NOILE MEDIA ŞI FOCALIZAREA RELAŢIILOR PUBLICE New Media and the Focusing of Public Relations Lector univ. dr.

Marius PAŞCAN Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş

Abstract: Blogs and podcasts are some of the most recent and influent communication instruments used by professionals in the public relations and marketing domains, in order to reach the audience and influene the clients. By means of the Internet we reached a real cyberworld, configuring second or virtual realities. The new media is an umbrella-term, that covers diverse technologies like blogs, podcasts, videogames, virtual worlds, wiki-enciclopedias and any type of mobile device, interactive television or even sites and emails that encourage the formation of virtual communities and social networks. The public relations are facing new commucational challenges due to the diversification of the technical means and of technology in the public communication field and due to the abundance of informational channels and means of multiplication of the specific messages. In this context, the specialist in the public relations need to adapt to the new channels of public interest communication. Keywords: new media, public relations, internet, blog, podcast În noul context comunicaţional global, domeniul de manifestare al relaţiilor publice se confruntă din plin cu noua „ordine mondialăŗ. Evident, cunoscând o schimbare de paradigmă comunicaţională, relaţiile publice se manifestă firesc într-un nou context comunicaţional. Chiar conceptul de relaţii publice în plan naţional este înlocuit de la sine de o nouă realitate. Evoluţia rapidă a tehnologiei comunicaţiilor şi a informaţiei are meritul de a transforma mapamondul întrun „sat globalŗ1 sau într-o societate informaţională. Acum relaţiile publice naţionale sunt într-o mare măsură relaţii publice internaţionale, simbioza acestora răspunzând noilor imperative legate de cadrul european, chiar mondial, al intereselor comune economice, sociale, politice dar şi vitezei de propagare a informaţiilor din spaţiul public. Modificările actuale, susţin specialiştii din domeniul comunicării, sunt revoluţii în atitudinea publicului. Relaţiile Publice, ca disciplină ce se ocupă implicit de atitudinile publice, câştigă indiscutabil o atenţie internaţională. Ca urmare a revoluţiei tehnologice produsă în comunicare, constatăm constant o abundenţă informaţională şi mediatică la care s-a ajuns în urma creşterii rapide a productivităţii prin miniaturizare şi computerizare. ,,Costul de producţie şi de transmitere a informaţiei s-a
1

Marshall McLuhan, Mass-media sau mediul invizibil, Bucureşti, Editura Nemira, 1997, pag. 107.

817

importantă. 818 . Alina Bârgăoanu Ŕ Mass-media şi societatea. favorizează un spor veritabil de cunoaştere sau. Comunicare. semnificativă. oricum. atât în ipostaza de emiţător. conducând la o creştere exponenţială a ofertei din partea anumitor media sau tipuri de comunicare. traducere de Radu Gârmacea. traducere de Alina Bârgăoanu şi Paul Dobrescu. mai ales în ce priveşte domeniul audio-vizualului şi al telecomunicaţiilorŗ2. Bucureşti. 4 Paul Dobrescu.. cel dintre capacitatea din ce în ce mai mare a societăţii de a produce informaţii şi capacitatea individului de a consuma.Ceea ce a dat naştere unei oferte supradimensionate. Omni-prezenţa tehnologiei Ŕ susţine Lucien Sfez . în care datele exterioare sunt mai mult autofabricate.nu realizăm altceva decât maşini pentru produs comunicareŗ 5. . . ed. . inter-umane). de evaluări pe care o prilejuieşte tehnica facilitează cu adevărat o comunicare reală. 101. Termenul ca atare ne previne să nu îmbrăţişăm o abordare exclusiv optimistă asu pra avalanşei de informaţii. 170.hrăneşte impresia că astăzi cunoaştem mai mult. cunoaşte un proces de disoluţie. unei poveri informaţionale. Ne întrebăm. aceeaşi. în linii mari. În lucrarea . În miezul paradoxului abundenţei se află un decalaj. 3 Idem. cât şi de receptor.cleiŗ ne leagă de televizor (sau de maşina de comunicat .ro. Bucureşti. este o invitaţie la un tip de examinare mai pronunţat critică şi. 2001. 2002. interpusă între noi şi realitatea primară.. uneori generând ineficienţă la nivel organizaţional şi personalŗ3. Un adevărat . slăbindu-ne.realitate secundăŗ. ediţia a doua revăzută şi adăugită. Drept consecinţă. ed.. Steven Windahl Ŕ Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. în care se pierde orice referenţialitate iar într-un asemenea context. p. subiectul.prăbuşit.Ceea ce specialiştii au numit paradoxul abundenţei reprezintă o expresie sintetică a altor paradoxuri.ro. că ne aflăm în contact cu fiecare problemă fierbinte. 2 Denis McQuail.. tensiuni şi relaţii greu de explicat pe care le conţine explozia informaţională din zilele noastre. această abundenţă în producerea de informaţii a depăşit capacitatea umană de a o recepta şi procesa. de fapt legăturile de comunicare cu ceilalţi (intime.ro. 2003. de date. În realitate.. p.de la telefon. Raluca Popescu şi Sorin Gherguţ. că dispunem de un sistem închegat şi operativ de cunoaştere. Bucureşti. Iar noul stadiu de evoluţie şi de autoorganizare a tehnicii corespunde cu ceea ce literatura de specialitate numeşte .. la computer). În viziunea autorului francez. Comunicare. dimpotrivă. dacă avalanşa de informaţii. ed. postfaţă de Paul Dobrescu. mai rezervatăŗ4. comunicarea de masă alcătuieşte din ce în ce mai vizibil un sistem închis. care rămâne.Mass-media şi societateaŗ. Comunicare. generează un proces de mimare a unei comunicări efective. aşadar. Paul Dobrescu şi Alina Bârgăoanu consideră că. 5 Lucien Sfez Ŕ O critică a comunicării. induce o percepţie artificială despre o realitate care nu există.

Site-urile web constituie noi vitrine ale organizaţiilor. 2010. De asemenea. 49.Fără îndoială. care oferă oportunităţi infinite comunicării? . Daniel A. chiar dacă acesta costă jumătate de milion de dolari. 6 7 Doru Pop. chiar şi relaţie. Noul context comunicaţional vine însă cu avantaje notabile şi evidente în ştiinţele comunicării şi în Relaţii Publice. este una dintre premisele fundamentale ale oricărei afaceri. e -book. o întreprindere poate reuni rapid şi în nume personal pe toţi care scriu cronici despre automobile dintr-o ţară. să fii la curent cu tot ce se întâmplă în mediul în care activezi. Relaţii publice în era informaţiilor globale. iar tendinţele acestei revoluţii sunt atât de dinamice. de tehnici şi de mass-media evoluează. informaţie. Activităţile de comunicare.. în acelaşi timp. de comunicare internă. Ed. p.51. este posibilă ţintirea precisă a interlocutorilor. Bujorean. Cluj Napoca. p. conceptele de informare.O informaţie negativă lansată pe un canal în Suedia a făcut ca spectacolul lui Celin Dion să fie boicotat la Boston.Schimbările au creat un climat în care toate organizaţiile trebuie să ex iste. 2003. se află într-un proces de revoluţie. Invers. Să fii informat. iar compania vinovată îl retrage de pe piaţă. Dar. încât nu se pot trasa cu claritate. Un profesor nesatisfăcut de randamentul unui cip face cunoscut lucrul acesta pe internet. Site-urile de discuţii şi băncile de date favorizează circulaţia informaţiilor şi activează schimburile între parteneri ce împărtăşesc aceleaşi preocupări.. 132. Pentru fiecare organizaţie înţelegerea şi adaptarea la acest climat uman sunt la fel de vitale precum este cunoaşterea condiţiilor atmosferice pentru un fermierŗ6. aceştia vor primi toţi în acelaşi timp o informaţie personalizată despre lansarea unui nou vehiculŗ7. nevoia de informaţie a publicului larg este într-o continuă creştere. noţiunile de publicuri. De acum înainte. sunt într-o continuă dezvoltare. . în special internetului. relaţii publice. de ţinte.. Dacia. Dacă le are numele adresa electronică. Ele pot fi animate de către angajaţi nemulţimiţi. îşi pot face cunoscută părerea şi îşi pot chiar manifesta reticenţa şi nemulţumirea în mod direct şi rapidŗ8. comunicare. Intranet-ul a devenit şi o unealtă modernă.O dată cu internetul. Aceştia pot participa la schimburi. Introducere în Teoria Relaţiilor Publice. informare publică. . 819 . p. O întrebare se impune de la sine: cum se vor adapta relaţiile publice noilor tehnologii. de către indivizi care fac parte din organizaţii concurente sau adversare. aceste site-uri de discuţii pot deveni un coşmar pentru organizaţie. 8 Ibidem.

ea trebuie. Dacă timpul înseamnă bani. a contactului interpersonal. . un canal media rentabil. la nivelul societăţilor cu un grad de informare ridicat sunt evidente. 109-110. posibilităţile tehnice permit postarea unor aspecte din viaţa personală cu mare 9 Bernard Dagenais. ce ajunge pe un plan secund. dar creează şi noi elemente supărătoare.linia de demarcaţie între public şi privat. care vrea de fapt altceva.Sistemul căsuţelor vocale. Şi.În timp ce organizaţia învaţă să utilizeze această nouă tehnologie. Relaţionistul trebuie deci să ţină cont de aceasta în relaţiile cu clienţii. atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de vedere al target-ului propus. Singurele reproşuri la adresa relatiilor publice pe Internet sunt probabil legate de presupusa depersonalizare în lipsa relaţiei directe. încât astăzi putem urmări în timp real. pp. Polirom 2002.. iar informaţia furnizată la timp înseamnă şi mai mulţi bani. de asemenea. Noile tehnologii aduc ameliorări în ceea ce priveşte serviciul cu clienţii. în momentul crizelor importante. a timpului necesar pentru circuitul informaţional. Nimeni nu poate ignora facilităţile evidente ale folosirii Internetului pentru promovare. Profesia de relaţionist. patru sau cinci linii. aproape simultan. la targetarea precisă a unui mesaj specific către un utilizator specializat şi de monitorizarea exactă. primul plan fiind ocupat de priorităţi ca reducerea costurilor. nimeni nu poate ignora costurile mult mai scăzute ale promovării prin Internet. comparativ cu modalităţile clasice de a construi campanii de relaţii publice.. pentru a facilita munca organizaţiei. . statistică a rezultatelor. care devine din ce în ce mai uzitată . Ed. De altfel. Internetul a accelerat viteza de circulaţie a informaţiei într-o asemenea măsură. dar şi campanii de PR în presa online. să determine utilizatorul.se preconizează ca fiind viitorul presei scrise. organizaţiile care au ştiut să-şi întreţină reţeaua cu informaţie continuă pe internet au putut menţine controlul asupra dialoguluiŗ9. cu trei. 820 . mai ales. parafrazând sintagma şi informaţia înseamnă bani. evenimentele de oriunde din lume. Tendinţele. Comunicatele de presă sunt tehnici de promovare specifice activităţii de relaţii publice.Internetul relativizează însă Ŕ în abordarea Deliei Balaban . consumatorul şi angajaţii să recurgă la ea. Relaţiile publice pe internet înseamnă site-uri prin care se promovează beneficiarul de relaţii publice. nu ţine întotdeauna seama de nevoile clientului. care par să fi descoperit prin intermediul internetului. de la emiţător la receptor.

Unii specialişti12 sunt de părere că pot să fie considerate noi media atât blogurile. aceste industrii sunt bulversate de sinergiile induse de revoluţia digitală. 821 . munca. ed. Relaţiile Publice Internaţionale în Contextul globalizării.fax. umanitatea nu a ajuns la un asemenea nivel al comunicării: prin intermediul Internetului. Alţii consideră13 că blogurile şi lumile virtuale îşi au locul mai degrabă în categoria social media. Viteza existenţială.org/2007/01/15/looking-back-looking-ahead. sistemele digitale) şi seria de fuzionări şi comasări ale unor mari companii aflate în relaţie directă sau doar tangenţială cu vastul domeniu al comunicării. vibraţia aerului sau culoare. am intrat într-o adevărată cyber-lume.co. World Wide Web-ul şi email-ul. podcasturile. Ed. care înglobează tehnologii diverse. fiecare persoană care are acces la internet şi care are anumite cunoştinţe de utilizare poate contribui la cristalizarea opiniei publiceŗ10. jocurile video. telefon portabil. curier electronic. Tritonic. Totuşi. 102-103. de exemplu.stm.ROM. Blog-urile şi podcast-urile. constituit din 0 şi 1ŗ11. computer portabil sau de buzunar. Astăzi. autostrăzile informaţiei. păşind în era mondializării. 2009. Ansamblul mijloacelor de comunicare în masă se vede zguduit din temelii de două fenomene paralele: revoluţiile tehnologice în lanţ (informatizarea galopantă a tuturor sectoarelor de activitate.bbc. p. sunetul şi imaginea. Miculescu. de neimaginat cu câţiva ani în urmă. pentru că şi ele încurajează formarea de comunităţi virtuale şi reţele 10 11 Delia Balaban Ŕ Comunicare mediatică. revoluţia digitală continuă să se extindă în diverse modalităţi. Bucureşti. sunt unele dintre cele mai recente instrumente de comunicare utilizate de profesioniştii relaţiilor publice şi de marketing pentru a-şi atinge audienţele şi clienţii. Noile media sunt un termen-umbrelă. lumile virtuale. 163. CD.uşurinţă on-line. 13 http://whatsnewmedia. enciclopediile de tip wiki. SNSPA. Totodată însă. comerţul. „Niciodată de-a lungul istoriei ei. televiziunile interactive şi chiar siteurile şi emailul. Era Internet este aşadar în plină efervescenţă. dar şi orice dispozitiv mobil. DVD. 2001. pp. evenimenţială şi informaţională ne-a determinat să ne înconjurăm cu tot mai multe şi mai sofisticate mijloace de comunicare . cuvântul. 12 http://news. Simona M. Altădată autonome. care aruncă în acelaşi malaxor. Economia. calculator. Bucureşti. vectorii comunicării nu se mai reduc la literă. Internet etc. fără nici o distincţie. arta şi cultura s-au conectat la şi în reţea.uk/2/hi/technology/6653119. Primordial a devenit biţul (binary digit). Sunt acum instrumentele de bază ale comunicării oriunde în lume Internetul-ul.

cu peste 3. pentru a o deosebi de web-ul tradiţional bazat pe site-uri statice. . . o serie de cercetători au identificat 14 două caracteristici comune majorităţii definiţiilor: . este lideră. 181-182. aplicatiile de actualizare .Wikiŗ-urile . ed.sociale. pp. 2009. Franţa.interfeţe care găzduiesc link-urile RSS şi permit vizualizarea actualizărilor. Internauţii partajează resurse şi date pe care le culeg sau le produc ei înşişi.. blogurile .. infinit de receptori.blogosferaŗ a devenit un fenomen la nivel mondial. reţeaua mondială rămâne. Reţelele de socializare.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.termeni inseraţi sub formă de legături hipertextuale pentru a servi drept indicatori într-un document. În ciuda diferenţelor. Transformarea sa derivă din convergenţa între anumite tehnologii şi utilizări inedite.utilizarea tag-uriIor pentru a semnala şi a partaja sursele.php. de blog-uri.. În ultimii ani.deţinerea unui controlul egal asupra informaţiei atât al emiţătorilor.difuzarea informaţiei către un număr. de blog-uri. cum ar fi Facebook. . între programe de editare simplificată şi dorinţa de a partaja fişiere. însă naţiunile Uniunii Europene nu sunt cu mult în urmă.anglicism tradus de obicei prin . o ţesătură de portaluri şi de site-uri care pot fi accesate prin linkuri hipertextuale. Deşi vasta majoritate a blog-urilor sunt deocamdată 14 15 http://rebuildingmedia....reţele de sociabilitateŗ. dar sunt prin excelenţă spaţii de întâlnire prin cooptare. cu atât locul unde apare într-o listă sau într-o mulţime de cuvinte este mai evident marcat). În viziunea lui Alain Joannes15...accesatŗ. cât şi al receptorilor. traducere de Ioana Manole. . înregistrează deja peste 100 de milioane de blog-uri (denumite şi Weblog-uri) şi estimează că alte 75.000 de noi blog-uri sunt create în fiecare zi. social networks . de exemplu. cu peste 25 mil.Tagŗ-urile . . în funcţie de specificul categoriilor vizate. teoretic.tipuri de bloguri colective. Alain Joannes Ŕ Comunicarea prin imagini. Este vorba despre versiunea 2. care ar putea fi numită . în moduri personalizate.corante.45 mil. Din acestea. favorizează şi partajarea.agende on-line care pot fi oricând modificate şi care semnalează orice actualizare. SUA sunt centrul blogosferei.web dinamicŗ. 822 .000 de blog-uri sunt operate de companii franceze. (Cu cât un termen este mai frecvent .folksonomiileŗ.reţele socialeŗ sau . Polirom. web site-ul de depistare a blog-urilor.0.linkuri care semnalează actualizările. de exemplu. Elementele vii care animă această structură electronică deosebit de efervescentă sunt: RSS-urile . în principal. Această convergenţă a introdus în compoziţia web -ului structuri din ce în ce mai dense. Technorati.com. 10.

Formatul şi mecanismele blog-urilor le fac foarte atractive din mai multe motive: aproape oricine poate crea un weblog cu un software open-source . Technorati publică trimestrial rapoartele State of the Blogosphere18. 18 http://www. nu există costuri virtuale de start-up.com/aboutlastnight/archives20050828. Şi în cazul atentatelor de la Londra din 2005.html. pentru a atinge un număr mare de persoane. 823 . care conţin date despre numărul de bloguri înregistrate în întreaga lume. cititorii pot posta comentariile direct pe blog. în special. dar şi pentru cele mari. Tra gedia a condus la apariţia unui spaţiu alternativ de comunicare. După cum se ştie. formatul şi scrisul sunt informale. mai ales că mass media tradiţionale nu au putut acoperi nevoile de informare de pe plan mondial. sute de persoane au publicat pe internet informaţii despre evenimente în foarte scurt timp. Una dintre sursele cele mai des citate pentru acest subiect sunt rapoartele publicate regulat de Technorati. materialele se pot actualiza şi schimba instant. pagini web etc. rolul principal l-au jucat înregistrările de pe telefoanele mobile ale pasagerilor din avioanele care au fost deturnate de terorişti.boingboingnet/2004/12/27/bloggers_in_asia_.. putând asigura unei companii o faţă prietenoasă. Ele s-au dovedit credibile şi corecte şi au fost preluate de mass media tradiţionale (de exemplu BBC News). atentatele teroriste de la Londra şi din Spania au dovedit că noile media pot deveni surse alternative de ştiri. www. acestea încep să fie din ce în ce mai mult recunoscute de către personalul de afaceri şi de relaţii publice ca o modalitate extrem de eficientă. Nimeni nu poate răspunde cu exactitate câte bloguri sunt active în prezent în lume. în elucidarea faptelor de atunci.artsjournal. Începând din octombrie 2004.sifry. permite organizaţiilor să îşi posteze punctele de vedere eliberat de procesul de editare a media tradiţionale. în general. uraganul Katrina16.shtml#102347. oferă organizaţiilor posibilitatea participării la un dialog online deja rostit în alte blog-uri. Cei mai mulţi specialişti consideră atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 drept punctul de cotitură pentru dezvoltarea noilor tehnologii. utilizarea extensivă a tehnologiilor permite agregarea imediată a informaţiilor de la sute de blog-uri.un blog este ideal pentru companiile mici. şi a blogurilor. O organizaţie poate aprecia imediat ceea ce spun consumatorii şi variatele publicuri despre ea. pot fi făcute link-uri cu uşurinţă la alte blog-uri. tsunamiul17 din Asia.com/stateoftheliveweb. 16 17 www.proprietăţi ale unor indivizi care îşi postează jurnalele şi opiniile personale. Evenimente din ultimii ani precum războiul din Irak. din punct de vedere al costurilor. oferind cu mare rapiditate informaţii corecte şi credibile.

Aceste date s-ar putea traduce astfel: . tot mai multe companii au început să-şi facă bloguri. în timp ce o serie de sceptici preziceau stabilizarea blogosferei la 100 de milioane de bloguri (datorită echilibrării numărului de noi veniţi cu numărul de plictisiţi. Wikipedia. la fiecare grup de 38 de persoane corespunde un site.org/wiki/Technorati. atât jurnaliştii cât şi oamenii obişnuiţi. Blogurile cu fotografii şi conţinut audio-video au câştigat din ce în ce mai mult teren. nu e indicat ca o companie să-şi facă un blog doar pentru a arăta că e în pas cu tendinţele şi a fi la modă. http://en. Cu toate acestea.000 de bloguri româneşti. Blogul unei companii trebuie să corespundă unui obiectiv de dezvoltare şi să facă parte dintr-o strategie de afaceri clară. Blogurile oferă companiilor nu numai putinţa de a oferi mai multe informaţii. Evident. ed. învingându-şi astfel temerile legate de lipsa controlului total asupra procesului de comunicare. este un spaţiu dinamic şi în continuă creştere.org indică20 cifra de 112. Începând să înţeleagă necesitatea comunicării în noul spaţiu online. Evident.com/alerts/archives/000245. devenită o componentă importantă şi influentă a Internetului.timsoft. El arăta imaginea unei blogosfere mature şi puternice. la mare distanţă. în comparaţie cu cele din alte ţări europene. Politica 2. Tritonic. a cincea întârzie pentru că stă pe internet.. 2008. care abandonează bloggingul).8 milioane de bloguri în iunie 2008 (şi peste 250 de milioane de reţele de socializare şi mass-media). în oricare grup de 50 de persoane există deja o persoană care are blogŗ21. Japoneza a devenit limba numarul 1 în blogosferă (37%). urmată de engleză (36%) şi. Un studiu22 realizat pe baza unui sondaj desfăşurat în vara anului 2006.08 Ŕ Politica marketingului politic. la fiecare două secunde apărând trei noi bloguri. mai mult de jumătate dintre bloggeri români au vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. fiecare opt utilizatori de internet au la dispozitie un site numai al lor. indica un număr de aproximativ 14.0. 22 http://www. 824 . de chineză (8%). Ultimul raport a apărut în aprilie 2007 şi indica prezenţa a peste 70 de milioane de bloguri. Bucureşti.wikipedia. 21 Sorin Tudor.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera2006. ci şi posibilitatea dialogului cu publicul lor. în care îşi găsesc loc atât companiile.tendinţele de dezvoltare a blogosferei şi influenţa blogurilor asupra mass media tradiţio nale. importanţa noilor media a fost recunoscută destul de târziu.sifry. p. Conform studiului. Primul raport19 oficial a apărut abia în octombrie 2004 şi indica prezenţa a 3 milioane de bloguri în iulie 2004. În România. dimensiunea blogosferei româneşti este mai redusă. mai bine de jumătate sunt absolvenţi de facultate sau sunt încă pe băncile 19 20 http://www.html.html. 158.la o masă la care se află patru persoane. cât şi politicienii.

fie el audio sau video. o persoană care se abonează la un podcast anume primeşte chiar şi alerte via email despre disponibilitatea unui nou podcast.ro/lista-lui-comanescu.hotnews.facultăţilor. Podcasting-ul a apărut în iunie 2005. profesor de relaţii publice la San Jose State University din California.85%) şi/sau de la birou (58. Un alt avantaj al podcastului. vânzătorii. Virgin Atlantic. Oracle. Mai mult de jumătate dintre blogurile româneşti analizate în studiu erau personale. urmând cele de IT (10.7%) şi cu proporţii apropiate cele de cultură. 70% comparativ cu 30%. foto şi jurnalism (aproximativ 5%). 2007. iar acest lucru se poate observa şi în lista23 celor mai populare 100 de bloguri. şi l-au definit ca fiind: „Înregistrarea digitală a transmisiunilor radio sau a programelor similare. GM şi HP. listă dată publicităţii în luna iunie. disponibilă prin descărcarea de pe Internet pe un audio player personalŗ. E important să reţinem că. totuşi. Cu alte cuvinte. Studiul a mai arătat că „era Internet cafe-urilor pare să fi apusŗ în România. cei mai mulţi bloggeri accesând Internetul de acasă (94. business. când cea mai nouă versiune Apple de iTunes a început să suporte acest mediu. De exemplu. membrii. furnizorii şi angajaţii săi. Ponderea bărbaţilor care au blog este mai mare decât a femeilor. Disney a utilizat prima oară Podcast-urile pentru a anunţa evenimentele organizate cu ocazia aniversării sale de 50 de ani. Utilizarea blog-urilor de către companii şi organizaţii este o practică din ce în ce mai populară în Statele Unite şi în câteva regiuni din Europa. educaţionale. Dennis L. Wilcox. informaţii verificate şi de încredere. De fapt. editorii New Oxford American Dictionary au ales „podcast-ulŗ drept cuvântul anului 2005. Apple a raportat că 1 milion de persoane s-au abonat la Podcast-uri prin serviciul său. el trebuie să ofere credibilitate.000 de Podcasturi listate anul trecut de Apple în directorul său (numărul Podcast-urilor creşte lunar în proporţii geometrice). multe erau de la companii mari precum IBM. cu ajutorul unui RSS (Really Simple Syndication). însă o tehnologie şi mai nouă este cea a podcasting-ului. Din cele peste 5.45% dintre respondenţi). e abilitatea de a ajunge la o 23 http://comanescu. un podcast nu poate avea doar un caracter de promovare. un program gen radio cu durata de 3-5 minute poate fi încărcat ca un fişier MP3 pe Internet. La doar 2 zile după lansarea produsului. În principiu. autor al cărţii „Public Relations: Managing Competition and Conflictŗ susţine că podcasturile sunt o modalitate excelentă pentru o organizaţie de a comunica cu clienţii. Media de vârstă a bloggerilor români este un pic mai ridicată faţă de cea indicată de statistici internaţionale. 825 .

fiecare poate fi teoretic un jurnalist. Privite cu suspiciune şi reticenţă de anumite persoane şi cu entuziasm de altele. 38 826 . fie în calitate de consumatori Ŕ trebuie să se adapteze „din mersŗ. cu siguranţă elementele de new-media (tot ce ţine de partea de online a mass-media) întregesc sistemul şi sporesc factorii de influenţăŗ24. orice mesaj poate ajunge oriunde în lume. de comunicator. acceptându-le şi utilizându-le cât mai eficient posibil. forme hibride şi de neînţeles sau de neanticipat acum câţiva ani. Dacă până acum. ed. explorând noile opţiuni. Ioana Iancu.. ci duc la apariţia aşa numitelor „media personalizateŗ ce ajung la indivizi în numeroase modalităţi. Aşa cum a declarat Larry Moskowitz. al PDA-ului sau al PC-ului de la birou. p. noile tehnologii comunicaţionale generează cu o repeziciune uluitoare noi forme şi instrumente de comunicare. Internetul prezintă însă şi o problemă de identitate. pentru PR Week. 24 Andrei Petrescu Ŕ Blogul.ŗ Câteva concluzii. Publicitate şi New -Media.opinia publică digitală.audienţă prin ceea ce se cheamă „media personalizateŗ. coordonatori Delia Cristina Balaban. la toate orele zilei. Ele nu înlocuiesc canalele media tradiţionale. 2009.. Indivizii pot utiliza un PDA sau chiar un telefon celular pentru a recepta un podcast sau chiar pentru a urmări postările pe un blog. Bucureşti. influenţate decizii. „fiecare ecran este acum un ecran TV.Mediul on-line Ŕ susţine Andrei Petrescu Ŕ a schimbat dramatic orice industrie. instrument de relaţii publice şi marketing online. mass-media era a patra putere în stat. New-media oferă publicului posibilitatea de a trece de la statutul de simplu receptor. Radu Meza. În această lume a luptei acerbe pentru monopolul comunicării. Blog-urile şi podcast-urile sunt instrumente utile în peisajul marketingului şi al relaţiilor publice moderne. la cel de emiţător. în PR. Tritonic. În termen de câteva secunde.. . mai ales cea a comunicării şi a PR-ului. Autorii contemporani vorbesc despre o nouă formă a opiniei publice . construite sau distruse brand-uri. Noile media sunt scena pe care sunt prezente o multitudine de opinii. fără influenţele mediate şi fără constrângerile canalelor media tradiţionale. întrucât on-line fiecare poate fi cine doreşte. specialiştii în relaţii publice .fie în calitate de producători de informaţie. CEO Medialink. fiind atinse în timp record obiective. fie că e vorba de ecranul telefonului.

Cluj Napoca. 2001. Bucureşti. 2011.Politica 2. Bucureşti. Bernard . Comunicare. Adela Ŕ Relaţiile publice.. 2003.com/aboutlastnight/archives20050828. Radu Meza. ed. Pop. Bucureşti. coordonatori Delia Cristina Balaban.html. McQuail. traducere de Alina Bârgăoanu şi Paul Dobrescu. Bucureşti. Tritonic. Sorin . Internet: www.Profesia de relaţionist.Mass-media sau mediul invizibil. fundamente interdisciplinare.ro. Miculescu. 2010. Raluca Popescu şi Sorin Gherguţ. evoluţie şi perspective. instrument de relaţii publice şi marketing online.Relaţii publice în era informaţiilor globale. Tritonic. Bucureşti. Paul. 2009.. Balaban. 827 . M. în PR. Bujorean. 2002. Tritonic. ed. Dacia. ed. http://comanescu. Steven Ŕ Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. Joannes. Comunicare.Bibliografie: Balaban. ed. Denis. Rogojinaru. Tritonic. ed. Abrudan. 2008. Remus Ŕ Relaţiile publice. Tudor. Ed. McLuhan. Delia Ŕ Comunicare mediatică. Sfez. planificare strategică şi instrumente de comunicare. ediţia a doua revăzută şi adăugită. Simona . Polirom. traducere de Ioana Manole.artsjournal. 2009. Bucureşti.stm.bbc. http://news. 2010. ed. Daniel . Lucien Ŕ O critică a comunicării. Editura Nemira. Bucureşti.Relaţiile Publice Internaţionale în Contextul globalizării. www. 2001. Bârgăoanu. e-book. Delia.ro. ed. Bucureşti.shtml#102347. Tritonic. 1997. Petrescu. Mirela Ŕ Tendinţe în PR şi publicitate. http://en. Bucureşti. Dobrescu. Marshall .boingboingnet/2004/12/27/bloggers_in_asia_.Introducere în Teoria Relaţiilor Publice. Publicitate şi New-Media.wikipedia.org/wiki/Technorati. Bucureşti. Dagenais. A.co. Tritonic.ro. 2008. Ed. Ed.0. Andrei Ŕ Blogul. ed. ed.ro/lista-lui-comanescu. Comunicare.08 Ŕ Politica marketingului politic.hotnews. Alina Ŕ Mass-media şi societatea. Bucureşti. 2003. ed. 2009. Windahl. Polirom 2002. Pricopie. Alain Ŕ Comunicarea prin imagini. Doru . traducere de Radu Gârmacea. postfaţă de Paul Dobrescu. SNSPA.uk/2/hi/technology/6653119. Ioana Iancu.

http://www.php.html. http://www.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.org/2007/01/15/looking-back-looking-ahead.sifry. 828 .sifry.timsoft. http://whatsnewmedia.corante. http://www.html.com/stateoftheliveweb.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera2006.com/alerts/archives/000245.http://rebuildingmedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful