FOKUS CEMERLANG REKA CIPTA 2013

BAHAGIAN A
OLEH ZULKURNAIN BIN ABDUL RAHMAN SMK AYER BALOI rcsmkab.blogspot.com fb : Kelas Reka Cipta

Bahagian A – 50% ( CADANGAN MASA 75 MIN)
No. Soalan 1 hingga 15 (Bentuk soalan ringkas ) Konstruk : P01 hingga P09 Aras Kesukaran : Rendah

  

Sumber Trial Johor

TERMINALOGI FAKTA KONVENSYEN

URUTAN
PENGKELASAN KRITERIA METODOLOGI

PRINSIP DAN GENERALISASI
TEORI DAN STRUKTUR
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 6

TERMINALOGI

Rajah 1 menunjukkan tiga jenis lukisan tiga dimensi bagi satu bongkah. Nyatakan nama jenis lukisan itu pada ruang yang disediakan. (SPM 2010)

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

7

Sumber Trial Johor

FAKTA

SPM 2009

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

9

KONVENSION
Jadual 3 menunjukkan simbol keselamatan yang terdapat di dalam sebuah bengkel. (SPM 2010)

Simbol yang di Sepakati antarabangsa

Padankan setiap simbol keselamatan itu dengan menulis P,Q,R atau S pada ruang yang disediakan.
Keterangan simbol Dilarang merokok Gunakan pelindung mata Gunakan but keselamatan Kawasan bervoltan tinggi
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 10

Huruf

URUTAN
SPM 2010

PERINGATAN : 1 SALAH 2 AKAN SALAH
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 11

PENGKELASAN

SPM 2009

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

12

KRITERIA

SPM 2010

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

13

METODOLOGI

SPM 2006

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

14

PRINSIP DAN GENERALISASI
Gambarajah di bawah menunjukkan seorang perkerja di sebuah kilang sedang melakukan kerja pembersihan tumpahan air di lantai. (SPM 2004)

Nyatakan SATU prinsip peneringan yang sesuai digunakan untuk pembersihan itu. ……………………………………………………………………
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 15

FOKUS CEMERLANG REKA CIPTA 2012
NOTA TAMBAHAN
OLEH ZULKURNAIN BIN ABDUL RAHMAN SMK AYER BALOI rcsmkab.blogspot.com Facebook : Kelas Reka Cipta

NOTA BAHAGIAN A
Format pendokumentasian

i ii iii iv v vi vii viii

Tajuk
Latar belakang Matlamat dan objektif projek Fungsi dan kegunaan projek

Diskripsi projek
Pemasaran Rujukan dan bibiografi Lampiran

Kekerapan TAJUK ini keluar sangat tinggi. Calon diminta untuk topik ini ( rujuk buku sumber/teks)
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 18

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

19

CIRI KELUARA N

KADAR PENGGUN AAN KELUARA N

FAKTOR MEMPEN GARUHI SALURAN AGIHAN SAIZ PASARAN
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 20

SAMBUTAN @ GOLONGAN TERTENTU SHJ YANG BELI

SAIZ BARANG KECIL KE BESAR ?

CIRI KELU ARAN

MUDAH DIKELUAR KAN KE @ SUSAH NAK DIBUAT
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 21

RAMAI PENGGUNA @ TERHAD GOLONGAN TERTENTU

SAIZ PASARAN
KEMAMPUAN PENGGUNA NAK MEMBELI

DALAM @ LUAR NEGARA @ DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI
Friday, November 01, 2013 22

SMK AYER BALOI

BERAPA CEPAT BARANG ITU HABIS

KADAR PENGGUNAAN PENGELUARAN
LARIS ATAU TIDAK

ADAKAH BARANG KEPERLUAN HARIAN PENGGUNA
Friday, November 01, 2013 23

SMK AYER BALOI

HAK CIPTA

•HAK EKSKLUSIF YANG DIBERI KEPADA PEMLIK YG MEREKA CIPTA DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN

HARTA INDUSTRI

•PERLINDUNGAN REKA CIPTA , CAP DAGANGAN DAN REKA BENTUK INDUSTRI

PATEN

•HAK EKSKLUSIF DIBERIKAN TERHADAP SESUATU REKA CIPTA SAMA ADA PRODUK ATAU PROSES @ KAEDAH

PEMBAHAR UAN UTILITI

•HAK EKSKLUSIF DIBERIKAN TERHADAP REKA CIPTA MINOR YANG TIDAK MEMERLUKAN UJIAN

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

24

Dapat jelaskan perbezaan antara hak cipta dan harta industri - contoh SPM soalan Membezakan jenis harta intelek – cap dagangan , reka cipta , reka bentuk industri - contoh soalan SPM 2007(11)2008 (12),2010 Jenis perlindungan – paten dan utiliti inovasi contoh soalan 13(2008) soalan 13 - 2006 Lakar logo / cap dagangan

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

25

RUPA BENTUK TIDAK JELAS

BERGAN TUNG SESUATU RUPA BENTUK LAIN

REKA BENTUK INDUSTRI YANG TIDAK BOLEH DIDAFTA RKAN

KAEDAH ATAU PRINSIP PEMBINA AN
SMK AYER BALOI Friday, November 01, 2013 26

LOGO SIMBOL

LOGO HURUF

LOGO REPRESENTASI ( KOMBINASI SIMBOL DAN HURUF)

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

27

CIRI –CIRI LOGO
WARNA TERHAD <3 MESEJ JELAS MENARIK BERDASARKAN PRISIP
MUDAH DILUKIS RINGKAS ADA MAKNA PADA PRODUK @ ORGANISASASI

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

28

FAKTOR PEMILIHAN BAHAN
SAIZ

• SAIZNYA DARI SEGI PANJANGKAH , LEBARNYA BERAPA , DIAMETERNYA APA ?

• APAKAH BENTUK BAHAN YANG DIKEHENDAKI SAMADA BENTUK KEPINGAN , PLAT, SEGIEMPAT, TIUB DAN LAIN
RUPA BENTUK

KANDUNGAN BAHAN

• APAKAH KANDUNGAN BAHAN YANG KITA PILIH ATAU DIKEHENDAKI .

SMK AYER BALOI

Friday, November 01, 2013

29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.