Pregătirea bolnavului pentru examenul radiologic al colonului (irigografie

)

Examenul radiologie al intestinului gros se face prin clismă cu substanţă opacă. Poartă numele de irigoclismă, dar având în vedere că este întotdeauna finalizat cu elaborarea de radiografii este cunoscut sub numele de irigografie. Examenul se efectuează în decuhit dorsal, cuprinzând trei etape succesive: a Examenul în repleţie completă !e introduc retrograd "#",$ " de suspensie de sulfat de bariu cu a%utorul unui irigator. Examinatorul urmăre&te progresia substanţei de contrast progresiv în fiecare segment al intestinului gros, schimbând poziţia bolnavului în raport cu poziţia si flexurile pe care le face intestinul gros în abdomen. 'stfel rectul &i sigmoidul se examinează în poziţii oblice &i ( sau de profil, flexurile colice se examinează în oblice pentru a putea fi bine desfă&urate, înlăturându#se suprapunerile, iar transversul se vizualizează mai bine în procubit. !e urmăre&te coloana suspensiei baritate până la nivelul cecului. )epă&irea valvei ileocecale atrage de la sine opacifierea ileonului &i mascarea sigmoidului &i a cecului. !e efectuează radiografii ale fiecărui segment. b Examenul după evacuare )upă repleţie bolnavul evacuează substanţa de contrast, lumenul intestinului gros se reduce, resturile de substanţa de contrast rămânând între pliurile de mucoasa. Etapa mai poartă numele de mucografie &i se consideră ca aducând informaţii despre starea mucoasei intestinului. c Examenul cu insuflaţie *ai poartă numele &i examen în dublu contrast sau, după numele celui care a imaginat#o proba +ischer. 'ceastă metodă constă în introducerea de aer în intestinul gros după ce suspensia baritată a fost evacuată. 'ceastă metodă permite vizualizarea mai bună a contururilor mucoasei care este tapetată de pulberea de sulfat de bariu difuzată pe mucoasa de insuflarea de aer.

"

nici apa rămasă în colon nu este totdeauna resorbită &i astfel diluează substanţa de contrast. o doză de suspensie baritată. 2lismă singură nu este suficientă.ml apă încălzită. pentru a scurta timpul de examinare. 'ceasta se poate face fie pe cale bucală.ml apă u&or încălzită. uneori.g în "---#"$-. 2u o zi înainte. el va fi examinat/ dacă colonul nu s#a umplut încă în întregime se va urmări la intervale regulate înaintarea coloanei de bariu până la rect. Pe de altă parte. Examinarea radiologică a colonului prin umplerea sa cu substanţa de contrast pe cale rectală poartă numele de irigoscopie.g în l --. 2olonul trebuie să fie complet golit de resturile de materii fecale.n dimineaţa următoare.g amestecat cu bolus alba 36-. 5a sugari. Pentru această examinare. substanţa de contrast se introduce cu a%utorul unei seringi. iar mai târziu se dă 0 linguri de ulei de ricin. !ubstanţa de contrast folosită este sulfatul de bariu în suspensie. . 'ceasta este un dispozitiv cu a%utorul căruia se poate închide rectul după insuflare cu pompă de aer &i după introducerea substanţei opace. )in acest motiv. 4ntroducerea substanţei baritate se va face după tehnica obi&nuită a clismelor. în doză de 6--#$-. continuând examenul radiologie al stomacului &i intestinului. evacuarea colonului cu purgative este absolut necesară. cu . 4nstrumentarul obi&nuit se completează cu sonda !trauss. )upă masă se face bolnavului o clismă evacuatoare. pentru că ea elimină numai resturile de materii fecale din porţiunea inferioară a tubului digestiv 3sigmoid &i rect . nici apa cu care s#a făcut clismă nu se evacuează în întregime. bolnavul trebuie să fie pregătit foarte corect.#". fie pe cale rectală. se poate administra bolnavului. Pregătirea clismei baritate se face după metoda obi&nuită a clismelor. 'ceastă metodă decelează modificările anatomice ale colonului.ore înaintea timpului fixat pentru examinare. !e va avea gri%ă să nu se provoace dureri sau spasme ale colonului prin introducerea prea rapidă sau 0 . bolnavul prime&te un regim hidric cu pireuri.n mod obi&nuit. )acă examinarea se rezumă numai la colon. prin irigoscopie. la indicaţia medicului. substanţa opacă a%unge în rect la 01 de ore după administrare.Examinarea radiologică a colonului necesită evacuarea lui prealabilă de materiile fecale &i umplerea cu o substanţă de contrast. . !e mai folose&te si sulfatul de bariu 30-.

cm. bolnavul evacuează substanţa de contrast. !e introduc apoi în colon "-.g substanţă baritată sub formă de clismă. 2olonul mai poate fi explorat radiologie &i prin metoda examenului cu dublu contrast +ischer. 6 . introducerea substanţei de contrast se întrerupe.# $-. căci dilatarea bruscă a ampulei rectale &i a sigmoidului provoacă o contracţie a colonului &i eliminarea substanţei introduse. cât &i medicul sunt expu&i iradierii.ml aer.ntrucât. *etoda cere precauţii.g sulfat de bariu. )upă terminarea acesteia. . prin suprapunerea ampulei pe această regiune. !tomacul &i intestinele astfel golite nu mai necesită nici un purgativ.sub presiune a substanţei de contrast. al cărei balon introdus în rect va fi umplut cu aer. 7 cantitate mai mare de substanţă introdusă la început poate să deran%eze explorarea porţiunii recto#sigmoidiene. !e va administra 1-. 5a sugari se vor administra $-#"-. cu a%utorul unei seringi. Pregătirea copiilor pentru examenul radiologie al colonului se va face după o pauză de alimentaţie de "0 ore.g substanţă de contrast. )upă ce suspensia de bariu a trecut prin sigmoid se va putea mări u&or presiunea # mai ales când bariul a%unge la flexurile colonului # fiind necesară pentru învingerea rezistenţei lor. cu o presiune moderată. aerul sub presiune poate perfora colonul modificat patologic. 2ând bariul a a%uns la cec. !onda se va introduce la o adâncime de $ la ".# "$. sub control la ecran. bolnavul va fi solicitat de a evacua parţial substanţa de contrast &i se închide rectul cu sonda !trauss. ei vor lucra neapărat cu &orţuri de protecţie. va fi a%utat printr#o clismă evacuatoare. conţinând "-. )upă terminarea examinării. atât asistenta care administrează clismă. )acă nu reu&e&te. Pentru a efectua această examinare se va umple colonul prin clismă baritată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful