You are on page 1of 23
16 (36) - SEPTEMBER-OCTOBER 2013 .7 NGOS PLATFORM MEETING MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE
16 (36) - SEPTEMBER-OCTOBER 2013 .7 NGOS PLATFORM MEETING MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE
16 (36) - SEPTEMBER-OCTOBER 2013 .7 NGOS PLATFORM MEETING MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE

16 (36)

- SEPTEMBER-OCTOBER

2013

16 (36) - SEPTEMBER-OCTOBER 2013 .7 NGOS PLATFORM MEETING MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE ABOUT
.7
.7

NGOS PLATFORM MEETING

16 (36) - SEPTEMBER-OCTOBER 2013 .7 NGOS PLATFORM MEETING MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE ABOUT

MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE ABOUT TRAFFICKING

.19
.19

R-CSN

S T A T E M E N T

.12

2013 .7 NGOS PLATFORM MEETING MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE ABOUT TRAFFICKING .19 R-CSN S
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

19 , 2013

19-20 სექტემბერს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და დონორი ორგანიზაციებს შორის დიალოგი გაიმართა.

შეხვედრის მიზანი იყო დონორებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობის საკითხების განხილვა, პრობლემების წარმოჩენა და სამომავლო თანამშრომლობის ინსტრუმენტებზე შეთანხმება. შეხვედრას 30 საზოგადოებრივი და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (R-CSN) წევრები, რომლის ფასილიტაციას არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“ ახორციელებს.

შეხვედრის ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენდა 2013 წლის 25 მაისს, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელისა და ეროვნული დონის არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება დონორებისადმი. განცხადება ეხებოდა სხვადასხვა

გამოწვევებს, რომლებიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ დადგა

დ ო ნ ო რ ე ბ ი ს მ ი ე რ

ქ ვ ე ყ ნ ი ს წ ი ნ ა შ ე დ ა წ ა რ მ ო ა ჩ ე ნ დ ა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების მხარდაჭერის ხედვებს.

ღონისძიება გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის, არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ და კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ინიციატივით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის" ქვე–ჯგუფის პარტნიორობით.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

SEPTEMBER 19, 2013

DIALOGUE BETWEEN CIVIL ORGANIZATIONS AND DONORS

On September 19-20, a dialogue was conducted between the Civil Organizations and Donors.

The meeting key aim was discuss the cooperation issues between the civil organizations and donors, to unveil problems and arrange regarding future cooperation. Totally 30 representatives from abovementioned organizations, including R-CSN (facilitated by NGO “CiDA”) members attended the event.

One of the bases of meeting was a joint statement made to the donors by R-CSN and NGOs on May 25, 2013. The statement was about various challenges in the country which happened after October1, 2012 parliamentary elections.

The event was organized by the initiation of the Civil Society Institute, NGO “CiDA” and Consultation and Training Center in partnership with Eastern Partnership Georgian National Platform “Civil Organization Development Effectiveness” sub-group.

20 , 2013 G-PAM 20 სექტემბერს თბილისში, იუსტიციის

20 , 2013

G-PAM

20 სექტემბერს თბილისში, იუსტიციის სახლში გამართულ კონფერენციაზე G-PAM პროექტის დირექტორმა გოჩა სირბილაძემ წარმოადგინა პროექტის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები და აგრეთვე უპასუხა დამსწრეთა შეკითხვებს.

კონფერენცია მიეძღვნა „ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა“ (DRC) და “მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის“ (ICMPD) პროექტის ,,ქართველი ემიგრანტების როლის გაძლიერება საქართველოში” (ERGEM) დაწყებას.

კერძოდ, აღნიშნულ ღონისძიებაზე სიდამ გამოაცხადა G-PAM პროექტის ახალი, ინფორმატიული ვებ-საიტის (www.migrant.ge) გაშვება და მოახდინა მისი რესურსების მოკლე ონლაინ პრეზენტაცია. გარდა ამისა, გოჩა სირბილაძემ გამოთქვა სიდას მზადყოფნა ითანამშრომლოს მიგრაციული პროექტების განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან და ყველა შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებთან G-PAM პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი (შესაძლო) მიგრანტების კონსულტაციისა და გადამისამართების სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

SEPTEMBER 19, 2013

G-PAM PROJECT WEB-SITE PRESENTATION

On September 20, 2013, at the conference in Tbilisi Justice House G-PAM Project Director Gocha Sirbiladze presented results already achieved through the G-PAM project activities and reviewed next immediate steps in the pipeline. In addition, he answered to questions of the event participants.

The event was to mark the launch of the ERGEM (Enhancing the Role of Georgian Emigrants at Home) Project by DRC and International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

The CiDA representative particularly announced the launch of the highly informative project web-site (www.migrant.ge) and offered a quick online view of its capabilities to the audience. Besides, Gocha Sirbiladze expressed CiDA's readiness for cooperation with organizations implementing migration related projects and relevant governmental structures in order to ensure effective functioning of the (potential) migrant consultation and referral system being established in the framework of G–PAM project.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

2013 16 (36) SEPTEMBER- OCOTOBER 24 , 2013 w e c o n n e
2013 16 (36) SEPTEMBER- OCOTOBER 24 , 2013 w e c o n n e
2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

24 , 2013

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“ 2013 წლის მაისიდან ახორციელებს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)მიერ დაფინანსებულ პროექტს „ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა“ (NEO). პროექტის ხანგრძლივობა 18 თვეს შეადგენს და მცხეთა-მთიანეთსა და შიდა ქართლის რეგიონებში 400-მდე შეჭირვებული ოჯახის დახმარებას გულისხმობს და მიზნად მათი შემოსავლების მინიმუმ 15%-ით ზრდას ისახავს. „სიდას“ მიერ განხორციელებული პროექტის არეალი მოიცავს შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში შემავალ 44 თემს. 24-25 სექტემბერს პროექტის მონაწილე „სიდას“ თანამშრომლებმა მცხეთა- მთიანეთის რეგიონში მცხოვრები და პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების მონიტორინგი აწარმოეს. ამჟამად აღნიშნულ რეგიონში„სიდას“ მიერ გამოვლენილი და დაფინანსებულია 12 ბენეფიციარი. მათ უმრავლესობას საოჯახო ტიპის სასტუმროების ინვენტარი (ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა) გადაეცათ, თუმცა დაფინანსებულებს შორის არიან ისეთები, რომელთაც სილამაზის სალონის, საშაურმეს, ასევე მეფუტრკრეობისათვის და სათბურების გასამართად აუცილებელი ნივთები დაურიგდათ. ნათია გიორგაძე, საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელი სოფელ გერგეტში: „ამ ბიზნესით რამდენიმე წელია დაკავებული ვარ. ძირითადად ქართველ სტუმრებს ვემსახურები, სეზონურექსკურსიებს, რადგან უცხოელები შედარებით პრეტენზიულები არიან და ამ ეტაპზე მათთვის მისაღები პირობები შექმნილი არ მაქვს. NEO-ს პროექტის ფარგლებში მიღებული ინვენტარი კი ძალიან დამეხმარა პირობები გამეუმჯობესებინა, რაც ჩემთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროდ იქცა.“ ნათიას თქმით NEO-ს ფარგლებში მიღებული დახმარების შედეგად მას სტუმრების გაორმაგებული რაოდენობის მიღება შეუძლია, რომელთაც ღამის გათენება 8-10 ლარი უჯდებათ . მიხეილ საბაური,საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელი სოფელ გერგეტში: „ეს ბიზნესი NEO-ს პროექტის ფარგლებში მოწოდებული ავეჯისა და საოჯახო ტექნიკის წყალობით დავიწყე. ამჟამად ერთბაშად 30 სტუმარზე მეტის მიღება შემიძლია, როგორც ქართველების, ისე უცხოელების. მათ 2 სახის სერვისს ვთავაზობთ, მხოლოდ ღამის გათევას ან ღამის გათევას კვებით, ფასი კი ერთ სტუმარზე 10 ლარიდან 40 ლარამდე მერყეობს.“ მიხეილი მიღებული მოგების ხარჯზე ბიზნესის გაფართოვებას გეგმავს და უახლოეს რამდენიმე წელიწადში სერიოზული შემოსავლების იმედი აქვს. მანანა სულთანიშვილი, საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელი სოფელ გერგეტში: „საოჯახო ტიპის სასტუმროს მოწყობისა და ამუშავების იდეა დიდი ხნის განმავლობაში მქონდა, მაგრამ ფინანსების უქონლობის გამო იდეა მხოლოდ იდეად რჩებოდა და მის განხორციელებას ვერ ვახერხებდი. შემდეგ NEO-ს პროექტი გამოჩნდა და პროექტის ფარგლებში მიღებული დაფინანსების შედეგად შევძელი ჩემი ჩანაფიქრის ხორცშესხმა. ამჟამად ერთბაშად 8-15 სტუმრის მიღება შემიძლია, თითო სტუმრისაგან 15 ლარს ვიღებ. სეზონზე დანახარჯი მინიმალური მაქვს და მიღებული მოგება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.“ მანანა დიდ კმაყოფილებას გამოხატავს პროექტის მიმართ და ადასტურებს, რომ მთავარია დაწყება, ბიზნესის განსავითარებლად კი ძალისხმევას არ დაიშურებს. თამარბედოევა, სტილისტი, სილამაზის სალონის მფლობელი დაბა ყაზბეგში:თამარი 22 წლისაა სოფელ არშადან, მისი ბიზნეს იდეა სილამაზის სალონის შექმნაში მდგომარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩანაფიქრი დიდი ხანია გაუჩნდა, მისი განსახორციელების საშუალება ფინანსების უქონლობის გამო არ ჰქონდა და სახლის პირობებში უწევდა კლიენტების მიღება. „შეიძლება დაუჯერებელია, მაგრამ ყაზბეგში სილამაზის სალონი არ არსებობს და არც არასოდეს ყოფილა. თუკი ვინმეს თმების შეჭრა სურს ან თბილისში მიდის, ან კიდევ სახლის პირობებში შეძლებისდაგვარად ახერხებს გალამაზდეს. მე პირადად სამი წელია ამ სფეროში ვარ და სახლში ვმუშაობ. ხელობას ხაშურში, ერთ-ერთ სილამაზის სალონში დავეუფლე. შემდეგ NEO-ს პროექტის შესახებ შევიტყვე, სპეციალური განაცხადი შევავსე და იდეაც დამიფინანსეს. ძალიან კმაყოფილი ვარ, სალონისათვის საჭირო ინვენტარი გადმომცეს, მალე დაბა ყაზბეგში ფართს ვიქირავებ და აქტიურ მუშაობასაც შევუდგები.“ თამართან თმების შეჭრა მსურველებს 4-დან -5 ლარამდე გაუჯდებათ. პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ყველა მოსახლე (ბენეფიციარი) კმაყოფილებას გამოთქვამს და აღნიშნავს, რომ მათი შემოსავლები დროდადრო იზრდება რაც მათ სტიმულს აძლევს თავიანთი ბიზნესი სამომავლოდ გააფართოვონ და მეტი სარგებელი მიიღონ.

SEPTEMBER 24, 2013 NEO FOR INCREASING INCOMES Since May 2013 NGO “CiDA” has been implementing
SEPTEMBER 24, 2013 NEO FOR INCREASING INCOMES Since May 2013 NGO “CiDA” has been implementing

SEPTEMBER 24, 2013

SEPTEMBER 24, 2013 NEO FOR INCREASING INCOMES Since May 2013 NGO “CiDA” has been implementing project

NEO FOR INCREASING INCOMES

Since May 2013 NGO “CiDA” has been implementing project “New economic Opportunities” (NEO) financed by USAID.

In the frames of the 18-month long project 300 beneficiaries living in Mteskheta-

Mtianeti and ShidaKartli regions should be assisted and financed.Finally the project aims the beneficiaries' financial incomes to be increased at least by 15%. The project area implemented by “CiDA” covers Mteskheta-Mtianeti and ShidaKartli regions and includes 44 counties. On September 24-25 of the present year, “CiDA” stuff members visited Mteskheta-Mtianetiregion and conducted monitoring of the beneficiaries. Currently totally 12 beneficiaries living in the above-mentioned region were revealed by “CiDA” and financed in the frames of NEO project. The majority of them were delivered items for Guest Houses, though others received stuff for starting beauty salon, green houses, beekeeping etc. NatiaGiorgadze, Guest House owner in the village Gergeti:“I've been running this business for several years. Mainly my guests are Georgians, children of school excursions. Though foreign tourists rarely come to me because lack of living conditions. The furniture given by NEO project assisted me to improve existing conditions that became an additional financial income for me.” According to Natia, assistance received in the frames of NEO project enabled her to receive doubled number of guests. Staying at Natia's Guest House costs GEL 8- 10 per night per person. MikheilSabauri, Guest House owner in the village Gergeti: “NEO project

enabled me to start this business. Currently I can receive approximately 30 guests per night, Georgians and foreign tourists as well. I offer them just to stay at night or to enjoy B&B. My Guest House costs GEL 10-40 per night per persondepending on service.” Mikheil is very optimistic and thinks that year by year his business will become more successful and commercial. MananaSultanishviliGuest House owner in the village Gergeti:“I always wanted to have my own Guest House though because lack of finances I could not implement the idea. Then I learnt about NEO project and my dream came true. Currently I can host 8-15 guests for GEL 15 per person per night. During the summer season my public utilities such as gas and electricity expenses are minimal and received income is very important for me.”Manana expresses huge gratitude towards NEO project and promises that she would do her best to improve and widen her business in future. Tamar Bedoeva, hair stylist, beauty salon owner in Kazbegi: Tamar is 22 from the village Arsha. Her business idea was to start a beauty salon. Despite the fact that she wanted to launch this business years ago, she could not implement it as lack of finances. Thus she had to serve clients at home. “It sounds unbelievable but there has never been a beauty salon in Kazbegi so far. If anyone wants to have

a hair-cut either he/she should go to Tbilisi or solve the problem at home. I've

been a hair stylist for three years; I passed through professional trainings in Khashuri and used to serve clients at home. Then I learnt about NEO project, filled a special registration form and my idea was financed. I am extremely thankful of the project itself, I received professional salon items and in the near

future I plan to rent a space and be fully involved in the business.” Having hair cut

at Tamar's salon will cost GEL 4-5.

All beneficiaries express gratitude towards NEO project and stress that the received assistance is a huge stimuli for them to widen their businesses, increase

income and improve their financial conditions in future.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t , 2013 სექტემბრის პირველ ნახევარში,
w e c o n n e c t , 2013 სექტემბრის პირველ ნახევარში,

, 2013

სექტემბრის პირველ ნახევარში, პროექტის “შემოსავლების ზრდის ხელშეწობა მოწყლვადი ოჯახებისა და ინდივიდებისათვის“ ფარგლებში, მოხდა 15 შერჩეული ბენეფიციარებისათვის მეფირნველეობის პაკეტების გადაცემა.

პაკეტების დარიგება განხორციელდა შიდა ქართლისა და მცხეთა- მთიანეთის სოფლებში.

თითოეულ პაკეტში შედის 140 ფრთა 1თვის წიწილა, 600 კილოგრამი საკვები, 4 გეჯა, 8 სარწყულებელი, 50 კვ.მ-ის ფართობის შემოღობვისათვის საჭირო მასალა - რკინის ბადე და რკინის ბოძები.

პრეოექტის ფარგლებში მოხდება დაფინანსებული ბენეფიციარების პერმანენტული მონიტორინგი, რათა შეფასდეს მათი ბიზნეს საქმიანობის წარმატება და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები.

სულ, პროექტის ფარგლებში იგეგმება 300-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახის ეკონომიკური გაძლიერება მცხეთა მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონში.

პროექტი “შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა მოწყვლადი ოჯახების და ინდივიდებისთვის“ ხორციელდება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ დაფინანსებულ “ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები“ (NEO) პროექტსა და “სიდას“ შორის 18 თვიან კონტრაქტის ხელმოწერის საფუძველზე.

SEPTEMBER, 2013

POULTRY PACKAGES DISTRIBUTION FOR BENEFICIARIES

In the first half of September, 2013 in the frames of “NEO” project the poultry packages were delivered to 15 project beneficiaries.

The goods were distributed in Shida Kartli and Mtskheta- Mtianeti villages.

Each package included 140 one month old chickens, 600 kg food and other useful items.

In the frames of the abovementioned project the financed beneficiaries will be permanently monitored to evaluate the success of their business activates.

Totally more than 300 socially vulnerable families will be assisted during the project duration in Mtskheta-Mtianeti and Shida Kartli regions.

Project “NEO” in financed by USAID and implemented by facilitation of “CiDA”.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

27 , 2013 27 სექტემბერს, არასამთავრობო
27 , 2013 27 სექტემბერს, არასამთავრობო
27 , 2013 27 სექტემბერს, არასამთავრობო

27 , 2013

27 სექტემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაციის „სიდა“ ორგანიზებით, გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების პლათფორმის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ იმ სამთავრობი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართულნი არიან არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესებში.

შეხვედრა ემსახურებოდა ორ ძირითად მიზანს: მომხდარიყო პრობაციის სისტემასა და არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში არსებული მდგომარეობის-მიღწევებისა და გამოწვევების არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გაცნობაა და სამოქალაქო სექტორს, თავის მხრივ, დაეწყო გამოკვეთილი სირთულეების დაძლევისაკენ მიმართული რეკომენდაციების მომზადება სახელმწიფო უწყებების მიმართ.

შეხვედრის მონაწილეებს მიეცათ საშუალება ერთმანეთისათვის გაეზიარებინათ ინფორმაცია და დამოკიდებულებები მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესებისადმი.

არასამთავრობო ორგანიზაციების პლათფორმა ფუნქციონირებს პროექტის „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით.

SEPTEMBER 27, 2013

NGOS PLATFORM MEETING

On September 27, by the organization of NGO “CiDA” NGO platform meeting was held. The NGO and state body representatives, who are actively involved in juvenile justice processes, were invited to attend the event.

There were 2 key reason of the meeting: introducing to the NGO sector the situation and achievements existing in probation system and juvenile prisons and the civil sector to start preparing recommendations to minimize problems and difficulties in the above-mentioned sphere.

The event participants were able to share information regarding the ongoing processes in juvenile justice sphere.

The NGOs platform was established in the frames of “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti”. The project is implemented by the support of EU.

2013

16 (36) - . 7
16 (36)
-
. 7
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t 27 , 2013 2 7 ს ე
w e c o n n e c t 27 , 2013 2 7 ს ე
w e c o n n e c t 27 , 2013 2 7 ს ე

27 , 2013

2 7 ს ე ქ ტ ე მ ბ ე რ ს , „ ს ი დ ა ს “ ი ნ ი ც ი ა ტ ი ვ ი თ ა დ ა ა რ ა ს ა პ ა ტ ი მ რ ო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები სხვა რუსთაველ ახალგაზრდებთან ერთად თბილისში გამართულ საღამოს „პოეტურ საქართველოს“ დაესწრნენ.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ პოეტი ზურა სალუქვაძე, ოთიკო ანდრიაძე ბენდთან ერთად, ჯგუფი „რეგიონი“ და სხვა ცნობილი შემსრულებლები.

პროექტ „პოეტური საქართველო 2013“-ის ფარგლებში სხვადასხვა ცნობილმა ხელოვანებმა საქართველოს 18 ქალაქში გამართეს საღამოები და დასკვნითი ღონისძიება თბილისში გაიმართა, რომელმაც სრული ანშლაგით ჩაიარა.

ახალგაზრდებზე

წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა „პოეტური

საქართველოს“ საღამომ. „სიდა“ მადლობას უხდის პოეტ ზურა სალუქვაძეს გაწეული თანადგომისთვის.

ღონისძიება ჩატარდა პროექტ „არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

SEPTEMBER 27, 2013

JUVENILE DELINQUENTS ATTENDED ZURA SALUKVADZE'S PERFORMANCE

On September 27, by the initiation of NGO “CiDA” and by the support of National Penitentiary and Probation Agency Kvemo Kartli Probation Bureau, juvenile delinquents together with other youngsters from Rustavi attended an event “Poetry Georgia” in Tbilisi.

Young Georgian poet Zura Salukvadze, Otiko Andriadze's Band, Band “Regioni” and other famous performers were participating in the event.

Project “Poetry Georgia – 2013” was organized in 18 Georgian cities and the finale concert took place in the capital Tbilisi.

The youngsters got pretty much contended and NGO “CiDA” expresses special gratitude to Zura Salukvadze for support.

The event was organized in the frames of the project “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti”. The project is implemented by the support of EU.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

1 , 2013 ოქტომბერში, პროექტის “შემოსავლების
1 , 2013 ოქტომბერში, პროექტის “შემოსავლების
1 , 2013 ოქტომბერში, პროექტის “შემოსავლების

1 , 2013

ოქტომბერში, პროექტის “შემოსავლების ზრდის ხელშეწობა მოწყლვადი ოჯახებისა და ინდივიდებისათვის“ ფარგლებში, დასრულდა შიდა ქართლის რეგიონში, 12 ახალ თემში მიმდინარე მობილიზაციის პროცესი.

მობილიზაციის პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის ივლისიში და მოიცავდა ორ ეტაპს, პირველ ეტაპზე მოხდა სამიზნე თემებში მოსახლეობის ინფორმირება და დაინტერესებული პირების მიერ შუალედური კითხვარის შევსება.

შევსებული კითხვარების საფუძველზე მოხდა მეორე ეტაპზე გარდამავალი ხალხის შერჩევა.

მეორე ეტაპზე გადასულმა მოსახლეებმა შეავსეს დეტალური კითხვარი, სადაც დაწვრილებით აღწერეს თავიანთი ბიზნეს იდეები და გამოცდილება.

სულ მობილიზაციის პროცესში მონაწილეობა მიიღო 224-მა ადამიანმა, საბლოოდ თანამშრომლობა გადაწყდა 68 მათგანთან.

ახლო მომავალში, შერჩეულთათვის სხვადასხვა ეკონომიკური პაკეტების გადაცემა იგეგმება.

პროექტი “შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა მოწყვლადი ოჯახების და ინდივიდებისთვის“ აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ დაფინანსებულ “ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები“ (NEO) პროექტსა და “სიდას“ შორის 18 თვიან კონტრაქტის ხელმოწერის საფუძველზე.

OCTOBER 1, 2013

MOBILIZATION PROCESS IN NEW COMMUNITIES CAME TO AN END

In October, in the frames of NEO project, in Shida Kartli region the mobilization process taking place in 12 new communities came to an end.

The process launched in July of the present year and was divided into 2 staged. On the first stage, in the target communities the locals were informed regarding the project and the interested persons filled the medieval questionnaires.

On the base of the abovementioned questionnaires the people who were moved to the second stage were chosen. They filled the detailed questionnaires where they described their business ideas and experience.

Totally 224 persons took part in the mobilization process out of which 68 were selected to proceed cooperation with.

In the near future the selected beneficiaries will receive various economic packages.

The project is implemented in the frames of the NEO project facilitated by NGO “CiDA” and Financed by USAID.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t 1 , 2013 ქ. დმანისის ადგილობრივ
w e c o n n e c t 1 , 2013 ქ. დმანისის ადგილობრივ
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

1 , 2013

ქ. დმანისის ადგილობრივ

გაიმართება „პიროვნული განვითარების“ ტრენინგი

კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

მუნიციპალიტეტში,

1 და 2 ოქტომბერს, „სიდას“ ორგანიზებით,

ეთნიკური

უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის „სიდამ“ უზრუნველყო თარჯიმნის

მომსახურება.

ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 15-მა ახალგაზრდამ.

მონაწილეებს ორდღიანი მუშაობის შედეგად მიეწოდათ ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ცხოვრების მიზნები და მათი მიღწევის გზები, კომუნიკაცის ტექნიკები, ლიდერობა და გუნდური მუშაობა.

შეხვედრა ნაყოფიერი გამოდგა ახალგაზრდებისათვის, მათ დადებითად შეაფასეს ტრენინგი და გამოთქვეს სურვილი მსგავს ღონისძიებეში მონაწილეობის.

„პიროვნული განვითარების“ ტრენინგს, ახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, პროექტის „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

OCTOBER 1, 2013

“PERSONAL DEVELOPMENT” TRAINING

On October 1-2, in Dmanisi local municipality, NGO “CiDA” organized “Personal Development” training for juvenile delinquents and other interested persons.

Totally 15 youngsters took part in the training including ethnic minority representative. “CiDA” provided the training to be translated for those people.

As a result of 2-day activity the participants were introduced the following issues: healthy lifestyle, aims and how to achieve them, communication tools, leadership and participating in the events.

The event attendees got pretty much contented and expressed willingness to take part in the similar kinds of trainings in future as well.

The event was organized in the frames of “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti”. The project is implemented by the support of EU.

2 , 2013 2 ოქტომბერს, რუსთავში, ჭყონდიდელის

2 , 2013

2 ოქტომბერს, რუსთავში, ჭყონდიდელის დასახლებაში, პროექტის

“სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა“ ფარგლებში,

ჩატარდა შეხვედრა

რუსთავის საზოგადოებრივი საბჭოს ორგანიზებით,

“სიდა”-სა და

საზოგადოებრივ საბჭოსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის.

შეხვედრას ესწრებოდა 30-მდე ადამიანი. შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი მოახლეობისათვი აქტუალური პრობლემების გამოკვეთა, შემდგომში ადგილობრივ თვითმამრთველობსათან მათი ადვოკატირების მიზნით.

შეხვედრის დროს საბჭოს წევრებმა გააცნეს მოსახლეობას საბჭოს მიზნები, ამოცანები და დაგეგმილი საქმიანობა. თავის მხრივ მოსახლეობამ ჩამოთვალა ის პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებს ჭყონდიდელის დასახლების მცხოვრებლებს.

ჩამონათვალშია: საცხოვრებელი კორპუსების ავარიული მდგომარეობა, საცხოვრებელი ფართების დაკანონება, შიდა გზებისა და ეზოების მოწყობა, სახურავების ცუდი მდგომარეობა და ა.შ.

საბჭოს წევრებმა ჩაინიშნეს მოსახლეობის მიერ ჩამოთვლილი პრობლემები,

ახლო პერიოდში

ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის შემდგომი რეაგირებისათვის მიწოდება.

“სიდა”-სთან ერთად მოხდება მათი დამუშავება და

პროექტი „სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა“ ხორციელდება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით.

OCTOBER 2, 2013

CIVIL COUNCIL MEETING WITH CHONDIDELI DISTRICT INHABITANTS

On October 2, 2013, in Rustavi, in Chkondideli district, in the frames of the project “Civil Advocacy Initiation”, NGO “CiDA” and Rustavi Civil Council organized a meeting with local dwellers. Totally 50 residents attended the meeting.

The key aim of the event was to unveil active problems exiting in the district and to introduce them to the local self- governance bodies. During the meeting the council representative introduced the attendees its aims and planned activities regarding the issue. Though the local inhabitants listed the problems they come across in the district.

The listed problems included: bad situation of the block of flats, awful condition of the roofs etc.

Council members wrote down the mentioned problems and in the near future together with NGO “CiDA” all of them will be worked out and delivered to the local self-governance bodies for further development.

The project “Civil Advocacy Initiation” is implemented by the support of USAID, democratic management project.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t უკანასკნელი კვირების განმავლობაში
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

უკანასკნელი კვირების განმავლობაში სოფლებში დიცსა და დვანში რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ ე.წ. საზღვრის გავლების პროცესი უაღრესად აღმაშფოთებელი და საშიში პროცესია. ეს კიდევ უფრო ფეთქებადსაშიშს ხდის ისედაც დაძაბულ ვითარებას კონფლიქტის ზონებში. ცალკე უნდა აღინიშნოს, უკანონი ქმედების შედეგად დაზარალებული მშვიდობიანი მოსახლეობის მდგომარეობა, რომლებიც უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობენ ღია კონფლიქტსა თუ დაძაბულობაში. ახალი ვითარების პირობებში კი სოფლის მცხოვრებლებს დამატებითი საყოფაცხოვრებო თუ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები ექმნებათ, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც საკუთარი სახლების, ნარგავებისა და საფლავების ე.წ. საზღვარს მიღმა დატოვება უწევთ.

რამდენიმე დღეა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში მიმდინარეობს იმ მოქალაქეთა შევიწროვება, კერძოდ ბაღებიდან ბავშვების გარიცხვა, რომლებსაც აფხაზეთის ე.წ. პასპორტთან ერთად საქართველოს პირადობის მოწმობაც გააჩნიათ.

ნათელია, რომ რუსეთი არ ცემს პატივს მის მიერ ოკუპირებული საქართველოს მცდელობას აღადგინოს ჰუმანიტარული, კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობა მეზობელთან.

ვილნიუსის სამიტის წინ ანექსიისა და ეთნიკური ნიშნით ქართველების შევიწროვების გაგრძელებული პროცესი იმის დასტურია, რომ რუსეთი ცდილობს გადამწყვეტი გავლენა მოახდინოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაზე.

საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ანექსიისა და ეთნიკური ნიშნით ქართველების შევიწროვების გაგრძელებული პროცესი კი იმის დასტურია, რომ რუსეთი ცდილობს გადამწყვეტი გავლენა მოახდინოს საქართველოს საშინაო პოლიტიკის ფორმირებაზე.

არსებულ რეალობაში მნიშვნელოვნად გვესახება სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული ძალისხმევის გამოჩენა და ყველა პასუხისმგებლობის მქონე საზოგადოებრივი ჯგუფების მიერ საკუთარი პოზიციის ღიად დაფიქსირება:

საქართველოს სახელმწიფოს რეაქცია უნდა იყოს მშვიდობიანი და მხოლოდ დიპლომატიური ინსტრუმენტები უნდა დაუპირისპირდეს რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის დარღვევის უხეშ გამოვლინებებს;ღიად დაფიქსირება: საქართველო-რუსეთის

საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების არსებული რეალობა, ვფიქრობთ, სხვადასხვა პოლიტიკური ხედვების, ექსპერტიზისა და გამოცდილების მქონე საქართველოს დიპლომატებისა და საგარეო პოლიტიკის ექსპერტების ცოდნისა და შესაძლებლობების კონსოლიდაციის განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოშობს. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, სასარგებლო იქნება ამ ტიპის ფორუმის პრემიერ-მინისტრთან ორგანიზება;უხეშ გამოვლინებებს; მნიშვნელოვანია

მნიშვნელოვანია საგარე პოლიტიკის გააქტიურება, რათა ყველა საერთაშორისო ფორუმსა და ორმხრივ შეხვედრებში რუსეთთან საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოები კვლავ აყენებდნენ საქართველოს ოკუპაციის საკითხს და გრძელდებოდეს რუსეთის პერმანენტული წნეხი საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით;ორგანიზება; მნიშვნელოვანია,

მნიშვნელოვანია, საგარეო პოლიტიკის პრაგმატული და თანმიმდევრული წარმოება. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესების პოლიტიკის გაცხადების, შესაბამისი ფორმატის შექმნის და დღის წესრიგის ფორმირების შემდგომ განახლებულმა ოკუპაციის პროცესმა, საქართველოს მთავრობას უნდა მიაღებინოს საპასუხო განცხადებების გაკეთების გადაწყვეტილება და ითქვას, რომ:დაკავშირებით; 2013 16 (36) SEPTEMBER- OCOTOBER

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

შეუძლებელი იქნება სოჭის ოლიმპიადაზე

შეუძლებელი იქნება სოჭის ოლიმპიადაზე მონაწილეობა;

შეუძლებელი იქნება მსხვილი ეკონომიკური

შეუძლებელი იქნება მსხვილი ეკონომიკური პროექტები

განხილვა,მათ შორის რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის გახსნაზე საუბარი;

და სხვა.

და სხვა.

უნდა შეწყდეს საბაჟო კავშირსა და ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებული საშინაო და საგარეო პოლიტიკური შეტყობინებების გაგზავნა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, რომელიც როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე შიგნით, აღიქმება არა როგორც „პოლიტიკური ვაჭრობის“ ინსტრუმენტი, არამედ სახელმწიფო ინტერესების უგულებელყოფა.საუბარი; და სხვა. მაქსიმალური

მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა იქნას გაწეული საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რათა შეიქმნას ე.წ. საზღვრის სრულ პერიმეტრზე, კონფლიქტის ზონაში, ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა: სასმელი და სარწყვარი ინფრასტრუქტურა, ს ო ც ი ა ლ უ რ ი დ ა ს ა გ ა ნ მ ა ნ ა თ ლ ე ბ ლ ო ი ნ ფ რ ა ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ა , ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზება და სხვა.უგულებელყოფა. მთავრობის მიერ

მთავრობის მიერ განხილული იქნას, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭების საკითხი, რომელმაც უნდა მოახდინოს მათი სოციალურ-ეკონომიკური, ჯანმრთელობის დაცვის და სხვა საჭიროებების უზრუნველყოფა, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტის ზონების საქართველოს მოქალაქეებისგან დაცლა.ორგანიზება და სხვა. სამოქალაქო

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი:

1. სამოქალაქო საზოგადოების კვლევის და განვითარების ცენტრი

2. დემოკრატ მესხთა კავშირი

3. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

4. დუშეთის განვითარების ფონდი

5. სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია

6. კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო

7. ბორჯღალი

8. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი

9. ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი

10. საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი

11. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხაშურის რაიონული კომიტეტი

12. ასოციაცია „ათინათი“

13. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია „საია“ ქუთაისის ფილიალი

14. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა–მთიანეთის კომიტეტი

15. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია "სთეფ ფორვარდი"

16. მეგობრობის ხიდი “ქართლოსი”

17. უკეთესი მომავლისთვის

18. მედია და საზოგადოება

19. ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი

20. დემოკრატიის ინსტიტუტი

21. ასოციაცია “ბილიკი”

22. საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და კვლევის ცენტრი

23. გორის ინვალიდთა კლუბი

24. ასოციაცია “გაენათი”

25. სტეფანწმინდა

26. გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი

27. ქვემო ქართლის საზოგადოებრივ-საინფორმაციო ცენტრი

28. ასოციაცია „ტოლერანტი“

29. ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი

30. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი

31. ასოციაცია „ჭიათურელთა კავშირი“

32. ასოციაცია „ზეკარი“

33. არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“

„სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი“ (R-CSN) არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და აქტიური მოქალაქეების არაფორმალურ გაერთიანება. ქსელის მიზანია ეფექტური ინსტიტუციონალური მექანიზმის ჩამოყალიბება, საქართველოს რეგიონებში ძირეული პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის მიზნით. ქსელის ფასილიტაციას ახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“. ქსელის საქმიანობახორციელდება „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამის“ (G-PAC) მხარდაჭერით.

R-CSN S T A T E M E N T REGARDING SO CALLED BORDER ORGANIZING

R-CSN

R-CSN S T A T E M E N T REGARDING SO CALLED BORDER ORGANIZING AND

S T A T E M E N T

REGARDING SO CALLED BORDER ORGANIZING AND PERSECUTING ETHNICAL GEORGIANS IN TSKHINVALI REGION

Recent situation in the villages of Dvani and Ditsi regarding the border organizing process by Russian occupation forces is pretty much concerning and dangerous. This makes already tensed situation more apprehensive in the conflict zones. It is also noteworthy that the living conditions of those people living in the open conflicts and tension appear unbearable. Because of the current situation the locals come across additional social-economic difficulties. There are also people who are obliged to leave their households and cemeteries across the so called new border.

Recent information spread says that those people who have Georgian citizenship together with the so called Abkhaz passports are mistreated and the children are dismissed of the kindergartens etc.

Thus it's obvious that Russia does not respect Georgia's attempt (which territories are illegally occupied by Russia) to restore humanitarian, cultural and economic relationships with the neighbor.

Annexation and ethical Georgians persecution process before Vilnius Summit proves that Russia still attempts to have vital influence over forming Georgian foreign policy. Annexation and ethical Georgians persecution process before upcoming Presidential Elections proves that Russia still attempts to have vital influence over forming Georgian domestic policy.

Existing reality proves that the government should make effective moves regarding the issue and all civil groups having certain responsibilities must openly show their own positions:

Georgian government's reaction should be peaceful and it should use only diplomatic tools against Russia, which offensively violated international law;responsibilities must openly show their own positions: Current Georgian-Russian relationships are in a vital need

Current Georgian-Russian relationships are in a vital need of knowledge and experience of Georgian diplomats having various political views and appropriate international experience. As the problem appears pretty much active it will be very useful to organize a forum with the Prime- Minister regarding the issue;Russia, which offensively violated international law; Activating foreign policy is also very significant, because

Activating foreign policy is also very significant, because during every International Forums and mutual meetings Georgia's partner states to discuss Georgia's occupation issue and to continue making pressure over Russia regarding Georgia's issue;a forum with the Prime- Minister regarding the issue; It is very important to lead pragmatic

It is very important to lead pragmatic and constructive foreign policy. Recently restored occupation process from Russia must lead Georgian government to make counter decision and state:making pressure over Russia regarding Georgia's issue; Participating in Sochi Olympics must be impossible;

Participating in Sochi Olympics must be impossible;lead Georgian government to make counter decision and state: Discussion of the wide scale economic projects,

Discussion of the wide scale economic projects, including opening Abkhazia section of the railway must be impossible;state: Participating in Sochi Olympics must be impossible; etc. High ranked officials should quit sending foreign

etc.opening Abkhazia section of the railway must be impossible; High ranked officials should quit sending foreign

High ranked officials should quit sending foreign and domestic political messages to Custom's Union and Eurasian Union, because such activities in and out of the country are recognized to be not the tools for “Political Bargain” but rejection of the state interests;Abkhazia section of the railway must be impossible; etc. Georgian government should make its maximal effort

Georgian government should make its maximal effort to create normal living conditions including drinking and planting water infrastructure, transportation, vehicles free moving etc in so called border perimeter, conflict zone;Bargain” but rejection of the state interests; The local government should discuss the issue of awarding

The local government should discuss the issue of awarding the conflict zone dwellers with the special status that should provide these people's social economic and healthcare condition security. Abovementioned attempt will avoid Georgian citizens' abandonment from the conflict zones.moving etc in so called border perimeter, conflict zone; R-CSN: 1. Civil Society Research and Development

R-CSN:

1. Civil Society Research and Development Center

2. Union of Democrat Meskhs

3. Imereti Scientists Union “Spectri”

4. Dusheti Development Fund

5. Georgian Association of Educational Initiatives – SIQA

6. Kakheti Regional Development Center

7. Borjghali

8. Georgia's Democratic Development Union

9. Lanchkhuti Information Center

10. Georgian Young Economists Union Kutaisi Branch

11. Anti-Violence National Network Khashuri Regional Committee

12. Association “Atinati”

13. Georgia's Young Layers Association “GYLA” Kutaisi Branch

14. Anti-Violence National Network Mtskheta-Mtianeti Committee

15. Organization “Step Forward”

16. Bridge of Friendship “Kartlosi”

17. For the Better Future

18. Media and Society

19. Tkibuli Regional Development Fund

20. Institute of Democracy

21. Association “Biliki”

22. Public Monitoring and Research Center

23. Gori Disables' Club

24. Association “Gaenati”

25. Stepantsminda

26. Guria Youth Resource Center

27. Kvemo-Kartli Civil-Information Center

28. Association “Toleranti”

29. Kutaisi Education Development and Employment Center

30. Kutaisi Information Center

31. Association “Chiaturelta Union”

32. Association “Zekari”

33. NGO “CiDA”

Note: “R-CSN” is facilitated by the NGO “CiDA”. The project is supported by

“Public Policy, Advocacy and Civil Society Development Program” (G-PAC)

and financed by USAID.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t 11 , 2013 11 ოქტომბერს, არასამთავრობო
w e c o n n e c t 11 , 2013 11 ოქტომბერს, არასამთავრობო
w e c o n n e c t 11 , 2013 11 ოქტომბერს, არასამთავრობო

11 , 2013

11 ოქტომბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ სიდა“-ს ოფისში გაიმართა

შ ე ხ ვ ე დ რ ა

წარმომადგენლებთან.

შ ე ხ ვ ე დ რ ა მ ი ზ ნ ა დ ი ს ა ხ ა ვ დ ა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს ო კ უ პ ი რ ე ბ უ ლ ი ტერიტორიებიდან იძულებით დაგაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საარსებო წყაროების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერის სტრატეგიის განხილვას.

ს ე ქ ტ ო რ ი ს

ქ ვ ე მ ო

ქ ა რ თ ლ ი ს

ა რ ა ს ა მ თ ა ვ რ ო ბ ო

ასევე იმ მოსაზრებებისა და შენიშვნების ანალიზს, რომელიც დოკუმენტის გარშემო ქონდათ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს.

სტრატეგიის ანალიზში, ქვეყნის მასშტაბით, აქტიურად არის ჩართული სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის „სიდა“, რომელიც ქვემო ქართლში მომუშავე ორგანიზაციებთან ერთად აანალიზებს დოკუმენტს.

უახლოეს დღეებში „სიდა“-ს მიერ იგეგმება არსებული დოკუმენტის პრეზენტაცია ქვემო ქართლში არსებულ დევნილთა ჩასახლებებში.

OCTOBER 11, 2013

MEETING WITH KVEMO KARTLI NGOS REPRESENTATIVES

On October, 11 at NGO “CiDA” office a meeting with Kvemo Kartli NGOs representatives was held.

The abovementioned meeting aimed the discussion of the action plan connected with the social-economic conditions of IDPs living in the occupation territories.

Besides this during the meeting the civil sector representatives expressed their opinions regarding the document.

In the strategy analysis the civil sector, including NGO CiDA is actively involved and it cooperates with the organizations working in Kvemo Kartli region.

In the near future “CiD A” plans to organize the abovementioned document presentation in the IDPs districts located in Kvemo Kartli region.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

15 , 2013 პროექტის ,,სამოქალაქო ადვოკატირების

15 , 2013

პროექტის ,,სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა“ ფარგლებში, „სიდასა“ და რუსთავის საზოგადოებრივი საბჭოს ორგანიზებით, 15 ოქტომბერს, რუსთავში, XXI მიკრორაიონში ჩატარდა შეხვედრა საზოგადოებრივ საბჭოსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. შეხვედრას ესწრებოდა 26 ადამიანი. შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი მოახლეობისათვის აქტუალური პრობლემების გამოკვეთა შემდგომში ადგილობრივ თვითმამრთველობსათან მათი ადვოკატირების მიზნით. შეხვედრის დროს საბჭოს წევრებმა გააცნეს მოსახლეობას საბჭოს მიზნები, ამოცანები და დაგეგმილი საქმიანობა. თავის მხრივ მოსახლეობამ ჩამოთვალა ის პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებს ჭყონდიდელის დასახლების მცხოვრებლებს. ჩამონათვალშია: დაზიანებული გარე განათება, დატბორილი სარდაფები, დაზიანებული სახურავები, ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ცუდი მდგომარეობა დ ა.შ. საბჭოს წევრებმა მოსახლეობას მიაწოდეს ინფორმაცია ქალაქის თვითმმართველობის ახალ ინიციატივის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიული ორგანიებისათვის ფულადი რესურსის გამოყოფას, რათა ადგილზე, მოსახლოების ჩართულობით მოხდეს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. საბჭოს წევრებმა შესთავაზეს მოსახლეობას აქტიურად ჩაერთონ აღნიშნულ პროცესში. ასევე, საბჭოს წევრებმა ჩაინიშნეს მოსახლეობის მიერ ჩამოთვლილი პრობლემები და ახლო პერიოდში „სიდა“–სთან ერთად მოხდება მათი დამუშავება და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის მიწოდება შემდგომი რეაგირებისათვის.

პროექტი „სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა“ ხორციელდება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით.

OCTOBER 15, 2013

THE MEETING OF THE PUBLIC COUNCIL WITH THE RUSTAVI XXI DISTRICT POPULATION

Within the frames of the Citizens Advocacy Initiative (CAI) on October 15, CiDA together with the Rustavi Public Council organized the meeting with local population of the XXI district. The meeting was participated by 26 people. The goal of the meeting was to identify urgent problems of locals in order to farther advocate them at the local self government level and also to introduce new initiatives of the Public Council. During the meeting Council members introduced the goals and activities planned by the council. The population named topical problems of the district XXI. One of the problems was named poor condition of roofs, though already resorted, rain water still damages walls of the building. Also as one of the locals claimed the central water channel in their house is damaged which makes danger building basement to be damaged. There is also problem of conditions of intra roads and yards. Based on these and other problems identified during meetings conducted, the Public Council made a decision to organize the meeting of local population with those companies responsible for water, electricity and gas supply of the city, where population will have an opportunity to openly talk about their problems. The council provided city population with the new initiative of the self-government which refers to allocating money for the municipalities in order to implement different important projects with involvement of local population. The Public Council offered the local population to be actively involved in this process. Also local population was introduced to a new initiative of the Public Council to create the rank “In Service of Rustavi Citizens”, which will be annually awarded for organizations and persons, who contributed in city development. The council members made notes regarding the problems named by the population to advocate them in different entities and organizations, also offered local population to be actively involved in different meetings where will have an opportunity to participate in city budget, strategy and planning process.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t 16 , 2013 2014 16 ოქტომბერს, რუსთავში,
w e c o n n e c t 16 , 2013 2014 16 ოქტომბერს, რუსთავში,

16 , 2013

2014

16 ოქტომბერს, რუსთავში, დემოკრატიული ჩართულობის

ც ე ნ ტ რ შ ი , „ ს ი დ ა “ - ს ი ნ ი ც ი ა ტ ი ვ ი თ , ს ა მ ო ქ ა ლ ა ქ ო

ადვოკატირების პროექტის ფარგლებში,

თემაზე თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის

ბიუჯეტის პრიორიტეტები.

ჩატარდა დებატები

2014 წლის

შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალაქის თითმმართველობის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები, ასევე დაინტერესებული მოქალაქეები.

შ ე ხ ვ ე დ რ ი ს მ ო ნ ა წ ი ლ ე ე ბ მ ა მ ო ი ს მ ი ნ ე ს ქ ა ლ ა ქ ი ს

2013

წლის განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობებს და 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს.

თვითმმართველობის პრეზენტაცია, რომელიც ეხებოდა

შეხვედრის მონაწილეებმა დაასახელეს კონკრეტული პრობლემები, რომელთა გადაჭრაც უნდა მოხდეს 2014 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში. პრობლემები ეხებოდა შემდეგ სფეროებს: დასაქმება, საცხოვრებელი გარენო, სოციუალური სფერო, ეკოლოგია.

დამსწრეებმა აღნიშნეს მსგავსი შეხვედრებისა და მათი

სექტორის

საშუალებას მისცემთ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ქალაქში მიმდინარე პროცესებში.

სიხშირის

საჭიროება,

არც

სამოქალაქო

დებატების შედეგებზე დაყრდნობით, მომზადდება წერილი, რომელიც გაეგზავნება თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს, რათა მათი გათვალისწინება მოხდეს ბიუჯეტის ფორმირებისას.

პროექტი „სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა“ ხორციელდება

გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ი ს

დემოკრატიული მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით.

( U S A I D )

ა შ შ

ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო

ს ა ა გ ე ნ ტ ო ს

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

OCTOBER 16, 2013

THE DEBATE ON THE TOPIC OF THE BUDGET PRIORITIES 2014 OF SELF-GOVERNING CITY RUSTAVI

On October 16, in Rustavi Civic Engagement Center, within the frames of the Citizens Advocacy Initiative (CAI) were held the debates on the topic of the Budget Priorities 2014 of self-governing city Rustavi.

The meeting was attended by the representatives of city self- government, public sector, interested citizens and media.

The city self-government showed the presentation covering activities conducted in 2013, and budget priorities of 2014.

The priority of city budget 2014 will be social issues, city improvement, development of recreation zones, improvement of water supply systems, where the major part refers to rehabilitation of the city technical water system.

During discussion the public named concrete priorities, which as they think will be reasonable to be added to the budget of 2014. Namely:

Rehabilitation of kindergartens, allocating funds for new kindergartens, the population of Rustavi city is increasing and existing kindergartens are not enough. Rehabilitation of alley at Tbilisi street Rehabilitation of the recreation zone at Leonidze street Solving problems of homeless citizens Finishing rehabilitation of city central square Development of youth infrastructure Supporting employment, through encouraging trade unions by local self-government.

Based on the debate results a letter will be prepared and sent to the city Sakrebulo, to take into consideration of the budget formation. The meeting was covered by Kvemo Kartli TV Channel 4.

17 , 2013 1 7 ო ქ ტ ო მ ბ ე რ ს „

17 , 2013

1 7 ო ქ ტ ო მ ბ ე რ ს „ ს ი დ ა ს “ ი ნ ი ც ი ა ტ ი ვ ი თ ა დ ა ა რ ა ს ა პ ა ტ ი მ რ ო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, ასევე რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის დახმარებით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები სხვა რუსთაველ ახალგაზრდებთან ერთად შიომღვიმეს და მცხეთას სტუმრობდნენ.

ღონისძიების ფარგლებში ახალგაზრდებმა მოინახულეს შიომღვიმის უძველესი მონასტერი და ასევე დაათვალიერეს მცხეთის სამთავროს მონასტერი.

აქტივობაში მონაწილეობდნენ კანონთან კონფლიქტში მყოფი

არასრულწლოვნები, რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის ახალგაზრდები და ასევე „სიდას“ ინიციატივის „უფროსი მეგობრის“ მონაწილეები.

შიომღვიმის

ღირშესანიშნაობები და მსგავს კულტურულ ღონისძიებებში კვლავ მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს.

ახალგაზრდებს

ძალიან

მოეწონათ

მცხეთისა

და

„სიდა“ მსგავსი ტიპის აქტივობებს მომავალშიც გეგმავს.

ღონისძიება ჩატარდა პროექტ „არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

OCTOBER 17, 2013

EXCURSION IN SHIO MGVIME AND MTSKHETA

On October 17, by the initiation of NGO “CiDA” and National Probation Agency Kvemo Kartli Bureau, as well as by the support of Rustavi Youth Center, the juveniles in the conflict with law, together with other youngsters visited Shio Mgvime and Mtskheta.

In the frames of the event the youngsters visited Shio Mgvime ancient monastery complex and Samtavisi Church in Mtskheta. The juveniles in conflict with the law, as well as youngsters from Rustavi and the participants of “CiDA” initiated project “Elder Friend” were taking part in the abovementioned event.

The kids liked the excursion very much and expressed their will to be involved in the similar kinds of event in future as well.

The event was organized in the frames of “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti”. The project is implemented by the support of EU.

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t 18 , 2013 18 ოქტომბერს, არასამთავრობო

18 , 2013

18 ოქტომბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“-ს ოფისში შედგა შეხვედრა სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობების საბჭოს წევრებსა და ქ.რუსთავის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მუშაობენ.

ეროვნული უმცირესობების საბჭო საქართველოს რეგიონებში ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 2012 წლის ანგარიშის და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგს ახორციელებს.

სწორედ მონიტორინგის ფარგლებში შედგა აღნიშნული შეხვედრა.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

შეხვედრა. 2013 16 (36) SEPTEMBER- OCOTOBER OCTOBER 18, 2013 MEETING WITH COUNCIL OF ETHNIC MINORITIES

OCTOBER 18, 2013

MEETING WITH COUNCIL OF ETHNIC MINORITIES MEMBERS AND NGOS

On October 18, in the office of the NGO “CiDA” meeting between the Council of Ethnic Minorities under the Public Defender's members and the NGO s representatives working on the ethnic minorities issues.

Council of Ethnic Minorities implements the Tolerance and Civil Integration Report 2012 action plan monitoring in Georgian regions.

The abovementioned event was the part of the monitoring process.

23 , 2013 23 ოქტომბერს იუსტიციის სამინისტროში

23 , 2013

23 ოქტომბერს იუსტიციის სამინისტროში ტრეფიკინგის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა.

იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, გოჩა ლორთქიფანიძემ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების 6–თვიანი ანგარიში წარუდგინა.

შეხვედრაზე ტრეფიკინგის პრევენციის მსხვერპლთა დაცვის და დანაშაულის ეფექტიანი გამძიების საკითხებზეც ისაუბრეს.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციას „სიდას“ აღმასრულებელი დირექტორი, ზვიად დევდარიანი.

„ტრეფიკინგი ჩვენი ქვეყნისთვისაც და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც მიგრაციაში იმყოფებიან სხვდასხვა ქვეყნებში, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ამ მიმართულებით ბოლო წლების განმავლობაში მნიშნელოვანი აქტივობები განხორციელდა,” განაცხადა დევდარიანმა.

OCTOBER 23, 2013

MEETING AT THE MINISTRY OF JUSTICE ABOUT TRAFFICKING

On October 23, at the Ministry of Justice of Georgia a meeting between the NGOs and international organizations working on the trafficking issue was held.

Deputy Minister of Justice Gocha Lortkipanidze presented the NGO sector representatives the 6-month report regarding the anti-violence activities.

Executive Director of NGO “CiDA” Zviad Devdariani was also attending the abovementioned event.

“Trafficking appears to be one of much problematic and significant issue for our country and our citizens who are migrated in various states. Recently serious steps forward have been made regarding the issue.”

2013

16 (36) -
16 (36)
-

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

31 , 2013

31 ოქტომბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ ინიციატივითა და ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ახალგაზრდები თანატოლებთან ერთად, ეროვნულ მუზეუმს სტუმრობდნენ. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ასევე ბერი ანდრიას სახელობის ფონდის სიმსივნით დაავადებული ახალგაზრდები.

მუზეუმის თანამშრომლებმა მოზარდებს დაათვალიერებინეს „ოქროს ფონდის“ ექსპონატები და გააცნეს მათი შინაარსი და ისტორია.

ახალგაზრდებზე წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა მუზეუმში დაცულმა მრავალფეროვანმა უძველესმა არქეოლოგიურმა და ეთნოგრაფიულმა ექსპონანტებმა. „სიდა“ მადლობას უხდის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს გაწეული მხარდაჭერისთვის და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს მომავალშიც გეგმავს.

ღონისძიება ჩატარდა პროექტ „არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემებში“ ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს რუსთავში მცხოვრები კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საზოგადოებაში ინტეგრაციას და მათ პიროვნულ განვითარებას. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

2013 16 (36)
2013
16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

OCTOBER 31, 2013

VISITING NATIONAL MUSEUM

On October 31, NGO “CiDA” and National Probation Agency Kvemo Kartli Bureau the juveniles in the conflict with law, together with other youngsters visited National Museum of Georgia.

The museum staff introduced the visitors so called “Golden Fund” items as well as its history and content. The visit positively influenced on youth.

“CiDA” expresses the gratitude towards the National Museum of Georgia for support and plans to organize similar kinds of events in future as well.

The event was organized in the frames of “Support for Juvenile Justice Reform in National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti”. The project is implemented by the support of EU.

MEDIA ABOUT US

MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21
MEDIA ABOUT US 2013 16 (36) - . 21

2013

16 (36) -
16 (36)
-

MEDIA MONITORING DATA

(32)

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)

2013

MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)

16 (36)

SEPTEMBER-

OCOTOBER

MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
MEDIA MONITORING DATA (32) w e c o n n e c t 2013 16 (36)
2013 16 SEPTEMBER-OCTOBER
2013
16
SEPTEMBER-OCTOBER