Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SK MELAYU RAYA PONTIAN JOHOR JBA 6029

PENGETUA / GURU BESAR EN SADAN BIN KOSANON GURU PENOLONG KANAN 1 PN. ZAINAB BT ZAINON BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TAHUN 3 EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD

1

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

BAHASA MELAYU TAHUN 3

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MELAYU

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SK MELAYU RAYA PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SK MELAYU RAYA PONTIAN JOHOR

3

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menceritakan cerkita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengecam perkataan, istilah, dan ayat dalam karya ,prosa, puisi yang dibaca. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Membina ayat majmuk dan ayat tunggal dengan lengkap. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) 0 Pemberat (w) 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mendapat dan menghuraikan maklumat yang telah dikumpul daripada media. Melafazkan ayat yang bertatasusila untuk memohon kebenaran atau permintaan

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu 1.3.1 perkara. 1.4 menyatakan pemintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan 1.4.1 unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.1 Bercerita dan menggunakan kata frasa ayat serta sebutan dan intonasi 2.1.1 yang baik dan jelas. 7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya 7.2.1 bahasa yang yterdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. 8.1 Membina .dan menulis perkataan 8.1.1 ayat tunggal dan ayat majmuk 8.1.2 8.1.3

1

4

0

2

8

0

1

3

0

1

3

0

Mendengar cerikta dan menceritakan kepada seseorang

1 1 2 3

5 5 5 5

0

3 3 3 3

15 15 15 15

0

Mengamati perkataan istilah dan ayat dalam teks Membina ayat menggunakan kata terbitan, kata gandaan dan istilah membina ayat dengan kata hubung , ayat tunggal dan ayat majmuk Membina ayat majmuk

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 59 29.27

12 12

0

4

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan teks atau rencana

M2

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi daripada sebutan dan intonasi yang 5.2.1 betul dan lancar. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat 6.1.1 bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.2 Membaca dan mengena lpasti 6.2.1 pelbagai genre penulisan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat 7.1.1 dan tersirat. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan 8.3.1 tulisan berangkai yang kemas.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan betul.

3

Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

1 1 1 1

5 2 5 2

3 3 3 3

15 6 15 6

0 0 0 0

Membaca petikan teks atau rencana ( soalan ) Memberi contoh karangan dan karangan tidak lengkap ( Menyalin semula dan mengisi tempat kosong) Lembaran kerja ( Padankan dan aktiviti menulis) Lembaran kerja (Salin semula menggunakan tulisan berangkai)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 71 0.00

0 0

5

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan pihak lain. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu topik. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk email yang mudah menarik dan bermakna. Kod HSP 3.2.3 4.2.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras (Level) 3 1 Standard Minimum (s) 10 10 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 30 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik penyoalan (Petkan rencana yang berkaitan tajuk) Teknik Soalan (Gambar bersiri dan gambar tunggal)

8.2.2

2

10

2

20

0

Buku latihan dan aktiviti. Lembaran kerja

10.1.1

1

2

3

6

0

Karangan yang tidak lengkap

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

6

0

4

24 90 0.00

0 0

6

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kod HSP 2.1.1 2.1.2 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah, frasa yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3.1.1 3.1.2 6.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.3.1 6.3.3 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil- penulisan. 10.2.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengenal lpasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dalam teks. Aras (Level) 1 2 1 2 1 2 2 Standard Minimum (s) 5 5 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 3 2 3 2 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 10 9 6 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan teks atau rencana(Teknik soal jawab) Membaca petikan rencana Petikan rencana dan gambar bersiri Gambar bersiri dan petikan rencana Rencana dalam teks atau rencana dari akhbar Membaca rencana Lembaran kerja

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

6

0

4

24 85 0.00

0 0

7

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Bebrbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata ungkapan, ayat, sebutan, intosai dan nada yang sesuai. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M5

1.1.1 3.3.1 3.3.2

berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dan menggunakan bahasa yang sesuai. Menyatakan pendapat yang wajar trentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Kumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengumumkan fakta. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

1 1 2 1 3 1 3

4 3 3 3 5 3 1

3 3 2 3 1 3 1

12 9 6 9 5 9 1

0 0 0 0 0 0 0

Gambar tunggal atau bersiri Gambar.dan rencana Gambar dan rencana Membaca rencana dalam teks Rencana daripada pelbagai sumber Rencana dan lembaran kerja Membaca petikan teks

6.5 Membaca pantas secara imbasan 6.5.1 untuk mendapatkan maklumat khusus. 6.5.3 10.5 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca 10.5.1 10.5.3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

6

0

4

24 77 0.00

0 0

8

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi yang betul. Membaca teks dengan sebutan, dan intonasi yang betul. Membina pelbagai ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras (Level) 1 2 3 2 3 3 Standard Minimum (s) 3 3 3 5 3 10 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 3 3 10 3 10 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Rencana dan gambar bersiri Gambar dan rencana Gambar bersiri Rencana dalam teks atau sumber lain Rencana dalam teks Lembaran kerja atau buku latihan dan aktiviti

M6

2.2.1 2.2.2

3 2 1 2 1 1

5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

2.2.3 5.1.2

5.1.3 8.1 Menulis ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu 8.1.3 topik.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 58 0.00

0 0

9

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M7 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyoal dengan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat 6.1.1 bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 9.3 Menyusun maklumat mengikut 9.3.1 urutan. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras (Level) 1 (ii) 1 (iii) 1 1 Standard Minimum (s) 10 5 10 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 30 15 30 15 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar bersiri atau tunggal Gambar bersiri atau tunggal Rencana atau lembaran kerja Rencana atau gambar bersiri

1.2 Bertanya dan menjawab tentang 1.2.1 sesuatu perkara secara bertatatsusila.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 110 0.00

0 0

10

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M8 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyoal dengan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 10.1 Menhasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk email yang mudah menarik dan bermakna. 6.4.2 Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras (Level) 1 (ii) 1 (iii) 2 Standard Minimum (s) 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 15 10 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Rencana ( Pengukuhan ) Petikan pehaman Rencana

1.2 Bertanya dan menjawab tentang 1.2.1 sesuatu perkara secara bertatatsusila.

10.1.1

1

2

3

6

0

Karangan yang tidak lengkap atau menyambung karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 66 0.00

0 0

11

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita denganmenggunakan kata frasa serta sebutan dan intonasi yang bbaik dan jelas 6.5 Membaca pantas untuk maklumat khusus 9.3 Menyusun maklumat daripada nota.catatan,hasil daripada bahan bacaan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menceritakan cerita yang didengar menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras (Level) 1 1 1 Standard Minimum (s) 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 15 15 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan cerita oleh guru atau CD(mendengarkan cerita atau menonton cerita. Petikan pemahaman dalam teks( membaca pantas) Gambar bersiri dan rencana atau kad ayat

M9

2.1.1 6.5.1 9.3.1

3 3 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 65 0.00

0 0

12

Bahasa Melayu Tahun 3

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata frasa serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 4,1 Menggunakan idea pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,tepat dan berkesan. 6.5. Membaca pantas untuk maklumat khusus. 9.3 Menyusun maklumat daripada nota,catatan hasil daripada bahan bacaan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 2 2 3 3 Standard Minimum (s) 3 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 10 5 5 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan cerita (Murid bercerita berdasarkan isi ) Gambar tunggal atau gambar bersiri (memberi pandangan) Membaca pantas rencana untuk menyampaikan maklumat Lembaran kerja

M10

2.1.2 4.1.2 6.5.3 9.3.3

Mengenal pasti isi penulisan daripada bahan bacaan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik.. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber.. Menulis semula maklumat mengikut prosedur

21 2 1 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 46 0.00

0 0

13

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M11 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara tentang kehidupan seharian. Kod HSP 1.1.1 1.1.2 6.1. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat 6.1.1 bagi tajuk yang sedang dikaji 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat. 6.4.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Berbual sesuatu perkara yang dialami dan didengar. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut stuasi Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menyusun maklumat mengikut keutamaan Aras (Level) 1 2 1 2 2 Standard Minimum (s) 5 5 10 4 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 3 2 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 10 30 8 4 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar ( bersoaljawab dan bercerita) Carta dan gambar Petikan rencana dalam teks dan merujuk kamus Rencana dalam teks atau daripada pelbagai sumber (membaca ayat setiap perenggan dan menerangkan isi-isi secara umum) Menulis maklumat mengikut kepentingan (gambar) Gambar

9.3 Menyusun maklumat secara koleksi daripada nota atau catatan hasil 9.3.2. daripada bahan yang dibaca.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 87 0.00

0 0

14

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) (i) Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan (ii) Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas ,tepat dan tersusun. (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. (ii) Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginasi. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras (Level) 1 1 2 3 1 1 1 Standard Minimum (s) 3 5 5 5 5 2 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 1 3 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 15 10 5 15 6 3 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Penerangan daripada guru. Kad arahan daripada guru. Lakonan daripada murid dan kad arahan Gambar dan arahan untuk berkawat Petikan pemahaman Contoh karangan bergambar Contoh kerangka karangan

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu 1.3.1 perkara.

1.3.2 1.3.3 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai 6.1.1 sumber untuk maklumat 6.2. Membaca dan mengenal pasti 6.2.1. pelbagai genre penulisan. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai 10.1.1 genre

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 83 0.00

0 0

15

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Kod HSP 1.2.2 1.2.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu 8.2.2 penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh dari bahan bacaan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras (Level) 2 3 1 2 3 2 Standard Minimum (s) 5 5 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 1 3 2 1 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 5 9 6 3 6 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar dan petikan cerita Petikan pemahaman ( berbual tentang sesuatu tajuk) Petkan cerita (menyatakan isi secara umum) Petikan pemahaman.(menggaris maklumat penting) Rencana atau petikan cerita 9membuat perbezaan) Petikan dailog

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 59 0.00

0 0

16

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.3 Menyampaikan maklumat pada pihak lain dalam aktiviti terancang. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul Menghuraikan pandangan yang dikemukan dengan memberikan alasan yang munasabah. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras (Level) 1 3 Standard Minimum (s) 5 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 3 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan dailog atau cerita Rencana

M14

3.3.1

3 1

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara 4.1.3 (i) secara terperinci, tepat dan tersusun. 6.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat 6.1.1 (ii) bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.1 Membina dan menulis perkataan, 8.1.1 ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan 8.3.2 tulisan berangkai yang kemas.

1) 1 2

5 10 1

3 3 3

15 30 3

0 0 0

Murid menggunakan kamus dalam pusat sumber Lembaran kerja murid C0ntoh karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 86 0.00

0 0

17

Bahasa Melayu Tahun 3

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kehesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengaratau dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Melenkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Menyusun maklumat mengikut urutan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras (Level) 3 2 1 3 Standard Minimum (s) 3 10 5 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 20 15 4 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan rencana Lembaran kerja (pengukuhan) Maklumat yang tidak tersusun Melengkapkan ayat dan menyusun maklumat

M15

4.1.3 8.1.2 9.3.1 10.3.3

1 2 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 62 0.00

0 0

18

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci tepat dan tersusun 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat denga sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat mejmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menghuraikan pandangan yang dikemukan dengan memberikan alasan yang munasabah. membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Aras (Level) 3 2 3 1 Standard Minimum (s) 2 2 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 4 4 3 3 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Guru bercerita Petikan rencana atau teks tahun 3 Memberi kerangka karangan Guru menyebut dengan jelas

M16

4.1.3 5.1.2 8.2.3 9.1.1

2 2 1 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0 14 0.00

0 0

19

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pehak lain. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk email yang mudah, menarik dan bernmakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M17

4.2.1

Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menulis karanagn menggunakan perkataan yang sesuai.

1

3

3

9

0

Bercerita tentang gambar tunggal atau bersiri

5.1.2 8.2.3

2 3

5 5

2 1

10 5

0 0

Teks bacaan tahun 3 (membaca berbagai jenis ayat ) Menyusun isi berpandukan gambar

10.1.1

1

2

2

4

0

Memberi kerangka karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 48 0.00

0 0

20

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M18 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Kod HSP 3.3.2 4..2.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) (i) Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar,ditonton atau dibaca. Aras (Level) 2 1 Standard Minimum (s) 3 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 15 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar atau rencana daripada media cetak Gambar tunggal daripad media cetak

10.1.3 11.1.3

3 3

2 3

1 1

3 3

0 0

Puisi ( menulis pelbagai genre seperti pantun ) Puisi ( mendengar petikan puisi )

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 47 0.00

0 0

21

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M19

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa, 3.1.2 ayat,yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.2 betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2.2 8.1 Membaca dan menulis perkataan 8.1.1 ,ayat,tunggal dan ayat majmuk. 8.1.2

(i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

2

3

2

6

0

Petikan pemahaman

2 2 2 1 2

3 3 3 5 5

2 2 2 3 2

6 6 6 15 10

0 0 0 0 0

Petikan pemahaman. Rencana dalam teks tahun 3 akhbar atau majalah Lembaran kerja (menyusun perkataan kepada ayat yang lengkap) Lembaran kerja ( membina ayat)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 69 0.00

0 0

22

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatin,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 8.2 Membina dan menulis ayattunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11,1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M20

4.2.3

Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat,dibaca atau didengar. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menulis semula maklumat mengikut prosedur Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

3

2

1

2

0

Gambar dan petikan media cetak

8.2.3

3

5

1

5

0

Mengemukakan tajuk

9.3.3

3

5

1

5

0

Menulis semula maklumat yang tidak tersusun

11.1.1

1

5

3

15

0

Gambar dalam akhbar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 47 0.00

0 0

23

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang bajk dan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat 10.3 Membuat ringkasandaripada bahan yang didengar dan dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Guru menyampaikan cerita

M21

2.1.2

2

3.1.1

1

5

3

15

0

Petikan pemahaman

6.1.1

Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

1

10

3

30

0

Petikan rencana

7.1.2 10.3.1

Menyatakan maksud ayat dalam perenggan Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.

2 1

3 3

2 3

6 9

0 0

Kad cerita ( berbincang) kad cerita (berbincang)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 86 0.00

0 0

24

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Kod HSP 1.2.2 1.2.3 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2.1 betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat 6.1.3 bagi tajuk yang dikaji termasuk maklumat daripadaq internet. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal 8.2.1 dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras (Level) 2 3 1 Standard Minimum (s) 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 1 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 3 9 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyoal berpandukan gambar atau rencana Soalan Pemahaman Rencana dan puisi

3

3

1

3

0

Petikan dalam teks dan daripada pelbagai

1

10

2

20

0

Berpandukan Buku Latihan dan Aktiviti murid

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 61 0.00

0 0

25

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.2 Membaca dan mengenalpasti pelbagai genre penulisan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kod HSP 6.2. 3 6.5.2 8.2.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karanngan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menulis semula maklumat mengikut prosedur. Aras (Level) 3 2 3 Standard Minimum (s) 2 3 10 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 2 3 10 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca dan mengklasfikasi jenis karangan Menjalankan aktiviti bacaan karangan naratif Membincang isi dan mengarang teks yang lengkap

9.3.3

3

2

1

2

0

Menulis semula karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 37 0.00

0 0

26

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kod HSP 1.2.3 4.2.2 6.5.3 8.2.2 10.3.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk penerangan. Menngenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras (Level) 3 2 3 2 1 Standard Minimum (s) 3 2 2 5 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 2 1 2 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 4 2 10 9 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 48 0.00

0 0

27

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.1 Menyampaikan naklunat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Kod HSP 2.2.1 3.1.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Membaca lancar bahan bukan satera dengan sebutan yang betul. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras (Level) 1 1 (ii) Standard Minimum (s) 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 6 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat simulasi Menjelaskan tentang proses pembuatan

5.2.1 8.2.3 10.3. 3

1 3 3

3 5 3

3 1 1

9 5 3

0 0 0

Membaca petikan teks Berbincang dan menyusun isi mengikut urutan Mencatat dan menyusun maklumat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 52 0.00

0 0

28

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M26

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, 4.2.2 pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2.3 betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan 8.3.2 tulisan berangkai yang kemas.

Memberi komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis ayat dengan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

2

3

2

6

0

Memberi cadangan sesuatu tajuk

3 2

3 5

1 2

3 10

0 0

Membaca kuat dan lancar teks Membina ayat menggunakan tulisan berangkai

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 39 0.00

0 0

29

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa dan intonasi yang baik dan jelas. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan membaca nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 10.1 Menghasilka npenulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk email yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaiatn topik. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras (Level) 3 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Murid menunjukkan bakat bercerita

M27

2.1.3

1

6.1.3

3

3

1

3

0

Menyusun maklumat yang tidak tersusun

9.2.3 10.1.2

3 2 (ii)

3 3

1 2

3 6

0 0

Membuat pesanan dan mencatatat nota untuk orang lain Melengkapkan karangan dan menulis karangan melalui kerangka karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 35 0.00

0 0

30

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberika penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras (Level) 3 2 3 Standard Minimum (s) 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 3 3 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bercerita mengikut tajuk Membaca pelbagai jenis ayat Berbincang dan membuat karangan

M28

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Frasa, ayat serta sebutan dan 2.1.3 intonasi yang baik dan jelas. 5.1 Membaca kuat perkatan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.2 betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan da 8.2.3 ayat tunggal, dan ayat majmuk.

1 1 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 29 0.00

0 0

31

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras (Level) 3 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan pemahaman dengan intonasi

M29

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.3 betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan , pelbagai jenis ayat dan 7.2.3 gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan 9.2.2 yang didengar atau dibaca.

1

3

3

1

3

0

Membaca teks ,membanding dan membeza

2

2

2

4

0

Mencatat isi-isi penting dan mengarang

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

20 30 0.00

0 0

32

Bahasa Melayu Tahun 3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

EN MOKHTAR BIN HJ JASTAD TAHUN 3

Item Minggu M30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menjelaskan cara membuat sesuatu denga betul mengikut arahan. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. Aras (Level) 3(ii) 2 3 1 2 3 Standard Minimum (s) 3 3 2 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 2 1 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 6 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) menerima dan menyatakan arahan mencatat maklumat Membimbing teknik mencatat Mendengar penyataan dan mencatat memberi laporan atau pendapat petikan yaqng dibaca Mengulas rencana

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu 1.3.3 perkara. 10.3 Membuat ringkasan daripada 10.3.2 bahan yang didengar atau dibaca. 10.3.2 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah 11.1.1 karya. 11.1.2 11.1.3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 19 0.00

0 0

33

0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful