You are on page 1of 3

SR EN 15287-1:2008

Anexa M (informativ%) Amplasarea gurii de evacuare a sistemului de co!
Figura M.1 prezint% un exemplu de amplas%ri ale gurilor de evacuare din sistemul de co! pentru înc%lzirea locuin$elor sau în cazuri de aplica$ii comparabile. Acest exemplu a fost stabilit plecând de la reglement%rile na$ionale tip. Tabelul M.1 con$ine dimensiunile recomandate pentru pozi$ionarea gurilor de evacuare ale canalului de co!, bazat de asemenea pe reglement%rile na$ionale. Dimensiuni în metri

Legend#

1 2 3 4 5 6

Ferestre !i deschideri adiacente amplas%rii gurii de evacuare pe un acoperi! înclinat Zone de amplas%ri interzise Pere$i care pot s% fac% parte din aceea!i construc$ie sau din construc$ii adiacente Marginea structurii inferioare, având acoperi! - teras% sau 10 m distan$% pân% la cl%direa mai înalt utilizându-se valoarea maxim% a celor dou% distan$e Punctul cel mai înalt al unei cl%diri al%turate Zone de amplas%ri permise pentru gurile de evacuare situate pe acoperi!uri al%turate de cl%diri înalte

Figura M.1 – Exemplu de amplasare a gurilor de evacuare ale sistemului de co!uri

65

în care L = distan$a orizontal% pân% la coama acoperi!ului . b) c) în%l$imea deasupra acoperi!ului plat sau parapete închise . la nivelul gurii de evacuare c1) distan$a minim%. a2) în%l$imea deasupra acoperi!ului adiacent la construc$ii sau structuri mai înalte . j) l) diferen$a de în%l$ime a fa$adelor între construc$ii vecine sau desp%r$itoare distan$a orizontal% între sistemul de co! !i construc$iile vecine sau desp%r$itoare . h) în%l$ime deasupra construc$iilor vecine sau desp%r$itoare . A) distan$a în raport cu structurile. co! în apropierea coamei . B) în%l$imea deasupra deschiderilor pe distan$a A . co! în apropierea coamei . pe baza prescrip$iilor na$ionale : :) pant% sau unghi de înclinare a acoperi!ului . D) distan$a deasupra deschiderilor sau ferestrelor unui acoperi! înclinat. distan$a orizontal% minim% fa$% de acoperi!ul înclinat. m%surat% la 900 în raport cu planul acoperi!ului în pant%. a1) în%l$imea deasupra coamei unui acoperi! de paie înclinat. ferestrele !i deschiderile unui acoperi! înclinat . distan$a sistemului de co! fa$% de obstacole . acoperit cu $igl% incombustibil% . d) e) f) în%l$imea deasupra deschiderilor aplicate în acoperi! . g) în%l$imea obstacolelor . în%l$imea deasupra obstacolelor sau punctului cel mai ridicat al unui acoperi! cu pant% invers% . a) în%l$imea deasupra coamei unui acoperi! înclinat. C) distan$a deasupra sau la marginea deschiderilor sau ferestrelor unui acoperi! înclinat . 66 .SR EN 15287-1:2008 Simboluri pentru în%l$imile !i distan$ele gurilor de evacuare ale sistemul de co!. L) distan$a în raport cu coama acoperi!ului . c2) în%l$imea deasupra unui acoperi! în pant%.

0 m " 0.3 m c " 1.0 m dac% f < 1.4 m "1m "1m "1m " 0.6 m dac% A < 1.6 m C " 1.0 m dac% f < 1.3 m c " 2.4 m : c c1 c2 în care L d e NOTA .6 m D"2m dac% i < 2.0 m D"2m dac% i < 2.4 m a " 0.4 m dac% L < 8 m d " 1.0 m b " 1.3 m atunci h " 0.6 m a2 " 0.6 m C " 0.8 m a a1 În%l$imea deasupra coamei unui acoperi! înclinat.SR EN 15287-1:2008 Tabelul M.Un acoperi! se consider% plat dac% : B 20° !i înclinat dac% : > 20°.6 m " 0. acoperit cu $igl% incombustibil% În%l$imea deasupra unui acoperi! înclinat Distan$a în raport cu coama acoperi!ului În%l$imea deasupra deschiderilor În%l$imea deasupra obstacolelor sau punctului mai ridicat al unui acoperi! cu pant% invers% Distan$a sistemului de co! fa$% de obstacole în%l$imea obstacolului În%l$ime deasupra construc$iilor vecine sau desp%r$itoare Distan$a orizontal% a sistemului de co! la construc$iile vecine sau desp%r$itoare Distan$a în raport cu structurile.3 m atunci h " 0.6 m b b " 1. în apropierea coamei Zon% interzis% adiacent% la construc$ii sau structuri mai înalte (schem% de referin$%) În%l$imea deasupra acoperi!urilor plate sau parape$i Pant% sau unghi de înclinare acoperi! a " 0.0 m dac% f < 1.0 m " 0.6 m D"2m unde l A B C D 67 .5m atunci B " 0.4 m dac% L < 8 m d " 1.3 m atunci h " 0.1 – Dimensiuni recomandate pentru amplasarea gurilor de evacuare ale sistemului de co! (figura M.4 m dac% L < 8 m d " 1.4 m " 0.1) Dimensiuni recomandate pentru amplasarea gurilor de evacuare ale sistemului de co! Simbol Amplasarea gurilor de evacuare ale sistemului de co! Aplica"ii la combustibil solid a " 0.5xg atunci e " 1.6 m " 0.5 m c " 1.8 m Aplica"ii la gaz Aplica"ii la presiune pozitiv# de evacuare a " 0.5xg atunci e " 1.6 m dac% A < 1.4 m dac% L < 8 m d " 1.8 m Aplica"ii la petrol a " 0.3 m atunci B"1m C " 1.0 m dac% f < 1.0 m " 0.5m atunci B " 0.4 m a " 0.4 m a " 0.5m atunci B " 0.6 m " 0.0 m b " 0.5xg atunci e " 0.6 m C " 0.3 m atunci h " 0.4 m unde f !i g h dac% i < 2.5xg atunci e " 1.6 m sub nivelul coamei sau a < 2. Distan$a orizontal% fa$% de acoperi!ul înclinat Distan$a minim% m%surat% la 90 în raport cu planul acoperi!ului înclinat . în apropierea coamei În%l$imea deasupra coamei unui acoperi! de paie înclinat.6 m " 0. ferestrele !i deschiderile unui acoperi! înclinat În%l$imea deasupra structurilor cu ferestre sau deschideri ale unui acoperi! în pant% Distan$a deasupra sau la marginea deschiderilor sau ferestrelor unui acoperi! înclinat Distan$a deasupra deschiderilor sau ferestrelor unui acoperi! înclinat 0 c " 2.4 m dac% A < 1.0 m D"2m dac% i < 2.4 m a " 0.