You are on page 1of 1

Clasificarea constituţiilor. 1. Expuneţi criteriile de clasificare a constituţiilor.

Forma de exprimare: scrise/nescrise/mixte Dupa procedura de revizuire:rigide/flexibile Dupa regimul politic: democratic/autoritar Dupa durata in timp: permanente/temporare 2. Clasificaţi constituţiile în dependenţă de diferite criterii de clasificare. În literatura de specialitate se cunosc mai multe criterii de clasificare a constituăiilor: a) în dependenţă de forma de exprimare avem: Constituăiile nescrise nu au forma unui izvor normativ scris, dar există în realitate şi se aplică temporar în rezultatul unor lovituri de stat, revoluăii Constituăii scrise sînt compuse dintr!un sigur act normativ unitar codificat "au din mai multe acte normative necodificate Constituăiile mixte se compun atît din texte scrise cît şi din cutume constituăionale şi precedente #udiciare $ex : %nglia& b& în dependenăă de procedura de revizuire constituăiile se împart în : Constituăiile rigide sînt acele constituăii care stabilesc prin normele sale constituăionale o procedură complicată de modificare sau prevăd o perioadă în care o parte sau întreaga constituăie nu poate fi modificată 'le se modifică printr!o procedură complexă ce se diferă de modificarea legilor organice sau ordinare Constituăiile flexibile se mai numesc şi constituăii suple pot fi modificate de către legiuitor printr!o procedură similară cu cea de modificare a unei legi ordinare în statele unde există astfel de constituăii nu există de ordin procedural deosebire dintre legea constituăională şi celelalte legi c) în dependenţă de regimul politic: Constituăiile democratice prevăd drepturile şi libertăăile cetăăenilor, principiul pluripartidismului, separaăia puterilor în stat şi dreptul cetăăenilor de a participa şi a alege organele statale Constituăiile autoritare limitează drepturile cetăăenilor, promovează politica şi ideologia unui singur partid d) în dependenăă de durata în timp avem constituăii: permanente - sînt ma#oritatea constituăiilor( temporare ! se adoptă pe o anumită perioadă de timp, prealabil stabilit 3. Estimaţi (evaluaţi) Constituţia Republicii oldova după diverse criterii de clasificare. 'ste scrisa, rigida, democratica si permanenta $ vezi ) * &