You are on page 1of 0

I N DI BUS VATI CANI S

MMXI I I

DE I NGRES SU I N CONCL AVE
ET
DE I URE I URANDO
3
DE INGRESSU IN CONCLAVE
Cardinales electores se conferunt ad Sacellum Paulinum Palatii
Apostolici ad processionem instruendam.

Celebrans:
In nmine Patris et Flii et Spritus Sancti.
C. Amen.
Dminus, qui corda nostra drigit
in caritte et patintia Christi,
sit cum mnibus vobis.
C. Et cum spritu tuo.

Celebrans:
Venerbiles Fratres:
Cum sacris litavrimus,
nunc Conclve, ad eligndum Romnum Pontfcem,
ingredimur.
Ecclsia univrsa, nobis in oratine commni conincta,
grtiam Spritus Sancti instnter exrat,
ut dignus Pastor univrsi gregis Christi a nobis eligtur.
Dminus drigat gressus nostros in via verittis,
ut, intercendntibus
Beta semper Vrgine Mara,
Betis Apstolis Petro et Paulo,
et mnibus sanctis,
qu ei sunt plcita semper agmus.
4 5
Tunc ordinatur processio.
Prcedit clericus Crucem ferens. Sequuntur cantores et duo mem-
bra cuiusque Collegii Prlatorum Clericorum de Camera, Prla-
torum Auditorum Rot Roman et Protonotariorum Apostoli-
corum de Numero Participantium, Auditor Generalis Camer
Apostolic, vir ecclesiasticus qui meditationem coram Cardina-
libus electoribus habebit, Vicecamerarius et Secretarius Collegii
Cardinalium.
Deinde procedunt Cardinales electores, iuxta ordinem, nempe Dia-
coni, Presbyteri, Episcopi; postremus Celebrans comitante Magis-
tro Pontifciarum Celebrationum Liturgicarum.
Dum processio incedit a cantoribus et prsentibus alternatim ca-
nuntur Litani.
Litani Sanctorum
Pa-ter de c- lis, De- us, mi-se-r-re no-bis. C.
Fili Redmptor mundi Deus,
Spritus Sancte Deus,
Sancta Trnitas, unus Deus,
miserre nobis.
miserre nobis.
miserre nobis.
K-ri- e, e- l- i- son. Krie, elison. C.
K-ri- e, e- l- i- son. Krie, elison. C.
Christe, e- l- i- son. Christe, elison. C.
Sancta Ma- r- a, o- ra pro no-bis. C.
Sancta Dei Gnetrix,
Sancta Virgo vrginum,
ora pro nobis.
ora pro nobis.
Sancti Mcha- el, Gbri- el et Rpha- el, o-r-te pro nobis. C.
Omnes sancti Angeli,
Sancte Abraham,
Sancte Myses,
Sancte Ela,
Sancte Ionnes Baptsta,
Sancte Ioseph,
Omnes sancti Patrirch et Propht,
Sancti Petre et Paule,
Sancte Andra,
Sancti Ionnes et Iacbe,
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
6 7
Sancte Toma,
Sancti Philppe et Iacbe,
Sancte Bartholome,
Sancte Matthe,
Sancti Simon et Tadde,
Sancte Mattha,
Sancte Luca,
Sancte Marce,
Sancte Brnaba,
Sancta Mara Magdalna,
Omnes sancti Discpuli Dmini,
Sancte Stphane,
Sancte Ignti Antiochne,
Sancte Polycrpe,
Sancte Iustne,
Sancte Laurnti,
Sancte Cyprine,
Sancte Bonifati,
Sancte Stanisle,
Sancte Toma Becket,
Sancti Ionnes Fisher et Toma More,
Sancte Paule Miki,
Sancti Isaac Jogues et Ionnes de Brbeuf,
Sancte Petre Chanel,
Sancte Crole Lwanga,
Sanct Perptua et Felcitas,
Sancta Agnes,
Sancta Mara Goretti,
Omnes sancti Mrtyres,
Sancti Leo et Gregri,
Sancte Ambrsi,
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
Sancte Hiernyme,
Sancte Augustne,
Sancte Athansi,
Sancti Basli et Gregri Nazianzene,
Sancte Ionnes Chrysstome,
Sancte Martne,
Sancte Patrci,
Sancti Cyrlle et Methdi,
Sancte Crole Borromeo,
Sancte Francsce de Sales,
Sancte Pie Decime,
Sancte Antni,
Sancte Benedcte,
Sancte Bernrde,
Sancte Francsce,
Sancte Domnice,
Sancte Toma de Aquino,
Sancte Ignti de Loyola,
Sancte Francsce Xavier,
Sancte Vincnti de Paul,
Sancte Ionnes Mara Vianney,
Sancte Ionnes Bosco,
Sancta Catharna Senensis,
Sancta Tersia a Iesu,
Sancta Rosa de Lima,
Sancte Ludovce,
Sancta Mnica,
Sancta Elsabeth Hungari,
Omnes Sancti et Sanct Dei,
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orte pro nobis.
8 9
Pro-p- ti- us es- to, l-be-ra nos, Dmi-ne. C.
Ab omni malo,
Ab omni peccto,
Ab insdiis diboli,
Ab ira et dio et omni mala voluntte,
A morte perptua,
Per incarnatinem tuam,
Per nativittem tuam,
Per baptsmum et sanctum ieinium tuum,
Per crucem et passinem tuam,
Per mortem et sepultram tuam,
Per sanctam resurrectinem tuam,
Per admirbilem ascensinem tuam,
Per efusinem Spritus Sancti,
Per glorisum advntum tuum,
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
lbera nos, Dmine.
Ut no- bis indlge- as, te rogmus, audi nos. C.
Ut mentes nostras
ad clstia desidria rigas,
Ut nimas nostras, fratrum, propinqurum
et benefactrum nostrrum
ab trna damnatine erpias,
Ut mnibus fdlibus defnctis
rquiem trnam donre dignris,
Ut mundum a peste, fame et bello,
servre dignris,

te rogmus, audi nos.


te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.
Ut cunctis ppulis pacem et veram
concrdiam donre dignris,
Ut Ecclsiam tuam sanctam
rgere et conservre dignris,
Ut omnes ecclesisticos rdines
in sancta religine conservre dignris,
Ut operrios in messem tuam
mttere dignris,
Ut mnibus in Christum credntibus
unittem largri dignris,
Ut omnes hmines
ad Evanglii lumen perdcere dignris,

te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.

te rogmus, audi nos.
Christe, exudi nos. Christe, exudi nos. C.
Christe, audi nos. Christe, audi nos. C.

Cum ad Sacellum Sixtinum advenerint, Cardinales electores suam
quisque sedem petunt. Liber Evangeliorum apto et digno loco
deponitur, ut celebrationibus et deliberationibus Cardinalium
prsit usque ad electionem Romani Pontifcis.

Litaniis Sanctorum cum invocationibus expletis, Celebrans intonat
hymnum Veni, creator Spiritus, quo sollemnis ft invocatio Spiritus
Sancti.
10 11
Veni, creator Spiritus

Schola:
1. Veni, cretor Spritus,
mentes turum visita,
imple suprna grtia,
qu tu cresti, pctora.Omnes:
fons vi-vus, i-gnis, c-ri-tas, et spi- ri- t-lis ncti- o.
Qui di-c- ris Pa- rcli- tus, do-num De- i al-tssimi, 2.Schola:
3. Tu septifrmis mnere,
dextr Dei tu dgitus,
tu rite promssum Patris,
sermne ditans gttura.
Omnes:
infrma nostri crpo- ris virt- te firmans prpe- ti.
Accnde lumen snsi-bus, infnde am-rem crdi-bus, 4.
Schola:
5. Hostem repllas lngius
pacmque dones prtinus;
ductore sic te prvio
vitmus omne nxium.
Omnes:
te utri- sque Sp- ri- tum cre- dmus omni tmpore.
A- men.
6. Per te sci- mus da Patrem noscmus atque F- li- um,
12 13
DE IURE IURANDO
Post orationem, Cardinales electores, coram omnibus iis qui sol-
lemni processioni interfuerunt, ius iurandum dabunt.
Celebrans, stans apud altare, sequentem iuris iurandi formulam
elata voce recitabit:
Nos omnes et snguli in hac electine Summi Pontfcis
versntes Cardinles electres promttimus, vovmus et
iurmus inviolte et ad nguem Nos esse fdliter et dilign-
ter observatros mnia, qu continntur in Constitutine
Apostlica Summi Pontfcis Ionnis Pauli secndi, qu a
verbis Univrsi Domnici Gregis ncipit, data die ltero
et vicsimo mensis Februrii anno Millsimo nongentsi-
mo nonagsimo sexto, servtis quque mutatinibus in
eam illtis per Ltteras Apostlicas Normas Nonnllas a
Summo Pontfce Benedcto dcimo sxto die ltero et
vicsimo mensis Februrii anno bis millsimo dcimo tr-
tio Motu Prprio dtas.
Item promttimus, vovmus et iurmus, quicmque no-
strum, Deo sic disponnte, Romnus Pntifex erit elctus,
eum munus Petrnum Pastris Ecclsi univrs fdliter
exsecutrum esse atque spiritulia et temporlia iura li-
bertatmque Sanct Sedis ntegre ac strnue assrere atque
turi numquam esse destitrum.
Prcpue autem promttimus et iurmus Nos religiosssime
et quoad cunctos, sive clricos sive licos, secrtum esse ser-
vatros de iis mnibus, qu ad electinem Romni Pontf-
cis quomodlibet prtinent, et de iis, qu in loco electinis
agntur, scrutnium dircte vel indircte respicintibus;
Celebrans:
Ormus.
Omnes, per aliquod temporis spatium, silentio orant.
Ecclsi tu, Dmine, rector et custos,
infnde, qusumus, fmulis tuis
spritum intellegnti, verittis et pacis,
ut, qu tibi plcita sunt, toto corde cognscant
et gnita tota virtte sectntur.
Per Christum Dminum nostrum.
C. Amen.
14 15
neque idem secrtum quoquo modo violatros sive per-
durnte novi Pontfcis electine, sive tiam post, nisi ex-
prssa facltas ab edem Pontfce tribta sit; itmque nul-
li consensini, dissensini, alique culibet intercessini,
quibus auctorittes sculres cuislibet rdinis et gradus,
vel quivis hminum ctus vel persn sngul volerint
sese Pontfcis electini immiscre, auxlium vel favrem
prstatros.
Deinde singuli Cardinales electores, prcedenti ordine servato,
ius iurandum interponent sequenti formula:
Et ego N. Cardinlis N.
spndeo, vveo ac iuro.
Et manus imponentes super Evangelium, adiungent:
Sic me Deus diuvet
et hc Sancta Dei Evanglia,
qu manu mea tango.
Iure iurando dato ab ultimo Cardinale electore, Magister Pontif-
ciarum Celebrationum Liturgicarum dicit Extra omnes, et qui
Conclavi non intersunt, Sacellum Sixtinum relinquunt.
Tunc, prsente adhuc Magistro Pontifciarum Celebrationum
Liturgicarum, vir ecclesiasticus, antea electus, ad normam Con-
stitutionis Apostolic Universi Dominici Gregis, nn. 13d et 52,
meditationem habet coram Cardinalibus electoribus de gravissi-
mo onere illis impendente, et de necessitate ut in eligendo Roma-
no Pontifce recta intentione omnia agant, solum Deum pr oculis
habentes et bonum univers Ecclesi spectantes.
Peracta autem meditatione, ille qui eam protulit et Pontif-
ciarum Celebrationum Liturgicarum Magister de Sacello Sixtino
egrediuntur; fores autem obserantur, positis custodiis ad omnes in-
gressus eiusdem Sacelli.
His peractis, Cardinalis Decanus vel qui eius vice fungitur, audi-
to Collegio Electorum, statim ipsis subiciet negotia qu sint im-
mediate tractanda, aut ad actum electionis procedere iubet, iuxta
prscripta Constitutionis Apostolic n. 54.
Hc sessio convenienter clauditur auxilio Deipar Virginis Mari
invocato cum antiphona Sub tuum prsidium.

Sub tuum prsidium
Sub tu- um pr-s-di- um conf-gimus, * sancta
VII
De- i G-nitrix; nostras depre-ca- ti- -nes ne desp-
ci- as in ne-cessi- t- ti-bus; sed a pe-r-cu-lis cunc-
tis l-be-ra nos semper, Virgo glo-ri- - sa
et be- ne- dc-ta.
CURA ET STUDI O
OFFI CI I DE LI TURGI CI S CELEBRATI ONI BUS
SUMMI PONTI FI CI S
(MMXIII)
TYPI S VATICANI S
Riproduzione vietata
TUTTI I DI RI TTI RI SERVATI
TEGUMENTUM:
DI SPUTATI O DE SACRAMENTO
PARTI CULA
RAPHAEL SANCTI US ( URBI NI , MCDLXXXI I I - ROM, MDXX)
SI GNATUR EXEDRA
PALATI UM APOSTOLI CUM VATI CANUM