WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 67.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 45 - 7 november 2013
03 05 27
Gouda bedankt haar vrijwilligers Kunstmaatjesproject Orthopedie GHZ biedt sportbehandelingen
Warm Welkom aan
alle Gouwenaars
De Bibliotheek Gouda heet zaterdag middag
9 november alle Gouwenaars, en haar biblio-
theekleden in het bijzonder, een Warm
Welkom.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte uit-
genodigd om een kijkje te komen nemen op
de bouwplaats van wat binnenkort de nieuwe
Stadsbibliotheek gaat zijn. Tijdens het Warm
Welkom kan iedereen kennismaken met de in-
stellingen die straks gehuisvest zullen zijn in
de Chocoladefabriek. Naast rondleidingen van
de architect kunnen bezoekers genieten van
verhalen, muziek, eten en drinken. Bezoekers
krijgen alles te horen over de mogelijkheden
van de nieuwe Stadsbiblio-
theek. Voor iedereen staat
die dag bij aankomst warme
choco lademelk klaar.
Nieuwsgierig?
www.chocoladefabriekgouda.wordpress.com
Gouwenaar hoort
eis zeven jaar cel
Dat Ene Woord
De officier van justitie in Den Haag heeft
vrijdag 1 november zeven jaar gevangenis-
straf geëist tegen een 27-jarige inwoner van
Gouda.
De 27-jarige man wordt verdacht van het bezit
van verboden vuurwapens en munitie en ook
de handel daarin. Hij was zeer actief, zoals in
de rechtszaal ook te zien was op camerabeel-
den. Deze beelden zijn verzameld en (deels)
uit gezonden in het kader van het tv-program-
ma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’.
Volgens de officier van justitie is het door
de journalisten aangeleverde bewijs bruik-
baar in de rechtszaal. De Gouwenaar wordt
niet uitgelokt of onder druk gezet om wapens
te leveren. Daarbij is ook van belang dat van
tevoren al duidelijk was dat de verdachte zich
met wapenhandel bezighield. Peter R. de Vries
beschikt namelijk over een e-mail waarin staat
dat de verdachte naast antieke wapens ook
andere wapens kan regelen. De uitspraak is op
28 novem ber 2013.
‘Mensen maken de stad’. Dat was het thema
van het debat op 31 oktober, georganiseerd
door Dat Ene Woord in Arti Legi. Na een
succesvol programma in september, zat de
zaal deze tweede keer opnieuw vol.
Na een column van Vincent Bijlo, werd de
zaal opgewarmd met een debat tussen Young
debaters van het Coornhert gymnasium en het
Driestar college. Rondom de stelling ‘burgers
moeten verantwoordelijk worden gehouden
voor de zorg van hun directe familie en vrien-
den’ werden argumenten rondom moraal en
efficiëntie opgeworpen. Bestuurskundige Mark
van Twist zette de toon door uit te leggen wat
‘mensen maken de stad’ nu eigenlijk inhoudt.
“Het debat rondom de participatiemaatschap-
pij wordt te veel beheerst door grote woorden,
terwijl de kleine daadwerkelijke praktijken de
kern zijn. Het zou de overheid sieren om zich
meer bescheiden op te stellen tegenover maat-
schappelijke initiatieven.” Het paneldebat met
wethouder Suijker, Evert Hasselaar (Gouda
Bruist!) en Will Goudriaan (Humanitas, Senio-
ren Platform Gouda) zorgde voor een enthou-
siast mee discussiërende zaal en interessante
interrupties. Het volgende programma vindt
plaats op 12 december en heeft als thema
Gouda Wereldstad. Kijk voor meer informatie
op www.datenewoord.nl.
Leerlingen van groep vijf van basisschool
de Triangel schoven woensdag 6 november
aan bij burgemeester Schoenmaker voor het
Nationaal Schoolontbijt.
In het bedrijfsrestaurant van Het Huis van de
Stad genoten ze met elkaar van het ontbijt.
Burgemeester Schoenmaker overhandigde
ook een donatie voor War Child; dit jaar het
goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt.
Tijdens de week van Het Nationaal School-
ontbijt ontbeten ruim 400.000 kinderen op
zo’n 2.000 basisscholen.
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
www.dupreemakelaars.nl
ZIE ONZE ADVERTENTIE
OP DE ACHTERPAGINA!
Repertoire:
Evergreens, musicals
en ‘Gouwe Ouwes’
Wie zingt er mee?
Kunstpuntgouda
www.kunstpuntgouda.nl
Zangkoor
‘De Evergreens’
Nieuw in
Gouda!
¶QQ§¿¿|]¿
§¿Q]g QQ] ¿§]¿Q
Heeft u een klacht over
de bezorging?
Meldt dit via:
bezorging@dekrantvangouda.nl
o.v.v. uw adres en huisnummer
viavesta.nI

Lange Tiendeweg 73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproductsgouda.nl
31
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
P!
INKOOP VERKOOP TERUGKOOP
USED PRODUCTS
KOO
Ontbijten met de burgemeester
Iedereen is van harte uitgenodigd om 9 november een kijkje te komen nemen op de bouwplaats.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
De Bibliotheek Gouda
Zie pagina 16 en 17
Jari Boekhorst, een van de young debaters van
het Coornhert Gymnasium, tijdens het debat
Dat Ene Woord (foto Lennard de Heer).
2 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren

Jouw
eerste w
oning?
BEZOEK HET STARTERSCAFÉ!
21 november van 19.00 -21.30 uur
Burgemeester van Reenensingel 37 te Gouda
GRATIS INFORMATIEAVOND
Van ‘t Hof makelaardij organiseert samen met haar partners
voor de starters op de woningmarkt een informatieavond.
De bedoeling is starters op de woningmarkt optimaal te
informeren. Op deze avond krijgen geïnteresseerden
de mogelijkheid eens te komen praten met deskundigen
op het gebied van woningfnanciering, makelaardij
en notariaat.
OVERWEEG JIJ HET KOPEN VAN EEN WONING?
Kom dan gerust langs voor informatie en een
eerste kennismaking tijdens dit gratis inloopcafé.
Bovendien ligt er een informatiepakket voor je klaar.
Burgemeester van Reenensingel 37 | 2803 PA Gouda
Telefoon 0182 - 52 01 11 | E-mail: gouda@hof-makelaardij.nl
G
raag tot
2
1 N
ovem
ber!
Hypotheken
Verzekeringen
Financiële Planning
voor een glasheldere visie
DEELNEMENDE PARTIJEN:
• De hypotheekrente is m
om
enteel gunstig
• Je hebt m
eer keus, dus m
eer kans op jouw


droom
huis
• De huizen
prijzen
zijn
realistischer gew
orden
• Je hebt nu
een
uitstekende
onderhandelingspositie
• Een
koopw
on
ing is op langere term
ijn

een
goede investering
• Nu
nog starterslen
ingen
beschikbaar!
N
u
is d
e tijd
om
te k
open
!
ig
op jo
gew
m
ij
ar!
g
ouw


w
orden
ijn

r!
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit
de samenleving. Omdat de gemeente Gouda
dit waardeert, heeft zij ook dit jaar haar vrij-
willigers tijdens een feestelijke bijeenkomst
bedankt voor hun inzet. Het thema van dit
jaar was ‘De kers op de taart’. In de Sint-Jans-
kerk stond vrijdag 1 november een toetjesbuf-
fet voor de vrijwilligers klaar.
“We hebben heel veel vrijwilligers in Gouda,
waar wij trots op zijn. Gouda zou Gouda niet
zijn zonder zoveel vrijwilligers”, aldus wet-
houder Marion Suijker. Sinds 2005 bedankt
de gemeente Gouda haar vrijwilligers jaarlijks
met een feestelijke bijeenkomst in de Sint-Jans-
kerk. Het is inmiddels een traditie, tijdens deze
feestavond draaien de rollen een keertje om; de
burgemeester, wethouders en raads leden van
de gemeente Gouda en directeuren van diverse
Goudse organisaties gaan vrijwillig aan de slag
om de Goudse vrijwilligers deze avond op hun
wenken te bedienen.
Vrijwilligers Informatie Punt
Het vrijwilligersfeest is een initiatief van het
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van de
gemeente Gouda. Het VIP ondersteunt en
stimu leert vrijwilligerswerk. Vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties kunnen bij het
VIP terecht voor meer informatie, advies en
vacatures. Het VIP is bereikbaar via de website
www.gouda.nl/vip of telefo-
nisch via (0182) 140 182.
Bekijk ook het filmpje van het
vrijwilligersfeest:
Tijdens de bijeenkomst kregen alle vrijwilligers een boekje overhandigd waarin de columns over
vrijwilligers, die de afgelopen tijd in deze krant hebben gestaan, zijn gebundeld.
Gouda bedankt haar
vrijwilligers
Beroving van
telefoon
Theo Krins
lijsttrekker
ChristenUnie
In de trein van Gouda naar Alphen aan den
Rijn is op maandagavond 4 november om-
streeks 21.15 uur, ter hoogte van station Bos-
koop, een meisje van haar mobiele telefoon
beroofd.
In de treincoupé zaten meerdere mensen die
mogelijk wat gezien hebben. Signalement van
de dader luidt: getinte man tussen de twintig
en dertig jaar, zwart krullend haar, bruine ogen,
opvallend scherpe hoekige neus en een dun
baardje. Wie informatie heeft over deze zaak,
kan bellen met de politie via het telefoonnum-
mer 0900-8844.
De leden van de ChristenUnie in Gouda heb-
ben Theo Krins (48) verkozen tot lijsttrekker
voor de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Onder het motto ‘Samen sterk’ wordt
de campagne gevoerd.
“De ChristenUnie zet bewust in op verjonging
om zo, naar de toekomst toe, te bouwen aan
continuïteit en jonge mensen een kans te geven
zich in de politiek te ontplooien”, aldus de
partij. Lijsttrekker Theo Krins is sinds 2007
raadslid in Gouda en heeft zich de afgelopen
jaren bezig gehouden met financiën, stads-
marketing en veiligheid. Hij verwierf plaatse-
lijke bekendheid door actief te bloggen en zijn
‘kleurboeken’. Zo maakte hij onder andere
een Groenboek om de kwaliteit van het groen-
onderhoud aan de kaak te stellen en een Witboek
toen de gladheidsbestrijding tekort schoot. “De
slogan Samen Sterk geeft aan dat we Gouda
samen vormgeven. Samen wil zeggen: jong en
oud en zowel bewoners, bedrijven, organisaties
als politiek”, aldus Krins.
De stelling van vorige week luidde:
Ik koop het liefst gewoon in een echte winkel.
Stelling van de Week
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
8ezoek oaze ra|me shoWroom
ea shoWta|a vea 450 m
2
N|[verhe|dsstraat !4 º 0000k
0!82 5! 46 83 º over|ampçroep.a|
WIJ KIEZEN VOOR
EEN VERANTWOORD
FINANCIEEL BELEID
WWW.GEMEENTEBELANGENGOUDA.NL
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
74,4 % Eens
25,6 % Oneens
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk en op verspreidingspunten in
Gouderak (1x), Stolwijk (2x), Bodegraven (1x) en
Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Het is verstandiger op huwelijkse voorwaar-
den te trouwen, waarbij een ieder zijn of haar
eigen schulden en bezittingen behoudt.
Toelichting
Wie in Nederland trouwt, doet dat auto-
matisch in gemeenschap van goederen, tenzij
het bruidspaar uitdrukkelijk aangeeft dat het
op huwelijkse voorwaarden wil. De Tweede
Kamer wil dat omdraaien.
Breng uw stem uit op dekrantvangouda.nl
en discussieer mee via:
facebook.com/dekrantvangouda
Stadsgedicht
Stadsdichteres Klara Smeets plaatst
maandelijks een gedicht in De Krant van
Gouda. Bovendien draagt zij gedichten voor
op GoudaTV, kanaal 63.
Zie ook: www.dekrantvangouda.nl.
erfgoed
de ochtend kent een vast moment
waarop het gedraaf van de dag
nog niet alles met haar ritme overstemt
en het zachte zingen van winkelpanden
in slapende straten klinkt
kale ruimten zijn dan vol van zichzelf
van verlaten ambachten en avonturen
met brouwers, kooplui, rijke buren
en alleen nog de gevels getuigen
van beweging die aan water ontsprong;
aan water die bedrijvigheid bracht
omdat zij verbond met de verte
rondom de omhelzing van twee rivieren
ontstond rijkdom die straten sierde
waar handel de pakhuizen vulde
nu vult leegte dezelfde gebouwen
maar wie goed luistert naar de gaten
in stegen en wegen vol geraas
geeft herinnering een stem en
schenkt de stad een mooier later
In opdracht van Ineke Verkaaik voor het Histo-
risch Platform, Gouda 2013
Klara Smeets
@KlaraSmeets
De zonnewijzer is herplaatst
De zonnewijzer die jarenlang op de (inmiddels verdwenen) rotonde van het Albert Plesmanplein
stond, heeft dinsdag een nieuwe plek gekregen. Volledig gerestaureerd staat de zonnewijzer nu bij
de entree van het Van Bergen IJzendoornpark, aan de kant van de Nieuwe Gouwe Oostzijde.
4 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Hoogstraat 22 2801 HH Gouda Tel.: 0182 51 23 91 www.kempkesoptiek.nl
loves
Kempes Optiek
Met trots presenteert
Kempkes Optiek
vrijdag 15 november
de gehele kleurrijke
en eigenzinnige brillen
collectie van Theo.
Kom langs en
laat u verrassen!
De boekenplank van Verkaaik
5
FAMILIE
Van zaterdag 23 november tot zaterdag
7 december is er een gratis expositie in de
Goudse Sint-Janskerk. De kunstwerken zijn
gemaakt tijdens het ‘Kunstmaatjesproject’
dat Stichting Artamin in samenwerking met
ZMLK De Ark ontwikkelde.
In het Kunstmaatjesproject zijn leerlingen
van ZMLK De Ark gekoppeld aan (amateur)
kunstenaars en aan scholieren van de Goudse
Scholengemeenschap Leo Vroman (GSG).
Deze scholieren vertellen vol enthousiasme
over ‘hun’ kunstmaatjes, ook al was het aan
het begin niet altijd eenvoudig om te achter-
halen waar hun interesses lagen. “Wat goed
werkte, was het meenemen van tijdschriften.
Daar kon mijn maatje uitscheuren wat hij
leuk vond”, vertelt een GSG-scholier. Jessica
zit op VSO De Ark en heeft ook plaatjes ver-
zameld van haar interesses. “Dat was geen pro-
bleem, want ik ben al vanaf dat ik klein was,
gek van voetbal.” Uiteindelijk heeft ze samen
met haar maatje Kim (“Ik kan ontzettend met
haar lachen!”) klompen beschilderd en voor-
zien van voetbalnoppen. “Ik hoop dat we onze
kunstwerken afkrijgen, want we hebben steeds
maar een half uur de tijd.” Ook de scholieren
van de GSG zouden graag meer tijd hebben om
door te brengen met hun kunstmaatje. Vaak kan
dat niet door hun eigen roosters én die van de
VSO-leerlingen. Zij gaan namelijk niet alleen
naar school, maar lopen ook stage. Jessica
bijvoorbeeld werkt bij de bakkerij van activi-
teitencentrum Gouwplaats en bij de Savelberg.
“Daar doe ik activiteiten met demente bejaar-
den. Soms is het best lastig om dingen op een
rustige manier aan hen duidelijk te maken.”
Ontmoetingen
Communicatie is niet alleen een aandachtspunt
op de stageplek van Jessica, maar ook binnen
het kunstmaatjesproject. Sommige VSO-leer-
lingen zijn aan het begin heel verlegen (“en
slaan na een paar keer helemaal door naar de
andere kant”, verzucht één van de GSG-scho-
lieren). Anderen willen de ene keer juist wel
schilderen en de andere keer niet. Maar uit-
eindelijk ontstaan er allerlei kunstwerken, zo-
als een beschilderde speelgoedauto, een artis-
tieke voetbal, een tweeluik in de vorm van een
vlinder. Petra Maillou, directeur De Ark: “En
uiteindelijk gaat het natuurlijk om de ontmoe-
tingen tussen de leerlingen; dit zijn lessen die
ze nooit meer vergeten!” Meer informatie staat
op www.kunstmaatje.nl.
Door Miranda van Elswijk
Masja Stolk aan de slag voor
Dokters van de Wereld
Wie een gedicht of een lied wil schrijven,
heeft meer nodig dan inspiratie. Of dat nu voor
Sinterklaas is, voor een collega die af scheid
neemt of voor een literair tijdschrift. Dichten
kun je leren! Daar zijn technieken voor, die je
met wat oefening in de vingers kunt krijgen.
Daarom geeft de auteur van het boek. ‘Bliksem
in je pen’ op woensdagavond 13 november bij
Boekhandel Verkaaik een workshop Poëzie.
Jos Versteegen, de auteur van ‘De Bliksem
In Je Pen’ reikt tijdens de Workshop Poëzie,
binnen de inspirerende ambiance van Boek-
handel Verkaaik, middelen aan, die met leuke
en aansprekende voorbeelden worden uitge-
legd. ‘Je bent een glasscherf zonlicht’ is een
sterke regel, maar waarom? ‘Het regent rede-
loos en droef ’ wat heeft de dichter gedaan om
die woorden zo mooi te laten klinken? Tijdens
deze workshop wordt u geholpen de juiste
dichterlijke keuzes te maken. De bliksem kan
dan zomaar ineens in je pen slaan.
Na afloop van de workshop gaat u naar huis met
een opdracht voor het maken van een gedicht.
Twee weken later mag u tijdens de koopavond,
bij Boekhandel Verkaaik, aan klanten laten
horen wat u met die opdracht heeft gedaan.
Niet alleen schrijft u dus een gedicht, u draagt
hem ook aan een ‘live publiek’ voor. Het aantal
deelnemers aan de workshop is beperkt. Het is
daarom belangrijk dat u vooraf inschrijft via:
info@boekhandelverkaaik.nl.
De Workshop Poëzie is woensdagavond
13 november van 19.00 tot 21.00 uur. Een
tweede bijeenkomst is op donderdagavond
28 november. Deelname is gratis!
Bart Jansen
De Goudse fotografe Masja Stolk vertrekt
8 november voor enkele weken naar de
binnenlanden van Sierra Leone. In opdracht
van Dokters van de Wereld gaat ze een team
Nederlandse chirurgen volgen tot in de opera-
tiekamer van het Masanga Hospital.
In dit voormalig rebellenbolwerk worden kin-
deren met verminkingen, aangeboren misvor-
mingen en brandwonden geholpen middels
plastische en reconstructieve chirurgie. Deze
kinderen hebben het in ontwikkelingslanden
extra moeilijk. Ze worden niet geaccepteerd
en soms zelfs verbannen. Sinds 1989 voert
Dokters van de Wereld daarom Operatie Glim-
lach uit. Een bijzonder project waarbij deze
kinderen reconstructieve chirurgie krijgen
en lokale artsen worden opgeleid. Daarmee
krijgen deze kinderen weer een eerlijke kans
op een zelfstandige, gelukkige toekomst.
Oorlogs- en conflictgebieden
Masja Stolk reist als freelance fotografe in
opdracht naar oorlogs- en conflictgebieden,
onder meer het Midden-Oosten en Afrika. Zo
zijn er de eerste gesprekken over een foto-
reportage in Palestina en Masja reist met Kerst
af naar Oeganda voor een reportage voor
het Goudse Tjeko. Haar werk is te zien op
www.masjastolk.nl en meer informatie
over Operatie Glimlach is te vinden op
www.doktersvandewereld.org.
Het Kunstmaatjesproject leverde kleurrijke kunstwerken op.
R

www.verkaaikbceken.nI
£ 17,95
De ßIiksem in je pen
Hoe schrijj je geJichten en |ieJjes
Auteur: 1cs Versteegen
HaarStudio
Denise
@HStudio_Denise
Voor trends, ideeën, tips en nog veel meer!
haarstudiodenise haarst di d i
De kapsalon voor het hele gezin!
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di,wo enza 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Natuurwinkel Gouda winnaar
MVO award 2013
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Haal de complete oogstfolder in de winkel.

Klanten, bedankt voor uw stem!
facebook.com/natuurwinkelgouda
Wij vieren de
eervolle titel op
7,8 en 9 november
in de winkel.
Kunstmaatjesproject
‘gaat om ontmoetingen’
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
VIA REKAM EN CAIWAY
RUIM 40.000 HUISHOUDENS
KANAAL 63
GOUDA
Masja Stolk reist als freelance fotografe in
opdracht naar oorlogs- en conflictgebieden.
6
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87
Open: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur & za 9.00 - 16.00 uur
Maat 40 - 45

79,95
€99,95
Maat 41 - 45

149,-
€170,-
Maat 41 - 45

179,-
€200,-
Maat 41 - 45

119,-
€140,-
Maat 37 - 41

189,-
€210,-
Maat 37 - 40

179,-
€200,-
Maat 37 - 41

159,-
€180,-
Maat 37,5 - 41

159,-
€180,-
Maat 37 - 42

119,-
€140,-
Maat 37 - 41

149,-
€170,-
Maat 32 - 36

99,-
€119,-
Maat 37 - 39

119,-
€139,-
Maat 31 - 40

89,-
€110,-
Maat 27 - 40

65,-
€85,-
Deze actie loopt t/m 16 november 2013
*Geldt niet op eerder gedane aankopen.
TIMBERLAND WEEK
Kindermodellen::
Herenmodellen:
Damesmodellen:
7
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Restaurant Lavendel, Achter de kerk (St Jan) 5
0182 - 686202 - www.restaurantlavendel.nl
Wildmenu
! 27,50
Huisgemaakte wildterrine
met cranberry compote
Hertenbiefstuk met
pastinaakpuree en een jus met
bittere chocolade
Winters peren-walnoottaartje
met vanilleijs
Reserveer snel!
WM
WILLEM & MARIALAAN
WINKELCENTRUM
&
PROEVERIJ EN
DEMO-AVOND
vrijdag 15 november 2013
Winkelcentrum Willem & Marialaan
presenteert:
Locatie: Partycentrum 'Le Patapouf'
Kolkmansstraat 1-3
Gouda (t.o. de Savelberg)
Inloop vanaf 19.00 uur
Deelnemers: Drankenservice Gouda
Slagerij Lagendijk
D
g j g j g j g j
Bloemsierkunst Sandor Verkerk
SS
Frisvers Groente en Fruit
BB
Frisversshop Versspecialiteiten
FFFr
p p p p
Bakkerij de Vlaam
Fr FFr
jj
Zonzorg
B
GEREGELD
VOOR NU EN LATER?
HEEFT U HET
GOED
Schenken & nalaten,
er is veel veranderd!
Zoals AWBZ & erf- en schenkbelasting
gratis quick scan
SCHENKEN & NALATEN is een gezamenlijk initiatief van
Formaat notarissen en VFI brancheorganisatie van goede doelen
w w w . s c h e n k e n e n n a l a t e n . n l
O
P
E
N
H
U
IS
GEREGELD
VOOR NU EN LATER?
HEEFT U HET
GOED
Schenken & nalaten,
er is veel veranderd!
Zoals AWBZ & erf- en schenkbelasting
gratis quick scan
SCHENKEN & NALATEN is een gezamenlijk initiatief van
Formaat notarissen en VFI brancheorganisatie van goede doelen
w w w . s c h e n k e n e n n a l a t e n . n l
O
P
E
N
H
U
IS
Zaterdag 16 november, 10.00 - 15.00 uur
Westerhuis Notarissen
Bleulandweg 1d, Gouda
VInologe Ils Groot gaat wI|nproeverI|en geven In het Huseumhavencafe. Iedere maand
zullen andere wI|nstreken en wI|nen besproken worden. be eerste wI|nproeverI| Is op
vrI|dag 15 november van 20.30 - 22.30 uur met als thema Rhone/Provence.
bata tbema-wijnproeverijen:
20 december 2013
17 |anuarI 2014
21 februarI 2014
21 maart 2014
18 aprIl 2014
Aanscbuifmaaltijden in bet Museumbavencafe
Het Ingang van vrI|dag 8 november 2013 kunt u Iedere vrI|dagavond van 18.00 - 19.00 uur
aanschuIven voor een heerlI|ke maaltI|d. Kosten. £ 7,50 - £ 15,00 excl. drank|es.
Voor deze proeverI| moet u zIch tevoren aanmelden bI|.
Info©elsgrootwI|nworkshops.nl, de kosten bedragen £ 25,00 p.p.
8erie tbema-wijnproeverijen
in bet Museumbavencafe
Hu8IuHBAVIN
CAII
8chIelandse Boge 2eedI|k 1
2802 R8 Gouda

Voor de navIgatIe.
8uurt|e 1, 2802 8I Gouda
LIkE bIcke Haat|es op facebook
www.facebook.com/bIckeHaat|es
VoLG oN8 op twItter
www.twItter.com/bIckeHaat|es
8
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Waai woonuiomen het lanuschap sieien
Zaterdag 9 november om 10.00 uur start de verkoop van ’t Suyt. Een project aan de westelijke
rand van Waddinxveen met 52 vrije kavels. Hier kunt u als koper uw droomwoning bouwen.
We verwelkomen u graag met een hapje en drankje in de tent op het bouwterrein aan de
Plasweg in Waddinxveen. De brochure ligt voor u klaar en uiteraard vertellen we u alles
over het plan. Verder zijn er andere partijen aanwezig zoals een architect, een aannemer,
een hypotheekadviseur en een hovenier om u verder te helpen in het oriëntatieproces.
Voor meer informatie:
Gemeente Waddinxveen tel. 14 0182
royale kavels van 316 tot 914 m
2
beschikbaar vanaf slechts ! 150.000 tot ! 377.000
wonen in de polder, met alle voorzieningen vlakbij
voor vrijstaand of twee-onder-een kap
!"#$" &'$())* +#,' -
. /)&'01'$ &#/ -2322 4 -5322 6
Nelu u aan als geïnteiesseeiue
via 7773",68"3/9
:##" 67 7))/;$))0
6<"()0'/ </ =" !68">
Slagerij van Dorp
Uw biefstuk, BBQ en Gourmet specialist
ALTIJD VASTE LAGE PRIJZEN
VOOR VRAGEN EN OF
BESTELINGEN
KUNT U ONS ALTIJD
BELLEN
WIJ STAAN VOOR U
KLAAR
Gegrilde rosbief
Gegrilde fricandeau
Gegrilde kiprollade
Gegrilde Zeeuws spek
Licht gezouten rookvlees
en nog veel meer
LET OP!

€0.99
VERS GESNEDEN VLEESWAREN
100
gram
Versgemaakt kant en klaar
boomstammetjes
cordon bleu
schnitzels
tartaartjes
hamburgers
gehaktcordonbleu
baconburgers
en nog veel meer

Let op 4 + 4 gratis
KNALLER VAN DE WEEK
LEKKERE KIP KLUIFJES
OF VLEUGELS
1 kilo voor €2.98
3 kilo voor €7.50
5 kilo voor €12.-
Brederolaan 11
Waddinxveen
Tel. 0182-636179
www.vandorpslagerijen.nl
Openingstijden: ma-vr 9.00-18.00, za 8.00-17.00 uur
HET BESTE VLEES VOOR DE GOEDKOOPSTE PRIJS VAN NEDERLAND!!!
Heerlijk mager rundergehakt
kilo

€3.98, 3 kilo€10.-

SUPER STUNT
half om half
gehakt
kilo €3.98
2 kilo €7.50
SUPER STUNT
varkens
boeren rib
karbonade
kilo €3.98
SUPER STUNT
magere
varkens
hamlapjes
kilo €3.98
SUPER STUNT
magere
varkens
fricandeau
kilo €3.98
SUPER STUNT
heerlijke
rollade
kilo €6.98
SUPER STUNT
verse
varkenshaas
kilo

€9.98
2 kilo €18.-
KNALLER VAN DE WEEK
MAGERE VARKENS
SPEKLAPJES
1kilo voor €3.98
2 kilo voor €7.50

kilo €5.98, 2 kilo

€10.00

Magere runder riblappen
kilo

€5.98, 2 kilo

€10.00

Heerlijk vers vleespakket

Hollandse kippenpoten
kilo

€2.49
, 3 kilo€5.98

Varkensvlees krabbetjes
kilo

€3.98
, 2 kilo€7.-

Botermalse Runder kogelbiefstuk
kilo€9.98, 2 kilo €18.-
totaal 10 kilo €49,98

kogelbiefstuk, kipflet, rundergehakt, ham-
plapjes, riblapjes, hacheevlees, tartaartjes,
verse worst, kippenpoten en shoarma
Verse Hollandse kipflet
SUPER STUNT
Spareribs
2 kilo €10.00
kilo €5.98
SUPER STUNT
2kilo €10
kilo €5.98
Heerlijke
sucadelappen
SUPER STUNT
Magere runder
biefappen
kilo €5.98
SUPER STUNT
Entrecote
of Ribeye
kilo €9.98
SUPER STUNT
paarden lende
biefstuk
kilo €9.98
2 kilo €15,-
SUPER STUNT
Biefstuk
van de
haas
500 gram€9.98
2kilo €10
Verse
Paardenworst
per stuk €5.98
2 stuks €9.98
Rundercarpaccio
5x 100 gram in
luxe doos
€9.98
Slagerij
van Dorp
De wijkagent en...
Haarlemmerolie
VVV Zuid-Holland Zuid heeft een uitgave toe-
gevoegd aan de serie stadsgidsjes in pocket-
formaat. Naast Dordrecht, Gorinchem en
Leerdam is een editie 2013/2014 van Schoon-
hoven zilverstad verschenen.
Deze gids bevat informatie over hightlights,
tips voor een dagje uit en praktische informa-
tie met gegevens over musea, ateliers, gale-
ries, overnachten, fietsroutes, stadswandelin-
gen en excur sies, monumenten en restaurants.
De foto’s van de stad en het zilver moeten de
potentiële bezoekers verleiden om eens een
bezoek te brengen aan Schoonhoven. Bezoe-
kers die al in Schoonhoven verblijven, kunnen
uit de voeten met de informatie in het toeris-
tisch ABC. Het plattegrondje van de binnenstad
met de belangrijkste bezienswaardigheden en
praktische informatie zorgen ervoor dat bezoe-
kers gemakkelijk de weg kunnen vinden. De
stadsgids is gratis verkrijgbaar op de kantoren
van VVV Zuid-Holland Zuid, VVV agentschap
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven en via
de VVV webshop: www.vvv-webshop.nl.
Wie maandag 4 november nietsvermoedend
langs de Reeuwijkse plassen wandelde, be-
landde in een grote rampoefening. Ruim
driehonderd medewerkers van verschillende
hulpdiensten en vrijwilligers werkten mee aan
oefening waarbij werd nagebootst dat in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk hoog water
dreigde en inwoners moesten evacueren.
Deze oefening maakte deel uit van een aantal
rampoefeningen in Haaglanden en Hollands
Midden. In een deel van de Reeuwijkse plassen
werd nagebootst dat tientallen inwoners waren
ingesloten door het water. Brandweer Hollands
Midden, Regionale Ambulancevoorziening
Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag,
Reddingsbrigade Nederland en Defensie redden
en evacueerden de slacht offers. De gemeente
richtte een opvangcentrum in voor de geredde
slachtoffers. Medewerkers van de gemeente,
het Nederlandse Rode Kruis en Defensie ver-
zorgden deze eerste opvang van ruim 200
figuranten. Daarnaast raakte een autobus van
de weg en verdween in het water. De ‘inzitten-
den’ van deze bus werden gered door duikers
van Brandweer Hollands Midden en Defen-
sie. Het commandocentrum van deze oefening
werd opgebouwd op het parkeer terrein van Het
Reeuwijkse Hout. Ook werd hier een logistiek
steunpunt van de Luchtmobiele Brigade inge-
richt waarbij eveneens een landingsplaats voor
helikopters aanwezig was.
Schoonhoven heeft nu zijn eigen toeristische stadsgids.
Rampoefening Reeuwijkse plassen
Kijk voor meer foto’s op www.dekrantvangouda.nl.
PRIVATE LEASE WAS
NOG NOOIT ZO COMPLEET
Alphen aan den Rijn: Curieweg 9, Tel. 0172 - 460 960
Gouda: Keerkring 3, Tel. 0182 - 683 939
Leiden: Vondellaan 80, Tel. 071 - 535 1800
Heemskerk: Rijksstraatweg 30, Tel. 0251 - 229 162
zonder aanbetaling voor:
¢399,-
per maand
*
incl. btw
Inclusief: • aanschaf auto met opties • afleveringskosten
• schadeherstel • all-risk verzekering • mobiliteitsgarantie
• onderhoud & reperatie • BTW
*Particulier aanbod op basis van full operational Lease, exclusief vervangend vervoer en brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van 24
maanden en max. 12.000 kmper jaar. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en BTW. Fiat Financial Solutions behoudt
zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen.
Stadsgids Schoon hoven
REGIO 9
Woonconsulente Sandra van de woningbouw
zit met een schadepost. Niet verhaalbaar
op de bewoner. Die zegt, overigens terecht,
dat hij niet verantwoordelijk is, omdat de
politie zo nodig zonder bellen bij hem met
de deur in huis kwam vallen. Letterlijk in dit
geval. “Waar kan ik de schade aan de deur
claimen?”, wil ze weten. Ik beloof het voor
haar uit te zoeken.
Voor heel veel mensen, in- en extern, is de
wijkagent een spin in het web. Degene die
voor alles wel een oplossing heeft of weet.
Als de dominee, pastoor of huisarts het even
niet weten, is daar altijd nog de wijkagent. De
redder in nood. Een probleem wordt pas echt
een probleem als de wijkagent het ook niet
weet.
Raadpleegwerk in ons computersysteem leert
dat de inval deel uitmaakt van een grootscha-
lig rechercheonderzoek, dat door een andere
afdeling van de Eenheid Den Haag gedraaid
wordt. Onze surveillance is alleen op de
achtergrond aanwezig geweest, nadat een
aanhoudingseenheid dus zonder aan te bellen
met geweld binnen viel. Na wat heen en weer
bellen en mailen met de andere afdeling
heb ik een contactpersoon en adres, waar
de rekening heen kan. Een speciale schade-
afdeling binnen onze eenheid, die dit soort
schades beoordeelt en afhandelt. Sandra blij;
case closed.
Maar te vroeg gejuicht. Een paar weken later
krijg ik tot mijn verrassing, via ons teamse-
cretariaat, dezelfde schadeclaim van de deur
weer onder ogen. Intern doorgestuurd. “Weet
jij hoe dit zit?”, vraagt Annemarie. Met een
schadeadres in Waddinxveen, moet de wijk-
agent ongetwijfeld het antwoord weten...
Door de jaren wijs geworden, sla ik heel
veel zaken op. Beter mee verlegen dan om
ver legen. Ook nu heb ik in een paar toets-
aanslagen mijn eerdere advies aan Sandra
boven water en klik het door naar Annemarie
met de verwijzing naar de schadeafdeling.
Dat heeft succes! Een doolhof valt mee, als je
de weg maar weet.
Door Gerard Hazebroek
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Kort nieuws
Oefenspringen Zuidplasruiters
Paardensportvereniging De Zuidplasruiters
houdt op zondag 17 november een indoor
oefenspringparcours op haar terrein aan de
Oost Ringdijk 3a in Moordrecht. Ruiters
kunnen kiezen voor diverse hoogten van de
hinder nissen: dertig/veertig centimeter, vijftig/
zestig centimeter, zeventig/tachtig centi meter
en negentig contimeter. Het oefenspring-
parcours staat open voor zowel leden van De
Zuidplasruiters als voor niet- leden, iedere
ruiter en amazone uit de regio die het sprin-
gen wil oefenen is welkom. Het oefenspringen
vindt plaats in de binnenbak. Op het buiten-
terrein kan worden losgereden en ingespron-
gen. Er kunnen twee ronden worden gespron-
gen. In het kader van de veiligheid is het dragen
van een veiligheidshelm verplicht. Inschrijven
is tot en met dinsdag 12 november mogelijk via
springen.zpr@gmail.com. Kijk voor meer in-
formatie en op www.zuidplasruiters.nl. Tijdens
het oefenspringen is de kantine van De Zuid-
plasruiters geopend.
Wintermarkt in de Rijngaarde
Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven orga-
niseert op woensdag 13 november een winter-
markt in wooncomplex Rijngaarde. Van 10.00
tot 15.00 uur kan men winkelen bij tal van
kramen met een verscheidenheid aan produc-
ten. Met de aankopen steunt men goede doelen,
want iedere standhouder doneert zijn of haar
opbrengst aan een goed doel. Daarnaast kan
men onder het genot van een kopje koffie met
zelfgemaakte appelflappen, praten met be-
kenden of even uitrusten. Vrijwilligers zullen
onder andere erwtensoep en chocolademelk
verkopen. Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Stichting Welzijn Ouderen
Bodegraven, via balie@swobodegraven.nl of
(0172) 614 500
Gelijkspel Floreant tegen koploper
De vrouwen van Floreant deelden zondag
de punten met koploper DEHmusschen uit
Rotterdam. Floreant begon sterk aan de wed-
strijd. Al snel waren er kansen die resulteer-
den in een treffer in de 36e minuut door Nikita
Warmerdam. Juichen kon niet lang want gelijk
na de 1-0 maakte DEHmusschen de 1-1. In de
tweede helft speelden de vrouwen vooral op de
helft van DEHmusschen en er werd in de 72e
minuut gescoord door Kayleigh Klos 2-1. Na
tien minuten volgde de gelijkmaker, die zorgde
voor de eindstand 2-2. Zondag 10 november
speelt Floreant om 14.00 uur tegen DUNO uit
Den Haag.
10 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
ZOEKEN
VRIJWILLIGERS
INTERESSE?
STUUR JE CV EN MOTIVATIE NAAR:
INFO@GOUDATV.NL
CAMERAMENSEN
EDITORS/MONTAGE
TV PRESENTATOREN
REDACTEUREN
NIEUWSLEZERS

kNIP DE ßDN UIT EN DNTVANC 20% kDßTINC DP 1E TDTALE ßEkENINCI
GELD¦G TOT EN MET 1 DECEMßEk 2O1¸. N¦ET GELD¦G MET hNDEkE KOkT¦NGEN OF hCT¦E'S
ßE5EßVEEß NU UW TAFEL VIA WWW.ßANCkDk·CITY.NL
ND ßDß ANYMDßEI
DDk VDDß DNZE TAXI 5EßVICE £ 10,· ßETDUß CDUDA £ 15,· ßETDUß ßEEUWI1k E.D
Lange Tiendeweg 57, Ccuda
T: 0182 - 551 333
E: infc@bangkck-city.nI
I: www.bangkck-city.nI
ßANCkDk CITY HEEFT NIEUW INTEßIEUß EN DAT WILLEN WI1 CßAAC VIEßEN MET DNZE CA5TENI
º 7 DACEN PEß WEEk DPEENNNNNN
º 45 ZITPLAAT5EN
º CEZELLICE ßAß ¦O.h. 7 vEkSCH¦LLENDE ßhChD¦'S)
º 35 VECETAßI5CHE CEßECHTEN
GROOTS WONEN WAS NOG
NOOIT ZO VOORDELIG
INFORMATIEDAG OP DE BOUWPLAATS:
ZATERDAG 23 NOVEMBER A.S. VAN 11.00 UUR TOT 13.00 UUR
€ 370.000,-
V.O.N. - INRUILEN VAN UW EIGEN WONING BESPREEKBAAR
*
VANAF SLECHTS
*vraag naar de voorwaarden
WWW.MIJNTYPEA.NL
U BEDENKT, WIJ BOUWEN.
SAMEN REALISEREN WE: UW DROOMVILLA.
Zuidplaslaan 198, Waddinxveen
noordpark@gouwestadmakelaardij.nl
T: 0182 - 63 60 21
Zuidplaspolderweg 5, Moordrecht
ontwikkeling@vinkbedrijven.nl
T: 0182 - 37 55 61
MAKELAAR ONTWIKKELING
11
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
We maken ruimte voor
de nieuwe collectie!
Brugweg 2 | 2741 KX Waddinxveen | T 0182 61 77 05 | www.gouwemeubel.nl | Geopend: ma 13.00 - 18.00 uur, di-vr 9.00 - 18.00 uur, za 09.30 - 17.00 uur, do koopavond 19.00 - 21.00 uur
WWW. GOUWEMEUBEL . NL
Deimos
Tekst volgt € 0.000,-
Kortingen
50% tot 70%
MAGAZIJNVERKOOP
5
0
%
k
o
r
tin
g
Opbergkast van € 1.799,- voor € 899,-
Boekenkast van € 1.699,- voor € 849,-
TV-kast van € 1. 468,- voor € 735,-
Eet tafel van € 1.199,- voor € 599,-
Salontafel van € 939,- voor € 469,-
Hoektafel van € 699,- voor € 349,-
Coco – Fauteuil
In stof van € 945,- voor € 472,-
In leer van € 995,- voor € 497,-
Amstel programma
Dressoir van € 1.799,- voor € 899,-
Opbergkast van € 1.778,- voor € 889,-
Demy hoekbank
met elektrisch relax-gedeelte
In grijze stof
van € 3.995,- voor € 2.995,-
5
0
%
k
o
r
tin
g
le
t
o
p
:
L
a
a
t
s
t
e
w
e
e
k
!
K
o
m

k
ijk
e
n

in
o
n
ze

w
in
k
e
l!
12 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Wat biedt CUBICPARK Gouda?
º Pu|ne un|ls v.c. 21 n2
º D|verse |ccgles,
c|nnennclen | x c x | = 7 x 3 x 2,ö/3,ô/3,ö n
º Grclere ru|nles ncge||jk
cccr cncer||nge kcppe||ng
º Ve|||g|e|c, culcncl|sc|e lcegcngspccrl,
ccnerccevck|ng
º 24x7 lcegcnke||jk|e|c
º Becr|jvenlerre|n Krcnne Gcuve,
c|c|lc|j Cenlrun en slcl|cn
º Cenlrc|e vcler- en scn|lc|r vccrz|en|ng.
º Wccrcevcsle |nvesler|ng vccr ce lcekcnsl
º D|verse cpl|es ncge||jk
www.cubicpark.nl
B
IN
N
E
N
K
O
R
T
S
T
A
R
T

F
A
S
E
1
NIEUWBOUW GARAGEBOXEN
Prijzen v.a. € 23.250,- excl. BTW
Tel 0182 520111 Tel 0182 692000
Voor meer informatie neem
contact op met een
van de makelaars of bezoek
www.vanbaerlehoek.nl
18 startersappartementen
º vcncf C 117.ôôô v.c.n.
º 2 kcmers
º ccmpccl en ccmp|eel vcnen
º |cge serv|cekcslen
º mel lu|n cf cc|kcn
º e|gen slenen cerg|ng
º mccerne ccuv
3 eengezinswoningen
º vcncf C 17º.öôô v.c.n.
º 3 s|ccpkcmers + zc|cer
º lu|nger|c|l vcnen
º cpen, mccerne keuken
º grcle lu|n mel cerg|ng
º ve|e u|lcre|c|ngsmcge||jk|ecen
º vr|j u|lz|c|l ccn ce vccrz|jce
tel: 0182 - 511 424 info@alphamakelaardij.nl
KOOPAVOND!
REEDS 50%
VERKOCHT
S
ta
r
t b
o
u
w
1
e
k
w
a
r
ta
a
l
2
0
1
4
Kom nccr ce informatie- en verkoopavond cp donderdag 14 november van
18.30 tot 20.00 uur |n |el Gezcnc|e|cscenlrum Kcrle /kkeren. lngcng Jcccc vcn Lennepkcce 3
Tel: 0182 - 590900
gouda@dekoningwonen.nl
www.dekoningwonen.nl
!""#$"% '( ê 169.000,· !)!)
*""+ ,'+(,-.
$/01+#1 #+,2$33
*"%1-4
NILUWLNnUIS·
$5+445 678
9"(*4
- S :;<=>? =@ A;:B=>>;?3
- kC@AD>C=@A=ECF:= GCF:
- D|epe achtertu|n
- Þarkeren op e|gen terre|n
- 2onneco||ectoren
- N|euwe stenen berg|ng
(onderhe|d)
OP ZOEK NAAR EEN BETAALBARE
EENGEZINSWONING MET TUIN?
HET KAN ECHT!
ku|me won|ng met:
- u|tgebouwde keuken - aanbouw eetkamer
13
BOUWEN EN WONEN
Goudse Glazen op tv
Gouwenaar Fred Kruit (45 jaar) start 1 novem-
ber met zijn bedrijf De Klussenier. Particu-
lieren en bedrijven kunnen bij hem terecht
voor verbouwingen, onderhouds- en renova-
tiewerkzaamheden.
Zoals zo veel collega’s uit de bouw trof hem
ook het lot van werkloosheid en het doorlopen
van vacatures. Fred Kruit: “Ik was op zoek naar
zekerheid en een baan waar ik mijn crea tiviteit
in kwijt kon. Ik besloot naast het solliciteren op
vacatures ook te onderzoeken of ik mijn stille
droom, het opzetten van mijn eigen klusbedrijf
kon waarmaken. Met ruim 27 jaar ervaring in
de bouw als timmerman, voorman en uitvoer-
der bij verschillende bouwbedrijven weet ik
bijna iedere verbouwing te realiseren. Maar
bij het runnen van een eigen klusbedrijf komt
veel meer kijken dan alleen vakmanschap. Via
internet kwam ik bij de franchiseorganisatie
De Klussenier terecht. Deze organisatie onder-
steunt je in de bedrijfsvoering en marketing
en neemt zo veel werk uit handen. Met zo’n
200 Klusseniers is het altijd mogelijk om een
collega in te schakelen voor grotere projecten.
Nog een voordeel is de gevestigde merknaam,
de mensen weten dat De Klussenier staat voor
kwaliteit en betrouwbaarheid. Voor een vrij-
blijvende offerte, reken ik geen voorrijkosten
en klanten ontvangen twaalf maanden garan-
tie op geleverde werkzaamheden. Bel voor
meer informatie op (06) 27 20 01 50 of (0182)
525 623 of mail fredkruit@klussenier.nl. Zie
www.fredkruit.klussenier.nl.
Maurits Tompot, koster van de Sint-Janskerk
in Gouda, is op 14 november om 23.30 uur te
zien bij een uitzending van de IKON. Hij ver-
telt over het Goudse Glas nummer 1. Het is
een uitzending van de IKON in samenwerking
met het Catharijneconvent. Daar is nu een
tentoonstelling rond het thema ‘Religieuze
(In)tolerantie of Vormen van Verdraagzaam-
heid’, die duurt tot en met 5 januari.
Maurits Tompot: “In dit glas is onder andere
te zien hoe een naakte vrouw op een zege-
wagen een tekst ontrolt op een banderol:
Vrijheid der Consciëntie. Dit glas beschreef ik
in mijn laatste ‘Kosterlijke ontdekking’ in De
Krant van Gouda. Onder dit glas ligt, geheel
ironisch, de grafsteen van Coornhert, die een
boek schreef met de titel: ‘De lieve Vrijheydt
der Consciëntien’. Daarin hekelt de vrijdenker
de onverdraagzaamheid van de nieuwe inquisi-
teurs of calvinisten. Hij was Delft uitgegooid,
maar werd gedoogd in het kettersnest Gouda.
Tegelijk is dit glas een ‘political cartoon’ als
waarschuwing tegen Prins Maurits en de over-
heid die alleen de Gereformeerde leer wilden
tolereren.”
BOUWEN WONEN &
Fred Kruit start als Klussenier
Jeroen Zeegers info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
KOOPZONDAGEN 2013
1 december
15 december
22 december
29 december
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
eatwerpea - aaa|eq - ea6erhea6 - reaeºat|e
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Wij bedenken de tuin die bij u past!
Wij verzorgen een passend tuinplan, zorgen voor een volledige aanleg en geven uw tuin een opknap- of
onderhoudsbeurt. Kortom, wij bieden alles voor uw tuin! Het genieten laten wij aan u over. Neem
contact op voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kwaliteit, wij gaan er voor!
Uw tuin verzorgd de winter in? Maak nu een afspraak!
houd
d
een opknap- of
k! k!
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Fred Kruit
Gouds Glas nummer 1.
Hotel op Goudse Poort in ijskast
Bart Witzier, directeur maatschappelijk vastgoed bij Green Real Estate, het vastgoedbedrijf van
Jan Zeeman.
Afgelopen dinsdag hield De Goudse Business
Club haar maandelijkse clubavond, dit maal
in de Spiegeltent aan de Turfmarkt in Gouda.
Als spreker had de club Bart Witzier, één van
de directeuren van Green Real Estate uitgeno-
digd om iets te komen vertellen over de voort-
gang van de GoStores op de Goudse Poort.
Volgens Witzier is het project GoStores inmid-
dels met groot succes afgerond en trekken de
winkels heel veel bezoekers. Over de plannen
van Van der Valk om daar een hotel te bouwen
zei Witzier dat er inderdaad een panklaar plan
op de planken ligt, maar dat Van der Valk nu
eerst de aandacht richt op een andere locatie,
waardoor een hotel op de Goudse Poort de
komende drie jaar niet waarschijnlijk is. Witzier
stond ook stil bij de leegstand van kantoren,
zeker in Gouda en de regio. Volgens hem is een
deel van de oplossing het aanpassen van be-
stemmingsplannen, zodat in deze leegstaande
panden woningbouw mogelijk is. Waar dat niet
kan ziet Witzier als enige mogelijkheid sloop
van de panden. Voor leegstand in winkels riep
Witzier winkeliers en eigenaren van panden op
om samen te werken en het winkelgebied als
één geheel bij de consument te promoten als
aantrekkelijk verblijfsgebied.
14 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Nooitgedacht is een kleinschalig, sfeervol nieuwbouwproject vlak bij het centrum van Waddinxveen.
Comfortabel wonen in een groene veilige omgeving. Kies uw perceel, het woningtype en de plek op de kavel.
Meer informatie:
De Pater Makelaardij Waddinxveen
Kerkweg Oost 224, 2741 HA Waddinxveen
www.nooitgedacht.nu
www.nooitgedacht.nu
facebook: nooitgedachtwonen
twitter: nooitgedachtwdv
youtube: nooitgedachtwonen
- Perceel ca. 881 m
2
(waarvan deel water)
- Ruime entree met toilet
- Oppervlakte woonkamer & leefkeuken ca. 55 m
2
- 4 slaapkamers respectievelijk 11, 12, 14 en 16,5 m
2
- Compleet ingerichte ruime badkamer en separaat 2
e
toilet
- Aparte wasruimte
- Ruime bergzolder 36 m
2
vloeroppervlak
- Vrijstaande garage van 23 m
2
Behorend tot het perceel:
- Hagen en hekken op de perceelgrenzen;
- Bomen en oeverbeplanting;
- 2 opstelplaatsen voor de auto;
- 20 m
2
klinkerbestrating en
- 20 m
2
hardsteen terras
*U bouwt al een vrijstaande cottage woning met garage vanaf € 584.835,- v.o.n.
wwwnooitgedacht nu
OPEN HUIS:
ZATERDAG 9 NOVEMBER
10:30 tot 13:30 uur

INFORMATIECENTRUM,
ONDERWEG 8 - WADDINXVEEN
START SNEL MET DE BOUW VAN UW WONING! BOUW MET ONZE ARCHITECT UW EIGEN HUIS!
Deze vrijstaande Cottage woning met garage en veranda € 625.000,- v.o.n.
OPEN HUIS
za. 9 november
14.00 - 15.30 uur
Ontvangstadres: Papiermolen 9, Waddinxveen
EENGEZINSWONINGEN
wonenaandegouwe.nl
Kijk voor meer informatie op:
• Kavels van ca. 114 tot 262 m
2
• Woonoppervlakte ca. 109 tot 135 m
2
• 3 slaapkamers en ruime zolder
• Diverse indelings- en uitbreidings-
opties mogelijk
koopsommen vanaf € 199.950,- v.o.n.
(0182) 61 38 22 (015) 276 04 00
• Riante kavels van 155 tot 340 m
2
• Woonoppervlakte vanaf 147 m
2
• 4 slaapkamers en vrij indeelbare
zolder
• Complete luxe badkamer en apart
2e toilet
koopsommen vanaf € 309.950,- v.o.n.
2-ONDER-1-KAP-WONINGEN
NOG SLECHTS ENKELE APPARTEMENTEN
PER DIRECT BESCHIKBAAR!
Kom ze bezichtigen tijdens ons open huis!
Locatie: Ronsseweg 1, Gouda
WWW.DERIDDERVELDEN.NL
INRUIL BESPREEKBAAR!
Luxe 3- en 4-kamer koopappartementen nabij het
Centrum met royale buitenruimten en prive bezoekersparkeerterrein.
LAATSEN
RASSEN
CULTUUR
LIFTEN
n
huisartsen
MAXIMALE ZORG
luxe appartementen
PE
HT
DS
CATERING
EIT
woongenot
l
luxe appartementenKOOPPLANBEGELEIDING privac
TERRASSEN BINNENTUINSCHOONMAAKDIENSTE
pp
KK
TE GOUDA
privacvDUURZAME AFW
thuis:org
kwaliteit
UITZICHT
k l k l
omfortabel ll
luxe appartem
vv
MODERN
NIEUW
t it t it
U
MODERNE ARCHITECTUUR tt PERSOONLIJKZORGP
Verkoopmanager Huib Berkhout: 06 28 90 16 05
O
PEN
H
U
IS
zaterdag
16 november
11.00 - 13.00 uur
15
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Nationale
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen
€ 50 cadeau
bij onze Plus
Betaalrekening
Tot 0,20% korting
op uw Budget
Hypotheek
Open een Zilvervlootspaarrekening
voor uw kind of kleinkind en ontvang:
• een extra premie van 1% per
spaarjaar, tot maximaal 10%
• een Nationale Bioscoopbon cadeau
Open voor 31 december 2013 een
Plus Betaalrekening en ontvang
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk
geregeld met de Overstapservice.
Als u bij uw Budget Hypotheek ook
een betaalrekening opent, krijgt u
0,10% korting op uw rente. Passeert
uw hypotheek binnen drie maanden?
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.
Uw complete
bank bij u
in de buurt
Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.
Persoonlijke bank met mooie acties
Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak,
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger.
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.
P
ro

te
e
r n
u

v
a
n
o
n
z
e
a
c
tie
s
!
K
nip
uw
b
on uit en kom
langs.
Van der Voet Assurantiën 8.V.
Hoogstraat ¹32
285¹ 8K HAASTk£CHT
T 0¹82 - 50 27 55
£ inío_vdvoet-assurantien.nl
l www.vdvoet-assurantien.nl
Gouda
16
WARM WELKOM
Tcekcmstige bewcners
Verhuisabcnnement
De ßibIictheek Ccuda, het 5treekarchief Midden-HcIIand, de Drukkerswerk-
pIaats en de hcrecapartij vestigen zich vanaf 28 februari 2014 in de ChcccIade-
fabriek. Hiermee cntstaat een unieke pIek vccr aIIe inwcners van Ccuda. In de
Chccc Iadefabriek kan men zeven dagen per week terecht cm te Iezen, werken,
stu deren en eIkaar te cntmceten. Tijdens het Warm WeIkcm kunnen bezcekers
aIvast kennismaken met aIIe tcekcmstige bewcners van de ChcccIade fabriek.
De ßibIictheek Ccuda
In de nieuwe 5tadsbibIictheek kan men straks cp aIIerIei manieren met ver-
haIen en media aan de sIag. Er kcmen ruim hcnderd zitpIekken waar iedereen
kan Iezen, Ieren en werken. Er zijn diverse ruimtes vccr cursus-, cuItureIe en
infcrmatieve prcgramma's. En er kcmt een MediaIab en een 1eugdwerkpIaats
waar actief gewerkt gaat wcrden aan verhaIen.
5treekarchief Midden-HcIIand
Het 5treekarchief Midden-HcIIand beheert het geheugen van de regic. Ieder-
een die iets wiI weten cver de geschiedenis van zijn famiIie, huis cf buurt kan
terecht in de ChcccIadefabriek. Het is dè pIek cm cp zcek te gaan naar histc-
rische infcrmatie cver Ccuda en de regic. kcm kennismaken met het archief,
haar activiteiten en de nieuwe huisvesting van de studiezaaI.
DrukkerswerkpIaats
De Ccudse DrukkerswerkpIaats is één van de ambachteIijke drukkerswerkpIaat-
sen die NederIand rijk is. De pers, de Ietters, het papier: een grcep enthcusiaste
handzetters en drukkers hcuden een techniek Ievend die aan de wieg staat van
prachtige bcekprcducties.
Hcreca
De hcrecapartij is een samenwerkingsverband tussen de kc efabriek, Leef
Catering en ßeIevium HcspitaIity. Deze cndernemers met een passie vccr gast-
vrijheid zcrgen straks zeven dagen per week vccr een gcede kcp kc e met
gebak, Iunchgerechten cf een gezcnde maaItijd.
Dm de verhuizing samen te vieren biedt de bibIictheek tijdens het Warm
WeIkcm cp 9 ncvember een speciaaI Verhuisabcnnement: 25% korting op een
nieuw jaarabonnement*
Verhuisabcnnement £ 33,75
verhuisabcnnement 65+ £ 25,90
verhuisabcnnement VIP £ 52,50
¨kijk vccr de vccrwaarden cp www.bibIictheekgcuda.nI
17
WARM WELKOM
'HeIp cns verhuizen'
Dp zcek naar verhaIen
ßcndIeiding ChcccIadefabriek
Voor de 60.000 lees- en luister-
boeken is de bibliotheek op zoek
naar betrokken mensen die op een
deel van de collectie willen passen
tijdens de verhuizing. Marina Perdijk
heeft van het spandoek: ‘Hier komt
jullie nieuwe bibliotheek’ dat op de
Chocoladefabriek hing tijdens de
JAVD vijftig unieke tassen gemaakt.
Hierin worden mini collecties ver-
huisd en bewaard. Schrijf tijdens
het Warm Welkom in op de verhuis-
actie en word eigenaar van één van
de vijftig unieke tassen.
De Bibliotheek Gouda en het Streek-
archief Midden-Holland zijn op zoek
naar verhalen uit de tijd dat de Choco-
ladefabriek Steenland aan Klein Ame-
rika nog in bedrijf was. Wat is uw her-
innering aan dit gebouw of het werk
in de fabriek? Heeft u staan snoepen
van de afgekeurde chocolade? Of
misschien chocolade-
paashazen staan in-
pakken als vakan tie-
baantje? De bibliotheek hoort deze
verhalen graag. Deel dit verhaal op
9 november met de bibliotheek dan
verzamelen zij de verhalen op Gouda-
net.
De verbcuwing van de ChcccIade-
fabriek is cp 9 ncvember in vcIIe
gang. Het is een unieke kans cm het
gebcuw in zijn vrijweI ccrsprcnke-
Iijke staat te zien. De structuren
van wat er kcmen gaat zijn in ruwe
vcrmen zichtbaar, maar de afwerking
mcet dan ncg beginnen.
De tentoonstelling, met onder andere
artist impressions van architect
Jan-David Hanrath, geeft een beeld
van wat de Chocoladefabriek vanaf
volgend jaar te bieden heeft. Ook
zijn er rondleidingen over het ver-
leden, heden en de toekomst van de
Choco ladefabriek. Zo komen deel-
nemers meer te weten over het pand,
de geschiedenis, de verbouwing en
de mogelijkheden van de Chocolade-
fabriek en de nieuwe Stadsbiblio-
theek.
Prcgramma
Naast de kennismaking met alle toe-
komstige bewoners is er een uitgebreid
programma dat een beeld geeft van wat
men in de toekomst van de bibliotheek
kan verwachten.
Luisteren
Zo is er de troubadour en
verhalenverteller Dirk-
Jan Plate, Jaap Mulder
en zijn zoon Ruben bren-
gen de Russische dich-
ter Vladimir Vysotsky tot
leven, columnist Mijke Pol
is verantwoordelijk voor
presentatie en interviews
met jong multi talent
Raoul de Jong en schrijf-
ster en dichter Ellen
Deckwitz. Dit alles wordt
muzikaal omlijst door
DJ Spoorlijn. Stadsdichter
Klara Smeets brengt haar
stadsgedichten ten ge-
hore op een speciale plek
in het pand.
Dcen
Naast kijken en luisteren
is er ook genoeg te doen
voor de kinderen. In de
Jeugdwerkplaats kunnen
ze aan de slag bij de flits-
workshops: boekselen,
button maken en ver halend tekenen.
Ze kunnen bouwen aan hun bibliotheek
van de toekomst (met LEGO) of verstopt
in een grote berg kussens voorgelezen
worden door de vrijwil-
ligers van de Voorleesex-
press.
Dntdekken
Een nieuw Gouds gedicht
ontstaat met woorden
en letters die de be-
zoekers maken bij de
Drukkerswerkplaats. Test
uw kennis in een ge-
schiedenisquiz of ont-
dek van alles over uw
woon omgeving bij het
Streekarchief. Het Histo-
risch Platform geeft een
preview van de cultuur-
historische activiteiten
in Gouda. En houd de lift
in de gaten, je weet maar
nooit wie je tegen het lijf
loopt!
Trek gekregen7
U kunt alvast kennis-
maken met een aantal
heerlijke lekkernijen die
straks in de Chocolade-
fabriek geserveerd gaan
worden.
1aap MuIder
ßacuI de 1cng
(fctc 5tefanc Puttin]
EIIen Deckwitz
(fctc Nadine Ancher]
Mijke PcI
(fctc 5andra Peerenbccm]
Gouda
18
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
€ 3.500,-
tot
€ 7.000,-
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 7.000,-
tot
€ 9.000,-
Van
€ 9.000,-
tot
€ 15.000,-
Vanaf
€ 15.000,-
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
kAAM 59 º 2801 vJ C0ußA º 0182 522 966 º WWW. W0u1vAhCALLh. hL
(070) 387 33 55 (079) 361 41 19 (0182) 52 72 34
INSTALLATIETECHNIEK
WWW.SIMAINSTALLATIE.NL
M
e
e
r
d
a
n

1
3
.0
0
0
s
e
r
v
ic
e
-
a
b
o
n
n
e
m
e
n
t
e
n
z
e
g
t
m
e
e
r
d
a
n
g
e
n
o
e
g
o
v
e
r
o
n
z
e
s
e
r
v
ic
e

e
n
k
w
a
lit
e
it
.
ACTIE ACTIE ACTIE
Aanleg, onderhoud en reparatie van uw CV installatie.
Service- & onderhoudsabonnementen voor uw CV-combiketel.
Avond- en weekendservice: Heeft u een probleem met uw CV?
SIMA laat u niet in de kou zitten. Bel nu!
C
W
4
Laat uw CV KETEL nu nakijken en
schoonmaken. Dan heeft u er het
hele jaar geen omkijken meer naar.
HR-Ketel
Compleet gemonteerd, nu vanaf
€ 1.198,-
inclusief kamerthermostaat
incl. BTW
TIJDELIJKE ACTIE!
19
BOUWEN EN WONEN
De Groene Hart Conferentie die vorige week
donderdag in het Huis van de Stad in Gouda
werd gehouden, was drukbezocht. Oud-minis-
ter Liesbet Spies was een van de sprekers. Zij
drong aan op zuinig ruimtegebruik, het terug-
schroeven van de plancapaciteit en een regio-
nale aanpak van de leegstand. Spies is tegen-
woordig actief als adviseur van het ministerie
bij thema’s als krimp en leegstand.
Burgemeester Pieter Verhoeve van Oude water
liet een wat ander geluid horen; hij pleitte voor
een soepeler hanteren van de rode contouren,
waardoor gemeenten meer vrijheid krijgen.
“Het Groene Hart is geen tuin voor de Rand-
stad, maar een leeflandschap.” Na de pauze
was het woord aan de maatschappelijke en
politieke tafel, waaraan vertegenwoordigers
van bedrijfsleven en politiek met elkaar in
discussie gingen onder leiding van Bert van
Slooten van Radio 1. Kandidaat-raadslid
Jelmer Vierstra pleitte voor meer regelgeving
van het Rijk om de leegstand aan te pakken;
ook zouden gemeenten naar zijn mening de
OZB voor bedrijven moeten verhogen als zij
panden meer dan twee jaar leeg laten staan.
Voedselkwaliteit
De relatie tussen Randstad en Groene Hart: dat
was het thema van de inleiding waarmee de
Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffe-
len de conferentie afsloot. Zij pleitte voor betere
bereikbaarheid van het Groene Hart en ver-
betering van de voedselkwaliteit. “Binnen een
straal van veertig kilometer is alles te vinden
wat Rotterdam aan voedsel nodig heeft Daarom
organiseren wij geen handelsmissies meer naar
China, maar naar de Krimpenerwaard.” Net als
New York heeft Rotterdam een Food Council,
die producenten en consumenten met elkaar
wil verbinden: door nieuwe markten op te
zetten, tussenschakels weg te halen en nieuwe
recreatieve routes te creëren, zoals de Koe en
Kaasroute, zo hield de Rotterdamse wethouder
haar gehoor voor. De Groene Hart Conferentie
is bedoeld als opmaat naar de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2014.
‘Woningen sneller verkocht’
Lezing ‘Hou je van Holland’
Makelaars in onze regio merken dat de
woningmarkt langzaam maar zeker uit het
dal klimt. Oene Mulder makelaar van ERA
De Koning Makelaardij in Gouda vertelt: “De
laatste maanden merken wij zeker dat er wat
verandert in de markt. Woningen die wij al
langere tijd in de verkoop hadden, worden
ineens verkocht.”
Mulder vult aan: “En woningen die wij nieuw
in de verkoop krijgen - woningen die scherp
geprijsd worden aangeboden - worden gemid-
deld veel sneller verkocht. Er is een serieuze
groep woningzoekers die of hun woning ver-
kocht hebben of die voor het eerst een huis
gaan kopen die beseffen dat dit het moment
is om een woning te kopen. De combinatie
van scherpe prijzen en lage rente resulteren in
betaalbare woonlasten. Dat zal niet blijvend
zijn. De prijzen kunnen straks weer gaan stij-
gen maar misschien is het gaan stijgen van de
hypotheekrente wel een veel serieuzer item
waardoor het nu kopen van een huis voordelig
en aantrekkelijk is.”
Natuurmonumenten verzorgt op dinsdag-
avond 19 november, namens de vereniging
Groei & Bloei, een virtuele excursie ‘Hou je
van Holland’. Dit is een presentatie over al
het natuurschoon dat de vereniging in Zuid-
Holland in beheer heeft.
Diverse natuurontwikkelingsprojecten, zoals
het restaureren van beken, het aanpassen van
het Haringvliet, de Voornse duinen met het
mooie Quackjeswater en de Nieuwkoopse
plassen passeren de revue, tezamen met de
grote verscheidenheid in flora en fauna daarin.
De toegang is gratis voor leden van vereniging
Groei & Bloei. Voor niet-leden is de entree vijf
euro. De lezing vindt op dinsdag 19 novem-
ber om 19.30 uur plaats in het gebouw van
De Driestar Educatief, aan de Burgemees-
ter Jamessingel 2 in Gouda. Bezoekers kunnen
gratis gebruik maken van het parkeerter-
rein langs het spoor, tegenover de ingang van
De Driestar-Educatief. Kijk voor meer infor-
matie op www.gouda.groei.nl.
Goudse Gidsen Gilde organiseert 16 novem-
ber weer een themawandeling. Dit keer rond
het thema Gevelstenen. De historische bin-
nenstad van Gouda bevat nog veel van deze
kleine kunstwerkjes die stuk voor stuk het be-
kijken meer dan waard zijn.
Een paar eeuwen geleden kon lang niet ieder-
een lezen en schrijven. Wie als ondernemer
toch de aandacht van het publiek wilde trek-
ken, deed dit door middel van een gevelsteen of
een uithangbord. Ambachtslieden, herbergiers,
apothekers, brouwers, blekers, pijpenmakers en
winkeliers maakten zo duidelijk wat er te koop
was. Veel is verloren gegaan, maar wie er oog
voor heeft, kan in de Goudse binnenstad nog
heel veel moois ontdekken volgens de gidsen.
Tijdens deze rondleiding reizen de deelnemers
door het verleden van Gouda aan de hand van
tal van grotere en kleinere gevelstenen. De
wandeling start en eindigt voor de Goudse
Waag op de Markt, deelname kost 3,50 euro.
Aanvang 14.00 uur, reserveren (verplicht) via
www.goudsegidsengilde.nl.
BOUWEN WONEN &
‘Pak leegstand in het
Groene Hart aan’
Wandelen langs gevelstenen
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
TE HUUR
200m
2
bedrijfsruimte met kantoor
in Waddinxveen
t.e.a.b.
info www.arjantybeheer.nl of 06-54943808
deelverhuur bespreekbaar!

SPECIALE STOOKDAGEN
7, 8 & 9 november
B
ij aanschaf
houtkachel:
10 zakken hout
&
vochtm
eter
kado tw
v
€1
2
5
Bezoek onze showroom voor
stookdemonstraties en acties
tijdens de stookdagen op
7, 8 & 9 november met veel
aandacht voor milieubewust
houtgestookte speksteen-,
cv-kachels en fornuizen.
Weth. Venteweg 171 2805 JN Gouda 0182-511117 tibas-openhaarden.nl bestaat 40 jaar!
komende
donderdag
& vrijdag
21.00uur
e
x
t
r
a

k
oop
a
v
o
n
d
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Makelaars in onze regio merken dat de woning-
markt langzaam maar zeker uit het dal klimt.
De Nieuwkoopse plassen.
Burgemeester Milo Schoenmaker opende de
conferentie.
Te kooplIe huur
Carage bcxen
KIjk op
WWW.DESTELLÌNC.InIo
20 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
De Belastingadviseur
21 BEDRIJVEN / AUTO
De Natuurwinkel Gouda is de winnaar van
de MVO Award 2013. Deze prijs wordt be-
schikbaar gesteld door de Stichting Fairtrade
gemeente Gouda en is bedoeld voor bedrij-
ven die zich onderscheiden op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De Prijs, bestaande uit een beeld en een
oorkonde, is vrijdagmiddag 1 november in het
kantoor van de Rabobank Gouwestreek uit-
gereikt door burgemeester Milo Schoenmaker
van Gouda. Een vakjury heeft begin oktober uit
de twaalf deelnemende bedrijven drie bedrij-
ven genomineerd, te weten Stubbe Logistiek,
Natuurwinkel Gouda en Centric Software en
Innovatie. De Goudse burgerij kon via de web-
site van Stichting Fairtrade Gemeente Gouda
en de gemeente Gouda een stem uitbrengen
op een van de drie genomineerde bedrijven op
www.dekrantvangouda.nl.
JCI Dragon Boat Race
Celine Brugman van de Natuurwinkel kreeg de oorkonde van burgemeester Milo Schoenmaker.
Meld uw hypotheek voor behoud aftrek!
Niet iedereen heeft een hypotheek bij een bank.
Sterker, een grote groep huizenbezitters heeft
een hypotheek bij familie, meestal ouders, of
de eigen B.V. Dat een hypotheek van ouders
soms noodzakelijk is zal duidelijk zijn. Dat
een dergelijke hypotheek fiscaal in teressant is
weet u in inmiddels ook wel.
Wat u wellicht niet weet is dat er sinds dit jaar
een meldplicht is als u de rente wilt aftrek-
ken van een financiering van de eigen woning
als de lening niet is afgesloten bij een Neder-
landse bank. Dit geldt voor nieuwe leningen
en voor leningen waarvan de voorwaarden
of de hoogte wijzigen. Waarom is die meld-
plicht nu ingevoerd? De belastingdienst wil de
aftrekbaarheid van de lening kunnen beoor-
delen. Hiervoor moet u bij een nieuwe lening
de voorwaarden melden. Nederlandse banken
moeten dat al en nu zijn dus ook de andere
geldverstrekkers aan de beurt.
Als u nu niet of niet tijdig meldt, dan bent u
voor dat jaar de renteaftrek kwijt. Meldt u de
lening daarna alsnog, dan heeft u als er aan
de overige voorwaarden is voldaan wel weer
recht op aftrek vanaf dat jaar. U moet de ge-
gevens insturen als u aangifte doet over het
jaar waarin u de overeenkomst afsloot, maar
uiterlijk voor 31 december van het jaar na het
jaar waarin u de lening hebt afgesloten (let
goed op als u in een uitstelregeling zit). Als er
tijdens de looptijd van de lening iets wijzigt in
de gegevens die u hebt ingestuurd, dan geeft u
dat door binnen een maand na het einde van
het jaar waarin de wijziging plaatsvond. Dat
wordt dus opletten geblazen. De gegevens
die de belastingdienst o.a. wil hebben zijn
de naam en adresgegevens van u en de geld-
lener, uw burgerservicenummer, de startdatum
van de lening, de hoogte van het bedrag, de
looptijd in maanden, het rentepercentage en de
manier van aflossen.
Nu moet u alleen nog weten hoe u moet mel-
den. Dat doet u met het digitale formulier
‘Opgaaf lening eigen woning’. Deze kunt u
ondertekenen met uw DigiD.
Houd de voorwaarden van uw lening in de
gaten en meld op tijd.
Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy & Belastingadviseurs
te Waddinxveen
jaap@esteem.nl
JCI Gouda heeft op vrijdag 20 september in
samenwerking met Golfbaan de IJsselweide
voor het vierde jaar op rij de Dragon Boat Race
georganiseerd. Ook dit jaar is de opbrengst
gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar is ge-
kozen voor Humanitas DMH in Gouda.
Een afvaardiging van JCI Gouda heeft de
cheque in taartvorm, ter waarde van 4000 euro,
overhandigd aan de bewoners en begeleiders
van Humanitas DMH. JCI (Junior Chamber
International) is een internationale netwerk-
organisatie voor ondernemende mensen tot
veertig jaar. JCI biedt haar leden ontwikkel-
kansen en stelt hen zo in staat positieve ver-
anderingen in de samenleving teweeg te
brengen. De organisatie heeft geen politieke
of religieuze achter grond. JCI heeft meer
dan 170.000 leden in 110 landen. JCI Neder-
land is sinds 1958 actief en heeft circa 2000
leden verspreid over honderd lokale organisa-
ties (‘kamers’). Meer informatie over JCI op
www.jci.nl. JCI Gouda bestaat dit jaar 45 jaar
en is altijd op zoek naar nieuwe leden. Zie
www.jcigouda.nl voor meer informatie.
Beste ondernemer
WWW.GOUDA.FM
Elke donderdag om 17.15 uur
geeft VVV Gouda enkele tips
over activiteiten in Gouda.
º ooderho0d aao a||e
merkeo (|ease)a0to's
º grat|s vervaogeod vervoer
º haa|- eo breogserv|ce
º 50 occas|oos tot
24 mod garaot|e
Scan
QR-code voor
onze actuele
voorraad!
k|aoteo beoorde|eo oos met eeo
8,7
N|dde|b|ok 202 º 6o0derak º (0182) 37 26 23
www. a0tobedr| j Idewaa| . o|
0ok voor ooderho0d aao 0w camper!
Geïnteresseerd?
W|[ staan u graag te woord!
Westhaven 37, 2801 ÞL te Gouda
www.stoppe|enburg-fd.n|
|nfoQstoppe|enburg-fd.n|
WllL u als 22Þ-er aan de slag of benL u
reeds werkzaam als ZZÞ-er? Wl[ helpen u
graag (verder) op weg.
Al voor ê 7S0,- excl. 81W per [aar nemen
wl[ uw ñnanclele rompslomp ulL handen. ulL ls
lncluslef heL voeren van de admlnlsLraue, heL
doen van perlodleke aanglûen 81W, heL
opsLellen van de [aarcl[fers en doen van
aanglûe lnkomsLenbelasung. uaarnaasL krl[gL u
bl[ ons de aandachL dle u verdlenL.
APK, reparatie & onderhoud alle merken
diagnose-specialist d.m.v. snap-on uitlees apparatuur
schadereparatie en afhandeling
aantrekkelijk uurtarief
verkoop occasions
verkoop nieuwe auto’s
zoekopdrachten voor occasions
www.autoservicedend.nl
Kampenringweg 15 | 2803 PE Gouda | T. (0182) 531 900
Autoservice D&d
*
APK €25,-ALL IN
*vraag naar de voorwaarden
Natuurwinkel wint
MVO Award
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
De Bloemprijs van de Postcode Loterij is deze
week op wijkcode 2807 gevallen. In totaal
winnen de inwoners van Gouda 2497 zil veren
potjes hyacinten. Deze week en volgende
week ontvangen de winnaars de bloemen.
Iedereen die met wijkcode 2807 meespeelde in
de septembertrekking van de Postcode Loterij
wint per lot een zilveren potje hyacinten. Deze
bloemen zijn duurzaam gekweekt. De win-
naars krijgen een coupon thuisgestuurd waar-
mee zij hun prijs binnenkort kunnen ophalen
bij Bloemsierkunst Sandor Verkerk, Willem en
Marialaan 30 in Gouda.
Bloemprijs in Goverwelle
De cheque ging naar Humanitas DMH.
22 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
WIJ VAN FORD VAN BUNNINGEN
ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
De Van Bunningen Groep vormt een sterke bundeling van dienstverlening in de automobielsector.
Om onze klanten een nog betere service te kunnen verlenen zijn wij op zoek naar een:
GASTVROUW/-HEER
voor meerdere vestigingen (Fulltime)
De Functie
Van onze Gastvrouw/-heer verwachten wij dat zij/hij het visitekaartje van kantoor is. Zij/
hij ontvangt onze klanten en relaties met een combinatie van zakelijkheid en hartelijkheid,
zowel telefonisch als aan de balie. Bovendien verricht zij/hij licht administratieve werkzaamheden
en beheert zij klantencorrespondentie en de inkomende e-mail van info@vanbunningen.nl. Voor ons
heef de ideale kandidaat de volgende eigenschappen:
· sOepele cOmmunicaIievOrmen, zOvel mOnCeling als schrineli|k;
· zOrgvulCig en accuraaI maar OOk emciënI en snel;
· prOacIieI
· cOmmerciële IOcus;
ie UenI heI eersIe aanspreekpunI vOOr UesIaanCe en pOIenIiële klanIen. KOrIOm: een echIe spin-in-heI-
web functie.
Functie-eisen
· MEC verk- en Cenkniveau, Ui|vOOrUeelC SchOevers;
· Minimaal I |aar ervaring in een sOOrIgeli|ke IuncIie;
· LiIsIekenCe Ueheersing van Ce NeCerlanCse Iaal;
· Ri|Uevi|s E.
Daarnaast beschik je over de volgende competenties: Dienstbaar, flexibel, klantgericht, hands-on,
resultaatgericht. Je bent eerste aanspreekpunt, dus bent uiteraard representatief.
Geboden
Een uitdagende functie binnen een professionele organisatie met ambitie! Bij de vacature hoort prima
salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het bedraagt een fulltime functie (38 uur per week).
Solliciteren?
Een |e geïnIeresseerC in Ceze vacaIure. SIuur Can |e CV, meI uiIgeUreiCe mOIivaIie en pasIOIO naar:
edfavier@vanbunningen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
school
Kies je
Informatieavonden en Open dagen
Kijk in de Keuzegids voortgezet onderwijs Gouda e.o. 2014
of op www.kiesjeschoolgouda.nl
COORNHERT
GYMNASIUM
Verkoper
Sanitair & Tegels,
CV en aanverwante
producten M/V
voor de zaterdagen (7 uur)
Van Wijk zoekt een:
Wie zijn wij?
Van Wijk is een professioneel en ervaren
bedrijf dat al 48 jaar een leidende rol speelt
op diverse terreinen. Van Wijk biedt een
zeer uitgekiend pakket aan installatie- en
loodgieter gerelateerde diensten. Daarnaast
beschikt Baderie Van Wijk over een grote
en actuele sanitairshowroom en is er een
InstalCenter winkel voor een breed scala
aan hoogwaardige doe-het-zelf materialen.
Ter uitbreiding van ons team zijn op zoek
naar een parttime verkoper.
Uw profiel
º /''|!e! |e! e| e|va||¡ | ¤e ·a|!a|-.
cv- of installatiebranche;
º Flexibele en collegiale instelling;
º Communicatief vaardig in woord en geschrift;
º U bent bereid om ook op andere dagen
te werken;
º ¨e,|e·e|!a!e'. e|!|oJ·a·!. 'ee|¡e|¡.
|aJv|eJ|¡. .e''·!a|¤¡ e| ¤oe'- e|
klantgericht.
Functieomschrijving
º Klanten ontvangen in de showroom;
º Tekeningen maken met Saninet tekensoftware;
º Offertes maken met Simar software;
º Orders bestellen;
º 0|¤e||eve·!¡|¡e|. o|¤e|voo|!¡a|¡ e|
ontvangst van de bestelde artikelen controleren;
Geïnteresseerd?
||¤e| ¤e.e vaa!J|e J aa|·,|ee|!. ve|.oe|e|
wij u binnen 14 dagen te solliciteren. Uw hand-
geschreven sollicitatiebrief met motivatie kunt
u sturen naar: Van Wijk B.V. t.a.v. de heer Van Wijk.
Voor meer informatie kunt u ons ook bellen of
een e-mail sturen naar info@baderie-gouda.nl.
Wij bieden
Wij bieden u een plezierige werksfeer in een
inspirerende werkomgeving en een modern
pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden
wij u een salaris afgestemd op uw prestaties in
de verkoop en op basis van een nul uren contract.
º Serviceaanvragen verwerken en behandelen;
º Baderie Benchmark Systeem bijhouden.
Baderie Van Wijk Kampenringweg 11, 2803 PE Gouda - Telefoon 0182 535 688 www.baderie-gouda.nl
23
WERK & SCHOLING
Op een andere manier kijken naar de genees-
kunde. Dat was de reden waarom Petra Litjens,
eigenaresse Biotens Gouda, na jarenlang ver-
pleegkundige te zijn geweest zich ging spe-
cialiseren in orthomoleculaire therapie. Door
een samenwerking met therapeute Birgitte
Brouwer breidt ze nu haar aanbod uit.
“Orthomoleculaire therapie is een behandel-
wijze waarbij wordt gekeken naar de voedings-
stoffen die nodig zijn voor een gezond lichaam.
Aan de hand van die informatie wordt het
voedingspatroon zo aangepast dat klachten
kunnen verdwijnen”, legt Petra uit. Bij haar
praktijk in Gouda komen mensen met allerlei
klachten. “Ik zie veel mensen met vermoeid-
heid, huidproblemen en buikklachten. Allemaal
kwalen die op te lossen zijn door verandering
van het voedingspatroon, soms aangevuld met
de juiste vitaminen en mineralen.” Petra werkt
zoveel mogelijk met natuurlijke middelen maar
heeft met haar achtergrond ook oog voor de
reguliere geneeskunde “Ik heb jarenlang op
de eerste hulp van het St. Antonius Ziekenhuis
gewerkt. De kennis van beide geneeswijzen
is mijn kracht.” In november start Petra een
samen werking met Brigitte Brouwer, ortho-
moleculaire therapeute uit Amsterdam. Naast
therapeute is Birgitte ook Medisch thermo-
graaf. “Een specialisatie die zich richt op een
pijnloze en stralingsvrije manier van onder-
zoeken van het lichaam en dan met name de
borsten. Ontstekingen en ongecontroleerde
celgroei ver raden zich door de warmte die ze
afgeven.” Thermografie wordt uitgevoerd als
voorloper op het welbekende borstonderzoek.
“Het is geen alternatief maar een eerste stap
voor preventief onderzoek naar afwijken

de cel-
deling.”
Twee scans
Het onderzoek bestaat uit het maken van twee
scans met een tussenpauze van negentig dagen.
“Dat is de tijd die cellen nodig hebben om
te groeien.” De ge gevens van de scans stuurt
Brigitte naar een netwerk van artsen die een
interpretatie doen en een verslag maken. “Bij
onregelmatig heden ga ik samen met de klant
op zoek naar een passende oplossing.” Iedere
maand komt Brigitte Brouwer naar Gouda
om mensen een thermograaf te bieden. “In
Nederland is dit onderzoek nog niet zo be-
kend. Door samen te werken met verschil-
lende therapeuten hoop ik meer bekendheid
eraan te geven.” Voor meer informatie zie
www.thermografie-amsterdam.nl.
Griezelen in Nieuwe Park
‘Kies je school’
Ruim vijftig kinderen ‘spookten’ zaterdag-
middag 2 november langs tien locaties in de
wijk Nieuwe Park. Wijkbewoners versierden
hun huis, hun tuin of dwaalden door het park.
Scholieren van De Goudse Waarden en GSG
Het Segment maakten spookmandarijnen, spin-
nenlollies, drinkpakpoppetjes en heksensoep
als traktatie. Op vrijwel iedere locatie werd
een zelf bedacht mini toneelstukje opgevoerd.
Vertrek- en aankomstpunt was zorgcentrum
Gouwestein. Daar werden de deelnemers ge-
schminkt en zij presenteerden zich op de cat-
walk. Een jury van bewoners deelde de prijzen
voor de beste griezels van 2013 uit. Deze derde
Halloween in Nieuwe Park was is financieel
mogelijk gemaakt door het wijkteam, Mozaïek
Wonen en Woonpartners.
In Kies je school presenteren zich alle scholen
voor voortgezet onderwijs uit Gouda, Schoon-
hoven, Waddinxveen en Boskoop samen in
één uitgave.
Kinderen en ouders kunnen er iets van hun
gading vinden volgens de makers. “Er is infor-
matie waar je juist als toekomstige brugger
benieuwd naar bent (bijvoorbeeld: kom ik bij
vriendjes in de klas? Krijg ik veel huiswerk?)
en er is zakelijke informatie over elke school.
Heel praktisch is het overzicht van informatie-
avonden en open dagen dat achterin staat. De
scholen hebben die dagen op elkaar afgestemd,
zodat er geen overlap is. Alle leerlingen van
groep acht hebben voor de herfstvakantie een
boekje gekregen via de basisschool en de leer-
krachten maken er graag gebruik van om het
hele keuzeproces in groep acht te laten starten.
Het is een mooie opmaat voor het bezoeken
van informatieavonden en -dagen in novem-
ber en de open dagen in januari en februari.
Ten slotte moet je om de school te vinden die
bij je past, echt naar die school toe, de sfeer
proeven en al je vragen stellen. Het boekje
Kies je school en de bijbehorende website
www.kiesjeschoolgouda.nl is een goede start
voor beter kiezen.”
In de school Het Schateiland, Mercatorhof 7,
Gouda is vrijdag 15 november een lezing over
Bruno Gröning. Met als thema genezing en
gezondheid.
“Bruno Gröning (1906 - 1959) was een een-
voudige, natuurlijke man, die met zijn evenzo
gemakkelijke als simpele woorden in de ge-
legenheid was, de wetmatigheden van de gees-
telijke genezing door te geven. De waarheid
van zijn woorden bewijst zich nu nog net zo
als toen. Binnen de Bruno Gröning-Vrienden-
kring gebeuren er nog steeds - zoals tijdens
het leven van Bruno Gröning - genezingen
van ziektes, zelfs die als ongeneeslijk gelden”,
laat de organisatie weten. De lezing op vrijdag
15 november start om 19.00 uur in de school
Het Schateiland. De toegang is gratis, er wordt
een gift gevraagd. Zie voor meer informatie
www.bruno-groening.org/nederlands of bel
(015) 257 96 32.
De lezing van prof. dr. Erik Scherder in de thea-
terzaal van Stichting Vonk in Waddinxveen
was vrijdag 1 november volledig volgeboekt.
De hoogleraar klinische neuropsychologie aan
de Vu in Amsterdam vertelde over de effecten
van muziek op het brein. In rap tempo naam
hij de zaal op sleeptouw, legde in het kort de
functies uit van de diverse onderdelen van de
hersenen en maakte in heldere taal duidelijk
waar het over gaat: ‘muziek maken en be-
leven is onmisbaar voor de ontwikkeling van
een prachtig stel hersens.’ En daarmee moet
men volgens hem vroeg mee beginnen, maar
een instap op latere leeftijd is nog even nuttig.
“Want ook dan leggen de hersenen nog nieuwe
neuronen en verbindingen aan. Die zorgen voor
creativiteit en uitstel van dementie.”
Lezing over Bruno Gröning
Lezing ‘Muziek maken moet’
Thermografie bij
praktijk Biotens Gouda
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
e i t n a n o s e r o i B n e e i p a r e h T e r i a l u c e l o m o h t r O r o o v k j i t k a r P
Professionele ondersteuning voor een gezonder en ftter leven
s n e j t i L a r t e P
(06-45074871)
Peperstraat 11 Gouda
www.biotens.nl @biotens
!" $ %&%% '(&"
Ihermogro0eAmsferdom.n|
!"#$%&$'#(()*)+ -").(# $%#/0*)+ () ")+(1/2
Ihermogro0e Amsferdom
M(.*$'h( L"#$%&%h(#1"+#/f(: F#(v()%*( .""# v#"(+( .(%('%*(l
C#%h"&1"0('u0/*#( %h(#/p*( v"0+()$ .( 20*)*$'h( FNl
Heb jij ervaring als orderpicker in de AGF en ben je op zoek naar een leuke
fulltime baan? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Mail je CV direct naar berkel@perflexxion.nl of bel 010-5111099 voor
meer informatie. www.perflexxion.nl
Ervaren orderpicker AGF
met spoed!
Prof. dr. Erik Scherder
Open dag op het Coornhert Gymnasium.
Ruim vijftig kinderen ‘spookten’ zaterdag middag 2 november langs tien locaties in de wijk Nieuwe
Park.
Petra Litjens (links) en Birgitte Brouwer.
24 EVENEMENTEN
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
2
0
1
33
Warm Welkom aan alle Gouwenaars (zaterdag 9 november)
Zaterdagmiddag 9 november heet de Bibliotheek Gouda alle Gouwenaars en
haar bibliotheekleden in het bijzonder een Warm Welkom!De deuren van de
Chocoladefabriek aan Klein Amerika zijn die middag tijdelijk geopend.
Proeven aan boord (vrijdag 8 november)
Smakelijk dineren met uitzicht op de monumentale gevelwanden langs de
grachten in de Goudse binnenstad.
Luister voor meer informatie elke donderdag om 17.15 uur naar Gouda FM.
Hier zal Femke de Caluwé van VVV Gouda meer info over deze tips geven.
Workshop je eigen droom op doek: Schilderen en musiceren
Kunstpuntgouda, docent Gerard W. Rietbergen, Makelaar Amateurkunst Gouda
en Museum Gouda organiseren op zaterdag 9 november een aantal muzikale
en beeldende workshops
80ß (0 $l86ll, 0¢ I00k ß88f (0 0f00MM8ßl·9f00N
0ß 000 (0 Ilß lß 00ß N00k0ß0(0 N0¶F
Wij organiseren een gezellig weekend met leuke activiteiten voor singles in de leeftijdscategorie van
29 t/m 41 jaar en nodigen jou uit om erbij te zijn.
29 november t/m 1 december verblijf je met maximaal 14 deelnemers in totaal 3 of 4
comfortabele appartementen op indeling in Küstelberg/Sauerland. Carpoolmogelijkheid
vanuit Nederland mogelijk.
Voor 6 Z14,· ontvang je 2 overnachtingen in een appartement op indeling, 2 x ontbijt, 2 x diner,
wandelactiviteiten, koffie met gebak en een sportief evenement op zondag. Geïnteresseerd?
Voor meer informatie en reservering kijk je op: www.vakantieverhuur-sauerland.nl
Tel.: 0049 - 157 3897 1592 (Nederlands gesproken)
Uw evenement ook op deze kalender?
Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl
Intocht Sinterklaas
zaterdag 16 november om 10.15 uur in de Goudse binnenstad
zaterdag 16 november om 13.30 uur in Haastrecht
Het geheim van Sinterklaas
zaterdag 23 november in de binnenstad van Gouda
Gouda bij Kaarslicht
vrijdag 13 december
Candlelight shopping Gouda
zaterdag 14 december tot 22.00 uur
£en rondIeIdIng door de PunseIIe koekjes-
{obrIek en een doosje koekjes mee.
ßeserveren per emo|| v|o mor|o@punse||e.n|
of te|efon|sch v|o 0ó-81+0SS08.
8ezoek 's morgens von moondog tlm vr|¡dog.
UnIek Gouds UItje
dI IdI d d P II k
j
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
Kijk snel op www.sportclubpartner.nl/fan-stores
info@sportclubpartner.nl
tel./fax. 0182 517 242 of 06 - 29 251 532
Nu extra korting voor lezers van de Krant van Gouda
Gebruik de kortingscode:
KG444513
Ook voor fanartikelen van: AJAX, PSV,
FEYENOORD, FC BARCELONA,
CARS, PRINCESS, HELLO KITTY,
ONE DIRECTION, LIEF en nog veel meer...
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
EEN ZWARTE OF WITTE KNECHT?
HET IS ONS OM HET EVEN !
Een Nieuwe Transit Connect
UW KNECHT VANAF € 8,- PER DAG*
OF VANAF:
€ 9.995,-
Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
Ford Financial Lease prijzen gebaseerd op 48 mnd. excl. BTW, Slottermijn van 20%, 8,7% Rente
25
FAMILIE / UITGAAN
Na een succesvolle try-out met dj Warren
Fellow van 538 Dance Department startte
zaterdag 2 november een maandelijkse
techno avond in StudioGonz onder de naam
Baum. Op 7 december volgt een avond met
dj’s Solau en Hilmar.
Het belooft een maandelijkse clubavond te
worden vol techno, tech house en deep house in
Gouda. De Line-up voor zaterdag 7 december
bestaat uit dj’s Solau en Hilmar. Solau draait
muziek van melodische deephouse tot stam-
pende Detroit techno. Live hakt, knipt, loopt en
lijmt hij op vier decks tegelijk tracks in elkaar
en voegt daar met diverse midi-controlers nog
veel aan toe. Deze drijvende kracht achter de
LTRS! technofeesten in Gouda draaide eerder
op grote festivals als Extrema Outdoor en Free
Your Mind en draaide hij in de Toffler Rotter-
dam, Whoosah Scheveningen, Panama en
Buddha Bar Amsterdam. Hilmar laat zich ken-
merken door ruige sounds met een warme saus
van jaren 90 feeling. Een graag geziene dj in
Perron, Toffler en bij feesten als Rotterdamse
Rave. Het feest start om 00.00 uur en zal tot
in de vroege ochtend door gaan. De minimum
leeftijd is achttien jaar en de deuren sluiten
om 01.00 uur. Tickets à 4,50 euro zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar via facebook.com/
baumen. Aan de deur kosten ze 6,50 euro.
Kort nieuws
Lezing Picasa
De HCC in Gouda organiseert dinsdag
12 november de maandelijkse lezing voor de
leden en geïnteresseerden. Deze keer gaat de
lezing over het maken van een fotoalbum op
het internet met behulp van het programma
Picasa. Rinus Alberti vertelt over het bewerken
van foto’s en het beheren ervan op de computer.
Ook komt de Picasatoepassing aan bod voor
het maken, beheren en delen van een gratis
webalbum. De lezing vindt plaats in de kantine
op de begane grond van voetbalvereniging ‘de
Jodan Boys’ aan de Sportlaan 8 in Gouda. De
zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint
om 20.00 uur. Ook mensen die geen lid zijn van
de HCC zijn van harte welkom.
Concert Ars Musica in de Sint-Janskerk
Het kamerkoor Ars Musica geeft vrijdag
8 november een concert in de Sint-Janskerk ge-
naamd ‘Bach aan het woord’. Tijdens dit con-
cert voert Ars Musica samen met het Barok-
orkest Collegium di Giardino Musicale diverse
werken uit, waaronder ‘Zegen’ van de Neder-
landse componist Geert Liefting. Liefting is
prijswinnaar van diverse nationale en inter-
nationale concoursen en schreef het stuk spe-
ciaal voor Ars Musica. Ars Musica is één van de
jongste professionele kamerkoren in Nederland
onder leiding van Patrick van der Linden. De
aanvang van het concert op vrijdag 8 novem-
ber is om 20.30 uur. Kaarten zijn te koop in de
boekhandels Verkaaik en Smit en voor aanvang
bij de Sint Jan. Kijk voor meer informatie op
www.stichtingarsmusica.nl.
Het volgende technofeest in StudioGonz is op zaterdag 7 december (foto Hannah Rosalie).
Maandelijkse techno
avond in Gouda
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Antibiotica
Antibiotica zijn bij mens en dier belang-
rijke hulpmiddelen om ziekten te bestrijden
en de natuurlijke afweer te ondersteunen en
de infectie de baas te worden. Als bacteriën
ongevoelig worden voor antibiotica noemen
we dat resistentie, een groot risico. Bepaalde
ziekten kunnen dan niet meer bestreden wor-
den en de gezondheid van mens en dier komt
in gevaar.
Hoe vaker antibiotica worden gebruikt des te
groter is de kans op resistentie. Virusinfec-
ties bijvoorbeeld kunnen niet met antibiotica
behandeld worden. Het lichaam zal deze zelf
aan moeten pakken. De meeste verkoudheden
bij mens en dier worden door virussen ver-
oorzaakt. Vanwege het risico van resistentie is
verantwoord antibioticumgebruik nu en later
van levensbelang! Artsen en dierenartsen
nemen hun verantwoordelijkheid bij de inzet
van deze medicatie. U als consument heeft in
deze ook een rol en verantwoordelijkheid.
Er is een aantal tips bij dierbehandeling te
geven die u als diereigenaar ter harte kunt
nemen en deze gelden eigenlijk één op één
voor uw eigen gezondheid. Artsen en dieren-
artsen werken hierin samen via het zoge-
naamde ‘One Health principe’.
1) Vertrouw uw dierenarts als deze zegt dat
antibiotica niet nodig zijn.
2) Gezonde voeding en levensstijl zijn van
belang voor een goede afweer, houd uw
dier gezond!
3) Gebruik geen overgebleven medicijnen
van dier of mens als u vermoedt dat er
sprake is van ziekte of infectie, ga niet zelf
dokteren!
4) Bewaak uw persoonlijke hygiëne na con-
tact met zieke dieren door uw handen te
wassen.
5) Laat testen en kweken uitvoeren als uw
dierarts deze adviseert, deze geven zeker-
heid.
6) Geef het geneesmiddel zoals de dierenarts
het heeft voorgeschreven, sla geen dose-
ring over en stop niet eerder dan is afge-
sproken
7) Overleg bij vragen
Als u meer wilt weten over dit onderwerp,
zoek bijvoorbeeld eens op KNMVD/WVAB
of OneHealth.nl.
Seniormaand kat
De maand november hebben wij uitgeroe-
pen tot ‘Maand van de Senior Kat’. In deze
maand hebben wij een seniorenconsult (incl.
bloeddrukmeting en bloedonderzoek) samen-
gesteld met een gunstiger tarief. Zie verder op
www.paltrok.nl onder ‘actie van de maand’.
Hebt u vragen over deze onderwerpen,
benader ons gerust.
Het team van Dierenkliniek de Paltrok
w w w . p a l t r o k . n l
f 59 P
T
www
openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9:00 - 19:30 uur
elmolener
2807 EX Gouda
el: (0182) 51 12 15
.paltrok.nl
M.W. vander Wijden
J. vander Kolk
Dierenartsenvoor gezelschapsdieren
BREh0 HlER Uw
6£880|kT£
kL£0|h6 &
S0h0£h£h
Bestemd voor het werk onder de allerarmsten van
Stichting Proplan Gouda. Winterkleding gaat
naar Bosnië/Servië. Zomerkleding naar Suriname.
Tevens gezocht: Spulletjes om een arm kind tussen
6 en 12 jaar te verrassen met een gevuld rugzakje.

Dit jaar al ruim 800 rugzakjes verzonden!
www.st|cht|ogprop|ao.o|
6oede 0oe|eo Taokstat|oo
0e 8aaoder|j
lndustriestraat 1
0ouda

Ma. t/m za. 08:00 - 17.30 uur
msten van
º schriften
º kleurboek
º kleurtjes
º autootje
º barbie
º petje
B t d
6oed
0
B t d
00
º slippers
º zeep
º tandenborstel
Architectuur in het Filmhuis
Het Filmhuis Gouda organiseert samen met
het Goudse Architectuurcentrum grAp op
zaterdag 16 en zondag 17 voor de derde keer
het Architectuurfilmfestival.
Het festival bestaat uit een marathon met vijf
films, afgewisseld met inleidingen en aanvul-
lende informatie van kenners uit het veld. Er
staan vier documentaires en een komedie op de
rol: zaterdag 16 november om 19.00 uur is ‘De
grootste architect van Nederland’ te zien en om
21.45 uur ‘The Melinikov house - a Moscow
utopia’. Op zondag 17 november is om 11.00
uur ‘Mon oncle’, om 13.30 uur ‘The human
scale’ en om 16.00 uur ‘Casa estudio por
Luis Barragán’ te zien. Het Architectuurfilm-
festival zal op zaterdag 16 november om 19.00
uur worden geopend door Ronald Maaskant,
de zoon van de grootste architect van Neder-
land. Op zondag 17 november is er tijdens de
afsluiting vanaf 17.30 uur gelegenheid om in
de foyer van het Filmhuis met elkaar in ge-
sprek te gaan. Kijk voor meer informatie op
www.filmhuisgouda.nl. Voor 25 euro kan men
een passe-partout kopen voor het hele festival,
maar men kan de films ook afzonderlijk
boeken. Ook met een passe-partout blijft het
noodzakelijk te reserveren. Dat kan online of
telefonisch via (0182) 522 200.
TOKO INA
GOUDA
U KUNT BIJ TOKO INA OOK TERECHT VOOR
CATERING AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN.
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 19.00 uur
Zondag: 15.00 - 19.00 uur
Wijdstraat 18
2801 KC Gouda
0182 - 521 127
06 - 38 53 05 18
Claw Boys Claw bij Free Music
De rockband Claw Boys Claw geeft op vrijdag
15 november om 18.00 uur een optreden in
de winkel van Free Music aan de Turfmarkt
12 in Gouda. Free Music viert dit jaar het
45 jarig jubileum en is trots dat Claw Boys
Claw (zij vieren dit jaar hun dertig jarig jubi-
leum) een optreden geeft in de winkel. Claw
Boys Claw wordt beschouwd als de aarts vader
van de moderne Nederlandse Rock Scene.
Peter Te Bos en John Cameron hebben de band
in 1983 opgericht en in 1984 verscheen de LP
‘Shocking Shades Of Claw Boys Claw’. Dit
jaar is het album ‘Hamer’ uitgekomen. De toe-
gang van het instore-optreden is gratis, maar het
aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via
e-mail freemusic-gouda@planet.nl, facebook,
twitter of vóór 11 november in de winkel. Na
de aanmelding volgt een eventuele toe wijzing
door Free Music.
26
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren

Bleulandlocatie
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Tel: 0182 50 50 50

Joze0ocot|e [tJm 1º jonuor| 2014}
Graaf Florisweg 77-79 (ingang Jan van
Beaumontstraat), 2805 AH Gouda
Tel: 0182 50 50 50
Fo||k||n|ek N|euwerkerk
Doortocht 40, 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: 0180 33 16 99
Meer |n|ormot|e op www.ghz.nl
Kijk op www.onsziekenhuis.nl voor foto’s en
gedetailleerde informatie over de verhuizing
van alle afdelingen van het GHZ.
Op 20 januari aanstaande opent het GHZ in de nieuwe vleugel van de
Bleulandlocatie een gloednieuw vrouw-kind centrum. In dit centrum werken
de specialismen Kindergeneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde nauw
samen om hoog-kwalitatieve zorg te geven aan vrouwen, (aanstaande)
moeders, pasgeborenen, kinderen én hun ouders. Het samenzijn van
geliefden en gezinsgerichte zorg staat hierbij centraal en dus gaat het
nieuwe vrouw-kindcentrum werken met maar liefst 22 GezinSuites.
Gynaecoloog Eric Hallensleben benadrukt het bijzondere karakter van het
concept. ”In ons nieuwe ziekenhuis hebben we geen aparte verloskamers,
kraamafdelingen en neonatologie met couveuses meer, maar huiselijke
Suites. In deze GezinSuites bieden we, indien nodig, zorg aan zowel de
vrouw als het kind. Voordeel hiervan is dat de patiënt van binnenkomst tot
de bevalling én het vertrek op dezelfde kamer kan blijven en dat men een
beperkt aantal gezichten aan het bed ziet. Zelfs als het kind in de couveuse
moet, worden moeder en kind niet gescheiden. Uiteraard kan ook de partner
in de GezinSuite overnachten. Dit concept geeft rust voor de baby en de
ouders. Het is uniek in Nederland!”
Nauwe samenwerking verloskundigen
Sinds deze zomer kunnen zwangere vrouwen ook op de GHZ polikliniek in
Nieuwerkerk aan den IJssel terecht voor hoogwaardige verloskundige zorg.
Uniek is dat een controle tevens op zaterdagochtend mogelijk is.
Dankzij de samenwerking met de verloskundigen van In Zwang en
Promessa bevallen vrouwen in het GHZ onder begeleiding van de eigen
verloskundige of, bij een medische indicatie, de verloskundige van het
ziekenhuis of gynaecoloog. “Met de komst van de GezinSuites bevalt men
in een sfeervolle, ontspannen en huiselijke omgeving. Door de bijzondere
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is medische zorg dichtbij en is
er indien nodig een snelle overdracht”, aldus manager Hilma Van Wijk.
Diverse keurmerken
Vrouw-Kindzorg
Het GHZ heeft goede Vrouw-Kindzorg hoog in
het vaandel staan. Zo bezit het ziekenhuis
onder andere de Freya Pluim voor vruchtbaar-
heidszorg en drie Smiley’s voor goede zorg aan
kind en ouders. Ook is men in het bezit van het
unieke regicnc|e Lcr:Ivcecing:cerIifcccI.
Uit recente VOKS cijfers (Verloskundige
Onderlinge Kwaliteits Spiegeling) blijkt dat het
ziekenhuis op gebied van verloskunde behoort
tot de betere ziekenhuizen van het land.
“Dankzij ons regionaal verloskundig beleid is
het aantal malen dat een eerstelijns bevalling
uiteindelijk moet worden begeleid door een
gynaecoloog landelijk gezien erg laag. Ook
noodzakelijke overname van de zorg door een
kinderarts gebeurt in het GHZ minder vaak dan
het landelijk gemiddelde,” legt gynaecoloog
Remco Nijman uit.
GHZ GezinSuites
BEVALLEN IN DE
GEZINSUITES?
Neem dan even contact op voor
meer informatie of kom vrijblijvend een
keer kijken in onze GezinSuites.
Natuurlijke keizersnede
In het GHZ kunnen kinderen geboren worden
via de ‘natuurlijke keizersnede’. De moeder en
haar partner zien de baby geboren worden en
de moeder krijgt de baby direct op de borst.
Hierdoor kan zij, en ook de vader, gelijk van dit
bijzondere moment genieten.
Het huid-op-huidcontact bevordert de
hechting tussen moeder en kind en brengt de
borstvoeding beter op gang. Deze nieuwe
methode wordt toegepast op geplande
keizersneden, mits de gezondheid van moeder
en kind het toelaat.
Door gebruik te maken van de ‘natuurlijke
keizersnede’, ook wel zachte keizersnede
genoemd, lijkt de ervaring van de operatie zo
veel mogelijk op een natuurlijke bevalling. De
operatiekamer wordt op een comfortabele
temperatuur gebracht en het licht wordt
gedimd, zodat de baby niet teveel schrikt als
het uit de buik komt.
Spanningen
27
GEZONDHEID / SPORT
De Orthopedie afdeling van het Groene Hart
Ziekenhuis specialiseert zich in sportbehan-
delingen. Een nauwe samenwerking met de
sportarts van het ziekenhuis en samenwer-
king met fysiotherapeuten uit de regio zorgen
voor korte wachttijden, snellere diagnoses en
adequate behandelingen.
Iedere maandagmiddag houdt de Orthopedie
een sportspreekuur. Een uur waarin iedere
sporter met een verwijsbrief van de huisarts
langs kan komen. De sporters worden dan ge-
garandeerd behandeld door een orthopeed. Drie
sportorthopeden bewaken het spreekuur. Een
van de artsen is dr. Poelmann. “Tijdens zo’n
spreekuur zie ik van alles voorbij komen. Van
een verstapte enkel in het weekend tot al weken
last van de achillespees. Door de korte lijnen
met onze sportarts van het ziekenhuis kan er
snel gehandeld worden.” Het sportspreek-
uur komt voort uit een eerdere samen werking
met de selectie van Goudse voetbalclub Jodan
Boys. Spelers uit de selectie kunnen bij een
blessure snel terecht bij een orthopeed. Daarna
wordt in samenwerking met de sportarts en
fysiotherapeut gekeken welke behandeling ze
het snelst weer op het voetbalveld zou krijgen.
“Deze samenwerking zette ons aan het denken.
Waarom bieden we dit niet iedere sporter uit de
regio aan. Het gaat bij het sportspreekuur dus
niet alleen om topsporters in de voetbal. Iedere
sporter van elk niveau is welkom.” Poelmann is
enthousiast over het initia tief. ‘Niets is zo ver-
velend voor een sporter om niet te kunnen be-
wegen. De tijdwinst ten opzichte van het regu-
liere traject kan soms wel oplopen van weken
tot maanden.” De afdeling Orthopedie van het
Groene Hart Ziekenhuis heeft meer plannen.
“In de toekomst komt er mogelijk een exper-
tise centrum op het gebied van sport. Een net-
werk van specialisten die zo effectief mogelijk
behandelen.” Begin 2014 verhuist de afdeling
orthopedie naar de nieuwbouw van het zieken-
huis. “Een mooie locatie met alle voorzienin-
gen om zo’n expertise centrum op te bouwen.”
Voor informatie over het sportspreekuur zie
www.ghz.nl.
Ik zag hem vandaag voor de tweede keer
nadat ik enkele weken geleden met hem had
besproken dat zijn hoofdpijn waarschijnlijk
niet door een lichamelijke oorzaak kwam. Ik
vermoedde spanningen en hij zou bij zichzelf
gaan onderzoeken waar dat vandaan kwam.
“Ik denk niet dat het van de spanningen komt
dokter. Volgens mij is het psychisch.”
Het was even stil. Hij was al geen prater en
ik was nu even met stomheid geslagen. Wacht
even, dacht ik, geen spanningen maar wel
psychisch. “Hoe bedoelt u dat?” probeerde
ik, al gaf ik mezelf weinig kans dat ik ermee
verder kwam. Er was enige stugheid bij deze
vriendelijke, zachtaardige man. “Nou ja, kijk,
spanningen krijg je als je iets niet goed doet
hè. Dan zetten ze je onder druk, stress enzo om
het goed te doen, dat levert alleen maar span-
ningen op. En dan doe je het juist niet goed
en dat gaat zo maar door. Ze zetten je onder
druk.” Dit kon ik volgen. Kennelijk ervoer hij
spanningen als iets dat van buitenaf kwam.
Omdat het stil bleef kwam mijn volgende
vraag. “En psychisch, hoe bedoelt u dat?” Hij
begon wat te draaien. “U zei namelijk dat uw
hoofdpijn daarmee te maken had?” “Het zit
zo. Ik ben geen prater hè. Dus dat maalt maar
in mijn koppie en het stapelt zich op. Dat is
dus psychisch, ik weet er geen raad mee.”
Bij hem bleek psychisch iets te zijn dat van
binnenuit kwam, dat met hemzelf te maken
had. “En waar weet u dan geen raad mee?”,
ging ik door. “Ja logisch, met die spanningen
natuurlijk”, en hij keek mij aan alsof ik een
hele stomme vraag stelde. Dat was ook het
moment om het hier voorlopig bij te laten.
Overigens zijn er niet zoveel mensen als hij,
de meesten leggen bij stress de schuld buiten
zichzelf, hij niet. Hij
kreeg er hoofdpijn van.
Peter Leusink
Peter Leusink vormt
samen met Patricia
Heerbaart en Suzan
Mantel, Praktijk de
Huisarts. Deze is geves-
tigd aan de
W. Barentszlaan 32,
telefoon (0182) 698 088.
AV Gouda organiseert de maanden vooraf-
gaand aan de Groenhovenloop tien hardloop-
trainingen voor deze loop. De Groenhoven-
loop vindt plaats op zondag 2 februari en kent
de afstanden vijf, tien en 21,1 kilometer.
In tien trainingen worden deelnemers voor-
bereid op het lopen onder wisselende om-
standigheden, zoals duisternis, sneeuw, wind
en kou. De trainingen worden gegeven op de
verlichte atletiekbaan van AV Gouda in het
Groenhovenpark, onder leiding van AV Gouda-
rainers Henk van Zutphen en Patrick Janssen.
Elke deelnemer krijgt persoonlijke begelei-
ding, op het gewenste niveau. De trainingen
zijn alleen niet geschikt voor de beginnende
hardloper, enige ervaring is vereist. De trainin-
gen zijn op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00
uur, de eerste training is op vrijdag 29 novem-
ber. Deelname kost vijftig euro, dit is inclu-
sief inschrijving voor de Groenhovenloop.
Inschrijven kan tot maandag 25 november via
woc@avgouda.nl.
Dr. Poelmann
Hardloopclinic Groenhovenloop
Fundis en Martha Flora starten
vestiging in Gouda
Kort nieuws
Vechtkunst pukulan
Bij Kempovereniging de Noorderzon, in Gouda
Noord, kan men nu ook pukulan trainen. De
leraar van deze vereniging heeft de afgelopen
tien jaar intensief de oorsprong van het kempo
bestudeerd en de oorspronkelijke vorm, het
pukulan, beoefend. Pukulan is een dynamische
Indonesische no nonsens vechtkunst gericht op
het direct effectief uitschakelen van de tegen-
stander. De handelingen en bewegingen be-
staan uit pure verdedigings- en aanvalstechnie-
ken gericht op zwakke en vitale delen van het
lichaam. De training is gebaseerd op prak tische
realistische gevechtstoepassing en niet op sport
en uiterlijke sierlijkheid. In Nederland is een
‘sportvorm’ van pukulan bekend geworden
als kempo. Kempo is als sport meer gericht op
wedstrijden en stijl. Wie wil kennismaken met
puklan kan een gratis proefles meedoen. De
training is iedere woensdagavond van 19.00 tot
21.00 uur in gymzaal Noord-A aan de Willem
de Zwijgersingel 116 in Gouda. Bel voor meer
informatie (06) 143 53 461.
Successen AV Gouda
Drie atleten van AV Gouda vielen afgelopen
weekend in de prijzen op verschillende locaties.
Atleet Said Kanfaoui eindigde bij de Masters
40+ als eerste bij de tien kilometer van Parnas-
sialaan van Meerdervoortloop in Den Haag. Bij
veel regen en wind en op een zwaar parcours
over vier kilometer strand en zes kilometer
weg, noteerde Kanfaoui een tijd van 40.14. Bij
de 55+ in Wageningen/Rhenen Bergrace by
Night wist atleet Rob Boer een eerste plek te
bemachtigen. Rob Boer liep de 7,6 kilometer in
een tijd van 32.23. Tot slot was het atleet Anne
van Dijk die de Slingerlandschild in de wacht
sleepte. Ze ontving voor de prestaties in 2013
in Turijn; vier WK medailles bij de Masters
60+. Eerder kregen Ronland van Zuilen Pim
Jehee, Tim Dekker, Laura Molenaar en Pascal
van Norden deze prijs uitgereikt.
Inloopochtend borstkanker
Borstkanker Vereniging Nederland organi-
seert elke tweede donderdag van de maand
een inloopochtend. De volgende is donder-
dag 14 november van 10.00 tot 12.00 uur in
het Groene Hart Ziekenhuis, locatie Jozef
(ingang Jan van Beaumontstraat) in Gouda.
Tijdens deze inloopochtend kunnen borst-
kankerpatiënten terecht met vragen vóór en
na de behandeling. Leden van de Borstkanker
Vereniging Nederland, die uit ervaring weten
wat het betekent borstkanker te hebben, gaan
ComfortSchoenen
Thuis passen!
www.fincomfortschoenen.nl
06 - 49 08 48 20
Maak nu een afspraak!
Wij komen graag.
Wcrkshcp:
"HcrendcI dccr geIuid"
Infcrmatie en aanmeIden:
010 - 4209371 | www.asmarakIank.nI
zaterdag 7 december - De ßerk Ccuda
MeI prakIIsche IIps l oeIenIngen hoe je meer
rusI krIjgI In je hooId en beIer leerI omgaan
meI overgevoelIgheId voor geluId.
Word je bIj wIjze van spreken gek van sIemmen,
auIogeraas en zoemgeluIden?
Orthopedie GHZ biedt
sportbehandelingen
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Kom proc·cn ·an dc ongcdwongcn síccr.
Elk wcckcnd Golíouilci. Vaanzinnigc koriingcn op Golílcsscn
SIuisdijk ia - Gouda · T: cise as so ss · www.golfbaan-ijsselweide.nl
met bezoekers in gesprek. Bel voor informatie
met Hilda de Haan, telefoon (0182) 551 829
(‘s avonds).
Fundis directeur Guido Blom en Marco Ouwe-
hand, oprichter van Martha Flora tekenden
dinsdag 29 oktober de papieren waarmee de
joint venture tussen beide partijen be zegeld
werd. Deze joint venture houdt in dat Martha
Flora en Fundis ieder vijftig procent van de
aandelen in handen hebben van Martha Flora
Gouda BV. Verder zijn er afspraken gemaakt
over het delen van kennis op het gebied van
dementie. De kennis die Martha Flora heeft
opgedaan, mag gebruikt worden in de zorg
voor bewoners in de woonlocaties van Vier-
stroom.
Met de ondertekening van de joint venture is
de komst van de Goudse vestiging van Martha
Flora een feit. Februari 2014 opent de locatie
haar deuren aan de Ronsseweg 5 in Gouda
nabij Het Groene Hart Ziekenhuis. De oprich-
ters lichten toe: “Bij Martha Flora wonen
mensen met dementie voor wie thuis wonen
niet meer gaat. Alles wordt in het werk gesteld
om de bewoner het leven dat hij gewend is te
laten voortzetten. Hierbij staat het welbevinden
van de bewoner op de eerste plaats en hoort
familie er helemaal bij. Er zijn 24 apparte-
menten voor mensen met dementie. Sommige
appartementen kunnen bewoond worden door
twee personen, bijvoorbeeld echtparen. Ook
bijzonder is de Meander, een serie aaneenge-
schakelde ruimten met ieder een eigen sfeer
en prikkelaanbod. In de Meander kunnen be-
woners gebruik maken van een bibliotheek,
huiskamer, eetkeuken, tuinkamer, atelier en
tuin. Een Meander is gekoppeld aan twaalf
appartementen. De Goudse vestiging biedt
dadelijk werk aan zo’n veertig medewerkers.
28
ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
BOUWSTEENTJES
Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling.
Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in 4 smaken: bosvruchten, chocolade, banaan en
aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje; vergelijkbaar met een Petit
Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag
regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote porties.
Eiwitrijk
De Bouwsteentjes zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten.
Ondanks het kleine gebakje bevat ieder portie al 8 gram eiwit.
In diepvries en koelkast
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak.
Eenmaal ontdooid, kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
Bouwsteentjes
Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een
uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het
herstel. Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral
echte traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.
Waarom hoogwaardige eiwitten
in de Bouwsteentjes?
• Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling.
• Eiwitten leveren energie en bouwstoffen voor behoud van spieren
• Eiwitten zijn belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel
en bloedvaten.
• Eiwitten zijn belangrijk voor herstel, bijvoorbeeld voor wondgenezing.
• Eiwitten zijn belangrijk voor afweer tegen infecties.
• Eiwitten dragen bij tot de vorming van gezonde botten.
• Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed.
• Eiwitten zijn bouwstoffen van hormonen.
• Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer eiwitten nodig.
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst.
Door ziekte, ouderdom of gebrek aan
eetlust kan de weegschaal steeds
een beetje minder aanwijzen. Bij dit
onbedoelde gewichtsverlies wordt ook
veel spierweefsel afgebroken. Dat kan
leiden tot minder kracht, vermoeidheid
en een verminderde weerstand. Extra
eiwitrijke voeding kan dit proces
tegengaan.
Wat meer eten, en ook wat vaker
tussendoortjes die extra energie en
eiwit leveren. Dat dit ook lekkere
tussendoortjes kunnen zijn, bewijst
het Bouwsteentje. De Bouwsteentjes
hebben de vorm en smaak van een
gebakje en zijn verkrijgbaar in vier
verschillende smaken.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
verkrijgbaar bij
ook
verkrijgbaar bij
29
FAMILIE / UITGAAN
In Museum Gouda wordt op zaterdag
16 november een rondleiding georganiseerd
in de tentoonstelling ‘Henri Fantin-Latour,
Dromen op doek’. Het thema van deze rond-
leiding is ‘De bloemen van Fantin-Latour’.

In de tentoonstelling zijn vijftien bloem-
stillevens van Fantin-Latour te zien. Het accent
ligt op Fantins ‘fluwelen touch’, zijn tedere
weergave van de kwetsbare bloemen. Rozen,
anjelieren, viooltjes, margrieten, seringen en
gladiolen, waarschijnlijk allemaal geplukt in
zijn eigen tuin en vervolgens geschilderd in
zijn atelier. De rondleiding start om 11.30 uur
in de hal van het museumcafé en duurt een uur.
Deelname kost dertien euro, met korting zes
euro (inclusief entree van het museum en toe-
slag voor de tentoonstelling). Aanmelden kan
via rondleidingen@museumgouda.nl. Thema-wijnproeverijen in het
Museumhavencafé
Vinologe Els Groot geeft op vrijdag 15 novem-
ber van 20.30 tot 22.30 uur een wijnproeve-
rij met als thema Rhône /Provence in het
Museumhavencafé.
Els Groot wil in het komende winterseizoen
regelmatig wijnproeverijen houden, met een
zonnige sfeer, mediterrane hapjes en zuide-
lijke, warmbloedige wijnen. Iedere maand zal
een andere wijnstreek worden besproken en
zullen andere wijnen worden geproefd. Op
15 november kunnen de deelnemers zes wijnen
proeven van de Rhônevallei, namelijk Gigon-
das, Vacqueyras, Beaumes de Venise en andere
cru’s of Villages. Bij elke wijn laat Groot foto’s
zien van het wijngebied, het wijnbedrijf of de
wijnboer zelf. Zij organiseert sinds 1999 wijn-
wandelreizen, waardoor zij de gebieden goed
heeft leren kennen. Groot koopt de wijnen ter
plekke. Haar voorkeur gaat uit naar natuurlijke
wijnen. De wijnproeverijen worden gehouden
in het Museumhavencafé, het voormalig Schip-
perswachtlokaal uit 1912. Dit monumentje ligt
bij de Mallegatsluis en geeft uitzicht op de
haven met zijn historische schepen. De kos-
ten voor deelname aan de proeverij bedraagt
25 euro per persoon. Aanmelden kan via
info@elsgrootwijnworkshops.nl. Kijk voor
meer informatie op www.elsgrootwijnwork-
shops.nl/wijnproeven-aan-de-haven/
Viooltjes en margrietjes (foto Kröller Müller Museum Arnhem).
10 jaar Balinea
Een synthetisch dekbed dat donszacht en heerlijk volumineus aanvoelt
door een speciale vulling van 100% polyester hollowfiber. De tijk is
van satijn en het dekbed is wasbaar op 60°C. Het dekbed bestaat uit
twee delen: een zomer- en een herfstdeel. Samen vormen de delen uw
dekbed voor de winter.
Balinea bad en bed, Korte Tiendeweg 24a Gouda
aanbieding Vandyck duo dekbedden
140x200 van ! 169,95 voor: ! 129,-
200x200 van ! 259,95 voor: ! 195.-
240x220 van ! 319,95 voor: ! 239.-
ook verkrijgbaar lengte 220 cm
‘De bloemen van
Fantin-Latour’
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Keuzemenu wildseizoen bij
restaurant de Mallemolen
Restaurant de Mallemolen introduceert het
MallemolenMenu.
“Dit is een zorgvuldig samengesteld keuze-
menu bestaande uit drie voorgerechten, drie
hoofdgerechten en drie nagerechten. Tijdens
de speciale seizoenen zoals nu het wildseizoen,
staan er vier voor- en vier hoofdgerechten op
de kaart. We zetten het menu voor 27,50 euro
scherp in de markt. Zo wordt het voor ieder-
een interessant om bij de Mallemolen te komen
eten”, laten Peter en Marga Ponsioen weten. Zij
zijn eigenaren van het restaurant sinds 1997.
Peter Ponsioen is chef-kok en Marga is gast-
vrouw in het restaurant. “Wij luisteren naar
wat de gasten willen en luisteren ook naar de
tijdsgeest. De restaurantbezoeker anno 2013
komt niet standaard één keer in de maand eten,
maar doet dat wanneer de kaart uitnodigend is,
als er een leuke aanbieding is of voor specia-
le seizoensproducten.” We willen ons restau-
rant goed op de kaart zetten”, vervolgt Marga.
“Ondertussen hebben we met de Mallemolen
social media omarmd om te delen wat er in
ons bedrijf speelt en wat ons drijft. We zijn te
vinden op Facebook, op Twitter en via onze
eigen website.” De Mallemolen is geopend van
woensdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur.
Het nieuwe MallemolenMenu is te vinden op
de website www.restaurantdemallemolen.nl.
Groene Hart Taxi
Het taxi bedrijf uit de
Goudse Regio staat voor u klaar!
Telefoon: 0182 - 522 440
Mobiel: 06 - 24 67 08 81
www.groeneharttaxi.nl
info@groeneharttaxi.nl
Met GHT gaat u mee, tot ziens!
Go
V
a
s
te

la
g
e
p
r
ijs

S
c
h
ip
h
o
l T
a
x
i
K
ijk
o
p
o
n
z
e

w
e
b
s
ite
Restaurant De Mallemolen.
Deze week ging bij de Go Stores op bedrijven-
terrein de Goudse Poort de lunchroom Go In
open. De zaak wordt gerund door het echt-
paar Eddy en Tamara van Ewijk, samen met
twee full timers en vijf oproepkrachten.
Go In zit midden op het Elburgplein en heeft
binnen 68 zitplaatsen. Volgend jaar in de zomer
heeft de zaak ook een groot buitenterras. In
de lunchroom kunnen de winkelende gasten
terecht voor een kopje koffie met een appelpunt.
Voor de lunch en voor tussendoortjes heeft de
menukaart een grote keuze aan gerechten zoals
een gehaktbal, een broodje kroket, hete kip en
speciaal boerenbrood met onder andere warm
vlees. “En wij serveren onze eigen specialiteit:
een broodje Go In, dat belegd wordt met huis-
gerookte ribeye met truffelmayonaise”, aldus
Tamara van Ewijk. Ook traditionele gerechten
als een tosti, een uitsmijter en een kindermenu
staan op de kaart. Voor de kinderen is er een
hoek met speelgoed en een groot krijtbord om
te tekenen en te kleuren. De lunchroom is van
maandag tot en met zaterdag open vanaf 10.00
uur en op zondag vanaf 12.00 uur. Lunchroom
Go In, Elburgplein 21, 2803 PX Gouda, tele-
foon (0182) 522 611.
Lunchroom Go In geopend
OPENINGSAANBIEDING:
Tegen inlevering van deze bon krijgt u de 2e kop koffie gratis.
Elburgplein 21 • 2803 PX Gouda • T: 0182 - 522 611 • www.go-in.nu • Go Stores, Goudse Poort
De Woerdense fotograaf Peter Logcher -
vroeger redacteur van Rijn en Gouwe - won
de eerste prijs van de fotowedstrijd over leeg-
stand in het Groene Hart, met een foto van
een verlaten auto, een kapotte benzinepomp
en een vervallen bedrijfsterrein in de Alblas-
serwaard.
De tweede prijs was voor Henk Langerak, die
de transformatie van de Alphense snoep fabriek
De Baronie in een appartementengebouw
vastlegde. Petrie Coomans kreeg de derde
prijs voor haar foto van een vervallen hotel,
het Wapen van Benschop in Polsbroekerdam.
Hoofdredactrice Danielle Verweij van Groene
Hart Leven maakte de uitslag tijdens de Groene
Hart Conferentie bekend en wees daarbij op de
hoge kwaliteit van de meer dan honderd inzen-
dingen.
Peter Logcher wint fotowedstrijd
leegstand Groene Hart
Vervallen bedrijventerrein in de Alblasserwaard
(foto Peter Logcher).
Vinologe Els Groot
30 ADVERTENTIE
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
en zilver
Het is nu tijd om uw
goud te verzilveren!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs €550,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs €35,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
31
THEATER & FILM
Margôt Ros, Paul Groot, Wiske Sterringa en
Bodil de la Parra zijn de uitdaging aangegaan:
sketches schrijven over damesdingen.
Hilarische, pijnlijke, ontroerende en mooie
dingen waar nagenoeg elke vrouw mee te maken
krijgt. Mannen, minnaars, carrière, kinderen,
de overgang, schoonmoeders en de inhoud van
een damestas. Powervrouwen als Lieneke le
Roux (Zadelpijn en ander damesleed, Calendar
Girls), Cystine Carreon (Gooische Vrouwen,
Miss Saigon en Fame), Peggy Vrijens (Haantjes,
Julia’s Tango), Mylène d’Anjou (Mamma
Mia!, Hufterproof), Jip Smit (Hij Gelooft
in Mij) en Corien van der Zwaag spelen alle
sketches en zingen de liedjes aan elkaar tot
een eigentijdse revue. Onvoorspelbaar en toch
herkenbaar, vaak met een bulderende lach als
resultaat. De voorstelling is op dinsdag 12 en
woensdag 13 november te zien in de Goudse
Schouwburg. De première van de voorstelling
vindt plaats op woensdag 13 november.
De film ‘Still mine’ gaat over een hoogbejaard
echtpaar dat te maken krijgt met ouderdoms-
gebreken.
Craig Morrison (James Cromwell), een
89-jarige inwoner uit New Brunswick, heeft
het plan opgevat om op zijn landgoed een
nieuw huis te bouwen. Hij heeft er een goede
reden voor. Zelf is hij nog heel fit, vindt hij,
maar bij zijn vrouw Irene (Geneviève Bujold)
gaan de jaren echt tellen. Ook haar geheugen
laat Irene steeds vaker in de steek. Hun huidige
huis is oud en verre van comfortabel, zo vinden
ook hun zes kinderen. Waarom zo’n beschei-
den levensstijl als het niet nodig is? Verkoop
een paar hectare en ga naar een mooi tehuis
of laat een woning bouwen. Maar de kinderen
vinden geen gehoor bij de eigenzinnige Craig.
Die gaat zelf aan de slag en bouwt volgens
dezelfde methodes als zijn vader, een scheeps-
bouwer. Tot er aan de rem wordt getrokken.
Een overijverige inspecteur wil eerst allerlei
vergunningen en bouwtekeningen zien. Ook
de materialen en bouwwijze worden niet goed-
gekeurd. Intussen wordt Irene sneller ziek en
doordat de bouw regelmatig stilligt vanwege al
dat bureaucratische gedoe, zal Craig zich nog
moeten haasten om het huis af te maken. De
film is te zien in Filmhuis Gouda.
De voorstelling gaat over alle dingen waar nagenoeg iedere vrouw mee te maken krijgt
(foto paulposse @hardromance.com).
Een hoogbejaard stel krijgt te maken met
ouderdomskwalen.
Gevecht tegen tijd en bureaucratie
Zaterdag
9 november
Aanvang:
20.00 uur
Bellydance
Evolution
WWW.GOUDA.FM
Elke donderdag om 17.15 uur
geeft VVV Gouda enkele tips
over activiteiten in Gouda.
‘Een revue van nu’
Uitladder
Vrijdag 8 november
Gouda, Concert Ars Musica in Sint-Jans-
kerk. Aanvang 20.30 uur. Kaarten te koop
bij boekhandels Verkaaik en Smit. Zie
www.stichtingarsmusica.nl.
Gouda, Bands Encorion en Conorach in Studio-
Gonz. Zie www.studiogonz.nl.
Zaterdag 9 november
Gouda, ‘Warm Welkom’ Stadsbibliotheek.
Van 15.00 tot 18.00 uur, Klein Amerika 20. Zie
www.bibliotheekgouda.nl.
Gouda, Guess our Name, The Hearted en The
College Sluts in StudioGonz.
Zie www.studiogonz.nl.
Zondag 10 november
Gouda, Lezing Frans van Straaten bij Galerie
Honingen, aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
aanmelden via honingen@honingen.com.
Woensdag 13 november
Bodegraven, Wintermarkt in wooncomplex
Rijngaarde, van 10.00 tot 15.00 uur.
Vrijdag 15 november
Bodegraven, Gerda Havertong in Evertshuis.
Aanvang 20.30 uur, kaarten elf euro. Tijde-
lijke locatie is Willem de Zwijgerstraat 9. Zie
www.evertshuis.nl.
Gouda, Zing vanuit je hart, in de Veste (Rid-
der van Catsweg 300 in Gouda). Aanvang 20.00
uur. Zie www.zingvauitjehart.nl.
Zaterdag 16 november
Gouda, Architectuurfilmfestival in Filmhuis
Gouda. Zie www.filmhuisgouda.nl voor de
films en aanvangstijden.
Zondag 17 november
Gouda, Architectuurfilmfestival in Filmhuis
Gouda. Zie www.filmhuisgouda.nl voor de
films en aanvangstijden.
Exposities
Gouda, Expositie Peter Dumas, Gabriël
Gressie, Frans van Straaten en Ruud Verkerk
bij Galerie Honingen. Te zien tot en met
24 november.
Gouda, Expositie Het GouwePalet in Agnieten-
kapel. Geopend op donderdag 7 novem-
ber vanaf 19.00 uur (met om 20.00 uur de
feestelijke opening), vrijdag 8 en zaterdag
9 november van 10.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis..
Gouda, De Maand van de Grafiek bij de
Firma van Drie (Achter de Kerk 13), Hans
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Vrijdag 8 november
Grote zaal, 20.00 uur: Chris Hinze met ‘Sun
Wind Rain Water & Corn’ (muziek).
Zaterdag 9 november
Grote zaal, 20.00 uur: Spirit of the Oriënt met
‘Bellydance Evolution’ (show).
Maandag 11 november
Grote zaal, 20.00 uur: Vijftig tinten... De paro-
die (muziektheater).
Dinsdag 12 november
Grote zaal, 20.00 uur: Powervrouwen - Een
revue van nu, van de makers van Zadelpijn en
ander damesleed (show).
Kleine zaal, 20.30 uur: Peter Beets met ‘The
Blues goes Latin’ (theaterconcert).
Woensdag 13 november (première)
Grote zaal, 20.00 uur: Powervrouwen - Een
revue van nu, van de makers van Zadelpijn en
ander damesleed (show).
Kleine zaal, 20.30 uur: Droog Brood met ‘Top-
pers in de Mist’ (cabaret).
Vrijdag 8 november
15.30 uur: Still mine
19.00 uur: Meisje met de negen pruiken
21.45 uur: Camille Claudel 1915
Zaterdag 9 november
19.00 uur: Still mine
21.45 uur: Meisje met de negen pruiken
Zondag 10 november
11.00 uur: Camille Claudel 1915
16.00 uur: De nieuwe wildernis
20.30 uur: Meisje met de negen pruiken
Maandag 11 november
20.30 uur: Camille Claudel 1915
Dinsdag 12 november
14.00 uur: Stories we tell
20.30 uur: Meisje met de negen pruiken
Woensdag 13 november
15.30 uur: De nieuwe wildernis
20.30 uur: Camille Claudel 1915
Donderdag 14 november
20.30 uur: Stories we tell
Vrijdag 15 november
15.30 uur: Camille Claudel 1915
19.00 uur: Stories we tell
21.45 uur: Night train to Lisbon
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 7 t/m woensdag 13 november
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
woensdag 20 november 18.45 (prijs € 15,00)
HUNGER GAMES MARATHON (deel 1 & 2)
Première Hunger Games 2 kan appart bezocht worden.
Aanvang 21.30 (prijs € 8,50)
15.00 - Het Diner
15.15 - De Nieuwe Wildernis
15.15 - TURBO (incl. 3D toeslag)
DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE PIETENSCHOOL
TURBO
SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS
za en zo 15.15, wo 15.45, 5e week
za en zo 13.15, wo 13.45, 6e week
vr 15.15, za en zo 13.00, wo 15.30, 5e week
DE NIEUWE WILDERNIS
HET DINER
THOR: THE DARK WORLD
HOE DUUR WAS DE SUIKER
ABOUT TIME
vr en za 18.45, ma 20.00, 7e week
vr en za 21.30, 2e week
dagelijks (beh. vr en za) 20.00, vr en za 18.45
vr 15.15, za en zo ook 15.45, wo ook 16.00
7e week
dagelijks (behalve vr en za) 20.15, vr en za 19.00
en 21.30, vr ook 15.00, za en zo ook 15.30, wo ook
13.30, Nederlandse première
dagelijks (beh. vr, za en ma) 20.00, vr en za 21.30
2e week
woensdag 11 december 19.30
Het gevaarlijke van overspel!
LADIESNIGHT: SOOF
Met o.a. Lies Visschedijk en Fedja van Huêt
Walt Disney’s PLANES
za en zo 13.15, wo 13.45, 5e week
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
VRIJDAG 8 nov VOORDEEL MATINEE € 6,00
Donderdag 14 november
Grote zaal, 20.00 uur: Micha Wertheim met
‘Voor Je Het Weet’ (cabaret).
Kleine zaal, 19.30 uur: Jeugdtheaterhuis Zuid-
Holland met ‘LOVE!’ (familie).
Vrijdag 15 november
Grote zaal, 20.00 uur: The Five Great Guitars
met ‘African Samba’ (muziek).
den Hollander Prints (Lage Gouwe 24) en bij
Galerie Lange Dwars (Lange Dwarsstraat 19).
De expositie bij De Firma van Drie loopt tot
en met 26 oktober en de twee andere exposities
tot en met 16 november.
Gouda, StreetViewArt van Herre Methorst
in Music Art Centre Gouda Studio’s aan de
Oosthaven 12. Te zien tot 14 november, zie
www.goudastudios.nl.
Gouda, Tentoonstelling ‘Vergeven en ver-
zoenen’ in Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turf-
singel 30. Samenwerking van Verzetsmuseum
en Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Te
zien tot en met 28 december.
Gouda, Expositie Nieuw ‘bloed’ bij Galerie
Montulet aan de Hoge Gouwe 115. Zie
www.galeriemontulet.nl.
Gouda, Fototentoonstelling van Nanda
Pieksma in RUIMTE aan Lage Gouwe 40.
Te zien in de maand november, elke zaterdag
open van 11.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Expositie schilderes Minke Buikema
in RUIMTE aan Lage Gouwe 40. Te zien in de
maand november, elke zaterdag open van 11.00
tot 17.00 uur.
Gouda, Tentoonstelling Henri Fantin-Latour in
Museum Gouda, te zien van 26 oktober tot en
met 30 maart 2014. www.museumgouda.nl.
32
Nummer 45, 7 november 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop · aankoop · verhuur · taxaties
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupree.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupree.nl
TAXATIE NODIG?
Voor de financiering van de aan-
koop van een woning of het over-
sluiten van uw hypotheek heeft u
een professioneel taxatierapport
nodig. Zowel u als uw geldver-
strekker moeten op de inhoud
van een taxatierapport kunnen
voortbouwen.
Welke waarde voor u ook van be-
lang is, Dupree Makelaars verricht
een doelgerichte taxatie en brengt
een helder en volledig rapport uit.
Graag overleggen wij vooraf met u
over de mogelijkheden.
Beemdweide 34
Vraagprijs: € 595.000,- k.k.
Luxe, geschakelde 4 kamer hoekwoning met ri-
ante slaapkamer en luxe badkamer op de begane
grond. Deze woning welke in 2010 is gebouwd is
perfect afgewerkt en voorzien van alle luxe en com-
fort. De ruime kavel is gelegen aan het water (aan-
legsteiger aanwezig) met vaarverbinding naar de
Reeuwijkse plassen. Alle voorzieningen zijn in de
directe omgeving gesitueerd. De woning heeft
een gebruiksoppervlakte wonen van ca. 160m2.
Inhoud: 490m3. Perceelopp: 497m2.
GOUDA
Platteweg 51
Vraagprijs: € 1.195.000,- k.k.
Op een prachtige locatie, gelegen direct aan de
Elfhoevenplas te Reeuwijk staat op een ruime kavel
deze prachtige VILLA ‘De Stolp’. Deze bijzondere villa
is in 1979 gebouwd en heeft als blikvanger aan de
voorzijde van de woning het ronde trappenhuis en de
prachtige rietenkap. Rondom de woning ligt een fraai
aangelegde tuin met aan de achterzijde voldoende
ruimte om uw sloep af te meren. Een prachtige en
unieke villa op één van de fraaiste locaties van Reeuwijk.
Gebruiksopp. wonen van ca. 225m2. Inhoud: 650m3.
Perceelopp. ca. 1.983m2.
Zuidkade 49
Vraagprijs: € 325.000,- v.o.n.
Nabij het centrum gelegen fraaie semi-vrijstaande
woning met tuin, dakterras en eigen water. De woning
maakte deel uit van een kleinschalig nieuwbouwproject,
gelegen aan de Zuidkade. De benodigde voorzieningen
zoals openbaar vervoer, winkels en uitvalswegen zijn
in de directe omgeving te vinden. Via de brug bereikt
men de “eigen” oprit welke toegang biedt aan het
rustige, redelijk verkeersluwe woongebied. De woning
heeft een gebruiksoppervlakte wonen van ca. 150m².
Inhoud: 450m3. Perceelopp: 286m2
BOSKOOP
Lage Gouwe 194-196
Vraagprijs: € 569.000,- k.k.
Fraai, dubbel, zeer ruim grachtenpand met 14 meter
diepe achtertuin gelegen aan de Lage Gouwe, in het
hart van het centrum van Gouda. De woning heeft 5
slaapkamers, een ruime badkamer en een lichte en
ruime woonkamer. Dit gemeentelijke monument is
goed onderhouden en heeft een unieke indeling. De
woning ligt op loopafstand van alle gemakken die
het centrum van Gouda biedt. De woning heeft een
gebruiksoppervlakte wonen van ca. 286m2 en een
inhoud van 850m3.
GOUDA REEUWIJK
Hugo de Vriesstraat 10
Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
In een rustige en kindvriendelijke wijk ligt deze
uitgebouwde 4 kamer hoekwoning met mogelijkheid
tot het bijkopen van één of twee garageboxen. De
woning beschikt over een fraai aangelegde en goed
onderhouden tuin op het westen. Op de uitbouw van
de woning is tevens een dakterras gesitueerd. De
woning is centraal gelegen ten opzichte van winkels,
scholen en ligt op loopafstand van recreatiegebied “Het
Gouwebos”. De woning heeft een gebruiksoppervlakte
wonen van 124m2.
BOSKOOP
De Beugel 2
Vraagprijs: € 569.000,- k.k.
Deze vrijstaande villa ligt in een leuke wijk met 12 villa’s,
aan de rand van een prachtig natuurgebied. Deze
verrassende woning biedt u vele extra’s zoals een
uitgebouwde woonkamer, veel privacy in de zonnige
achtertuin (met 2 terrassen op het zuid-westen),
een ligplaats in de nabij gelegen haven welke een
vaarverbinding naar de Reeuwijkse plassen heeft. De
woning is gebouwd op 390m2 eigen grond en heeft
een woonoppervlakte van 166m2.
REEUWIJK
Vondelstraat 51
Vraagprijs: € 139.500,- k.k.
In gezellige straat ligt deze goed onderhouden 3-kamer
tussenwoning met uitbouw, dakopbouw en 8 meter
diepe achtertuin op het zuid westen voorzien van een
vrijstaande houten berging en een achterom. De ruime
woonkamer is voorzien van een massief eiken vloer. Op
de eerste verdieping is er toegang tot het dakterras van
8m2. De woning is gebouwd op 70m2 eigen grond,
heeft een gebruikoppervlakte wonen van ca. 72m² en
een inhoud van 225m3.
GOUDA
Molenmeesterslag 1
Vraagprijs: € 215.000,- k.k.
In een gewilde en kindvriendelijke woonwijk gelegen 6
kamer eengezinswoning met vrije ligging aan het water
aan de achterzijde (westen) en parkeerplek met berging
op eigen terrein aan de voorzijde.
Deze goed onderhouden en ruime hoekwoning is
centraal gelegen in de wijk, alle voorzieningen bevinden
zich in de nabije omgeving. De woning is gebouwd op
166m² eigen grond, heeft een gebruiksoppervlakte
wonen van ca. 130m² en een inhoud van ca. 360m³.
GOUDA
Madrigaalhof 2
Vraagprijs: € 549.000,- k.k.
Deze fraai vrijstaande woning is gelegen in een rustige
straat en direct aan het water en aan de Voorwillen-
seweg. De woning beschikt over een ruime garage,
serre, veranda en 4 slaapkamers en twee badkamers.
Eén slaapkamer en badkamer bevinden zich op de
begane grond. De tuin rondom de woning is fraai aan-
gelegd. De woning is gelegen op loopafstand van het
NS-Station (Goverwelle) alsmede winkels, scholen en
recreatiegebieden. De woning heeft een gebruiksop-
pervlakte wonen van ca. 160m2.
GOUDA
Westhaven 56
Vraagprijs: € 449.000,- k.k.
‘Het Vergulde Calff’ is een rijksmonument met prachtige
klokgevel en originele raampartijen met ornamenten. Het
grachtenpand is in 2011-2012 volledig verbouwd, met
kwalitatief hoogwaardige producten en met oog voor
detail. De eeuwenoude elementen zijn weer in het zicht
gebracht en alle leidingen en hedendaagse voorzieningen
zijn in de muren weggewerkt. Het gehele huis is met het
nieuwe stuc- en schilderwerk tot in de puntjes verzorgd
en het heeft een frisse uitstraling.
Kortom: zeer luxe en goede afwerking; verhuizen zonder
iets te hoeven doen.
GOUDA
DUPREE ALS UW
AANKOOPMAKELAAR:
- Behartigt de belangen van
u als koper
- Adviseert u over de reële
waarde van een woning en kan
u bescherming bieden tegen
verborgen gebreken
- Is uw adviseur bij onder
andere bezichtigingen
en de notaris
- Onderhandelt voor u om
een zo laag mogelijke prijs
te betalen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful