You are on page 1of 7

LỜI CHA MẸ DẠY DỖ CÁC CON YÊU 20

Lạy Mẹ Sầu Bi Dịu Hiền Kính Yêu của chúng con! Tại sao Mẹ cứ Khóc
mãi vậy Mẹ? nhìn Mẹ Khóc làm sao chúng con lại không khỏi bùi ngùi xúc
động mà khóc theo Mẹ! Mẹ ơi xin Mẹ đừng Khóc nữa Mẹ ơi!
Chúng con cảm tạ Mẹ đã tâm sự dạy dỗ chúng con:
NHẬT KÝ ngày 19-5-1998
Mẹ Maria dạy :
Con bé nhỏ thân yêu ! Giáo Hội Công Giáo đã làm cho Mẹ phải
Khóc Máu ! Ít có ai thấu hiểu được nguyên nhân Nước Mắt Máu của
Mẹ phải đổ ra. Con hãy đọc Phúc Âm Thánh Matthêu đoạn 6,19-21 con
sẽ hiểu tại sao Mẹ Khóc Máu.
Hiện nay trong Giáo Hội không còn một ai không vi phạm Lời Chúa
Giêsu dạy mà Thánh Matthêu đã ghi chép lại rất rõ ràng. Ngoại trừ một
số ít tâm hồn do chính Mẹ trực tiếp huấn luyện, họ đã vì yêu mà loại bỏ
mọi sự thế gian ra khỏi cuộc sống để Thiên Chúa hoàn toàn dùng họ
theo Thánh Ý Chúa muốn.
Nói chung là toàn thể Giáo Hội Công Giáo và nói riêng phần lớn các
tâm hồn đang được Mẹ huấn luyện chưa tôn trọng Lời Chúa dạy. Giáo
Hội thì hoàn toàn hành động ngược lại, còn các tâm hồn được Mẹ huấn
luyện chỉ tôn trọng Lời Chúa một phần nào thôi, như vậy là xúc phạm !
Tình Yêu Tuyệt Đối, chia sớt là yêu giả tạo, là hành động xúc phạm, là
lừa dối !
Mẹ bày tỏ với các con : Nếu ai yêu Chúa mà còn luyến tiếc của thế
gian, người ấy đang sửa lại con đường Chúa Kitô đã vạch ra ! Họ sẽ
phải đi về đâu ? Trở ngại lớn nhất cho một tâm hồn đến với Chúa là tài
sản vật chất. Thiên Chúa là tất cả, là tài sản vô biên quí báu. Vật chất
thế gian chỉ là một phần nhỏ Thiên Chúa ban cho con người làm
phương tiện trên đường về Nước Trời. Vậy mà con người dừng lại ở chỗ
thụ hưởng dọc đường đi thì chắc chắn không đến đích. Kho Báu vô tận
không thuộc về họ, rồi đây họ phải đói khát, chết mất đời đời ! Họ đã
chọn Hỏa Ngục rồi.

THÔNG ĐIỆP
MẸ KHÓC MÁU
Hỡi thế giới ! Khi con cái làm cho Cha Mẹ phải khóc Nước Mắt Máu
thì con người phê phán thế nào ? và Giáo Hội phê phán ra sao ? hãy lấy
hiểu biết con người trả lời cho Mẹ. Về phần Giáo Hội, nếu hầu hết con
người trong Giáo Hội là hạng con phản nghịch với Cha Mẹ thì tình
trạng Giáo Hội ra sao ?
Hãy thống hối và sửa lại đời sống ! Mẹ không cam tâm nhìn các con
quằn quại dưới trận đòn của người Cha Công Minh ! Và điều này đang
đến cận kề lắm rồi !
Càng bé nhỏ thì sự bảo vệ của Mẹ trước những biến cố sắp tới càng
có hiệu quả cao. Hãy trở nên bé thơ trong tay Mẹ. Giáo Hội đang sống
kiếp hoang đàng ! Đứa con hoang đàng biết mình có Mẹ, biết Tình Mẹ
vẫn luôn quấn quít trên từng bước hoang đàng, nhưng Mẹ làm gì được
cho con và con làm sao được Mẹ chăm sóc khi chưa hành động quay
về !
Những ngày sắp tới khốn cùng cực độ cả xác lẫn hồn ! Chỉ những ai
sống Tình Yêu Bé Nhỏ được bình an trong tâm hồn và được Mẹ dẫn dắt
vượt qua những biến cố vô cùng lớn lao và khốn khó ! đây là lời Mẹ bày
tỏ cho tất cả con cái trên địa cầu.
Hỡi những con cái bé nhỏ yêu dấu ! Hãy tan biến trong Mẹ để đời
sống các con trở thành Maria trước mặt Thiên Chúa thì những biến cố
thanh lọc không làm thiệt hại đời sống các con. Khốn khó là Hồng Ân
cho những ai nhìn nhận tội lỗi mình. Khốn khó là gia sản Tình Yêu cho
những ai hết lòng tôn thờ Thiên Chúa. Khốn khó là roi đòn cho những
người không biết mình là ai !
Hỡi từng người trên trái đất ! Chúa Giêsu trong con đã bị tội lỗi con
hành khổ thế nào thì nay Đức Chúa Cha công bằng dành cho con roi
đòn cân xứng để con thức dậy biết con là ai và tôn thờ Thiên Chúa là
Đấng con phải tôn thờ.
Hỡi từng người trong Giáo Hội Công Giáo ! Chúa Giêsu đã chết trên
Thánh Giá Cứu Chuộc con, nhưng con đã bắt Ngài phải tiếp tục bị hành
hình trong tâm hồn con thì nay Đức Chúa Cha phải ra tay sửa trị con,
loại trừ con ra khỏi Hồng Ân Cứu Chuộc nếu con không thống hối quay
về ! Ngài là Thiên Chúa Nhân Từ đối với những ai biết hối cải ! Hãy
mau quay về hỡi con !

Toàn thế giới phủ đầy tang thương ! linh hồn con người lũ lượt vào
Hỏa Ngục, một số ít vào Luyện Hình chờ lòng Thương Xót. Mẹ đã Khóc
Máu báo hiệu thế giới lâm nguy nhưng con cái coi thường Mẹ ! biết làm
sao !
Mẹ nhân loại
Ban ngày 21-4-1999

THÔNG ĐIỆP
DẪN ĐƯỜNG
Giêsu Đấng Cứu Thế ! Qua Thanh Chính gởi đến Giáo Hội Công
Giáo Thông Điệp Cứu Thế !
1- Giáo Hội Công Giáo dùng trí óc nhìn mọi sự theo chiều hướng
duy vật, không còn chân lý tinh tuyền trên mọi lĩnh vực. Cứu Giáo Hội
là phải đưa Giáo Hội trở lại đời sống tinh tuyền Chân Lý.
Giáo Hội phải nhìn nhận 2 thế kỷ qua đã xúc phạm đến Đức Chúa
Thánh Thần khi từ chối Mẹ Maria trong những cuộc Hiện Ra, trong
những trường hợp Giáo Huấn, Mạc Khải thầm lặng mà Giáo Quyền biết
được.
Hành động coi thường của Giáo Quyền Công Giáo khiến Cha phải
nôn mửa. Tội phạm đến Thánh Thần Thiên Chúa Cha không thể tha
thứ !
Đây là lý do Giáo Hội không thể thoát ra khỏi vòng vây hãm của
bóng tối. Phải nhìn nhận mình sai lầm. Phải khao khát phục sinh, thì
Giáo Hội mới có thể bắt đầu xua đuổi bóng tối và đón nhận ánh sáng.
2- 2 Thế kỷ qua là Hồng Ân phục sinh Giáo Hội. Nhưng Hồng Ân đã
và đang bị hoang phí.
Kinh Lạy Cha thực tế không còn giá trị đối với Giáo Hội, nhưng luôn
luôn có giá trị tuyệt đối với Thiên Chúa. Ý Cha trên trời phải thể hiện
dưới thế đúng ý Cha. Đây là lý do Thiên Chúa phải thanh lọc nhân loại,
thanh lọc Giáo Hội và thanh tẩy địa cầu.
3- Để thể hiện Thánh Ý Cha trên trời. Hôm nay Cha xác định : Giáo
Hội Công Giáo hiện nay là Thành Babilon vĩ đại mà Thánh Gioan Tông
Đồ đã ghi lại thị kiến trong sách Khải huyền là người phụ nữ dâm loạn

đã được Khải Huyền diễn tả thật ghê tởm. Nhưng trong thành Babilon
vẫn còn những tôi trung được Thiên Chúa đem ra khỏi thành trước khi
thành bị huỷ diệt.
Mẹ Maria đã đem những tâm hồn Khiêm Nhường ra khỏi Giáo Hội.
Huấn luyện ngoài sinh hoạt Giáo Hội, ngoài quyền hạn Giáo Quyền.
Những người này vẫn thường được Cha gọi là những tâm hồn bé nhỏ.
Đây là Dân Chúa Tinh Tuyền, Thánh Ý Thiên Chúa dùng lưu truyền
Dân Chúa trên thế gian sau ngày thanh lọc và thanh tẩy.
3- Lòng Thương Xót Cha bao la nhưng Hồng Ân Thương Xót không
được con người đón nhận. Vậy thì khi ngày Chúa đến đừng có ai kêu
van Lòng Thương Xót, vì Ta đã ngoảnh mặt với những người kiêu căng
coi thường Ta.
Đại Dương là ngọn roi sắt Thiên Chúa dùng thanh lọc nhân loại, thử
thách Đức Tin. Từng người phải đối mặt công bình và chính trực. Chỉ
những ai khiêm nhường được tồn tại.
Nhân loại và Giáo Hội sẽ được biết về chính mình và phải thống hối,
ngoài con đường thống hối thẳm sâu sẽ không có cơ may sống sót.
5- Bình an tuyệt đối cho những ai dâng hiến trọn vẹn cho Tình Yêu
Thiên Chúa. Giáo Hội sẽ nhận ra ai là người dâng hiến thật, ai là người
dâng hiến trá hình.
Sẽ xuất hiện một pháo đài kiên vững trên thế giới mà dẫu cho toàn
thể Hỏa Ngục dùng hết sức tấn công cũng không thể huỷ diệt. Đây là
dấu chỉ cho nhân loại, cho Giáo Hội nhận biết Giáo Hội kiên vững của
chính Cha đã thành lập qua bao thế hệ lưu truyền trong âm thầm đến
lúc phải ra mặt. Đây là điềm báo thanh lọc và thanh tẩy.
6- Bình minh xuất hiện là hiện tượng mặt trời chiến thắng thần bóng
tối. Bình Minh không phải là khởi đầu chiến thắng, nhưng là dấu chỉ
chiến thắng luôn tồn tại, kiên vững trong suốt đêm dài đen tối. Đây là
đặc ân cuối cùng cho Giáo Hội.
Thông Điệp này mang tính dẫn đường cho Giáo Hội Công Giáo.
Cha tuyên bố : Chấm dứt chờ đợi !
Giêsu Thiên Chúa Hiến Dâng
Đấng Cứu Thế
Ban ngày 27-9-1999

THÔNG ĐIỆP
MẸ PHẢI THẮNG
Tội lỗi làm cho con người trở thành chai đá. Ý riêng là bản chất độc
đáo của tội kiêu căng.
Tình yêu hiện nay ở nơi con người thiếu vắng Khiêm Nhường; là môi
trường Satan hoạt động. Con người trở thành khí cụ của Hỏa Ngục.
Trái Tim Mẹ phải chiến thắng. Hãy trở nên bé nhỏ như trẻ thơ trong
vòng tay mẹ.
Bé nhỏ chỉ biết khóc ! Khóc từ giây phút vừa ra khỏi dạ mẹ. Tiếng
khóc chào đời là lời tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa Tạo Dựng, Cứu Chuộc,
Quan Phòng.
Tiếng khóc Tuyệt Mỹ, tiếng khóc Tôn Thờ. Suốt 2 thế kỷ qua, Mẹ chỉ
kêu gọi Thống Hối, thế giới Thống Hối, Giáo Hội Thống Hối, gia đình
Thống Hối, từng người Thống Hối.
Hãy trở về nguồn bằng con đường Thống Hối. Bằng hành động
Thống Hối thẳm sâu.
Khóc vì Thống Hối là dấu chỉ con người trở lại tình trạng Chân Lý
lúc ban đầu được tạo dựng.
Khóc vì Thống Hối tội lỗi, chứng tỏ đã nhận ra thân phận tội nhân
trước Thiên Chúa.
Giáo Quyền cản trở Mẹ Chiến Thắng. Đây là tình trạng vô cùng nguy
biến. Chiên Ta nhận biết tiếng Ta.
Giáo Quyền đòi hỏi con chiên phải vâng lời Giáo Quyền. Nhưng
chính Giáo Quyền không nghe, không biết tiếng Chủ Chiên. Mù dẫn mù
phải rơi xuống vực thẳm.
Giáo Hội không còn sống Chân Lý tinh tuyền. Con người tưởng
rằng: càng ít sống phi Chân Lý thì càng đẹp lòng Thiên Chúa sao ?
Chân Lý tinh tuyền là chính Thiên Chúa hiện diện. Ngài Cực Thánh.
Chỉ một sai lầm cực nhỏ làm mất tinh tuyền thì không bao giờ được tan
biến trong Thiên Chúa.
Chỉ một sai lầm cực nhỏ, con người dấn thân vào vực thẳm. Hãy
khóc than ! Hãy van nài Lòng Thương Xót của Tình Yêu. Nếu lời nói

không diễn tả được Tình Yêu. Thì lời nói cũng không diễn tả được hết
những sai lầm của Giáo Hội hiện nay.
Hai thái cực đối nghịch đã lâm vào tình trạng không còn có thể gặp
nhau được, hầu như đã tuyệt vọng.
Mẹ phải thắng ! Thắng từng tâm hồn. Nếu trong cuộc đời thử thách
được hưởng tự do, Mẹ chưa thắng được, thì Mẹ phải thắng qua luyện
hình, luyện ngục, hoặc Hỏa Ngục.
Mẹ phải thắng từng tâm hồn, không để mất một tạo vật nào Thiên
Chúa đã vì yêu tạo dựng. Mọi tạo vật phải nên một trong Mẹ. Đây là
cùng đích Chiến Thắng Mẹ phải đạt được.
Giáo Quyền đang kiêu căng không còn thấy mình là tội nhân đáng
chịu trừng phạt.
Ai đã ngăn chận Mẹ chiến thắng các tâm hồn. Mẹ dành phải chờ đợi
để chiến thắng họ khi họ không còn tự do và chắc chắn họ là những
người rốt nhứt trong Nước Trời.
Các tâm hồn bé nhỏ yêu quí ! Mẹ dùng hình ảnh để nói về các con.
Hãy nhìn xuống mặt sông. Các con thấy cây lục bình, có người gọi là
bèo. Chúng trôi nổi khắp nơi, chẳng có ai quý chúng, ngược lại người ta
còn coi chúng là rác rến làm dơ bẩn mặt sông.
Chúng là hình bóng các tâm hồn được huấn luyện:
1- Lục Bình không tự định cư được, tuỳ mọi hoàn cảnh Chúa quan
phòng sắp đặt, chúng trôi nổi khắp nơi. Cuộc sống như lục bình trôi là
câu nói con người chê trách, nhưng trong Chân Lý sống như lục bình
trôi là sống đón nhận Thánh Ý quan phòng.
2- Đặc tính Thiên Chúa tạo dựng trong cây lục bình là chúng hút
những chất nhơ bẩn làm ô nhiễm nước tạo môi trường sạch cho con
người sống. Vậy mà con người coi chúng là rác rến bẩn thỉu xa lánh
chúng.
3- Cây Lục Bình còn là thức ăn, vị thuốc cho con người. Các con nhỏ
của Mẹ cũng vậy, bị mọi người coi là rối đạo, cặn bã của xã hội, các con
bị loại trừ ra khỏi sự ưu đãi của con người và bị đối xử tàn tệ, nhưng các
con lại được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc đặc biệt.
Thiên Chúa yêu thích cuộc sống đón nhận Thánh Ý ở nơi các con.
Cuộc sống đón nhận Thánh Giá khiến Thiên Chúa đổ trút Hồng Ân trên
nhân loại. Hồng Ân giải cứu con người khỏi những tanh hôi bẩn thỉu
của thế giới duy vật là mồ mả tô vôi.

Các con sống làm sạch môi trường thế giới, và các con phải đón
nhận sự bạc đãi của con người. Sự bạc đãi là Thánh Giá Chúa Quan
Phòng gởi đến, các con đón nhận biến thành của lễ hy sinh dâng lên và
Hồng Ân đổ trút trên thế giới. Cứ như vậy môi trường tội lỗi của thế giới
duy vật giảm dần áp lực đen tối tiến dần đến ánh sáng.
Mẹ phải thắng ! Thắng từng tâm hồn và tiêu diệt toàn thể những mặt
trận do Hỏa Ngục bày ra. Thời gian không ảnh hưởng đến Mẹ vì Mẹ đã
tan biến trong Thiên Chúa. Tạo vật sống ngoài Thiên Chúa đều bị ảnh
hưởng Thời gian, và những thế lực chống lại Tình Yêu sẽ bị tàn lụi;
ngay trong cuộc đời thử thách chưa được Mẹ Chiến Thắng thì trong
Luyện Hình, Luyện Ngục, Hỏa Ngục cũng phải được Mẹ Chiến Thắng.
Trước giờ đã đến ! Mẹ công bố Chiến Thắng khi Nữ Vương ra tay
hành động.
Mẹ Chiến Thắng
Ban ngày 31-10-1999