DETERMINAREA PARAMETRILOR GEOTEHNICI AI PAMANTULUI

IMBUNATATIT PRIN PROCEDEUL DE VIBRO-INDESARE CU
COLOANE DIN MATERIAL GRANULAR


Coloanele din material granular executate intr-un teren de fundare slab, sunt o
alternativa viabila atunci când o soluţie de fundare directa nu îndeplineşte cerinţele de
siguranţă si/sau exploatare normala, iar o fundaţie indirecta pe piloţi din beton armat este mult
acoperitoare si neeconomica.
Aceasta soluţie de îmbunătăţire a terenului de fundare conduce, prin adaosul de
material granular, la creşterea capacităţii portante si a rigidităţii pământului. Teoria cea mai
des utilizata in Europa pentru calculul terenului îmbunătăţit prin vibro-îndesare, a fost
elaborata de către Heinz J. Priebe si publicata pentru prima oara in anul 1976. Ea a fost
îmbunătăţita de-a lungul timpului, ajungând astăzi la o forma general acceptata de către
mediul academic, proiectanţi si constructori. Unul din avantajele acestei metode de calcul este
ca pot fi evaluaţi parametrii geotehnici (φ, c, M) ai sistemului compozit pământ – coloane,
rezultat in urma îmbunătăţirii prin procedeul de vibro-îndesare.

Se prezintă in cele ce urmează modul de determinare a parametrilor geotehnici ai
sistemului compozit pământ – coloane (φ
comp
, c
comp
, M
comp
).

Notatii:
A – aria unui ochi al reţelei de coloane, m
2
;
Ac – aria unei coloane, m
2
;
Dc – diametrul unei coloane, m;
m – factor de proporţionalitate privind încărcarea unei coloane;
n – factor de îmbunătăţire;
φ – unghi de frecare interna,
o
;
c – coeziune, kPa;
M – modulul de deformaţie edometric, kPa

Formulele ce conduc la determinarea parametrilor geotehnici ai pământului îmbunătăţit sunt:

( )
( )
M n M
c m 1 c
tg m 1 tg m tg
o
comp
1
comp
1 c 1
comp
=
÷ =
¢ ÷ + ¢ = ¢

unde φ
c
si M
c
reprezintă parametrii geotehnici ai materialului granular din coloana, iar φ, c si
M sunt parametrii geotehnici ai pământului înainte de îmbunătăţire.

1. Determinarea factorului de îmbunătăţire n
o


Se aproximează diametrul coloanei D
c
in funcţie de tubulatura utilizata si de
caracteristicile stratului in care este constituita.
Se calculează aria coloanei A
c
si raportul A/A
c.
Folosind raportul A/A
c
si graficul din Figura 1, se obtine factorul de imbunatatire n
o
,
ţinând cont de unghiul de frecare interna al materialului granular folosit la realizarea
coloanelor φ
c
si de coeficientul lui Poisson μ
s
=1/3 pentru sistemul compozit pământ – coloane.

Figura 1. Graficul de determinare a factorului de imbunatatire n
o


Relaţia de calcul a lui n
o
pentru cazul general este:


ceea ce pentru un coeficient al lui Poisson μ
s
=1/3 (cazul general) conduce la:

2. Determinarea factorului de proporţionalitate m
1


In vederea obţinerii acestui factor de proporţionalitate este necesara corectarea
factorului de îmbunătăţire n
o
, astfel încât sa se tina cont de diferenţa de rigiditate dintre corpul
coloanei si pământul din jurul acesteia.
Se considera modulul de deformaţie edometric al materialului din corpul coloanei M
c
.
Se calculează raportul M
c
/M.
Folosind raportul M
c
/M si graficul din Figura 2, se obţine factorul de corecţie A(A/A
c
).
Se corectează raportul iniţial al ariilor A/A
c
prin adunarea la rezultatul iniţial a factorului de
corecţie A(A/A
c
). Folosind din nou graficul din Figura 1 si raportul ariilor modificat, se obtine
factorul de îmbunătăţire corectat n
1
. Se va observa o scădere a factorului de îmbunătăţire faţă
de cel calculat la punctul 1.
Factorul de proporţionalitate este:
m
1
= (n
1
– 1)/n
1


Figura 1. Graficul de determinare a corectiei aplicate raportului de arii A/A
c


Pentru calculul factorului de corecţie A(A/A
c
) pot fi utilizate relaţiile (corespunzătoare
unui coeficient al lui Poisson μ
s
=1/3):


unde n
0
= M
c
/M

3. Determinarea parametrilor geotehnici ai sistemului compozit pământ – coloane

Folosind factorul de îmbunătăţire n
o
împreuna cu cel de proporţionalitate m
1
, se pot
determina pentru stratul de pământ îmbunătăţit, modulul de deformaţie edometric, respectiv
unghiul de frecare interna si coeziunea, conform formulelor:

( )
( )
M n M
c m 1 c
tg m 1 tg m tg
o
comp
1
comp
1 c 1
comp
=
÷ =
¢ ÷ + ¢ = ¢


IMBUNATATIREA UNUI TEREN DE FUNDARE PRIN COLOANE DIN
MATERIAL GRANULAR VIBRO-INDESATE


Este necesară fundarea unui siloz de cereale circular. Se considera o fundaţie de tip
radier circular cu un diametru de 10 m, iar presiunea efectivă maximă uniformă transmisă
terenului de fundare este de:
p
ef
= 400+2N kPa
unde N = nr. de ordine al studentului în grupă.
Adâncimea de fundare este considerată D
f
= 1.50 m.

Stratificaţia şi caracteristicile terenului pe amplasament sunt următoarele:

1. Umplutură diferită (cotele 0.00 ÷ -0.50 m):
¸ = 17 kN/m
3

2. Praf argilos, plastic consistent (cotele -0.50 ÷ -3.50 m):
¸ = 18.5 kN/m
3
; I
c
= 0.6; |` = 15
o
+ 0.1N ; c` = 10+0.1N kPa; M = 9.5+0.1N MPa.
3. Argilă prăfoasă, plastic moale (cotele -3.50 ÷ -13.50-0.1N m):
¸ = 18.5 kN/m
3
; ¸` = 10 kN/m
3
; I
c
= 0.4; |` = 11
o
+ 0.1N ; c` = 8+0.1N kPa; M =
4.5+0.1N MPa.
4. Nisip cu pietriş îndesat (sub -13.50-0.1N m):
¸ = 20 kN/m
3
; ¸` = 10 kN/m
3
; |` = 35
o
; c` = 0 kPa; M = 60 MPa.

Nivelul hidrostatic se află la cota –5.50 m.

Fundarea directă a silozului pe terenul natural nu este posibilă datorită caracteristicilor
mecanice slabe ale acestuia. Din acest motiv se va studia oportunitatea fundării directe pe
teren îmbunătăţit prin tehnologia de vibro-îndesare cu coloane din material granular.
Pentru aceasta se va stabili reţeaua de amplasare a coloanelor (cu ochiuri triunghiulare
şi pătrate), se vor estima parametrii sistemului compozit pământ – coloane (utilizând teoria
Priebe) şi se va face un calcul de tasare al terenului (verificarea la starea limită de deformaţii –
SLD).
Scopul este de a se determina relaţia între numărul de coloane utilizate (distanţa între
coloane) şi tasarea terenului de fundare sub încărcările transmise de siloz, căutându-se
amplasarea optimă a coloanelor. Ambele reţele de dispunere a coloanelor vor fi studiate (reţea
triunghiulară şi pătrată).

Caracteristicile coloanelor utilizate sunt:
- diametrul nominal al unei coloane: 0.55 m (diametrul real este cu circa 10-20% mai
mare în funcţie de caracteristicile stratului în care este realizată);
- materialul granular din coloană este piatră spartă şi se consideră cu următoarele
caracteristici: |
c
` = 42
o
; c` = 0 kPa; M
c
= 80 MPa.

Se va face o comparaţie între tasarea terenului de fundare natural (s
TN
) şi cel
îmbunătăţit (s
TI
) şi se va calcula factorul de reducere al tasărilor | = s
TN
/ s
TI
.

Pentru varianta finală de amplasare a coloanelor se va efectua şi verificarea terenului
de fundare la starea limită de capacitate portantă (SLCP).