You are on page 1of 60

Automatika alapjai

Dr. Dalmi István Főiskolai docens 565-111 / 19-55 auttegez@gold.uni-miskolc.hu

Az irányítástechnika felosztása
VEZÉRLÉS • Jellemzői: – Nyílt hatáslánc – Bináris jelek – Megvalósításának eszközei: • Kapuáramkörök • Relés rendszerek • Pneumatikus • Hidraulikus • PLCRENDSZEREK SZABÁLYOZÁS • Jellemzői: – Zárt hatáslánc – Folytonos jelek – Értéktartó – Követő – Összetett körök

Bináris adatfeldolgozás – Bool algebra
Alapvető függvények: • ÉS /AND
F=A*B

Fontos függvények • Nem és / NAND
F= A * B

• VAGY/OR
F=A+B

• Nem vagy / NOR
F= A + B

• NEM / NOT
F=Ā

• Ekvivalencia
F=A*E+Ā*Ē

• Antivalencia
F= A * Ē + Ā * E

A logikai algebra azonosságai A+0 = A A+1 = 1 A+A = A A+B=B+A A*0 = 0 A*1 = A A*A = A A*B=B*A A + A = 1 A * A = 0 A = A A*(B+C)= AB+AC Negáció Összeadás Szorzás .

De Morgan tétel A + B = A*B A*B = A + B Több változóra is igaz! .

Egyszerűsítsük: F=A+AB+AC F=B+B C+BC .

…) • 1.B.Maxtermes alak F=(A+B+C)(A+B+C) . Algebrai alak Hiányos: Teljes alak: F=AB+BC .7) .3.Mintermes alak F=ABC+ABC+ABC= (1.A logikai függvények megadási módjai Általános alakja: F= f (A.

2. Igazság táblázat (szavazógép) A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 0 0 1 0 1 1 1 .

Karnaught tábla (grafikus egyszerűsítés) C 0 4 A A 8 12 1 5 9 13 D 2 6 10 14 C 3 7 11 15 D B B .3.

3. Karnaught tábla (grafikus egyszerűsítés) C 0 4 A A 12 8 1 5 13 9 D 3 7 15 11 D C 2 6 14 10 B B .

Három változó esetén 0 A 4 1 5 C B 3 7 C B 2 6 .

2.5) F(A.3.1.B.10.Egyszerűsítsük: F(A.2.10.13.9.2.9.C) = Σ (0.C.3.D) = Σ (0.11) ? ? .C.4.B.8.C) = Σ (0.4.15) F(A.1.5.6) F(A.D) = Σ (1.B.B.2.6.

Kombinációs hálózat tervezése (Igazgatótanácsi döntés) i A 25% 0 0 0 0 0 0 B 17% 0 0 0 0 1 1 C 25% 0 0 1 1 0 0 D 33% 0 1 0 1 0 1 F Min 67% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 .

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 .

C C 0 0 0 1 0 3 0 2 0 4 0 5 1 7 0 6 B B 14 A A 0 12 1 13 1 15 1 0 11 10 0 8 0 9 0 D D F = AC + BC + AD .

Hétszegmenses kijelző tervezése (FOCI) A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 bet FA ű F 1 O C I 1 1 0 FB 0 1 0 1 FC FD 0 1 0 1 0 1 1 0 FE FG FH 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 .

A kijelző szegmensei a f b

g

e d

c

Grafikus egyszerűsítések a lámpákat működtető függvények megalkotásához

FA=A+B 1 A 1

B 1 0

FB=AB+AB 1 A 0 B 0 1 .

FH=AB 1 A 0 B 0 0 .

FA=A+B 1 A 1 B 1 0 .

Sorrendi hálózatok: Tárolók Késleltetők Számlálók Egyéb .

.

Tárolók: Elemi sorrendi hálózatok Sorszám 0 1 2 3 4 5 6 7 Q’ 0 0 0 0 1 1 1 1 S 0 0 1 1 0 0 1 1 R 0 1 0 1 0 1 0 1 Q 0 0 1 X 1 0 1 X .

A tárolók logikai függvénye: S 0 0 S 1 3 2 0 1 X X 5 7 Q’ 1 4 0 1 6 R R .

Beírásra domináns: Törlésre domináns: Q = R(S + Q’) R tároló Q = S + RQ’ S tároló .

R tipusú tároló S 1 R 1 Q .

S tipusú tároló S 1 & Q R & 1 .

Motorindító kapcsolás Q S q R q M .

RS tároló jelölése S R T Q .

Megvalósítási lehetőségek: Kapuáramkörös Relés PLC-s .

Szokásos jelszintek: 0 – 5V 0 – 12V 0 – 220V 0 – 1 Bar .

A C B C & F & 1 A D & .

A relés rendszer szokásos jelei A relé tekercse záróérintkező nyitóérintkező .

A B C D a b a c c d F .

3 Ráhordó szalag vezérlése A B C Be: C Ki: A B B A C .

BA a BB b BC c A KA b KB a KC c C B b .

NÉV rendszer Egy alapműveletes rendszerek •NAND •NOR .

Így a hálózat: A C B C A D & & & & F .Nézzünk egy példát NAND-dal F=AC+BC+AD=AC BC AD. felhasználva a De Morgan tételt.

. Q9 DC . .decimális A B C D Q0 Q1 . pl BCD .Digitális jelfeldolgozás áramkörei Dekódoló.

Átkódoló. . . pl hétszegmenses kijelző vez. A B C D En X/Y Qa Qb . Qg .

Multiplexer D0 D1 D2 D3 A B En MX Q .

. . Q7 D A B C G DM . .Demultiplexer Q0 Q1 .

ROM) .Fontosabb egységek: Összeadók Tároló regiszterek Léptető regiszterek Számlálók Frekvenciaosztók Memóriák(RAM.

PLC Jellemzői: Be/ kimenetek száma.Programozható Vezérlők . minősége Ciklusidő. gyorsaság Programméret Programozás módja Programozás nyelve: Listás (EBERLE ) Létradiagram ( MODICON ) Szimbolikus ( SIEMENS – LOGO ) .

SIEMENS-LOGO Jellemző: 6 be és 4 kimenet blokkos programozás PC-hez való illesztés programméret nehézkes helyi és PC-s programozás kicsi és olcsó .

Megjelenése: .

Programozásáról: Co tipus: X I Q M hi lo közömbös bemenet bemenetek kimenetek markerek logikai 1-es érték logikai 0-s érték .

NOT NAND NOR ANTIVALENCIA .GF tipus: És Vagy Negáció.

SF tipus: be/kikapcsolás késleltetés ki/be kapcsoló kapcsolóóra RS tároló impulzus adó tároló bekapcsolás késleltető számláló .

Kapcsolat a kapuáramkörös megvalósításhoz: Az igazgató tanacsi szavazás megoldó hálózat teljesen hasonló a korábbival (11.dia) .

EBERLE 509/s tipusú PLC Jellemzői: 16 bemenet 16 kimenet 96 marker 1000 programsor 10 ms ciklusidő listás programozás .

Utasításkészlete: L = N O A beolvasás kivitel negálás vagy és PE vége néhány bonyolultabb .

Egy példa: F=AB+BC Hozzárendelések: A – E1 B – E2 C – E3 AB – M6 F – A2 .

Maga a program: L E1 A E2 = M6 L E2 AN E3 O M6 a ab ab b bc f .

Írjunk programot RS tárolóra Q=S+RQ’ Most a hozzárendelések: S – E1 R – E2 Q1 – M1 Q –A1 .

Maga a program: LN E2 A M1 O E1 =A1 PE r qr q .

Természetesen bonyolultabb elemekkel is bír: késleltető tároló számláló .

ha a beírási feltétel = AB törlési feltétel = A + B Hozzárendelések ? Program ? .Írjunk PLC programot RS tároló megvalósítására.