Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SK TENGKU MAHMOD ISKANDAR 1, PONTIAN JOHOR JBB6018

PENGETUA / GURU BESAR PN. SANIAH BINTI MOHD. KHALID GURU PENOLONG KANAN 1 EN. MOHD. SAR BIN HJ. PAIDI BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TAHUN 6

EN. ZAINAL BIN SULAIMAN EN. ZAINAL SULAIMAN

1

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

4-Apr-09 Tiada

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9 Mei 2009 1 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

Tiada 14hb Okt 2009 20 ogos 2009 Tiada Tiada 27 hb Jun 2009 8 hb Ogos 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 101 103 103 103 103 103 103 Bil 66 63 63 44 25 6 9 3 % 65.35 61.17 61.17 42.72 105.83 5.83 8.74 2.91 Bil 20 30 30 24 18 12 14 2 B %

3 C Bil 14 8 8 8 8 8 3 (5) %

2 D Bil 1 2 2 2 2 2 3 1 %

1 LULUS Bil 101 103 103 78 53 28 29 1 % 100.00 100.00 100.00 84.79 202.91 54.37 18.10 -36.27 Bil

0 G/E % 1 0.99 1.23 2.45 3.68 5.52 1.85

GP

a b c d e f g h

19.80 29.13 29.13 88.08 185.88 206.00 160.22 -45.78

13.86 7.77 7.77 6.47 15.53 3.88 1.87 -2.01

0.99 1.94 1.94 18.46 37.57 51.50 160.22 108.72

(25.30) (26.00) 36.00 (16.60) (7.20) 2.20 1.30 -0.90

1 1 2 1 (1)

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MELAYU

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SK TENGKU MAHMOD ISKANDAR 1, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SK TENGKU MAHMOD ISKANDAR 1, PONTIAN JOHOR

3

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat, sebutan,intonasi,dan nada yang sesuai 5.1 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 1 1.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik i. Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan i.Membaca rangkaikata, perkataan, ayat tuggal dan ayat majmuk dengan sebutn dan intonasi yang betul. Aras (Level) 1 2 Standard Minimum (s) 2 5 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 3 2 Prestasi Prestasi Standard (sw) Guru (aw) 6 10 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Berbincang tentan tauk yang diberi Latihan kata ganti nama diri

5.1

1

2

0

3

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Membaca petikan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0

4 4

4

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 1 Standard Minimum (s) 4 3 4 2 2 3 4 4 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 12 9 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 68 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakonan Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca ayat tanya dengan intonasi. Mengemukakan soalan berdasarkan teks Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks Membina soalan berdasarkan teks.

2

1.2

i. Mengemukakan soalan tanpa kata tanya ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan ii. Memberikan penjelasan terhadap yang diberikan.

0 0 0 0 0 0

3 3 2 2 2 1

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks.

i. Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

0

4

5

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 1.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan sopan ii. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang i. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. Aras (Level) 1 1 2 2 3 Standard Minimum (s) 4 3 3 2 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 Prestasi Standard (sw) 12 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca dialog Permainan dalam kumpulan "Khabar angin" Mencatat psanan dan memberi arahan Menunjuk arah Memberi arahan dala kumpulan

5.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0

4 4

6

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menggunakan perkataan,ayat,dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure para lingustik yang sesuai untuk menguatkan permintaan i. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. ii. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan , ayat, intonasi dan gaya yang sesuai i. Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Standard (sw) Guru (aw) 6 4 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Lakonan sepontan Dialog

4

1.4

3 2

2

2

2

4

0

2 3 3

3 3 3

1 1 2

3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perbinvcangan dalam kumpulan lakonan Membaca dan memahami teks

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 2 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0

4 4

7

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situsi formal dan tidak formal 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi i. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis i. membaca dan mengenalpasti idea yang terdapat dalam teks. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 Prestasi Guru (aw) 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bincangkan makna perkataan atau rangka kata

5

1.5

0

3

2 3 2

4 4 3

0 0 0

2 1 2

8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deklamasikan sajak atau puisi Membuat ulasan berdasarkan teks Perbincangan tentang isu utama dalam teks

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama atau isi sampingan daripada teks.

6.3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0

4 4

8

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.6 Menyatakan sebuah kemahiran semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan. ii. Berbincang untuk mendapatkan perssetujuan semasa berurusan i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk menyakinkan pihak semasa berurusan. i. Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan Aras (Level) 1 1 2 3 Standard Pencapaian (a) Minimum (s) 2 2 4 4 Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Baca petikn dan bincangkan simulasi Membaca dialog Perbincangan dalam kumpulan

6

1

3 3 2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

9

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 2.1 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi gaya yang sesuai. ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. i. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan gaya dan intonasi yang baik. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.0 i. Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar bahasa yang betul Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 Prestasi Guru (aw) 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Pertandingn bercerita berdasarkan topik

7

3

1

3

3

9

0

Perbincangandalam kumpulan

2

2

2

4

0

Pertandingan bercerita

3

3

1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Membuat ulasan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4 4

10

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. i. Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas,isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai. i. Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. 5.1 ii. Memahami rangkai kata, perkataan dan ayat yang dibaca Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 2 4 3 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 8 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) membuat laporansecara lisan Menulis laporan Membentangkan hasil perbincangan Bncangkan perkataan seserrti dan buat latihan

8

2.2

3 2 1 3

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4 4

11

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan. Kod HSP 3 i. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 1 Standard Pemberat Pencapaian (a) Minimum (s) (w) 3 2 3 2 Prestasi Standard (sw) 9 4 Prestasi Guru (aw) 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengemukakan hujah tentang topik Memberikan isi-isi penting

9

Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik

ii. Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3.1 i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. ii. Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. i. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara ii. Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat 5.1 Membaca kuat terus prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul lancar serta memahami perkara yang dibaca 5.1 i.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2

2

2

4

0

Menganalisis data

2 3 3

2 3 2

2 1 2

4 3 4

0 0 0

Menganalisis data atau jadual Membentangkan kesimpulan Membaca dan memahami teks

3

3

1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dibaca. Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4 4

12

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan, dan gaya bersahaja. ii. Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa. i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu objek dengan menggunakan diksi, ayat,sebutan,intonasi dan gaya yang sesuai i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara menyakinkan. i. Memberikan pndangan tentang ciri-ciri penulisan genrre. Aras (Level) 1 1 2 3 Standard Minimum (s) 2 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 6 6 3 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbahasan Perbahasan Menulis dan menyampaikan ucapan Menulis puisi untuk meluahkan perasaan Bincang tentan ciri-ciri genre penulisan puisi dan buat perbandingan dengan penulisan ucapan atau perbahasan

11

3 2 2 1

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti terancang.

3.3

6.1 Menbaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.1

3

2

1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

14

Bahasa Melayu Tahun 6

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan menyakinkan. 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. 3.2 i. Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. i. Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Aras (Level) 1 2 3 Standard Pencapaian (a) Pemberat (w) Minimum (s) 2 3 4 3 2 1 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0.00 Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengadakan perbincangan tentang sesuatu topik

10

Mengumpulkan maklumat

Membaca dan memahami teks

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.0 Berbincang dengan tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman,dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. i. Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. i. Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan i. Membaca sinopsis, bibliografi,indeks dan glosari sesebua buku untuk mendapatkan gambaran umum Aras (Level) Standard Prestasi Pencapaian (a) Pemberat (w) Minimum (s) Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

13

4

1

2

3

6

0

Pertandingan perbahasan Perbincangan dan kritikan berdasarkan gambar atau tajuk Perbincangan kumpulan dan pembentangan Membuat rujukan di perpustakaan

4.2

2 3

3 4

2 1

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

6.4

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

16

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.0 Berbincang dengan tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila. 4.1 Mengemukakan idea,pandangan,dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,tepat,dan tersusun. Kod HSP 4 4.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang menyakinkan. ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Aras (Level) 1 1 2 3 3 Standard Minimum (s) 2 2 3 4 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 2 1 3 Prestasi Standard (sw) 6 4 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan Memberi pendapat tentang tajuk Perbincagan dalam kumpulan Membuat analisis menggunakan peta minda menulis karangan fakta

6.2 Membaca dan mengenalpasti pelbagai genre penulisan.

i. Menyumbang idea yang bernas dalam diskusi dengan terperinci. i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

15

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran, sebutan,intonasi,dan gaya pembacaan yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca perkataan,rangkai kata,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memahami perkataan,rangkai kata dan ayat yang dibaca. i. Membaca pelbagai ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat, sebutan,intonasi,dan nada yang sesuai. Aras (Level) 1 1 2 3 3 Standard Minimum (s) 2 4 3 4 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan menjawab soalan pemahaman membaca petikan sastera membacadan memahami petikan Bincangkan maksud ayat

14

5

3 3 2 1 1

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

17

Bahasa Melayu Tahun 6

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Kod HSP 4 4.4 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. i. Mempengaruhi pihak lain untuk menrima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk. i. Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras (Level) 1 2 Standard Minimum (s) 2 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbahasan Lakonan

3 1

3 2

1 3

3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menulis karanagan Membuat rujukan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

18

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional. i. Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit i. Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan. i. Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untukmembuat kesimplan Aras (Level) 1 2 Standard Pencapaian (a) Minimum (s) 2 3 Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Pertandingan perbahasan Pertandingan perbahasan Bersoal jawab selepas perbahasan Membuat rujukan dan kesimpulan

16

4 4.3

3 2 1

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

6.5

3

2

1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4 4

19

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi,dan gaya pembacaan yang sesuai Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang sesuai 4.2 i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca betul i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan,dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.lancar serta memahami perkara yang sesuai i.Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan ,menggunakan soalan pelbagai aras. Aras (Level) 1 1 2 2 3 3 3 Standard Minimum (s) 4 4 2 2 3 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 12 12 4 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca teks Menjawab soalan pemahaman Membaca dan memahami teks

17

5

3 3 2 2 1 1 1

Senaraikan isi penting teks

Membaca dan memahami petikan

Menulis jawapan soala pemahaman Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

20

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul,ejaan,dan penggunaan perkataan yang tepat. i. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. i. Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat. ii. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Merujuk kamus untuk menjawab soalan pemahaman

18

6

3

6.1

2 3 3

2 2 1

2 1 1

4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mencari maklumat di internet wawancara atau temuramah dengan tokoh melayari internet untuk mendapatan maklumat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

21

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 19 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengenalpasti penggunaan kata,frasa, rangkai kata peribahasa,dan ayat dalam sesuatu genre. i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam genre penulisan. i. Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre. Aras (Level) 1 2 3 Standard Minimum (s) 5 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Memurnikan hasil penulisan Mengecam laras bahasa Perbincangan kumpulan tentang ciri penulisan

6.2

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

22

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. i. Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat teks Aras (Level) 1 2 3 Standard Minimum (s) 4 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca teks dan senaraikan isipenting Bincangkan idea utama teks Senaraikan isi utama dan isi sampingan teks

6.3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

23

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 6.4 ii. Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum i. Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku. i. Membaca sinopsis,bibiliografi,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. Standard Minimum (s) 2 2 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bacaan scanning melengkapkan karangan

21

1 1 2 3

3 3 2 1

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

24

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6.5 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. i. Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. i. Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras (Level) 1 2 3 2 Standard Minimum (s) 4 3 4 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 2 Prestasi Standard (sw) 12 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menulis karangan Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat rujukan Mencari maklumat daripada pelbagai bahan

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmukdalam sebuah penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

25

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. 6.6 Membaca dan membuat ramalanberdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan Kod HSP 6 6.6 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan. Aras (Level) 1 1 2 3 Standard Minimum (s) 4 2 4 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menulis karangan melengkapkan cerita Perbincangan Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menulis karangan

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

8.4

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

26

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.0 Membaca,menaakul,dan menghayati kandungan teks yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan Aras (Level) 1 1 2 3 Standard Minimum (s) 3 2 4 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 6 8 2 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat perbincangankumpulan Memahami bahan grafik Membina ayat daripada bahan grafik Membina ayat berdasarkan gambar atau graf

24

7

3 3 2 1

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat

7.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

27

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.0 Membaca,menaakul,dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Kod HSP 7 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa,ayat serta sebutan intonasi yang baik dan jelas. 2.1 i. Mengulas tntang sesuatu kejadian dngan mengunakan bahasa yang betul Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

7.2

2

3

2

6

0

3 3

4 2

1 1

4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengecm jenis-jenis ayat Membuat ulasan berpandukan teks

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

28

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.0 Membaca,menaakul,dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Kod HSP 7 7.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkat minat membaca. i. Menyatakan ringkasan teks pelbagai bahan yang dibaca. i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca. ii. Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat 2.2 Mempersembahkan hasil dengan jelas, isi yang padat, dan laras bahasa yang sesuai. Aras (Level) 1 2 Standard Minimum (s) 4 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 6 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan Membuat ulasan teks

3 3 2

5 2 3

1 1 2

5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bincangkan isi penting teks Mebuat rumuan berdasarkan teks Menulis karangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

29

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi,dan gaya pembacaan yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca perkataan,rangkai kata,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memahami perkataan,rangkai kata,dan ayat yang dibaca. i. Membaca pelbagai ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 1. Mengkatogarikan isi penting berdsarkan topik Aras (Level) 1 1 2 3 3 1 Standard Minimum (s) 3 4 4 5 2 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 12 8 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca dan memahami teks menjawab soalan pemahaman Latih tubi membaca ayat membacapetikan sinonim mengelaskan isi penting teks

27

5

3 3 2 1 1 3

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

3.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

30

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi,dan gaya pembacaan yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca bahasa berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Aras (Level) 1 1 2 2 3 3 Standard Minimum (s) 5 4 5 4 4 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 12 10 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membaca petikan menjawab soalan pemahaman Membaca teks Senaraikan isi penting teks Membaca teks dengan intonasi yang betul Perbincangan

28

5

3 3 2 2 1 1

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

31

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai tek. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre. i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. i. Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 4 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.00 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mengelaskan laras bahasa mengikut genre Bincang dan senaraikan ciri-ciri setiap genre Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

29

6 6.2

3 2 1

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

32

Bahasa Melayu Tahun 6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. ZAINAL SULAIMAN TAHUN 6

Item Minggu 30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai tek. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Kod HSP 6 6.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. i. Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 3 3 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 44.21 Prestasi Guru (aw) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

4.1 Mengemukakan idea,pandangan,dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,tepat,dan tersusun.

4.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4 4

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful