You are on page 1of 120

1

SCYTA PAP MIKLÓS

TAIKI
A HARCMÜVÉSZET MÁGIÁJA

Ajánlom azoknak, akik a fény útján járva zsákutcába jutottak

2

AZ OLVASÓHOZ Ha életedben elültetsz egy fát, már nem éltél hiába… Ha egy könyv gondolatot ébreszt, már nem hiába íródott…...

Bevezető Ha valami nem három lábon áll, akkor az nagyon bizonytalan. Ez az ősi bölcsesség. Hogy biztosan megálljanak az ismereteim, én is útra keltem a szellemi tudás ösvényén. A harcművészet, a mágikus tudás, a vallás és az ősi gyógymódok útján, és mindegyik út ugyanahhoz a gyökérhez vezetett, a forráshoz. Eléggé mélyre kellet ásnom, hogy megértsem a magasságot. Ebből a forrásból fakadt e könyv. Remélem azok is elolvassák, akik egy testesebb irománytól visszariadnának. Talán sikerül azoknak is újat nyújtanom, akik a lexikoni méreteket is keveslik. Remélem sikerül annyi tudást sűrítenem e könyvbe, amennyi az olvasót átsegíti a bizonytalanságon, és választ kap a kérdéseire, kételyeire vagy legalábbis gondolatokat ébreszt. Ezt a mágikus tudást harcos szerzetesek őrizték meg, és hagyományozták az utókorra. Ők voltak: a hun SAS íjászok az egyiptomi Hóruspapok a kelta druidák a japán yamabushik a kinai shaolin szerzetesek a magyar pálos szerzetesek, a fehér táltosok Tudásuk ugyanarról a gyökérből hajtott ki. Különleges képességekkel rendelkeztek, az ősi mágikus TAITOS tudást őrizték. Nem törekedtek világhódításra, hiszen a világmindenséget birtokolták. Azt valósították meg a földön, amit az égben láttak. Csendben, a világtól távol, rejtezve, nemzedékről nemzedékre adták át a kiválasztottaknak a csillagvilágból érkezett ősi TAN-t, a TAIKI-t.

3

Ez egy mágikus könyv. Aki felületesen áll hozzá, az nem érti meg. Aki előtt megnyílik, annak ősi titkokat tár fel. Azért, hogy ebből a könyvből működőképes tudást lehessen meríteni, a következőket ajánlom: Ezt a könyvet nem „bemagolni” kell, hanem megérteni a mondanivalóját. Ne azzal kezdje, hogy az első betűtől az utolsóig végigolvassa, hanem: ELŐSZÖR ISMERKEDJEN MEG A KÖNYVVEL. Ha majd eggyé válik vele, a könyv akkor felfedi titkait. Nézegesse a külsejét, a borítóját, érezze a papír illatát! Figyelje meg e közben milyen érzések, gondolatok jönnek elő! Tegye fel magának a kérdést, mit vár a könyvtől! Nyissa ki, lapozgassa, olvasson itt-ott bele, ahol éppen kinyílik, és ha valami megragadja a figyelmét, engedje, hogy az a fejezet feltáruljon! Olvasás közben e módszert kell alkalmazni. A vázlatos tartalom-ismertető egyre részletesebben, egyre közelebb viszi az érdeklődőt az ismeretekhez. Ha ráhangolódik, olyan dolgok is előjöhetnek a sorok közül, amelyek nincsenek is oda írva. Ne az egyes szavakat jegyezze meg, hanem a mondanivalót! Ne higgyen el semmit, hanem gondolkodjon el rajta és legyen nyitott! Ha igazán meg akar ismerni egy módszert, akkor próbálja ki, hogy az mennyire működőképes! Nem okvetlenül kell tökéletesen ismerni azt, amit használ. Például, ha nem ismeri a televízió működését, attól még nézhető, és szórakoztató lehet a műsor. Ha minden részletnél elakad, nem halad előre, nem jut el a megismerésig. Az ördög a részletekben rejlik! Emelkedjen föl, a nagy egészet lássa! A nyitott embert a tudás úgyis megtalálja. A könyv írása közben „véletlenül” többször hagytam a szövegben olyan utalásokat, amely a „már megtörtént” érzést kelti. Egy népet a történelem során többféleképpen is neveztek. Ez mind az azonosítást, mind a folytonosságot megnehezítheti . Ezért sohasem a név a mérvadó, hanem a jellemző tulajdonság, például, ha a napvallás és a lovasíjászat jellemző egy népre, akkor az utódaira is ezek a jellemzőek, hiszen évszázadok múlva is ezeket élik. Nem az a lényeg mit hogyan neveznek, hogy apple vagy alma,hanem az, hogy milyen az íze az almának.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

A kiemelt szavak, mint TEN, TAN, TAI, HUN stb. az ősi mágikus kulcsokat őrzik. A nyelv ősi szavai. Napjainkban is fellelhetők a népek szókészletében. Értelmezhetőek, kulcsszóként alkalmazhatóak, „Kinek szeme van, lásson”! ELŐSZÓ Ráhangolás: AZ IGAZSÁG MINDIG CSENDBEN SZÓL, AMI SOKSZOR ÉS HARSOGVA, AZ CSAK REKLÁM. EZ A MEGTÉVESZTÉS MÜVÉSZETE!

Tudomány és tudat. Szellemi tudás és fizika. Hogyan egyeztethetőek össze e látszólag egymástól teljesen eltérő fogalmak? Lehetséges, hogy ezek a nap mint nap megélt, az eddig ismert tudatállapotok? Az ébrenlét, az álom és a mélyalvás, az ember által elérhető és megélhető tudatállapotok közül a legfelszínesebbek. Van lehetőség további fejlődésre? Milyen ez a fejlődés, s mi biztosítja, hogy valós tapasztalatokat élünk át, nem csak képzelődünk? Miként támasztja alá a tudományos mérés a tapasztalatok valódiságát? A megélt tudattapasztalatok hogyan egyeztethetőek össze a Világegyetem jelenségeivel? Közelebb kerül –e hozzánk az iskolában tanult, s inkább rettegett fizikai tudomány? Segít- e ráeszmélni, hogy mi is a világegyetem részei vagyunk, s az életünk éppen olyan módon működik, mint maga a Világmindenség? Budha időtlen tanításai, az ősi mitológiák, a sumír, a maya, az egyiptomi, a perzsa vagy a görög teremtéstörténet alapján egyet kell értenünk azzal a megállapítással, hogy a harc, a küzdelem egyidős az ember megjelenésével a földön. A mitológiák homályából csatázó istenek, félistenek és démonok tűnnek fel, akik a fény és a sötétség örök harcában ma már elképzelhetetlenül nagy erővel csaptak össze. Így van ez a harcművészetek világában is. De ahogy a harcos közeledik a tudatosság, a fény felé, egyre szükségtelenebbé válik a fizikai szintű harc. Minden harcművész fejlődésében észre lehet venni olyan folyamatokat, amelyek elmélyítik a harcművészetek megértését. Az emberek eleinte azért gyakorolják a küzdősportokat, hogy önvédelmet tanuljanak, gyorsak és kemények legyenek és versenyeket nyerjenek. Sokan megmaradnak ezen a szinten, néhányan viszont megérzik, hogy az izmok véges lehetőségein túl létezik egy tágabb világ. Ezért, meditatív gyakorlatokkal egészítik ki edzéseiket. Végül rájönnek, hogy a cél a harc elengedése. Ám ehhez ismerni kell a fizikai szintű edzések átléphető korlátait. A TAI KI harci művészet lényege, hogy túllép a fizikai erőn. Célja a csiszolt és emelkedett emberi szellem. A TAI KI harcművészet más, mint az ember-ember közti versengés, más, mint a versenysport. A TAI KI harcművészet a saját emberi természetük tökéletesítésére vágyók számára, vagyis a fejlődés útja. A Harcművészet és mágia. Nem verekedés és nem varázslat. A legtöbb versenyző nemcsak a küzdősportban, hanem másutt is ragaszkodik valamiféle szertartáshoz: szerencsehozó tárgyakat tart, imádkozik, fogadkozik, esetleg meditál. Van olyan ember, aki „felhergeli” magát, hogy más tudatállapotba kerüljön. Az edzéseken vereti

5

magát, hogy a fájdalomküszöbe emelkedjen, érzéketlenné váljon a fájdalommal szemben. A thai bokszban még fellelhető a szellemhívó rituális tánc is, amelynek része a négyirányú térdelő köszönés, valamint a „Rama nyilaz” testhelyzet. Rama neve ma is őrzi Ra napisten, és MU, a szülőhaza nevét. A SUMO szertartás része a kör alakú küzdőtér, és a só tisztító célzatú szórása. Ezek mind-mind az ősi rítus maradványai vagy részei. Az egyesületek és a csapatok állatneveket vesznek fel. Totem és kabalaállatok segítségét kérik a versenyeken. Vajon mennyire tudatosak ezek a cselekvések, mitől lesznek ezek hatékonyak? Nem a versenysportokkal akarok foglalkozni. Bár ott is, csakúgy mint az élet más területein is, használhatóak az útmutatásaim. Hisz az egész életünk harc. A születéstől a halálig az élet maga a kegyetlen folyamatos harc. A mindennapok küzdelmei, a testi-lelki megpróbáltatások újabb és újabb kihívást jelentenek az ember számára. Minden kihívás más és más megoldást kíván. Aki nem tud ezeknek megfelelni, az csak küszködik, szenved és végül elbukik. Az ember csak magára számíthat, s mindenki a saját sikerének kovácsa. Aki másban keresi kudarcának okát, az soha semmiben nem lesz sikeres. Ám az, aki saját magában felleli a hibát és azt javítani képes, az állandóan fejlődik. Az előtt nyitva a siker kapuja. Minderre csak testünk és lelkünk feletti teljes szellemi uralommal van esély. Van olyan ember, aki ösztönösen érzi ezt, és van olyan, akinek meg kell tanulni. Van aki jobb testi, fizikai, szellemi képességek előnyével indul az életben. Mégis a célt csak azok érik el, akik tudják, mit akarnak. Képesek az állandó fejlődésre, és kitartanak céljaik mellett. Az élet minden területén ugyanazok az elvek érvényesek. A tapasztalatok mindenütt könnyűszerrel érvényesíthetőek. A harcművész sokkal több, mint pusztán a küzdősportok kiváló mestere. Misztikus jelenség és mágus is! Az ember saját félelmeiből épít önmaga számára átléphetetlen akadályokat. Viszont bárki képes lehet rá, hogy uralja a természet erőit. Ehhez nem kell semmiféle természetfeletti képesség. Hiszen természetfeletti képesség valójában nincs, mert minden jelenség a természet megnyilvánulása, és annak részét képezi. Ha el tudjuk képzelni a tudatunkban, hogy képesek vagyunk sérülés nélkül átsétálni az izzó parázson, akkor az agy nem indít fájdalomérzetet és nem képez égési sérüléseket. Ha az ember uralja a természet erőit, akkor miért ne tudná a saját életét alakító eseményeket is uralni? Ha ráhangolódunk a mindenség végtelen erőire, ismeretlen képességeket fedezhetünk fel önmagunkban. Aki erre képes, láthatatlan küszöböt léphet át és bepillantást nyerhet a most beköszöntő Vízöntő korszak egyre több ember életét és gondolkodását megváltoztató birodalmába. Megérti a világ működését és megértőbb lesz más emberek iránt. Gyakorlás közben nem elsősorban az új technikák megtanításán van a hangsúly, hanem a képességek növelésén és kibontakoztatásán, hogy mindenki ki tudja hozni magából a legjobbat! Ez a szellemiség már évezredek óta ismert . Muszashi a legendás kardvívó mondta egykor: „ Tedd, amit tenned kell”, vagyis ne gondolkozz , érezd a technikát! Bruce Lee példája azt mutatja, hogy az ösztönös harci tudás során mindenkinek ki kell alakítania a saját harcmodorát, mert csak azzal lehet sikeres harcos. Ismerd meg önmagad! - tanították a régi harcosok. „Tanuld meg a technikát és alakítsd magadhoz, és ekkor már győznöd kell velük, bármikor.” A fő cél saját magunk fejlesztése. A többi jön magától. Mielőtt másokat le akarsz győzni, győzd le saját magad! Győzd le a lustaságod, a gyengeséged, a kishitűséged , és a benned élő erőszakot!

6

Tanulj meg harc nélkül győzni , mint az igazi szamurájok!

"Az ember soha semmi újat nem tanul, csupán emlékezik!" - mondja Platon. Nem tanulni kell, hanem felejteni! Elfeledni a rögzült rossz szokásokat, a dogmákat. Megtisztítani a tudatot. Az üres tudat elnevezése a KU. Ez a KUT, ebbe tud beáramlani a tiszta tudás. A tudás, az ismeret egy közös tudatmezőben van és innen bármikor lehívható. Ezt nevezik Őstengernek, morfogenetikus mezőnek, akashának, atmának, világtudatnak, valamint istentudatnak . Sokan tudnak róla, de kevesen használják, mert nem ismerik az elérésének módját. Vannak emberek, akik ösztönösen, véletlenszerűen jutnak el ide, és akadnak olyanok , akik céljaik eléréséhez tudatosan használják. A legnagyobb harcművészek azért legyőzhetetlenek, mert egy szellemi vezető segítségével túllépnek fizikai határaikon. Ő lehet fizikai ember vagy szellemi lény is. Így eggyé tudnak válni a mindenséggel. A harcos célja, hogy a gyakorlat folyamán visszaszerezze gyermeki tudatállapotának tisztaságát, ahol a gondolatot ösztönösen követi a tett. Ez a rögtönzés a felnőtteknél természetesen csak egy magasabb fejlődési szinten valósulhat meg, mert az átlagember feje tele van gondokkal, szabályokkal, amiket ki kell üríteni, hogy elérjük a mushint a KU-t, a tudat ürességét, és befogadjuk a magasabb szintű létezést. Amikor a tudat eléri a mushint, a KU-t, az szabadon áramlik onnantól mint a víz, és mindent betölt. Ha az áramlás egy pontnál megáll, a többi rész nem részesül ebből az erőből. A világmindenség erejéből vagyunk, ezért egyek vagyunk vele. Ez az egység nem a logikus ész megállapítása, hanem ez egész testünkkel érzékelhető. Az ember a gondolkodó képességénél is rendelkezik kifinomultabb képességgel, egy érzékkel, amely képessé teszi mind a gondolkodás, mind az ösztönök irányítására. Tudni kell, hogy minden gondolat igyekszik megvalósulni, mert a gondolat teremtő erő. A belső megvilágosodás és a mindenséggel való sikeres összekapcsolódás után, már külső, látható tanár nélkül járhatjuk utunkat. A keleti filozófia egyik fontos része a halál elfogadása. Teljesen különbözik a nyugati felfogástól. Nyugaton az emberek félnek a haláltól és emiatt feszültek, idegesek. Rettegésük alapja a halálfélelem. Keleten az emberek másként értékelik a halált. Az élet az út, a halál a megérkezés. Amikor a mindenség visszafogadja az embert, hogy újból feltöltődjön. A harcos állandóan érzi a halált, és ez lendületet és mélységet kölcsönöz az életnek. Ha elfogadja a halált, megszabadul az összes apró gyötrelmétől. Megnyugszik a lelke, és a szelleme, ami fontos az Út követésében. Ha eléri az ürességet, a KU-t, eltűnik az éntudat, és megjelenik a szabad és befolyásolhatatlan igazi Én. A magyar „kút” szavunk is erre vezethető vissza. A jó helyen, és megfelelő mélységben a földelemtől megtisztított , vagyis az anyagi világból való eltávolodás után jön létre az üresség, a KUT, amibe be tud áramlani a friss éltető vízelem: a tudás. A harcművésznek ne legyen kedvenc fegyvere, ne kösse le magát erősen semmihez, mert a rabja lesz. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad szeretni, de szeretetből nem szabad annak rabjává válni. Ez az egyetemes szeretet. Fontos hogy a szellem, a SHIN, az energia, a KI, és a fizikai erő összhangban legyen. Ha a szellem nyugodt és tiszta, akkor az erő kiegyensúlyozott és ennek

ez az ember legnagyobb méltósága. a lélek helyéből az erő bármelyik testrészbe irányítható. hogy a KI fejlődjön. azok akik beszélnek. és a szellemi tökéletességhez. Először a testet kell edzeni. nem tudnak. és nem hazudik önmagának. A tanulás. Felülemelkedik rajtuk. nem veszíti el önuralmát. Az igazi mester már gyógyítani is képes. Veszélyes az elveket dogmává változtatni. mely elvezet a fizikai. míg a szellemi összpontosítás által felébresztett Ki fizikai szinten a leglágyabb erő. a kötöttségektől. Ha görcsösség van az emberben. becsületben és szégyenben. Tiszta és nyitott lélekkel kell a lényeget figyelni. vallások teszik. ha tiszta és nyugodt a szív és a szellem.7 következtében a test is. különbséget kell tenni jó és rossz között! Ismerkedni kell más módszerekkel. közömbössé kell válnia baráttal és ellenséggel szemben. akkor fog harc közben is ösztönösen jó döntéseket hozni. már nem felületes. amelyik akkor jön. Amikor már semmi sem téveszti meg a harcost. „ Azok akik tudnak. de a legkisebb akadály is leállíthatja a Ki áramlását. akkor abbamarad a Ki áramlása. A Hara-ból. aki meg akar felelni ennek az elvárásnak. Ezért fontos a szellem edzése. nem beszélnek. Az izomerő a legdurvább erő. Fejleszteni kell az ügyességet. Minden technika csak másolása az ihletnek. A fizikai fejlődésével együtt a szellemi és lelki kiteljesedés is. A fizikai gyakorlásból szellemi szintre lép. Az életünk lényege a folyamatos keresés. a lelki.” ZEN bölcselet . és az irányítás során a tanítvány megszabadul a dogmáktól. nemcsak rombolni. A belső énjét eddig befolyásoló rossz szokásaitól. Felszínre kerül egyéniségének igazi lényege. ahogy egyes iskolák. Tartsd csukva a szád! Tartsd nyitva a szemed! Mérsékeld a hevességed! Álcázd a ragyogásod! Legyél egyenlő a föld porával! Az. megtanulja tisztelni mások véleményét. Elveszíti önző tudatát. Harcművésszé válik. mélyíteni a tudást. jóban és rosszban.

kik vagyunk. hogy a Föld gömbölyű és körbehajózható. A hunok ezt az utat többször is bejárták. hogyan kell a természettel együtt élni. hogy a póknak nyolc lába van. Ha mindenki számára hasznos. mert az egy öreg bölcs írásbeli hagyatéka! Ne higgy a feltételezésekben! Ne hidd igaznak azt. fokozatosan elmenekítették és elrejtették előlük ezt a lehetőséget és titokban őrizték tovább.8 1. és hová megyünk. hogy mindenki tudja. Az emberek áltudományokat találtak ki. az akkori Őrzők. akik nem fogadták el a hivatalos tévtanokat. Alapos megfigyelés és elemzés után. Micsoda meglepetés! Felfedezte. és körbehajózva elérhető India. Pedig Kolumbusznak volt igaza. A MAG népeinél mindvégig ismert volt. fejezet HIGGYÜNK VAGY TUDJUNK? A történelem előtti időkben. Meg sem próbálták azt leigázni. öncélú törvényeket hoztak és amiket rákényszerítettek másokra. mert sokan fecsegnek róla! Ne higgy csak azért valamiben. akit szántszándékkal pogánynak. de nem uralták. Ám a történelem folyamán voltak felvilágosult elmék. miszerint a Föld gömb alakú. mert mestereid vagy az öregek tekintélye megköveteli! Arisztotelész az ókori görög filozófus azt mondta. akkor jóra vezet és akkor útmutatásként is elfogadható. amihez megszokás miatt kötődsz! Ne higgy azért. amit hallottál. hegyi vének. saját céljaik eléréséhez kezdték használni ezt a tudást. honnan jöttünk. a póknak hat lába van. Mani tanai szerint is csak a tudás vezethet az . Dogmákat. szokásokat rögzítettek a mindennapjaikhoz.Kun László királyunk is hangoztatta. Használni tudták a természeti erőket. az aranykorban de még néhány ezer éve is az emberek még tudták. vagy harcos szerzetesek.míg azok feledésbe nem merültek. Pedig tőle származik az a kijelentés. és bizonyíthatóak. A XV. Amikor hatalomra éhes emberek saját érdekükben. Hallgassunk a 2600 évvel ezelőtt élt Gautama Budhára: Ne higgy annak. műveletlennek és tudatlannak örökítettek meg a krónikaírók. 20 évszázaddal később egy biológus vette a fáradságot és egy nagyító lencse segítségével megvizsgált egy pókot. ne higgy a hagyományoknak csak azért. ha a dolgok ésszerűek. az ismeret mindenki számára hasznosnak bizonyul és jóra vezet. században kigúnyolták az egykori tudásra hivatkozó Kolumbuszt. hogy aki síknak akarja elgondolni a világot. Senki sem kérdőjelezte meg ezt a bölcsességet. és ezekben kezdtek hinni. Ennek azonban semmi köze nem volt már a szakralításhoz. Betartották a mindenség törvényeit. amit nem alakították át az emberek által hozott törvényekre. Fontos . E tényt IV. mert számos nemzedéken át öröklődött! Ne higgy semmiben pusztán azért. az csináljon a dogmatikus elméletével amit akar.

hogy " a tudás bűn" A tudás vallását eredetileg BOON. Az a visszás helyzet alakult ki. hogy olyan papok prédikálnak a helyes párkapcsolatról. (Canon and tradition. mi az ami ajánlott olvasmány (apokrifok) és mi számit Szentírásnak. Ennek a külsőségét utánozta később a katolikus egyház azzal. hogy már a létrehozásakor is meglehetősen nagy viharok dúltak körülötte. page 263) Saul rabbi miután rájött. Constantin jó üzleti érzékkel látta. ezért az egyház a lebukás elkerülés végett nem hozta nyilvánosságra 60 év alatt sem. ha a dogmákat a Szentírás fölé helyezik. és mi a tiltott szöveg. A tridenti zsinatot 1562-ben azért hívták össze. a katolikus egyház később szentté avatta). Az egyház érdekében jött létre a sötét középkor. Tibetben ma is így ismerik. Jézus élő hagyományát hitelesen csak keleten a Pártus birodalomban adták tovább . aki egyébként gyalázatos életet élt. A kitalált középkor és az Ószövetség között még párhuzamokat is találunk. Ősbő. E hagyaték őrzői csodás gyógyításokat hajtanak végre mind a mai napig. A Qumránban fellelt tekercseket Jézus korában írták. és a római napvallást összeolvasztotta az ószövetséggel és Jézus tanításaival. (Constantint. Az egyház tekintélyét ne kössék meg Isteni törvények. Az egyház ekkor saját hatalmának kiterjesztése érdekében módosította Jézus eredeti tanításait. így egy igazi Pál-fordulattal zsidókká alakította őket. ezek voltak az apokrifek. "Az embernek nem szabad vakon hinnie. Történelmi feljegyzés egy zavaros időről. az egyház érdeke az. hogy a kereszténység erősödőben van. míg a legrégebbi ószövetségi iratok Kr. Ezért hirdették azt. hogy ilyen módon sikerült kiölni Jézus tanításait az úgy nevezett "követőkből". az is csak emberi alkotás. emberi mivoltunk kiteljesüléséhez. a mágus papok tisztában voltak a tantrikus erők átalakításával. u. akik ezt életükben nem élték meg egészséges módon! Ennek egyenes következménye lett bűntudat érzésének keltése a könnyen befolyásolható emberekben. az oktalan birkákat könnyebb terelgetni. ugyanúgy mint az újszövetségi szövegek többi része is. Az istentagadó Nagy Constantin a halálos ágyán keresztelkedett meg "csapata" döntötte el. Ám az erő átalakításának tudását már nem birtokolták. kiegészítés és átdolgozás nyomán alakult ki. 100-ból való. Talán maga a Biblia sem a valóságot írja le? Valóban hit kell kijelentéseinek elfogadásához? Tudjuk. 300-ból.és a gyógyítókat. Kr. ami a jelenlegi torz helyzetet eredményezte. a Nag-Hammadi tekercsek. A János által írt Jelenések könyve kb. Bőség. A tanítványoknak azonban volt saját Evangéliuma a melyet el kellett rejteni. Üldözték. hogy kövezéssel nem lehet megölni Jézus követőít.9 üdvözüléshez. amely számtalan fordítás. a tudás kisajátítása. csak akkor ha a saját szemével meggyőződött a kérdéses dolog létezéséről". a családról. U. Reggió érseke beszédében hangsúlyozta. . Tudták. A "választott nép" történetére vonatkozó legeslegrégebbi történeti forrás még a négy evangéliumnál is fiatalabb. Ezt a niceai zsinaton hitelesítették. így mindenki számára fogyasztható vallást hozott létre. és megölték a fény hordozóit. Az ősi tudás őrzői. Megválthatják "bűnüket" gyónás és pénzadomány által. hogy eldöntse milyen álláspontot foglaljon el a katolikus egyház a dogmákkal kapcsolatban. BŐN néven ismerték. Az ész átlát mindent. hogy a papok nem nősülhetnek. Nem nehéz észrevenni. mint a felvilágosult szabad szellemű embereket. Kínos ugye !! A Biblia nem a felhőkből hullott alá.

vagy álom is. A történelem előtti korokat egyfajta őstudással. abból csak sátani lehet pl. a vallásnak él.a szentek vagy ősi elnevezéssel babba-k. Néhányan azonban megtanultak hallgatni a belső hangra. azt csodának tartották. Istenképet teremtettek maguknak. Mózes könyvét pl. akik tanították őket. az kizárja magát a tapasztalásból. mint Sai baba. vagy térben vagy időben nem egyezik. amitől ma oly sokan szeretnék elválasztani féltett kincsüket. A HIT szó sohasem jelentett vallásos hitet. ami utat mutatott a megoldáshoz. nincs nyoma a „választott nép” egyiptomi tartózkodásának. a lehetőség a célba éréshez. A saját maga alkotta törvényeknek kell megfelelnie. Az angyalok nevében lévő EL szótag jelenti az Istenit (Michael. amelyről biztos tudással nem rendelkezünk. A dogmák.A magyarok általában tudják. De mi is az a hit. hogy ne Ábrahámot tegye meg a "választott nép" ősatyjának. Nem szabad túlzásba vinni az élvezeteket. Ez lehetett látomás. megtarthatták javaikat. hogy újra felfedezzék az ősi tudás kis töredékeit. a művészek. misztikussá. akkor ne várjunk istenességet. A bibliaíró még annyi fáradságot sem vett. azt hittem – tévedtem. hogy érzékeljen. A hit és a gyógyulás.10 A bibliai események több mozzanatát a régészeti felfedezések nem támasztják alá. Addig törzsenként más más istent. Amit leletként próbálnak felmutatni. HITELT érdemlő magatartást azaz becsületességet /LELKIISMERET ARANYTÜKRE/ Ha az ÉLŐ Istent (EL. A Biblia szerint is Noé unokája volt NIMRÓD . Ők a zsenik. hogy minél elvontabb legyen a kívülálló számára. ki akarja próbálni az anyagi világ nyújtotta lehetőségeket. elérhetetlenné tegyék az igazi mágikus tudást. s egyik sem tartozik izrael népéhez. HOGY A TERMÉSZETES ÉS ISTENTŐL VALÓ DOLOG MEGVALÓSULJON ! . és ma már irányításra szorul. NEM KEL ELHINNI. semmint a mai értelemben vett hittel jellemezhetjük. A hit nem más. aki a sumir Úr városában élt (Nimród népe). Rafael) Aki elveszíti az EL-t mint ahogy Satanel. hogy a vágyak vezéreljék az embert. a vallás és a gyógyítás. képesek voltak öntudatra ébredni. a szokások. amikor kétségeink támadnak. szilárd belső eltökéltség valamiről. Ha a cél adott. Az anyagi világ keresése miatt elfelejtette önmagát. A babiloni második fogságnak van nyoma. vagy Babba Mária. A hatalomféltés miatt azonban a . (Ezt is benne felejtették!) . másokat valamilyen megrázkódtatás vitt olyan helyzetbe. ÉLI) elvesszük valamiből. de eszerint teljes szabadságban élhettek. "atyáik istenét" imádták. ezért sohasem éri el a boldogságot. a tökéletességet. Pl. Pedig a szellemi lét megadta a boldogságot. csak arra kell összpontosítani. DE ELLENÁLLNI . hogy Nimródnak két fia volt HUNOR és MAGOR. Egy-egy ágon elindulva titkokat lehetett felfedezni.és ellátja a testet életerővel. Aki csak a szellemiségnek. azt hiszem – talán. s akkor megvan az út. szoros egységet alkotott. se a tíz csapásnak az egyiptomi iratokban. csak azért vannak. ezért megvilágosodtak. Ha véletlenül világosodott meg valaki. s valamiben nem vagyunk biztosak: Pl. saját vezetőik voltak. Itt ismerkedtek meg a zsidók a sumír legendákkal a teremtés és az özönvíz történetével és ezeket formálták saját céljaikhoz. Ezsdrás írta valamikor Krisztus korában. a feltalálók. A hit magában hordozza a tévedést! A hit szót mindig olyankor használjuk. HITEL hit-el. a történelem folyamán egymástól elválaszthatatlan. vagy új módszereket lehetett találni. hanem HITEL-ességet. Eleget kell tennie a társadalmi elvárásoknak. Volt aki célirányosan jutott ebbe az állapotba. a tudást. és nem engedhető meg. Sokan szentelték az életüket annak. mint biztosíték nélküli bizonyosság. GÁTAKAT ÉPÍTENI SEM KELL. pedig ezért kaptuk a testünket. Az embernek azonban megnőttek a vágyai. Az ember tapasztalni akar.

nem jelenti azt.11 titkos társaságok mindenféle rítushoz kötve. az eredendő tudást megismerni. Az ókori kultúrákban sok mindent ismertek. hogy „a tudás bűn” és a mai kor tudósainak kellett újra felfedezni. hogy az nem létezik. mert annak segítségével rá lehet hangolódni a világmindenség tudatára. és meg kell tanulnia tanulni. . A tanulás az ismeretszerzés alapja. Amit nem ismer az ember. Nem a meglévő ismert dolgokat kell bemagolni. ezek csak útmutatások. s valaki másnak az ismerete! Ráadásul mindig változnak. szűk körben adták át az ismereteket. ahonnan minden ismeret lehívható. amit a középkorban sikeresen eltüntettek azok akik fennen hirdették. a harcművészetben. Ezért nem lehetett felismerni azt. és sikerei lesznek az életben. Aki ezt megérti. Mindenkinek meg kell találnia a saját módszerét. akkor azonnal tudja alkalmazni a gyógyításban. Csak kevés róla az ismerete. Érdemes utánanézni a feltalálók életrajzának Soknál megdöbbentő ahogyan megérintette őket az Isteni szikra. hogy elég csupán a gyökereket. A ráhangolódás és a többi jön magától.

Tanították a korabeli embert az életben maradáshoz szükséges ismeretekre. és minden olyan gyakorlati ismeretre. mert nem volt magyarázat a nem földi eredetre. A maja mítoszok is arról szólnak. de megjelenítették botra támaszkodó öregemberként is. az új körülmények pedig a kisebb méretnek kedveztek. az építészeti tudásra. Voltak különbségek. fejlettnek mondott társadalomig. RÁ istent fiatal. Az emberiség hihetetlenül rövid idő alatt jutott el a kőbaltától a mai. a tüzet köpködő napbárka részét. Az őskultúrák leleteiben. Valamikor ezek az óriások lakták a Földet. és Matuzsálem . amit a magas koronák takartak. A szövegben megjelenítették a benben-nek nevezett kúpos fekete tárgyat. A csillagvilág küldöttei ismeretekkel. az állattenyésztésre. a kézműves mesterségekre . és magas színtű értelemmel rendelkeztek. vagy az egyiptomi leírásban Thot története. Mindkét ábrázolásban a díszes öltözékhez magas sisak tartozik. ami a fejlődést segítette. de a törzsfejlődés is. Nem voltak halhatatlanok. saját képmásukra teremtették az embert. Zsákutcát jelenthet a teremtéstörténet. A csillagvilág küldöttei génmódosítással hozták létre a jelenlegi értelmes embert. Innen ered a magas süvegek viselete is. Ezt sokáig nem hozták nyilvánosságra. kinek arca fénybe borul. hogy nem vagyunk egyedül. Tutanhamonról tudni lehet. Széthi fáraó sírkamrájában levő feliratok közlik. Erről sokféle elképzelés van. nagyobb tudásuk révén igenis beavatkoztak a földi emberek életébe. Több más különös tárgyat is felleltek a sírban. de földi mércével mérve hosszú ideig éltek. és a hagyományokban többször és több helyen található utalás arra . . hogy az istenek hosszas kísérletezés után alkották meg az első embereket. mint a jelenlegi legmagasabb szintű földi társadalomnak. mint a ma élő emberek. Mindezt segítő szándékkal tették. hogy már így is túl sok a látnivaló a turisták számára. akik több méter magasak voltak.. azzal az indokkal. ezért folyamatosan csökkent az emberek testmagassága. hogy az úgynevezett égi kerubok segítették. Erre utal a biblia Noé. hiszen az írások azt állítják. más bolygók értelmes lényei is jártak már itt és fejlettebb műszaki ismeretük. Egyre több és több bizonyíték lát napvilágot. Sírkamrájában két kistermetű idegen lényt találtak. hogy eredeti hazáját Ta-Neterunak nevezték. de azokat sem állították ki. Már akkor sokkal fejlettebb műszaki tudásuk volt. I. fenséges uralkodóként ábrázolták. Külsőre olyanok lehettek. mint a csúcsosabb fejforma. Aztán jött egy nagy katasztrófa. hogy egyes földön kívüli civilizációk küldöttei időnként megjelentek a Földön.12 2.fejezet A KEZDETEK A Csillagvilág küldöttei Az őstörténet ismerete nélkül a mágikus gondolkodás akadályokba ütközik.

amely Kr. hiszen amikor a népük idetelepedett. A tudást az egész világon a MU földjén élő nép sugározta szét. Felmerül a kérdés. Az épületek elhelyezkedésének csillagászati összefüggései alapján egyes kutatók az épületek keletkezésének korát legalább Kr. De ahhoz képest. MU szigetére. kétméteres fehér emberi múmiák leleteit. hogy a Közép. a Fidzsi. amelyet a történetírás sumíroknak nevezett el. hogy a területükön épült pompás épületekhez. Erről a földrészről több azonos tartalmú leírás is fennmaradt. Egymástól független helyeken. Kultúrájukkal és műveltségükkel évezredekkel megelőzték a föld többi lakóját. Hogyan lehetséges mindez? . vagy miért temették vissza a feltárt. Az ősi sumír történetek számunkra szinte felfoghatatlan eseményeket mondanak el. a Tejúton érkező égi atyák keveredtek földi emberekkel. ez már igazán semmiség! A történelem hivatalos változata szerint az emberi civilizáció mintegy ötezer éve a Tigris és Eufrátesz völgyében. hiszen a világ népei saját kultúrájuktól számítják a történelmet. annak ellenére. úgy hogy a csillagokból. Fogalmuk sincs kik mikor építették. hogy Európa történelmében még az időszámítást is meghamisították. Indiában és a Maja birodalomban találunk feljegyzéseket egy hetvenezer évvel ezelőtt még létezett földrészről. MU ról is. Az amerikai és az európai földrész között elterülő szigetet nevezték Atlantisznak. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a MU kontinens Kr. arra már nincs magyarázat. ők teremtették meg az atlantiszi kultúrát is. De hogy előtte a hunoknak milyen szerepük volt arrafelé. 6000-ben süllyedt az Atlanti-óceánba. Az egykori földrészből csak a mai Hawaii-.13 Az aztékok bevallották. és magas piramisok építéséhez nem sok közük van. hogy vigyék a fényt.e. Ez az őszinteség egyedülálló a világ történelmében. ahol még megvannak az 50-60 ezer évvel ezelőtti társadalom nyomai.és Dél-Amerikában található hatalmas kőtömbökből máig is érthetetlen mérnöki teljesítménnyel épült városokat nem ők építették. a tudást osszák szét az egész Földön. Honnan jöttek? Palóc regék szerint földünk első civilizációja Atais szigetén jött létre. Egyiptomban. az úgynevezett folyamközben alakult ki. és a Húsvét-szigetek maradtak. 12 000 évre teszik. ezek már itt álltak. ahol 64 milliós maja lakosság élt. Itt élt az első nép. amelyet a tudományos világ nemrégiben kezdett megismerni. 11531-ben a Csendes-óceán mélyére süllyedt (ezt az időpontot a feljegyzett csillag együttállások alapján pontosan meg lehet határozni). Spanyol feljegyzések szerint az inkák azt állították. és megbízták őket. Az ősi Kína történelmét az első "sárga császár" uralkodásától írják. hogy a Folyamközben csak ötezer éve élnek. akik tudással ajándékozták meg az itt élő népet. hanem több ezer évvel előttünk élt más civilizáció hozta létre. miért nem adnak feltárási engedélyt a kínai piramisok feltárásához.e. a feljegyzések szerint idegenek érkeztek a Szíriuszról. Ők már tudtak a külső bolygókról és olyan természettudományos ismeretekről. Tibetben.e. a sumírok zsenik lettek volna? Vagy valahonnan kapták ezt az ismeretet Létezik egy sumír királylista mely e nép történetét 25 ezer évre vezeti vissza.

emlékezete őrzi mind a mai napig. a saját tengelyük körül forgó űrvárosokról is beszámolnak. és fogékony volt a tanításra is. akár a mai modern repülőgépek. az angyalokról szóló könyvben pedig az "ég fiairól" esik szó. amikor a munkások fellázadtak a nehéz munka miatt. kerekekkel rendelkező járművet.14 A sumír ékiratos táblák Mózes előtt kb. . meg akarták semmisíteni teremtményeiket. hogy egyes földön kívüli civilizációk időnként megjelentek a Földön. Az idegenek a különböző civilizációk emlékezetében Azt a tényt. Egy másik szent írat. Az apokrif iratok egyikében. hazaszállították az aranyat. Ezért kb. számos nép szentírása. mint a Biblia. és egy olyan lényt látott. s felvették a kapcsolatot a különböző embercsoportokkal. A Teremtés Könyvében a következő olvasható: "Az Isten fiai látták. Repülő égi járműveiket vimanának nevezték. valamint a nefilimek magját keresztezték (a táblák kémcsőszerű tárgyakat ábrázolnak. az indiai Védák is szólnak az idegenek itt tartózkodásáról A mintegy 5500 éves Mahabharátában olyan repülő szerkezetekről lehet igen részletesen olvasni. s lényegében ugyanarról számolnak be. valamint arról. amelynek feladata az aranykitermelés volt. kerekeken landoltak. ezért úgy határoztak. akinek 4 szárnya volt. 2000 évvel íródtak. de nagyon hosszú ideig éltek. némi genetikai módosítással akár értelmes szolga is válhat belőle.. Úgy vélték.. A sumír írások szerint kezdetben azért teremtették az embert hogy szolgálják őket . Enki istennek jelentették. 600 bányamunkást 12 vezető irányított. amikor a XII. akik tetszettek nekik. hogy még az épületek is beleremegtek. amit repülés közben be tudtak húzni. amelyekkel az isteneknek nyilvánított lények leszálltak a Földre. hogyan kaptuk meg az ősi tudást az istenemberek által. Háromszög alakúak voltak. némely növény pedig még a földből is kiszakadt. teremtéséről. A nefilimek űrutazók voltak és felfedezték. A bolygót a nefilimnek nevezett igen magas termetű /6-8méter/ tudatos lények lakták. hogy a Föld mélye nagymennyiségű aranyat tartalmaz. Feleségül vették mindazokat. keringési ideje 3600 év. amivel eszközöket használhatott. A repülés olyan nagy robajjal járt. Nem halhatatlanok. Nagy sebességgel haladtak és fémből készültek. A Védák (Sabhaparva) a Föld körül keringő. hogy az emberek lányai szépek. 100000 évig bányásztak már. amit lombikba öntenek) mai nyelven a két DNS -t használták fel egy új létforma megteremtéséhez. amely a Mars és a Jupiter között haladt át a Naprendszeren. hogy aranyat bányásszanak. visszhangzott a környék." 1952-ben a Qumránban fellelt tekercsek is irnak az "ég fiairól" és azok különös járműveiről . hogy találtak egy alkalmas lényt a nemesítéshez. Ezen írások 5000 évnél is régebbiek. 400000 évvel ezelőtt csapatot küldtek a Földre azért. Eszerint létezett ekkor egy nagyméretű bolygó. hogy kiválasztanak egyet a Földön élő létformák közül. A Bibliában Ezékiel próféta is leírt egy repülő. E lénynek a vérét. Mielőtt végleg eltávoztak volna. Minden 2600 évben. bolygó közel került a Földhöz. Akkor melyik is az eredeti? Ez az ősi legenda beszél a földi ember kialakulásáról. Ellentétes irányban kering a Nap körül. Keze volt.

talán még elgondolkodtatóbb dolog. 12. Bár a Naprendszerből csak a négy szabad szemmel látható bolygót ismerik mégis tudnak a Jupiter négy holdjáról is. mivel igen nagy pontossággal írta le a látottakat. vagy az inkáknál Virakocsa. wodjinák rendezték be a világot. ám jóval tovább. Aki ezt lejegyezte. Indonéziában a toraják törzse szerint az őseik az "emlékeken túli időkből" jöttek le a csillagokból. Azt is elmesélik. hanem a hetedik bolygó volt. a bolygókat. a számolás és a mértan ismerete. Másik. mely kapcsolatokból gyermekek születtek. Ugyanakkor érdekes módon a Föld számukra nem a harmadik. és nem pislogtak. és megtanította a sumírok őseit a földművelésre. hajó formájú házakat építenek. és több esetben nemi kapcsolatot is létesítettek velük. mondván. hogy a mi Naprendszerünk is a Tejútrendszer része. A vallásukat is úgy hívják. hogy az embertől különböző élőlények. az égből jöttek. akikkel egy félreeső sziklalabirintusban találkoztak. hogy ilyenekkel jöttek le az istenek is a Földre. hogy nem ízzadtak. a naprendszereket. A Föld széleit ugyanis legörbülőnek látta. A dogonok szerint a Világegyetem spirális alakú. Nekik köszönhető az írás.000 földi évig éltek. Őt tartják a kínai írás megalkotójának is. A meztelen őslakosoktól eltérően zárt ruházatot és sisakot viseltek. kb. spirális alakú. A dogonok úgy tudják. aki szintén messziről érkezett. mert a Naprendszerben kívülről számolták az égitesteket. A toraják királyai közvetlenül a csillagokból lejött lényekre vezetik vissza a származásukat. nemzedékről. Több mint 2 millió sumír ékírásos tábla és töredék került már napvilágra amelyek mindezeket bizonyítják. A kínaiak legendái is emlegetnek idegeneket. a zene. és a holdakat. többnyire lakott. az ún. Mivel írástudatlanok. hogy a Tejútrendszer is spirális alaku ! Sőt azt is tudták. vagyis egy gömb alakot szemlélt. A pintubik törzse ismer egy alaláknak nevezett fajt. igen egyedi. A mai napig is roppant különös. Tökéletesen megkülönböztetik a csillagokat. Születtek és meghaltak.15 A Mahabharátában olvasható idegenekről azt írják. kívülről érkezett a naprendszerekbe. Ilyen volt például egy bizonyos Tai Ko-fo-ke. A történelem előtti időkben a ma ismerteken kívül több földrész létezett. Magukat a Fiastyúk csillagkép gyermekeinek tartják. Az égben laktak valami nagy misztikus fényben. A Földet időnként . megmutatta hogyan kell felosztani és mérni az időt. a mi naprendszerünkhöz hasonló világot teremtett. Hasonló szerepet töltött be az aztékoknál Quetzalcoatl. Óriások voltak. A mintegy 2000 évvel ezelőtt keletkezett mítosz Etana égi utazásáról szól. A dogonok meglepő tudásukat ezektől a Siriusról érkezett "ősöktől" kapták. szájról szájra adták tovább. Valaki minden bizonnyal a magasból láthatta a Földet. és tanították őket. hogy "Amma" sok . amit a világ csak az ötvenes években tudott meg. amit Puya-nak neveznek. ahova egy nagy madár vitte el. Szándékosan írtam Világegyetemet. s nagy kerek szemük volt. Az ausztrál őslakosok úgy tartják. A Kausitaki és a Satapatha Brahmana szerint e földönkívüliek nem voltak önmegtartóztatók a földi asszonyokkal szemben. Ő tanította meg az embereknek az égitestek mozgását. hogy "az ami lejött az égből". Vagyis a dogonok ismereteiből már a harmincas években lejegyezték azt. Ismerték a Plutót is. hiszen jól megkülönböztetik az önálló csillagrendszereket. a Siriusról érkezett látogatóktól származnak. Szerintük létezik egy titokzatos ország a Földön kívül. Ezen megfejtett írások szerint 7 "isten" érkezett a világűrből. nemzedékre a hagyományt. Számos sziklarajzon örökítették meg őket. hogy az agyagtáblák között számos adatot találtak naprendszerünk bolygóiról . akik a társadalmi élet alapjainak lerakásához szükséges dolgokra tanították meg az embereket.

legfontosabb honfoglaló birodalmát. Mintegy 10-20 ezer évvel korábbi. Ez valahol az Atlanti óceán közepe táján terült el. nyugati széle feltehetőleg a mai Bermuda-háromszög volt és kb. melyeket Churchward talált az egyik tibeti monostorban. elpusztította az ujgur fővárost. mint Mu szigetének legnagyobb. áprilisi számának egyik cikkében arról írnak.540 körül süllyedt el. Egy másik jókora szárazulat Mú volt. de Kr. földrész. A Mú szigetről jött magyarok ősei lehettek az első telepesek Eurázsiában. Később az árják sokat átvettek a nagák művészetéből. Nacaal írások. 22. Keleti határa a Csendes-óceán partja. A köztudatban él is néhány ilyen ősi földrész neve. és nyugatra szállították őket. és tudományos ismereteiből. 30. ahol most is megtalálhatóak. sőt NyugatEurópában is. hogy az árják alacsonyabb kultúrális szinten álltak (elsősorban a művészetek és a tudományok terén). a nyugati a mai Moszkva környékén volt. Még mielőtt eltűnt volna a habokban. egy hatalmas földrész volt. A legrégebbi Lemúria.000 körül kezdődhetett el. Ott azonban egy idő után hatalmas hegymozgások indultak meg. az ott lakókkal és a hatalmas könyvtárral együtt. Kr. hogy Kína XinjiangUjgur tartományában 3-4000 éves kaukázusi típusú mumifikálódott emberi tetemeket találtak. Amikor megerősödtek. Bár jóval kisebb volt Lemúriánál. Évekkel később az ujgurok. de léteztek gyarmataik Közép-. 8000-2000/ származik. Indiában a Folyamközben. akik már előbb ott laktak. mint a nagák. magában foglalta Ausztráliát és az egész környező szigetvilágot.e. Az első indiai nép az ujgurok leszármazottai voltak. hogy az indiai civilizáció a legelsők között jött létre. a mai Indiai-óceánban. elmesélik. melyet a Nap Birodalmának is hívtak. akik az afgán hegyekben éltek" Churchward leírja a Hatalmas ujgur Birodalmat. A Mu-i birodalom után az Ujgur Birodalom volt a második legnagyobb az egész világon a kezdetek óta. talán a legismertebb. és Északkelet-Ázsián. hogy a nacaal-ok mintegy 70000 éve Mu szigetéről az ujgur fővárosba hoztak egy másolatot a Szent Ihletett Irásokból. Japánban Egyiptomban és nem utolsósorban a Kárpát medencében . 11.000 körül már biztosan víz alatt volt. már létezett a Föld ellenkező féltekéjén egy másik.e.e. Nem tudni pontosan mikor kezdett el süllyedni. és a kőtáblák megint a föld alá kerültek. Mindezt az indiai rishi tanítója mondta el Churchwardnak. nyugatról visszatérve kiásták az ősi kőtáblára írt szent szövegeket. mint ahogy az árja népek először feltűntek Indiában. és abba a monostorba vitték. Atlantisz. Az emberiség szellemi műveltsége Keletről /Kr.16 megrázó csapások többször átrajzolták a bolygó felszínét. elűzték a nagákat földjeikről. Nem kétséges. A Discover Magazin (USA) 1994. Mu süllyedése valószínűleg i. s majdnem egyidőben nagy kulturák jöttek létre Kínában. Hosszú idő múlva a földmozgások túlélői újra kiásták a megmaradt kőtáblákat. Az sem kérdéses.e. akik túlélték a pusztítást. hogy az Özönvíz átsöpörve Kelet-. hozzátéve.

A kalpagok díszítései is a hunoktól került a nyugati öltözékekre. Mégis az átírt történelem az ázsiai megjelölésen. tunikáinak. AMI NEM MINDIG AZ IGAZSÁG! A macedón hadvezér.17 3. Az "indogermán" kulturális emlékek egyértelműen keleti. az alacsonyrendű nomád. Ez lett az évszázadokig tartó sötét középkor. Indiában. A Római birodalom bukása után Európa újra visszasüllyedt egy alacsony szellemiségbe. s több várost saját magáról nevezett el. Téves a németeknek és a germánoknak azon állítása. Japánban már hosszú idők óta paloták. vagy a germánok szíjjal összefűzött ujjatlan ruhadarabjainak utánzatait hordja. ami szkíta és káld. A hunok alkalmazták először a hosszú nadrág alatt a fehér pamutból készült alsókat. A klasszikus. hogy a klasszikus kultúrákban fellelhető indogermán elemek az északi népek kultúrájából kerültek délre. bevarrt ujjakkal ellátott kabátot. Sokkal magasabb szellemi szinten volt a civilizáció Kelet-Európában és Ázsiában. csizmáját. Attilát senki sem nevezte Nagy Attilának pedig Rómában nevelkedett. és könyvtárak sorakoztak. vagyis sumír hagyatékok. selyemruhákban jártak. hanem a turáni lovas népek nadrágját. Mai neve Nagy Sándor. melynek a használata napjainkig fennmaradt. és fosztogattak. Európában a hunok és szkíták által rendszeresített nyereg és kengyel lett az általános. Egy 13 évig tartó "világbirodalmat" harácsolt össze. iskolák templomok. Mezopotámiában. turáni törzseket ért. barbár. A nyugat európai félhomályba világosságot hozott a római kultúrába került görög tudásanyag. Ezek az állítások figyelmen kívül hagyják azt a tényt. Az ókori kultúra nem jelentős Nyugat Európában.sumir előzményen alapult. övét. míg Európában földkunyhókban laktak az emberek. Kínában. A folyamatos katonai támadások elől a keletről elvándorolt etruszkok tudására és műveltségére épült a Római Birodalom. az ún.fejezet AZ ELSŐK-HUNOK A TÖRTÉNELMET MINDIG A GYŐZTESEK IRJÁK. . hogy időnként lecsaptak a déli részekre. latinul és görögül is beszélt. végigfosztogatta fél Ázsiát. görög és a latin kultúrát a keleti népek vitték el Hellászba és Itáliába. a végiggombolt. A művelt világ ma mindenesetre nem az ókori mediterrán népek tógáinak. Alexander. Egyiptomban. nagylelkű és művelt király volt. és sapkáját. Az évszázadokig fennálló hun világbirodalom kiváló vezérét. akiknek a "kultúraközvetítésük" abból állt. hogy abban az időben északon legfeljebb torzonborz hordák éltek.

. 10) ". és lovakon nyargalnak. a görögök nevezték ezt a népet. A hunokat a görögök szkítának. II. A Szittya. A hatodik részben újabb írással találkozhatunk: Így szól az Úr: „ Imé. ősidőből való nemzet ez. szavok zúg. a lóháton való nyargalás közismerten a szkítákra jellemző.e. ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni olyan országban. megemészti juhaidat és ökreidet. hanem szkítának. A FÖLDRE KÜLDÖTT. mint a tenger. Az egyiptomi szfinszk ősi neve is HUN. human szavakhoz. ÖN. és nem érted. és nagy nemzet serken fel a földnek végéről! Kézívet és kopját ragad. . azaz "örök időktől való nép" Ennek a támadónak az eredete a teremtés idejéhez tartozik. Minden út a HUNOK . vagy szaka elnevezések. Szellemi örökségének továbbélése minden elkövetkező történelmi időszakaszban tényekkel bizonyítható. homo. nép jön el az északi földről. ban írta. Attilát nem hunnak nevezte Priszkosz rhétor a nála megfordult bizánci tudós követ. a melyekben te bizakodol. erősített városaidat. megemészti fiaidat és leányaidat. és idegen isteneknek szolgáltatok országotokban. és szkítának hívták. A sumirok nem nevezték magukat sumírnak. minden ismeret a HUNOK -nál kezdődik. ungroi-nak. nemzet. hogy ÉN. amelynek megmaradtak tárgyi bizonyítékai. mindnyájan vitézek. hogy itt egy hatalmas szellemi örökséggel bíró népről van szó. De még ezekben a napokban sem teszlek benneteket egészen semmivé. Egy tőről fakadnak A kínaiak hiugnu néven nevezték a hunokat. hanem a KI EN GI kifejezést használták. amely első volt a Biblia szerint is. hogy a hunok a Xia uralkodó család leszármazottai. mit beszél! Tegze olyan. a melynek nyelvét nem tudod. Az Éden őrzői.hoz vezet. én hozok reátok messzünnen való nemzetet. megemészti szőlődet és fügédet. azt jelentik. Ezek nem mások. hiszen a hun szó maga jelenti az elsőt. És megemészti aratásodat és kenyeredet.ahogyan elhagytatok engem. Scyta elnevezés égit jelöl. "Ős időből való nemzet" . HUN. fegyverrel rontja le. Ímé. UNA. Ez alapján a Kínai Birodalom létrehozója a Xia dinasztia hun eredetű volt. fejenként viadalra készen te ellened. Szkítának. szkíta. azt mondja az Úr” (Jer 5. Az Árpád házi honvisszafoglalás népét pedig a kortársak ungarus-nak. oh Sion leánya!” (Jer 6. mint a nyitott sír. oh Izráel háza! " ezt mondja az Úr: „ Kemény nemzet ez. Ez a nép már ősidőktől rendfenntartó /Isten ostora/ volt. ezt a megbízatást örökölte. és ezt folytatta Attila hun király is. A Szkíták a Bibliában A Biblia Isten szerint többször megbünteti "választott népét" a zsidókat (Jer 5. 15-18). HUNGAR a hunok tömege .18 HUNOK Suma Qian az i. A tegezzel és a vitézséggel jellemzett nép ismerős. amely nem a tiétek.sokasága a legtöbb nyelvben az egy hasonló hangzású: UN. a perzsák pedig sakának nevezték. ami annyit jelent. hunnak. 22-23) A kézív és a kopja. A hun szó sumírul embert jelent. Megbízásukat Istentől kapták. sz. maja nyelven elsőt. mint Nimród utódai. s ez igen hasonlít a hindu. ONE. UNO..

a Káldeus Mágia. A Világmindenség szellemi megismerésének módja Platon szerint szintén szkíta eredetű. Tanulmányai során eljutott egy tibeti monostorba. (újabban: elámi) kultúrát. Thálész az első görög filozófus is bevallotta. vagyis a hun. Ha több.e. Innen költöztek. Azt tanították. a Sacred Inspired Writings of the Motherland-ba (Az anyaföld szent ihletett írásai). a ninivei királyi palota könyvtárának egyik agyagtáblájának fordításán alapszik. mint 12000 éves távlatban gondolkodunk. és a fény tiszteletét. a fény és bölcsesség istene a szkíták révén került a görög mitológiába. századtól került kapcsolatba Görögországgal. tanító tanítványává szegődjön. hogy egy olyan indiai rishi. Nem a görögök voltak az első filozófusok. 4000 körül már írással rendelkezett. hogy a szkiták az egyiptomiaknál is régebbiek. s szeretettel. hanem az értelem. Diogenes leírta. hogy a menny a föld. Apollón a Napisten. A fentebb említett európai nyelvcsoportok és kultúrák nem csak a rokonaink. Szkítia az i. az akkori Pártus Birodalom egyik tartományából származott. mint belső világunkban az értelem. rengeteg ázsiai néppel. Ebben a kultúrában nem a hit.19 Mai általánosan bevett ismereteink szerint a kultúra ősnépe a kisázsiai sumír. beszélte az ősi legendás föld. Van egy angolul megjelent könyv: Hans Stefan Santesson: Understanding Mu (Mu megértése . Phitagoras. A legelső tanító nemzetség. Az 1880-as években eljutott Tibetbe. A könyv szerint Mu szigete volt az emberiség bölcsője. korábban nem. vándoroltak a telepesek Atlantiszra és Eurázsiába. Phitagoras is a szkíta Abar /avar/ tanítványa volt.e VII. A mágusok voltak jó néhány nagy görög gondolkodó tanítómesterei. Eurázsia óriási területén a hun-ugorok voltak az első fehér emberek. Valójában Hammurabbi törvényoszlopán fordul elő először a sumír elnevezés. és egész sor látnok. vagyis mesterséges névvel illette a ragozó nyelvet beszélő káldeus népet. A mágusok külön papi törzset alkottak. Mongóliába és Szibéria egyes területeire. a mágus törzs. hanem inkább az elődeink. Szolón . A napkultusz papi rendjét a mágusok alkották. i. az istenek és az emberek egymáshoz hasonlóak. ahol megengedték neki. Oppert a sumír nevet egy töredékes tábla alapján határozta meg. a megismerés áll a középpontban A mágus szó egyik fő jelentése: bölcs. mindent bevilágít. aki még értette. A görög műveltség szinte minden jelentős alakja járt Keleten. Az emberiség természetes egyetemes mágikus tudása az emberré válás óta a bölcsességet az egyik legősibb értékként fogja fel. Platon és Dememokritosz is. és a káldeusok. rendezettséggel és igazságossággal kötődnek egymáshoz. ami a körülbelül 11500 évvel ezelőtt egy özönvíz során süllyedt el. kozmosznak neveztek. Ők adták Perzsiának a tűz. Francois Lenormant 1877-ben megjelent könyve. Hérodotosz szerint a görög kultúrára jelentős hatást gyakorolt a tőlük északra elterülő Szkítia. és még az amerikai indiánokkal is rokonságban állunk. Indiai tartózkodása alatt elkezdett érdeklődni az ősi vallások és kultúrák iránt. 15000-20000 évvel ezelőtt. bölcs tanító származott onnan. De mi közük a káldeusoknak a sumírokhoz? Oppert 1879-ben adta a dél-mezopotámiai turanoid népcsaládhoz tartozó. magas kultúrájú népnek a sumír nevet. Istenük a bölcsesség ura. mind a baktriai. A napvallás a bölcsesség vallása. hogy ismereteinek jó része a keletről származik A görögök a föniciaiktól és az egyiptomiaktól vették át tudásukat. A Nap jelkép. Azelőtt ugyanis a tudósok egyértelműen turáni eredetűnek tartották mind a káldeus. A korai sztotikusok mindegyike Szíriából . őket megelőzték a szkíták. A tibetiek szerint ezek az írások a Csendesóceáni Mu szigetéről származnak. hogy belenézzen az idegenektől elzárt vallásos könyvbe.James Churchward meghökkentő teóriái) James Churchward ezredes angol tisztként Indiában szolgált harminc évig. Phereküdész. A szkíta bölcseket mágusoknak nevezték. Mu nyelvét. amit egésznek. amikor a terjeszkedést az . Elhivatottsága arra indította.

századokkal megelőzte a kard használatát ami csak a 15. "Churchward leírja a Hatalmas Ujgur Birodalmat. akik Mu szigetéről jöttek. ha itt lesz az ideje. mi azonban tudjuk. onnan tovább kerültek Kínába. A népek története tele van visszatérő ősökkel. amelyből bármikor meg tud testesülni. hogy Kína Xinjiang-Ujgur államában 3-4000 éves kaukázusi típusú mumifikálódott embereket találtak. Attila haláláig – felfüggesztette az eretneküldözést. századtól vált meghatározóvá . KÖR ÖSZT TÉNY – kör osztás ténye Ezt a vallást üldözték Szent István királyunk idejében. Érdekes módon a magyar mítoszok nem Attila. Ugyanakkor a szkítákról is köztudott volt az. és tudományos ismereteiből . Csaba visszatéréséről beszélnek. hogy visszatérni csak az eltávozottak tudnak. A szkíta kereszténység nem ismeri más vallások eltiprásának tanát. Ez azt jelenti. Jól példázza ezt az az esemény. Az sem kérdéses. Az ujgur birodalom volt az első. Ennek egyetlen oka van. mint 70000 évvel ezelőtt Hiranypura volt. majd közelharcba bocsátkoztak az ősi magyar fegyverekkel. és arany koporsóba tették. hogy csak lóhátról. A monda szerint Attila holttestét hármas. vas. majd Japánba. Az első szamuráj könyv az "íj útja". szelleme évekig vezette a hunokat újjászületésük útján. A magyarokról az a téves nézet maradt fenn. A vérengzőnek kikiáltott hun király tehát ártatlanok ezreit mentette meg a kegyetlen haláltól. ahonnan a nagák elvitorláztak . Attila a szkíta őskereszténység híve volt.. a muzulmánok Mohamedét. Attila azonban nem ment el. íjjal tudnak harcolni. melyet a Nap Birodalmának is hívtak. . elűzték a nagákat földjeikről.a monostori leírások szerint több. Mi magyarnak nevezzük magunkat. Később az árják sokat átvettek a nagák művészetéből. áprilisi számának fő cikkében arról írnak. mint ahogy az árja népek először feltűntek Indiában. Olyan állapotban létezik. A leírások szerint az íjat csak az ellenség zárt sorainak szétzilálására használták. amikor Attila csapataival Róma közelébe ért. egy tárgyalást követően visszafordult embereivel. 10-20 ezer évvel korábbi. Churchward szerint a Mu szigeti egyik város neve. az. Mit csinálhattak fehér emberek Kínában. minden kétséget kizáróan legnagyobb. de a világ Hungáriának ismeri az országunkat. A történettudomány számára ez a megbocsátó gesztus értelmezhetetlen. alapvető eleme a türelem és a szeretet. A keresztények Jézus visszatérését várják. mint Mu szigetének legnagyobb. mint lóháton. a szablyával a fokossal és az ostorral. A japán yomon kultúrát a sztyeppéről érkezett lovasíjász nomádok igázták le. egyes feljegyzések szerint a harcművészetek részben a sztyeppéről kerültek Indiába. legerősebb és legfontosabb azok közül melynek lakói a Mu szigetéről származtak. hogy lerombolta volna a várost.20 időjárás változása lehetővé tette. Megtalálni azonban még senkinek sem sikerült. legfontosabb birodalmát. és amikor megerősödtek. Az első indiai árják az ujgurok leszármazottai voltak. Térjünk vissza a hun-ugor/magyarokhoz.az nem kétséges. hogy az a főpap aki Attilával tárgyalt. Azok a telepesek lehetnek a magyarok ősei. hogy gyalog ugyanolyan veszélyesek voltak. hanem fia. A temetéséről szóló mondában szereplő hármas koporsó tulajdonképpen három erőréteget jelent. hogy az indiai civilizáció a legelsők között volt a világon. ”. abban az időben? A fehér ujgur őseink ezek a múmiák.. hogy az árják alacsonyabb kúltúrális szinten álltak. hogy a szkíták alkalmazták a gyalogos harcművészetet is. ezüst. A Discover Magazin (USA) 1994. Ahelyett. Ennek a városnak maradványai még ma is megtalálhatók Burmától keletre a Karoline szigetek egyikén. Sőt. mint az előbb ott lakó nagák.

mert én vagyok a Mindenség. és ebből kibontakozva bármikor újra testet ölthet. Ma a hsziani egyetemen (angolul: Shaanxi Normal University) hun kutatásokat végeznek.. a Ram muay.e. A Da-Hszia elnevezés ugyanaz. fény fejedelmet jelent.nemzetségtől. Ezek egyike Attila. Ramajana az indiai mitológia történelem előtti hőse. Napjainkban Hszian (Xian) Kína része. A HUN SASIJÁSZOK kiválóan tükrözik az íjászat ősi megtestesülését. "Ki lő?" ez a sintó gondolkodás alapkérdése. Ilyen testőrsége volt ATTILA királyunknak is. A legújabb kínai elméletek szerint a kínaiak a Hszia.e 600 körül PÁRTUS néven alkotott önálló erős államot. lelki szellemi együttrezgés . illetve a Hszia-államból származnak. a ló hátán szilárdan ül. Ezért kezdik a kínaiak manapság tisztelni a hun örökséget. Kr. VI. a cél én magam vagyok. de ez a Rama nyilazó pozíció is (a név itt is őrzi Ra napisten nevét). a kán pedig kánt. nyila célt soha sem téveszt. A Kárpát medencét hét Ős őrzi. Muay az ősi Siam harcművészet neve. amivel még a Római Birodalom sem bírt. Ezt az íjász legendát őrzi a thai box szertartás. Itt található a híres terrakotta harcosoknak. A sár a fehéres-sárgás Nap színét jelenti. A déli hunok. A zend Aveszta írásokban olvasható huaona mágus papkirálynak története. Valaki lő. A kínai "hunológusok" a magyarokat tartják a hunok egyik leszármazottjának. végén a Szaka Birodalom népei Kínában és Indiában is felbukkantak. a fejedelmet. Ajódhjának a királya. a "Fény Fiát". Ráma páratlan erejű vitéz. illetve Da Xia) államot alapították meg. A célzásra a táltos-révülés módszereit használták. és SASIJÁSZOKNAK nevezték őket. a rituális tánc fontos jelenete a négyirányú térdelő köszöntés. sz. A SASIJÁSZOK számára nem volt fontos hogy lássák a célt. A Ram. aki az ég urát jelképezi. . Ezt a kultúrát őrzi és gyakorolja mind a mai napig japánban a zen íjászat. és összhang. mint a nappali fényben.21 Attila jelenleg fényhullám természetű létformában él. mégis mindig pontosan lőttek. A HUNOK a mitikus sárkányt tekintették Tengrinek. Kínai krónikák szerint a HUN király különleges testőrségét táltos beavatott harcosokból szervezték. azaz a hunok Ázsiában maradt képviselői a hsziungnuk. akkor még Csangan néven nevezték. akik Dahszia vagy Da-Hszia (Daxia. Ram muay. de nem én. mert eggyé váltam a Mindenséggel. valószinűleg ez volt az ázsiai hunok első fővárosa. mint a Nagy Hszia. Kósala országának. HUN nyelven a sárkány. amely átjár bennünket. E hun-pártus birodalom mágus papkirályai keresték meg a megszületett Jézust. akik az elsüllyedt földrészről (Murror Atlant) jöttek. Mi a cél? Nem látom a célt. A hunoktól elszakadt néprész Kr. Rama. de érzem. Mágusokról. de ezt a nemzetséget tartják a kínai források a hunok ősének is. a legendás Csin Si Huang-ti császár agyagkatonáinak a múzeuma is. melyet csak testi-lelki-szellemi összhangban lehet gyakorolni. Sötétben is olyan pontosan találtak. A cél a Mindenséggel való testi.

ami bölcsességet.22 A MAGAROK A "Mah-garok valának a földön abban az időben. Az özönvíz miatt megszűnt a jégkorszak így a Föld nagyobb része lakhatóvá vált. vagy a bolygó tudatosságának kialakítása. a régi főemlősökkel is. 75000 éve azonban a föld népessége visszaesett a fejlődésben. és az egyiptomi kultúra egyik legjelentősebb személyisége lett. s ez a titka a mindenki másétól eltérő szakrális származásunknak. Egyegy félisten vezetésével a Föld több pontján virágzó kultúrák alakultak ki. melyek értelme a kereső számára akkor lesz világos . vagyis magyarság . mikor az isten fiai bemennének az emberek leányaihoz. kik eleitől fogva híres neves emberek voltak. a szellemi fejlődésben. csak kevés emberi lény élte túl. ha megfelelő szellemi szintre emelkedik. Miközben nemzedékről nemzedékre csökkent a félisteni tudatú. Lényege az. Az ember néhány megmaradt mágusa (magura-magőse) révén immár saját magára támaszkodva megkezdte szellemi fejlődését. a mindenség tudatosságát a beavatottak számára. és képességű lények száma. és figyelmeztette a veszélyre leghűbb szolgáját Ziusudrat . melyet foglyul ejtett a fiatal Föld akkori főemlősének durva fizikai teste. a bányászat felügyelője azonban megszerette az embereket hiszen ő volt velük a legtöbbet. Ez a mennyei világokkal való ismételt kapcsolatfelvétel útja. A félistenek tudták. és az embereket sorsukra akarták hagyni. a becsület és a szavahihetőség amiknek együttes neve a "magurság". s a fénylények kiirtására törekedett. vagyis a magyarok az istenek fiai. Thot volt az. Thot táltos volt. és azok gyermekeket szülének nékik. Enki a föld istene. Az Egyiptomi Halottaskönyv egyik képe őt mérlegével együtt ábrázolja. és lélektani töltésünknek.a bibliai Noé-t . ahonnan szétsugározták a kultúrát India és Egyiptom irányába. és harmóniát eredményez. vízözönt idéz elő. sőt még azután is. a küldő félisteni atyák tudásszintjén rezgő emberiség. és visszatérjen a ragyogóbb isteni világba. A csalódott Enlil. és eddigi ellenszenvüket legyőzve hihetetlen erőfeszítést tettek az ember tudatának és műszaki ismereteinek fejlesztésére. mert a teremtett emberek nemcsak egymás közt szaporodtak. addig az emberek szépen haladtak a tanulásban. A természetfölötti tudás feladata volt előkészíteni az embert a magasabb rendű félisteni valóság befogadására. Ezek a ténylegesen létező valóságok kódolt üzenetei. aki a mítoszok szerint a halál után megméri az elhunytak lelkeit. Ez a tökéletes tudást jelentette. Ezen a képen a mérleg egyik serpenyőjében egy halott ember lelke látható. A feladatnak egy magasabb. ezeket mindig az istenkirályok irányították (székur-szaka-saka). melynek lényege a harc az isteni lélek és az állati test-elme között. hanem sokkal inkább egyfajta szellemi minőséget . A félistenek létrehozták Sumírt. Már Ataiszon is éltek magarok. A félistenek egy része visszatér a Földre. Ez elkorcsosult fajtákat eredményezett. hogy a közelgő Nibiru szökőárt. míg az egyszerű embereknek a mitikus teremtésmondák és szertartások szolgáltak szellemük épülésére. a másikban pedig a tisztesség. A pusztulás rettenetes volt. ami fent úgy lent. ám e név mögött nem egy bizonyos törzset kell érteni. A szellem egy magasabb tudatú világ terméke. a legfőbb isten elátkozta a földet. A mah-garok. aki Atlantiszról Egyiptomba költözve közvetítette a maja műveltséget. Ezek ama Mahgarok. hanem engedve állatias eredetüknek. Az. A cél az. hogy legyőzze az állati testből származó késztetést és ösztönt .

a pentatonia. ahogy mi nevezzük magunkat. jó néhányban szkítának vagy hunnak. a tulipános láda és az ősi szavak. Megtalálhatók itt a magyar népdalokra jellemző hangzásvilág. A Napvallás népeinél megtalálhatóak mindazok az alakzatok. amelyek egy része teljesen megegyezik a magyar szavakkal. minták. amelyeket a magyar nép ma is használ. Sok forrásban avarnak neveznek bennünket. . De más népek ma sem neveznek úgy bennünket.23 MAGARNAK NEM SZÜLETNI. HANEM AZZÁ KELL VÁLNI A magyarság lélekminőség.

Minden ami isteni. Rejteki módon mindig erről szól az élet. A Napvallás Az emberek általában lustaságból. Bizonyos határon túl a dogma béklyó. a buddhizmus kasztrendszert és mérhetetlen nyomort? A kereszténység sokkal többet vett át az ószövetségből. amely megronthat. A régi mágus papok tudták használni ezt az erőt. gyógyuláshoz vezethet. és tették amit kellett. és félelmet oltanak a hívekbe. Hogy építhetett a kereszténység Jézusra hivatkozva a középkorban máglyákat. hegyeket tudnátok megmozgatni” . ezért nem is tökéletes. vagy érdektelenségből nem gondolkodnak el az on. sem az iránya nem vezérelt. csak olyan. egyik nép a másik ellenében akar emelkedni. Újra földi paradicsomot hozhatnának létre az emberek. MÉGSEM LÁTTOK” /JÉZUS/ Szellemi segítőm. Nem csak prédikáltak. a szekták tömeghipnózisa is okozhat néha révülést. hanem meghallották Istent. amit tanításként hallanak. Akkoriban a csoda a mindennapok része volt. Pálosz mondta: "Semmi bajom a vallásokkal. Egyik ember a másik fölött. De ezek nem tudatosak.mondta Jézus. Akkor még Isten akaratát a papok nem szavazással döntötték el. az erényt. A pálosok /fehér táltosok/ voltak az utolsók. hiszen a vallások dogmákat tanítanak. amivel rendelkeznek. amely a földi életet is biztosítja. hanem általa személyesítették meg azt a teremtő erőt. ami természetes javuláshoz. A Nap jelentette a ragyogást. A mágusok nem a Napot istenítették. Hogyan eredményezhetett a hinduizmus. hanem kész tényként fogadják el." Pedig ekkora emberanyag többre lenne képes.fejezet A FÉNY VALLÁSA. Ebben rejlik a vallások ellentmondása. hanem amit az égben láttak. és természetes volt az is hogy a templomokban gyógyítottak. sem az erőssége. / vagy talán nem is ezt akarják!/ A vallásos hit. akik ezt az irányt követték a pilisi központjukban. mint a gőzgép. azt valósították meg a Földön. sok fölösleges munka és kevés hatékonyság. Erejük csak véletlenszerű. mint Jézustól. extázist. írthatott ki népeket és kultúrákat? A HATALOM maga a kísértés. A vallásokat emberek foglalják rendszerbe.24 4. a mindenséget kitöltő . ”Ha annyi hitetek lenne. örök és csak az emberi változik. ezért nem tudják kihasználni azt az erőt. A MÁGIKUS GONDOLKODÁS ”SZEMETEK VAN. mint egy mustármag.

ten alakja is van /tenni/ Innen a turáni nyelvekben tenno. Én vagyok. ahogy a magyarok az Istent Istennek hívják. csak megadok néhány kulcsot. magar fejedelmek és királyok az Ég fiai voltak és ennek szilárd tudatában uralkodtak. mint teremtő erő volt fontos. A világ nem úgy működik. erő. A napvallás papjai. az Önvaló. fejedelmi családokból származó tudós orvosok. tana. A magyarul tudó ember ezt könnyedén olvashatja olyasminek. A mindenkori sumír.25 isteni KI-áradást. a Nap éltető ereje. . az megvilágosodik. amikor a tudat nem a testtel és elmével. A napkultusz a Nap fényének tisztelete. és rájön az igazságra. Hiszen IS-TEN mindent magában foglal. mint " Az Ég Ura " Aki komolyan akarja. Az alkotó tesz igénknek. A teremtés virága 6 + 1 tér világot jelöl. mágusai. Aki nem akarja érteni az meg úgy sem érti ha köteteket írnék is bizonyításképpen. hanem tisztában voltak a fény. ha van benne íz. hanem éppen ellenkezőleg: "látom. hol a bizonyíték? A bizonyíték minden népnél mást-mást jelent. íze van az ételnek. ám ha rossznak akarjuk látni. Nem imádták. ejtik.jang) Egy pont körülötte egy kör (magasság és mélység) a MAG és az Világmindenség. ÖSTEN/ Azt. hisz nem lehet elrejteni semmit előle. akkád. Tehát Isten szó jelentése ennek alapján: a végtelen erő. hanem tanítottak. Senkit nem akarok meggyőzni semmiről. hatalom. Tenmagam a régi magyarban. Nem hitték. hogy "hiszem. hogy újra feltehessék a kérdést. amitől az egyéni éntudat is függ. Tehát a magyar Isten szó egy olyan magas vagy mély állapotra utal. hanem valami magasabbal vagy mélyebbel. hogy SáTáN? Be kellene látnunk végre. Akkor még természetes volt. az megértse. annak működésével azonosítja magát. Aki keres. Erdélyben egyes helyeken a "ten"-t az én megfelelőjeként használják. tanjuk. az Erőt. ha hiszem" ! /tudom/ Isten a kettősség ereje (jin . A bolygók állását. akkor rosszá válik. hogy az egyszerű pásztor is tud róni. vagy azt. ha látom". akkor az is lesz. amit ha mi jónak látunk. A feltalált bizonyítékokat a történelem folyamán általában eltüntették. hatalmas férfi. hogy aki t érdekel. Vajon mit lehet kiolvasni abból. szkíta. Akkor jó minden. az talál. hogy a vagy-vagy szemléletet ideje felváltania az isis szemléletnek. A sumír. de tudták. a gyógyítást. Nincs jó és rossz. A mai magyar is mondja. akik nem butítottak. asztrológusok voltak. hanem ismerték és tisztelték a természetet. a beszédnek. a természet változásainak törvényeit a taitosok /táltos/ tanították. asszír városok központjában lévő lépcsős templom nevét az ékírások alapján a sumerologusok ziggurat-nak olvassák. "tenmagad". azaz fejedelem. avar. hogy iSTeN. Ennek alapján érdekes. a holdszakok hatásaival. hogy isteni célt valósítanak meg. Ezért lett a Nap a teremtő Isten jelképe. hanem csak erő van. hun. hogy "STN"? /ÖSTAN. pártus. a meleg éltető erejével. a mélyebb Én. Nem a Napot és a Holdat imádták.

hogy a piramis csúcsa nem mint a központ. felfelé futó háromszög. Az ősi államrend is ennek alapján szerveződött. mint a lefelé ható erő. Az isteni ősök kétféle megjelenési formája: A fenti világ és a lenti világ egymással teljesen azonos. és a központi. a kündü vagy kende (kendős). Így EGYséges. A fény és árnyék (ármány) Oziris és Set (setét) Ezen belül megvolt a női jelleg is. ez a teljesség. Ez a 12 + 1 szertartás résztvevőinek száma. Így tud megnyilvánulni a szellemi világ. az alvást az ébrenlét. Ezért beszélünk fehér és fekete hunokról és azon belül mindig kettős fejedelemségről. Attila és Buda. Ugyanarról a népről van tehát szó. a ténylegesen uralkodó fejedelem. hanem középen az összhang megteremtésében van feladata. HA HELYTELENÜL. EZ ADJA A PIRAMIS FORMÁJÁT. és így tud teremteni az anyagi világ. a másik a szellemi irányító: Hunor és Magor. A PIRAMIS EFFEKTUS A piramis földi szemmel nézve. csak a középpontra kell figyelni. AMELY EGYSÉGE A FELFELÉ MUTATKOZÓ ÖTÖDIK CSUCS. az lent) Ez így duplán HATásos. ezért az előbbiből. a magyarok a tudás népe. s ez a kettő a lehető legszorosabban tartozik egymáshoz Kettős fejedelemség. Ez a kettősség. A NÉGY ŐSELEM. A PIRAMIS NÉGY SARKA. A kettős fejedelemség megfelelt a magyarok vallási rendszerének: a Teremtő Isten megfelelője a társadalomban a szakrális uralkodó. akár a nappalt az éjszaka. A mindenség látásmódja szerint. fentről látszik az összetartozás. A négy sarok. A gyula volt a törzsszövetséget összetartó égi hatalom vagyis a Hadak Urának földi megfelelője .26 Ez a világnak virága. Mágikus szemlélettel felülről nézve a piramist. a SZELLEMI ÉS ANYAGI VILÁG (ami fent. a természetből is ki lehet indulni. A jin-jang kettősége: Az ellentétek ereje mozgatja az Világmindenséget. vagyis a magyarok". OLDALRÓL SZEMLÉLJÜK (FÖLDI LÁTÁSMÓD) akkor a felülről lefelé ható hatalmi erő jelképe tűnik elő. hanem észre kell venni. hogy a hunok vagy a magyarok jöttek-e először a Kárpát-medencébe. Egyik a harcos. az ötödik elem között. Ebből a működő jelképből is látszik. A kérdést nem aszerint kell feltenni. A magarok a MAG őrzői Minden krónikában szerepel a következő állítás: ''a hunok.A táltos hitet az élet és a halál. hiszen a "csúcs" lényegében a középső MAG. ennek a tükörképe a párhuzamos világ és így együtt adják a teljes világegyetemet. A Hunok voltak a béke őrzői. a földi élet és a túlvilági élet egysége jellemezte. azaz a négy elem. elnyomás jelenik meg. . ha valaki az emberi létet meghatározó törvényszerűségeket akarja kutatni. hogy itt egyfajta küldetésrendszer váltja egymást. mint az.

fejezi ki. a hideg és meleg. HOGY A MAGASSÁGOT MEGTALÁLJUK . hanem eredetileg piros és zöld. s formálni a világot. Az ellentéteket nem lehet oly módon jónak és rossznak mondani. ezért a jó és a rossz sem létezhet egymás nélkül.. Sokan a büntető és jutalmazó Istent gondolkodásukban behelyettesítették a "Karma" szóra.Egy régi kis cipőbolt mindkét oldalára egy-egy fényes nagy új cipőbolt nyílott. visszajelzések jönnek. egymásba átalakuló. A világon minden folyamatos változásban van. de ha megtanítod halászni. ami rossz nekem"! egy ilyen kijelentéssel mindenki egyetért. szívből gyűlölöm a rosszat. A . Az hogy mi a jó. A magasság és a mélység a MAG. nem befolyásoló szándékkal nyúl bele az ember a folyamatokba. Minden.27 A jó és a rossz-olyan mint egy mérleghinta. hiszen én azt szeretem. A "jin-jang" jel feketéje és fehérje nem a jó és rossz ellentétét jelenti. avagy sem. Minél jobban belesüllyedünk az anyagba. vagy rossz.legolcsóbb cipők". hogy nem tud ellent állni az ártó erőknek. Egy ősi mondás szerint: ha egy éhezőnek adsz egy halat. csak nézőpont kérdése. vagyis komplementer színek a férfi. Az ellentétes erők ezért egyre jobban kitolódnak a mérleghinta szélei felé. melyeket helyesen értelmezve kényszer nélkül eldönthető. Minél több a gonoszság. hogy hasznos volt-e. A kis bolt ennyit irt ki a táblájára "BEJÁRAT". ami mindenkinek jó lenne. és minden irányba azonnal kiterjeszthető a szükséges erő. annál több jóra van szükség. A bosszút a gonosz erőt ártó szándékkal csak megerősítjük -1 -2 = -3 ártó erőt csak pozitívval gyengíthetjük -1 +2 = +1 Ezért tanította Jézus. Minél mélyebbre süllyedünk. A középpont megtalálásakor lép fel csak az egyensúly.MÉLYRE KELL ÁSNI A jóság veszélye.os és a MAG –ma. annál inkább meghatározódik mely oldalon állunk. A természetet megfigyelve sehol nem találunk ellentétet. Mi a karma ? Amit a sors AKAR MA (megint itt a MA kifejezés). csak harmóniát. Tökéletes jó vagy rossz csak a romantikus filmekben létezik. hogy a koldulás "jó üzlet". Minden hatásra ellenhatások. Ha pénzt adsz egy koldusnak. ezért behódol.. amit teszünk. a harmónia és akkor már csak segítő. A középpontból irányítható. hat a világra. és viszont. a másik kiírta nagy fényes betűkkel ". mint a nappal és éjszaka. egyre nagyobb ellentéteket eredményezve. AHHOZ. a tett. hogy a rosszat megpróbáljuk kiirtani. A kereszténység kétezer éve nem múlt el nyomtalanul. mert a Világmindenség egyensúlyra törekszik. A "jó" és a "gonosz" fogalma: Az eredeti megfogalmazás feltehetőleg az egyénre vonatkozik: "Rossz az. akkor el tudja magát látni.. igazából a koldust csak megerősíted abban. A létezés utolsó fázisa az ellentétek egymást nélkülözni nem tudó. mert akkor a jó is megszűnne. Nincs olyan jó. A természet szabályozza a cselekvéseket.és a női erő harmóniáját. pedig igen távol áll a valóságtól. az másnap újra éhes lesz. ezzel csak saját lelkiismeretednek teszel jót. "Igen. egymást folytonosan létrehozó és kioltó körforgásban ölt testet. "legjobb cipők". A hatás magához vonza az ellenhatást. melyet két létező közösen alkot. Magasabb szellemi szintről nézve látható az összefüggés.dobd vissza kenyérrel. annál erősebben akarjuk az Istent játszani. hogy ha megdobnak kővel . ha nekem jó valami". Az egyik kiírta nagy fényes betűkkel. . és így akaratlanul is a rossz segítőjévé válik mint az áldozati bárány. és ami nekünk rossz abból mások hasznot húzhatnak.

a fény elérése. A mágikus hiedelemrendszer végtelenül egyértelmű volt. A misztikus Isten az ellenőrizhetetlenségbe. hogy hinni kell. MAGASSÁG ÉS MÉLYSÉG ISTEN A KETTŐSÉG EREJE. ÉS KIMOZDUL . hanem ha megtanítják hogyan kerülhetik el. nem pedig gondolkodni. megfájdul a lába . segítségnyújtás címén be lehet e avatkozni a mások életébe. nincsenek kézzelfogható tulajdonságai.28 Karma szó jelentése: visszahatás. a kicsi sohasem tanulna meg járni sem. beáll a sorba. s megoldódik a helyzet. akkor meg találja a segítségnyújtás olyan módját. és testi. Ha állandóan ölben vinné. mert akkor megütné magát. hogy a vonatnak vissza kell térni az eredeti vágányára. Ha belerúg valaki egy kőbe. nem tud szembeszegülni vele. mert a kő büntet. Nem az a segítség. A szó hagyományos értelmében. Az élő Istenről beszélt. amit az ember tesz. nehogy elessen. és nem "gyűlöl". A jó szülő ehelyett figyeli és elrakja az útjából a veszélyes tárgyakat. vagy a környezeti katasztrófákon. Legfontosabb célja a harmónia megteremtése. időben előre gondolkozik. A gyógyítók a legnagyobb gondot akkor okozzák. nem akarja az fekete mágia. ne ragaszkodj semmihez. hat a világra. semmivel sem több. hiszen a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve Nem érdemes úgy megmenteni valakit a száguldó vonat elől. álszentség csak a sötétség hatalmát erősíti. Harcművészként: "Ne legyen kedvenc fegyvered. egyre nagyobb kétségek gyötrik. a merő elvontságba. bútorokat. ahelyett hogy arra figyelmeztetnék mire utal a kialakult betegség. ahogy a szülő segíti gyermekét. Ha úgy történik beavatkozás. Maga mögött hagyja világi kapcsolatait. Ha a vonatsínen álló ember mellé állunk. HA MEGBOMLIK EZ AZ EGYSÉG. a KÖZÉPPONT elérése. annál nagyobb árnyékot vet. mert mindent néven nevezett. mert akkor önpusztításba torkollik a dolog. ami nem igényel közvetlen beavatkozást. akkor csak fölösleges áldozatot vállalunk.tiszta tudattal kell cselekedni. Természetesen az események után nem szabad arról megfelejtkezni. ami az emberi gondolkodás korlátozására és megzavarására törekszik. Hűvös fejjel. miközben önmagában vívja a jó és rossz harcát. hogy mindennek oka van. megfoghatatlanságába menekül. hiszen áldozati bárányként a kiszolgálójává válik. hogy az illető nem tudja. A mágikus és a misztikus világszemlélet ellentéte. A szellemi világ megértésekor a mágus kezd egyre kevésbé "emberséges" lenni. de mindennek legyél a mestere!" Az egyetemes összefüggések megértése révén a mágus többé nem háborodik fel az éhezők éhségén. A túlzott jóság. már nem "szeret". lelki vagy szellemi síkon milyen változásokra lenne szükség. hogy a sorsát átvállalja valaki. De ha valaki a térben felülről lát. de az tanulságosnak kell maradnia a megmentendő ember számára . A cél a középpont. hiszen a tan tölti be lényét. Minél jobban eltávolodik valaki ettől a középponttól. nem kéri. ezért tanítják azt. A be nem avatkozás nem közömbösséget jelent. amikor megoldják a beteg gondját. hanem olyan segítséget. ha megoldják a problémát. Mivel nem szüntetik meg az okot magukra veszik páciensük karmáját.de nem azért. Meggondolandó. Elég egy váltót átállítani. Olyan mesterkedés ez. mivel tudja. Mindennel. Ám a misztikus Istennek. érzelmektől mentesen . A legjobb szándékkal is lehet nagyon ártani. a világ pedig visszahat rá. Sajnálkozással nem megyünk semmire.

MINÉL JOBBAN ELTÁVOLODIK A KÖZÉPPONTTÓL. Egy idős földműves öreg lovával. lehagyták a listáról. Nem úgy az idős ember. Az anyag a világunkban uralkodó szükséges rossz.29 A KÖZÉPPONTBÓL. ő ismét ezt mondta:. Egy napon a ló elszabadult. amelyből a teremtő erő kiárad. a legalacsonyabb pedig az anyagi valóságot átható életerő. A SUMIR BIBLIA IGY IR A „KI”. és eltörte a lábát. A szellem azonban visszavágyik a teljességbe. így jön létre a folyamatos változás. de az arányuk. és besoroztak minden hadra fogható fiatalembert. ANNÁL ERŐSEB EZ AZ ELLENTÉT A jó vagy rossz . csakhogy az EGY nem fizikai valóság. és dogmákban gondolkoznak. akkor háttérbe vonul. de a súlyos föld. az anyag lefojtja. Négy alapelemből épül fel minden. hogy a lélek eltávolodott az EGY-től.nek nevezett istenség. a NAPBÓL ÁRAD MINDENKI-RE IZTEN ÖRÖK TÜZÉNEK FÉNYE ÉS ÉLTETŐ MELEGE. Az anyag önmagában csak lehetőség. az kezében tartja a teremtő erőt.Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná ezt megmondani? Amikor az idős ember fia megpróbálta betörni az egyik musztángot.nézőpont kérdése.Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná ezt megmondani? Egy hét múlva a ló visszatért a dombok közül egy ménes vadlóval. Az ősi egység fokozatos felbomlásának eredménye az anyagi világ sokrétűsége. AMI ÖRÖKÖS KÜZDELMET JELENT. AKKOR JELENTKEZNEK AZ ELLENTÉTEK. Szerencse volt ez. Történt egyszer réges régen. amellyel isten ruházta fel az anyagi világot. A világlélek szelleme életet önt minden testbe. s eltűnt a dombok közt. és a sűrűségük változó. és amikor a szomszédok a földműves szerencséje miatt örvendeztek. és ezek összessége az ötödik elem. és így sohasem szabad. Ha kell. mert nem látják a másik szemszögéből a dolgot. vagy szerencsétlenség? Ki tudná ezt megmondani? Az emberek vérre menő vitákat folytatnak csak azért. Ezért nem bántják. A szellemnek több szintje van a legmagasabb rendű a tudatosság . a földjén dolgozgatott. az idős ember csak ennyit mondott:. Amikor az idős földműves fiát a törött lábával meglátták. aki csak ennyit szólt:. Minden anyag egy magasabb forma ősanyaga. A szomszédok megint sajnálkoztak. minden kőben benne rejlik a szobor. leesett a lóról. sohasem látható. csak le kell szedni róla a felesleget. inkább tartanak tőle. ANYAGGÁ LETT IGY A „KI” MELYET IZTEN AKARATA GYÚRT EGYBE . hisz pl. és aki ki tudja szabadítani ezt az ötödik elemet az anyagból. Ez abból fakad. Az öt elem alkotja a testeket. Mégis mindenütt jelen van. mikor üt vissza. Ez az a kútfő. Amikor a szomszédok kifejezték sajnálatukat a szerencsétlenség miatt. Ha a fény harcosa nem harcol.Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná ezt megmondani? Néhány hét múlva bevonult a hadsereg a faluba.ről IZTEN ÖRÖK TÜZET GERJESZTETT MELYNEK EREJE A KI-ÁRADT AZ ÖRÖK TÜZBŐL LETTEK A NAPOK ÉS ÉLTETTÉK A VILÁGOSSÁG VILÁGAIT IZTEN NAGY AKARATA SZERINT. Ezért sohase nem tudhatják. akkor használja az erőt. A bölcselet szerint minden jóság forrása és a világ teremtője az EGY.

aki az isteni erővel azonosul. saját szolgálatukra teremtették az embert. sőt még a mai vallásokban is fellelhetőek nyomai. örömükre. Az égi származás jellemzői a csúcsfej. lehetővé téve szellemük fejlődését is. Ha KI -etlen a táj. görög. akit napistenként tiszteltek. Ez a hitszemlélet erős befolyást gyakorolt később az egyiptomi.es számmisztikát őrzik. Chi. A Nap. római és egyéb társadalmak vallására. Később az istenektől származó emberek lettek a földi uralkodók Bennük a nép továbbra is tisztelte isteni származásukat. a magas termet. Ez is véletlen? A NAPÚT -nak is 12 állomása van. Innen ered az „égi vér” kifejezés. hogy az istenek a saját szükségükre. amit ráaggattak a nemesi osztály tagjaira is . akik segítették. és a fénnyé válás. Magyarul Kiáradást jelent. ahogy a 12 földi isten beszélt egymás között pl. A királyi többes innen ered. továbbá a szertartás vezetője. a kínaiak lágyítva. Japánul ma is KI-nek nevezik. a világszellemet. Ő jelentette a teremtő erőt. és tanították az embereket. gyönyörű. más nevekkel.Bár mostanra a legtöbbeknek már semmi köze az égi származáshoz. Minden mítosz 12 istenről beszél. a Bibliában: teremtsünk embert a saját képmásunkra . A KI-es táj viszont élettel teli. A 12 FÖLDI ISTEN a legtöbb ókori nép legendájában megtalálható. MAG ŐS = mágus. A sumirok hitszemléletéről sokat tudunk a megmaradt ékírásos agyagtáblákról és a kő sztélékről. teremtő erőként fogható fel. Egyiptomban KA volt a neve.hibásan kékvérnek értelmezve.30 A KI lett a Világmindenség éltető ereje az anyagi világban. a hat ujj.genetikai beavatkozással. A földi istenek tanították az embereket a élethez szükséges dolgokra. Ez ideális esetben 6 nő és 6 férfi. A mágikus szertartások is a 12. Ők lettek a tudás. A napkultusz a Nap és a Fény tisztelete. a japán császár. Egy fő isten volt mindig. Napjainkban ilyen pl. a MAG őrzői . és ők hozták létre az emberi civilizációt. de néhányukat beavatták saját tudásukba. de azonos tartalommal egészen a vízözönig.nek ejtik. a Teremtő Isten jelképe. akkor nincs benne élet. A sumirok meg voltak győződve arról. A Nap éltető ereje. A körben mindig 12 személy tartózkodhat. Jézusnak is 12 tanítványa volt.

A fénnyé válás helyett a testet mumifikálták. Némi különbség azért volt.Nagyon fejlett műveltséggel. az egyiptomi korona. A csúcsos fejforma helyett fejtorzítást alkalmaztak. Ezt volt hivatott elrejteni a magas korona. Ebből ered több nép csúcsos sapka viselete. . vagy a püspöki süveg. vagyis a csillagvilág küldötteitől származik . ezért már csak külsőségekben próbálták utánozni nagy elődeiket.31 Az elveszett ősi tudás az istenektől. és intelligenciával rendelkeztek. hiszen Isten képmására teremtette. vagy kucsma. A későbbi nemzedékek egyre jobban eltávolodtak az eredettől. mint a fejformájuk ami csúcsosabb volt. Úgy néztek ki. de ebből ered a magyar süveg. mint a mai ember. és csúcsos sisakot viseltek.

A szellem fogalmát sokan keverik a lélekkel.32 A hat ujj megtalálható ősi szobrokon. tudományos és vallási vezetőink a régi rendszerből visszamaradottan nem attól félnek. Japánban a mai napig a nemesség jelképe a hakama nevű bő nadrágszoknya. Az emberek tudták. szkíta. Nem véletlenül nevezték az ókorban a filozófiát a legnagyobb tudásnak. a tiszta szellem készen érkezett a Földre. hogy tömegmozgalmak vannak. Abban az időben nem léteztek még vallások. Ebből alakult ki a nadrág. illetve. amelyet később csizmába gyűrtek. hogy részei a természetnek. Istenből. skót viselet). bizonyos határon túl a dogma béklyóvá válik.a mai Japántól délre az égi jármű leszállóhelyének a MU szigetének is nevezték. római. Hiszen a mai politikai. hogy az emberek már nem hisznek el mindent a hatalom kézbentartóinak. a tudományok tudományának. hanem attól. csikós gatya). ez inkább egy természetes hit volt: A TISZTA TUDÁS. japán hakama. Nem véletlenül volt Jézus egyik első ismert kijelentése: "alakítsátok át a gondolkodásotokat!" . és önálló egyének kívánnak lenni: vagyis GONDOLKODNAK! Elindult egy folyamat. vagyis maguk is istenek. Az ókorban még a férfiak is rövid szoknyát viseltek (görög. cseppek a mindenségből. amit Alanti világként nevezték az istenemberek. A Csendes óceánban elsüllyedt szigetet . mert lovagláshoz az célszerűbb volt. A napvallású lovas népek viszont hosszú nadrágszoknyát ( a sumir. ami a gondolkodás kezdetét eredményezte. Volt egy másik nagy sziget is. Az ősi tudás. A világfelfogás kérdése. de a magyar koronázási paláston is. igy a legendák Atlantisként ismerik.

csengtek a pengék. és a tömeget ez az erő már nem érinti meg. ha felborult a harmónia a király háborúba hívta őket. és a szerzetesek hadba szállottak. Tainto a Tanitók tudását őrizte Thot jelképét a daru madár alakját /ibisz/ őrzik nevükben a Druidák-Daruvid-dru vid. tanítók. Amikor még ezt tudta a régi ember. azaz nyitott Tátos-Taitos/Tajtos/ Táltos. A tudás őrzői egyszerre voltak gyógyítók. A Táltosok tudását a fehér táltosoknak is nevezett a magyar pálos rend őrizte meg a legtovább. Ha zavar volt az erőben. hanem kardot kötöttek. fejezet A SZERZETESEK Aranysólyom jelképezte a megvilágosodottakat Az Őstudás (taiki) mindig egység volt az EGY tudása. A tudás a Mag őrzőit sokfélekép nevezték. vagy a tojással is. harcművészek és tartották a kapcsolatot a szellemvilággal. A pálos szerzetesek Az Árpádházi-királyok alatt nem csupán Isten dicséretével és magányba vonult ájtatoskodással töltötték életüket a pálosok. Aranysólyom jelképezte a megvilágosodottakat. amit odafönt láttak az égben. csillapíthatja éhünket. de jelentésük mindig az eredetre utal: Magos-Magős-Mágus-Magor Tudó-Thot-Tát/kitátja a tudás felé önmagát. A szerzetesek azt valósították meg életükben. Ezt az örökséget nem lehetett megbontani. átsütve egy teljesen más íz minőséggé lényegül át: rakott krumplivá. Mióta szétesett a tudás nincs EGY-ség. csak akkor kapunk tiszta fehér fényt. Megharsant a kürt. vagy sülve.33 5. Ha egy prizmán színes fényeket vetítünk keresztül. Ha a burgonyát megesszük főve. és nyakon öntjük tejföllel. akkor volt a földön aranykorszak. Ha ezeket megfelelő arányban összerakjuk. ha minden szín megvan benne. Ugyanúgy tehetünk a kolbásszal. mert akkor már nem ugyanaz lett volna. .

34

A kulcs ehhez a mában élni ez az ATMA, valamint az IMA. A révülés, a meditáció az ÚT. A megvilágosodás az állandó KAPCSOLAT. Ehhez kell VÁLLALNI a feladatokat! A szerzetesek az aranykor a történelem előtti idők emberének örökségébe léptek. A „régi ember hagyatékát” őrizték. Ezek az emberek egy személyben voltak harcosok, papok, gyógyítók és tanítók. A pálos rendben követelmény volt az egészséges fizikai test, magas termet. Szépnek, nemesnek és erkölcsösnek kellett lenni. Ekkor még erény volt a testi erő, a harcedzettség, és a fejlett fizikum. A lelkierő, a kitartás, a bátorság a szerzetesek sajátja volt. A keresztény szerzetesek hozták be divatba, hogy mindent szenvedéssel kell megélni, s egyetlen fegyverként az imádkozás maradt számukra. Elfeledve azt, hogy „segíts magadon az Isten is megsegít”. 1356-1360 közt Nagy Lajos magyar király hadaival négy évre körülzárta az itáliai Velence városát, azért, hogy rákényszerítse, adják ki Remete Szent Pál holttestét, aki Egyiptomban, a Királyok Völgyében hatvan évig élte szent életét, befelé fordulva, a lélek útját keresve. Remeteként Székúr fáraó sírja fölött meditált. Fontosnak tartotta Lajos király, hogy a szent holtteste is Magyarországra a Pilisbe kerüljön. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet egy el nem bomló holttest őrzésére hozták létre. Egy másik Pál holttestét vigyázták, A Pálos hagyomány szerint ez Pálosz, Szkütosz szkíta király fiának romlatlan, épen maradt holtteste volt. Szkütész király után nevezték a magyarokat egészen a XVII. századig szkitáknak szittyának, ahogy a hunokat is. Mátyás királyunk mindig egy titokzatos szent Pálhoz imádkozott. Ennek a sírját keresték a Pilisben a pálosok is, és ez volt a névadójuk is egyben. A görög történeti források sokat értekeztek a scytákról, az égi népről mert ők voltak a világ legrégebbi népe. Diodorosz történetíró írja le, hogy Szkütész a szkita nép őse azonos Nimróddal. Szkütésznek két fia volt Naposz és Pálosz. Pálosz kapta az európai királyságot, őt temették el a Pilisben. Pálosz csakúgy mint Attila királyunk, jelenleg hullámtermészetű fénylő létformában él a Pilis hármas barlangjában. Ez jár át bennünket, és ebből kibontakozva bármikor újra testet ölthet. Ős Pálosz az, akitől rengeteg ismeretet kaptam. Ha hét gondolat eggyé válik, Ha hét szív egyszerre dobban, Ha hét dob egyszerre szól, A hegyek leomlanak, Ez a látomás arról tudósít, hogy hét beavatott, hetedszintű beavatással egymásra hangolódva, megnyithatják a hét Ős erejét. Pálosz mágusai, akiket később táltosokként ismert meg a világ, az Orion csillagkép mintájára piramisokat és alagutakat építettek a Kárpát-medencében az. A piramis formája termelte és befogta az erőket, az elektromos részecskéket oszlopba, örvénylő formába rendezte. Ez a fénysebességnél gyorsabban terjedő erőt hozott létre. A piramis számos rezgéshullámot hozott létre és így vált lehetővé, hogy a különböző fejlettségi szinten lévő tanítványok a szokásosnál magasabb fejlettségi szintre hangolódva rezegjenek. Ez növelte mentális erejüket és aurájukat, és az elektromágneses mezőjüket. A szerzetesek erőteljes felkészítést is kaptak, amely lehetővé tette számukra, hogy tudatukat magasabb szintekre emeljék.

35

Az életerő magasabb szintjének következtében a szeretet rezgése felébreszti a telepátiát, ami lehetővé tette a tanítványok számára, hogy megtapasztalják rezgésszintjük ideiglenes megnövekedését. Ezt a rezgés használták levítációs utazásaikhoz. Dobogókőn még látható egy ilyen „utazó kő”. Ilyen szintű felkészüléssel elérték, hogy békében és harmóniában éljenek, és mindent tiszteljenek. A megtapasztalt rezgésszint állandóvá vált. A legfejlettebb szerzetesek magas rezgésszinten maradtak. Tudták a tudatukat térben és időben utaztatni. Látták a születéseik láncolatát, ami eljutatta őket idáig. Ezek a szerzetesek látták és érzékelték a negyedik dimenziót, az ember fejlődésének következő fokát a megvilágosodott szuperlények világában, akik már túlléptek e fejlődési fokon, és hozzájutottak a tudáshoz.. A valóság különböző szintje között kapcsolat van. A fizikai szintet, ami a legnyilvánvalóbb, elemezni lehet a mi korlátolt érzékeinkkel is, igy megismerhető az igazság az általunk nem érzékelt többi valóság szintről. Azok a beavatottak, akik megtapasztalták a következő dimenziót, visszajöttek, hogy szeretetet sugározzanak, és meghozzák a tudást az alsóbb szinten lévőknek. Ez a saját tapasztaláson alapuló tudás magabiztosságot sugárzott. Mindenki megtapasztalhatta, hogy a Mindenség számos szintből áll. A Kárpát-medencét olyan sikerrel hangolták be erővonalakkal, és erőkúpokkal (pilisi hármas hegy piramisai), hogy még a jégkorszakban is voltak itt termőföldek. A jég olvadása után innen népesítették be újra a Közel-Keletet. A Kárpát-medence ezért is lett a történelem folyamán irigyelt hely. A jelenlegi környezetromboló gazdálkodás eredményeképpen kezdik ezek az erővonalak elveszteni hatásukat. Egy újjáéledt táltos tudású csoport lenne képes újra behangolni ezeket az erőket. A Föld szempontjából is életfontosságú lenne, hiszen itt van a föld szívcsakrája is a Pilisben A középkorban újjáalakult pálos rend a fehér táltosok jó ideig hatékonyan látták el a feladatukat. Boldog Özséb alapította a rendet, aki esztergomi érseki kanonok és a Szent István Lovagrend Nagymestere is volt ,tehát harcos szerzetes. Amikor a tatárok Esztergom alá értek, Özséb és szerzetestársai nem hagyták el a várost, és megvédték. A Mohácsi vész idején a magyar sereget Tomori Pál kalocsai érsek vezette. Tehát nem volt ritka, hogy papi személyek egyben kardforgatók is voltak. Kik védték meg 1526-ban a visegrádi fellegvárat a töröktől? A pilisszentlászlói pálos szerzetesek. 500 pálos szerzetes sikerrel szállt szembe 150000 törökkel. Ezek a szerzetesek jártasak voltak az íjászatban, és a kardforgatásban. Igaz, nem a római egyház szabályai szerint éltek, hanem az ősi keleti tanokat követték. Attila fővárosának Szikambria (szik-szikra, ) romjain, Jézus hagyatékát őrizték. A szerzetes jelöltnek a rend tagjai között egy év próbaidőt kellett eltölteni. Csak ezután kaphatott beavatást, melynek során egy sötét barlang mélyén lévő kőkoporsóba kellett feküdnie. Ha a jelölt belső fénye nem teremtett világosságot, nem lehetett a rend tagja. A pálosrend nem a szokásokon, és dogmákon alapuló rend volt. Csak az lehetett tagja, aki látta mi történik az égben, és utána azt valósította meg életében, amit odafönt látott „Ami fent az lent”! Thot. Az ősi igazság mindegyikük tudatában élt: „Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis.” (Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani!) A táltos papok a Napban, majd Jézus urunk e világrajövetelét követően benne tisztelték Istent. Vallották a természet elemeinek erejét és az egyistenséget az Atyában, Anyában és a Fiú Istenben, Jézusban. .Nemcsak beszéltek Isten országáról, de élték és cselekedték is azt. Vizet fakasztottak és hegyeket mozgattak meg mint Szent László. Az eredeti szentháromság szerint központi szerepe volt életükben a nőnek, az anyának.

36

Egyenrangúként vettek részt a mindennapi gyógyításokban, és szertartásokban az Aranyasszonynak nevezett mágikus tudással rendelkező nők is. Gyógyítottak, halottakat támasztottak fel mint Szent Margit, Szent Kinga,. Közvetítették az egyetemes emberi értékeket a nemzet, és azon keresztül más népek felé. Haláluk után pedig temetkezési helyeikből még nagyobb gyógyító és csodás erő sugárzott ki, mint amit életükben árasztottak. A Világmindenség évmilliókig központi szerepet játszott az emberiség kultúrájában. Az ókori Szkítia, a Kárpát medence és Közép-Ázsia népei a természetvallások, a csillaghit magas szellemiségű hagyományait alakították ki. Hogyan gondolkodtak eleink a Világegyetemről? A misztikus vallások előtti kor népeinek tana az istenről s a világról az ősvallás a világtan és istentan, világ-tudat és isten-tudat volt. Nem valamiféle misztikus, felfoghatatlan isten, hanem a valóságos, a legjobb meggyőződéseink, a legbelsőbb tudásunk egységes élő szervezetté való szerveződése. A Napistenhit az ősi emberiség őstudásának kifejeződése. A bennünk élő csodálatos, mágikus erő egy olyan világerő, amely a világűrt mint csodaerőt,mesebeli szépségűnek mutatja ma is. István király azonban az ősi erőnket adó eredeti keresztény hitünket, az ősi tiszta énünket törölték el a népünkre kényszerített zsidó-keresztény vallással.

A druidák
"Erő a karban Igazság a szívben Becsület a beszédben."

Thot jelképe volt az Ibisz gázlómadár, aki a vízben vagy iszapban áll, de repülni is képes. Így egyesült a föld, a víz és a levegő őselem. A magyaroknál ez a jelképet a daru madár testesíti meg. Daruvid -Dru-vid – Druida ennek a kelta megfelelője. Indiában Dravida Kusánként ismerik a fekete kusok ősi népét. Merlin, a legismertebb druida mágus neve. MER nagyon hasonló a méd mágusrend MAR rendjéhez, visszafelé olvasva ez a RAM, a sárkány ébredésének helye. Kelta elnevezése: Rámhaille , ramhelye ami révülést jelent. A hipnózisban ezt az állapotot ma is remfázisként emlegetik. A RAM hegy a Pilisben a magyar királyi koronázási hely.

A druidák a britanniai kelták papjai voltak. A druida hit szerint a tölgyfa képviselte minden fejlődés magvát. Sokat tudtak a csillagászatról, a világegyetem nagyságáról, a természetről, az istenek erejéről és hatalmasságáról. A druidák a természet erőit idézték meg. Uralták az állatokat, az őselemeket, maguk is át tudnak változni bizonyos állatokká, és elemi csapásokkal kísérve törtek áldozatukra.

Az oszlopfők és az alul-felül lyukas szoborfejek. fegyvert ragadtak de a varázslataikkal is segítettek. és az indiai bráhminok gyakorlatában is. hanem a tanult osztály is tagjai közé fogadta őket. Évente egyszer az összes druida összegyűlt a fő nemetonban. bár előnyben részesítették a közelharc fegyvereit. vezették az áldozati szertartásokat. Női druida tanította mágiára és a szavak erejére Fionn macc Cumhall-t a Fiana nevű társaság vezérét. Mint Pl. ez utóbbi egyesíti magában a többi elemet. a víz (tenger). harcolhattak. A mítoszok szerint a magas rangú varázslók hatalma kiterjedt a vizek irányítására. A vikingek. az alakváltozásra és a levitációra is. Ősi vallásuk a kereszténység terjedésével teljesen háttérbe szorult. szinte minden fegyver kitűnően áll a kezükben. Emellett igen jó fegyverforgatók is voltak. erkölcsi igazságaikat hármas tagolódású versekbe szedték. és légy bátor!" Rítusaikat a szent tölgyfa ligetekben tartották. Sok történet említi a nagy tudású harcos nőket. a számokból és az égi jelekből. a rítusok és a természetvallás gyakorlása. A HUN rendszerhez hasonlóan ők is öt őselemmel dolgoztak. A nők nemcsak javakat birtokolhattak. az álmokból. hanem ismerték és használták a gyógynövények erejét. Egy híres triádájuk: "Tiszteld az isteneket. Az idők folyamán a kelta népet sok támadás érte. Nevük a Daru-vid . a fejkultusz vagyis a Napkultusz kellékei a mind mai napig állnak.37 Rettenetes erejű kaszt volt. A druidák tanításait továbbvivő. Az indoeurópai vallások sok ősi eleme hasonló a druidák. mágusnőket. A druidák tanításaikat. században is meglepően hasonlóak voltak az indiai szent szövegekhez. a történelemben és a gyógyításban jeleskedtek. akik a férfiak méltó ellenfeleinek számítottak. de a brit boszorkányok harcoltak még a II. ahol kicserélték tapasztalataikat és tanították egymást. sok régi szentély helyére. A legmagasabb rangú druidák 20 évig tanultak. ami közös eredetre vall. amiket ma triádákként ismerünk. nevelése is. . Tagjaik nők is lehettek. akasa) az ötödik elem. de feladataik közé tartozott a mágia. a Pilisben a Nimród fejek. el válhattak a férjüktől. Ha harcra került a sor. a kereszténységgel kiegyező filik kifejezései még a XVII. Szerintük a levegő (szél). és itt is laktak. a varázsló. Szertartásaik folyók. Írország felé szorították őket. Szövetségük élén a fődruida állt. Ismerték a szent történeteket. A kelta hagyomány őrzői a papok és a varázstudók között legmagasabb rangban a druidák (druid) álltak. Csupán a legfőbb istent tartottak teremtőnek. a törvényhozás és a fiatalok tanítása. az idők folyamán templomokat építettek. tűz és a fém (föld) mellett a természet vagy fa volt (tér. továbbá a boszorkányokat. A római hódítókkal szemben komoly ellenállást tanúsítottak. A druidák nemcsak a költészetben. Leghíresebb a Sena szigeti kilenc szent szűz volt. kutak közelében zajlottak. éter. az angolszászok és a normannok mellett a rómaiak is egyre kijjebb. a madarak röptéből. szentélyeik is mindig víz közelében álltak. A kelták társadalmában a nők lényegesen több szabadságot élvezhettek. jósoltak a csillagokból. E társaság tagjai között nők is harcolhattak. mint más népek asszonyai. A nagyon erős erőközpontokra épült. mint a filik és a bárdok. A druidák nem csak a vizet tartották szentnek.Tisztánlátó vagy Nagyon Bölcs szavakból eredeztethető. világháborúban is. ne tégy rosszat. hanem őseiknek tekintették. A kelta druidák vagy a kelták az istenségeket nem teremtőiknek.

A táltos utazások világfája az a kapocs. Úgy vélték. . A különféle mesék és történetek gazdagsága és változatossága teszi ma is élővé a kelták leszármazottainak.Ősi legendái szintén a csodaszarvasról szólnak. a számokból és az égi jelekből. A kelta hagyomány őrzőinek. az álmokból. Bizonyos helyeken ilyenkor át lehet járni közöttük. Ismerték a szent történeteket.38 Meath volt az ötödik tartomány. a dallam és a ritmus rezgése felgyorsítja a mágikus rezgést. A faith liaig vagyis a látóorvos. az istenek. ahol a filik költőnek és mágikus hatalommal rendelkező látnoknak számítottak. Csak a páratlan számokat tisztelték. régiók és világok ismereteihez. A tündérek. vezették az áldozati szertartásokat. Walesben van egy Magor nevű kisváros amelynek főterén ott áll a csodaszarvas szobra. Legmagasabb rangban a druidák álltak. Más szent napok: a Beltaine: /május 1. amely lehetővé teszi a táltos. ilyenek még ma is szép számmal találhatók az ország területén. amikor a túlvilág(ok) és a való világ közt a határ leggyengébb. előestéje különleges fontosságú a kelta miszticizmusban: Ez az az éjszaka. a madarak röptéből. hogy megismerje önmagát. a gyógyításhoz és halálhozásra is. és így akadálytalanul áramolhatnak a megfelelő jelek. a betegségek okát tárta fel. nevelése is Ismerték és használták a gyógynövények erejét. mint a filik. mágus számára. November 1. hasonlóan a sámánokhoz. legfőképpen az íreknek a hagyományait és jelrendszerét. Nők . és ezért megfelelően kiegyensúlyozottak lehetnek. kérések és erők a felsőbb tudatmezőkre. A filik a szó erejét használták. a természetvallás gyakorlása. a hősök bebarangolhatják a mesés másvilágokat. Az alsó és felső világok lényeivel való kapcsolatteremtés nem volt idegen a druidák gyakorlatától sem. a papoknak és varázstudóknak több csoportja létezett. E helyek a misztikusvilágok közötti átjárók vagy kutak. de megtalálható a Tuarul /turul/ sólyom ábrázolása is. a rítusok. mint a filik és a bárdok. és ahonnan a király tett a négy égtáj felé tisztelegve fogadalmat. ahol az Ard Rí. keleti)Ez a keletről származó nép gyökerei ugyanarra a gyökérre vezethető vissza mint a magyar és hun . wiccához./ Mágikus szempontból fontosnak tartották a tavaszi és az őszi napéjegyenlőséget. Mindenszentek ünnepe. és ráolvasással gyógyított. más néven Halloween. A kelta bárdok zenéje és költészete mágikus mesterségnek számított./ a Lughnashad:/ augusztus 1/. Ehhez hasonló a magyar királyok koronázási dombja pl. de nem vehettek részt a titkos szertartásokon. Írországban mindez fordítva volt. mert azok rendelkeznek "középponttal". valamint a nyári és a téli napfordulót. vagyis a legfőbb király uralkodott. de feladataik közé tartozott a mágia. A szertartásokon a gutuaterek mondták az imádságot. és ezen keresztül hozzáférjen az egyes síkok. a RAM hegy a Pilisben. Itt található Uisnech dombja. azaz bran filik is lehettek közöttük. Wales területén magasabb rangúak voltak a bárdok. A váteszek (írül faith) az áldozatok bemutatásakor az istenek kinyilatkoztatásait verses formában közvetítették. A kelták (keltoi. ami az ország spirituális közepét képviselte. jósoltak a csillagokból. a törvényhozás és a fiatalok tanítása. Imbolc: /február 1. Ők is előszeretettel alkalmazták harmóniában a természettel a meditációs gyakorlatokat és a csoportos szertartásokat. a szellemek pedig beleavatkozhatnak az anyagi világ dolgaiba. tudásához. Alkalmasnak tartották az élet adására.

Legjelentősebb központjuk a mai KUMANO területén volt. Évezredek alatt sok szent tisztult meg a Nachi vízesés alatt. Magyarországon a Dunántúlon és Aquincumban élt kelták. a hajatok lakták. A nehézlovas harcmodor. a hegyi varázslók ősatyja valamikor itt vitte véghez rituális varázslatait ugyanúgy. mint szarmaták leszármazottai. hun. A Japánok a mai napig ezt tartják Isten kapujának. akiktől a tudást származtatják a ninják és a szamurájok is. de most már lehet. a sumir templomok romjain. hogy az egész európai kultúra keleti eredetű. Ezt mi eddig is tudtuk. Merlin a varázsló minden idők leglegendásabb mágusa. és japán néphez genetikai szálak kötik.kazahk. amely a mindenható Sárkánykirályok otthona volt. Ezután a főként íjjal.39 Írországban illetve onnan Skóciába vándorolt és az ott megtelepedett népet keltáknak pontosabban. Hideo Matsumoto. A Mindenséggel kapcsolatot tartó magusok szellemi szinten jutottak a tudáshoz. Arthur halála után az erdőben bolyongott. En No Gyoja. hogy az egész lovagi kultúra erre a 8000 szarmatára vezethető vissza. Ibériában. több hullámban vándoroltak be. Így keletkeztek a Tengukról szóló legendák. amilyenek Magyarország területén. a kumaszok. továbbá Dél Amerikában is megtalálhatóak. Ő lett volna az utolsó druida főpap? Életét legendák. és lándzsával felfegyverzett gyalogos seregeik egyre északabbra szorították az őslakosokat. A druida papok fehérbe öltözött felújított zárt testülete a nyári napforduló idején itt gyűlik össze. halmok alapján tárták fel. nyomait a római hódítás eltörölte. tanácsadóik voltak. Ez a harc még a IX sz ázadban is folytatódott. druida módon élt. hogy a rómaiak 8000 szarmatát katonai céllal telepítettek Britanniába. Egy brit tudóst erősen foglalkoztatta az a dolog. A magusok Mu szigetének virágzás korában állandó kapcsolatot tartottak a NIHON szigettel. az eraviszkusok stb. továbbá a maya építményeken is. hogy ők is ráébrednek: Kik voltak a kelták? Több keleti néptörzs közös neve. de vallásukat és nyelvüket mindenhol kisebb változtatásokkal át tudták örökíteni. Koreából.türkmén. halálát titkok övezik. mint Kobo Daishi a singon . hogy áldást kérjenek. Itt voltak a legszentebb helyek. és az erőhöz. A kutatók már régen megállapították. hogy Japán őslakói fehér emberek voltak. Egyre valószínűbb.e. hogy a magyarokat a középázsiai ujgur. Kyotóból a császárok a Kumano szentélyhez zarándokoltak. amelyek egész Európában elterjedtek. feltűnő hasonlatosságok. A Tengu a madárszerű lény ábrázolását találhatjuk az egyiptomi piramisok falain. mágikus helye. A legtöbb helyen csak egy viszonylag kisszámú réteg telepedett le mint pl. A kerek asztal lovagjai pedig nem lehettek mások. az örökkévalóság temploma. amikor igy nevezték magukat még etnikailag egységes homogén nép voltak. A hosszú kard pedig hun. A Stonehenge (Isten helye) a megalit kultúrák spirituális. Magas szintü lovas kultúrával rendelkeztek és taitos/táltos/ papjaik. Néhány száz év alatt eljutnak Európa szinte minden részére. japán kutató jelzőgén vizsgálatai világosan kimutatták. A japán szigeteket már ősidőktől fogva különböző harcos népcsoportok az ezók. Ebből az is ki derülhet . s Kjusu szigetén vetették meg először a lábukat. A neolitikus kőköröket az i. mint a teremtés rendjének jelképeit. A mai japánok ősei Kínából. A YAMABUSHIK Japánban a japánok előtti nép őstörténetét olyan kurgánok. szarmata találmány. 5000-2000 táján a nyári és téli napfordulóhoz tájolva állították fel. Arthúr király nevelője és tanácsadója volt.

ezért is voltak számkivetettek. akik megőrizték a történelem előtti ember tudását. a nagyfokú természet és emberismeretet. ha kellett észrevétlenekké váltak. az álcázáshoz. ismerték a különféle vegyszerek. amiben éltek. A yamabushik a kegyetlen vidéken a béke őrzőjeként éltek. A család eredete a legendák ködébe nyúlik vissza. alkalmazkodtak a környezethez. erőszakkal csak a TAN védelmében a gonosz ellen léptek fel. hogy a tudás szétszóródását. folyamatosan az északi hegyekbe húzódtak. és robbanó eszközök használatát. Titokzatosan. és fenntartása a kötelességük lett. és tanítóikat a jamabushikat állították ellen hősként. amelyek a maya és táltos szertartások része is volt. pl. mint az első egyiptomi fáraók. de még mindig nevében hordja a MU szigetről való eredetet. Az első uralkodó jóval az időszámításunk előtti időben alapította meg a máig is fennálló császári házat. Ismerték a természetet. A taitos papok. mert a császár nevezte ki a sógunokat. volt az uralkodók sorában. hogy a császár a japán ember szemében nem egyszerűen uralkodó. de céltudatosan harcoltak az állandó túlerővel szemben. a rejtőzködéshez. A tennók (császárok) főfoglalkozása ősidőktől fogva a tudományok ápolása volt. uralkodó. A fokozatosan gyengülő. pedig csak összhangban éltek a természettel. és ármánykodások dúltak. A császári család családfája rendkivül hosszú. ezért a ninjákat. Ez az oka annak. csakúgy mint a ninják és az oly jellegzetes szertartásokat mint a goma tűzrituálé. a hegyi varázslók legendája. szerzetesek kizárólag a tudást őrizték. Értettek a fegyvertelen harchoz. a megfigyeléshez. A singon budhizmus is a világ megismerésének tantrikus módszerét alkalmazza. 645-ben ment végbe a TAIKA fordulat. A küzdelem csak akkor járhatott sikerrel. elején készült el. Ezzel egyidőben ért véget a TAIKI (őskezdet) mágikus korszaka A történetírók. hadvezérek /sógunok/ és kormányaik (bakufu) vették át. A jelenlegi császár a 125.a japán császár sem politizál. Így ezek gyarapítása. de ismerték a méregkészítés fortélyait is. Később. ápolása. hisz a KODZSIKI és a NIHONGI krónika csak a VIII. hanem Ő a Napisten földi helytartója. ám a politikába már nem volt beleszólása. tudásukat nem használhatták elhamarkodottan egyéni gondjaik megoldására. céljuk a mai napig csak az ősi tudás átmentése volt. különösen gyakran használja a kuji-kiri-ket. a természeti . Nemzetségek adták át egymásnak a sokoldalú ismereteket. Életüket és kiképzésüket homály fedte. A mágikus képességeket csak a legendák őrizték meg. valamint a faji keveredését lassítsák. A császári hatalom formálisan még ekkor is megmaradt. és az a néhány beavatott harcos szerzetes. több tucat fegyver és eszköz használatához. a Világmindenség erőivel. sőt jóval elöbbre jártak. nincsenek írásos emlékek. 552 előtt a buddhizmus Japánba való behatolása előtti időkből. ha szellemiségükben túllépték azt a kort. E harci mesterek/harcos papok/ neve az egészséget és az erőt hirdette. hogy misztikus emberfeletti erővel rendelkeznek. Az első császárokat csak szájhagyományon alapuló leírások útján ismerjük. a betegségek gyógyításához. Hátat fordítottak az önző politikának. Japán történelmét is csak ettől az időtől számolják. Így született meg a láthatatlan harcosok.40 budhizmus ismert mestere. A 672-686 között uralkodó Tenmu császár már a 40. ami miatt azt képzelték. sz. Zárt csoportokban éltek. A túlélésre rendezkedtek be. Mu sziget elsüllyedése után az Istenemberek eltávoztak a földről. a hatalmi struktúrában egyre hátrább szoruló császár helyét a belső küzdelmekből győztesen kikerülő klán főnökök. Szakrális uralkodó. melynek célja a kínai mintájú államigazgatás meghonosítása volt. ami nagy átalakulást jeéentett. Olyan tettekre voltak képesek. Előttük nem japánok éltek azon a földön. Értettek a sebek. ha a sógunra vagy a szamurájokra nézve kedvezőtlen írták a történelmet halállal lakoltak. politikai fanatikusok üldözték őket. amikor hatalmi harcok. vagy mint az igazi hun-magyar királyok voltak. Ezek a papok. csak a tudás őrzésével. Minden más esetben tilos volt harcolniuk. a szanszkrit mantrákat.

a pszichológiai h adviselést és a rejtett erők felszabadítását. Lovakkal versenyzett. Egy ilyen küzdelem után hirtelen elkezdett remegni. teljesítőképességük magas szintjét igazolják azok a történetek. és úgy érezte. hogy földöntúli képességekkel rendelkeztek. Sirakava japán császár azt mondta. felvilágosult. Bőrét úgy edzette. Morihei Ueshiba az AIKIDO megalapítója Tanabéban született. A mongol háborúban csapdába került. Életrajzában bevallotta. hiteles feljegyzések. hogy három dolgot nem tud befolyásolni a Kamo folyó irányát. azt irják. testi kifejlődést. mindig arról mesélt. képességeket fejlesztett ki. Ha csak a harcművészeti ágazatokat vizsgáljuk. hogy kívülállók számára misztikusnak tűnő emberfeletti erőkre és technikákra szert tegyen. Ismerték az emberi testet. hogy szúrós gesztenyével dobálják . hogy segítsenek a kolostoraikat védeni. szembetűnik. elhárítására fejlesztették ki. hanem a készségszint emelése volt.41 jelenségek. amit ma ninjutsunak hívnak. Ezek az emberek a hegyi varázslóktól kapták az első beavatásukat és használták fel később a világi életükben. Ezen kulcsok segítségével a tudást kereső megtalálhatja a TANt. Morihei felesége minden este hátborzongató hangokat hallott a hegyről. Shiratakiban hatalmas fatönkökkel birkózott. hogy egy vad Tengu szellemtől tanulta a harcművészetet. Ügyességük. nem magolni. a hegyekben töltött évek alatt csiszolódtak. Arany köd burkolta be testét. Gyakran elvonult Kumanó hegyeibe. Ezeket a módszereket NINPO MIKKYO néven ismerik. varázslataikkal. A technikák művészetét a veszély megakadályozására. Ezek gyakorlása teljes fizikai. Ez az elültetetett MAG. Pénzért adták el tudásukat és építették be a későbbi rendszerükbe. a fájdalmat szó nélkül tűrték túl. és így ki tudtam kerülni őket. hogy megjelenik egy fénysugár és megmutatja a támadás irányát. a szerencsekorong forgását és a hegyi papok /yamabushi/ fölötti uralmat. a félelmet nem ismerték. munkaképes lelki és szellemi erőt. és erők működését. de a japán hagyományok csakúgy /mint a magyar népmesék is. záporoztak rá a lövések: Csodával határos módon érzékelte a lövéseket. vajon bír-e nagyobb terhet húzni. szabad értelmet. Japánban is igyekeztek eltüntetni. sok jellegzetességet megőriztek. nem tud megmozdulni. Meditációit a szabadban végezte. ahogyan máshol is. az értelem összegyűjtését. sőt együtt is tudtak élni vele. A legtöbb nyomot sikerült is megsemmisíteni. és a singon szertartásokra. és földhöz vágta az útonállókat. akiket kiképeztek. Aktív vagy passzív meditáció közben. és a ház körüli fű olyan volt. és a kuki shinto gyakorlataival foglalkozott. Ezt az ősi tudást az idők folyamán különböző hatalmi. és megkérte barátait. Céljuk nem a technikai ismeretek sulykolása. Mikor visszatért Ayabéba furcsa dolgok történtek. ez magába foglalja a fizikai küzdelem módszereit. Megtanultak tanulni. Fáradhatatlanok voltak. tudtak lépni rajta. Amikor éles karddal támadtak rá. ahol a férje edzett Mindenki meg volt győződve. minden önteltség . valamint a szellem és a lélek erejét . s azt mesélte fénysugár világította meg a lövedék utját. a tudás segítette őt abban. hogy a legendás nagymesterek mindig az emberektől félrevonulva. nyugodt. hogy állandó kapcsolatban állt Kumanó őrangyalaival. Kiskorában egy singon pap tanította sokáig a varázslatokra. hipnotikus erejükkel szinte megbabonázták az ellenfeleiket. politikai és vallási erők. Ezek a papok később sok japánt vettek maguk közé.a fizikai testet öltött szellemlények segítségével itt érte őket a megvilágosodás. hogy fokozza a fájdalomtűrését. mintha csatatér lett volna. Trükkjeikkel. hogy naponta jéghideg vízzel öntette le magát. a meditációs technikákra. szellemi erejük. Ebben az időben a házi oltár állandóan recsegett.

s a Napisten hit és a tantrikus mágia több elemét tartalmazza. Itt tanulta meg a ráhangolódás és az üressé válás művészetét. hogyan lehet együtt élni a természet erőivel és más dimenziók lényeivel /Kamik/ A később megismert buddhista vallás is átvett ezekből az elemekből és létrejött a mikjo a budhista ezoterikus tanítás. hogy "én vagyok a világmindenség" A különbség az anyagi. a szárnyas égi lényektől származtatják tudásukat. a Napistennő. Ebben az iskolában tanulta meg az alapokat Mijamoto Muszashi.42 eltűnt belőle. Gyakorlatban tudták alkalmazni ezeket az erőket. A yamabushik a Tenguktól. (A Musa Sugjo a harcos vándorútja) Ez a vándorlás a tökéletesedést és a próbák útját jelentette. Európában is szokás volt az iparosok körében. így válhatott számos híres tanítvány mesterévé. és azt. hogy kardvívó tudásának kiteljesedéséhez az ember feletti erők adhatnak csak lehetőséget. Így kaptak kivételes személyek beavatást a rejtett tudásba a tenguktól. aki Japán és a kami isteni szellemek felett uralkodik. A sintó főistene. de valóságos személy volt En No Obaszoku.Követői a Kenják. Sokaku Takeda a Daito ryu félelmetes mestere volt a régi világ utolsó harcosa. megértette a Világmindenség belsejében lezajló folyamatokat. aki megmutatta számára a továbbjutás útját. megértette. Osui mester is a megvilágosodásnak köszönheti módszerét. A Nen ryu alapítója egy OSO nevű szerzetes volt. .. akik a sugendot a természetfeletti erők útját . amikor Udoban égi hatalmak kinyilatkozásain /révülés/ keresztül rendkívüli tudásban részesült. Képesek voltak meglátni a betegség okait. a legendás mágus. és akár szellemi úton meg is tudták szüntetni azokat. a természet.. A harcosok más iskolák stílusával is megismerkedtek. akik nemcsak kiváló harcosok hanem mágusok is voltak. mesének tartják de nem zörög a haraszt. Japánban azok a harcosok. a rejtett és isteni világok közt eltűnt. Így nyertek egyes kiváló harcosok beavatást a harcművészet végső titkaiba. remetékről. A modernkori karate irányzatok alapítói között is megtalálhatóak a befelé fordulás és aktív meditációk gyakorlása során kialakult stílusok pl. A REIKI (energia gyógyítás) atyja. Aki ezzel sem elégedett meg az elindult a természeten kívüli erők. A japán SHINTO vallásban öröklődött át az ősi tudásnak az a része. Ilyen rejtélyes. Shinto papoknál tanulta a takeda klán titkos Oshiki-uchi módszereit. vagy Sugenják/mágusok/. értették az állatok nyelvét. és össze is mérhették tudásukat. Vannak. amelynek fő törekvése az ember . úgy érezte. A klasszikus ninják legendái mindig visszanyúlnak a yamabushikkal való találkozásokra. akik természetfölötti erők birtokosai voltak. majd megjelent előtte egy KAPPA (halszerű lény) . A sinto a harmónia elvét követi. akik mélyíteni és tökéletesíteni szerették volna harcm űvészetüket vándorútra keltek. Együtt éltek a természettel. Csujo Nagahide kardvívó tudását Kamakurában egy yamabushi paptól szerezte. hogy egy-egy inas mesterré válása előtt vándorolva tökéletesítette tudását. mitikus lényektől. hogy a budo lényege nem a harc. Isino Csojsai alapitotta a Sinto ryut. a mindenség és az istenek közötti harmónia. hogy hosszú hegyvidéki zarándoklatokkal (alternatív meditáció) a jéghideg vízesés alatti üldögéléssel (ezek mind a KI energiagyakorlatok részei) nagy belső erőre tehetnek szert. Legendák éltek a hegyekben élő rejtélyes papokról. Ez a budhista és tainto vallás ötvözete. hanem önmagunk tökéletesítése. A yamabushik vagy más néven sugenja a sugendo vallás követői .. akik ezeket csak legendáknak. Az igy nyert erők vallási és mágikus jellegűek voltak. Ezért minden erejével a Katori városban működő Sinto kultusz felé fordult. Hosszú meditációs gyakorlatok és öntisztulási technikák után éretté vált a belső megvilágosodásra. a Kyokushin stílus. minden idők legnagyobb kardvívója.. Tudták. Amaterasu Omikami. a mitikus tudás keresésére. Aizu Hiuga no Kami 36 éves korában a kardvívás végső titkai után kutatott. rejtélyes papoktól..

43

tanulmányozták, és gyakorolták.. A misztika kidjitsu a titkos belső hagyomány bekerült napjaink harci művészeteibe is. Amikor a harcos a harcművészet technikáit megtanulta, és további fejlődésre vágyott, meditációs technikákat alkalmazva keresett kapcsolatot más dimenziójú lényekkel, hogy a tőlük remélt erővel tovább fejlődhessen. A tudat hasonló megnyilvánulásai más területen is jól ismertek. Tudósok gyakran köszönhetik felfedezésüket furcsa eredetű megérzéseknek. Azt azonban nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy ezek a módszerek csak akkor és azoknak működnek akik alaposan jártasak a témában, legyen min túl lépni és szívvel lélekkel azon dolgoznak, hogy minél több, tudásra tegyenek szert. A harcművészetben ez a technikák begyakorlását és a továbbjutás iránti további szakadatlan vágyat jelent. A különleges felismeréseket azok az erőfeszítések idézik elő, amelyek az akadályok leküzdéséhez szükségesek. A IX. század végétől a X. század végéig japánban három mágikus vallási irányzat alakult ki: a nenbutsu, a shugen-do és az onmyo-do. E három irányzat elterjedésével és egymásba olvadásával a többrétegű japán néphit színes világa jött létre:. A shugen-do "az önuralom megszerzésének útja" eredetileg egyfajta aszketikus irányzat volt, mely mágikus praktikákból, valamint testi és szellemi gyakorlatokból épült fel, melyet a hegyekben élő aszkéták ( yamabushi, vagy shugen-ja néven ismertek/, később a sámánok és a varázslók is alkalmaztak. A yamabushik vándor, aszketikus életmódot éltek, s bár nagyrészük szerzetes volt, nem vágták kopaszra hajukat, s feleségük is lehetett. Ők az esetek túlnyomó többségében olyan sámánnők voltak, akikkel együtt dolgoztak. A sámánnő észlelte a szellem jelenlétét és révületbe esett tőle, a yamabushi pedig kiűzte a szellemet a megszállottból. Minthogy a yamabushik állandóan vándoroltak a shugen-do mágikus gyakorlatai hamar szétterjedtek az országban. Az onmyo-do "a yin és a yang útja", filozófiai, asztrológiai, animista és mágikus elemekből áll. Művelői közül később sokan udvari asztrológusokká, mágusokká, jósokká vagy naptárkészítőkké váltak. A IX.- XI. században a shintóval keveredve fokozatosan terjedt el az országban. ATaika-reform óta, az ország két uralkodó vallása a sintó és a buddhizmus lett. A sintót nyugodtan tekinthetjük hazai vallásnak. Mítoszai, mondái Japán teremtését és fejlődését örökítik meg, míg a világ többi része ennél jóval kisebb szerepet kap benne. E mellett a Noritán kívül nincsenek sem tanításai sem dogmái. Még szent szövegei sem. A sintó legfőbb tana a szennyeződések , a betegség és a halál elkerülése, továbbá a megtisztulás, amelyben a folyó, a hideg víz fontos szerepet kap./hasonlóan a táltosok módszereihez/ . Akárcsak a buddhizmust, a konfucianizmust is csak a szent iratain keresztül lehet megérteni. /nem a szellemszint az elérhetőség forrása/ . A konfucianizmus elsősorban olyan erkölcsi és viselkedési szabályokat tartalmaz, amelyek egy szigorúan hierarchikus rendszeren alapulnak, Abban az időben, amikor a Kamzkum-bakufu győzedelmeskedett a Heian-kormányzás felett, egy új buddhista vallási csoport, meditáció kínai iskolája, a csan, jelent meg japánban, amit japánul zennek mondanak. Az első zen szekta az 1191-ben érkezett. A zen buddhizmus és a busik kapcsolata a kezdetektől fogva szoros volt. Mind a Rinzai, mind a Szótó-zen célja a spontán megvilágosodás, a szatori, amelynek eléréséhez egy zen mester felügyelete mellett kitartó meditációra van szükség. A zen tanításai, bár írásban nincsenek lefektetve, magas szintű felfogóképességet, értelmet követelnek. Különösen igaz ez a Rinzai- zenre, ahol fontos szerepet játszanak a koanok, a paradox találós kérdések. E módszer arra irányul, hogy a tanítvány elméjét járatlan utakra kényszerítse, hogy ezáltal rátaláljon az oly sokat keresett megoldásra, és megvilágosodjon. Kevés japán érezte úgy, hogy egy vallás gyakorlása

44

szükségszerűen kizárja a többit. Azt gondolták, ezek inkább kiegészítik egymást. A sintót Japán vallását, elszakíthatatlan szálak fűzik az országhoz és lakóihoz. A közösség a kamik, a föld és a nép összefogó ereje. A buddhizmus az egyén vallása, célja szorgalmas kutatás nyomán eljutni a végső megváltáshoz, ahol meg lehet szabadulni e világ béklyóitól és az egymást követő újraszületések láncától. A sintónak van egy rejtett, csak a beavatottak számára ismeretes ága is, a többi mindenki számára elérhető. A hacsiman sintafa, ami a kami szellemi létének anyagi megnyilvánulását jelképezi . Egyes helyeken istentestnek is fordítják, a hosszú, lószőrből készült csapót. Az ősi Közép-Ázsiában főleg jakszőrből készítették a csapót, ami a buddhista titkos tudás jelképe volt, ugyanúgy mint az egyiptomi fárao korbácsa. A Minamoto - klán színe a fehér volt, ezt viselték lobogóikon a Genpei-háborúban, míg a Tairák a vöröset. Az Usza Hacsiman szentély nyolc lobogóját is időnként fehérként említik, bár egyes beszámolók szerint eredetileg fehér és vörös sávokból állt./ az árpádsáv is ilyen/ Minamoto Joritomo felesége, Hódzsó Maszako két tavat ásatott a Curugaoka Hacsimangúnál, az egyikben fehér, a másikban vörös halak voltak.. A teremtő erő. És az anyag szinei. Ősi jelkép ez, a napvallás népeinél .. A Sugendó ősi vallási, filozófiai és ezoterikus tanok őrzését vállaló vallási csoport. Követői, a yamabusik vagy sugenják a vad hegyvidéken éltek. Legismertebb központjaik Ómine, Kumano és Kimpuszen. Ennek a szektának ismeretlen az eredete. Valószínűleg En no Gjódzsa alapította, aki a hagyomány szerint a VII. században élt. A szekta egészen biztosan létezett még a késő Heian-korszakban is. A yamabusik egy vagy két kardot viseltek, a homlokukon megkötött apró kalapjukról (tokin) és a kagylókürtről (hora-gai) a harmadik szem jelképéről lehetett felismerni őket. Meglehetősen zord megjelenésük és az, hogy a hegyekben laktak /ami a sintó tanai szerint a holtak szellemeinek lakhelye / , hozzájárult az őket körüllengő tiszteletteljes félelem kialakulásához. Jövendöléssel és ördögűzéssel foglalkoztak, s néha női médiumokat (miko) választottak feleségül. A yamabusik gyakran végeztek tűzszertartásokat goma rituálékat is, melynek keretében a résztvevők / laikusok éppúgy, mint szerzetesek / átsétáltak a parázsló szénnel beterített földön. A judate a forró víz próbája alatt pedig a szertartást végző pap egy üstből forró vizet spriccelt testére, anélkül, hogy ő vagy a mellette állók megsérültek volna. Egy másik említésre méltó szertartás a katana-vatari, a kardmászás ceremóniája volt, amikor a szerzetes mezítláb mászott föl egy olyan létrára, aminek fokai élükkel felfelé rögzített kardpengék voltak. Az imákból (tnudra), vagyis mágikus mozdulatokból álló megtisztulási szertartás után az egyik szerzetes az két kardpengén állva a négy égtáj irányába nyilakat lőtt ki. Az anyagi világból a szellemi világba való átlépésként gyakorolták ezeket a szertartásokat.. A megtisztulás fő elemei a tűz és a víz. Önmegtartóztató gyakorlataik egyike a hosszas elmélyülés volt, amikor például a hideg évszakban órákig álltak meztelenül egy vízesés alatt. A hi-vatari felfogható egyfajta szellemi megtisztulásnak, a tisztátalanságok jelképes elégetésének, s egyben jelképes utazásnak is. A létrák és a fák szertartásos megmászása megmutatja a világ tartó oszlopát, ami elválasztja a földet a hét égtől, amelyeknek száma ugyanannyi, mint a világ több más ősi vallásában. Az az ember pedig, aki megteszi ezt az utat, közvetítő lesz az emberek és az istenek között. A tenguk. Ezek a lények, akiket leginkább manóként lehet jellemezni, hihetetlenül összetett személyiségek, a kínai és indiai mitológia számos eleme keveredik bennük. Kétféle tengut ismerünk: a madárszerű karaszu (varjú), és a félig madár, félig emberi testű ún. konoha (hosszú orrú) tengukat.

45

A japán népi hagyományokban nagyon sok történet szól a tenguk emberfeletti képességeiről. A tenguk leghíresebb tulajdonsága a felülmúlhatatlan kardvívó-tudásuk volt. Amellett, hogy jól bántak a karddal, át tudták harapni és el tudták görbíteni a pengét. Nagyon kevés ember akadt, aki párbajban le tudott győzni egy ilyen ellenséget. Egyikük Minamoto Josicune volt, aki legendás harci tudását állítólag maguktól a tenguktól sajátította el Amikor Josicune ezeket megtanulta, Kiotóba indult, ahol egy Benkei nevű harcos szerzetes egy hídon állva párbajra hívta ki az arra járókat. Egy éjszaka Benkei éppen a hídon feküdt, és ezredik ellenfelét várta, amikor Josicune arra vetődött. Amikor Benkei kihívta őt, az ifjú ráugrott a hídra és egy olyan bravúros mozdulattal fegyverezte le ellenfelét, hogy Benkei azonnal felajánlotta neki barátságát, és követte őt egész életében. Együtt harcoltak a Genpei-háborúban, vele ment száműzetésébe, majd mellette halt meg.

Mijamoto Muszasi (1584-1645), a Nitó-rjú az az A két kard iskolája alapítója, különleges képességű harcos volt. Azt, hogy ez mennyire erősen élt az emberek tudatában, mi sem bizonyítja jobban, mint az a legenda, mely szerint egyszer legyőzött egy tengut. Az ősi mágikus harcművészet japánban és kínában őrződött meg a legtisztábban, mert mindkét helyen elég későn terjedtek el a tűzfegyverek. A japánok a népek közül a lehető legjobban megőrizték az értékeiket, hagyományaikat és még a papírhajtogatásból is művészetet csinálnak/origami/. Kr.e. 150-200 között Észak Indiában alapították a „Pillanatnyi Öszpontosított Energiák Módszere” elnevezésű szentélyt. A harcosok rendjéből származó három alapító tanító felismerte és újra felfedezte a természeti erők, a Világmindenség erőit hasznosító harcművészetet. Megkísérelték visszavezetni az akkori létező rendszereket ahhoz az egyetlen ősi tanításhoz, a régi ember az azóta feledésbe merült tudáshoz. Ezt ma Shirayan Vajramutthi-nak nevezik. Ha valamilyen komolyabb feladatot kell végrehajtani, akkor azt az állapotot kell létrehozni, amelyben a szellemi erők összegzése révén megteremthető a hatékonyság. Ez az egyetlen pontba sűrített szellemi erő, a Shirayan Vajramutthi müködési alapelve. Kína Bodhidharma indiai szerzetes 527-ben érkezett Kinába. 9 éven át meditált egy szikla előtt, úgy hogy az árnyéka bevésődött a sziklába. Amikor felállt, tudta hogyan adja át tudását. Kínában ekkor új filozófia, vallás és harcművészet született. Megtanította a fizikai tréning szellemi módszerét. Követői képesek lettek uralni a testüket. Számukra megszűntek a fizikai törvények. A kínai harci művészetek a shaolin templomból származnak, melyet Kr.e. 370 körül ÉszakKínában a Hunan tartománybeli Wu Tai hegyen építettek. Innen erednek a shaolin harci művészetek, melyeket a VI. században a híres mester Bodhidarma, egy Indiából utazó buddhista szerzetes kezdeményezett. Bodhidarma, akit Japánban Darumaként /Druida/ ismernek a Zen Buddhizmus megalapítója. Amikor Bodhidarma Kínába érkezett, azt tanította a szerzeteseknek, hogy a megvilágosodás az örökkévalóság belső tapasztalásából ered, a meditálás pedig az út a megvilágosodáshoz . E belső megvilágosodás megtalálásáért a szerzetesek sok órán át gyakorolták az ülő meditálást. E gyakorlat szellemileg erőssé, de fizikailag gyengévé tette őket. Azért, hogy egészségesek maradjanak,és jó formában legyenek Bodhidarma a szerzeteseket az indiai yogán alapultó "Chi Kung"-ra kezdte tanítani. Ezek a "Chi Kung" gyakorlatok képezték a shaolin harci művészetek alapjait. A harci művészetek

a honfoglaló magyarok is ismerték. Itt valószínűleg arról van szó. melyet a honfoglaló magyarok alkalmaztak/. észjárásuk gyors és alkotó. de az intelligens és becsületes katonák szellemi értelemben is felülkerekednek az ellenségen. hogy lehetővé tette a szerzetesek puszta kézzel való önvédelmét. A Korea területén fellelhető sírrajzok részletesen ábrázolják. visszacsapó íjhoz hasonlítanak. hogy a támadás milyen irányból érkezik. és a sámán ezen keresztül tartja a kapcsolatot a szellemekkel. E jelenségnek képviselője Ueshiba Morihei. amit a harcművészetek miszticizmusának. akár karddal. addig amíg működött. A harci technikákat a szerzetesek a meditáció egy formájaként tartották számon. Harminc évvel ezelőtt Jangik szerzetes kezdte összegyűjteni az ősi harcművészetről szóló régi buddhista írásokat és ennek eredményeként alkotta meg a szonmudo-t. aki a mester fokozatot elérte egy művészeti formában minden cselekedetében megnyilvánul. vagy valamiféle fény jelezte. az aikido megalapítója. Ez a gyakorlat Japánban sem volt ismeretlen. A szellemiség oktatása a küzdősportokban az. akár lőfegyverrel támadták meg. a rögtönzésektől sem riadnak vissza. Szilla területén talált aranykorona az un. Íjaik a hunok és más nomád népek által használt. Kínában. Állítólag valóban csodás képességei voltak. A magyar népmesékben az égig érő fa képében megjelenő életfa. A koreaiak lovas harcmodorát(ami nagyon hasonlított a sztyeppe övezetben alkalmazott lovas harcmodorhoz. Ez nagyban eltér a későbbi szamurájok által használt." -Samurai törvény . a sámánizmus világképe szerint köti össze a mi világunkat a lenti és a fenti világgal. bambuszból készült. Az egyik ábrázolt harcos hátrafele nyilazva próbálta eltalálni áldozatát. ún. ott ugyanis egy japán katona tiszt. "Annak. Így könnyüvé vált számára a védekezés. a Shaolin templom falfestményein látható harci mozdulatokból a Shorinji kempot alkotta meg. Megfelelő erkölcsi morál nélkül a jól képzett harcosok csak egyszerű gyilkoló gépek. Ilyen antennája volt eredetileg a magyar Szent Koronának is. kapcsolatuk mégis szerzetesi keretek között maradt. mindig egy felvillanó pont. Ez a mozdulat a nomád állattartó társadalmak harcászatára volt jellemző. Szilla-korona abroncsából életfák nőnek ki arra utalva. Kínában a kettőt együtt csak a shaolin szerzetesek gyakorolták. A harci technikák oktatása önmagában még a hadseregben sem elég. vagy csodájának mondunk. bár a harcművészetek és a zen szinte egyszerre alakult ki. hogy a koreai nép a velük érintkező népektől tanulta meg ezt a harcmodort. mert saját elmondása szerint.46 gyakorlásának nagy előnye volt. aszimmetrikus íjtól. hogy a viselője kapcsolatban áll a szellemekkel.

én vagyok a senkihez sem mérhető tanító. a megvilágosodás nem valami kívülről kapott felvilágosítás. Buddha lényege az. hogy mindezekből semmit sem kapott. Ha a dolgok értelmét keressük. ha az emberi értelem segítségével világítja és valósítja meg a világ értelmét. ha nem a dolgok felszínét. ekkor döbben rá. hogy az árapály változása /holdfázis / milyen változásokat idéz elő az emberi szervezetben. Mert ott van a kezedben. hanem teljesen más minőségűvé rakott krumplivá alakul. az ember erőrendszerében. hogy saját képességével és saját érzékeivel fedezze fel a mindenséget. hamar észre kell vennie. lényegül át. Az emberi elme pedig akkor tud igazán kibontakozni. A világ akkor felelhet meg önmaga lényegének. ha összerakjuk az alkotórészeket. Mert ott van a szürke hétköznapokban. ha a hit és a tagadás helyett elkezd az ember figyelni önmagára. mert: Más tudása nem a tied. hanem az emberben magában lejátszódó megismerési folyamat végeredménye. hogy a tudást saját erejéből szerezte meg. de ha valóban megtörténik a rátalálás a bölcsességre. kiteljesedni. A keleti orvostudomány már évezredek óta tudja. tojás. hogy a valóság titkai nincsenek elérhetetlen messzeségben tőle: Mert ott van a körülötted lüktető anyagban. amelyek a lét valódi természetébe avatnak be. hogy a megismerés egyik legkézenfekvőbb útja a vízen keresztül vezet.47 6. keresgélni kell a szent iratok. Ha elmeri dobni a mások véleményéből felépített világképet. hogy a felébredés. kolbász. A viz minden titkok hordozója. . fejezet AZ ÁTLÉNYEGÜLÉS RAKOTTKRUMLI EFFEKTUS Krumpli. Mert más élete nem a tied. Kétségbeejtő lehet rádöbbenni. az elme ereje kozmikus töltést nyer. Mivel a növekedés útját végig kell járni. hanem legmélyebb értelmét kutatja.” Ezekből a szavakból világosan kiderül. egylényegűvé lehet válni a világgal. hogy az ember önmaga áll a mindenség közepén! Ez azonban hamar elmúlik. úgy a világlényeggel eggyé vált emberi lélek. akkor a magerőt kell tetten érni. Átlényegüléssel olyan képességek birtokába lehet jutni. ki követőjének nevezzem magam? Nincs tanítóm. Buddha azt mondja: „Én magam szereztem meg a tudást. akkor döbben rá az ember. Mert más igazsága nem a tied. és ahogy a világerő szabadon képes megvalósulni. nem válik egyveleggé. Ha elég bölcs az ember ahhoz. és jól megválasztani tanítókat.

48 Az emberiség fejlődésének természetszerű velejárója. erő stb. vagy még nem ölt meg egy ellenséges harcost. hogy el lehessen képzelni. akik a természetben nyitott szemmel jártak. Nem véletlen. se acél nem fogott rajtuk. Ezeket mintegy társ -világának tekintette és felvétette az égboltra is. Csak az az élőlény képes fennmaradni. vadul. továbbá a hunok és magyarok beavatásaiban pl. cselekvő részeknek. vagy medvévé változni. de gyakorlatilag az egész természet tisztelete. mivel sikerült szert tennie a természetfeletti mágikus erőre. Az íreknél Cu Chullainról irták a legendák. Ezek a harcosok alkották a királyok testőrségét. . vagy a táltosavatásokhoz. hogy a beavatott attól fogva már nem az emberi világhoz tartozik. Megfigyelték az állatok viselkedését. A mágikus szemlkélet a világ minden elemét egyenrangúnak tekinti. mint egy ragadozó állat. Csaták alkalmával lángoló szikrákat láttak a feje körül a haja égnek állt. vagy amíg nem ölt meg egy vaddisznót. nem válik dühöngő őrültté. és új emberfölötti létben szülessen ujjá. így mágikusan azonosultak az állattal. Az északi germán törzseknél a berserk avatás tudatmódosító ital segítségével történt. melyet harci hév robbantott ki. a buddhista Shaolin) nagy része az állatok mozgását. Általában medve vagy farkasbőrt viseltek magukon. mint a medve. A világmindenséggel való egyesülés (az ego legkönnyebb kiiktatása) az állat vagy növényalakba történő átlényegülés. Ezt nevezték berserk őrületnek. A beavatás során olyan mágikus élményt kellett tapasztalnia. Ez az átlényegülés található meg a shaolin szerzetesek állat kungfujában. medvét. A beavatások célja. A próbatételek során a harcos átvette a vadállat életmódját. Emberfölöttivé vált. és szétrepesztette a dézsát. Az ősi gondolkodás az érzékelt világot képekben rögzítette. amelyek az állatra jellemzőek ( bátorság. amely gondolkodása "képes". A sámánizmusban ismert a totemállat fogalma. hogy a Kung-fu ágazatok (pl. Figyelemmel kísérték a növények fejlődését. A Nap pályáját is állat-alakokkal jelenítette meg. Minden cselekvés elemi feltétele. mert mindebből a Tai illetve KI megnyilvánulását próbálták megfejteni. Árpád párduc jellege. amitől az nem volt tudatos és irányítható. hogy a nép állat jelképtől származtatja magát. és úgy viselkedett. mit akarunk tenni. mire van szükségünk. Minden létező egyetemes erők folyama. amely gyökeresen megváltoztatta lényét. robbanékonyság. Vagyis minden élőlény rendelkezik a képi gondolkodás képességével. Volt amikor egy dézsa vízben akarták lehűteni. illetve utánozza. Mellvért nélkül mentek. embertelen és ellenállhatatlan erő sodrásában. Azt tartották róluk. A mindenség közlési módja képekben történik. egymást kiegészítő. mint a kutyák vagy a farkasok.). de a hatása igy volt meg. hogy az avatandó az emberlét számára meghaljon. de a víz felforrt. azzal a különbséggel hogy a táltos szabályozni és irányítani tudja a megszerzett erőt. hogy rendszeresen elkapta a harci láz/hő/. A harcos rendkivűli módon felhevült egy titokzatos. Az ifjú nem vághatta le a haját és a szakállát a beavatásig. Az álmok képekben közlik az üzeneteket. illetve a harcban való viselkedésük lényegét ragadja meg. és erősek voltak. A mágikus hő elnyerése elemi erővel jelzi. A szerzetesek voltak azok. Minden létező az öntevékenység képességével rendelkezik. mozgását. ami gyakorlatilag annyit tesz. Lemészárolták az embereket. hogy időnként képesek voltak farkassá. hogy eleinte egységben élt az élővilággal. pajzsukat harapdálták. A beavatási halál hasonló a sámán. A Japánban létező sámánizmusban is megfigyelhető az állatok. és se vas. Mintha az állat szelleme szállt volna belé és így mindazon tulajdonságokkal rendelkeznek. a növényvilággal és az állatvilággal.

vagy a tibeti tumó gyakorlatok lélektüzének táplálásában. és fájdalomként érzett rituálé az ártó erőket vonzza. akik önkínzásnak. Vannak szerzetesrendek.UR kifejezés azt jelenti. A korai mágikus vallások rituáléjukkal képesek voltak a belső harci tűz felélesztésére és táplálására. A mayák is égi állatnak nevezték a párducot. hogy „ a hős párduca” akit a bibliai Nimróddal azonosítanak. túl lépni a fájdalmon. KORBÁCSOLÁS /csak beavatással/ Általában félelmetes büntetésnek tűnik a korbácsolás. és akit ennek az ereje képes a legnagyobb nehézségeken átsegíteni. Pedig tudhatnák. félelemmel telt.szem vagyis sokszemű . erősíti. . Tudták. A sunir NIB. és a szellem veszi át az irányítást a test fölött. amely tükrözi ennek az erőnek az ősi múltját. A szkíták harcba induláskor az ősök szellemét kérték. hanem egy téves dogmatikus szokást űznek. Ezek a sötét csuhások nem tudatosan élik ezt meg. azaz a harc idejére segítsék őket párduccá válni. Ez a magyar nyelvben is megjelenik. A révülés eléréséhez az Iszlám dervisek is tudatosan használják. Harcművészek verseny előtt felpofoztatják magukat. E tűz ébresztésének gyakorlata maradt meg a kundalini ébredésének hőjében. ez a harci hő felélesztése alapfokon. a sumir ékiratok pedig ugyanazt a Nimródot „ az ég hüséges pásztora „ névvel illették. Az egyiptomi OSIRIS isten is párducként ábrázolják. és azonosították az Orion csillagképpel. hogy átéljék Jézus szenvedését.49 Az akkád-asszir szövegekben a NIMRU párducot jelent. segíti. hiszen segíti a tudatnak a jelen a MA elérését. a mágiához. A hős szó nemcsak a hőt jelenti. A hagyományok szerint magának a HŐS szónak a kialakulása is erősen kötődik a harcos szellemi beavatásához. Így váltak legyőzhetetlen harcosokká. Az ősi harcosok még ismerték és használták ezt az erőt. Ezek a böjtöt is szenvedésként élik meg. ekkor a fájdalomküszöb emelésével tompítani lehet a fájdalom érzetet.sokfoltú! Ez a pettyekre utal. de részben vagy teljesen mentális szinten is . A fehér ruhás pálosok tudták hogy ezeket a szellem emelésére. akik valóban fenevadként szálltak szembe minden ellenségükkel. és mindenütt győztek. hogy dühösebbek legyenek. szenvednek. FÁJDALOMTÜRÉS Kemény edzésekkel. Ezt gyakorolják a fakírok és néhány küzdősportban is megvan. hogy adjanak nékik a párduc erejéből. de benne van az ŐS szóelem is. harci tűz hevít. akit hatalmas belső hő/erő/.nak „párduc /NIMRUD/ fiának” tartották. E tűz a szerzeteseket a legnagyobb fagyban is életben tartja.sok IRIS. hiszen a HŐ-s szó olyan személyt jelöl. az erő növelésére lehet használni. ha annak használják. hogy a harc bizonyos tekintetben a belső tűz felélesztésének és uralásának varázslata is. kikapcsolódik a fájdalom. önkínzásokkal érhető el a fájdalommal szembeni érzéketlenség. vezeklésnek szánják. neve OS.ki lehet kapcsolni a fájdalomingereket Ha a tudat elhagyja a fizikai testet. Jézust a sémi írások „rabbi ben panther ”. A Biblia szerint Nimród „ nagy vadász vala az Úr előtt” . hogy szenvedésként átélt.

erőit. vedd át. és disznótor őrzi a szavakat. ŐS-TOR szavakból ered. ekkor egy olyan ajtó tárulhat ki amelynek segítségével eggyé lehet válni a természettel. ki lehet terjeszteni a tudatot. MONOSTOR-okban mélyült el a szerzetesmágus MÉN OSTOR. . a kihasználás a szenvedése ellenére is fennálló ragaszkodást. Az utolsó vacsorán. a harci hő. A közép elérése: NE FÉLJ! Légy érdeklődő/nyitott! FOGADD EL! Értsd meg. a pózok segítik a könnyebb testelhagyást. Isten ostora A Pharao kezében is ostor látható Japánban: Hacsiman sintafa a neve. Az ostor a gyökér csakrától felhajtja a kundalini kígyót a korona csakrához. ló vagy kutya érzéseit. amikor a sámán vagy a táltos párduccá változik vagy átvezeti a tudatát a repülő sasba. Ha az átlényegülés során megtapasztaljuk az ember mellett élő állat. Ha állatok közelében vagy. Átlényegülés vagy testkilépés esetén pedig már egyáltalán nem szenvedés. vagy a szellemutazást. Ez egy nagyon érdekes érzés. a mindenség részévé lehet válni . Ha a fájdalomnak ellent állsz akkor fáj. A SÁMÁNDOBOLÁS ÁLLATPOZICIÓI is ezt segítik. Mára a halotti tor. búcsúztatták. eredeti tartalom nélkül. Az elejtett vadat is torral búcsúztatták. Medvetoros években mérték az időt. hogy megfigyelhesse az alanti világot. és kisérték el a test börtönéből kiszabaduló szellemet. és nincs fájdalomérzet. tapasztalatait.50 Ostor szavunk az ŐS-TÉR. A korbácsolás rendszeres gyakorlása egyike az erő felébresztésének. ami a kami szellemi létének anyagi megnyilvánulását jelképezi: egyes helyeken a hosszú. vagy tor szavunk a találkozást jelöli. El lehet hagyni a véges világot. bőrből vagy lószőrből készült csapót istentestnek is fordítják. A tér. Meggyorsítják a ráhangolódást. hiszen még nem szakadtak el annyira tőle. A testtartások. a gazdája iránt. hév megszerzésének. át lehet érezni az öt elem lényegét. Ezért az állatok szellemén keresztül szemlélve a világot sok érdekes és értékes ismeretet tudhatunk meg. Ez a megvilágosodás egyik alkalmazott módszere. érezd meg a gondolatait. ismerd meg! LEGYEN KÖZÖMBÖS! -Ne hasson rád! ÁLLATI ÁTLÉNYEGÜLÉS Az állatok természetesebben érzékelik a környezetüket. TESTELHAGYÁS /csak beavatottaknak/ Bizonyos szertartások. Ha elfogadod. Ez az. lépj az állat szívébe vagy tudatába. érzéseit. ez magával hozza a test ellazulását. kéztartások elő segítik az erőáramlást. máskép láthatjuk a bennünket körül vevő világot. és szellemed ellazul.

a tudatos testkilépést. elhagyhatja a testünket úgy. ősi szóval révülés (rév = átkelő) során a szellemvilágból hoztak válaszokat a felmerült kérdésekre. hogy oda később visszatérhessen. lehetnek a földi időszámítás más idejében is. így a jelenben a jövőben. amely nem tudja elhagyni a testünket. gyógyírt a betegségekre. Ha a szellem tudatában van fölényének a test fölött. Mindezt az a felismerés tette lehetővé.51 A tudat nemcsak az agyban működik. MERT A MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KOMOLY BETÁPLÁLT GÁTAKAT KELL ÁTLÉPNI. akkor nem rabja többé. hanem a test van a tudat terében. A táltosok. mint ahogy a rádióműsor sem a rádióban keletkezik. amire éppen ráhangoljuk. láthattak jövőbéli és múltbéli eseményeket. A testkilépés egyik bizonysága a térlátás. Ezt őrzi a lélekzet szavu nk. Ha levetik a nehezéket a léghajó magától felemelkedik. amely teljesen más mint a testi szemmel való nézés. hanem a rádióhullámoktól körülvett térben. Ez a magáhoztérés. A TESTELHAGYÁS SZÁNDÉKOS LÉTREHOZÁSA NEM EGYSZERÜ. Révűlésnél fontos szerepe van a testtartásoknak. Mint ismeretes a térsikok. és szintjét. hogy a lélek legalább két részből áll. fajtáját. Nem a tudat van a testbe zárva. A készülék csak hallhatóvá formálja azt. LEBONTANI. amelyek elősegítik a transz létrejöttét. A tudatunk kapuőrei a félelmet felhasználva őrzik az átlépés kapuit . és bármikor el tudja hagyni. A szabad szellemnek nevezett másik rész. 37 FOKOS FEKVÉS a legősibb testtartás az asztrálutazáshoz . de akkor irányítani nem tudjuk. Más világokba hatol át. vagy a múltban. A szabad szellem álmaink során is vándorol. a mágusok az úgynevezett lélekutazás. Egy úgynevezett kötött lélekből. A testtartás meg is határozza az átlényegülés irányát.

Úgy néznek ki mint a forró aszfaltról felszálló hőgomoly. A köveknek. a csillagoknak. és megfigyelhetőek. a felhőknek. vagy megláthatóak a földből kiáradó energiahullámok. rezgése. a Napnak. a szélnek. AZ ERŐ LEHIVÁSA. a Holdnak. Sziklára fekve a kő kitágítja a tudatodat és érezni lehet az erejét. Kint a természetben megérezhetőek. és velük kapcsolatba lépni. milyen hangulat uralkodott ott. érzései.52 ÉRZÉKELÉSI GYAKORLATOK A ráérző éberség. a tudatosság állapota a MUGA. A BEAVATÁS . de még a helyeknek is van saját szelleme. Egy fa alatt ülve átvehető annak a. Ezt elsajátítva a harcos mindig előre tudja mire készül az ellenfele. Egy szobába történő belépésnél érzékelhető. és megtörténhet a fává válás. Ezt erőként érzékelhetjük. Megfigyelhető a bent tartózkodó emberek személyisége és érzelme. a vizeknek. KÉZTARTÁSOK A kéztartások a bekódolt erőt aktiválják. hogy a belépés előtt milyen rezgés. X PHARAÓ TARTÁS: HALÁL KAPCSOLAT. Mentál síkon a gondolatok élnek. A táltosok (régebbi szóhasználattal táitosok) képesek ezeket az energiákat érzékelni. csak gyorsabb rezgésűek.

53 ÖTSZÖG TARTÁS: A MEGUJULÁS. AZ ÖT ELEM. AZ UJJÁSZÜLETÉS V TARTÁS: AZ ERŐ KIÁRASZTÁSA .

amit nem ismerünk.fejezet MÁGIA Attól félünk. bár keleten mindig is természetesek voltak. az asztrológia vagy a pszichológia területei. elvontnak hatottak. hogy mindennek a lényegét. Azt hitték. De ilyenek azok a tudományágak is. csak nem mindegy milyen céllal. mert az én-tudat elnyomja. Minden tudománynak volt olyan időszaka. minden természetes. A Világmindenség törvénye az. hogy a Föld lapos és a Nap minden reggel keleten kél. hogy. De nem tud túllépni az anyagi világon. vagy bizonyítani. El kell jutni a tudás ős-magjához. amely meglátattja az okot és az okozatot. amihez eszközként a meditációt. Létezik a tudásnak egy olyan ős-magja. Ehhez érzékenységet. és a természetet uraló szellemvilággal való kapcsolatot jelenti. és ebből kell kibontani a legmagasabb szintű tudást. Mint pl. akkor lehet a folyamat irányítójává válni. a mag-ot. azok tisztelete. a hipnózis. Első lépésként megtanulunk a tudatalattink segítségével dolgozni. ésszerűen próbálja feldolgozni az ismereteket. a grafológia. . A rezgések megváltoztathatóak. A valódi mágia nem azonos a varázslással. a boszorkánysággal. de ennek ellenére mégis sikerül az öszpontosítás. amely a világ mag-erőinek ismeretével felvértezve minden létező felszíne mögött képes megragadni. a magját meg lehet és meg kell ismerni. és azt. Rá tud kapcsolódni a Világmindenség rezgéseire. Mit jelent a mágikus világlátás? Azt. Ezen kell először túllépni. akkor biztos . hiszen azóta létezik. akkor ez a belső hang tiszta ismereteket hoz le. Az agyunk két agyféltekéje közül a baloldali a gyakorlatiasabb. és az irányítását. hogy minden létezőnek. hogy az ember uralja a tudatát. Tudatalattink megszokta elnyomott állapotát. Az átlagember nem vesz tudomást erről. a központi harmónia megőrzése és irányítása. megérzéseket kell kifejleszteni. amelyek néhány éve a nyugati világban még misztikusnak. Meg kell tanulni a tudat mélyebb szintjeinek az ellenőrzését. A jobb oldali viszont inkább a megérzéseket használja. Ez így is van. Attól félünk. amióta a Világmindenség. és imaginációt lehet alkalmazni. meglátni a belső lényeget. Ez az önfegyelem magasabb foka. az akupunktúra. van lelke. és este nyugaton megszűnik. és külső hatások már nincsenek befolyással az élet menetére. A mágia nem más. mint a természet törvényeinek ismerete. Amikor pedig már irányíthatóak a tudati erők. A természet erőivel. Földi életünk feladata. A gondolatok elkalandoznak. Ez összekapcsol minket a mindenség erőforrásával. hogy minél mélyebben és minél teljesebben megismerjük az igazságot. A mágia története visszanyúlik a történelem előtti időkbe.54 7. A mágia a földünkön megtalálható legnagyobb tudás. állandóan ellenőrzés alatt legyen. és képes elfogadni. amikor a tételeit lehetetlen volt józan paraszti ésszel felfogni. Hiszen semmi sem természetfeletti. amit nem ismerünk. és alkalmazása. A valódi mágia a MAG uralása. Minden tudományág azokat a törvényeket használja fel. és rezgése. amelyeket ismer. Így volt ez a csillagászattal is amikor eretnek gondolatnak számított a gömb alakú föld Nap körüli pályája.

Azért titkos. és nem „gyűlöl”. néha titkolták. hogy el lehessen jutni a Tanhoz. vagy a környezeti katasztrófákon. Összpontosítani kell az akaratot. néha rajongtak érte. hogy minden csupán atomok összessége. amelyeknek hatására különös világossággal lehet gondolkozni. akkor sohasem tanulna meg járni sem a kicsi. építést. Az emberek agyuk teljesítőképességének csak nagyon kis részét használják. birtokolja Isten korlátlan hatalmát. A guruk ezt nevezik magasabb. mert. nagy öröm vagy nagy ijedtség éri. Az ókori kultúrákban sok mindent ismertek. A . mondta Budha. a keresztények pedig meghallgatott imának. aminek nem kell lennie. és. miként jött az isteni szikra. a biológusok módosult tudatállapotnak. /esetleg nagy mérvű düh/. akkor elméje megérti a hermetikus összefüggést: Miként fenn. nem pedig a tudattal. igyekezni kell a szellemmel figyelni. A mágia útja a tudás. amiről a középkorban sikeresen megfeledkeztek. hogy mindennek oka van. nem jelenti azt . s hirtelen heves mozgásba lendülnek a neutronok. és nem a füllel kell figyelni. ahogy a szülő segíti gyermekét. szabadit fel. félvén. Ám ha érzelmileg túlfűtött helyzetbe kerülnek. vagy mélyen merüljenek el a meditációba. fokozottabban érvényes.55 Minden erős érzés erő áramlatot. hogy nincs csak az ismeretünk kevés.tanulni. mert igazi keresőnek kell lenni ahhoz. Nem a meglévő ismeretanyagot kell bemagolni. és akarni azt. nem akarja az fekete mágia. csak meg kell nyitnunk az elménket. Amikor a kereső eljut annak tudatáig. Az egyetemes összefüggések megértése által a mágus nem háborodik fel többé az éhezők éhségén. hogy az illető nem tudja. aminek lennie kell. Maga mögött hagyja a világi kapcsolatait és tudatát a Tan tölti be A be nem avatkozás nem közömbösséget jelent. Ez a mágia világában. Az erős személyiség képes kikényszeríteni engedelmességet. Ha állandóan ölben vinné. majd a ráhangolódás és a többi jön magától. segítségnyújtás címén be lehet – e avatkozni mások életébe. a harcművészet. Amit nem ismerünk . Mindenkinek meg kell találnia a saját módszerét. amely a célzott személyre bizonyos hatással van. Érdemes utánanézni a feltalálók életrajzának. nem árulják el. hanem a tudattal. nem kéri. és a mágus. Meggondolandó. A szó hagyományos értelmében már nem „szeret”. és a mai kor tudósai újra feltalálnak. úgy lenn: a makrokozmosz egyenlő a mikrokozmosszal. például fizikai csapás. s megtanulni . hanem olyan segítséget. teremtést. amelyek kiszivárogtak a Tanból. mivel tudja. Ha azt elérte. lerontást jelent. hogy meghalljuk saját a bölcsességünket. Nem azért titkos. soknál megdöbbentő. Néha ostobaságnak nyilvánították. akkor máris tudja a gyógyítás. néha tanították. Akarni azt. valamennyien tudunk mindent. Az emberben ott szunnyadnak Isten rejtett erői. a sikeres és egészséges élet titkát. aki megtanulta az akarat összpontosítását és kivetítését. Korunkban pedig ezoterikus irányzatok prédálják fel a tudás-morzsákat. A további lépés. A mágus kezd egyre kevésbé „emberi” lenni. Ezek csak mindig változó útmutatások. hogy elesik. amit évezredek óta keres az emberiség. hiszen mind valaki másnak a tudása. Ha úgy történik beavatkozás. a pszichológusok érzékelés fölöttinek. Valamennyien istenek vagyunk. A látszólag megoldhatatlan helyzetek figyelmet érdemlő megoldásai gyakran ezekben a világos pillanatokban születnek meg. pusztítást. A tanulás az ismeretszerzés alapja.

hogy használható tudást adjon bárkinek. Ezen alapul a keleti és a nyugati mágia uralma az anyagon . vagy szellemi síkon. akkor átverés az egész ceremónia. ezzel megoldódik a helyzet. Ez jelentette a tanulási szinteket és a szellemszintekre való bevezetést. egy közösségbe való befogadást. Elég egy váltót átállítani. Milyen változásokra lenne szükség testi. A ma embere újra képessé válik arra . időben előre gondolkozni. hiszen ekkor már tágabb világok nyílnak meg előtte. a NagyPiramisból származó 10 + 2 tábla foglalja össze az egész világ bölcsességét. csak az. és lehetne még a a sort folytatni. Amikor a mágus eléri a hatalom gyakorlásának ezt a fokát. hogy a hatalom. vagy sem. vagy sem. A beavatás azonban különleges képességekkel ruház fel. vagy vallási vezető nem rendelkezik ilyen képességekkel. A főpapjai vitték tovább az emberekre hagyott tudását. hogy a vonat visszatérjen az eredeti vágányra. Thot. a yamabushik. hogy megnyíljon a mágia felé. amit napjaink okkultistái a Smaragdtábláknak neveznek. Ha egy ezoterikus „mester”. A beavatásokat a szertartások keretében tartották. amikor megoldják a beteg gondját. Nem önpusztító módon kell megmenteni valakit a száguldó vonat elől. hiszen csak a tisztaszívű kereső előtt tárulhat fel. A gyógyítók is a legnagyobb gondot akkor okozzák. De ügyelni kell arra is. Nem volt "ötödik szintű mágus" és hasonlók. Egyiket sem értené senki. A BEAVATÁS: „GYÜMÖLCSÉRÓL ISMERSZIK MEG A FA” Manapság beavatásnak nevezik: pl. aminek részese. hogy tanulságossá váljék az esemény a megmentett számára. Térben felülről látni. A mágia legmagasabb fokára emelkedő beavatott tudása ettől kezdve újból rejtve marad a hatalomra vágyó tömegek előtt. ezzel lehet meg találni a segítségnyújtás olyan módját. vagyis elsősorban önmagán. szellemszintekre való bejutást eredményez. Ennek ellenére voltak a szervezetben . bevezetést vagy ha egy „mester” kezét a fejére teszi valakinek stb. lelki. Valaki vagy mágus volt. Azaz vagy mágus volt valaki. felismeri. vagy még tanulnia kellett. A beavatott személynek tudni kell valódi erőket mozgósítani. a tudó. hiszen „a pokolhoz vezető út jó szándékkal van kikövezve”. a mayák /Magarok/. akkor semmi köze a szakralitáshoz. A fordítások olvasgatása önmagában kevés ahhoz. hisz a test sem más. Igazi beavatás régen csak EGY volt. szinte annak sorsát átvéve. Természetesen az események után nem kell elfelejtkezni arról. Az atlantiszi mágia örökösei a kelták. mit akart a kialakult betegség jelezni. nem pedig birtokosa akar lenni. a szufik. mint anyag . vagy is Hermes Trismegistos a mai tudásunk szerint atlantiszi örökséget birtokló pap király és mágus volt. csak illúzió. Ez a hagyomány szerint. Ha ezek nem működnek.56 legnagyobb jó szándékkal is lehet nagyot ártani. aki már rendelkezik az alaptudással. 28 éves korára vagy mágusnak nevezték. „nem képes csodákat” tenni. Hermes Trismegistos hagyta hátra azt az írást. gyógyító tudást. Ha nem az okot szűntetik meg átvehető a karma. ahelyett hogy figyelmeztetnék arra. a beavatással. amely nem igényel közvetlen beavatkozást.

Láttatni kell vele a fejlődést. majd később a megvilágosodás jelenti a felébredést. tudatállapot-váltás. Amíg a tanítvány nem ér el egy bizonyos szintet. hogy a beavatott tudatosan tapasztalja az érzékfeletti világot. A harcművészeteket is felosztották szintekre. öt érzékszervvel való tapasztalásán. a nélkülözéseket. mindig halálélményként jelenik meg. A beavatás által a meglévő jó és rossz tulajdonságok nem eltűnnek. akik a továbbiakban segítik. amely túlmutat az átlagember hétköznapi. Az ember képes megváltozott tudatállapotba kerülni. Ez azt jelenti. tehát akár "szintezni" is lehetett volna őket. Lehet három. de valójában ott is csak egy "avatás" van: vagy mesterré válik valaki. ettől kezdve részese az érzékfeletti történéseknek. Aki beavatottá vált. ahová a beavatás által már beléphet. még nem érett meg a magas színtű beavatásra. csak egy volt. Az átlagemberről azt mondják a tanítások. a test és lélek fölé emelkedve. célokat. ami elzárja az ember elől azt a világot. Fontos a képességek fokozatos előhívása. A megvilágosodás pedig kifejezetten az emberi léthez köthető. testen kívül vagy telepatikus kapcsolaton keresztül történt a beavatás. alacsonyabb szintű beavatásban részesült. vagy csak tanulgatja az alapokat. övekre. Ahogy régen mondták: Ízisz fátylának szétszakítása. amíg a szelleme nem elég tiszta. Hogy még világosabb legyen a megfogalmazás: A reikit fel lehet és fel is kell osztani szintekre. Az átlagember alszik. A tanuló minden hozzáférési jogot megkap. A beavatás célja. tapasztalások sorozata. de csak folyamatos használattal és gyakorlással tud még tisztábban még több erőt mozgósítani. a tisztánlátás képessége. színekre. ami ott zajlik. de fölösleges volt. hogy mind gyilkos szerszám. A beavatás. A gyógyító erő. éjszaka pedig a fizikai lét számára. ellenőrizve mennyit nőtt már. hogy álomban. A mester.57 magasabban és alacsonyabban állók. akkor a mágia is lehet fekete és fehér. hogy napokon keresztül megőrizze a tudatosságát. Ha az avatandó személy ezeket az állapotokat szenvedésként éli meg. Vannak olyan beavatások. A dagály minden hajót felemel. négy. El kell viselnie a fájdalom és bezártság érzését. Ebben a megváltozott tudatállapotban mind az érzéki és mind a szellemi világot egyszerre érzi. a téridő átjárhatóságának mélyebb ismerete óriási felelősséget. A beavatás során a mester a testen kívüli állapotban mutatja be tanítványát azoknak a szellemeknek. ahol csak egy avatás van. A beavatás által az ember megláthatja az események mögött működő valós szellemi okokat. Van ugyanis egy jelképes fátyol. A beavatás tudatszínt váltás. szellemi éberségét. ami mágussá tesz. Az elültetett mag nem attól nő jobban. a földi életében kaphat meg az ember. Létezik fekete vagy fehér mágia? Van-e színe a mágiának? Ha a kés magában hordozza azt. mind kenyérvágó eszköz. ezért a jelöltnek újjá kell születnie. hogy nappal a szellemi világ szempontjából alszik. mert napjaink embere sikerélményre vágyik. segít a tanítványnak ebben az ébredési folyamatban. hogy állandóan kirángatjuk a földből. hanem felerősödnek. nem kaphat beavatást. az amúgy sem számított mágusnak. és egybe olvad a szellemi világ lényeivel. és átéli. az magától tudta a helyét. A térváltás. aki meg nem. . nem a cél. amelyeket csak itt. Visszatérve az avatásra: természetesen mielőtt valaki mágus lett volna. aki már felébredt. de olyan avatás. a test elhagyása. hogy alszik. megterhelést jelent. Ugyanakkor létezik olyan rendszer. Képesnek kell lennie arra. Az út a lényeg. hogy észlelje a magasabb világokat. A szerzeteseknél gyakran megtörtént. vagy akár öt szintre is bontani.

Arrafelé a napvallás. Jézust születésekor a napkeletről jött három mágus papkirály kereste meg. Az alapvető erők birtoklásához vezető út gyakorlatokból áll. . porzóval. de a virággal soha. Azokkal fog találkozni élete során. A legfontosabb a természetet működtető erők élmény szinten való megismerése.58 de ha a kés csupán többcélú eszköz. Találkozik majd bibével. Jézus ellen az volt az egyik vád. 3:22) A mágiában alapvető feladat a természet megismerése. mire használja a tudását. Karmáját ő sem kerülheti meg. hogy a mágusok rendjéhez tartozik. Ha mágus vizsgál egy virágot. tapasztalja. hogy az élet során eltorzult és rögzült ideákat fokról fokra megszüntessék és a visszatérés lehetősége megnyíljon az ember igazi valóságához. (Márk. soha nem találkozik a virággal. A gyakorlatok valójában azért vannak. s a tudós papokat mágusoknak hivták. levéllel. érző lényként látja. Tudásából azok táplálkoznak. szárral. fotoszintézissel. a virágot élő. a Fényszűze tisztelet volt a szokás. akkor nem. Ha egy biológus felboncol egy virágot. akiket magához enged. A mágus céljától függ. akikkel találkoznia kell.

Fontos. hogy az ember nem tudja. Ki kell próbálni azt. miként tárhatja fel a magában rejlő isteni dicsőséget. Elméjének csekély teljesítőképességével kis dolgok megvalósításán fáradozik. aki nem az igazság talaján áll! 11. hogy higgy nekem. el kell vetni a sallangokat. Az emberi életben megjelenő minden rossznak és szenvedésnek gyökere a hiányzó tudás. A látszólag megoldhatatlan problémák figyelemreméltó megoldásai gyakran ezekben a világos pillanatokban születnek meg.a téveszméken az felismeri a tiszta tudást: ugyanis a tudás így akadálymentesen beáramlik a tudatba (Pálosz) 2. soha nem jut el a megismerésig. gondolkodj és tapasztalj. ha nem használja ki teljesen a benne rejlő képességeket. hogy ne a módszereket másold. amelyekről szűk határok közt gondolkodik. Életének meglehetősen sok területén többnyire csak szenved. A szenvedésnek ez az állapota csupán annak köszönhető. például baj. a tényeket az őstörténet őstudás közötti összefüggést ! Ha tudod merre van az ÚT. a kifogásokon. hirtelen heves mozgásba lendülnek a neutronok. és nem aknázza ki a lényében rejtező hatalmas erőt. Az élet nyomorúságának oka. hanem magadtól jöjj rá a megoldásokra! Én nem kérem azt. melynek hatására különös világossággal kezdenek gondolkozni. 6. és azt mondja: ezt nem akarom látni. Az emberek általában csak nagyon kis részét használják agyuk teljesítőképességének. Az igazság csak azt sérti. mert nem ismeri az önmagába való elmélyedés módszerét. hanem azt kérem. hogy ne higgy! Azt kérem. Minden szenvedés abból fakad. A tanítás módszere: 1. hogy az embernek nincs módja az isteni képességek kibontakoztatására. mélyen elmerülnek a meditációban. 9. az nem szorul magyarázatra Ismerni kell a forrást. vagyis élő. Aki becsukja a szemét. Az az ember. vagy nagyon dühössé válnak. 3. Miként „merülhet” az egyén önmagába. mert csak ez vezet az igazi tudáshoz! 7. 10. ami működik. Le kell tisztítani az ismereteket. Az ember. ezeket kell összeraknunk. Szenved. nem képes felismerni az élet valódi célját. nagy ijedtség éri. a dogmákat és máris megvan a tiszta forrás. 4. a . Amiben benne élsz. könnyebb megtalálni. aki korlátolt elmén keresztül vetíti ki magát a világba. Aki túllép a kétségeken. könnyebb megtalálni. csapás. 5.59 8. 8. Ezt nevezik a guruk magasabb tudatállapotnak. képtelen beteljesíteni élete célját. A nyomok azonosságok. hogy nem használja ki a benne szunnyadó képességek teljes tartományát. mert nem veszi igénybe elméjének teljes tudatos képességét. fejezet A TAN Ha tudod merre van az ÚT. Ám ha érzelmileg túlfűtött helyzetbe kerülnek. nagy öröm.

hogy onnan csak lefelé vezet az út. és tapasztaljanak. ez az együttműködés nem következik be. fejlődés /az ősnyelv még tudta mit beszél/ A MAGASOK /Mágusok/ tanítói az isteni tudás gyakorlói. Ha azonban az egyensúly megbomlott. Szervezetünk folyamatosan törekszik arra. Tanulni csak megfelelő alázattal lehet. a tényeket az őstörténet őstudása közötti összefüggést 5. valamennyien tudunk mindent. A TANHU másik változata/ régi feljegyzések a hunokról/ a sanyu a SAN és a HU összetevőkből. Ismerni kell a forrást. A csúcson magad jössz rá. de a hatalmas erővel feltörő vágyat nem megszűntetni. A szervezet öngyógyító képessége igyekszik mindinkább helytállni. hogy meghalljuk saját bölcsességünket. 3. Ne csak a módszereket másold. 6. Tűz. A TANULÁS FOLYAMATA 1. Ha leveted tudatod gátjait. hogy ne higgyenek hanem gondolkozzanak. mint a léghajó. hanem magadtól jöjj rá a megoldásokra. Istenes/szakrális uralkodó: TANHU /A TAN HÜ őrzője/ Ebből ered a hun császári cím. Valamennyien istenek vagyunk. . IZTEN A tudat a TUD ÚT /Tudás útja/. hogy higgyenek nekem. mondta Buddha.fény apa/ ATYA N-ép /ha ép akkor NÉP/ N a növekedés. hanem megfelelő eszközökkel a szellemi átalakítás ösvényén kell felhasználni. 2. Ha tudod merre van az. N-ap /nap. hogy a lehető legjobb sejtek dolgozzanak. TEN IZ. csak meg kell nyitnunk az elménket. A SAN /szan/ a japánban is urat jelent. 4.60 biológusok módosult tudatállapotnak. hanem azt kérem. Én nem kérem azt. A tan egyik legfontosabb alaptanítása. A nyomasztó eszmével viaskodó embert a kielégített vágyak elmúltával a következő vágyálmokat kezdik üldözni. a TAN eredetét. hogy az élőlényeket a ki nem elégített vágyaik és a hibás gondolat aik vezérlik. magadtól is fel tudsz emelkedni. TAN UZ. TON UZ. a keresztények pedig meghallgatott imának. a pszichológusok érzékelés fölöttinek.UZ? IZ. ÚT könnyebb megtalálni. a TANHU TENNO japán császár TENGRI mongol TIEN kinai Fényúr TONUZ Nap. mert csak ez vezet az igazi tudáshoz Régi szavaink mind a mai napig megőrizték a tudás .

Az átlagember nem is veszi észre. és a megérzéseket kifejleszteni. amikor a tudat nem a testtel és az elmével. ahogy a magyarok az Istent Istennek hívják. ami kicsiben az nagyban is megvan. erőktől. ezért minden alakítható. mint az aura akkor védelmet nyújt más behatásoktól. és életünket többé nem külső hatások befolyásolják. de nem mindegy milyen céllal.minden mindennel egyezik. Rá tud kapcsolódni az Univerzum rezgéseire. A MINDENSÉG TÖRVÉNYE ÁLLANDÓ A mindenség törvénye a természet. ami körülöttünk van rendelkezik lélekkel. Ez az önfegyelem magasabb fokát jelenti. Az Univerzumban minden ritmikus. teremthető. Ezért köszön úgy a magyar ember. és az imagináció. aminek az eszköze a meditáció. hatalom ami bennem él. Ha a csatorna szélesebb. Ha sikerül a gondolataink elkalandozását koncentrálni. hatalmi érdekből létrehozott földi törvények pedig állandóan változnak. Minden rezgés. A mindenség törvénye alapján: tehát minden. Nem tud túllépni az anyagi világon. és minden létezőben. . Egy szanszkrit szótár szerint " is" = a világmindenség ereje. Ennek alapján érdekes. minden földi törvény fölött áll. Első lépésként meg kell tanulunk a tudatalatti segítségével dolgozni. A jobb oldali viszont inkább a megérzéseket. Amikor már irányítani is tudjuk a tudati energiát akkor válunk a folyamatok irányítóivá. A teremtés polaritást / ellentéteket/ jelent. A mindenség szellem. hanem valami magasabbal vagy mélyebbel. A természet erőivel. Az emberek alkotta. és a természetet uraló szellemvilággal való kapcsolatot jelenti. és minden szellemi A mindenségben alapvető harmónia van . hogy Isten. és ez energiát hoz létre. a mágia alapja. a beszédnek. "tenmagad" Erdélyben egyes helyeken a "ten"-t az én megfelelőjeként használják. Tehát az Isten szó jelentése ennek alapján: a kozmikus erő. A mai magyar is mondja. A mágia a földünkön megtalálható legnagyobb tökéletes tudás. A magyar Isten szó egy olyan magas vagy mély tudat állapotra utal. A csatorna szélessége a beavatások mennyiségétől és milyenségétől függ.Isten. mert az egója elnyomja. Agyunk két agyféltekéje közül a baloldali az ésszerűen és logikusan próbálja feldolgozni az információkat. rezgéssel. azaz annak lényegével azonosítja magát. Íze van az ételnek. az azt jelenti.61 TAN árasztó /tan árja/ TAIKI őskezdet TAI test KI energia TAINTO: tantrikus vallás a tanítók TAITOS vallása. mert ez állandó és örök. intuiciót használja. A rezgések megváltoztathatóak. tiszta információkat /belső hang / hoz le. hogy uraljuk a tudatot. Ehhez kell az érzékenységet . Miként lent úgy fent. ha van benne íz. Ez összekapcsol a mindenség erőforrásával. Ekkor már a tiszta tudatban élhetünk: ez a megvilágosodás. A TUDás a TUDat csatornáján a koronacsakrán /ENERGIACSOKOR/ keresztül áramlik szélességének megfelelő mennyiségben. akkor jó minden.

annál gyorsabban érkezik a megoldás. tudatunk és énünk működését. És mindig győztessé válni. Akaraterővel ez nem lehetséges. A harcos odafigyel. ami látszólag kívül van. de ekkor megjelenik az Út igénye is. vagy akarati /tudatos/ Mindent a kettősség ural /jin-jang/ nincs jó vagy rossz. a nemgyőzelem gyakorlására is. ahol más egészségi és vagyoni körülmények között szerzünk tapasztalatokat. mire irányul a figyelem! Mitől félsz? Mit nem akarsz?/ Csak a tudatosan irányított . tudatosítani a harc pillanatának egészét. Cselekedeteink következményeinek összehasonlítása teszi lehetővé a megértést. mindent valamilyen erő irányit. Férfi és női principium együtt létezik / harmóniaelv /. Ezt úgy próbálták ki. Más helyzetekkel kell szembenéznünk. annál veszélyesebb ellenfelekkel találkozik. A test erején és ügyességén felül a tudat erejének és ügyességének igénye is megjelenik. hogy a gondolat megváltozhasson. hogy miért akarja. Minél erősebb a jó iránti vágy a szóban forgó dologgal kapcsolatban. Megtanulták. azt kapsz. ami megvilágosítja elméjét. A test és a tudat összpontosítás gyakorlásában fel kell adni az „én”-t. Amint megkérdezi magától az ember. azt amit akar. nem az énre támaszkodik. mert az következik be amire a figyelem irányul. Mit tanítottak a szerzetesek? Az összpontosítást. Jelen kell lenni. Nincsenek véletlenek. Az ember minél inkább emelkedik a harci technikákban. a járást. hogy az ellenfélnél fizikailag erősebbek legyünk. hogy csak egyetlen tudat létezik a Világmindenségben. az éntudat feladását. az a tanítás. Tanították az ülést. örömteli úton véghez vitt tetteket kíséri majd bőség. A szerető belső lény az útmutatást megérzések formájában kínálja fel. s ekkor a zavaró gondolatok nyomtalanul eltűnnek. Ez lehet akaratlan. vagy a nem kívánt érzés megérkezik. továbbá a tudat mozdulatlanságát is.62 A teremtett világot kauzalitás uralja: az /ok és az okozat törvény/ amit adsz. hogy addig figyeltek egy fára. Minden életben más más helyzetben. az a módszer. mert egyetlen hiba az életébe kerülhet. aktívnak kell lennie! A felsőbbrendű tudat A szerzetesek tudták hogy képesek az egyéni tudatot a közös tudattá alakítani. Ez olyan változásokat és folyamatokat idéz elő. de a nem-cselekvés. ha teljesen átadják magukat e folyamatnak. a harcos útját tanították. Ez azért van. Képesnek kell lenni harcra. az Út. A Do. A döntést tehát minél előbb meg kell teremteni. akkor egyesülni tudnak azzal. mert akkor az „én” irányítaná a cselekvést. amit a leélt életeiben megtapasztalt. amely megérteti testünk. Gyakran hibásan következik be a megteremtett eredmény. Úgy kell dönteni. s ennek megfelelően a kívánt. küzdésre. A cselekvés. a tudatos harcot. Az ember tudata azoknak a hibáknak köszönhetően képes legyőzni SETet vagy Ármányt a gonosz erőt. megértették az ellentétekből álló Mindenség létezésének szükségességét. . abban a pillanatban a cél lényege nyilvánvalóvá lesz. és a világmindenség is támogatja. A harcművészetekben nemcsak arról van szó. és legyőzzük őt. az önuralmat. amíg érezni nem kezdték a levelei között fúvó szelet. a légzést. Lélekben melengetni kell egy kívánt vagy nem kívánt gondolatot. és másmilyen hibákat követünk el. A szerzetesek már más létezési formákat kipróbáltak. amelyben kinyilváníthatjuk szabad akaratunkat. s ezzel a megváltozott érzések teremthetők meg. Fontos. Egy harcos számára mi a tudat ereje? A megérzés révén elébe menni az ellenfél mozdulatainak. és megértették. a nem-harc.

vad ösztönökkel teli megmozdulásai elégtelen eredménnyel járnak. Ezután a lélek egy magasabb szinten folytatja útját. Nem érezték a formáját.63 Ekkor az idő megszűnik létezni. A gyakorlatot végzők felismerik. Az ész megtisztítja az elmét.eltűnik az én és vele együtt az újjászületések . Gyötrelmet. Elértek a tudat negyedik szintjére. a hallhatatlansághoz. és megóvni őket a szenvedéstől. bölcs emberré váljon. megfigyelték a színét. A hozzáállás miatt hite összeütközésbe kerül mások hitével. . mert nem tiszteli mások döntéseit. odafigyel másokra. tudnak róla. mások elvárásainak akar megfelelni. visszajut a középpontba és tiszteletteljes. szenvedést. igazságos. megszünt az idő. próbálja megoldani a bajaikat. véget érhet a gyakorlat. Az utolsó szakaszban spirituális gyakorlatokat végeztek. A lélek ezután a tudat második szintjén születik újjá. hogy miután mindent megtudtak az adott tárgyról. A gyűlölettel. hogy egy növényre összpontosítanak. Amikor nincs több tanulnivalója a Világmindenség e szintjén megvilágosodik. megtanították nekik. tévesen jó embernek látja magát. mérlegel. és legalább a harmadik tudati szinten álltak. amikor már mindent érzékeltek a növény körül. aki minden helyzetet még a legfájdalmasabbat is tökéletesnek fogad el. és megtanul szeretni. amint megtalálta felsőbbrendű önmagát. Megérzéseik és érzékelésük segítségével akkor léptek át az össtpontosítás következő szakaszába. akik ezeket az elvárásokat támasztják. Meghatározza azokat a jellegzetességeket. bölcs emberré válik. Most sem boldog. a lélegző szív idejére a másik végletbe esik. akik a legtisztelettudóbbak és a legsegítőkészebbek voltak. Növényként éreztek és kipróbáltak egy másik létformát. Itt az ember felfedezi az érzéseit. úgy véli. az illatát. hogy igazságtalanság érte . Az ember lelke azért születik ujjá. Ezeket a gyakorlatokat meg kell csinálni állati és emberi lényként átlényegülten is.. Amikor pedig olyan nehéz helyzetbe kerül. Sok élet elteltével az ember belefárad a szenvedésbe és megérti. Érezték a formáját. és belső béke árasztotta el a teret. és ugyanazt a teret tölti be. Az „én „tudat eltűnt. végig gondolják mi mindent. aki átéli őket. Jó emberré válik. A felsőbbrendű tudat első szintjét a sötét árnyék idejének nevezik. Megtanultak uralkodni az érzéseiken. mert úgy érzi. A létezési gyakorlat azzal kezdődik. A karok ágakká változtak. meghallották a belső hangját. aki csak másokért él. azzal. az ízét. Megtanultak bízni másokban. A papok azok közül választották ki tanítványaikat. békéje másoktól függ . amit a világos árnyék idejének nevezték. a segítségnyújtás révén meg kell változtatnia mások életét. az alapvető erőkre. eljut az örök spiritualitás állapotába. az ideiglenestől az állandó tudathoz. A tanítványok megtanultak uralkodni ösztöneiken. . amelyből tanulnia kellene. de mégsem tiszteli azokat. fékezhetetlen indulatokkal és ösztönös megnyilvánulásokkal cselekszik. a védekező és támadó ösztöneiken a halálfélelmeiken. de még nem tudja fékezni az indulatait. átlényegültek növénnyé. kegyetlen lény. de az a tudatukban növénnyé vált. Amikor az ember gyakorlatilag még állat. Rendkívül veszélyes feladatoknak kellett kitenniük magukat. Még mindig az élet poklában él. hogy döntései következményeiből tanuljon és ezzel alkalmazkodó. Megtanulták hogyan hatnak az égbolt változásai az emberre. hogy saját elvárásai szerint éljenek. Ezek megértőbbé teszik azt. csalódott lesz. Tudással vértezték fel őket. hogy másokat bánt csak saját magát teszi boldogtalanná. a csend kitágította a tudatot. Megtanították nekik. Nem gondoltak a növényre. hogy hogyan bizonyítsák a tudásukat. összehasonlít és elemez. Mindegyiküket a mértékek szintje vezette. amelyek növénnyé tesznek egy lényt. a vágyaikon. az ember és a növény tudata eggyé válik. hogyan növeljék a rezgésszintjüket. magányt és boldogtalanságot okoznak. Amikor az ember eljut a megvilágosodáshoz. Amikor eljut a harmadik szintre.

hogy akár szellemlényként. vagy valamilyen anyagiasult állapotban visszajön e segítőként az anyagi világba. Innen a tiszta tudat dönti el. .64 folyamata.

magarnak hívták-e. annak virít minden. a sallangokat. szárra. Mágikus szemlélettel viszont felülről nézzük a piramist ezért csak a középpontra kell figyelnünk. Minden irányba kiáradni csak a középpontból lehet. merre szórták szét ezt a magot. Légy Bölcs! Ha azt mondják valakire bölcs Ő. hogy az első népet sumírnak. Milyen nyomokat találunk.Két vitázó esetén melyiknek adsz igazat? Kérdezte egykor mesterem. szolgálj-szolgálj! Nem annak van igaza. Szemléld felülről! Lásd át az egészet! A virágos réten a virág nem tud a rét szépségében gyönyörködni. mint a gyermek /az ő helye még a bölcső /. vagy mi a rossz. csináld-csináld. fejezet A TITKOS TANOK A PIRAMIS EFEKTUS A piramis háromszög alakú szellemszint. hiszen a „csúcs” lényegében a középső MAG. és nyitottnak kell lenni! Használni kell a kulcsokat! A megvilágosodás útján ezek már úgyis természetesek lesznek . vedd meg azt! Amit tegnap vettél. őrzője nem bocsátkozhat szélsőségekbe. Nem ott kell elakadni. sohasem érted meg a virág lényegét. csak a szomszédait szagolja.Mindegy. milyen nyelven beszéltek az első emberek. A vitát általában az dönti el.Mi a vita tárgya? Kérdeztem vissza. Naponta hallhatjuk: ” Vedd meg ezt. mindig egészében szemléld a problémát! Ha egy virágot tudósként szétboncolsz szirmokra. hanem megoldani! Ha úgysem tudod megoldani. valaki mindig irányítja. ezért mindkettőnek igaza lehet! . A gondokon nem rágódni kell. .Vegyél.65 9. nem döntheti el mi a jó. de aki felülről szemléli. Ezért a MAG tudója. . Földi szemmel kell nézni. hunnak. aki hangosabban kiabál. hiszen mindegyik a saját szemszögéből látja a saját igazát. de igyekezz /most akciós/ mert holnap már mást reklámozunk” Vegyél . és akkor megvan a tiszta forrás! Azt kell kipróbálni. szkitának. ezt nem is akarom látni soha nem jut el a megismerésig. A virág lényege a LÉNYE. dogmákat. akkor meg minek rágódni rajta? Valaki azt mondta egyszer: "egyél lószart! tízmilliárd légy nem tévedhet!" De a tömeg sohasem a saját akarata szerint megy. melyek az azonosságok? Ezt kell összerakni! Le kell tisztítani az ismereteket. ami élő! Aki becsukja a szemét és azt mondja. Ez a tömegpszichózis. hiszen egyre kevesebben kerülnek egyre feljebb. A tömeg mindig valakit utánozni akar.Tehát egyiknek sincs. levélre. /Ne ítélkezz! / . ami működik. megértheted Jézus szavait: legyetek olyan. Bevállalónak. milyen hatalom áll mögötte. Sohase vitatkozz. az már nem ér semmit. hanem hogy milyen TAN-ítást adtak át.

Amiről ellenséged nem tud. mert valódi keresőnek kell lenni ahhoz. nem szorul irányításra. a belső erőt. /pl. hanem találmányaikkal segítették a világot. jellemet jelképez.nek is megtetszettek. Később. s így további genetikai fejlődés jöhetett létre. hanem lélekminőséget. De ekkor már megvalósult a tiszta tudatban való létezés . a harcművészetekben judo. amely a békét. és komolyan veszik. A titkos tanok tudói természetesen tagadják. mint a fizikai test. hogy léteznek ilyen technikák. Ennyi a 12 + 1/szertartás résztvevőinek száma is. A csillagvilág küldöttei genetikailag egyfajta. A mag népe nem népet. hogy az ŰRŐSÖK . Egyik a harcos. Ezért állnak az emberiség és az ősi tudás közé ol yan csoportok. az ember lányai olyan szépek lettek. ami valaha volt. Ez a kettősség. hogy találkozhasson vele. Ezért beszélünk fehér és fekete hunokról. Attila és Buda. a fény és árnyék /ármány/. a kettő együtt azaz 12+1 adja a teljes világegyetemet. és a mágus tanuló a beavatások során „meghal”. Amikor az emberek végre megértik. .ez a megvilágosodás. Így EGYséges. Ez genetikai változás következtében az idők folyamán kialakult egy olyan népcsoport. akik már elsajátították az összes többi. akkor ismeri fel igazi helyét a világban. Ők voltak a MAG. akiknek nem érdeke az igaz tudás kiszivárgása. ez a teljesség. a céljaiknak megfelelő embertípust fejlesztettek ki. mágusként születhessen ujjá. de a REGE. Egy pont. Aki ismeri ezt a kulcsot. A teremtés virága 6 + 1 terű világot jelöl. bármikor beléphet és változásoktól mentesen olvashatja az emberiség krónikáját. és így tud teremteni az anyagi világ. A magarok a MAG őrzői. Az időben minden megőrződik. alacsonyabb szintű tudást igénylő módszereket. táltosként. van és lesz. jujitsu/ A befelé fordulás azt jelenti . hogy nem árulják el. másolásra. a Régi Ember. Ez a világnak virága. amely tudásával és szellemiségével mindig kirítt a többiek közül. Mindennek lenyomata van. bár ezzel sohasem kérkedtek. A táltos. Oziris és Set /setét/. A kettőség alapján szerveződött ősi államrend is. megismerése. annak egyéni ötletei. csak azok előtt ismerik el létezésüket. akkor védelmet is nyújt más erők és befolyások ellen. A csatorna szélessége a beavatások mennyisége és milyenségétől függ. Azért titkos. hogy új emberként.66 Aki rá tud hangolódni a tiszta tudatra. hogy az emberiség történelme egészen másként zajlott. mint ahogy ma tanítják. A Tan titkossága nem abban rejlik. ATMA néven tisztelte. körülötte egy kör/magasság és mélység ez a MAG és a Világmindenség. Ha a csatorna szélesebb. és azon belül mindig kettős fejedelemségről. Ezt akasha-nak ismerjük. A TUDás a TUDat csatornáján a koronacsakrán keresztül olyan mennyiségben áramlik amilyen széles ez a csatorna. azt nem is akarja elpusztítani. a fényt a harmóniát hordta szét a Földön. és vetette el a tudás MAG-ját. Így tud megnyilvánulni a szellemi világ. hanem a hajlékonyságot.SZELLEMI ÉS ANYAGI VILÁG /ami fent az lent/ Ez így kettős HAT-ás. A hunok voltak a béke őrzői. A lágyság nem puhányságot jelent. meglátásai lesznek. és a Maghar /magyar/ szóban a „h” lágyító szó a befelé fordulást jelenti. A jin-jang kettősége. /a rendfenntartók/. Ők hordozták az ŐSTAN génjeit. a másik a szellemi irányító Hun or és Magor. hogy meghallani a belső hangot. A Budha. a tükörképe a párhuzamos világ . De ezek az ellentétpárok önmagukon belül is hordozzák a női jegyet.

és elindították a boldogság keresése felé vezető úton. s nem sugárzol kifelé rezgéseket. amely hátráltatja az ember fejlődését. hogy tudatlanságban maradjon. Tudták hogy a 25920 éven át tartó úton. igy nem tudnak érzékelni. az áthaladás egy egy erőhatása 2160 évig tart. A türelmetlen tanulók. ha már elfogadta és tudja. Azokat az erőket. Jézus ezt többször is végrehajtotta. a fény vallását. Fájdalommal töltötték el. amely újabb energiaforrást jelent. /Jn. A SZER-tartás során is csak olyan szintű erők segítsége várható. Senki sem veszi el azt én tőlem…Van hatalmam letenni és ismét felvenni…/Jn. amelyik szintet már bemutatták /beavatás/. amely végeredményben is egy sötét világban hordozza a reményt. hogy átrendezte teste szerkezetét. tőle kapja az erejét. és nem a megfelelő szellemi szinten hajtják végre. Ez a mai sátán elődje. erőszakos viselkedést gerjesztett. szellemi erő. amit kozmikus évnek neveznek a Naprendszer különböző sugárzó erőmezőket létrehozó testektől kap energiát. mint holmi bűvészmutatványok. ha kiüríted a saját tudatodat és üressé válsz. és ily módon eltávozék. hogy újra felvegyem azt. elhitették másokkal. A fekete öltözet ezt jelentette.8:58-59/ „…Mert én leteszem az életem. Mások viszont a tudatra hatottak. Azt is tudták. Ez az út 12 részből áll. gyötrelmet és félelmet okozott. Voltak. A sárkány /Taitos /misztikus erőt képvisel. annál hatásosabb. E viselkedéseknek a következményei letaglózták az embert. hogy a fény áthaladhasson rajta. aki úgy vált láthatatlanná. akik egyetlen pillanat alatt lebontották testüket. a láthatatlanságot. hogy nincsenek ott. az erő. hogy az ismeretek sokkal többek. A tudás ösvényén járó előtt csak akkor tárulhatnak fel valódi titkok. hogy reá hajigálják: Jézus pedig láthatatlanná válva átmenék közöttük. hogy eltűnjön a körülötte lévők gyűrűjéből. hogy minél tovább kapják az energiát valamely csillagtól. Kultúrájukkal az ég felé fordulnak. Mindegyik erő másfajta erőhatással szembesíti az embert. ha nem társul hozzá a megfelelő SZER-tartás. kollektív folyamataikat a csillagok határozzák meg. hogy rejtett vagy titkos. és minden csoporttól megkövetelte a rejtezést.67 A technika ismerete önmagában nem sokat ér. amely csupán fájdalmat. hiszen az ERŐ mindent felerősít. Hibák elkövetésére vette rá az embert. állati szenvedélyek és szenvedések közé taszítja. A tudás őrzése minden korszakban. így a Föld 12 erő hatásnak van kitéve az alatt. és tudja mi a lényeg. „Köveket ragadának azért. ezek alkotják a tudat futószalagjának részeit. így a bennük maradt ártó dolgok is még erősebbek lesznek. ha még nem tisztult meg teljesen. átalakította önmagát. mi a Harcos Szerzetesek mágiája. . 1O:17-18/ Uyeshiba még a XX században is képes volt arra. A Föld a Nap körül keringő élő erő. A vörös csík jelentette a felkelő napot. Nem vesznek észre. az ellesett módszerekkel felelőtlenül próbálkozók önmaguknak okozhatnak kárt. amelyek az élet legnehezebb eseményeit idézték elő egy Set /setét/ vagy Ariman /ármány/nevű lény vezette. és fénnyé váltak. A Naprendszer a galaxis központi napja körül kering. szenvedést. Fontos szerepet játszik az ember fejlődésében. Set a sötétség ura. Volt.

A semlegesség azt jelenti. miután igazolta magának a Mindenség összes igazságát. ezért megváltozott . Egy állandó halhatatlan tudat. . amely az Univerzum ellentétei. aki sok életen és nehéz körülmények között a tiszta szellemiséghez és a szeretethez vezeti el az embert. ami nyilvánosságra ne juthatna. mert nem hoz létre ellenállást. amelyek az embert változásra. A világosság ura az az erő. békére való törekvésre és megértésre ösztönözték egy másik Oziris nevű jelképes alak vezette. hogy erőszakos viselkedésével csak kárt okozhat magának. és semmi sincs eltitkolva. Ennek a pillanatnak a jelképe az ARANYSÓLYOM. amely mindent lát és tud. Jézus mondta: mert nincs semmi rejtett dolog.68 A régi ember megértette. ami meg ne jelenhetne. Az ember a testet öltési folyamatokon keresztül jut el a semlegességig. El kell fogadni. Egy tiszteletteljes kiegyensúlyozott lény jelképe. A két ellentétes oldal állandó körforgása . ráébreszt a középpont fontosságára. hogy minden tökéletes és mindennek szerető célja van. hogy megértjük a Világmindenség működését. nem lehet változtatni azokon a körülményeken. és a lélek újjászületése után eljutott a megvilágosodásig. Tehát aki keres. és anyaghibái fölött lebeg. aki hozzá tud férni a mindenség hatalmához és az örök békéhez. ezért a tudatát megvilágította a világosság ereje. hogy nem szabad hátráltatni mások sorsának alakulását. mert amit Isten tervezett az maga a szeretet. A semlegesség tiszteletet jelent mások iránt. és hozza magával azt is. Azokat az erőket. talál. amelyek a tanulás érdekében keletkeznek.

Az emberi szervezet kétharmada víz. és ékszereket találtak. Japánban Masaru Emoto kutatásokat végzett különböző programozott víz kristályosodásával. és őrzőinél általános volt. gyógyítottak sokáig.69 A FÉNNYÉVÁLÁS TITKA: Az ősi hagyaték ismerőinél. ez tiszta életük következménye volt. megy a kristályokhoz hasonlóan sokáig megőrzi a beléplántált rezgéseket. eredetileg Babba. és a japán Yamabushik is romlatlan testeket hagytak az utókorra. képét. és szentek holtukban is rózsaillatot árasztva. igy legfontosabb információhordozónk. Az Árpád házi királyok. . csontokat nem. számára természetes volt ez a csoda. és a heavy metal zene torz képződményeket hozott létre. mint Babba Mária. Pozitiv gondolatok. A negativ gondolatok. Amikor a török időkben felbontották/ feltörték/ márványkoporsójukat csak ruhát. és ha márványkoporsóba zárták a tes tet. Az igazi fényerő hordozói azonban még a középkorban is képesek voltak eme csodára. és a testnek lenyomatát őrizte a koporsófedél. Az igazi szentek. hogy fizikai haláluk után testük nem enyészett el. mint ahogy ezt őseik még megtették. gyönyörű kristályformák alakultak ki. Ezért vált számikra szükségessé a test mesterséges mumifikálása. Amerikai tudósok hasonló eredményeket tapasztaltak. az fénnyé vált. A magyar pálos szerzetesek.3500 év után már nem voltak képesek a fény felszabadítására. már i.e. és a koporsófedele őrizte a test lenyomatát. vagy klasszikus zene hatására. Az egyiptomi fáraók.

az számíthat rá. OLYANNÁ VÁLSZ! . Meg is állítható ez a folyamat annak. így több száz évig élt a földön. Személyes tapasztalatom. fény medítációval rendszeresen megújítja szervezete vízháztartását. Aki pozítiv. aki a fényfelszabadítást mindennapi gyakorlatként végzi. és már ötvenedik évemet taposom. AHOGY GONDOLKODSZ. hogy 35 évesen kezdtem A TAIKI-t gyakorolni. építő gondolatokkal. hogy teste öregedése drága kozmetikumok nélkül is lelassul. az öregedés látható jele nélkül. vagyis kristályosítja.70 Egyiptom alapítója Thot a tudó. vagy is Hermes Trismegistos Egy programozott kristály segítségével újította meg sejtjeit.

fészek – Ágy – agy . fejezet A HÉT SZELLEMSZINT Hangot hallok kő torkából Csillagtüzek ropogását Hetedik ég távolából Táltoslovak dobogását Hét mennyország a Miatyánkban is „ki vagy a mennyekben” A HAT/RA/ . KUPA. vagy nagy embert jelent. TÁJ . a titkos tanok birtoklását jelenti. Sumír és székely nyelvben az embert hívták LU . 6 alom /6 CSAKRA.71 10. Ez a megvilágosodás. központot kereső és a jin jellegű /centrifugális/.GAL volt. ezért mindig. Elsőt. A jang jellegű /centripetális/.MÉNRÓT – NIMRÓD AT /át/ Hun szó jelenti a lovat aki Át visz Ata az Atya Isten A ló jelöli a beavatottságot/aki átvisz/ a révülési képességet. LÓFő székely is főembert. /MAGIA.nak A sumírul a király neve LU. ŐSI ELNEVEZÉSEK Úristen . és a hetedik a kiáradás/kehely. lovasok első emberét jelentette LÓMÁSA indiai elnevezés A SZERtartásokat mindig Isten akaratába ajánlották. félhold/ ALOM. Az ellentétek egyesítésének folyamata a MUSZUBI.Űristen – Vénisten – Öregisten .fehérló / fehérlú / MÉN FEHÉR LU /izzó NAP/ Vörös ló.Álom A tudás fészke ALMA 6 alma . Isten két arcának újraegyesítése.Talaj /japánban TAI/ A magason álló Tál az ASZ-TÁL /oltár/ ASZTRÁL AZ TÁL. így fejezték be: Legyen úgy.MÉN TÁLJA Menny. a felső világot jelenti /isten területe/ ASTRO/ kozmosz/ A-Z = Alfa és Omega Gondolat Mentál . központtól távolodó erő egyesülése teremti meg az egyensúlyt . Így alakult ki a táltosló jelképe. a táltos. KEHELY árad felfelé. TÁLca.ATA ISIS-IZTEN A térben lévő kör értelme terület: TÁL. a megváltozott tudat állapotát. Tányér.MÉN Izzó-fehérlő . a TAITOS a turullal Vagyis a fejen lévő ARANYSÓLYOM.magja van / A fény koronáját ábrázolja a hetedik felfelé nyitott FÉLHOLD. A MÉN Ezt másolja a kereszténység amen-je is.Atyaisten. ahogy akarja a MÉN vagy ahogy az élő Isten akarja. HATODIK SZINT/ A TUDÁS HATALMASSÁ TESZ Szoboremlékeken világosan felismerhető a mágus.hat csillag ragyogása.

amivel szembe kell néznie. a gyökerek. s csak lenyomatok léteznek Ezek a múlt emlékei. és alsó világ is Az őstudás népének mindegyike emelt toronytemplomokat/piramis. A gerince mellett található hét csakra közül egy magasabb csakrát fog használni. . az eget a földdel összekötő világtengely. Így lehet táplálkozni őseink szellemi hagyatékából Ez a nemzettudat helye/gyökerek/ ez adja a magabiztosságot a hátteret a továbblépésre /akinek nincs múltja. Földi szemmel a középső világ a közép mint a vitorlás hajó tőkesúlya vigyáz arra. de megkülönböztethető még középső. ATMA 4. MEN HON 5. Az ember rádöbben. amiket a bölcsesség eléréséhez meg kell élnie. határozza meg. amelyeken minden egyes léleknek keresztül kell mennie. hogy az erő. Az alsó világ nem azonos a keresztények pokolnak nevezett helyével. amennyit az ember képes feldolgozni. Így megnő annak az életenergiának a mennyisége is. ami Istenből árad. Ezek az égbenyúló.72 A SZATORI a megvilágosodás elérése. BUDA 3. A 7 szellemszint változata az ősi tanításokban 7. A pokol a phekhel /fekhely/ szóból ered mely a lelkek pihenőhelye /megtisztulás/ az újabb leszületés előtt. A magyar ember ma is így köszön Isten-Isten. amelyek feladata az egyensúly biztosítása a kö zépső világban létezők számára. A régi ember tudta. meghatározza azokat a folyamatokat. PHEKHEL ISTEN MONASZ ATHMA BUDHA MENTÁL ASTRÁL ÉTER AKASHA LOGOSZ KAUZÁL INTUITIV MENTAL ASTAL BARDO ATA-ISIS SIS-TOREM NUMI-TÓREM HADUR-TÓREM JÓ SZELLEMEK ROSSZ SZELLEMEK TEREMTETT LELKEK Ez a hét szellemszint a felső világ tagolódása. Az egyes életekben beigazolódott igazságok révén megszerzett tudás több időt ad az embernek a belső békére. Ahogy az „Isten fényét látom benned”. E fejlődési folyamatnak. REI eredeti jelentése szent szellem. az Életfa. és amelynek különböző megnyilvánulásai vannak. amikor megszűnik a rés az ember és a természet között. ASZTÁL 1. A megszerzett tudás. a melyben a kami /szellem/ lakik. A hét ég a mennyek országa MÉN-HON. jelentésű indiai köszönés is. Jézus is ezt mondta-„Istenek Vagytok”. tehát amikor meghajlunk valaki előtt ezt a szent szellemet köszöntjük a másikban. böjt A test az anyagi világ ideiglenes temploma. hanem rezgések. IZ TEN 6. A körülményeket. A japán köszönés. Egy fejlődési folyamaton keresztül haladva lehet az állati léttől eljutni a bölcsességig és a halhatatlanságig. zikkurat/ melyek többnyire hét szintűek. hogy mindenki Istenből egy csepp. Isten része. Isten tökéletesen tervezte meg. hogy el ne szálljon az ember. nincs jövője/ Az ősök tisztelete nélkül nincs felemelkedés. MISZOGI megtisztulás. és ezzel növeli a rezgési frekvenciáját. a folyamatokat. a LÉT-ra. Az ALSÓ világot nem szellemlények népesítik be. amelyet fel tud dolgozni. a hét csakra szimbóluma. a rezgési frekvencia és annak az életenergiának a mennyisége. vagyis az elektromágneses mezője is növekedni fog. A kínai személy /hito/ jelentése Isten fényét tartalmazni A test /iki mija/ élő szentély. MÉNTÁL 2. hét állomása van. tehát ő is Isten. Ennek megfelelően az aurája.

ki kell próbálni! Ha istent keressük. belőle sarjad ki a jól elvetett mag. és gyermekké kell válni! Nem dogmákban kell gondolkodni. hanem nyitottnak kell lenni. és így sohasem szabad sohasem látható. Hanem azért. mégis mindenütt jelen van: és aki ki tudja szabadítani ezt az ötödik elemet az anyagból. összetekeredett kígyólényt. csakhogy az EGY nem fizikai valóság. ha gazos a sír”. ezért csupán extatikus szárnyalással közelíthető meg. szokáshoz. A léleknek több szintje van. az anyag lefojtja. Ez az a kútfő. Az öt elem alkotja a testeket. Az ősanyag változik. annál sűrűbb. önmagával keveredik. hogy ott az elhunytakkal találkozzon. Az ősi egység fokozatos felbomlása elvezet az anyagi világ sokrétűségéhez. amellyel isten ruházta fel az anyagi világot. A Tan által beavatást nyert egyén a légzőgyakorlatok és a különböző testtartások segítségével a legalsó csakrában szunnyadó. minél sűrűbb. Minden kőben benne rejlik a szobor lehetősége. az kezében tartja a teremtő erőt. törzs és a hét ág / Minél alsóbb a szint.73 Ez a Földanyácska. Aki csak lelkiismeretétől hajtva látogatja meg a testek nyughelyét. …hetet lépünk. vagy ÉGI. Ez abból fakad. Az anyag önmagában csak lehetőség.nek nevezett istenség. A temetőbe sem azért jár ki a szellem embere. A bölcselet szerint minden jóság forrása és a világ teremtője az EGY. A belső erők hatására kémiai folyamat játszódik le. hogy a szellemük már a következő testet öltésen dolgozik. s a változások révén alakul ki a transzmutáció az átváltozás. A lélek azonban visszavágyik a teljességbe. hogy a lélek eltávolodott az EGY-től. hiszen tudja. Túl kell lépni rajta. az asztrális és a kozmikus erők hatására alakul formává. de a súlyos föld. tárgyhoz / annál merevebbé válik. Ebből . és ezek összessége az ötödik elem. az soha nem kapja meg a szellemi töltetet. minél keményebb. Az ide vezető utak mindig régi kutaknál vagy barlangnál kezdődnek. annál merevebb vagy minél jobban ragaszkodik az ember valamihez / elképzeléshez. mert életében elmulasztotta az elhunyt iránti szeretet gyakorlását. Minden formázott anyagban egy magasabb forma ősanyaga van. Az anyag a világunkon uralkodó szükséges rossz. annál merevebb. Innen kezdi meg repülését a tudás sárkánya. amelyből a teremtés kiárad. hogy az emlékek szeretetrezgéséből erőt merítve haladjon tovább a küzdelmes mindennapokban. a Kundalinit ébreszti fel. nyolcat lépünk közel már az ég kilencedik lépésre a Fa csúcsán a Csillag ég… /táltos/ A világfa/életfa kilenc része / gyökér. ne állítsunk dogmákból magunk elé hegyeket! Négy alapelemből épül fel minden. a legalacsonyabb pedig az anyagi valóságot átható életerő. vagy csak azért „mert mit szól a falu. A legmagasabb rendű az intellektuális gondolkodás. Ez a világlélek szelleme. és kapcsolatba kerül más ősanyaggal. Az erekben keringő és uralom alá vont erőt az egyén a középső csatornába gyűjti össze. mely életet önt minden testbe. Az alsó világban nagyon érdekes és tanulságos szellemutazásokat lehet tenni taitos dob segítségével.

„ . míg végül felér a fejtető köré. de ez a kulcs a hét szellemszint /életfa 7 ága/ megismeréséhez is. Ahogy Jézus is cselekedte mielőtt a mennyekbe emelkedett „szálla alá pokloknak mélyére. Az induláshoz mindig le kell szállni az alsó világba a gyökerekhez. Ez a megvilágosodás egyik lehetséges útja. Mélytudat szintről indulva lehet a felsőbbrendű tudatot elérni. mert csak onnan lehet felemelkedni a középső csatornán keresztül. amit az egyén a középső csatornán keresztül egyre magasabb csakrába emel.74 keletkezik a megvilágosodás gondolata.

75 .

a sárga. SZER <-> RESZ vagy RÉSZ. A SZER – az egység. mert csak így lesz belőle SZERetet. RESZelés. SZERződés. és a szombattal végződik. SZEReplő.. a vezetőt. RAM /MAR/. az összejövetel felbukkan még a SZERvezet. SZERencse. pl. SEGITŐ BÖLCS ÉGI LÉNYEK. Szerda szavunk jelenti a hét közepét. SZELLEM. RÉSZleg stb. a sárkány mindig a tudás hordozója. A kígyó. Szertartás közben is a RAM LÉGZÉST gyakoroljuk Kelta elnevezése: Rámhaille /ramhelye/ ami Révülést jelent. ezt működteti? Ez a SZERelem. vagyis az első három és a hátsó három nap összekötőjét. Ez a Pilisben található. Ez a SZERetetnek is az alapja.. SZERzetes SZERtartás S(Z)ERleg szavainkban is. LÉLEK EGY TESTBEN ÉLŐ ISTEN ÉLTESSE! ROSZINDULAT . A hét a vasárnappal kezdődik. Hipnózisban ma is ramfázisnak nevezik ezt az állapotot. összejövetelt szervezettséget jelent. A sár. A SZER az egység. A SZER szavunk . tagadása a nem egységes a (RESZ) azaz a RÉSZ részre szakadás. azért hogy létrejöhessen és működhessen.. fejezet SZERTARTÁSOK AZ ÚT A LÉNYEGES. IRIGYSÉG ÁTOK RONTÁS ELVELE! MENJ VISSZA A KÜLDŐDRE MARADJ VELE ÖRÖKRE! /tisztító szertartás/ A Régi ember ha Istennel akart beszélni SZERT tartott a RAM hegyen.saját farkába harapó kígyó/sárkány/= a KÖR jelképe Ez jelenti a zárt tudást ez a SZER pent. GYÓGYITÓ ÉGI FÉNYT KÉREK!. a tudást hozó lény. A sárkány a bölcsesség jelképe. az energia.76 11. És mi az erő. A kán az ősi nyelveken jelenti a fejedelmet. . A SZER az egység. az elem ami. ellentéte. a napfény színe.(EGYSÉGet) rendet. tenni is kell valamit. a bölcsesség jelképe volt akkor még nem számított bűnnek a tudás. Örvénylő Világmindenség. /szerpentin / kígyó hatalom tana. RESZelék.. NEM A CÉL! KÜLDÖTTEI ÉGI LÉNYNEK.! ANGYALAI TISZTA FÉNYNEK!.

A tömeg mentális erejét használják a vallásos szekták. A kereszt tizenötezer éve a beavatottság jelölője. és a zsarnok vezetők is.77 A szertartások napja ezért az eredethez ragaszkodó. Ez a körosztás ténye. Ennek a kisugárzásnak a víz a hordozója. Ezen belül jön létre a harmadik elem a levegő. Ezoterikus csoportok részvételével voltak ilyen jellegű sikeres kísérletek. Ez az ötödik elem a SZER elem.”Goethe Az Atya a Fénypont. amivel a SZER etet. a víz vagy fák közelében volt. Alacsonyabb szellemi színtű emberek is tudnak erőket összpontosítani. A bolygónkon az egyensúly az év két napján a tavaszi és az őszi napéj. a megvalósult anyag. melynek kiáradásából születik meg minden. hanem a mágikus. A szertartások létszáma néhány fős max. A negyedik elem. a dombokon. vagyis a kiterjedő gömb. a képzeletben négy részre osztva adja a vízkeresztet. küldésén alapulnak. Elődeink figyelembe vették az erők csomópontjait is. és növekvő holdfázisok erejét a szertartások sikere érdekében érdemes tudatosan felhasználni. Ezeket nemcsak ismerni kell. átok. a termékeny. Minden. lerontását jelenti. A létezés ereje az. A rontás csökkenő holdfázisnál nem a fekete mágikus támadásokat jelenti. 12+1 A RAM hegyen a magyar királyok koronázásán is ennyin vettek részt amikor a Korona és a ráhelyezett antenna /nem a mostani kereszt/ összekötötte az eget a földdel. amikor kopogtat. amely a középpontból kifelé terjed. A SZER a létező Istenerő. A szertartások helye általában a természetben. A növekvő holdfázisnál a cél elérése érdekében segítő erőket lehet mozgósítani. Magyarországon sok ilyen hely van pl. a Pilisben de nevében már csak egy hely őrzi ez a Fényeslitki ÚR hegy. ezért sokkal hatékonyabb olyan beavatottakkal célthoz érni. A négy őselem központja az ötödik elem. Ekkor a legkönnyebb tervezni teremteni és kiárasztani a harmóniát. pedig a kedves vendéget akkor kell beengedni. s lekényszerül megint a földre. és ezek irányításán. ami a téridőben létrejön. A víz. Fényes ligetnek nevezték ezeket a helyeket. a lélek éltetője. esetleg a tündérköröket. a föld. Ezt ismerték az őskörösztények is. a gyógyító vagy a harcművészeti gyakorlatban is el kell sajátítani az uralásuk módját. A csökkenő. hanem az ártó erők /betegség. a SZER elemből ered. ezért volt fontos őseink SZERtartása. Ez a SZERETET. melynek segítségével a kapcsolatot tartották a Teremtővel. de ehhez nagy embertömeg kell. megtartó vallásoknál mindig a szombat volt. A téli és nyári napfordulók fontos szertartási napok. „Az emberi lélek tükre a víz: Ez örök utas a mennyből jön alá – a mennyekbe megy föl.egyenlőség idején figyelhető meg. A tűz a teremtő erők hordozója. Ezek az elemek adják a téridőt. Ezen belül születik meg az amit életnek nevezünk. . sikertelenség/ semlegesítését. A tömeg zajból elég nehéz megérteni mit is akarnak. A szertartások erők felépítésén vagy lerontásán. A keresztény zsinatok ezt is módosították. akinek „belépője” van a szellemi szintekre. A tömeg előtti látványos szertartás csak felszínes ünnepség volt. A víz után születik a tűz. AZ ÖT ELEM TANA A Világmindenségben minden alkotás által létező dolog az elemek hatása révénl jön létre.

A Fém szilárdsága fellazul a Víz folyékonyságában. vagy kreatív kör szerint: A FA terjeszkedő feszültsége átcsap a Tűz mindent elhamvasztó erejébe. A Víz segíti a Fa növekedését. az űr helyett a fa elemet használják. A Tűz megolvasztja a Fémet. A Föld gátolja a Víz folyását.kiárasztás. Sűrítés a kívánt testrészbe. A Fa kiszívja a Föld energiáját. Sűrítés a harába-kiárasztás. a Föld energiájában összpontosul.78 Az elemek sűrítése Belégzés tüdő és póruslégzéssel hétszer sűrités. A Hangoknak is erősítő hatása van az elemek egymásra hatásában. A harcművészetben és az akupunktúrában a levegő elem helyett a fém. Sűrítés a végtagokba. majd hétszer kilégzés /kiárasztás az Univerzumba/. A TŰZ szerve a SZIV. KA Tűz I KI Föld UŰ FU Levegő E É SUI Víz OŐ . A VÍZ szerve a VESE. mint a Fém.kiárasztás. fékezi az egymásra ható elemeket. A Föld energiájából ásványok keletkeznek. A másik kör viszont lebontja. Az építő. A FÖLD szerve a GYOMOR. A Víz eloltja a Tűzet. A Fém fékezi a Fa növekedését. A LEVEGŐ szerve a TÜDŐ. A Tűz fellángolása után befelé. mint szimbólumokat.

amikor nincs meg a kellő erő. Meditáció: Testem középpontja vagyok. Néhány percnyi telítés után következik az elemek feloldása. Meg kell lovagolni meg a legnagyobb hegyet: heggyé kell válni! Sárga négyzet elképzelése szükséges! A testrészeket a megfelelő elemmel fel kell tölteni. vagy zárt körbe/ akkor érezni kell az elem meghatározó tulajdonságát: A tűz tulajdonsága a meleg. kiárasztása. Csontozat. Minél kisebb pontra sikerül összpontosítani. Egy szobába. A tudat áthelyezése a testünk középpontjába. Mellkas-levegő elem. Meditáció: A Mindenség középpontja vagyok. lassú a reflexe Mentálisan váljon a vízzel egylényegűvé.79 KU Ür AÁ FU érzelmi túltengés esetén. nehezen észlel. Eggyé kell válni a tűzzel! Piros háromszöget képzeljünk magunk elé! KI a földelem segítségével az állóképességet lehet növelni.meleg . a hullámzás rezgésével mozogjon a test! A feszültséget. én vagyok abban a meghatározó erő! Ebből a középpontból gyűjtjük az elemeket közvetlenül a mindenségből. ezzel egyensúlyt teremtve a szervezetben. színe a piros ezeket a tulajdonságokat fel kel idézni (megidézni) a testben és a tudatban. lábak-föld elem. én vagyok abban a meghatározó erő! Ha ezt a koncentrált tudatot áthelyezzük a Mindenség középpontjába. annál hatékonyabb lesz a művelet. és meghatározott térbe sugározzuk. hogy körülötted minden tűzből van! A tűz elemet a pórusokon át az egész testünkbe lélegezzük be! Amennyi a belégzés /kezdetben 7-7/ ugyanannyi legyen a tűz elem kilégzése. az idegességet át kell adni a víznek! Ezüst félholdat kell magunk elé képzelni! KA: ha tűzelem szükséges. Képzeld el.vízelem. Tűz . Hasi rész. Fej és szív –tüzelem. elérjük az akasha elvet. Mentálisan a szél és a légzés váljon eggyé! El kell képzelni egy kék kört! SUI amikor fizikailag túl merev az ember .

Ezt a fényt be kell lélegezni /póruslégzés/ hogy az egész test telítődjön vele.savanyú . amiben tartózkodunk. esetleg átugrott fokozatokat. A hatás a következő lesz: A levegőelemnél A tűzelemnél A vízelemnél A földelemnél . A fényerőt telíthetjük a kívánságunkkal. színkerék megforgatva fehér fényként hat. a tiszta fényben. ezeket az akasha tartja egyensúlyba. és akkor mindent teljesítenek. Aki az eddigi gyakorlatokat nem végezte el lelkiismeretesen.édes . és vastagbél. Az ujjak állásával. Ilyen kívánságerővel telíthetünk gyűrűt. vita nélkül. A mutatóujj: űr /Fa/ harag . Pl.hideg Levegő.fanyar . válni a változásnak. Már a belégzésnél el kell képzelni. Ha valaki nem tisztította meg önmagát.nehéz Az elemeket sűríthetjük is. A Mindenségből besűríthető a fényerő. Aki eddig eljutott. veszekedés.máj.dohos ízű lesz. a harmónia érzettével. ezért védelemre is használható. belehelyezheti akaratát. rátérhet az elemekkel történő rituálékra. Az elemek az aksha az atma elvből születnek. aki a helyiségben tartózkodik. . Az így feltöltött talizmán nagyon sokáig sugározza a belésűrített kívánságerőt.szív és vékonybél.tüdő. A bal kéz mutatóujjon keresztül kék szinű magnetikus fluidot vezetünk.aggodalom – a gyomorral kapcsolatos. Ellenőrizhetjük úgy is. és a jobb kéz mutatóujján keresztül a talizmán közepébe vörös színben vezetjük. félelem. A gyűrűsujj: víz félelem – vese. az akasha elvben növekednek és átveszik a hatalmat az ÉN fölött. egy kéztartással sűrítheti az elemeket. amit kívánunk tőlük. és nem képes az elemeket uralni. A jobb oldali testrészünkön keresztül elektromos fluidot torlaszolunk. A középsőujj: földelem. hogy uralkodunk a négy elem felett. s ha az alábbi gondok merülnének fel masszírozhatja a megfelelő ujjakat: A hüvelykujj: levegő (Fém) szomorúság . ezzel telíthető a tér. az ártó erők megtisztításával amely erő hat mindenkire. A rossz szándékú emberek nem szívesen lépnek be az ilyen helyiségbe. A kisujj: tűz türelmetlenség . függetlenül attól mely síkon kell megvalósulnia. akkor a megmaradt ártó tulajdonságok pl. az életerő. A prizmán átengedett fény is eszerint változik Képzeld el magadat egy végtelen tér közepén. epehólyag. Ezáltal mindenki jól érzi m agát. és uralja. hogy a sűrített elemet egy pohár tiszta vízbe dobjuk. de ekkor mások számára is érezhetővé kell. abban kételyek merülnek fel.80 Víz . vagy talizmánt.könnyű Föld .

Amikor a kezet összetesszük musubi helyzetben záródik az áramkör. Tudták. Az indiai és a tibeti gyakorlatokban máig megmaradtak ezek az un. Mudra kéztartások. 81 helyzetet ismernek. hogy képesek fogadni a Mindenségből a KI-t. Ezeket különböző összetett kézhelyzetben végzik. A kéz ilyenkor melegedni és vibrálni kezd. Lehet a test szerveibe. és a testbe majd onnan kifelé irányítani. azt mentális segítséggel lehet a kezekbe átvinni: az erő a jobb kézbe. az ellentétes erő a bal kézbe áramlik. és a Ki elkezd áramlani. de ebből általában csak 9-et használnak. vagy kifelé irányítani. .81 IN O MUSUBI A jamabushik a titkos ujjakat összetevő módszerüket: In o musubi-nak/jeleket csinálni/ nevezik. Amikor a KI összegyűlik a harában.

a sarkos építkezésekre. hogy zökkenő mentesebb legyen az áttérés az egyik hitből a másikra. A kereszt és a kör jelentette a kiáradó erőt a tüzet. harmóniáját a KÖR-rel jelölték. Tányér. amely a tökéletesség jelképe. kelta. japán. de a temetési szertartásoknak is fontos kelléke. indián tipiket. .nak ejtik. e napnak semmi köze Jézus születéséhez. Démonokat távoltartó erőt tulajdonítottak neki. A kör a térben terület értelmezésű . Az ősi sírok gyakori leletanyaga volt a kerek tükör. a kör alakú templomokban hívták meg erőt. Napjelkép. hogy a KI/erő/ megszülessen. A föld az erő . víz és tűz jele volt. Lényege a kör. Az egyenlő szárú kereszt a tűz jelképe.testtáj. de az aranytükör jelentette a lelkiismeretet. Az uralkodó vallások gyakran veszik át. Az Árpád korban is körtemplomok épültek. a levegő az értelem. Istent. A Nagak az elsüllyedt földrész papjai voltak. Nemcsak a szépítkezésnek. TÁLca. mint a mindenség egységét. A körön belül a középpontból kiindulva áramlik a Mindenség KI-je Ennek tudatában épített a régi ember kör alakú jurtákat. egyiptomi. magyar. A lelkiismeret aranytükre: Hun. A KÖRKERESZT. A kör isten jele. A kör teret vesz körül.25-én van a téli napforduló. Indiában . amit a nap jelével ábrázoltak. palócoknál a kerek tó –Taj. Szellemkapu. az egység megnyilvánulása.TÁL. hanem a legyőzhetetlen Napisten ősi ünnepe a Fény fiának megszületése. maya. és az összes ellentét megoldását. ezért a lelkiismeret aranytükrének hívták. sumír jelkép. más vallások működő ünnepeit. és ezen üresség tökéletes szabadsága teszi lehetővé.Talaj.82 TÜKÖR ÉS A KÖR Az arany vagy bronztükör a keleti népek fontos eszköze. A mayák is körrel írták az egyet. mint a régi ember fontos tárgya. és annak tudását átváltva a feszültség helyeire. A teliholdat és a Napot jelképezi. TÁJ . de Dél Amerika indiánjai is nagáknak nevezték a tanítóikat. A kör szelleme idézi elő a harmóniát. Japánban TAI. LEGŐSIBB JEL A KÖRBEFOGLALT KERESZT. átjáró. Az ősi kereszt a négy elem: Föld levegő.AZ TÁL a felső világot jelenti /isten területe/ ASTRO/ kozmosz/ A-Z = az Alfa és Omega Az ókori Egyiptom napvallásából származó napjel a keresztény szentek glóriája lett. a NAGÁK ezt HUN. a tűz szenvedély és a víz az érzelem. amíg ki nem irtották a harmónia e helyeit. testrész. A kereszténység átmentette a napkultusz hagyományait . A magason álló Tál az ASZ-TÁL/oltár/ ASZTRÁL./külsőségekben/ Dec.

A KÖR LEVÉDÉSE: Minden ujjhegy egy egy elem adta védelmet jelent. a gyertya.rituális tisztálkodás . / azonosulnak / Felkészülés a szertartásra: . esetleg kardot. . a négy elemnek megfelelő színű öltözékben. négy égtáj a lent és fent a hetedik a középpont amiből a Világmindenség kiterjedése indul.öltözködés ezek mind a ráhangolódást segítik elő. Ez a gömb forma. FU levegő KU űr KI föld SUI víz KA tűz - - hüvelykujj mutatóujj középső ujj gyűrűs ujj kisujj Ha öt ujjal fogunk egy kristály végű pálcát.83 Hat kiterjedés.böjt/belső megtisztulás .A tőr. annál hatékonyabb A szertartás kellékei: . akkor mind az öt elem védelmét élvezhetjük.Az oltár . . a só. A szertartásokkal a résztvevők ezt a helyet alakítják ki. vagy tőrt. és a füstölő.Az öt elem képviselői: .A víz . és a kard Páratlan számú résztvevő 6+1 fős szertartás: A négy égtájnak megfelelően kell elhelyezkedni. ha fogadja és közvetíti az erőt. Fehér és fekete színű öltözéket visel a főpapnő és a főpap az oltár mellett. Ők a szertartás irányítói. s minél komolyabban veszik. Középen akkor állhat beavatott.

megtisztítom ezt a sót/ a füstölőt/ a gyertyát/ a vizet minden ártó erőtől. mutatóujjadat kinyújtva. mint mikor a kört felvetetted.füstölő.külön mindegyikk tárgyat meg kell szentelni! Tedd a kezed a tárgyak felé. Állj a tér közepére. víz. amely a szertartás alatt minden káros hatástól véd. az erő vagyunk. hogy körbejárták a házat. Felszentelem és megújítom a fény erőit az Isten és az Istennő nevében. Minden szertartást felszentelt térben kell elvégezni. üsd meg a földet a kezeddel és mondd ezt: "Mint fent. Szertartás közben ne lépj ki a körből. nyugodj le teljesen. (Pl. akkor viszonylag magasan áll. akkor menj a szoba északi felére.tál só. Ahogy az élő Isten akarja A MÉN Emberek vagyunk. levegő. nem szabad idegesnek lenned! Ha teljesen nyugodt vagy. a bizalom. próbálj meg lazítani. akkor szórj 3 csipet sót a vízbe. mint egy burok. erő hatalmas köre!" Ezekkel a szavakkal háromszor járd körbe a szobát. Külön. Tehát menj a kör keleti pontjához és sétálj körbe. mert különben az ártó erők akadályozzák hatékonyságát! A felszentelt tér akkor is jó célt szolgál. és próbáld visszavenni azokat az erőket." Ezt mindegyik tárggyal tedd meg! Ha megtörtént. A mágikus kört a felszentelt térben akkor rajzolják fel. és mond el ezt a szöveget: "Szentséges Anya. ha semmiféle mágikus tevékenységet nem akarsz folytatni. a következő viszontlátásig!" A felszentelt tér az a helyiség. A kezedet ugyanúgy tartsd. a béke és az öröm találkozási pontja! Kelet. és úgy érzed készen állsz. szétfolyik. dobbants a lábaddal! Ez az utolsó mondat jelenti azt. de még a határt is. úgy lent! Lezárom most a kört!" A kezet felemelve. és közben mondd el ezt a szöveget: Legyen ez a hely a tökéletes szeretet.: föld. Régen védelmező szertartás volt az. tűz. A 4 elem jelképéül válassz 4 tárgyat. ó. de nincs lerombolva. Harmónia és békesség lakozzék e vízben!" . amiket a kör felvetésénél kiadtál magadból. Ugyanez a helyzet a szertartás erőivel is. A mágikus kör tulajdonképpen olyan. ha valamilyen varázslást. távozzatok vidáman. egy hengerformájú edénybe töltjük. Mikor ismét keletre érsz. Nyugat . Ezt az óramutató járásával ellentétesen kell tenni. Így az óramutató járásával megegyezően járd körbe a szobát. hogy a kör egy buborékká vált. mely megvéd. hogy az ujjaddal kialakítod a burkot.84 Ha egy kancsó vizet a földre öntünk. de ha ugyanannyi vizet. és 3-szor kavard meg a tőr hegyével az óramutató járásával megegyezően! Ezután tartsd a víz fölé a kezed és mond el a következőket: "Az Anya és az Atya nevében A szeretet áldását kérem. Képzeld azt. A mágikus kört minden egyes varázslat vagy szertartás végeztével le kell bontani.tál víz). Dél. próbálj erősen összpontosítani. vagyis a levegőben és a f öld alatt is teljesen körbezár. a változás vagyunk! Éljetek boldogan. mert azt csakis a mágikus körben végezhetik el. amit a mágus minden káros hatástól mentessé tesz.gyertya. vagyis megtisztít. mivel ha felszentelsz egy teret. a templomot. szertartást hajtanak végre. a működő kezedet tarts magad elé. tapsolj hármat a kezeddel és mondd el ezeket: "Ez a kör nyitva. ezután menj a kör keleti pontjához. kiűzöd onnan a rossz erőket és ezzel tulajdonképpen "kitakarítod" a szobád. és Észak védőszellemeit szólítom! Segítsetek e hely megszentelésében! Az Isten és Istennő nevében kérlek ünnepélyesen téged.

északra majd újra keletre). a Szellem nevében. mert nem mindegy. közben mondd el ezt a szöveget: "Megtisztítom. hogy fehér fényben ragyog fel a víz! Próbáld tartani ezt a képet. A különböző gyertyák színének ismerete fontos. az erő helye. vagy olajakkal meghinteni egy egy varázslatnak megfelelően. akkor állj a szoba közepére. felszentelem Mindenre képessé teszem e szent teret a Szellem erejével! Úgy legyen!" A gyertyák a tűz elem jelképei.85 Miután kimondtad ezeket a szavakat. a születő. szórd szét a sót. hanem. emeld fejed fölé mindkét kezedet és felfelé tartott tenyérrel mondd el ezeket a sorokat: Az Isten és Istennő nevében! A Hatalmas Anya és Atya nevében! Megtisztítom. Északon pedig a földelemmel tedd ugyanezt. Az oltár bármi lehet." Mikor visszatérsz keletre. A szertartás során használt gyertyák színe: A fehér. a nap/ színe A fehér az Anya /anyag/ színe A zöld a Mágia.minden célra alkalmas  A piros . értelem  Az ezüst -látnoki képesség fejlődése A mágusok számára az oltár isten.munka. mi kerül az oltárra? Először is a 4 elem a föld. Minden színnek más-más a jelentése. ameddig csak bírod. és a megújuló természet színe. nyugatra. és itt már fröccsköld szét a szobában a vizet. hivatás  A barna -barátság  A zöld -gyógyulás. pénz  A lila -spiritualitás  A fekete -ártalmas dolgok elhárítása  A sárga . Lehet különböző jeleket róni rájuk.ész. ezután hagyd abba. egy doboz vagy akármi. mert azon végzik a különböző műveleteket. . Mindenre képessé teszem a szent teret A levegő elemmel. amelyen elférnek a szükséges kellékek. Akkor felmerül a kérdés. a tűz elemmel délről. A szertartások és a varázslatok alatt az oltár kulcsfontosságú szerepet játszik.szenvedély és alkotókészség  A kék -béke. Ezeknek megvan a maguk helye az oltáron. Erre a célra alkalmas egy tál . délre. mert ezzel készen is van a szentelt víz! Menj a tér keleti felére a levegő jelképével és menj körbe az óramutató járásával megegyezően (tehát keletre. A víz elemmel ugyanez a helyzet. hogy a szövegben levegő helyett illetve tűz elemet mondasz. mond ezt: "Úgy legyen!" Ezután ugyanezt tedd meg a tűz elem jelképével (gyertya). képzeld azt. felszentelem. beilleszkedés  A narancs . víz elemet mondasz a levegő elem helyett. és mind más-más jellegű varázslatot segít elő. amelyek az adott szertartáshoz/varázsláshoz szükségesek. azzal a különbséggel. a levegő. bölcsesség. ahol északra kerül a föld elem jelképe. S fontos szerepet játszanak a szertartásokon. A szertartásban a színeknek fontos szerepetük van: A vörös az Atya /a teremtő erő. hogy milyen szertartásnál milyen színű a gyertya. és nyugatról kell kezdeni az egészet. a tűz és a víz elem jelképei. egy kisszekrény. Ha ez mind megvan.

Mértéktelen alkalmazása. a kínai sa-man. Célja a tiszta mámorkeltés a révülés amelyet egyéb eszközzel is lehet fokozni. ezért nem mindegy. A szertartásos. a légző gyakorlat stb. vagy akár egy madártoll is. Keletre a levegő elem jelképe. a vér jelképe . A három világ rétegeit egy csodálatos fa. . amely elősegíti a harmónia kialakulását az ég és a föld lényei között. Magyarország egyes vidékekein ez ma is élő szokás. a Hold és a csillagok. a korbácsolás. az istenek adták a bibliai Noé is ismerte. Őseink körében általános volt az egyistenhit. a kárhozatba vivő részegség a gonosszal alakít ki kapcsolatot. A jó és a rossz képviselője. a mandzsu samarambi szavak jelentése: tomboló maga körül csapkodó. Tisztelte a természeti jelenségeket. ami nemes egyszerűséggel egy kis víz. A táltos az ősi tudás hordozója. Ez lehet a túlfeszített böjt. az életfa vagy világfa köti össze. A szertartások során erőszerző rítuáléként alkalmazták. Az életfa gyökerei az alsó. A szertartásokon. a Holdat.86 só. a magyarok Istenének tisztelete. mértékletes borfogyasztással az ember Istennel lép kapcsolatba. a dobolás. A BOR Az életerő. célja a révülés vagy a megszállottság mesterséges létrehozása. az izzasztás. jós és gyógyító is egyben. a földet. ha a négy erő szellemét/égtájak/ hívjuk! A tör vagy a kard mindig kétélű legyen! Ez a segítő és az ártó erők közötti egyensúly megtartása miatt szükséges. és végül nyugatra a vízé. az őselemeket: a tüzet. ami rendszerint egy gyertya szokott lenni. Négy irány akkor. A segítő szellemeket három tapssal lehet keletre fordulva hívni. a vizet a levegőt. a kelták tündérkör tánca vagy a sámánok esőkérő és hosszútánca mind a révülés eléréseit szolgálták. Az ágai között van a Nap. Mint már korábban megemlítettem a színeknek kulcsfontosságú szerepük van a mágiában. A tánc a mágikus állapot egyik létrehozója. ágai a felső világba nyúlnak. de étkezés vagy ivás előtt is ezek szellemeinek hozott áldozatként egy keveset az ételből és az italból a földre löttyintettek. a Napot. hogy milyen varázslatnál milyen színű tárgyakat használunk. A három világ rétegei között csak a különleges tudással bíró táltos tud közvetíteni. A szertartások része volt az ősöket idéző állattánc is. ide kerülhet füstölő. Délre a tűzé. a hősi múlt tudója. az indiánok naptánca. A tunguz saman. A táncoló isteni teljességtől eltelve mágikus hatásokat hoz létre. a törvények és az énekek. mert befolyásolják a varázslatok hatását. A japánok Uzume tánca. RITUÁLIS TÁNC A táncot mindig áldásos tevékenységnek tekintették.

Egy betegség lefolyása is hatékonyabb. azok jó és ártó szellemeivel.87 A révülés kapcsolat a túlvilággal. énekkel. vagyis egy megváltozott tudatállapotba való kerülés. Hogy mennyire nem rémálmok. esetleg a szellemek szállják meg. Meghatározóak a tudásszerző utazások. azt bizonyították a fizikai test sérülései. Hogy mennyire valóságosak voltak ezek a harcok. Ezek mindig tudatos utazások. A tudásszerzés módja a rejtezés vagy a révülés.ha azt szellemszinten is megharcoljuk. A szellemharc a révülés közben végrehajtott feladatok legfontosabb eleme. . Egy üzleti vitát de egy verseny kimenetelét is előnyösen befolyásolni lehet szellemszinten. A testkilépéssel a táltos kapcsolatba lép a szellemekkel. A démonok elleni csatákat is e szinten vívták meg. A szellemcsatákat általában állatalakban vívták meg bika.sólyom. Az ismeretszerzés. s így szerzik meg az érzéken túli ismereteket. dobbal. érhető el. párduc. de egy szellemharcos küzdelme egyénileg is hatékony lehet. sárkányként. A csoportos szertartások nagyobb erőt és védelmet biztosítanak. tánccal. a karmolások. a sebek. és a szellemszinten végzett gyógyítás hatékonyabban működnek más dimenziókban. vagy tantrikus szexszel stb. ami zenével. azt mindig az elért eredmény támasztja alá. farkas. melyek révén kapcsolatba kerül a táltos a felső (föld feletti) és az alsó (föld alatti) világokkal. korbácsolással.

A szokásos testhelyzetben kell feküdni vagy ülni és lazítani is kell! Be kell csukni a szemet! Minden felmerülő gondolatot határozottan el kell utasítani. Ezt a gondolatot. A szellemben teljes ürességnek kell uralkodnia! Semmilyen körülmény között nem engedhető meg a gondolat elkalandozása. Ezáltal minden testrész. Az a munka. a lábak összezárva úgy. Csak figyelni! Az ember nem gondolat. A következő gyakorlatban mindig ugyanabban az időben. fejezet GYAKORLATOK SOHA NE KÉTELKEDJ TENMAGADBAN! Türelem. ki kell kapcsolni. igazi eredmény csak tíz perc elérése után lehet. Ha nem történik azonosulás a gondolattal. jobban kifizetődik. mint gondolnánk. akkor az nem kap erőt. II. szívósság a fejlődés alapfeltétele.a gerincedet a lehető legegyenesebben tartva. hogy a térdek egymást érintsék. IV. Nem kívánatos a gondolatok semlegesítése. majd létre kell hozni egy gondolatot. elnézőnek kell lenni. . Le kell ülni a szokásos meditációs helyzetbe. a hétköznapi elfoglaltság közben is csak a tevékenységre kell figyelni! Minden más feltörő gondolatot ki kell kapcsolni. I. kikapcsolása.88 12. kitartás. vagy „Szép vagyok”. A tenyér. és lazítani az egész testet. Minden testrészre 2-5 másodpercet kell szánni! Ezután figyelni kell a gondolatokat. eszmét 10 percig meg kell őrizni. erősödjön a tudat és az emlékezőtehetség! III. Be kell a szemet húnyni. el kell lazítani a testet. Élesedjen szellemünk. amit gyakorlásra fordítunk. élettelenné tétele. Ezzel az élet minden pillanata tudatos lesz. a lábujjtól a fejbőrig külön-külön megfigyelhető. míg önmagunkkal szemben a keménységet és szigorúságot kell gyakorolni. hogy ezt a módszert az élet minden pillanatában lehessen alkalmazni. Embertársainkkal szemben jónak. egy eszmét! Például: „Ügyes vagyok. nem azonosulni vele. vagy „Csodálatosan főzök”. vagy az ujj mindig érjen össze valamilyen formában. Minden megköveteli a maga idejét. és közben minden mást el kell nyomni. hanem megfigyelő. Ez először csupán pár másodpercig sikerül. és az állandó jelenben lehet élni. erős vagyok. és eltűnik. Le kell ülni egy kényelmes székbe. csak figyelni. ki kell törölni! A cél az. ez képez hidat a két agyfélteke között. barátságosnak.

hogy jó vagy rossz befolyásról van-e szó. nyugodtan kell az orron át lélegezni. A víz tulajdonsága a magnetizmus. függetlenül attól. de tudatosan kell az ételt magunkhoz venni azzal a meggyőződéssel. utána a hidegvízzel kell zuhanyozni. hogy a belélegzett levegővel nyugalom. és a test rugalmas marad. ha a tudatos légzésnél egészséget kívánunk. hogy ne legyenek ellentétes kívánságok. igazi mély értelme. A belélegzett levegőt. Ha egy gondolatot. és a kudarcoról továbbá a gyakorlatok időtartamáról naplót kell vezetni! A testtel való tudatos foglalkozás Minden reggel langyos. A tudatos táplálkozás A táplálékfelvételnél is ugyanazok a folyamtok mennek végbe. hogy ne keletkezzenek ellentétes rezgések a testben. A táplálékba vetített óhajok különös erővel hatnak az anyagi sikerre. mert ez az én testem!” Igyatok ebből mindnyájan. és az összehúzódás mellett a megtartás képességével. végül pár perc testmozgás. Miként a keresztényeknél az áldozás. és lassan emelni kell a légzések számát. vagy csomózott zsinórral / tesbik/ számolni! A sikerekről. E közben a kezet az étel fölött kell tartani! Ezután lassan. Ha bölcsesség kapuja megnyílik. és az összes sejtbe. de némi gyakorlás után már jobban sikerül. 26. hogy a kívánság az ételben testesüljön meg. Minden telített ételt és italt maradéktalanul el kell fogyasztani. A mágia . akkor azt a levegő az ATMA elve felveszi. rádiózni. Tudatos légzésnél. El kell képzelni. hogy az evéssel a kívánság átmegy a testbe. Érdemes a „hibákat” olvasóval. hanem a minősége. és lassan. Nem csupán a víz. „Vegyétek és egyétek. teljesen telíteni kell óhajjal.) A víz mágiája A víz a legfontosabb hordozóelem. Először erre is csak másodpercekig képes az ember. mert ez az én vére!” – (Máté. vágyakkal! Minél erőteljesebben tesszük ezt. tévézni. amit a levegőbe belehelyezve belélegzünk.evés közben.26-28. Fontos. hanem a kívánság fenntartásával kell étkezni! „A magyar ember. béke megy át a tüdőn keresztül testbe. siker. ez esetben az étel tudatos felvétele is szent cselekedet. és minden más. evésnél ugyanazt kell kívánni. Evés közben nem szabad olvasni. eszmét vagy elképzelést belehelyezünk a belélegezendő levegőbe. A legkisebb mértékben sem szabad kételkedni! Az egyik óhajról csak akkor lehet áttérni a következőre. annál gyorsabban válik valósággá. egészség. szórakozni. semmi sem maradhat belőle. Még pontosabban az eszme. Az étel fölött kell a legerősebben arra összpontosítani. Ez a régi közmondás is a mágikus gondolkodásra utal. nem beszél”. ellazítani a testet. és az elektromos ill. Hét légzéssel kell kezdeni. akkor válik érthetővé Krisztus szavainak. a magnetikus fluidon keresztül a levegőbe vezeti. ha az előző megvalósult. amit szeretnénk elérni. Le kell ülni a megszokott helyzetbe. akkor az evésnél nem lehet sikert kívánni. beszélni. Tudatos légzés Nem a belélegzett levegő mennyisége fontos.89 A cél az. mint a lélegzésnél. hogy tíz percig fenntartható legyen ez az állapotot. vagyis a fizikai testre és az azzal kapcsolatos létfontosságú dolgokra. vagyis a vonzerő. majd az egész testet át kell törülközővel dörzsölni. pl. hanem minden folyadék rendelkezik a vonzás különleges tulajdonságával.

nem képes ellenségünkké lenni. ha viszont megvonják tőle az időt és teret. amikor nyakig a folyóvízben lehetünk. sőt általa tudjuk vágyainkat megvalósítani. Egy zsinórra rá kell kötni 21 csomót. amit a hétköznapi vágyak irányítanak. kilátástalanság és sikertelenség gondolatával soha nem alszik el. erősítik a látást. annál jobban feltölthető: 4 oC-on a legfogékonyabb. jelen idejű felszólító módban kell ismételgetni. mosdásnál. Így van ez a saját tudatunkkal is. egészséges és elégedett! Minden ismétlés után tolni kell egy csomót a zsinóron és addig kell ismételni míg a zsinór végére érve a feladat teljesült. Fontos. az EGO esetében mind ellenkező hatással tükröződik vissza. az értelem képessége. hogy a vizet megfelelő kívánsággal telítsük. hogy a hideg víz vonzereje minden gyengeséget magához vonz. A magnetikus szemfürdő Az arcot és szemet egy előző nap felforralt vízbe kell mártani. Mindig békés és harmonikus gondolatokkal vagy a siker. A tudatalattink elalvás előtt és ébredés után a legfogékonyabb. ennek tudatában egy mágus gond. elő kell venni a zsinórt és azt a vágyat. Ezek a szemfürdők megszüntetik a szemgyengeséget. az erős éntudat /EGO/. hogy a lefolyón keresztül minden gyengeség eltávozik. lefekvés után. megelégedettség gondolatával kell elaludni! .90 szempontjából ezért lehet a vizet a legjobb akkumulátornak tekinteni. egészség. A kezet hideg víz alá téve összpontosítani kell arra. Minél hidegebb a víz. vagyis ellenségünknek tekinthetjük. Legalább hétszer kell megismételni. Ebben a módszerben rejlik az önbefolyásolás gyakorlati alkalmazásának kulcsa. hogy a mosással nem csupán a fizikai piszok el. melynek ne lenne ellentéte. Rövid időn belül meglepő sikereket lehet tapasztalni. bánat. hibáink. az érzés. az akarás. Nincs egyetlen erő sem a világegyetemben. amit el akarunk érni. Például: szenvedélyeink. mint például: Napról napra jobban leszek! Ne legyen kedvem alkoholt fogyasztani! Legyek boldog. olyan erőnek. A gyakorlati alkalmazása nagyon egyszerű. a józan ész. A nyitott szemet a vízben forgatni kell minden irányba. hogy semmi kétség ne legyen afelől. elégedetlenség és betegség is. ellenállóbbá teszik a szemet. az emlékezőtehetség. Haladó tanulók ezzel a tisztánlátás képességét serkentő lehetőséghez jutnak. A tudatalatti szellemtudatunknak ellentéte. egymástól 1-2 cm távolságra. gyengeségeink is a tudatszintből származnak. Az EGO az anyagi világban történő megvalósulásához időt és teret igényel. ami a gondolkodás. Lehetőleg mindig folyóvízben kell mosakodni. hanem a lélek foltjai is eltünnek. Minden kézmosásnál. Este. Rendkívüli hatásúvá tehető ez a gyakorlat nyáron. lehet hogy minden sikertelenség a vízbe megy át. nyugtalanság. A vízbe gyenge főzetű herba tea is tehető. tisztává és fénylővé. Nem szabad elfeledkezni arról. De eltünik minden kudarc. és el kell képzelni. hogy ez teljes mértékben megvalósul. félelem. zuhanyozásnál erősen kell arra gondolni. amely számunkra nem kívánatos. A mágikus fejlődés számára az önbefolyásolás legjobb módszereinek egyike az önszuggesztió. Érezni.

A HALLÁS KÉPESSÉNEK FEJLESZTÉSE El kell képzelni egy falióra ketyegését. AZ ÉRZÉKELÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE Érezni kell a hideget. A gyakorlatnál azt kell érzékelni. Gyakorlat Gyakoroljunk tovább! Miután ugyanezen tárgyakat megfigyeltük ne csukjuk be a szemünket. ugatást. az ibolya. színüket. a szomjúságot. akkor jó ha a hang nem párosodik képpel. hogy közben elfordulunk tőlük. amelyeket le kell győznie. . a rózsa. Erre kapta meg a módszereket. almát és egy vázát. ha elvonódna a figyelem: toljunk egy csomót arrébb. keserű. tisztában kell lennie azokkal az ártó tulajdonságaival. pl. madárdalt vagy egy kellemes dallamot. Használjuk a zsinórt. egy órát. A gyakorlat akkor eredményes. a nehezet. ha a gyakorló öt percig képes a tárgy képét a képzeletében megőrizni. Pl. Egy-egy érzést legalább öt percig kell fenntartani. Ezután összpontosítani kell rájuk a figyelmet. a gyakorlat elérte célját. és a fáradságot. savanyú. Először ez csak pár másodpercig sikerül. a liliom és a parfümök illatát. A gyakorlat akkor sikeres. a könnyűt. A zsinór itt is használható. hogy mennyire halljuk azt a hangot. de a gyakorlat akkor sikeres. és magunk elé kell helyezni három tárgyat. Ha sikerül minden ízt előidézni és öt percig megtartani. Meg kell jegyezni pontosan a formájukat. nyávogást. A mágus mire idáig elér. a meleget. egy harang kongását vagy egy állat hangját. Az érzésfejlesztő gyakorlat nem párosulhat képpel és hanggal. az orgona. AZ IZLELÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE Étel és ital nélkül kell összpontosítani a következő ízekre: édes. Gyakorlat Le kell ülni a megszokott meditációs helyzetbe. ha ezt képesek vagyunk öt percig megtenni. hanem nyitott szemmel próbáljuk látni a tárgyakat úgy. SZAGLÁS KÉPESSÉG ÉNEK FEJLESZTÉSE Érezni kell különböző virágok. Alapszinten képi megjelenítés nélkül akár öt percig is megtartható az illat. dalt. sós. Ezután becsukott szemmel a tárgyak alakját megtartani a képzeletben. II.91 KONCENTRÁCIÓ ÉS AKARATERŐ FEJLESZTÉS I. A gyakorlat végén számoljuk meg a csomók segítségével hányszor ment el a figyelem. az éhséget. egy. ha erre valaki öt percig képes.

hogy a tudat irányítja a testet. A víz mágiája. macskát. /egy gyakorlaton sem lehet túllépni.92 1. halld a madarak énekét. tehenet. délibábszerűen hozzuk létre. gyorsan fejlődhetünk és számos új lehetőség nyílhat meg előttünk. rokonokra. elhunytakra. ha öt percig képesek vagyunk megtartani az elképzelteket csukott. asszonyokat. telepátia. 2. halld meg beszédüket is! 7. Amikor a gyakorlat a dojo-ban /edzőterem/ kezdődik és végződik. tyúkot. a méhek zümmögését! Képzelj el állatokat. majd nyitott szemmel. Lásd őket valamilyen tevékenység közben.és tisztánlátás felé. 5. A nyitott szemmel történő elképzelésnél meredjünk a semmibe! Rögzíteni kell a tekintetet egy pontra és az elképzelést. Ha viszont a tanultakat a mindennapi életben alkalmazzuk. isznak. 3. tisztálkodnak. majd a ruhátlan illetve ruhával ellátott testet! Lásd az embereket mozogni. a szél suhogását. halld a beszédüket. A türelem. akkor felismerhetjük a szívvel-lélekkel. A tudatos étkezés. 4. futnak. kutyát. kedves szavakkal és gondolatokkal! Próbáljuk ki például a behajlíthatatlan kar gyakorlatot. lásd és halld a ketyegését! Képzelj el egy vízesést. vagy bármely másikat. légzés. repülnek! Most hangolódj rá az emberekre. a patak hangját. A megméretés előtt jelentsük ki jól hallhatóan és őszintén: „Nem vagyok képes megcsinálni”. 3. Az önszuggesztió rendszeres alkalmazása. teljesen életszerűen. 6. Aki ezekre a gyakorlatokra nem sajnálja a fáradtságot. kínaiakat. Ha felfedezzük. addig míg teljesen nem uraljuk/ EGYSZERRE TÖBB ÉRZÉK FEJLESZTÉSÉNEK ÖSSZEHANGOLT GYAKORLATA 1. csak korlátozott eredményeket érhetünk el. lásd és halld a hangját! Láss egy széltől ringatott búzaföldet és halld a szél hangját! Képzelj el egy szép erdőt. barátokra. 4. A gyakorlat sikeresnek tekinthető. négereket. madarat. vagy „Nem szeretem” – és a . A tanulásvágy azt is jelenti. esznek. 2. bárányt! Lásd ahogy mozognak. cigányokat és ezek között férfiakat. Az akaraterő növelése. érezd az illatukat. indiánokat. gyerekeket. gondolatátvitel. 8. az nagy lépésekkel haladhat az összpontosító képesség. a testelhagyás. 5. lásd amint különböző tevékenységet végeznek. Cselekedjük segítő módon. lovat. a lehető legnagyobb összehangolással történő gyakorlás jelentőségét. ismerősökre. hogy állhatatosan törekszünk képességeink legteljesebb kifejlesztésére. majd idegenekre! Először képzeld el az arcvonásukat majd az egész fejet. táv. és szagukat! Most képzelj el különböző fajú embereket. Képzelj el egy faliórát.

Gyakran hiba révén teremtenek. A gondolatok hatása az aurára. vag y „Ez a kedvencem”. akik rendszeresen ugyanilyen szavakkal illetnek másokat. Ezért fontos a teremtő gondolkodás. Viszont pozitív dolgokra gondolunk közben. még a legrosszabb emberben is van jó tulajdonság. . Amilyen a rezgés. Az érzések azonban jelzik. hogy irigységből vagy bosszúból rossz hírüket keltsék. akár nem kívánt dolgokról van is szó. azért. ami kedvezőtlen helyzet eket. amire figyelmük irányul. A valóságban ezek a szavak rejtett ereje borúlátó önképet alakíthat ki. hogy szerényebbnek tűnjenek. hiszen ha a kifogás valós.93 karunkat könnyedén behajlítják. Ha viszont azt mondom előtt: „Meg tudom csinálni”. és az erőszintjére Vegyünk a kezünkbe pl. Csak fel kell fedeznünk. kellemetlen élményeket okoz. akár a bumeráng. mert a szavak és gondolatok befolyásolják elménket. patkánymérget. mennyire húzzák le ezek a teljesítményszintet. az ártó hatás nem érvényesül. amikor magukról vagy képességeikről beszélnek. akár az áhított. Vannak olyanok is. magától is megmutatkozik. Amilyen a gondolat. pálcával mérhetjük a változást! Néhányan megrögzötten ragaszkodnak lealacsonyító szófordulataikhoz. mert mindig azt kapják. alkoholt. Teremtő vagy Minden egyes gondolatoddal teremtesz. karunk behajíthatatlan marad. dohányt. Mérjük meg. hogy ezután megerősíthetjük. Mindenkiben. De minden szó visszatér. olyat vonz. Ingával. Nincs értelme megszólni valakit. hogy a gondolatokkal éppen az áhított vagy a nem kívánt dolgot teremtődik. olyan a rezgés.

a tiszta tudat állapotát hozzuk létre. A fekete pontok elkezdenek dolgozni a szemben. A harci művészetek mind a tudat. hogy magukba szívják a fekete pontokat az összes betegséggel és salakanyaggal együtt! Amikor úgy érezzük. hogy a fejünk tetején érkezik. GYAKORLATOK A SZEM PIHENTETÉSÉRE ÉS LÁTÁSÉLESITÉSRE Keressünk egy kényelmes zugot. fejezet A MEDITÁCIÓ A meditáció.94 13. hogy ez megtörtént. ha lassan háromig számolunk minden be és minden kilégzéskor! Engedjük fel az erőket a fejünk búbjáig lassú és mély lélegzetekkel! Engedjük. és érezzük jól magunkat. a látóidegeket és az izmokat. Tegyük talpunkat a földre. Ezután. A meditálás a harci gyakorlatok kiegészítőjeként szolgálnak. Vegyünk 5 lassú és mély levegőt. akkor ki kell engedni ki a fényt az aurába. és növeli agyunk kapacitását. ahogy le-föl szaladgálnak. hiszen befolyásolja erőrendszerünket. A meditáció során tehát túllépünk a hétköznapi gondolkodás mezején. és magukba szívnak minden piszkot. így a meditáció is azzá válik. Képzeljük el. Érezhető lesz. ezért könnyen beindulnak öngyógyító képességeink. és engedjük. Köszönjük meg a segítséget! AKTIV MEDITÁCIÓ A harci művészetek mozgási meditálásként ismertek. Folytassuk a lélegzést ebben a ritmusban és képzeljük el. Kitisztítják a könnycsatornákat. Amikor már az egész test ragyog. Ezt hagynunk kell. Folytassuk a mély és lassú lélegzést. Mivel az asztrális közlekedés szerves része az életünknek. a révülés az idősíkok és a terek közötti tudatos utazás. Érezzük. mivel előrehaladott fokozatoknál az erőket a fizikai gyakorlatok részeként használják fel. és üljünk le. és egy egyedülálló tudatállapotot. megnyugtatja és helyreállítja a szervezetünket. hogy szétterjedjen az egész testben! Akkor képzeljük el. helyezzük bele a megmaradt két csillagot a két szembe. Üljünk le kényelmesen. hogy legalább öt percig érezzük. és a tudatosság gyakorlását szolgálják. Az aktív meditáció rendszeres gyakorlása számos ajándékot hoz. A módszer alapvető lényege . lerakódást és salakanyagot. Minél fényesebb. Gondoljuk azt. hogy két fekete pont és hat négyágú arany csillag van a szívben. a szemidegeket. a szemgolyót. hogy ott semlegesíthesse az odaérkezett lerakódásokat. magával hozván a testben estlegesen felgyülemlett lerakódásokat és betegségeket! Ekkor jön el az aranyszínű kozmikus erő lehívásának ideje. annál jobb! Hozzuk le ezt a fényt. mind a test "élesítését" segítik. hogy a levegő leér egészen a fenékhez. gondolatban a kivehető csillagot tegyük a jobb tenyérbe és arannyá változtatva küldjük fel ajándékba a Teremtőnek. hogy ez a meleg és gyógyító energia belepi az egész testet és kimegy a pólusokon. hogy gyökerek nőnek ki a lábunkból! Lélegezzünk mélyen és lassan! A legjobb. Húzzuk vissza a gyökereket és köszönjük meg a Földanya segítségét. minden belégzéssel lejjebb és lejjebb. Gondolatban vegyük ki a négy csillagot és rakjunk egyet-egyet mind a két tenyérbe és a talpra. és egyenesítsük ki a hátunkat. Ezután vegyük ki a pontokat és helyezzük bele egyet-egyet mind a két szembe.

hanem az. amelyek biztos irányt mutatnak az egyetemes összefüggések megértéséhez. és alkatilag más és más. aki megérti és átérzi: nem az a fontos. hogy NE csak a módszerekkel legyünk tisztában. de a harcművészet gyakorlása fejleszti is ezeket a tulajdonságokat. akkor majd mindig másoktól . mindig van még mit tenni másokért. A TAIKI az ÉN-t fizikai és pszichikai egységben valósítja meg. A „tanítások és a test-szellem-lélek hármassága” a régi mesterek régi tanításai. hogy a gyakorlás közben fejlődik az önismertünk. hogy a gyakorlás során a testünkben javul az egyensúly. a hajlékonyság és a rugalmasság. így a Tudat összhangba hozza a belsőt a külsővel. amit létrehoz (forma). A harcművészet gyakorlása önmagunk fejlesztése. és formával. A TAIKI értéke abban.Az összpontosító képesség megerősítése és a meditáció elsajátítása.A kiemelkedő mozgás összehangolás fejlesztése . a figyelem. . s így az adott stílus mélyére hatolva az igazi értékeket kell magunkban kialakítanunk. Azaz: a mesterek a Szellemet érintik meg. minden gyakorlás az aktív meditáció eszköze. továbbá. amely a tökéletesség és az egység alakzata. és NE csak a technikákat. nyugodt.a lágyság és keménység összhangjával hatékony önvédelmi rendszer. Természetes. . amit a mozgás képvisel. lelkileg.A hagyományos ősi gyógymódok alapjainak megértése. A formákat megtöltő apró mozzanatokban kell megérteni a világot. A harcművészet gyakorlásakor fontos. amihez szükséges. A gyakorlatok látványa varázslatosan hat: képtelenek vagyunk minden jelentését. Mindig lehet még egy ismeretlen gyakorlási mód. és a formákat gyakoroljuk. Nem kell utánozni másokat.A csendes. A jó egészséggel és a végtelen lendülettel jellemezhető ellenálló test. . A görcsös gyakorlások. Ezen keresztül az alaptechnikák és a gyakorlatok az egyetemes összetartozást. Minden ember. Ezért az előrehaladás érdekében a szándék tisztasága alapvető fontosságú. fizikailag. . az együttműködést és az egyenrangúságot jelképezik. meleg. és a technikák és a formák helyes gyakorlásához. Természetes. A kitartás.A légzéstechnikák megismertetése és elsajátítása. A harcművészet így teljesedik ki. lehetőségeit. nő az erőszintünk. csak csalódást okoznak.Az önvédelem művészetének gyakorlati és hatásos alkalmazása.95 a kör. a tudatállapotunk pedig kitágul. tiszta. amivé közben válik. de a mozgás lehet még tökéletesebb. az akarat és elszántság mind az előrehaladás alapfeltétele. a tanulást meg kell tanulni. merev beidegződések nem vezetnek fejlődéshez. akik így lelik meg a formák és technikák értelmét. A gondosan összeállított iránymutatások különböző érzelmeket váltanak ki a gyakorlókban. és ennek megfelelően alakítsa ki a stílusát. Ha másokban hiszünk. erővel telik meg. Ezért fontos hogy mindenki ismerje a saját adottságait. végleges és ragyogó „KI” kifejlesztése és annak tudatos szabályozása. Ezek által pedig gyorsabbak és ügyesebbek leszünk. . a benne rejlő erőt és értelmet az adott pillanatban egyszerre felfogni… Az a gyakorló érheti ezt el. Úgy mondjuk. . A testet a helyes formák végrehajtására ösztönzi. a vér és a légzés összhangba került. a mesterek által örökül hagyott szellemi tartalomban van.

lépj túl a szenvedésen! A böjt nem lehet éhezés. szenvedés. ne akkor együnk. arra hogy kipróbáld! Nem lehet mérvadó az. vagyis a szellemed. pl. a pszichológusok érzékelés fölöttinek. akkor az nem kap erőre. csak az a fontos milyen az ÍZE./ esetleg mélyen elmerülnek a meditációban. mert az vagy TE. amikor fáradtak vagyunk. Ne a szavakat jegyezzük meg. hanem amikor Te/ akarod. a biológusok módosult tudatállapotnak. a keresztények pedig meghallgatott imának. Ne engedj a szenvedélynek! Ne engedj a szánalomnak! Ne dőlj be a szerelemnek! Ne menj a vágyaid után! Azt tedd. lépj túl a fájdalmon. Ne hallgass az EGO-ra. Ha figyelmen kívül hagysz egy rosszindulatú támadást. attól még tudom használni mert van távkapcsoló. A látszólag megoldhatatlan problémák figyelmet érdemlő megoldásai gyakran ezekben a világos pillanatokban születnek meg. amit te akarsz. például fizikai trauma. akkor sietségre! A mágusnak tudni kell uralni a testét. Ne higgyél el semmit. mert ez változó/alma . hogy másnál mi hogy működik . vagyis a szellemed akarja. bármilyen fáradt vagy még végezz el egy feladatot. Felemelő érzésként kell megélni! A fájdalomküszöb hatékonysága a koncentrációs technikánk függvénye. és nem a szenvedést megélni. ne akkor pihenjünk. tapasztalok . ne akkor igyunk. akármilyen éhes vagy halaszd el az étkezést fél órával. amikor kedvünk van. nagy öröm. hogy tudatosítsuk saját bölcsességünket. nem haladunk.96 függünk. Ne az érzelmek /lélek/ irányítsanak. mögöttes tartalmat a rezgést. szomjúság esetén ne igyál azonnal: sietség és kapkodás közben kényszerítsük magunkat nyugalomra. ne akkor gyakoroljunk. Valamennyien istenek vagyunk.. Ha nem ismerem a TV működését. és akkor minden elérhető. akkor hirtelen heves mozgásba lendülnek a neutronok. Ha minden részletnél elakadunk. és visszaszáll a küldőjére. Az önmegtartóztatás nem lehet a vágyak elnyomása. apfel. Aki mindig ölben viteti magát. csak meg kell nyitnunk az elménket. Ha az ütés. később pedig mélyíteni lehet az ismereteket. akkor még nem értük el a magasabb szellemi szintet. amikor éhesek vagyunk. de legyél nyitott. Mindig a tiszta tudat irányítson. Az emberek általában csak nagyon kis részét használják ki agyuk teljesítőképességének. vagy mela .apple. mint a korbácsolás fájdalommal jár. Így rögtön bizonyságot nyerek. Természetesnek kell lenni. ha érzelmileg túlfűtött helyzetbe kerülnek. Ám. vagy ha túl nyugodtak. vagy nagy ijedtség /esetleg düh. Te vagy a lényeg! . A mindennapi életben is törekedj a test uralására. Az akaraterő próbája Ne a test irányítson bennünket. mondta Buddha. Lépj túl a vágyakon. Hinni kell önmagunkban. amikor szomjasak vagyunk. melyeknek hatására különös világossággal kezdenek az emberek gondolkozni. lassúak vagyunk. az soha nem tanul meg járni. hanem az általa közvetített. Ezt nevezik a guruk magasabb tudatállapotnak. valamennyien tudunk mindent. Nem lényeges mit hogyan neveznek.

Vita esetén készíts fényburkot kettőtök köré. Az elhajlásos. A testtartás mindig egyenes legyen! Ez elsősorban a gerincre és az azon ülő fejre vonatkozik. Igazából mindkettő erősíti egymást. mint a természetben fellelhető jelenségeket leírni. a víz körbeöleli az útjába akadt akadályokat. A Taiki technikái a fizikai törvényszerűségeken alapulnak. kapkodva vesszük a levegőt. ahol a tudat erejével. alapelve a körkörös. Az egyedül végrehajtott gyakorlatnál az erőt könnyebben lehet érzékelni. Olyan ez. testünk görcsbe rándul. A belső gyakorlat elsősorban meditációt jelent. a Ki bőségben lesz. HARMADIK SZEM . A KI-t a testben elsősorban a mozgással áramoltatják. a tudat előbb-utóbb megnyugszik. Ahol párokban gyakorolnak.97 A puding próbája is az evés. boxra jellemző. érzékelését a meditációk alatt bárki megtapasztalhatja. hiszen a fizika sem akar mást. ugyanis bármilyen feszültség megakadályozza a Ki áramlását. A Taiki a mozgásában ugyancsak a természetességet hangsúlyozza. de mozgás közben már nehezebb elérni a kívánt hatást. illetve utat lehet ezzel kapcsolatban megemlíteni: Az egyik a belső a másik az úgynevezett külső gyakorlat. A legfontosabb meridiánok (befogadó és a kormányzó vezeték) a gerinc mellett. vagy gömbszerű mozgás. A Ki érzetét. hogy a test és a tudat mennyire összefügg. Ha a test görnyedt. A harcművészetek szempontjából inkább a másikat. amikor a szélviharnak nem áll ellent. A harmónia egy támadóval szemben csakis a kitérés során valósulhat meg. összegörnyedő védekezés szinte csak a nyugati küzdősportokra. de elsősorban a vízre. Figyeljük meg. a Ki is szabályosan fog áramlani. ezért leginkább együtt érdemes gyakorolni. tehát a külső gyakorlatot használják. Amikor már elég nagy és erős az aura akkor ez természetes módon magától fog működni hatással leszel másokra. amik a természet törvényeit tartalmazzák. de az égi és a földi erőkre is rákapcsolódik. a tartás egyenessé. nem csak a saját mozgásunkra hanem az ellenfélre is figyelni kell. feszültség lesz benne. A beszéd teljesen mellékes. kick-boxra. a taekwondo-ig. a láthatóvá tételt /vizualizációt/ használva a Ki-energiát keringetik a testben. illetve a végtagokon át. Ha a tudat tiszta. A meditáció alatt tapasztalt érzeteket mozgás közben is fenn kell tartani. amibe beletöltik . Japánban a JIU szó utal a lágyságra. főleg a kilégzésnél. Meditáció közben érdemes először magát a Ki-t megtapasztalni. hanem elhajlik. nem annak van meggyőző ereje. A tudatnak nyugodtnak kell lennie. sok zavaró tényező lép a rendszerbe. Ez nem olyan bonyolult. és így hamarabb megnyugszik a vitapartner. vaskos fák sorra kidőlnek. A távol-keleti harcművészetekben a karatétól. Ha viszont a test egyenes. a lélegzet szabályossá válik. a tudat sem lesz nyugodt és a KI is megreked. A testtartás és a lélegzet ellenőrzésével a tudat megnyugszik. Ebből is látszik. A lélegzet hosszú és mély legyen. felveszi az edény alakját. mint a bambusz. illetve a fejtetőtől középvonalon haladva a test elülső részén haladnak. Kétféle módszert. De ez fordítva is igaz. és át tudja venni a te rezgéseidet. ha izgulunk. miközben a merev.. a lélegzet is lassul. hogy csak a te erőid juthassanak be. mivel a test nyugalomban van. mindenhol megfigyelhető ez a testtartás. A kört jelöli.

vagy megfájdul a feje. ahogy azt reggelente a szemünket dörzsöljük. ha valakinél túl hirtelen nyílik. Csak azoknál csukódik be akikben nincs egy cseppnyi mágia sem. és a nem fizikai szervek együtt fejlődnek. mely az egész testet lassan körülöleli. Hasonló ez. abba kell hagyni. Készbe vesszük valamelyik ismerősünk arcképét. 2. Arany fényt sugároz ki magából. Az imagináció csendesen: bedolgozza a hozzá kapcsolódó agyterületeket. Általában az indok abban rejlik. hogy nagyobbfajta virágcserép áll előttünk a földön. Azt szokták mondani. Képzeljük el. a spirituális gondolkodásának csakrája. mivel egyre közelebb kerül az egyén a halálhoz. Akkor veszélyes. 1. miért szemüveges valaki. hogy segíti belső. és ez utóbbit töltsük tele erővel. míg fa lesz belőle. A harmadik szem a csecsemőkortól nyitott. Vannak gyakorlatok. A harmadik szemnél ez a hipofízis. melynek segítségével akaratát át tudja vinni a világra. ameddig csak lehet. Leülünk egy karosszékbe és behunyt szemmel elképzeljük. ebből az irányból megalapozza a majdani harmadik szemes látás lehetőségét. Az alábbi gyakorlatok segíthetnek a harmadik szem fejlesztésében és "felnyitásában": Harmadik szemünk helyét ujjunkkal dörzsöljük meg. Amennyiben azonban a harmadik szem nyílása lassan. alaposan nézzük. virágba borulását. Ha valaki szédülni kezd a gyakorlat alatt. A cserépben friss mag van elültetve. A fizikai szemhez ebben a formában nincs köze. hogy a belső kép élethű és tiszta legyen. mert a fizikai szervek. Mindezek fejlődnek. Legfeljebb annyiból. hogy érdemes elgondolkodni azon. hogy valamit "nem akar meglátni". és tartsuk ott képzeletben. legfeljebb csak alacsony szinten működik. . a harmadik szem fejlesztésével együtt fejlődnek. Ez általában erőszakos. akkor semmi gond nem lesz a kifejlődésig. mint a kundalini erő felébresztése. amelyekkel nyitni lehet. ezzel.98 A harmadik szem a mágus rendkívül fontos "szerve" (csakrája). külső hatás eredménye lehet. három levél és egy virág képződik. A gyakorlatot mindaddig ismételjük. Addig is egy-két ötlet: A harmadik szem nyitását nem lehet gőzerővel végezni. az megvakulhat. Elég lesz. legyen az jó vagy rossz. Rendkívül fontos. mint ahogy minden csakrához tartozik a szervezetben egy mirigy. tiszta látását. Lelki szemünkkel látjuk a levelek fejlődését. fokozatosan történik meg. Viszont 40 éves korban újra kinyílik. A felébredt kundalininek ugyanis van egy sajátos tulajdonsága: az egyénben lévő összes tulajdonságot felerősíti. A könnyebbség kedvéért nem építünk túl bonyolult növényt. míg megszólalásig pontos másolatot nem látunk. hogy aki túl hirtelen látja meg a fényt. A kép teljesen térszerűvé válik. Mindenkinek van harmadik szeme. egészen addig. A harmadik szem a teremtés szellemi. Megtalálható a harmadik szem fizikai szerve. hogy kihajt és mi megfigyeljük a bontakozás folyamatát. A színek tetszés szerint választhatók. felfelé néző csúccsal). a tenyércsakránkat szorítsuk a harmadik szemre. ha összesen három ág. a bimbók kipattanását. azután behunyt szemmel magunk elé idézzük. nem szabad erőltetni! Egy kis gyakorlat: képzeljük el a homlok közepére egy sugárzó arany háromszöget (egyenlő oldalú.

hogy a belső hang nem a megérzés. Az igazi bölcsességhez amúgy is kevés lenne a világ összes könyvét elolvasni. "Az ember nem tanul soha semmi újat. nyugalom áraszt el bennünket. mint a szenvedélyekkel teli. Emlékezetünkben felidézzük egyik ismerősünk alakját.Emberbe MEGÉRZÉSEK A lecsendesedett elme alkalmasabb a világos áttekintésre. TUDATKIHELYEZÉS: . A valódi tudás olyan élményt ad. de a cselekmény ne legyen túl bonyolult. olyan múltbeli jelenet kapcsán. A meditáció lényege a MOST elérése amikor nem zavar a mult emléke. csupán emlékezik!" . Ha valaki mágiát tanul. nem kívülről kap valamilyen képességet. Az illetőt ennél a jellemző mozzanatnál fogjuk meg. Az agy. Általában szem előtt tartandó. amikor megkapjuk az üzenetet. s a székbe egyik ismerősünket képzeljük bele. érzékletes jelenetek. ezeket lehet a meditációs tapasztalatok során le lehet építeni. Megesik. melyben ismerősünk valamit mondott. Megérzés érzelmileg tiszta állapotban tör elő. amelyet ő az asztalnál végez. Asztalhoz ülünk. Például felvesz egy ceruzát s az általunk odakészített papírlapra egy meghatározott szót ír le.Tárgyakba . Gondolj a telepátiára! Az ősemlékezethez a nyájára. A jelenetből kiküszöbölünk minden külső részletet s az egészet a kép bizonyos lényeges részletére szorítjuk. magunkkal szembe üres széket helyezünk el. A . ha szándékosan nem gondolunk semmire. Az információ folyamatosam áramlik. Agyunknak az érzésekért és a megérzésekért felelős jobb oldali része lép működésbe . különféle rezgések összessége. A képek mozgó. amely valamikor éles benyomást tett ránk.Növénybe . lehetőségeket szabadítja fel. színes. hanem hagyjuk beáramolni a tiszta tudást. mintha egy elfeledett. belső tudás külső megfogalmazása "eszünkbe juttatna" valamit. Az imaginációt összekötjük valamely tevékenységgel.mondta Platon. hanem a benne rejlő erőket. és nem aggódunk a jöv ő miatt. élesség. orvosi nyelven a thalamusra van szükség. és azon belül is a „nyája” (a védák könyvében: nyaya) egy égi rádió ami veszi és leadja a hírt tartalmazó rezgéseket. jó érzékelhetőség. hogy a mágikus műveletek sikerének első követelménye a színesség.Állatba . Ezért kínos pontossággal ügyeljünk a kép alkotásával kapcsolatos részletekre. A kiválasztott személy mindennap valami mást csináljon. A tudás erő.99 4. információt. Ezt a gyakorlatot három hétig ismételjük. vagy tett. A kettő között az a különbség hogy az igazi han g érzelmi többletben jelenik meg. csak oda kell figyelni rá. hanem a félelem szava.Gátat te magad épited fel. Kérdezzük meg magunktól: mit kellene tennem? Mindig használható válasz érkezik. ártó gondolatok megjelenése. Az ismeret nem papírra rögzített adat. 5.

szívcsakra illetve torokcsakra lehet a segítségére. „felemelem a piros királyt” Első megérzésre hallgatva emeljük fel az előre meghatározott szint. ami nagyjából a köldök magasságában van. és kijelenteni. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. A távolbalátás sokat segíthetett a természetes életmódot folytató. csakra környékére (hara). hagyjuk. Az állatok még mindig rendelkeznek ezekkel a képességekkel. lazuljanak el és próbálkozzanak a következővel: levegővételre képzeletben össze kell gyűjteni az energiát a 2. próbáljuk megérezni. . amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. de tágabb értelemben a teljes aurarendszer fejlesztése lehet cél. hogy a pszi génekkel rendelkezők a harccal kiválasztódnak. feltéve ha az ember nem tartja őket fogságban. Az ártó erőt meg lehet érezni. Elég ha nagyjából odairányítani. Nagy számban csak azokban a kultúrákban maradtak fenn psi génnel rendelkező emberek. Csoportos gyakorlás esetén csak mutassunk rá. akkor azt kell megérezni. hogy beússzanak a jelek! El kell érni a környezettel való harmóniát. Működtek természetes ösztöneik. Az azonos középpontú körökkel végzett hasonló gyakorlattal a veszély távolságát lehet behatárolni. Megérzik a földrengést. Érzékelési gyakorlat Az erőérzékelési gyakorlat egyszerű. IMA A szó ősi jelentése: MOST. vagyis I-MA= Isten a mában érhető el. és akkor veszély estén is azonnal fel lehet ismerni a forrást. igy többen is tippelhetnek! Ha egymásra helyezzük a négy lapot. ne erőltessük. Energetikai szempontból ennek a megtisztított és feltöltött solar plexus. a civilizáció tompítja a megérzéseket. hiszen az életük függött tőle. szökőárt. a vadászattal foglakozóknál erősebbek e gének. Üljetek le. A TÉRÉRZÉKELÉS A mentális képernyőnkön körülöttünk lévő teret 8 részre osztjuk. Ez arra is utal. hogy felülről hányadik a választott lap. Az indiánoknál nagy tiszteletet övezte őket. Valakivel közösen is gyakorolható: háttal állva. zaj. és máris hamarosan érzékelhetővé válik az áramlás. ehhez kell a most állapota/meditáció/. A városi élet. árvizet. megérzéseik. Ehhez tartozik a belső egyensúly megtalálása. régi korok embereinek. A négy színt lefelé fordítva egymás mellé kell helyezni! Előre ell kell dönteni. hogy pl. amelyekkel őseik rendelkeztek. társunk nyakunkhoz közelítő kezét. és el tudnak menekülni. Szóval belégzésre energia gyűjtés. és egyéb veszélyt. Figyelmünket zónáról zónára irányítsuk! A fejet nem kell fordítani! Figyeljük meg milyen jel. a tiszta érzelmek. Elég elképzelni. A középkori Európában boszorkányüldözés címén az ilyen képességekkel rendelkezőket máglyára küldték. A megérzést kártya segítségével is gyakorolható.100 gondolkodásmentes pillanatokban ugyanis háttérbe szorulnak és megsemmisülnek a zavaró tényezők. kilégzésre az energia jobb kézbe való vezetése. a tiszta gondolkodás kifejlesztése. érzékelhető dolog jelenik meg.

Ezt úgy lehet megfogalmazni. melynek egy részét saját fejlődésünkre használhatjuk. hogy a gyakorló erőrendszere és a Föld összekapcsolódik. A Tai ki a belső erőt áramlásként kezeli mely a testben úgynevezett meridiánok rendszerén halad át. fegyvert fog a kezébe. és bizonytalanabbá válik. Az erősebb. A gyakorló a számára már káros többletet átadja a Földnek. helyeken megrekedhet és túlhalmozódhat az energia a gyakorlat végzése során. s mozgás közben alkalmazzuk a belső erőt a KI gyakorlatokat. Vagy lábbal szeret „pofozkodni” emiatt fél lábbal áll a földön. Pontosabban a test alsó részein található energiacsokorból az erőt a magasabbakba juttatni. Ha eszközt. . A bajok abból erednek. utána az a többleterő. hogy főként azzal akar támadást indítani. de az erőtöbblet hibás áramoltatása során meg is rekedhet. A Taiki harci alkalmazásában a technikák erejét növeli a belső erő alkalmazása. Érezhető. ezért a lábára nem ügyel. ami megrekedt. ami betegséget szédülést vagy akár hallucinációkat okozhat de ájulást. a többit pedig egy meghatározott célra fordíthatunk. hogy a gyakorlat közben megpróbálták a test alsóbb rétegeiben gyűjtött erőt a fejbe juttatni. és ekkor már a tenyér rátéttel lehet a fáradt testrészeken és fájó fejen segíteni. A legjobb védelem forrása ha eleinte a gyakorló olyan gyakorlatokat végez melyekkel még véletlenül sem tud magában kárt okozni. Közben az alapokat elsajátíthatja és utána előre léphet. sejthető. Bizonyos pontokon. és egyéb pszichés zavart is. Ehhez jó oktató. egyszerűen elmossa az akadályokat. ami áthalad a testen. a nyakon forróságérzet és bizsergés érezhető. Ez bizonyos fajta spirituális felemelkedést ad. Kundalini probléma megoldásának egy lehetséges módja. A földelés célja egyféle stabilitás megszerzése. mester kell. megterhelő gyakorlatok után a keletkezett erőgátak csak eleinte éreztetik hatásukat. onnan pedig hűvöset merít.101 Ez gyakorolható bokkennel /fakard/ fejvágást mímelve. aminél a Föld hűvösebb erőit lehet segítségül hívni az egyensúly helyreállításához. Ezzel már saját egészségünket lehet erősíteni. Energiaprobléma főleg akkor keletkezhet amikor mozgásgyakorlatokat végzünk. úgy mint a természetes alapállásból bármilyen támadás indítható. hogy milyen stílust gyakorol. A földelést a harci művészetekben arra is szokták használni hogy az állóképességet növeljék. A test egyes részein főleg alhasnál kezd felhalmozódni a Ki majd a tenyerekben és a háton a vállon. s igy a testben így keletkezett rázkódás miatt a test erőcsatornái felszabadulnak. A megérzést a bölcsességgel lehet hatékonyabbá tenni. hogy a támadó a kezét részesíti előnyben. A kezdeti gondok elkerülése érdekében alkalmazzák ezt a technikát. milyen támadást akar indítani. Helytelen gyakorlással egy idő után magas vérnyomás léphet fel. Ha az ellenfél felvesz valamilyen küzdőállását. Akadály vagy torlódás esetén rázzuk meg a kezünet. Ha valaki energiafejlesztő gyakorlatokat kezd el tanulni és használni akkor hamar megszerezheti a belső energiát felszabadító képességet. sejthető belőle. Ennek a levezetését segíti a korábban FÖLDELÉSNEK nevezett gyakorlat. ami a harcművészetekben biztonságot ad. hogy előre tudjuk. Szemben állva hangolódjunk rá a társunkra. Vagyis minden gyakorlás után energia marad meg.

ha már letisztítottuk a karmikus kötelékeinktől. Amikor a filmet olyan fénynek tesszük amelyet a kamera lencséje fókuszál. Így ez már nem gördít akadályokat elénk. Koncentrálás. a gondolatok fókuszált hatását az asztrális anyag rögzíti. Így a gyakorlat során keletkezett. ezért kedvükre vándorolhatnak a különböző létszférák között. Többek között ez ellen véd a földelés. hogy a gyakorlat kezdésekor megjelenő első energiák a lábakon át levezetődnek a földbe. ha s gyakorló nem tudja visszavezetni. . fókuszálás: Az asztrális dimenzió asztrális anyagból jön létre. hogy amikor dühösek mérgesek vagyunk. Ez a módszer arra is jó. Ezután érezni kell. hogy tudatosan teremtse meg a jövőjét. A karma Jövőnk megformálásához csak azután kezdhetünk hozzá. hogy a talaj hűvös földenergiáját emeljük fel a testbe. Az asztrális alkotások minősége nagyban függ az azt létrehozó tudat erejétől. A tiszta karmával élők már nincsenek kiszolgáltatva a kiegyenlítődés törvényének. Minden szellemi képzés az önismerettel kezdődik. akkor a valóság képmása bele ég a filmbe. a felsőtestben felhalmozódó feszültséget a talajba vezessük A módszer úgy is működik. A FÖLDELÉS: A gyakorlat megkezdésekor el kell képzelni. ez a gondolati anyag. hogy a talajjal érintkező testrész eggyé válik a talajjal és egybeolvad. Amikor az asztrális anyagot kitesszük a tudatnak. A karma törvénye csak azokra hat akik nincsenek tisztába önmagukkal. amikor az agy területén túlhalmozódik a felemelt energia. fel nem használt energiatöbblet nem "feszít" .102 Hasonló gond lehet a jógában a Kundalini szindrómaként nevezett jelenségnél. Csak egy letisztult tudattal rendelkező lény képes arra. akár hallucinációkat is okozhat.

A kitartás. hogy ott a szükséges mennyiségben. s még mindig van mit tenni másokért. melyet a kifejezés formája valóban takar. A mozgás lehet még tökéletesebb. sőt gyorsabbak és ügyesebbek leszünk. a koncentráció. Olyan ez. melyek jótékonyan hatnak a testre. főleg a vízre: a víz körbeöleli az útjába kerülő akadályokat. teremtő energia Ez a körülírt meghatározás a következő: Amikor különleges teherbírásra van szükségünk. Ennek része a japán jiu. hanem elhajlik. mely utal a lágyságra. a tudatra és az érzelmekre/test-szellem-lélek/ . és így pontosított értelmezést kell figyelembe vennünk. A félelem okainak felismerése „Ismerd meg a veszélyt. mint sok más ősi szó esetében. sőt a harcművészet gyakorlása fejleszti is ezeket a tulajdonságokat. vagy nagy figyelemmel kell valamely feladatot megoldanunk. melyben a szellemi energiák összegzésével a feladat elvégzéséhez szükséges hatékonyság megteremthető. vagy a tai ki. vaskos fák sorra kidőlnek. Jelentése taiki /őskezdet/. vagyis a koncentrált erő. mely szélviharnak nem áll ellent.103 14. az elszántság az előrehaladás alapfeltétele. A harcművészet gyakorlása önmagunk fejlesztése. esetleg a test egy bizonyos pontjába is irányítható. mint az egyetlen pontba sűrített szellemi. A fizikai mozgás csodálatos kifejeződései a test hatékony használata és az önfegyelem képezi az alapját. hogy elkerülhesd”! A Taiki a tiszta tudat elérését a megvilágosult szellemű embert célozza. Ez nem más. tehát fizikai erővé is átalakítható. Jelentése: koncentrált erő. . A Taiki mozgásában a természetességet hangsúlyozza. és még mindig van egy ismeretlen gyakorlási mód. a hajlékonyság és a rugalmasság. A harcművészeti edzések a gyakorló számára önvédelmi képzést adnak. így az adott stílus segítségével igazi értékeket kell kialakítani magunkban. az akarat. miközben a merev. Egy támadóval szemben harmónia gyakorlatilag csakis a kitérés során valósulhat meg. hogy a gyakorlás során javul az egyensúly. harc nélkül győzni A harcművészetek az ősi edzési és önvédelmi hagyományokból fejlődtek ki. A taiki jelentése Őskezdet de a szó jelentését nem a szó szerinti fordítás adja vissza a legvilágosabban. felveszi az edény alakját. és az eltervezett folyamat elindítható és bevégezhető legyen. a fordításkor azt a körülírással meghatározott. A kifejezés a tai/testtáj/ és a ki /kiáradás/ szavakból tevődik össze. amibe beletöltik . Jelöli a kört. Természetes. a körkörös vagy gömbszerű mozgás az alapelve. Az alhasi szakasz meghatározott pontjába légzéstechnika útján történő erő sűrítéssel az energia egységesen szétáramoltatható az egész testben. A tanítások szerint ez a szellemi erő külső. mint a bambusz. és a megfelelő időpontban és időtartamban a kellő hatást lehessen elérni. mivel ennél is . akkor olyan állapotot kell létrehozni. fejezet HSI MEN JUTSU Mentális gyakorlatok A legnagyobb győzelem.

ezért együtt érdemes gyakorolni. amely mind a mai napig misztikusnak számít a harcművészetekben. A testtartásnak mindig egyenesnek kell. a levegőt kapkodva vesszük. és főleg a kilégzésnél. és a KI is megreked. A Kit először meditáció közben érdemes megtapasztalni. A legfontosabb meridiánok (befogadó és a kormányzó vezeték) a gerinc mellett. és rákapcsolódnak az égi és a földi energiákra is. Ezeket a pontokat a keleti orvosok tűkkel ingerlik. Az életpontok az akupresszúra és az akupunktúra körébe tartoznak.ciszták. a tudat előbb-utóbb megnyugszik. AZ ENERGIA. a taekwondo-ig. s a meditáció alatti érzéseket mozgás közben is fenn kell tartani. testünk görcsbe rándul. boxra jellemző. a kick-boxra. tehát a külső gyakorlatot használják. Az elhajlásos. A tudatnak nyugodtnak kell lennie. Ez az életpontok kérdése. mindenütt megfigyelhető ez a testtartás. Most egy olyan témával foglalkozom. Áramoltasd az erőket a mutatóujjadon keresztül úgy. Bizonyosságul. viszont mozgás közben már nehezebb elérni a kívánt hatást. A gyógyító szerzetesek ezt az összpontosított erőt a szervezetben felhalmozódott káros csomók. Az élőnövény. feszültség támad benne. illetve utat lehet megemlíteni. Ez visszájára fordítva is igaz. hiszen a fizika sem akar mást. A távolkeleti harcművészetekben a karatétól. s leginkább a természet törvényszerűségeit tartalmazzák. illetve a fejtetőtől középvonalon haladva a test elülső részén haladnak végig. mint a természetben fellelhető jelenségeket leírni. virág megmozdul ha tenyerünket a levél felé közelítjük. akkor a tudat sem lesz nyugodt. akkor az szabadon áramlik. illetve a végtagokban. Igazából mindkét gyakorlat erősíti egymást. Ha a test görnyedt. Az egyedül végzett gyakorlatnál könnyebb az energiát érzékelni. vagy . hogyha izgulunk. A Ki érzetét.104 A Taiki technikái a fizikai törvényszerűségeken alapulnak. A harcművészetekben inkább a másikat. Figyeljük meg. A lélegzetnek mélynek. a tartás eleve egyenessé lesz a légzés is normalizálódik. nemcsak a saját mozgásunkra hanem az ellenfélre is figyelni kell. Ha a tudat tiszta. Ezzel kapcsolatban kétféle módszert. hogy egy iránytű mutatóját el tudd téríteni! Ha nincs iránytű. és a Ki normálisan áramlik. érzékelését a meditációk alatt bárki meg tapasztalhatja. A belső gyakorlat elsősorban meditációt takar. vesekövek eltüntetéséhez is használták. Főleg a mozgással áramoltatják a Ki-t a testben. lenni. a vizualizációt használva a Ki-energiát keringetik a testben. Van a belső és egy úgynevezett külső gyakorlat. hogy a test és a tudat mennyire összefügg. ahol a tudat erejével. megfelel egy radírgumiba szúrt gombostű hegyén egyensúlyozott kis papírnyíl is. mint amikor párokban gyakorolnak. mert bármilyen feszültség megakadályozza a Ki áramlását. összegörnyedő védekezés szinte csak a nyugati küzdősportokra. Ha viszont a test egyenes. ez elsősorban a gerincre és az azon ülő fejre vonatkozik. Ebből is látszik. érdemes néhány technikát elvégezni. mert ezáltal sok zavaró tényező lép be a rendszerbe. a lélegzet lassul a Ki bőségben lesz. mivel a test nyugalomban van. hosszúnak kell lennie. Az emberi testben lévő meridiánokon (Ki életerő vezetékek) akupontok találhatók. masszirozzák. A KI Ha az ember nem állít akadályt az energia útjába és sikerül üressé válnia. a testtartás és a légzés ellenőrzése során a tudat megnyugszik.

hogy a testnek vannak olyan pontjai. és a lefogás az akupontok elérését segítették. A Taiki jitsu a harcművészetek ősi. ez vezetett a külső. nem muszáj kiszaggatni a vezetéket a falból. Ilyen besorolás a való életben. és összetörni a villanykörtét.105 moxával égetik stb. Alapjában véve minden pont a meridiánon valamelyik belső szervhez. A dobás. ezért legtöbben csak a látványos gimnasztikai elemeket tanulták. mint amiben mi itt Európában felnevelkedtünk. több napos szakmunka szükséges. ha visszaakarjuk kapcsolni. amelyeket még a tanító mesterek sem ismernek. A legtöbb élethelyzetben a támadó tudatosan kihasználja a fizikai előnyeit. nemük. azért. és harcképtelenné vált a támadó. Ezáltal az energiarendszer egy pillanat alatt összeomlott. A régi mesterek nem akárkinek tanították meg ezeket a veszélyes technikákat. A kiejtet hangok más-más erősítőként hatnak. és ugyanúgy vissza is kapcsolható maradandó sérülés nélkül. hogy egyenlőtlen feltételek mellett is meg tudják védeni magukat. hogy hol helyezkednek el ezek a pontok. stb. vagy lesték el. De vajon. Az állások egy -egy mágikus elem erejét hordozzák. tényleg a leghatékonyabb tudást kapják? Egyre fontosabb a biztonság. Ha megértettük és elfogadtuk a tényeket. a támadható felületek korlátozása. mert a helyreállításához. hogy a támadást megfékezzük. és utána többnapos kórházi kezeléssel lehet a támadó emberi formáját vissza állítani. Az emberek számtalan okból kezdenek harcművészetet tanulni. hogy lekapcsoljunk egy villanyégőt. arról nem is szólva. csonttöréseket okozni. Az ősi tudást szétszedték és szabályok közé szorított sportokat hoztak létre. az ütés. A régi mesterek ezt úgy érték el. az állóképesség. hogy jogi következményekkel is jár. a védőfelszerelések. ha a használója az adott helyzetben kisebb. Ahhoz . akkor logikus. A modern versenysportokban a tömegképzés miatt az élettanilag fontos elemeket is elhagyták. versenyszabályok. fiatalabb. A harcművészeti alap technikák. a karate stb. Fel kell készíteni tanítványainkat arra. energiával minél hatékonyabban tudjuk harcképtelenné tenni a támadót. Köztudomású. Ha egyszer tudjuk. mint a judo. A fegyverek használatának ismeretét is különválasztották. hogy minél kisebb erőbedobással. hogy olyan eszközt adjanak a tanítványoknak. fejlesztése miatt alakultak ki. az utcán nem létezik. mikor kell használni ezeket a pontokat. hogy a gyógyászatban is ismert meridiánokat és akupresszúrás pontokat támadták. vagy testrészhez köthető. formája a támadó erőt sokszorozhatja meg. A küzdelem célja. A versenyeken az indulókat koruk. Ezek közül az egyik legfontosabb az önvédelem. Az 'Életpontok' szerepe és alkalmazása a harcművészetben Az emberi testen található életpontok alapos ismerete értékes fegyver lehet egy önvédelmi helyzetben. akkor csak technikai tudás kérdése. A szakértő számára az öt elem színe. Az emberi testen található életpontok alapos ismerete értékes fegyver lehet az önvédelemben. hogy adott esetben használjuk ezt a tudást. az ügyesség. A támadás hárításához sem fontos nagy erővel zúzódásokat. a gyorsaság. Ma már kevés mester ismeri azt az egységet. amelyek a támadáskor sebezhetőbbek. a technikák sportcélú alkalmazása. mégis új megközelítési módja. amit harcművészetnek neveznek A naponta végzett formagyakorlatok ősi titkokat rejtenek. vagy kemény stílusok kialakulásához. a harmónia. Megszűnt az egység. gyengébb. . amely akkor is segít. Ha tudjuk hol a villanykapcsoló elég egy kapcsolás. a fizikális felkészítés. és próbálták a harcban alkalmazni. A harcművész mesterek feladata az. súlyuk és tudásuk alapján indítják. Ez merőben más szemlélet. a rúgás.

Természetesen a Taiki jitsut gyakorlóknak el kell sajátítaniuk az újraélesztések módszereit is. vagy az ujj behajlított ujjpercével. és az sem mindegy. a KI alkalmazása a harcművészetben. nemcsak a pusztítást. melynek lényege az energiapályák (meridiánok) és azok bizonyos pontjainak támadásával a test energiaáramlásának megzavarása.106 A TAIKI . gyógyító is. fontos anatómiai ismereteket is lehet szerezni. Ahhoz. az emberi test energetikai működésének és a gyógyító technikáknak az ismerete. azonnali harcképtelenséget okozhat. hogy tanulják az olyan alapvető elveket. vagy éppen a shiatsu. hogy a test egyenletes Ki áramlását helyreállítsa. az akupresszúra. Ahhoz. Ujjheggyel támadnak. Óvatosan kell alkalmazni. Nagyon fontos tehát. bénulás. eszméletvesztést. lép. ámde mégis kíméletes önvédelmi módszer. ha valahol többlet lesz akkor valahol hiány lép fel. stb. és azonnal összeesik. stb. akupunktúra. de a támadásokkal zsibbadás. Az orvos is arra törekszik. hogy az igazi harcművész . Hatásos. ujjal való szúrással. hanem a gyógyítást is ismerni kell. hogy biztonságosan használjuk ezeket a pontokat. zsibbadást.Az első pusztán fizikai képesség. mint pl. tüdő máj. Ezek ismerete elengedhetetlen! Lényegük a megtámadott energiamezők azonnali helyreállítása. E technikáknak három fokozata alakult ki: . akkor ott erő többlet halmozódik fel. Itt is érvényes az energia megmaradás törvénye. ez mert traumát nem okoz. hogy az energiahiányos szervhez tartozó meridiánon bizonyos pontokat serkent. Több hagyományos keleti. ezáltal helyreáll a szerv energiája. Ezt úgy éri el. Pl. vagy tenyérrel. de pontosnak kell lenni. Nem véletlen. A harcművészet mágiája felhasználja a testben lévő erővezetékek KI. ájulás következhet be. A Taiki jitsu egy tudatos harci rendszer. A Taiki jitsut gyakorlók tehát meg kell. A Taiki jitsu elsajátítása közben. hogy a Taiki jitsu a hagyományos orvoslás elemeire épül. hogy biztonságosan lehessen használni ezeket a "titkos "technikákat. vagy egyéb módszerrel. megállítása. Nemcsak gyógyító tevékenységet lehet ezzel végezni. mint erővel” harcművészet Nem kell nagy erővel támadni ilyenkor. mert az idegpontok ütése. Pontosan ismerni kell a meridiánok futását.vel történő zárását vagy oldását. A szerveknek (szív. A belső szervek hatással vannak egymásra. érintése bénulást. vese. gátló hatását. Kínában Dim-Mak az akupresszúrás pontok támadásán alapuló harcművészet. hogy a gyakorlás kizárólag megfelelő szakmai vezetéssel történjen.) sem az energia hiány sem a többlet nem tesz jót. támadásuk irányát. A testen található életpontok helye. A harcos szerzetesek ismerték azokat a testpontokat. az anatómiailag is ismert érzékeny pontokra. . Japánban Kyusho . képzett mestertől kell tanulni. bénulást. mivel minden. ennek ellentétje. de célja. hanem az ellenkezőjét is el lehet érni. Mondhatjuk tehát. A belső szervekre is káros egy-egy ilyen pont megütése. Ez a „többet ésszel. Ha a Ki erő megreked az egyik szervben. Ebben fontos a meridiánok. és alkalmazásuk által elérhető hatás. míg az energiatöbblettel bíró szerv meridiánjának bizonyos pontjaiból elvezeti az energiát. testrészekre. melyeknek ujjheggyel történő nyomása befolyásolja a testben keringő erőket. milyen ütőfelülettel támadjuk meg az adott pontot. A TAIKI az univerzális energia. a rajtuk elhelyezkedő pontok helyét. valamint a 24 órás körök változását. Az ilyen találatot elszenvedő ellenfél minden átmenet nélkül elveszíti az eszméletét. harci rendszerben megtalálható az érzékeny pontok támadásán alapuló módszer. vagy halált. mint az "öt elem". Az akupunktúrában tehát kétféle tűszúrás van: serkentő és gátló. az életpont megütése által okozott tünetet meg lehet szüntetni egy másik akupont megütésével. a yin és yang építő.

hogy a harcos eggyé válik az Világmindenséggel. Az ujj gyenge és sérülékeny ezért csak nagyon kevesen érnek el igazán komoly eredményt. Egy ujjal.107 A gyakorlat az ujjak erősítésével kezdődik. ami már nem tartalmaz szembenállást. addig rabja a sikernek és a sikertelenségtől való félelmének. a felismeréshez pedig befelé figyelés kell. Kitörlődnek a gátló tényezők. .hogy mindenki kitudja hozni magából a legjobbat. lép Szív Vékonybél Hólyag Vese Szívideg Háromszoros melegítő Epehólyag I: fokozat érzékeny pontok támadása II: fokozat élet pontok támadása. esetleg a hasznos és a nem hasznos között. A tréningeken igazából nem elsősorban az új technikák megtanításán van a hangsúly. A felületes szemlélő számára a tudat csapongása nem észlelhető. .A harmadik fokozatnál igazából nincs is szükség az ujjak edzésére. vagy akár távolról a koncentrált KI erőt viszik át a napszaknak megfelelő életpontra. vagy tenyérközepére irányítva visszük be az energiát a megfelelő pontra. és megedzett ujjaival. hiszen gyakorlatilag hozzá sem érnek az ellenfélhez csak közelről. és hagyja átfolyni magán annak az erejét. vagy szervekre.A másik fokozatban meg már megtanulja a harcos az életpontokat. Az emberi tudat a valóságot torzítva tükrözi. Ez megzavarja a tudat nyugalmát. energiapajzs működtetése III:fokozat energia alkalmazása. A megkülönböztető célok fokozatos csökkentése. ezért állandóan különbséget kell tennie a jó és a rossz. Máj Tüdő Vastagbél Gyomor Hasnyálmirigy. a tudatosság elérése Az energia koncentráció eredménye. hanem a képességek növelésén és kibontakoztatásán. Önvédelmi alkalmazásnál fontos a kitérő technika /nem elhajló / alkalmazása. mert nem tud megszabadulni az észlelt benyomások jó vagy rossz osztályozásától. "üres tudatállapotnak" nevezzük. majd megszűntetése a tudat tisztaságát segíti elő. enyhe érintéssel. ezeket támadja. Ezt a tudatállapotot. Amíg harcos figyelme kifelé fordul. A harcművészetben a tudat üressége a hatásosságot fokozza. . Semmilyen benyomás vagy jelenség nem lehet a harcos számára közömbös. . és ezt veszélyes fegyverré fejleszti ki. Óra 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-1 szerv.

Fontos. A test izomzatának feszülése két dolgot eredményez. magadat gyógyítsd! A harcművészek úgy mondják mielőtt másokat legyőznél. Rendszeresen kell gyakorolni! A legtöbb kudarc és csalódás a kitartás és rendszeresség hiányából fakad. A képzés ezért olyan módszereket alkalmaz. vagy egy állattal szembeni önvédelemre való kényszerülés helyzetét. hogy a mester belém lát. Mindig az adott pillanatok láncolata határozza meg egy másik emberrel. Az ellazított izmok olyan munkavégzésre képesek. és nem arra. és kifejleszthető. megtapasztalhatja. a cél érdekében alkalmazza. Nem gondolkodik. Aki rendszeresen végez meditációs technikákat. Mielőtt másokat gyógyítanál. amekkorát az átlag ember feszített izmokkal sem tud. A nyugalmat és a kom olyságot minden körülmény között meg kell őrizni! A harcművészet arra való. Ha erő szempontjából nézzük a két izomtartást. A legfőbb parancs az önuralom. de tegye meg ugyanezt pár méterrel magasabban. A meditáció a lélek megtisztulása a test próbája előtt. Az energia keringetéséhez hasi légzést kell alkalmazni! . mégis mindent tud. mégis előbb talál. hanem egy magasabb szintű belső erő. Nem figyel. A tudati tényező zavarának lehetősége viszont már tétre megy. A kudarcok okát magadban keresd ne másokban! Jézus erről annyit mondott: Más szemében a szálkát is észreveszed. akkor az elernyesztés inkább energia húzó hatású mivel a KI pályák kitágulnak és az energia eljuthat bárhová. magadéban a gerendát sem. Ez a megérzés valóban létezik. Mivel minden kultúra ugyanarról beszél csak van benne igazság! Összegezve: ha már elég KI halmozódik fel a szervekben akkor lesznek egészségesek. amelyek révén izomfeszítés nélkül is akkora erőt tud a harcos kifejteni. Sok harcművész megtanulja a technikákat. Ez bizonyos belső lendületen s nagyfokú alkalmazkodó képességen alapul. Van olyan harcos aki rosszul értelmezett hagyománytiszteletből felületesen. tanulj meg a saját lábadon állni! Tehát ismerd meg és fejleszd önmagad mert enélkül érsz célt. Aki ennek tudatában van. A harcművész nem öncélú magamutogatásra használja a tudását. ugyanis ilyenkor az energiák a legyengült beteg szervekbe kerülnek és öngyógyítás lép fel. mert a tudat megzavarja. nem siet.108 Nem kell túl nagy tudás ahhoz. hogy a segítségével a harcos minden helyzetben azonnal cselekedni tudjon. hogy valaki egy földre fektetett gerendán végigmenjen. előre tudja. A kettő nem ugyanaz. csak látszatból meditál az edzésen. amelyek egyértelműen megszabják a test és a technika fejlesztésének módját. amelyhez nem kell komoly erőfeszítés. hogy meghosszabbítsa az életet. érzi minden mozdulatomat. hogy kemény ütés vagy sérülés miatt megrövidítse. mégis mindent lát. munkavégzés nélküli teljesen oldott állapotban vannak. a második az ellazítása. Ezt olyan magas szintre lehet emelni. hogy ugyanolyan pontosan kidolgozott lelki felkészültséget kap. leblokkol. A felkészületlen szervezet számára a kellő megalapozottság nélküli virtuskodás káros következményekkel járhat. a lazítás pedig pumpáló hatású. Az elernyesztéskor a testnek nincs tartása. hogy az energiák elernyesztésekor néha kimerültséghez hasonló fáradságot érez. míg más aki komolyan veszi rájön. de amikor használni kellene. és csak szükség esetén. mint az ellenfele. Ekkor elegendő energia gyűlik össze az alhasi pontban. Az ürességnek a birtoklása misztikus erőhöz juttathatja a harcost. A művelet itt zavart fog szenvedni. Ez nyugodt tudatállapottal könnyen megvalósítható. Egy ilyen mesterrel való küzdelemkor érezhető. az első a test elernyesztetése. Ez nem rossz jel. Minden esetben külső erőkhöz kel igazítanunk a testünket és a tudatunkat. hogy foglalkozzunk a lelki felkészüléssel. az izmok mintegy elvágva a kapcsolatot az agyi idegközponttól. Az ilyen harcost nem a hétköznapi tudat irányítja. hanem mindig titkolja.

De ha sikerül kezünkbe venni a testünk és érzelmeink feletti tudatos irányítást. csak ne árts senkinek. míg más részekbe vér pumpálódik. Soha ne tegyük ezt ártó szándékkal. ahogy a harmadik szem irányítja. Ez az elmélet csak napjaink ésszerűnek vallott világában tűnik misztikusnak. Ezen technikák során csak olyan gondolatokat sugározzunk másokra. úgy. bármikor elérhetjük céljainkat. amit szeretnél. AZ ELMEKAPU A TAN-trikus tanításokban a mentális gyakorlatokat elmekapunak hívják. Ez fokozza az elme erejét. akkor íjászat közben sincs gond. Először lassan. Ezzel a technikával a testet. és éberséget eredményez. mert a Mindenségtől többszörösen vissza kapjuk! Ez a Karma törvénye. akkor már el sem tudjuk téveszteni a célt. Ezt a gyakorlatot csukott szemmel is gyakorolhatjuk de ne lepődjünk meg az eredményen. Bízzunk a kardban! A kard nélküli gyakorlás megszünteti gerinc. amellyel elősegítjük céljaink megvalósítását. . A másik gyakorlat az. Bármikor azonosulhatunk a bennünk élő bölcs sárkánnyal. Megfelelő gyakorlás után már szinte ösztönösen is a fény fogja irányítani nyílveszőinket. a legendás kardvívó legtöbbször az alábbi ösztönös módszert használta az élet-halál párviadalai során. és izületi gondjainkat.. hogy tudatunkból minden más zavaró gondolatot kiszorítson. Figyeljünk a céltábla piros közepére. A KUJIKIRI gyakorlása közben a KI. ne hozzunk létre ártó erőket.109 SZELLEMKARD GYAK /KAMITO/ Muszashi. Ha a mentális gyakorlatok során eljutottunk odáig. A vezérlést a tudat /TUDUT/ segítségével végezzük. és csak annyit mondunk: ”tedd amit tenned kell !” Rövid idő után a kard magától kezd mozogni. hogy veled tegyék. miközben kiürítjük tudatunkat. Páros gyakorlásnál ne az ellenfél mozgása irányítsa gondolatainkat. és hagyjuk. Kezünkbe veszünk egy botot. SZELLEM IJÁSZAT /KAMI YUMI/ Ez a módszer a hunoknál a SAS íjászok alapgyakorlata volt. és ezt juttatjuk el a test különböző részeibe. amikor a nyílvesszőt és a célt egy fénysugárral kötjük össze. Köríves mozgásokat. a koponyába. és a kardot is a szellem irányítja. Amikor már az egész teret kitölti tudatunk piros köre. hogy egyre nagyobbnak lássuk a piros kört. A tűzlégzés közben ezt tudatosan kell irányítani! A légzés alatt a test bizonyos részei megfeszülnek. A gerinc tövében összegyűlt erőket a has megfeszítésével felpumpálhatjuk az agyba. KI-t szívunk magunkba. Az alapgyakorlathoz piros közepű céltáblát érdemes alkalmazni. A legtöbb mágikus tanítás szerint bármit megtehetsz. ami tisztább gondolatokat. szerveibe. Ekkor „nyílik ki az Ezerlevelű Lótusz”. a mennyei oszlop a gerinc kilenc kapuján át felemelkedik a titokzatos kamrába /MENTÁL/ . és úgy kering ott. A TŰZLÉGZÉS A szabályos légzés során segítő életerőt. vágásokat tesz. és ha a meglepetéstől nem zökkenünk ki a tudatszintről. hogy a percekig nézett piros kör becsukott szemmel narancssárga körként megjelenik. vagy kardot. s mindmáig megmaradt a japán zen íjászatban. Ilyenkor a gyakorló úgy érzi kivilágosodik számára az égbolt. Azt tedd másokkal. akkor egyre gyorsabban.

az az ember aki könnyen méregbe gurul. Kínában Tan tien chi kung néven nevezik az életnek ezt a forrását! A keletiek még tudják . ezért a burok opálossá válik. Ehhez elegendő hirtelen lefelé. hogy hirtelen mozdulattal a támadó arca előtt valami tárgyat. és rá azt mondják rá. mert az így visszatér a Hara-ba. és túlzott gyakorlás szédülést eredményezhet. hogyan teheti harmonikussá a test és a tudat közötti természetes törekvéseket. Akkor sem vesznek észre ha kiürített tudattal üressé válik a rejtőzködő. úgy hogy egy szív se halljon meg. Az ember nem lehet harmóniában. Az a harcos. hogy újra felvegyem azt. Az így feltöltött kéznek már nem számit az ütés erőssége. kulcscsomót. vagy oldalra kitérni. Ezzel segítve a misztikus legendák hatásának fokozását. Hara wo tateru vagyis szeliditsd a gyomrod/ . és egy tudat se érezzen meg. A menekülési útvonalukat előre megszervezték. neki a Hara erői korlátozódnak /hara suwate i maso/ pl. Be kell indítani a KI-t és a HARA-ban összegyűjteni. aki nem rendesen érzékeli a különféle helyzeteket az rosszul értékeli. „Köveket ragadnának azért. hogy mester legyen. hogy reá hajigálják: Jézus pedig láthatatlanná válva átmenék közöttük. ezért mindig földeljük le az erőket. s a körülöttünk állók kevésbé. Voltak olyan magasabb szellemi szintű harcosok akik mást is tudtak. és ily módon eltávozzék.110 Az erőltetett. ami elkerülhető. zsebkendőt vagy egyszerűen nyitott tenyérrel legyintünk. tűszerű erősugarat érhetünk el. ahol elbújtak. Tudnia kell. elhitették. Közben a figyelmet összpontosítani kell! Ujjhegyen keresztül áramoltatva erősebb.” Mentális gyakorlattal az aurát is feltölthetjük erősebb töltésű részecskékkel. akik a tudatra hatottak. hogy az eltűnés után hirtelen máshol bukkan fel. Láthatatlanná válás: Az eltűnés: Trükkök /ninja módszerek/: A ninják trükkökkel segítették az eltűnésüket. hogy nincsenek ott. ezt segítheti az.” /Jn. Senki sem veszi el azt én tőlem…Van hatalmam letenni és ismét felvenni…/Jn. hiszen az összegyűjtött erő eljutott az izmok mögötti részekbe. miközben egy másik társuk a terület más pontján fedte fel kilétét. az Haragashi /haragos/. felforrósodik. Az egyik út a láthatatlansághoz: Egyszerűen legyél az éj része! Mozogj a széllel és az árnyékokkal! Tedd amit tenned kell. teljesen üresen az érzelmektől. elhitetve az üldözőkkel. 1O:17-18 A harcosnak nem lehet elég csak a tudás fizikai megnyilvánulása ahhoz. vagy egyáltalán nem érzékelnek. ha nem képes ellenőrzést gyakorolni a Hara erői felett. A száj. ha nyelvünket a szájpadlásunkhoz érintjük. Az energia lehúzás technikája alkalmas erre is.8:58-59/ „…Mert én leteszem az életem. a szem és a fül érzékelése gyakran téves észleléssel tévesztik meg a gondolatot. Így nem sugárzik kifelé semmi rezgés. rejtekhelyeket készítettek elő. Mágusok. hogy tudja használni. és fontos szerepe van a mindennapi életben. Ezt a műveletet használhatjuk akkor amikor az erőt a kezekbe vezetjük. a bőr kipirul. Ezt legegyszerűbben úgy érhetjük el. port. hogy ez a nagy erőközpont. és nem tudnak érzékelni. mint tenyéren keresztül. Tisztában kell lennie azzal az erővel amely benne van és körülveszi. ha a Hara-val érzékel ez ember. Ilyenkor a kéz bizserg. Zajt csapott. Eltűnés a látótérből meglepetést okoz az ellenfélnek.

akkor felborul az egyensúly./ A belégzést lassan az orron keresztül. 3. LÉGZŐGYAKORLATOK 1. az orron keresztül történjen . A kilégzéskor elképzelve a KI áramlását a HARA-ból szájon keresztül kiárasztani. létrejön a KU az üresség az alsó rész pedig meleggé válik. A gondolatoktól nem lehet erővel megszabadulni. és védik a testet a betegségektől. a KI a fejbe árad. A kilégzést lassan az orron keresztül kell végezni. mert ezek csak szállítók. a HARA-ban kicsit tartani kell a levegőt. Le kell engedni a harába és egy pontba /kikai/ sűríteni. 4./ Belégzés lassan./ Belégzés lassan az orron 8 másodpercig tartson Ekkor elképzeljük a belégzést vékony fényes ezüst szálként. A depresszió. A kilégzést lassan az orron keresztül kell végezni néhány másodpercig vissza kell tartani a levegőt. a test egészséges. hogy érzékelni lehessen az erő megérkeztét. HARA-gos lesz. majd azt követően legalább még félórát érdemes várni. amely leereszkedik a . Amikor a harmónia beáll. Amikor mindkettő egyensúlyban van. és ellenőrzés alatt tartani. Az ember a levegőn keresztül átdolgozza a Mindenség erejét. kihat a test energetikájára. az egyén forrófejű. a fejtetőn keresztül pedig a Mindenség erejét a Yangot. Helyes légzési gyakorlatokkal és megfelelő összpontosítással rövid idő alatt is látványos eredmények születhetnek. mint a Mindenség egy cseppje ki van téve e két kozmikus erő örvényének. A különféle légzési gyakorlatok és az összpontosítás arra való. a táplálékon és a vízen keresztül. Az ember. a küzdelmek alatt pedig a sérülésektől. Amikor elszabadul a HARA. az idegrendszerre. hogy ezt az erőt tudjuk használni. mélyen felidézve a KI-t és a HARA-ba irányítva. Tízezer éve a régi embert megtanították a Mindenség örökérvényű törvényeire. és az idegeskedés gyorsan elmúlik. Az ember a talpán keresztül kapja a Yin erejét a földből. az erő elveszíti a testben harmóniáját és megjelenik a betegség. mert akkor egyre erősebben tolulnak fel. A harc viszont további harcot eredményez. Amikor a Ki a harában összesűrűsödik a fej mindig friss és tiszta marad. A TÖBLET ERŐ SEMLEGESITI A NEGATIV ERŐT……… Egy ősi mondás szerint „a legnagyobb győzelem a harc nélküli győzelem. Hagyni kell lesüllyedni a harába. Ha az egyik valamilyen irányba kibillen. mert az többlet KI-t termel. 2. Mindenkivel harmonikusan kell a kapcsolatot tartani. A gyakorlás előtt legalább két órával nem ajánlott étkezni./ Belégzés lassan. az erők spirálisan keringenek. de nem oxigénen. és ez a test egészséges működését segíti. A más emberekből áramló ártó erők hullámait erős mentális irányítással jó erőkké lehet formálni. úgy hogy csak a kikai pontra figyelünk /térfelezés/.111 Lassan kell lélegezni. A beindult Hara pont összegyűjti az erőket és feltölti és egyensúlyban tartja vele a többi erőközpontot. Fontos feltétel még a jó tartalommal feltöltött gondolat. mert a harcos kapcsolata nem lehet hamis és felületes.

/Ha közben segítő megerősítéseket mondogatunk magunkban. és a tenyér közepétől. hanem a tudattal kell figyelni. Képzeletben irányítsuk ezt az energiát a gerincoszlop mentén lefelé a HARA-ba. A KI-t a tudat fogja irányítani. onnan a kezekbe irányítva. majd kikapcsolni a tudatot. 5. Miután megszoktuk a lélegzet figyelését és természetesen tudjuk végezni. Ez a harci gyakorlatok alapja a KI felhasználásában. A KI a test minden részét pajzsként védheti. szuggesszió. a harc./ Álló helyzetben vállszélességnyi kisterpeszben álljunk. ahhoz nagyon sok gyakorlás kell. a félelem. ahogy összegyűlik az erő HARA-ban. A jógával foglalkozók rendszeres gyakorlatába szorosan beépül a szív és légzés lelassítása. Hogy mentális ellenőrzés alatt tartsuk a belső szervek működését. Különféle stresszes helyzetek mint az idegesség. és csak a szellemmel érzékelni! SAIMINJUTSU VAGY KOBUDERA Önhipnózis. vagy az ujjakon keresztül kiárasztva. Lazának kell maradni. lefelé a mellkas vonalán. a veszély. Ekkor az ellenfélnek még a megérintése is végzetes lehet. majd tovább küldjük a mell középig. Figyelni kell a HARA-ra.112 KIKAI központba A levegőt 4 másodpercig kell visszatartani. ami csillapítja a fájdalmat. A bent tartás idején képzeljünk el egy fénygömböt a KIKAI pontban! 8 másodpercig lassú kilégzés az orron keresztül. kipréseljük a maradék levegőt is. a küzdelem sikeres elképzelése stb. a kéz nyitott tenyérrel a mell magasságában legyen. és érezni kell. amit erő kísér. és hagyni a KI felfelé emelkedve megtöltse mindkét kart. a sérülés a testben egy sor kémiai folyamatot indítanak el. akár bottal is megüthetik. mintha valami nehezet tolnánk. Ezután képesek lehetünk a pillanat tört része alatt a KI-t a test bármely részébe irányítani. felkészítve a testet a megterhelésre. segítő megerősítések. Összpontosítani kell az akaratot. 4 másodpercig levegő nélkül maradunk. A sejtek az adrenalint pumpálják a vérbe. és minden levegővétellel ezt szívjuk be. kezdjük tudatosítani magunkban. hogy a lélegzet erő. majd ismét a belégzés következik. és így szükség estén hatalmas erőket tudunk megmozgatni. a kilégzés 8 másodpercig történjen. Ki ENERGIAGYÜJTŐ GYAKORLAT: A lélegzet leszívása a HARA-ba. A belégzés lassan és mélyen. . és bizsereg 6. ahogy melegszik. a kezet előretolni. Ilyenkor termelődik az endorfin. a végén előrehajlunk. 7. A légző gyakorlat során a harában lassan fölhalmozódik a KI. A harcművész ilyenkor nem érez fájdalmat. beépítjük az erővel együtt a tudatunkba. nem a hallással. A KI és a vér a légzéssel tökéletes harmóniában áramlik. természetes ritmusban erőlködés nélkül./ A belégzést a talpon keresztül képzeljük el. Érezni fogjuk az erő áramlást a tenyérben. amint azokból kilép.

Ha energetikailag gyengének érezzük magunkat /vese problémák/ összpontosításunkat a HARA helyett a MING MEN pontra irányítsuk. Az erős fájdalmat bal kézzel húzhatjuk ki a testből. A vérzést mentális úton is elállíthatjuk. hogy az izmok kevésbé fáradnak el. amit szükség esetén kikapcsolhatunk. A támadó tudatalattijában félelmet és idegességet idéz elő. és elszorítja az erővezetékeket. és fáradságot eredményez. HARAGEI A veszély előérzete Haragei a magasabb tudat szintje A küzdelemre való felkészülésnél saját önbizalmunk erősítése. Ezzel elérhetjük. ami akadályozza az áramlást. A túlfejlődött izomzat lassítja /merevít/ a gyakorlót. A fizikai edzés során pl. és a támadó önbizalmának csökkentése érdekében tudati rezgéseket küldünk a majdani támadó. és természetesé válik. fekvőtámasznál a hasi légzéssel kössük össze a gyakorlatot. csavaró. és keringetett KI-t irányítsuk a tornáztatott izmokba. . majd utána jobb kézzel elsimíthatjuk az aurát fölötte. azaz az ellenfél felé.113 Van egy egyszerű alkalmazható gyakorlat a kisebb fájdalmak törlésére. Gondolatban el kell képzelni egy fájdalom feliratú kapcsolót. A kilégzéssel egy időben jöjjön létre izommunka. merev mozgást. Támadás esetén ezek a rezgések önmaguktól működésbe lépnek. Ez a pont a két vese között a háton helyezkedik el. spirális mozdulattal. hogy küzdelem során ütés vagy rugás közben is a KI mindig a „dolgozó” izmokat segíti.

keményítés SZELLEM . ami merev mozgást eredményez. Mivel szellemi módszerről van szó. A gyorssegély kapcsán vér tolul a támadás helyére. esetleg a félelem gátolja a jól begyakorolt technikákat. s ez fordítva is igaz. Ehhez csak az szükséges . és nem fordítva. Amikor tudatosan energiával páncélozzuk ki a veszélyeztetett helyet. Ezért a szándék tisztasága alapvető fontosságú a további előrehaladás érdekében. A gondosan szerkesztett iránymutatások különböző érzelmeket váltanak ki a gyakorlókban.egy hétig tartó elképzelés. hogy kipárnázza azt. A KI. elkerülhetjük a fájdalom inger létrejöttét. ha nem is végzünk semmiféle testi erősítést. így irányítva a sejtek beépülését. A mesterek a Szellemet érintik meg. így a Tudat összhangba hozza a belsőt a külsővel. a gyakorlat akkor is jó hatást fejt ki egészségi állapotunkra. Aki már rájött arra . hogy mindent a szellem irányit. a vér és a légzés. Edzéssel. amelyet a mozgás képvisel.a cél elképzelése.114 15. már a támadás előtt. vagy éppen a szerencse pártol el tőlünk. A harcművészet így kiteljesedik. mégis történhet valami lelki vagy szellemi síkon ami miatt nem leszünk formában” a versenyen. Amikor izomtömeget akarunk növelni. a fájdalomingerek vészjelzést küldenek az agyba. hatást gyakorol a testre.ÉRZÉS . Tudni kell azonban hogy a nagyméretű izmok lassítják az energia áramlását. Ezért ha csak a három . Bármi érje is az elmét. Hisz az elme és a test szoros kapcsolata megkérdőjelezhetetlen. átélése. Ha az apró mozzanatokban is észre vesszük a világot.ÉRTELEM . vagy elképzeli bicepszének növekedését. LÉLEK .fizikai erősítés. súlyzókkal sanyargatjuk izmainkat. TEST . amely a Testet irányítja a helyes formák végrehajtásában összhangban van. sok -sok idő ráfordításával érhetünk el eredményt. begyakorlás. akik így lelik meg a formák és technikák értelmét. az egyszerűen a tudatát irányítja a védendő helyre. Amikor alkarodat ütés éri. és a vérpárnák lila foltjait. hogy energia páncél alakulhasson ki. előzd meg a támadást.ÉRZET . és formái erővel telnek meg. hogy az agy oda irányítsa a sejtek építéséhez szükséges fehérjéket. Gondolkodj a támadó előtt. ha mindhárom szintet egyformán fejlesztjük. A Taiki értéke a mesterek által örökül hagyott szellemi tudás háttere. fejezet A HÁROMSZINTÜ GYAKORLAT Hatékonyabb a fejlődés. akkor a formáid erővel telnek meg. Ez kék foltként jelenik meg. amelyek biztos irányt mutatnak az egyetemes összefüggések megértéséhez. A test a szellem és a lélek hármassága” a régi mesterek tanításai. a technikák és formák helyes gyakorlásához. hogy a szellem/tudat/ irányítsa a testet.

düh. éhség. az égtájak az évszakok stb./ LÉLEK érzelmek / szeretet. az eredmény meglepően hatásos lesz. az az alapja. szomjúság. ez őrződött meg Japán zászlajában . az erők elvezetése . valamint a történelmi címereinkben. szex stb. az eredmény mindig az. Ha a szellemeket és isteneket hívják segítségül. Ne a vágyaid és ne a testi igényeid irányítsanak! Mielőtt másokat legyőznél saját magadat győzd le. hogy a kimaradt gyakorlat visszahúzó erőként működik. A NÉGY ELEM. Igy a fizikai fejlődés gyorsabb. Ezt örökítették az indián kultúrák is. és a lélek fölött áll. hangulatok/ SZELLEM értelem / tudás. az elemek. Ha test és a szellem-lélek szinten egyszerre fejlődünk. a szent úton érkeznek. Az ősi táitos dal szerint is a lelkek a vörös úton. Az öt őselemet harmonizálva egyesülhetnek a fénnyel. a légköri hatások. kiegyenlítődnek ben ne a fény és árnyék jellegei. energia KA Atemi. a sárga út. ez volt a vörös út.115 közül az egyiket fejlesztjük esetleg kettőt részesítünk előnyben. fénye a teremtő erőt /ezt jelképezte a yamabushik köpenyén is a fekete alapon végigfutó vörös csík. és zászlóinkban is. Egymásra találnak az öt változó állapot legfinomabb erői. Alap gyakorlat: Légzés Képi megjelenítés Összpontosítás A makrokozmosz és a mikrokozmosz között fennálló összhangnak. Ha a fényt használják eszközül. A szertartások feljegyzései erről a következőket mondják: „az ember egyesíti magában az ég és a föld szellemi erőit. Nincs meg a harmónia. hideg. a nappálya pedig. Vörös út a felkelő napot. A fizikai erőfeszítés az agyba küld jeleket és indítja a szervezetet a sejtek izmok építésére. meleg. TEST érzések / fájdalom. az amikor a szellem irányítja testet. fájdalomtűrés. a szellemek és az istenek találkoznak benne. Ha tudjuk a működési elvet. hogy a Világmindenség nagy jelenségei. harag. A Tao eredetileg a csillagok útját jelentette. akkor mindenfajta munka biztos védelmet élvez. Ha rögtön az agyba ültetjük az utasítást gyorsabban érhetjük el ugyanazt az eredményt. kitérések. a két őserő. FÖLD: TŰZ: VÍZ: CHI Alapállások. ütő-rugó technikák SUI Elhajlások. Tanácsolták a régi szamurájok. nemcsak a legkülönfélébb földi jelenségekkel állnak összefüggésben. mozgás. kikutathatóak az emberi érzések./ A megvilágosodás. kiküszöbölhetjük ezeket az akadályokat és lerövidíthetjük az utat. hanem az emberi élet jelenségeivel is. a bolygók.

KU/űr.atma / a tudat uralása. mindig tízszer. Először lassan tízszer. jókedvet teremtsünk. a politikában. vagy más technikát egy hétig mindennap érdemes gyakorolni. Egy rúgást. Ha ezek az energiák harmonikusan kiegészítik egymást a természeten rend uralkodik. majd egyre gyorsabban. az ember lelke és a teste egészséges. Aki ezeket az erőket uralja és irányítani tudja. majd magasabbra és még magasabbra rúgunk. ÖTÖDIK ELEM. A meditációs gyakorlatok kiterjeszthetőek az erősítő gyakorlatokra: fekvőtámasz. anyagi és szellemi természetű erő együttesen képezi. Ehhez azonban a világ működését kell megismerni. a vallásban. A gyakorlat annál hatékonyabb. amig el nem érjük a kívánt magasságot. . A kellő megalapozottság nélküli virtuskodás káros következményekkel járhat a felkészületlen szervezet számára. ami a versenysportban is kamatoztatható. Hasonlóan gyakoroljuk a rúgás sebességét is. azokkal olyan módszert ismertetek. A harcművészet arra való. hanem iránytani akarja az erőt. amely szerint a Világmindenség alapját a KI. hogy az akaratára támaszkodó. és szellemi szinten egyszerre segíti a fejlődést. A harcművész nem használja fel öncélú magamutogatásra a tudását. minél lassabban emeljük a magassági szinteket. Példa a technikák finomítására: Mae geri /egyenes rúgás/ gyakorlása esetén képzeljük el /vizualizáljuk/ azt. fájdalmat. és meditációs szinten ezeket végezzük is el. hogy egy kemény ütés. amíg már nem is látszik a mozgás. vagy akár a harcművészetben. vagy súlyzós edzésre is. és nem arra. hogy egész alacsonyan rúgunk tízszer. az az energetikai szemlélet. Közben lelki szinten is érezzük át a siker örömét. Az ilyen ember nem legyőzni.. ahol ezeket célirányosan használni tudja. A világtörvény útját járva. és amely mint jin és jang / pozitív és negatív / energia jelenik meg a világ minden jelenségében. visszajutni a végső egység állapotához. félelmet! A fizikai edzések a szokott gyakorlás szerint mehetnek. vagy sérülés miatt megrövidítse. A legfőbb parancs az önuralom. élet és halál ura lesz azon a területen. a művészetben. hogy meghosszabbítsa az életet. a cél eljutni. önmagát érvényesíteni igyekvő éntudat ne állja útját a Világmindenség szabad erőáramlásának. Egyszerre csak egyre figyeljünk! Érzelmileg mindig örömöt. akasa. Mindig titkolja azt. Áthat minden élő és élettelen létezőt. és abba kell belesimulni. Ez a HÁROMSZINTÜ TRÉNING. A harc nélküli győzelmet a tudat uralásával lehet csak elérni Aki az eddigieket megértette és gyakorolja. Fontos hogy a fizikai tréning mellett gyakoroljuk a légző gyakorlatokat.116 LEVEGŐ: FU forgószél támadások. hiszen a harci győzelem sem a puszta erőn múlik. amely testi. Meghatározó. túllépve az ellentétek sarkított világán. egészen addig. A nyugalmat és a komolyságot minden körülmény között meg kell őrizni. mielőtt egy másikra áttérnénk. lelki. üresség. A határ a csillagos ég. NE hozzunk létre fáradságot. A gyógyításban. a cél érdekében használja. hanem a KI változásainak felismerésén. Rendszeresen kell edzeni! A legtöbb kudarc és csalódás a kitartás és a rendszeresség hiányából fakad. és csak szükség esetén.

csak hagyja hogy az őt átható tökéletes energia a KI éltese. mozgassa. és fordítva. nem jön létre változás. . mozdulatai leegyszerűsödnek. „ami fent az. Itt is érvényesül a Hermész Triszmegisztos-i alapelv.117 Így a gyakorlás során a harcos gondolatai elcsitulnak. és a harcos megtapasztalja. lent”. A végeredmény mindig azonos. irányítsa. az állatoktól. a gyakorló már nem áll ellen semminek. az összefüggések körforgását. mert nincs más ellenfele a világon. Vagyis a lélek nem választható el a testtől. Ez az ok és okozat törvénye. a szellem az anyagtól. A világtörvénnyel összhangban való működést meg kell tanulni a természettől. anélkül hogy a másikban nyomot ne hagyna. Hatékonyságuk nő. hogy legyőzni csak saját magát győzheti le. Beteljesítve az Egyetlen számtalan csodáját. a küzdő és ellenfele mintegy összeolvad.

mint harcművészet TAI JITSU AI KI JITSU AI KI DO TAI = test AI = lélek I = íz. hogy rajtad kívül akár egyetlenegy személy is megértse a Mindenség törvényeit. HARMÓNIA TAI KI JITSU elválasztva. ami VAN. mint nagyban a Világmindenség amely felismeri a középpont lehetőségét. Ők azok lehetnek. A tudomány számára csak az létezik. boldog és tartalmas életet élj. - Ha érted a lényeget. Ne várj arra. ez a harmónia lényege. Tudd.118 ZÁRÓ GONDOLATOK Tehát „mindent vagy semmit”.Isten. hogy mások határozzák meg az életedet. TAIKI egybe írva = ŐSKEZDET. és amikor a csúcsra érsz. Ha ismered a gátakat. hogy valamiben Te vagy a legjobb. könnyebb tanulni. Akik megtanultak gondolkodni. minden be tud áramlani. /mint a gondolkodó cipőboltos/. Ha egy dologgal görcsölsz. A szerző További részletek a harcművészet mágiájáról a scita@citromail. könnyebb túllépni. könnyebb megtalálni. Ha eléred a semmit/üressé válsz . Csak te! Találd meg Tenmagad. Jó étvágyat kívánok a további utazáshoz a TUD ÚT. hogy csodálatos. milyen kapcsolat lehetett a kelta tündérhagyomány és az ősi magyar mondák között. TE vagy ugyanis sikereid kovácsa. akkor végig kell szenvedni az utat. amit képes bizonyítani. s ennek birtokában mindent elérhet. akik hagyták beáramlani a tiszta KUT FŐ -be a tudást és megértették a rakottkrumpli jelenséget. azok számára nem okoz gondot kideríteni. . szellem A Világmindenségben minden létező. ŐSTUDÁS. hogy csak lefelé vezet az út. minden megszerezhető. Ahhoz. rádöbbensz. légy boldog! Isten .ban A megvilágosodás csak elhatározás kérdése.hu címen. Ha látod a célt . Ha mindent vállalsz. akkor csak a középpontot kell megtalálnod és a középponttól indulhatsz a kifelé terjedő spirális úton. nem szükséges.

ha mindhárom szintet egyformán fejlesszük. 9. fejezet: MEDITÁCIÓ 14. A MÁGIKUS GONDOLKODÁS SZEMETEK VAN. fejezet ÁTLÉNYEGÜLÉS RAKOTTKRUMLI EFFEKTUS 7. fejezet: HÁROMSZINTÜ TRÉNING Hatékonyabb a fejlődés.fejezet: MÁGIA Attól félünk. amit nem ismerünk. fejezet: KEZDETEK A Csillagvilág küldöttei 3. fejezet: Gyakorlatok SOHA NE KÉTELKEDJ TENMAGADBAN 13. fejezet:A TAN. fejezet: HÉT SZELLEMSZINT 11. NEM A CÉL 12. DE NEM MINDIG AZ IGAZSÁGOT 4. MÉGSEM LÁTTOK /JÉZUS/ 5. fejezet: AZ ELSŐK-HUNOK A TÖRTÉNELMET MINDIG A GYŐZTESEK ÍRJÁK.119 TARTALOM: Előszó 1.fejezet: HSI MEN JUTSU Mentális gyakorlatok Legnagyobb győzelem a harc nélküli győzelem 15. 8. Záró gondolatok . fejezet: SZERTARTÁSOK AZ ÚT A LÉNYEG. fejezet: A SZERZETESEK Aranysólyom jelképezte a megvilágosodottakat 6. Ha tudod merre van az UT könnyebb megtalálni. fejezet: TITKOS TANOK A PIRAMIS EFEKTUS 10. fejezet: HIGYÜNK VAGY TUDJUNK? 2. fejezet: A FÉNY VALLÁSA.

120 Irodalomjegyzék: Baráth Tibor: A Magyar Népek őstörténete. Padányi Viktor: DENTU-MAGYRIA Cey-Bert Róbert Gyula: A magyar ősvallás Badiny Jós Ferenc: A pártus herceg Timaru-Kast Sándor: Kelta Magyarok – Magyar Kelták Jamadzsi Maszanori: Japán történelem és hagyományok Polonyi Péter: Kína története Stephen Turnbull: NINJA .