SOALAN 3 ( 20 markah) Sedap Food Berhad (SFB) terlibat dalam industri pemprosesan makanan.

Buat permulaan SFB hanya mengeluarkan satu produk sahaja untuk diedarkan di sekitar Lembah Kelang. SFB mengamalkan sistem pengekosan sebenar bagi mengakaunkan kos-kos pengeluarannya. Berikut adalah maklumat SFB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 1999. Harga jualan sebungkus Kos berubah sebungjus (500 gram) : Bahan langsung Buruh langsung Overhead kilang berubah Jualan dan pentadbiran berubah Kos tetap sebulan : Kos overhead kilang tetap Kos jualan dan pentadbiran RM60 RM7 10 5 3 RM315,000 245,000

Maklumat bagi dua pertama operasi SFB adalah seperti berikut : Januari Febuari Unit Pengeluaran 17,500 17,500 Unit Jualan 15,000 20,000

Pengarah Urusan SFB telah menemui anda dan menunjukkan penyata pendapatn bagi bulan Januari dan Febuari seperti berikut : Sedap Food Berhad Penyata Pendapatan Bagi Tempoh Berakhir ……… Hasil jualan Kos barang dijual : Inventori awal Kos barang dikilang Kos barang sedia untuk dijual Inventori akhir Kos barang dijual Margin kasar Belanja jualan dan pentadbiran Pendapatan bersih 31 Januari RM900,000 0 700,000 700,000 (100,000) 600,000 300,000 290,000 RM10,000 28 Febuari RM1,200,000 100,000 700,000 800,000 0 800,000 400,000 305,000 RM95,000

Beliau meminta penjelasan kenapa SFB masih memperolehi keuntungan dalam bulan Januari walaupun unit jualan bulan tersebut adalah kurang daripada titik pulang modal yang dikiranya iaitu sebanyak 16,000 unit. DIKEHENDAKI : Kirakan kos bagi sebungkus produk menggunakan kaedah pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (4 markah) b. Sediakan penyata pendapatan bagi bulan Januari dan Febuari menggunakan kaedah pengekosan marginal. (8 markah) c. Kirakan perbezaan untung di bawah kedua-dua kaedah. Tunjukkan bagaimana perbezaan tersebut boleh diselaraskan (dibuktikan). (4 markah) d. Jelaskan kepada pengarah urusan SFB apa yang berlaku di bulan Januari yang menyebabkan kaedah pengekosan serapan menunjukkan keuntungan walaupun tahap jualan adalah kurang daripada titik pulang modal. (4 markah)
a. ( a. RM22 & RM40 , b. -RM35,000 & RM140,000 , c. –RM45,000 & RM45,000 )

SOALAN 4 ( 20 markah) A. Angsana Berhad (AB) merupakan pengedar produk haruman diri menggunakan jenama Mawar. Berikut adalah maklumat bagi kos dan jualan produk bagi Mawar Unit dijual setahun Harga jualan seunit Kos belian produk seunit Kos jualan dan pentadbiran : Gaji dan komisyen Pengedaran Sewa DIKEHENDAKI : a. Dengan berpandukan maklumat seperti di atas : i. Kirakan berapakah unit Mawar pada titik pulang modal. (5 ½ markah) ii.
b.

Mawar 10,000 RM20.00 RM8.00 RM25,000 (5% adalah kos berubah) RM18,000 (30% adalah berubah) RM16,000

Kirakan titik pulang modal dalam ringgit. (1 ½ markah) (3 markah)

Kirakan margin keselamatan dalam ringgit dan peratus.

( ai. 14,184 unit & 9,456 unit , aii. RM420,792 , b. –RM64,792 & -0.18% )

SOALAN 1 Juanita Company perlu memutuskan samada hendak mengeluarkan sendiri atau membeli salah satu komponen cip elektrik yang digunakan dalam pengeluaran produk lampu dinding.
Kos pengeluaran cip elektrik berkenaan pada tahap pengeluaran 50,000 unit adalah seperti berikut :

Jumlah Kos

Kos Seunit

RM
Bahan mentah langsung Buruh langsung OHK berubah OHK tetap Jumlah 60,000 30,000 15,000 10,000 115,000

RM
1.20 0.60 0.30 0.20 2.30

Syarikat boleh membeli cip elektrik tersebut daripada seorang pembekal pada harga RM2.25. Jika syarikat mengambil keputusan membeli ia dapat mengelakkan semua kos berubah dan separuh daripada jumlah kos tetap. Dikehendaki : a. Kirakan kos relevan seunit. b. Adakah syarikat perlu membuat atau membeli cip elektrik tersebut. Buktikan jawapan anda dengan pengiraan yang sesuai. c. Adakah jawapan anda berubah jika peralatan yang digunakan bagi mengeluarkan cip berkenaan boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti lain yang boleh memberikan pendapatan tambahan sebanyak RM25,000.
( a. RM2.20 , bKeluar sendiri jimat RM2,500., c. Beli kerana kos belian lebih rendah sebanyak RM22,500. )