Marius Skolka

ZOOLOGIA
NEVERTEBRATELOR
Vol. I - II

Ovidius University Press
Constanţa 2003

Protozoa
Flagellata
Rhizopoda
Ciliophora
Sporozoa
Metazoa
Protostomia
Placozoa
Porifera
Coelenterata
Myxozoa
Ctenophora

LOPHOTROCHOZOA
Orthonectida
Dicyemida
Xenoturbellida
Gnathostomulida
Plathelminthes
Myzostomida
Nemetrini
Entoprocta
Rotatoria
Acanthocephala
Sipunculida
Mollusca
Brachiopoda
Phoronida
Bryozoa
Cycliophora
Annelida
Pogonophora
Vestimentifera
Echiurida

ECDYSOZOA
Nematoda
Gordiacea
Gastrotricha
Kinorhynchida
Loricifera
Priapulida
Chaetognatha
Tardigrada
Onycophora
Arthropoda
DEUTEROSTOMIA
Echinodermata
Hemichordata

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA

MARIUS SKOLKA

ZOOLOGIA
NEVERTEBRATELOR
Partea I
Protozoa – Flagellata, Rhizopoda, Ciliophora, Sporozoa
Porifera, Coelenterata, Myxozoa, Ctenophora
Mesozoa, Plathelminthes, Gnathostomulida
Nemertini, Entoprocta, Rotatoria, Acanthocephala, Gastrotricha
Nematoda, Nematomorpha, Priapulida, Kinorhynchida, Loricifera, Chaetognatha
Sipunculida, Cycliophora, Annelida, Pogonophora, Vestimentifera, Echiurida,
Myzostomida
Phoronida, Brachiopoda, Bryozoa

Partea II
Mollusca (Aplacophora, Monoplacophora, Polyplacophora, Gasteropoda, Bivalvia,
Scaphopoda, Cephalopoda)
Pararthropoda (Tardigrada, Onycophora)
Arthropoda
Trilobitomorpha
Chelicerata (Merostomata, Arachnida, Pantopoda)
Mandibulata (Crustacea, Pauropoda, Symphyla, Diplopoda, Chilopoda, Insecta)
Echinodermata (Crinoidea Asterioidea Ophiuroidea Echinoidea Holothurioidea);
Hemichordata (Enteropneusta, Pterobranchiata, Planctospheroidea)

Ovidius University Press
Constanţa 2003

Cuvânt înainte
Cea de-a doua ediţie a cursului de “Zoologia Nevertebratelor”, ce apare la scurt
timp după prima, suplineşte unele dintre lipsurile acesteia. In primul rând, textul
este completat cu iconografia atât de necesară pentru înţelegerea nu numai a
modului de organizare al corpului la diferitele grupe de nevertebrate cât şi
pentru ilustrarea cu exemple a majorităţii grupelor taxonomice menţionate.
Pentru a permite o mai rapidă consultare, noua ediţie nu a mai fost împărţită în
două volume, iar la sfârşitul volumului a fost introdus un index de denumiri
ştiinţifice, care face mult mai facilă consultarea materialului.
Textul propriu-zis nu a suferit modificări radicale, fiind eliminate unele erori de
dactilografiere şi fiind aduse unele completări la capitolele de filogenie ale
unora dintre grupe. De asemenea, au fost incluse în text şi unele descoperiri
extrem de recente.
Pe de altă parte, cea de-a doua ediţie se dovedeşte necesară şi din alt punct de
vedere. Tendinţa pe plan mondial de a include noile descoperiri ale biologiei
moleculare şi geneticii în taxonomie şi sistematică este tot mai pregnantă, astfel
că, după epuizarea primei ediţii, considerăm că punerea la îndemâna studenţilor
– şi nu numai a lor - a unui text care să depăşească nivelul tratatelor clasice este
o necesitate şi datorie.
Mulţumim pe această cale tuturor celor care au exprimat păreri critice (colegi
de facultate sau studenţi) la adresa unor aspecte ale textului primei ediţii a
cursului, cu menţiunea că o parte din aceste observaţii au constituit o parte a
imboldului de a definitiva cât mai curând noua ediţie. De asemenea, facem
precizarea că şi de această dată eventualele observaţii vor fi binevenite.

Autorul

CUPRINS
Introducere……………………………………………………………………………...
Clasificarea lumii vii…………………………………………………………………...
Regnurile lumii vii……………………………………………………………………..
Apariţia vieţii pe Terra. Primele tipuri de vieţuitoare pluricelulare……………………
Explozia evolutivă din Paleozoicul inferior……………………………………………
Repere istorice în zoologie……………………………………………………………..
Regnul Protista…………………………………………………………………………
Subregnul Protozoa…………………………………………………………………….
Increngătura Flagellata…………………………………………………………………
Clasa Euglenoidina…………………………………………………………………….
Clasa Protomonadina…………………………………………………………………..
Clasa Diplomonadina………………………………………………………..…………
Clasa Polymastigina……………………………………………………………………
Clasa Hypermastigina…………………………………………………………………..
Rhizomastigina…………………………………………………………………………
Opalinida……………………………………………………………………………….
Increngătura Rhizopoda………………………………………………………………..
Subîncrengătura Rhizopodea…………………………………………………………..
Clasa Amoebozoa………………………………………………………………………
Clasa Testacea………………………………………………………………………….
Clasa Foraminifera……………………………………………………………………..
Subîncrengătura Actinopodea………………………………………………………….
Clasa Heliozoa………………………………………………………………………….
Clasa Radiolaria………………………………………………………………………...
Clasa Acantharia………………………………………………………………………..
Increngătura Ciliophora………………………………………………………………...
Subîncrengătura Euciliata………………………………………………………………
Clasa Holotricha………………………………………………………………………..
Clasa Spirotricha……………………………………………………………………….
Clasa Peritricha…………………………………………………………………………
Subîncrengătura Suctoria……………………………………………………………….
Increngătura Sporozoa………………………………………………………………….
Subîncrengătura Telosporidia…………………………………………………………..
Clasa Gregarinida………………………………………………………………………
Clasa Coccidia………………………………………………………………………….
Sarcosporidia…………………………………………………………………………...
Subîncrengătura Neosporidia…………………………………………………………..
Microsporidia…………………………………………………………………………..
Evoluţia şi filogenia protozoarelor…………………………………………………….
Regnul Animalia……………………………………………………………………….
Subregnul Metazoa……………………………………………………………………..
Increngătura Porifera…………………………………………………………………...
Clasa Calcarea………………………………………………………………………….
Clasa Demospongiae…………………………………………………………………...
Clasa Hexactinellida……………………………………………………………………
Clasa Sclerospongiae…………………………………………………………………..

Pag
1
3
5
7
17
21
29
29
32
32
33
36
36
38
38
38
39
39
39
42
42
43
43
45
47
47
48
48
55
57
58
60
60
60
66
71
71
74
74
77
77
77
80
82
84
84

Evoluţia şi filogenia spongierilor………………………………………………………
Grupe fosile cu poziţie sistematică apropiată de spongieri – Archeocyatide,
Stromatoporide…………………………………………………………………………
Increngătura Coelenterata………………………………………………………………
Clasa Hydroza………………………………………………………………………….
Clasa Scyphozoa……………………………………………………………………….
Cubozoa………………………………………………………………………………..
Clasa Anthozoa…………………………………………………………………………
Subclasa Octocorallia…………………………………………………………………..
Subclasa Hexacorallia………………………………………………………………….
Evoluţia şi filogenia celenteratelor …………………………………………………….
Increngătura Myxozoa………………………………………………………………….
Increngătura Ctenophora……………………………………………………………….
Clasa Tentaculata……………………………………………………………………….
Clasa Atentaculata……………………………………………………………………...
Evoluţia şi filogenia ctenoforelor………………………………………………………
Triblastea – metazoare triblastice………………………………………………………
Diferenţierea celei de-a treia foiţe embrionare…………………………………………
Increngătura Placozoa………………………………………………………………….
Increngătura Mesozoa………………………………………………………………….
Clasa Orthonectida……………………………………………………………………..
Clasa Dicyemida……………………………………………………………………….
Protostomieni…………………………………………………………………………..
Increngăura Plathelminthes…………………………………………………………….
Xenoturbellida………………………………………………………………………….
Acoelomorpha………………………………………………………………………….
Clasa Turbellaria……………………………………………………………………….
Supraclasa Cercomeromorpha…………………………………………………………
Clasa Trematoda Monogenea………………………………………………………….
Udonellida……………………………………………………………………………...
Clasa Gyrocotylidea……………………………………………………………………
Clasa Amphilinidea…………………………………………………………………….
Clasa Cestoda…………………………………………………………………………..
Supraclasa Trematoda………………………………………………………………….
Clasa Aspidobothrea……………………………………………………………………
Clasa Digenea…………………………………………………………………………..
Gnathostomulida………………………………………………………………………..
Evoluţia şi filogenia plathelminţilor şi gnatostomulidelor……………………………..
Increngătura Nemertini…………………………………………………………………
Increngăura Entoprocta………………………………………………………………...
Increngătura Rotatoria………………………………………………………………….
Increngătura Acanthocephala…………………………………………………………..
Increngătura Gastrotricha………………………………………………………………
Increngătura Nematoda………………………………………………………………...
Increngătura Gordiacea………………………………………………………………...
Increngătura Priapulida………………………………………………………………...
Increngătura Kinorhynchida……………………………………………………………
Increngătura Loricifera…………………………………………………………………
Increngătura Chaetognatha……………………………………………………………..
Increngătura Sipunculida……………………………………………………………….

84
85
86
89
95
104
107
107
112
119
120
123
125
127
130
132
132
135
137
137
140
141
141
142
144
145
152
152
153
155
155
157
162
165
165
168
170
172
177
179
184
187
191
197
199
203
205
207
209

Increngătura Cycliophora………………………………………………………………
Increngătura Annelida………………………………………………………………….
Clasa Polychaeta……………………………………………………………………….
Clasa Archiannelida…………………………………………………………………….
Clasa Oligochaeta………………………………………………………………………
Clasa Hirudinea………………………………………………………………………...
Increngătura Pogonophora……………………………………………………………..
Increngătura Vestimentifera……………………………………………………………
Increngătura Echiurida…………………………………………………………………
Myzostomida…………………………………………………………………………...
Filogenia anelidelor şi a grupelor înrudite……………………………………………...
Lophophorata…………………………………………………………………………...
Increngătura Phoronida………………………………………………………………...
Increngătura Brachiopoda……………………………………………………………...
Increngătura Bryozoa…………………………………………………………………..
Increngătura Mollusca………………………………………………………………….
Clasa Aplacophora……………………………………………………………………..
Clasa Polyplacophora…………………………………………………………………..
Clasa Monoplacophora…………………………………………………………………
Clasa Gasteropoda……………………………………………………………………...
Subclasa Streptoneura………………………………………………………………….
Subclasa Euthyneura…………………………………………………………………...
Clasa Bivalvia………………………………………………………………………….
Clasa Scaphopoda………………………………………………………………………
Clasa Cephalopoda……………………………………………………………………..
Subclasa Tetrabranchiata………………………………………………………………
Subclasa Dibranchiata………………………………………………………………….
Paleontologia şi filogenia moluştelor………………………………………………….
Pararthropoda…………………………………………………………………………..
Increngătura Tardigrada………………………………………………………………..
Increngătura Onycophora………………………………………………………………
Increngătura Arthropoda……………………………………………………………….
Subîncrengătura Arachnata…………………………………………………………….
Supraclasa Trilobitomorpha……………………………………………………………
Clasa Trilobita………………………………………………………………………….
Alte tipuri de trilobitomorfe – Merostomoidea, Marellomorpha, Pseudocrustacea,
Arthropleurida………………………………………………………………………….
Chelicerata ……………………………………………………………………………..
Clasa Merostomata……………………………………………………………………..
Clasa Eurypterida ……………………………………………………………………...
Clasa Arachnida………………………………………………………………………..
Ordinul Scorpiones…………………………………………………………………….
Ordinul Thelyphonida………………………………………………………………….
Ordinul Schizomida…………………………………………………………………….
Ordinul Amblypygi…………………………………………………………………….
Ordinul Aranea…………………………………………………………………………
Ordinul Palpigradi……………………………………………………………………..
Ordinul Pseudoscorpiones……………………………………………………………...
Ordinul Solifugae………………………………………………………………………
Ordinul Ricinulei……………………………………………………………………….

212
216
216
227
229
237
244
246
251
254
256
258
258
260
263
269
269
271
275
277
281
289
294
308
310
315
315
320
322
322
324
329
331
332
332
334
335
336
342
342
343
347
347
349
349
356
356
357
357

Ordinul Opiliones………………………………………………………………………
Acarina…………………………………………………………………………………
Clasa Pantopoda………………………………………………………………………..
Paleontologia şi filogenia cheliceratelor……………………………………………….
Subîncrengătura Mandibulata………………………………………………………….
Supraclasa Diantennata………………………………………………………………...
Clasa Crustacea………………………………………………………………………...
Subclasa Remipedia ……………………………………………………………………
Subclasa Cephalocarida ………………………………………………………………..
Subclasa Lipostraca ……………………………………………………………………
Subclasa Anostraca …………………………………………………………………….
Subclasa Phyllopoda …………………………………………………………………...
Ordinul Notostraca …………………………………………………………………….
Ordinul Diplostraca…………………………………………………………………….
Subordinul Conchostraca ………………………………………………………………
Subordinul Cladocera ………………………………………………………………….
Subordinul Haplopoda………………………………………………………………….
Subclasa Ostracoda …………………………………………………………………….
Subclasa Mystacocarida………………………………………………………………..
Subclasa Copepoda …………………………………………………………………….
Ordinul Gymnoplea…………………………………………………………………….
Ordinul Podoplea……………………………………………………………………….
Subclasa Tantulocarida ………………………………………………………………...
Subclasa Branchiura …………………………………………………………………...
Subclasa Ascothoracica ………………………………………………………………..
Subclasa Cirripedia …………………………………………………………………….
Ordinul Thoracica. ……………………………………………………………………..
Ordinul Acrothoracica …………………………………………………………………
Ordinul Rhizocephala ………………………………………………………………….
Pentastomida (Linguatulida)…………………………………………………………...
Subclasa Malacostraca …………………………………………………………………
Infraclasa Phyllocarida ………………………………………………………………...
Infraclasa Eumalacostraca……………………………………………………………...
Supraordinul Hoplocarida……………………………………………………………...
Ordinul Stomatopoda ………………………………………………………………….
Supraordinul Syncarida ………………………………………………………………..
Ordinul Anaspidacea …………………………………………………………………..
Ordinul Bathynellaceae………………………………………………………………...
Supraordinul Pancarida ………………………………………………………………..
Ordinul Thermosbenaceae ……………………………………………………………..
Supraordinul Peracarida ……………………………………………………………….
Ordinul Cumacea………………………………………………………………………
Ordinul Mysidacea …………………………………………………………………….
Ordinul Amphipoda ……………………………………………………………………
Subord. Gammaridea …………………………………………………………………..
Subord. Ingolfiellidea ………………………………………………………………….
Subord. Caprellidea ……………………………………………………………………
Subord. Hyperiidea …………………………………………………………………….
Ordinul Isopoda………………………………………………………………………..
Ordinul Tanaidacea…………………………………………………………………….

357
358
363
365
366
366
366
373
375
375
375
376
376
376
376
376
378
378
378
378
380
386
388
388
388
388
390
390
390
392
394
394
394
396
396
396
396
398
398
398
398
398
400
400
403
403
403
403
404
411

Ordinul Mictacea ………………………………………………………………………
Ordinul Sphaeleogriphaceae …………………………………………………………..
Supraordinul Eucarida …………………………………………………………………
Ordinul Euphasiacea …………………………………………………………………...
Ordinul Amphionidacea………………………………………………………………..
Ordinul Decapoda………………………………………………………………………
Subordinul Dendrobranchiata…………………………………………………………..
Subordinul Pleocyemata………………………………………………………………..
Infraordinul Stenopodidea……………………………………………………………...
Infraordinul Caridea …………………………………………………………………...
Infraordinul Astacidea ………………………………………………………………..
Infraordinul Tlasallsinida ……………………………………………………………...
Infraordinul Palinura ………………………………………………………………….
Infraordinul Anomura …………………………………………………………………
Infraordinul Brachyura…………………………………………………………………
Crustacee – paleontologie şi filogenie………………………………………………….
Supraclasa Antennata…………………………………………………………………..
Miriapoda………………………………………………………………………………
Clasa Pauropoda………………………………………………………………………..
Clasa Symphyla………………………………………………………………………..
Clasa Chilopoda………………………………………………………………………..
Clasa Diplopoda………………………………………………………………………..
Miriapode – paleontologie şi filogenie…………………………………………………
Clasa Insecta……………………………………………………………………………
Subclasa Apterygota……………………………………………………………………
Ordinul Collembola…………………………………………………………………….
Ordinul Protura…………………………………………………………………………
Ordinul Diplura………………………………………………………………………...
Ordinul Thysanura……………………………………………………………………..
Subclasa Pterygota……………………………………………………………………..
Supraordinul Palaeodictyoptera………………………………………………………..
Ordinul Eupalaeodictyoptera…………………………………………………………..
Ordinul Protohemiptera………………………………………………………………..
Ordinul Megasecoptera………………………………………………………………...
Supraordinul Ephemeropteroida……………………………………………………….
Ordinul Protoephemeroptera…………………………………………………………...
Ordinul Ephemeroptera………………………………………………………………...
Supraordinul Odonatopteroida…………………………………………………………
Ordinul Meganisoptera…………………………………………………………………
Ordinul Odonata………………………………………………………………………..
Supraordinul Blattopteroida……………………………………………………………
Ordinul Protoblattoptera………………………………………………………………..
Ordinul Blattodea………………………………………………………………………
Ordinul Mantodea………………………………………………………………………
Ordinul Isoptera………………………………………………………………………...
Ordinul Zoraptera………………………………………………………………………
Supraordinul Orthopteroida……………………………………………………………
Ordinul Protoorthoptera………………………………………………………………..
Ordinul Plecoptera……………………………………………………………………..
Ordinul Notoptera………………………………………………………………………

411
411
413
413
413
413
413
415
415
415
415
415
418
418
148
420
426
426
426
428
430
434
436
437
449
449
450
452
452
453
454
454
454
455
455
455
455
456
456
457
458
458
460
460
460
461
463
463
465
465

Ordinul Phasmida………………………………………………………………………
Ordinul Mantophasmatodea……………………………………………………………
Ordinul Orthoptera………...…………………………………………………………...
Ordinul Embioptera…………………………………………………………………….
Supraordinul Dermapteroida…………………………………………………………...
Ordinul Protoelytroptera……………………………………………………………….
Ordinul Dermaptera……………………………………………………………………
Supraordinul Psocopteroida……………………………………………………………
Ordinul Psocoptera…………………………………………………………………….
Ordinul Mallophaga……………………………………………………………………
Ordinul Anoplura……………………………………………………………………….
Supraordinul Thysanopteroida…………………………………………………………
Ordinul Thysanoptera………………………………………………………………….
Supraordinul Hemipteroida…………………………………………………………….
Ordinul Homoptera…………………………………………………………………….
Ordinul Heteroptera……………………………………………………………………
Supraordinul Neuropteroida……………………………………………………………
Ordinul Megaloptera…………………………………………………………………...
Ordinul Planipennia…………………………………………………………………….
Ordinul Raphidioptera………………………………………………………………….
Supraordinul Coleopteroida…………………………………………………………….
Ordinul Coleoptera……………………………………………………………………..
Supraordinul Mecopteroida…………………………………………………………….
Ordinul Mecoptera……………………………………………………………………..
Ordinul Trichoptera……………………………………………………………………
Ordinul Lepidoptera……………………………………………………………………
Ordinul Diptera…………………………………………………………………………
Supraordinul Siphonapteroida………………………………………………………….
Ordinul Siphonaptera…………………………………………………………………..
Supraordinul Hymenopteroida…………………………………………………………
Ordinul Strepsiptera……………………………………………………………………
Ordinul Hymenoptera………………………………………………………………….
Insecte – elemente de paleontologie şi evoluţie………………………………………..
Evoluţia şi filogenia artropodelor………………………………………………………
Deuterostomieni………………………………………………………………………..
Increngătura Echinodermata……………………………………………………………
Subîncrengătura Pelmatozoa…………………………………………………………...
Clasa Crinoidea………………………………………………………………………...
Subîncrengătura Eleutherozoa………………………………………………………….
Clasa Asterioidea……………………………………………………………………….
Concentricycloidea……………………………………………………………………..
Clasa Ophiuroidea……………………………………………………………………...
Clasa Echinoidea……………………………………………………………………….
Clasa Holothurioidea…………………………………………………………………...
Echinoderme fosile……………………………………………………………………..
Filogenia şi evoluţia echinodermelor…………………………………………………..
Protochordata…………………………………………………………………………..
Increngătura Hemichordata……………………………………………………………
Clasa Enteropneusta……………………………………………………………………
Clasa Pterobranchiata…………………………………………………………………..

466
466
467
471
471
471
472
473
473
474
475
475
475
476
476
479
481
483
483
484
484
484
489
489
491
492
496
505
505
505
505
507
515
524
527
527
529
529
531
531
539
539
543
548
552
554
556
556
556
557

Clasa Planctospheroidea……………………………………………………………….
Filogenia şi evoluţia hemicordatelor…………………………………………………..
Elemente de filogenie şi evoluţie a nevertebratelor……………………………………
Bibliografie……………………………………………………………………………..
Index alfabetic………………………………………………………………………….
Anexa…………………………………………………………………………………...

563
563
564
567
579
605

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful