yirmi gerektiini nce, nsan Genomunun, iftinin yani toplam

kromozom

en az yz bin geni barndrd dnlyordu. Bir insan if relemek iin sadece otuz bin ila krk bin genin gerekli olduu nun renilmesi artc olmutu. Daha da artc olan, n san Genomunun sadece kk bir parasnn genlerin ifrele rini oluturan baz dizilerine sahip olduunun kefedilmesiydi. Geriye kalan blm, bir ses bandnda gerek ifreleme dizileri arasnda bulunan ve hibir bilgi iermeyen aralklar gibi gr nyordu. artc keif uydu ki, ilk bata p DNA olarak etiketlenen bu ifrelemeyici DNA btn insan ifresinin % 97 sini oluturuyordu! Sistemin bu nizmaya sel oran, bir yarar nasl genlerin kadar byk blmnn pek ifrelemeyici korumayan DNAnn olma evrim yksek d

snn nedeni neydi? Eer onun belli bir amac yok idiyse, orga olmayan zellikleri basklara onun dayanmt? ifreleyici ifrelemeyici dizilerinin

yaptklar

eyin

zenlenmesinde bir biimde nemli olduunu ima eder. Biz in san yaamn reten otuz bin ila krk bin anahtar proteini in a etmek iin ieren formllere bir sahiptik; tarifine ama bu durum, olup da binlerce karm malzemeyi yemek sahip

nasl yapacamzla ilgili talimatlara sahip olmamaya benzi


10

nsz
yordu. nin p DNAnn biri, bu gizeminin gizemli aratrlmas tarifin nasl bir srdrlrken, malzemeleri araya geti aklamalardan btn blmn olarak

ifrenin

dzenleyicileri tedavisinde ve insan

rildikleriyle ilikili olduudur. Hastalklarn leri yok etmekle vaadin Belirli tam olaanst lenmesinin rekecektir. meler leyilerinin ilerlemelerle, olmann daha birlikte, ortaya tam bu iin, kaltmsal ifrenin eilim ilgili ge i dzen ilerle kalitesini nce olarak artrmakla anlalmas isel

gerekleebilmesi dzenleyici olmakla olarak

karmaklklarnn

sistemlerin

anlalmasnda dzenlemenin iin,

kaydedilmi

karlmas

ifrelemeyici

DNA unsurlarnn, yani genomik ok katl pastann byk b lmnn eylemlerinin ve rollerinin daha tam bir bilgisi gere kecektir. Son altm ylda DNAy ve genetik ifreyi anlamakta kay dedilen artc ilerleme, bu sistemin ileyiinin daha derin i levlerinin gizemine de kapy amaktadr. Bilim tarihinde, o u kez, bir bilimciyi kefe gtren ey sezgisel bir sramadr; grd DNA vizyonunun Kerry Mullise genomik bilimde dev rim yapan polimeraz zincirleme reaksiyonunu kefetmesini sa layan igry vermesi gibi. ok satan spiritel kitaplarn uluslararas ne sahip ya zar Lee Carrollun benden bu kitaba bir nsz yazmam iste mesinin nedeni, DNAnn kat bilimsel dnyas ile DNAnn i sel vizyonlarnn iin, sezgisel, kantlanamaz anlayna daha derin dnyas bir arasnda bir kpr oluturmakt. Byle vizyonlar, hem bilgi hem de pratik kullanm igryle DNAnn nihai bunu katkda bulunabi kar lir de bulunmayabilir de, ancak birok bilimsel bulu bir anlk mjdelenmi, bilgiyi ortaya mak iin yaplan uzun ve zor bir alma izlemitir. Tp fakltesindeki ikinci ylnda kimya derslerine katlan
11

bir renci, genellikle, organik kimyann balamasnn ve son ra bir alan olarak gelimesinin yolunu aan sezgisel srama nn iyi bilinen ve sk sk yinelenen bir rneini renir. Bu, Kekule adyla bilinen ve benzen moleklnn yapsn belirle meye alan aratrmaclar kk omurgas arasnda alt karbon organik anlamna yer alan ile bir kimyacnn hidrojen beklenen Bir gece yksdr. atomunun bon nte Aratrmalarda, birleimi, bir atomu alt

molekllerden gelmektedir). sanki o

davrana uymamt (bu anlamda organik, birbirine bal kar atomlarnn ilikisiz ryasnda, Kekule, kuyruunu yutan bir ylan grd. Bu gr grnt Kekuleye, benzeni, kuyruunu yutan bir ylanm gibi bir halka molekl olarak aratrma il hamn verdi. Bu vahiy, Kekulenin, benzenin halka yapsn ye ni molekler balayc zelliklerle kantlamasn salad ve bu modern organik kimyann geliiminin yolunu at. Kekulenin grd ryada ona ilham veren imge, asln da kadim bir imgeydi. Kadim gizem okullar, Uroboros adyla bilinen bu imgeyi, kuyruunu yutan bir ylan, bir ejderha ya da ler bir kertenkele ettii olarak resmetmilerdi. kalplaryla ve bu Bu imgenin, varolu simya dng emberini aratrmas halinde tekrarlanan dnlmt byk Hermetik

temsil

geleneinde iyi bilinir. Eer bir sre, btn bir emberden geip ncekinden bi raz daha gelimi olarak emberin balangcna dnerse, orta ya kan kalp, her bir dngsel tamamlanta niteliksel olarak ykselen bir emberdir. Bu bir emberden, bir daireden ok, bir sarmal iaret eder. Yorumbilim olarak tanmlanan bir renim srecinde, aradaki renimden sonra ayn bilgiye geri dn, ayn bilgiden daha byk renim ve igr elde etme yi salar ve buna yorumbilim sarmal denir. DNAnn esas ge ometrisi bir sarmaldr; onun bu formu, geliim ve tekml dn
12

nszgleriyle elde edilen yorumbilim renimini akla getirir. DNAnn ift sarmal yaps, iki zt sarmaln birleiminden oluur. Bu ift sarmal, ezamanl olarak, ayn anda her iki yn de sarmal izer. Bu ayrca, yukars naslsa aas da yledir eklindeki ska yinelenen Hermetik iddiaya kouttur. Bu ezoterik kitapta sunulan bilgi, ifrelenmi gizem oku lu geleneklerinin edilen bir oundan tr ileri farkl Hermetik ama o, olarak, bilgidir. DNAnn anlalabilir Bu bilginin daha esasna biimde hibir de ifade

blm

kantlanamayabilir,

rinlemesine

bakabilmeyi ve onun daha nce grlememi ya

ntlar gstermesine izin vermeyi salayabilir. Kimyada deil ama fizikte, Lee Carrollun sunduu sezgi sel hip in vizyonla olduu fizikte ilikilendirilebilecek inancdr. esas Sper en derin geliim, gre, evrenimizin, matemati yaratmasn algladmz boyuttan daha yksek bir boyutsal dzene sa Sicim Teorisine kuvvetlerin birleik formllerini

salayan az sayda boyutsal model vardr. Bunlardan biri on boyutlu modeldir; bu model uzay boyutunu, bir zaman bo yutunu ve grnmeyen daha derin alt boyutu kapsar. Bu ma tematie ve teoriye gre, bu alt ekstra boyut kvrlarak arkk tm doa toplar noktalar oluturur kuatr. btn ve bizim gsterisini drt-boyutlu ramen, (kendilerini uzaymzdaki bunlar tm gstermele Grlmemelerine

kuvvetlerinin

rini) salar. Bu kitapta Kryon imzasyla sunulan bilgide de, anlatlan larn reciyle net bir ounun daha fiziksel yksek ve bir bilimsel boyutun gerelerle nesnesini asla ya kantlanama fenomenini dayanr. yabilecei aka belirtilmitir. Bu, daha dk bir boyutun ge da biimde anlamann mmkn olmad fikrine

rnein, eer sizin tek l boyutunuz bir daireyse, kre kav ramn tam olarak anlamanz mmkn deildir.
13

Realitenin

derin

yapsna

dikkatle

bakan

Eri

Geitler:

Evrenin Gizli Boyutlarnn Gizemlerini zmek adl kitap, uz man-olmayan okur iin daha yksek boyutsal fizikte en son d nce tesine lerinden rnmn teori, geni evrimlerini gemektedir. Lisa tanmlama Harvard yazd konusunda bu kitap, uzaydaki dizisinin nceki fizik fiziksel almalarn profesr realitemizi ev niversitesinin

Randalln

oluturan olas grnmeyen boyutlarn ba dndrc bir g sunmaktadr. bir boyutlu ekiller noktalarn zarlarnda resini saran ar-kk, alt boyutlu toplarn tesinde, en son geometrik bulunan daha yksek boyutlara uzanmaktadr. Bunlar uzun, kvrk tp ler ya da son derece uzun ama llemeyecek kadar ince taba kalar ama sel veya uzaylar dier fark ve birok geometri yaplar olabilir. bir Evrenimizin aratrmaya derin, maruz dorudan edilemeyen isel youn realitesindeki matematik

boyutsal

kalyor. Evrenimizin isel dnyas hayal gcmzn ve dn cemizin eriebilecei kadar karmak olabilir. Fiziksel uzaymzn daha yksek bir boyutsal yapda ol

duu ve onun olsa olsa glgesini gsterebilecei teorisi bala mnda, ok derin bir soruturmay ilham eden bir DNA deneyi yaplmtr. Vladimir Poponin adl bir Rus fiziki tarafndan ya plan bu deneyde, DNA incelemesi birka dzeyde beklenme yen sonular verdi. Bu deneyde, bir inceleme odasnda, foton lar olarak bilinen k dalgalarnn polarma (titreimlerini bel li bir yne evirme) ve ynelme halleri llmt. Beklendii gibi, bu k dalgalar deney odasnda rastgele bir biimde ha reket etmiti. tekrar Sonra Poponin, odaya bir DNA yerletirmi bir biimde ve ve fotonlar lmt. Poponini artan

beklentinin tesinde, DNAnn mevcudiyeti k dalgalarn g l bir biimde organize ederek eevreli bir kalba sokmutu ve bu, DNAnn evresindeki alan gl bir biimde organize eden
14

nsz
ok gl bir alan gc, rettii salt izlenimini kimyasal yaratmt. prensiplerden Bu etkinin mevcudiyeti ve ok tesindeydi. ullarn yerine beklenenin

Yapt bu tatminkr keiften sonra, Poponin, kontrol ko getirecek ve deneyi tamamlayacak uygun testi yapt. DNAy odadan kard ve foton zelliklerini tekrar l t. Makul beklenti, fiziksel DNA mevcut olmadnda, foton ka lbnn rastgele bir dzene geri dneceiydi. ok artc bir bi imde, fiziksel DNA odadan karldktan sonra da fotonlar or ganize bir kalp iinde kald. Bunu, demir talan organize e den bir mknats odadan karttktan sonra da talan organi ze bir manyetik ak kalb iinde kalmasna benzetebiliriz. Bu nun neden byle olduunu aklayan fiziksel bir teori olutu rulamasa da, bu sonu, srf DNA o alanda bulunmu olduu iin orada gl bir artk etkinin kaldn iaret ediyordu. DNAnn artakalan ve kalc bir alana sahip olacak ve bir alan zerinde bilgilendirici ve organize edici etki yapacak kadar de rin bir etkiye sahip olmas, bu etkiyi aklayacak yeni teorileri gerektirir. Baka hibir ey olmasa bile, insana ya da baka bir canlya ait olan DNAnn kefettii bir bu alann hayalet ok ne yaplandrlmas DNA etkisini zerinde aklayan ortaya nes ki derin etkisi, henz aklanamam olsa da, sergilenmitir. Poponinin asnn nel gzn fiziksel teoriler ortaya kabilir, ama bu deney, realitenin do grebildiinin yzylda iin deneylerin, kantlamak tesinde modeli, ok kadar olabileceini realitemizin aba etkisinin karmtr. gsterilsin, mutur. nsan Genomunun % 97sinin ifrelemeyici p olduu gzlemiyle birleen hayalet DNA etkisi, DNAy gerekten an
15

Yirminci yaplan

fiziin

olduunu

gsterilirse sonuta-

gzlemcinin

gzlemlenen realiteyle yakndan ilikili olduunu gstermesi ol

layabilmek iin, onun ne olduu ve gerekte nasl alt ko nusunda tedir. ettii tiyle en Bu zecek ezoterik asla daha fazla daha gizemin ve derin Bu ya bir bulunduunu Lee realitesini sramay kendi ok gstermek kanallk yanst zarafe onun kitapta sunulan Carrolln yanstp ve

bilginin ilham

DNAnn

madn byk

bilemeyebiliriz. olabilir. aa O,

bilginin

gzellii gereinin daha

verebilecei katks

sezgisel

yanstmas

unsurlarn gtre

ieriyor olabilir ya da bir gn bizi DNAnn bu bilinmeyen b lmnn gizemlerini karmakta ileri cek byk bir igr anna katkda bulunabilir.

16

GR
Lee Carroll

17

GR
Yazan: Lee Carroll

Ben,

Kryonun

ilk

kanal

(medyumu)

ve

Yeni

an

bir

yazar ve konumacs olan Lee Carrollum. Size bunu syl yorum, nk onun perdenin br tarafndaki gzel bir enerji tarafndan aktarlan ezoterik bir bilgiyi ierdiinin farknda olarak bu kitab aldnz varsayyorum. Bu da, bu kitapta yer alan hemen hemen tm bilginin bilimsel bir incelemeden de il, metafiziksel bir kaynaktan geldii anlamna gelmektedir. Ben larnda Moskova, Kuds, Santiago, karsnda Karakas, Kryona Paris, Cenevre, ede Bogota, Riga, Sao Paulo gibi egzotik yerlerdeki toplant salon binlerce katlmcnn kanallk rek dnyay dolayorum; iim beni, asla gremeyeceimi d nm olduum blgelere gtryor. Yirmi bir yl boyunca ve dier kitaplarla birlikte Kryonun mesajlarn sundum ve im di bu kitaplar tm dnyada yirmi drt dile evrilmi bulunu yor. 1989dan beri, bu sevgi dolu varlktan gelen kiisel muk tedirlik ve ve spiritel Birlemi rehberlik Milletler mesajlarn bnyesinde kere aktaryorum yer alan edildim ve ve New orada Yorkdaki Aydnlanma

Dnm

Topluluuna

yedi

davet

Kryonun mesajlarna kanallk ettim. Ancak, bu almada im diye dek, renilmesi bu kadar uzun bir zaman alacak ve b tn bir kitab kaplayacak tek bir konu hi olmamt. 2003te, bir mem konuyu bu ya da srada, Kryon, konuyu kendi bana ilgili iin bir kitap oluturacak balad. hi szckler zel O aklayacayla numerolojiyi iaretler vermeye

sunabilmek

branice

ren dn

aratrmam

gerekeceini

medim. Ama bu aka plnn bir parasyd. Kryon, bedenleri mizdeki DNA enerjisinin ardndaki tam ezoterik anlamlar ba
18

Giri

na aklamaya balad. Onun belleime kaznmas ve yazlp in celenmesi iin de bu aklamay uzun bir zaman boyunca dik katle yapt. DNAmzda incelenecek toplam on iki enerji ya da tabaka bulunmaktadr ve her birinin bir branice ismi vardr. Bu b ranice ha da isimler ezoterik bir ayn zamanda bir ve Tanrnn biimde, on ikilik isimleridir. bir bu gruptaki Bunu da klacak enerjisi her tabakann ayrca dierleriyle

numerolojik

karmak bir etkileimi vardr. Bu u anlama geliyordu ki, ba na, DNA tabakalarnn sadece bir listesi deil, ona gre ina edildiimiz bir sistem, bir kutsallk ve ama sistemi, kapsam l bir sevgi ve uygunluk mesajyla bizi adeta oke edecek bir sis tem ifa edilecekti. Sizin farkna bu kitab okuyup mmkn da evrendeki muhteem bitirip yerinizin elinizden varmamanz deildir. Kitab

braktnzda, derin bir nefes alp yle dnebilirsiniz: Eer bu kitapta yazlanlarn hepsi doruysa, o zaman ben gerekten de Tanrnn evrensel bir plnnn bir parasym! O zaman doru bir bildirimde bulunmu olacaksnz, nk bu kitap ger ekten de bununla ilgilidir. En uygun sonunda, retiyle DNAnn her bir tabakas, Bu kendisiyle kitaptan ilgili ger birlikte sunulmu olacaktr.

ekten bir ey elde etmek iin, onu, on iki tabakann bir ince lemesi olarak deil, Tanrnn paralarn bu dnyaya her na slsa yerletiren ve sonra onlardan yknn geriye kalann kefetmelerini isteyen muazzam bir sistemin bir incelemesi ola rak grmelisiniz. Tanrnn o paralar bizleriz! Bu doru ola bilir mi? Eer doruysa, siz bu bilgiyle ne yapacaksnz? Bu kitab, sadece, bildiiniz eyler listesine yeni bir ey ler eklemek iin okumayn. Bu kitab, kendinizle ilgili olarak kefedeceiniz ok daha fazla eyin bulunduu fikriyle okuyun.
19

Sonra,

kendini-keifle

birlikte

genellikle

byk

bir

deiimin

ve birok sorunun geldiini de hatrlayn. Bu giriten sonraki birinci blmde, bu bilginin ve enerji nin onu ile terik neden neden noktalar bilgimizi zihnimizin mantna grnmez olduu ve zellikle Hepimiz ezoterik ezo salamaya gzlerimizle gremediimiz balyoruz. o bilimsel anlatlacaktr. Bilim daha bir bizim ok, yatak

bu gnlerde, bilimin de kabul ve tasdik etmeye balad ey birletirmeye kantlamaya serebileceimiz noktalarmz balamyor; bizim

balyor, ki bu bize, daha nce birok kiinin gznde garip olan fikirlerimizi imdi realite olaslna ykseltme iznini ve riyor. Basite koyarsak, bilimsel olgu bu ezoterik bilgiyle bir kavakta birlemeye balyor. Spiritualite ve bilim, bir gn, on lar ayrmann gerekten zor olaca kadar ok benzer hale ge lebilirler. kinci blmde, bu incelemenin gemiini anlatacak ve bu na isteyerek ve baz ya da istemeyerek neden DNAnn ama katlanlardan sz edeceim; anlayabi gemi hale bylece, branicenin ve numerolojinin bir ksmnn nereden gel diini eylerin yle dzenlendiklerini anlatacak daha ve leceksiniz. nc te mantksz blmde, grnen, yapsn giderek ok mantkl

gelen eyleri aklayacam. Bu blm, p DNAy, onun as lnda ne olduu ve neden yle isimlendirildii ile ilgili son bil gileri de ierecektir. Kendi yazdm blmler iinde en sevdiim blm olan drdnc dii blmn bal, Hi Kimsenin zerinde Dnme kar asla eylerdir. yaayp Gzlerimizin gider, nnde, temsil mantksal ettii dne

koyan eyler bulunmaktadr; ancak, biz onlarla hi ilgilen meden onlarn ikiye-blne bakmayz! Bu blmde, Kryonun retisinin ardndaki daya
20

nak olan baz ezoterik bilgileri de sunacam. DNAnzda ne yin bulunduuyla ilgili bu incelemeye balayabilmeniz iin, ge mite dnyada bununla ilgili olarak neyin vuku bulduunu bil meniz gerekiyor. nk Kryonun Bu DNAmzla ksma ilgili ayrlan olarak byk lis bir bi teledii eylerin ou tarihdir ve yz bin yllk bir sreteki kimliimizi reti zim DNAy ve iermektedir. Balyor nasl bu birka beinci ve blm olacaktr. balkl blmde, Kryonun grmemizi dikkate almamz ok istediinden daha kap

sz edeceim. O blmde, ayrca, temel numerolojiyi de anla tacam bazlarnn dnebileceinden saml bir konudur. ok-boyutlu bir konudur ve ben bu bilime mmkn olduunca eksiksiz bir giri yapmaya alacam. Sonra tabakalarn, Bu malarn n size listesi ifade DNA esas reti balayacak ve Kryon, nsan DNAsnn ve ii onlarn isimlerini, DNA enerjilerini, tabakalaryla byk amalarn ilgili asl

mizdeki statln kaydedilmi-plnn anlatacak. kitab ve okurken, Bu iin tanmla bu kitap eylerDNAnn retinin kitabn kasten blmn bir oluturmad baka ben,

greceksiniz. metafziksel sunmak ettiini

byle

yaplmtr, Onun

nk

dolabnzda

saklayacanz

yazlmamtr.

yerine,

aslnda ne olabileceini ve onun bizim iin gerekte ne anlam derinlemesine anlatt baz yklerden, anlamanz blmlerde, hatta salamaya Kryon, sk alacam. sk baka ni tabakalarn

konulardan, latm olacak.

dnya-d

varlklarn

teliklerinden sz edecek! Bylece, bu en azndan canl bir an Ardndan, Kryonun, DNAnn aktifletirilmesini, nsann

bilimsel eilimini ve genel olarak ok-boyutlu varoluu anlatt drt canl celse yer alacak. Bu mesajlar bu kitabn yazl nn son aylarnda verildiler ve bu ezoterik retinin pratik uy
21

gulanlarna odaklanmann mkemmel bir yolunu sunuyorlar. Bazen kitapta, zellikle canl celselerde baz bilgiler tek rarlanmaktadr. milerdir; bu Onlar yzden, okuyup kitapta geebilirsiniz, p nk bizim canl cel veril selerdeki mesajlar bu kitaptaki bilgiden bamsz olarak DNAnn

spirituali-

temizin gerek enerjisi olduuyla ilgili birka aklama yer al maktadr. Bu paragraflar kitaptan karmak, canl celsenin de neyiminin u cn enerjisini noktaya birbirinin azaltmak olurdu. ekmek Zaten ben, kiisel bu ola kitap Kuan rak, bu bilgiyi ne kadar iitsek azdr diye dnyorum. dikkatinizi yerini istiyorum: Tm boyunca, Kryon ve ben, kuantum szc ile ok-boyutlu sz tutabilir biimde kullanyoruz. tum szc, gerek fizikte, bir aktarm srecindeki en kk madde ya da enerji birimi anlamna gelir. Bu szck, Latince ne kadar anlamna gelen kuantus szcnden gelir. Ancak, biz bu szc, kullanyoruz. gerek fizik terminolojisi kuantum bir yerine, hal, insanlarn bu kitap bugn lamda iittikleri gibi, popler konuma dilinde Dolaysyla, kullanld an

ta ok-boyutlu bir hal anlamna gelmektedir. Belki de bu te rimin bu popler anlam edinmesinin nedeni, fiziin byk b lmnn saf, deneysel bir haldeki eylerden sz etmesidir. An cak, kuantum mekanii teorisi bize, rastgele bir halde, hatta bazlarnn kaos dedikleri bir halde bizim hi bulunuyor onu de grnen ey lerin anlaynn balangcn vermitir. Bu rastgelelik ya da olasla-dayanan ni lir. Bu kitapta son olarak, zerinde dnmeniz iin baz gn cel olaylardan sz edeceim. nsann yapt organ nakillerine Ruhun tepkisinin ne olduunu dnyorsunuz? Eer bir ki
22

realite,

sadece,

alglay rastgele

biimimiz olmayabi

olabilir ve o -henz sahip olmadmz ya da anlamadmz ye fizik yasalarnn standartlaryla-

inin DNAs kesinlikle benzersizse ve o kiinin Akaik Kayd n ieriyorsa, bir organ nakli spiritel olarak uygun bir ey mi dir? Organ nakli yaplmal mdr? Ya nakil yaplmad takdir de o kii lecekse? Bu blmde bu konuda ok gzel saduyu yantlar bulacaksnz. Sonra, tmyle insan-yapm yaamn ok yaratlmasndan, kk DNA 2010da laboratuarda yaratlan molekln

den sz edeceim. Bu yaratm uygun mudur? Bizi etkiler mi? Onun tm sonular nelerdir? Yine, bu gncel konuyla ilgili so rulara da saduyulu, ancak bazlarnn kar kabilecekleri ya ntlar sunulacaktr. Kitabn en sonunda, DNA tabakalarnn, ressam Elan Dub ro-Cohenin lstrasyonlar medyumik yer olarak alp Onlar resmettii bu kitaba gzel renkli il g almaktadr. gerekten

zel bir katkda bulunmaktadr! Bu giri blmn u olguyu vurgulayarak bitirmek isti yorum: Bu kitap eitli ekillerde kopyalanacak ve onlara farkl isimler verilecek; hatta ona belki eklentiler bazlar yaplacak; onu, dier zerinde allp da deitirilecek; kitaplarmza

yaptklar gibi, eitli iftiralarla sulayacaklar. Ama byle olmasayd, elence nerede olacakt?

23

GRNMEZ MADDE!
Lee Carroll

GRNMEZ MADDE!
Yazan: Lee Carroll

Bu kitabn nsz aratrmac dostum Dr. Todd Ovokait ys tarafndan yazlmt. Bu nszdeki yorumlar onun bu ki taptaki hakknda ni ra kendi tm ezoterik sadece yazmasn hcresel bilgiyi istedim; yapmz onaylad nk iindeki anlamna Dr. gelmez. Ben derin kendisinden ok-boyutlu biyolojik enerjiler olaslklar

Ovokaitysin

DNA almasyla kefetmi olduu ey tam olarak buydu, ya boyutlar-araslkt birlikte (ok-bo yrtt yardmc bir a bile yutluluktu). Bu doktorun patentini ald bulular ve daha son Rusyada Afrika dnya apndaki bilimcilerle alma ktasndaki hastalklar Ovokaitysin nmzde Sicim insanlarn listesinden almas bulunan iyilemelerine karacak devlet olan

olacaktr. Bu, uygulanabilir, ana-gr iinde yer alan ve AIDSi iyiletirilemez lmadr. Her 1999da Dr. gn Sper bakanlarnn eyler

dikkatini ekmitir. grnmez saptanmasyla nermesi ortaya Teorisinin birlikte

kmt. Fizik tekml etmektedir ve bu teori, standart fizik ten ok daha evrensel bir kuantum fizie doru en byk sal nmlardan biriydi. Bunu bugn Cenevre, svirede yeni alan atomik hzlandrcnn di deyileriyle yaratt heyecanda ok ak Onlar gerekten neyle de ilgili bir biim Sper olduu Sicim kendi

de grebilirsiniz. Atlas Deneyine katlan fizikilerin ou ken sicimcidir. Bu deneyin Teorisyenleridir. tmyle

kayna tarafndan yle tanmlanmaktadr:

26

ATLAS,

Byk

Hadron

arptrcsnda

(CERN)

yap

lan bir parack fizii deneyidir. 2009 ilkbaharnda balaya rak, ATLAS detektr olaanst yksek enerjili protonlarn arpmalarnda yeni keifler arayacaktr. ATLAS, zamann ba langcndan beri evrenimizi ekillendirmi ve onun kaderini belirleyecek olan temel kuvvetler hakknda bilgi salayacaktr. Olas bilinmeyenler arasnda ktlenin kkeni, uzayn ekstra bo yutlar, mikroskobik kara delikler ve evrendeki karanlk mad de adaylarnn kant yer almaktadr. ATLAS, deneysel fizii yeni bir blgeye tamaktadr. En heyecan verici olan da tamamen bilinmeyen srprizdir, yani enerji ve maddeyle ilgili anlaymz deitirecek olan yeni s reler ve paracklardr. (http://atlasexperiment.org) Sper Sicim Teorisinin esas bildirimlerinden biri udur: Atomun merkezi en az on bir boyut ierir. Atlas deneyi bu nu, yllar boyunca analiz edilecek verilerin kapsaml ve ayrn tl bir koleksiyonuyla kantlamaya bir aygtla byle ve sadece fizikilerin Fermi kabul edecekleri biimlerde yklndeki atomik girimektedir. kantlanabilecek imdi Laboratuarnda teorik daha bir

byle yaplm; st kuark denen, ancak kk bir kent b tmyle bilim parack kefedilmiti. byk

(daha byk bir kent byklnde) bir aygta sahip ve bilim ciler fiziin, kapy ok-boyutlu bir dnyaya aan Kutsal Ka dehinin lar zaten bir peindeler. Bu, Ama eyi, drt saatler eninde boyunca sonunda dijital o, bu basklardaki bilimcilerin bir dnya gste kantn eri br izgilere bakan beyaz gmlekli erkekleri ve kadn heyecanlandryor. kukulandklar sadece evremizde boyutun boyutlarda ok-boyutlu

nn bulunduunu, ama bizim on bir ya da daha fazla boyutlu orbada farknda ne olduumuzu Onlarn recektir. yleyse dier vardr?

neden gremiyoruz? Belki de grebiliriz.


27

Dr. biri olan boyutlu

Ovokaitys, Scott blmlerini

bir bilgiyle

fiziki

ve

sonogramn hcresel bir aygt

mucitlerinden yapmzn yaratt. okLabo

Stratkenin

yardmyla, uyaran

ratuar testlerinin sonular, hatta insanlar zerinde yaplan de nemeler, nsan bedeninin daha nce hi grlmemi olan ey lere tepki gsterdiini ortaya koydu. Her naslsa, grnmez biyoloji kendi kendine tan koyacak ve birok vakada, ldr c hastalklara saldrp onlar yok edebilecek kadar uyarlyor du. Baka vakalarda, kk hcreler bile yeni doku yaratacak e kilde bilgilendiriliyorlard. Dr. Toddun almasyla tamamen ilikisiz olan, ama o nun nsznde deindii bir baka deney dizisinde, Dr. Vladi mir Poponin, DNAnn evresinde ok-boyutlu bir alann bulun duunu mikleri kefetti! ve zayf Dr. Poponin, DNAnn lineer-olmayan biyolojik dina elektromanyetik alanlarn sistemler

ile etkileimleri de dahil olmak zere, kuantum biyolojisinde n c bir uzman olarak dnya apnda tannan bir kuantum fizik isidir. tsnde yaplrken, bulunuyordu. Dr. Poponin, DNAnn evresinde ok-boyutlu bir alann bulunduunu ve bu alann, canl bir nsan DNAsnn ok k k bir rnei ve fotonlar ile uygulanan titiz ve kontroll bir deneyde DNA, (fotonlar) maddeyi bir deitirecek rastgele dalgasnn kadar bir k gl olduunu sokuyordu! kefetti. safn ta Bu srekli olarak, iaret kayna parack Rus Bilimler Akademisinin ve bir Biyokimyasal bu dikkate aratrma Fizik Ensti deneyler kdemli geici aratrmacdr olarak deer

Amerikan

kurumunda

simetrisine

mamen beklenmedik sonuca garip, ama durumu tamamen ak layan bir isim verildi: Hayalet DNA. Hayalet ismi, DNA ener jisinin daima orada bulunan ve hi grnmeyen bir blmn ifade etmek iin verilmiti. yle grnyordu ki, DNA ona ta
28

limatlar veren d bir kaynaktan bilgi almaya akt. Bylece, yle grnyor ki, hcresel yap iindeki ok-bo yutluluk fikri tamamen Yeni a spiritellerine ait deildir. Yeni a akm, sk sk, her trl lgnca ve temelsiz teoriyi ortaya atmakla sulanr. Aslnda, DNAnn, en az on iki enerji de dahil olmak zere ok-boyutlu zelliklere sahip olduu fikri de o lgnca teorilerden biriydi, ta ki bilim ortaya kp bu teo rinin bir ksmn kantlayncaya dek... imdi yle grnyor ki DNA gerekten ok-boyutludur ve bu bizim de ok-boyutlu ol duumuz anlamna gelir! Protokol yata oluturulmutur ve o lgnca, temelsiz fikirler, henz yaygn olmasalar bile, ina nlr olmaya balamlardr.

29

30

BU ALIMA NASIL BALADI


Lee Carroll

BU ALIMA NASIL BALADI


Yazan: Lee Carroll

Ben iin nin bir

bu

almann nasl

gemiini olduum ortaya

srf

bu

kitab ve bilmeniz

doldurmak bu bilgi nemlidir.

sunmuyorum.

Kullanm

kaynaklar

blmnn

ktn

Bu, daha sonra aklanacak mesaj sizin iin daha da glendi recektir. Medyumluk rini eyle baka bir ilgisinin konusunda, varln birok ve kii bu nsann srete gre, bilincinin nsann bu bir ye hibir ele aldn

kalmadn

dnr.

Onlara

geirmedir ve genellikle de doast bir durumdur. Bu ayr ca, bunun gizemli, oklt bir deneyim olduu ve dolaysyla ok garip bir durum olduu fikrini verir. Aslnda, tm bu dnce ler yanltr. Ben bu medyumluu yirmi bir yldr baaryla yapyorum. unu syleyebilirim ki, bu i, nsann bildii ve inand her e yin tam bir karmnn, kutsal bir izinle, perdenin br tara fndaki olur. O, bir bir bilinle mesajlar birlemesini 3Bye ( gerektirir. boyuta) Eer Aslnda, bir bunun medyum evirmen ne kadar ok-boyutlu eviren

lineerletirme

uzmandr.

zor bir i olduunu grmek istiyorsanz, o zaman bunu dzen li olarak yapmaya alan ve sonunda gelecekte asla meydana gelmeyen olaylar hakknda derin bilgi aktaran eitli psiikle re, psiik okurlara ve ftristlere bir bakn. Bu i herhangi bir kiinin dndnden ok daha fazla ey iermektedir ve bel ki bir gn bunun gerekte nasl bir ey olduuyla ilgili daha fazla aklama yapabilirim. Ama medyumluk yapan her biri
32

miz ok farkl trde bir deneyim yaarz. Srf bu aklama bile, medyumluk iinin nsann kendi yoluna zg olduunu ve her kesin uygulayaca bir genel medyumluk ynteminin olma dn size gsterebilir. nsanlar olarak, biz ok tekil ve lineer bir trz; ancak, hl sizi gsterip, Bu adam bu ii doru yapmyor diyecek olanlar vardr. Bunu, Bu adam bu ii be nim bildiim gibi yapmyor diye yorumlamama izin verin. Medyumluk konusunda doru ya da yanl yoktur ve bu konu da deneysel bir elkitab da yoktur. Bu kiisel ve zel bir itir ve bu ii yapan herkes bunun ne kadar zgn bir deneyim ol duunu bilir. Medyumluk, iinizdeki Tanr ile temasa gemek iin ya pabileceiniz en etkili eydir, ancak birok kii Tanrnn bu nunla un rin hibir tm ilgisinin olmadn dnr. Kryon, medyumlu birok Onlarn veren spiritel bilginin aktarm yntemi olduunu hatrlatr. ile mesaj tasdik

kez sylemitir. O bize, dnya zerindeki tm kutsal metinle nsanlar bu tarafndan yazmad. kpr yazlm olduklarn mesaj ve kabul hibirini arasndaki Tanr Dolaysyla,

(medyumluk)

edilmelidir.

Eer tm bunlar nsanlar yazdlarsa (ki onlar yazdlar), o za man onlar bu bilgiyi nereden aldlar? Hristiyanlkta, Papann bile ilahi bilgi almak iin bir yn temi ve orada syledii her eyin kesin doru olduu onaylan m da bir Aziz yeri vardr. Mesihin Koltuuna Vekili oturup olarak, Ex Papann Cathedra Vatikan (krs Petrusun

den, tm yetkiyle) denen sreci gerekletirmeye hakk vardr. Bu medyumluktur, ama ltfen bunu bir Katolie sylemeyin. O tekneyi sarsmaya gerek yok. Hristiyanln nderlerinden Pavlus bile, Romadaki bir ha pishane hcresinden arkadalarna mektup yazarken bu med yumluk niteliini sergiliyordu, nk bu mektuplar daha son
33

ra Incilin en az yedi blmn oluturdu! Ancak, Hristiyan lar ncilden Tanrnn kelm olarak sz ederler. Aslnda o, spiritel lus, unu sonra nsann bu enerjinin yapmtr. hem etkisi Birok altndaki ncilin hem Hristiyana de bir nsann szleridir. gelip, Pav daha mektuplaryla Katolikler byk blmnn Pavlusa medyumlu tarafndan ad

gre,

Katolik-olmayanlar konumasn

kullanlan bu bilgiyi veren Kutsal Ruh idi. Her durumda, bir Tanrnn gerei hakknda salayan, konmam ve grlmeyen bir enerji vard. Bu sre her dinde kabul edilmitir. Ama bugn, baz din liderlerin tepkilerine gre, Tanr bi zimle bir konumay bilgiye tamamen izin brakmtr, nk onlar artk tm hi kutsal yeni vermemektedirler. Yazlacak

metinlerin yazlm olduuyla ilgili ad konmam bir kural var dr. Dolaysyla, medyumluk sahte bir eydir. Bu yaklam bu kitab midir? la ilgili okuyan Tanrnn yasay herhangi bizimle kim bir spiritel Bu kiiye oktan szler mantkl brakm karsnda gelmekte olduuy kiliseci konumay

koymutur?

dostlarmz, Dur bakalm, Lee! derler. Biz bunu asla syle medik. Tanr her zaman bizimle konuur! Biz sadece Tanr nn seninle konumadn syledik! Neden? nk sen bi zim kilisemizde deilsin. Ah, anlyorum. Benim da bu dir. mesajlar Aslnda, tm Tanrm ayn bu her trde mesajlar yerdedir her enerjiyi ve zaman benim hcresel yapmda ve bulunmaktadr! Ondan mesajlar bile gelmekte

alanlarnkilerle

elimemekte elimemekte bula

Pavlusunkilerle iimizdeki

dir! nk ben, hangi din olursa olsun, kadim nsanlarn al dklar mesajlarn, tmyle, Yaratcy rak kiisel-muktedirlie erimek, kendi iimizde ve bu dnya daki dierleri arasnda bar bulmak ile ilgili olduuna inan yorum. Eer gemie geri dnp, dnyann en byk peygam
34

berlerinin

ilk,

asl

mesajlarn

incelerseniz,

mesajlar

arasn

da harika bir benzerlik ve gzel bir dnce aynl bulabilir siniz. Kryondan birka yl nce aldm bir mesaj yleydi: Sana, DNAnn on iki tabakas hakknda bilgi verilecek. Bu bilgi kendi trnn ilk rnei olacak. Her bir tabakann bra nice bir ismi olacak, bu isimlerin her biri kadim branicede Tanrnn bir ismi olacak. Ben bilgi akn balatmadan n ce, senden, Barbra adl retmenden bu konuda bir n bilgi al man istiyorum. Bylece, burada normal kalb kran bir baka nerme or taya bilgi iin hil kmaktadr. olmaldr; ve alyordum talimat olduu Birok ancak, bu kiiye ben gre, burada nce spiritel medyumluk gelmekte ailenin tamamen ilgili almam du spontane olanla perdenin

konuda Burada,

birisinden

yardm

alyordum! bir sistemi

br tarafndan gelen yksek-dzeyli bilginin bir blmne da grebilirsiniz. Benim durumumda, rum kesinlikle buydu. Kryon, mesajlarn benim kanalmla ver meye balamadan nce, benim bir aratrma yapmam istiyor du. Neden? nk bu bilgi ruhsal bir varlk tarafndan akta rlsa bile, onu aklamas baka gereken bir nsandr (medyum). sezgisel bir Benim bilgi durumumda, Kryon, medyumdan

almam istiyordu ve bu kendisinin daha sonra verecei bilgi nin bir paras olacakt!

Barbra Dillenger Sahneye Giriyor


retmen Barbra, dnya apnda bir psiik okur ve derin bir numerolog olan Dr. Del Barbra Mar, Dillengerdir; Californiada kendisi, ksmen benim emekli almamn balad

olarak yaamaktadr. Ezamanllk onu benim yakn evreme


35

yerletirmiti ve bylece hemen ondan bir randevu aldm. Spi ritel alma iinde bulunanlarmz arasnda bir tr zel bir espri vardr. Daima birileri gelip bize yle derler: Tanr, ba na senin kanalnla bir mesaj verdiini syledi. O nedir? Biz her zaman bu soruyla karlarz. Bunun ilgin yan, bizim genellikle bu dngde yer almamamz ve Tanrnn bize o me sajla ilgili bir ey sylememi olmasdr. Bylece, bu hepimi zin bandan geen komik bir ey olur ve biz bu talepte bulu nanlara konusu ra bir bu konuda kt zamanlamann onlar hissettirmeden onu istedikleri idrak anahtar olduunu syleriz. en ve iyi sz ey mesaj aldmzda arayacamz Onla

kendilerini mesaj

yapabileceimiz zaman kendi Kendi

budur. Ama iin dorusu, bu kiilerin, eer Tanrnn onlar iin varsa, z kiisel kaynakla mesaj rndan alabileceklerini etmeleridir.

nz almak iin bir otorite aramanz gereken gnler oktan ge mitir. Aslnda, hemen dar frlayp bir psiik okura veya med yuma komanz tm sorumluluu sizden alp bize ykler. Bir oklar bunu daha sonra anlarlar. Bu arada, biz srekli olarak bu taleplerle karlarz. Bylece, ben Barbrann alma odasnda durarak, ona Kryon bana, senin bana syleyecein bir eyin olduunu sy ledi dedim... O anda, yzmde kk bir glmsemeyle, ken dimi Barbra gln bir bir biimde kahkaha ve glmsedi utanga m hissettiimi doru adl, sylemeliyim. yrd. Ki karmda Sadece patlatacakt? Neyse ki bunu

yapmad. taplktan, J.

kitaplna smi

dnyann en Tanrnn

iyi spiritel Yetmi-ki

tarihilerinden biri olan J. basks-tken

Hurtacm

mi gzel kitabn ald. O kitapta Tanrnn tm isimleri bra nice idi. Barbra bana bakp, htiyacn olan ey burada dedi. Evet, gerekten de yleydi, nk ben o kitab aar amaz, Kryon bana yle dedi: Bu yetmi iki ismin on ikisi DNA ta
36

bakalarnn

isimleridir.

Onlarn

branice

sylenilerini

ren;

bylece, ben bir canl celsede onlar kullandmda onlar do ru telaffuz edebilirsin. Onlarn benim aklayacam anlamla r bu kitaptakinden farkl olacaktr. Bylece, hemen bir sorun la karlamtm; daha sonra bir canl celsede bu isimler orta ya ktklarnda onlar katletmemek iin en azndan biraz b ranice telaffuz renmeliydim. te burada devreye ikinci bir kii girecekti ve bu yardm onun bana branice konusunda yar dm etmesinden ok daha fazla eyi ierecekti. Az sonra size Elan Dubro-Cohenden sz edeceim.

J. J. Hurtac Sahneye Giriyor


J. J. Hurtac, ben sahneye kmadan ok uzun zaman n ce spiritel retmenlik yapyordu. Dier biroklar iin oldu u gibi, benim de Hurtacla ilgili ilk deneyimim onun Enokun Anahtarlar adl kitabn okumakt. O, var olan en derin meta fiziksel ve bilimsel kitaplardan biridir ve Hurtac onu kendi ara trmasn ve sezgisini kullanarak yazmtr. ou kiinin bu ki tabn byk blmn anlayamamas, ama her naslsa anlad n dnmesi akllar zorlayc bir durumdur! Bazlar ise so nunda pes edip, Burada harika bir bilgi var, bu yzden onu yastmn altna koyacam; umarm, uyurken o bilgiyi alabi lirim! derler. Glyor musunuz? yleyse gidip bu kitab aln da, onun ne kadar anlalmaz olduu konusunda hakl olup ol madm grn. Hurtac, kendini bir medyum olarak deil, bir spiritel ta rihi olarak grmektedir. Enokun Anahtarlarn okuduunuz da onun bu grn kabul etmek zordur, nk kitabn b yk blm Hurtactan deil, kelimesi kelimesine bir baka kay naktan gelmektedir.* Ama ben bu sayfalarda Hurtac onurlan
37

drmak istiyorum, bu yzden ona tarihi diyeceim. Onun sa lad bilgi bu aa uygun, karmakl iinde derin ve bilim sel olarak ok etkileyici olmutur. Eer Anahtarlara dikkatle bakarsanz, orada DNA hakknda ok belirli bir manyetik bilgi grebilirsiniz! Tanrnn Yetmi- ki smi, bu gnlerde, zellikle Kabala almas iinde ok popler bir konudur. Eer nternete girip Kabala adyla bir kitap ararsanz, bir baka yazarn yazd po pler bir kitapla karlarsnz. Hurtacn kitab ondan farkl dr ve isimler de farkldr. Bununla ilgili olarak Hurtacn kita bnn giri blmnden bir alnt yapmak istiyorum: Kutsal Dilin Enokyan kullanmnn, ncil-ncesi dnemin Aramice, Msrca, Hint-ran-Smice ve Fenikece nanslarla bir likte KADM branicenin biraz farkl bir tonal sentezine da yandna dikkat edin. Hurtaca, Kutsal fadelerin daha tam anlamlarnn insa

nn bilgelik dzeyinde ifa edilemeyecei ve soruyu soran kii nin bilin dzeyine gre bir aklamann verilecei sylenmi ti. Bu aklama, ben bu isimlerin on ikisini kavramaya alr ken ve meleksi bir varlk onlarn tanmlarn bana verirken ba na mantkl gelmektedir. Hurtacm bu derin kitabnn artk ba slmamasn zc buluyorum. Onun grdm en iyi ve g zel kitaplardan biri olduunu dnyorum.

branice Meselesi
Orada mek tm bu ilk branice ey, szckler neden ile oturuyordum. Bil istediim bunlarn branice olduklaryd?

Bu hakl bir soru deil mi? Kryon, DNAnn on iki enerjisini


* Sz konusu kitapta, bu bilgilerin (dris Peygamber olarak da tannan) Opha nim Enok ile (Bamelek) Metatrondan geldii ifade edilmektedir. ( .N.)

38

aklamak

zereydi

ve

onlarn

branice

isimleri

vard.

Neden

Lemurca ya da Smerce deil? ibranice bizim sahip olduumuz en eski dil deildir ve ben bu sorunun yantn ok merak edi yordum (ayrca, ibranice szckler renmeye almak da is temiyordum.) Kryon, bu soruya yant olarak, branicenin tektanrc bir Tanrnn esas dili olduunu syledi. brahim Pey gamber bu dnyadaki byk dinin babas olarak kabul edi liyordu. O, kadim branice konuuyordu, Kryonun kastettii ey buydu. Bu, sunulacak retiyi hl kullanlan bir dilin kap samnda tutuyor ve insanlk iin tek Tanr deneyiminin ba langcn onurlandryordu. Bu pek l idi, ama ben genel olarak branice hakkndaki grlerin branice ne yorumu di. hcumuna konuan iin kime hazrlkl bir deildim! branice ve yle iyi grnyordu Bu ve genel ki bir herkes uzmanyd! tam durumda duru

yapmalydm?

Szcklerin

telaffuzlarn Yant

bavurmalydm?

nmde

yordu ve o bu kitapta ok nemli bir rol oynayacak olan biriy

Elan Dubro-Cohen Sahneye Giriyor


Ben sraile birka kere gittim ve hem Tel Avivde hem de Kudste ok byk dinleyici gruplar karsnda Kryonun mesajlarn aktardm. Kryon ekibinin sraile 2000 ylnda, id

detin trmand bir dnemde ilk kez gidiini hatrlyorum. Tu rizm adeta tkenmiti ve gmrk memurlar o gn orada ol mak iin kt reklama (ve ara sra meydana gelen bombalama lara) takdir gs germi yegne Amerikan iin turistlerden hararetle oluumuzu skmlar ettiklerini gstermek ellerimizi

d. Ben ise, eer sradan srail yurttalar bunu yapabiliyorlar sa, o zaman benim de yapabileceimi dnmtm.
39

Orada, hen yon

Kryon

seminerlerini

dzenleyen Elan, srailde

Elan

Dubro-Co tm d o harika

tarafndan seminerlerini brani

karlanmtm. bizim

domu,

yaamn orada geirmiti ve mkemmel bir organizatrd. Kr gittiimiz lkelerin olan yurttalarnn kitaplarnn olan zenlemesi tipik bir durumdur. Bir grafik sanats olarak Elan, ayrca, dilinde deil, yaynlanm Kryon Kryon ok unun kapaklarn tasarlamt. Dolaysyla, o sadece bizim or ganizatrmz bir sanatyd da. Kryon ekibinin srekli yelerinden biri de Peggy Phoenix Dubrodur. manda, dnya Peggy, tm dnyada derin bir bir iyiletirme/dengele ve 1989da, biroun me almas salamaktadr ve bu alma benimkiyle ayn za 1989da zerinde balamtr. sunulan Peggy spiritualite araydr protokollerinin enerjisine aina

dan gemi olarak, EMF Dengeleme Yntemi ve Kafes Mant denen bir baka derin retiyle ilgili mesajlar almaya balad. (Evet, o bu bilgiyi medyumik olarak almt.) Bu nemli yn temler, imdi birok ileri dzeyiyle birlikte, tm dnyada elli yi akn lkede uygulanmaktadr. Peggy sraile benimle bir likte geldii iin anslydm ve onun kznn da bizimle birlikte gelii ok ezamanl bir durum yaratacakt. Sonuta, organiza trmz Elan ve Peggynin kz birbirlerine ak oldular ve da ha sonra evlendiler. imdi, on yl sonra Elan, gzel ei Shana ve kzlar Adiva ile birlikte Sedona, nemli Arizonada bir yayor. imdi Amerikan yurt talna da kabul edilmi durumda. Elan, tm dnyadaki EMF almasnn donada parasdr ve Yaz Ik ayrca Amerikada yap Konferansnn organiza lan en nemli Kryon toplantsnn, her yl Haziran aynda Se dzenlenen Kryon trdr. Benim branice konusunda yardm almak iin bavurdu
40

um kii Elan idi; o ayrca bu kitabn kapann tasarmcsdr. Bylece, braniceyle ilgili olarak, bu dili anadili olarak ko nuan, tm yaam boyunca bu dili konumu olan birini bul mutum! Ve Elandan bu konuda ders almaya baladm. Elan, tm bu konuya hemen atlad. Aslnda, Kryonun ba na verdii isimleri grmeye baladnda o da baz byk yk lemeler (downloads) yaamt. Bana on iki ismin hepsi akta rlmadan nce bile, Elan her bir DNA tabakasnn enerjisini temsil eden gzel resimler yapyordu. Bu mkemmel (ve beni hl rperten) bir eydi, nk burada branice konuan biri, benden bile nce, branice isimlerin derinliinin ve onlarn ken disi ve kltr iin temsil ettii eyin btn tablosunu kavr yordu. Bu dan kitapta, DNA olarak tabakalarnn yaplan her birinin yer Elan tarafn Eer medyumik resimleri almaktadr.

isterseniz, onlar gzel bir poster takm olarak da sipari ede bilirsiniz. Bunun iin gerekli bilgi (Elann nternet adresi) 353. sayfada yer almaktadr. Bu kitabn byle bir sanatsal yetenee sahip olmasn hi beklemiyordum, ama sonuta yaam benim iin srprizlerle doludur ve bu da onlardan biriydi.

llstrasyonlar Neyle lgilidir (s. 353-364)


Bu kitap, onun yaynlanmasna izin verecek enerjiyi (2010 yln) bekleyerek ne birka yol boyunca Onlar geliirken, bir DNA eyi ills etkiler trasyonlar da hazr hale gelmiti. Birok kii, Biz bu ills trasyonlarla yapmalyz? herhangi mi? Onlar herhangi bir ey yapar m? diye soruyordu. Yant: Onlar iinizdeki statln bir 3B ( boyut) tem sili olarak dnn. Onlara, iinizde tadnz eyin bir yan smas olarak bakn. Onlara bakp glmseyin. Onlar bir gce
41

sahip midir? Size unu soraym: ocuunuzun bir fotoraf bir gce sahip midir? Yant: O, kendi durumunuza ve sizin iin anlaml olan eyle ilgili aydnlanmanza dayanarak, sizin ona verdiiniz gce sahiptir. O illstrasyonlar sadece sizin kim olduunuzun ve bu ki taptaki retinin umut gzel ederek bir bu hatrlatcsdr. illstrasyonlar bunu imdiden mesaj Onlara tapnmayn, tama vardr! onlarla bir sunak oluturmayn ya da onlarn sizin iin bir ey yapacan yn. yannzda yapanlar Yeterince onlardan komik olarak, bir

Gerek u ki, eer siz onlarla ilgili bir ey hissederseniz, o zaman harika hatrlatma almaktasnzdr. Glmseyin ve sadece bu sanat almasn takdir edin. branice konusunda, onun zor bir dil olduunu grd m syleyebilirim. Ben bir Gney California dili kltrne sa hibim ve bylece o sa yuma sesini karmak benim iin zel likle zordu! Kryon Ben onlarla elenmekten holandm seslere sa hip bu ince, kadim ve karmak dili takdir edemiyordum. tarafndan her bir DNA tabakas verildike, onlar nternet sitemize koyduk. Onlar u adreste grebilir ve iite bilirsiniz: (www.kryon.com/DNA) Biz ayrca Elann her bir ismi seslendiriini de kaydedip sitemize zu ri da koyduk, bylece onlarn bir srailli renme sylemeye tarafndan srecinde, balad. syle Elan Hak niini iitebilir ve orada ayrca her biri iin bir telaffuz klavu grebilirsiniz. Ancak, bunlar bana bu isimler, onlarn anlamlar ve nasl telaffuz edilecekle konusunda mektuplar alacamz lyd! yle grnyor ki, branice konuanlar bu esas dil konu sunda ok kesin fikirli ve inatlar. Bylece ortaya birok g r kt.

42

branice Okuyanlar in
Kryon, ibranice isimleri, onlarn branicedeki gerek an

lamlarndan tr deil (ki bazen onlarla da benzerlik bulabi lirsiniz), DNA tabakalarnn her birinin titreimi/enerjisi ile ya kn rezonanslarndan temsil Mt. Esas tr seti. iin Onun branice asl Benim isimleri nedeni, snavm, Yaz DNA Dn 2007 Ik gel tabakalarn yann Hazirannda, etmeleri Shasta, semesinin

Enerjisini DNAnn

onurlandrmakt. Californiada on iki

dzenlenen

Konferansmzda

tabakasn

sunduumda

di. Benim her bir ismi telaffuz etmem gerekiyordu ve benim ar dmdan ayn eyi Elan yapyordu. Bylece, o toplantda kat lmclar ne srailde domu bir adamn syleyiine kar benim renmi ve olduumu hemen kyaslayabilmilerdi. Dinleyiciler Dostlarm b

bana gsterinin iyi gittiini sylediler, ama onlar benim dost larmd branice konumuyorlard. arasnda ranice konuanlar ise naziktiler; benim abam, ilgin ve as lnda, Sen bunu yapmamalsn anlamna gelen baka szler le nitelendirdiler.

ZET
Bylece, olarak imdi siz DNA tabakalarnn Ayrca, verdii isimlerinin nere

den geldiini, neden branice olduunu ve onlar nerede doru iiteceinizi ille de biliyorsunuz. Kryonun onlarn anlamlar Konu branicedeki olmadklarn deil, anlamlarnn rada iin

da biliyorsunuz. Hatta, bazlarnn iki anlam bile vardr! (Bu karmaklatn biliyorum.) branice DNA olduundan, bu tmyle uygundur.

43

DNA YEN BR BMDE NCELEND


Lee Carroll

DNA YEN BR BMDE NCELEND


Yazan: Lee Carroll

Bu aklama sz

ok hi

bilimsel kimya ve

bir dersi yeni iin

blm

olmayacak. biyoloji bir

Aslnda, dersinde blmn Biz

bu

ksa

okumam, matematiin muazzam bir

baar anlamak bu ismi

olmu, DNA

eski

iin yardm alm benim gibi kiiler iin yazld. oumuz gizemdir. iitir, onun neyle ilgili olduunu biraz anlarz, ama onun kar makl ya da nasl alt konusunda gerekte hibir fikri miz yoktur. yleyse gelin bu hayret ve heyecan uyandran ha rika maddeye bakalm ve bu konuda nce okullarda retilen eyleri, sonra da retilmeyen eyleri ele alalm. DNA (eksik-oksijenli DNAnn farkl ekirdek yap asidi, hcre DNA ekirdei iin ve da sar ifresi de genetik bilgileri-talimatlar tayan asit), bir nsann kayde dilmi-plndr. bunlarn gibi, mal drt talarna bazlar denir tr bir birok ift vardr. Genetik ifreyi oluturan

bu DNA bazlar dizisidir. nl ift sarmal eklinde grld DNA bir bazlar oluturarak bklr. birbiri nsann evresinde genetik biimde kere

yaklak milyar baz ifti uzunluundadr ve tipik bir nsan bedeninde yaklak yz trilyon kere meydana gelir. nsann ge netik ifresi (son sayma gre) yaklak yirmi bin gen ierir ve bu genler bizim eilimlerimizi temsil eder. Bu hem doa dan, hem de ebeveynlerimizden ve onlarn ebeveynlerinden al dmz her eyi kapsar. Bir gen, bir canl organizmadaki kal tm, soyaekim birimidir. O, hem gz rengini, hem bir bbre in nasl oluturulacan, hem de Alzheimer gibi kaltmsal has
46

talklara leridir gn

olan de.

eilimi gelen

ierebilir. nitelikler nsan genlerin,

Bylece, deil, bir

kaltm nsann her

sadece ebe genel ileri ki nitelik z tad kopya gelen

veynlerinizden niteliklerle RNA,

Dolaysyla, birlikte,

ebeveynlerimizden eyi

oluturan bir

n syleyebiliriz. Siz, RNAy (ribonkleik asit) da iitmi ola bilirsiniz. kopyalama ileminin parasdr, lama ilemi protein yaratmnn ve dzenlemesinin gerek re tim izgisinin Bu elektron milyar kadar ok balangcdr. Ama DNA talimat dizisidir ve biz kk ieren olmalar ift bir sarmal kimyasal molekl sadece ift O yksek-gl sarmal, paralarn misiniz? ne Biz esas ondan sz etmek istiyoruz. mikroskoplaryla paray kk grlebilir. Btn sistemdir! hayal

gerektiini

edebilir

sadece, DNAnn 1953te ngilterede (biri Amerikal, biri ngi liz olan) Watson ve Crick tarafndan gzler nne serilen ger ek eklini sz grdk. etmek altklar bir Ben bu konuda Franklin, konu Rosalind Franklinden de vgyle ve dan isterim. ayn X-n fark nadiren lmtr. Cambridge niversitesi WatWatson sahip ve keifte

nde X-n krnmnda uzman olan bir kadnd. O da, Watson Crickin ok zerinde alyordu. ve sona, uygunsuz bir biimde ve gizlice, Franklinin almasn arpc eklini hi sz fotoraf etmiti. bu DNA Bu kefin gsterilmi iki tm adam, birlikte bu DNAnn lendi. o hemen ismi Franklinin anlr

katksndan 1958de

etmeden,

onurunu

Franklinin

kefiyle

kanserden

Bugn

Franklinin

ki payn savunan ok kii yoktur. Ben o az saydaki kiilerden biri olmak istedim. Bilimin btn DNA moleklnn haritasn karmas krk yl ald ve bu i ubat 2001de gerekletirildi. Bu, fil me ekilmesi gereken elenceli bir ykdr. ABD Enerji Ba kanl ve Ulusal Salk Enstitleri,
47

nsan

Genomu

Projesi*

denen bir proje oluturdu ve 1990da aratrmaclar DNA kim yasnn haritasn karmaya baladlar. Onlar bu ii ancak devletin yapaca biimde yava yava yrttler. Bu arada bi yolog-giriimci J. Craig Venterin daha iyi bir fikri vard ve o 1998de nular projesini birlikte balatarak, ki Btn-Genom bu Venterin nk Zorlamas devletin denen, geleneklere ok aykr bir yntem kulland. Her iki proje de so aklad, yntemine sadece neredeyse sekiz yllk bir fark att anlamna gelir! Sonra gerek alma balad, haritalama DNAnn temel kimyasn gstermiti. Onu dev bir kitabn harf leri olarak dnn. imdi bilimciler her bir harfi biliyorlar d, ama dilin ne olduu konusunda hibir fikirleri yoktu! Daha byk tabloyu grebilmek iin bu dile ihtiyalar vard, bu dil onlara ryla eyle bu kitaptaki ilgili kar kitapta ipular karya szcklerle verecekti. ile ve te genlerin o nerede Bu bulundukla bir ayrca bizim zaman beklemedikleri

bulunduklarn

kefettiler.

retilenler kimyasal

kyaslamalar iinde

yapmaya

balayaca ifre

mz yerdir. nk lkedeki en iyi bilim ve bilgisayarlar, nsan genomunun yaps bulunmas beklenen leri bulmakta ok zorlanmt. Biz 3B ( boyut) iinde dnyoruz. Baka trls eli mizden gelmiyor. 3B bizim realitemizdir ve onu amamz biz den beklenemez. Ama o, ounlukla, bizim daha byk bir tab loyu grmemizi engelliyor. Bilim imdi bize evrenimizin ve o nun iindeki her eyin ok-boyutlu olduunu haykrmaya bal yor. Bylece, eninde fizik sonunda, yasalar Ama bu ve ok-boyutlulua genilemi imdilik, bir bilimciler uygun ok bir matematik, ratmak yeni dn ya byk

zorunda

kalacaz.

bir varsaymda bulunuyor, nsan genomunun lineer olduunu


*Genom: Bir organizmann sahip olduu genetik ifrelerin, genetik talimatla rn tamam. ( .N.)

48

ve bir nsann btn gen yapsnn DNAnn milyar harfine yayldn varsayyorlard. Oysa yle deildi. Bu kitaba Kr yonun drt canl celsesini dahil etmemin nedeni, onlarn b tn bu tartmayla ok ilgili olmasdr ve onlardan biri Kryon un bilimin 3B eilimiyle ilgili aklamalarn iermektedir. Bu celse sadece DNA ile ilgili olmasa da, ondan zevk alacanz dnyorum (15. Blm). Konuya geri dnelim: Tm manta kar, bilimciler ora da olduunu en kesinlikle iyi bildikleri ifreleri bulamadlar. kullandlar, Onlar herhan zamann ifre-krc bilgisayarlarn

gi bir dilin yarataca trde bir simetriyi aradlar. Sonra onu buldular. Bulduklar ey onlar ok artm ve ayn zamanda onlara yzyln en byk tm biyolojik kimyann gizemlerinden ve nsan birini sun tm ifresi mu olmal. Tm harflerin, genomunun bir karmaklnn iinde, DNAnn sadece %4nn*

vard! Sadece, protein ifreleyici DNA kimyas genleri olutu racak net bir ifre tayordu ve o oradayken bu gerekten ai kard. O ylesine 3Bydi ki, siz gen dizileri iin bala ve dur iaretlerini benzer nsan bir grebilirdiniz! biimde, kimya sadece Zamann kk bir bilgisayar eyi blm ifrelerine sergiliyordu, nsan ok ama beklediimiz

genomunun

bedeninin

tm yirmi bin genini oluturmaya katlyordu. Geriye kala n hibir ey yapmyor gibi grnyordu. Bilimcilerin uradklar d krkln yle bir rnekle tasvir edebiliriz: Yukarda bir uan daire belirir. O, artc ey ler yapabilir, evrede dolap durabilir, yerekimine meydan
* Anladm kadaryla, bu oran % 3 ila % 4 arasndadr, nk hem Dr. Ovo kaitys nsznde, hem de Kryon bu kitapta yer alan bir celsesinde bu oran dan % 3 olarak sz etmektedir. eitli kaynaklar incelediinizde, ayn ekilde yuvarlak rakam olarak % 3 ya da % 4n kullanldn grebilirsiniz. (.N.)

49

okuyabilir ve bir uan daireden beklediimiz tm o iyi eyleri sergileyebilir. iinde alarak, s hi en Sonra kimsenin iyi yere inip orada durur. Ona O yaklar ve bulunmadn onun grrz. nasl kendi kendine

yere inmi bir robot olmaldr. Birden uan dairenin kaputu bilimcilerimizi ok altn Yeni inceleme fizik gzler ye davet eder. Hepimiz orada kefedilmeye hazr srlarn olma gerektiini dnerek heyecanlanrz. nne serilmek zeredir! Sonra, uan dairenin motorunu ince lemeye baladmzda, adeta oke oluruz; motor blm (baz paketlere koruyucu dolgu malzemesi olarak koyulan) beyaz k pk paralarna benzer paralarla doludur. Onlarn hepsi bir birine baldr ve bazlar hareket etmektedir, ama sonuta bu malzeme hibir ey yapmamaktadr. Ortada hibir sistem yok tur. Biz o kpk paralarn dar atarak ierideki asl eyi bul maya alrz ve birden ortaya parlak kk bir para kar; o, grnte hibir eye tellerle baldr ve aikar bir biimde motorun esasn oluturmaktadr. Onu avucumuzda tutabiliriz ve o her eyi idare etmektedir! Sonra deneyi balatrz. Ama o kpk paralarn ondan ayrdmzda uan daire umaz. K pk paralarn tekrar koyduumuzda uan daire uar. Ama o kpk bilir? paralar Burada gerekten herhangi Biz bir ey bir yapmaz. motor Yoksa -parlak, yapar m? Nasl olur da kpk paralar herhangi bir ey yapa eilimimiz aktr: orada tellerle bal, lineer, tam bir yapya sahip bir ey- bulmay bek liyorduk ve onu bulduk. Dolgu maddesi ya da kpk paralar olarak grdmz eyi hemen dar attk. Buradaki eili mi ve de mecaz anlyor musunuz? Bu durum bir aka gibiydi. DNA milyar paradan olu uyordu ve bunlarn byk blm hibir ey yapmyordu! Sa dece kk bir yzde, % 4 tm ii yapyordu! Bu hi de man tkl gelmiyordu! Biz doann ok randmanl olduunu bi
50

liyoruz. bile edebiliriz.

Baz

canllarn ve balklar

evrimini ne bir

kendi kadar

yaam randmanl

dilimimiz olduunu hapis

iinde fark olurlar

grebilir

doann

Eer

yeralt

maarasnda

sa, on yl iinde gzlerini kaybederler. Doa, ihtiyac olmayan eyleri yok eder ve bunu her yerde grebiliriz. Ancak, grn e gre, biz % 96s p olan bir DNAya sahiptik! Biz evrim merdiveninin gya en st basamaydk, ama % 96 orannda ptk! Bu, doada grdmz her eye aykryd, ama yine de o oradayd. Dolaysyla, Onlara DNAnn gre, protein-ifrelemeyici bu blmler b lmleri en saygn bilimcilerimizin olarak nitelendirilmiti. bazlar tarafndan bile p rastgeleydi;

onlarn hibir simetrisi, hibir amac, hibir yarar yoktu.

3B Dnmeyen Dnrler Sahneye Giriyorlar


Biz uan daireye yeni bir fikirle yaklarz. Belki de rast gele grnen o beyaz kpk paralarndan oluan malzeme hi de bir motor deildir! Belki o bir haritadr! Ne de olsa, bir uan daire nun nereye belki gitmekte trde olduunu bir bilmek zorundadr. Sonra, o farkl harita olduunu dnrz. Kuan

tum bir halde, uan dairenin kuantum bir haritaya sahip ol mas gerekiyor olabilir mi? O harita ne olabilir? O, uan daire nin lineerlik iinde var olmasna yardmc olan, motorun k k parlak parasna uan daireyi 3Bde idare etmesini sala yacak talimatlar veren bir ey olabilir. Bu rnek ykde, biz uan dairenin ok-boyutlu niteliklere sahip olduunu biliyoruz, nk o kendi ktlesini idare edebiliyor. Ayrca, kendi kuan tum fiziimizden biliyoruz ki, biz ok-boyutlu bir leme girdi imizde, orada algladmz ekliyle zaman ve mesafe yoktur. Bunlarn yerini, potansiyeller ve 3Bde bize pek mantkl gel meyen, hi lineer olmayan, kafa kartrc olay kurallar alr.
51

Dolaysyla, o garip, rastgele kpk paralarndan oluan mal zeme hi de rastgele deildir; o sadece 3Bli yaratklara (bize ve bilimcilere) yle grnr! O malzemenin, motorun kk parlak parasn uan daireyi hareket ettirecek ekilde konum landrmak iin, tam olarak bulunduu yerde bulunmasna ih tiya vardr. O kpk malzemenin motoru deitiren unsur olduunu syleyebiliriz ve motorun ok-boyutlu bir biimde ha reket etmesini salamak iin ona verilecek ok fazla talimat olduundan, maldr. Yllardr p DNA ifadesiyle birlikte yaadk. Ancak, bir denbire farkl bir biimde dnmeye baladk. Birisi yle bir varsaymda bulundu: Ya pte bir ifre bulunmas gerekme dii iin hi ifre yoksa? Ya DNAnn % 96s ifreli blmleri yneten ve lineer-olmayan, kuantum-vari kurallar ise? Bu yepyeni bir tartmal kavramdr, ama en azndan o dar bir 3B mantnn dr! Aada, 13 Temmuz UCSDnin 2007de (California CBS niversitesi, haberlerinde San Diego) kanalnn yaynlanan erevesi dnda dnlp bulunmu bir kavram bu kpk malzemeden de ok miktarda bulun

bir raporu yer almaktadr. ABDli bilimciler, nsan Genomunun p DNA denen ve hibir yararl amaca sahip deilmi gibi grnen % 96snn, bu ismin ifade ettiinden daha deerli bir rol oynuyor olabile ceini sylyorlar, imdi, bilimcilerden oluan uluslararas bir grup, p DNAnn bir blmnn dier % 4 uygun bir bi imde organize eden snrlar yaratmaya hizmet ediyor olabile ceini kefetti. UCSDde bir aratrmac olan Victoria Lunyak, p DNAnn bir blmnn, genomun ifreli blmlerinden bir anlam karmaya yardmc olan noktalama iaretleri, vir gller, noktalar olarak kabul edilebileceini bildirdi.

52

Benim boyutlu bir

grm, vehesini

bizim

biyolojimizin

muazzam Ya

olan

ok-

grmekte

olduumuzdur!

DNAmzn

% 96s, % 4 iin -rastgele grnen- bir talimat grubu ise? O hi de rastgele deildir, ama bir 3B dnne yle grnr. Bir noktalama iareti alfabede bir harf olarak grnr m? Hayr. yleyse o nedir? O simetriye sahip midir? Herhangi bir eyi aklar faya m? Hayr. Eer ve bu dilimizdeki dili, noktalama iaretlerine ba karsanz, onlar aslnda rastgele grnr. rnein, eer bu say bakyorsanz noktalama sper onun kurallarn anlam bilmiyorsanz, ifade en etmez sonunda buradaki fay bir iaretleri size hibir

grnecektir. Onlar bir simetriye sahip deildir. Eer bu say bilgisayara yklerseniz, bilgisayar szckleri (ve belki onlarn ne dediklerini) tanyacak, ama nok talama iaretlerini tanmayacaktr. unun zerinde dnn: % 4, Uan yani dairede aradmz mo tor gerekten oradayd. protein-ifreleyici blm o

parlak motordur. p ise o beyaz kpk paralar gibi g rnen % 96dr. imdi biz tamamen farkl bir eyden, % 96nm aslnda ok-boyutlu bir tasarmcnn ana-kalb olabilecein den ve % 4n de sadece, bu tasarma itaat eden motor olabile ceinden kukulanyoruz. Bu oran ilgin deil mi? Bu kitapta daha sonra Kryonun ezoterik siniz. retisi on baladnda, bir tabaka bu retiye gre, DNAnn sa dece % 8inin (birinci tabakann) 3Bde bulunduunu grecek Dier Biz ok-boyutludur. Kryonun ok daha retisine farkl bir gre, DNAnn % 92si geriye kalan % 8i deitirir. aslnda DNAnn beklediimizden biimde ve kimyasal bir ifreden ok daha fazla bir karmak lkla ilev yaptnn yava yava farkna varln gryor ola biliriz. Kryonun o dier on bir aslnda
53

tabaka neyin

hakknda

sylediklerini grecek

okuduunuzda,

pte

bulunduunu

siniz. te o zaman ne kadar 3B olduumuza kahkahalarla g lebilirsiniz.

54

H KMSENN ZERNDE DNMED EYLER


Lee Carroll

H KMSENN ZERNDE DNMED EYLER


Yazan: Lee Carroll

DNA iletiimi larla

letiimi: ok

Yakn daha

zamanda fazla bilgi

yaplan ortaya teli

keiflerde

DNA ve

hakknda

kmaktadr

bu bilginin bir ksm benim retmenlik yaptm dier alan ilgilidir. rnein, DNAnn Bu bir iplik ekil, deil, bir ilmek iinden bir olduu kefedilmitir. dngsel DNAnn

akmn geiyor olabilecei ve bylece onun manyetik bir alana sahip olduu fikrine yol amtr. 2008de bir bilim adam ba na, laboratuarnn tam olarak bunu kantladn syledi! Eer o haklysa, biz birdenbire DNAnn manyetik alanl bir grn tsne sahip olmutuk. Ayn bilim adam bana asla unutmayacam bir bildirim de de bulundu: Watson ve Crick, ift sarmal o ekilde gste rerek insanla byk bir zarar verdiler. ok armtm. Bu ne anlama geliyordu? Bu bilim adam aklamasn srdrerek, herkesin, nsan gibi biyolojisi dziinde, molekler yapmzda trilyon larca kk -tpk Watson ile Crickin bize gsterdikleri DNA illstrasyonu n syledi. Gerek u ki, ift sarmal DNAnn bir resmi deil, kimya nn ematik bir izimidir. Yani, sen onun bir merdiven ya da bir ift sarmal olmadn m sylyorsun? diye sorabilirsiniz. Hayr, onu kastetmiyorum. Bu bilim adamnn bana syledii ey, metafiziin ve yaygn bilimin -ok az kiinin zerinde d nd- bir paral-bulmacasn tamamlamaktadr; bu bilim
56

merdivenin

yzdn

dnd

adam

bana,

aratrmasnn

DNAnn

birbiri

evresinde

kar

mak biimlerde kmelendiini gsterdiini syledi. O ift sar maldr, ama ayn zamanda o merdivenlere sarlm merdiven ler, merdivenlere sarlm merdivenlerdir. Elektrikte O, bir indktans alan diye bilinen st ste bir fenomen vardr. meydana manyetik dieriyle bindiinde

gelir. Bu karma alanda, biz zel iletiimi ve her gn kullan dmz dier elektronik nitelikleri elde ederiz. ndktans, trans formatrlerin manyetik ekirdeklerinin dnme saysnn ora nndan dolay voltaj ykselmesini salar. Arada kablolar ve her hangi bir ek grlt veya anomali olmadan, iaretlerin man yetik alanlar boyunca aktarlmasn salar. ndktansn en yay gn ve nemli ve hi kullanmlarndan kayba biri, iaretlerin millerce (manyetik Bu, ek bir grlt hat yaratan) alan olmadan boyunca kk uramadan salayan uzunluundaki alanlar manyetik

gnderilmesini transformatrlerin

yaratlmasdr.

larn yaratlmasdr ve biz onu her zaman, zellikle iletiim en dstrisinde kullanrz. yleyse, eer DNAnn bir manyetik alan varsa ve onun doal hali dier bir DNA ile lineer-olmayan bir biimde birbi rine karmaksa, bu bizim zerinde neredeyse hi dnmedi imiz bir eyi aklayabilir. Trilyonlarca DNA molekl benzer siz bir nsan bedeninin tek bilincini sunacak ekilde nasl ileti im kurabilir? Okuduunuz okulda bu soruyu hi iitmi miy diniz? Yant basite indktans olabilir. Biz okulda bunun sadece nsan bedeninin sisteminin bir paras ayrca tiimi olduunu DNAnn % salayan rendik, 96smn ama DNA molekllerinin iletii minden hi sz edilmemitir. Ama manyetik DNA olasl ve ok-boyutlu talimat grubu olabi manyetik
57

lecei fikriyle birlikte, bizi hayrete dren bir dzeyde ana ile eyin DNAnn nitelikleri olmas ok

mmkndr. zorundadr.

Ne

de

olsa,

her

molekl

sizin

kaydedilmi-pl-

nnz bilir ve hepsi birbiriyle konuur! Onlar bunu yapmak

Doum - ok Az Kiinin Sorduu Gizli Soru


ki ocuk ayn ebeveynler tarafndan dnyaya getirilir. Onlardan biri usta bir mzisyen olur, dieri ise bir melodiyi bile syleyemez. Biri kendinden emindir, dieri ise kendi gl gesinden bile korkar. Her birinin farkl fobileri ve korkular vardr, ama onlar ebeveynleriyle ayn gz ve ten rengine sa hiptirler. Bu senaryo her yl milyonlarca kere tekrarlanr, ama hi kimse Bu durumun nedeni nedir? diye sormaz. Bilim miras bize, doarken syler. ebeveynlerimizden inanyorum. belirli nitelikleri dier aldmz Buna Ama bilim

zelliklere ne diyecek? Bir ebeveynin asla sahip olmad bir yetenek ya da korku ocua nereden gelmitir? Neden, ocuk lardan lerimizin birinin bize kafas teknik konulara ok yatkndr daha da, dieri bu bir ressam olmak ister? Art arda doumlar boyunca, ebeveyn yaptklar beynin biyolojik artc katkdan bir fazlasnn dolu trn lunduunu haykran bir sistemi grrz. Psikologlar, ve bunun eitlilikle olduunu retti doumda nsanlarn potansiyellerinin

ini sylerler. Kryon ise bir sistemin bulunduunu syler: Biz, DNAmza aadaki zellikler alanm olarak doarz.

(1) Ebeveynlerimizin biyolojisinin miras. Bu sade


ce gz ve sa rengi, boy uzunluu, yz hatlar deildir; ayrca, belirli larn konulardaki ebeveynlerinin yeteneklerdir niteliklerini (ya bize da aktaran yeteneksizliklerdir). blmleri tem Bu, ift sarmaldaki 3B kimyasdr ve ebeveynlerimizin ve on sil eder.
58

(2) Karmik damga. Bu, birok kadim dinin retmi ol


duu eydir. Bitmemi i son gemi yaamdan bu yaama ak tarlr. Bu olumlu ya da olumsuz olabilir. rnein, siz ya nda bir stat gibi resim yapan ya da keman alan bir ocuk hakknda luundan saygs tm bir eyler okumu olabilirsiniz. ve O yetenek olabilir. olabilir. belirli nereden Bu kii Sululuk kltrlerin gelmitir? O bir nceki yaamn bir devamdr. Bir kii ocuk itibaren ve huzur sz dnyaya bulma etmeme ortaya kzgn srecini gerek kan bir depresif birka yaamdr zerinde alt bir sreci, kendi iinde z srdryor var m? O nitelik duygusundan

ocuklarnda

olarak

grnmekte

dir. Bu kimyasal deil, karmik bir durumdur. Bu onun kimya deil, bilgi olduu anlamna gelir.

(3) Astrolojik damga. Bu aikardr. O, doum annzda


gne tane sisteminin bir kalbnn (iinde bu bulunduu dnya ok dzenin) zerindeki ilikilidir. enstan en eski grntsdr. ve Astroloji

bilimdir ve belki de -Gnein ok boyutlu bir ekillenii olanyerekimsel yaratr. yaya st bu rir. nzn Bu manyetik gne damgalarla rzgryla Gezegenle gne Dn alanyla Bu, binen G bu rin akl almaz itii ve ekii Gnein ekirdeinde bu kalb kalp, etkilenen Siz, bindii (helyosferle, yoluyla borealisi manyetik st indktans bu uzayda her an tarafndan ste blgeyle) indktans aurora yeri

aktarlr. indktansn kuantum a Sizin bir

helyosferin oluan geldii

Yerkrenin

manyetik

yerde meydana

gzlemleyerek, ana ste yerleti DNA anlaya

grebilirsiniz.

nein

damgasn

gezegenin (yine Eer

DNAnzn doum blmn

manyetik annzda ekillendirir.

alanlaryla

manyetik

yoluyla)

aklamay

madnzsa kayglanmayn. Bu konu bu kitap iin nemli deil dir. Ama bu aklamay anlam olanlar iin syleyelim, siz ilk kez astrolojinin bilimsel aklamasn grm oldunuz.
59

Birok kii astrolojiye inanmaz, ama onlar dolunayn in san bir zerindeki alr. Bu, ldrtc etkisini kolayca kabul ve ederler. Dolu nay zaman polis nbetileri artrr ve hastaneler ona gre ted gkcisimlerinin kuvvetini insanlar zerindeki etkisini gsterir. Hi kimse bu konuda fazla dnmez. Nok talar birletirmek ve srp giden bir eyin bulunduunu ka bul etmektense, onu yadsyarak iinden geip gitmek daha ko laydr. yla Bu etki, ok-boyutlu kuvvetlerin daha ileri bir anlay aklanabilirdi. Benim tahminim, bu kuantumluun bir kabul edileceidir. Edilmek zorundadr yaptklarna ve yani bir bakn. ve Tm bunlar fiziinin kabul ve

gn ortaya kaca ve ron Hzlandrcsnda eyleri yeni ne

ve eer bundan kuku duyuyorsanz, Cenevredeki Byk Hadok-boyutlu dndaki aray Einsteinn grnmeyen klitin

kuvvetleri,

maddeyi

tasdik edii temsil etmektedir!

(4) Bu dnyadaki tm yaamlarnzn Akaik Kayd.


Bu belki de hepsinin iinde en derin olan zelliktir, nk Aka ik Kayt sizin gemiteki kimliinizin kalntsn tar ve n ceki sayfada sz edilen karmik enerji blmleriyle birlikte a lr. Kryon, bu gemi yaamlarn niteliklerine bugn de eri ebileceimizi ve onlarn bu yzden orada bulunduklarn sy ler. Bizi, Akaay kazmaya, yani kendi DNAmzn tarihi iin de sahip olduumuz eyleri kefedip bu yaammzda kullan maya tevik eder.

(5) Tanrnn Yksek Benliiniz tarafndan temsil edilen kutsall. Bu, yaklak yz bin yl nce Pleiadesliler
tarafndan mn insanla verilmi olan bir ve enerjidir. bu Bu, bu bl sonraki ksmnn konusudur kitapta okuyacanz

en ezoterik eydir. imdi, az nce okuduunuz maddelere bir bakn. Sadece birinci madde (ebeveynlerimizin biyolojisinin miras) lineerdir
60

ve mikroskop altnda grlebilir. Dier her ey, varln bili min imdi kabullenmeye balad fndan temsil edilen o haritadr. ok-boyutlu enerjiler tara

Pleiades Balants: Gerekten Garip!


Metafizikte, ounlukla, ok artc ve inanlmaz ner

meler vardr. Bu, eer siz metafizik konusuna yeni girmise niz zellikle geerlidir. Uzun bir zamandr bu konunun iinde olanlar ise bu nermeler karsnda irkilmezler. Ama insanl n bu dnyada nasl balam olduuyla ilgili bilgilerin bazla rna inanmak zordur, nk onlar destekleyecek bir bilim yok tur. Bu dar kitabn on-drdnc o blmnde tm DNAnn bilgi zaten ve nsan Irknn Tarihi balkl bir celse yer almaktadr. O blme ka okuduunuzda, blmdeki aklanm olacaktr. Ama bu bilgiyi bu kiisel blmn yan sra Kryon dan da iitmenizi istedim; bylece, Kryonun bize syledii e yi daha iyi anlayabilirsiniz. Bundan sonra anlatacam eyin bilimsel bir temeli yok tur, ama bu dnyadaki bir milyar akn kii Adem ve Havva alegorisini cirde saflara eyden tmyle rahata kabul temel etmektedir. mitolojidir. kavga Bu alegorinin mitoloji ilgintir. de bilimsel bir temeli yoktur, ama o (nsanlar tarafndan yazlm olan) n bulduumuz ayrlp sz Bu konusunda Ama kiiler rne bunu ve birbirimizle ettiinde, etmemiz din

in benim gibi biri gemite vuku bulmu olabilecek baka bir deiik mezheplerden masaya vurarak inanlmaz bulurlar. Onlar, barr

Senin neyin var byle? ncil, vuku bulmu olan bize aka anlatr! derler. Bu durumda, ben onlarla kavgaya girimeden bu bildirim zerinde dnrm.
61

(Benim

inan

sistemim

tu

tucu deildir ve her trl spiritel dne yer verir.) Ama iimden yle sylemeyi ok isterim: Tamam, siz konuan ylan yknz koruyabilirsiniz, ama ben ona inanmyorum. zg nm, benim neyim var byle, bilmiyorum. Evrimsel Kanyonun n bilgi srekli Canyon) imdi, olarak deiir. emin Bir zamanlar yl Byk Byk ald Kanyon (Grand oluumunun milyonlarca deiliz.

dnrdk.

bundan

sadece birka lojik inanlarn

yzyl iinde olumu olabilir. Jeolojinin kendisi birou sorgulanmaktadr. yleyse sadece, bu

byk lde deimekte ve bununla birlikte mevcut antropo rada hi kimsenin zerinde dnmedii bir eyin bulunduu nu syleyelim.

Bu Dnyada Tek Bir nsan Tr Vardr


Ne? diyecektir bazlar, Bu dnyada birok insan tr var! Gerekte yok. Birok farkl renk ve fiziksel l vardr, ama sadece bir tr vardr. Son zamanlarda hi bir hayvanat bahesine gidip, dier memelilere baktnz m? Hatta bize ben zeyenlere? Bykl, kl rengi, ekli farkl olan, kuyruklu ve kuyruksuz dzinelerce maymun tr vardr. Bu gezegendeki hemen hemen tm hayvanlarn birok tr vardr, ama sa dece bir nsan tr vardr; bu, aynaya baktnzda grd nz trdr. Kimse bu konu zerinde dnmez; nk o, o kadar yay gndr daki ki grlmez btn Bunun ve zerinde dnlmez. ilgili olarak Ama o, Dnya beklen olarak evrimin yntemiyle zerinde gerekten doal

tiye-aykrdr.

dnn.

Evrim

birok tr yaratrken, nasl olmu da biz tek bir nsan trne sahip olmuuz? evremizdeki hayvanlar bu olguyu sergiler, ama biz bu evrimsel kalba hi uymayz. Bu nasl olabilir?
62

Kryon,

bu

sorunun

yantn

yirmi

yl

iinde

birok

kere

vermi, uzaydan lantsnn ve

gelen varlklarn, spiritel niteliklerinin tohum Lemuryann balangcnn yksdr. Kryonun

larn nsan DNAsna ektiklerini anlatmtr. Bu, Pleiades ba bildirimi udur: Sizin gibi olan nsanlar bulmak iin, tarihte yz bin yldan daha geriye gitmeyin. Antropologlar ise, nsan larn bu tarihten (yz bin yldan) ok daha nce gelimekte ol duklarn yldz udur. Kryon, bize ok benzeyen bu varlklarn birok yllk bir dnem boyunca bu gezegene geldiklerini ve normal nsan te kmlne gerekten (ve uygun bir biimde) mdahale ettikle rini sylemitir. Onlar, imdi spiritel olarak grdmz DNA tabakalarn ritel Tanrnn bize verdiler. paras Bylece, olmasn tm rkmzn Eer evrenin ve bunlar spi bizim meta plnnn bir mmkn kldlar sylerler; yleyse gelen Kryon neden sz etmektedir? O nun syledii ey, nsan DNAsnn yz bin yl nce baka bir sisteminden varlklar tarafndan deitirilmi oldu

paralar

olmamz

saladlar.

fiziki olmayan kiilere sylerseniz, onlar br yne doru ka abilirler. Onlara ok daha kabul eytan, tan nsann bir gre, her nedense, Adem ve Havva yks edilebilirdir! masumiyeti, dnya-d yks Elma, dnya-d varlklar sadece Ama birlikte, ylan, Tanrnn ilgili daima deildir. ben bu bahesi, olan daha As varlklarla

dan ok daha inanlr bir ykdr. (yle grnyor ki, bir ey yks, Bu dier rar ky yksnden Kryona ait ikna edicidir.) Pleiadesliler yer lnda, bu yk ok uzun bir zamandr, belki balangtan beri kltrlerde tekrar almtr. Onunla sava,
63

metafizikte, elbette, ele

dodu y se

umdan beri bu yk yazarlar ve medyumlar tarafndan tek anlatlmtr. arasnda gzel -dnyalar Dnyann geirilmesi

naryolar mtr. bu

ve

derimizin ezoterik yorumda

altnda her

gizlenen eyle bile

bir

grup olarak

kertenkelemsi yapldndan, Bu, nsan

varlk gibi- bir dram haline getirmek isteyenler de ortaya k Bu, olan ilgili konuda bulunmak istemiyorum.

doasnn yapt bir eydir ve birok kii korkutulmay ve bun larn dram iinde dnp durmay sever. Komplosal enerjilerin tezahr etmesi, bizim kendi iimize bakp gerei orada bul mamzla ilgili enerjilerin tezahrnden ok daha kolaydr. On lar, dikkati spiritel olgunlamadan baka yne eken en b yk oyalayclardr.

Baz Ezamanllklara Bakalm


1990 ylnda, Hawaii Adalarndan biri olan Kauai adasn da, Hawaii ile yerlilerinin bir ember szl bir by (spiritel lideri) olan Hale Makua lelerinin yi rak iinde olarak oturmutum. aktarrlar. balayarak, nesile tarihi (2) doru Hawaiililer, Ameri

kan Yerlilerine ok benzer bir biimde, kendi tarihlerini kabi genlerine Genlerin bu bilgi onlara olarak ayn yk kavrayabilecekleri bilinmesini ve zamandan nesilden Bu

leri tekrar tekrar anlatr ve bu yntemin tarihlerinin doru ola aktarlmasn salayacana kabileler memesi gvenirler. yazarak bu arivlememeleri bilgiyi iit

nin iki temel nedeni vardr: (1) Bu yntem baladnda tm okuryazar deildiler. (bizim Onu, kutsal gerekenlerden gibi, gvenmedikleri kiilerden)

uzak tutmak. Makua, Vietnamda deniz askeri olarak hizmet etmi olan modern bir adamd. Ama kader onu Hawaiinin yerli halk iin spiritel bir lider olmaya da yneltmiti ve birok kii onun bilgece konumalarn dikkatle dinlerdi. Gelenei destekleye rek, Makua, Hawaiili genlere Polinezya tarihini retti. Bu
64

arada, daima atalar zerinde odaklanrd. Bizim orada yaban c bir grup olarak bulunabilmemiz Makuadan bize bir arma and ve onun benzer bilinteki dierlerinin bir onun bildiklerini Hawaiililer, koparp ve mo bilmelerini nuyorlar; alyor. ilere gerekten modern safl istediinin gstergesiydi. birok

birok yerli halkn karlat bir durumla kar karya bulu dnya kabilelerinden evliliklerle blgelerde srlarn kiiyi Irkn ekerek, kendi rklar-aras kabilesel kutsal bozuluyor kalmalarn bizim gibi

dern kltr, kabilenin gen erkeklerini daha ok para deyen onlarn engelli yerli-ol yor. Bu yzden, dnyann her yanndaki yerli byklerin bir ounun, tarihlerinin mayanlara emanet etmeye baladn gryoruz. Bu onlar iin kolay bir karar deildir, ama bu onlarn halklarnn, inanlar nn ve yaam biimlerinin kaydn koruyabilir. Ilk bir leden sonras yine lk bir akama dnrken, biz, bir oraya arlk davet edilmi yabanclar Hawaii olarak Makuay ve dinlemeyi byk retisinin beni srdryorduk. Konumada, Bu, halknn tarzyd Sonra, atalarna

veriliyordu. herkesin

Makuann istiyordu.

esasyd; nk o, atalarnn saf bilgiye ve bilgelie sahip ol duklarn anlamasn Makua ok artan bir ey syledi: Lemuryal atalarmzn bedenleri buraya yakn bir yerde gmldr. Lemurya szcnn Hawaiili murya mt. bir spiritel ilk retmen byk tarafndan Bu byk bulunan kullanldn uygarlk, dan en ilk kez iitiyordum! Kryona ve dier spiritel tarihilere gre, Le insanln Lemurya, uygarlyd. en esasen zerinde alt ks Bu dnyann geriye kalanndan tecrit olduu iin, binlerce yl sr dnya zerindeki ve evresinde yer alyordu; bu byklk, dan yer zerindeki yksekliinden mndan en deil, ste okyanus olan tabannda kadar yksekliinden kaynaklanr.

Hawaiidir. O, halen Pasifik Okyanusunun dibinde yer alan,


65

ancak birok zirvesi denizin stnde bulunan ve Hawaii Ada lar olarak bilinen tek bir dadr. Kryon bize bunu sylemiti, ama bunun ayn zamanda tarihi Polinezya bizim ona bilgisi olduunu ile soru bilmi yordum. Makuann, uygun bir ann yerli metafiziimiz nemli bir birletire sordum: bilecek baka ne anlatabileceini ok. merak ettim. Bu yzden, bulduumda stat, Polinezyann Adem ve Havva yks nedir? Bir ba ka deyile, insanlk nasl balamtr? Makuann yant beni adeta yere sermiti ve onu dnmek bugn bile beni rpert mektedir. Makua, ayaa kalkp gkyzne bakt. Orada oldu unu bildii eyi bulunca, eliyle yedi kz karde takmyldzn iaret etti. Kanolar oradan geldi! dedi. Makua, Pleiadesi ia ret ediyordu. En Kryonun burada iadesliler eski bana kiisel zamandan anlatt olarak, DNA beri ayn retilen inanlmaz kadim Hawaii tarihi, varlklar syle bel dnya-d hakknda ve bu,

yksn ieriyor olabilir miydi? Bu beni ok sarsmt, nk Kryonun Pleiadesliler diklerinin doru olduunu gsteren spiritel bir kant bulmutum. Ple statlaryd

deiimimizin

ki bir gn onlarla karlaacamz anlamna geliyordu. Yakn dostum Woody Vaspra ve partneri Catie, ok al arak, bakan bu ve dnya irtibat bir iin bir yerli bu olarak Hawaii nk bir Kz bilgelik Dnya yer kurulu oluturulmasn Kurulunda Hawaiide y salamlardr. Woody, bugn Bykler almaktadr.

grevlisi sohbetimde, fark ettim,

Woodyyi, Kapuna (byk) olarak adlandrrlar. Onunla ksnn in sylemiti: yerlilerinin Woody ismin bile Pleiades nemini bana Hawaiililer bulunduunu direkt olarak

Pleiadesliler

iin

kullandklar Hatta, Yedi

Makalii.

Kardein

Hawaiinin zerinde bulunduu Ekim ve Kasm aylarnda kut


66

sal bir tren gn vard. Tm bu bilgiyi Makuann lmn den sonra almtm. Hawaiili byk Kasm 1998de, Kryon, yz bin balantm yitirdiimi d yl nceden balayarak nmtm, ama Woody onu yeniden canlandrmt! yaklak elli bin yl nceye dek birok nsan trnn yava ya va yok olduunu syledi. Bir nsan trnn DNAs Pleiades liler tarafndan deitirilmi ve bu tr yava yava dier trle rin yerini almt. Bu, zekdan ya da artan kavraytan tr olabilir. Bu, o trn hayatta kalma konusunda daha iyi olma sndan m tr de olabilir. Bunu bilmiyorum ve bu konu bana ilgili bilgi, medyumik olarak alnm bir bilgi hi aklanmad. Ama bu dnyada tek bir nsan trnn kal olduuyla olarak kald -ta ki 1999da Scientific American adl nl bilim dergisinin kapanda ayn senaryo grlene dek... Ben dum. n bu kapa yere iki grdmde decektim! trnn bir havaalannda Scientific yer bulunuyor American onlarn Neredeyse Orada, resimleri

kapanda

nsan

alyor,

arasnda da dergideki makalenin bal grlyordu: Biz yal nz deildik. Bizim trmzn en az on be kuzeni vard. Geri ye sadece biz kaldk. Neden? (Scientific American, Ocak 2000) Bunu daha nce de sunmu (Altnc Kitap, s. 367) ve derginin kapann bir fotorafn yaynlamtm. te, hi kimsenin zerinde dnmedii bir ey imdi aka sorgulanyordu. Dergide yer alan makale Kryonun bize sunduu ayn yky anlatyordu. yle grnyor ki, biz t rmzn byk bir eitliliine sahip olma konusunda, tm dier hayvanlar gibi, iyi bir balang yapmtk. Dergiye gre, gemite kuyruklu ve kuyruksuz, v.s. nsan trleri vard. Ama yaklak yz bin yl nce bir ey vuku bulmu ve tm dier trler yok olmaya balayarak, geriye sadece bugnk tr, ya ni bizi brakmlard.
67

Bu,

ezamanlln

bir

araya

geliidir.

Bir

baka

deyi

le, birok ey, imdi bana Kryonun yksnn doru olduu nu gsterecek ekilde bir araya gelmiti. Ben, bilimin, bir gn ok uzun boylu bir varlk bir uzay gemisinden kp da bize ay n yky anlatana O kadar Pleiades birok yksn bilimci kabul buna etmesini beklemiyorum. caktr. Ezamanllk sryordu. Bundan sonra yer alan ey, ba ma gelen -ve tm bu Pleiades konusu zerindeki bir tr nok talama iareti olan- bir eyden tr bu kitap iin en son yaz lan ey oldu. ktasnn Ben bir keifte bulunduumda ok armtm; bir yerde, bir kant ziyaret olarak et bu belki birok kiinin bildii bir eydi, ama onun bana Avus tralya ortasndaki kutsal belirli bir biimde sunulmas gerekiyordu. Frsat bulduumda Dnyann zel meyi severim. Kryon almasnn ilk zaman bile inanmaya

yerlerini gnlerinde

Avustralya

ya kere gittim, ama onun gzel kentlerinde birka yerden daha fazla bir ey grmedim. Yeni Zelandada bile, orada ola n, yani dnyann en gzel manzaralarndan birini fazla gre medim. dnyann Ancak, harika daha sonraki yolculuklarmda grebildim. oralarda Burada, kalp se yerlerinden bazlarn

miner verdiim kentlerden deil, o kentlere yakn olan olaan d yerlerden sz ediyorum. Mart 2010da, Avustralyaya yapacam beinci ziyareti plnlarken, en sonunda Ayers Kayas (Ayers Rock)) denen ha rikay grmek istedim. Bu, Avustralya ktasnn ortasnda yk selen ve kutsal kabul edilen, parlak turuncu renkli dev bir ka yadr. Bu dams eklin evresinde, Sedona, Arizonada gr len ayn kzl kayalar ve topraklar yer almaktadr ve bu 335 metre yksekliindeki tek para kayann zarafetle oyulmu kumtandan oluuyor olmas onu jeolojik bir acayiplik yap
68

maktadr. Harika turuncu renginden tr o ayrca bir foto rafnn hayalini oluturur ve belgesel filmlerle ve fotoraflar la tm dnyada sergilenmitir. O ayrca Avustralyann bir tr gbeidir, kendine ait hibir kaynaa sahip olmayan bir yerde ki enerjisel bir merkezdir. Her ey oraya ky blgelerinden ge tirilmek zorundadr. Dier (sk sk nitelikler, sekiz bunun dereceye Avustralyann ykselen) en allk scak i ksmnn krk blgelerinden

biri olmas, bana gre dev bceklerle ve hibir yerde grmedi im kadar ok sinekle dolu olmasyd. Karncalar her yerdeydi ve bazlar ok bykt, bu yzden nerede durduunuza dik kat etmek zorundaydnz, tepecikleri dier iyi nk de onlar oktu; daha Ancak, popler hzla bize vahi tm bir ve bacanza ayrca, olan bunlara yerdi. o trma blgede o net nyordu. dnyann develerin kalacak gl Termit

yerlerindekinden sylendi. yzme

tek-hrgl ramen, alanlarda

bulunduu otellerin,

havuzlarnn

kapal

klimalarn

bulunduu

Patikalar

bir biimde iaretlenmiti, yollar iyiydi ve turistlere her konu da yardm sunulmaktayd. Bu gnlerde daha ok Uluru kasabas olarak tannan bu blgeyi ve devlet 80li yllarn ile sonunda turizmi Kayasnn evresindeki yerli halka baz yer geri vermiti bir tr tam orada Aborijinler vard. ynetenler kutsall birok arasnda

al-veri Ayers iin belirli nn ok

Ayers

yerlerde yerli

olarak onurlandrlyor, ama dier yerlerde ineniyordu. Kayasnn kutsal bykler ve gezintileri veriliyor kar, ve ka olduundan, fotoraf turistler oralara giremiyorlar

blgelerde bir

ekilemiyor. grebilecek ekmek

Helikopter kadar izin

ne sadece (k nedeniyle) sabahn erken saatlerinde bu kaya genel grntsn (onun leden sonra fotorafn isteyenlere

yann kutsallna bir tr taviz olarak) bu geziler yasaklan


69

yor. ilgili

Kadn kurallar

pilotlarn bile var

belirli

blgelerin da

zerinde yerli

umamalaryla kabilelerin -bu

(burada

yine,

blgeyi yneten ve kendi kltrleri iinde erkeklerin ve kadn larn rolleri konusunda hassas olan- byklerinin isteine uyu luyor). Ancak, yerli bykleri zen bir eye, turistlerin bu kutsal kayaya lunu trmanmalarna ama hl izin veriliyor. srar Bu blgeyi byk za ler ynetiyor ve srekli olarak kendi nedenleriyle trman yo kapatyorlar, trmanlar ediyorlar. Belki manla bu durum deiecek ve trmanmaktan zevk alanlar bu kaya yerine, ona birka mil uzaklkta bulunan benzer kayala ra trmanacaklar. Bylece Mart 2010da biz eklektik bir grup olarak sinek lere, karncalara ve kzgn gnee gs germek zere orada bulunuyorduk. Benim yanmda (ilerinden biri bir doal park bekisi olan) Kryon hayran birka AvustralyalI ve (Gney Ame rikal koordinatrm) Jorge Bianchi vard. Sidneyden saat lik bir uula buraya indiimizde harika bir havayla karla mtk. Hava scak deildi, yamur yayordu ve her taraf ye ildi. Ancak, sinekler hl oradayd. Otelin lobinin burada nfuz di. du. kez bakan kayt blmne rahata kral doru yrrken, mutfak ve bizim dev bir yann gitti onlarn havuza bu ortasndan bceklerin blgesini konuk srnerek blmne sadece ilk yaylm,

ini grdk. Grne gre kimse onu umursamyordu ve bu, olduklarnn etmekte ve o ve ekirge ziyaret pervane kovup olduumuzun evreye birine masalarnn gstergesiy oturuyor

Dzinelerce Eer onlar

koltuklarnn

zerinde

koltuklardan

oturursanz,

de gelip kucanza oturuyorlard.

Sanrm, Dnya zerin

de bu tr birok yer vardr, ama ben onlardan uzak durmaya alrm. Bir otel snflandrmasndaki ikinci yldzn bceksiz
70

bir ortam temsil etmesi gerekir... birisi bana bunu sylemiti. Birinci yldzn ne iin olduunu bilmiyorum, belki de o orada gerekten bir binann bulunduunu gstermektedir. Bizim birinci ve en nemli gezimiz yerli blgesine, onla rn mzelerine ve dkknlarna yaptmz ziyaret ve bu arada kltrel merkezlerinin yneticisi olan bir byn rehberlik yapt bir turdu. Bu byn ismi Sammy idi. Sammy ngi lizce anlyor ve bozuk da olsa konuuyordu, ama gen bir Abo rijin evirmen kullanyor ve Ayers Kayasnn belirli bir bl mnn zlar evresindeki 1800lere Bu Onlar fazla nini rahat arada bu turu kendi yerli dilinde sunmak isti Bazlar neeli, yordu. Sammy bu blgedeki kendi uzun ailevi gemiinin, ba dayanan sineklerle Eer iin ykleriyle ilgili komik doluydu. bir bir bazlar ackl olan bu yklerin birou nefes kesiciydi. durum a yayorduk. yoksa, onlar Fakat da el amanszd. elenmek anlayn! yznz kapatan

bunu biliyor ve onlara ka kere vurmu olursanz olun, daha akrabalaryla AvustralyalI Belki ve onlardan birlikte park benim kaarak geliyordu. Sammynin evresinde hi sinek yoktu! Gelin de bunun nede Onlarn bekisi dostumuzu byk braktklarn yaparak grdm! bararak, evrede

hareketleri

koturmam

aslnda onlar bana ekiyordu. evreme toplaan tm sinekle rin iinde birini yemeyi baardm, ama ne yazk ki bunu ak am darda verilen resmi bir yemekte, beyaz masa rtleri, gurme yemei ve k giyinmi insanlar arasnda yaptm. Suyu mu ierken, son anda bardan iindeki sinei fark edip he men onu, dalyeme mine azmdan bu canl dev sinei kardm dercesine zerimdeki beyaz pantolonla kii kzl bunun toprak o ze masa rtsne tkrdm. Sonra hemen ayaa kalktm ve san taklp yuvarlandm. Grubumdaki birok akamn

en ilgi ekici olay olduunu dnd...


71

Ertesi yann

gn

kltr ilgili

merkezinin mitolojiyi

evresinde

bamda ki

sinek

likli apkayla dolaarak bu blgenin tarihini okuyor ve bu ka yaratlyla reniyordum Avustral yalI park bekisi Monica bana iaret ederek bir sanat galerisi ne gitmemi istedi. Monica, orada beni ok etkileyecek olan bir eyi kefetmiti. Bu galeride yerli sanat eserleri sergileniyordu ve hepsi tek bir konuyla ilgiliydi. lk bata dikkatimi eken bir ey olmad... ta ki resimlerin hepsinin neyle ilgili olduunu oku maya balayana dek. Tm galeri, Aborijinlerin yaratl yk snn ve onlarn buraya nasl geldiklerinin aklamasna adan mt. Orada, karmda, Yedi Kz Kardein ve onlarn bu yer lilerin lklarn gklere rimi yedi insanlnn nasl gelip yaratlmasnda bu kabileyle gittiklerini altm. ve oynadklar birlikte mecazi Evet, bu roln yks ve sonra ediyor n gsteren resimler duruyordu! Resimler, bu dnya-d var olduklarn olarak uup ifade

doru

du. Neredeyse yere decektim. Bir yere oturdum ve grdkle iime sindirmeye sembol galerideki bana Kuzey her resim Pasifikte mitolojik Makuann

anlatt ayn yaratl yksn gsteriyordu. Sonra galerinin sat blmnn tezgahtar olan gen ka bile yesiyle konutum ve o bana bildii kadaryla tm kabile sel yky anlatt. Gerekten de o resimlerdekiler Pleiadesliler idi. Bu gen yerli bana, ayn yknn Yunanllarda, Afrikal larda tan le ufukta ayn ve hatta kitab kocaman ykye eder. baz kuzey da Avrupallarda syledi. 2012 birlikte, biz bulunduunu ylnn anla bir okuduunu belirmesiyle sahip hayaletinin Ti

imdi

Mayalarn bi Meksikada

olduklarn ben

reniyoruz!

kal antik sitesinde yer alan yedi tapnak, Yedi Kz Karde ener jisini temsil Burada Avustralyann ortasnda, (onla rn kaytlarna gre) on binlerce yldr orada bulunan Aborijin kabilelerini onurlandran bir kltr merkezinde, tm insanlk
72

iin

Pleiadeslilerin

yaratmn

gsteren

resimlerin

karsn

dayd m. Bu kabilenin ilk byklerinin baz isimleri vardr; bu isim ler o kadar kutsaldr ki yksek sesle sylenemez, hatta kabile yeleri ruda tarafndan vuku bilinmezler. olanlar onlarn Bu bykler ilk Pleiadesli Ama birok retmenler olabilir mi? Bu benim varsaymm ve belki ben Ulu bulmu romantikletiriyorum. ktasal Aborijinal Aborijin, Ulurunun uygarlklarnn

balangc olduunu ve oradan yaylarak ktann geriye kalan n kefettiklerini kabul ve tasdik ediyor. Dnyann ayn ykye her yanndaki Onlar bu kadar ok yerli halk neden hi karlamadlar, sahiptir? birbirleriyle

iletiim kurma olanaklar da yoktu, ancak yedi kz karde yl dz sistemiyle ve yaratln nasl baladyla ilgili benzer mi tolojiye bilinli sahiptiler. olan Tm bu mitoloji, Tm gelimekte yaratl olan ykleri, maara hatta insanlar ya da vahi insanlar ile deil, tam olarak gelimi ve insanlarla balar. Cennet Bahesindeki yk bile byledir. Bu yk, farknda ol mayan ve sonra farkna varan nsanlarla balar. Birka gn sonra Kryon, Yeni Zelandann Auckland ken tinde kalabalk bir dinleyici grubunun karsnda ok derin bir mesaj verdi. Yaratln zere Yedi Kz Kardeinden yaratldndan en sonunda ve Lemuryann etti. Bi nasl bu dnyann en eski, en uzun mrl ve en uyumlu tek uygarl limsel dnda, Yeni lay bir olmak kant Hawaiili Hawaiide ama sz aa olmayan, karlacak bi

olan o korkun zamanlardan sz etti. Sular ykselmeye bala Lemuryallarn ulatn saladn, syledi. bylece
73

birounun Avustralya Hawaiili

teknelerine ve

nerek denize aldn ve akntlar takip ederek direkt olarak Zelandaya bir eriimi Aborijinler bu ok daha yakn olduu halde, akntlarn Yeni Zelandaya ko Lemuryallarn

Gney

Pasifik

ulusunun

yerlileri

olarak

Yeni

Zelandann

Ma

ori halkn oluturduklarn belirtti. Kryon rinin zamanla szlerine deil, yedi devam yz ederek, akn Yeni kabilesel Zelandann ve dilin yerlile Aborijinal gelimi Polinezyal olduklarn Avustralyada bulunmasna

karn, Yeni Zelandadaki Maori kabilelerinin bu derecede ya ylmadklarn ve bugne dek bu yerli halkn bilgelii ve uyum lu doas ile tanndn syledi. Biz ayrca onlarn dilinin Ha waii diline ok yakn olduunu da biliyoruz! Bu, ezoterik olanlar iin bir anlam ifade etmeye balar. Bunu kadim gren akademisyenler zaman iin ise, bu hl, ve rastlantsal ve uygarlklarn iinde yldzlar takmyldzlar

ile yapma eiliminde olmu olduklar eyin bir paras olarak kalr. Ben bundaki mant ve bylesine lgn bir nermeden uzak kalmak isteyen bilimcileri gayet iyi anlyorum. Yine de, bana gre, bilim iin bile gelecekte bu konuda kefedilecek bir ey vardr. ou bilimci size, ok fazla rastlantnn en sonun da aratrma ve incelemeyi gerektireceini syleyecektir. Tm bunlara bir nlem iareti koymak iin, seminer ka tlmclarndan bir kadn celsenin sonunda yanma geldi. Mao ri halkndan Maorilerin u biri gibi grnyordu. Beni bir kenara ekti ve benzer bir yaratl olduunu yksne anlatt. sahip Onlarn olduklar Pleiades ok

n, ancak bu yknn ana/baba gkyz ve onlarn alt ocu isimleriyle perdelenmi lilere verdikleri isim, Hawaii yerlilerinin verdikleri Makali is mine benziyordu: Matariki. Maoriler, bu isimler (ana/baba gk yz ve onlarn alt ocuu) evresinde, bugne dek sren bir Yeni Kz Yl hasat ve festivali yaratmlard. benzeyen Burada bir da Hawaiililer, -bir Yedi ama Aborijinler Karde Mayalarnkine yaratl ykssenaryo

gryordum.

armamtm,

sanki Kryon bana, te bu yine senin bizzat iitmen iindir


74

diyormu gibi, onaylann rpertisini hissettim. DNAnn de, lar len orada bulunma kardelerimiz Bu, onayyla amal eitli tabakalarnn da bir gemiini zellikle bir (enerjilerinin) O retisi zaman nk iin onlarn on ge Lemuryan gkyznde tabakalar nedeninin grdmz tarafndan olarak, Biz greceksiniz. baka yldz bizim biimde

reneceksiniz,

sisteminden spiritel ve

soyumuz tam

iin oraya yerletirilmi olan tabakalardr. uygun bu herkesin yaplmt. dnyay balangcndan itibaren

plnlam olanlarz ve yine biz, ok uzun bir zaman nce, Yedi Kz Karde denen bir yldz sistemindeki bizimkine benzer bir baka dnyada yaam olabiliriz.

75

RET BALIYOR
Lee Carroll

RET BALIYOR
Yazan: Lee Carroll

DNA Tabakalar: Kryon, bu retisinin balangcndan iti baren, DNAy lineerletirmememiz konusunda bizi defalarca uyard. Biz tabakalardan sz ediyoruz, ancak bu da lineer bir szcktr. O, bir tabakann dierinin zerinde yer ald ok- katl bir pastann grntsn anmsatr. ok-boyutluluk ya da lineerlik gibi kavramlara aina ol mayanlar iin ksa bir aklama yapaym. Lineer (izgisel, do rusal) bir ey, basamak basamak ykselen bir merdiven gibi dir. Lineerlikte bir eyden sonra baka bir ey gelir. Zaman li neerdir, nk o saniyelerin basamak basamak ykselerek da kikalara ve saatlere dnmesidir. Zaman dz bir izgide iler ler grnr. Say saymak da lineerdir, nk bir say bir nce kinden ya da bir sonrakinden daha yksek veya daha dk tr. Matematik lineerdir, nk o lineer bir sistemden mantk formlleri karr. Bylece, lineer olmak aslnda bizim 3Bdeki normal halimizdir ve altmz eydir. Biz lineer-olmayan eylere giritiimizde pek baarl ol mayz, nk onlarn hi mant yokmu gibi grnr. Siz bir birinden daha yksek ve daha dk saylarn bulunmad bir dnyay dnebilir bir misiniz? dnyada, Saatsiz bir varolua ekliyle dz ne dersiniz? yoktur. olarak Lineer-olmayan lar bildiimiz zaman zaman bir izgi

Orada sadece imdi vardr. Eer akl salnz iin tm bun lineerletirmeniz gerekiyorsa, deil, bir daire olarak dnn. Saylar, bir sayfa zerinde art arda deil, hepsi bir kavanozun iinde kark olarak dnn.
78

Bir asansre bindiinizde, onun yukar kmak ya da aa in mek yerine, hi hareket etmeden bir yerlere gittiini d nn! Eer zaman bir daire halindeyse, o halde onun bir ba langc ve sonu yoktur. Bizim sonsuz bir varoluu, bir ruh olarak te leme gitmeyi ve ebediyen orada kalmay kabul lenmekte hi zorlanmamamz, da olmadn ama ileri birisi tm varoluun bunu bir balangcnn srdnde kavraya

mamamz ilgin deil midir? Bir balang yok mu? Her eyin bir balangc vardr! Sen ne demek istiyorsun? Bylece, lineer zihin kesin bir biimde 3B eilimlidir. O nun buradan ebediyete gitmekle ilgili bir sknts yoktur, ama br ynde, yani gemite ebediyen var olmu olmay kabul edemez. Kryon, bizim lineer zaman yolunda her iki ynde de ebedi olduumuzu, her zaman byle olmu ve her zaman byle olacak olduumuzu syler. statistiklere gre, insanln %85inden daha fazlas bir tr inan sistemine sahiptir ve hemen hepsi lmden sonraki yaama inanr. Ancak, sadece kk bir yzde doumdan n ceki yaama da inanmaktadr! Buradaki eilimi gryor mu sunuz? Her naslsa, siz doduunuzda, ruhunuz da daha nce hi var olmam, hilikten gelmi gibi belirir. Bu bana spiri tel mantkszl haykrr, ama o bu dnyadaki byk spiri tel sistemlerin (dinlerin) ounda hkm sren eilimdir. Tanrnn alma tarz bizim realite olarak anladmz, beklediimiz ya da dndmz eyin alannn dnda ola bilir mi? lmden sonraki yaam (ahret, br dnya) szc nn szlkte bulunup da, doumdan nceki yaam szc nn bulunmamas ilgin deil midir? Biz 3Bye salam bir bi imde yerlemi olduumuzdan, bu (gemie doru da sonsuz olmak) bizim dnmzn bir 79 paras deildir. Biz, ok-

boyutlu btn mad

bir

halin Bildiim ilgili

bizim ve

iin

deil,

teorisyenler neyin

iin

olduunu dayanarak, ol

dnrz. ile

incelemi neyin bir

olduum gerek

eylere

kuantum

konusunda kkten

gerek

uyan

yaayacamz

dnyo

rum ve bu benim yaam dilimim iinde bile kefedilebilir. As tronomlar, grmekte olduklar ve sadece ok-boyutlu bir reali te ile aklanabilecek en son eyleri tartyorlar. Bizim kuan tum iinde Ama sl realitenin bir tr fazlasyla 3B bir paras olduumuza, ama onun akvaryumunda gibi grnyoruz bulunduumuza ve herkese, inanyorum. tm evrenin

kendimizden o kadar altn bilir

honuduz ki akvaryumumuzun na

de bir akvaryum olduunu ve bizimki gibi altn sylyo ruz. Biz o zaman akvaryum bilimine ve bir akvaryum Tan rs na sahip oluyoruz. DNA ok-boyutlu mamz, LAR diye bir boyutlar-arasdr; szcn btn de olarak boyutlar-aras kullanabiliriz. grp ON Bu, incelememiz K onlar szc DNAy gerektii vardr. olarak yerine, ayrma anlam Kryon isim

na gelir. Ancak, biz onu ayracak ve ayrdklarmz TABAKA olarak isimlendireceiz. Kryon, TABAKA tabakalar bunu yapmamamz rica ettii halde bunu neden yapyoruz? sorabilirsiniz. bizden lendirmememizi istemiyor. O bizden, tabaka szcn kullan sak da (nk biz 3B halimizde var olmak ve DNAy bu hal iinde me incelemek zorundayz), onlarn tabakalar yerine olmadn enerjileri an d lamamz istiyor. Bu yzden, tm bu kitap boyunca bu incele hakknda dnrken, tabakalar nn. Bu sizin, Bu tabakadan sonra hangi tabaka geliyor? veya Eer onlar farkl bir ekilde kmelenirse ne olur? gibi lineer sorular sormanz nleyecektir. Bu sorular sorulamaz, nk DNA lineer deildir. Ben gen bir erkek olarak okula giderken, bir arkadam
80

otomobillerle nin

ok

ilgileniyordu. bana eitimci anlatt. bu

Sonra Snfa

bir

otomobil

tamircilii eitimci ayrma makinenin

kursuna gitti ve bu ii sevdi. Bir gn, otomatik vites sistemi karmakln Sonra girdiklerinde, paralara bu nin yere bir mlerdi. ya balamt. otomatik vites kutusunu koymu olduunu gr vites sistemini Bu ii srdrrken, rencilere,

tutumunu anlamaya almalarn sylemiti. Bir paray ayr m ve rencilere imdi vites sisteminin almayacan sy lemiti. Vites sisteminin her paraya ihtiyac vard. Sadece bu deil, paralarn ne yaptklar, onlarn evrelerindeki dier par alarn ne yaptklarna balyd. Ve onlar ayryken hibiri al amazd. Eitmen, paralar ayrarak yere sermeyi srdrm ve rencilere, bir parann yanndaki parayla ancak eer bu nun iin gerekli vites hzlar ve oranlar, sv mekanii v.s. var sa balant vites Eitimci kurduunu sistemindeki dersi sylemiti. her Her parann bir daima lineer bir biimde ayn eyi yapt bir saatten farkl olarak, bir oto matik idi. bitirdiinde, yerde yzlerce para varm gibi grnyordu. Bu orada eitim amacyla bulunan, alma yan bir vites kutusuydu, nk onun almas iin gerekli s vlar yoktu, bir ki bu tm mekanizmann Sonra alp eitimci almayacan onlara ger belirleyen baka karmaklkt. para durumla balantl

ekten anlamalarn istedii bir eyi sylemiti: Paralarn sis tem iinde neyi yapmalarnn amalandn bilmek iin onla r sistemin dnda incelemeniz gerekiyor. Ama evrelerinde tm dierleri olmadan hibiri herhangi bir ey yapmayacaktr. On lar btn sistemin monte edilmi, dengeli ve uyumlu olmasna bamldr. Biz de DNAy spiritel olarak paralara ayracaz. yle olmadklar halde, retinin amac
81

uruna,

tabakalar

ya

da

enerjiler birer

lineermiler onlar

gibi tek

davranacaz. balarna birini

Bu

tabakalar ey bir

birer

incelerken, halde,

hibir btn

yapmadklar tabaka birimi

halde, bir ey yapyorlarm gibi davranacaz. Ve... yle ol madklar hepimiz her olarak grme eilimi gstereceiz. Sizin onlarn iinde bir gzde tabakanz olacak, ama bu bir nem tamayacak. (Kryon, mesajlarndan birinde bundan sz etse de) buna, siniz). niz, bu Siz siz bir DNA tabakasn aktifletiremezsiniz. Siz hitap edebilirsiniz daha spiritel (onunla fazla bile konuabilir isteyemezsi bilmez, o

sadece, snrlar ya da hcresel yaps olmayan bu enerji grukavrama bir bir tabakann nsan dierinden enerjilenmesini,

glenmesini nk

(aktiflemesini)

olarak

kuantum

aktifleme

kurallarn

sadece yerdeki paralar bilebilir. Greceiniz gibi, DNA zeki dir ve sizin ihtiyacnz olan eyi bilir. Onu u ekilde dnn: Size bir domates orbas sunu lur. orbann tad ok gzeldir. Siz onu ok sever ve aya, Ltfen, bana bu orbadaki eniyi gster dersiniz. Gstere mez! O eni orbayla btnlemitir, o artk orbadan kar labilecek bir para deildir. Siz tuzu, hatta domatesi orbadan karamazsnz! O bir orba olarak i grr ve imdi bir sistemdir. Ancak, bulunan lrsak buna, eitli Bu, hi ynlendirmeye hibir kendi lineer DNA zeki bir orbadr. Ruhu unu gerekir. Onun Dolaysyla, ya da bunu Eer yerine, bizim yapmaya orada a yk bildiiverir. DNAya renmemiz, ey ama olmaz. bunu yapmaya

almamamz

titreimlerimizi olduunu karlk Bu,

seltmeye ya da daha ok-boyutlu olmaya niyet edebiliriz. DNA iindeki olmayan, -onlara ihtiyacmzn bir enerjileri aktifletirerek (glendirerek)

ok-boyutlu

neridir.

nasl yaklamamz gerektiiyle ilgili bir gerektir; ancak yine


82

de, birok kii size u ya da bu tabakay aktifletirdiini syle yecektir. Bu tabakalar numaralandrlmtr ve bu da lineer bir ey dir. u anda bu kitab okuyan herkes her bir tabakann ismini ve ilevini bilmek istemektedir. Bu hepimiz iin ok lineer bir yaklamdr ve Kryon bunu bizim iin yapmtr. Ancak, ok gemeden bunun o kadar apak olmadn grmeye balars nz. Her bir tabakann, birden on ikiye kadar, ardk bir say s vardr. Sizin bir tabaka olarak dndnz eyin says orada dier tabakalarn saylaryla bir kme iinde duruyor mu gibi grnr, ama o hi de bir kme iinde deildir. Asln da, saylar saysal etiketleri olan enerjiler haline gelir ve ince lemekte olduunuz tabaka/enerji ve onun dierleriyle ilikisi hakknda daha byk bir yk anlatmaya balar. Bylece, biz balarken, tm bu aklamay DNAnn ezo terik olarak sergilenii ve metafiziksel bir masaya paralar ha linde serilii olarak dnn. Onu, her bir blmn, her bir parasn ketlere, lanlrken, ne gelir. Ancak, lineer bir nsan, Birinci Tabakann birinci ve On ikinci cektir. de Tabakann Oysa sonuncu yle olduunu deildir. iin dnme eilimi gstere bir onlar Onlar, masann bir zerinde ve her bir ve balant kullanm tm kablosunu talimatlarna incelediiniz sahiptir. karmak kul -hibir bir motor olarak grn. Bu motor, o masann zerindeyken eti saylara o Ama tekrar, paralarn birbirine kart

tabaka, hibir blm, hibir etiket iermeyen- bir sistem hali

daire iinde bulunur -bu da lineer zihni ok-boyutlu bir biim dnmeye balang zorlamak noktasnn sunulan mecazdr. Ancak, zor eer bu saylar bir masann zerine bir daire iinde koymu sanz, nerede bulunduunu grmenin olacan fark edersiniz. Arka sayfada yer alan resme bir ba
83

kn. Orada balang noktas o kadar da aikr deildir, yle deil mi?

DNAy Aktifletirme Meselesi


DNAnzn min, lerce re r suyun, blmlerini aktifletirdii sylenen ve ka ile mantrann, mziin, illstrasyonun Spiritel var. seminerin Jan ve To di

varlndan haberdar oldunuz? Bu zamana dek belki byle yz uygulamay bir iitmisinizdir! uygulamas bireysel partnerim berin de, DNAy aktifletiren, derin ve bireysel niteliklere g oluturulan alarak, sminizin gre enerjisini bir CD er bilgileri kullanarak ark syleyerek ve gzel kristal tasla Jan, niteliklerinize retiyor. Bu iitilmesi huu verici bir ey, zellikle Jann bu ekilde ret tii ey sizin tirilen nedir? enerjiniz olduunda. yleyse, gerekten aktifle Yant, DNAnz her neyi aktifletirmek istiyorsa,

odur. O ie yarar m? Bu uygulamay yaptrm olanlara so run. Evet, gerekten bir ey olmaktadr. Peki, bu tmyle ne anlama gelir? Gerek u ki, bu aktifletirme terimi birok kii iin bir ok ey ifade edebilir. Birincisi, DNA ok-boyutludur, bu yz den DNA tabakalar, kimyann olduu gibi, bireysel nesneler olarak (kimyasal ya da fiziksel formda) mevcut deildirler. An
84

cak, Kryon bile, bu kitabn on-beinci blmnde yer alan canl celsede, DNAmz bedenimizde daha iyi alacak ekilde bir ok dzeyde aktifletirmekten sz etmektedir. Bylece, bu mesele, iime ynelip yz trilyon kinci Ta bakay drteceim! diye dnmekten ok daha karmaktr. Bu, u gkkuann iine girip, oradaki tm mor rengi ya kalayacam demeye benzer (bu da o canl celseden alnmtr). O byle olmaz. Buradaki karmaklk, bizim bunun ok nemli olmadn, nk DNAnn, biz onu nasl isimlendirirsek isim lendirelim, aktifleen nn. yapt bir grup eyi yapacan sz idrak etmememizden kuantum kay d naklanr. Bylece, o Kryon celsesinde, bu yeni enerjide birlikte tabakadan edilmektedir; kitapta Enerji olarak dnn. Bu DNA tabakalar

nn anlamlarn okuduktan sonra, bunun hi de fiziksel taba kalarla ilgili olmadn anlayabilirsiniz. Bu daha ok, baz kav ramlarla ve bizim o kavramlar daha yksek bir dzeye kar maya niyet etmemizle, tabaka ki, bylece gruplarn DNAy gerekten DNAnn ve zerinde alaca izin (aktifletirecei) Gerek maktadr. u enerjileri biimlerde bylece semesine

vermemizle ilgilidir. eitli aktifletirdii bu vakalarn iddia edilen gerekten iyi ilemler ve uygulamalar ortaya k Sonular kalcdr, birounda gerekten gzel bir ey meydana gelmektedir. Ama Kryon, bir ifacnn gerekten yapt eyin, DNAnn bedenle iletiim kurma randmann artrmak olduunu syler. By lece, bir ifacnn yapabilecei en iyi ey, o frekansla, o titre imle ya da o ok-boyutlu bir halde her ne ise onunla al maktr. Bunu DNA mektedir. bir DNA, tavuk ve yumurta ve dngs hcreler eyi olarak talimatlar dnn. dinle yar hcrelerde bulunmaktadr hcrelere

yapacaklar
85

sylemesine

dmc DNA

olmas srekli

iin olarak

nsann tm 3B

bilincini beden eer ve

dinlemektedir. iin talimatlarla gelir, dinleyen tm

Bylece, hcrelere mi, Yant yoksa,

konumaktadr. konumak DNAnn u ki, ilerini konuma eer sadece anlyor bizim biz m? tm nsann daha ve

yleyse nk bilinci gn

hangisi mantk,

nce

dinlemek kimse syleyebilir! DNA

bouna yapmalar hitap

konuabileceini o iin harekete karp otomatik DNA

anahtardr orbada bedenimizde gre,

tabakalarn Dolaysyla, Ancak, DNAnn yapacan bildirmek kimya Yant, Evet, edebili

iyi

geirir.

dinleme

birlemitir. eyleri DNAmza

hcrelerimize

etmez,

konumazsak, daima

dinleneceini, musunuz? neye iimizdir.

Kryona nsan

dinlemektedir. anahtar

Dolaysyla, deil, bilgidir. yleyse daha iyi

ihtiyacmzn

olduunu

bedenindeki daha Siz

deiimin iyi

hangi

tabaktlar

almaktadr? ki,

almas biz kinci

gerekenlerdir. Tabakann

diyebilirsiniz iin

ama ben aslnda ikinci Tabaka zerinde almak istiyorum! Aslnda, aktiflemesi niyet riz, ama hangi tabakalarn aktifleeceine siz ya da bir ifac deil, DNA karar verir. Bu, baz bakmlardan bir tr sama lktr, nk onu nasl adlandrdnzn gerekten nemi yok tur. DNAnz ile herhangi bir ey yapmaya niyet etmeye bala dnzda, o her eyi sizi iin ekillendirir ve dzenler! Ben, cy DNAy aktifletirme istemiyorum; konusunda nk bu alan hibir yeni ifa bir gcendirmek alma

enerjideki yksek bilinli, harika bir ifa biimidir. Ben sade ce, Onu saymaya, isimlendirmeye ya da etiketlemeye alma yn diyorum, nk DNA kutsaldr deildir. biimlerde ve ok-boyutlu nsann blmleri -DNAnn deitirmek gerekli sizin elinizde bildii ifac,

olduunu

kendini

aktifletirmesini

salamak iin- kendi bilincini aktifletirmesine yardmc olur.


86

yleyse,

hangi

tabakalarn niteliklerin

ve

enerjilerin

aktifletirilecei

bi

zim deil, DNAnn iidir. Sunulan ama Kryon eitlilii syler! karmakl Bunun gsterebilir, bedenin hepsinin altn nedeni,

ve DNAnn sizin ne yapmakta ve ne dnmekte olduunuzu bilmeye ince-ayarl olmasdr. DNA binlerce yldr orada otur makta, bizim onunla almamz ve ona bilgi vermemizi bek lemektedir. DNAnn dikten imdi ilemden sonra bunu yapyoruz ilgili ve yeni yaptklarmzn paradigmay umursamayz. hepsi besler. Be geiriliiyle nasl

Biz birok yiyecek trnden holanrz ve bir kez mideye gir besinlerin ayrldklarn sinlerin hepsi en sonunda mideye iner ve onlarla ne yapaca na biz deil, midemiz karar verir. DNA da buna benzer, biz o nun bunu yapmasna izin verme srecini balattmzda, DNA buna ihtiya duyan enerjileri-tabakalar aktifletirir! Kryonun Sanrm, o bu 2010da Coloradoda verdii benim mesaj burada gerekten yapabi bu konu hakkndadr ve ok bilgilendiricidir (on-beinci blm). aktifletirme konusunda leceimden ok daha iyi bir zet vermektedir.

Numeroloji
Kryon, ya saylarn DNA ile ilgili sahip aklamalarnda olduklarn numerolojiyi kulla ya nr ve o aklanmas zor olan bir kavramdr. Zordur, nk siz enerjiye anlayan birisinizdir da deilsinizdir. O belki de metafizikteki en ezoterik ve en es ki prensiplerden biridir. Ama numerolojinin evresinde, ona ye ni anlamlar atfetmi, kendi sistemlerini yaratm ve onu tarih olarak temsil ettiinden ok farkl amalarla kullanm olan bireylerden kaynaklanan bir sr yanl bilgi de vardr. Evet, numeroloji tarihteki en eski bilimlerden biridir.
87

Burada konuya ksa bir ara verip bir eyden sz etmek is tiyorum. Ben baz kiilere numerolojinin en eski bilimlerden biri olduunu sylediimde, onlar derler ki: Ama Lee, unutma ki o paganizmin, putlara tapnmann, kan dkmenin ve by cln olduu bir tarih dnemdi. Onlar, numerolojinin bi lim olarak adlandrlmasna bile kar karlar. Savlarn y le srdrrler: Biz, Tanrnn nasl alt konusunda eski sinden daha fazla bilgiye sahip olan modern spiritelleriz (din darlarz). Bize tektanrclk, birlik dn ve Tanrnn biz den ne istediine modern bir bak verilmi durumda (bu, o unlukla, sizin tapnmanz gereken bir peygamberle ilikili dir). Geriye doru bakmak doru deildir, nk o zamanlar insanlar vahilerdi. Bu sav gerekten mantkl ve anlaml grnr. Ama siz, Kadim halklar gerekte neyi biliyorlard? diye sormaya ba ladnzda, eskiden bildiimiz ya da bize verilmi olan her e yi tamamen kaybetmi ve her eye yeni batan balam olabi leceimiz nin Tanr eklinde rahatsz bir edici bir hisse kaplabilirsiniz. modern bir Ka dim halklar ok daha fazlasn bilirken, hatta, spiritel enerji ok-boyutlu ile birlikte anlayna sahipken, dinimiz ilk yrmeyi renmeye alan bebein

admlar olabilir. 2012de nn s da, meydana harika gelecei bir sylenen Galaktik O, Hizalanma Dnyann sonun Gnei grnen incelemesi (ekinokslarn 2012 astronomi ile ilgilidir. ekseninde bir dersidir! Bu

Samanyolu galaksimiz iindeki yirmi alt bin yllk bir dng presesyonu) doru dngnn gibi ylnda, merkezine Dnyann yalpalamas, yark

galaksinin

karanlk

galaktik ekvatorla ayn hizaya sokan bir alg yaratr. Bu gr nm ya da galaksinin ekvatoruyla bu hizalanma otuz alt yl srecek ve sonra dng yeni batan balayacaktr. Bu temel
88

astronomidir. halklarn deki ve inliler,

nsan

irkilten

ey,

hemen ve Mayalar,

hemen Aztekler,

tm

kadim

bunu,

bunun

zamanlamasn

Dnyann Aborijinler, Bunu

eksenin Toltekler, Maoriler n anla bir

yalpalamasn Msrllar, Amerikan

bilmeleridir! Druidler, bunu

Hawaiililer, biliyorlard!

Yerlileri

biliyoruz, bildikleri daha

k onlarn kadim yazlarnn birou bundan sz eder. Bu da onlarn mna yldz Gnein Dnyann gelir. Onlar, evresinde Onlarn galaksi en iindeki ve bir yirmi devinimini Gnein paras alt azndan, Dnyanm yuvarlak olduunu, byk biliyor dng ve

dndn galaksideki

grubunun

(Samanyolunun)

olduunu bin yllk

olmalydlar. Tarih 1500lerde

mz hesaplayabilmeleri iin bu bilgi kesinlikle gerekliydi. kitaplarmz, yeni bilimi modern nsanlarn sz 1400lerde eder. kefetmelerinden Dnte

bylesine bir devrimin bir paras olmak harika bir ey olma lyd. O zamanki dne gre, Dnya dzd ve Galile, Dn yann Gnein evresinde dan holanmad) iin ev Dnyann Bunun bir zaman hakknda Dnyann bir kenarndan zerinde nce yuvarlak dndn yazd hapsinde deceklerini dostlarm. halklar drt bin (ve Papa bun Gemiciler, uzun yl de akn insanlk boyunca musunuz? bulunuyordu. bilerek Drt yl bin

aaya dnn,

niz yolculuklarna kmak iin ok cesur olmalydlar! yaayan sahiptiler, olup kadim ama olmadn olabileceini galaksinin sonra Yol devinimi

bilgiye

tartyordu.

eylerin

kaybolmu

dnmyor

Kaybolmutu! Ve eer tarih bize bu konuda bir eyler syle meye alyorsa, baka eylerin de kaybolmu olduu aklnza gelebilir. spiritualit, bolmusa? Ya Biz Lemuryan Yaratc kadim kuantumluumuzun ile sezgisel daha halklar ok tohumu, esas olan kay onlarn hatta ilikimiz tamamen

inceledike,

bizden ok daha fazla ey bildiklerini daha ok fark ediyoruz. 89

Her yerli kltrn atalarna bu kadar ok sayg gstermesine hi armamal. Onlar ok eyin kaybolmu olduunu biliyor lar. Dolaysyla, kullanm Numeroloji 3Bnin kavramlarla nun olmas kadim de ve Ben halklarn ye sistemlerinin numeroloji bir modern ileri fikirleri biriydi. o irkilten ger iddia inan gerei n nk mmkndr olan onlardan

gerekten ilgilidir.

ok-boyutlu bazen hl alar spiritel

sistemdir,

dnda

dnrleri anda,

cehalet

ein kayp olduu bir ada bulunduumuzu ve bir gn bu spiritel karanlk en olarak sevdii, gnlerde hepsi, adlandrlacan kimin doru ediyorum. konusunda nsann Tanry ok kimin bu

sistemine sahip olduu, kimin doru peygambere sahip olduu savalarn iinde yapld Tanrnn sanki eilimi belirsizlemitir; Tanr

sana ait bir kutu iinde bulunuyormu, 3B nsannn dk fi kirlerine tutsakm ve sadece bir grup nsan -o belirli kutuya sahip olanlar- Ona eriebilirmi gibi tekil bir eilim iindedir. Benim Tanrm tek doru Tanrdr ve en ok beni sever ve sen bana inanmadn iin seni ldrmek zorunda kalacam, n k Tanr senin, senin gibi dnerek yaaman istemiyor. Tm umuzu ya bu da senaryo, Yksek her birimizi nasl Kendi suretinde yaratm olan ve bizim iimizdeki peygamber ile nasl temas kurdu Benlii bulduumuzu umursama yan, yce ve sevgi dolu bir Tanr fikrinden tamamen habersiz dir. Bu fikre gre, her bir nsann kendi yolu, kendi ibadet bi imi ve realitesinin Tanr olan yann nasl seveceiyle ilgili ken di fikri vardr. Ve bu yaam sona erip de biz geldiimiz yere geri dndmzde, arabayla o sevgi dolu Yaratc inantan bizim oraya hangi umur renkte gittiimizi (hangi olduumuzu)

samaz, hibir renge itiraz etmez (bu, Kryonun birok kez sun duu bir mecazdr).
90

Bunun lojik

aksini

dnmek,

tpk

kadim

Yunanllarn

mito

tanrlaryla ve

ilgili

olarak yaptklar gibi, snrl alanna

Tanry 3B nsa sokar. Eer ben be

nnn -dl ve ceza, intikam ve fke, meleklerin sava gibi- fi kirlerinin dmde merdivene Ben sadece kutlama dncelerinin kabul Tanrnn suretinde yaratlmsam, o zaman ben kirli deil, l kulpe edilmemi snrl bu salayacak grkemli dierleriyle uygunlukla bir ni rtecek insan-yapm bir doktrini kabul ederek tek doru trmanmayla yuvaya geri deil, varlm. ayn iin halen grubu dneceim, birlikte tuttuum o,

partisine

katlacam, eskinin ok

dnyada bir

sayg ve teekkrlerle karlanacam. Numeroloji, grdklerimizden tarafndan ok-boyutlu ileri bir olan sistemidir; bir enerji daha spiritel dnr

gelitirilmi

kavramsal

sistemidir.

Bu kitapta szn edeceim sistem, basit ve dorudan kadim Tibetten km olan bir sistemdir.

Saylarn evresindeki Enerji


nce, hiptir? saylarn durum enerjisiyle iin ilgili basit bir vardr; aklama rnein, yap eer

mak istiyorum: Bir say kadar basit bir ey neden enerjiye sa Birok birok neden dokuz says bir sayfann altnda bulunuyorsa, bu, dokuz sz cnn tek bana bulunmasndan ok farkldr. Dokuz say s, dokuz szcnn sahip olmad bir mesaja sahiptir. Do kuz szc kendi bana size bir ey sylemez, ama bir sayfa nn altnda bulunan dokuz says size, onun dokuzuncu sayfa olduunu ve ondan nce oluturulmu sekiz sayfann daha bu lunduunu syler. Dolaysyla, o size bir mesaj verir. yleyse, o enerjiye sahip midir? Evet! Peki, bir sayfann altnda deil de, tek bana duran bir say nedir? O sadece bir
91

sayfa

zerindeki

mrekkeptir, ayrca

yle kutsal

deil

mi?

Ama ak

bir

sayfa

zerindeki

mrekkep

metinler,

mektuplar

ve bizi deitiren dier birok ey olabilir. Peki, bir say nedir? unu dnn: Ya o say aslnda tandnz birinin ya da bel ki bir melein ismiyse? Bu, durumu deitirir miydi? Size, sa ylarn enerjiye ve anlama sahip oluunun nedenlerini vere bilmek iin yapabildiim en iyi ey bu. Onlar bana gre me leksi isimlere sahiptir ve ou kez, hakknda her eyi bildii mizi dndmz Onlar, durumlar saylar anlamlar hayvan ekilde iin olarak tamamen yeni yorumlar ksal ve ya sunarlar. basite bir snrlanm bir yere ayn olan,

tlm enerjisel mesajlar olarak dnn. Saylar, gzel ler. da yor, la, bir Kadim ay kadim sisteminin farkl bakanlar kemiklerini fala duran parasdr saarak eyi biimde birbirlerine okuyarak bir uyarak perspektifler verir yap

zamanlarda, belli

yapraklarn

genellikle, tmyle

kemiklerin

puanlarn merkezleni daha fazla onlar Bu istiyo

sayyor ya da ay yapraklarn sayyorlard. Bu, byk olaslk belli numerolojik genellikle, kalplar bir iin evresinde ilgili yordu. Numerologlar, gili bir saylar ismin Ancak, durumla bilgiyi grmenin bir yolu olarak, olaylar ya da isimler ile il yorumlamalar enerjisini nce kullanlyorlard. Bazen deitirmekle hakknda grevlendiriliyorlard. bir ey sylemek

nun nasl ve neden sonu verdiini aklayacam. enerji gelir? vardr. rum, nk birok kii bana bu szck hakknda soru soruyor. Enerji ne anlama c ok evresinde enerji Metafizik alannda alanlar Durumlarn, O nedir? kiilerin, te, Charles bu sz v.s. Fillmoreun kullanrlar. sistemlerin,

Metafizik Szlnden bir tanmlama: Enerji: Zihne ait, isel ya da esas g; eylemde bulunma ya da bir etki retme gc.

92

Bizim

bu

terimi

kullandmz

anlamyla,

enerji,

herhan

gi bir eyin evresinde hissedebileceimiz ya da alglayabilece imiz bir eydir. Bir durumun evresindeki enerjide olduu gi bi, bunun fiziksel bir ey olmas gerekmez. Bu dram, sevgi, ke der, znt ya da sevin olabilir. Bu ironi, d krkl ya da kutlama olabilir. Orada enerji vardr! Buna inanmyor musu nuz? O zaman bir dahaki sefere bir filmi izlerken gldnz de ya da aladnzda, orada size bunu yaptran bir enerjinin bulunduunu yadsyn bakalm. Sonuta bir film, sadece, ha reket eden sesli bir grntdr. Ama durumsal yap, neredey se elle tutulur bir biimde, insani durumlarn ve efkatin ev resindeki Bir mutur? memi onu bu harika sinemada Eer olabilir. isimle enerjiyi bir canlandrmaktadr. yabancnn buna her yannda Biz ona ayarlanrahatsz o kii ama mzdr ve ona gre tepki veririz. otururken ama lk duyarak kalkp baka bir yere getiniz mi hi? Orada ne ol isterseniz sezgi zaman diyebilirsiniz, enerjiyi fkeli, hasta, zgn olabilir veya belki enerjisi size doru gel oumuz hissederiz, nitelendirmeyiz. Metafizik alannda almayan

ou kii bu szc hi kullanmaz bile. Bunun yerine, onlar, O bana doru gelmedi ya da igdm bana unu syledi derler. Onlar bylece size, enerji iin kullandklar kendi sz cklerini aktarrlar. Tamam, duygunun evresindeki enerji aikardr, ama nes nelerin evresindeki satn enerjiye olanlara ne diyeceksiniz? Bu, bu Bir kitab nesne tesadfen bette. alm kii inanlmaz enerjilerini gelebilir. elleriyle

enerjiye sahip olabilir mi? Bir kristal enerjiye sahip midir? El Birok kristallerin hissedebilir. Sevdiiniz bir eyin, rnein annenizin, babanzn ya da ocu unuzun fotoraf enerjiye sahip midir? Evet! yleyse olan u ki, burada bir eyler birleerek
93

bir

enerji

yaratmaktadr.

Ba

zen bu, bir kristalde olduu gibi, tmyle o nesnenin ierdii bir eydir. Bazen de bu, bir fotoraf gibi, sizin anlarnzla ve o fotorafn evresindeki durumla ilgilidir. Ama her iki durum da da, bir nesnenin evresinde, ok eitli niteliklerin yaratt enerji vardr. Bu, ve bu, saylarn evresindeki enerjiyle ilgili bir incelemedir devinimleriyle metafizikteki -astrolojiden, gezegenlerin

ilgili birok yorum trnden bile daha eitli olan- en karma k eyle ilgilidir.

Numerolojinin Formlar
Yllardr belki ler. bu Bu numerolojiyi bu kullanarak geimlerini fkeye bu salayanlar kaplabilir incelemede

aklamalarn yzden,

basitlii

karsnda

profesyonel

numerologlarn

gerekte neyin da bulunacam. meyenler Peki,

anlatldn anlamalar

iin nce bir aklama

Dzinelerce numeroloji tr vardr. Bu konuda bir ey bil hangisi doru? diye sorabilirler. Hepsi! Bu nasl olabilir? nk bu sistemlerin eitlilii, onlarn elde et meye alt eyi temsil eder. Eer siz bir baka gezegenden gelip niz, yant, bizim hangi nsan binlerce trn yiyecek trne sahip olduumuzu Bu yiyecek tr grse sorunun olur doru olduunu ihtiya sorar duyduu mydnz?

bedeninin

du. Ayn ey numerolojide de geerlidir, nk farkl sistemler aslnda, numeroloun sistemde sizin iin neyi grmeye al tna bal olarak, daha iyi trde yantlar retir. Bu Bunu onlarn karmakl kolay saylarla dier size ksaca gstermek Saylarn de enerjisi istiyorum. vardr, Bu vardr. (Uyar: ama yz anlamak deildir.) ilikilerinin enerjisi

den, eer bunu gerekten doru yapacaksanz, saylar arasn


94

daki Oran,

ilikilerin -sadece v.s. gibi

tmyle enerji

neyle

ilgili de.

olduunu dokuzlar Ar

da

incelemeniz dairesi, Altn lineer-temelli

gerekir

matematik

deil,

ama

ilikilerini

basit,

bir numeroloji vardr, ki o bu konuyu etkisel saylar kulla nan ok-boyutlu numerolojiye kadar incelemek iin iyi bir ba langtr. Lineer bir numerolojik sistemde bile, rnein, eer o bir iki ise, onun sadece bir iki den daha farkl bir enerjiye sahip olduu sylenebilir; nk o ayrca (lineer saymda) bir yann da bir in, br yannda n etkisel enerjisine sahiptir. Byle ce, dier saylarn enerjisi iki yi etkileyebilir ve iki, evresinde ki enerjiler tarafndan biraz deitirilir. Durum urada gerekten karmaklar: Eer iki mlde yer alyorsa ya da bir hesaplamann bir for veya sonucunun

ters bir say sisteminin veya bir baka sistemi temsil eden bir say dizisinin bir parasysa, o zaman ikinin yannda yer alan saylar lineer bir saym sistemindekilerden farkl olacaktr. Bu nu, az sonra kendi ismimle ilgili basit numerolojiyi yaparak gstereceim. Ama nce, birden dokuza kadar olan saylara ak an lamlar atfedeceiz. Bu anlamlar bu kitap iin say anlamla r olarak adlandralm, ki daha eski ya da daha yeni sistemle re sahip olanlarla bamz derde girmesin. Bu u anlama gelir ki, bu nitelikler nasl Kryonun DNA ilgili tabakalaryla olarak ve onlarn saylara sadece bir uy bu birleriyle gereken etkiletikleriyle verdiim verdii Onlar

gun olacaktr. Bu, benim size tek tanmlar olarak grmeniz tanmlar anlamna gelmez. kitap iin olan tanmlardr. Bu konuda da Dr. Barbra Dillengerden yardm almtm, nk o yllardr kendi almasnda numerolojik niteliklerle ilgileniyordu ve basit bir lineer sistem iin bile ok damtlm
95

ve doru olan enerji tanmlarna erimek iin temel Tibet sis temlerini dikkatle dr. incelemiti. aratrlm ayrca, Bylece, olan ve Kryonun bunlar gerekten bu Dr. Dillenger olan iin tarafndan tanmlar ta kadim

Bunlar,

inceleme

kulland

nmlardr ve ben bunun bir rastlant olduunu dnmyorum. Burada ezamanlln olduuna inanyorum ve bu sistem DNA tabakalarnn rolojiye lardr. Dr. daha nan, kendisinin Dillenger, bir Tibet profesyonel ilikisel sistemiyle ak ilgili numeroloji sistemini ve o almasnda kullanmaktadr. bu kitapta ok Bu, karmak evresinde hangi enerjilerin bulunduunu size daha iyi tanmlamama yardmc oluyor. Bylece, bunlar nume aina olmayanlara yardmc olacak basit enerji tanm

incelemelerinden

kaynakla kulland

kuantuma-dayal

numerolojidir

mz basit lineer sistem deildir. Ama Dr. Dillenger bu esas lar ve bu aklamay salamtr; bylece biz bu konuyu, onun hakknda hibir fikri olmayanlara, en azndan doru olarak su nabileceiz. Kar sayfada, bu kitap iin tek-haneli lineer numeroloji nin basit anlamlar yer almaktadr. Eer burada rettiim e yi gerekten anlarsanz, iyi ya da kt saylarn olmadn an layacaksnz. ile Onlar Her ve bir sadece biri, sizin iinde durumunuz sunulduu olduunu ki kar ve kendi yolunuz ola Kryon onlarn anlamna ilikilidirler. karmak kuantum kendi duruma bal

rak, harika ya da zorlayc olabilir. Bu size tm bunlarn ne kadar onlar hepsinin ok-boyutlu biimde sylemelidir. bu basite, olduu kullanr,

potansiyellerine

duyarl

gelir. Ama temel anlamlar unlardr:

96

Bir (1): Yeni Balanglar


Kendiniz ile ilgili bir say. Bazlar onu bir birlik says olarak da grrler.

ki (2): Bu Dualite Saysdr


Tanrsal Olana kar nsan - Kutupluluk.

(3): Bu Bir Katalizr Saydr


Yaratc - Ayrca sevin ve isel ocuk enerjisi - gl!

Drt (4): Dnya (Tabiat) Ana Enerjisi


Fiziksel dnya - Yap anlay ya da yapya dayal olmak.

Be (5): Deiim
Astrolojide Mars tarafndan ynetilen bir say - ok hzl bir say.

Alt (6): Kutsal


letiimler - Uyum - Denge - Sevgi.

Yedi (7): Tanrsallk


Btnlk - Kusursuzluk - renim Yaam.

Sekiz (8): Bu Pratik Saydr


Yap - Uygulanan Enerji - Tezahr Ettirmek.

Dokuz (9): Bu Tamamlama Saysdr


Tamamlama - Duyarl ve Psiik - nsancllk.

ANA SAYILAR
On Bir (11): Aydnlanma Yirmi ki (22): stat naat - kozmik yasa Otuz (33): Mesih Enerjisi (bir isim olarak deil, bir unvan olarak Mesih) (44)den (99)a kadar: Bu daha kuantum ana saylarn an layna henz sahip olmadmzdan, onlar verilmemitir.
97

Bunlara evresinde aydnlatc bavurup yin. ceini merak bir

bakarken, bilimin ey bir

bu

kadar

basit

bir

eyin,

nasl

onun

bir

yaratlabilecei

kadar

karmak bir

olabile

edebilirsiniz. nann bana, istiyorsanz, ilgili numerolog kendinizle bir

o basit

deildir! Eer numeroloa iste kar bilgi okumas

dnya-apnda numeroloji

ondan

Sonuta,

olmann

gerektirdii

snda aracak ve o bilgiyi takdir edeceksiniz. 3Bde, saylar ve anlamlarn incelemek bir nevi elence lidir. Bir, ima Onlar ilgintir. kendinizle size kiileri, olur eyleri da ya da durumlar hatrlatabilir. zamanda kararla Nasl ilgili yeni balanglar bir ayn

kendinizle ilgili olabilirler? Sanrm, bu yeni balanglarn da olduklarnn dorulamasdr... r bir durum deil, siz verirsiniz. Bu say onu kiiselletirir. ki, benim daima zor olarak grdm bir saydr, nk dualite zordur! Ama ya o dualitenin iyi renilmesiyle, ona h kim olunmasyla ilgiliyse? O her iki yne de gider. , benim iin en heyecan verici saydr. Bir katalizr, birbiriyle ilikisiz iki ey bir araya geldiinde, ille de kendini deitirmeden bir tepkiyi yaratan ya da hzlandran bir enerji dir. Durumlarda, o bir olay balatan bir enerjidir. O, ayrca, sevinci ve isel ocuu da kapsar grnmektedir. Belki Kryon bunun ayrntlarna girecektir. Drt, aalar ekten ilgintir. Tandm kiiler iinde doay sevenlerin, Numeroloji 4-H kul kucaklayanlarn mantkl gelmeye ounun balar. says imdi, drttr! okulumdaki

yi gerek dnyada grmeye devam ettiinizde, bu konu ger bnn iftilik ve doa ile ilgili olduunu hatrlaynca glyo rum. O, bugn de var olan byk bir rgtt. Evet, drt says tabiat ana ile ilgilidir. Be, iyi bilinir: Deiim. Bazen o iyi haberdir, bazen de zor bir eydir. Eer bu deiim nefret ettiiniz bir iten ayrl
98

maksa, harika bir eydir! Eer o sevdiiniz bir iten ayrlmak sa, bu bir sre iin zor bir durum olabilir. Saylar sadece o du rumun enerjisini yanstrlar. ou kez, zor bir deiim hari ka bir tezahre dnebilir. Bu sadece, Tanr size bir harita vermediinde, dr. neyin gelmekte olduunu deildir. grmenin Siz zor olmas sizin Numerolojik enerji duraan deitike,

iin saylarn anlamlarnn yorumu da deiir. Alt, bana gre en iyi saylardan biridir ve on iki dairesi nin tam ortasnda yer almaktadr. O kutsall, uyumu ve den geyi temsil eder. Yedi nin daima lah olduu dnlmtr; bizim klt rmze ait olan ncil de bunu syler ve yedi unsurdan oluan eylerin da, listesini sunar. Bu, da dier bu kutsal metinlerin kullanlmtr. biroun Aslnda, rnein Kuranda ekilde

yedi says birok Mslman iin ok nemlidir. Sekiz, uygulanan enerji ve yap ile ilgilidir ve tezahr et tirme saysdr! Ve tm bunlardan sorumlu olmakla ilgilidir. En rum, nihayet, dokuz, olduunuz o evde tamamlamadr. herhangi kendisinin bir Bitirmek, eyin kapatmak evresindeki daha ya da tamamlamaktr. O, sizin yaamnzda bir evre, bir du bitirmekte Birok kii, enerji olabilir. enerjisi hakknda ok ey bilmek iin ev numarasnn bile numerolojisini yapar. Bir dokuz numara, onun son ev olduu ya da o kiinin yaam dersini bitirecei yer olduu anlamna gelebilir. Ana saylarn ne anlama geldikleri aikardr. Tek garip ey u ki, dokuz ana say vardr, ama bunlarn sadece ka dim tarihte aka tanmlanm ya da geleneksel olarak kulla nlmtr. bunu Bunun nedeni nedir? biz ana say dndakilerin ne anlama geldikleriyle ilgili bir anlaya sahip deiliz. Eer ben doru okuyorsam, evremizdeki
99

enerjileri

anlamaya

giden

yolun

sadece

te

birini

katetmi

bulunuyoruz

ve

ana

saylarn sadece n anlayabilmemizin bizim hl 3Bde bu lunduumuzu gsteren bir tr iaret olduunu dnyorum.

Bir rnek verelim...


Burada iki isim zerinde ok basit bir lineer numeroloji uygulayacaz. Bunun iin kendi ismimi (Lee) ve tanmadm ezamanll bildii gibi birine ait olan bir ismi kullanacaz: Mel. Numeroloji, olarak kadim alr. bir ezoterik bilimlerin sistemin birou olup gibi, size ve yaamakta olduunuz eye ait dngnn bir paras Numeroloji, ezoterik neyin bittiini sistemdir. Dolaysyla, size rastlant

grnen ey, gerekte luk niteliidir.

lineer mantn anlamakta

yetersiz kal

d, ama potansiyellerin kral (en stn) olduu bir kuantum Bize, Rastlant diye bir ey yoktur denmitir, sadece si zin enerjinizle yaratm olduunuz potansiyel unsurlar vardr. Evet, ama bunu bana o adam yapt! Bu durumu ben yaratma dm. Ben bu durumun bir kurbanym. Bu szleri hep duya rz. unu bilmelisiniz ki, Ruh sadece sizin banza gelen kazay deil, btn grr. Siz kendinizi size o eyin yaplaca iine yola koyarsnz. Onun Bu enerjisini bir kendinize eker ve ve onun hemen doru yrrsnz. enerji ortakldr

her ey bamza bu ekilde gelir; potansiyel enerjiler bir araya gelip birbirine kararak realitemizi yaratrlar. Sylemeye grnen eyin altm bir amac ey ve udur: anlam Size vardr, rastgelelik nk olarak iskambil

destesinden o kart semi olan ya da talih arkn evirmi olan SZ ve sizin enerjinizdi. Bu o kadar ok-boyutlu bir olgu dur ki! Ancak, birok kii onu en byk samalk olarak g
100

rr. Numerolojide, isminizin harflerinin evresinde doum ener jiniz ve dier birok ey vardr. Bu ismi kendinize siz vermedi niz, bir bakas verdi. Dolaysyla, bu isim onlarn da enerjile rini ierir. Bizim kltrmzde, isminizle ilikili sayy hesaplama biimi de birok kii iin sorgulanabilir bir eydir, nk o ge nellikle ngiliz alfabesine dayanr. Bazlar, Dur bakalm! der ler. Bu lgnlk. Numeroloji biliminin yaratld dnemde ngiliz alfabesi yoktu. yleyse onu bu kadim sistemle uyuacak biimde nasl kullanabilirsin? inde doduu 3Bnin tesin de dnemeyen birok kiiyi bu noktada kaybederiz. Oysa, da ha nce de belirttiimiz gibi, sistem bilir. lem kadim olsa da, bu ayrca gncel bir ldr. Bunu anlamak neden zordur? Dua, kendimizi iinde bulduumuz durum trlerinden ok uzun za man nce tasarlanm olduu iin, dua etmeyi brakmal m yz? ngilizce dua edebilir miyiz? Ne de olsa, dua denen ey ba latldnda ngilizce yoktu. Ne demek istediimi anlyor mu sunuz? Bunlar, bilen bir Tanr ve bilen bir ok-boyutlu realite sistemi ile ilgili sama sorulardr. Gerek rnz olun, sistem SZN, kltrnzn, alfabenizin, enerjisidir. hazrdr. klt y rne iindeki numeroloji kiilerin mevcut yaptklar durumu seimlerin karlamaya

leyse, siz kim olursanz olun ya da nerede bulunuyor olursanz in, diyelim ki siz ngilizce konuulan bir yerde domu olan bir Amerikalsnz. Bu, kendini size balayan grnteki rast geleliin esas olur ve numeroloji onunla alr. unun zerinde dnn: Siz dua ederken Tanrnn spi ritel bir dolapta bulunduunu mu dnyorsunuz? Bir an iin bile, Tanrnn sizin kim olduunuzun ve nerede bulundu unuzun farknda olmadn dnyor musunuz? Benim inan cma gre, Yaratc her zaman benimle birliktedir! Bu, benim
101

kim olduumu ya da bir nsann ne olduunu veya bunun gibi bir espri ekilde zar eyi aklamamn gibi srdryorlar. Tanrnn gerekmedii Bazlarna evrede anlamna ama gre, gelir. Ben gittikleri ve burada bu Pa geriye yapyor gn grnebilirim, bazlar kiliseye tek yaamlarn

bulunduu

gndr

kalan zamanda bu kiiler Yaratcya grnmez olduklarn d nrler. Bunu sylememin nedeni aikar olmaldr. Ruh (Tan r - Yaratc Kuvvet - z) her zaman bizimle birliktedir. Biz mev cut spiritel Benim mu, Benim rimi ve ismimi, Tanrm sistemin Tanrm byk bir parasyz olduumu, ne ve yaradln bir paras olarak tannyor ve seviliyoruz. benim ve kim nerede bulunduu bilir. dersle olduu enerjimi benim konuurken hangi syleyeceimi Akaik sahip

kltrm, iinde

sorunlarm, eilimlere

rastgeleliim

mu bilir. yleyse benim sylediim ey, numerolojinin tmy le bu Tanr sisteminin bir paras olduudur. Bu, numerolo jiyi bir sistemden daha fazla bir ey yapar. O, Ruhun kuan tumluunun fndan ne bir kadar parasdr ok ve bizim yaradln ve enerjisi tara anlaldmz sevildiimizi gsteren

asl bir unsurdur. Bu ok basit lineer sistemde, biz Lee ismine tek-haneli bir saysal deer vereceiz. Burada Adan Zye, yirmi alt harfli ngiliz alfabesini kullanacaz. A eittir 1 ve Z eittir 26. Tm dier harfler bu aradaki deerlere sahiptir. Biz bir ismin harf lerinin de saysal karlklarn nce toplayp, sonra (eer sadece gereki birden yorsa) sadeletirerek, tek bir sayya indirecek ve o say zerin alacaz. Kullanacamz temel numeroloji dokuza kadar olan saylarla ve birka ana say ile alr. By lece, esas anlamlar grmek olduka kolaydr. Burada fikir, n ce tek-haneli bir say elde etmek, sonra -daha nce sunduum anlamlar listesine dayanarak- o saynn evresindeki enerjiyi
102

grmektir. Bu basit lineer rnekte bile numeroloji bize bir ey syleyecektir. Daha ileri gitmeden nce, bu kavramla ilgili sorun yaa yanlarn szlerine kulak verelim: Ya ben senin isminin say sn karmak iin Leton alfabesini kullanrsam ? Leton alfabe sinde otuz harf vardr, bylece harflerin saylar farkl ola bilir. O durumda bu nihai sayy deitirecektir. Bu samalk, nk her bir dil iin nihai say daima farkl olacaktr. Bu sorunun l yant ezamanll temelini Anlyor onurlandrr Siz ve onun yanl anla biiminin gsterir. musunuz? Letonyada domamt alr kul

nz ve ebeveynleriniz size isim verirken Leton alfabesini kul lanmamlard. ken sizin lanr. O, bilir. Evet, ama ben Letonyalym ve drt yandayken ABD ye geldim. Buna ne diyeceksin? Yantm udur: Sen gerekten bunun Evren iin bir sr olduunu mu sanyorsun? Bir baka deyile, bilen bir sistemde tm bunlar dikkate alnr. Eer o bilen bir sistemse, o zaman o dier sistemlerden de ayr deil dir. Astroloji numerolojiyle bir ok ilikilidir (buluma onu ve ve onlarn etkileim) arasnda vardr, kutunun siz bu harika, konuya dnda karmak arayzey Bu Bylece, realitesinin numeroloji kiisel koullarnzn ezamanlln

ki Dr. Dillenger bunu anlar ve almasnda kullanr. Ben bu girmeyeceim. bulunan bir sistem, sokabileceiniz Bylece, eydir. ok-boyutludur.

sistemi kazara ya da amal olarak aldatamazsnz ya da srf sizin durumunuz normal olmad iin onun doru olup olma dn merak edemezsiniz. Sonuta, onun ie yaradn grd nzde, fesyonele bildii bir ey sizi hayrete nce okuma drr. yaptrn. Onun sizin bir iinize pro yaramadna karar vermeden dnya-apndaki Oradan

numerolojik

deimi

olarak ayrlacak, sizinle ve yaamnzla ilikili bir saylar siste


103

minin

nasl

olup

da

sizi

bylesine

btnyle

tanmlayabildii

ni merak edeceksiniz. Biz iki isme numeroloji uygularken, bunun sadece bu ki tapta bir rnek vermek iin kullanlan basit lineer numeroloji hatrlayn: Benim ismim Lee: L=12 (alfabenin on olduunu

ikinci harfi), E=5, sonra yine E = 5. imdi, durun. Benim ger ek ismim, ebeveynlerimin bana verdii isim LeRoy idi. Bizim bu ismi kullanmamz ismi onun sadece ismi gerekmez miydi? Yant yine ezamanl nk bir lkla ilgilidir. Ben tm yaamm boyunca Lee ismiyle arldm. LeRoy bana bykbabamn Dier yannda herkes bu sylenirdi, ismin verilmiti. kk

ocua hi yakmadn dnyordu. Bu yzden, ben Lee is miyle tanndm ve o benim enerjimle ilikili olan isim oldu. Bu nun nasl ilediini gryor musunuz? Yarm yzyl akn bir sre boyunca bedenim ve enerjim LeRoy olarak deil, Lee ola rak adlandrld. Ve sistem bunu bilir. Tanmladm mi sememin o alfabe onun sistemini niteliklerini kullandmzda, zaten bilmem, benim ayrca ismimin toplam 22 eder (12+5+5). Bu rnek iin kendi ismi nedeni, numerolojide, 11, 22, 33, 44, v.s. gibi bir ift sayya ulaldn da, ona bir ana say olarak muamele edilmesini ieren bir kuraln bulunmasdr. Bu ana saylarn kendi enerjileri ve an lamlar vardr, bu yzden onlar tek-haneli bir sayya indirge mezsiniz. Bylece, benim dier ismimin saylarla says nasl 22dir. ilikilere Daha sahip nce ol ver nedir? sunduum listede 22nin ne anlama geldiini grebilirsiniz. Burada, maklk nz: saylarn duklarndan da sz etmem gerekiyor. Bylece, buraya bir kar tabakas yana ekleyeceiz. duran sminizin harflerine saylar meyi ieren bu ok basit sistemde bile, siz u soruyu sormals Yan saylarn birbirleriyle ilikileri nk onlar imdi lineer bir sistemdeki saylarla deil, alfa
104

betik bir sistemdeki harflerle ilikilidir. Onlar bir, iki, ile deil, A,B,C, v.s. ile ilikilidir. Bylece, rnein, Lee isminde bir 12 olan L harfi, bir 5 olan E harfinin yannda yer almakta dr. Bakn, 12, 5 lineer bir dizi deildir! Bylece, biz saylarn birbirlerini in yannda etkilemesi konusuna geri dneriz. 12 (saylar bu top ladnzda aslnda 3 eder), Leenin tm yaam boyunca bir 5 duruyordu. Karmak numerolojide, nemlidir. Orada altta yatan bir 8 vardr (12=3+5 = 8). O enerjidir, dost larm, ille de matematik deildir. yleyse bunu nasl zersi niz? Bunu, tm yaamlar boyunca bu konuyu incelemi olan lara brakn! Sadece, bu sistemlerin sizin dndnzden ok daha fazla ey ierdiklerini anlayn, yeter. yleyse imdi, siz bir alfabeye lineer saylar verir vermez, basit bir lineer musunuz? sistemin Yan bile yana olutuu nasl duran iin, gayri-lineer saylarn bu hale geldiini birbiri gryor enerjileri

ni gerekten etkiler. Ve bir isim, tmyle baka bir sistemdeki (alfabedeki) harflerden etkileim lineer say larn etkileiminden farkldr.

Bir isme daha numeroloji uygulayalm...


Mel isminin saysal deerleri yledir: M=13, E=5, L=12 (13 + 5 + 12). Toplam 30 eder. Otuz, iki-haneli bir saydr ve onlar tekrar toplamamz gerekir: (3+0=3). Melin says tr. Greceimiz gibi, gl bir saydr. Belki Mel hi g lmsemeyen, sinirli ve nobran bir kei olmay tercih edebilir. (sraildeki Kutsal Kabir Kilisesinde byle keilerle karla tm.) Ama onun ismi bunun yolunu kesmektedir. Bu sinirli ve nobran bir kei iin kt bir saydr; nk bu say katalizr enerjiyle ilgilidir ve sosyal bir alverii gerektirir. Mel, belki bu isme bir harf daha ekleyerek onu Mell yapmak isteyebilir.
105

Bu onu bir 42 yapar (toplandnda 6 eder). Alt, her trl ke i iin harika bir saydr! Bu deitirme gerek temi ve bir ne ii kadar her komik zaman grnrse yaplr. danmak Bu grnsn, konu ismin harflerini ok daha onlar sis Bu bundan

karmaktr ve ben onu basitletiriyorum, ama ite bu yzden numeroloa ardndaki onun nasl iin kii isteyebilirsiniz; onlarn ilgili tariheyi eer nk bilirler. anlamlarn anlamlar, kaynaklandklar

kullanldyla

eyler birok anlayabilirsiniz.

nemlidir. Bylece,

Leigh, Salleee

ya da Frannk isimli biriyle karlarsanz, ne olmu olduunu Numerolojiyle nedir? vermek mtr. nk iin Yine, ilgili tm on iki bu aklamay yapmamn bize kme olan nedeni ipular yararlan halinde enerjiler

Kryon, DNA onlarn

tabakay halinde

sunarken, ve bir

tabaka tabakalar

numaralandrmasndan ok-boyutlu

bulunmadklarn

belirtelim.

Onlar

dir. Kryon onlar numaralandrmtr ve ben sadece onlar bi zim lineer sralamamz iinde (birden on ikiye dek) sunuyo rum. Onlar herhangi trde bir nem sralamas iinde yer al mamaktadr, sajn daha ok, iin gerekte bir iliki temsil ettikleri enerjinin me glendirmek sralamas iinde sunulmu

lardr. Bylece, Kryonun bu kitapta sunduu her bir DNA ta bakasyla birlikte, o sayyla ve onun byk tabloda ne anlama geldiiyle la, benim ilgili bu ok ksa bir kadar numeroloji yaptm verilecektir. tm Dolaysy sizi az noktaya aklama

sonra sunulacak olan ok zel ve ok kutsal bir retiye hazr lamak iindi.

106

ZET
Son rada, bu olarak, saylarn yegne Birinci numerolojiyle aslnda saylard. Kitab). ilikili bir eyi aklamak hi isti bilmi idi.

yorum: 1989da, Kryon bize iki saynn anlamn aklad. O s amz Onlar, Bu gizli tanmladklarn DOKUZ bir ve ON yorduk. Bunlar, Kryonun herhangi bir kitapta bu ekilde ta nmlad (Kryonun BR kehanet miydi? San

rm, bu sadece yllar sonra hepimiz iin ok ey ifade edecek olan saylarn bir tanmlanyd. Bu saylar bir araya getirdi imizde 9-11 olur. Bu enerji nedir? O, bir aydnlanma ana sa ysnn yannda yer alan bir tamamlanma saysdr. 9-11 olay (11 Eyll olaylar), amzn paradigmasn yeniden tanmla m, kutuplamay artrm, dualiteyi sergilemi ve eski ile ye ni enerji arasnda bir sava yaratmtr. Peki, zerinde atlama bize bu saylarn Bu, Bu ama birlikte eski say ancak bitii verdikleri ve mesaj nedir? bir iin unun eski dnyaya tarafndan gerekten dnn: noktasdr. bir an, birleimi 2001de eski enerjinin ve Kryon

paradigmalarn

tamamlanp

aydnlanm 1989da o bizim

sunulmutu,

bir anlam ifade etti. 9-11 saylarnn enerjisini dnn... o sa dece bir sayfa zerindeki mrekkeptir, ama oumuz iin ok byk miktarda bilgi iermektedir. Nostradamus, radar ekrannda 9-11 olayn hi greme miti. Bu, bizim amzda meydana gelecek ve dnyay en ok deitirecek olan olaylardan biriydi ve Nostradamus ondan hi sz etmemiti. Kryon da sz etmemiti, ama 1989da mesajla rn sunmaya baladnda, onun saylarn aka vermiti. Biz, tarihin mitik. Bir baka ilgin say dizisi, 107 1987deki Uyumlu Birleme zaman-izgisini, realiteyi ve kendi yollarmz deitir

nin lakab olan bir saydr: 11:11. Eer 1987 tarihine basit bir numeroloji uygularsanz, o kutsal bir enerji (yedi says) olur. Ve eer bu tarihin Yeni a iin ne anlama geldiini biliyorsa nz, 1987 ylnn gerekten de bu dnyada grmekte olduu muz deiimin balangc olduunu anlarsnz. Zamanmzn tannan 144.000in Aktiflemeyi bir ok gerek zerinde vizyonerlerinden Solara, 1992 nsann Solara katld biri, Solara tm ismiyle dnyada Gezegensel kadndr. ylnda, kendisini,

11:11

rgtlemiti.

Bilinmeyenin

ylmaz bir aratrcs, daha nce ok az kiinin girmeye cesa ret ettii Grnmeyenin kefedilmemi sptil lemlerine giren birisi olarak tanmlar. Bu tanmlama sizin iin her ne ifade ederse etsin, Solara, Uyumlu Birlemeyi, yani 11:11i isim lendirmi, sonra onun evresinde gezegensel bir olay yaratm olan kiidir.* Ona sayg duyuyorum. Birok kii, dijital saatlerde, rastlant olamayacak kadar ok sk biimde 11:11i grmektedir. Ben bunun Ruhtan gelen bir enerji iareti (gz krpmas) olduunu dnyorum. Eer 11:11in numerolojide ne ifade ettiine bakarsanz, o yan yana duran iimin nen iki ana saydr. nk Dolaysyla, biz o Aydnlanma: 1987deki bir Aydnlan11:11 ifade de iin madr. Bu, gerekten de, bizim iinde bulunduumuz bu de enerjisidir; kendimizi, Uyumlu Birlemede balayan aydnlanm

deki Ik-iileri olarak adlandryoruz. Bundan sonra DNAmzdaki derin gten sz edeceiz ve bu bilgiyi zmseyebilmek iin onu birka kere iitmemiz ge rekecektir. Bu arada, DNA harfleri zerinde numeroloji uygu ladmzda bir saysn elde ederiz. Onun ne anlama geldiine bakn. Burada yeni bir ey balamakta mdr?
* Bu konuda daha geni bilgi iin Solarann Kk Bir Gezegende Nasl B yk Yaamal (Akaa Yaynlar) adl kitabn okumanz tavsiye ederim. (.N.)

108

DNANIN ON K TABAKASI
Kryon

DNANIN ON K TABAKASI
Kryon

Artk nn m olan

DNA bir

tabakalarn Ancak, yaparak,

ve

onlarn dek

niteliklerini ok geip

aklama yaplma bu nk DNA bu

zamandr.

imdiye

almamda yerime

eyi

Kryonun izin

aklamas

blmlerini

yazmasna

vereceim.

ekilde bu daha gl ve ok daha tamam bir aklama olacak tr. Kryon canl se dr kitaplarnn kda ou, dnyann her yannda yaplan ok az celselerin yapmaya bana geirilmesinden nceki olumaktadr. oluturulan size

mesaj direkt olarak yazlmas iin verilmitir. Sadece, ben cel balamadan yava dnemde bu Birinci Kitap bu ekilde yazlmt. Bylece, imdi Kryonun, be yl yava aklad enerjileri sunmasna Lee Carroll izin vermenin zamandr.

Merhaba,

sevgili

varlklar,

ben

Manyetik

Hizmetten

Kryon. Kendi yolunda ilerlerken bu kitab okuyacak kadar bu konuya ilgi duyan nsana ne mutlu, nk bu benim potansi yelini yllar nce grdm bir mesajdr. Bana gre, o oktan yazlm ediyordu. ve yaynlanmt o srada ve elinizde tuttuunuz (Lee) kitab temsil Ama partnerim spiritel geliiminin

balang aamasndayd ve nnde bulunan eyle ilgili hibir fikri yoktu. imdi var.
110

Sizi bir yere gtrmek istiyorum. Bir an iin, varlnzn znn mek Eer imde nsann nan ark yeni ve harika Bu, bir biimde grlebileceini kesitii onu izgileri yavaa iki bir dnn. yerdir. bir bi Sizi, bizzat yaamn srlarnn dokusunu ieren bir yere gtr istiyorum. ok-boyutlu gzleri boyutlarn sahip Orada, yansyan boyutsal boyutlarla olsaydnz gibi, gibi ste st ak renkler dans gre nne geri nk berrak

grebilirdiniz. sulardan vardr!

manyetik k

birdenbire kmlda Orada yapar;

serilmi

etmektedir. ey

biniler

onlar ark syler ve k yayar. Bu fotonlar 3Bde lebilirsi niz; ama arklar, dnyann -gne rzgrnn manyetik a ile karlatimdi iindeki nk ucunda sizi sylenen i fazla, trdedir, ksmna ve bu nk gtrmek olay, DNAnn ve bu iinde srecin yaamn de ayn trde sreler yaanr. DNAnn daha ezoterik kimyadan unsurlar sevgiyi DNA gstermek kutsal istiyorum.

esasn, evrenin iindeki -boyutlarn bir araya gelii ve yarad ln sevinci ile birleen- Tanr sevgisini tanmlar. DNA, Tanr ile nsann ve kesitii evrenin huu yerdir, kuantum zyle ile kuantum-olmayann titreir. nk o Eer 3B DNA yaps karmdr gereinin iinde

nn ift sarmalnn iine girip tm titreimleri benim gibi gz lemleyebilseydiniz kalrdnz. iinde evrenin, insanln, tohum rkn (Pleiadeslilerin) ve on larn size olan sevgilerinin ve sizin gemi alarla ve Yerkre yle ilikilerinizin bir tarihi dalgalanr. Oradaki ok-boyutlu ok daha k gsterisi birbirine natn fna nsann hayal edebileceinden -nsan ruhunu benim muhte bir so tara Yarat

emdir, nk bu grlen deil, hissedilen trde bir ktr. O, karan ve enerjilerin nameler, rahatlatanDNA, syler perdenin bulunduum

getiinizde

iittiklerinize

benzer.

nk

c enerjiyi, sizin enerjinizi, nsann deiim-dnm enerjisi


111

ni ve tm gemi yaamlarnzn enerjisini ierir. Onlarn unu hepsinin zerinde sizin melek bir isminiz bir bu; ark n gibi sylenir ve siz ok gemeden neyin vuku bulmakta oldu grrsnz: inizdeki asaletin kutlamasdr k hem kuantum, hem de kuantum-olmayan tm kimya bt nn nnde saygyla eilmekte ve kraln (nsann) verecei ta limatlar dinlemeye hazrlanmaktadr. Bu, fiziin spiritualite ile bulutuu, tam bir huzurun ve bilin tesellisinin bulundu u bir yerdir. Yaratcnn realitesine giden kpr oradadr ve her bir DNA moleklnde ok-boyutlu bir evrene alan kk bir kap vardr. Sizin sadece bitkilerin) de ift sarmal iin dediiniz Yaratc ey yoktur; kutsaldr, onlarn bu, benzersizdir DNAs bu ve nsan yledir. nk dier canllarn (hayvanlarn, daha

DNAsnda

ok, Yaratc niteliklere sahip olan dier DNAy grecek ekil tasarlanmtr. Basite sylemek gerekirse dnyada DNAya sahip olan her eyin nsann Yaratc DNAsn bilme si ve onun nnde saygyla eilmesi anlamna gelir. Bir sebze bile sizin kim olduunuzu bilir ve evresindeki yaam ve sizi beslemek iin yaar. Temel DNA dzeyinde, hayvanlar da bu rada neden bulunduklarnn, nsann dnya zerinde Yaratc enerjiyi tadnn, burada sadece o enerjiyi ve gezegeni des teklemek zere bulunduklarnn farkndadr. Tarif ettiim bu grntde ve DNAnn amacnda muhte em bir gzellik vardr. nk DNA, 3Bde bulunuyor olmas na ramen, ounlukla ok-boyutlu olan, ama bir 3B kimyasal kabuunun ps da iinde saklanan ark yegne ama yaplardan o her biridir. eyin Bir an durup onun neyi temsil ettiini dnn. Evrenin atomik ya yaratmla syler, ok-boyutlu paralardan oluan yap talarn temsil eder; nsanlar bu ya pnn sadece bir blmn grebilirler, nk kendi boyutsal
112

realitelerinde (3B) elektron yutlu buusu

bulunduklarndan, geriye kalan her ey on arasndaki Ayrca bolukta, o zamkta yaratm doal orbas, bir yap yani eilimi

lara uzay ve boluk gibi grnr. Ama atomun ekirdei ile ok daha tam bir fiziin alma kurallarn oluturan ok-bo zamk bulunur. vardr, nk o tekrar ve tekrar yaam yaratacak ekilde ta sarlanmtr. Atomik dzeyde, kn en knde bir ana pln var dr ve o rastgele deildir. nk o yaamn her yerde balama sn sizin salamak de hayal kutsal iin kendini tekrar ve tekrar gelir. ekillendirecektir! gibi, DNA imdi Bu, edebileceiniz olduu sezebileceiniz yaamn molek

kendisinin

anlamna

lnn bu plnn, bu tasarmn sonucu olduunu ve hi de rast gele olmadn grebilirsiniz. Belki, ona ancak bir kuantum d nrn gsterebilecei saygy gstermenin zaman gelmitir. Onun size sunulan statl yaratmak iin neyi ierdiini ha yal edebilir misiniz? ok-boyutlu enerjilerin karmak dolakl iinde iit mekte olduunuz arklar sizce ne kadar eski olabilir? Yerk re olumadan ok nceki bir zamann tmyle bu kk okboyutlu ift sarmaln iinde bulunduunu dnn. nsan be deninde yz trilyonu akn ift sarmal vardr ve onlarn hepsi bir varlk olarak konuabilir, ki bu onlara dnyanzda mevcut olan her sreten daha iyi iletiim becerileri verir. DNA belle i, Yerkrenin oluumunu ve tm yaamn geliini ve gidiini izlemekten sz eder. Hepsi, teknolojinizdeki bir kayt cihaz tarafndan kaydedilmi gibi oradadr, ama bu bellek ok-boyut ludur, bu yzden de onda hibir yer snrlamas yoktur. DNA nn iindeki kk-kap anahtardr, nk o nsan ile var olan ve var olmu olan her ey arasnda balant kurar. Dolaysyla, DNA bizzat Ruh ile srekli bir balant kaps olur.
113

Ancak, o gcyle, enerjisiyle ve amacyla hi vnmez. O, temsil ettii benzersiz bir nsan olan stat bestecinin mziiy le titreir. Tam ayn DNAya sahip olan baka bir nsan yok tur. Tek yumurta ve ikizleri o bile ayn DNAya sahip ve deildirler. Samanyo ve dene Sadece % 4 ayndr, geriye kalan blm yaplandrlmam ve ok-boyutludur lunun tarihi yimlerini ierir. Siz orada oturup yle sorabilirsiniz: Ben neden burada bu kadar ok sevgi hissediyorum, nk DNA biyolojik yarad ln bir kaydedilmi-pln ve bir niteliidir. Neden burada bylesine artc bir sevgi hissi var? Neden bu benim dier eyleri dnmeme neden oluyor? Burada bu kadar muhteem bir ait olma hissini yaratan ey nedir? Yant sizi artabilir, nk DNA dnya zerindeki yaradln statlk maddesidir. O gerekten de Yaratcnn suretini tar ve Onu her ekilde yanstr. Kendini nsan bedenine zarif bir biimde teslim eder, ancak -bilinci neyin meydana getirdiini incelemek isteyen bir nsan tarafndan anlalmaya hazr olaraksaklanan yksek bir bilince sahiptir. DNA, iinde bulunduunuz galaksi de dahil olmak zere, yaradln rklarna tm tarihini hazr ierir. olan O, nsann Tm krlan kalbinin aan ya hu dolmaya zamktr. anlay blm, nsann Dnyann boyunca geirmi olduu yaamlarn

zurdur. Bilinci oluturan ey DNAdr, nsan beyni ya da gen ler deil, nk beyin sadece kafatasnzn iinde yer alan, si napslara sahip bir organdr ve genler de kimyasal motorlardr. Ama DNA, bedenin varln srdrmesini salayan bilgisel talimat iaretlerini ve Evet, bir Tanr var diyen sezgiyi ya ratr. Her bir DNA molekl ayndr; her biri bu dnyay tek rar ksa bir sreliine ziyaret eden bireysel bir ruha aittir. DNA, ok-boyutlu bilginin enerjisini temsil eder. Bilinci yara
114

tan ey kimya deil, bilgidir ve daima da yle olmutur. DNA titreimine eitli bal randman olarak, bu derecelerine randmanlar sahiptir doum ve gezegenin reti annda

lirler. u anda, nsan rknn DNAsnn yaklak % 30u aktif tir. Bu lineer bir kavramdr, ama size verebileceimiz ve bu ol guyu anlamanza yardmc olacak tm ey budur. alarn s tatlarnn lantya Her DNAlar sahiptiler % ki, 100 aktifti ve onlarn neler yapabilmi olduklarn grebilirsiniz. Birincisi, onlar Tanryla yle bir ba kendileri onlarn Tanr olarak grlmlerdi. istemeleri biri, nsanlarn evrelerinde bulunmak

ne, onlara ak olmalarna, hatta ldkten sonra onlara tapn malarna neden olan bir huzura sahipti. Bu, DNAnn iindeki statlktr size birliin madde toprak milerdi. ve ve ve Bu bu statlarn iin bu yaam raporlar her biri, neyin mmkn Her biri aktarmt. (ate, nk glerini % 100 olduunu sevginin, Bazlar hava, sergile bunlar alrken, deil, gstermek dnyaya gelmiti.

huzurun su gibi) tarih

bilgisel

mesajlarn zerindeki

zerindeki,

zerindeki, abartmalar

gezegenin deildir,

ana-unsurlar

gerekten de vuku bulmutur. nk DNA tedirliine sahip olursunuz. Randman

siz Yaratcnn nsann iinde tam olarak tezahr etmi muk etkeni kimyasal bilgiseldir. Kimya ile ilgili deil, ok-boyutlu enerjiyle ilgilidir. Bir stat, ykselecei zaman, doaca zaman ve tekrar geldiinde sndan, kim olacan seebilir. ait Bir stat, ve DNAsnn biyolojik her bu Akaa gemi yaamlarna nk o bilinsel ve nitelikleri nsann kita srecin aktiflik

ekip alarak bu yaamna getirebilir. Bunu iinde 3B grn, sizin evrenizdeki ve bulunmaktadr. Mevcut deiimin iinizde Siz bu zellikle

bn tm amac, kendi iinizdeki gc anlamanz salamak ve mantnzn size dnda, kendi artc randman, bir bu bulunduunu gstermektir.

115

yzdesini

artrabilir

misiniz?

Evet.

Bunun

zaman

gelmi

mi

dir? Evet. Kryonun burada bulunuunun tm amac budur.

Bu Kitap Hakknda
Tm grlmt; bu srete, bu kitap DNA Kryonun tabakalarnn 12. Kitab* gibi. olarak Da

tpk

enerjisel

says

ha nce belirtildii gibi, on iki aslnda bir saysdr. Bu, bir baka eyle bir ey yapan katalizr saydr. 2010da o enerjiy le bu onu nsan burada, bir retiye bu balamamz bilgi sizin sahiptir. nk uygun kuantum Sizin isteyen o ok bulmuyor halinizin bir iin, musunuz? blmleri yatan, vardr. 3B bir nk iinde sizden Her nitelii reti, drtp buna tm

yanklanma

gcne sahiptir,

yzeyde hatrlay

uyandrmanz

mantk-d iin

olan iman -grnmeyene olan gveni- yaratan eydir. ler evrenizdedir. Partnerim onlar sralyorum: Bu onun Kryona kanallk ediinin 21. yldr, bu 2010da ya ynlanan 12. kitaptr. Burada tane vardr. Onlar topla dnzda dokuz eder, ki o seni tamamlamann sevdiini saysdr. Bylece, DNAy gzler nne sermenin zaman gelmitir. nsana, Tanrnn nereden biliyorsun? diye sorulduunda, o, Sadece, bunun byle olduunu biliyo rum diye yantlad. Sizi bir arada tutan eyin z olan belirli isel enerjiler vardr. Hemen hemen tm nsan rk, kendi va roluu zerinde dnebilecek yaa gelir gelmez, Yaratcy
* Orijinal yaynlarnda, Kryonun Yuvaya Yolculuk adl roman ve (Kryon ki taplarnda yer alan mesellerden oluan) bir mesel kitab da numaralandrld ndan, bu kitap onlara gre Kryonun On-ikinci Kitabdr. Biz sadece reti kitaplarn numaralandrdmzdan, bu bize gre Onuncu Kitaptr. (Akaa)

116

aramaya balar. imdi bunun nedenine ve her birinizin sahip olduu derin ve kutsal enerjilere bir gz atmann zamandr. Bu kitabn on-nc blmnde, bu kitab okuyanlarn ounun asla gitmeyecei bir yerde, Rigada verilmi olan bir mesaj sunacaz. O canl celsede, partnerime, o mesajn bu ki tapta yer alacan syledim. Siz bu szleri okurken, Letonya nn rinde yeni enerji, bakenti bir Rigada bir uyan vardr ve yaanmaktadr. (2010), ancak sevinciyle DNAnn Onlarn onlar ze de ekonomik onlara u ilgili nk karanlk anda nemli yine

balangcn

umudu bir

doludurlar. hangi iin ve

Oradaki

insanlkta

enerjilerinin mkemmel onun ne

aktifletiiyle mayacakt, saj

mesaj bu

vermek

enerjiydi. Bir baka yerde bu mesaj byle bir anlama sahip ol Letonyallar mesaj bir iittiler bu anlama geldiini anladlar. Onlara, bunun batya ait bir me olmadn syledim. Baka deyile, mesaj herkes iindi, ama nce onlara verilmiti, nk onlar hilikten gelip her eye yeni batan balamann ne demek olduunu tam ola rak anlyorlard. O salonda sessizlik ve onlarn gerek olduu nu bildikleri eye kar byk ve derin bir tepki vard. Bu me saj vermek iin Letonyay setim, nk bat dnyasnda bu kitab okuyacak olanlarn, bunun sadece tek bir kltre deil, tm insanla verilen bir mesaj olduunu tekrar anlamalarn o tany istedim. Hcreleriniz, la titreecek gerei tandklarnda nlayacak, Siz gerei ille de ekilde tasarlanmlardr. btn, btn belirtileri hissedebilir iitmekte bir daha hissedebi O, sunulur

ve onun gerek olduunu bilebilirsiniz. O, kimyann deil, bil ginin gereidir. vermeye da dier DNAnn deil, fiziksel olarak beyninize, bir bir olduunuz iaretini lir ya nce mesajn mesajn alndnn

alrken,

bazlarnz

rperti

duyumsayabilirsiniz. nc dilde

katalizr

tanmladmz 117

(bir baka ) ve bir eyi deitirir. imdi, partnerimin sayla rn bunu anlamlaryla ilgili basitletirilmi gibi, aklamasndan nsan iletiimi tr iinde anlayabilirsiniz. Grdnz

bilgi almann birden fazla yolu vardr. Tm bu srete hcre ler her durum iinde enerji alrlar. ou kez, siz bunu neden siz bir korku ya da nedensiz bir sevin veya sizi gidip bir ey yapmaya ynlendiren bir his olarak hissedersiniz. Onu, line er dili hi kullanmayan ikinci ve spiritel bir beyin olarak d nn. O bir kuantum etkidir, bu yzden onu aklayamazs nz. Ama o oradadr ve biz bu kitapta ilerlerken yardm etme ye hazrdr. Bazlar onu igd olarak bile adlandrrlar. yleyse bir an sessiz ve hareketsiz kaln. Kitap bekleye bilir. Ruhtan, znzden ya da yaradln z olduunu d ndnz eyden unu isteyin: Sevgili Ruh, bu mesaj de rinlemesine hissetmeme ve kendi Yaratc enerjimin bu gerei onaylamasna izin ver. nk bunu yaptnzda, size sun mak zere olduum tm ey hi de yeni olmayacaktr. O, Ben bunu biliyorum! diyebileceiniz bir ey olacaktr. O noktada, sevgili varlk, hepimiz bu bilgiyle bir oluruz ve sen bir renci deil, bilgiyi kutsayan ve onun senin ve evrendekiler iin ifa de ettii anlam kutlayan bir gzlemci olursun. Senin iindeki statlk aktiftir ve sen ok-boyutlu iletiime almaya balyor sun. Ayrca, bunun beklediin bir mesaj olduunu ve onun da ha hazr nce verilemeyeceini, da nk daha imdi nce insanln bunun buna iin olmadn anlayacaksn. insanlk

hazrdr.

Tabakalarn Dzenlemesi
DNA tabakalarnn saylarnn ve dzenlemesinin lineer olmadn partnerim belirtmiti. Ben, DNA tabakalarnn
118

enerjilerine sizin birden on ikiye kadar olan saylarnz vere ceim. Bu enerjiler bir liste ya da bir sra iinde yer almaz ve nemlerine sizin de tekil, veya lineer glerine iletiim ve gre dzenlenmemilerdir. saylara uyacak sizin iin sralamalar gruplara Onlar ekil hep da realitenizdeki

sunulmulardr Ayrca, benim

listelemeler,

lineerdir. DNA tabakalarn ayrdm greceksiniz, bu sizin on iki tabakann nasl birlikte altn daha iyi anlamanza yardmc olacaktr. Bylece, on iki taba kann, her biri tabakadan oluan drt gruba ayrldn g receksiniz. Bu gruplarn da isimleri olacak, size bu isimleri de verecek ve her blmn sonunda bir zet sunacam.

119

DNANIN BRNC GRUBU Birinci, kinci ve nc Tabakalar


Kryon

DNA'NIN ON K TABAKASI Birinci, kinci ve nc Tabakalar


Kryon

DNANIN BRNC GRUBU: Temel Oluturan Tabakalar


Temel oluturan tabakalar Birinci, ikinci ve nc Ta bakalardr. kolay mel Bunlar sizin boyutsallmza enerjileri ierir. en yakn olan ve en da anlayabileceiniz oluturmak, evi iin dolaysyla, Tabakalar gittike

ha ok-boyutlu ve anlalmas daha zor hale gelir. Bylece, te retimizde bir temeldir. temelden Numerolojik balayarak Temel olarak, bir, ykselen iki ve anlay bakalar, temel yaratmaktr. oluturan ta

n toplam alt eder; ve alt, (daha sonra greceiniz gibi) Yksek Benlik tabakasnn enerjisidir.

BRNC TABAKA: Biyolojik Tabaka (bkz. s. 354)


En nemli DNA tabakas diye bir ey yoktur. Ama Bi rinci Tabaka, size en yakn olan ve dier tabakalarn haberci si olan tabakadr. Somut bir biimde 3B dnyanzda bulunan tek tabakadr, ama o da dierleri kadar ok-boyutludur. An cak, bu sizin grebileceiniz tabakadr! milyar kimyasal para birlikte alarak -mantkl, li neer bir kutuya koyulamayan- bir realite yaratr ve 3Bde bu kimyay inceleyenler daima bir gizemle karlarlar. nk
122

bu, unu

dier

ok-boyutlu

tabakalara

tepki

veren

tabakadr. bu 3B

Siz DNA

sorabilirsiniz:

Eer

ok-boyutlu

tabakalar

kimyasnn en az % 90nda yer alyorsa, onlar Birinci Tabaka nn bir paras mdr, yoksa ondan ayr mdr? Bu soruyu so rarsanz meseleyi lineerletiriyor olursunuz ve o bu ekilde zlemez. Yant udur: Onlar her zaman orbada hep birlik tedir. Bylece, retinin bu balang noktasnda, sizin sadece bulun tabakalarn enerjilerini anlamanz, onlarn nerede

duklarn anlamaya almamanz gerekiyor. Bir radyo yaynn dinlerken, bu yaynn nereden yapld n bilmeniz gerekir mi? Aslnda, yant, yaynn sizin radyo nuzdan geldii, ama baka bir yerden (bir radyo kulesinden ya da bir stdyodan) yaplddr. Bu yine de, radyo yaynnn nereden kaynakland sorusunu yantlamaz. Ya o birok spi kerin bu nt fini birok blgeden yapt ezamanl bir yaynsa? mi? yleyse yayn sizin imdi bunu nereden gelmektedir? siz Kuleden sadece gibidir. Stdyodan key

m? Her bir blgeden mi? Radyodaki spikerden mi? Doru ya umursamamanzdr; Bu reti de programn Lineer karrsnz. onun bulmaca

zerinde durmayn, yoksa size anlatmaya altmz eyi an lamayacaksnz. Geveyin ve programn keyfini karn! Dolaysyla, rneindeki iter ve o eker DNA, motor ve sizin partnerimin ve haritadr. dier size O, sunduu tepkisel ve uan enerjiler daire gibi, yaratcdr, yardm

evrendeki

ok-boyutlu

farkndadr ve etmeye eilimlidir. DNA, nz deildir; beden

iinizdeki

Yaratcy antenidir

bulmanza ve

dzenlemesinin onun

ok-boyutlu sisteme

olan alp, nce bilgiye, sonra da eyleme dntrr. Asla yal evresinde, Tek almasn ey salayacak ihtiyac vardr. bana hibir yapmaz, beraberindeki

lerle birlikte btn oluturur.


123

3Bde o, nsan genomu olarak, DNA molekln olutu ran ift sarmaln tm paralar olarak grlr. Bilim onu ta mam olarak ve ayrca byk bir gizem olarak grr. nk bilim ona kendi eilimiyle bakar; bilimciler, DNAnn gerekte ne olabileceini -onun tm gemi yaamlarnzn Akaik Kay d, anlarnz, gemiin spiritel renimi, hatta Lemurya k keniniz gibi, sizinle ilgili olan her eyin aktarcs ve alcs ola bileceini- grmeye asla hazr deildirler. Birinci tabakadr. Tabaka, tm dier bir tabakalarla iletiimi salayan Bu, ezamanlln araya gelii DNAnn bilin

meyen ve tannmayan byk niteliidir; buna gre, tm taba kalar bir varlk gibi birlikte dnr ve birlikte alr. Bi lim bunu henz kprsn tabakalar, grememitir, yaratr. hep Hem ama byle olmas gerektiini hem de bilir. Bu tabaka, bedenin iindeki duyarl ve farknda olan bir kuvvetin kendi ler. Tm nsann bilincinden niyeti ok-boyutlu belleinden gelecek iaretleri nsann sessizce bek

birlikte,

tarafndan

belirlenen ve mmkn olan deiiklikleri yaratr. Bu tabakann % 3 biyoloji motorudur, geriye kalan ise bu Bu motoru eyleme ynelten ok-boyutlu nsan orbann bedeninde antenidir. mucizeler iin grp ok-boyutlu etkileri orba, statlarn 3B te,

yaratmak iin etkilemi olduklar enerjidir, nk onlarn mu cizevi na sadece bir tek DNAya eydir. DNA kimyasn 3B deitirmesi talimatlar vermitir, ki bu imdi herhangi bir nsann tek ba yapabilecei mikroskoplarnzla bu tabaka inceleyebildiiniz gldr. tabakas olan bylesine

KETER ETZ CHAYM, bu tabaka iin seilmi olan b


ranice Tanr ismidir. Ben bu ismi partnerime 2003te akla dm. Benim bu branice Tanr ismine verdiim anlam Yaam Aacdr. O, DNAnn kimyasal yap aacn ve Dnya zerin
124

deki

tm

yaamn

yap

tan

temsil

eder. tek

nsan, tanrsal

DNAsnn varlktr.

yapsn

kendi

iradesiyle

deitirebilen

Hayvanlarn da DNAlar vardr ve onlarn da Akaalar DNA larnn iinde yer alr; ama o, nsan iin olandan farkl neden lerle yer alr. Bitkiler bile ona sahiptir! Ama onlarn amac, in sanl destekleyen bir sistemde dier yaam formlar ile etki leime girmektir; bitkinin mevcut dzeyine dek evrimlemi nsa ilikili olmasnn tek nedeni budur. nsanlar de, genetik gizemleri severler. Neden, soann DNAs saysyla nnkinden daha fazla gene sahiptir? Bu size neyi syler? Belki karmakln DNAdaki genlerin olduu sav doru deildir. Gerekten deildir! Bu olgu, nsa nn -bir soandan daha az gene sahip olduu halde- evrim mer diveninin en st basama olarak grlmesinin daha fazla bir ey ierdiini size sylemelidir. nsann genlerine, onlar bu dnyadaki dier genlerden ok daha karmak klan baka bir ey eklenmi olabilir mi? yleyse bu ka genin bulunduuyla deil, onlarn iindeki bir kuantum enerjiyle ilgilidir. Daha son ra tabakalar incelerken bu konuda daha ok ey syleyece im. DNAnn her bir tabakasnn Tanrnn kadim bir ismi ol duuna dikkat edin. Bunun nedeni ne olabilir? nk mutlak gerek, ratcnn sevgili bir varlk, paras senin yaradln Tanrnn bir paras deil, Ya oldu olduun, kaynak enerjisi

undur. Bu, senin daima var olmu ve daima var olacak oldu un anlamna gelir. Bu bir nsan iin anlalmas en zor eydir ve bu gizli gerek hepinizin iinde bulunduu 3B hologramda grlemez. Eer o gerekten bilinseydi ya da grlseydi, o za man Dnyann en sonunda yeni bir Evrenin balang titre imini yaratma amacyla ilgili snav geersiz klnm olurdu. Biz bu tabakay size bir numara olarak sunmay setik.
125

Kuantum bir halde, hibir say tek bana deildir, nk bir size hemen, Ben bir sayym ve saylarn saylarla birlikte ol malar gerekir der. Sonuta, hi kimse sadece bir sayl bir saylar sistemi yaratmamtr! Dolaysyla, tek bir saynn, onu btn klacak baka bir say olmadan eksik olacan syle yebiliriz. Bu sizin iin ok mu ezoterik? Siz Kryondan baka ne bekliyordunuz ki? (Glmseme) Bylece, bir orada dier saylar zleyerek oturur. Ama o ayrca, iinde bulunduu dairede, lineer bir zincirin ilk halka sn temsil ettiini de bilir. Zincirin son halkas olan doku zun bu dairede onun yan banda durduunu da bilir! Bir bir olarak, her eyin merkezi olduunun, balang olduunun, maddeye sahip ilk say olduunun, daha karmak yapya sa hip dierlerine gtren bir say olduunun da farkndadr. Tm bunlar, bir numarann merkez say gibi olduu anlamna ge lir. Dijital bir alanda, o ak iaretini temsil eder; orada on suz sadece kapal iareti bulunur ya da hibir ey bulunmaz. Bylece, bir sadece ilk unsur olmaktan daha fazla bir eydir. O, merkez unsurdur ve dolaysyla, zincirdeki tm dier un surlardan sorumludur, nk hepsi onun trevleridir (ona da yanrlar ve onun oaltlmalardr). Sizler vermitiniz. DNAnn (numerologlar), Ancak, DNAnn temsil bire bu Yeni 3B Balanglar anlamn tm tabakasnn enerjisi

merkezini

eder ve dolaysyla

iletiimin anah

tardr. Bu yzden, bunun ilk tabaka oluunun neminin azal masna izin vermeyin. O, sadece bir eyin balamas olmaktan ok uzaktr. nk bu tabaka esastr, merkezdir ve tm taba kalarn bir almasn salayan kilit noktasdr. Ayrca, kuantum diye bir halde zaman-izgisi bulunmadndan, balang

ey de yoktur. Bu karmakl biraz daha inceleyelim, nk 3B kimya


126

snn ama

iinde, onun en

nsan derin

bedeninin eylerden ve

dier biri

blmlerinde olmasn

bulunmayan etkenler (genleri gemi sistemi 3B akn bu

bir fenomen saklanr. Bu ift sarmal, szn pek etmediimiz, salayan ierir. Siz bir eye niyet ettiinizde, bu tabaka sizin bu bilinli dncenizi nizi niyet nin idare yaamlarnzn ettiinizde, (Akaik ift DNA grr eden protein-ifreleyici motora) ve bir talimatlar blmlere verir. Siz %3lk muazzam

deneyimlerini kaydnzn) ilgili bir

yeteneklerini nsan ey, yz

uyandrmaya

ok-boyutlu

depolama

dinamiklerini, en eyi artc ayn

bedenindeki trilyonu

kimyasnn niteliklerine kar tartmas gereken tabaka budur. sarmalla moleklnn anda bilmesidir! Eer

beden enerjisinin isel ileyiini grebilseydiniz, o size mantk l gelmezdi. Nasl olur da yz trilyon molekln hepsi ayn an da bilgilenebilir? Molekllerin arasnda kouturarak onlara ayn mesaj veren bir kimyasal madde yoktur. Bedende kou turarak her bir molekle bir veri kvlcmyla dokunan bir elek trik rn tik bir sinaps ve bir yoktur. Yant iindedir, DNA gizeminin yz ve iindedir, sarmalla her alan kvrmlarn alann nk sahiptir trilyon her bir molekln manyetik bu

birinin kendi manyetik alan vardr! O miniciktir, ama manye zelliklerine stne sonrakinin biner. Sarmallar, kvrmlar manye

tik alanlarn rndr ve simetri bunu gzler nne serer. Bu da, elbette, en sonunda kefedilecektir. Elektronik alanlarn gizemli yollar ve nitelikleri bilirler. inceleyenler, manyetik manyetik alanlar yollarn Fizikte,

ok-boyutlu bir enerji olarak grlr. yledir de! Bu neyin vu ku bulmakta olduu konusunda size bir ipucu vermelidir, n k burada DNAnn manyetik habercisi -DNA ile tm hcresel yap arasndaki iletiimin motoruvardr. Burada kefedilme mi, hatta hi tartlmam olan ok ey vardr.
127

ndksiyon kobik l ayak Yz

denen

bir

ilemle,

tm

DNA

birlikte

dei

ir. Eer DNAnn yapmakta olduu eyi lebilecek mikros bir ok-boyutlu lm aletiniz (senkronizasyonu) parmanzdaki trilyon molekln karsnda DNA hepsi olsayd, onun ezamanl derdiniz. kadar nk hepsi nk bilgilenir. ayn DNA hayrete alr,

beyninizdeki birlikte

tam bilie sahiptir. DNA manyetik alanlar st ste biner. On lar st ste biner; fiziksel DNA, bir dizi halinde gzlemlenme ye hazr bir grup sarmal merdiven gibi orada ylece durmaz. ift sarmal DNAnn eklidir, ama o sadece bir mikroskop al tnda zldnde o ekilde grlr. Doal DNA -yani, onun yaama biimi- dier DNA ile kmeler oluturur. Bu, man yetik alanlarn st ste binmesini ve salar. Onlar tm bedende yapda ikinci geldiini an birbirlerine dolak haldedir ve bu DNAnn nsan hcresel bedeninin meydana omurilik

var olma biimidir. Yllardr, maktadrlar. grd layacakyen gerekten yoludur. bir doktorlar Bu, bilimin bilimciler, bir beyine sahip olmas gerektii konusunda speklasyon yap nsan bedeninde Bir eylerden iaretler de kaynaklanmaktadr. gnderilmeye nk bu iletiimin kopar,

cak yine de kalbe ve organlara -ilevlerini srdrmelerini sa devam DNA -bilim eder. Bunun bilinme birlii yant DNAdr, ezamanllnn tarafndan kablolar yoluyla

bedensel alann

bilinmeyenolmadan, iletilme-

Manyetik

indksiyon, dierinin

iaretlerin, stne

manyetik

binmesi

sidir. Sizin bedeniniz, DNA birlii yoluyla kablosuz bilgi ile timleriyle dolu olan dev bir dntrcdr. Siz hepsi birbiriyle egdm iinde ayn eyi bilen yz trilyonu akn molekle sahip olduunuzda, bir baka ey mey dana gelir; bu, nsan Merkabahnn yaratlmasna -tmyle deil, nsan ruhunu temsil eden blmnn yaratlmasna- yar
128

dm nz

eder. rehber

(Dier

blmler,

yaamnz

boyunca da,

birlikte binmek,

tad sr yak

grubundan

oluur.) biner

Merkabah ve fiziksel sizin nasl

mek anlamna gelen bir baka branice szcktr. Sizin tm varlnz tat spiritel liklerini isel Merkabahnza kabul O bedeninizin dnya ulatn lak sekiz metre kadar dna yaylr. Birok kiinin ykseli olarak ierir. ettii gibidir bilginin bir Merkabah ve o Merkabaha DNA ift zerindeki tm nite dn ierildiini birok konu genomun edilir. ko de ayak-iziniz Akaik Kaydnzn

yorsunuz? DNA vastasyla! Daha sonra, bu dnyadaki tm ki tarihinizin Bylece, nn an) % k bu her molekl sarmal tarafndan greceksiniz. fiziksel bilimden eden oluur. olarak saklanan (onlarla Bu, kabul kimyas, beyin nitelie sahiptir. Birincisi, o esasen, rastgele grnen ve DNA protein-ifreleyici ok-boyutlu 90ndan ifrelerin kincisi, il, DNAdr. ncs, yz trilyonu akn paradan oluan DNA aile si bir tekillik oluturur. O, sizin ne yaptnzn ve spiritel ni yetinizin genleri farkndadr. oluturan Genellikle karmay takip eder, nk Elbet spiritel kaydedilmi-pln, karmadr. fazlasdr (DNAnn nsan blmlerine olan ve genellikle hitap harita kimyadan p

Ama ii yapann bykl ve oran ok aklaycdr, n gen-reten esas blmlerinin) numay yapmakta olan % 90n klesidir. bedeninin ezamanlaycs

te, siz bunu biliyordunuz. Peki, birok alan blme sahip olan, farknda olan ve dinleyen bu sisteme yn veren hibir ey yoksa ne olur? O zaman, o istedii eyi yapar. Sizin bede ninizi bilinli ynlendirmeniz olmadan, baka hcresel hibir yapnz (DNA) doutan sahip olduklarnzdan ynlendirmeye,

hibir talimata sahip olmaz.


129

imdi numanz leyici kimyay

sizden neden

hcrelerinize istediimizi ite daha

hitap

etmenizi, nk ederek

onlarla byk

ko din Bi

biliyorsunuz, byle, niyet bak

DNAdr!

Bilin ve

iyiletirebilir,

deitirebilir

hcreler

yaratabilir.

lim bunun mmkn olduunu gstermitir ve imdi belki her ey sizin iin bir araya gelmeye balamaktadr. Siz bedeninizin yneticisi olmalsnz ve DNA bu konuda sizi dinlemeye ha zrdr.

Birinci Tabakann zeti


Birinci Tabaka ift sarmaldr ve sizin grebileceiniz kim yay temsil eder. O, 3B blmleri ve ok-boyutlu blmleri ie ren kpr tabakadr. Alr ve onun aktarr, bilgiyi nk alp onun gen dier enerjisinin yapnza tabakalarn grevi, ok-boyutlu tabakalardan onu

uygulamaktr.

Dolaysyla,

gerekten

almasnn merkezini oluturduunu syleyebiliriz.

KNC TABAKA: Yaam Dersiniz (bkz. s. 355)


Sevgili varlklar, siz kimsiniz? Neden buradasnz? Baar manz ya da tamamlamanz gereken bir ey veya kefedip de itirebileceiniz bir niteliiniz var m? Bu sorularn hepsi ya am dersiniz diyebileceiniz bir eye sarldr. Eer bu ikinci Bu lineer retide, bu enerjileri size birer birer akla Tabakann bir partneri olabilseydi, o Sekizinci Tabaka olurdu. mak zorundayz; bylece, Sekizinci Tabaka ile partnerlik kav ram imdi sizin iin bir anlam ifade etmez, nk henz o ta bakay anlatmadk. Bu yzden, burada lineerliin dna kp Sekizinci Tabakay ksaca anlatmalyz. Siz, Karmann bize verdii enerji ile yaam dersimizin verdii enerji arasndaki fark nedir? diye sorabilirsiniz. Her
130

ey baka her eyle ilikili olduundan, yaam dersini karmik enerji may iin torbasnn sizi bir iti uygun olarak bu dna bir tamamen rutine karamazsnz; bir yola) evrenizdeki iin ancak, grupla, bir kar o yn po (allm Karma, yerletirmek

dnn.

nun iindeki yerinizle ve ondan gelien duygusal enerjilerle il gilidir. rehberi Onun dnyadaki tm nsanlar Karma gyab olduunu syleyebiliriz. drt-be itfaiyeci,

lis, doktor ya da subay kua yaratr. Siz, yapmanz gerektii ni dndnz ya da ebeveynlerinizin size yapmanz syle dikleri eyi yapmay ieren sabit bir rutine girersiniz! Bunun nasl vuku bulduuyla ilgili yk, Babam bunu yapt, bylece ben de bunu yapacam savndan daha fazla e yi ierir. Belirli bir yne gitmeyi ve -karmanzla birlikte gelip DNAnzn y er kt bir parasn oluturanbelirli hedefleri gerekle tirmeyi ieren bir eilim vardr. O ayrca, bitmemi ii, yapma istediiniz belirli eylerle ilgili tutkularnz, ailenizle ve di kiilerle ilikilerinizi yapan Bunun de temsil eder. bulmaya Bazlar, karma deil, kendilerine tarafndan onlarn bu muamele partnerleri

yneltilirler! malarn

nedeni, Byle

cezalandrlmak eylerin

sorunu halletmelerini ya da bu gizemi zmenin bir yolunu bul salamaktr. zm, daima, insanl n bu gezegen iin enerji retmesini salayan reteler ol mutur ve o zmler btnn titreimini ykseltir. Gemite, karma nsanlarn gitme, olma ve yapma ile il gili tm tutkularn Ancak, baz ynlendirmitir. zamanlarda nedenlerine kontroln
131

Karma, onun

dnyann yerine ve

baz

te

mel dinleri tarafndan gemite grlm, tanmlanm ve ak lanmt. tem, sizin yakn eylerin tam spiritualitenin onlar onlar hal (dinlerin) bir dl ve ceza sistemi geirilmitir. Karmik bir sis bakmanz salar; letmeye almanz gerektirir. Bir dl ve ceza sistemi, din bir rgtn liderliinin sonra yele

rine, nsanlar tarafndan oluturulmu kurallarla Tanr ya gi den yolu gsterirler. Halk kitleleri, basitliinden tr bu sis temi severler ve gerekten de o birok kiiyi Yaratcy arama ya ynlendirmitir ve bu yzden uygundur. Gerek u ki, her kltrde nsanlarn Tanrya giden yollarn bulmak iin olu turduklar her ey Tanr tarafndan uygun bir yol olarak gr lr; nk Tanrnn sevgisi sizin yuvaya giden bir yolu nasl yarattnz umursamaz. 1987de bu dnyada baz eyler deimeye balad ve ge mi mesajlarmzda birok kere tanmladmz gibi, sizin asl realiteniz deimeye balad. Ortaya yeni spiritel gereler, ye ni uygulamalar ve yeni bir farkndalk kt. Onu bir aydnlan ma deiimi olarak isimlendirmitik ve onun lakab 11:11 ol mutu. O, bir anlamda, eski enerjinin tamamlanp bitii ve ye ni enerjiye geiti, ama ayn zamanda, birounuz onun asln da, bir zamanlar sahip olduunuz eyin yeniden hatrlan ol duunu fark ediyorsunuz. Bu yeni enerji ve yeni gerelerle birlikte insanlk iin t myle karmik nan yol yeni olanaklar ilk da artk geldi. bu Onlardan dnyaya birini 1989da size aklamtk; kitabmzda, ve birlikte kendi getirdiiniz yolunuzu tevik

niteliklerden olmayacan

kurtulabileceinizi, Sizi bunu

yaratabileceinizi

onun size karma sylemitik.

sitemi tarafndan sala yapmaya ok uzun-va ne ola

etmitik; nk karma, yaamlar yaamnzn idaresini elinize

boyunca sren ve

deli ve yava bir renim srecidir. Bu yeni enerjide, sizden almanz tutkunuzun cana kendiniz karar vermenizi istemitik. imdiye dek, partnerim de dahil olmak zere, birok kii bunu birlikte, karma yapm bazen oyununu ve karmik niteliklerinden tmyle ya da yeni kurtulmutur. arkadalar spiritel Onunla girer ve dn yaamnza brakmanz

mevcut

132

reddetmenizi lsn! nizin meniz veren kurallar derler. birou ok aile

anlamayanlar Siz aile ve Bir yle

yaamnzdan

kp

giderler. aile

On

lar, Sen artk aile dramyla ilgilenmiyor musun? Hasta olma dramndan kp onlara trl olmas koptuunuzda, gitmitir. bu ve batmken yeleri karmik gr onunla rahatszlk yaamnzdan Ailelerin kurallar size sizin

koyulmutur zordur. yesinin

geinemediiniz, tasarlanmtr

tm bu zaman boyunca dram dansn yapyor olmanz bir rast lant deildir. imdi siz bu dans brakmay seersiniz ve bu aile yesi, dans partneri dans brakt iin ok fkelidir. By lece, onlar ekip giderler. Karma luluk olgusu bu ekildedir. Kadimdir ve ve yavatr. Artk Yeni nsan seime sahiptir, ama bu seimin sonular vardr. imdi sorum anlalmal gelitirilmelidir. kurbanlar yoktur, kazalar yoktur, evrenizdeki her ey iin tam sorumlu luk vardr; bunlar yeni anlaylardr. te yandan, yaam dersleri ok daha kiiseldirler. Yaam dersi karmik bir enerjiyle ilikili olabilse de, siz karmik niteli inizden kurtulduunuzda da yaam dersiniz sizinle kalr. n k yaam dersi karmadan daha derin bir niteliktir ve bir gru ba deil, kendi ruhunuza aittir. Yaam dersi, tpk karma gibi, bir yaamdan dierine tanr, ama farkl bir biimde. Karma, dier insanlarla yaanan durumlarla, bitmemi ile, tamamla nacak hislerle ve bir etkileim sistemiyle ilgilidir. Yaam dersi ise tamamen kiiseldir ve sadece siz ile sizin hakknzdadr. renilecek tipik yaam dersleri arka sayfada sralanmtr. u nu bilin ki, ancak yle hissediyorsanz bunlar size ait dersler dir. Herkesin bir ya da daha fazla yaam dersi vardr ve her nsan bir rt olarak bu dersle gelir. Bir kez nsan bu dersi zdnde (rendiinde), bu zm bir sonraki yaama ta nr ve o dersin bir daha renilmesi gerekmez.
133

Sevmeyi renmek Dinlemeyi renmek Almay renmek Kendini sevmeyi renmek Kendi gereini sylemeyi renmek Bir kurban olmamay renmek Kimsenin seni tanmlamasna izin vermemeyi renmek Kendi statln hissetmeyi renmek Dier nsanlarla birlikte yaamay renmek Bakalarn sulamamay renmek Dualitenin dna kmay (karman brakmay) renmek Bakalarndan daha ok kendinle ilgilenmeyi renmek Burada olmay hak ettiini, doutan kirli olmadn renmek Bu derslerin her biri derin bir biimde kiiseldir. Onlar

aileyi, karmik bir rutini ya da grup enerjisini iermezler. Kii sel olarak sizindirler ve siz, tpk karmanzla olduu gibi, on larn zerinde de yaamlar boyunca alrsnz. Ancak, bu ye ni enerjide, bu derslerin hepsi zlmek zere masann ze rindedir. Yaam dersi olgusu, yakn zamana kadar kendini kar madan ayrmam olan bir olguydu. 1987ye kadar, eski enerji sizin allm haliniz olarak ve grnen eyi deitirebilecei birlikte i nizle ilgili her trl anlay gizlemiti. Eer siz kimseyi dinle miyorsanz, dnz. lecei tmyle Bu mutsuzsanz kadard. grnte dierleriyle lev yapamyorsanz, zor biri olarak etiketlenir ve yle grlr Kendinizi deitirmenizin Bu mmkn nceki olabi Yeni ve normalde dnlemiyordu. kavramn zamandan

a uygulayclarnn ii zordu, nk ok az kii bu, kendini deitirebilme gerekten anlayabiliyor uygulayabiliyordu.

134

TORAH ESER SPHROT, bu tabakaya verilen brani


ce Tanr ismidir. Ben bu tabakann ismini partnerime 2003te akladm. sorabilirler. Bu te kitap iin bu ismi Tanrsal iitmeye, Yasa Kaydedilmiya da Pln olarak yorumluyorum. Bazlar Neden bu yorum? diye burada bazlarnn okumaya anlamaya hazr olmadklar bir karmaklk yatar. Yasa szc , kulaa, nsanlarn koyduklar kurallar gibi gelir. Peki, do a yasalarna, arz ve talep yasasna ya da yerekimi yasasna ne diyeceksiniz? Bunlar yazl yasalar deildir, ama her eyin ileyi biiminin ifadeleridir. O halde, eer isterseniz bu iba reyi her eyin ileyi biiminin tanrsal kaydedilmi-pln eklinde yeniden yorumlayabilirsiniz. Gerekten de, nsann iindeki her eyin ileyi biiminin bir kaydedilmi-pln vardr. Bazlar ona nsan Doas derler ve birok kii bu yasann nsanlar eitli biimlerde yaratt n ve bunun tmyle yaamn eitliliinin bir paras olduu nu dnr. Bazlar byledir ve bazlar da yledir ve psiko loglar yin onlar onlar ayr blmelere yerletirirler. nk ey kiilik Bunun altnda yatan dnce, nsanlarn yaam boyunca byle olacaklar, hibir e deitiremeyecei, Hibir korkular, Sekizinci edeceimizi Akaik saysn Onun onlarn yerine tipi, byle olduklar sabit hepsi ar banda Tabaka biri aklana imdi Bu dr. Gerekten iyi bir haber u ki, nsanlar istedikleri her nite liklerini daha bu daha olarak caktr, deitirebilirler. Fobiler, kayna sz nsann onun nce akladmz imentoyla yetenekler, (Blmn Sekizinci iki nitelikleri lenmemitir! maanlarn sonra ksaca ama

biimlerde

deitirilebilirdir.

Tabakadr! sylemitik). ieren ve ismi

tabakadan

Kaydn

tabakadan hakknda

anlatlacaktr.

bildiinizden,

onun

den ok ey biliyorsunuz. imdi saylardan sz edelim. Bu, kinci Tabakadr. ki,


135

tmyle olarak

kutuplulukla, tanmlanr.

yani

yaamn

dualitesiyle ayn

ilgilidir.

Du Tanr

alite, tekil bir bilincin iinde iki kavramn birbiriyle atmas Dolaysyla, dualite, zamanda nn bir paras olan dnyev ve biyolojik nsandr. nsanlk ta rihinde, bu genellikle iyi ile ktnn, drstlk ile agzll n ve Tanr ile eytann atmasn temsil eder. O ylesine gl bir kuvvettir ki, dnyann din mitolojisinin ounun te melinde, daha sonra btn ktlklerden her naslsa sorumlu olan dm bir melek vardr. Ve sonra size, yaamnz bo yunca bir yannzda Tanrnn, br yannzda bu dm me lein yapmanz gereken eyleri kulanza fsldad sylenir. Mitolojinin bile bir kutsallkla balamas ilgin deil midir? Ba langta bir karanlk yoktur. Bu senaryoda kt de ktan ya ratlmtr. nsan, yapmak istedii her eyle ilgili tam bir seime sa hiptir. O bir Rahibe Teresa da olabilir, bir Hitler de. Bu dnya zerindeki en kara, en kt ey nsann onu kendi dualitesin den yaratmasyla balar. nsan, her iki yne de gitme konu sunda zgr seime sahiptir ve dnya zerinde onun bunu yap masn engelleyecek bir kutsal enerji yoktur. Bu gerekten de, szn ettiimiz zgr seimdir. Dualite birok kii iin fark ldr. O bazen daha yksek siz ile daha dk siz arasn daki bir mcadeleyi temsil eder. Bu size ne kadar garip grn se de, birok kii bu mcadeleden gemi ve sonunda nsann Tanr blmnn aina blm olduunu ve baka her eyin bir oyun, bir aldatmaca olduunu idrak etmitir. Dolaysyla, Bazlar, unu snavn sylerler bu, ve nsann doruyu en derin durumlarndan bulmakla ilgili nk biridir. oldu iinizdeki Yaratcy

sylemektedirler,

gerekten

de byledir. Bazlar sadece, bunun Yksek Benliinizi ya da dengeli ve dingin olan yannz bulmak ile ilgili olduunu sy
136

lerler. bunun Bazlar

Bu her

konuda bir

her

ne iin

dnrseniz farkl grnr,

dnn, da

herhalde, bunu elde

nsan bar

olduunun bazlar

farkndasnzdr.

yaamla

iinde

etmek iin srekli mcadele ederler. Bu, nsan yollarnn b yk eitliliinin ve ayrca herkes iin ie yarayan tek bir zmn bulunmad olgusunun kantdr. Her ey bir bir nsann eilimidir. spiritel olarak her ayn olduunu bile, ayn syleyen kez, blmlere lineerlik nsann Metafizik tpk retmenleri kiinin ou

spiritualitesini,

sahip olduu bir nsan bedeni gibi grrler. Oysa byle deil dir! Diyelim ki karnzda baz sorunlar olan ve sizden bu ko nuda yardm etmenizi isteyen biri var. O kiinin Akaik Kay dn okuyabildiinizi hayal edin. O, ka yaam geirmitir? O nun spiritel renim kavanozunda neler vardr? O kii spi ritel deneyim ve renimde bir renci midir, yoksa bir stat m? Temel bir karmik nitelie sahip midir, yoksa karmasn ap ilerlemi midir? Yal bir ruh mudur, yoksa gen bir ruh mu? Bu yantlara bal olarak, sizin karnzda ya aktarabile ceiniz en yksek bilgiyi almaya hazr birisi vardr ya da bu kitab okuyan bazlarnzn bildii ve yllardr uygulad kav ramlar daha yeni renmeye balamas gereken birisi vardr. yleyse ikinin ve dualitenin nasl yaam dersinin ener jisiyle nsann birlikte iinde gittiini dengede gryor musunuz? nsan Gerekten, yaam dualite ok olduunda, dersini

daha berrak bir biimde grr! Onlar gerekten birlikte gider ve imdi, i bu dnyaya zmeye geldiiniz karmak sorunlar zmeye lann bir fetmeye imdi bir nsan, ve geldiinde, dengeye onlarn baka numerolojinin grmeye zerinde bilgiyi kavumadan, bazen kendi yknn yaam nce geriye olur ka da ke sorunu nasl anlattn balyorsunuz. almaya rendiniz;
137

Nasl

derslerini dualite

balayabilir?

Bylece,

temel

zerinde

aln,

onu

dengeleyin; yolculua hepsinin kartn Her gelir. bir

zaman bir

paral-bulmacada dualiteyle bala birbiriyle onla olduk bir

ki dier eyler bir araya gelmeye balayacaktr. Hibir nsan, aydnlanma yamaz. Bu altn, r lar likte olan ayr yolundaki tabakalarn birbiriyle olarak alt dier dengesiz birbirini

etkilediini, Srf ayr

anlamalsnz. onlarn tabakayla

bizim onlarn

tanmlamamz gelmez. dier

birbirlerinden birlikte,

anlamna

enerjiler,

paral-bulmacada Tabaka,

partnerleri merkezi

tabakalar

Birinci

dairenin

dir, bu yzden o dier on bir tabaka ile birlikte alr. Ama kinci Tabaka zellikle Sekizinci Tabaka ile iyi alr. Sekizinci cinsiyeti, imdi oturan nsan, her Tabaka, spiritel zg Az kim nsann deneyimi, tam, her kiisel yaamyaratm sorular olan Akaik orada olan bu Kayddr. kaytldr. gemi Her temel gr katlm yan nsann olmu, renmi ya da baarm olduu her ey -her Bu, dualite aray ve nsann yaam dersiyle el skr, nk nsana kiinin nceki olan nce nitelikleri size, enerjisel tarihtir. karnzda ilgili zlecek sorunlarla

olabileceiyle

sormutum. dzinelerce

yaamlarndan paral-bulmacann her etkeni

gelmi nasl

mesele ieren bir duruma sahiptir. yleyse Siz olanoluturulduunu -ebeveynlerinizin yor musunuz? O gerekten Akaa ile balar ve oradan yaylr. doduunuzda, 3B kaltm hcrenizde ve Yerkrenin ana-unsurlarnn

sra, tm Akaik bilgi de yer alr. Yani, nsann balangcndan itibaren meydana gelmi olan her ey ift sarmaln bir paras n oluturur. Numerolojide sekiz says, sorumluluk ve pratikte tezahr ettirmek anlamna gelir. Daha sonra greceimiz gibi, bu, Aka ik kayd temsil edecek mkemmel saydr. Akaik Kaydnz
138

sizin de da

kim

olduunuzu,

Dnyaya

olan

sorumluluunuzu Doduunuzda olamazsnz.

ve

gerekte ok boyutlu bir varlk olduunuz halde- kendinizi 3B yaplandrma olduunuzdan yeteneinizi daha fazla gsterir. kuantum meyda Yaamn na gelen ey aslnda ok ilgintir, nk siz hibir zaman o an ilk birka yl boyunca, 3B idareyi ele geirmek iin savar ve genellikle kazanr. Siz hi kk bebeklerin evrelerindeki -si zin gremediinizeylere nasl hayranlkla baktklarn gr dnz m? O eyler ok gerektir ve ocuun sadece 3Bdeki eyleri grmeye almas bir zaman alr... (Glmseme)

kinci Tabakann zeti


kinci ndr. Bu Tabaka, tabaka, bu dualite bir yasasnn yaam tanrsal dersini kaydedilmi-pl arayn ile temsil etkile

bireyin Akaik

eder ve Sekizinci Tabaka ile birlikte ok iyi alr. Kaydedilmi-pln, tabakann (Sekizinci) Tabaka imi olarak grn. yleyse bu, insana bir ama ve yn hissi vermekten sorumlu olan DNA tabakasdr. O, yaamn nitelik lerini ve vuku bulmu olan her eyi -ariv formunda deil, duy gusal formdatar. Tabakalarn bazlar anlar tar, bazlar da o anlardan kaynaklanan eylem gerelerini tar. Bir taba ka, marangoz olurken, bir dieri tahta olabilir ve bir dier ta baka da yapnn pln olabilir. Bu iki tabaka iinde bile, onla rn birbirleriyle nasl altn grmeye baladnz m?

NC TABAKA: Ykseli ve Aktifletirme (bkz. s. 356)


Sevgili 3B nsan ailem, bu gerekten de aklanmas en zor tabaka olabilir! daha Burada pratik nereye ve gittiimi bu bilen partnerim, ne olduu aklamamda olmam
139

tabakann

ve ne olmad konusunda dikkatli konumam iin beni uyar maktadr. Kryon, biz bunu zaten anlamyoruz! Neden, ykselile il gili bir DNA enerjisi (tabakas) vardr? nk bu, bedende bu lunan bir ey deil, bir sretir. Ve aktifletirme? Partnerin, bi zim DNAy gerekten aktifletirmediimizi, onun kendi kendi sini aktifletirdiini sylemiti. yleyse bu gerekte neyle ilgi lidir? Bir an iin, nsan bedeninin DNAsnn gerekte ne oldu unu gstermeye baladn dnn. u andan itibaren her bir tabaka bir stadn gere kutusunun bir parasdr. Bu dn yada yaam olan her stat biyolojik bir varlkt. Onlarn ba zlarnn sini sahip olduklar ifa yetenekler efsanevidir; rnein, bu onlar stat bir dokunularyla bir krn grmesini ve bir sakatn yrme salayacak enerjisini aktarabilirlerdi. Sizce, larn DNAlar farkl myd, yoksa sadece aktiflemi ler miy di? Onlar sizinle ayn DNAya sahiptiler. Ama onlarn tm ta bakalar (3B terimlerini kullanrsak) %100 aktiftiler, oysa si zinkiler ancak %30 aktiftirler. Bylece, bu statlarla ilgili ola rak iittiiniz ya da kutsal kitaplarda okuduunuz her eyi ba aracak gcn iinizde bulunduunu anlamaya balayabilirsi niz! Yani, bu yolda ilerlerken size yeni DNA verilmez. Size, za ten sahip olduunuz eyi glendirecek enerji verilir. imdi iki szckten sz edeceiz ve biz bunu yaparken, siz nsan deil, stad dnn. nk bu gere kutusunda kesinlikle orada bulunmas gereken bir ey vardr; nk baz nsanlar, mucizevi gleriyle, size onun orada olduunu oktan gstermilerdir! Bu yeni enerjide, ykseli, lmeden bir son raki yaama gemek olarak tanmlanr. Ykseli gerekten de bir sretir, ama onun iin gerekli gerelere zaten sahip oldu unuz bir sretir. Bir nsann bunu yapabilmesi gerekten
140

mmkn oktan ka larn biri

mdr? yapmtr.

Evet Onlar

mmkndr karmalarn bunu

ve

binlerce etmi,

nsan

bunu

iptal

dualitelerini size te, eski on tarafn

dengelemi, yaam dersleri zerinde alm ve gerekten ba olmulardr! artk tm bir Onlara bu sorduunuzda, syleyeceklerdir! DNAnn bir bu benliklerini tanyamadklarn sre

geirdikleri Aktifletirmek,

tabakas

dan ynetilmitir. eyi bu tepkisel tabaka forma dntrmek stat anlamna gelir. Bylece, gerekten iinizdeki

lkla ilgilidir! Siz, greceiniz gibi, bu tr birka statlk taba kasna sahipsiniz, ama bu EYLEM tabakasdr. O, (ift sarmal vastasyla) tifletirmeye deki kimyay, tifletiren DNA, maz. Hibir bedeninizdeki ynlendiren bilincinizin tabaka kimyay, tabakadr. gerektirdii aktif olmayan bir eyi iin size, orada Onun ak ak yine dur ye Bylece eyi onun, imdi olarak bedeniniz

baarmas

olduunu

syleyebiliriz. hazr

aklanmas gereken bir eyin ipucunu vermi oldum. dzeltilmeye, ey DNAy gelitirilmeye dzeltip gelitirmeyecektir!

rine, ki ifaclar bunu bilirler, DNA orada ynlendirilmeye ha zr olarak durur. Arada byk bir fark vardr. Dolabnzda bir aknn d calar naslsa, gereken bulunduunu zerinde, bir garip varsayn. ierlek elinizi yapm bu Ona olan, ihtiyacnz elinizi var. iine var. Aknn bulma yer paneli yerletirmeniz

kontrol

blm

Yaamnzdaki kontrol eyi

zdnzde, ak sizin

ierlek

blmne eliniz

letirmi olursunuz ve ak size daha fazla elektrik verir! Her olduunuz vuku araclyla d hissetmektedir. imdi, neyin bulmakta olduunu

nn: Aknn size elektrik verme yeteneini eliniz idare et memektedir. Bunu bilinciniz idare rerek, ihtiyacnz olan eyi size
141

etmektedir ve sizin niyetle vermektedir. yleyse bu ak

riniz eliniz araclyla llmektedir. Ve ak buna karlk ve

deiir zaman nn

mi?

Hayr.

Siz

aky siz

aktifletiriyor ne

musunuz? Siz daha

Pek ak fazla

saylmaz. O zaten tam elektrik veriyor, ama siz o elektrii her almyorsunuz. -bir sizin yleyse an niyetinizi, isminin daima yapyorsunuz? kyaslave aknn randmann nceki haline artryorsunuz.

Aktifletirme, Bu hazr dir.

lm

elektrik vermesini ieren senaryodur. tabakann ama aktifletirme sizin spiritel olmasnn titreiminizi nedeni, lmesi huzur ak gibi, bu tabakann da tam arj olmu ve hareket etmeye olmas, Siz dualitenin bulmacalarn zdke, yaamnzda

yarattka ve iinizdeki Yaratcnn gcne sahip ktka, DNA bunu bilir ve bu tabaka hcresel yapnzn -daha uzun yaa ma, dengeli bir biimde dnme, korkuyu yenme, kendini iyi letirme ve tmyle yeni bir paradigmaya geme- gcn ar trmak iin kullanlr. Bylece, bu tabaka SZ aktifletirmek tedir. O sizi, bizim verdiimiz ykseli tanmna uymaya do ru aktifletirmektedir. yleyse hakknda size bu, ne DNAy aktifletiren Daha bir ii siz profesyonel nce ifaclar de nasl yan etiket yapan sylemektedir? eer bir ey partnerimin onu

syledii gibi, onlar gerekten kutsanmtr ve 3B yaps iinde uygundurlar, adlandrdnz lunmadnz hibir birisi, kl eyi sizin iindeki Bu, nk yapyorsa, isim Bu nemli anlamna deildir. gelir Eer tabelasnn sadece bir

l yazld bir sokakta yryorsanz, bu sizin o sokakta bu mi? Hayr. deiiklii olduu anlamna gelir. Bu o sokan amacyla ilgili deitirmez. DNAy aktifletirme bir paralar sizin sre almas farkndalnz birleik DNAnn artran yaratmaktadr. iletiimi ne

Bu sizi ve titreiminizi deitirir. Bu da sonra tm DNA mole titreimi, her arasndaki spiritel deitirir. zaman olarak

yaptnzn tmyle farknda olduu anlamna gelir. DNA


142

nn ve

nsan onun

bedeninin tmnn hatrlayn.

kuantum Bylece,

bir (ate, bu

spiritel hava, DNA

nitelii toprak size

olduunu ve sudan) yardmc

Yerkreden

gelmediini

ifacs

olduunda, o gerekten sizin titreiminizi DNA iin farkl kl maktadr; DNA o zaman 3Bde zerinde altnz eyleri te zahr letirir. DNA, leyenzin iin bedenin O, -sezgisel idraklerinizin doruklarn, sonunda DNA verir. sevgi derinliini, korku zir yz nun ve d krklnn sk dokusunu yarp gemelerinizi din antenidir. eriilebilir sevincinizin olduunu en grr. tutkunuzun velerini ler ve siz Tanrya giden yolun her zaman ak ve si anladnzda buna, O, sizi nzde sel her nr. beliren glmsemeyi glendir ihtiamnn ve kulla ba ettiren 3B kimyanzn paralarn ve blmlerini aktif

mek ve Dnya zerindeki yaamnz tamamlamak iin hcre yapy bir En dzenleyerek -ifa karlk orbasn, kendi tabakasn niyetini sonunda, birliini yaratacak

nsann

onurlandracaknsanlar

mkemmel

biimlerde anlamaya

ilerindeki

statl

lamaktadrlar!

NETZACH MERKAVA ELYAHU, bu tabakaya verdi


imiz branice Ykseli ve Tanr ismidir ve ben bu kitap iin bu Bu ismi Aktifletirme olarak yorumluyorum. brani

ce isimler gldr. Onlar, asla, g yaratmak amacyla sy lenmek ve dinlenmek iin deildir. Onlar sadece, temsil ettik leri statlk tabakalarn onurlandrmak ve kutlamak iin ta nmlayc szcklerdir. says bu tabaka iin mkemmel bir seimdir, n neyi temsil ettiini hatrlyor musunuz? O katalizr saydr ve bunun ne olduunu daha nce aklamtm. Bu tabaka kendi ni asla, herhangi bir biimde deitirmez. Ancak, o sizin tm spiritel yaamnzn potansiyel
143

deiim-dnmnden

so

rumludur. , katalizr niteliklerine sahip olan gl bir say dr. Buna ek olarak, sevin ve isel ocuk ile ilikilidir. Bunla rn her ikisi de nsan iin nc Tabaka ile alan keif ni telikleridir. Sevinci ne kadar nemsesek azdr, nk o depresyonun ve strabn karanlndan bir k yolu arayan nsan iin den ge zamkdr. Bir sevin an, kahkahann n grmeyi umar szca isteyen bir nsan iin aylarca sren belirsizlii ve kederi silebilir. Sevin, onu arayan, talep eden ve dolu dolu kullanan ocuklarn temel besinidir. ocuklarn doal hali kahkahalarla glmektir ve onu ezen her ey uygunsuzdur. sel ocuk enerjisinin, tm nsanlara ait olan, ama n sanlarn eninde sonunda ondan vazgetikleri bir ey olduunu daha nce birok kez sylemitim. Birok kii bu enerjiyi orta ya karmalarn sylediim iin beni eletirmi, iyi bir ocuk luk geirmediklerini ve isel ocuk enerjisini aktif bir biimde hatrlamaya amalar ocukluk almalarnn olduunu o o korkun sylemiti. ok deneyimleri Bunu saplanmlardr yeniden ki ya kendi anlatl demek syleyenler

sorunlarna

kadar

mak istenen eyi tmyle karrlar. Onlar bunun n gr mek yerine, onu kendi sorunlarna geri gtrrler ve onla rn bu yorumlar yaamlarnda kendini ele verir, nk onla rn tm ve varl devam bir eder. ocukken Bunlar imdide olduklar imdiki kurbann olarak evresinde koparp bildikleri dnmeye atmay yaamlarndan

yaamlarn

sevin-verici

eyin evresinde ina etmeyi renmi olanlara ne mutlu. sel ocuk ille de sizin tarihiniz deildir, o genel olarak insan ln tarihidir. Eer siz harika bir ocukluk geirdiyseniz, o za man, sre hibir soruna sahip olmamann, etmenin sadece nasl ne bir kadar ey uzun oynayabileceinizi merak olduunu

hatrlamak iin kendi ocukluunuzu kullann. Hibir para ya


144

da ve

iliki

sorununun bir

olmamasnn, tr

aile

iin

endielenmemenin zlmemenin, n

herhangi

nedenden

gnlerce

k daima sevilmenin nasl bir ey olduunu hatrlamak iin o ocukluu kullann. Kryon, deildir. mediimiz Bu, genel bu kitab okuyanlarn mutlu yaamlarndan bir ocukluk fikir hi habersiz Bazlarnzn aikar olarak byle mi? geirmediini hayalinizde ve huzuru

zi biliyoruz. yleyse sizden o ocuklua geri dnmenizi iste deil Buradaki tutumu, -belki oyunu ya da siz uyurken- oyun oynam olan isel ocuu aramaktr. ocuksu sevinci, temsil eder. Qna sahip olmam olabilirsiniz, ama yine de onu bilirsiniz! Onu o kadar ok istemisinizdir ki, onu elde edeme mi olmanz olgusu sizi yaralamtr! Bylece, imdi sizden o nu, maz, sanki ayrca, gemite Akaay yaamsnz gibi, ve yaratmanz grnte, istiyorum. mutlu bir olur. k Bu sizin imdide geveyip rahatlamanza yardm etmekle kal iyiletirmeye olanlar ocukluu iinde elinizden alm ve balamanza var yardmc bir

Gerek bir isel ocuk deneyimi, katlam bir kalbi eritir ve hibir karanln nefretin olamayaca yaratr. Kryon senin kim olduunu ok iyi biliyor, sevgili n san. Hangi ocukluu istiyorsan onu yarat ve sonra oraya gi dip, hibir endie ve dram iermeyen o yerde kahkahalarla ve kkrdamalarla nn yuvarlan. hisset; Bunu nk yaparken, unutma kalbinin ki, ve yaam zerinde, hafiflediini bulutlarn

ocuun bulunduu yerde ve senin Yaratc ile birlikte -binler ce yldr yaptn gibi- cokuyla oynamakta zgr olduun yer de daima gne vardr. Bu, statln yanndaki varolu halidir, nk eer Dn yann c statlarnn yaamlarn azami analiz edecek alyor olsaydnz, olmasyd. onla Onlar, rn hepsi ocuk gibi grnrd. Bunun nedeni, onlarn n Tabakalarnn derecede
145

biyolojik

yaplarnn

tm

potansiyelini

aktifletirmi

olan

yk

selmi statlard. Onlar doa ile birdiler ve doa bunu gr m ve onlarn koyduklar kurallara itaat etmiti. Onlarn ba zlar, ldrlmeye gtrlrken bile arklar sylediler ve g lmsediler. ler. nk Bazlar o hal onlarn iinde, deli nsann olduklarn gerekten syleyebilirlerdi. grebilecei tm Ama o hal iinde bulunmu olanlar onun ne olduunu iyi bilir ey kuantum grtr. Tanrnn sevgisi byledir, nk o hu zurun bulunmamas gereken yerde huzur ve -3B dnyas onla rn yok edilmeleri gerektiini sylediinde- teselli salar.

nc Tabakann zeti
nc Tabaka, Ykseli ve Aktifletirme tabakasdr. O, asla deimez ve deitirilemez. Ama spiritel uyana yardm etmek iin dier tabakalar ve bedenin kimyasn deitirir. O, eylem tabakasdr, nk o daima sizin bilincinizdeki dei imleri dinlemektedir.

146

8 DNANIN KNC GRUBU Drdnc, Beinci ve Altnc Tabakalar


Kryon

8 DNANIN KNC GRUBU Drdnc, Beinci ve Altnc Tabakalar


Kryon

DNANIN KNC GRUBU: nsan-Tanrsal Tabakalar


nsan Tabakalardr. bilir tm bu hale tanrsall Konu geldiini tabakalar Drdnc, DNAda Beinci ve Altnc enerjile iin de

ilerledike,

temsil

edilen

rin gittike daha kuantum (ok-boyutlu) ve daha az aklana greceksiniz. bana olarak Partnerim brakt. yer aldn, ona ve bunu bildii aklamalar aktarmda benim yapmay Ancak, kendisinin

yorumcu kadar

dolaysyla

lineer-

olmayan eyleri lineer dnen bir insanla tercme etme s recine dahil gibi, olduunu drt, be hatrlatrm. altnn Numero lojik imlar burada da yer almaktadr, nk tpk ilk grubun saylarnn toplam (sadeletirilmi) toplam da alt eder. Altnc Tabaka da bu grup iinde yer alr ve biz konuyu aklarken siz onun derin anlamn greceksi niz.

DRDNC VE BENC TABAKALAR: Sizin Melek sminiz (bkz. s. 357)


Tm aknlkla tabaka isimleri iinde, neden bu isim bazlarnn Bu neyle kafalarn ilgilidir?

kamalarna

olacaktr:

Ve neden iki tabakadr? 3B dnr byle dnecektir, ama 148

bizim bunu Dnya dilinde ifade etmek iin bulabildiimiz tek szck ye gibi isimdir. bana, dier Melekler onunla eylere leminde, bu enerjinin bir kimlii tekil deildir. Sizin iin, tekildir. Eer ben size sminiz nedir? di sorsam, tm tanmlandnz katlm szc Siz, sylersi hele, niz. O zaman, bu dnyadaki masa, bulut, gkyz ya da kaya olursunuz. Dur Kryon diyebilirsiniz. Bu doru deil. nk kayalarn ayr isimleri yoktur. Oysa bizim hepimizin zgn bir ismi vardr. Bu yzden bu hi de bir ey gibi deildir. Peki, o zaman tm kayalar Biz ayrldn nce, (1) ve her akl talarn isimlendirelim. bir Bunu ruh Onlar hl tekildir grrz. anlatm olacak iki ve o tanmlayc szckle 3Byi aan bir enerji tamazlar. birinizi kuantum istiyoruz. eyi iin grubu nce olarak de imdi bir ruh grubunun bu gezegene geldiinde nasl blnp aklamak daha tk, ama burada zet olarak tekrar sunacaz. reteceimiz Siz kendiniz nitelemeye (Tanryla) yardmc soru soracam: birlikte-yarattnzda, bu yaayan baka bir nsan etkiler mi? Siz ihtiyacnz olan evi, ilikiyi, ii, park yerini yarattnzda, bunu bakalarn dan tecrit olmu bir ekilde mi yaparsnz, yoksa bu baka bir insan da etkiler mi? Elbette etkiler! Birok kiiyi etkiler! y leyse ite ikinci soru: (2) Bu, sistemi Birlikte-yaratmnzla o insanlarn yaamlarn silin spiritel idrak drstlkle o ilgili zaman zlemez tm bir ezoterik so dir gibi ezip geme hakkn size ne verir? ru gibi grnr, yle deil mi? Ama her eyin ileyiiyle ilgili ettiinizde, bunlarn br uygunluunu ge anlayabilirsiniz. Bizim canl celselerimizde, perdenin tarafndan lerek bana elik eden varlk grubu ou kez oturup sizin ayak
149

larnz

sevgiyle

ykar.

Bizim

byle

bir

eyi

neden

yaptmz

merak edebilirsiniz. Bu kadar ok saklanan ey nedir ki, Ruh gelip nnzde diz ker? te bu sorunun, temsil ettii eyin derinliinin husuyla dolu olan yant: Doduunuz da biz, perdenin gne benim verdiimiz bulunduum isimle doum rzgrn z tarafnda, Tanrnn

ne ait olan paranza gle gle deriz ve artc bir dizi okboyutlu olay meydana gelir. En ilkel spiritel bilgi bile size, bu dnyada leyecektir. deitirecek, meniz gerekir. Siz doum esnasnda birok paraya blnrsnz ve on larn nsan burada blnmesi Benliktir. tedir. bazlar sizi artacaktr; deil, tekil ya bir ayrlan bir da dnyaya-dayal olarak Ruh byk ayrlr. retiniz ok-boyutlu varlk en grdnden, grubunuzun para Bir Yksek nsa tam Tanr formunuz iinde var olamayacanz sy Dolaysyla, bylece doum bu srasnda doup sizin Tanr paranz srdrme dnyada varlnz

nizi salayacak bir eyin vuku bulduunu sezgisel olarak bil

okuduklarnza sonucunda O, nsandan u ki,

katlmayabilirsiniz. sizden kuantum Yksek biimde

na gre, Yksek Benlik baka bir yerdedir, belki de cennet Gerek Benlik DNAda bulunmaktadr! Ama 3Bde deildir ve kendini nsann 3B deneyiminden yle sine tamamen ayrr ki, bu durum nsana, Yksek Benlik sizin varoluunuzun gerek, halde bir nsann onlar geerlidir; realitesinde en kutsal daima bulunmuyormu ve spiritel sizinle birliktedir, orada gibi ama grnr. ou kuantum Bu iin bir nsan 3Bde paralarnn

bulunduklarndan, grup olarak kendisi

grnte

deildirler. bile.

her eyi tekil bir biimde grr ve bir grup olarak Tanr ya da kavramndan holanmaz her ey tekildir; tekil bir zaman erevesine, yaam uzunluu na, bir balangca ve bitie sahiptir. Bu sizin, hepinizin 3Bde
150

sahip

olduunuz ve

inanlmaz birok

eilimi onun

gsteren tesinde

bir

iplik

paras Buna

sendromudur nizdir. Sizin

kii

dnemez.

gre, siz basit, tekil, bir balangc ve sonu olan bir iplik gibisi kutsal ruh grubunuzdan blnerek ayrlan bir son

raki ey, yaamnz boyunca sizin olan (sizin deyiminizle) reh berler ve meleklerdir. Bu bir nsan iin tartmal bir bilgidir; nk bu bilgi rehberlerin ne olduklar, ne yaptklar ve tekil isimleri ile ilgili tm o ho illzyonlar geersiz klar. Gerek u ki, onlarn hepsi sizin kendi ruh grubunuzun paralar ve blmleridir. Siz ile siz kavram bir nsana yabancdr, n k bu kavram da tekil deildir ve sizin olduunuzu dnd nz kimliin mantna uymaz. Bazlar, d Ne? Bu, derler, ne Sen rehberlerimin anlayan ve baz melekleri nsanlarn oldukla gelir; min aslnda ben olduklarn m sylyorsun? Bu ne byk bir krkldr! insanln u ki, sylediimizi onlarn iyi eyler yaptklar yorumdur ve bu yorumun nedeni, spiritel (din) li derlerin dr. ouna, tm doutan deersiz rn ve tm iyi eylerin yukardan geldiini sylemi olmalar Gerek gerekten Tanrdan ama O baka bir yerde, bulutlarn zerinde arp alarak dur makta deil, iinizde bulunmaktadr. Burada yaynlanan ber rehberleriniz Birinci Kitapta, sizden ve melekleriniz titreiminizi hakknda syledi reh im eyi onaylayan ok ilgin bir ey vardr. Yirmi bir yl nce deitirdiinizde ekildiini grubunuzun gibi uzaklatn, nk geri bu syledi DNA

imi hatrlyor musunuz? O durumda siz adeta yeni rehberler almsnz snn hissedersiniz. ya da sistem nsann titreimini randmann (aktiflik orann) deitir

mesine izin verir. Bu vuku bulduunda, siz sezgisel bir idrak ya da Tanrya bir geli yaarsnz. Ona her eit isim veril
151

mitir, ama o spiritel yaamnzda tam bir deiimi ve DNA nzn sizinle ve evrenizdeki dnyayla iletiim biiminde ger ek bir deiimi temsil eder. Birdenbire, daha nce umursa madnz ya da size sama veya anlamsz gelen eylere tam olarak idir. inanmaya doludur, her Bu balarsnz. nk spiritel Bu bu dnyadaki insanln vuku dinler ama bunu ona yapan niteli farkl nsanlarla ortak bulur, spiritel

sistemde

isimler verilir. Yine de, onlardaki benzerlikleri grebilirsiniz. Bir nsan bu tr bir DNA spiritel deiimini yaptnda, rehberler nsan geri aslnda ekilirler. onlarn Geri ekilmek zorundadrlar, nk onlarn titreimini deitirmektedir;

DNAlar deimektedir ve onlar iin -eski eylerin ekip gitti i ve yeni eylerin daha berrak bir biimde grld- tedir gin edici bir dnem yaanmaktadr. Eer siz bir gece iinde bir ocuun ce siz zihninden sizi deiiklikleri bir yetikinin yalnz zihnine geecek ve olsaydnz, sade yeni evrenizdekiler kesinlikle anlayp brakrlard; nk kendinizi

zmseyebilir

siz ile rahat hissetmeye balayabilirdiniz. Ayn ey aslnda siz olan rehberler ve melekler iin de geerlidir ve siz kendinizi yeniden-ayarlarken, lirler. Bu biri yeniden-ayarlanma terk dneminde, hissi yalnzlk ve sevdiiniz dk tarafndan edilmilik yaanr. Gzyalar yeni duruma altrrken, onlar geri eki

lr ve bir amaszlk hissi duyulur. Bu sadece, kendi DNAn zn yeni bir titreime, yeni bir randmana almakta olmasdr. Bu, nsanlar iin ve her spiritel deiim iin ortak bir du rumdur. yeni imdi ya da Denge salandnda, gibi ok daha iyi rehberler iletiim geri dner mi? ve sanki onlar nsan rehberlermi eskisinden meleklere hissedilirler! Neden nk bile,

kurabilirler. sistemlerde

Rehberlere

inanmayan

spiritel

evrendeki, dnyadaki ve yaamndaki yeri konusunda kendini


152

ok daha iyi hisseder. Ama yeniden-ayarlanma saatleri, gnle ri ya da aylar esnasnda o kendini ok yalnz hisseder! Mesihin armha gerildii yerde ldyle ilgili bir sy lenti vardr. Gerekten de o lyordu ve eer Kudste o za manlar geerli olan, armha gerilenlerin gne batarken aa indirilmeleri kuralndan tr armhtan hayal erken indirilme en garip seydi, orada ve o zaman lm olacakt. Romal muhafzlar, bu Tanrnn olunun armhtayken edilebilecek sz sylediini, Tanrm, beni neden terk ettin? dediini bil dirmilerdi. O zaman bu Yahudi stat Tanr ile dier her n sandan daha fazla temastayd ve o birdenbire yalnz m kal mt? Ona ne olduunu anlyor musunuz? O, bir stad bile znden rehberlerin ayrm olan inanlmaz sizin bir bir deiim geiriyordu! bu Bu yz aklama, onun armhta syledii o szn nedenini aklar ve gerekten paranz olduklarn, den onlarn bir an bile geri ekilmelerinin ok sarsc olduu nu gsterir. nsan, Yaratcnn kutsallyla ne kadar sarl ol duunun ok az farkndadr. Bylece, tanmlam imdi doumunuzdaki nc drstl gruba ile ve ilgili blnmenin ilk bata sorunun ve siz iki grubunu gee eilimi dnn. olarak, sorduumuz,

birlikte-yaratmn ler olarak

yantna boyutsal olarak

biliriz. Blnp ayrlan son grubu ruh grubunuza elik eden adlandracaz. tarafnda br Bu, kalan tarafta tm mantnz bir grup niz iinde size aklanabilir bir ey deildir; bu yzden, bunu perdenin Bu m. Spiritel ruhunuzun znn blnmlyle, siz 3Bdeki Dnya gezegenine bir bebek nsan olarak, tekillik ei limiyle ve tm varlnzn sadece kk bir parasyla gelirsi niz. Tm bunlar, size daha nce akladmz nedenden t
153

br

grubun

neden

kaldn az sonra

aklayaca

r,

yani

gelecek

eyi

(yeni

bir

Evrenin evreni

balang

titreimini) iin,

oluturmaya

yardm

edecek

kadar

umursadnz

isteyerek yaparsnz. Tm bunlar daha nce baka bir celsede aklanmtr. Ama unu bilin: Biz neyin vuku bulmu olduu nu gryoruz ve burada siz bu kitab okuyorsunuz! Siz kim ol duunuzu isteyecei dnyaya ratcy spiritel biliyor gne gelmi aramaya sisteme musunuz? dek olan hibir biri Biz eyi olarak nsanln lmden biliyoruz! Biz, harika nsan bu belli tr Bu, bir Ik-iisi olarak ve zgr seiminin ondan bunu yapmasn hatrlamayacan gryoruz. %85inden sonraki Ama bilerek nsan bir

bir yaa geldiinde neyin vuku bulduuna dikkat edin. O, Ya balar! katlr, fazlas yaama inanr.

insanln hcresel yapsnn iindeki sezgisel bir eyin bir eyi zlediini ve onu mmkn olduunca abuk bulmak iin ara ya girdiini haykran bir durumdur. Yaratc enerjiyi herhangi bir yerde bulan nsana ne mut lu! Herhangi ya bir da yerde! sistemle nk nsanlarn bunu nasl, hibir hangi yarg doktrinle yaptklar konusunda

yoktur. Bu sizin bulmu olduunuz doktrin ya da sistem olma yabilir, ama eer bu onlarn kendi yollarnca teselliyi ve Tanr sevgisini bulmas gereken bir yanlarn biimde tatmin bulma ifalar ediyorsa, o zaman ilk Bu o uygundur. Uygun olmaktan da daha fazla, o, onlarn Yksek Benliklerini admdr. nu rya asla biliyor giden izin herhangi spiritel muydunuz? sadece bir Siz yolculuklarnn meydana gelir. sezgisel Tm sistemlerde Spiritel yolun zaten

gereklerin bulunduunu

idrakleri

ve deien yaamlar da oradadr. Tekillik eiliminizin size Tan dndrtmesine iinizdeki Tanr vermeyin. Tanrsnz ve

y grmenin binlerce yolu vardr. Bu son grup, size elik eden grup, perdenin benim bulun duum tarafnda kalr. Onlar gerekten de sizin ruh grubunu
154

zun bir parasdr. yleyse onlar ne yaparlar? diye sorabilir siniz. Bu ok lineer bir sorudur! Bu, Ruh iin ok komiktir. Evet, Ruh, nsan partnerlerinin yaptklaryla elenir ve biz bu kuantum de ders kapsndan gelen girmeye karar vermi olan hepiniz Size elik meydana renimi glmseyerek bir kutlarz.

eden bu grup hibir ey yapmaz, onlar insanln bir dengesi olarak lar. Bu eliki grubun bir ismi ya da formu yoktur. Onu, sizin insanlk l, r blmnzn, perdenin nsanlar) perdenin br benim bulunduum zn alan tarafn tayanla trilyon da yaayan bir enerji temsilcisi olarak dnn. Tm insan zellikle (3Bdeki tarafnda iin onlarn birlikte desteklemek bulunur, kendi statlnzn kprsn oluturur

larca ruh parasndan oluan bir meclis dnn. Bu nasl i ler? Bu konuda sunabileceim en basit aklama udur: Onlar, Dnya lerini lan, zerindeki temsil ancak nsann bu verebilecei tarafndaki her kararn iinde izniniz olduunu de bu ve potansiyel o bu niyetinizle sylemitik, ederler. perdenin grnte en hem gl Onlar, rastgele kuantumluk sizin biri hem sra, yzmekte Niyetinizin

ekillenen, dnyadaki nk salar. o

potansiyellerdir.

kuvvetlerden deitirir imdi

DNAnz te

birlikte-yaratmanz blmn balang

Birlikte-yaratmak! cnda ilgili iki sorduum, soruya geldi.

birlikte-yaratmann te onlarn tm sk

spiritel

drstlyle

yantlar: ruh bir

Siz birlikte-yarat gruplar katlrlar. bakalarna

tnzda, bunu bu eliki grupla birlikte yaparsnz. Buna, bir likte-yaratmnzn evresindeki ne kadar Birlikte-yaratmlarnzn biimde

yardmc olduunu fark ettiniz mi? Sizi tam olmay istediiniz yere koyan yeni bir ii bile birlikte-yarattnzda, bundan ev renizdekilerin de kazanl ktklarn fark ettiniz mi? Bir ili
155

kiyi terk da loyu tm iin

bitirmenizi ettiiniz sizin

ieren de

zor en

bir

durumu

birlikte-yarattnzda, yokluundan gelen ya dei

kiinin

sonunda, yaamnda eliki

dramn

seiminiz

yznden

meydana grubunuz,

imden yararlandn fark ettiniz mi? imdi daha byk tab gryor nsanlarn en iyi olan sizin sevgili tm etmesinin musunuz? eliki Sizin evrenizdeki herkes olur! fazla gruplaryla birlikte alarak, yardmc daha

deiikliklerin

gereklemesine drstlkten iin

Bylece, Bu, ratmn yardm

birlikte-yaratmnzda nsan, senin ve kendin

bir ey vardr, nk o evrenizdekilere de yardmc olur. yaptn senin birlikte-ya ykseliine kendin iin, insanla Dnyann srdr. titreiminin

ardndaki

nk

grnte sadece daha uygun bir duruma gemek iin yapt n her ey bu gezegenin titreimini deitirir. Spiritel olarak birlikte-yaratabildiin imdi yant beklediin bilmemek ounlukla, etmesi zamanda bir nsan herhangi Bu, deil, iin bir kendi en ey herkese yardmc olur. senin biliyorsun. ayrca, birlikte-yaratmn

zamanlamasyla d

gerekleme nsanlar, tezahr daha

sinin de nedenidir. Bu eylerin ne zaman tezahr edeceklerini byk Onlar krkldr. gre yaratmlarnn kendi programlarna

gerektiini

dnrler.

paral-bulmacann

ok eyi ierdiini abucak renirler ve imdi sen bunun ne denini biliyorsun, nk bu kutsal sre daima evrendeki ki ileri rici de kapsar. dn; bir Dolaysyla, nk kendini sadece kendi kaderinin hayal bile iz birlikte-yaratan olarak edemeyecein olarak yerde dnmek senin bulunan yerine, kendi lider tezahr-etti-

birlikte-yaratmm, eliki

gruplarnn

niyle, evrendekilere de yardmc olur.

156

Bir simde Ne Vardr?


Canl parasn blnm ve bu celselerde, tanmlayan olan tm bir biz ve karmzdaki duyulan koltuklarda bir enerjiyi Btn oturan ieren sizi gelir! her bir bir kiinin melek ismini alglarz. Bu, evrende siz olan Tanr sayg isimdir. Bu ismin neyi ierdiini syleyeyim: nce, biz sizin paralarnz grrz. grrz nk bizim paramz tandmz anlamna

Tanrda bir tekillik, ayr bir para yoktur. Paralar sadece siz 3Bye geldiinizde meydana gelen eyin bir rndr. Biz okboyutluyuz ve birdenbire sizin iinizde ailenin kuantumluu nu grrz. Siz onu grmezsiniz, ama biz grr ve ou kez bu bulumann sevinciyle dolup taarz; nk insanlar bu s rece ler. Sonra, srada sini her tm her sizin tm nsan DNA deneyiminizi Akaik grrz, nk o birinizin Kaydna bakmaktayzdr. -oturup, bizim aralarnda dolamamza ve onlarn ruhla rn ailemiz olarak hissetmemize- ok sk olarak izin vermez

Eer siz bu dnyada yz yaam geirmiseniz, biz onlarn hep grrz. Bizim bulunduumuz yerde biz DNAnzda yer alan Dnya ve olan yeniden olmu sizin yaayabiliriz. ya da zaman diye bir ey kiisel Akaanzdaki biz her ve sizin yapm, eyi ya Dolaysyla, zerinde olduunuz lmnz her eyi yoktur; bylece,

yaamnz piman

gemi-yaam Biz

deneyimlerinizi, doumunuzu gelmi

renmi, amlarnz

kutlam

grmekteyizdir.

arasnda

meydana

grrz.

Sizin o canl celseye gelmenizi ya da bu kitab okumanz sa layan neyi renmi olduunuzu grrz. Bylece, sevgili nsan, yukardaki paragraflarda sylemi olduum her ey senin ismindir. Bunun bizim iin ne kadar geni bir ey olduunu anlyor musun? O, ayrca, senin DNA
157

nda nk senin

nasl

temsil dier o

edilmesi iki misli

gerektii enerji

balamnda orantsal

da

genitir; k onun

3Bde

tabakalarla-enerjilerle olduunu

olarak

yaslandnda,

gerektirir. syleyebiliriz

Dolaysyla,

Tanr-ailesi

ismin

ve o muazzam

bir geniliktedir! Bu, yirmi yl nce szn ettiimiz Yaradl Maarasn da, nk sizin bireysel ruh kristalinizde dnya temsil edilen tm ruh isimdir, gruplar Yaradl Maaras zerindeki

nn boyutlar-aras bir kaydn ierir; orada her bir ruh grubu (her bir ruh) iin bir kristal bulunur. Her bir kristal bir -ve her seferinde ayn- Yksek Benlii temsil eder. Bylece, siz bu dnyada yz yaam bile geirmi olsanz, hepsi ayn ve tek bir boyutlar-aras kalmasanz sizin ve kristal tarafndan zerinde yapm temsil edilir. her Bu kristal, eder. enerjisi siz Gaia bile, Dnya kalmaya devam eyin nk

dierlerinin

olduklar

enerjisinin bir parasdr ve o kalr. Dolaysyla, sizin olmu ol duunuz her eyin enerji damgasnn bu dnyada kaldn sy leyebiliriz. Siz, bu dnyaya geldiiniz her defasnda bu kristali aktifletirir ve bu dnyadan ayrldnz her defasnda onu dur durursunuz. Ama sizin tarih neminizin enerjisi burada, Ga iaya ebediyen demirlemi bir ktphane gibi kalr. URM VE TUMM* ve ALEPH ETZ ADONA, sizin Melek inci isminizin Tabakalarna tabaka grubuna, iki DNAnn branice Drdnc Tanr ve Be Be verdiimiz ismidir.

nim onlara verdiim anlam, Ik ve G ve z Kristal Ener jidir. Bu anlamlar, az nce okuduunuz, Bir simde Ne Var dr? balkl blmdeki tanm iinde aikar olmaldr. Siz ger ekten de dnyann snz ve bir fark yaratabilen tek g snz. Dolaysyla, sizin isminiz Tanrnn bir ismidir, ama o
* Urim Ve Tumim ismindeki Ve szc branicede aynen yer almaktadr. (.N)

branice bir isim deildir; o bizim sizi selamlarken kla syle diimiz bir isimdir. Siz bir iplik parasnn realitesinde bulun muyorsunuz; mz iinde siz daha ok, zamann birlikte kendisinin dokusu olarak, bir balangc ve sonu olmadan daima orada, Tanr btnl daima bizimle bulunuyorsunuz. Dolaysy la, siz esas, z ailesiniz! Saylarn hepsi ok nemlidir, nk onlar hem tek ba na hem de birleik olarak konuur. Drt saysna bakn. Basit e aklarsak, o, Dnya Anay, fiziksel bir dnyada yapy ve yapnn anlayn temsil eder. yleyse o sizin tekil yannz ve Gaia ile ilikinizi temsil eder. Sonra be saysna bakn, o saf deiimi temsil eder! O, Mars saysdr ve o ok hzl bir enerji olabilir, yani nsann boyutsal olarak deime yeteneini yara tan bir enerji olabilir. Bir arada bulunan bu saylar lineerdir, bylece jisi onlar birbiriyle aklamtk. doru rahattr. Be, Drt, biraz bir n potansiye Yksek daha ne liyle titreir, ki n katalizr etkisi yapan ok gl bir ener olduunu olana muhteem ekilde saynn, Bu Benlii temsil eden altnn yannda bulunur; bylece be, spi ritel deiecek gibi, etkilenir! sizin, nce sylediimiz denini aklar. Yaratcy bulmaya ynelmenizin

imdi drt ile bein toplamnn ne ettiine bakn: Dokuz. Bu, psiik ve ok duyarl bir saydr. Sadece tamamlama-biti ile ilgili deildir, nk bu ok basit olur; o, boyutlarn birbiri ne-karmasnn nsann bir tamamlandr, mevcudiyeti Bylece, gsterir. ki ile bu sizin melek yani isminiz bir br DNAsmdaki bunu, sizin boyutlarn

birbirine-karmn

perdenin

tarafna kpr kurma yeteneinizin bir duyumunu getiren du yarl bir tamamlantr; bu da bu saynn psiik yandr.

159

Drdnc ve Beinci Tabakalarn zeti


Drdnc zerindeki Yaradl nizin bu ve Beinci Akaik temsil Tabakalar, ve Kaytta eder. birlikte, yer alan sizin zdr. sizin yle Dnya Onlar, kristali

yaamnzn ismi

tanrsallnzn Birlikte,

Maarasndaki

zerindeki

anlalabi

lirler: Hepsinin iinde balca ve en nemli spiritel nitelik, ai leyi temsil eden yaam aacdr. Bu isimler Tanrnn isimleri dir ve bu tabakalar asla ayr tabakalar olarak dnlmemeli dir. Onlar tanrsallk grubunun bir parasdr. Bu tabakalarn enerjisi ylesine genitir ki, o, on iki tabakann ikisini kaplar.

ALTINCI TABAKA: Yksek Benlik (bkz. s. 358)


Bu tabakann aklamasna dek yer alan tm bilgi, bu ta baka nsan sek sunuz. iin olan Benliin bir anlay olan neden bu zemini yaratmtr. (Yksek nk Benliin), imdi, imdi, de kardetir. olduunuz sizden ayr ii Yk biliyor Siz ey ol hissi Tanr bir nizdeki Tanr parann ayrldn mutlak blnerek,

paranzdan Benlik,

biliyorsunuz. gerektiini olan

DNAda

bulunmas

Yksek

tanrsallk

Yaratcy Genel duu yk ve bir

iinizde olarak bir

hissettiinizde, insanln sadece naslsa iinde,

hissetmekte Tanrnn bir

Yksek Benliktir. O, perdenin br tarafyla olan balantdr. nsann her biyolojik varlk ve Bu o olduu zaman

vardr. Bir dizi sezgisel idrakle ve kararla, bir kiinin daha b enerjiye bir katlabilecei dnlr. benlie sisteminin uyuur. paras tekil, olabilecei biyolojik dncede Eer

gariplik yoktur, nk o 3Bde mevcut olan tekillik eilimiyle nsanlar inanrlar. onlar bir eyi 3Bde grmyorlarsa, o zaman o ey mevcut deildir. Bilim onlara evrelerindeki grnmez boyutlardan sz etse bi le, bu eylerin hibiri gerek yaama uyar grnmez. Dolays
160

yla, farkl

nsan bir

yalnzdr, tekil

cizdir her

ve

spiritel

iin

tamamen Onlar sona

kayna

naslsa

bulmak

zorundadr. araylar da

kltrlerine uygun den -ve belki akranlarnn da bulmu ol duklarerer. bir spiritel kez, sistemi bulduklarnda, ey onlarn ou bulduklar yaamlarn deitirir.

Ama bazen bu sadece onlarn kendilerini tamam hissetmeleri ni salayan bir yanttr ve daha ileri bir araya ihtiya duy mazlar. Bu yanta sayg duyar, ama yaamlarn deitirmez ler. Onlarn araylar sona ermitir. Bu tekillik eilimini dengelemek iin, statlar bu dnya ya dair mtr. ve gelip, ailenin bir nasl bilgi lineerlik altna vermilerdir. eilimi ve neyin mmkn olduuna olarak lineer k harika Ama bu onlar tanrlar ok dna

grlm, ou kez ldrlm, ldkten sonra onlara tapnl nsann iinde, tmyle bunun bata sizin ile tamamen Bu duunuz ilgili yeni hibir anlalabilirdir. dnn eyi Ancak, imdi size ilk

mann ve daha tam bir gerei grmenin zaman gelmitir. sonucu, anlatlandan btn ile ok daha geni olan bir Tanr yaratacaktr. Bu, renmi ol yanl klmayacak, Bylece, ama Ruh anlaynz glendirecektir. tamamen

yeni bir iliki ortaya kacaktr ve siz tm dier spiritel sis temleri, onlar kullananlar iin uygun olarak gren bir tutum la ilerleyeceksiniz. yargs en Tanrya Bylece, ya giden da tm tm Tanrya tekillik yollar aile ile giden eilimi sadece bir yolun Onun siz, bulunduu yerine, gerekten, olmayacaktr. nk ve

kutlanacaktr. karlaacak

sonunda

hepinizin

gerek aacna trmanmakta olduunuzu ve bu aaca trma nrken, her seferinde bir tohumu bulduunuzu ve her bir ya amn tekmln yaadnz idrak edeceksiniz. Dolaysyla, Yksek Benlik nsandan ayr deildir. O ger ekten de iinizdeki Tanrdr ve allmas en zor olan eydir.
161

nk nsanlar Tanry kendi paralarndan ok daha zeki ve sevilebilir bir ey olarak grmek isterler! Ancak, gerek u ki, bu Yksek Benlik ok sevilebilirdir, nk o bizzat sevgi siste minin bir parasdr ve gerekten tekil bir ey deildir. O, dai ma DNAdadr ve orada, br tarafa alan boyut-kapsnn bir paras olarak bulunur. te bu yzden, en nemli yaam ders lerinden biri kendinizi sevmeyi renmektir. Bu size, bir par anz olan Eer grebilirsiniz. ok, sizi trma asansr sadece oraya Yksek siz Siz sizi gtren Benliiniz ile etkileime girme ve iletiim kurma yeteneini kazandrr. daha imdi, oraya kk olur. daha boyutlar-aras DNAnn, dnmeye tm bunlar balyorsanz, iermesinden balarsnz. ok-boyutlu giden bir DNAy bir baka eye gtren bir vasta ya da bir kap olarak ulatrdn bir idrak Siz etmeye daha Benlie iine yere kan

Bir asansr sizin varacanz yeri ierir mi? Hayr. O sadece kutudur. hale gelirken, DNA da bu nitelie (sizi gideceiniz yere ula niteliine) olarak sahip dnn. ok Onu, siz geni Yksek onun bir ortaya nk girdiinizde,

inanabileceinizden bu yolculua

gtrlrsnz. tm duygu

Bazen bu bir nsan iin d krkl yaratcdr, nk nsan, baladnda genellikle yu ya da boyutsal deiimi ieremez. Buna ba arlar, uyku suz geceler ve hatta mide bozukluklar elik eder. nsan tm bunlara bakp, Benim tm istediim Yksek Benlii bulmakken, Ruh beni neden hasta ediyor? der. Bu nun da, Biz, yant bu aikar Siz olmaldr, bir deil, nk tm sizin araynz kapsar. her DNA eyi tm ve sarsmaktadr. kendini-keif yolculuuna baladnz

sadece bu

beyni

hcreleri srrnn

hcresel yapda bulunur, bylece her ey bu yolculua katlr. ayrca, sorunlar zmenin hcrelerinizle Ruhla konumak ve onlara, Bana, yava bir srele, sadece
162

alabileceim kadarn verin diye direktif vermek olduunu da sylemitik. Bu, kendi sezgisel idraklerinizden bile sorumlu olmanz ve onlar kendi rahatlnz iinde elde etmenizi sa lar. Bu ayrca, tm bunlarda gce gerekte kimin sahip olduu konusunda size bir fikir vermiyor mu? nsan bu bilgiyi alr, sonra kendi lineer dnme srecini kullanarak deimeye balar, sonra durur ve bu bilgiyi doru uygulayp uygulamadn merak eder. Bu tam olarak nasl sylenmiti? Bunu sabah m uygulayacaktm, yoksa akam m? Gnde ka kere uygulamalym? Burada bu tr sorulara do ru ve iten bir yant vereceiz: Bir an iin, bir imparatorluun kral rak ya da kraliesi olduunuzu ne dnn. Herkes karnzda g saygyla eiliyor ve sizin tadnz bilgelii iitmeye hazr ola bekliyor. Yemeklerinizi zaman yiyeceiniz, kimleri receiniz, nereye gideceiniz ve bilgeliinizi ne zaman rete ceiniz de dahil olmak zere, her eyden tamamen siz sorum lusunuz. imdi, siz bu durumda yle bir soru sorabilir misi niz: Hcresel hizmetkrlarma Bu szckleri tam sabah ve olarak hangi szckleri miyim? sizin kullanmalym? szcnze sunuz? Bir hatrlayabilecek hi uyumaz, olduu

Yant u ki, onlar protokol sk tutunmaktadr kendisi

hi umursamaz! Onlar sizin her sadece bir

onlara bir yn -herhangi bir yn- vermenizi bekler! Anlyor mu insana, iin yaratm yapnn iinde bir eyi doru yapp yapmadn merak ettirten ey li neer eilimdir. Spiritel doktrinlerin evresindeki nsan kurallar da sa dece budur: nsann kurallar. Bunun dna kn ve unu id rak edin: Eer Yksek Benliim benim iimdeyse, o zaman tanrsallk ile aramda direkt bir hat var demektir. Gerekten de yledir! Bu harika bir ilk admdr. Sonra, onunla ilikinizle ilgili yenilenmi tutumunuzdan tr,
163

Yksek

Benliiniz

sizin

iin gittike daha eriilebilir olur. Baz evrelerde ona Kutsal Ruh denir. Bu, nsanlar nemli eyleri baarmak iin yard ma muhta olduklarnda onlar ziyaret eden bir enerjidir. Bu ayrca Yksek Benliin bir tanmdr. Bylece, bu evrensel spi ritel enerjinin gerek bir paras olarak kabul edilen bir ey dir ve onun birok ismi vardr. DNAnzn iinde bu enerjiye sahip olmak, sizi istediiniz eyi tezahr siz ettirmeye bu gtren temas bir yola sahip olmak gibidir. yaa nk paranzla kurmaya baladnzda,

mnzda her ey deimeye balar. evrenizdeki enerjinin b tn ve kendi tanrsallnz hakknda daha ok eyi idrak et meye ji ter. balarsnz. Dolaysyla, iinizdeki Bir dua nsan, ediyor bu enerjinin, meditas ken tmyle yon yaparken ya da dua ederken balanmak istediiniz ener olduunu Kendi dnebilirsiniz. btnlnze tekillii olmanz iinde, fikri disinden daha nemli olan birine ya da bir eye dua etmek is kabul edilemezdir, bylece siz dua edecek bir varl ararsnz. Onun yerine, size diyoruz ki, dua ve meditasyon bir kutlama olarak meli; balamal, Yksek sizden ve bu sonra o boyut-kapsndan olan geile iliki tm devam et Benliin yardmyla, evrenizde paralarnzla Bu oturan ailenizle, kurmanz paralar

blnerek kurmanzdr

ayrlm ekilde

salayan bir yerde son bulmaldr. Bu sizin yuva ile balant hissedilecektir. nzla iletiim kurmaktr. te bu yzden, biz onu Dua ve ileti im tabakas olarak da adlandryoruz. Bylece, biz Yksek Benlii dua ve iletiim tabakas, per denin br tarafna uzanan bir boru hatt ya da iletken olarak adlandrmaktan tin kapsnn holanyoruz. nnde O sizin O, kendi cennetin kutsal kapsn enerjinizi ama kullanr ve bu nemlidir. Bir an unu hayal edin: nsan cenne durmaktadr. ya, hatta o kapy almaya lyk olup olmadn merak etmek
164

tedir. Acaba kapdan kovulacak mdr? O sadece bir nsandr. Sonunda, nek, kapy aacak ounu varln ve onun gsterdii etme saygy biimini grp temsil ona merhamet etmesi iin kapnn nnde secde eder. Bu r insanln onlarn dua eder. imdi, onu farkl bir biimde yapalm. Siz ailenin bir yesisiniz ve yuvanza alan kap nnz de durmaktadr. u anda yuvann iine giremezsiniz, ama ka py larnz leyse olarak nnde vin ap ve ieridekilerle arkadalarnz almalsnz. iletiim kurabilirsiniz. Siz Kapnn kapy Ailenin br ta dek, yesi kapnn se rafnda, uzun bir zaman nce aranzdan ayrlm olan akraba bulunmaktadr. Anlyor alana bir onlar sizin orada, kapnn nnde durduunuzu bilmezler. y kapy bu kimin musunuz? bu hakka sahipsiniz. bulunduunu dolu olan Sadece deil, onlarn

rendiklerinde iletiimler

duyacaklar

vinci grmelisiniz. gzyalaryla

Bunu bir yeniden-buluma izleyecek ve se unutulmaz olacaktr.

imdi, aile yesi, bu durumda sen nce secde eder misin? Ha yr. Ruh, sizi tamam ve deerli olarak ve evrendeki her varla eit olarak grr. Yksek Benlik o zaman sizin oraya ulamak iin bindiiniz tat olur; statlk bu tat srer. Dokuzuncu Tabakaya ulatmzda, bu konuda daha ok syleyeceiz. .

EHYEH ASHER EHYEH, bu tabaka iin semi oldu


umuz branice Tanr ismidir. Bu isim gerekten de muhte emdir. ok nk onun sistemde anlam, Ben ve BENimdir. ykye Bu ibare Musa bir Pey spiritel kutsaldr gre,

gamber Orada kim var? diye sorduunda, Tanr kendini by le tantmt. O, gerekte ne anlama gelir? O bir bilmece gibi grnr. mdr. dirimdir. Aslnda, yleyse deildir. onu u Gerek ekilde anlam, Benim, Ben Olacaszc Bu, yorumu hakknda hl merak uyandran dnn: BENM bir bil

, Benim ismim bu anlamna gelir; BEN OLACAIM ise


165

Ben ebediyen varm anlamna gelir. O zaman tm cmle as lnda u anlama gelir: Ben Tanrym ve ebediyen varm! Bu gerekten de Yksek Benliin, Yaratcnn enerjisidir; nk o her nsann tanrsal blmdr. O, Tanr ile iletiimin kaps dr. Bazlar, Yksek Benlik neden yksektir, diye sorabi lirler. Siz onu nasl gryorsunuz? O yukarda, bulutlarn ze rinde midir? Cennette midir? Onun iinizde olduunu size sy lemitik. yleyse yksek'in anlam nedir? nk o, 3B hcre sel yapnzn herhangi bir blmnden daha yksek frekansta titreen bir paranzdr. O, Yaratcnn frekansnda titremek tedir, grnmezdir Bu tabakann ve sakldr. Sizden kendi bu kapy dikkatli bir biimde amanz istememizin nedeni budur! numerolojisi iinde ok-katmanldr. Alt tek bana durduunda, biz ona iletiimler, denge ve uyum enerjisini vermiizdir. Bu, Yksek Benlik tanmna ho bir bi imde katkda bulunur, ama daha fazlas, vardr. Alt, deiim anlamna gelen bein ve kutsal anlamna gelen yedinin ya nnda yer alr. Bu kuantum numerolojinin nasl altn an lyor musunuz? nk sizin o saynn nereden geldiini ve tem sil ettii lineer ya da lineer-olmayan dizide onun yannda han gi saynn bulunduunu dikkate almanz gerekir. imdi, dka Yksek duramaz. nr. karmak baz tabakalarn dier baz ve tabakalarla Size imdi iinde belirli alma daha nk bana ba vites tamam hale Benlik Bu olmadklarn geleceini tabakas sistem, aklayacam. sisteminin bunun geliyor. kendi enerjilerin otomatik

sylemitim DNA

kendi

evresindeki nce ile

zlaryla ve on iki dairesindeki baz saylarla etkileime daya Burada, partnerimin daha sunduu vites sistemi rneini kullanalm: Motor sistemini birbirine

tutturan ana ark bile, eriecei oranlar ve hzlar belirlemek


166

iin nizi

daha

kk

paralarla yleyse

almaldr. Benlik

Daha

nce,

DNAy, mo

bir sra ya da kme yerine, bir saylar dairesi iinde dnme sylemitik. Yksek tabakasn DNA torunun bir paras olarak dnn. Altnc Tabaka, n enerjisiyle birlikte en iyi ekilde a lr. Geriye dnp, DNAnn bunun bir eder. nc neden enerji Bu, Tabakas byle kendini nsann nsan hakknda sy lenenleri bilirsiniz. baka Yksek bir mmkn okuduunuzda, nk olduunu Benlii enerjinin olduunu olduunda gnlk ok anlaya neyin ve

katalizr, temsil

deitirmeden yaamda

yaratlmasna

yardmc

bulmasnn

aklamasdr.

deiir

Yksek Benlik ayn kalr. Yine, altnn ve n birlikte almasna bir bakn, n k ma, onlar bir dokuz (tamamlama) eylemi retir! yoluyla Bu, birbiriyle alan kap DNA enerjilerinde ortak bir temadr ve bu durumda tamamla sevin katalizrnn Yksek Benlie amann tamamlan olarak tanmlanr.

Altnc Tabakann zeti


Bu tabaka, siz bu Tanr dnyaya ile geldiinizde kurmaya sizden ayrlm olur

olan en byk kutsal paranza alan bir kapdr. O, dua ve meditasyon yoluyla iletiim yardmc ve o BENM tabakasdr. O, perdenin br tarafna uzanan bir boru hatt olarak grlr ve ou kez Kutsal Ruh olarak adlandrlr. O, ayrca, nsan tanrsall grubundaki son taba kadr ve ok-boyutlu nc Tabakanzla birlikte alr.

167

DNANIN NC GRUBU Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Tabakalar


Kryon

DNANIN NC GRUBU Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Tabakalar


Kryon

DNANIN NC GRUBU: Lemuryan Tabakalar


Lemuryan Tabakalardr. sil n edilen anlatr greceksiniz. Biz Ancak, ve Tabakalar daha bu onu Yedinci, da Sekizinci srdrrken, boyutlar-aras ayrca bir zerindeki ve hale yaratl Dokuzuncu tem geldiklerini yks k

aklamalarmz tabakalar

DNAda

enerjilerin

DNAda,

Dnya

insanln

tphanesi yapan neyin bulunduunu aklar.

YEDNC TABAKA: Birinci Lemuryan Tabaka (bkz. s. 359)


Sevgili varlklar, biz size ok garip gelecek bir eyi nasl aklayabiliriz? tinlerinde, leksi vardr, bir Tm byk spiritel geldii spiritel (din) sistemlerinizin balangcnn gelmi me me mecaz nsann kaynaktan dnnn anlatlr. Bu yldzlardan

konuda saysz

ama

spiritel unu

znzn

olduunu

syleyen ok az mecaz vardr. nce bilin: Spiritel farkndaln balamasyla ilgili tm ykler, tpk sizin gibi olan ve yksek bilin geli tirmi nsanlar ierir. Herhangi bir din sistemdeki hibir spi ritel yk, bir maarada yaayan, avnn zerine eilmi, onu baka bir hayvann kemiiyle vurarak ldren vahi bir nsan
170

la balamaz. Tm mecazlar, sizinkine ok benzeyen bir tek ml aamasnda bulunan gelikin bir nsan anlatr. Bu nem lidir, nk o ok dorudur, insanlar, aklen onu alp zmse yebilecek noktaya dek gelitiklerinde Pleiadesli spiritel kardelerin bilginin bu tohutohumu munu almlardr. Ancak, bununla bile, nsan rkna gerekten ekebilmeleri binlerce yl almt. Bu hz l bir olay deildi ve tamamlanmas iin aradan birok kuan gemesi gerekmiti. Partnerimin daha nce aklad gibi, insanlk bu dnya daki tm dier memeliler gibi birok trde gelimi ve bu, ha yatta kalma konusunda muazzam bir eitlilik biiminin yaratmt. byle Eer evrenize ratarak bakarsanz, trlerin doann ileyi olduu alr. An

nu grrsnz; nk doa bir tema zerinde eitlemeler ya varlklarn srdrmelerini garantiye cak, bu gezegenin spiritel bir bilince kavuabilmesi ve tek z gr seim gezegeni olabilmesi iin tek bir nsan trnn varl n srdrmesi gerekiyordu. Tek zgr seim gezegeni, biroklar iin kafa kartr c bir kavramdr. Dnyann gelir. titreim Bu, Bunu spiritel nsanlarn size bir tekrar varln aklayaym: iindeki Bu, evrende ka halen, mna nn Yaratcy

bul ya da ret etme seimine sahip olduu tek yer olduu anla Gaia enerjisinin titreimini, Dnya dzeyini kontrol edebildikleri, belirleyecek olan belirleyebildikleri bir sistemde

tek gezegendir. Dolaysyla, bu gezegen -en sonunda baka bir Evrenin balang titreimini ne kadar yksek frekansta titreeceini seebilir. Baka hi bir gezegen bu sisteme sahip deildir. Baz gezegenler eskiden sahipti ve onlardan biri hl Yedi Kz Karde (Pleiades) siste mindeki yldzlardan birinin yrngesinde dnmektedir. Evrenler her zaman yaratlr ve Byk Patlama teori
171

nizin sama olmasnn nedenleri unlardr: (1) Bu teori, nsa nn, daima her eyin balangcn arayan bilimsel 3B eilimi nin rndr. Ancak, kuantum bir nitelie sahip olan herhan gi bir eyin bir balangc yoktur. Grne gre, atomun bir balangcnn renin nk (2) bir bir olmamas balangc balangc bilimi olmaldr! ve lineer sonu rahatsz etmemektedir, bilimin nk grne evreninizin tat atom byk patlamay balatan unsurdu; ama bilime gre, ev Dolaysyla, olmayangre, Byk Patlama -her naslsa hepsi Tanr paracklar olan, atomlarn balangc olan bir patlama yaratmasyla balar. Evreninizin, nsan dnnn eilimini min eden bu sahte balangca sahip olmas iin, yok-edilemez atomun gizemli bir biimde, her naslsa aktiflemi olmas ge rekir. Bu dne gre, bir nano-anda (saniyenin milyarda birinde), tm var olan, hi var olmayandan karak belirmi tir. O yaratc anda, tm fizik kurallar bu balangca izin ver mek iin askya alnm ve evren balamtr. Tm bunlar, n sann iin, evrenin dz nasl bir baladyla -daima gibi bir ilgili yerde, eilimini her O tatmin her etmek naslsa geometrinizdeki naslsa izgi, balamas

gereken-

izgi

sunulmutur.

bitene dek, sonsuza dek uzayabilir, ama sizin 3B lineer d nnz onun bir balangca sahip olmasn talep eder. Burada yorum; yapar. nk biraz durup gelikin Bu, zamann etkisinden srecine zamanda sz etmek bir geriye isti bask baka bugn bir zaman nsann mantk ar

Bilimciler,

teleskoplarla bir

bilir ve gelimekte olan bir evreni (milyarlarca yl nceki k sayesinde) bitletirir. grebilirler. Dolaysyla, balangcn, senaryolar, galaksilerin bir k gibi olmadklar bir zamann bulunduu fikrini daha da sa geliim zamanlar balangcn olduu ve galaksilerin formsuz ve yeni bir eyden olutuklar fikrini destekler grnr.
172

Oysa, evreniniz daima vard. O daima var olacaktr, ama boyutsal bir dng de vardr. Bu dngde evren kendi iine kmez. Bu dngde evren, kuantum enerji kurallarndan tr blnmesi gereken bir yere kadar geniler. Bu blnme vuku bulduunda boyutlar-aras bir deiim meydana gelir ve bu bo yutlarn arpmas gibi grnr. Gerekten de o budur, n k boyutsal nitelikleri tanmlayan kuantum kurallar enerjiye sahiptir ve kuantum bir hal bile bir trden dierine dnr. 3Bde, bu bir patlama gibi grnebilir. Bu meydana geldiinde, sizin grdnz ey 3B madde sinin kendisini yeniden ekillendirmesidir. Bildiiniz ekliyle yaam sona erer ve madde kendini yeni bir boyutsal hal iinde yava yava yeniden ekillendirdikten sonra yaam kendini tek rar yaratr. Bir baka deyile, bir evren bir dierini kapsaya cak ekilde blnr, ama bu sadece o evrenin daha yksek bir formda devam etmesidir. Bylece, bir bakma, evreninizin bu gnk eklinin gerekten bir balangc vardr, ama o sadece, daha nce var olann bir devamdr. Tm bunlarn iinde, sizin kara delikler dediiniz, ger ekte etkileri diiniz her bir galaksinin boyutsal tm ebeveynleri galaksinin tutan bir dengeli olan eylerin ha itmedaima kara bir artan saklanmaktadr. kuantum Onlar, bir olarak bir ve bu

reket etmesini (dnmesini) salayan niteliklerle ekme enerjisi salar. Karanlk bir daha enerji deliklerdir. ok, maddenizin, srp evrenin bir hacim Bu, evrenin gidiyor enerji olarak hacminin

ve onu, henz kefetme

arada

enerji

orannn srr

genilemenin

grnmesinin gerekten genilemesidir. deil,

genilemesinden Kuantum olarak

kuantum

genilemesi,

boyutsal

bir enerji niteliidir. O bunu yaparken, sizin 3Bde mesafe ola rak algladnz eyin yerini alr. Bu alglay sizin henz bo
173

yutlar-aras birbirlerinden

sreleri hzla

grmemenizden uzaklamakta mdr?

kaynaklanr. 3Bde, evet!

Galaksiler Ancak,

ok-boyutlu bir halde, hayr. Onlar ayndr, ama sizin karan lk madde olarak grdnz ey bymektedir. Gerek u ki, grnmez olan enerji yaratlr ve o 3Bdeki maddeyi dan bir ieri kendinden uzaa iter. Eer siz iirilen O, bir balonun artan ey, enerji iindeki bir molekl olsaydnz, sadece balonun derisinin orta geriye hzla daha ekilmekte fazla bir olduunu Sizin alglardnz. farknda size gittike sizden uzaklard. kuvvet olmayacanz olan

grnmez-havann olarak

pompalanmasdr. grnmez

Bylece,

boyutlar-aras

her zaman yaratlr, ama siz henz bu tr bir enerjiyi tanmla madnz bile. Siz sadece onun ok byk bir biimde orada ol duunu Bunlar yzden, mesi bir biliyorsunuz, sizin tm yeni bunlarn ama yeni alacaktr. onun anlamaya Bu ne bilimin olduunu kabul ve bilmiyorsunuz. olgulardr; tasdik bu bilgiyi bu edil ilk baladnz

ardndaki

zaman

gerekletiinde, kant olarak

kez nerede okuduunuzu hatrlayn! Bilimin vuku bulmu Byk Patlamann gsterdii bulmu ener olan ji kalnts, sadece, bir eyin deimi ve byk bir deiimin olduunun kantdr. nk vuku ey, her eyin -aklanamaz olan ve atomik yaps bir gizem olan- bir patlamada sihirli bir biimde yoktan var olduu bir durum de deil, boyutsal bilimden bir deiimdir. geldiini nsann gryor eiliminin nere Siz mantksal nce musunuz?

dz bir izgi iinde dnme eilimindesiniz ve o izginin bir balangc olmaldr...

Pleiadesliler Sahneye Giriyorlar...


Binlerce yl nce, ok ilerlemi bir spiritel varlklar rk,
174

lah birok iin

pln kez doru

dorultusunda Dnyaya an

insanlk gelmilerdi

ile ve

almaya yollarnca

balad. burada

Onlar kaldlar

almalarna

balamak

bekliyorlard.

Kendi

ve insanln iinde deitirmekte olduklar DNAnn doru ol duundan emin oldular. Onlar lah pln dorultusunda buradaydlar. Dnyay fethetmek ya da sahiplenmek istemediler. Buraya kendi trle rinin tohumunu ekmek, sonra geri dnp dnyay ele geir mek istemediler. Bu tr yklerin hepsi nsanlar ve tarafndan bir gn sr yaratlmtr ve korkuya-dayal bir eilimi gsterir. Yine de, bu varlklarn larnn drr. y nsanlarn ilerinde syleyen saklandklarn komplo ykleri her naslsa ruhlarnz ele geireceklerini ya da sinsi bir pln bulunduunu varln

yleyse, sevgili nsan, sana unu sormalym: Sen Tanr yaamnda bir istilc olarak gryor musun? Tanr, senin ruhunu ele geirmek ve zgr iradene aykr bir yere gtr mek iin mi buradadr? Tanr sana yaam kuvvetinin en yk sek fatihi olarak m grnyor? Sence, Tanr sizin ne yapt nz Merkez Haber Almaya bildirmek iin bu dnyann so kaklarnda yryerek nsanlar gizlice gzetlemekte midir? Yant aikardr, ama hl, dram isteyen ve baz eyleri heye can verici klmak iin komplo teorileri reten nsanlar vardr. Bu onlarn zgr seimidir. Bu sizin de seiminiz midir? Pleiadesliler, varlklaryd ve bildiiniz gne evrenin mezun-olmu yaratl yaam form zerinde larn temsil ederler. Onlar ilk tek zgr seim gezegeninin sisteminizin enerjisi spiritel bir etki yapmlard. Onlarn uygarl sizinkinden da ha yaldr. Evren asndan pek yal olmasa da, onlarn geli ip, savalar ve byk skntlar geirmelerine ve bir grevle titreimlerini nsanms formlarn bir sonraki kuana akta
175

rarak cek

almay kadar

srdrme Onlar

greviylebu

mezun

olmalarna nsan

yete de

yaldr. blmn

grevi,

DNAlarnn zerindeki

kuantum

ok-boyutlu)

Dnya

gezegeni

nen memeliye aktararak yaptlar. Bunun zaman gelmiti. Dn ya buna hazrd. Bu, yaklak yz bin yl nceydi; bu, Dnya nn bunun mmkn olabilecei yere ulamasnn ald uzun zamanla kyaslandnda, gerekte o kadar uzun bir zaman n ce deildir. Size mek hibir iin anlatmam bir neden yoktur. dierlerinin hibir olduumuz yoktur, Sadece, nk ey, Pleiadeslilerin sizin buraya gelen ilk dnya-d ziyaretiler olmadklardr. Bu konuya gir onun spiritualitenizle bala il hibir tarafn doru sahip artk ilgisi Pleiadesliler Orada bu, almalarna eyle artk Yaratc yaplacak enerji iin

dklarnda, yldz

Dnyann yeter. yaptlar; nsan sava

sunabilecei

gilenmediklerini sava, bir mkemmel tc

sylemek zamanda tohumunun kuantum

yoktu.

Pleiadesliler,

almalarn

dan, Dnyann bir sonraki tekml basama iin, yani Yara enerjinin DNAsna ekilmesi ve uygun olarak takdir edilen bir zamand. Pleiadesliler, Bu onlara, (boyutlar-aras) kuantum teknolojiye hali iine tirler ve sizin henz kefetmediiniz iki fizik yasasn anlarlar. kendilerini ve sizin nsan evrenin dolatrma ulama olma (kartrma) de gezegeninize klna neredeyse neden annda gerekli

yeteneini verir. Bunu bildiinizde, onlar iin nsan formu iin saklanmann, girmenin dn anlayabilirsiniz. Bu onlar iin ok aptalca bir ey olur, nk onlar istedikleri her zaman burada olabilirler. Bugn, rin safe teknolojiniz, salayan blgeleri nsanlarn kameralar srekli bulunmadklar vastasyla ve gzlemler. blgele me baka Bir grntlerini gryle uzun

olarak

deyile, siz bir kamerann kurulduu her yerdeki her eyi g


176

rntler lumda

vastasyla korku

grebilirsiniz. Siz, uzak

Yz

yl

kadar bir

ksa eyi

bir

za

man nce bile, bu uygulama, onu yaptnz grebilen bir top yaratrd. mesafedeki grn mez bir biimde grebildiiniz iin eytan biri ve bir by c olarak damgalanrdnz. Bu da komplo teorilerine ve korku ya-dayal kararlara yol aard. O zamanki nsanlar, sizin ba ka bir yerdeki video ekrann seyrettiinizi deil, o grntle rin Sizin o odada realiteyi ve bulunduunu alglaynz, insanlk varsayacaklard. sadece, eyden Anlyor ey daima musunuz? tarafndan ktlk ve bildiiniz

ekillendirilir Ayrca, lemlenebilir haldeki

bilmedii

korku yaratmtr. Pleiadeslilerin durumdadr bir 3B ve tarznda boyutlar-aras grlmtr. hareket uzay-gemisi Boyutlar-aras Siz, gz bir

eyler

etmez.

yumuak

ve titrek bir kla parldayan, olanaksz hzlarda hareket eden, sadece bir an iin duran, sonra tekrar ayn hzla hareket eden nesneleri grdnzde, hareketi garip ve sizinkinden Bu, farkl olan bir he boyutsallktaki grmektesinizdir. biliminizin

nz sahip olmad bir eydir; sizin sahip olduunuz her ey hl tek tr boyutsallkta, yani sizinkinde hareket eder. Bu da her eyi sizin 3B beklentilerinizle snrlar. Ancak, bilim dola k bir haldeki maddenin -yani ayn anda iki 3B yerde bulunu yormu gibi grnen maddeniniaretlerini oktan grm tr. Onu u ekilde dnn: Siz ayn anda her yerdesiniz! Ku mun zerine bir daire izin; karncalar dairenin iinde olurlar. Parmanz yarsnz. bir tm yere ey bir yere sizin koyarak bir karncay bir hzla Siz irkiltirsiniz. bir yerden o Par baka manz birdenbire, neredeyse annda baka bir yere de ko Karnca, gitmi korkutucu olduunuzu Anlyor ve 177 dnr! musunuz? hibir Karncann daima yere grebildii dairenin

parmaktr.

zerinde

bulunmaktasnzdr

gitmemisiniz

dir. dr.

Bu, Bir

dolaklktr kdn

ve

boyutlar-aras 2B

yolculuun insan

esas figrleri, ve oke

zerindeki zerine bu

(iki-boyutlu) grnte ziyareti

bulunduklar aklanamaz kutur. Bu zerinde

kdn klarn

den,

esrarengiz karsnda

rktc

olurlar. Bu klar bu figrlerin mantn artr ve onlar kor klar ne olabilir? Bu arada, 3B yaratklar kdn szlerek, henz yukar DNAy kavramna deitirme kurup, ya az sahip olmayan de nsan toplu ve do yava, spiritel

dostlarn rktmemek iin ellerinden geleni yaparlar. Pleiadesli na bir ey kardeleriniz eklemediler. uzmanlar sayda nsan da ildiler. Onlar, nsan DNAsn yeniden yaratmadlar ya da o Laboratuarlar uygulayp, nsanlar zerinde muna dlar. um mikro-cerrahi yaptklarn bir melezini sonra onlar eyi Sonu,

gndermediler. Onlar, niteliklerinin

karmadlar

korkutma

dndnz yarattlar.

yaptlar yava onlarn

btnletirilmesi

sreciyle,

kendilerinin

DNA niteliklerine sahip olan bir nsand, ki bu Dnya zerin de hi olmayan bir eydi. Bu srete insanlk ksmen Pleiades li ile oldu. size Siz, onlarn, biyolojik kaltmn normal doum sreci Onla verdikleri spiritel DNA niteliklerine sahipsiniz.

rn bunu hi kimseyi toplumuna Eer sizinle olan yunca uyarlar. onlarn

rktmeden yapm olduklarn hi d ayrca, onlarn siz tpk bunu size benzedikle yapard ok kua uzun bo bura

ndnz m? Gerekten de byle yaptlar, nk onlar nsan Bu, ri anlamna da gelir. yerinde olsaydnz, Bu bu srece onu grevi nasl nz? Bu muazzam bir drstlk ve sevgi ile yaplmt. Onlar birlikte mrlerini yaadlar. Sonra, yllarn, hatta nsan harcayarak, dzinelerce

srdrdler.

tamamladklarnda,

dan ayrldlar.
178

Sevgili nsanlar, bir gn onlar geri dndklerinde ve si zinle 3Bde karlatklarnda, onlar grdnzde kahkaha larla gleceksiniz! nk onlar tpk size benzerler! Belki bi raz daha uzun boyludurlar, ama yine de grntleriyle sizi o ke edecekler; o zaman onlarn sizin yldz tohumu ebeveynleri niz ve sevgi dolu varlklar olduklar ok aikar olacaktr. O srete, yava yava, DNAnzn istedikleri kuantum eyi blmleri sahip Pleiadeslilerin sahip olmanz -onlarn

olduklar ve Yaratc enerjiyi, Akaik Kayd ve bugn sizin spi ritel dediiniz tm nitelikleri ieren bir sistemi- ald. Byle ce, baka snz, bu blmde D o esas anlatacamz Duyu Lemuryan Yine, Tabaka Pleia si bu ve deslilerin size verdikleri eyin zn temsil eder. Yedinci Ta Boyut nk Tabakasdr. Pleiadeslilerin Ama ze verdikleri eyi de tabakalar ya da eyler olarak sayamaz tm kuantum DNAnza bir yaylmtr. aklamada unsurlar lineer biimde sunabilirim

bylece bu enerjiyi Lemuryan Tabakalar olarak setim. Neden Lemuryan? Bu dnyadaki dier nsan trleri lr ken, Pleiadesli DNAya sahip olanlar hayatta kaldlar ve kendi kltrlerini ya apnda yaratmaya ekilmelerine etmezler. baladlar. karn, Bugn Pleiadesli muazzam evrenize bir bir tohumlarn anlay bakn. sahip ve dn g

kazanan tek bir byk uygarlk ortaya kt. nsanlar hep ayn ekilde ayn lar da gibi, tekml istikrarl sizin kadar Herkes olduk m? Afrikadakiler, Kuzey Amerikadakilerin kaynaklara, zamandr eyler

hkmetlere, uzun sahip bir

icatlara,

teknolojiye Grdnz biimlerinde

ve kltr bilgeliine sahipler mi? Hayr, deiller. Ancak, onlar buradaydlar. ile alma nsanlarn olduklar

byk bir eitlilik vardr. Daha nce de sylendii gibi, bu en byk toplum Pasifik Okyanusunun ortasnda, daha sonra Hawaii Adalar olarak

179

bilinen nsan

blgede rk

yer

alyordu.

Dolaysyla, Bylece, rk

Polinezyallarn ilgilenenleriniz beyaz gibi deil,

Ple iin esmer

iadeslilerin yapm olduklar eyin tam bilgisine sahip olan ilk olduunu ilk gerek syleyebiliriz. Spiritel bu syleyelim, bir rkt... Dolaysyla, oluan kiler ilk kadar Lemurya dnyann dnyann deildi. sizin her Lemur nsanlardan kuantum uygarldr. gelimi, Tabii, ilerlemi yannda dili ve O onlar nsan

DNAya sahip olan birok kii vard, ama hibiri Lemuryada kaybolmu su tur, ama Hawaiinin atalara ait dilinde biraz deimi bir z biimde humlarn yadan mlard. Birok kii, Kryon, yleyse imdiki Hawaii dili Lemur dili gibi mi ses verir? diye sormutur. Biraz, ama sizin sand nz kadar deil. Doas gerei, bir dil zamanla deiir, ona ok ey eklenir ve ondan ok ey kartlr. Bu olaand bir ey deildir ve tm bunlarn gereklemesi ok uzun bir za man almtr. Dolaysyla, bugn siz tam Lemurca gibi olan bir dile sahip deilsiniz. Ancak, eer ona en yakn olan dilleri sy lemem gerekseydi, bu Japoncann ve Hawaii dilinin bir kar m olurdu. Lemurya nfusu, tm dnyaya yaylm olduun dan, birok yeni kltr yaratm ve en sonunda dnyann bir ok diline katkda bulunmutur. Kryon, bilim Lemuryann varln kabul etmiyor ve n san uygarlnn Ortadoudan ktn sylyor. Buna ne di yorsun? Ben, gerek gerektir diyorum. Sylediim gibi, Plei adesli tohum tm ktalara ekilmiti. Bilimsel olgular yaratan
180

varln ekenler ayrlan

srdrr, o

nk

Hawaiililer

ykselen zaman doal

lar yznden byk da terk edip tm dnyaya yaylarak to soydan nce gelmektedirler. akntlarn Lemur olarak varlklar

gtrd yere gitmiler, daha sonra rzgra kar yelken a

ey,

bilimin da

kefetmi deiir. ise en

olduklardr. keiflerle kalr: en ayn

Keifler birlikte eski ve Kuzey

deitike deimeye istikrarl

bilimsel devam uygarl dnya nsan

olgular

Bilim,

edecektir. ortasnda, yer almt. Bir nn her

Gerek tarihin eyi

Pasifik

Okyanusunun

ilerlemi, akla bu

daha

kavuturalm: almay

Pleiadesliler nce,

yannda

sizinle

yapmadan

yaps iinde hibir tanrsallk yoktu. Sizin iinizde bir Yaratc yoktu ve sizin lah geli ve gidi sisteminiz mevcut deildi. Siz evrendeki dier yaamn ou ile aynydnz. nsanlar tm ya amn ayn olduunu varsayarlar, ama yle deildir. Evrende ki ile yaamn sadece ve olan kk siz bir blm Yaratcnn Bunu siz bir tanrsall so birlemitir ve onlardan birisiniz. yerletirmeye onlarn oldunuz.

yardmc olmu yunun

kardelerinizin

sayesinde,

onlarn

gezegeninin

amacnn

paras

Bu arada, bu, bir noktada iinde Yaratcy tayan bir ilkin, bir ilk nsann ortaya kt anlamna gelir. Bu kolay deildi ve o nsann evresindekiler henz buna hazr deildiler. Tm insanl odaa getirmek ve onlara bugn bu kitapta inceledi imiz DNAy vermek Bu yzyllar ilk ald. Bu srete zorluk vard. Bu srete korku vard. Bu iin bir anda ya da bir gecede ya pldna inanmayn. nsan dierleri tarafndan ldrl mt. Onlar onun n grm ve korkmulard. Sonra di er birou ayn sreten geerek, bugn aydnlanma korku su denen eyi odaa getirdi. Yal ruhlar geerli bir nedenle bu korkuya sahiptirler. Eer bu konu ilginizi ekiyorsa, daha nce Lemurya, ge lien bir insanln yaam tarz ve zaman ereveleri hakknda anlattklarmz okuyabilirsiniz. Buras onlar tekrar anlatma nn yeri deildir. Ama unu bilin ki, bu sre Tanr tarafndan kutsanmt ve Tanrnn gznde ok uygundu. Pleiadesliler, 181

Dnyaya gelip bir nsan trne kendi spiritel kuantum DNA niteliklerinin tohumlarn ekmeyi ieren lah sezgiyi ve eza manll izliyorlard. Onlar buraya gelmeden nce siz bu nite liklere sahip deildiniz. Bu kinci sann Yedinci Lemuryan spiritel ve Sekizinci enerjiler olarak ok (Tabakalar) zeldirler. Birinci Bu ve n Tabakalar etiketlendiklerinden,

tarihinin

emasnda

nedenle,

onlar iin sadece branice isimler deil, Lemurca isimler ve an lamlar da sunacam. nk bana gre, Lemurca hl bir dil dir.

KADUMAH ELOHM, bu Yedinci Tabaka ile ilikilen


dirilen DNA ile branice Yuva Dili Tanr ve ismidir. Aklanan ey, de Buna benim verdiim Bizim bu artk anlam, anlam nsann benim yerdir. ettiniz Tannsallktr. yuvann deildir. retildii bulunduuna Buradaki

sylemeye yldz sizin

altmz iinde

dilinin Yuva,

iine sokulduudur. Yuva (Anayurt) Lemurya deildir, o Ple iades Yuva baka sistemi ve perdenin bulunduum tm sevginin orada edilir. tarafdr. Dolaysyla,

Tanrnn temsil

inandnz saysn fark

Bizim (nceki kitaplarda) nc Dil dediimiz ey, bu ta tarafndan mi? Buradaki de yine deiim katalizrdr. Bylece, n c dil imdi Lemurya balants ve tanrsal ifaatn kuan tum dili olarak aklanmaktadr. Bylece, Yaratcy tanrsal idrak nitelii eder, ki bu tabakann iindedir. O, andan aray temsil nsanlar doduklar

itibaren bu aray sezgisel olarak ierirler. Onlar eksik olan e yi aramaktadrlar ve bu aray besleyen ey ilerindeki bu ta bakadr.

HOA YAWEE MARU, bu tabakann Lemur dilindeki is


midir. Ben tm bunlar partnerime yllar nce akladm; yani o tm bu kavramlar anlayacak, bylece, kitab yazarken onla
182

r ayn zamanda retiyor olabilecek kadar zamana sahip ol du. Sizin bu bu aklamalara imdi, onun harcanm ben tarafndan Lemur olan enerjiyi ve ve zaman konu dola anlamanz urken, nemlidir. kavramlar Yawee partnerim kanalyla

bilinmektedir anlam,

ysyla aklamalar ok daha anlalrdr. Hoa nan Marunun Onsuz, siz dilindeki Akla ama o Tanrsallktr. karanlkta olursunuz;

nunla, burada bulunmak iin bir nedeniniz olur. O, masumi yet ann sonudur ve bylece, Tanry idrak edile eanlam ldr. O, karanlk eylerin ve aa k kp kavramlarnn, birlik bilincine siz kar bizim ayrlk bilincinin ve bakalarnn size iyi ve kt olduunu sy ledikleri sergilenmesidir. Ancak, onu, insanln iindeki Tanry aklayan (aa vuran) ola rak adlandrdmz zaten biliyorsunuz. Yedi nn sezgisel says tanrsall, btnl, her mkemmellii lah ve bi zim deyimimizle renim yaamn temsil eder. nk nsa idrakleri, Dolaysyla, tmyle, yedi aamadaki bu renimle Lemuryan balantldr. saysnn birinci

tabakaya nasl mkemmel bir biimde uyduunu gryor mu sunuz? Buna ek olarak, bir saysna da sahibiz! Bunu fark etti niz mi? O, ismin bir parasdr, bu yzden onun btn nasl etkilediini yeni saynn da dikkate bu almanz ve gerekir. bir Numerolojik ile olarak, Her bir iki balanglardr ayrca ilgili kendiniz ilgilidir. anlattn

tabakayla

yky

grebili

yor musunuz? Eer siz saylardan baka bir ey bilmiyor olsaydnz, u nu bilecektiniz: Burada tanrsal btnln bir enerjisi var dr. O, mkemmellii, yeni bir balangc temsil eder ve kendi nizle ilgilidir. Dolaysyla, o, insanlk iin bir ifaat enerjisi ol maldr. oluan Belki dilin de, okumakta olduunuz, lineer szcklerden tablosunu (ngilizcenin) ardndaki
183

enerjinin

tam

size sunmak iin saylarn nasl altklar en iyi burada sergi lenmektedir. Burada grlecek, sadece bir sayfadaki szck lerden ok daha fazla ey vardr, sevgili varlklar. Bizim bu ta bakay ve tm bu yllardan sonra sizin imdi onunla ilgili bil giyi okuyabilmenizi kutladmz hissedebiliyor musunuz? Bu, Byk Deiim mucizesidir ve o sizin ne kadar uzun bir yol katetmi olduunuzu, bu gerekleri ieren bu tr bir kitab bi le kabul edecek kadar ilerlemi olduunuzu anlatr.

Yedinci zeti

Tabakann

Birinci

Lemuryan

Tabakann

Bu, yaklak yz bin yl nce Pleiadesliler tarafndan in sanla verilen Lemuryan tabakadan biridir. O, en sonunda birok kltr retti; ama bunlarn iinde en ilerlemi olan, yaklak elli bin yl nceye uzanan Lemurya uygarlyd. To hum ekme sreci ile balang uygarl arasndaki elli bin yl (1) insanln iinde yeni bir DNA tr yaratmann ve (2) di er birok insan trnn yok olarak, geride tek bir nsan t rnn kalmasnn ald zamandr. O bir tanrsal ifaat taba kasdr ve onun mecaz, masumiyetin sonu ve spiritel farkn daln balangcdr.

SEKZNC TABAKA: Ana Akaik Kayt (bkz. s. 360)


Bu tabaka, kinci Lemuryan Tabakadr ve nsan DNAs nn iindeki en derin enerjilerden birini bir temsil eder. O, ve ift Ana sarmaln kuantum blmnn byk parasdr

Akaik Kayt temsil eder. Ayrca, daha nce incelediimiz kin ci Tabaka ile birlikte alr. Bunun tmyle neyle ilgili olduunu ksaca gzden gei
184

relim. Biz Akaadan sz ederken, onu Gaiann insanla ha vale edilen enerjileri olarak tanmlarz. Bylece, o aslnda Ga iaya, olamaz. lk Dnyaya nsann dayal iinde, bir niteliktir. Ama nsan olmadan bana sz var onun yaam olduu, gelmi etmitik.

olan her eyin kiisel kayd bulunmaktadr. kitaplarmzda, Yaradl Maarasndan O, 3Bde bulunan gerek bir maaradr, ama ayrca kuantum niteliklere sahiptir. Bu o kadar da olaand bir ey deildir, nk bir nsan da ayndr; nk onun da hem 3B hem de kuantum nitelikleri ve vardr. gizli Bu maara tr Dnya asla zerindeki in sanl temsil eder ve kristalimsi yapdadr. ok derinde bu lunmasndan olmasndan bulanamayacak tr. Hibir nsan oraya giremez, nk o bildiiniz ekliyle n san yaamn desteklemez. Bu tmyle uygundur, nk o n sanlarn dayal gelmesi kuantum kefetmeleri spiritel iin deildir. olarak bir Belki siz onu, DnyayaYarad ierir. Bu geli muhasebe her adlandrabilirdiniz. bir kaydn

l Maaras bu dnya zerinde bulunmu ya da bu dnyaya programlanm blmdr; ruhun burada insanln, Dnyaya srekli

gidi srecinde bundan sonra ne yapabileceinin srekli dei en bir dinamii vardr. Yaradl kristalimsi bir kristaline Maaras kayd tm nsanlarn ve her bir gezegensel bir kayd, dolaysyla da tm insanln Akaik Kayddr. Her bir ruhun vardr enkarnasyon ruhun o her bir yaam iin kaydolur. Dolaysyla, nsann

bir kristal yoktur, her bir nsan ruhu iin bir kristal vardr. Birok enkarnasyon tek bir kristalimsi yapya kaydolur, o kris tal birok kere enkarne olmu tek bir ruhu temsil eder. DNA, bu maaradan farkl olarak, kiiseldir. Temsil etti i tek bir nsann tm Akaik Kaydn ierir. nsann geirmi olduu her enkarnasyonun kaydn
185

temsil

eder.

Bunu

3Bde

yapmaz, rinde

bylece

orada

enkarnasyon

tabakalar v.s.

ya

da

zerle Kaytlarn

yl

etiketleri

olan

ekmeceler,

yoktur.

hepsi kuantum bir biimdedir, ki o renilmi olan her eyin grnte tek bir enerji olarak bir karmdr. DNAnn yutlar-aras leyici gele iindeki bu kayt, kiisel o, 3B alr enerji tesliminin ayr bo vehelerini ierir; nk DNAnn kimyadan ve protein-ifre olarak,

blmlerinin grnen

ierdii

biyolojik, yer

her bir enkarnasyonda sizin kimliinizi belirler. Bu kayt rast kuantum kimyada gemi yaamlar lineer bir biimde temsil etmez. O, aslnda, ana ktphaneye balanmak iin bir talimat dizisidir, ki o ktphane sizin bir baka boyut olarak alglayacanz bir yerde kuantum bir hal de bulunur. Size bunu sylyorum, nk nsann Akaik Kay dnn may DNAda salayan Sizden rum. di, Ama ayrca, fiziksel talimatlar Kayd lineer ve olarak bulunduu o Ama o fikrine talimat kaplmanz balan bile dizisi istemiyorum. Byle deildir; sadece, ktphaneye

oradadr. tam

nsan Genomu iinde 3B yer tutar. Akaik onun olarak anlamanz beklemiyo nk temsil olmadn Beinci bilmenizi Tabakalar istiyorum, tarafndan

o DNAnzn ieremeyecei kadar ok geni bir enerjidir. im Drdnc edilen enerjinin, yani melek isminizin de bu ekilde olduunu syleyeceim. Size bunu sylemek iin bekledik, nk biz da ha yksek tabaka enerjilerine doru ilerledike, onlar daha ku antum, grnte rastgele ve kavranlmas daha zor hale ge lirler. Bu Akaik Kayt sadece gemi yaamlar deil, karmay da mik daki ierir. Ebeveynlerinizin karlaacanz ierir. kimliinin, mcadele dram semi ve olduunuz zorluklarn bilgelik, kar ardn hu grubun, nedenleri

Korkular,

eilimleri,

zur ve zmler yaratr. Duygusaldr, nk gemi yaamla


186

rn lar. daha

tkanklklar Sizi siz fazladr.

ve nsan,

alkanlklar eyler ilk

yaratan bakta 3B

blmlerini kimyasndan

hatr ok biyolojik

yapan

grlebileceinden

ebeveynlerinin

olarak miras ald DNA zellikleriyle gelir, ama nsann kii liinin en byk zellikleri Akaik Kayt tarafndan, nsann sizin deyiminizle- gemite Dnya zerinde edinmi olduu de neyim tarafndan kapsanr. Bu, Sekizinci Tabaka, yaam plnn ierir ve ayrca zor layc, talepkr bir tabakadr. te bu yzden o, yaam dersi ta bakas olan ve dualite ile uraan kinci Tabaka ile birlikte a lr. Bunlarn birbirleriyle nasl ilikili olduklarn gryor mu Burada, tm gemi yaamlar konusundan ksaca sz ede lim. nsanlar bu yaamlar iplik paralarnn bir koleksiyonu olarak dnmek isterler (yine nsann eilimi). Her bir yaa mn belirli bir uzunlukta olduunu ve hepsinin bir istif iinde yer aldn dnmek isterler. Bir gemi yaam insanlk tari hinde ne kadar uzun bir zaman nce yaanmsa, ona ulama nn o kadar zor olduunu dnmek isterler. Oysa mik lar, byle deildir. Yaam olduunuz, banza gelmi bun yerle olan her ey imdiki kimliinizin ana tablosunu oluturur. Koz ressam enerjinizi boyay ve kartrp iin renkleri bugn yaam birletirdiinden, bulunduu yere olduunuz spiritualitenizi olmalar sunuz? Hibir DNA enerji tabakas tek bana durmaz.

tirmeye

yardmc

yaamlar

dr. Sadece bu deil, Dnyaya-dayal deneyimin de tm ora dadr. Bir anne, bir sava, bir muhasebeci ya da bir ifti ola rak yaadnz yaamlar hemen oradadr. her eyi Dolaysyla, siz bir nsann ve o deneyimleyebilecei deneyimlemisinizdir

genilemeye ve deimeye devam eden tek bir byk tablo ola rak tmyle DNAda bulunur. Birok kii, tpk DNAnn bir tabakasna erimek istedi
187

i gibi, gemi bir yaama erimek ister. Onlar, 3B lineer yolu nun basitliini isterler, ama bu mmkn deildir. Bir an iin unu dnn: Siz byk Bu onun bir sanat galerisinde George ve bir olarak tablonun adlan karsnda amyla oturuyorsunuz. duruyor ve siz tabloyu canll

dralm. Siz bu tabloyu ok beeniyorsunuz. O, orada tm ihti gzellii karsnda adeta byleniyor, ona hayran kalyorsunuz. Sonra, sanat hakknda bir ey bilmeyen, o tabloyu btn l iinde gremeyen biri kp geliyor. Bu kii, tablonun b lmlerini analiz ediyor ve garip eyler sylyor: Georgeun u krmz blgesinde kullanlan rengi grmek isterdim diyor. Acaba, boyann bir ksmn kazyp bunu grebilir miyim? Siz ok aryorsunuz! Bu rengin, yz yl nce bu tabloyu yapar ken ressam tarafndan boyalar dikkatle kartrarak elde edil diini bu kii bilmiyor mu? O, orijinal rengin dier renklerle ka rtrld ve en sonunda vernikle kapland iin oktan kay bolduunu bilmiyor mu? Hayr, bilmiyor. te, kutunun O sizin DNAnn iinde ya iinde da bir bir bir gemi yaamn sizin zn yakala bulunmaz. onun maya almak da tpk buna benzer. O parasdr. yaam yaamdaki DNAnzda bir olarak

zaman-izgisinin

zerinde

sanat-eserinizin ve bir

Yzeysel

enerjisini anlayabilirsiniz, nk oraya girip, onu sizin iin li neerletirebilen lenler bu vardr. yaamnzda gemi bu, o biyografisini nitelikleri, erimek ona okuyabi yetenekleri deildir. Ancak

kullanmak

amacyla

Bir gemi yaam okumas, sadece, onun ne olmu olduunu ve btn tabloyu nasl etkilediini duyumsar. Siz nl bir yazar ya da ressam hakknda bir eyler oku yabilirsiniz, snz. ama onlar mezardan karp onlarla konuamaz dokusuna nk onlar oktan Yerkrenin enerjisinin

karmlardr ve yaamlarnn 3B blm sona ermitir. Ama


188

enerjileri ciyle

dnya siz

zerinde onlarn

kalr; burada

yazlar

ve

sanat

eserleri blm

de. bu

Dolaysyla,

olduklarn,

sanatlarnn

bilin

tezahr

ettiklerini

syleyebilirsiniz.

Kuantum

radadr, ama fiziksel blm burada deildir. Yine de, sanki o lineer bir biimde hl onlarla birliktey mi gibi, 3Bde bir gemi yaam zerinde almak isteyenler vardr. Oysa byle deildir. Kiisel olarak, o sadece, sizin ben liinizi glendiren bir biimde bir sizin bir paranzdr. ve byk O sizin yaam znzn renklerden biridir. orbasnn parasdr tablodaki

Akaay Kazmak
Bunu sizin getirme leceinizi mi ortaya getirmemizin baz sahip tm nedeni, Ancak, sizin ve bu biz neyi nasl yeni sizin enerjide gemi

gemi

yaamlarn

niteliklerini

imdiki

yaamnza

yeteneine

olmanzdr.

bir yaam tanmlayabileceinizi ve onu bir biimde kullanabi sylemiyoruz. kim Biz, olmu DNAnzn olduunuzu gelen deiim deneyimle resmedil olduunuzu, Bu antum dnyada (kavramsal) daha

mi olduunuzu bildiini sylyoruz. meydana sizin ve yeteneklerinizi siz iinizdeki inizdeki artryor ve DNAnz buna karlk veriyor. ocuklar daha ku farkndalkla idrak douyorlar etmeye Yaratcy fazla balyorsunuz.

statlk, sadece hakknda bir eyler iittiiniz bir ey olmak yerine, idrak edilmeye balyor ve siz daha fazla kuantum ve ok daha az lineer olmaya tm davet ediliyorsunuz. Bu srete, yaad biri size Akaay Kazmak dediimiz ey vardr. Yaam nz olduunuz iin enkarnasyonlar talaryd. imdi her enkarnasyon atlama Onlarn

bu yaamnz iin bilgi, deneyim ve bilgelik verdi. Bazlar der


189

ler ki, Ben o kadar da farknda olmayan ve spiritel eyleri daha az umursayan bir sr kii tanyorum. Onlar hibir bil gelie sahip deiller, ama bir gemi yaam okuru onlarn ya l ruhlar olduklarn sylyor! Buna ne diyeceksin, Kryon? te ey nu mesele idrakli burada bir karmaklar. niyeti gerektirir. inanana imdiden Bu dek, u o itibaren anlama ylece her gelir: durur. amal,

Siz, bir stadn deneyim ktphanesine sahip olsanz da, o kullanabileceinize gerekten Bu, sadece bir merak deil, salam bir inan olmaldr. Onun gerekleebilmesi iin sizin bu kavrama sahip olmanz gere kir ve birok kiinin bunu nasl yapacayla ilgili bir fikri yok tur. Onlar bu fikirden holanr, ama onu nasl uygulayacakla rn anlayamazlar. Bu bizim retebileceimiz bir ey deildir, nk siz ya bu inan yolundasnzdr ya da deilsinizdir. Bir ok kii bu yolda bulunduklarn syler, ama onlarn yaamla r ama nr. Hazr olanlar iin bu harika bir sretir. Bu lineer bir s re olmadndan, nsan, Ben yz-ikinci enkarnasyonumu ak tifletirmek, o yaamdaki hatiplik ve yazarlk becerilerimi tek rar kazanmak istiyorum iin, diyemez. onun O kii, bir gemi-yaam olduundan bulunmakta olarak sak sizin yaam okumas enerjisi dr. ve O, yaptrd sizin ortaya O yz-ikinci yaam byle ou olmadklarn zaman da gsterir. onlarn Bu hazr durum bazen korkudan, kaynakla olmamalarndan

emin olsa bile, tarihin o nitelii artk mevcut deildir. Onun bugnk karlp bugnk kimliinizin tekrar siz orbasnda hazr o ama kullanlmaya deildir, bylece,

lanmaktadr.

oktan

deneyimlemi

olduunuz

sizdir;

gerekten

bir paranzdr. Dolaysyla, bu kuantum bir sretir ve siz o na yle hitap edebilirsiniz: Sevgili hcresel yapm, ben ge miimde kazanm olduum ve imdiki yaamm daha ko 190

laylkla ve zarafetle yaayabilmemi salayacak niteliklere sa hip olmak istiyorum. Daha uzun yaamam, iimi daha iyi yap mam salayacak ve yapmay arzuladm eylerle ilgili bana huzur verecek o eyleri geri armak istiyorum. Bunun iin, DNAmda bulunan Akaay kazmak istiyorum. yleyse, hcresel kesin rnzn olarak, buna burada neyin yapldn veriyor, sizin gryor onun musunuz? yapaca Siz eyi yapnza talimatlar ama

ayrntlaryla dahil

belirtmiyorsunuz. adnza derinliini arabanz vites Bunun

Hangi karar anlyor

yaamla vermeyi musu o

olacana

DNAnza nuz? Siz karmak

brakyorsunuz. gaz pedalna vites

basarak

hzlandrdnzda, deitirip

otomatik

sistemine

ilerlemesi

iin talimat vermi olursunuz. Her bir vitese bilinli olarak hi tap ederek, ne yapacan ve ne kadar hzl dneceini, sv di namiklerinde tesle Siz ne ona hangi forml buluup kullanacan etkileime ya da yanndaki vi sylemezsiniz. sistemi ne vites zaman gireceini

gitmesini

sylediinizde,

otomatik

yapacan bilir. DNA da onun gibidir, nk o sizin genel niyetinize karlk verir. Siz hastalk kontrol ya da tm beden sal iin de hc resel yapnza (DNAya) dorudan hitap edebilirsiniz. Kendi liinden iyileme terimi size bir fikir veriyor mu? Bunun, o unlukla bir lm kalm durumunda, o hastala sahip olma yan bir gemi yaamn hcresel yapsn talep etmeye bilinli ya da bilinsiz olarak niyet etmi bir nsann yaad bir du rum olduunu biliyor muydunuz? verilmi Bunu dnn! Bunlar size ama Pleiadesliler tarafndan olan, iinizde tadnz,

imdi ortaya kan armaanlar, yeteneklerdir.

ROCHEV BAARAVOT, bu Sekizinci Tabaka ile ilikili


olan branice Tanr ismidir. Benim
191

buna

verdiim

anlam,

In Binicileridir. Ben neden bu anlam verdiimi hi ak lamadm; olan ve bu, sizin byle bir bir DNAya size, sahip olmanz Onlar ve salam soylarn olgun Pleiadeslilere bilgeliklerini gnderme paylatlar; yapmaktr.

sizinle

yerlemesi

lamas binlerce yl alan bir armaan verdiler. Onlar, gerek ten de, sizi bu tanrsallk yerine getirmek iin yldzlarn na binerek gelmi olanlardr. Burada ayrca bir ey saklan maktadr, nk siz de a binersiniz. branice Merkabah sz c binmek, srmek anlamna gelir ve daha sonra bu ko nuda daha fazla bilgi vereceiz. Tpk dier Lemuryan tabaka gibi, bunun iin de Lemur ca bir isim vardr: AKEE YAWEE FRACTUS. Bu isim Bil gelik el ve ve Sorumluluk nk amac ilk anlamna bir gelir. Bu ok Lemuryan bir anlamdr; Lemurya boyutlar-aras bulmaktan byk toplumu farkl olduklarn, farknda bilen spirit olduklarn nsan bilgelik

olduklarn, spiritel oluan

biimde Onlar,

sorumlu

olduklarn

lardan

toplumdu.

dierlerine

aktarm, en sonunda tm dnyaya yaylacak olan bilgi tohu munu ekmilerdi. Dnya zerindeki gelir tarafn bir dan gelmez paras Yaratcy neden ruh lm olduunuzu, nce, zlemenin nsanlarn aramaya olduu ou, balar. bir bunu Bu, araytr. yapacak perdenin Siz, yaa br

Tanrnn olmad

znzn sadece biyoloji deinde Tanrya

n sezgisel olarak bilirsiniz. Bu, bir ateistin bile bu dnya ayrlmadan seslenmesine neden olur. nk Tanrnn onun iinde ve onunla ilikili ol duu gerei onun DNAsna, on iki enerjinin iine nakolmu tur. Sekiz rolojide bu saysnn say anlamlar yanl anlalabilir. Basit nume pratik iin verilen anlamlar sorumluluk, yap,

eyler, tezahr ettirmedir. Birok kiiye, bu liste, onlara ebe


192

veynlerinin vermi olduklar bir liste gibi grnebilir. Oysa o, Akaik Kaydn nsann dualitesi iinde nasl tezahr ettiiyle ilgili gzel bir listedir. (Burada yine ikinci Tabaka ortaya k maktadr!) Akee Yawee Fractus, kulaa bir forml gibi gelmektedir, yle deil mi? Aslnda yledir; o, Lemur dilinde bir zdeyii temsil eder. Bundan daha nce hi sz etmemitim ve bunun iin bu kitapta daha tam bir aklama yapmay bekledim. Bu zdeyi, alanlaryla Tapnann Lemuryallarn mrlerini zerine evrelerindeki bir Bu jeolojinin yer olan anlam manyetik Genleme uydu: uzatabildikleri yazlmt.

zdeyiin

Sorunlarnzn zm pratik eylerde bulunur. Bu o kadar zarif bir zdeyi deildir, nk bu uygarlk henz o kadar bil gili ve eitimli deildi. Ama bu zdeyi, nsanlar, hayatta ezo terik eylerden nce pratik eyleri halletmeye tevik eden bir bilgelik prensibiydi. Bu, eer nce kendini bilirsen, her eyin yoluna girece ini ifade eden birok fikrin ncsyd. Bu, yksek prensipli, ezoterik bir dn deildi; daha ok, dsal sorunlar z mek iin kendi iine bakma fikrini ieren pratik bir dn t ve o Lemuryallarn temel inanlarndan biriydi. Bu onlar gelen dier toplumlardandaha hzl bir biim -arkalarndan

de eyleme ve icatlara itmitir, nk onlar pratik-olan spiri tel deerlerle ok uyumlu bir ey olarak gryorlard. Yawee szc, Lemuryan tabakalarn her ikisinin de is minde yer alr. Bunun nedeni, bu szcn Lemur dilinde bil gelik szcnn geliyordu. yerini Bu, sunmu tutmasyd. ayrca, olan Bu szcn her trl ortaya k ifa aracnn bir t her defasnda, bu, onu izleyen eyin bilgelie sahip olduu anlamna teknik onlara byk tasarmn bilimci Yaweenin

onurlandrlyd.
193

Sekiz yaratr. rildiinde nin nn bu bir

saysnn yeni olur.) bir

iki Bu,

saysyla bu

birlikte sahip tam

almas (On, numerolojik yksn numerolojik

on

saysn

Yine,

balanglara niteliklerinin

oluruz! bir

sadeleti veheleri anlatmas yk bir

tabakalarn bu

tabakalarn baka

iaretidir.

Dolaysyla,

bilgelik ve sorumluluk yksdr ve o yeni balanglar teza hr ettirir ve bunlarn hepsi nsann Akaik Kaydna sarldr. Tezahr unu gzden ettirmenin, karmayn. sekiz Dier saysnn balca unsuru oldu pra kavramlar (sorumluluk,

tiklik, yap) hep birlikte yaratc bir enerjidir ve bu tezahr et tirmektir. Onlar bilgelik tezahr ettirir ve bu en sonunda hu zurlu bir nsan yaratr. Bu tabakann gerek ierii, nsann iindeki olmad daha tkanklklar ve dier bir O, nasl iliki yaama ve ve zp, nasl nsan karmann artk endie ilgilibir sorun etkileimlerinin geeceiyle ruhunun bile yaratmad bulmacasnn -incelenmeyi vaat eden-

huzurlu

anahtardr. dileyen,

ezoterik

iindeki zmler

hastalklara

dengesizlie

enerjidir. inizdeki Akaik Kayt, kullanacanz en byk ge relerden biridir.

Sekizinci zeti

Tabakann

kinci

Lemuryan

Tabakann

Bu tabaka, nsann sahip olduu en gl spiritel gereci temsil eder ve o bir ruhun kiisel Akaik Kayddr. Her enkar nasyon aslnda rekt bir ve tm deneyimler oradadr. o, O, boyutlar-arasdr ve DNAda hat bulunmamaktadr; dinamik bir Yaradl Maarasnda Boyutlar

daima var olan ok daha geni ve derin bir enerji bilgisine di oluturan talimat dizisidir. aras nitelikler bir yere ya da lineerlie sahip deildir, bu yz den bu kolayca anlalan bir ey deildir. Onlar -en kk par
194

alarn,

hep

birlikte,

bir

olarak

tm

yaradla

aktarldklar-

kuantum bir hal iinde bulunur. Bu ikinci Lemuryan tabakadr ve o, insanla spiritel to humun ekilmesinin balangcnda Pleiadeslilerin sizinle kur duklar iliki ve etkileimle verdikleri lah bilginin bir para syd.

DOKUZUNCU TABAKA: ifa Tabakas (bkz. s. 361)


Bu tabaka, nc Lemuryan Tabakadr, ifa Tabakas dr ve nsan bedeni iindeki ok-boyutlu bir sreci temsil eder. Baz tabakalar kavramsaldr, bazlar grnte boyut-kapla rdr; bu tabaka ise nsan bedeninin DNA iinde yaratt, ge nellikle gizemli olarak grlen bir sreci ya da eylemi temsil eder. Bu, Pleiadesli deil, Lemuryan bir tabakadr. Bu, Lemur yallarn onu mna gelir. denildiinde ellerinden nsan bu ve ifasnn bilgiyi onlarn esas olarak kullandklar ifa anla

Partnerimin tm gelmez

rettii dikilir. ilk

derslerde,

Tabakas nsanlarn (G Ama genler ve de be

kulaklar

Bunu tepkileri

yapmamak daima

3Bdir!

lmseme) Onlar bu isme ve anlamna bir gz atar ve hemen Dokuzuncu DNAnn tklar, karmak Tabakann Tabakay ift aktifletirmenin peine derler! blmleri o sizin dndnz ey deildir. sarmal, tekml talimatlar protein-ifreleyici plnnda vardr. nerede iin talimat dizileri ierir. Genlerin iinde, onlarn nasl al insanln ifreli bulunduklar hcreleri baklk sistemini kontrol eden kimyasal 3B tepkiler ile ilgili Sonra Bedenin akyuvar tm ride bir kesiin olutuu yere hcum eder. Bunlar Dokuzuncu almalar deildir. savunmalar

195

deni ldrmekte olan bir virse kar uyarldnda bile, Do kuzuncu Tabaka buna dahil olan bir ey deildir. Yukarda ta nmladm her ey kimyadr ve bedenin 3B varoluunun ve hayatta kalma plnnn bir paras olan bir baklk sistemi dir. Ama o, srecin sadece yarsdr. DNAnn Birinci Tabakadan sonraki dier tabakalar gi bi, bu tabaka da ok-boyutludur. O, Birinci Tabaka (3B, ift sarmal, protein-ifreleyici kimya) ile en iyi alr, nk Do kuzuncu len, Tabaka bir doal 3B bir varoluunun beden bedenin sistemi ifa senaryosuna olarak tam olarak dahil olur, ama o genlerin kimyas deildir. Onu, bi ifalandran, Kadim de allr. sistemi in Onlar bilinci enerji adlandrabi zerin lirsiniz. tbbnda, meridyenleri mi baklk zerinde ama olarak bunu almakta doal

drlar? Bunu bu uygulamay yapanlara sorun. Onlar size, ba klk enerji zerinde altklarn, dolayl bedenin farkndal yoluyla, yaptklarn syleye

ceklerdir. Bu dnya zerindeki kadim ve yeni dzinelerce sis temin hepsi beden farkmdal ile almay ierir ve bu ger ekten de Dokuzuncu Tabaka ile almaktr. Bedenin ne olduunu kinesiyoloji hi merak denen ettiniz iletiim mi? Bazen, sisteminin kas test esasnn etme

yntemi olarak da adlandrlan bu sistemde, beden ona soru lan salk sorularna (kol kasyla) kabul ya da ret iareti verir. Bazen bir kii bir yiyecei elinde tutarak, bedenine, onu yeme sinin uygun olup olmadn sorar. Bu, olarak kabul bilim ve 3B tarafndan nk kefetmeyi kurallarnn ounlukla dnyas srdrd tanmlanm hokus sadece bir pokus (hilekrlk) tbb alr. grlr, eder bilim geleneksel kimyasyla

kimyasal

etkileimlerin

saptanm

Bilimcilerin gzden kardklar ey onlarn nnde dev bir


196

hayal unu

olarak bilir.

durmaktadr. Bu, DNAnn

Her

naslsa,

beden

-kann

kimyas yani be

nn, hatta hcresel yapnn ok tesinde- neyin olmakta oldu Dokuzuncu Tabakasnn, denin iinde bulunan ve sistemi -lineer olmayan bir biimdeiyiletirmesi tasarlanm olan tabakann kantdr. Dokuzuncu nedir, diye Tabaka ok-boyutlu nsan enerjiye karlk verir! O bo sorabilirsiniz. bilincidir. nsanlk tarihi

yunca bunun sonularn grm ve ona birok isim vermisi nizdir: Dua, meditasyon, ibadet, iman ve olumlu dnme. So nular? Mucizeler, nsan kendiliinden bedeninde iyilemeler, gerekte Tabaka 3B her iki ile tam ifalar. Bu sistemi ilk sa gere bir radaki tabloyu anlamaya balyor musunuz? Bylece, blm vunma ken ve ifaatta baklk biri, bir almas DNA bulunduunu salayan, genellikle bulunalm: ama syleyebiliriz. Dokuzuncu Bunlardan

bunu

yapamayan

kimyasdr.

imdi

Dokuzuncu

Tabaka,

molekln

de bulunan ok-boyutlu bir tabakadr; ama o, nsan ya da ba ka bir ok-boyutlu enerji ona bir biimde hitap etmedike (o nunla sistemi konumadka), blm hibir ey yapmaz. ok bir Bu ikinci baklk kim gr (Dokuzuncu Tabaka) derindir, mucize ama gibi

yasal kurallara bal deildir. O, hcresel erevenin manyetik blmlerini deitirebilir; anlalmayan, nen, ama ok-boyutlu olan ve bedenin sahip olduu her kim yasal tepkiden daha gl olan bir tr ifa yaratr. u anda bazlarnz u soruyu soruyor olabilirler: Kryon, ben anlamyorum. Yani, sen bizim iimizde, bizi tamamen iyi letirebilen bir eyin bulunduunu ve bizim ondan habersiz ol duumuzu mu sylyorsun? Evet. Ben tam olarak bunu sy lyorum. nsann luyla kefedilmesi aktifletirilmesi ifa sisteminin bu ikinci blm, inan yo ya da bir belli trlerde ok-boyutlu Bu ilemlerle ilem blmdr. 197 ok-boyutlu

gereken

bilin olabilir, enerji sistemleri olabilir ya da bu dnyada ke fedilen ve kuantum hcresel yapnn tepki verecei ok-boyut lu bir bilgi talimat-dizisi ieren yntemler olabilir. Lemuryallar Pleiadesliler sizin sahip ekilmi olmadnz taze bir eye sahiptiler. sahiptiler. tarafndan tohumlara

ok-boyutluluk onlar iin bir yaam biimiydi ve onlar rastge le grnen kuantum bir haldeki bir eyi anlamakta hi zorlan myorlard. Onlarn yorlard! oluyor gerelere dklarnda, dan Dnyann Onlar Gne da, kadim sahip (dz bilimsel ve sistemini, insanlar olduunu korktuklarn olduunu modern olarak hatta galaktik nsanlarn, hi bile ilerlemi yoktu. galaksiyi devinimi yolculuk merak kabul miydiler? Ama DNAy biliyorlard. bilirken, yapmaya mi? Hayr. bili Nasl modern bala kenarn Onlar, yle bilgisayarlar teleskoplar

dndkleri)

Dnya'nn ettiniz

dmekten

yuvarlak

etmiyorlard.

grnyor ki, insanlk .yldzlar hakknda bildii her eyi unut mu ve her eyi yeni batan renmeye balamt. Modern nsanlar, daha bilimsel hale gelirken, daha 3B hale de geldiler. Kuantum dncenin fikirleri dine ve spiritu aliteye ayrld. Bunun da bir ksm blnerek gizemcilik, hatta byclk oldu. Ama gerek u ki, kuantum hal somut bilim olarak grlmedi; nk o tahmin edilebilir deildi, grlemi yordu ve 3B lineerlii iinde mantkl gelmiyordu. Bugn iro nik bir dn hali karn, iindesiniz, kefetmekte yaam'a nk olan, eilimli imdi paracklarn Evrenin, tm rastgele olas olan bir biimde davrand ve ayn anda iki yerde birden olabildii kuantum lklara bilimdir. grndn kefetmi

bilimdir. En sonunda, ok-boyutlu zarif enerjiyi -ironik bir bi imde, ezoterik temelli olan ve ok boyutlu enerjiyle almaya yllarn limdir.
198

harcam

olanlarn

yardmyla-

kefedecek olan da

bi

Daha Tapnaklar makineler dnce

nce vard. deildi;

belirttiimiz O yerlerdeki ok, daha

gibi,

Lemuryallarn sizin

Genleme gibi ola bilinli

makineler bunlar bu

bildiiniz tapnaklar

glendirilmi yerleri

yerleriydi.

Lemuryallarn

rak adlandrmalar ilgin deil mi? nk tarihte daha sonra, siz bir tapna bir tapnma yeri olarak tanmladnz, ama Le muryallar bir eye tapnmyorlard; onlar ilerindeki tap nak ile ilgileniyorlard. Bunlar nl bir Lemuryal bilimci ta rafndan tasarlanm olan bir ilemle, nsan bilinci ve manye tik alanlar ile oluturulan harika, glendirilmi enerji ve bilgi yerleriydi. mitik. Dolaysyla, biimde (3B DNA ift Lemuryallar ve bu sarmalna) idi. imdi 3B Dokuzuncu tabaka Tabaka ile aktif bir So okgen tam alyorlard sonra Birinci Tabakaya Bu konuyu burada brakyorum, nk yaklak yirmi yl nce yaynlanan bir kitabmzda bu konudan sz et

hitap unu

ediyordu biliyorsunuz: hitap

(konuuyordu). Bedeninizin bylece Bunu

nu, ok uzun mrler, hastaln yokluu ve harika bir top lumsal boyutlu beden salk enerjileri, deneyimi blmlere edecek,

lerle birleen bir bilin ba, mkemmel bir birleme, bir tmyaratacak ekilde tasarlanmtr. olarak anlamak iin, bedenin kimyada grdnzn ok te sinde bir bilie sahip olduuna inanmanz gerekir. Sonra bu bilii onurlandrmanz ve gelitirmeniz gerekir. Siz ri, bu tm-beden bilinci deneyimini tek kaybettiniz kimya ve insanln bir ou sadece lineer kimya ile alr. nsan amirin direktifle nsann olmadan, bana dmensiz tekne gibidir. O, ulamas gereken yere (iyilemeye ve salkl olmaya) varabilir de varamayabilir de ve sk sk yalpalayabilir, daireler izebilir, ounlukla da tamamen baarsz olabilir, li mana asla ulaamayabilir.
199

Sevgili nsan, sana kansere ya da yaamn tehdit eden bir virse sahip olup olmadn bile syleyemeyen bir kimya sal mu? baklk Onun sistemine sahip olman sana iin garip bir grnmyor gitmek yerine, testler yaptrmak doktora

zorundasn! Bu ne tr bir baklk sistemidir? Sana syleye yim: O sadece birin yarsdr. Bilen blm ise hi almadan orada ylece durmaktadr. Yirmi yl nce size, Bir gn gelecek, nsan bilinci kimin lecei lnme kimin hayatta bir kalaca rol ile Zaman iliki olacaktr. konusunda grnte te bir bu b ger etme karn yoluyla ve yaratmakta oynayacak iinde, uzun, demitik. hcrelerine Her bunu

eklemeye sistemini arasnda ve 3B salna den ken ok bile,

balyor. kullananlar bir

hitap

salkla olarak,

yaamlar

yaayanlar

karlkl bilimin

grlecektir. aykr Olgular onlar

olasla

beklentisine

dnce

kavuanlar daha nsan dramn uzun ve

gsterecektir kt

bu korkuya bile yol aabilir. nk bir grup nsan dierlerin yaadnda, korkunun genellikle ve olarak durur grlrler. mantnn -mucizelerin grlecek karsnda

deerlendirilecek tepki tm verir ve

ilk eyler olduu- eski enerjisi ite byledir. Dokuzuncu kltrnzn balamasnn iinde bir ler sadece Tabaka ok-boyutlu enerjiye nk baz zaman sekin dram, ok-boyutlu gelmitir. bir hatta ezoterik sava salk Neden? bulularn grubunun Daha almaya insanln hayat her Onlar sala

dnrler yaratabilir. ortaya

ta kalmas zor ve meydan okuyucu olacaktr. Bu gerekten de blnme, vastasyla nceki ey gibi, burada da bir denge olmaldr. Bylece, bu dnr boyutlar-aras bulular kacaktr. iki fizik yasasnn daha oluturulmasna yardmc olacak ve en sonunda alt yasann hepsinin grlp takdir edilmesini yacaklardr. Bilim bir gn rahat bir nefes alacaktr, nk bu
200

alt

fizik

yasasnn her

iinde,

yzyllardr nsanlar,

bilimcilerin kuantum hitap

aklna buluun eden

gel ni (o

meyen tm yantlar bulunacaktr. Dnyann yeti nunla kapsam konuan) yanndaki iinde Dokuzuncu Tabakaya

bululardan

yararlanabilecekler.

Bunu

akla

mak zordur, ama tpk nsan bilinci gibi, ok-boyutlu bir bulu un iine de onu bulann ve hastann bilinci alanmtr. Za mann mevcut olmad ok-boyutlu bir halin doas ite by ledir. nin nsann olmasalar Bu lklara Dolaysyla, sonra DNA da, bu bilincinin o buluu tarafndan onun 3B bulular bulanlarn ve kullananlarn yapt ie bir kadar niyeti Bir etkili hasta uzun, grldn zerinde durumlarda Bunlar, syleyebiliriz.

bedeni belirli

yarayacaktr. nsann

bulularn hitap

ou, etmekte

yntemleriyle

iyiletirilemeyen

kullanlacaktr.

salkl bir yaam yaratmas iin Dokuzuncu Tabakaya verece i trde sptil talimatlar olmayacaktr. Bu bulular esasa, ha yatta kalabilmeye hitap edecektir. imdi sizi bir yere gtrmek istiyorum. Sizi zamanda ge riye, gizli Dnya kalmas iin zerinde gerekentp yaplm gerek olan bir -ve ayrntlarnn gtrmek imdilik istiyorum. ve deneye protokol Bilimin yadrganacak,

En sonunda o geerli bilim olarak grlecektir ve bunun ola bilmesi geliim larla sonuta ma kuramlarnzn takip ilk edilmelidir. bata bir eyi onurlandrlmal ok-boyutlu ama tm Onlar, Bu sistemi bulu bunlar bilimsel iin

megul

olmas

yadsnamayacak sonular

yaratacaktr.

protokol harfi harfine takip edecek ve tekrar tekrar onayla yaratacak yadsyamayacaklardr. onlar ilgin bir gizem olacaktr: Kantlanabilir gariplik! imdi sizi, lmekte olan bir adamn bir makinenin yann da uzand bir yere gtrmek istiyorum. Bu makine bu ada mn kann ekiyor, onu temizliyor ve tekrar adama aktaryor.
201

Bir virs bu adam ldryor ve kann temizlenmesi lm s recini nndaki sadece viral yavalatan yk bir nlemdir, bildii nk bu adamn bir ka insanolunun herhangi yntemle

yok edilemeyecek kadar ok byktr. O sadece yavalatlabi lir, ama ok fazla yavalatlamaz. Adam bunu bilmektedir. Bu ilemi yneten doktoru da yanndadr. Adam ve doktoru ok olaand bir eyi denemeye izin vermilerdir. Odaya iki adam girer ve bir aygt kurar; bu, ma kinedeki kan adamn sistemine aktaran tpe ok ince bir k aktaracak olan bir aygttr. Bu yeni aygt byktr ve onun iin gereken g de byktr. Bu aygtn hacmi zamanla kle cektir, ama imdilik o hantaldr ve binann tm elektriini t ketmektedir. Aygt kurulmu ve almaya hazrdr. Kan te mizleme ilemi balatlr ve aygt altrlr. O ok-boyutlu bir aygttr ve bu dnyada trnn ilk rneidir. Kan temizleme ilemi sona erer ve hasta odadan kar lr. Her zaman yapld gibi, testler iin biraz kan rnei al nr ve hasta oradan ayrlr. Bu ok arpc bir ey deil, yle deil mi? Makinedeki kan adamn sistemine aktaran tpe ak tarlan daha kk azdr. k, Bu, tpn tm kk bir ksmn maruz kaplar. Kan her neye maruz braklmsa, o bu tpten geen eyin % 50sinden kann a kalmasnn mmkn olmad anlamna gelir. Ancak, uygulamay yapan adamlar bu frsattan dolay sevin iindedirler, nk daha nceki labora tuar deneylerinden dirler. tr, neyin vuku bulabileceini bilmekte

lmekte olan adamn kan test edildiinde, sonular ina nlr gibi deildir, nk virsten hibir eser kalmamtr. Vi rs, ar-ykl olmaktan, adeta hie indirgenmitir; o kadar kk bir miktara indirgenmitir ki geleneksel testler onu sap tayamamtr. Bu sonu tam o adamlarn bekledikleri gibidir
202

ve lineer 3B mantn erevesinin dndadr. lk kez bir n sandaki ldrc virs bu ekilde yok edilmi ve ilk kez sis tem-apndaki Eer nasl kann o bir virsten kan lmekte olan bir nsan zerinde o yaplan kimyasal testlerde kuantum bir etki grlmtr. tm iyiletirici Bu, sevgili kulak a maruz kalmamsa, k bu adamn kanndaki virs bu kadar arpc bir biimde azaltabilmitir? anahtardr. yaratmak Bu varlklar, kesilip 3B Dokuzuncu dinlemeniz Taba gereken sizin

blmdr! nk beden niyetin ne olduunu bilir ve niyet, ilemi iin kullanlan blmlerin toplamndan daha byk olan bir ilemi balatr! Bu, en iyi ekliyle, kendi kendini iyiletirmedir ve o lineer bir ifa deildir! nk kann bilgiyi kk bir DNA bir talimatlar blmndeki DNA ilemi kk grmtr, ok-boyutlu Kendi a maruz yapnn sonra kalan iindeki iinde bedenin virs ile iaretin kendini ve yaplarnn kendisine

grmtr. Bedenin

tamamen

hcresel

gerekleen balamtr. iindeki olan

balatmtr. ilemlerin ve

dzeltmeye

kimyasn

glendirmi manyetik virsn

belli

ilikisini

deitirmi

yapmasn

engellemitir. Beden bilir ve onun kendi bana yapabilecei ey, sizin incelediiniz ve tm var olan olduuna inandnz 3B kimyasnn ok tesindedir. Burada gzn grebildiinden ok daha fazla ey vardr ve bunu kantlayan deney, trnn ilk rneiydi. yileen o adam en sonunda lm ve perdenin br tara fnda sevinle karlanmtr. O, bu deneye izin vermek ve -bir gn greceiniz ve bu ykyle ilgili olan- tarihte kendi roln oynamak iin bu dnyaya gelmi biri olarak kutlanmtr. Adamn lmne, virs yok edildikten sonra bile 3B pro tokoln takip edenler neden olmutur; nk virs yava ya va geri dnm ve onu ldrmtr. Hibir tamamlayc uy
203

gulama kann Bir

yaplmam daha da niteliklerinin insanda

ve

geleneksel

tedavi-edici nk

kimya ve bu,

hastann Taba geriye

durumunu

ktletirmitir; hibiri

Dokuzuncu

onurlandrlmam yaratmak iin

kalan baklk korumasna zarar vermitir. sal Dokuzuncu Tabakaya her gn zarif bir biimde hitap etmek gerekir. Grdnz gi bi, bu tepkiler ve kimya ile ilgili bir ey deildir. Bu, bedenin nsann mayan gn, hastal kutsal blmleriyle ancak, niyet partnerlik bilimciler edenlerde iinde onlarn ya da biliiyle sonularn ilgili her dir. Bu kutsal blmler bilim tarafndan grlmeyen ve tann blmlerdir; hayatta yok kalmaya edenlerde bedenlerindeki grrler.

(kendiliinden

iyilemelerde)

nsann niyetinden daha gl olan bir ey yoktur. Szn ettiimiz bulu ie yarayabilirdi, ama onun vir sn nsann bedeninde devam varln edilmesi niyet etmeyi srdremeyecei gerekirdi. Ondan srdrmesi noktaya sonra dek bile, ki uygulanmasna hastadan

iyilemeye

istenmeliydi;

bu, 3Bnin, hibir deneysel uygulama kural, dozaj, tepkisi ya da fizikte anlay olmayan bir baka sistemle gizemli bir bi imde karlat tm bu sre iindeki bir baka yadrgatc Bilim genellikle byledir ve onlarca yldr izin retil vermek prensiptir.

mi olan eyden kurtulmak ve yeni bir eyin ie yaramaya ve uygulanabilir olduunu gstermeye balamasna uzun bir zaman alr. te bu yzden bu ilk deneyin ayrntlar n -ne zaman, nerede ve kimin tarafndan yapldn- akla myoruz; ancak, eninde sonunda tm bunlar bilinecek ilk ve bu deneyin fizii geerli olarak kabul edilecektir. Gelecein anormal urlar ok-boyutlu (kanserleri) bulular, ve virsleri bedendeki hastal, son de temizlemekte

rece etkili olabilir. Ama bulular sadece ilk niyeti tayabilir ve ne kadar iyi olsalar da, nsann esas kuantum kayna -yani
204

kendi iradesini ve niyetini- kullanarak onlar tamamlamas ge rekecektir. nsann niyetinin, saf enerji almasnn, duann ve me ditasyonun ya da fiziksel bir buluun Dokuzuncu Tabakaya uygulann anlamanz zor olabilir. Bu yzden, size bu konu da bir igr vermeye alacaz. Otomatik vites sistemini ha trlyor musunuz? O sistemde paralar birbirleriyle karlkl iliki iindedir. Bir para bir eyi yaparken, aslnda evresin deki dier paralarn rollerini deitirir. O sistem iindeki hi bir ark, supap ve vites tek bir ama iin deildir; nk o, bir dierinin yapmakta olduu bu Bu eye karlk veren karmak ile iliki bir oranlar senaryosunda kullanlrken, deiir.

SHECHNAH-ESH,
lam, bir mak Genileme bilinci Alevidir.

Dokuzuncu iyiletirici bir

Tabaka tabakay nemli nsani

lendirilen branice Tanr ismidir. Benim bu isme verdiim an kullanmay bir bir ey ni renen ve her gn hcrelerine hitap eden nsan, genileyen alevlendirmektedir. kiilerin Sizin alevi olarak grmeniz, hatta onu kutlamak ve sonsuza dek hatrla istediiniz mezarlarna koymanz teliktir. Ayn ey bu tabaka iin de geerlidir, nk o ebedi dir, sonsuzdur ve kefedilmeyi dilemektedir. Biz, byk nsan (ykselmi stat) Saint Germaine say g duyuyoruz. Onun almas bu gne dek srmektedir, n k o, DNAnn Dokuzuncu alt, Tabakasnn nsan direkt bir bu kullanm blmdr; olan Mor Germainin Alev denen bir enerjiyle ilgili bilgi vermitir! St. zerinde bedeninin

nk Dokuzuncu Tabaka gerekten de ok-boyutludur ve ha rika bir ifa srecinin bir parasdr. Bu tabakann numerolojisi ilgintir. O bir dokuzdur, by lece o, tamamlamay temsil eder. Onun temsil ettii tamam lama tr, nsann ifa senaryosunun
205

ikinci

blmn,

Birin

ci san

Tabakadaki

3B

ilemini ve

tamamlayan gibi bir

ok-boyutlu Bu i

bir

ilemi n D iin y

uygulama

yeteneinin

tamamlanmasdr. tasarland bilen nitelikler

yapldnda, grmektedir. yaratmak tarafndan

tamamlanmtr nasl

men yerini almtr ve biyoloji, ilk bata uzun yaam, salk ve kendini DNAya netilir. Yine, dokuz'u (Birinci Tabakann says olan) bir ile bir letirdiinizde, on saysn elde edersiniz. On, numerolojide birdir ve bu yeni balanglar temsil eder. Bu ifa tabakas nn balang ve son zerinde merkezlenmesi ilgin deil mi dir? Balama ve tamamlama iki denge kutupluluudur, nsan bedeninin alfa ve omegasdr. Szn etmi olduumuz denge budur. iyiletireceini olan sistem yerletirilmi (dmen)

Dokuzuncu zeti

Tabakann

nc

Lemuryan

Tabakann

Dokuzuncu O, snn nc ok

Tabaka,

nsan

ifasnn Baklk

eksik

blmdr. kimya yolunda

Lemuryan tesinde,

Tabakadr.

sisteminin

o, bedenin

iinde bulunan, neyin

gitmediini bilen ve muazzam ifa gc ve istikrar salaya rak hcresel yapy kuantum dzeyde deitirebilen bir enerji dir. nk kn Bedendeki o olduuyla hibir ilgili kimyasal ve lineer tepki buna ok yaklaamaz neyin tesinde bile, mm ok-boyutludur dolaysyla, fikirlerinin nsann

alabilir.

O, statlarn mucizevi ifa enerjisidir ve St. Germain ve Mor Alev ile ilikilidir. Bu (bilinci), tabaka ifaclarn hareketsiz saf bir ekilde almalar durur, ve nsann insanln niyeti halen enerji

zerinde alt baz yeni mekanik bulular gibi deiik kay


206

naklardan

gelecek

boyutlar-aras

iaretleri

bekler.

O,

nsa

nn kendini iyiletirme, salkl ve ok uzun bir mr yaama yeteneinin senaryosunu tamamlar. O, sanlara caklarn zuncu nc aittir; Lemuryan Tabakadr; onu kendi kendilerine Pleiadeslilere iin deil, n kullana nk bedenleri genleme, Lemurya nasl

renerek

kendini-iyiletirme Gen

ve salkl yaama yeteneini vermi olanlar nsanlard. Doku Tabakann aktifletirilmesi dnemindeki leme Tapnaklarnn amacyd.

207

10

DNANIN DRDNC GRUBU Onuncu, On-birinci ve On-ikinci Tabakalar


Kryon

10

DNANIN DRDNC GRUBU Onuncu, On-birinci ve On-ikinci Tabakalar


Kryon

DNANIN DRDNC GRUBU: Tanr Tabakalar


Tanr kalardr. bakalarn varlklar, mak tabakalar Onuncu, nitelikler On-birinci imdi en ve On-ikinci yksek Taba

Boyutlar-aras ne bu

dzeydedir sevgili ol ta

ve bu tabaka hi 3Bde deildir. Aslnda, birok kii bu ta yaptklarn tabakalarn sadece merak edecektir. belirli bir almalsnz. imdilik, ileve Bunlar bazlarnn sahip son

yerine,

olmalarna

bakalar gibi ilemler ya da anlar deildir; onlar yemein iin de pitii tencere olarak dnn. Yemek yeme ve varlnz srdrme lar srecinin iinde bir paras mutfak tanrsal aletleridir. divan Bu tabaka eder ve DNAnn oturduu temsil

dierlerinin var olabilmeleri iin gereklidirler.

ONUNCU TABAKA: Tanrsal nan - Birinci Tanr Tabakas (bkz. s. 362)


Siz, inancn ceiniz kendi yaam bir enerji tanrsallnz geirmenize olduunu anlama ars olmas iin Bunda olan bir tanrsal ger

yardmc

kullanabile

dnebilirsiniz.

eklik vardr, ama anlattmz dier tabakalar bu aryla do ludur. Yksek Benlik (Altnc Tabaka) bu keif iin bir kanal
210

dr. yleyse bu Onuncu Tabaka gerekte neyle ilgilidir? Bu, sonraki iki tabaka gibi, tamamen kuantum bir taba kadr. olduu kuantum Bu onun bir gerek gelir. bir Benim kuantum 3B halin nsan niteliklerine olduum zihni sahip ey, anlamna sylemek zere

halde

bulunmayan

tarafndan

tam olarak anlalamaz! Diyelim ki bir ressam bir tuvale resim yapmak zeredir. Ama bu resmin bir arka pln, bir zemini olacaktr; bylece, ressam tm tuvali ak maviye boyayarak balar. Ondan sonra onun nesneleri resmederken kulland her boya bu ak mavi zemin divan iinde yer alacaktr; bu, ressamn, resmedecei dier her eyin enerjisini yakalamasna yardmc olan srekli, -bulutlar, deimez bir renk enisidir. Sonra ressam bu zeminin

zerine

nesneleri

tarlalar, iekleri ve aalar- resmeder. Sonunda tam bir 2B tablo yaratr. Eer siz bu ressama, Mavi nerede? diye sorar sanz, o size, Heryerde. Ben bu resme onunla baladm diye cektir. Siz, Evet, ama nesneleri resmederken onu dier renk lerle rttn diyebilirsiniz. Ressam o zaman size yle diyecek tir: Evet, ama o hl orada, dierlerinin altnda; siz onu g remeseniz de orada hl mavi var." Buradaki mecaz udur: DNAnz, geriye kalann yerine yerletirmek ya lah da yaam plnnzn bala

resmetmeye

mak iin Tanr tabakalarna sahip olmaldr. yleyse bu taba kalar zemin rengi olarak dnn. Bu zemin rengi DNA ta baka saylarnn sonunda (10, 11, 12) yer almaktadr, ama bu retide lineerliin bulunmadn size en banda sylemitik. Bu yzden, imdi sizi bu saylarla bir halka yaratmaya, zihninizde altn bir DNA yz yaratmaya davet ediyoruz. Bu yzk birden on ikiye kadar kesintisiz bir halkadr ve ona baktnzda aikar bir balang ya da son gremezsiniz. By
211

lece elinizde, on iki blme ayrlm, ama bir balangc ve so nu -dolaysyla da lineerliikartrp bir olmayan bir yzk vardr. Bunu imdi yap bu altn yz eritecek ve yeniden dkeceksiniz, bylece tm blmleri tnzda, DNAnn dedir? birbirine artk belirsizletireceksiniz. blm yleyse ak-mavi ya bu da herhangi tabakay tanmla nere gibi

manz mmkn olmaz. te bu, bu retinin dndaki, gerek alma Tanr biimidir. Onuncu Tabaka tabakalar, zemin rneindeki

dir; onlar DNA tayfnda her yerdedir ve blmlere ayrlamaz lar. Ama biz yine de bunu yapacaz ki, siz, ressam bu ie ba ladnda tuvalin hangi renklere boyanm olduunu bilesiniz. Evet, ama eer zemine Tanr tabakas katarsan, o zaman tuvali renkle boyam olursun. Onlarn hangisi zemindir? Onlarn hepsi zemindir, kuantum bir eyi nk bir hepsi ayn anda bir boyanmt. bulunan O, Bunu anlamaya alma, sevgili nsan; sadece, onu kutla. Gerekten de bulunan hal, dolak halde tek paracklar ierir. Bu, ayn zamanda her yerde ve hibir yer aklamaya almann yoludur. rastgele grnen ve lineer olmayan kuantum eylemlerin biro unun temelidir. Siz ayn zamanda her yerde bulunan nitelik lere sahip olduunuzda, artk onlar -daha nce yaptnz gi bi- ayramaz, sayamaz ya da aralarnda bir snr oluturamaz snz. Sizin tm lineer hesaplama ve geometri kurallarnz bir eyin her yerde olmasn desteklemez. nan tabakas da byledir. O, gereksiildiinde, tm ta bakalar etkiler ve o gerekten de ok gereksinilir! Siz, yaam nzdaki ramlarna kullanarak ezoterik gittike nitelikleri daha anlamanza ok aina neyin olurken yol ve am oldu unu hi merak ettiniz mi? Siz, Yksek Benliin spiritel kav ezamanll ba yaamnzdaki durumlar birlikte-yaratmaya

larken, gerekten lineer olan bir yaamdan daha ok uzakla 212

tnz ve evrenizdeki kiilere daha yabanc grndnz! ok spiritel olan ve Tanry sizin kadar ok seven bir ok garip, rak, byk kii, sizin yapmakta olduunuz her ey yersiz, uzaklat. yabanc, Ne de hatta sonra dengesiz grndnden, esnasnda snf terk sizden

olsa, eer siz saylar grnmez bir frayla gkyzne yaza hesaplamalar yapmaya sizden onlar etmenizi kuantum rastgele matematik olmaya deitirerek retmeni Biro baladnz matematik unuzdan, karar vermiseniz, daha

olaslkla

isteyecektir!

dnnzde

iin yaam snfn terk etmeniz istenmitir; oysa o, sizden onu anlamay renmenizi istediimiz dntr. Tanr almas ok-boyutludur, boyunca birok nsanlar kez ise deildirler. ve Bu, Kryon onu anlatlmtr partnerim

her gn grr. O bunu sunumda bulunduu yeni a salonla rnda bile grr, nk oralarda eski 3B metafiziine saplanp kalm olanlar da vardr. Orada onlar, medyumlar ve ifaclar, bir seminerde retilmekte olan bu retiyi kavramaya alr lar. Ama bu srada onlarn zihinleri tm bu retiye itiraz ede rek, yle der: Tm bu bilim de nedir? Kendimizi yaamn akna braktmz, istediimiz zaman medyumluk yaptmz, uzun derin meditasyonlar ve bir sr iyi, gl enerji al mas yaptmz o gzel eski gnlere ne oldu? -drt saatimi zi meditasyon yaparak, gezegene ve birbirimize enerji yollaya rak geirdiimiz o toplantlara ne oldu? Benim buna bir ya ntm var, ama birounuz ondan holanmayacak. Sizin enerjiyi snz? np spiritualiteniz bir zaman olabilir tekml ediyor. Yaratabileceiniz neden Siz, her imdi Sizin kalm anda yaratabilecekken, deimitir! bu birbirinizin duraan ve

gzlerine bakarak ya da mantralar syleyerek saatler harcaya ereveniz misiniz? ebedi -ve ok rahat- olduunu hissettiiniz bir sisteme sapla Zamann
213

noktasnda,

Dnya

zerinde iinde ten

barn, saatler

kk

gruplar kiiler Dnn:

halinde Bu,

oturup kadim

bir

alfa

hali yap

geiren musunuz?

tarafndan

yaratlacana

gerek

inanyor

nsanlarn

m olduklar bir eydir ve siz hl o kadim sistemde kalmak istiyorsunuz. Sizin derin spiritel DNAnz tekml ediyor, ya amnzda kuantum hale gelerek Dnya iin ok daha fazla e yi baarmanz salyor. Siz imdi, sadece oturmak ve olmak isteyen, mantralar syleyen yzlerce yeni acnn gcne sa hipsiniz. Merkabahnz ok yksek bir titreimle bir yerden baka bir yere giderken, siz tek banza bu gezegenin k-ka ranlk dengesini etkileyebilirsiniz. Bu szlerle sizi incittim mi? Niyetim bu deildi. Niyetim, sizi yeni bir kavrama uyandrmakt; baladklar balamanzdr! meditasyon nsanlarn, kavramna Siz yaparak bunu eski grn size mmkn olabileceini sylediinin ok tesindeki bir yere ulamaya rnn dece londaki olmasna muktedir olmaya uyandrmak artk sa t. Bu, statln incelemesidir! Bu, sizin bu dnyann statla enerjisini bir stlenmeye oturup titreimini iindeki iin dengesi etmek bir koltua baaramazsnz. Me stat ve

Her eyin bir yeri vardr ve bugnn grup meditasyonu, sa bireylerin yardm ykseltmeye Yaratcy kullann. vardr ve odaklanmaldr. bulmasna bu kitabn ve meditasyonun ditasyonu, birbirinizin

imdi

tezahr-ettirmenin

rettii

ey, yeni metafiziin eski metafizikten karak tekml etmek te olduudur. Metafizik szc fiziin tesi anlamna gelir. Bugnn zlerkeniyiletirin! fizii artk ok-boyutluluu herhangi kvetin bir kefetmiken, tesinde siz -orada d Onu nn enerjisi iinde oturmu, vecit hali iinde saatler geirmeyi eyin deilsinizdir. bu ekilde dnn. Bir banyo aln, sonra dar kp gezegeni ylece iinde oturup kendinizi elendirme yin. O, dnn spiritualitesi idi.
214

Kryon, sen grup meditasyonunun artk ie yaramadn m sylyorsun? Hayr, yle demiyorum. O ie yarar, ama bir at ve fayton da ie yarar. O sizi gideceiniz yere eninde sonun da gtrecektir. Ama sevgili varlklar, artk zamannzn olma dn hissetmiyor musunuz? Sizin zamannz yok!

VAYKRA, bu Onuncu Tabaka ile ilikilendirilen brani


ce Tanr ismidir. Benim bu isme verdiim anlam, Tanrsall a rca, Tanr maya ar/inizdeki Tanrsal ary tabakalarnn temsil anlamna Tanrnn birincisidir eder. gelir; yer O, Tannmasdr. olarak ve nk alan, kendi bu da Bu tabaka, ay O, anla yeni Tanrya ile ilgili Varolu Kayna adlandrlabilir. tanrsallnz birdir; bir, bir nsann Tabaka O

numerolojide

balanglar Bu

inanma olaslyla ilgili olarak yaratt birinci enerjidir. kitabn sekiz arkasnda saysna srecini Onuncu illstrasyon yan bir benzer. yle deildir. Bu sonsuzluk bak

semboldr; nk bir nsan, ilk kez, balangc ve sonu olma dnme balatmaldr. illstrasyona tnzda, onun ayrca bir gkkua olduunu da greceksiniz. Bir gkkuann aslnda bir daire olduunu biliyor muydunuz? Bir gkkuann bir balangc ve sonu yoktur. Ressamn, sra bu tabakay tasvir etmeye geldiinde, bu ekli ve renkleri gr m olmas ya bir da rastlant deildir. O, derin inan O tabakasdr, ku sonsuz bir potansiyele sahiptir ve gkkua gibi, kapsanamaz, ayrlamaz tir. yleyse imdi bu enerjiyle, bu DNA tabakasyla ilgili bir eyi anlatalm. Hepiniz, spiritel herhangi bir eyle ilgilenme yen kiileri tanrsnz. Evet, onlar kiliseye gidebilir ve aileleri ni ve i yerindeki arkadalarn honut eden bir protokol uy gulayabilirler. Ama ne yaptnzdan
215

ayrntlaryla

belirlenemez.

gerekten

antum bir etkidir. Bir nsann niyetiyle boyanacak olan bir renk

onlara

sz

ettiinizde,

ya

sizden

hemen

uzaklarlar

ya

da,

eer

sizi

umursuyorlarsa,

Bu bana gre deil derler. te bu, o tuvalin zeminini hi boyamam olan bir nsan dr. Orada, zerine bir temel ina edilecek hibir divan -ve o kiinin byle bir kitab almasna neden olacak hibir ey- yok tur. Aslnda, bu bilgi onlar iin gerek deildir ve biraz garip tir. Bazlar deli samas terimini bile kullanabilirler. yleyse burada en iyi ekliyle zgr seim vardr. Tanr salla ar iitilmemitir, dilenmemitir; o, nsann gerek ten istedii bir ey bile deildir. yleyse unu anlayn: Bura da, bir Tanr tabakas olan, ama nce nsann onu semesi ge reken bir tabaka vardr. O, dier eylerin daha sonra tohumla np bir anlam ifade etmesi iin boyanan zemindir. Joe, Onlar nde tek en iyi otuz dostu ve Markn Mark yaam bir bile cenaze maden deildi. trenine Joe, katlmaktadr. ld nnde Rahip buna sevgi madencilerdi henz bana iin patlamasnda tabutun dnmektedir. gitmitir gelir ve ve Joe ona

yanda

oturmu, teselli

hakknda Mark yanna

ieri girdiinde, Joe aktr. Kalbi scak ve yumuaktr ve ac ektii istemektedir. Joenun inanamamaktadr. Rahip,

dolu bir Tanrdan ve Markn imdi Onun yannda olduun dan sz eder... Yaamn bir dng olduunu ve Markn farkl bir biimde hl onunla birlikte olduunu syler. Joe, bu ko nuda dnr ve gerekten, yaamnda ilk kez bunu hisseder! Joe, bir kvlcmn Vayikra denen -ve bu deerli ruhun yeni bir gerei olanyu, bulmasn bir alevi salamak iin fazla arasnda mesai terk yapmaya Bu gnll Joe Ve tututurmasna Pazarlar izin vermitir. gerek,

(kiliseye

gidilen)

etmeyecektir.

bu gerek, bir gn bu adamn, Efendim, ltfen bu konuda ba na daha ok ey anlatn demesine yol aacak bir zemini boya maya balayabilir.
216

Madenci Joe, cenaze treninden ayrlr ve rahibin syle dii eyleri dnr. Gerekten de, evresinde dostunun varl n dul hissetmektedir. eiyle birlikte Sonra alar Markn ve ailesini ziyaret eder, onun ocuklarn teselli eder. Tanrnn

onlar gerekten umursadn ve Markn enerjisinin hl ora da olduunu dnerek aka alar. Bu ona yola devam etme arzusunu baka, yesinde verir! kendini Bu dnceyle bir glmser. madencinin O, BANG! kalbinin Onuncu efkati Ta sa Joenun yaamnda,

aktifletirmitir.

doktrin

deildir.

Meleksi

bir ey de deildir. O eylerin hibiri deildir. O, bir zemini bo yamaktr, bylece bu madencinin verdii her karar onun iin spiritel olarak doru olacaktr, bir inan tabakas var olacak tr; yani, bu iman onu nereye gtrrse gtrsn, onun ima nn yaratmasna yardmc olan bir dzen var olacaktr. Onu Joe yaratmtr ve yaratt ey araynda ona yardm etmeye balamtr. Yaratcy her yerde, her durumda, her derecede kendi iinde bulan insana ne mutlu, nk gezegenin titreimini de itiren ey budur. Dolaysyla, bu spiritel niyete, sorulara ve gizemlere karlk veren bir enerjidir. O, Gerekten bir Tanr var m? Bilmek istiyorum diyenlere yardmc olmak iin oradadr. Bu nu akademik bir biimde soranlar akademik bir enerji elde edeceklerdir, bir inan tabakas deil. Bu tabaka saf niyete ve efkate karlk verir.

Onuncu Tabakann zeti


Onuncu nsann zgr seime Tabaka, baldr Tanr ve bu tabakalarnn ilk ondan birincisidir bir ve bir

Tanry

arayn

balatan

ok-boyutlu istenmedike,

tabakadr. nsan

217

spiritel herhangi bir eye ikna etmek iin hibir ey yapmaz. Bu ondan n istendiinde, yardm gibi, sadece eder, bu renime nsann tabaka izin verir, ama hl kendi retmek ya da ikna etmek iin bir ey yapmaz. Sadece anlay yerlemesine Dier deiik spiritel da gerei bana kefetmesine izin verir. tabakalar hareketsiz gelen durarak, kaynaklardan ezamanllk yoluyla boyutlar-ara

s iaretleri bekler. O, birinci Tanr tabakasdr ve nsan bu nu isteyene, fark edene ya da buna muhta olduu bir durum da bulunana dek, tam olarak uyanmaz. Sevgili bir enerjinin nsan, DNAnda en iyi senin haliyle inanmana Tanrnn yardmc sevgisidir! olan O, bulunmas

zgr seimle ibirlii yapar, ama bir kez sen iindeki Yarat cy aramaya karar verdiinde, o bu zemin boyama iine giri ir, ki bu sen spiritel yolda ilerlerken baktn her eyin sana anlaml gelmesine yardmc olacak bir eydir. Bugn tadr. te Joe, maden Tanrnn kuyularna murat inerken Markn onunla Markn yz birlik olu n yannda tamaktadr. Onu boynuna bir kolye gibi takmak Dostunun ettii biimde Joe, olduu dncesiyle glmsemektedir.

nun vaftiz babasdr ve Tanrya olan inancyla gurur duymak tadr ve bu onun kendinden daha gen erkeklerin nnde ifa de etmekten utanmad bir eydir. Kilisede diz ker ve Tan rnn sevgisinin iinden aktn hisseder. O, kendi yolunca spiritel bir adamdr, Tanrnn gerek olduuna ve onun iin de yaadna ikna olmutur ve tm bunlar Markn lmn den tr ortaya kmtr. Bu yerde tabaka hakknda zemin syleyeceklerimizi Joenun bitirmeden DNAsnn nce, iin size Mark hakknda da bir ey sylemek istiyoruz. Mark, her bulunan balantsyla, dedir. O, son nefesini verirken, Joenun gerei kefetmesine
218

yardmc

olmaya

niyet

etmiti.

Bylece,

Markn

lmnn,

trajik olsa da, Joeda kendine ait bir yaam yaratm olduunu syleyebilirsiniz. Ve bu dorudur. nk bu byle iler, sevgili varlklar; lmn ve kalp-krklnn trajedisinden, ounluk la, bu dnyadaki birok kii iin sezgisel idrakler kar; byle ce, len kiinin yaknlar ve sevdikleri bu Tanr tabakasn ger ekten nsann varlk aktifletirebilirler. sevgi birok dolu kiinin bir Dolaysyla, Tanry ve efkat yine ynelik kazanr ve bulmaya zihninde zgr-seim devam

sreci ounlukla tm acya ve lme stn gelir, nk len kalbinde yaamaya eder. Bu arada, Gaia, her yerdeki birok Mark sayesinde titre imini ykseltir.

ON-BRNC TABAKA: Bilge Tanrsal Dii - kinci Tanr Tabakas (bkz. s. 363)
Burada valarnda siyle ilgili kadnlar bir baka glmseyecek nk dersin ve erkekler burada gzlerini Tanra yu Ama

dndrecekler,

onlar

enerji

sunulduunu

dnecekler.

yle deildir. Bu, denge ile ve Pleiadesliler gelip onu size ver diklerinden beri nsan rknn sahip olmad bir eyle ilgili bir derstir. Bu, Saf efkat ve Ana tabakasdr. Bu da ayn zamanda her yerde bulunan ok-boyutlu bir tabakadr ve onlara arda bulunmadka hibir ey yapma yan Tanr tabakalarnn bir parasdr. O, dier tabakalarla do lak bir haldedir, ki bu onun gerekten kuantum olduu ve bireysel bir enerji olarak grlemeyecei anlamna gelir. te gerek: nsan doas binlerce yldr dengesiz olagel mitir fark ve imdiki deiim nsann erkek/dii beyin dengesinde ya da bir yaratmaya balamaktadr. Bilinciniz genler

tarafndan kontrol edilmez. Akaik bir deneyimin bilinalt ta


219

rafndan dnlar

kontrol nasl

edilir.

Tarihte

erkekler

nasl

davrandlar,

ka

davrandlar? ile balar.

Dolaysyla, Sonra, zgr

sizin

yaamdaki sizi

rolnz bilinme

nedir? O, DNAnzda enerjisel tarih olarak bulunan bilgi kaydedilmi-pln seiminiz yen blgeye tarken, o ya tekml eder ya da geriler. insanln cinsiyet meselesi ok uzun bir zamandr den gelenmemitir kinden daha ve erkekler, daha bir iri olduklarndan, kazanrlar! sadece, nsanl Bu, insanln en ilkel ve aydnlanmam olan ve hayvanlarn gelimemi olan zelliiyle fazla ilgilidir; hayvanlar nsanlara kyasla daha paylamtr!

n, erkek/dii dengesinin en dk noktasnda bulunmay sr drdn syleyebilirsiniz. On-birinci ya kabilmesini Bu yky Tabaka, mmkn efkatli klmak nsan iin dengelemek, bylece o n bilge, tanrsal diinin hem erkeklerde hem de kadnlarda orta mevcuttur. izin Tarihiniz nunla doludur, ancak siz hl onu onurlandrmazsnz. partnerimin anlatmasna vereceim, k ben kltrel mizahta o kadar iyi deilim ve partnerim bu konuda iyi olduunu dnyor. Bylece, az sonra geri dn mek zere, bu blm ona devrediyorum.

Komik Bir Dnya:


imdi, sadece gular eer tmyle yle kadnlarn olsayd daha ynettikleri bir dnyay ocuk hayal

edin. Bu hayal bir eydir. Ben size tarih bir ders vermiyorum, diyorum. bilgece Kadnlar dourduk by lar iin, bu dnyada ok az sava vardr. Onlarn annelik duy anlamazlklar halletmelerini salar, lece oullarn asla lme yollamazlar. Toplanan vergilerin

220

ou, nana

daha kadar

ok onu da

kadnlar yllarca trde

iin

ayakkab

imal

etmekte

kullanlr. yeni erkek fab yne sr

Erkekler sadece bir ift ayakkab giyer ve o ayakkablar ypra memnuniyetle gibi renkte bir ayn ve giyerler. Onlarn yaptklar ynetirler; konuur, grltl srlar -ve vermemeyaratr. ar amac dek ileri bir ayakkablar tpk ayn i eskileri olmaldr. Erkeklerin,

ler iin, hepsi rikalar vardr. Kadnlar tim ayn senin kurulu gzya ne

ayakkablar biimde anda Bu olan izin

dnyasn ve tutkular

ilgin herkes beri

toplantlarnda alardan

dklr

ykselir. mevcut asla

toplantlar, ortann ye ok Bu So bu On Son tpk sistemi

zamanda,

dndn

bilmesine

rine, drstlkten daha fazla i yaplr. Erkekler mantkl nuta, kadar lar iri bir eer iridir, bu

kaynaklanan bu yzden Onlar yapmak ki? o

zmler onlar onlarn

Bylece, yaparlar. yaparlar. neden deildir. giyerler.

durumdur. ileri

zor

ilerin

ounu zor

deilse,

olmulardr gmlei

Erkekleri sklene gmlein bir bir

giydirmek aynsn

ayn

manetleri

aylarca

ra, onlara sevdikleri ayakkablar gibi. Cinsel leecektir, sin tr, na zr daha iliki nk bir

verebilirsiniz, zaman bir

tamamen kadn

kadnn erkei Tanr buna

istedii herhangi erkekleri

gerek zamanda yaratm

arabilir ve erkek buna daima hazr olacaktr; bu da iki cin arasndaki ki bylece hazrlamak olacaktr. zarif bir Bir kimyasal bir kadn farktr. hamile o kimyas, uyumsuzluu bir kez byle olarak kalmak daha istediinde, karmak Bylece, iin, erkei hep erkein daima byledir, bu ha ii ha onlar

gerekmeyecek, Kadnn tutum bunu zamanlamaya

kimyasal duyar.

olduundan,

ihtiya

aikardr: doas

olmamas

zr olmak. Ama kadn st ste birok kez boalabilirken, erkek, gerei yapabilir. Erkekler

221

erken noktaya en

tkenirler. erimesi Kadnlar bata, iyi

yi iin cinsel

bir

kadnn kez

uygun iliki

bir

biimde harika onlar olduklar iin

dllendii Bu, ya ok re ellerin gitme rehber ve te onlar yarma yum tekrar ocuklar iin iin

birok

kurmas sadece

gerekebilir.

tohumlarn

hedeflerine ilikinin daha ve

ulamalaryla, aslnda stn

yaratr. lk iyi tirler. den leri mizlik lanan yine de

ratldn iddia edebilirler! kadnlar, cinsiyet bildikleri Sonra geleni ok eitimle gerekebilir, yemek erkekler yaparlar. nk sk bu piirme onlarn Bu yol erkekler temizlik talimatlarna boyunca yemek ve ilerini erkeklere kurslara ilgili yemek Ama Ancak, hayvan birbirlerini gibi

uymak temizlikle ve

erkeklerin

kitaplar

olarak nemli

amaktan

holanmaz

kimyasnn izlemeniz

nanslarn baarl Onlarn

unuturlar. olabilirler. dikkatleri ve kadn ynetime eden

konularda gerekir. gibi ok

igdlerine, Ara iin nun de nlecektir. ok edecei

gladyatrler bir erkek

giyinmeye fazla ounu bir ve

ruklamaya kayabilir. sra, bir Ama fazla yere dnebildii d bu olsa, ise, politik konuma seim olmasn asla ykselecek nlemeye seilmesi kadnlar, Ne de

iinin

kontrol

alacaklardr. Bakanlk

bir erkek kendi statsn bilmeli ve bir kadnn yapt eyi el erimemelidir. koltuuna Tanr korusun, asla oturmamaldr.

Sanrm, aalandn

partnerimin dndrtecek

biraz

ileri

gitmesine kullanmasna

izin

verdim. izin

Onun mizahn bir cinsi zecek ya da ona dier cins karsnda ekilde neden verdim? Onun erkekleri elenceli, ama aka alaltc bir bi imde resmetmesinin nedeni, bugn dnyada birok kadnn 222

ayn durumla -aslnda, ok daha ktsyle- kar karya bulu nuyor olmasdr. Siz cinsiyet farknn bu ekilde olmas gerek tiini gerekten Cinsiyet larnn desliler) dnyann dnyor musunuz? nasl olanlara bin yldr talara Pleiadeslilerin tasarlanm Kz Karde kuaa bu e kilde olduklarn dnyor musunuz? dengesinin ekmi Yz olmasnn Yedi olduu (Pleia aktarlan, o konusunda size byk bir ipucu vereceim. Size kendi DNA tohumunu deniyordu. birok kuaktan resmedilen

blgesinde

mitolojinin

unda, baz uzayl kadnlarn Dnyaya indikleri ve kk adam larn onlar kovaladklar anlatlr! Aslnda, erkekler hi de k k deildiler, ama kadnlar iriydiler. Uzay yolculuu yapmak kadnlara dyordu, nk onlar buna daha uygundular. Ple iadesli erkekler daha sonra geldiler ve onlarn da zel nitelik leri ve becerileri vard; bu tanrsal, bilge bir dii enerjiyi n plna karan, ok onurlu ve paylaan bir kltrd. Hem ka dnlar hem de erkekler bilimcilerdi, her iki cins de birbirine sayg duyuyordu ve onlarn kltrnde hibir cinsiyet engeli, hibir ablon ve klelik yoktu. Dolaysyla, bu dengenin nasl olmas gerektiiyle ilgili kay dedilmi-pln sizin DNAnzda bulunmaktadr. Yine, On-birin ci Tabaka da, siz onu isteyene dek ylece hareketsiz duran bir enerjidir. Ama yeni deiimde o hafife aktiflemi ve 2004teki Vens geiiyle birlikte daha etkileyici bir enerjiye kavu mutur. nanlmaz bir biimde, Vens geii Haziran 2012de tekrar vuku bulacaktr. Genellikle bu geiler yzlerce yl aray la meydana gelir, ama bu iki gei birbirine ok yakndr. Bu nun nedeni ne olabilir? nk gezegeninizin bu efkatli, ana enerjiye ihtiyac vardr ve Vensn Dnyaya aktard enerji tam olarak budur. O sevgi, gzellik, efkat ve yumuaklk ge tirir ve iki gei arasnda sadece sekiz yl vardr. Sekiz says,

223

tezahr eden bir enerjiyi temsil eder ve dnyanzn buna ihti yac vardr. imdi Hankten sz edelim. O, babasnn ve bykbabas nn alm olduu Hank, deirmene bununla almaya ilgilenmez; giden tipik bir er kektir. Hanke Vens geiinden sz etseniz, o sizden hemen uzaklaabilir! Dnya zerindeki milyonlarca Hank de ilgilenmez. yleyse bu geiin amac ve yarar nedir? Bu, Gaiaya enerji zerk etmektir. Gelecein yaktn depo ya doldurmaktr, ki bylece insanlk onun iin hazr olduun da, enerji oktan orada bulunuyor olacaktr. Gaia ve sizin DNA alannz birbirine ok dolaktr. Yerkrenin Kristalimsi A na hitap eden (onunla konuan), sizin DNA titreiminizdir. Si zinle Gaia arasndaki iliki o kadar gldr ki, bir Ik-iisi bir blgede meydana gelecek olan bir depremi nleyebilir! Bu nu n biliyor gelecei tr muydunuz? iin kitlelerin Bylece, bilgelii DNAnn ve mevcut artmaya bu tabakas yksek insanl titre hazrlanmtr olan

imden

balarken

aktifleme

ye hazrdr. Ama bu tanrsal dii enerji Gaiada depolanmaz. O sizin iinizde depolanr! Siz, gelecekte partnerimin ykde tasvir ettii durumu mu yaayacaksnz? Hayr. Siz, kadnlarn haklaryla deil, cin siyet eitliiyle ynetilen bir kltre sahip olacaksnz. O do al olacak ve herkese uygun ve doru gelecek. Bir cinsin g ve mevki elde etmesini engelleyen grnmez snrlamalar ya da cinsiyete-zg iler olmayacak. Bu imdiden oluyor, ama i ten gelen bir sayg olmadan... Evet, cinsiyet meselesini her iki taraftan da gren bir DNA tabakanz vardr, nk yal bir ruh her iki cins de ol mutur! Bu tabaka, her iki cinsiyetin de en iyi yanlarn talep eder ve size sadece biri deil, her iki cins de olduunuz hissini
224

verir. Bu, kar cinse kar sizde ok yksek bir sayg hissi ya ratr ve buna dayanarak kararlar vermenize yardmc olur. ocuk dourmann hissine sahip olan bir erkei ya da sava meydannda sralanmann nasl bir ey olduunu bilen bir ka dn hayal edin. Hepsi oradadr, sevgili varlklar ve doal, nor mal bir biimde -ve yal ruhlarn bu dnyadaki tm enkar nasyonlarnn hazrdr. Akaik Kaydndan yararlanarakdengelenmeye

CHOCHMA MCHA HALELU, bu On-birinci Tabaka


ile ilikilendirilen branice Tanr ismidir. Benim bu isme ver diim sadece anlam, Tanrsal Diinin Bilgeliidir. bir ana On-bir say saysnn, olmadna, aydnlanma anlamna gelen

iinde Kryonun saysn da tadna dikkatinizi ekerim. Yir mi bir yl nce yaynlanan Birinci Kitabmzda akladm gi bi, benim saylarm dokuz ve on-birdir, yani tamamlama ve aydnlanmadr: Eskinin tamamlanmas kitabn onu ve deiimin yer alan yaratt ills Ve bir aydnlanmann balamas. On-birinci Tabakann, aktr, davetkrdr ve sizi

arkasnda paylamaya

trasyonuna bakn; onun ortasnda bir iek vardr, O, yumu armaktadr. son illstrasyon da bir iektir: Yaam iei. Sana bir yk anlatmak istiyorum, sevgili nsan. Bu, si zin spiritel lideriniz olmasa da, dnya nfusunun yaklak bir milyarnn spiritel lideri olan bir adamn yksdr. Ka rol Jozef Wojtyla, 18 Mays 1920de dodu. Dokuz yanday ken, annesi ld ve bu onu yaam boyunca etkiledi. O, 1978 de Papa John Paul oldu ve o andan itibaren, 2005te lene dek bu dnyada olup bitenleri ok etkiledi. Onun spiritualitesi ztlklarn bir araya geliini ieriyor du. O, sann annesi Meryem olarak Tanrnn annesine ta pnyordu; ancak onun sistemi, ynettii kilisede kadnlarn li
225

derler

olmalarna

asla

izin

vermiyordu. kp

Bu, Meryem

yaamnn Anadan

byk yar

blmnde onu ok megul etmiti. nk o, znt ve ac hissettiinde dizlerinin zerine dm isterdi. Onun -kilisenin size asla aklamad- o ac ve s trap dolu yllar geirmesini salayan Meryem Anayd ve onu lm deinde karlayp a ve Tanrnn sevgisine gtren O, dan, bu Mesihin eylerin -Petrusun farkl kilisesini ynetenvekili olduun ama bu Meryem Ana ve kendi annesiydi. olabileceini dnebilirsiniz,

adam Meryem adl bir kadn sevdi. O zamanki ABD bakan Ronald Reagan Moskovaya giderken, Karola dant. Papa, o nun gzlerine bakt, Meryem Anaya dant ve u szleri sy ledi: Rus bakana gven, nk o da senin istediin eyi isti yor. Bakanlar kurulunun hibir yesi Bay Reagana bunu sy lememiti. Reagan, daha nce Ruslar ile yapt gibi, sert bir grme yapmaya hazrlanmt. Bu szler karsnda adeta afallad ve kendi din inancndan bile olmayan bu adamn d zerinde uzun uzun dnd. Daha sonra bu de gre hareket etti ve sonular ortadadr. Karol adl bir PolonyalI adam daki tanrsal dii enerji bunu yapmt. Dnyann deil, nk eiine Papann geldii sava Karol mu durdurmutu? en yk Yoksa Meryem Anadan gelen t m bunu yapmt? kisi de DNAsnn On-birinci Tabakas sek dzeyde aktiflemiti. O, kadnlara sayg duyuyor ve onla rn bu dnyadaki kt durumlar iin alyordu. Onun, Kato lik politikasn iin ynetenlerle adeta grp, tarih kadnlarn en azndan Bu rica, rahip olmalarna ve belki en sonunda kardinal olmalarna izin vermeleri eski yalvardn Alman gsterecektir. tarafndan eiine yollar Katolik kutsal gren kardinal iflasn reddedil getirmek

miti. Onun ismi Joseph Alois Ratzinger idi. kilisesini ykmn, hatta
226

ten sorumlu olacak olan kii Papa Ratzingerdir. Ancak, o bu grevde uzun sre kalmayacaktr ve yeni papa bu kilisenin grd en efkatli papalardan biri olacak ve Mesihin sevgisi nin sradan nsan ile tekrar iliki kurabilmesini salayacak e kilde kurallar Bu grebilir dengeyi kadnlarn dengedir. nefrete, Tanrnn, midir. Sen lm deinde nereye gidersin, sevgili varlk? Biro unuz bunu hatrlamadnz iin, ben syleyeyim: Sen ilk n ce annene gidersin! Tpk sen ilk nefesini alrken orada olduu gibi, son nefesini verirken de annen oradadr. O, uzun zaman nce lm olabilir, ama orada yatann evresinde dolanr ve seni sana herkesten gbek nce karlamaya ve hazrlanr. Seni dourmu bu ve kordonuyla kanyla balanm olan varlk, deitirebilecektir. tm Onlarn Hatta, o, ilk kez kadnlar On-birinci enerjiyi efkati, tan Onlardaki greve getirebilir. dnyadaki Bu misiniz? gremiyor statlardaki yaam fark, DNAnn bakmayn. gzlerindeki Bu Tabakasdr. dnyada olan statlarda dii

cinsiyetlerine Erkeklerin grebilir

musunuz?

gzlerindeki gc O, bu amala ve

misiniz? nk

kutsal,

rsal olan ve nsandaki On-birinci Tabakann yardm ettii bir oradadr; da cinsiyet neden blnmeye, olabilir. Bu, kimyasal nyargya tanrsal daha ktsne

bilgelikle

ortadan

kaldrlabilecek

sorunlarn i banda bulunduunu kabul ve tasdik etme bii

evresinde seni kutlayan tm meleklerle birlikte, seni ilk kar layan varlktr. O ok gzeldir, huzurlu olman ve onu tanya bilmen iin grnte nsan formundadr. O bekler, bekler ve sonra senin iin orada olur. Glmsemesiyle seni selamlar ve bu buluma bu dnya zerinde tm
227

yaanan sava

en

gzel

olaylardan anneler

biridir. Bu

dnya

zerindeki

meydanlarnda,

oullarn lar onlara onlar denizin anneler mn ve eder.

karlamak yksek

zere sesle

orada yaknm, tm olmak yandr

olmulardr. bazlar o kann da ve

Oullarn sadece pisliin

baz uzanp iinde, Tanr temsil

kucaklamlardr. altnda, oullaryla doumun birlikte ortak

Kumsallarda, iin ve

tarlalarda, sralanmlardr. Tanrnn

amurda,

bataklklarda,

sal dii, bu dnyadaki en gl kuvvetlerden biridir. O, l efkatini

Siz bu mecaz akl olarak analiz edip, Ama anneniz uzun zaman nce yeniden enkarne olmutur, bu yzden de siz lm deindeyken Tanr kendi yannzda snrl olamaz diyebilirsiniz. sama Kuantum bir Tanr iin yaptnz 3B tartmalar artk yeter! unu bilin ki, dnnzn tartmalarndan ok daha byktr. Anneniz oradadr ve bu olay banza gel diinde bunu bileceksiniz.

On-birinci Tabakann zeti


On-birinci n -anne Tabaka, Tanr tabakalarnn kincisidir temsil ve eder. ger O,

ekten de evrendeki en gl kuvvettir, nk o tm insanl enerjisi iinde zetlenenefkatini nsan onu istemedike orada olmayan bir enerjidir. Onu iste medike kadnlar bile ona sahip olmazlar. O, tanrsal dii ener jidir ve her iki cinsiyet iindir. Hepinizdeki anay temsil eder, ama sadece anay deil, tanrsal efkatli bir anay. Bu, birok din bir kadn dahil bile etmezken, sann annesinin bu kadar nemle vurgulanm olmasnn nedenidir. O, yaratan Prenses olaylarla Dianann aktifleen lm, tabakadr. Hint Okyanusundaki yumuatr ve tsu her nami felaketi ya da 11 Eyll olaylar gibi, bu dnyada efkat Kalbi iki cinsi de saduyu zmlerine ve huzurlu zamanlara aar.
228

Bu enerji iinizde depolanr, ama ayrca Gaia tarafndan kont rol edilir. Deiim ona en ok ihtiya duyduunda, bu enerji ortaya salverilecektir. Bu bir felaket deil, yeni bir enerjinin douu olacaktr.

ON-KNC TABAKA: Her eye Kadir Tanr nc Tanr Tabakas (bkz. s. 364)
Bu tabaka sizi artt m? Bu nc Tanr tabakasdr

ve bizzat Yaratcnn zdr. Tanr nedir? O, sizin evrenin her yerde olan, kuantum olan, bir balangc ve sonu olmayanyaratc zin enerjisi iin ama kullandnz 3Bde szcktr. O, sizin Tanr ayrca si iinizdedir, deildir. iinizde yaayan

bir paray blp ayrmtr, ki o para da dolak bir haldedir (Tanrnn bir paras - sizin bir paranz) ve bu sizi yaradl n bir paras yapar, iinizdeki Tanr gerektir. Bu dnya da yaam olan her nsanda yaratc bilincin bir paras var dr. Biz de de bundan Tanrnn sz ettiimizde, mu birok kltrde tartmalar Evet. Ama kar: Yani sen, insanlk tarihindeki en kt adamlarn iin bulunduunu sylyorsun? bu, onlarn onu tamamen bilmezlikten geldikleri ve yapm ol duklar eyi zgr seimle yaptklar anlamna gelir. Yani sen, onlarn ldklerinde, yaptklarndan tr cezalandrlmadk larn m sylyorsun? Evet. Ceza ve dl, insana ait olan -ve intikam ya da kutlama yaratan ve bir nsan hak ettii eyi al madka Bu nz sizin, bir tamam birok 3B olmayan kavramla kavramdr. bir Sizin paketi balayangibi, Tanr kavramlardr. yaptrd dllendirir yaptnz Tanrya

zihninizde,

ve cezalandrr. Bu kavram sizin tm modern inan sistem lerinizde yer alr.

229

Siz, cennette de bir tr kavga olduuna inanrsnz. Size gre, orada melekler iktidar iin birbirleriyle dvmektedir ler. Orada ynetim hiyerarileri vardr. Hatta orada, her nasl sa gl olmasna da izin verilmi olan ve sizin ruhunuzu ele geirmeye alan dm bir melek vardr. Orada intikam ve ceza, dehet ve nefret vardr. Orada meleklerle savaan iblis ler vardr ve Tanr her naslsa tm bunlarn ortasnda, neyin doru tadr. Bu size gerekten Tanr gibi geliyor mu? Hayr. Bu, okboyutlu bir halde orada olmayan bir eyi dorulamak iin elin den geleni yapan nsan beynidir. Bylece, o tm nsan nitelik lerini gkteki Tanrya kendi bir ykler ve alarn mitolojisi bununla doludur. edilir. Bir nsanlar kpee bilinlerinin elektrik tesinde dnemezler ret neyin yanl olduuna karar veren olarak bulunmak

ve bu olgu, Sen bilemeyecein eyi bilemezsin szyle ifade lambasnn niteliklerini mek mmkn deildir. Kpek onu anlayamaz. Hangi yolu de nerseniz deneyin, kpek onu renemez. Eer bir kpee ne yapabildiini sorabilseydiniz, o yle derdi: Ben her eyi re nebilirim! Bir sopay kapp getirebilirim, yerlerde yuvarlanabi lirim. Hatta, nsann el iaretlerini ve duygusal hallerini anla may bile renebilirim. Ben ok akll bir kpeim. Akl n san da ayn sav ileri srer. O, snrsz dnebileceini sanr, ama kendi realitesinin dndaki eylerle karlatnda tama men baarsz olur. Syle bana, sevgili varlk, sen bir balangc olmayan bir eyi dnebilir misin? Hayr, nk senin gerein her eyin bir balangcnn olmas gerektiidir. 3Bde yledir ve bu senin realitendir. Bilim bile evrenin bir balangcn yaratmak iin kendini esnettike esnetir, oysa gerekte evren hep vard; o sa dece, ok sk olarak yapt gibi, boyutsal zellikleri deitir
230

mitir.

Zamann

bir

balangc

yoktur.

Evrenin

bir

balangc

yoktur. SENN bir balangcn yoktur! Sen hep vardn ve hep var olacaksn. Ama nsan beyni bu geree kar kar. ok-boyutlu bir halde, bir yer diye bir ey yoktur. Siz snrl dnnz ap bunu dnebilir misiniz? Hayr. Size gre, her eyin bir yeri olmaldr. Aslnda, bir balang ve biti yeri olmadan, sizin geometriniz bile var olamaz. te bu yzden, sizin daireniz bile sonsuz sayda dz izgiden oluan bir sekizgen olarak Baz tanmlanr. Siz dz sizin izgilerin realiteniz dnda bir bile sayfa dnemezsiniz! bakmlardan,

zerinde yer ajan ve kendisini izmi olan ressamn kim oldu una dair hibir fikri olmayan bir izgi figr kadar snrldr. O figr sadece kdn zerinde yer alan ey hakknda d nebilir. Zaman bir daire, bir dng iinde bulunur, ama siz sade ce ileri doru bakarsnz. Sizin 3B zamannz ileri-doru bir eilimi ne karr; ona gre, gemite hibir ey olmaz, nk o duraandr (oktan olup bitmitir). Ya ben size bunun yanl bir dnce olduunu ama sylesem! sizin sizin Zaman kendine kar tepki ola O, seldir. Yani, sizin gelecek dediiniz ey bile gemii etkiler! Gelecek ysyla, o bilinmez, zaman-izginizde bugn yaptnz bulunuyor eyi etkiler. bilecek eylerin en gl potansiyelleri gerekten bilinir. Dola potansiyeller gemii etkileyen gelecektir. Eer zaman bir dng iindeyse, o zaman gemi bundan sonra ne yapacanz etkiler. Zaman fraktallarn lere inceleyenler benim da neden bunu sz ettiimi tam olarak muy bilirler, hatta, bu fenomeni incelemek iin baz temel forml sahiptirler. Mayalarn bildiklerini biliyor dunuz? Onlar bunu gzlemevleriyle zdler ve onu farkl gz lerle, bilinci tekrar ve tekrar etkileyen ayn zaman dalgalarn gsteren ezoterik bilgelikle grdler. Bu sizin iin ok mu ga

231

rip?

Evet,

siz

akl

realite

kutunuzun

dndaki

her

eyi garip

olarak grebilirsiniz. Yine bir kpei rnek olarak kullanalm. Siz bir kpein sevebildiim fark ettiniz mi? Tm hayvanlar ve bitkiler le minde sevginin temel gerek olup olmadn hi merak ettiniz mi? Siz hi bir bitkiyi sevdiniz mi? O bu sevgiye karlk verdi mi? Evet. Ancak, bir bitki dnemez bile. O sadece tepki gs terebilir. Bu size, belki nsan zeksndan bile daha byk bir eyin fark bulunduunu ettiler. Onlar, sylemiyor rastgeleliin yaam mu? Ya Tanrnn biiminin sevgisi aksine, grdler. her her As yerde ve her eyde ise. Son on yl iinde astronomlar da bunu ileyi iin olasla karn, evrenin yaratldn

tronomlarn baktklar her yerde, yaamn var olma potansiye li vard. Onlar bu harika ve beklentiye-aykr doal nitelie bir isim bile verdiler. Ona, zeki tasarm diyorlar. Orada, galak sileri yaratan ey her neyse, onun zekya sahip olduunun ve yaama eilimli olduunun bir kabul ve tasdiki vardr. Yaratc saf, koulsuz sevgidir, yaama eilimlidir ve tril yonlarca nu ruhun bir toplamdr. nk o Perdenin Dnya br zerinde tarafnda, de biri hari hibir nsan nitelii yoktur; o tek nitelik, gerek olduu bildiiniz birka olan sevgidir, gldr. Perdenin br tarafndan bu tarafa el demeden (deimeden) geen ve tanrsal ey vardr. Onlar sevgi, mzik, sanat, yaratclk arzusudur. Bunlar sizin sahip her ey olduunuz sizin ve yegne Tabaka geri niteliklerdir. Tanrnn Baka kendi i yuvay bulma

yapmnz, kendi icadnz, kendi 3B sisteminizdir. On-ikinci br tarafna suretinde orada yaratlmtr. nsanlarn nizdeki Yaratcnn sureti olan, bu tabakadr. Bu, perdenin dndnzde olacaklar anlamna gelmez. Bu ok komiktir! Hayr. Greceiniz ey Ya ratcnn suretidir, Tanr olan ok-boyutlu enerjinin size ok
232

aina gelecek bir ailesidir. Onun zaman, yeri, altndan kkle ri ve inciden kaplar yoktur. O, bundan daha iyisidir. O, yuva dr.

nsanln Gc
nsanlar radln ancak bu en ok byk ok alannz ki, uzayl gldrler. ironilerinden muhteem sekiz bir Onlarn biri, bir metre ziyareti ve bu sizin yan, 3Bde ok-boyutlu bulunmanz, ve Her nsan geldi. ai

bir hali fark edebilen her yaam formu tarafndan grlr. Ya iinizde kuantumluk tamanzdr

kuantum Diyelim

geniliindedir! Dnyay

byle bir alana sahiptir. gezmeye realitelere haldeki Bu ziyareti tek kuantum yoludur, enerjiye nk ok-boyutlu bir

nadr ve buraya da bu sayede gelmitir. Bu onun buraya gele bilmesinin ok-boyutlu yolcu luk neredeyse annda gerekleir; nk o, daha nce szn ettiimiz gibi, dolak bir hal yaratr. Bu, bir yer fikrini t myle geersiz klan ve her eyin her yerde olduu bir nitelik tir. Bir gn bilim, bir 3B nesnesinin dolak hale gelmesi, son ra da -zaten orada olduu- 3Bye projekte edilmesi iin nasl programlanacan tayamazsnz, birden tay olarak rinde bir kefedecektir! o odadaki Bir her bir odadaki, moleklden hibir kayna olmayan bir sesi dnn. Siz bu sesin nereden geldiini sap nk masann yaylmaktadr. ekil geici bi zerin O her yerdedir! Ama her naslsa, yeni bilim yoluyla, siz o sesi zerindeki noktaya Siz odaklanacak aslnda te onu gnn de programlayabilirsiniz. imdi siz bu sesi ancak eilip o nok dikkatle uzay dinlerseniz bir yolculuunu duyabilirsiniz. byle yakalayp yere koymusunuzdur. yapabileceksiniz.

Bunun

de dnn. Uzay geminiz istediiniz kadar byk olabilir ve


233

sizin

sadece

gideceiniz

gezegenin

doal yer

ortamn

dnmeniz uzayn nce aletini enerji u o

gerekir, nk -gitmek istediiniz tehlikeleri sizi hi ilgilendirmeyecektir. Szn Dnyaya karp, sahiptir, anda verdim, hi orada kendini uzak siz ama ettiimiz mevcut uzayl gelmemitir. Yapt

uzay

olmadkaDaha

ziyareti ilk

masumdur. ey,

ok-boyutlu deiimlerin onu

olabilecek

boyutsal iin

sini lmektir. Bu onun hayatta kalmas iin kritik bir neme tehlikeye bir bunu atmamak lmelidir. bir nk henz size, gelecekteki henz bilimin niteliinin ipucunu

kullanamazsnz,

aletin paralarn yaratacak bilime sahip deilsiniz. Bu uzay yolcusu evresine bakar ve birdenbire ok-boyut lu aletin ibresi lein tesine geer. Alarmlar alar ve uzay yolcusu anlar. kendini grr, bu su gezegeninde kayna piknik delik ormana ok farkl bir Orada ok eyin ilk bulunduunu yolcusu, nsanlar Ama kez lmn onlar -bir bir yakndaki yaklar. ormandr. Uzay

gstermeden

yapmaktadrlar. dualitesinin-

gzeldirler! ayn

onlardan yaylan enerji kesinlikle korku vericidir, nk o bir tekilliin kara enerjisiyle trdedir. Bu farkl, ama ok-boyutlu bir yolcu iin ok olaand ve teh likeli olan bir enerjidir; nk bu varln ok-boyutlu motoru, boyutsalln bu yolculuu Uzay sahip re de -dikkatle dengelenmi, salayan evresel, dolak kontroll halde her ve ok Uzay nsann met iere O, bu kesin bir biimde- yerinden edilmesine dayanr. O, bu varl, yapmasn tutar. bir sekiz yolcusu hemen oradan ayrlmaldr. yolcusunun enerji bu aletinde alanndan alan, grd ey, olduu kaynaklanmaktadr; yaratln gittiinde

geniliindeki yldzlarn

bizzat

unsurlarn

cek kadar ok gldr. Uzay yolcusu bunu daha nce, evren olutuklar yerlere grmtr. nu her bir galaksinin -hibir canlnn gidemeyecei- merkezin
234

de grmtr ve imdi burada o her bir nsann evresinde bu lunmaktadr! Uzayl ocuklar uzay da ona sahiptirler. bu Hepsi ona etki sahiptir! alanndan ziyareti, aracn yaratklarn

byk bir hzla uzaklatrr! Ve yldz haritasnda bu gezegeni tehlikeli yaam formlarnn yeri olarak iaretler ve bir daha oraya geri dnmez. O, byle bir enerjinin maddesel bir beden tarafndan nasl kontrol edilebileceini ve nasl kapsanabilece ini uzun uzun dnr. Siz buna ok hayal bir yk diyebilirsiniz. Ancak, o ger ektir, ok gerek. Sevgili nsanlar, size u soruyu sormama izin verin. Eer, size sylemi olduum gibi, evren yaam ile doluysa ve onlar istedikleri her yere neredeyse annda gidebili yorlarsa ve siz onlarn gkyznde 3Bde olanaksz olan hz larda hareket ettiklerini sk sk grebiliyorsanz, o zaman size u soruyu sormalym: Onlar, yz yl akn bir zamandr gk lerinizde tkl niz, ha bir grlmelerine mu? ramen, neden varlklar Beyaz Sarayn bahe sine inip kendilerini tantmadlar? Bunu yapmamalar size man geliyor her byk trl bir Dnya-d (ETleri) inceleyenleri deil mi? zel vardr, komplo istila teorisiyle karlarsnz, ihtiyalar yle

Bu teorilere gre, onlar bir eyi beklemektedirler. Onlarn da kuvvetine vardr. Onlarn galaktik hizalanmann gereklemesine ihtiyalar

vesaire, vesaire. Bunlarn hepsi en kt haliyle 3B varsaym dr ve nsanlarn kendi realiteleri dndaki eylere tipik yak lam biimidir. Korku daima nce gelir. Gerek u ki, bu gezegen, ilerinde DNAnn On-ikinci Tabakas denen Her eye Kadir Tanr bulunan YEGNE ya ratklar kapsar. Yaratc sizin iinizdedir ve siz bunu bilmez siniz bile. Sizin DNA alannz bunu haykrr ve o inanlmaya cak nin kadar gldr. O, dalar yerinden oynatabilir, Yerkre sarslmasn nleyebilir, volkanik
235

patlamalar

durdurabilir

ve yzlerce yl yaamay salayabilir. Ama siz henz buna inan mazsnz. Sizler iinizde bulunan eyi kefetmenin eiindesiniz. 1987de balayan ve (2012den itibaren) en az otuz alt yl da ha srecek olan bu deiim, binlerce yldr grlen ve kehanet edilen bir zaman fraktalnn sahnesini hazrlayacaktr. Kryon un burada bulunma nedeni budur. Siz ona girip girmeme ko nusunda zgr seime sahiptiniz ve girmeyi setiniz. O, Dn ya zerinde bar potansiyeline tm sahiptir ve bu, kitlesel olarak tek imdi din deitirip tek bir spiritel sisteme gei olmakszn gerek leecektir; ml n nk dnyadaki bilgeliini ve spiritel tanrsal tm sistemleriniz diinin tabakalar, ederek, sevginin btnl

kapsamaya

balayacaktr.

DNAnn

olmaya baladklar gibi, kendi kendilerini glendirecektir. Savasz bir dnya, herkesin ayn eye inand anlamna gelmez. O sadece, savan bir eski enerji barbarlk sistemi ol duu konusunda bilgece, tekml etmi bir fikir birliinin ol duu ve nsanlarn artk bunu yapmadklar anlamna gelir. On lar, nun) rini agzlln dnda, ve kurnazca ynlendirmenin kullanr Siz ve (maniplasyo dnyann kendi siz do ya bu yksek-bilinli Onlar mant

lak olduu ve lkelerin doa yasalarnn dnda olmad fik benimserler. birlikte alrlar! ama bunu am-diliminizde grmeyeceksiniz, sevgili varlklar,

rada olacaksnz. Bu kitab okuyanlarn bazlar bunun gerek lemesine yardm edecekler. ETler konusuna geri dnelim, nk herkes onlar hak knda daha fazla ey bilmek ister. Onlarn birok tr ve bir ok eidi vardr. Onlar yllardr bu gezegene gelip gidiyorlar d. Birou, az nce belirttiim nedenden tr asla geri dn medi. Buras onlar iin boyutsal olarak tehlikelidir ve onlar bu nu bilirler. Er ya da ge, buraya sevgiyle ve uygun bir biimde
236

gelebilecek olan bir tr vardr. Mavi sarmallar gzleyin, n k onlar onlar da insanln tekml yaratc edip k enerjilerinin varlklara geliini haber verir; Onlar Pleiadesliler imdi byle olmulardr, nk yz bin yl iinde dnmlerdir. dan korkmayn. Ancak, bir baka ET tr de vardr ve onlar bu grubun iinde boyutsal Onlar lar. en merakl uzay imdi, Onlar Korku, hayatta-kalma k korkuyu olanlardr. Onlar buraya geri dnmeye olamad ve bir Bu, za n nasl aralarn bilimlerinin yeniden-dzenlemeye yapmalarna ve bugn yardmc bile devam ederler.

eyi, nsann gcn neyin geersiz klabileceini fark ediyor bunu kefettiler nsann sokar. ve kullanyorlar. tmyle bilirsiniz, grdn, ham korkudur. kuantum kalbna gcn neredeyse bunu i yflatr, etkisiz klar. O bir ele geirmedir ve nsan temel bir Birounuz onun nasl yenmisinizdir

bir etki yaptn bilirsiniz. Saniyeler iinde, korku, temel ha yatta-kalma igds hari, hemen her eyi kapatr. Siz o s rada telefon Bu numaranz hatrlayamazsnz, yakalayp, yardm istemek yo iin baramazsnz, bir yumak gibi kvrlp tir tir titrersiniz. ETler, eer nsanlar (bilim kimyalar luyla) onlarla iftleebilir ve nsan bedenini tam olarak anla yabilirlerse, evrende var olan en byk gc elde edebilecekle rine ikna olmulardr. ikna Onlar, nsanlarn neyin sahip Bylece, bile olduklar bunu eye elde sahip etmeye ve biliyor onlara ger olabileceklerine alrlar. buna lik bir olmulardr!

nsanlar Bazlarnn ovu

korkuttuunu

renmitir

gvenirler. korku

maskeler nsanlar

taktklarn

muydunuz? Bu komiktir, nk bu azami etki yapmaya yne gibidir! korkuttuunuzda, birou istediiniz eyi yapabilirsiniz; ve onlar bunu yaparlar. Uzayllar tarafndan karlma
237

yklerinin

ektir;

onlarn

kardklar

kiilere

gemilerinde

yaptklar

ey

lerle ilgili ykler de gerektir ve hepsi korku ile gerekletiri lir. Allahtan, onlar sizin iinizdeki gc herhangi bir yolla, bi yolojik iftleme yoluyla bile elde edemezler. Bu g sadece n sanlar iindir ve hibir lde bilim ya da korku her eye kadir Tanrnn zn ele geiremeyecektir. ETler bunu gizemli bir g olarak grrler. Onun ger ekte ne olduuna dair hibir fikirleri yoktur. Bu ayrca, onla rn geri gelmelerini nasl nleyeceinizi size syleyecek olma mzn rn onlar tan da nedenidir. Eer da bu senaryoyu anlarsanz, Bylece, tanrsal aksi o zaman yreksiz nz takdirde bunu ETlerin en ok korktuklar niteliin sizin onlarn ne yaptkla bilmeniz olduunu anlayabilirsiniz. korkmak yerine, nk olan az saydaki kiiye diyoruz ki, cesaretinizi artrn ve eer karnzda baka bir belirirlerse, seenekleri onlar onlara san ve gitmelerini talep edin. Onlarn bunu yapmak olmayacaktr, adeta muazzam gcnz buharlatrabilir. Onlar

bilirler! Onlar gidecek ve sizi bir daha asla rahatsz etmeye ceklerdir. Ne yazk ki, bu bilgiye ihtiyac olan nsanlar bu ki tab sal asla grmeyecek ilgili bilgiyle olanlardr. doludurlar, nk basit onlar ve ounlukla ve komplo kr te blgelerde bulunmaktadrlar, korkuya-dayal

orileriyle

kurnazca

ynlendi

rilmesi kolay olan yaamlar yaamaktadrlar.

EL SHADA, bu On-ikinci Tabaka ile ilikilendirilen b


ranice eye Tanr Kadir ismidir. Tanrdr. Benim 3B bu isme verdiim on-iki anlam, says Her e numerolojisinde,

indirgenir ve o burada nc dili temsil eder. Bu, daha n ce de sylediimiz gibi, Ruhun, size sezginiz yoluyla mesajlar veren szsz, ok-boyutlu dilidir. , ayrca DNAnn, Ykse li ve Aktifletirme Tabakas denen nc Tabakasdr. Bun lar birlikte alr ve tanrsal deiim iin bir katalizr olutu
238

rur.

Daha

nce

akladmz

gibi,

DNAnn

nc

Tabakas,

Yksek Benliiniz olan Altnc Tabaka ile birlikte alr. Eer ben size ok-boyutlu numerolojiyle ilgili bir ders veriyor olsay dm, El Shadai ile ilikili kuantum saynn otuz- olduunu sylerdim! nk o n kendi zerindeki enerjisidir ve et kisi kuantum bir halde saylr. Kitabn arkasnda yer alan, bu tabakayla ilikili illstras yon yine bir iee benzer. Ben ona yaam iei diyorum, ama bu resm bir isim deildir. Bu sadece, bu illstrasyonun soyut olmadn gsteren bir ibaredir. O gerek bir eydir ve siz neredeyse uzanp ona dokunabilirsiniz. Bu altn iek asla son bulmaz grnr. erevenin dnda bile, onun srp git tiini grebilirsiniz lyas onun sonra mt. sen ve onun kendi tarafndan stad topuna gzellii seimiyle harika binmi gelen sizin dndnzden bu olay daha dn esa (Mer daha byktr. Peygamber Elia bu gre, k ykseldiinde, bir k topuna szck ra lyas, gzlemlenmiti. gibi Eliann

anlattna binmek,

grnmt;

srmek

anlamna

branice

kabah) de bu ykden kaynaklanr. Ama bu k topu lyas almak iin gkten inmemiti. Dikkat edin! Burada, nsan (l yas) gcne sahip km ve bir k topuna dnmt, ki bu onun sekiz metre geniliindeki DNA alanyd. O, lyasn okboyutlu alannn tm ihtiamyla aydnlanmt. Elia bu g rnt karsnda ok armt. stad bir k topuna dn m ve onu gkyzne doru srmt. Elia, atn ayrca, lyasn iine bindii k hibiri topunu beyaz olmadndan, Tabakas ektiini ancak sylemiti. byle Bunlarn 3Bde O,

Elia, bu ykseli srecine katlan ya da n katalizr enerjisini tanmlayabilmiti. Ykseli (DNAnn nc Tabakas), Her eye Kadir Tanr (DNAnn

239

On-ikinci

Tabakas)

ve

Yksek

Benlik

(DNAnn

Altnc

Taba

kas) idi. Bu, sizin iinizdeki Tanrnn tezahr ediidir. lyas zaten olduu- Tanr parasna dnm ve perdenin br ta rafndaki Hl, spiritel cekler. aileye her katlmt bir ve perdenin ne br tarafna anlamaya ilgili ait olan tanrsal enerji onu yuvaya gtrmt (3+12 + 6=3). tabakann bu yaptn Tabakayla alan en bu entelekteller, Biz dierlerinin On-ikinci olarak ama

sonunda pes edecek ve Eh, o hibir ey yapmyormu! diye nasl altklarn grebiliriz, nu gremeyiz. O sadece orada mevcuttur. Eer siz bir eylem tabakas aryorsanz, bu o deildir. Eer tanrsal yaam gc n aryorsanz, onu buldunuz.

On-ikinci Tabakann zeti


On-ikinci iinizdeki Tabaka, Tanr tabakalarnn kabul ncsdr Tm ve ta

Tanrnn

enerjisi

olarak

edilebilir.

bakalarn en kuantumu olarak, o gerekten de kendi DNAnz iindeki Yaratc enerjidir. Onun, var olmak ve nsann iinde Tanrnn tur. O, yaam daima kuvvetini yaratmaktan baka bir ilevi yok oradadr, ama tm dier ok-boyutlu tabakalar

gibi, nsan onun ne kadar gl olduunu ve onu nasl kulla nacan kefetmeye niyet edene dek, kendini gstermez. Tm tabakalarn iinde, bu dier on bir tabakaya karan (dahil olan) bir tabakadr; Tanrnn, var olan her eye nfuz eden sevgisi ite byledir. Dolaysyla, On-ikinci Tabaka, Tan rnn tm yaam kuvvetine, zellikle tanrsal nsana kar mn temsil eden bir enerji birleimidir.

240

11

DNA GRUPLANDIRMASININ ZET ... ve byk sr!


Kryon

11

DNA GRUPLANDIRMASININ ZET ... ve byk sr!


Kryon

DNA Gruplandrmasnn zeti


Buraya dek, DNAnn on iki on tabakasn iki ya da ait enerjisini olduu

sunduk. Bu srete, ayrca, bu drt grubu da sunduk. Onlar yledir:

tabakann

Temel Oluturan Tabakalar


Birinci Tabaka - Biyolojik Tabaka kinci Tabaka - Yaam Dersi Tabakas nc Tabaka - Ykseli & Aktifletirme Tabakas

nsan Tanrsal Tabakalar


Drdnc Tabaka - Melek sminiz, Birinci Tabaka Beinci Tabaka - Melek sminiz, kinci Tabaka Altnc Tabaka - Dua ve letiim Tabakas

Lemuryan Tabakalar
Yedinci Tabaka - Lemuryan Tabaka - Aklanan Tanrsallk Sekizinci Tabaka - Lemuryan Tabaka - Bilgelik & Sorumluluk Dokuzuncu Tabaka - Lemuryan Tabaka - ifa Tabakas

Tanr Tabakalar
Onuncu Tabaka - Tanrsal nan Tabakas On-birinci Tabaka - Tanrsal Diinin Bilgelii Tabakas On-ikinci Tabaka - Her eye Kadir Tanr Tabakas

242

Sizin iler ni

tarih

din

sistemleriniz liderleri

kutsal bir olarak

tarihe halk

sahip

ol

maktan ok uzaktr. Tarihi inceleyen herhangi biriniz, baz ki kendilerinin srecinin sz tapnak domu krallardan ve byk kitleleri yeni bir ve ynetebileceklerini kefeder ve kefetmez, kralielerden tmyle daha

ynetim

olduunu

grecektir.

Papalarn ok

amanlarn Tarih

geerdi

ve kraliyet aileleri bile onlara akl danrlard. tarihtir spiritel sistemlerinizin savalarnzn ounu yaratt ve bugn bile nsanlar bir araya getirmek

ten daha ok, bld aka grlebilecek bir gerektir. Bu gnn spiritel sistemleri eskisinden ok daha drst olsa da, tarih bu konuda dehetle doludur. Bir geerek, lerdi. zamanlar, kendileriyle bunu ve kilisenin ayn uaklarla askerleri dine toplumda yapyorlar. inan tm lkeyi aileleri at srtnda yoldan banda inanmayan ldrm

Bugn

Papalar

doru

sapmlard

birok

kurumunun

spiritel amatan daha ok parayla ilgilenen bir hanedan bu lunuyordu. O gnlerde bu nsan doasndan daha fazla bir ey deildi ve o bugn temizlenmekte ve olduu gibi grlmekte dir. Ancak, ve bugn tiksinti bile, kendini Tanrya adamas ortaya gerekenlerin kmakta ve nefret uyandrc davranlar

kiliseyi utansz bir yer yapmaya alma abas srp gitmek tedir. Bu onurlu bir abadr ve daha nce szn ettiimiz de iimin bir parasdr. Bu bugn gunun olarak arada, isimleri mitolojiye saklanmt. srlar, DNAnn srlar bile ya ve biliniyordu. da modern tarafndan Dnyann, Onlar, kur srlar onlar komplolarla Ama ilikilendirilen belli srlar korundu

indirgedii

tarikatlar

asla yazya dkmeyen yerli kabileleri dnda, az sayda kii on lar biliyordu. nsanln atalar daima spiritel gerein anah tar olmulardr. Byk katedrallerden, byk paradan, mu
243

azzam lar,

projelerden ve gibi

ya

da

binlerce

kiilik bu hi sizin de, ve

kalabalklardan biliyorlard. bu kimseyle zerinizde Yeni an

nce, On srlar

amanlar

bilgeliin ancak,

koruyucular imdi deiim biri

srlar

kendileri

olanlarn

dnda,

paylamadlar; Bu yaradln lerin

bulundu sadece, etti

undan, bu durum da deimeye balamaktadr. dnyann srlarnn ironilerinden hl taze hizalanmalarn olduu kiisel gklerdeki anlam (gezegen ifade

oluturduu)

bir

i Eski an bir incelenmesi olmasdr. Tm bunlar, spiri tel metinlerinizin hepsinin doru olmad anlamna gelir. On larn lerine ler, Kltrel hekim kun gelen kutsal zld birou, dostlara ok eski tarihten alnp kutsal kitabnzn olan iirler, arklar, hatta eer bir bugn baz siyasi o ya yasalar, bakire da yazlm mektuplar, ldrmeniz, ldrmeniz eyler olarak o Bu ayet yk kznzla byc kor sz dntrlm dinlerinizde, komunuzu onlar ierir. bir bulursanz kurallar kltrel kitabn ve

sloganlardr.*

Leviticus

kitab,

evlenmise

psiik hl

gerektiini

syleyen Tanrnn

paketinin bir paras olarak grlr, ama ou kez, gemiten ey grmezlikten zamanki hatta gerek bir gelinir. olarak Dolaysyla, ya grlmemesi dar bir ounlukla adamlar tarafndan

kutsal, nce,

yanlmaz, partnerim,

gerektii konusunda gevek bir kabul vardr. Yllar Kudste duvardaki kap olan inenin gzn ziyaret etti. Bir deve bu kapdan geemez. Birok kii, deve szcnn ilk Aramicede ip an lamna Ancak, inden, geldiini bu onun dnr, zaman ne nk iinde anlama onlar drt ayn dil ekilde yazlrd. evrildi Zengin szck araclyla syleyeyim.

aslnda

geldiini

bir adamn cennete girmesinin, bir devenin ine deliinden ge


* Bkz. Donald L. ODellin How the Bible Became the Bible (ncil Nasl ncil Oldu) www.kryon.com/Bible

244

mesinden daha zor olduunu syleyen ayet, zengin bir adamn Tanrya tccarn, eriemeyecei mallarn anlamna retinin ona eyi anlamna iin geliyordu. gelmiyordu. ibadet Onun ayr Bu, zengin ykl bir izin satmak avlusuna mallarla girmesine

verilmeyecei ret ile kutsal

devesi

o kapdan geemezdi! Dolaysyla, o zamanki din kural, tica birbirinden ne tutulmas bakn! gerektiiydi halkn, iin bunu dn ve ve bu bugn de geerlidir. Bu saduyudur, ama kutsal kitab yazan sahip mesine adamlarn ltfuna neden olduklar her yaptklarna olabilmek, kiliseye kurnazca Onlar, Tanrnn mazhar Bu, cennete girebilmek

vermeleri

gerektiini

oldular.

ynlendirmedir

Tanr deil, dorudan nsanlar yapmtr. Ruhun ilhamlar ok gzeldir ve birok ilham o zamana mkemmel bir biimde uyacak ekilde verilmitir. Fark ya ratm olan ey, o adamlarn onlarla yapm olduklar eydir. Dolaysyla, bu size Tanr hakknda deil, o adamlar hakknda bir sr ey syler. Daima peygamberlerin szlerinin ilk, de itirilmemi lamlara yanlardr. Tm gerekten bunlar, kutsal kutsal olarak grm olduunuz iin her eyin Onun olmadn anlamanz sylyoruz. el yazmalarn Bunlar, arayn. ve Mevcut Tanrnn olan kltrel an bakn. gerekle sevgisiyle parla

byk bir blm sadece tarihtir. Onun bir ksm lah olarak ilham edilmitir, ama byk blm o zamanlar iktidarda olan larn, iinde, kadim kontrol sizi halklarn uzak ellerinde hl tutanlarn szleridir. bu bilgiyi Ve size o kontroln ve un srlardan -kutsal sahip iin gerein, olduklar tembihler kitapta sunulan verecek

surlarndanritel liderin

tutmak

vard.

Yllar

boyunca, bu kita

kutsal kitap sradan nsan tarafndan okunamad; o sadece spi huzurunda okunabildi. Sradan nsann, b onun iin yorumlamalar amacyla bakalarna bavurmas
245

gerekiyordu. Bunun kontrol iin ne kadar uygun bir durum ol duunu grebiliyor musunuz? Ya o insanlar sizin imdi bildiiniz eyi biliyor olsalard? Ya onlar Tanrnn kendi ilerinde olduunu idrak etmi olsa lard? Onlar kim kontrol edebilirdi? Ya onlar bedenlerini mo dern zin tptan tandnz daha iyi ifalandrabileceklerini sinirlendirir miydi? bilselerdi? Ya onlarn Bu bir si ki birilerini

liseye hi ihtiyalar olmasayd? O zaman kim bir bedel de mek zorunda olurdu? Yantlar aikardr ve sizin temel bir ger ei bilmenizin zaman gelmitir. Partnerim dnyann birok yerine gider. Sizin bu toplan tlara katlan kiilerin saysn grebilmeniz fotoraflarn nternete iin, eker. partnerim O, bu kalabalk menizi lantlara maz, dinleyici ister. Bu gruplarnn fotoraflar kii ziyaret duyuru tek

etmi olduu her lkede bir deiimin srp gittiini sizin gr koyar. Kitlesel lar, ilan panolar ya da televizyon reklamlar olmadan, bu top binlerce katlmaktadr. dnda bir para Partnerim, talep oralarda bir sunum yapar, geride retisini vaaz edecek bir ekip brak seminer creti etmez, herhangi trde bir yelik iin isim toplamaz ve hibir rgt kurmaz. Sa dece, oradan ayrlp bir baka kente gider. Ama onun gittii her yerde, Tanr, bana sylenenden da ha byk m? diye soran binlerce kii vardr. Herhangi bir yap, rgt, kilise ya da genel olarak liderlik olmadan, insanlk kadim halklarn bildikleri eyi iitmek iin gelir. Bu bilgi onla ra doru gelir ve birou ebediyen deiir, nk bu muazzam bir srdr: Siz Tanrsnz ve iinizdeki g mutlaktr! Siz on larca siniz! yldr size sylenmi size iine olan skp kltrel kalm eyi kurbanl yapmakta brakabilir syledii olan di Ailenizin dnda olduunuzu

kutunun

alabilirsiniz.

Ayn

erleriyle birlikte kendi kaderinizi Tanryla birlikte-yaratabi


246

lirsiniz korkun niz. Bu

ve

en

sonunda, yerine,

birok

kiinin

sizi bar

inandrmak bile

istedii

son

Dnya bir

zerinde baka

yaayabilirsi arpmayacak. Man kutuplar neden korkutu

arada,

Dnya tekrar yer

gezegenle ama

Yerkabuu yetik ters

tepetaklak Dnya

olmayacak. zerindeki ktalar

Gne her

patlamayacak. fiziksel lmne Bu

kutuplar dnerek

deitirebilir,

canlnn

olmayacak.

Sular

ykselip

kaplamayacak.

cu kehanetlerin hibiri, bu gezegende grlm en byk n san bilincine elik etmesi gereken bir ey gibi geliyor mu? Ne den Gaia, sonra sizi yok etmek iin, sizinle uyum iine girsin? Siz makul bir nfus plnlamas uygulayacaksnz, evet, bu za ten gerekleiyor; ve ihtiyacnz olan enerjiyi Yerkrenin (ye raltndaki) kitab ssndan ve sahillere vuran gelgit dalgalarndan spiritel bedava olarak elde edebilirsiniz! Bu deiimdir ve bu sizin bu okurken Incilde, Canavarn) renmekte Vahiy saysnn olduunuz eydir. Artk saduyu dediimiz eyi kullanmann zamandr. blmnde, 666 olduu Deccalin sylenir. (Mesih-Kartnn, Bu korkutucuydu

ve bu saynn bir nsann alnna damgalanaca konusunda bir uyar da vard. imdi o kehaneti aklayacaz, nk o resm doktrinden baka bir eyi okumamanz iin bir uyar olan bir kehanettir. Srden ayrlmayn, sizin iin izilmi olan bu yol dan ayrlmayn, Deccalin sylenmiti? da lar bir bu yoksa saysnn aln? sorun. (hipofz damgalanrsnz. neden Bunu nsann bir Liderliin alnna bir olarak akras), kutusunun dnda dnmeyin, yoksa ruhunuz ele geirilir, tutsak edilir. damgalanaca Budiste ya adlandrdk ounlukla, Neden Hintliye, Bindi aln

Hinduya merkez

Hindularn salgbezi,

yksek bilince alan kap ya da nc gz olarak gr lr. O, beyindeki, nsan ruhunun yeri denen epifiz salgbe
247

ziyle ayn hizada yer alr. Neden alndaki tarih olarak kutsal olan bir iaret birdenbire Canavarn Damgas olmutur? Uya ry anlamaya balyor musunuz? imdi bir srr okuyorsunuz ve onun neyi ierdiini size gstereceim: Drt DNA grubunun n toplayarak balayan. Birinci Grup l.,2. ve 3. tabakalar ierir Bunun toplam 6 eder ikinci Grup 4., 5. ve 6. tabakalar ierir Bunun toplam 15 ya da (sadeletirildiinde) 6 eder nc Grup 7. 8. ve 9. tabakalar ierir. Bunun toplam 24 ya da 6 eder Bu alt yan yana geldiinde 666 eder! Drdnc grup 10, 11. ve 12. tabakalar ierir Bunun toplam 33 eder. Bu, numerolojide bir ana saydr ve Her eye Kadir Tanry temsil eder! Dolaysyla, tanrsallk Bu, Kadir Tanrnn. bazlar iin irkilten, geriye kalanlar iin de gerei ifa eden bir aklama olacak. Siz bu bilgiyle ne yapacaksnz? te bu sezginizin almaya balad yerdir, nk gerek ger ektir ve yal ruhlar, sizler, eer isterseniz bunu hatrlayacak kadar yeterince uzun yaadnz. Bu reti, bu bilgi, insanln -gezegeni glendiren, daha yksek bir titreim yaratan, huzurlu bir ifadeye izin veren, dram ve korkuyu yok eden- bir yere doru ilerleyebilmesi ve bu srete, burada yaam olan tm ykselmi statlara say g gstermesi iin sevgiyle verilmitir. nk bu statlarn hep si bu mesaj vermitir. 666nn srr udur: O, Siz Tanrsnz! enerjisidir... G Her ve DNAnn iindedir! 33n eye

248

12

DNA ALANINI AKTFLETRMEK


Celse Yeri: Boulder, Colorado Ocak 2010

12

DNA ALANINI AKTFLETRMEK


Boulder, Colorado - Ocak 2010

Merhaba, ylndan mesajlar ama rini beri

sevgili

varlklar, DNAda sarmaln

ben

Manyetik

Hizmetten ilgili

Kryon. Bugnk mesajmz DNA ile ilgili olacaktr. Ben, 2003 partnerime, ift ok fazla bulunan kimyasnn bu Bu enerjilerle ok veriyordum. tesinde, nitelikle bir ok-boyutlu boyutlu

onunla

btnletirerek, baladm. tabakalar iin,

enerjilerin srete,

partnerime

anlatmaya

DNAnn

retilebilmesi

ieren

retinin iine koyulacak on iki enerjiyi anlatacam ona sy ledim. Bunun tek bir nedeni vard: Bylece siz nsan bedeni nin kimyas iinde grebilecektiniz. saklanan kutsal ve muhteem bir sistemi

Bu bilgi sizin DNAya tapnmanz iin, onun paralar ve blmleriyle dikkate deer herhangi bir ey yapmanz iin de il, onu genel olarak anlamanz iin verildi. DNA, kimyann ok tesine geer ve aslnda Tanr-benliin ve Yksek Benliin paralarn ve blmlerini temsil eder. Ben bu tabakalarn ener jilerini partnerime 2003de aklamaya baladm ve bunlar bir kitap haline getirmesini syledim. Ama, partnerim yle olaca n dnse de, bu o zaman bir kitap haline gelmedi. Yaync da hazrd, ama ortada bir kitap yoktu. Ben, DNA tabakalary la ilgili tm isimleri ve tm enerjileri partnerime akladm, ama hl ortada bir kitap yoktu. Partnerim her yerde bu kita b bitirmeye alt, ama bunu yapamad. imdi bunun nedeni ni biliyor. nk bu kitabn evresindeki numerolojik nitelik ler ve enerjiler bir olmak zorundayd. Ayrca, gelecek olan,
250

partnerimin beklemek zorunda olduu baz eyler de vard. O yldr: zamanlar, 2010. partnerim Kryonun Onuncu Kitab Kitabn hazr ve lyordu, sonra da On-birinci Kitab hazrlad. Ancak, bu n Partnerim imdi On-ikinci hazrlyor siz onu okuyor ve dinliyorsunuz.* Bu bir tr (12). Bugnn tarihi 17 Ocak 2010dur (1 + 7+1+2+1). Bu da bir tr. By lece, tane e sahibiz ve ayn deerin bir ls mevcuttur (3+3 + 3). Bunun toplam dokuz eder ve o On-ikinci Kitabn tamamlann temsil eder! Bylece, bu ylnn gnnde, biz size kitabnda yer alacak olan DNA mesajn sunuyoruz. 2010un bu ilk celsesinde size hitap ederken, partnerime de bu mesajn yaynlanacak kitapta yer alacan syleyelim. O bu mesaj kda geirecek. imdi size szl olarak sunmad mz eyleri de, o bu mesaj kda geirirken ekleyeceiz. Part nerim, bu mesaj sizin gibi dinlemek yerine, okuyacak olanlar iin, bizim buradaki boluklar eylerin dolduracak. evresindeki nk dinleyici grubu anlattmz -okurun alamayaca-

bir enerjiyi alacak. nk biz bu salona, Kryona elik eden ve bir sredir bu an bekleyen bir varlk grubunu da getiriyoruz. Bugn bu retinin son blmn, DNAnn sonuncu ni teliini anlatmak istiyoruz. bir O bizim ksa ite bir bu ve z bir biimde sunmam duygusu, nacaktr.
* Orijinal yaynlarnda, Kryonun Yuvaya Yolculuk adl roman ve (Kryon ki taplarnda yer alan mesellerden oluan) bir mesel kitab da numaralandrld iin, bu kitap onlara gre Kryonun 12. kitabdr. Biz sadece reti kitapla rn numaralandrdmz iin, bu bize gre Onuncu Kitaptr. (Akaa Yayn lar)

olduumuz az sonra

niteliktir;

yzden

partnerim hepinizi

den yava gitmesini istiyorum, ki bylece, bu yerde bir bili aklayacam nedenden tr saran bir sis geliecektir. Bu anlarda derin bir gerek akla

251

DNA
Bu noktaya kadar, DNAnn on iki tabakasnn enerjileri nin tmn bu akladm. niteliklerin Tabakalarn numerolojik iindeki anlattm... enerjilerin ve bunlarn nite hepsi liklerini, iindeki deerlerini tabakalar

tabakalarn

birleimlerini

ni, iinizde bulunan eyi takdir edebilmeniz iin anlattm. An cak, eksik bir para vardr ve imdi onu sunacam. Tek bir olguyu yeniden gzden geirelim, DNAnn ne ol duundan formlar sz iinde, edelim: nsan bedenindeki yapnn DNA, tm yaam sahip kuantum atomik niteliklerine

olan tek yerdir. O, kuantum bir rts olan bir 3B varoluunu bulacanz tek yerdir. Her canlnn DNAs buna sahip deil dir. nsan DNAsnn haykrr. % kimyas, bilimcilere, kimyasal bir orada DNA bir gizemin ya bulunduunu kendini milyar iinde ipliinin

da ilmeinin iinde muazzam bir karmaklk vardr. Ancak, o sadece 3n gsteren karmaklktr. milyar parann kimyasnn sadece %3 blmler) sizin grlebilir boyutunuzda bulunur. Bilim adamna, DNAdaki kimyann (protein-ifreleyeci %90ndan fazlas

ie yaramaz bir blm olarak grnmektedir. O blmde re tilen hibir ifre ve gen yoktur. O sadece orada yatar ve hibir ey yapmaz. te bilim onu kendi 3B eilimi iinde byle g rr, onun lineer bir yap iinde ne yaptn arar. Onun olay ri bilimciler iin ie yaramamasnn kimyay... bir olay nedeni, ve onlarn tepkile bir baka ki ok-boyutlu bir olay gzlemliyor olmalardr. Ancak, bilim bir aramamaktadr. Bilimciler gibi bir ifreleri bulacanz iine aramaktadrlar. merkez Bunun olan

yer daha vardr ve sizi oraya gtrmek istiyorum. Sizi realite nizin yaps atomun gtreceim, orada da bir olay vardr. imdi size, sradan bir nsann ato
252

mik yapy grn ve bir atomun merkezini gstermek isti yorum. Orada Yani, kardr. lkta orada O a titreir. te bir birlikte boulacaksnz, unsurlar merkezden bu eyi yzden ekirdei nk vardr. ok ve orada Atomun bir k yaratlr. ai sisi uzak anla fotonlarn ekirdei atomik

evreleyen fizikiler

bizim elektron gerekten byk

dediimiz

elektronlar

byk Maddenin

bulunur.

sizin

mayabileceiniz Benimle yorsunuz. yapda, may bir elektronlarn

sylerler:

blm si

nn boluktan... grnte hilikten olutuunu. atomun merkezinde kilometrelerce ilikileri, boluun tm durun: ekirdek zi evreliyor ve siz elektronlar ok uzakta glkle grebili Onlar paralarn gerekten elektron grnte ve ne uzaktalar. yrngede bulunduunu hepsi Atomik dnen anla birbirine hepsi hacimlerin kadar ama

arasnda

zorlatrr; atomlarn vzr

bunlarla, etmez. ama

yamalanm trilyonlarca atomla ilgili derin bir ey vardr: Hi dier yerini vzr igal dner, Onlarn hepsi ste ekirdein Bir s evresinde elektron birbirinin binmez. ya

yerine sayg gsterir. dierini engellemez. O, atomik Onlar yapnn ve st Bu size, o bolukta hepsini bir arada tutan bir eyin bulunma gerektiini sylemelidir. henz kuantumluu boluu da ok-boyutlu nitelikleridir. ekirdein, tanmlamadnz ekillen diren paralar ve blmleri vardr. O size sadece boluk ola rak grnr, ama o aslnda talimatlar ve enerji ile dolu olan ok-boyutlu bir orbadr. Bylece, atomik yap ok-boyutludur ve o okun bir blm 3Bdir. Ama o ayn zamanda kuan tum niteliklere sahiptir. Ik, yerekimi ve manyetizma da da hil olmak zere, ok-boyutlu enerjilerin ou byledir. Onlarn hepsi 3Bde grnr, ama esas yaplar ok-boyutludur ve si
253

zin inanamayacanz kadar ok byktr. DNA molekl de ayndr. imdi size DNAdan, daha n ce yapmadm bir biimde sz etmek istiyorum. DNAnn okboyutlu nitelikleri 3Bde dokunulabilir deildir. Bir an iin, bir arabayla bir yolda ilerlediinizi ve bir yerlere yamur ya dn hayal edin. Yamur belki sizin bulunduunuz yere ya mamaktadr, ekten belki daha tede biraz yamaktadr. O Belki ger iinde yamamakta, sadece iselemektedir. buunun

bir gkkua belirmitir. Gkkua ilgin bir ey deil midir? Onun gerekte elle tutulur, somut bir yeri yoktur, yle deil mi? nk siz arabayla yol alrken gkkuann da sizinle birlikte ilerlediini fark edersiniz. Bylece, bu sizin ok gerek olan bir eyi alglaynzla il gilidir. Renkler gerekten oradadr. Onlar ok gzeldir! Optik olarak, o sadece suyun prizma etkisinin rndr. Gne su buusuna arpar ve renklerin tayf size zevk verecek bir bi imde ler... olarak gkyznde hepsi, oradadr. belirir. Sarlar, beri morlar, grdnz hibir krmzlar, o renk maddesinin mavi bantlar olma ocukluunuzdan Ama

gkkuann

mas ilgin deil midir? Siz ona dokunamazsnz ve gkkua nn bir sonu yoktur, nk siz yol alrken o da hep ilerler. (O gerekte bir dairedir!) Siz daha hzl yol aldka onun da daha hzl ilerlemesi il gin deil midir? Eer siz durursanz o da durur. Bu giden ve duran bir baka kii iin de ayndr. Her nsan, ne kadar hzl yol aldna bal olarak, ayn gkkuan kendine has bir bi imde alglar. Bylece, bu greceli, algsal ve zgn... ama ok gerek bir durumdur. imdi bu gkkuana bakp onunla DNA arasnda kyas lamalar yapalm. Gkkuanda renk bantlar vardr ve eer ben size renkler hakknda bir ders vermeye balasaydm, ora
254

da sz ve

bulunan ederdim. temsil

sardan, Her ettii

mordan, rengin etkisi

maviden, anlam, hakknda

yeilden orada bir tez

ve

krmzdan bulunduu

bir prizma

neden

sunabilirdim.

Ama siz gidip gkkuandan sadece moru ekip alamayaca nz da bilirsiniz! Gkkua daima bir btndr, ama blm ler olarak belirir. DNA da tpk onun gibidir. Biz, tabakalarn enerjilerini si ze, bir gkkuanda -boyutlu bir biimde grdnz renk ler gibi sunmutuk ve retinin bu yapsndan tr, bu kitab okuyan birok kii, Ben u tabaka ya da bu tabaka zerinde almak her istiyorum diyecektir, ama bunu ve yapamazsnz. bir btndr. DNA Gk zaman karlkl-etkileim iindedir

kua gibi, DNA da -onu blnm bir biimde inceleseniz bi le- blmlere ayrlamaz. imdi, DNAnn, szn etmi olduumuz her eyden da ha gzel olan bir niteliini sunmak istiyorum. Ben bunun iin (celse tarihini) bekledim. nce ten sz edelim ki siz bu saynn neden o kadar nemli olduunu bilesiniz. Numeroloji de, , katalizr bir enerjiyi temsil eder. Bu enerji eylemi tem sil eder. DNAda, nc Bir tabaka, katalizr yaratan enerji, eylem tabakasdr. de Dolaysyla, o aktifletirme ve ykseli tabakasdr. Bu, n, katalizrn enerjisidir. evresindekileri itiren, ama kendisi ayn kalan bir enerjidir. u anda bu sa londa meydana gelen ey de budur... nc Dil buradadr. Bunu uygun bir biimde retmek iin bir mecaz sunmak istiyorum. Mecazlar, sizin karmak ya da anlaynzn tesin de olan eyleri anlamanz ya da onlarn zerinde dnmeni zi salamak iin tasarlanmtr. ama Bylece onlar, gkkua eylerin me 3B caz gibi, grebileceiniz rnekleri olur. dokunamayacanz

Bir an iin, DNAy tekil bir kaynak olarak hayal etmeni


255

zi istiyorum. Yz trilyon kimya parasnn hepsinin ayn ar ky sylediini Eer nk imgeleyin. isterseniz yledir. kadar birlikte Bedendeki ruh banzn Bilim, baka hibir olarak ey ayak bunu par yapmaz. lirsiniz, manzn si ayndr. onu DNA, enerjiniz adlandrabi herhangi DNAnn

tepesinden

ucuna Hepsi bir

ayndr. ark

bedeninizin nk bir

bir yerinden ald DNA ile sizin kimliinizi saptayabilir. Hep sylemektedir, Daha nce bir farkndal vardr. O, nsann btn yapsnn ruh dze yinde bulunan farkndalktr. fenomenden sz etmi, nsann enerjisinin fiziksel bedenin sekiz metre ka dar dna yayldn sylemitik. Sizin ona verdiiniz bir isim vardr ve o, tesadfen, tpk DNA tabakalarnn tarihi bu ra Kabaca ismi isimleri gibi, branicedir. Ona bu isim, olmasnn Merkabah lyas sonucunda denir. ortaya brani yaratmtr; tank evrildiinde, Peygamberin ykseliine kmtr. Eliann

bu isim binmek, srmek anlamna gelir. Elia, stadnn tan rsal alannn %100 aktifletiini ve onun bindii bu arabay eken atn mecaz grntsn grmt. Peki, bunun DNA ile ne ilgisi vardr? Hepinizin sahip olduu ve sekiz metreye kadar genileyen bir farkndalk, okboyutlu bir buu vardr. Bu buu, DNA olay tarafndan, onun yz trilyon parasnn bir olarak almasyla yaratlr. Bu, n san Merkabahn yaratr. yleyse, bu enerjiye binen nedir? O, DNAnn ok-boyutlu olan paralar ve blmleridir. Onlar, gk kuann renkleri gibi, o enerjiye biner. Onlar sizin ruh ener jinizin iine bindii tattr. Bu paralar ve blmleri sizin iin tekrar sralamak isti yorum. lar, Onlar sizin dualiteye kar ampiyonluunuzdur. aktifletirmenizdir. On On Dnyada yaarken ykseliinizi

lar sizin melek isminizdir. Tanrsallnzda. Yksek Benlii


256

nizdir.

Tanr

blmnzdr.

Akaik

kaydnzdr.

Lemurya

ta

rihinizdir. ifa verme yeteneiniz ve inan (iman) yeteneiniz dir. Hepsi o gkkuams, boyutlar-aras buunun iindedir. Bu Renkleri oraya (onlarla dnyaya ok-boyutlu imgeleyin. nsan buuyu Yrrken bir bu gkkua gkkua unu da asla olarak anlayn hitap ilgili hayal ki, edin. oradan siz bu buusunu

ittiinizi

imgeleyin. bilincinin

Ancak, bir

-hcrelerinize

etmediiniz fikrini

konumadnz),

Merkabahla

hibir

zin olmad, DNAyla ilgili hibir fikrinizin olmad- gyabi bir ayaryla gelirsiniz. Gkkua oradadr, ama ona hangi renkle ri gstereceini syleyen bir amiri yoktur. Doutan renkleri lkta tatlar her lard. edilen, sahip olduunuz Ama (bu o, gyabi renkleri ayar, ancak DNAnzn % 30 %30 aktiflikle almasdr. Ama onun iinde hl gkkuann tm bulunmaktadr. parlak tit sergilemektedir hayal yerde Bir edin... huzur nsana ve bile dnyada hepsini yayan, onu bir seiminizle dnn. ocuklar olmak anda yarattnz Onlar, istedii

reim). imdi bir dakika kadar, bu dnyada yaam olan s onlarn sevin gittikleri takip varlk bir tarafndan iyiletirebilen

hayvanlarn

tanyp

birlikte

dokunarak

stad hayal edin! Bu statlar, sizinkiyle ayn olan, ama renk leri % 100 parlayan bir DNAya sahiptiler.

DNAnn Aktiflemesi
Farkndalkla birlikte, DNAnn aktiflemesi gelir ve im di size bundan sz etmek istiyorum. Bu buulu mecaz aklnz da tutun. Sevgili nsan, senin gittiin her yere, sen olan stat lk da senin ok-boyutlu DNAn tarafndan yaratlan Merka bah tatnn iinde gider. Yaradlnn tek bir atomu gibi, se nin evrende de kalplarla dolu olan, ama 3Bde grlemeyen
257

bir

boluk

vardr.

nk DNAnn yleyse

DNA

ok-boyutlu,

spiritel

bir

olaydr. ok ey

Gelecekte,

aktiflemesi imdi

hakknda, gelime

metafizik biiminin

teki dier her ilem ve sre hakknda duyduklarnzdan daha duyacaksnz. bunun tarihine bir bakalm.

nsann ifa Alannda Geliiminin Drt Basama


nsanln maktadr. ifa verme birincisi nitelikleri aikardr, tm o evrenizde geleneksel yer tiptir. al 0

Bunlardan

dz bir izgi (neden ve sonu) srecidir, bir kimyasal madde nin kimya yoluyla baka bir kimyasal madde zerinde etki ya ratmasdr. O, ok 3Bdir. Modern bilimin en ok gvendii i fa yoludur, nk grebileceiniz 3B realitesinde salam bir biimde oturur. Modern tbb ve bedeninizi iyiletirmenize yar dmc olan ilalar temsil eder. kincisi, bedene, ila vermeden, kimyasal deiim iin bir iaret gndermektir. Bu, homeopatidir. ok kk, kimyasal bir tepki yaratmayacak kadar kk bir kimyasal madde, bedene, kendi deil, iinde bedenin Sadece bilimcilere mmkn inanmazlar. dala biyolojik bu ifa bir tepki yaratmasna yapmas neden iin bir olarak olan bir iaret verir. Bu, alnan bir ilacn ya da kimyasal bir maddenin almasn tepkileri onlar iarettir. gren gelmesi birlikte, O, yleyse o nedir? O bilgidir! kimyasal gre, deildir. Oysa ve kendi bir realiteleri bilgi homeopatik nk DNA hepsi tepkinin bedenin meydana hepsi

farkndalna

farkndadr. birlikte

DNAlarn DNA

ok-boyutlu olan, kuantum bir halde bulunan tekil bir farkn sahiptir bilir. farkndadr! hem spiritel hem de biyolojik olarak neye ihtiyacnzn oldu unun sizden daha ok farkndadr. Bu bilginin tm sizin
258

erimeniz iin oradadr, ama o gyabi ayarda yer almaz. Bedenin on iki meridyeni zerinde almak da ifann bu ikinci geliim alan iinde yer alr, nk bedenin belirli enerji meridyenlerine akupresr), uygulanan renkler, ineler ayrca ve scak basklar ve (akupunktur ve hatta souk uygulamalar

da bedene kendi kendini iyiletirmesi iin iaretler gnderebi lir. Ama bu hl ok 3Bdir. ifann Bu, bedene enerjidir. nc kendi ve geliim kendini basama, iyiletirmesi size yardmc saf iin olan enerji almasdr. gnderen den dahildir. hitap y bir mesajlar enerji de

Buna,

ifaclarn

dokunmadan

aktardklar,

gelenmenize kullanarak, etmenin,

iyilemenize nsan

Bu, bu dnyada sadece yirmi be yldr bulunan yeni bilgiyi aslnda ifa Merkabahna ve Bu nsan olaanst olarak, ok (DNA bir alanna) ilerlemedir, yaratmann balangcdr. bedeni iindeki enerjileri

dengelemenin Drt

le deil mi? Ama hibiri drdnc basamakla kyaslanamaz. says, numerolojik dnyaya-dayal saydr. O aslnda derin bir Gaia saysdr. Gereki bir dzey de ok pratiktir. Sahip olabileceiniz en sezgisel pratik enerji dir. O, sizin nsan bilinciyle DNAnn ta zne hitap etmeniz dir. Bu yeni enerjide, DNAlarn hepsine birden hitap etme (ko numa) yeteneine sahipsiniz. Bunu yaparken, o farknda olan buuya hitap ediyor olursunuz. Kendi DNA alannzn gkku ana hitap etmektesinizdir ve o SZN farknzdadr! eilimi ifann drdnc basama budur. Ancak, siz bunu da niz. ey Bu kitapta Dokuzuncu zerinde almak

lineerletirme Tabaka

gsterebilirsi bir ya nsan ne

hakknda yleyse

okuduunuz

isteyebilirsiniz.

par? Gkkuandaki mor rengi ayrp onu kullanmaya alr. Sevgili Dokuzuncu Tabaka... (Kahkahalar) Bunun iin bir ceza yoktur. Bu 3B normalidir! Bylece,
259

bu nasl

kitap,

DNAnzla size tm

iletiiminizi gstermekle gkkua

lineer-olmayan ilgilidir. Siz

bir

biimde hi deil.

greceinizi

DNAnza Siz

tap ederken, o buuya hitap etmektesinizdir ve hangi tabakay aktifletireceine karar verecektir. DNA alan bir bilitir. O, lineer ya da duraan deildir.

DNAy Aktifletirmek
Aktifletirmek iin DNAnn bir tabakasn semek diye

bir ey gerekten yoktur. Ancak, eer aktifletirme konusunda hangi tabakann en etkili olduunu bilmek isterseniz, o n c Tabakadr. Ama bu tabakay aktifletiren isel bir olaydr, nsan deil. nsan sadece tm DNA alanna hitap edebilir. Me cazi olarak, nsan, Ben gkkuandaki mor rengi daha par laklatrmak istiyorum" diyebilir. Gkkua o zaman bunu ba armak iin tm renklerin enerjisini aktifletirir. O ne yapaca n, mor rengi nasl daha parlaklatracan bilir ve tam bir bilie sahiptir. Siz, herhangi bir renge bireysel olarak deil, tm gkkuana de ie Bu ama alarak hitap edebilirsiniz. Sesin ve rengin budur. aktifletirme Beden, ifac bilerek, anlamaya yakalan yaramalarnn mecazda, tm nedenlerinden tabakay biri

mn salad eitten ihtiyac olan eyi seer. mor kullanmak bunu nsan iin istediini O, ancak gkkuann bakmak yapabileceini zordur.

gkkuana

mas zor bir eydir de, nk o kimyasal bir madde gibi eliniz de tutabileceiniz bir ey deil, sadece bir buudur. imdi size bir gerei sunacam. Onu istediiniz gibi ad landrabilirsiniz. la... tasarlanm DNAsn srelerle, herhangi enerji bir ilemle aktifletirme bedene doku ye alan nsana ne mutlu. Bunu meditasyonla, mzikle, suy almasyla, narak ya da dokunmadan yapabilirsiniz. Siz aslen farknda
260

olan bir DNA sistemiyle almakta olduunuzdan, o sizin ne yapmaya DNAy gi altnz bilir! Bu her zaman ve byle bunun DNAnn olmutur. iin Siz aktifletirmeye hangi alabilirsiniz enerjiyle birok

yol, birok sre, birok madde vardr. Ama gerek u ki, han tabakayla, alacana farkndal karar verecektir. Siz deil. Anlyorum, Kryon, ama hl birok ifac bize, sorunla rmzda yardmc olmak iin u tabakay ya da bu tabakay ak tifletireceklerini sylyor. Onlar yanlyorlar m? Hayr. ifacnn yapt ey, sizin DNAnn btnyle ile tiim kurmanza, 3Bde u ya da bu para olarak ayrt ettii niz enerjiye ulamanza yardmc olmaktr. Siz bir 3B laf kala bal iindesiniz ve bu da normaldir. Ama gerek u ki, DNA farkndadr ve o sizin ona verdiiniz eyi alacak ve neyi aktif letireceine kendi zeksyla karar verecektir. O sizin neye ih tiyacnzn meniz siz olduunu ey da baka budur. herkesten Bu reti ayrmak ok daha iyi bilir. ama Bil bunu gereken blmlere ayrldndan,

DNAy

blmlere

isteyebilirsiniz,

yapamazsnz. Birounuz, Ama benim u tabakay ya da bu tabakay aktifletiren bir ifacm var ya da Benim, DNAnn titreimi ni artrabildiine inanan bir ifacm var diyebilirsiniz. Ben, o farkndalk iin tebrikler diyorum! nk onlarn yaptklar ey gerektir, ama srp giden ey, lineer-olmayan bir srele ilgili basit lineer bir laf kalabaldr. Bu srece sayg gsterin ve onu, yaamnzdaki tm dier srelere yaptnz gibi, bir tabakalar sre DNA gre ya da Bu enerjiler ifaclar gerekli kutusuna sonular iletiimleri gerekten
261

koymaya elde yaratr. inanabilir,

almayn. sonra belirli DNA

Bu ona bir ne

farkldr! alannn

edeceklerdir, DNAnn ifac ama

nk

buusuyla

alma

niyeti

davranaca

tabakay

aktifletirdiine

yapacan

bilir

ve

-yargsz,

yorumsuz

bir

biimdeifacya

bu ne

bilie mutlu,

gre tepki verir. DNAnn nn DNAsnn aktiflik derecesini yzde grebilen dzeyini ikinci (psiik) bir gre sahip olan, nlerinde oturan bir nsa aktifliinin grebilen ifaclar olacaktr. Onlar ne yapmaktadrlar? Onlar aslnda o buuyu l mektedirler ve o srada DNA bu lmn yapldnn farkn dadr! Size, menizi her olan Tm ifac beklemediiniz nk kaydnz, Benliiniz iindedir. alannn bir bu, eyi bu sylemek dersin istiyorum. Dinle istiyorum, Akaik Yksek buunun DNA sonudur. o ve evrenizde buunun tanrsal isteyen o anda

bir buunun bulunduunu hayal edin, o Merkabahtr. Siz olan ey, o tm o ifa enkarnasyonlarnz buunun tabakas Sonra olan iindedir o onu iindedir.

buunun iindedir. lmek buusunun

bunlar gelir.

bekliyor...

bekliyorlar. farknda

ne dndn hayal edebilir misiniz? O anda, o farknda buunun enerjisi yle demektedir: Yaasn! Bir nsan, ruh partnerimin dikkatini bana vermesine yardm ediyor! DNA alan, nsann, bu alann farknda olmadka ve bir ey yapma ya, hatta onunla iletiim kurmaya hazr olmadka onu ltr meyeceini bilir! Yz hitap bulunanlara trilyon ne farkndalk bekliyor! mutlu, Bir nk paras bu sizin ayn kendi anda hepsine iinde bir etmenizi aktifletirme onlarn uygulamas

yollarnca

hcresel iletiim srecini balatacaklar anlamna gelir. Son olarak, size unu sunacaz: Atomik yapnn merke zinde nn manyetik bir alanlar vardr. alan Fizikiler adlandrrlar. vardr. onlar Her bilir DNA DNA ve onlar boyutlar-aras alanlar olarak paras molekl

mini-manyetik

Birlikte,

nn alanlar st ste binerek bir sevgi rezonans yaratr. Ya


262

ratc sizin iinizdedir ve bu enerji o kadar da yeni deildir, sev gili Lemuryallar. Siz, DNAnzla iletiim kurmaya davet ediliyorsunuz ve

bylece, bu aklamamzdan sonra, birisi size u ya da bu taba kay aktifletireceini syledii zaman aslnda ne olacan an layabilirsiniz. ok eyle par. Ve de yledir. ilgili Sizin iletiim 3B anlaynz bylece iinde zerinde Geriye bunu hayal etmeniz istediiniz DNA ya uygundur, nk almak kalann

kurmaktasnzdr.

Kryon

263

13

DNANIN BELRL ENERJLERN AKTFLETRMEYE BALAMAK


Celse Yeri: Riga, Letonya Mart 2009

13

DNANIN BELRL ENERJLERN AKTFLETRMEYE BALAMAK


Riga, Letonya - Mart 2009

Merhaba,

sevgili

varlklar,

ben

Manyetik

Hizmetten

Kryon. u anda bu salona, sizin kalbinizi tmyle amak ama cyla, saf bir enerji sunulmaktadr. nsanlar, Yaratcy arar ve bunu neredeyse doduklar andan itibaren yaparlar, nk hep eksik bir ey vardr. Ben bu eksik eyi, onlarn perdenin br tarafnda, benim bulun duum tarafta binlerce yl boyunca iitmi olduklar mzik, ark olarak adlandryorum. Bu dnyada nsan bedeninde do mak, birdenbire tekrar hcresel yapya sahip olmak byk bir oktur. Bu, ruh denen sistem iin bir oktur. Perdenin br ya nndan kendinizi bu yanna getiinizde en aikar olan ey, birdenbire ka Tanr yalnz hissetmenizdir. belki Sonra, yaamnzn diz geriye

lan ksmn o eksik paray arayarak geirirsiniz. Bazlarnz, ibadethanelerinizde, kp nn gcn armann ve onun gelip sizi sel gibi kaplamas nn nasl bir his verdiini kefetmisinizdir. Eer byle olmu sa, siz sadece orada oturmak istersiniz, yle deil mi? O, ok gzeldir. temas Bazlarnz meditasyonlarnzda dnrsnz. Bu, ayn eksik eyi olan o yaarsnz. balan O ok gzeldir! nk siz oturup ksa bir sre iin Tanr ile kurabildiinizi ty kurmak iin yapabileceiniz fiziksel bir eydir. O ksa anlarda her ey iyidir. O anlarda, Tanrnn yz ne biraz olsun dokunduunuzu hissedersiniz. Ve bunu yapt nzda, o mzii iitir ve her eyin harika olduunu hissedersi
266

niz. Siz, doduunuz andan itibaren eksik olan bir eyi yeni den yaratmaya alarak bir sr zaman harcarsnz. nsanlk bunu hep yapmtr. Ben bunun nedenini biliyo rum, nk o mzik benim iin asla bitmez. Kryon olarak size diyorum ki, ben onsuz olmay hayal edemem. Perdenin benim bulunduum hepimizin tarafnda olduu kla eydir, ark nk syleyen biz semav ve korolar buraya alk ebediyiz

aitiz. Siz ise perdenin her iki tarafnda da ebedi bir zaman ge irdiniz, o semav mzii de dinlediniz, ama Dnyaya geldii nizde ondan tamamen koptunuz. Bu mziin kesilmi olmas, artk duyulamamas nsan iin ok d krkl yaratc bir du rum olmal. imdi enerjinizin maktadr. Benliin ann Gaiann reimsel menin di. Bunlar, izin o Bu, ey veren mzii sizin statlk iin iinizdeki ok-boyutlu Bu keif bir hali anlamanza bazlarnz veriyorum. bir gereleridir. oturup srecinde, Buna sz yapmanz bakalarnn) bugn sunacamz ve o retiye balayalm. Bu dnya al Yksek ta manyetik tit

da yeni bir enerji vardr ve bu enerji imdi DNA dediimiz ruh paralarn Bedeninizin bulunduu yeniden enerjisini ve de blmlerini hem Siz yeni aktifletirmeye 3Bde, hem de gerelerin Yerkrenin An kehanet Sonra bunlar blm

ok-Bdedir.

(DNA

aktifletirirken, Kristalimsi halklarn tm kadim

hizalann,

oluturulmasn, ettiklerisizin Uyumlu Birle statl

-Mayalarn dngsn enerjisini

aktifletirdiniz. geirdiniz;

harekete

a gtren kutsal bir mezuniyet srecine balamanza izin ver

tekrar iitmeye balayacaksnz. meditasyon nk DNA

baarmak olmayacak,

gereken

aktifletirildiinde

(enerjilendiri

lip glendirildiinde), o ekilde (deimi halde) kalr. Siz o nu ayor ve kapatyor olmayacaksnz. O karmak bir gizem
267

dir ve ben partnerimi bu akam dikkatli olmaya ve yava git meye davet ediyorum, ki bu bilgi uygun bir biimde evrilebil sin, ksa ve z bir biimde aklanabilsin ve sevgiyle aktarla bilsin. Bundan sonra syleyeceklerimiz bir kitapta yer alacaktr ve partnerim bu talimat ilk kez iitmektedir. DNA kitab iler lemektedir ve bu mesaj onun bir blmn oluturacaktr ve bu, imdiye kadar sadece (DNAnn on iki tabakas, onlar nasl tanmlanr, retinin isimleri pratik ve amalar nedir gibi) Evet, akademik bu olan bir daha blm olacaktr. imdi yk

da ok ey iermektedir ve bu bilgiyi size bu byk arenada (Riga Arena), birok dilin (Baltk dilleri) konuulduu bu yer de, yakn bir gemite zgrlne kavumu olan bu lkede sunmay setim. Bu bilgiyi burada aklamamzn bir nedeni var ve o ne denin bir paras, bunun sadece Batya ynelik bir mesaj ol mamasdr! O, tm aile iin evrensel bir mesajdr ve bu ailenin baz yeleri imdi karmda oturmu birok dili (ngilizce, Le tonca, Rusa, Litvanca, Estonca) dinliyor ama tek bir dili his sediyorlar: nc dili, sevginin dilini.

reti Balyor
Byle canl celselere katlm olanlar partnerime u soru lar sormulardr: DNA ile ilgili tm bu konuma nedir? Ne den Kryon hep DNAdan sz ediyor? Neden o meleksi eyler den, ezoterik eylerden sz etmiyor? Neden bu dnyaya ne iin geldiimizi sylemiyor? Tm bunlarn yerine, o sadece kimya dan sz etmek istiyor. Sevgili varlk, eer sen de bunu syle mi olanlardan biriysen, aklanm olan byk bilgiyi hl anlamyorsun demektir: Sizin hcresel yapnzn iinde stat
268

lk sel

gereleri yapnn statlk

vardr bir

ve

onlar

grnmez bir

deildir.

Onlar,

bugn hcre

bilim tadr!

tarafndan

tamamen parasdr. talimat bir DNAnzn Tanrnn ift iin

farkl

biimde srlar bir

incelenen

Spiritel ezoterik

DNAda

bulunmak statln olana vardr bir ve

dizileri DNAda incelemesi yz ve

bulunmaktadr! Do tm var

laysyla,

sizin

incelemesi,

zn, iinizdeki

giri olur. Bedeninizde onlarn iindeki

sarmaln

trilyon size

kopyas

enerjilerin

isimlerini

aklamtm.

imdi

baz tabakalardan sz edeceiz. Ancak, ayrntlara girmeden n ce, anlamanz gereken baz senaryolar size bir kez daha sun mamz gerekiyor. nsanlar listeler isterler! Siz, ilerin ileyi biimini zihni nizde neer ve lineerletirebilmek dne kimyasal iin, her Siz eyi ayrca, blmlere tekil En ayrmak is tersiniz. Bu sizin renmenize yardmc olur, nk hepiniz li alksnzdr. de amal mekanik kimyasal ilevlere alksnzdr. karmak

ilevler bile her zaman ayn ekilde alr. Siz neyin ne yapt n renir, sonra onu zaman iinde belirli bir srayla meyda na gelen nitelikler eklinde listelersiniz. En sonunda, bu line er sreleri bilen bir kimyac olursunuz. ok-boyutlu la, k niz, siz onun DNA lineer bir biimde almaz. unu Dolaysy kastediyo Siz iyi bir ve ilevini blmlere daima ayramazsnz. ayn eyi

rum: Bu dnyadaki, on binlerce paraya sahip olan en karma makinelerin ama dili paralar arklar Onlar ve ayn yapar. dili saatten bin kat daha karmak olan bir eye sahip olabilirsi zemberekler eyi daima bir arklar zembereklerdir. karmak biimde yapar. bu, tekrar On lineer

tekrar yapar. En karmak lar tekrar tekrar

elektronik milyonlarca

aygtlarnz ayn
269

ayn

eyi yapar...

ilemi

karmaklkla siyle

ve

hzla iinde

yaplan olarak

tekil

bir

ilemdir.

DNA

byle Bir

deildir. O bir makine deildir. DNAy tamamen kendi kendi etkileim dnmeye balamalsnz. para deitiinde, onun yanndaki para da deiir. O zaman, belirli DNA paralarnn daima ayn eyi yapmasn ieren te kil saati eklini bir ama saptayamazsnz. Ya o Szn ettiimiz ve o karmak bir ge dnn. ve boyutlar-aras olsayd unu zemberek Artk

denbire bir dili ark haline gelseydi ve dili ark gerektiinde hacmini deitirebilseydi? dnn: rekmeyen bir para hemen yok oluyor ve orada olmayan bir ey, eer gerekiyorsa, hemen orada beliriyor! Bu gerekten de karmak bir ey olurdu, yle deil mi? Buna ek olarak, bu ku antum saat, onunla almak zere tasarland zaman ere vesini deitirmeye kendi bana karar veriyor. Garip mi? Bu kuantum DNAdr. Bir akademik her zaman sre bir ne nce, biimde yaptn DNAnn on iki tabakasnn her bir dikkat aklamasn tabakann Sadece, sunmutuk. Ancak,

sylememeye

etmitik.

onlarn amacn ve enerjisini ya da depolama niteliklerini ak lamtk. Az sonra bunu greceksiniz. Ama bu tabakalar bir likte alrken, her biri, dierinin yapt eye bal olarak de iir. olarak Bylece, sizin tm paralarn ettii bir motorun motora ihtiyacna sahip bal deimeye devam olduunuzu

syleyebiliriz. O, karmaktr ve kuantumdur. Kuantum bir halde, zaman diye bir ey yoktur. Kuantum bir halde, herhangi bir eyin bulunduu gerek bir yer yoktur. nk kuantum mekanii tm maddenin (eer onu byle ad landrmak istiyorsanz) veya tm enerjinin (eer onu byle ad landrmak istiyorsanz), hepsi bir olarak, her yerde bulunma sn gerektirir. Bu kadar karmak bir eyi hayal edin! imdi onun bedeninizde yz milyonlarca kez kopyalandn hayal edin.
270

Baka bir ey daha var. Biz, yeni gereler olan bu para lar sralamaya balamadan nce, baka bir eyden sz etmeli yiz. (Sessizlik) Partnerim gsteriyorum bir eydir. ve duraksad, o bunu uygun nk ifade bir ben u anda bu eyi ona edecek biimde szckleri alabilmesi bulamyor. iin, bi

Henz bu eyle ilgili bir bilim yoktur. Bu, partnerim iin yeni DNAnn zim ezoterik ve kuantum bir biimde szn ettiimiz tm o eyleri yapabilmesi iin, yz trilyon DNA parasnn hepsi ay n zamanda bir eyi bilmelidir! Sizin ayak trnanzn ve ba nzdaki sa telinin mikroskobik DNAsnda ayn anda bir ileti im meydana geliyor olmaldr. Onlar ayn eyi annda biliyor olmaldr. Sonra bu trilyonlarca para ayn ey zerinde anla yor olmaldr, tek bir bilin enerjisini massediyor olmaldr. Bu tmyle bir 3B yaps iinde, yani sizin realitenizde mey dana gelmelidir. Fotonlar tarif etmek iin yaratlm olan do laklk Bu, nz bunu szcn enerjilerin DNAnn dikkate bir iinde almazsanz, araya gelip bilimde birbirine bunun nsan bu sre iin hibir szck yoktur. karmasdr; bir bedeni dzeyde yapt bir tm bylece, onlar baka bir ey, bir birlik haline gelir. Bilim, he grmez, bilir. zgn ama mevcut olmas gerektiini yap belirli, nk ve

eyi baka trl nasl yapabilirdi ki? Hcresel relerin o benzersizdir. Ama Lineer DNA makine gibi, o belirli, zgn bir amaca sahiptir ve siz kk hc zgnl tadn iitmisinizdir. bedende ayndr. O belirli, zgn deildir. Sizin ayak parma DNAnz, sa DNAnz ya da kalp DNAnz yoktur. Siz sadece kendi benzersiz DNAnza trilyonlarca sahipsinizdir. kopyas nsann kuantum ayn anda kaydedilmi-plnnn birbiriyle

271

iletiim srecine

kurmaldr, hibir bu isim

yoksa

siz

varlnz ama

srdremezsiniz. O,

On

lar bunu nasl yapar? Bilim, DNA ilmekleri arasndaki iletiim vermemitir, nasl araya verecektir. manyetik o za bo alanlar orbas iindeki bir kuantumluktur. imdi, man yunca, ayla dur, manyetik iletiimin bir (Kryon) baarldn gelmeye inceleyelim, balayacaktr. kii, yllar Yerkrenin sadece ksmen alanlaryla paral-bulmaca stat Kryonun ilgili ama o nk manyetik doru ilgilidir.

karnzdadr. niteliinin Bu

Birok

manyetik

olduunu

dnmtr. DNAnn

gerekte

manyetik

nk DNA manyetik unsurlara sahiptir. Her bir DNA ilme inin, yanndaki ilmekle st ste binen bir manyetik alan var dr. Trilyonlarca Manyetik st-st-biniler alanlar tek bir bilince bir eit olur. Bu da nsann tad manyetik bir damgay temsil eder. boyutlar-aras enerjidir, kuantum bir enerjidir ve bu damga nsann aurasn yaratr. Bir aura, manyetik bir alan deildir ve siz bir auray manyetik gere lerle dur; gremeyeceksiniz. bir araya bir kuantum Bir aura, nsan birbirine enerjilerin bedeni iindeki DNA iletiiminin geliinin, karmasnn birbirlerine sonucu kararak,

damgadr;

bu dnyada henz hibir aletle llemeyen kuantum bir alan yaratmasdr. Dolaysyla, DNAda meydana gelen eyin, onun her ener ji tabakas iinde ayn anda meydana geldiini anlamanz ge rekiyor. Bu egdm, orada bu paral-bulmaca meydana hepsi gelmesi anda zerinde dnn. d Bu Eer DNAnz iinde yeni olan bir tr ezoterik aktifleme ger ekleecekse, nn! neyin gerektiini Trilyonlarca parann ayn aktifleecektir.

size nasl bir his veriyor?

272

Bir An in Dnn
Ben Ancak, ritel ler. te bu yol bu mesaj aktarmaya bir bunun balayal gerek da birka bir dakika birok oldu. spi

byklkteki vardr.

dinleyici

topluluunda

Bazlar

iletiim

olduunu da.

fark etmeye balyor ve bazlar da bunu asla fark etmeyecek Verilecek bu bilgiyi bu bu anlayanlar mesaj bilgiyi olacak, geirilecek; gzden anlamayanlar bylece, yzden kda yeniden ihtiya

duyduunuzda

geirebileceksiniz.

Ama u anda meydana gelen eyi hibir ey size tekrar vere meyecek; sevgili aile, u anda siz ve ben kuantum bir hal iin deyiz. sndaki Bundan yollarda yararlann. kuantum nk enerjiler bu yerde, yryor. koltuklarn Onlarn ara bazlar

u anda size dokunuyor ve onlar hissedebilirsiniz.

Ayrntlar
imdi nemlidir. Bu enerji daima tum bir DNAdan Saylar yeni sz edelim. Sevgili partnerim, doru bu blm

doru

anlamalsn, sizin byk bir nk

amalar

anlama

lsn ve bu bilgiyi anlalr bir biimde aktarmalsn. enerjide, Ama armaanlara biimde bu be drt, (yeteneklere) gelmi biri tabaka kuan Yi sahip olacanz bir noktaya kadar aktifleen be tabaka ya da vardr. aktif enerjileri yapya Bu bunun yanl lineer olur, meydana art bir biz olduunu sylemek tabakadan

haldedir. imdiden

yleyse bamz

gerekte onlar

aktiflemitir!

derttedir,

nk

lineerletiriyor,

saymaya eyleri

alyoruz. size

ne de bunu yapacaz, nk onlar retmek iin -boyutlu indirgemedike, an kuantum be anlatabilme enerjiyi ierir. miz mmkn deildir. yeni armaanlar kuantum zellikle, be tabakay. Ancak, siz bizim Birinci Tabakay gr
273

mezlikten gelemeyeceimizi, nk onun esas 3B tabakas ol duunu m, syleyebilirsiniz. DNAnn Ve de hakl olursunuz. daima Bu gerekten tabakalarn grebi bir alt enerji eder, ama ben yine de be kavramna bal kalaca nk Birinci o Tabakas bir dier iinde meydana gelen eyden etkilenir. Birinci Tabaka 3B ift sarmalnda leceiniz ramlanr. dir. O, tanmlanmtr; lineer kimyadr. mikroskobun deimese daima altnda Paralar de, onlarn deiim

birleriyle nasl etkileecei dier on bir tabaka tarafndan prog Dolaysyla, kimyay Birinci eder; Tabaka halinde ve temsil be, dolaysyla, saysdr Szn sizin ve grdnz bizim o be

hissettiiniz eyi temsil eder. Numerolojide, bu zinci derse deiim uygundur. ve ve enerjiyi enerji Bunlar Gzel yklememiz ettiimiz

ya da tabaka, kinci Tabaka, Altnc Tabaka, Yedinci ve Seki Tabakalarn Bu ve birleimi ezoterik bilmeniz balang Dokuzuncu karmak baz bir Tabakadr. retidir. bir alt tabakay ieren be enerjiyi temsil eder. Az sonra onlar aklayacam. dir, yenidir balar. gereken kavramlar aklamaya aklamasn

Deiimin

armaanlarnn

salar ve daha nce asla yapamadnz, ama artk yapabilece iniz nitelikleri sunar. Aklanamaz olan aklamaya balar. Bu dersin genel numerolojisini az nce sundum. Bylece, imdiden zim kizi be ve numeroloji enerjisiyle dokuzu enerjisine megul girmi bulunuyoruz. kuku Eer bi olduumuzdan duyuyorsa enerjisini

nz, belirttiimiz tabakalarn saylarn, ikiyi, alty, yediyi, se toplayn. Sonuta, numerolojide be elde edeceksiniz (2+6 + 7 + 8 + 9 = 32). 32yi tek sayya indirge diinizde, be olur. Ve be, evrensel deiim anlamna gelir. De iime hazr olun! imdi, belirtmem gereken bir olgu var: Eer onlar iste mezseniz, bu eylerin hibiri sizin banza gelmeyecek. Bun
274

lar larn

Ik-iileri drtmek

iin

armaanlardr.

Eer

Ik-iileri o

kapy

mak isterlerse, eer bir seim bilinciyle kendi kuantum para (aktifletirmek) Eer bu onlar dnyadaki isterlerse, bunu realiteniz iin, Bu zaman deiim ey se Pa der de meydana gelecektir. Sizin yapmazlarsa, nsann hibir bilin

olmayacaktr. Bu radoksunu ki, niz,

imiyle srdrlr. kavram rnek bir anlamayanlarnz olarak halde, vereceim. gzlemlenen deiim nl bilimsel Hardynin paradoks niteliklerini olan

kuantum kuantum

fotonlar yaratacak

itirirler. Bu kavram da hi farkl deildir, nk sizin niyeti DNAnzda gzlemdir. Niyet olmadan hibir ey olmaz. DNA, imal edilebilecek en ileri jet ua gibidir. Ancak, Dnya mutur. kiyle gezegeni statlk zerindeki enerjisiyle sizin enerji, manyetik alan araclyla DNAnza hitap eden (onunla konuan) enerji daima dk ol kyaslandnda, DNAnz daima peygamberlerin enerjili ol kyaslandnda, dk

mutur. Dolaysyla, o harika jet ua tm insanlk iin, tm tarih boyunca, her zaman sadece pist zerinde ileri ve geri gi dip durmutur. imdi bu durum deimektedir ve siz artk u maya hazrsnz. Mesaj budur ve daima bu olmutur. imdi neyin farkl olduunu ayrntlaryla aklayalm.

DNA retileri - Sizin ve Gemiiniz iin Kuantum Dersler


DNAnn kinci Tabakas, nsann yaam dersi olarak ta nmlanmtr. anlalmas ve onun Siz daha neden DNAy kolay enerjilere Bir ayrp yle rettiinizde, ne olduunu nemlidir. olur. yaam dersinin

DNAnzda

bulunduunu

anlamanz

Siz bu dnyaya onunla birlikte gelirsiniz ve o Akaik Kayttan


275

tr sizin iin oluturulmu olan bir eydir. Yani, imdiki ya am dersiniz gemi yaamlarnzla balantldr. Dolaysyla o, gemi yaamlarla, kiisel Akaik Kaydnz la ilikili olduundan, Yedinci ve Sekizinci Hibir tabakalara tabaka tek (DNA ba nzn Lemuryan tabakalarna) baldr.

na almaz, ama imdi ikinci Tabakaya geri dnelim. Bazlarnz, Yaam dersi mi? O karma gibi grnyor diyebilirler, ama yle deildir. Onun karma ile hibir ilgisi yok tur. O sizin zerinize enerjidir. yerletirilen Sizi ve bazlarnn ama ey olarak ne ne adlandrdklar diyen gdleyen, Bu durumda olmak! henz ynlendiren yaam Bu

dir? Bazlarnz bu dnyaya, Asla yalnz kalmak istemiyorum hcrelerle gelirsiniz. dersinizin adil olduunu dnyorsunuz? yaamlarnz Yalnz sizin grnm eyleri

yor, deil mi? Ama bu yaam dersinin enerjisidir. Gemi baarmadnz temsil eden bir paral-bulmaca olarak her neyi bir araya ge tirmise, o sizin yaam dersiniz olur. Bu salonda ok benzer bir yaam Baltk kilde dersine halklar sahip sahip olarak, olan sizin Siz bu birok iin ekilde kii var. biz Kuaklar olan busunuz... boyunca, yaam u e tanmlanm bir

realitesine

oldunuz.

usunuz,

dneceksiniz,

dneceksiniz...

Birounuz

benim neden sz ettiimi biliyor. Dolaysyla, bu salonda ayn olan birok yaam dersi var: Bir daha asla, hi kimsenin sizi bir toplum olarak tanmlamasna izin vermemek. lke apn da sahip olduunuz zgrln ve bamszln sizin dn nze yansmasna izin verin. Bu karma deildir; bu kiisel dir ve sizin dierleriyle ne yaptnz yanstr. Bu sizin yaam dersinizdir. Bunun bir grup olarak sizin iin ne yaptn biliyor mu sunuz? O sizin enerjinizin hzla ykselmesine izin verir! Bura da spiritel temelli bir uyan grrseniz armayn. O, bu e
276

kilde alr. O kinci Tabakadr ve deimektedir. O deitiril mektedir. Siz diyebilirsiniz ki, Ama o nasl deiebilir ki? Ya am dersi yaam dersi olmaldr. O gerekten olup bitmi bir eye dayanyorsa, nasl deitirilebilir ki? Onun tezahr etme yetenei deitirilmitir. Bylece, ders ayn olabilir, ama der sin sonucu ok glenmitir. Daima her eye dahil olan tabaka, Altnc Tabakadr. Al tnn numerolojik anlamn biliyor musunuz? Alt says, Yk sek Benliin enerjisini temsil eder. Eer bunu daha nce iitmemiseniz, imdi iitmeniz ge rekiyor: deildir. bir Yksek Daha Benlik yksek O, sizin nerededir? olan ona fark tek Gerek blm, szcklere sizin onun dayana titreimini olan o balant ker, rak, onun daha yksek olmas gerekir, yle deil mi? Ama yle alglaynzdr. yerdedir. iin kurmak tapnmay ettiniz mi? istemenize Orada neden

Birounuzun gittiinizi

ibadethanelere

kendinizle diz

mzii iitir ve tanrsal yannza dua edersiniz. Ben u anda Tanrya saygszlk etmiyorum. Ben size n sanlarla ilgili bir z bilgiyi ve sizin Tanr algnz gsteriyorum. Yksek Benlik, o muhteem melek, altn varlk, sizin z ruhu nuz olan ve perdenin br tarafna bal olan o paranz size, daima, Tanrya benzer grnr. Ancak, o sizin bir paranz dr... ve DNAnzdadr! Siz her zaman onunla balant iinde olmak isterdiniz, yle deil mi? Bu yeni enerji geliene dek, si zin bunun iin almanz gerekiyordu, nk o nsan bilinci nin normal eriimi iinde deildi. imdi ise yledir! Yksek Benlik ile srekli ve % 100 balant iinde olma ya ne dersiniz? Kryon, eer ben buna sahip olsaydm, bir s tat gibi olurdum. Aynen yle! Ve seni byle bir eyin mm kn olduunu dnmekten alkoyan nedir, sevgili nsan? Bu senin iin biraz fazla muhteem bir ey midir? Bu fazla muh
277

teem deildir! ama daima bu

Yaam

amacnn hissi, senin sevgisi daima

burada bulunma sizin enerjisi kalbinizdedir, sizin buna

nn kutsal bir nedeninin olmasdr. Mcadeleler gelir ve gider, yaamdr. Tanrnn sizinle balant iindedir. Deiimin

sahip olma yeteneinizi deitirmeye balyor ve imdi bu s tatl elde etmek ok daha kolay hale geliyor. Altnc Tabaka, size aklayacam her tabakaya, her ge rece dahil olmak zorundadr. Bu durumda, her eyi 3Bye yer letirmek isteyen entelekteller saylar numerolojik nedenler le sayarken, Eer Altnc Tabaka her zaman hepsine dahil olu yorsa, o zaman onu da saymal m, yoksa saymamal m? di ye sorabilirler. Size bunun gerekten nemli olmadn syle yeceim. nk o birlikte alt her tabakayla birlikte de imeye devam eder. Kuantum olan bu yakalanmas zor ener jiyi neden yakalamaya almal ki? Onu kullanabilmek iin o nun tmn anlamanz gerekten gerekiyor mu? Bylece, kin ci Tabaka yaam dersidir ve Altnc Tabaka da Yksek Benlik tir. Onlarn her ikisi de bu gere takmna dahildir. imdi, kri tik bir neme sahip olan ve daha nce szn ettiimiz iki ta bakaya geliyoruz.

En nemli ki Tabaka
imdi size sunacam iki DNA enerjisi (tabakas), bu

dnyadaki en nemli DNA enerjileridir. Onlar daima en nemli olacaktr, nk onlar karmik amacn motorunu altrr. On lar yaam derslerinden sorumludur ve Altnc Tabaka, yani Yksek Benlik ile ilikilidir. Dinleyin: Bir ift oluturan sade ce iki DNA enerji grubu vardr. Onlar, Drdnc ve Beinci Tabakalar (ki bugn onlardan sz etmeyeceiz) ile Yedinci ve Sekizinci Tabakalardr (ki bugn onlardan sz edeceiz).
278

Drdnc ve Beinci Tabakalar gibi, Yedinci ve Sekizinci Tabakalar da birbiriyle evlidir. Siz, Bunun nedeni nedir? Ne den onlar ayr ayr deil de, tek bir tabaka olarak adlandr madn? unu diye sorabilirsiniz. gerekir; nk Bu onlarn ve nemini Sekizinci vurgulamak Tabakalar iindir. Sizin, anlamak iin, bu enerjinin ne kadar byk oldu iitmeniz Yedinci bizim deyimimizle Lemuryan Tabakalardr. Onlar yaradl ta bakalardr, yani sizin Akaik Kaydnzdr. Bu, sizin bu dnya da geirmi olduunuz her yaamn, yapm olduunuz her e yin, tm baarlarnzn, edinmi olduunuz tm yeteneklerin ve yol boyunca doldurmu olduunuz spiritel bilgi kavanozu nun kayddr. Sizin nuzu mi DNAnzda, binlerce yal yldr renmi olduunuz spi Burada herhangi ama bir bunu ge sez ritel bilgi vardr. Siz imdiye dek ka yaam geirmi olduu dnyorsunuz, yaamnn kant ruhlar? olmadan oturuyorsunuz,

gisel olarak biliyorsunuz, deil mi? Evet, biliyorsunuz! Ben bu rada kimlerin bulunduunu biliyorum ve siz bunu inkr ede mezsiniz. Bu yol Yol boyunca, boyunca, spiritel siz imdi ve bildiiniz renimin bilgiyle o eyleri rendiniz. topla Son

amacn

paralarn doldurdu.

dnz. Ayrca, yapmanz gereken tm hatalar yaptnz ve tm bunlar rak DNAnzdaki spiritel size tekrar kavanozu soruyorum, m ra, bu sefer, bu salondaki o koltuklarda oturan insanlar ola geldiniz. tm tm Bunu yleyse hatalar kavanozu atnz m, unu kuantum enerji bilmelisiniz: kavanozu ka sevgili yoksa larnda caktr! varlklar.
279

yapacaksnz? vardr. daha Bu bir bilge

O spiritel kavanozda, DNAnn Akaik Kayt denen o tabaka yaamlarn yaptnzda, bilgisi ok niyetinizle amay seerseniz, amanik ortaya

olacaksnz,

Az dm. Bu bylece

nce, hemen

birinci

armaann bilgelie dersinizi

niteliklerinden sahip olma bilebilir,

birini

akla ki Tan kur

spiritel yaam

yeteneidir,

amacnz,

yaamnzda

rnn sevgisini hissedebilir

ve tanrsal

yannzla balant

ma srecini balatabilirsiniz. Sadece o spiritel kavanozu aa rak bunu elde edebilirsiniz. Bu byk bir eydir, yle deil mi? O sizi bilmeniz gereken eye ve bu dnyada bulunma amacn z tezahr de ettirecek aanlar, ezamanllklara yeni enerjide nk gtrecektir. kurslar yeni kurs Spiritel almalar vardr. ka ge Bu, vanozlarn rektiini hangi birok

bileceklerdir,

size syleyeceim ve kuantum olan baka eyleri glendirme ye yardmc olacaktr. En sonunda, her ey birbirine uygun d ecektir. imdi, yani Siz Yksek gemi Yedinci yaamlar ve Sekizinci Tabakalarn nemli Altnc olduunu Tabaka, d Benlik ile etkileiminden hakknda neyin biraz daha sz edelim.

nyorsunuz? Size, yeni olmayan, ama bu konuyla ilikili olan iki nitelii sunacam. Kuantum bir halde, gemi yaam diye bir ey yoktur ve sizin DNAnz ile Akaik Kaydnz kuantum bir haldedir. Do laysyla, siz gemi eklinde bir zaman referans kullana mazsnz. yleyse bir gemi yaam nedir, Kryon? Ben o ya am gemite yaamadm m? 3Bde gemite yaam olabi lirsiniz, ama o deneyim DNAnzda imdiki bir yaam enerjisi olarak yaar. Bu ne anlama geliyor, Kryon? Size bunu anla yabileceiniz bir biimde aklayacam. Diyelim ki siz yz yl nce byk bir ressamdnz. Bu yetenein hl orada oldu unu biliyor muydunuz? O hl oradadr! Siz diyebilirsiniz ki, Ama Kryon, ben basit bir izim bile yapamam. Resim yapma y denedim, ama beceremediimi grdm. Ben de diyorum ki, Siz onu sadece 3Bde denediniz! Ya siz meditasyona girip,
280

hcresel

yapnza

hitap

ederek,

yle

deseydiniz:

Ben,

resim

yapabildiim o yaammdaki o yeteneimi bu yaamma getir mek istiyorum. Size, yava yava reneceiniz bir eyi syleyeceim: Bu sreci balatn! Niyet ederek o yetenee sahip kn. Resim yapmaya balayacaksnz, ilk bata izimleriniz ok yetersiz ve

kusurlu olacak, ama sonra bir ey vuku bulacak: Renkler, da ha nce hi olmadklar bir biimde belirmeye balayacak. Siz hangi baz renklerin eyleri birbirine uyduunu bileceksiniz. Partnerim Bu bu bir nun doru olduunu biliyor, nk ondan yapmasn istediim yapmak iin Akaasndan yararlanmt. zaman almt, ama sonuta o zaten sahip olduu eyi bulmu tu ve imdi siz bunu onun almasnda (yazarlnda ve hatip liinde) gryorsunuz. Bylece, sizin Akaik Kaydnz gemi deil, gnceldir. Bunu kaydedin. Peki, bu sizin Yksek Benliiniz ile nasl ilikilidir? Sy leyeyim: Diyelim ki, sizin gemi yaamlarnz grebilen bir psiik danmann ofisindesiniz ve o sizin yzlerce yl nce ya am olduunuz bir (sizin deyiminizle) gemi yaamnza ba kyor. Bu danman size, gemite kim olduunuzu syleyebi lir ve o kimliinizle ilgili bilgi verebilir. O bunu yapabilir, n k bu Akaanzda yazldr ve birok kii tarafndan okuna bilir. te size sylemek istediim ey: Yksek Benlik, Altnc Tabaka, o zaman da ayn Yksek Benlikti. Sizinle, ezelden be ri yapm olduunuz her ey arasnda bir balant vardr, n k Yksek Benliiniz onlarn hepsiydi! imdi sahip olduunuz Yksek Benliiniz, o ok deerli paranz, her seferinde, yz lerce yaamnzda ayn Yksek Benlikti. Bunun ne anlama gel diini anlyor musunuz? Bu, sizin daima orada bulunan bir dos ta sahip olduunuz anlamna gelir!
281

Evet, Akaik Kaydnda senin ihtiyacn olan nitelikler bu lunmaktadr, sevgili nsan. Bu sefer, bu yeni ada, u anda senin bu gerelere ihtiyacn vardr. Bu statla ihtiyacn var dr. Bu kuantum sabra ihtiyacn vardr. Neden Akaaya girip, Yksek Benliinden onu aktifletirmesini istemiyorsun? Yk sek Benliin gidip onu alacak ve seni sabrl bir kii yapacak tr. Buna inanyor musun? Kryon, ben kiiliimin niteliklerini deitirebilir miyim? Evet ve bu yeni geretir. fkelenmekte acele etmemeyi ister miydiniz? Asla drama ya da korkuya kaplmayan bir kiilie onlar gi sahip olmak ister miydiniz? Siz, ilerinden istediiniz eyi se ebileceiniz maktadr. birok enkarnasyona sahipsiniz. Bylece, dan o kiilii elde edebilirsiniz. O oradadr, DNAnzda yaa Hepsi orada Akaay depolanmtr, kazmak Lemuryallar. Bu imdi dip onu aln! Biz buna lmleri tekrar zaman nsan olduunuz

diyoruz.

yeni

geretir.

Siz olan, yaam olduunuz ve hak ettiiniz o paralar ve b elde edin. Bu sayabilir yaamnzda ne rendiniz? Size Bir kadn, bir ki, erkek, bir versem, tm akam versem, bu yaamnzda renmi eyleri misiniz? Siz olarak rendiklerinizi... diyebilirsiniz Bunlar

yazmak iin bir akam yetmez, ok daha fazla zamana ihtiya cmz olur, Evet, yledir! Ve bunu birka yz yaamla arpt nzda, bir deneyim ve bilgi ktphaneniz olur. Kocaman bir deponuz olur. Muazzam miktarda bir deneyiminiz olur, ama o gemite sizdir. Bir mi? stat gibi resim yapabilen olduklarn harika biliyor ocuklar musunuz? iittiniz Bunun Onlarn evrenizde bulunmak yerine, tmyle imdidedir. O tmyle

nasl vuku bulduunu merak etmiyor musunuz? Az nce size syledim. nk onlarn gemi yaamlar ve imdiki yaam
282

lar o kadar saydamdr (geirgendir) ki, nsan doduunda bir araya gelirler ve nsan brakt yerden alp devam eder. Bazlarnz zin gemi ayn bir bunu baka biimlerde deneyimlemi yapmtnz, olduunuz bir nk ey si yaamda korku ya

vericiydi. Belki siz bu kez, son gemi yaamnzda sahip oldu unuz korkuyla domutunuz. Bazlar, enerjiyle da o trde bir eyle lanetlendiklerini ve onu asla aamadklar n bile sylerler. Size diyorum ki, bu enerji sizin Akaanzda dr ve onu siz getirmisinizdir ve o yaam dersinizi, Yksek Benliinizi ve tm Akaanz etkileyecek kadar gl bir kor kudur. Artk dan ondan kurtulmanzn o zaman cesur, Henz gelmedi eriebilir sevecen, son mi? ve Ondan onlar ve sz kurtulabilirsiniz! kahraman, kiilii salkl Tm ekip enkarnasyonlara

kendinden-emin, alabilirsiniz.

huzurlu

tabakadan

etmediimi fark ettiniz mi? imdi ondan sz edeceim.

DNAnn Dokuzuncu Tabakas


DNAnn nmlamtk. rum Dokuzuncu imdi, 3Bde ama iinde eyi Tabakasn siz bunu ok ifa tabakas olarak ve ta sanki bir bir o Siz

heyecanlanabilir

iinize eriip onu ekip alabilirmisiniz gibi, Ben onu istiyo diyebilirsiniz, etkileim yapamazsnz. Tabakalarn m? Siz nk birleriyle kip olduklarn DNAya ey hatrladnz da

kse orbann iindeki eniyi ya da domates molekln e alamazsnz. Sizin kimliinizin yaamda Ayn yapamazsnz, DNAnn ekip etkileim iindedir. tattnz, enisini oluturulmu kokladnz nasl olan enisidir. Bir almak deitirmek ustal nasl isterdiniz? baka isterdi

niz? Bunun iin gerekli olan gereler buradadr!


283

Dokuzuncu onun di bedeni srlar uykuda baz

Tabakaya aklayacaz: kalm,

ifa deil, Tm

tabakas Akaay bu

denmesinin iyiletirmesidir! birlikte bir O

nedeni, im alr nokta zaman

iyiletirmesi

tabakalar

ve onlarn bazlar insanln bu dnyada geirdii tm zaman boyunca ya Yerkrenin hazr enerjisi belirli eritiinde aktiflemeye olarak beklemitir.

gelmitir. Ben bu akam, eski bir enerji iinde hapsedilmenin ve birdenbire serbest kalmann ve bamsz bir ruha sahip ol mann nasl bir ey olduunu bilen bir dinleyici grubuna (Sov yetler Birliinden ayrlp bamszlklarn ilan etmi olan Bal tk halklarndan bir gruba) hitap ediyorum. te bu yzden bu mesaj ilk kez burada size vermeyi setim. nk siz bilin ge nilemesini, serbest kalmann sevincini, her eyin mmkn ola bilecei fikrini iyi anlayabilirsiniz. Bylece, anlama unuz gelir, anlamna Dokuzuncu Tabaka Akaay iyiletirir. Bu ne Kryon? Bu, sizin Akaik Kaydnza girip, onu gelir. Siz, Akaik Kayt araclyla DNAnz

tarama ve ihtiyacnz olan eyi bulma yeteneine sahip oldu da bir deiim yaratarak kendinizi iyiletirebilirsiniz. Siz buraya bir rahatszl, bir hastal olan bir bedenle mi geldiniz? Kryon, ben bir hastala yakalanmaya yatknm. Ebeveynlerim ve kz kardeim bu hastala sahiptiler. Ben de ona den yakalanabilirim. imdi, buna sizden bu mesajn safln inanmayacaksnz, bu yz istiyorum. Onun hissetmenizi

sevgiyle verildiini hissetmenizi istiyorum, nk ben size ga rip gelen, olanaksz gelen ve sadece bu dnyada yaam olan statlarn DNAy rine yapabildikleri bulabilir, onu yerletirebilirsin. eyleri sunuyorum. imdi, sevgili n san, sen kendi Akaik Kaydn tarayp, senin olmu olan en saf alp imdiki Dokuzuncu salnn niteliklerinin ze Tabaka tmyle bununla,

yani Akaay iyiletirmekle ilgilidir.


284

Yani, sylyorsun?

sen

benim Sen

kendi bu

kendimi

iyiletirebileceimi ve bunu

mi nasl

Evet!

yzden

buradasn

yapacan duymaya hazrsn. Bu, ona ne kadar inandna ba l olarak, kolay ya da zor olabilir. Bu mesaj gerekten perdenin br tarafndan m verilmektedir, yoksa yle deil midir? Eer sen, Bu sadece karmdaki koltukta oturmu bir adam di yorsan, o zaman iyi bir yaam geirmeni dilerim, nk senin DNAn imdi olduu gibi, ayn kalacaktr. Eer deiimin bir paras olmak istiyorsan, bilincini -grnmeyen eyleri de kap sayacak kadar- geniletmeye balaman gerekir. Siz kimyasal o bir hastala yatknl yatknln yok kimyasal olduunu dn yorsunuz, yle deil mi? Bir tr mucize sergileyebileceinizi ve edebileceinizi dnyorsunuz. Bu o deildir! O bilgiseldir! Yatknlk, DNAda bulunan ve si ze kltrnzn kt bir sona mahkm olduunu ya da sizin gen yata leceinizi syleyen bilgidir. yleyse bu bilgiyi de itirin! Burada liyim: Eer Tanrnn bu mesaj Bu sevgisini hissedebiliyor musunuz? rettii meydana yaam Eer eyi gel

hissedebiliyorsanz, baarabilirsiniz. biriniz

bu iyi bir balangtr. Size unu syleme hissedebiliyorsanz, tmyle biriniz bir onun anda bir iyileme Her

mez, ama size bunun yntemini vereceim. Bu dnyadaki her benzersizsiniz. Her benzersiz gemi olduu dersine sahipsiniz. Yksek biriniz de benzersiz benzersiz yaamlara anlamna sahipsiniz. gelir. Bu

Bu, sizin Akaik Kaydnzn baka kimseninki gibi olmad ve Benliinizin benim size kendinizi iyiletirmenizi salayacak bir tr 3B liste ya da bir yntem verebilmemi snrlar, nk siz kendi zel liklerinizin stesinden geleceksiniz. Size verebileceim tek yn tem udur: Sessiz bir zamanda oturup, saflkla Ruha yle de yin: Ben unlar istiyorum. Yaammda aktiflemesi gereken
285

enerjilerin aktiflemesine, buraya geli amalarm gerekle tirmeye izin veriyorum. Yaammda sevince sahip olmak ve tm Akaamda sevin bulmak istiyorum, nk onu hak ediyorum ve onu kazanmtm. Ben olumlu, sevin dolu yaamlar da ya amtm, imdi o enerjiyi ekip almak ve bu yaamma getir mek istiyorum. Bir stat olduumu DNAma bildirmek istiyo rum!" Diyelim ki siz z-saygs istiyorsunuz. Bunu ortaya ka rn. Sevgili Ruh... benim z-saygsna ihtiyacm var, nk z -saygm yetersiz. O zaman, Yksek Benlik Akaaya girip bir baka yaamdaki sizi... sava meydanndaki savay geri geti recektir. Bu birey, nsanlarn arasnda dimdik durur ve sava ta cesurdur. Siz burada ego deil, bir kiilik gveni istiyor sunuz. Hatrlayn, siz sadece, oktan yaratm olduunuz eyi geri getirmek ve o bilgiyi ortaya karmak istiyorsunuz. Bir kitap yazmak ya da DNAsndaki yazar ya da hatibi bulmak isteyenler iin sylyorum, bunu yapn! Onlar orada lar. Bunu nereden biliyorum? nk bunu isteyecek olan kii ler u anda bu mesaj dinliyor ve okuyorlar. Onlar bu dnya nn yal ruhlardr ve en dolu Akaik Kaytlara... tm nsan lar iinde en fazla deneyime sahiptirler... Spiritel konularn bilgi isteyenleriniz, vardr. gidip o spiritel Bunu kavanozu biliyorum, bulun! Onun iinde gemite olduunuz aman ya da spiritel retmeni Hepsi oradadr. nk sizi tanyorum!

Tekrar Gzden Geirme


Bylece, (kinci aktifleen Yksek be tabaka-enerji (Altnc vardr: Tabaka), Yaam iki dersi

Tabaka),

Benlik

Lemur

yan tabaka (Altnc ve Yedinci Tabakalar) ve ifa tabakas (Do


286

kuzuncu

Tabaka).

Bunlar

bu

yeni

adaki

armaanlardr.

On

lar boyutlar-arasdr ve ben imdi sizden bu saylar frlatp at manz istiyorum. Sizin, benim onlar size rettiim gibi ayr olarak grmenize izin verilmiyor. imdi onlar, nabz gibi atan ktan bir kap... bir giri olarak grmenizi istiyorum. Size o aktifletirme giriinden sz etmek istiyorum: O, perdenin br tarafnn mziiyle nabz gibi atar. Meditasyonlarnzda, eer saf niyetle o a doru ilerle seniz, mi? di? ten Yaratcnn nk Size, bu Yaratc strap kadar elinin size uzandn ister! Bunu ya grrdnz! biliyor da Hibir Neden bulunmak muydunuz? sizi ister,

Size, Tanry bulmaya giden yolun zor olaca sylenmi miy ekmenizin uzak deildir! gerekecei miydi? nk Tanrnn ey gerekten umursamad sylenmi gerek

Yaratc

bulunmak

nk Yaratc ailedir. Siz o kapy iterken yardm alacaksnz. Bu sizin tek banza yapmanz gereken bir grev deildir. O bir ibirlii enerjisidir, bir partnerliktir. DNA bir kuantum partnerliktir. Bir deiim meydana gelmektedir ve eer ona sadece boyutta doludur. larnzla antum szn iimle bakarsanz Bu, ya bir hava da o deiim, durumuyla, ilgili korku, skntlar onun tm endie olabilir. bizim gereler ve belirsizlik ile ekonomiyle, ailenizle, Bu yirmi imdi, size arkada deiimdir. bir bu yldr de

iinizle

Ancak, bir baka deiim de srp gitmektedir. Eer ona ku biimde bakabilirseniz, olduunu salayacak ettiimiz baa deiim grrsnz.

kmanz

verilmi

tir. Hepsi verilmitir. Tm bunlar, retmen Peggynin Kafes dedii ey (Peggy Dubronun Kozmik Kafesle ilgili retisi) tarafndan ierilir. Bu Kafes, bir nsann kiisel Akaik niteliklerini, nsan evre leyen ve kullanlabilecek, yararlanlabilecek olan bir kuantum
287

enerjiyi temsil eder. O, ifay, yaamn dengesini, hatta stat l ierir. DNA, bir sevgili hal sadece, her ama kuantum gerekte bir u halin anlamak anda fiziksel senin senin tatdr. iin zor DNAnn Kuantum olacak, yerdedir. Bunu

nsan,

hibir paras ve blm yoktur. Onlar tm evrendedir! Tanr senin kim olduunu bilir, Kuantum Varlk. Eer sen bu para lar ve Yeni yl nce blmleri enerjiler balad. aktifletirmeye vardr Bu, ve balarsan, bununla sizi yardm senin Kafesin yeni renk deitirecektir, bunu biliyor muydun? ilikili gerelerin bir olduu yerde her bazlarn bugn tanmladk. Bu tmyle yllar nce, yirmi bir imdi iindi. alacanz geirmi oturmaya hazrlamak Partnerimin

ey, zerinde oturmu olduu her sahne onu bu an iin hazr lad. nk o artk bu retiyi vermeye balayabilir ve nsa nn DNAs hakknda bir kitap yazabilir. Bu harika bir eydir. Bu deiimin asla meydana gelmeyeceini, insanln du raan dr. kalacan, Onlar, ve asla dk ilerlemeyeceini asla bir tekml bilince sylemi olanlar asla var mezun insanln etmeyeceini, saplanp

olamayacan

kalm

olduunu

sylemilerdir. Tm bunlar 1987de deiti. O zaman birou nuz bu dnyadaydnz, bu deiimden sorumluydunuz ve bu nu hatrlamyorsunuz bile. Perdenin br tarafnda sizinle il gili ok ey meydana gelir. Bazlarnz bu yzden o koltuklar da oturuyorsunuz ve siz benim neden sz ettiimi biliyorsu nuz. Ben mmkn Kryonum. kldnz iin siz Ben iin kran doru insanla sizin am. Byle ykarken, bir bir deiimi takdir nsan bu ayaklarnz

enerjisiyle dolup tayorum. En sonunda size bu tr bir mesaj sunabildiim lk, nk duyuyorum. Tebrikler, sevgili yolda ilerliyorsunuz. zgr seimle,

yerden daha aydnlanm olarak gidin. zgr seimle, bu yer


288

den, nn

yapabileceinizin bir paras olan

belki gerek

farknda

olmadnz n

eyleri yayn.

yap Sizi o

maya hazr olarak gidin. zgr seimle, bu mesajn ve Tanr kimliinizin mzii iitmeye davet ediyorum. Ve de yledir.

Kryon

Riga, Letonya-Mart 2009

289

14

DNANIN VE NSAN IRKININ TARH


Celse Yeri: Portland, Oregon Austos 2009

14

DNANIN VE NSAN IRKININ TARH


Portland, Oregon - Austos 2009

Merhaba, sevgili varlklar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Biz, zgr seimin kurallarn geersiz klmay, gerekten bu rada olduumuzu kantlayacak bir biimde kendimizi size gs termeyi ok isterdik. Ama bu zgr seim gezegeninde o kap y bize amas olarak gerekenler durur, tm szlersiniz. yaamnz Biz sizin yaamlarnzda sizinle birlik melekler nuz sresince

te yrrz. Bu dnyada doduunuz anda, melekler doduu yeri kuatr ve son nefesinizi verene dek sizinle birlikte kalrlar. O ilk haftalarda, siz bir bebein fal ta gibi alm gz lerle meleklere baktn grebilirsiniz! Bebek, daha iki, haf talkken bile, onlar iaret eder, hatta bazen onlara glmser; nk bebekler bizi grrler. Ana rahminden yeni km ola rak, almanz gereken ok eyin olduu, ok fazla deiimin ol duu ve meleklerin varlnn sizi teselli edip rahatlatt o ilk gnlerde hepiniz bizi gerekten grrdnz. Bunu hatrlyor musunuz? Sonra yava yava o realite sizden uzaklap kaybo lur. Yava yava. Ama birounuz, bir bebein ylece bolua baktn dr. u anda sizinle birlikte olanlar da ayn meleklerdir. On larn nz. nnzda yalanmadklarn Onlar tm yrrler; sizinle biliyor birlikte musunuz? sizinle geldiler, Ama sizinle siz yalanrs onlar ya gide yaamlarnzda birlikteydiler; ve grd eyden honut olduunu grmsnz

birlikte

cekler. Ve eer onlarla hi konumazsanz, onlar da size hibir ey sylemeyeceklerdir. nk anlama budur. Ama sevgili
292

nsanlar, pan eyi

eer am

niyetinizle olurdunuz.

bize nk

kk o

bir

yer sizin size

asaydnz

ve

Sevgili Tanrm, bana sevildiimi gster deseydiniz, bent ka zaman yaamlarnza retmenlik hissetmeni bu bize izin verdiiniz lde girebiliriz. O zaman size istediiniz verebiliriz: elinizi siz Ezamanll tutabilir ve balatabiliriz, kendinizi ve ok yapabiliriz, ruz ki, yalnz

zi nleyebiliriz. O zaman sizi yle bir dereceye kadar dolduru hastalkla, yalanmayla dramla ilgilenmez, konuda kayglanmazsnz. Ve greceiniz tm ey, gerek kim liinizin vaadi olur. Baladmz gnden itibaren bu hep by le olmutur; nk bizim iimiz, sizin bizim bir paramz ol duunuzu fark etmenizi salamaktr.

Mesaj Kutsaldr
Hl bu sreci, bir medyum kanalyla mesaj verme sre cini merak edenler vardr. Bu sre, medyum temiz olduunda en iyi ekilde iler. O, tekil bir nsan olma eilimi bir kenara brakldnda Bu dnyadaki iler. tm Onun kutsal yolu budur ve daima bu olmutur. yazl metinler nsanlar tarafndan

mtr. Bunun nasl ilediine bir bak, sevgili nsan, nk se ni teselli eden, Tanrdan geldiini sylediin o szlerde bula can tm kehanet ve tm iyi eyler nsan kanalyla gelmitir. imdi yine, ayn kutsal ve kadim biimde verilecek olan bir bil giyle karnza geldik. Bu akam bu salonda bulunanlara verilen bilgi, sizin de yiminizle oturanlarn ilediini miz gerek gelecek bilirler. Biz zamanda dedikleri bu Ancak, verilmektedir. zamanda lineer zaman Bu yolu bilgiyi, bunun bizim burada nasl realite okuyanlar bunun

deildir.

kuantumuz,

dolaysyla,

karmzda

oturanlar iin henz gereklememi olmasna ramen, bu say

293

fay

okumakta

olanlarn

potansiyelini

grebiliriz.

Bu

anla

ma gelir ki, bu mesaj, tmyle tarih hakknda olmasna ra men, sizin iin hl kiisel bir mesajdr ve sizi onun kadim ger eini hissetmeye davet ediyoruz, nk biz bu kitab kimlerin (Lemuryallarn) okuduklarn biliyoruz. imdi vereceim tm bilgi bu celseleri yaptmz son yir mi yl iinde verilmiti. Ama ilk kez bu zeti veriyoruz, nk artk bu konular -sadelik ve berraklk elde etmek iin- zetle meye balyoruz, ki bylece onlar daha anlalr ve sizin reali tenizde daha mevcut olmaya balasnlar.

Bugnk retinin Bilgisi


Bugn size partnerim kanalyla bilgi aktarrken, burada

ki tm kalplerde nc dil yer alacaktr. Sizin geleceinizde bu bilgiyi okuyanlarn bazlar da bu nc dilden etkilenecek lerdir. nk biz bu szleri okuyanlarn kimler olduklarn bi liyoruz, bugn ildir. Bugn verin. geli imdi sunulan bilginin bilgi, birok kiiye aktarlmasna izin vereceimiz ileyi DNAnn nasl balangcndan deitiinden bug ve bu nk sizi orada gryoruz. izin Biz sizin bir yzlerinizi rastlant ve de sahip olduunuz da gryoruz. zgr seimle bu mesajn yaamlarnza girmesine vermeniz

ne dek olan gemiiyle ilgilidir. Biz onun bu dnyada meydana biiminden, biiminden, yeni enerjide -onu tasarland gibi kullanabilmeniz iin- onun la ilgili bilmeniz gereken eylerden sz edeceiz. lk nce DNA nn ve insanln tarihini anlatarak balayacaz.

DNA Hakkndaki Tm Bunlar Nedir?


DNA sizin kimliinizin hem fiziksel hem de spiritel ola
294

rak ni Tm yaya

temel olmu

unsurudur. olduunuz

Eer her

Yksek eyin

Benliin

bulunduu

bir

yer semeniz gerekseydi, o DNAnz olurdu. Akaik Kayt, ya kaydedilmi-pln spiritel ve DNAdadr. binler birok gemi birlikte Sizin de de bilecek yaamlarnz, geldiiniz tm tekmlnz, hallettiiniz kuantum Lemuryal bilirsiniz. bulunduunu Bu

ce yllk yaamlarnzdaki tm yetenekleriniz oradadr. Bu dn karma gemite orada, byle karma oradadr. O aydnlanm eylemin kayd oradadr. nsan spiritel anlarsnz. inanlmaz kendi tarihiniz bunu Eer blmler olduunuzu iiniz eylerden yazldr. bulunan Bazlarnz eyin bu, gemite derinliini dnzda

derecede

hissediyorsanz,

sz etmemizin nedeni budur. Bir nsan iin buna inanmak ok zordur, nk dnd nz eyin ounun aslnda kendi iinizde olduu anlamna ge lir. Ama bu, statlarn ve Kryonun, sizin Yaratcnn bir par as olduunuzu ve statlk srelerinin iinizde olduunu bil diren retisine uyar.

DNA Bilimi
imdi szn edeceimiz eyin kantn bilim size ancak

son birka yl iinde sunmutur. Biz gemite bundan st ka pal bir biimde sz etmitik ve imdi bilimin zerinde ok d nd eyle ilgili hibir gizemin kalmamas iin ak konu acaz: Sizin DNAnz milyar kimyasal maddeyi akn bir younluktadr. Bir ilmek eklinde olan her bir DNA molekl nn iinde milyar akn kimyasal madde vardr. Bu o kadar kk bir molekldr ki, onu grmek iin bir elektron mikros kobu kullanmanz gerekir. Daha nce de belirtildii gibi, bilimsel bir alma olan nsan Genomu Projesi bir gizemi aa karmtr: DNA kim
295

yasnn sadece % 3 herhangi bir ey yapmaktadr! Biz DNA paralarnn protein-ifreleyici blmnden sz ediyoruz. O, tek bana binlerce nsan geni retir. Bu genler sizin arayagel diiniz yaam kaydedilmi-plndr. Ama DNAnn sadece % 3 gen-retiminin lemlenen tm senaryosunu kimyasnn % oluturur. 90mdan Dolaysyla, fazlas bir gz gizem DNAnn

dir, nk onun aikar hibir ilevi yokmu gibi grnr. Bu kimyann % 90nn iinde hibir gzlemlenebilir sistem, simet ri ya da biyolojik gibi ama yoktur. ifreleri Onun, yoktur. protein-ifreleyici Dolaysyla, b lmlerinki kimyasal bilimin

eilimi onu grmezlikten gelmektir. Bilime gre, o yararszdr.

Bir grup kadim insan ok artc bir keif yapar: Bu, bir zaman yolcusunun bir kumsalda brakt artc bir telsiz stereo sistemdir (CD alar). Kk, gl hoparlrler ok a rtc ritimler yaymaktadr ve bu kadim kabile yeleri bu m zik karsnda adeta bylenirler. Onlar bu aygta dokunmaya cret edemez, ama orada oturup mziin keyfini karr, ancak bu mziin nasl retildiini ya da nlerindeki parldayan ay gtn ne olduunu anlamazlar. Gnler sonra, onlar bu aygtn grnteki sihrine daha derinlemesine bakmaya balarlar. Meraklanmlardr, nk merak insanolunun temel zelliidir. Aygt analiz etmeye ba larlar. Yine ona dokunmaya cret etmeden aygt incelerler ve kabilenin bykleri, en sonunda, aygtn ne olduunu anladk larn herkese duyururlar. Onlar CD alar, ana amplifikatrleri ve hoparlrlerin ya nnda duran ilemcileri grrler. Ancak, ses hoparlrlerden gel mekte, grnte tm ii hoparlrler yapmaktadr.
296

Kabile bir araya gelir ve bykler bulgularn aklarlar: ileri uzayl yaratklar bu dnyaya inmi ve giderken gereleri nin bazlarn geride brakmlardr. Kabilenin kil adamlar her gerecin ne yaptn anlayamamlardr, ama iittikleri ha rika mzikten iki kk gerecin (hoparlrlerin) sorumlu oldu unu aklarlar. Aygtn geriye kalan ise bir gizemdir ve o, m zikle bir ilgisi olmayan bir uzay p olmaldr.

Bu olduu

meselin

ne

anlatt ey

aikardr.

Btnn

bir

paras kartlr.

anlalmayan

cehaletten

tr

skartaya

Bu rnein iinde, sizin dndnzden de daha ok ey giz lidir. O, sadece, grnmeyen mzii alan harika bir teknoloji deildir. Ya mziin bestelenmesi ve icra edilmesi? Ya onu kay detmi olanlar ve bu kayd CD alara ulatrmak iin kullanl m olan harika kaynaklar? Ya mziin kendi tarihi ve yzyl lar iinde ritimlerin geliimi? Bu kadim kabilenin karsndaki aygtta dev bir akl sr sakldr ve onlar sadece hoparlrleri gr mektedirler, nk grlt yapan tek ey odur. Tekml ve Doa Ana (Gaia) birlikte alr ve i nsan biyolojisine ve genel olarak yaama geldiinde, onlar ok ran dmanldr. Bu ister fotosentezin gezegen zerinde tam doru zamanda ortaya k olsun ister nsan genomunun geliim bi imi olsun, sistem gerekli olmayan eyleri frlatp atar. DNA nn anlalmayan % 90 p deildir. Asla! O, anlalan b lm (DNAnn Onun % 3n) ne idare eden ilemci ve ve talimatlardr. sizden, bu O, % 3 tarafndan alman mzii ilemden geirmektedir. zellikle olduunu syleyeceim aklamann sizin iin kiisel olarak ne anlama gelebilecei ko nusunda dnmenizi istiyorum. DNAnzn % 90 gerekte
297

sizin

tanrsallnzn her ve eyin, tm beri

kuantum tm

kaydedilmi-plndr. Tm gemi tm kayddr.

sizin id Le

Akaanzn baardnz raklerinizin en bandan

kaydedilmi-plndr.

yaamlarnzn, sezgisel Kendini

tekmlnzn,

baarszlklarnzn olan

muryal olarak adlandrm olanlarnz iin bu, bu dnyada ta yaanm bir haldeki muazzam 3Bde eilim miktarda mantkl deneyimi deildir. temsil eder, ki bugn bundan sz edeceiz. ok-boyutlu neersiniz. zin yanr. eyler Kuantum fizii lineer dnre pek mantkl gelmez ve siz li Dolaysyla, evrenin geriye sizin tadnz ierdii kalan byk u olgudur: Si birkana bilimsel dndaki sizin da ara ey realiteniz boyutlarn ancak

Tablonun snrl

olaslkla 3Bnin DNAnz tm

trmalarnzla gzler nne serilene dek, siz sadece iinde bu lunduunuz yerine, el realiteyi kaotik ve greceksiniz. grnecektir. kimliiniz iin sizin ler bir gizem olarak kalacak, mantkl ve sistematik grnmek rastgele ve spirit ie Akaik akla kaydedilmi-plnnz Dolaysyla, kaydnzn, DNA talimatlar

rir. Tm bunlar, ok-boyutlu olan o % 90da bulunur. aklamas ve yaradlnzn, soyunuzun Yksek Benliinizin spiritel

masdr. te bu yzden onun zerinde odaklanyoruz.

nsan Bilinci... 3B?


Artk bu eyleri birletirmenin ve daha byk tablo hak knda dnmenin zaman gelmitir: DNAnn kuantum olan o % 90nda nsan bilinci bulunur. nsanln bilinci ifreler ve genler ile llemez. O, kimyann alannn dndadr ve bili min biyolojinin bir araya geliinin gizemli bir sonucu olarak grd bir ey olmay srdrr... yine, btn nsan neyin yarattyla ilgili bir anlay yoktur. nsan bilinci iinde, sizin
298

DNAya hitap etme, onu idare etme, onunla alma yetenei niz vardr. Bu bizim en bandan beri rettiimiz eydir. Do laysyla, sizin realitenizin en byk srlarndan biri, sizin be deninizi ve onun temel ilevlerini ynetebilme yeteneinizdir. imdi, loyu sizin yeni bilime gre, gezegeninizin DNAnzn byk bir baz % eyin srelerinin 90, bir aslnda, paras bile nsan dncesi tarafndan etkilendii grlmtr. Bu tab anlamaya kiisel balyor musunuz? daha biyolojinizden

olabilir. Size sylemi olduumuz ilk eylerden biri, bilincin Yer kreyi etkiliyor bir olmasdr. eyi... Bilin, gezegenin titreiminden gelen so rumlu olan eydir ve siz daima, sizinle ilikisiz olduunu d ndnz deitirmeye Bylece, gezegeninizde Bu meydana realiteyi balad genomunun muktedirdiniz. bunlar gerei ileyileridir. anlamaya nsan

nzda, Gaiann SZE karlk verdiini de anlayacaksnz! bilincin gelitirilmesi ve hibir ey yapmaz grnen % 90n aa ka rlmas bizim o % 90n gerekte ne yaptndan sz edebilme mizi salad. Zamann bir noktasnda bu bilgi de bilime man tkl gelecektir. pucu: Bilimciler, o % 90a odaklanp, onu ifre lemeyici larnda, engramlar (bellek izleri) olarak incelemeye baladk DNAnn en byk blmnn, gerekte, nsan bede

ninin biyolojisini srdren motor olan % 3n iaret deitiri cileri olduunu grmeye balayacaklardr.

nsan Bedeninin Zayflnn Gizemi


Siz st masn Dnya gezegeninde DNA evrimsel zayf zayf merdiveninin olan... olan onun bir en ol

basamanda

bulunuyorsunuz, ok

ama daha

bekleyebileceinizden

sisteme

sahipsiniz.

299

Hcresel yapnz ilk bata size verilmi olan temsil et mez. san Tekml bilincine etmek yerine, DNAnzn kuantum karlk blm olarak n (realitenizin yneticisine) geli

mitir. Gerek u ki, sizin baklk sisteminiz ok iyi al maz! Bu dnyadaki birok byk hastalk ve virs hemen ona bular. Bunu fark ettiniz mi? Siz basit bir nezleyi bile durdu ramazsnz. Siz, burada bir sorun var, diyebilirsiniz ve de vardr! n k DNAnzn kuantum olmas gereken % 90 sadece % 30 ran dmanldr veriyor? (aktiftir). Bedeninizin Kansere ne yakalanabileceinizi olduunu ve bedeni iin bir nizin size bunu asla sylemeyeceini bilmek size nasl bir his durumda renmek tp uzmanna gidip teknik bir test yaptrmanz gerekir! Bu ne tr bir sistemdir? nsann yapsnda var olan o kendine-tan koyma yetenei iyi almaz. Kanser, nsan bedeninin modern uyumazlnn, ald besinin onlarla baa kamamasnn dengelenecek bir sonu tarzda besinlerle rin,

cudur. Bu sonu, bedenin almas gereken biimle (hcrele bedenin kimyasyla dengeli blnmesiyle) uyumayan iaretler yaratr. Bylece, be den anormal bir byme retir... en sonunda tm organizma y yiyip bitiren tmrleri. Kanser bir virs deildir ve bulac deildir. O bir denge sizliktir... modern topluma kar bir alerjidir. Bedenin bak lk sistemi bu srece hi katlmaz; nk kanser, bedenin sa vunma sistemine, her zaman yaptklar eyi yapan normal hc reler olarak grnr. Onlar normal deildir, kanserlidir, ama hcresel temi yapnn iinde sizin sistem saklanmay bir renmilerdir. bulunduunu gibi Kuan hemen

tum bir bilin, bedeni dengesizlie kar uyaran bir bili sis yaratr. Sonu, ama bu sorunun bilmenizdir, tasarland almadndan,

bunu bilemezsiniz.
300

Davranmas lanmak istemez! Bu

gerektii Yaamak kuantum

gibi ister!

davranan Bu, temel

kuantum

DNAnn i hc

baka bir nitelii, ok uzun bir mr yaratmasdr. Beden ya hayatta-kalma bedenin gdsdr. glendirme olmadan,

resel saati sadece gnleri sayar ve ayn dngsne uyar. O bun dan daha iyisini bilmez. O, tasarland gibi almamaktadr. Kadim halklarn bazlar sizinkinden iki, kat daha u zun mrler srdler. ne Bu onlarn yitirmi nerede bulunduklarna balyd. ve u kuantumluun kadarn olduklarna

nu bilin: Bu dnyada gelitirilecek olan en baarl yaam uzat ma sreleri daima ortak bir eye sahip olacaktr... daha okboyutlu bir hale geri dnmesi iin DNAya verilen bilginin art m olmasna. Siz ona DNAy aktifletirmek diyorsunuz. Kuantum azp rumla uygunsuz ilgili bir bilin, her eyle bir olan ettiini ey ve hcrelerin bi ama bymenin sal tehdit Bir kesinlikle

lecek olan bir bilintir. Ama baklk sisteminiz sizi bu du olarak uyarmayacaktr. Eer siz En kopmutur, durarak yrmeye herkes, siz bu realitede yetitiinizden, benim sylediim eyin mant gznzden fikrine kayor. ok kar tepetaklak bedeniniz sonunda yeterince ya da yrmeyi zaman yrme geirseniz, gemeden kacaktr.

unutmu olarak, ba aa asl kalr ve alk eker. Yrmek sadece statlarn yapabildikleri bir ey olur ya da bu dnce geliir. Dolaysyla, hi kimse yrmez. Bu, nsan realitesinin zaman iinde gelime biimidir ve bu yeni enerjide bizim her gn meydan okuduumuz eydir. Omuriliinizdeki edip sinirlerin tekrar sinirler koptuunda, engelleyen o blgeye bir kimya hcum vardr. birlemesini

Bunu biliyor muydunuz? Bilim bu sreci bilir. O sizin istedii niz eyin tam zdddr ve bir bedenin nasl almas gerekti iyle ilgili manta aykr grnr. Bir ey kopmutur.
301

Bir denizyldz kopan bir kolunun yerine yenisini kara bilir, ama siz bunu yapamazsnz. Evrimsel merdivenin en st basamanda olarak bu size nasl bir his veriyor? Tm bunla rn nedeni, genleri yaratan kaydedilmi-plnn tasarland gibi ilev yapmamasdr. Ama eskiden yapard...

Balang... Kuantumluunuzun yaratl... inizdeki Yaratc


Yz bin yl nce, bu dnyada on yedi nsan tr gelii yordu. gibi, da Tpk nsan doal bu baz trnn eitlilik hayvanlarn varln salamt. birok ve Tpk memelilerin iin dzinelerce muazzam doal Gaia bu bir eitlilii konuda tr eitlilik srdrmesi hayvanda

maymun

olduu,

dnyadaki

olduu gibi, bir nsan eitlilii de geliiyordu. Ama bugn sa dece bir nsan tr vardr. Evet, farkl renkler ve yz hatlar nn eitlilii vardr, ama tek bir nsan tr vardr. nsanlar da lu kll doada ve nsanlar; bulduunuz nsan dier trde trleri ok tipik farkllklar Bir benekli yoktur. ok nsanlar Kuyruk kk, yoktur. kuyruksuz yoktur. uzun, ktada

ktada

Bu srete nemli bir ey meydana gelmitir. Eer yz bin yl nceye dnerseniz, orada bilimin son on ylda kefedip belgeledii bu anomaliyi grebilirsiniz. Evet, bi limciler de ayn ilgili eyi olarak grmektedirler. beklentiye-aykr Tm bir biyolojik biimde, evrimsel tek bir kuvvetlerle

nsan tr yaratacak bir ey vuku bulmutur ve bu yz bin yl nce meydana gelmitir. Evet, yz bin yl nce ok gzel bir ey vuku buldu! Bir ey lah pln dorultusunda gerekleti ve siz bu gezegeni ya ratrken, benimle birlikte onu bekliyordunuz, sevgili varlklar.
302

Siz,

gezegenin Sizin

souyuunu

benimle

birlikte Yedi bir

izlerken, Kz Karde

bunun de

vuku bulacan biliyordunuz. lah bir pln geliiyordu. galaksinizde, yldzlardan Samanyolunda, birinin nen bir yldz kmesi vardr. Bu kme yedi yldzdan olumak tadr, lenleri bu evresinde gezegen Bunlar, sistemi bin vardr. Siz bu gezegen sisteminden, bu gne sisteminden ge Pleiadesliler olarak adlandrmtnz. yz yl nce Dnyay ziyaret etmi olan varlklardr ve onlarn bu raya ulamalar ok uzun bir zaman almamtr. Bu nsanms (insan zelliklerine sahip olan) rk, tpk si zin gibi yar-kuantumdur. bir karm Yani, onlarn bilincinde bir Bu, halde spiritel 3B ile ku yer ileri antumun neredeyse vardr. Kuantum zaman, olan

ve mesafe diye bir ey yoktur. Onlar buraya gelmeyi istemi ve annda burada belirmilerdir. bir rktr ve spiritel olarak mezun olmu bir yapdadr. Bu si ze bir anlam ifade etmeyecektir, nk bu sizin spiritel (din) sisteminizin dndadr. yleyse sadece, onlarn spiritualitesi nin olgun, gzel ve tmyle uygun olduunu syleyelim. On lar buraya tam zamannda, lah pln dorultusunda ve amal olarak geldiler. Onlar, Dnyada gelimekte olan on yedi nsan trnden birine kuantum, tanrsal DNA tohumlarn ekmek iin geldi ler. Burada bu srecin gerektirdii kadar kaldlar. Bu sre en az elli bin yl ald ve yava yava dier nsan trleri yok ola rak geriye tek bir tr kald: Yaratcnn tohumlarna sahip olan tr. Bugn var olan tr. Bu, Ruh tarafndan size gzel bir biimde, amal olarak verilmi olan, asl ve lah yaratl yksdr. O meshedilmi bir zamand ve siz -Lemuryann ortaya kndan ok uzun zaman nce- bu potansiyel senaryoya baktnzda, onun iyi ol duunu anlamtnz. Bunu sezgisel olarak hissetmi ve anla
303

mtnz, nk baka bir yldz sisteminden gelip insanla bu byk armaan veren bu varlklarla aranzda sk bir ba var dr. Pleiadesli kertenkele bir ler! kardeleriniz benzemez; ve onlar size benzerler. garip Onlarn kollar ve derileri bacak kontrol olaca derisine yoktur kendilerini onlarn

lar, komik gzleri ya da byk kafalar yoktur. Onlarn gizli amalar Onlar, nsanlarn dncelerini ve doru etmezler. Sizden ok daha uzun boyludurlar, ama size benzer gstermelerinin uygun gn geldiinde, bunu yapacaklar. Bu sizin mrnz iinde ol mayacak, nk onlar bunu yapmak iin bu gezegende belirli bir k titreimin iin size ortaya kmasn uzay bekliyorlar. aralarndan O bileceksiniz. Ama sizinle benim Onlar kar tp bu burada lamak geldiklerinde, eyin doru ktklarnda, imdi

benzediklerini

greceksiniz! olduunu

zaman

sylediim

mesajn veriliini izliyor ve onu duymas gerekenlere aktarma nn uygunluundan tr glmsyorlar. Bakn, burada hibir komplo yoktur. Hi kimse Dnyaya ya da insanla sizin plnlamadnz bir ey yapmamtr. Bu rada hibir gizli kontrol yoktur ve hibir ey saklanmamakta dr. lah pln dorultusunda ve amal olarak, Ruh onlar bu raya gelip size bu armaan vermeye davet etmitir. Tek zgr seim gezegeni olgusu Pleiades sisteminden bu gne sistemi ne ve Dnyaya gemitir. Biyolojik varlklar yava yava ku antum vatr dan DNAlarn ve Yerkre kazanm sabrldr. Onlar ve Ama spiritel spiritel nsanlar eylerin olarak domulardr. kavramn gerek Tanr hibir eyi hzl yapmaz, bunu fark ettiniz mi? Tanr ya yava rahatsz olurlar. abucak

lemesini isterler ve din mitoloji bunu gsterir. Bu bilgiyi u anda dinleyenler ve okuyanlar ona inanmak zorunda deildirler. Bu bilgi, sizin nz Dnyaya yayma
304

nz bakmndan kritik bir neme sahip deildir. Eer bu bilgi sizin ruhunuza doru gelmezse, o zaman onun yanndan geip gidin. ildir, din. Bu bilgi, sadece, onu byk tablonun bir paras olarak grmeniz iin verilmitir. Ama sizin tohum biyolojiniz onlar dan gelmitir ve ben az nce size gerei syledim. Tanrnn bu dnyaya abucak geldiini ve birka gn iin de spiritel (din) sistemin tmn sunduunu syleyen mito lojiye bal kalmak isteyenler yine de olacaktr. Onlar, uzayl var lklarn Dnyaya gelilerinin yksnn Tanr ile ya da nsa nn spiritel doasyla bir ilgisinin olduunu dnmek iste mezler. Bu onlar iin samadr! Partnerimin dedii gibi, On lar konuan ylan yksnden holanrlar. O halde, onlarn sa hip olmalar gereken ey odur, nk gizli tarih bir nsann inan cn onun elinden alan bir ey olmamaldr. Ama ama her naslsa iinizde Tanrnn i bulunduunu olduunu anla hisse yn. Belki sizin iin bunun nasl olduunu bilmek gerekli de DNAnzda Yaratcnn banda

Lemurya
Yava yava, bu dnya zerinde ilk byk uygarlk orta ya km ve ona Lemurya denmiti. O sizin dndnz bi imde ileri bir uygarlk deildi. Ancak, Lemuryallar ok nem li bir eye sahiptiler. Onlarn ok-boyutlu DNAlar, bugn si zinkinin olduu gibi % 30 deil, % 90 aktifti. Onlarn DNAla rnn tm kuantumluu aktifti, nk Pleiadeslilerin onlara aktardklar ey buydu. Lemurya, bu dnyadaki en eski ve hi sava grmemi olan en uzun mrl uygarlkt. Lemurya uygarl, en sonunda okyanus ykseldii iin dalmt. Lemuryallar deniz yoluyla dnyann birok blge
305

sine

daldlar.

Bazlar

uzak

ktalara

ulatlar

ve

bugn

bili

miniz onlar, baka bir yerden oralara gelmi olarak deil, ora larda ortaya km insanlar olarak grr. Lemuryallar Pleiadeslilerin lldnde) ml unu, le olduu ilk bu dnyadaki en ilk nsan toplumuydular tepesine zerinde, ve indikleri yerde, (tabanndan dann kadar halen

Dnyann yerde

yksek

Hawaiinin en byk adas olan ve Lemurya kanolarnn g yayorlard. bunun gelmi hibir oraya Hawaii yerlilerinin bykleri oldu by git (spiritel liderleri) bugn, Hawaiililerin olduklarn, baka kkeni insanln de

Pleiadeslilerin ama

baladn

anlatrlar. oralardaki

Pleiadesliler

blgelere

milerdi,

toplum bir

Lemuryann anlayna

bykl sahiptiler

ne ulaamamtr. Lemuryallar yaamn kuantum ve DNAlarnda gne sisteminin tm bilgisi vard. % 90 ran dmanla alan ok-boyutlu bir DNA, evrenle bir olan bir bi lin yaratr. Bu dnyadaki en kadim spiritel inanlarnzdan biri sizden her eyle bir olmanz ister. Bu bir rastlant deil dir. Az sonra buna deineceim. Lemuryann kalntlar uzun bir zaman nce suyla kap lanarak yok olmutur. Siz onun kantn bulamayacaksnz, n k doa onu tamamen gmmtr ve o imdi sadece, bir za manlar mam gidecek Bu Lemuryann olan yerlerde olursanz, arada bir parasn ruhu oluturan Eer size, siz ve suyla saf ho kaplan niyetle geldin Atlan hissedilebilir. oraya

atalarnzn bir

Yuvaya

diyecektir. size tavsiyede bulunmak istiyorum: tise ok fazla dikkat vermeyin. Atlantis ok daha sonra ortaya kmt ve aslnda Atlantis vard ve orada ne bulunduu ve neyin vuku bulduu konusunda ok kafa karkl vardr. Siz hangi Atlantis hakknda konumak istiyorsunuz? Atlantis, me
306

tafizikle rol

ve

ezoterik

retilerle

ilgilenenlerin ama

ona

atfettikleri biri

oynamamt. yer almt

Atlantis ve

nemliydi,

Atlantisten bile

hi de kadim deildi! O yakn gemite, Yunan Adalarnn ak larnda bugnk Yunan tarihinde ondan sz edilir. nsanlar, hzla yok olmu uygarlklara kar drama tik bir ilgi duyarlar. Bu daha fazla mitoloji yaratr, Atlantisin en ileri uygarlklardan biri olduu fikrini yaratr. O yle deil di. Lemurya yleydi, ama sadece bilinte ileriydi. Lemurya teknik vastasyla rndayd. eyi ifa Bu ileri bir teknik deildi. bir toplum Ancak, Bu deildi, onlar bilgi nk manyetik onlarn DNA bir o hibir alanlar DNAla stn bir yetenee sahip vermeyi sezgisel

biliyorlard. bilgiydi; eklini

ok-boyutlu bile

sezgisel bilgi retir. Evrenle bir olarak, onlar DNAyla ilgili her biliyorlard. DNAnn biliyorlard... mikros kop kullanmadan. Bu, kuantum DNAnn yapt bir eydir.

Kadim Halklar Biliyorlard!


Lemuryallar, Pleiadesliler sayesinde tadklar ok-bo

yutlu DNAdan tr ok ey biliyorlard. Gne sistemi ve ga laksi hakknda genel olarak her eyi biliyorlard. Yldzlara ba kp, orada neyin bulunduunu anlyorlard. Bu, grnte ile ri bir toplum yaratmt, ama onlar bugn sizin sahip olduu nuz gibi bir teknik ilerlemeye sahip deildiler. Lemurya ok kant uygarl yok olduktan tarihinin binlerce yl sonra bile kadim halklarn bu bilgiye hl sahip olduklarn gsteren bir vardr. nsanlk bugnk modern versiyo nu otuz bin yl srm ileri Lemurya uygarlna hi yer ver mez. Siz on bin yl nce modern nsanlarn var olduklarn bile zor grrsnz. Bu, yeni keiflerle ve zamanla deiecektir. Ancak, sizin grdnz ey, drt ila be bin yl gibi nis
307

peten ksa bir zaman nce, kadim halklarn yldzlarn bilgisi ne hl -sizin fark ettiinizden ok daha fazla- sahip olduklar dr. 2012 Dnyann Galaktik kadim uygarlklarnn biliyordu. ou, Biz, Siz yaklamakta bu Galaktik onu olan Hi Hizalanmasn baladn teleskoplarla

zalanmann bilgisayarlarla

oktan ve

sylemitik.

2012 ola si

rak gryorsunuz, biz ise onu 1998 olarak gryoruz. Modern hesapladnzda, 2012nin zin teknolojinizden yoksun olan kadim halklarn yaptklar ka ba bir tahmin olduunu grrsnz. O zaman, u anda Galak tik Hizalanmann enerjisi iinde bulunduunuzu anlarsnz. Bu hizalanma yirmi alt bin yllk bir dng sonucunda meydana gelir ve kadim halklar bunu biliyorlard! Bu nasl mm kn olabilir diye sorabilirsiniz. nk sadece birka yzyl n ceye baktnzda, olduunu modern grrsnz! bilimin O tm bu bilgiyi tamamen Dnya yitirmi zamanki bilime gre

dzd, Gne Dnyann evresinde dnyordu ve bedenin i leyiiyle ilgili tm sezgisel bilgi tamamen kaybolmutu. Kadim lan DNAya gensel devinim halklarn teleskoplar ve bilgisayarlar yoktu, ama onlar Lemuryadan miras kalan ve ok-boyutlu bir biimde a sahiptiler. Onlar biliyorlard. Gne sistemi, eki hakknda bilgiye sahiptiler. Hatta, galaksi de nokslar (gn-tn eitlikleri), gne ve ay tutulmalar ve geze nen daha byk bir yldz grubunun iinde bulunduklarn bi le biliyorlard. yleyse size soruyorum, ne oldu? Biz aikar olan bir eyi aklyor, sizin yakn bir zaman nce ok belirgin bir biimde geriye doru kaydnz sylyoruz. Biz bu ekilde olduuna konutuumuzda, inanmak nsanlarn isteyen kontrol insanlktan birileri hep baka bir kuvvetin sizin bilginizi yok etmekten ve sizi yaral brakmak tan sorumlu Dnyann kar. Bu, yadsmak titreimini ettiklerini

tr. Ruh, zgr seime sayg gsterir ve sizin burada bulunma


308

nzn mas bir

tm ve

amac, nereye nsan

nsanlarn gideceini

ne

yaptklarna paralara bir

bal

olarak

bu

gezegenin

incelemektir. kk srece, yava o

Lemuryann ayrlmas birlii

dal kolektif vard. yzyl astro

toplumunun olduklar

bir bilinci yitirmek iin birok yol yaratt. Toplumlar kuantum toplulua blnp sahip anlay Onlar daldklarnda, kuku ancak yava, halde, zamanla, modern

lardr kabul edilen en sezgisel bilgi yok olup gitti. Eer bunun doruluundan nominin size duyuyorsanz, son yllarda sunduu bilgiyi kadim halk

larn bilmelerini nasl aklyorsunuz? Bu, % 90 dzeyde aktif olan DNAnn yava yava % 30 aktiflie dt bir sretir. Gerekten, bugn sizin sahip ol duunuz tum nin ve budur. bedenin Siz gerekten o sezgiyi, yeni batan baladnz. nereden Kuan geldii sezgisel bilgiyi, tohumunuzun mutlak unuttular Evrenin

nasl

altnn

anlayn ve ve

kaybettiniz bir

ve Pleiades deneyimi yok oldu... kayboldu. nsanlar kre olduunu temel bile astronomiyi Yerkrenin nsan dnemediler. DNAs

nn ileyiiyle ilgili tm o harika sezgi yok oldu. Sadece bilge lik koruyucular onu korudular. imdi sizi bekleyen bir dei im var ve siz kendinizi ve bugn bulunduunuz yerden yukar doru yava yava ekiyorsunuz. imdi, bugn neyin farkl ol duunu aklayacam onunla birlikte bu mesaj tamamlan m olacak.

Byk Deiim
DNAnn ratmla balad. soyu ve tarihi, seimle melekler nsanlar leminin daha katlmyla bir ve

kutsal bir amala meshedilmi olarak, uygun ve deerli bir ya zgr dk bilin halini kabul ettiklerinde, DNAnn etkinlii de azald. Mitoloji

309

insanln

dnn

dramatik

ykleriyle

doludur, bu sadece,

ama

bu

srece hibir eytan unsur iindeki zgr seim sreciydi. Siz O, kadim u anda bir ve

karmamt; iinde

insanlk Yeni

deiimin Lemuryann

bulunuyorsunuz. bir

a dediiniz bir ada bulunuyorsunuz, ama o yeni deildir. bilginin yollarnn hatrlandr. O, dolaysyla, Lemuryan bir hale geri dntr ve bunun za man gelmitir. Bu sizin yeni enerji dediiniz eydir ve imdi bu dnyada yava ve amal bir bilin ykseliini balatacak armaanlar salayan bir deiim vardr. Ama bu deiim ken di DNAnzn iinde balamaldr. Sevgili dnm zin saf varlklar, bu sizin o burada bulunma kutsal tm nedeninizin paranz hazr amac, si bu olarak noktasdr. niyetinizle DNAnz, ok-boyutlu

glendirilmeye, manyetik

aktiflemeye hizmetinin

beklemektedir.

Kryonun

gezegene -manyetik an deiip sizin DNAnz ile iletiim ku rabilecei bir biimde- hizmet etmekti. Bu yeni iletiim, 1987 deki makta Uyumlu olduu Birlemenin yeni bir ve Galaktik enerjisine Hizalanmann giriin bir yarat Gaia sonucudur.

Bu, sizin hak ettiiniz bir hale... bir Lemuryan farkndalk ha line, savan bir seenek olmad ve saln sezgisel olduu bir hale geri ve dn siz potansiyellerini sunar. Mayalar bunu ke hanet etmilerdir! Bu, Gaiann grm olduu en yksek tit reimdir Bu, onun yukar-rampas ama bu iinde birok bulunuyorsunuz. kii tarafndan Mayalarn 2012 bilgisiydi,

bu ekilde retilmemitir. nsan bilincini o titreime uygun hale getirdiinizde, DNA nzn mz imde randman tekrar grmeye (aktiflik dzeyi) olmaya artmaya balayacaktr. Bunu tekml DNA bi etmekte ok-boyutlu balayacaktr. nsanlarn birok

balayacaksnz.

olduklarn gsteren iaretleri arayn. Bu tekml sreci ndi


310

go

ocuklar

ile

balamaktadr.

Bu

yeni

bilinli

ocuklar

ok

farkldrlar. Bu tmyle, sizin ne kadar lineer olduunuza kar t olarak, onlarn kuantum DNAnn ne kadar ounu kullan dklaryla dnz Bu olan bir ilgilidir! Kuantum ile lineer bu arasndaki atma da o ha yeni balamtr! Eer imdi yeni ocuklarla sorunlar yaa dnyorsanz, Yeni ilk ada, (orijinal) onlarn yava enerjiyi dnyaya bugn getirecekleri iin cuklar bekleyin hele! insanlar deimektedirler. yava, geri tasarlanm Artk sizin, getiriyorsunuz.

Pleiadeslilerin size vermi olduklar o spiritel hale, o kuantum hale geri dnmenizin zamandr ve o imdi balamaktadr. u anda, bu dnyada eski ile yeni enerji arasndaki bir savatasnz sre sizin daha ve yeni olarak enerji kazanmaktadr. olacan ama henz Eski enerjinin yanlmayn. bir var bir O, sizinle birlikte dnerek aslnda bitmedi,

sorunlar

grdnz, ki bu

kuantum olmann, greceksi

temizlik olan meseleler yaratmaya devam etmektedir. Siz eko nominizi temizlediinizde, yeni bir yaplandrmann paradigmasnn yollarn

niz, ama bu bir zaman alacaktr. Onun ne yapacandan kork mayn; nk o, tpk sizin beklediiniz gibi, Dnya zerinde ki en gl ve drstlkle dolu bir paradigma olarak ortaya kacaktr. O, yeni bir a iin mantkl olan yeni bir paradig ma olacaktr. Buna gvenin ve ndigo Yetikinler onu tasarla manza yardm edeceklerdir. Yeni kavramlar var olan dn cenin zerine kacak ve bu dnya zerindeki yaam biimin de bir devrim yaratacaktr. Tm bunlar, nsann DNAnzda grebileceiniz bilin te kmlnn bir parasdr. Kryon, bir bilimci bunu bir mik roskop altna koyarak grebilecek mi? Hayr. Size her ne sy lenmi olursa olsun, onlar DNAda bir deiim grmeyecekler. Mevcut mikroskoplar 3Bdir. Bu yzden, bilimcilere unu sy
311

leyeceim: le mi grnen

Siz o

kuantum blmdeki Sonra

mercekler kimyay o sizin

gelitirdiinizde greceksiniz. yaptnz O,

bu

deii

mi greceksiniz, nk o zaman DNAnn % 90ndaki, rastge kuantumlu un etkisi altnda parlayacak ve siz benim doruyu syledii anlayacaksnz. aktifletirmelerle renk deitirecek ve siz onu grebilecek ve takip edebileceksi niz. Ama u anda kuantum merceklere sahip deilsiniz. Evre nin bu dnya zerinde var olan kuantumluunu lecek hibir aygt yoktur, ama siz onu icat etmeye yaklayorsunuz. Ve bu nu yaptnzda, ilk keif kendi biyolojiniz iinde grlebilir. te bir baka ipucu: Dolak bir haldeki eyleri incelemeye de vam edin; nk bu, 3B teknolojisiyle deitirebileceiniz ger ek kuantum halin balangcdr. Bunlar size bizim rinizin neden bugn size ve sunmak Bunu byk bir istediimiz srr eylerdir. Bunlar siz sunuyoruz? neden umursuyoruz? kefetmeye kefetmeye nk

ailemizsiniz meleksi ve

balyorsu

nuz: Ruhlarnzn evrene ebedi

bal olduklarn ve Yksek Benlikle olduklarn balyorsunuz.

nsanlk, tam bir daire izerek, baa dnmeye balyor. ok ya va yava ve sonraki enkarnasyon boyunca, gerekten yeni bir dnya yaratabilirsiniz. Bunlar, yirmi yl nce size szn ettiimiz potansiyellerdir. Sen bunu karamazdn, sevgili nsan. Sen bu yzden bu szleri bir okuyorsun. Ben bir Sen seni ksm Dnya zerindeki Bu yllarda bar szleri gelip iin zmn ve gre parassn. tanyorum. nmzdeki okuyanlarn beni

dinleyenlerin

cek. Onlar sizin iin yeni olmayan bir gei yapacaklar. Bu, uy gun ve gzel olan bir yaam geiidir. Yal bir ruh olarak, bu sizin sayamayacanz kadar ok kez yaptnz bir geitir. Ve siz ondan sonra bu dnyaya geri dnecek ve sonra tekrar geri dneceksiniz, nk bu deiimi karmak istemeyeceksiniz!
312

Siz bu gezegende alarak binlerce yl geirdiniz ve bunu ka rmayacaksnz. Bu, sizin istemi, beklemi ve gereklemesi iin dua et mi olduunuz deiimdir. Bu salondaki birok kii normal ya amn sonuna dek yaayp bu geii yapacak, ama bu yaa mnda sahip olduundan daha yksek dzeyde bir DNA rand manyla, lim: layc Eer bir aktifliiyle nsan gruba buraya geri dnecektir. unu tekrar ndigo ede o tekmln dnecekler! grmek Ve istiyorsanz, bazlarnz

cuklar izleyin. nk onlar geliip imdikinden daha da zor buraya ONLAR olarak geri dneceksiniz. (Glmseme) Eer bu bilgi doru olmasayd, onu aktarmazdm. Bugn k celsenin berrakln grn. Onun tm gereini isel olarak duyumsayn. ok sevildiinizin farkna varn. Bizim burada ol mamzn nedeni budur. Ayaklarnz ykarken sevin gz yalarmzla doldurdu umuz kaplar mecazi olarak topluyoruz. Bu salonda bulunan lar, Ruh'un bu enerjisini srdrmeye davet ediyoruz. Siz aya a kalkp buradan ayrlmadan nce, sizinle ksa bir sre otur mamza izin verin. Bugn Ruhun, kardeleriyle bulumak, ayak larnz saygyla ykamak, bir saat boyunca sizinle birlikte ol mak ve sizi sevmek iin gerekten burada bulunduunu bilin. Ve imdi bizim srrmz biliyorsunuz. Bu toplant srf bi zim sizinle birlikte olabilmemiz iin dzenlenmiti ve bunu yaptk. Ve de yledir.

Kryon

313

15

BYK BLMSEL ELM


Celse Yeri: Gaithersburg, Maryland Kasm 2009

15

BYK BLMSEL ELM


Gaithersburg, Maryland - Kasm 2009

Merhaba, sevgili varlklar, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Bir insandan, perdenin br tarafndan mesaj aktaran bir var la gei hzla meydana gelmektedir, deil mi? Belki bu, bura da neyin vuku bulmakta olduu konusunda yargl olanlar iin biraz fazla hzldr. Ama partnerimin size sylememi olduu ey, gerek bir geiin olmaddr, nk ben daima onunla bir likte yzeyin altndaym. Benim enerjime bu ekilde sahip ol mak, sevgi mesajlarnda onun konumas ile benim konumam arasnda gidip gelebilmek onun seimidir. Bylece size diyoruz ki sevgili insanlar, hepiniz, sizin konumanz ile Yksek Ben liinizin konumas arasnda ok az geiin olduu ya da hi ol mad bir yere eriebilirsiniz. Bugn diim rca szn etmek istediim eyi tanmlamak zordur. nk bugn boyutsalln algsndan -daha nce hi sz etme biimde- sz edeceim. Size onun mekaniklerinin baz bilinmeyen veya tahmin edilmeyen etkenin yaratln larn sunmak ve onun nasl altndan biraz sz etmek, ay dan, yani, beklemediiniz ya da inanmadnz o eylerden bi raz sz etmek istiyorum. Bu konuya bir rnekle balamak zo rundaym. Size Henry ile Maryyi tantaym, onlar bir kdn ze rindeki dirler, izgi karakterlerdir. ki boyutludurlar. Elbette, zeki nk bu bir meseldir. Yaamlar karmak deildir ve

onlar basit izgi figrlerdir. Her eyi anlarlar. Sevgiye bile sa hiptirler. Yaamlarnn iki boyutluluu onlarn bildikleri tm
316

eydir

ve

ondan

honutturlar. ve bilirler.

zerinde

bulunduklar

kdn sa

parametrelerini neyi

bilirler

onlardan Henry

honutturlar. ile Mary

Onlarn

hip olageldikleri tm ey odur. Onlar neyi yapabildiklerini ve yapamadklarn kendi realitele rinden honutturlar. Sonra, zgr dnen, biraz farkl izilmi olan bir figr ortaya kar. Bu garip karakter, her ikisine de nc bir bo yutun Bu, potansiyelinden, onlarn ve asla yukar ve aa fikrinden sz etmeye balar. Onlarn halen holandklar 2B yerine, 3Bden sz eder. grmemi olduklar, paylatklarn bir realitenin hissetme kavramnn dikleri gerekten anlayamadklar

balangcdr. imdi Henry ile Marynin bu bilgiyle ne yaptklarna bir bakalm. yksek Birincisi, bir onlar onu kincisi, kavramazlar. bu onlarn Bu onlar iin biraz kavramdr. realitesinin dnda

dr, bu yzden de onlarn ilgisini pek fazla ekmez. Onlar onu kullanmak zorunda deildirler, bylece onlara gre bu bir var saymdr; bu yzden onun gerekten nemli olduuna ya da var olduuna inanmazlar. O, bilimin bir fantezisi haline gelir; so nuta bir kdn zerindeki 2B izgiler olan Henry ve Mary ile asla ilgisi olmayacak bir ey haline gelir. Bu kitab okuyanlar arasnda da buna benzer birok kii vardr. Kendi realitenizin dndaki hibir ey sizi ilgilendirmez. Bunu kendi seiminizle deil, daima var olan paradigmann, 3B de bulunan ve tm hayatnz boyunca yaadnz bir paradig mann bir paras olduunuz iin yaparsnz. O, onun tesinde dnmenin zor olduu bir realitedir ve birok kii onu incele meyi litedir. zerinizde bulunan yeni deiim bir ok-boyutluluk dei
317

gerekten

pek

umursamayabilir.

Sonuta,

onlarn

iinde

bulunduklar realitede ne saknca vardr ki? O ileyen bir rea

imidir. tirecektir. ve alk

O,

nsanlarn, 3B

evrelerinde dn aslnda bir bu

bulunan, iinde kendi her

onlara eyin

grnme grlebilir paras anla en iyi

yen, ama ok gerek olan eyleri daha ok anlamalarn gerek nsanlar, anlalabilir olduklarnn Bize ayrlan olmad, tesinde zamanda dnyalarnn gerekli olduu

olan ok daha fazla eyin bulunduu, ama onu kavramak iin mantn yna ve inancna erimelidirler. incelemeye balamamn yolu sizi bir yolculua karmak ve baz bilgiler vermektir. Bu mesajda, bilimi sevenlere ilgin gelecek baz eyler de olacak tr. Bilimsel konulardan holanmayanlara bu o kadar ilgin gel meyebilir, ama onlar da sunacam benzetmeyi ve dersi anla yabilirler. Sizi gerek bir yere gtrmek istiyorum. imdilik siz ora ya ancak bu ve hayalinizde yerde biz gidebilirsiniz, ama Bu, bu siz O yer hi semav gerektir. nsan bir l gin olan ey u ki, her biriniz -Dnyada deilken- sizi gtre ceim nceydi bir olduunu stne, bulunuyordunuz. orada zaman Ben olmadan gzellikte manzara dna ve bir geirdik. inanlmaz hemen

yerdir.

Manzarann izdii

dnyevi-olmayan, sizi sarmal

syleyebiliriz. galaksinin

galaksinizin yukardan

grebileceiniz

yere gtrmek istiyorum. Hep birlikte oraya gidip bu grkemli manzaray izleyeceiz. Bir sunuz. nsan olarak, siz uzayn sessizliiyle adeta arplyor, Size gre sessizlik olan ey, her bir yldzn bir ark sylediini duymuyor ve anlamyor Ben hepsini duyuyorum. bana gre bir senfonidir. nk yldzlardan yaylan n tit reim hzlar birleerek bir koro, ok gzel bir titreim rezo nans oluturuyor. Evren bana ark syler, nk ben kuan tumum. imdi benimle birlikte galaksinize bakn. Onun gzel sarmal, tm yldzlar hep birlikte, bir varlk gibi hareket et
318

mekte... tm galaksi, klardan oluan bir tabak gibi yava ya va dnmektedir. Ben bugn size bilim sunuyorum. Ancak geleceinizde or taya kacak ve bilinecek olan bir bilgi sunuyorum. Bir zaman gelecek, siz bu mesaj iaret ederek, Kryon haklym diye ceksiniz. den tm Bilim bugn size sylediim istiyorum. eyi onayladnda, o zaman, siz sizin mesaja bakmanz nk

Ruh ile, iinizdeki Yaratc ile ilikinizden sz ederken de ger ei sylediimi bileceksiniz. O zaman, Biri naslsa, dieri de yledir diyeceksiniz, dolaysyla, imdi daha nce sylenmi olan her eyi dikkatle inceleyeceim.

Galaksiye Bakmak
Biz manzaray olarak galaksinizin izliyoruz. izen zerinde Yava galaksiye asl hep durarak birlikte bu aadaki tek bir inanlmaz, gzel varlk sema

yava,

sarmal

bakyoruz;

v, szcklerin tesinde muhteem bir grnt. imdi sizi ga laksinin iine sokacak ve orada biliminiz iin bir gizem olan neyin malara vuku ve bulduunu kurallara aklayacam. garip Orada, eyler dnyevi vardr. paradig sizin uymayan Onlar

fiziinize uymaz. Henry ile Marynin, kt zerindeki o izgi figrlerin bi limcileri de vardr. Onlarn 2B fizik yasalar da vardr ve ihti ya duyduklar tm ey budur. Onlar kdn zerinde kaldk lar srece bu yasalar iyi iler. Sizin drt fizik yasanz vardr, nk siz teknik olarak 4Bdesiniz ve o yasalar iyi iler. O ya salar kendilerini tekrar tekrar kantlamtr ve siz (3B dedii niz) 4Bde kaldnz srece, onlar daima ileyecektir. te size ezoterik bir soru. Henry ile Mary denen bu izgi figrlere bir bakn. Bu 2B karakterler iin gerekte ka tane
319

fizik yasas vardr? Onlar ok-boyutlu realiteyi kapsayacak ka dar ok mudur, yoksa sadece 2Byi tatmin etmeye yetecek ka dar mdr? Yant aikardr. Onu nasl alglarsanz alglayn, fi zik tamamdr. Henry ile Mary sadece 2Bnin farkndadr, ona inanmakta ve onu kullanmaktadrlar, ama tm yasalar -kefe dilmeye hazr olarak- oradadr. Renkler, renk alclar olmayan lar tarafndan grlrken de renklidirler. Sizin yllarca siyahbeyaz televizyonlarnz vard, ama herkes o grntlerde renk lerin bulunduunu biliyordu, yle deil mi? yleyse fizik yasasnn siz -boyutsal yaratklara syleseydim, u soruyu iin sormalym: ka fizik Eer ben size sizin grmediiniz bir boyutsall kapsayan alt bulunduunu sizin yasas bulunuyor olacakt? Yant Henry ile Mary iin olanla ay ndr. Siz sadece birka yasann farknda olsanz ve onlar kul lanyor vardr. Anlyor musunuz? Sahip olduunuz drt yasa iyi iler. Onlarda bir yanllk yoktur, ama daha fazla yasa vardr ve i te bu yzden, tm bunlar size gstermek ve astronomlarn da grebilecekleri bir eyi sunmak iin sizi buraya, galaksinin ze rine kardk. Daha Bakn: Galaksinin dn biiminde iki bir gariplik size vardr. Bunu fark ettiniz mi? nce, bildiiniz yasalarn dndaki yasay aklamtk ve bu onlar tekrar aklamak iin uygun bir za man deil. Ama siz boyutlar-aras bir leme girdiinizde, ora da, sanz salar mevcut var. fiziinizin Eer akladndan onlar daha fazla klit, bilgi iermesi ya gereken ok-boyutlu enerjileri grrsnz. Sizin imdi drt ya isterseniz, Newton, Bunlar Einstein olarak adlandrabilirsiniz. sizi bugn bulundu olsanz bile, sizin bildiinizden daha fazla fizik yasas

unuz yere getirmi olan yasalardr. Ama imdi benimle birlikte sarmal galaksinize bakn ve
320

onun yava yava hareket ediini izleyin. O, gne sisteminiz gibi hareket etmemektedir. Hareket yutsal bir halindeki gkcisimleriyle eilimi tar. ilgili yasalarnz -bo ya deimezlik Bilimcileriniz deneysel

salar arar ve her ey iin geerli olduuna inandklar eyi bu lurlar. Ama onlarn fark etmedikleri ey bir eilimi uyguladk lardr. O sadece bir ynde... 3Bde iler. Eer siz kurallar sa dece tek bir zamann oyun-alannda O tmyle uygularsanz, bir lineer ma tematii uygulayabilir ve ondan neyi elde etmeye ihtiyacnz ol duunu le ileri anlayabilirsiniz. dorudur, asla dz daima izgidedir, kalr. tmy deimez, ayn Biliminizin

basit deimezlik eiliminde olduunu syleyebilirsiniz! Kryon, bunda ne yanllk var? Bu bana iyi geliyor! te o zaman zgr dnr ortaya kp yle der: Boyutlar-aras eyler 3B mantna ya da eilimine uygulanamaz. Boyutlararas zayf ve gl kuvvetler yasalar 3B anlaynn tesinde dir ve onlar kaotik ve tutarsz olarak bile grnebilir. Bunu sizin uzayda lerinin onun biraz daha etme aklamak beklediiniz biimine istiyorum. gibi uyguladnz Bir de, Gne fizik sisteminiz trlerinden daha yapmasn iler. Gkcisimlerinin

hareket daha hzl

biri, Gnee daha yakn olan (rnein, Merkr gibi) gkcisim hareket etmesidir. Gneten uzakta bulunan ve daha yava hareket eden gkcisimleri (d gezegenler) Gneten vardr. uzaklk, Yrngesel yrngesel mekaniin mekaniin yasalar devrededir. kt -sizin yerekimi,

le, mesafe ve hz iin kefetmi olduunuz kurallara dayanan3B yasalarna dnr. Ve bu kurallar 3B iin dorudur. Bu si zin gezegenlere uzay arac yollamanz, grntler birlikte
321

bu elde

konuda edip

ok

kesin analiz ba

hesaplamalar Ama

yapabilmenizi, benimle

onlar

etmenizi mmkn klar. imdi galaksinizin devinimine

kn... galaksiniz bu ekilde hareket etmez. O, Ters Kare Yasa sna (enerjinin kaynaktan uzaklatka nasl daldn tanm layan yasaya) kar gelen zarif bir hareket iindedir. O, temel yerekimi ve kuvvet yasalarna kar gelir. Gkcisimlerinin uzay da hareket etme biiminin basit, tekil niteliklerine kar gelir. Benimle birlikte birlikte hareket galaksinize etmektedir. bakn. Her Onun Her dnn ey, izleyin. O, bal dev bir yass taban zerinde kolayca dnyor gibidir. Her ey ey! birbirine olan dev bir tekerlek gibi, merkezle bantl olarak ayn hzda dnmektedir. Bu dev tabakta, tm yldzlar, sanki akl tala rymlar ve her naslsa uzayn dokusuna yaptrlmlar gibi hep birlikte dnmektedir. Sarmallar ve onlarn sprme hare keti onun her zaman bu ekilde olmadn size syleyecektir, ama o imdi neden byledir? Bu vereyim: olan zinde nasl Biz, ve olabilir? fiziin gl ve bu Siz neyi gryorsunuz? beinci tmyle, sergileyen kara sizin delik hayal ve kuvvetlerden eyle Size sz bir ipucu yasalar etmitik. merke Siz d kefedilmemi boyutlar-aras etme biimi, bir O kuvvetleri eyin deildir. altnc

zayf

Galaksinizin galaksinin nrsnz, ok daha

hareket

galaksinin olduunu

bulunan ama fazla

ilgilidir.

merkezindeki yle ey

edebileceinizden kutupluluun Bunu man

iermektedir. daima

Fizikte

daima vardr.

bulunduunu fark ettiniz mi? En kk atomik yapdan en b yne kadar, hepsinde kutupluluk yetik alanlarda da grrsnz. O yerekiminde de saklanmak tadr. O her yerdeki enerjinin bir rndr. Daima iki tr ener ji vardr ve onlar birbirine kar ve birbiriyle alarak boyut sal realiteyi yaratr. ise dier Maddenin kutbudur. kendisi Daima realitenin itii ve bir kutbu, arayn, anti-madde ekii

nk o fiziin en kafa kartrc sorularnn yantlarna giden yolu gsterecektir.


322

Her galaksinin merkezinde ikizler vardr. Bu ikizler Sa manyolunun merkezinde de bulunur. Orada iki enerji vardr: Biri iter, dieri eker. Ancak, siz kendi alglaynz iinde onu dev bir Kara Delik olarak grr ve ona, aslnda olanaksz olan tekil bir isim verirsiniz. Siz, Kara Deliin yerekiminin her naslsa o sarmal skca kavradn ve onun, tm Newton Ya salarn ineyen olaand bir biimde, birlikte dnmesini sa ladn varsayarsnz. yaylan, bir Oysa yle deildir. Galaksinizin yasalar arada orada, merke ke bir ze zinde meydana gelen ey gzeldir. O, yerekimi deildir; o, tm galaksinize sizin biimde onu Buna aklayacak bir olarak, ek henz zarif bilimin fedemediiniz boyutlar-aras galaksiyi tutan

kuvvettir.

rinde daha yeni dnmeye balad bir ey saklanmaktadr. Tm bu aklama sizi ok byk bir konuyu aabilecei miz bir mantk yerine ulatrmak iindi. Basite belirtmek ge rekirse bu tik mak o udur: Siz boyutlar-aras kapsar, fizie adm attnzda, bir Sahip ki eyi ol uyum spiritualitenin merkezinizin zorundadr. enerjilerini beklemediiniz sahiptir. ey

bulacaksnz: Bilin... bir tutuma sahip olan fizik. Sizin galak boyutlar-arasl Boyutlar-aras bilince her olan yaradlla

iindedir. Ben u anda sizin anlamadnz eylerden sz edi yorum. Bunlar, daha nce bu ekilde aklanmam olan, yk sek prensipli, bazen inanlmaz olan niteliklerdir. Siz lineer fi zikte beklediiniz eyin lineer mantk duvarn yktnzda, ei liminize mantkl iin mantkl gelmeyen sadece 3B eylerle kuantum biliminin Patlama karlaacaksnz. bir kabul ile halde etmek gurur Onlar gelmeyecek... deimez Byk bulunduklar istemedii duyarlar.

deil,

baka bir eyi ierdikleri iin de... fizikteki zeky. Bilimcileriniz Teorisi Onlar bu gizemi tamamen zm ve onun ne zaman meyda na geldiini bile saptamlardr. Bu bize gerekten komik ge
323

lir!

Siz

kuantum zamann

bir

olayn

zamann Onlar,

nasl hatta,

saptayabilirsiniz? lebilecekle

Kuantum bir halde zaman yoktur, ama bilimciler Byk Pat lamann saptamlardr. ri ve hakl olduklarn gsteren bir enerji kalntsnn bulun duunu bile anlamlardr. Ne kadar aklllar! Size unu soraym: Eer siz mutfakta pien ekmein o gzel kokusunun Ekmek kalntsn burada duyuyorsanz, drt milyar yl bu size ne syle mi mektedir? nce pimiti

demektedir, yoksa ekmek u anda piiyor mu demektedir? Ekmein kokusunu alp, onun ne kadar uzun zaman n ce izgi pitiini hesaplayan ey, tekil bir zaman boyutundaki denen dz dnnn olgusu eilimidir! evrensel kalnt, Byk Patlama enerjisini grdnz kuan O, hl

tum olayn hl meydana geldiiyle ilgili bir anlay yoktur. Bu sreklilik cilerin genilemenin bile 3Bde onu aklar. haliyle gremediiniz eyin enerjisini aklamaya balar. Bilim

ltkleri

gelimekte olan, ama ok-boyutlu bir hal iinde yaradl rea litesi olan bir olayn kantdr. O kalnt, boyutsal zarlardan geile ilgilidir (br boyuttan bu boyuta bir szmadr). Mevcut teorinin nasl bir 3B uyumsuzluu olduuna bir bakn: Nasl olmutur da her ey hibir eyden (hilikten) or taya km, sonra k hzndan daha byk bir hzla hemen genilemi, mevcut fiziin her yasasn ineyerek, evrenin mev cut tekil ktlesini lineer izin saniyenin dn verir... ve milyarda tm bilimciler birinde bunlarn bunu yaratmtr? bir anda tmyle Ancak, meydana eilimi

gelmesine

zmler

dir. Onlarn Henry ve Mary ile birlikte bir kutlama yapmalar gerekirdi! (Kahkahalar) imdi daha nce hi tanmlamadm bir eyi syleyeyim: Galaksinizin merkezi, siz olan maddeyi dar doru iter. Bilim bunun tersini (galaksinin merkezinin bu maddeyi iine doru
324

ektiini) dier yonlarcasna, lince sahip

anlamtr.

Galaksinizin Onlarn

merkezindeki gtrr. hepsi, sizin

ikizler Onlarn

tm mil

galaksilerin

merkezindeki

ikizlere

milyarlarcasna. arkadalar

anlayama bal

yacanz bir biimde, uzayn ve zamann dnda bulunan, bi arasndaki sicimlerle birbirlerine dr. Bu sizin beyninizde grdnz trde bir zek ve bilin deildir, hayr. O bir iyi niyet, yardmseverlik, sevecenliktir; ev reni sevgi iinde bir arada tutan zeki bir zamktr. Tm bunla r anlamayacanz sylemitim. Bu, yksek-prensipli yksekdntr ve birok kii henz onun iin hazr deildir.

Gaia Etkisi
imdi k bu bunu baka tmyle bir konuya geelim. Bu gezegen zerindeki ev rast Gaia

yaam ve onun yaratl biimi tartmal hale gelmitir, n lineerletiren bilimciler vardr. Darwin, rim geirmi bir yaam sisteminin olaslklarn size sundu. O, sistemin milyarlarca eyi yaratm yl boyunca tekrar tekrar, belki Ama sonra, gele bir biyoloji seleksiyonu iinde alarak, imdi sahip oldu unuz olabileceini gsterdi. Etkisi sahneye girer. Bilimciler, Dnya tarihine bakyor ve dier bilimciler iin ok rahatsz edici olan bir eyi grmeye balyorlar: Yaam bir bilin yaratm olabilir. Doal olarak, gerek bilim bu ekilde dnmek istemez, nk mevcut biliminizin 3B dz izgi d n tam deimezlik kutusunun dndaki kurallara izin ver mez. Buradaki gerek ironi, tekil deimezlik eiliminin, Ya ratc eilimine izin vermemesidir. Evren yaama doru ei limli olabilir mi? Bu ironide, nsan snrl boyutsal dnten tr eilimlidir ve evren sevgiye eilimlidir. Tartma yle devam eder: Dnya tarihi, drt milyar yl
325

boyunca bu gezegende yaamn kendini yaratmay ve yok et meyi srdrdn gsterir. Yaam balad ve son buldu, ken dini tekrar tekrar yaratt ve yok etti. Bir zamanlar yaam, ge zegenin evrende her baka ihtimale bir kar bir nitelii o olarak imdi grlrken tekrar ve yerde grlmezken, tekrar

yaratlm olarak grlmektedir! Bazlar, Bu rastgele meydana gelen bir olay derler. Ger ekten mi? Yaam kendini yok ettikten sonra, o inanlmaz rast gelelik piyangosunun tekrar kmasnn ihtimal oran nedir? Evrim asndan bu nasldr? yle ya, ie yaramam olan bir ey (yaam) geri dnmektedir! Bu konuda ne dnyorsunuz? Bilimciler, Gaia Etkisini, her naslsa bir yerden gelen ve yaa m yaratmaya eilimli olan bir bilin olarak grmeye balamak tadrlar. O sizin ans eseri dediiniz eyin alan dndadr. O, gezegen bu ii doru yapana dek, tekrar tekrar meydana gel mitir. zm fotosentezdi, nk o yaamn yan-rnn (kar bondioksiti) tketecek aalar ve bitkileri yaratarak bir den ge oluturdu. Bylece en sonunda denge kuruldu. Bu uzun bir zaman almt, ama sistem bu ii doru ya pana dek, yaam hep tekrar yaratld. Sistem yaam yok etti inde bile, o geri dnd! Dnyada yaam be kere tekrar ya ratld. Bilim bunu grmeye balyor ve Dnyann neden ya am bilincin yaratmaya eilimli olduunu merak ediyor. Bazlar bir bulunduunu sylyorlar; bazlar ise bunun doru ol

madn, byle bir bilincin var olamayacan sylyorlar. Ama bir bilin vardr, sevgili varlklar ve o her eyi bir arada hale tutan boyutlar-aras Tanrnn bir bilintir. Siz boyutlar-aras yaratc bir girdiinizde, yzne, evrenin enerjisi

ne dokunmaya balarsnz ve o gerekten sevgiye eilimlidir.

326

Jeolojik Srprizler - Yeniden Dnme Zaman


Yerkrenin eilimlidirler. belirli jeolojik onlar olarak meydana gelme biimini her in e

celeyenler vardr ve yine, dz-izgi dnleri iinde, onlar da nk erozyon kalplarna Oysa baz bakar, yin eskiden nasl olduuna bakar, sonra gezegendeki her eye evrensel yasalar uygularlar. srprizler vardr: En son srprizi duydunuz mu? Byk Kanyonun (Grand Can yon) ekillenmesi ne kadar zaman almt? Bu kanyonu bugn k ekline sokmak iin suyun ka milyon yl boyunca azar azar akmas gerekmiti? Bir milyon mu, iki milyon mu? Bunun ne kadar hl lar, fetmi uzun yazldr. nk zaman Ama ald imdi imdi tarih jeologlar onlar alanlarda fikir bu gelmeyen bulunan baz tabelalarda ke deitirmeye balyor nitelikleri kanyonun ey, ekillenmesi bilinmeyen azar ve azar

kendilerine

mantkl

bulunuyorlar. u

nin sadece yzyl aldn sylyorlar! Onlarn tahmin anda bir grmekte etkendir. olduklar Yani, edilmeyen orada suyun

ak diye bir ey olmamt. Onun yerine, bu kanyona bir de niz boalmt... bu iddetle akan youn su ktlesi kayalar ok daha ksa bir srede oymu ve -daha ok suyun arl yzn den iddetle meydana gelen yerkabuu kabarmalarndan t r- su her iki ynde akmt. Buna u olguyu ekleyin: ABDnin bat kys bir zamanlar bu kanyonun yanndayd... ama sonra deildi! Bu orada yerkabuu kabarmalarnn meydana gelmi olabileceini size sylyor mu? Jeologlar ayrca, tm bu sre te kara ktlesinin dz olduunu da varsayyorlar Bu nasl bir varsaymdr! Ya o, kanyonun bir ucuyla dier ucu arasnda bin lerce metre fark olacak ekilde meyilli idiyse? Bunun daha g l basnlar yaratabileceini dnyor musunuz? Niagara e lalelerini dnn! Sizin yaam diliminiz iinde bile Niagara
327

nn ne kadar hzl bir biimde bir yar atna bakn! Basnl su bunu yapar. Ama jeologlar u eilimle dneceklerdir: Byk Kan yonda daima sakin akan bir nehir vard ve orada bir doal fe laketin meydana geldiini gsteren hibir kant yoktur. Gerek ten mi? Onlarn muhteem bir manzaray grmek iin o zaman orada olmalar gerekirdi! Bu gi aklamalarla tutan nereye varmak istediimi anlyor Sizin, mu sunuz? Sizi bir kdn zerindeki 2B figrler gibi dz bir iz rutininde ey, deimez eilimlerdir. kutunun dnda dnmeye balamanz ve orada baka nelerin bulunu yor olabileceini aratrmanz gerekiyor. Ben bu Byk Kanyon yksn sundum. size, imdi sunacam yky anlayabilmeniz iin

Lemuryann Varoluunun Bilinmeyen Jeolojisi


Ben size bu gezegen hakknda baz garip eyler sylemi tim ve jeologlar bunlar onlar karsnda Kryonun, daima gzlerini yuvalarnda ola dndrrler. nk ounlukla, jeolojik

rak olanaksz olan bir bilgi verdiini sylerler. Size Lemurya dan sz etmitim. lk Lemurya uygarlnn, bugn Hawaii ola rak en bilinen, yksek (tabanndan dann tepesine dek karada lldnde) merkezlenmi suyun dnyann olduu bu evresindeki

nu sylemitim. O birok tepeli byk bir dadr ve bu tepeler bugn Pasifik Okyanusunun ortasnda, yzeyinde lunurlar, ki siz onlara Hawaii Adalar diyorsunuz. Lemurya dneminde bu dan tabannn evresindeki ka ra ktlesi kuruydu. Jeologlar buna glerler. Bu da Pasifik Ok yanusunun ortasndadr! Bu nasl olabilirdi? Bunun nasl ola bileceini syleyeceim. Birincisi, unu anlamalsnz ki, jeolo
328

jik

olarak,

elli

bin

yl

tektonik

tabaka

hareketinin

bu

nitelik

zerinde ok fazla

etki yapabilecei kadar

yeterince uzun bir

sre deildir. Elli bin yl aslnda jeolojide ok ksa bir sredir... ancak, o zamanki okyanus seviyesi imdi olduundan en az 133 metre daha dkt. nk siz o srada, daha nce szn et tiimiz bir su dngs srecinde bulunuyordunuz. Bylece, bu, devreye giren niteliklerden biriydi. Ancak, dier nitelik en b yk nedeni oluturuyordu ve daha nce ondan hi sz etme mitik. Hawaii da, yava yava, scak nokta denen bir yerin ze rinde ilerler; yani, o orada milyonlarca yldr bulunan muaz zam bir volkanik faaliyet merkezinin zerine yava yava iler ler. Elli bin yl nce, bu scak nokta, Hawaii dann evresin deki okyanus tabann yava yava en az 1800 metre ykselten dev tosu kanik bir ve knt yapma ile srecindeydi. tr Yani, yeterince Yerkrenin katman) knt man vol (yerkabuu yerekirdei basntan arasnda kalan

tektonik

yaparak,

bu da imdi olduundan daha yksee kaldrd ve Hawaii da n kapsayan kuru toprakl byk bir blge yaratt. Lav basnc mantoya salndnda, bu knt yava yava snd. Bu binlerce yl ald; bu srete ykm yaratan byk bir volkanik patlama olmad, lavlar yava yava hem dalarn zir velerinden dar salnarak denize akt hem de atlan manto suna salnd, ki o bugn tabaka hareketinin tektonik yara izle rinden biridir. Bu dev knt sreci Hawaii dann tabannn bir sre iin okyanus seviyesinin zerinde kalmasn salam t. Basncn yava deniz yava yoluyla salnmas birok kntnn yere g snmesine etmelerinin neden nedeni oldu ve Lemurya yava yava sularla kaplanmaya balad. Le muryallarn ite budur. Bylece, Lemuryann varln gsterecek tm kantlar yok

329

olmutur. Bu sizin merak etmenize yol aar. Bu eylerin ger ekten var olup olmadklarn merak etmenize neden olur. Ama lineer bir dnr size bunun byle olamayacan, nk ta rihte onun kantn hi grmediklerini olduu syleyecektir. deimezlik Siz daha nce bu tr bir knt grmediniz, dolaysyla burada da, ayn Byk Kanyon vakasnda gibi, eilimin den tr gerek gizli kalmaktadr. Siz bir eyi hi grmemi seniz, onun var olmas mmkn deildir! Bu arada, o kntnn kant gerekten oradadr, nk okyanus tabannn lerle l yukar doru o vardr paralel izgileri dan evresinde hl garip kabarp, ve bu sonra bir yattnn hayvanlarn biyologa, Pasifik ipularn derinlere ver gm

bir simetri gstererek, bu tabann bir zamanlar volkanik etki mektedir. Ayrca, derinliklerde

kemikleri

Okyanusunun

ortasndaki okyanus tabannda bulunan eyin bir zamanlar, el li bin yl nce gne na maruz kalm olduunu syleye cektir.

Yaratl - Kant htimal Oranndadr


imdi yoruz, lince yaratltan onlar sz etmek istiyorum. Astronomlar, gerekten Siz uzayda, Ze bi is

ki Tasarm hakknda konumaya balyorlar. imdi bir yere ula nk evrenin kuantumluunun balyorlar. sahip olabileceini anlamaya

tatistiksel olarak her ihtimale kar var olmaya devam eden bir parametre, bir nitelik iinde yayorsunuz. Yaam iin ya ratlm la. statistikiler bunun ihtimal olaslnn dnda olduu nu sylemilerdir... ancak, siz yaamla dolu olan bir dnyada
330

olan

bir

evrende

bulunuyorsunuz!

Eer

fizik

zarlarn

atp bir evren yaratabilseydiniz, o asla bu ekilde olmazd. As

bulunuyorsunuz. nu

Yaamla O,

dolu

olan bir

bir

evrende

bulunuyorsu ve tek-hcreli

nuz. evrenizdeki gezegenlerde yaam vardr, ama henz bu kefedemediniz. mikrobik yaamdr yaamn balang niteliklerini temsil eder. Hepsi oradadr. O nu greceksiniz. Europa (Avrupa) adn verdiiniz gezegene gi dip oradaki okyanusa bir gz attnzda, orada yaam gre ceksiniz. Yaam her yerde evrenin mutlak yoludur. Bunu g receksiniz. Ve bu yaam her ihtimale kar meydana gelmitir ve bilim imdi bunu grmektedir. Bu herhangi bir evrenin ya ratlnn nomlar istatistiksel bunu Zeki modelinin Tasarm o kadar dndadr ki, astro Bunun onlar olarak ikizler nitelendirmilerdir. bulunmaktadr ve

iin bir pln bulunuyor olmaldr. Galaksinizin merkezinde gerekten zeki olan boyutlar-aras enerjileri itmekte ve ekmek tedir. Tm yldzlar bu ikizlerle uyum iinde, hep birlikte ha reket etmektedir. Bu ve sre, imdi yerekiminin ondan sz ok tesindeki istiyorum, kuv n vetleri kapsar. Bu, galaksiyi bir zamk gibi bir arada tutan bir boyutlar-araslktr etmek k o sizin geleceinizle ilgilidir.

Sizin Geleceiniz
Toplumunuzun ftristleri, gemite olanlara bakp, ge

lecekte olacaklar gemie gre projekte etme eilimindedirler. Dz izgi dnn gryor musunuz? Bir deimezlik ei limi iinde, onlar, Bundan dolay, byle olacaktr derler. Onlar eski enerjinin deimez bir modeline bakmakta ve projeksiyon larnda, ona deime ansn asla vermemektedirler. Onlar, in sanln gemite olan aabilme yeteneini yadsmaktadrlar. Bu dnyada bilinle ilgili olarak deimez olagelmi olan nedir? Bu nitelikleri isimlendirelim:
331

Sava,

yoksulluk,

strap,

dram, ayn eyin tekrar, ayn eyin tekrar, ayn eyin tekrar. Gelip giderek, ayn eyi tekrarlayp duran bir bilin yaratan za man fraktallar. imdi bu eilimi ve onun neden orada olduunu grebi lirsiniz. nk, ayn dng iinde kalan herhangi bir eyin, ebediyen onun iinde kalmas beklenir. Bu sizin fiziinizde de yanklanr. Ancak, siz daha ok-boyutlu hale geldike, bu ekil de dnme eiliminiz de azalacaktr. Yani, en sonunda siz, da ha nce hi vuku bulmam olan eylerin vuku bulmasn bek leyeceksiniz. Siz buna izin veren bir deiimin iinde bulunu yorsunuz ve tm evrenizde her ey deimektedir. Bu yzden, rnein, Dnya zerindeki bara geen yln kurallarn uygu layamazsnz. Bu mmkn mdr, bilinmeyen ve tahmin edil meyen bir etkene ynelik beklentilerin gereklemesi mm kn mdr? Evet, bu mmknden de daha fazlasdr, bu size sunabileceimiz en olas sonutur. Geen yln kurallar, bedeninizdeki iyileme hakknda si ze ne syler? Onlar o hastaln tedavi edilemez, amansz oldu unu mu syler? yle deildir. Geen yln kurallar, iinde bu lunduunuz deiimle ilgili olarak retilen korku hakknda si ze ne syler? Sularn ykselip tm dnyay kaplayacan m? Eer buzullarn erime hzn alp olduu gibi gelecee projekte ederseniz, zavall bilimin tezini uygularsnz; o zaman elbette korkarsnz! Siz hi deimezsiniz, yle mi? Ne dediimi anl yor musunuz? Siz, bilinmeyen ve tahmin edilmeyen etkeni hi hesaba katmyorsunuz. Bu gezegenin tamamen farkl bir man yetik nitelie gemekte olduunu hi hesaba katmyorsunuz. G ne ibirlii yapyor, evren ibirlii yapyor; bu adeta, (galaksi nin merkezindeki) gibidir! ikizlerin sizin kim olduunuzu grebilmesi

kizler fiziktir; onlar, size aklayamayacamz boyutlar332

aras bir niteliin grkemli bir itii ve ekiidir. kizler Tanr deildir. Onlar, Tanr-eilimli bir evrenin bir sonucudur ve si zin daha yeni bir kefetmeye ve sorgulamaya onu ancak baladnz boyut lar-aras bir fiziktir. Biliminiz biimi, grmeye balamakta bulunmanzn bir rast

dr. Her ihtimale kar, Gaia etkisi, Zeki Tasarm, Yerkrenin araya getirili sizin burada lant olmamas... tm bunlar sizin mantnzda bir anlam ifa de etmelidir. Siz, istemi olduunuz, zamannn geldii ve benim onun iin geldiim muazzam bir deiimin ortasnda bulunuyorsu nuz! O sizi yok edecek olan bir deiim deildir! Ondan kork manz gerekmez. O, daha ok-boyutlu ve dolaysyla daha kuan tum bir inin hale gelmekte Sizin eski olduunuzdan, grdnz bir paradigma kontrol ekliyle sizin yaamn elinizde olan bal deiimdir. gerekten deimezli

olduunu

anlamaya

yorsunuz. Korkunun, nefretin, d krklnn deimezlii... de imeye balyor. Eer deimez bir ey istiyorsanz, unu bilin ki, Tanrnn sevgisi bu dnyadaki ve evrendeki en deimez ve srekli eydir. O deimezdir! O kadar srarl ve inatdr ki, ya am yaratlana dek ve sevgi kefedilene dek durmayacaktr.

Kryonun Bilinci
Biz bugn bir resim izmek istedik. Bu, ounlukla bilim sel olan, ksmen de mevcut 3B mantnzn geni olmadn size gstermek iin sunulan bir mantk resmiydi. O sizin gele cee doru ilerlemek iin ihtiya duyacanz trde bir mantk deildir. Size, bilinmeyen ve tahmin edilmeyen etkeni bekleme nizi syledik. Daha nce hi vuku bulmam olan eylerin vu ku bulmasn bekleyin. Gelecekte yer alan, tekmlsel olabile cek ve bilinmeyen etkenleri temsil edebilecek eyleri dne

333

rek tarihi deitirin. Yakn gemiinizde ortaya kan ve nce den niz? lar tahmin rnein, slam yazlmt. edilmeyen ile Eh, etkenlerin bazlarn sava tanyabilir hibiri ve hakknda misi kitap Nostradamusun yaplacak bir gn drtlklerinin muazzam onlar okuyabilir gerekle glebilirsiniz,

memitir.

nk o bu ekilde vuku bulmamaktadr. Tm o senaryo, dn ya zerindeki, her eyin beklenen eski bir kalpla tekrarland deimez bir bilince dayanr. Siz dnya zerindeki beklenen kalp msnz, yoksa bilin meyen ve tahmin edilmeyen etken misiniz? onlar Grdnz biliyorum, gibi, n beklemediiniz eyler gelmektedir. Ben

k sizin aka gremediiniz potansiyelleri gryorum. O, f rnda pimekte olan ve u anda sizin beklemediiniz biim lerde alan bilintir. Bu falclk deildir. Bu sadece, bu dn yadaki zihinlerin potansiyellerini... umutla onlarn nereye gitmekte Biz bu ve me ne dnmekte olduklarn bildirmektir. Sizin rada O, veya yal buradan bu ayrlmanz istiyorum. saj bu gruba ayrmtk. Bu ileri bir mesajdr ve o ilk kez bu enerjide bulunmu girer. olanlarn Bunu kulaklarna hatrlamyor girmez. musu ruhlarn kulaklarna

nuz? Hatrlayn, nk siz onu bekliyordunuz. te siz bu yz den buradasnz ve bu yzden bu dnyaya geri dneceksiniz. imdi biliyorsunuz; siz bu kitab buraya kadar okumu olan larla ortak bir eye sahipsiniz! Son olarak unu syleyeceim: Ben doum rzgrnda si zinle, her birinizle birlikteydim. Siz bu gezegene gelmeden n ce, melekler yatan evresinde durup doumunuzun sevinciy le annenize ark sylemeden nce, ben oradaydm. Siz bu dn yaya tekrar gelmeden nce, ben her zaman yaptm gibi size u soruyu sordum: Bu senin yapmay gerekten istediin bir ey mi ? Potansiyellere ve zorluklara, insan olmann ierdii ke
334

derlere ve hastalklara bir bak. Geri dnmeyi gerekten istiyor musun? Siz her zaman yaptnz gibi bana bakp yle dedi niz: Beni oraya gnder. Geri dnp, baladm ii bitirmek iin sabrszlanyorum. imdi siz, bir nsan olduunuzdan beri ilk kez baz iaret lere tiiniz sahipsiniz; bir enerji bu iaretler, bu bir gezegenin paras mezun olabilecei, ile ilgili daha yksek frekansta titreebilecei ve sizin ancak hayal et birleiminin olabilecei dir... ve siz bunun eiinde bulunuyorsunuz. Ben, insanln a olan Kryonum. Bugn size verdiim gerek budur. Bu eylerin byle olduu ve doru olduu umu dunu sizin kalplerinize ve zihinlerinize alamak iin bu mesa j verdim. Belki bugn bazlarnz, bu yzden, buraya geldii nizden farkl bir biimde buradan ayrlacaksnz. Ve de yledir.

Kryon

335

16

GNCEL OLAYLAR
Lee Carroll

16

GNCEL OLAYLAR
Yazan: Lee Carroll

Organ Nakliyle lgili Byk Akl Tartma


Pekl, baz kiileri kzdrmann zaman geldi. Ruhun

alma tarzlarn anlamaya ve onlar bir nsan kutusuna yer letirmeye almayn! Biz Yaratcy neden kendi yasalar, bek lentiler, inanlar ve 3B mantk senaryomuza yerletiriyoruz? Bunun yantn bilmek isterdim, ama biz bunu her zaman ya pyoruz. Dolaysyla, (u ya da bu) olduunda, ne olur? ek linde sorular daima vardr. gibi, Bu akl mantk bilmeceleri, iin sanki mey aptalca Tanr nsanlar gibi bir kural kutusundaym, bir mantk bil mecesinden kir, ama kaamazm bunun spiritel inanlarmz Bu, dan okumalar haline gelir. Belki bu eylerin tartlmas gere gerekmemesini dilerdim. nsann 3B eilimini ok gl bir biimde gsterir. 1967 ylnda, tannm bir Gney Afrikal cerrah, Dr. Chris tian Barnard tm zamanlarn ilk kalp naklini yapt. Ksa s ren riyle tebrikler ve din iin topluluktan Dr. muazzam lm bir protesto geldi! Bu Tanrnn yasasna mdahale ettii ve bir kiinin ruhunu die kartrd Barnarda tehditleri geldi. yanl olarak grlmt ve yine bilim yaamla oynuyor ola rak grlmt, ki bu din adan bakldnda, asla yaplma mas gereken bir eydi. Bugn biz tm bunlarn toyluuna ABDde glyoruz, haftada nk en az bu krk yaam-kurtaran operasyon sadece

kere yaplyor! O, nsan kltr iin normal olan bir ey ha


338

line gelmi ve ou toplum bu operasyonu kusursuz hale getir mitir. Din itirazlarn hemen hepsi ortadan kalkm, geriye sadece, lmekte olan bir ocua bile tbben mdahale edilme sine izin vermeyecek olan baz kkten dincilerin itirazlar kal mtr. mzn yleyse tekml Doktorlar kar. Eer nzn Ben, tbbi bir Ben bulula ve bize bir paras bilimsel keifle ne olmutur? olan Ben, bir bilincin tbbi uygulamalar anlama Tanr eyin etmekte ve insanlkla teknik iin birletiini uygulamalar verilen kuvvetle yaamn Tanrya her

ya baladn dnmek isterim. yaam-kurtaran ya kar deildir, ama birok kii hl onlar o kategoriye so yaamlarmz ve sevgiyle uygulama olmasna kefin ne uzatmak Yaratc tarafndan verildiine birinin iin inanyorum. kurtarr teekkr Yine, o ve her

sevdiiniz izin

sa, siz o doktorun veya o uygulamann, tekml etmi kua verdii olduuna bizim ve edebilir misiniz? Ben edebilirim ve sk sk da ederim. uygun Fizik inanyorum. yaptmz zgr seimimizdir hemen

aydnlanmamzn

lsdr.

tp alanndaki

nemli keif derin seimler ierir: O, ldrmek iin mi iyile tirmek iin mi kullanlacaktr, bir g kayna m bir silah ola rak m kullanlacaktr? Onun yolu byledir. Ben, hem bilimsel dnyada hem de spiritel dnyada kefetmekte olduklarmz iin Tanrya teekkr ediyorum; nk bu eylerin hepsi Ya ratcya aittir ve biz sadece, daima orada bulunan yava ya va kefediyoruz. SORU: Eer her bir DNA paras bizim kiisel spirituali temizi ieriyorsa, bir bakasnn organ nakledilen bir nsana ne olur? Birdenbire, bir kiinin Yksek Benlii dier kiinin iine girer! Siz Akaik Kaytlar birbirine nasl kartrabilir siniz? Dier DNA tm bunlarla ilgili olarak ne dnr ? Her eyden nce, tbbi olarak neyin vuku bulduuna bir

339

bakalm. Organ reddedilir! Sanrn, bu bize bir ey sylemeli dir. Gerekten de, bedenin biyolojisi, hcresel DNAnn baka bir insandan geldiini ve sisteme ait olmadn fark eder. Be denin, ayn kan tipine ve grnte badaan biyolojik nitelik lere sahip olan bir organ reddetmesinin gerekten baka hi bir zorlayc tbbi ya da biyolojik nedeni yoktur, ama beden o organ reddeder. Bu, onun bildii anlamna gelir. yleyse yi akliletirip olarak bu, organ nakillerinin yanl olduunu gsteren rica bir bir iaret midir? Kryon, bu soruya yant olarak, bizden her e nsann izin mantkl dnne sokmamamz kadim eder ve aslnda bize Tanr tarafndan verilen teknik bulua spi ritel verildiini syler. Spiritualistlerin sav, Bizim doduumuz gibi kalmamz gerektii, eer Tanr bi zim ar kesici ilalar almamz isteseydi, onlar doutan bi zim iimize koyacadr. Kryon, bunu da yantlar! statlar ola rak, bizim gerekten onlar tmyle ierdiimizi ve bazen bir buluun aslnda bir sistemi uyandrma ve tekml etmeye ba latma plnnn bir paras olduunu syler. Tanr bizim ne yaptmzdan habersiz ya da olup biten leri umursamaz veya bizim ne yapabileceimize ve -her naslsa btn spiritel deneyimi bozabilecek- ne yapamayacamza da ir kurallarla dolu deildir. Kryon, bir organ naklinin salana bilmesinin, ou kez, en iyi ekliyle bir lah tezahr olduunu ve zen tm siz bu srecin kutsal olduunu syler. Sizin de yaamnz yeni bir kurtarmak iin neyin elde edilebilir olduunu Tanr bilir. Ba kendi kendinizi iyiletirebilirsiniz, bazen bbrei ya da karacieri zamannda retemezsiniz. yleyse bu rada anlay ve uygunluk vardr ve yaammz bir organ nak liyle uzatmaya yardmc olmak zere Tanr orada bizimle bir liktedir. Daha ezoterik bir aklamada, Kryon, bir organn alcs
340

olarak va kn

sizin, yava

organn

DNAsn bile kendi bir

zamanla, DNAnzn aama

yava

yava Hcreler

kendi ya

DNAnza

dntrebileceinizi blnrken, ancak ileri ile

sylemitir!

kaydedilmi-plnn ve -DNAnn hcrelerle ye ka

retir ve olutururlar! Bu mmkn mdr? Kryon, bunun mm olduunu, olduunu Dokuzuncu Tabakas Bu imdiki ayrca, ilgili olarak syledii Akaay yaamlarmz gibi-

konuabilen bir bilinci gerektirdiini syler. Kryonun da deyimiyle, tm kazabilme birbirine teneini de gerektirir. Bu, Yeni an yeni bir gereci olan ve yaammz dahil, rm ve elde edilebilir olarak gren bir ilemdir. Kryon, or gan nakli operasyonu geirmi kiileri bunu yapmaya ve -onun gerekletiinin mesini nlemek kant iin olarakaldklar bedenlerinin ilalar o organ reddet iz -elbette, doktorlarn

niyle- yava yava azaltmaya davet eder. Ama l ya da diri bir kiinin organn bir bakasna nak lettiinizde gerekte ne olur? Herhangi trde bir birbirine-ka rma olur mu? O durumda DNA ne yapar? Kryon, DNAnn olup bitenleri bildiini syler. Bunu hatrladnz m? Bu, ak l olarak anlalmas en zor olan eydir, nk biz nsann kim yasal sistemini tepkisel ve duraan bir ey olarak dnrz. Onun spiritel yann ya da bu kitabn rettii eyi dikkate almayz. DNAy bilen ya da zekya sahip bir ey olarak d nmeyiz, ama o yledir. Kryonun syledii gibi, nsann bi lincini yaratan ey beyin deil, DNA alandr. Dolaysyla, DNA dnr ve o ayrca bizim biliimizdir. O bizim bildikleri mizi ve daha fazlasn bilir. Bu, bedeninizdeki DNAnn sizin ne yapmakta olduunu zu bildii, organ naklini bildii anlamna gelir. O, nakledile cek organn okuna hazr olmay bilir. Ayrca, bunun sizin ya amnz uzatabilecei gereini de kutlar. nsan bedeninin ha
341

yatta kalma igds bizim sahip olduumuz en gl igd dr ve inann bana, DNA sizin ne yapmaya altnz bilir. lk bata, 3B kimyas o organ reddedecektir. nk o ya banc DNAdr ve insanln eski enerjisinde, organ nakli yap mak kesinlikle mmkn organn deildi. beden Kryon, Bir uygarlmz baka tekml ol ai ettike, gusunun nakledilen gidererek tarafndan reddedilmesi deyile,

azalacan

syler.

kar bir neden olmadan, nsann hcresel yaps yeni organlar ayn derecede reddetmeyecek ve bu da genel olarak biyolojinin modern y (organ yntemlerle naklini) ilgili bir renim yeni erisini gsterecektir. spirit Bu size ok mu garip geliyor? DNAnn modern bir uygulama glendirecek genler yaratmas el tekmldr ve biz bunu greceiz. Eer DNA farkndaysa, ki yledir; ve eer organ nakli si zin yaamnz kurtaracaksa, ki ounlukla kurtarr, o zaman yant nettir: O uygundur ve Tanrdan gelmitir. Buna ek ola rak, beden onu bilir ve onun evresinde alr. DNA alan bi yolojiyle uyuacak ekilde deiir ve yeni organ, 3B kimyasal olarak reddedilse bile, nsann Merkabah (DNA alan) ile b tnleir. Bazen bu gerekten ilgin bir fenomen yaratr, nk bir kiinin Akaik Kayd dier kiiye yklenir ve ou kez, gr nrdeki bilincin bir birleimi ortaya kabilir. Bazen bu sptil dir, bazen de deil! Bu kitabn ne srd bir eyi bilimsel olarak kantlayacak bir eyi iaret etmem gerekseydi, o bu olur du: Organ nakli operasyonu geirmi bir kii neden birdenbi re, organn ald kiinin baz niteliklerini sergilemeye balar? Onlar ounlukla bunu yaparlar! Birok vakada belgelenmi olarak, organ alan kii bazen organ veren kiinin en sevdii yemei sevmeye balar ya da o nun baz alkanlklarn benimser. Eer DNA sadece genlerin
342

kimyasal Kayttan

bir

reticisiyse,

bu

deiiklik Bu

nereden srete,

kaynaklanm bu ayrca bir

tr? O, DNA moleklnn byk blmn igal eden Akaik kaynaklanmak zorundadr. bakasndan organ alm nsann bilincini de deitirir. Ama akl, ezoterik tartmalar devam eder: O halde, Ya radl Maarasnda ne olur? Ruha ne olur? O halde lmde kimin ruhu grlr? Organ alan kiinin bedenindeki iki ruh imdi birlikte mi yeniden enkarne olur? Bu, insanln spirit el dengesini bir biimde bozar m? Tanr iin bu tmyle ok komiktir, nk tm bu soru larn derin ve gzel yantlar vardr, ancak onlar sanki Tanr le yemeine km ve insanlar ldrmlar ve imdi sistem ileyemez durumdaym gibi sorulur. Bu, nsann, her eyi sa dece bildii eyle yarglayan inanlmaz 3B eilimidir.

ZET: Organ nakli sreci Tanr tarafndan ve ayrca be


deninizin DNAs tarafndan bilinir. O, spiritel olarak uygun suz deildir. Yksek Benliiniz de onu bilir ve sizin o organla zaman dnz fndan, iinde tm btnlemenizi, ilalar kurtarm en bir sonunda ister. ey O, bunun tm iin kullan tara Bunu, brakmanz DNAnz kutlanr.

yaamnz

olarak

organ veren kiinin DNAs da kutlar, nk o da bilir! Ya am kutsaldr ve siz ve dier kii bir araya gelerek yaam bir likte mmkn klmsnzdr. Hayatta tr oke kalmak olmamtr, kutsaldr. her ey Tanr sizin yaptnz ve eyden sizin yolundadr melekler

yapm olduunuz eyi yaamnzn her gnnde kutlarlar. Bu arada, elbette, bu yzden ebediyen lanetlendiinizi ve asla cennete gidemeyeceinizi syleyenler de olacaktr. Onlara gre, sizin ok sefil bir yaamnz olacak ve baz kiliseler kap dan ieri girmenize izin vermeyecektir. Bir kan nakli de ou kez ayn laneti tar. Affedersiniz... ben sadece, baz nsanla
343

rn bu konudaki tutumlarn bilmenizi istedim. Teksasl nl bir mzisyen Butch Hancockun sevdiim bir deyii buraya ok uygun der: Lubbock, Teksastaki yaam bana iki eyi retti: Birincisi, Tanr beni o kadar ok seviyor ki sonunda ce hennemde yanacam. kincisi, cinsel iliki bu dnyadaki en berbat ve pis eydir ve onu sevdiiniz biri iin saklamanz gerekir. Teekkrler, Butch!

344

Yapay Yaam - Farkl Trde Bir DNA


Bu kitabn yaynland bu yl, nsann DNA Genomunun haritasn mal, dr ama bilimde nsan terin kadar yeni rekor zamanda olarak ktran derin Craig Venter, yeni bir ya am formu olarak grnen bir ey yaratt. Bu elbette tart bilimsel almada, Venterin sahip sahiptir. bir enstit gr Ven milyon ve s, kendi kendini reten ve -onu tanmlamak iin onlarca yl kullandmz Genomu, yaam formu ve standartlarlamilyar akn yaama paraya nen ok basit bir DNA yaratmt. olduka onlarn basittir, hepsi sadece

paraya

sahiptir

protein-ifreleyici

gen reticidir. Venterin DNAs temel yaamdr ve aslnda bir gn nsann en iyi yaam-dostu olarak grlebilir. O, en so nunda bir nsann DNA moleklndeki zeki iyiletirici zellik leri bir baka nsann DNA moleklne tamaya yardmc ol mas iin tasarlanmtr ve nsan yaamna yardmc olacak ilk zeki minik-robot olarak grlebilir. Virsle mcadele ve minik-ifa iin olaslklar sonsuzdur. Doal olarak, burada tehlike vardr ve bu derinlikteki her bilimsel kefin iyi ve kt bir yan vardr. Bu tartmay kimin kazanaca ve onun uygunluu bu kitabn konusu deildir. Ama yine de Kryonun burada ne grdn ve bunun tmyle ne anlama geldiini bilmek isteyenler olacaktr. Bunu imdi ak layabileceim, nk bu keif gerekletikten hemen sonra Kr yon onun hakknda konutu. Birincisi, da unuzdan bundan, fazla onlarca yldr genetik Biz yaplan dikkatli ve isteyerek ve ya ona istemeyerek daha paylatnz deitirmelerden olmal korktu

korkmayn.

sayg gstermeliyiz, nk o ayrca terrizm iin bir vasta da olabilir. Bylece tekrar nsann niyeti konusuna ve icat ettii345

miz eylerle ne yaptmza geri dnyoruz. Nkleer enerji, bi zim seimimize gre, de kullanlabilir. kt eyi havay temizlemeye yardmc biz yine kendi olabilir de, kaderimizden ona ya da sa insanl yok edebilir de. Yzyllarn en derin bulular her iki ynde Bylece, yapp, nk sorumluyuz. Ama ktlk onda kuvvetlerini nsann yeni yaam formuna ilitirmeyin. O basittir, ok akll ve ok programlanabilir deildir. kimyasnn dece kk bir blm vardr. O, daha nce szn ettiimiz (eytan ii olarak grlm olan) ilk kalp naklinin olduundan daha kt bir ey deildir. Bu tr sama sulamalar ap, onu olduu gibi, bilinsiz bir kimyasal icat olarak grn. O zaman onun ahlak olup olmadna kendiniz karar verebilir ve onun var olma hakkn kabul ya da ret edebilirsiniz. Bu yeni DNA kuantum bir nitelie sahip deildir. Hibir nsan kuantum DNAy yaratamaz, nk u anda Dnya ze rinde hi kimse, 3B kimyasnn dnda karmak bir alan ya ratmak yasaldr, yle kutsal dursun, bir boyutlar-aras sahip bir alan ayn lebilecek trde bir eye bile sahip deildir. Dolaysyla, yapay yaam sadece kim nsann olduu kuantum kimyaya sahip deildir ve asla da olamayacaktr. ZET: Bu bulutan korkmayn. Kryon, bizim DNA tr mzn bu dnyadaki tek kutsal DNA olduunu syler. lk DNA bu n am temel dnyadaki doal kimyasal bize evrimin spiritel bir rndr; o doal olarak meydana gelmitir. Venter, o evrimsel srecin kimyas kopyalamtr, ama yaradln kutsalln veren Pleiades yksdr ve o bizim ruh bilincimiz olan ya kvlcmdr. Bize iimizdeki Tanrnm sevgisini veren ey kimya deildir. Anahtar, iimizdeki Yaratcnn kut

salldr. O kimya deil, kuantum bilgidir.

346

Sonsz Yeni ada nsan Ticari Makinesi


imdi DNAnn on drt tabakasnn, belki daha da fazla snn bulunduunu iddia eden birok kii vardr. Onlar, hatta, o tabakalara daha byk ezoterik anlamlar ve kendi yarattk lar isimleri verirler. Onlar kutsayn! nk bu sadece, bu ki tabn rettii eyin bir genilemesidir! Hatrlayn, DNA asln da tabakalara sahip deildir! O, karlkl-etkileimli olan ve hi bir lineer paras olmayan daha ok-boyutlu fazla bir motoru anlamanza iittii olabilirsi farkl olduu o nk yardmc olabilecek bilgi gruplarna sahiptir. Bylece, yadaki niz. isimlere birisinin bir bir ve tabakay rettiini bakyor ok bunu ve nizde, dikkat edin. Kendiniz ayrt edin, nk DNAnn bu dn geliiminin bunlarda, olduu sahip sonraki tekmlne daha birisi doru karm Tm retmenin dolaysyla bilin. bir Eer tamamen tabakaya,

retmen demektir; o

olgusunun anlatlmak bu

bulunmadn istenen eyi Yaratcnn

sylyorsa,

iimizdeki

incelemesidir

Yaratcnm

sizin sayabileceiniz paralar yoktur. Onun yerine, yeni bilgi yi kutlayn. Onun mevcut bilgiye uyduunu, ama sadece farkl bir biimde ifade edildiini grebilirsiniz. Belki o tamamen ye ni tat olabilir. Her durumda, zihninin DNAnz farkndadr gibi, her ve konu tpk s yaratcnn bu yapabilecei dnda hissedin. birlikte, hakknda za her

size kesin bir evet veya hayr yant verebilir. Yeni a nsan larnn in eyleri lineerliin deerlendirmelerinin Artk, Yeni okuduumuz Bilincin man gelmitir. Onlara enerjisel olarak bakn ve orada gere bulunup 1999da bulunmadn Jan Toberle eye inanmak yerine, ayrt etmemizin zaman gelmitir. ocuklar hakknda, Indigo ocuklar adl bir kitap yaynladk. O, nsan
347

ruhunun maya

tekmlyle

ilgili

bir

rapordur. olmak

Amacmz, ve

dnyann gelen

her yanndaki ocuklara ve grnte zor ocuklarla baa k alan ebeveynlere yardmc meydana eyi aklamakt. Bu kitap ok beenildi ve tm dnyada en az yirmi dilde yaynlanarak, yarm milyon kopyann zerinde sat t. Ebeveynler ve retmenler bu kitab iyi anladlar! Daha son ra, ebeveynler, eitimciler ve iyerlerindeki yneticiler iin, bu olaanst Ama hemen lar (ndigo olarak kavramsal 1999da, Bu farkl ocuklarla bu komik konunun dier bir nasl baa kacaklaryla grlr ksa ilgi li biraz daha bilgi ieren iki kitap daha yaynladk. poplerlii ocuklar ok trde ilgili grlmez, kitap srede, varln gr ak tans bir baka deil) isimlerle yeni baka hakknda

yaynland.

durumdu.

isimlerle

ocuklarn olarak kendi

dan sz eden yeni kitaplar kmt! Sanki herkes medyumik aktardklar ironik isim Bu isimli yan, deil, ocuklarla ndigo lerini ileri srmek istiyordu. Bunun tarlm bir isminin tbbi medyumik olarak olarak kendisine sinestezi biri,

koyulmu olan vizyoner Nancy Tappenin ortaya att bir isim olmasyd. tbbi anomalinin niteliklerinden enerjinin evresindeki renkleri duyumsama yeteneidir. Nancy, yeni do mu ocuklarn evresinde indigo rengini grm, bylece tm yeni ocuklar ndigolar olarak adlandrlmlard. Bu, yeni bi linli tm ocuklar anlamna gelir. Bu, psiik yeteneklerle g rlen ezoterik bir renk deildir. Bylece, tanm gerei, doan tm likte, farkl ocuklar gittike olduunu bile bu yeni bilin kii ederken, kategorisindeydiler. arbedeye bu ismin Bununla ne bir daha iddia ok atlarken, gerekte onlarnkinin anlama isimle

geldiini

renmeye

almazken,

yeni

ocuklarn

rinin ve renklerinin bir sava varm gibi grnyordu. ndigolarla hibir ilgisi olmayan ve bu dnyada tek bir
348

ocua bile yardmc olmayan, ndigo adl bir film yapld. n digo ocuklar ile ilgili, Nancyden (ve onun bu ocuklarn ve bunun di ne anlama geldiinin grlmesine ve isimlerini yapt n katkdan) hi sz etmeyen bir belgesel film yapld. Bu, ndigo konusunu ken menfaatine evirebilecek plna karabile cek herkes iin serbeste girilebilecek bir aland ve onlar da bunu yaptlar. D krkl u ki, tm bunlarn iinde, ben o cuklarn geride brakldklarn yararlanm eyin veya bir ve hissediyorum, ilk bilginin nk tm bu pro gz nk veya kiiyi tart kitaba Bunu yeni jelerin ocuklarla ok az ilgisi vard. Bu kiiler, ndigo isminin poplerliinden den karmlard. imdi dan bir daha ayn fazla tekrarlanmas daha az potansiyeli vardr; bu kitap DNA isimlerinin yanl olduunu ya da on iki tabaka tabakann iddia bulunduunu eden Bazlar birok bu tm bu eyin sizin ruhunuzu ele geirmek iin dzenlenen dev komplonun paras bunu yakp olduunu bilenler harekete acaklardr dzeltmek, geirecektir. (imdiden hatta onu branice verilen anlamlar amacn

yapmlardr). yok ey mdr? etmek udur: Onlar

eklentiler yapmak, onun yerine kendi bilgilerini geirmek, onu isteyeceklerdir. Yaynlanacak huzurun umursamyorum. zeyde Umursadm salayacak

kitaplar sizin iinizdeki Yaratcy kiisel olarak daha ileri d incelemenizi olmad yerde huzur yaratacak mdr? Onlar drama m neden olacak tr, yoksa ruhu teselli edip yattracak mdr? Ben, herkese galaksimiz insanlk duyurmak 2012deki tarihindeki iin bu Galaktik en kitab byk yazdm. tekmlsel 1987den doru bir deiimi itibaren, salyan

Hizalanmaya

goz hzyla ilerlerken (Gneimizin galaktik ekvatorla ve Samanyolunun merkeziyle matematiksel olarak tartmal hizalanmasna doru her ay .0001 dereceyle ilerlerken), biz muaz349

zam

bir

deiim

gryorduk.

Biz,

Yerkrenin tutmu nsan, ve

kurbanlar olan bir

ol

madmz nermesini cnn

kefediyoruz. Bizi sorguluyoruz. kendi Yz

karanlkta binlerce duygusal ve biimini gereine nihayet,

ner Yaratiyi bil

meyi, kirli domu olduumuz ve bir ansa sahip olmadmz ilerinde -en Onlar verilmi koullarn kltrler, bulunduu, kendilerini alma fiziksel olarak bir

letirebilecekleri, nsanlarn gi kati akn

bedenlerine

gezegene uyanyor.

sonunda hemen olan ya ge

nsanlarla

deitirebilecek-

balatabilecekleri Onlar en

hemen tm zmlerin, siyasi zmlerin bile merkezinde ef buluyorlar. kendilerine kendi Btn kolayca ratmann kabullenip benimsemek yerine,

sorumluluunu

stleniyorlar.

mite kendilerine sylenmi olan sorguluyorlar. Sonu tm evremizdedir, agzlln yerini bilgelik al makta, parasal sistemler balangtan beri olmalar gereken bir eye, ynetim kurulunun ok daha drst olduu irket yap larna dkleri, Dnya doru eski deimektedir. bir enerjiyi en eski Tm enerji, lkeler olduu yzyllardr gibi srdr ve bir altrma yollarn deitiriyor -kokumu

zerindeki

ey- olarak grlyor ve ilk kez hemen herkes onun kokusunu duyabiliyor. Brakn, bu kitap sizi daha muhteem bir amaca, Yaratcy bulma ve mutlu, merkezinde ve insanlk iin umutlu ol maya balama amacna uyandrsn. Eer baka bir kitab alr sanz ve o da ayn eyi yaparsa, o zaman onu okuyun ve kitap lkta bu kitabn bir olan yanna ey tartp koyun. Eer bu kitaptaki kullann! ve nk prensipleri Sizin kendi bulunan tartla reten DNAnz eylerin baka bulursanz, motorunu onu

ayrt-etme

kullann

orada byle

enerjilerini

deerlendirin,

cak ok ey olacaktr. Eer o kalbinize hitap ediyorsa, o zaman o bu retinin


350

bir devamdr. Eer o iyilemenize yardmc oluyor ve sizi bir anlaya ulatryorsa, o zaman onu kutlayn. Eer onu okuyup Bu benim iin ruhuma sevinle uygun diyebiliyorsanz, o ne zaman olursa onu olsun, tekrar onu asla brakmayn. Eer amacnz ve evrendeki yerinizi bul duunuz alayabiliyorsanz, tekrar okuyun. Eer biri en sonunda yirmi yedi tabakay ta nmlarsa, o zaman onlarn hepsini kutlayn! Ancak, eer o kitap eletiriyor, dramatik ve kyamet g n kehanetleri sunuyorsa, iyi eyleri hak edebilmek iin bir ey yapmanz gerektiini sylyorsa; sonunuzun ne zaman ge leceiyle ilgili bir tarih veriyor, sonra bunu son anda deitiri yor ve size, Biz kendi kendimizi kurtardk diyorsa, o zaman onun ne olduunu grn: Bir pazarlama kitab. Gerei bilmenizin zaman gelmitir. Bir yazar olarak, ki taplar ve belgesel filmleri satmann kolay olduunu size sy leyebilirim. Dramatik bir ey yaratn, neler olacayla ilgili es ki kehanetleri kullanarak gibi ona eylerle inanlrlk sarp katn, onu bu Nostradagrn musun kehanetleri sarmalayn,

tlerin ardna rktc bir mzik koyun ve yky anfizemli ve dehet uzman bir sunucuya anlattrn. Bylece banka he sabnz kabartn. Belki, Yksek lamak rum! iin nmzdeki Benliinin kullanm yllar tm bu bu korku tacirliini prensipleri teekkr sona an erdirebilir. Bu size baldr, sevgili okurlar. Size baldr. enerjisini olan kitaptaki itenlikle herkese ediyo

Lee Carroll

351

DNA'nn On ki Tabakasnn llstrasyonlar


izen: Elan Dubro Cohen www.ElanDubroCohen.com
353

DNA'nn Birinci Tabakas

Keter Etz Chayim


Kryon'un verdii anlam: Yaam Aac Biyolojik Tabaka - ift Sarmal 1., 2. ve 3. Tabakalardan Oluan Temel Oluturan Grupun Bir Paras
354

DNA'nn kinci Tabakas

Torah Eser Sphirot


Kryon'un verdii anlam: Tanrsal Yasa Kaydedilmi-Pln Yaam Dersi Tabakas 1., 2. ve 3. Tabakalardan Oluan Temel Oluturan Grupun Bir Paras
355

DNA'nn nc Tabakas

Netzach Merkava Eliyahu


Kryon'un verdii anlam: Ykseli & Aktifletirme Ykseli Tabakas 1., 2. ve 3. Tabakalardan Oluan Temel Oluturan Grupun Bir Paras
356

DNA'nn Drdnc ve Beinci Tabakalar

Urim Ve Tumim Aleph Etz Adonai


Kryon'un verdii anlamlar: Ik & G / z Kristal Enerji Melek smi Tabakalar 4., 5. ve 6. Tabakalardan Oluan nsan Tanrsal Grupun Bir Paras
357

DNA'nn Altnc Tabakas

Ehyeh Asher Ehyeh


Kryon'un verdii anlam: Ben Ben'im / Yksek Benlik Dua & letiim Tabakas 4., 5. ve 6. Tabakalardan Oluan nsan Tanrsal Grupun Bir Paras

358

DNA'nn Yedinci Tabakas

Kadumah Elohim
Lemuryan ismi: Hoa Yawee Maru Kryon'un verdii anlam: Aklanan Tanrsallk / DNA'nn Yuva Dili Boyut D Duyu Tabakas 7., 8. ve 9. Tabakalardan Oluan Lemuryan Grupun Bir Paras

359

DNA'nn Sekizinci Tabakas

Rochev Baaravot
Lemuryan ismi: Akee Yawee Fractus Kryon'un verdii anlam: In Binicileri / Ana Akaik Kayt Bilgelik & Sorumluluk Tabakas 7., 8. ve 9. Tabakalardan Oluan Lemuryan Grupun Bir Paras
360

DNA'nn Dokuzuncu Tabakas

Shechinah-Esh
Kryon'un verdii anlam: Genileme Alevi St. Germain'in Mor Alevi nsann Zeki ifa Tabakas 7., 8. ve 9. Tabakalardan Oluan Lemuryan Grupun Bir Paras
361

DNA'nn Onuncu Tabakas

Vayikra
Kryon'un verdii anlam: Tanrsalla ar / inizdeki Tanr'nn Tannmas Tanrsal Varolu Kayna Tabakas 10., 11. ve 12. Tabakalardan Oluan Tanr Grupun Bir Paras
362

DNA'nn On-birinci Tabakas

Chochmah Micha Halelu


Kryon'un verdii anlam: Tanrsal Diinin Bilgelii Saf efkat & Ana Tabakas 10., 11. ve 12. Tabakalardan Oluan Tanr Grupun Bir Paras
363

DNA'nn On-ikinci Tabakas

El Shadai
Kryon'un verdii anlam: Tanr / Her eye Kadir Tanr / inizdeki Tanr nsann indeki Tanr z - Tanr Tabakas 10., 11. ve 12. Tabakalardan Oluan Tanr Grupun Bir Paras
364

imdi sizi DNA'nn i ksm na gtrmek ve bu srecin iinde ki ezoterik unsurlar ve sevgiyi gstermek istiyorum. nk kim yadan daha fazla, bu DNA olay, kutsal yaamn esasn, evrenin iindeki -boyutlarn bir araya ge lii ve yaradln sevinci ile bir leenTanr sevgisini tanmlar. DNA, Tanr ile nsann kesitii yerdir, kuantum ile kuantum-ol mayann karmdr ve evrenin gereinin zyle titreir.

Kryon

365

DNA, korkunun lerinizi her tutkunuzun zaman DNA karlk -ifa nunda grr. yerek sn En niyetini yaamnz ve

bedenin d

-sezgisel sk O, ve iin

idraklerinizin dokusunu sevincinizin siz Tanr'ya beliren ve Dnya yapy her bir

derinliini, geme yolun en so doruklarn, giden

krklnn antenidir. ler sizin sizi O, ve

yarp

dinleyenak

zirvelerini anladnzda buna, verir.

eriilebilir

olduunu

yznzde glendirmek iin kendi

glmsemeyi zerindeki dzenle tabaka nsann kullanr. anlamaya ve

tamamlamak orbasn, sevgi

hcresel ihtiamnn

birliini mkemmel ilerindeki

yaratacak biimlerde statl

onurlandracakinsanlar

sonunda,

balamaktadrlar!

366

AKAA YAYINLARI
Meditasyon Bioritimler nc Gz kinci Beden Andromeda'dan Gelen UFO imdeki Yolculuk Sevginin Sonsuz Dans Darda Hibirey Var Ramtha Eruhlar %100 Dnce Gc Yksek Bilin Klavuzu M.S. 2150 Yaratc mgeleme Az Seilen Yol Ra Bilgileri Ra Bilgileri 2 Ra Bilgileri 3 Ra Bilgileri 4 Ben O'yum llzyonlarn Anmsan %51 Zararszlk Ryadan Uyan zgrle Davet Kristal Mucizesi TmHastalklarn Zihinsel Nedenleri Hayatnzn Amac Mutlak Gcn Yolu Ruhsal Byme Ik Habercileri Ruhsal ifa Teknikleri In ars Ykseli Galaktik nsan Sevgiye Dn Ykseli 2 Ykseli 3 Hathor Bilgileri Ykseli 4 Feng Shui Kendini Tanma Rehberi lmn tesi Ptaah-Pleiades Mesajlar 1 Arkturus Mesajlar Ptaah-Pleiades Mesajlar 2 Kryon 1- Biti Zaman Kryon 2- Bir nsan Gibi Dnmeyin Solara-Kk Bir Gezegende Kryon 3- nsan Ruhunun Simyas Ik Temsilcileri Ik Temsilcilerinin Srr Kryon 4- Tanryla Birlikte lahi Rehberlik Kryon - Yuvaya Yolculuk Kryon 5- Yuvadan Mektuplar imdi'nin Gc Kryon 6- 2000: Eii Gemek Hatrla I Arayanlarn Karanlk Yan ndigo ocuklar Mucize lalar lmsz statlarn Yaam ve retisi 1 lmsz statlarn Yaam ve retisi 2 lmsz statlarn Yaam ve retisi 3 Omni - Yaradln Drt Prensibi Kryon 7- Yeni Balang Yuvaya Hogeldiniz imdi'nin Gc Uygulama Kitab imizdeki Kahraman Sonsuzlua Alan Kap Dinginliin Gc Ruhsal Astroloji Kristal ocuklar Lemurya Yolu Ruhun Pusulas Maya Takvimi ve Bilincin Dnm Kryon 8 - Yeni Bir lahi Takdir Ruhsal Psikoloji Bilginin Sesi Feng Shui ile Yaamn Yeniden Yarat Aydnlanma Fenomeni Bireylerin Ailelerin ve Uluslarn yilemesi Rya Kitab Kryon 9 - Perdeyi Kaldrmak Kirael - Byk Deiim Tanr a

367