Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SK PARIT PATAH PONTIAN JOHOR JBA 6023

PENGETUA / GURU BESAR TN HJ SAMSURI BIN MELAN GURU PENOLONG KANAN 1 PN. KAMISAH BT TALIB BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TAHUN 5 EN AYUB BIN ABDUL RAHIM EN AYUB BIN ABDUL RAHIM EN AYUB BIN ABDUL RAHIM

1

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

BAHASA MELAYU TAHUN 5

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MELAYU

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SK PARIT PATAH PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SK PARIT PATAH PONTIAN JOHOR

3

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengukut situasi dalam perbualan. 1.1 Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu bahan. 5.1 membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. 8.1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. 8.1 Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca menghuraikan maksud ayat yang dibaca berdasarkan konteks Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras (Level) 1 1 1 1 1 2 Standard Minimum (s) 5 5 5 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) berbincang bersama murid kerja dalam kumpulan petikan bahan mencari maklumat dengan menjawab soalan Membina ayat Melengkapkan karangan

M1

1.3.1 1.4.1 2.1.1 7.2.1 8.1.1 8.1.2

0 0 0 0

3 3 3 3 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

3

4

20 59 #DIV/0!

12 12

4

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan 5.1 Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks 5.1 Menghuraikan maksud ayat dalam teks 8.1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat 8.1 membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat Kod HSP 5.2.1 6.1.1 6.2.1 8.1.2 8.3.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Bertutur dan memerima pandangan dengan hati terbuka. bertukar -tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi menghuraikan maksud ayat yang dibaca berdasarkan konteks membina ayat tungal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat Aras (Level) 1 1 1 2 1 Standard Minimum (s) 5 5 10 7 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 2 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 15 30 14 18 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bersoal jawab Mencari pada petikan teks atau lembaran kerja Memberi contoh karangan dan karangan tidak lengkap melengkapkan ayat melengkapkan karangan(isi tempat kosong)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 19 0.00

0 0

5

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) mendengar dan mengecam intonasi tanpa kata tanya dalam dialog. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. Membaca bahan sastera dan bukan sastera menghuraikan maklumat yang diperolehi membina ayat tunggal dan ayat majmuk membina perenggan atau ayat Aras (Level) 1 2 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 8 6 5 5 7 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 3 2 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 24 12 15 10 21 12 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Dialog Soalan kefahaman berdasarkan petikan Bahan petikan membina ayat huraian Melengkapkan karangan(isi tempat kosong) Menyambung cerita

1.2 Mendengar dan mengecam intonasi 1.2.1 dalam soalan tanpa kata tanya 1.2 Memgemukakan soalan yang 1.2.2 releven tentang topik yang berkaitan. 5,2 membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi 5.2.1 yang betul. 5.2 Menghuraikan maklumat yang 5.2.2 diperoleh daripada bahan yang dibaca. 8.2 Membina ayat tunggal dan ayat 8.2.1 majmuk berdasarkan tajuk 8.2 Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat 8.2.2 majmuk

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

3 0 18 0.00

0 0

6

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat 1.2 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. 5.2 Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai 8.2 Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. 9.3 Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Kod HSP 1.2.1 1.2.2 5.2.1 8.2.1 9.3.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menjawab soalan untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan . Menjelaskan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Membaca teks ucapan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. menyusun maklumat yang diberikan mengikut keutamaan Aras (Level) 1 2 1 1 1 Standard Minimum (s) 6 6 5 4 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 2 3 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 12 15 12 18 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan teks atau rencana Membaca petikan rencana dan menjawab soalan Teks ucapan penulisan karangan Petikan atau gambar bersiri

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 63 0.00

0 0

7

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.3 Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. 1.3 Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. 6.1 Merujuki kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.1 mengekses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 8.3 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8.3. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 2 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 5 6 5 6 5 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 12 15 18 15 12 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) kad ayat kad ayat kamus dewan melayari internet memilih petikan Menulis dalam buku rampaian

M5

1.3.1 1.3.2 6.1.1 6.1.2 8.3.1 8.3.2

Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain menyampaikan arahan dan pesanan dengan teratur. Merujuki kamus dewan untuk mencari makna. Mencari maklumat daripada laman web atau pelbagai sember. Menulis ayat dalam bentuk tulisan berangkai. Menulis perenggan dalam bentuk tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

3 2 3 3 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 24 0.00

0 0

8

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M6 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.3 Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar 1.3 Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut ketuamaan. 1.3 Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. 6.1 Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. 8.3 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8.3 Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Kod HSP 1.3.2 1.3.3 1.3.2 6.1.1 8.3.1 8.3.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi yang betul. Membaca teks dengan sebutan, dan intonasi yang betul. Membina pelbagai ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras (Level) 2 3 2 1 1 1 Standard Minimum (s) 5 6 7 5 5 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 1 2 3 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 6 14 15 15 18 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) rencana atau kad Gambar dan rencana Gambar bersiri Rencana dalam teks atau sumber lain Rencana dalam teks Lembaran kerja atau buku latihan dan aktiviti penulisan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 78 0.00

0 0

9

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakin pihak lain dalam menyatakan sesuatu permintaan. Membaca perkataan, frasa, ayat, dan peribahasa dalam teks Membincangkan ciri-ciri penulisan genre Menulis ayat tunggal dan majmuk. Mencari isi utama dan menghuraikannya menggunakan ayat yang gramatis. Aras (Level) 1 2 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 6 6 5 6 8 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 12 15 12 24 12 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) petikan bahan Gambar bersiri atau tunggal Rencana atau lembaran kerja bentuk rajah membina ayat mengumpul idea

M7

1.4 Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk 1.4.1 menyatakan sesuatu permintaan 1.4. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain 1.4.2 dalam menyatakan permintaan. 6.2 Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam 6.2.1 sesuatu ganre 6.2 Menyatakan ciri-ciri penulisan genre 6.2.2 8.2 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 8.4 Menyatakan isi utama dan menghuraikan dengan menggunakan ayat yang gramatis 8.2.1 8.2.2

3 2 3 2 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 93 0.00

0 0

10

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.4 Memilih dan menggunakan kataan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. 1.4 Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. 6.2 Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. 6.2 Menyatakan ciri-ciri penulisan genre 8.4 Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 8.4 membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan sebab dan alasan untuk menyokong permintaan Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyakinkan permintaan. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa antara berita dan cerpen Membincangkan ciri-ciri penulisan genre. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian. Menulis beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras (Level) 1 2 2 2 1 2 Standard Minimum (s) 5 6 6 5 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 12 12 10 18 12 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) kad petikan atau rencana petikan perbincangan penulisan karanagn membina ayat

M8

1.4.1 1.4.2 6.2.2 6.2.2 8.4.1 8.4.2

3 2 2 2 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 79 0.00

0 0

11

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.1 Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. 3.1 Mengketegorikan isi berdasarkan topik yang dibioncangkan 6.3 Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan 6.3 Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 8.4 menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 8.5 Menggunakan penanda wancana yang sesuai dalam ayat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 2 1 2 3 2 Standard Minimum (s) 6 5 6 5 5 7 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 10 18 10 5 14 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan cerita oleh guru atau CD Petikan pemahaman dalam teks Gambar bersiri dan rencana mengumpulkan maklumat Penulisan karangan latihan suaikan

M9

3.1.1 3.1..2 6.3.1 6.3.2 8.4.3 8.5.2

Mengelaskan maklimat yang dibincangkan ketegorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Membaca bahan dan mengecan isi-isi penting. Membaca dan memgenal pasti idea utama dan idea sokongan. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan mengguanakan pananda wancana.

3 2 3 2 1 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 75 0.00

0 0

12

Bahasa Melayu Tahun 5

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M10 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.1 Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 3.1 Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. 6.3 Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang etrdapat dalam teks. 6.3 Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan. 8.5 Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Kod HSP 3.1.1 3.1.2 6.3.1 6.3.3 8.5.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyampaikan maklumat dengan tersusun. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Membaca dan mengenal pasti idea dalam teks. Kemukakan idea utama dan idea sokongan dalam bahan. Menghuraikan isi dengan jelas. Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan menggunakan penanda wancana.Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras (Level) 1 2 1 3 2 Standard Minimum (s) 5 6 6 6 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 3 1 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 12 18 6 10 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan rencana Gambar tunggal atau gambar bersiri Rencana daripada pelbagai sumber ( akhbar) Lembaran kerja mengumpulkan maklumat

8.5 Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan 8.5.3 penada wancana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi

3

6

1

6

0

Latihan suaikan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 67 0.00

0 0

13

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M11 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.6 Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 1.6 Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. 6.4 Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 6.4 Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks . 8.6 Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. 8.6 Membina perenggan isi yang lengkap bersesuaian dengan lengkap. Kod HSP 1.6.1 1.6.2 6.4.1 6.4.2 8.6.1 8.6.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Berbual sesuatu perkara yang dialami dan didengar. Menggunakan kata yang sopan dalam berurusan Membaca tajuk kecil untuk gambaran awal. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks Menyusun maklumat mengikut keutamaan dalam penulisan Menyusun maklumat mengikut prosedor. Aras (Level) 1 2 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 6 5 6 5 5 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 3 2 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 10 18 10 15 12 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Kad Carta dan gambar Petikan rencana dalam teks Rencana dalam teks atau daripada pelbagai sumber Gambar bersiri dan rencana Gambar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 83 0.00

0 0

14

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan sesuatu perkara. berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Membaca glosori untuk mendapatkan maklumat lanjut. Membaca ayat pertama untuk mendapatkan idea. Menulis karangan lengkap mengikut format. menulis karangan fakta yang lengkap serta menepati ciri-ciri wancana yang baik. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Penerangan daripada guru.

M12

1.6 Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan 1.6.1 yang diperlukan. 1.6 Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk 1.6.3 mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 6.4 Membaca indeks, glosori atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk 6.4.1 mendapatkan maklumat lanjut. 6.4 Membaca ayat pertama dalam 6.4.3 perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. 8.6 Menulis sebuah karangan yang 8.6.1 lengkap bersesuaian dengan format. 8.6 Menulis karangan yang lengkap 8.6.3 menepati ciri-ciri wancana yang baik.

3

3

6

2

12

0

Kad arahan daripada guru.

1 3 1 3

6 5 5 5

3 1 3 1

18 5 15 5

0 0 0 0

membaca golsori buku petikan Penulisan karangan berformat Penulisan karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 75 0.00

0 0

15

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 2.1 Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 7.2 Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 11.3 Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. 11.3 Mengenalpasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 11.3 Memberikan pandangan tentang watak yang terdapat dalam teks. Kod HSP 2.1.1 2.1.3 7.2.1 11.3.1 11.3.2 11.3.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan cerita. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan Menyatakan ciri-ciri yang di pelajari. Menyatakan watak dan perwatakan tang terdapat dalam bahan. Menyatakan pandangan tentang tentang watak dan perwatakan. Aras (Level) 1 3 1 1 2 3 Standard Minimum (s) 6 5 6 6 6 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 1 3 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 5 18 18 12 5 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar dan petikan cerita Petikan pemahaman Petkan cerita Petikan pemahaman. Rencana atau petikan cerita Petikan dailog

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 23 0.00

0 0

16

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M14 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih 2.1 Mempersembahkan cerita dengan sebutan,intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai. 7.2 Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 7.2 Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan 11.2 Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. 11.3 Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. Kod HSP 2.1.1 2.1.3 7.2.2 7.2.3 11.2.1 11.3.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyampaikan cerita dengan diksi yang dipilih. bercerita berdasarkan bahan yang dibaca. Memilih ayat yang nenberi kesan dalam teks prosa dan puisi. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberi kesan. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya yang dipelajari Aras (Level) 1 3 2 3 1 2 Standard Minimum (s) 6 5 6 5 8 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 2 1 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 10 12 5 24 12 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan dailog atau cerita Rencana Murid menggunakan kamus dalam pusat sumber Lembaran kerja murid Contoh karangan Perbincangan dengan bimbingan guru

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 81 0.00

0 0

17

Bahasa Melayu Tahun 5

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) kemukakan data yang diperoleh. Mengumpul maklumat dari bahan yang dibaca untuk membuat ramalan Membuat ramalan berdasarkan idea. Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang dibacakan. Menulis ayat yang di peredengarkan. Aras (Level) 1 2 2 1 2 Standard Minimum (s) 7 6 6 6 8 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 2 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 21 12 12 18 16 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan rencana Lembaran kerja (pengukuhan) Maklumat yang tidak tersusun Melengkapkan ayat Imlak

2.2 Mengemukakan data yang 2.2.1 diperoleh tentang sesuatu perkara 6.6 Mengumpul maklumat daripada bahan yang di baca untuk membuat 6.6.2 ramalan. 6.6 Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan 6.6.2 isu yang diberi. 9.1 Mengeja dan menulis perkataan 9.1.1 dan rangkaikata yang dibacakan. 9.1 menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang 9.1.2 betul.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 79 0.00

0 0

18

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membentangkan hasil dapatan berdasarkan sesuatu maklumat. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Menentukan kesesuaian maklumat dalam teks. Menganalisis maklumat untuk kewajaran ramalan. Mengambil imlah dengan ejaan dan tanda baca yang betul Aras (Level) 2 2 1 3 2 Standard Minimum (s) 6 7 6 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 14 18 6 12 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Guru bercerita Petikan rencana atau teks tahun 3 Memberi kerangka karangan Guru menyebut dengan jelas Membacakan petikan dan bahan

M16

2.2 Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan 2.2.2 menggunakan bahasa yang betul. 2.2 Membentangkan penemuan dan 2.2.3 dapatan secara jelas dan terperinci. 6.6 Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk 6.6.1 membuat ramalan. 6.6 menganalisis maklumat yang 6.6.3 terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. 9.1 Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan 9.1.2 teks yang diperdengarkan.

2 2 3 1 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 62 0.00

0 0

19

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.5 Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. 1.5 Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. 7.1 Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersurat berdasarkan maklumat yang tersurat. 7.1 Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. 10.1 Mengenal pastinisi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 10.1 Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 2 3 1 1 2 Standard Minimum (s) 6 6 5 5 5 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 12 5 15 15 12 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar Teks bacaan tahun 5 Lembaran kerja Memberi kerangka karangan Menyenaraikan maklumat Mengubah iklan kepada bentuk prosa

M17

4.2.1 5.1.2 8.2.3 10.1.1 10.1.1 10.1.2

Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat. membuat perbandingan maklumat tersurat dan tersirat. membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat. membuat andaiaan tentang sesuatu perkara . Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasrkan tajuk. Melakukan Transformasi maklumat pelbagai ganre.

3 2 1 3 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 77 0.00

0 0

20

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.5 Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dalam sesuatu bahan. 2.1 Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 7.1 Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 7.1 Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 10.1 Menulis karangan dengan menggunakan bahasa deskriptif. 10.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertid dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 2 3 1 Standard Minimum (s) 6 7 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 7 18 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar atau rencana daripada media cetak Gambar tunggal daripad media cetak Bahan petikan

M18

1.5.2 2.1.3 7.1.1

Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan. Membuat kesimpulan mengikut kumpulan Menulis karangan dengan menggunakan bahasa deskriptif. Menghasilkan puisi secara terancang,tertid dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

2 1 3

7.1.2 10.1.2 10.1.3

2 2 3

6 6 5

2 2 1

12 12 5

0 0 0

Kerja kumpulan Penulisan karangan Penulisan puisi- pantun

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

6

0 66 0.00

0 0

21

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.2 Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal 3.2 Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isi dengan mengemukakan bukti yang kongkrit. 6.1 Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul,ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 7.2 Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 9.3 Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras (Level) 2 2 2 2 1 Standard Minimum (s) 6 6 5 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 12 10 12 18 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Petikan pemahaman Petikan pemahaman. Rencana dalam teks tahun 5 akhbar atau majalah Lembaran kerja

M19

3.1.2 3.2.2 6.1.1 7.2.1 9.3.2

2 2 2 2 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 64 0.00

0 0

22

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.2 Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. 7.2 Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberikan keasn dengan menyatakan sebab. 7.2 Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 9.3 Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. 9.3 Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 2 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 6 6 5 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 18 10 18 12 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Gambar dan petikan media cetak Mengemukakan tajuk Maklumat yang tidak tersusun Gambar dalam akhbar Penulisan karangan

M20

3.2.2 7.2.1 7.2.2 9.3.1 9.3.2

Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian. mengecam ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Mengklasifikasikan ayat dengan mengemukakan alasan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menterjemah maklumat yang terdapat.

2 3 2 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 70 0.00

0 0

23

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.3 Mengemukakan hujjah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. 6.2 Mengenal pasti penggunaan kata , frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 7.3 Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang di baca. 9.2 Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 9.2 Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) mengemukakan hujah yang bernas tetnang sesuatu topik. mengenal pasti penggunaan dalam sesuatu genre. Mengumpulkan Maklumat tentang isi kandungan bahan uang dibaca. Membuat catatan ringkas. Membuat ringkasan teks yang telah dibaca. Aras (Level) 1 1 2 1 3 Standard Minimum (s) 6 6 5 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 18 10 18 6 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Guru menyampaikan cerita Petikan pemahaman Petikan rencana Kad cerita kad cerita

M21

3.3.1 6.2.1 7.3.2 9.2.1 9.2.3

3 3 2 3 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 70 0.00

0 0

24

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M22

3.3 Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan 3.3.1 menggunakan diksi, ayat, sebutan,intonasi dan gaya yang sesuai. 3.3 Melahirkan perasaan dengan mengguanakan bahasa yang puitis 3.3.3 berdasarkan sesuatu tema. 7.3 memilih bahan sastera dab bukan 7.3.1 sastra yang sesuai untuk dibaca. 7.3 Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan 7.3.2 terperinci. 9.2 Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada 9.2.2 pelbagai sumber.

Menyampaikan pidato dengan enggunakan diksi,ayat, sebutan yang sesuai. Berjaya melahirkan perasaan yang puitis berdasarkan tema. Memilih bahan sastera dan bukan sastra Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

1

6

3

18

0

Menyampaikan pidato

3 1 2 2

6 6 5 6

1 3 2 2

6 18 10 12

0 0 0 0

Membaca puisi Membaca bahan teks Melayari inter net gambar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 64 0.00

0 0

25

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.2 Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 4.1 Mengamati idea delam perbincangan untuk memberikan pendapat. 4.1 Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 6.5 membaca dan mencari fakta yang relevan. 10.2 mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. 10.2 Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Kod HSP 2.2.3 4.1.1 4.1.1 6.5.1 10.2.1 10.2.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) membentangkan penemuan secara jelas dan terperinci. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menerangkan idea dengan jelas. Membaca dan mencari fakta yang releven. Mengenal pasti dan membetulkan kosa kata , kesilapan struktur ayat dan kesilapan imbuhan. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Aras (Level) 3 1 1 1 1 3 Standard Minimum (s) 6 6 6 5 6 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 3 3 3 3 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 12 18 15 18 5 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) membaca bahan teks menyenaraikan maklumat menerangkan membaca bahan teks menyemak karangan penulisan memberikan tajuk yang sesuai

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 74 0.00

0 0

26

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.1 Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. 4.1 Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. 4.1 mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. 6.5 mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 6.5. Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 10.2 mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan. Kod HSP 4.1.2 4.1.2 4.1.3 6.5.2 6.5.3 10.2.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan idea yang dikemuka dengan jelas. Membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Menerima pendapat orang lain dengan rasional. Menyaring fakta yang releven untuk mengukuhkan maklumat. Mencari maklumat secara imbasan. Membetulkan kesilapan dalam ayat. Aras (Level) 2 2 3 2 3 2 Standard Minimum (s) 6 6 5 6 6 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 1 2 1 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 12 5 12 6 10 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) perbincangan sesi perbahasan perbincangan sesi kerja kumpulan Membaca luncuran bahan memurnikan kesalahan karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 17 0.00

0 0

27

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.2 mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. 4.2 Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. 6.1 Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul.ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.1 merujuki ensiklopedia dan tesaurus uantuk mendapatkan maklumat. 10.3 Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang di baca 11.1 mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Merujuki Kamus Dewan. Merujuki ensiklopedia. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras (Level) 1 2 1 3 3 1 Standard Minimum (s) 6 5 6 5 5 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 10 18 5 3 18 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bersoaljawab tentang sesuatu perkara. membaca teks dan menjawab soalan Merujuki kamus untuk mencari makna merujuki untuk mencari bahan Mencatat isi penting dengan menggunakan rajah menulis sebuah karangan

M25

4.2.1 4.2.2 6.1.1 6.1.3 10.3. 3 11.1.1`

3 2 3 1 1 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 72 0.00

0 0

28

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.2 Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen 4.2 Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberika teguran. 6.1 Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 11.1 mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11.1 menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kritif Kod HSP 4.2.2 4..2.2 6.1.2 11.1.1 11.1.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyusun idea dan memberikan komen Membandingkan maklumat yang di terima untuk menerima teguran. mengekses maklumat daripada laman web Merumuskan pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. menyatakan pendapat tentang sesebuah karya. Aras (Level) 2 2 2 1 2 Standard Minimum (s) 6 6 6 8 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 2 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 12 12 24 12 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyusun idea yang di peroleh mengikut urutan Membuat ringkasan cerita Melayari inter net menjawab soalan Membuat bentuk rajah linear

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 63 0.00

0 0

29

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M27 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.3 Memberikan hujah secara spontan untuk membidas lawan 4.3 Menyatakan penderian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan spontan. 6.5 Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 11.2 mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. 11.2 Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Kod HSP 4.3.1 4.3.1 6.5.2 11.2.2 11.2.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memberikan hujah secara spontan. memberikan hujah sendiri menolak hujah lawan. mengimbas fakta yang relevan Mengecam maklumat dalan teks. Menjelaskan mesej dan nilai dalam bahan Aras (Level) 1 1 2 2 2 Standard Minimum (s) 6 7 6 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 2 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 18 21 12 12 12 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengulas tentang gambar Murid di minta mengulas Murid melukis tanda keselamatan dan menghuraikannya Menjawab soalan kefahaman Menyatakan maksud Frasa dalam petikan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 75 0.00

0 0

30

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.3 Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. 6.5 Membaca dan mencari fakta yang releven. 6.5 Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 11.2 Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 11.2 Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membidas hujah lawan dengan memberikan alasan yang wajar. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberika penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Mengimbas maklumat untuk membuat keputusan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai. menjelaskan mesej dan nilai. Aras (Level) 2 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 7 6 7 6 7 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 14 18 14 18 14 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) melakukan simulasi komentar Membaca bahan Berbincang tetntang tek di baca Berbincang tentang gambar Ulasan tentang keadaan lalu lintas yang sesak

M28

4.3.2 6.5.1 6.5.2 11.2.1 11.2.2

2 3 2 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 78 0.00

0 0

31

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M29 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP 4.4 Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. 4.4.1 4.4 Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu 4.4.2 perundingan. 5.2 Menghuraikan maklumat yang diperoleh 5.2.2 daripada bahan yang dibaca. 6.3 Mengemukakan idea utama dan idea 6.3.2 sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 6.4 Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi 6.4.1 sesuatu teks untuk mendapatkan idea. 11.4 menyenaraikan hujah yaang disampaikan 11.4.1 oleh pihak lain denan teratur. 11.4 Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat 11.4.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memeliti maklumat Mengemukakan alasan samada menerima atau menolak Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Membaca untuk mendapatkan idea. Menyenaraikan hujah yang di sampaikan. Membezakan pandangan pelbagai pihak 2 5 2 10 Membentangkan maklumat Aras (Level) 1 2 2 2 1 1 Standard Minimum (s) 5 6 5 5 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 2 2 2 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 5 12 10 10 18 18 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) murid membaca peta Bersoal jawab tentang peranan Melaka pada abad ke-15 meneliti gambar membaca bahan teks Membaca dan bersoal jawab Bersoal jawan dan melihat gambar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0 83 0.00

0 0

32

Bahasa Melayu Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN AYUB BIN ABDUL RAHIM TAHUN 5

Item Minggu M30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menjelaskan cara membuat sesuatu denga betul mengikut arahan. menimbangkan alasan yang diberikan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. Aras (Level) 3 2 2 1 2 3 Standard Minimum (s) 6 8 5 8 6 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) 1 2 2 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 16 10 18 12 6 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) melakonkan dialog membaca dan mengenal pasti alasan Menyatakan idea secara kumpulan membaca bahan Membentangkan hasil dapatan idea. Rumusan dan menyatakan pendapat tentang gambar

4.4 Mengemukakan alasan untuk menerima atau 1.3.3 menolak sesuatu pendapat. 4.4 Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu 10.3.2 perundingan. 6.3 Membaca dan mengenal pasti idea utama dan 10.3.2 idea sokongan yang terdapat dalam bahan. 6.4 Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk 11.1.1 mendapatkan gambaran umum. 11.4 Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat 11.1.2 yang disampaikan oleh pihak lain. 11.4 Membahaskan pendapat yang dikemukakan 11.1.3 oleh pihak lain.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

3

4

20 19 44.21

12 12

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful