SULIT SEJARAH Kertas 1 JULAI 2009 1 JAM 15 MINIT

EXCEL 2009

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 EXCEL II
SEJARAH

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan , padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendakki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

________________________________________________________________________ Kertas ini mengandungi 27 halaman bercetak

[LIHAT SEBELAH]

1

SULIT

EXCEL 2009

1. Senarai berikut adalah tokoh penting dalam sejarah. • • • Ibn Khaldun Herodotus Muhd. Yusof Ibrahim

Apakah persamaan mereka? A B C D Menulis sejarah awal Mengumpul buku sejarah Mengarang sejarah Malaysia Memberi pengertian sejarah

2. Maklumat di bawah merujuk kepada ciri-ciri masyarakat zaman Hidup menetap Mengamalkan kepercayaan tertentu • Mempunyai adat resam Logam Neolitik Mesolitik Paleolitik • •

A B C D

3. Peta 1 menunjukkan kerajaan Champa yang diasaskan sekitar tahun 192

masihi. Peta 1

Apakah peranan Inderaputra A B C D Sebuah pelabuhan yang terkenal Menjadi pusat pertanian Terkenal sebagai pusat perkembangan agama Islam Merupakan pusat perkembangan tamadun

2

SULIT

EXCEL 2009

4. Gambar 1 menunjukkan Orang Laut sedang membawa barang dagangan ke kapal pedagang.

Gambar 1 Apakah kepentingan Orang Laut terhadap kesultanan Melayu Melaka? I II III IV Menjaga keselamatan perairan Melaka Kepahlawanan serta mahir selok-belok Selat Melaka Menjadi pedagang yang terkenal Mengawal para pedagang C II dan III D III dan IV peranan Syahbandar dalam pemerintahan

A I dan II B I dan IV
5. Rajah

2 merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka.

Menguruskan cukai Syahbandar
Rajah 2 Apakah X? A B C D Ketua angkatan laut Mengurus pasar dan gudang Mengetuai utusan Pemungut hasil atau ufti

Hakim di pelabuhan X

6. Hukuman bunuh ke atas Bendahara Tun Mutahir di anggap zalim dan tidak

adil.
3

SULIT

EXCEL 2009

Apakah kesimpulan daripada tindakan di atas? A B C D Sultan menjalankan tugas secara tegas. Para pembesar berjaya mempengaruhi Sultan. Tun Mutahir ingkar kepada titah perintah Sultan. Bendahara Tun Mutahir patuh titah perintah Sultan.

7. Senarai berikut dikaitkan dengan faktor-faktor

• •

Kejadian rasuah berleluasa di kalangan pegawai kerajaan. Ketiadaan perpaduan di kalangan rakyat. Kemerosotan perdagangan Melaka A B C D Kedatangan Portugis ke Melaka. Kekalahan Melaka di tangan Portugis. Kelemahan pentadbiran Melaka. Serangan Portugis ke atas Melaka.

8. Berdasarkan petikan berikut,apakah semangat patriotisme yang ingin

ditonjolkan? Pelabuhan Johor dikunjungi pedagang dari Barat dan Timur oleh

A Peka tentang dasar luar Negara B Taat dan setia kepada raja dan Negara C Berbangga dengan kemajuan yang dicapai oleh Negara D Berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara
9. Apakah persamaan antara undang-undang adat berikut?

Undang-undang adat

Adat Perpatih A Berasal dari tempat yang sama B Berasaskan amalan demokrasi C Mementingkan hukum syarak D Mengamalkan hukuman keras

Adat Temenggun g

10. Cerita-cerita berikut boleh dikategorikan sebagai cerita

4

SULIT

EXCEL 2009

  

Sang Kancil Menipu Harimau Kura-kura dengan Arnab Sang Kancil Menipu Buaya

A B
11. Warisan

Jenaka Penglipur lara

C Asal-usul D Binatang

seni masyarakat Melayu yang dimaksudkan oleh pernyataan

tersebut ialah

Persembahan yang menggabungkan tarian dan nyanyian yang popular di Kelantan, Terengganu dan Perlis

A B

Mak Yong Wayang Kulit

C Dikir barat D Boria

12.Apakah suku kaum yang mengamalkan tarian tersebut? Tarian runsai diiringi oleh muzik bernama insun-insun. Alat muziknya bernama gabang.

A. Brunei

B. Bajau

C. Kadazan

D. Murut

13. Masyarakat Sabah telah memperolehi kemahiran berikut semasa zaman

kanak-kanak lagi. Anak-anak mereka diajar tentang bercucuk tanam, memburu dan cara hidup kaum masing-masing Apakah bentuk pendidikan yang diamalkan? A. corak hidup masyarakat di Sabah B. corak pendidikan tidak formal di Sabah C. corak kebudayaan dan adat masyarakat Sabah D. corak kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah
14. Jadual I Merujuk penubuhan parti

X di Sabah.

5

SULIT

EXCEL 2009

Parti X Tarikh Pengasas Januari 1962  Orang Kaya-kaya Sedomon

 G.S.Sundang Matlamat Melindungi kepentingan penduduk di kawasan pedalaman Sabah Jadual 1 Apakah X A Pasok Momogun B Persatuan Cina Sabah C Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu D Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu 15.Berdasarkan maklumat berikut, bagaimanakah pihak British mengatasi masalah tersebut? Pedagang China tidak mahu menerima barangan sebaliknya Britain mereka sebagai mahukan tukaran, emas,

perak, bijih timah dan rempah AMemutuskan hubungan perdagangan BMenguasai Kepulauan Melayu CMempelbagaikan barangan keluaran Britian DMembuka petempatan di India

16. Pulau Pinang telah dibuka pada tahun 1786 oleh Francis Light dengan

menamakannya Prince of Wales Island. Apakah tujuan pembukaan Pulau Pinang tersebut? I II Menyekat pengaruh Perancis di India Menjadikannya perlabuhan entrepot

III Menghalang perluasan pengaruh Belanda IV Mengukuhkan pertahanan British di Singapura
A B

I dan II I dan IV

C II dan III D III dan IV

6

SULIT

EXCEL 2009

17.Ilustrasi 1 menunjukkan pertempuran antara British dengan tentera Kedah. Angkatan tentera laut British telah menyerang dan menewaskan angkatan sultan Kedah di Seberang Perai.

Ilustrasi 1 Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut? AKesabaran dalam tindakan BKesetiaan kepada raja CKebijaksanaan mengelak penjajah DKeberanian dalam menghadapi cabaran 18.Senarai berikut merupakan negeri-negeri yang menerima Residen British. •Perak •Pahang •Selangor •Negeri Sembilan Apakah faktor utama campur tangan British di negeri-negeri tersebut? A B C D Kemajuan perdagangan Kekayaan bahan mentah Kekurangan sumber makanan Permintaan pembesar tempatan

19.Jadual 1 menunjukkan kekacauan di negeri Perak yang memberi peluang kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19. Negeri Peristiwa
7

SULIT

EXCEL 2009

Perak

Pergaduhan

Kongsi

Gelap

Cina

Ghee Hin dan Hai San Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut? ABersatu padu asas kestabilan negara BBerbangga dengan kekayaan negara CBerdikari untuk memperjuangkan hak DBertoleransi dalam kalangan masyarakat 20.Jadual 2 menunjukkan kelemahan sistem Residen. Kelemahan Sistem Residen •Pentadbiran tidak seragam •Undang-undang tidak selaras •Tiada panduan menjalankan tugas Jadual 2 Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran tersebut? AMewujudkan Durbar BMengembalikan kuasa sultan CMenubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri DMembentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu 21.Mengapakah Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909? IKedaulatan negeri tergugat IIBeliau tidak di bawa berunding IIIDipaksa menghantar bunga emas IVBaginda dipaksa menandatangani perjajian AI dan II BI dan IV CII dan III DIII dan IV 22.Ilustrasi 2 menunjukkan Sultan Abu Bakar yang dikenali sebagai Bapa Permodenan Johor yang sering melawat England.

8

SULIT

EXCEL 2009

Ilustrasi 2 Apakah tujuan baginda mengadakan lawatan tersebut? AMendapatkan kemerdekaan BMeminta bantuan kewangan CMenjalin hubungan diplomatik DMendalami selok-belok pentadbiran Barat 23.Rajah 1 menerangkan tentang keanggotaan dan tugas Majlis Negeri di Sarawak.

Dianggotai oleh Residen Bahagian Pertama dan empat orang Datu Melayu Majlis Negeri Bertujuan menasihati James Brooke

X

Apakah X ? APenyeragaman sistem pentadbiran BMengurus kewangan CPengisytiharan perlembagaan DMembuat dasar dan meluluskan undang-undang

9

SULIT

EXCEL 2009

24.Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa Pangeran Indera Mahkota dilantik sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak. Agi Alang : Sugguh kejam pemerintahan Pangeran Indera Mahkota. Pemerintah yang kejam harus ditentang. : Ya, saya setuju pemerintah yang kejam harus kita tentang.

Apakah kesan langsung daripada dialog tersebut? APangeran Indera Mahkota dipenjarakan BPenjajahan British ke atas Sarawak CPentadbiran Sarawak diseragamkan DPenyerahan Sarawak kepada Brooke 25.Jadual 3 menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Kaum Melayu Iban Cina Bidang Perkerjaan Pentadbiran Ketenteraan Perdagangan

Apakah kesan perlaksanaan dasar tersebut? AMeningkatkan taraf hidup BMenjamin perpaduan rakyat CMempelbagaikan kemahiran penduduk DMengukuhkan kedudukan pemerintah 26.Apakah kekayaan Sarawak yang menyebabkan Kesultanan Brunei campur tangan dalam pentadbiran Sarawak? AAntimoni dan emas BGetah dan tembakau CMinyak dan bijih timah DBauksit dan arang batu 27.Senarai berikut berkaitan dengan kes – kes berat.Dalam pentadbiran SBUB di Sabah, kes tersebut akan dikendalikan oleh

10

SULIT

EXCEL 2009

• • •

Menculik Kes Bunuh Rompakan

AMahkamah Adat BMahkamah Penghulu CMahkamah Majistret DMahkamah Anak Nageri 28.Pernyataan berikut merupakan syarat-syarat pemberian piagam kepada Syarikat Borneo Utara. •Hubungan luar Sabah diletakkan di bawah kuasa British.
•SBUB tidak menjual wilayahnya tanpa persetujuan

kerajaan kerajaan

British Mengapakah British mengenakan syarat-syarat di atas kepada Syarikat Borneo Utara British? AUntuk mengukuhkan kuasanya BUntuk memberi modal kepada SBUB CUntuk mengurangkan kos pentadbiran DUntuk menyeragamkan pentadbiran British 29.Ciri berikut merupakan tanaman baru yang diperkenalkan di Tanah Melayu. Tanaman X

Diperkenalkan pada tahun 1830-an di Pulau Pinang dan ditanam secara meluas di Kerian, Perak Apakah tanaman X?
ATebu

B Kopi

C Nanas

D Getah

30.Rajah 2 menunjukkan faktor penentangan Dol Said Penentangan bayaran cukai
11

Faktor-faktor penentangan Dol Said di Naning

SULIT

EXCEL 2009

X Menentang perlaksanaan undangundang British Apakah X? AMenjaga kesucian agama BMenolak amalan buruh daerah CMempertahankan kedaulatan daerah DMembantah perlucutan jawatan penghulu 31.Rajah menunjukkan kebangkitan Mat salleh terhadap SBUB. Membakar Pulau Gaya Menyerang Ambong

Kebangkitan Mat Salleh

Apakah punca kebangkitan tersebut? A Peraturan tanah baru B Menyebarkan agama Kristian C Perkampungan dibakar D Mengenakan cukai yang tinggi 32.Senarai berikut adalah peristiwa sejarah negara luar. • • • • Perang Rusia-Jepun Gerakan Pan-Islam Turki Gerakan Kesedaran Kebangsaan India Gerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia C Memajukan pendidikan D Meniup semangat nasionalisme

Apakah sumbangan peristiwa tersebut kepada Tanah Melayu ?
AMenyediakan buruh BMenjalinkan perdagangan

33.Rajah 3 menunjukkan novel karya Ishak Hj. Muhammad atau Pak Sako. Ishak Hj. Muhammad

12

SULIT

EXCEL 2009

• •

Anak Mat Lela Gila Puteri Gunung Tahan

Apakah matlamat penulisan novel tersebut? APerkembangan pendidikan moden BKesedaran politik orang Melayu CMemajukan ekonomi orang Melayu DPemikiran moden orang Melayu 34.Jepun telah berjaya mengalahkan Rusia dalam peperangan pada tahun 1905. Apakah kesan daripada kejayaan tersebut terhadap Jepun? A Bebas daripada pengaruh Barat B Dianggap sebagai sebuah kuasa besar C Muncul sebagai negara nasionalisme terawal D Berkembang sebagai sebuah negara perdagangan 35.Jadual 4 menunjukkan senarai akhbar yang pernah diterbitkan di Tanah Melayu. Tahun 1930 1931 Akhbar Warta Malaya Majlis

Kedua-dua akhbar di atas dikaitkan dengan A pendidikan Barat B menuntut kemerdekaan C mengkritik sikap penjajah D memajukan bidang agama 36.Industri semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu • • • Lori berkuasa wap Bahan api daripada susu getah Tali daripada sabut kelapa

13

SULIT

EXCEL 2009

Apakah iktibar yang boleh didapati daripada senarai di atas? Sikap orang Jepun perlu dicontohi B Negara kita kaya dengan sumber bahan mentah C Penduduk tempatan menggemari bidang reka cipta D Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada.
A

Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada. 37. Ilustrasi 1 menggambarkan dasar Jepun semasa Pemerintahan di Tanah Melayu.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut? A B C D Kesetiaan kepada raja dan negara Kesabaran kepada pemerintah Kebijaksanaan dalam pentadbiran Keberanian dalam menghadapi cabaran

38.Maklumat di berikut menunjukkan masalah yang dihadapi oleh Jepun. • • • • Pertambahan penduduk Kekurangan tanah pertanian Kekurangan bekalan bahan mentah Keperluan pasaran yang luas

Sekiranya anda ialah pemimpin Jepun pada masa itu, apakah tindakan yang akan anda lakukan. A B C D Menjalankan pemodenan Membuat pakatan dengan Thailand Melaksanakan dasar perluasan kuasa Mengamalkan program perindustrian

39.Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

14

SULIT

EXCEL 2009

Ali Salim Ali

: Jepun telah melibatkan tokoh tempatan kita dalam pentadbirannya. : Dr. Burhanuddin al-Helmy dilantik sebagai penasihat kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu. : Ibrahim Hj. Yaacob dilantik sebagai leftenan colonel Pasukan Pembela Tanah Air.

Perkembangan peristiwa tersebut berkaitan dengan A B C D Mencabar ketuanan Melayu Melahirkan pemimpin tempatan Mewujudkan golongan intelektual Melemahkan kedudukan raja Melayu

40.Petikan berikut berkenaan dengan peristiwa di Alor Setar, Kedah pada tahun 1946. Perarakan itu telah berjalan sekeliling Bandar Alor Setar sambil menyanyi dan membawa panji-panji cogan kata berkibar dengan Bahasa inggeris dan Melayu serta cogan yang dibawa oleh kanak-kanak sekolah yang berbunyi “ Wahai ibu bapaku, peliharalah hak-hak kami sementara kami besar” Apakah “hak” yang dikatakan dalam petikan tersebut? I II III IV
A B

Kedudukan raja Melayu Kebebasan berpersatuan Kepentingan perlembagaan Melayu Kedudukan istimewa orang Melayu I dan II I dan IV C II dan III D III dan IV

41.Rajah di bawah menunjukkan perubahan perlembagaan Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.
1946 Malayan Union 1948 Persekutuan Tanah Melayu

Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? A B C D Pengekalan institusi raja Pelaksanaan agama Islam Pengecilan wilayah negeri Pembentukan kesatuan negeri

15

SULIT

EXCEL 2009

42.Garis masa di bawah merujuk peristiwa yang berlaku antara tahun 1961 hingga 1962. Ogos 1962 Pembentukan Jawatankuasa Antara kerajaan Pembentukan Suruhanjaya Cobbold

Februari- April 1962

Julai 1961

Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan
Malaysia

Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? A B C D Penggubalan perlembagaan baru Penerimaan pentadbiran ala-Barat Pembentukan Persekutuan Malaysia Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan

43.Maklumat di bawah menunjukkan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union Malayan Union Pesuruhjaya Negeri sebagai ketua pentadbir di peringkat negeri. Pungutan zakat di bawah kuasa Gabenor Malayan Union. Apakah kesan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union tersebut terhadap raja-raja Melayu? A B C D Kewibawaan tercabar Kemerosotan sokongan rakyat Kepercayaan kepada raja tercabar Pemansuhan institusi kesultanan

44.Tokoh-tokoh berikut telah mewujudkan peralatan murni • • • • Dato Haji Noah Tun Abdul Razak Tun Tan Cheng 16 Tunku Abdul Rahman

SULIT

EXCEL 2009

Apakah kesan perjuangan mereka? I II III Iv A B C D Menjaga kepentingan kawan Memajukan pendidikan Barat Mewujudkan kepimpinan politik Melemahkan Parti Komunis Malaya I dan II I dan IV II dan III III dan IV

45. Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah. Akhbar masyarak at Cina Lat Pau Nanyang Siang Pau Sin Chew Jit Poh

Apakah isu yang dilaporkan oleh akhbar di atas? A B C D Iklan perniagaan Berita luar negara Peristiwa di negara asal Perkembangan politik di Tanah Melayu

46.Soalan 46 berdasarkan petikan di bawah. Semasa Tanah Melayu diancam oleh Komunis Kerajaan British telah mengisytiharkan darurat pada tahun 1948 hingga 1960. Apakah kesan peristiwa darurat di atas? I II III IV Penubuhan MCA Kerakyatan diketatkan Pengenalan Sistem Ahli Mempercepatkan proses kemerdekaan

A I dan II B I dan IV C II dan III

17

SULIT

EXCEL 2009

D III dan IV 47.Berdasarkan jadual yang berikut Parti yang bertanding Parti Perikatan Parti PAS Kerusi yang dimenangi 51 1

Apakah faktor yang menyebabkan Parti Perikatan mencapai kemenangan? A B C D Rakyat Tanah Melayu mahukan kemerdekaan Parti Perikatan mementingkan kebaikan semua kaum di Tanah Melayu Parti Perikatan mendapat sokongan penuh daripada kerajaan British Kesemua pemimpin Parti Perikatan berpendidikan Inggeris di England

48.Soalan 48 berdasarkan petikan di bawah. “Sarawak akan diserahkan kepada Kerajaan British” Apakah reaksi penduduk tempatan akibat peristiwa di atas? A B C D Ketua Ketua Kaum Ketua bumiputera menentang penyerahan bumiputera menyokong penyerahan bukan bumiputera menentang penyerahan kaum mahukan Vyner Brooke memerintah semula

49.Soalan 49 berdasarkan petikan di bawah. Tarikh: 31 Ogos 1957 Tempat: Stadium Merdeka Peristiwa: Pemasyhuran Kemerdekaan Apakah kepentingan peristiwa di atas kepada politik Tanah Melayu? A B C D Tanah Melayu bebas daripada Komunis Pemulihan status negeri naungan Tanah Melayu Pembebasan Tanah Melayu daripada penjajah Jepun Pembebasan Tanah Melayu daripada Penjajajhan British

50.Soalan 50 berdasarkan petikan di bawah. Rabu, 3 Disember 1949 – Pembunuhan Gabenor Sarawak, Sir Duncan

18

SULIT

EXCEL 2009

Stewart. Apakah tindakan British selepas berlakunya peristiwa di atas? A Bersetuju mengadakan pungutan suara B Mengadakan rundingan dengan pertubuhan antipenyerahan C Bertolak ansur dan bersedia mengikut kehendak rakyat Sarawak D Menggunakan kekerasan untuk menumpaskan gerakan 51.Dialog di bawah mungkin berlaku antara Tunku Abdul Rahman dengan pegawainya
Bagi mengatasi masalah ini, saya cadangkan penyertaan Brunei, Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia

Bagus cadangan ini

Apakah makna “masalah” dalam dialog di atas? A B C D Proses kemerdekaan Ketidakseimbangan kaum Perkembangan ekonomi Kestabilan dan keselamatan negara

52.Rajah di bawah berkaitan dengan Majlis Tempatan Tahun 1952 Pilihan raya Majlis Tempatan diadakan

Apakah tujuan pilihan raya tersebut diadakan? A B C D Membaiki keadaan politik Melaksanakan dasar dekolonisasi Memperkenalkan Perlembagaan baru Memilih perwakilan secara demokrasi

53. Parti X di bawah merupakan gabungan dua buah parti politik di Sabah.

Parti Bersatu
19

SULIT

EXCEL 2009

Parti X Parti Demokratik Apakah perjuangan Parti X? A B C D Melindungi hak orang cina Memartabatkan Bahasa Melayu Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Menukar nama Borneo Utara kepada Sabah

54.Apakah faktor penyingkiran Singapura dari Persekutuan Malaysia? A B C D Singapura Singapura Singapura Singapura menolak keistimewaan inginkan kemerdekaan menentang hak istimewa Melayu menuntut dijadikan ibu negara

55.Ilustrasi di bawah menunjukkan pasukan keselamatan sedang mengawasi perpindahan penduduk ke Kampung Baru.

Apakah sebab penduduk tersebut dipindahkan? A B C D Melahirkan perpaduan Membangunkan kampong baru Mengatasi keganasan komunis Mengawal kemasukan imigran

56. • • • Tun Abdul Razak Tun H. S. Lee Tun V.T. Sambanthan

20

SULIT

EXCEL 2009

Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam sejarah Tanah air kita? A Penamatan zaman darurat B Pencapaian kemerdekaan negara C Pembatalan rancangan Malayan Union D Pembentukan Gagasan Persekutuan Malaysia 57. Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) Apakah peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa di atas? A Menjelaskan kepada penduduk Sabah dan Sarawak tentang Gagasan Persekutuan Malaysia B Meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan Persekutuan Malaysia C Memastikan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak terjamin selepas menyertai Gagasan Persekutuan Malaysia D Menjalankan pungutan suara di Singapura tentang penyertaan Singapura dalam Gagasan Persekutuan Malaysia 58.Senarai madrasah di bawah dipengaruhi oleh idea pemulihan Islam dari Mesir • • • Madrasah al- Masyhur al-Isamiah Madrasah al-Diniah Kampung lalang Madrasah II Ihya Assyariff

Apakah peranan madrasah tersebut? A Menerbitkan akhbar Al-Iman B Menyebarkan idea Kaum Muda C Menerbitkan Suara Benar dan Lidah Benar D Menyeru umat Islam berpegang kuat kepada adat istiadat Melayu

59.Pernyataan berikut berkaitan dengan pertubuhan di Tanah Melayu. X

21

SULIT

EXCEL 2009

Di tubuhkan pada tahun 1934 Menggunakan cogan kata “Hidup Bahasa Hidup Bangsa Mengadakan persidangan yang pertama di Taiping Apakah X A B C D Majlis Saudara Warta Malaya Utusan Melayu

60.Petikan berikut merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak dalam UMNO 20 tahun,Kuala Lumpur,Ibu Pejabat UMNO.

“Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dari Malaysia dan inilah saat yang sungguh bersejarah kerana sungguhpun kita merasa sedih dan dukacita kerana satu Negara telah terpaksa keluar,tetapi kita gembira kerana telah dapat menyingkirkan duri dalam daging kita.” Apakah ikhtibar daripada peristiwa tersebut? A B C D Kesabaran dalam tindakan Keberanian dalam menghadapi cabaran Bersatu padu asas kestabilan Negara Berdikari untuk memperjuangkan hak

KERTAS SOALAN TAMAT

JAWAPAN EXCEL 2 2009
NOMBOR JAWAPAN D A HLMN DLM BUKU TEKS NOMBOR 31. 32. JAWAPAN C D HLMN DLM BUKU TEKS

1.
2.

22

SULIT 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

EXCEL 2009 A A B B B C A D A D B A B A C B D A A D D D D A C A A C 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. B B C D A C B B B B A D C B A A D D B D A C C B A B B C

23