PERMANGANOMETRIA

Permanganometria este o metodă de analiză volumetrică, bazată pe reacţii de oxido-reducere, în care oxidantul este permanganatul de potasiu, în mediu alcalin, acid sau neutru. I. Determinarea factorului de corecţie, titrului şi concentraţiei la % a unei soluţii de aproximativ $%&'. Principiul metodei (e oxidează un volum măsurat de soluţie etalon de acid oxalic $%&', cu a)utorul unei soluţii de permanganat de potasiu * $%&' în mediu de +,("# -şi la cald.. /eacţia care are loc este următoarea0
+ , ⋅ 1e − = &' e-

!n" #

reducere ,, !n 2 + " # + 4+ , (" # + 1-3""+ . , 5 ,!n ,+ (" # + oxidare

,

(" # + &'3  " , + 6+ , "

− 1 ⋅ ,e − = &' e-

!anganul se reduce de la valenţa 27 la valenţa ,7 prin acceptarea a 1 e-.
,!n 2 + + 1 e-

!n,7

8nionul oxalic cedează electroni şi se oxidează0 3""- , e3""Reactivi - Acid oxalic N/10 olu!ie etalon 9n litru de soluţie trebuie să conţină0
;g :4,'4# = = :,4'4# g -3""+.,. !odul de preparare s-a tratat la capitolul alcalimetrie. $ &'

,3 '",

- Perman"anat de pota iu $%&' -',& $< &'-&$.. 9n litru de soluţie de permanganat $%&', trebuie să conţina &%&' din ec=ivalentul-gram al !n"#. Pentru a prepara soluţia de permanganat de potasiu trebuie să calculăm ec=ivalentul-gram. >n reacţiile de oxido-reducere ec=ivalentul-gram se defineşte prin cantitatea de substanţă care primeşte sau pierde un electron-gram. >n cazul reacţiei redox care stă la baza metodei, se constată că0 &

. trebuie tratat în prealabil cu !n"# la cald. din biuretă. 3onform .: g 1 1 ceea ce înseamnă că 4&. $%&'. 8cidul sulfuric conţine de obicei mici cantităţi de (". timp în care are loc oxidarea substanţelor reducătoare din apă. (e dizolvă . 8ceasta arată că tot (" . cu multă atenţie. reacţion?nd cu substanţele reducătoare existente în apă. Pentru prepararea unui litru de soluţie de !n"# * $%&'.("# . (e citeşte la biuretă volumul de !n"# folosit la titrare. îşi modifică concentraţia în timp. 8stfel evităm erorile care s-ar înregistra prin consumarea unei cantităţi prea mari de !n"#.7 7 #+. Dacă în timpul titrării se răceşte conţinutul balonului. >n momentul c?nd tot acidul oxalic a fost consumat. deci s-ar putea c?ntări exact. g !n"#. se trece substanţa într-un balon cotat de un litru. >n această metodă !n"# fiind o substanţa colorată serveşte şi ca indicator.: g !n"# reacţionează cu un electron-gram. pentru a se îndepărta dioxidul de mangan format.. . sau prin vată de sticlă.. p?nă la apariţia culorii roz-violet. !n"# * $%&'. o moleculă-gram de !n"# reacţionează cu 1 electroni-gram şi atunci ec=ivalentul !n"# în mediu acid va fi egal cu0 . Din această cauză soluţia se prepară în &' zile înainte de folosire. >nainte de folosire soluţia se filtrează printr-o placă poroasă -4@ sau #@. >n soluţie însă nu este stabil. existent a fost oxidat. se c?ntăresc la o balanţă te=nică.. &alculul Pentru oxidarea a 1 ml de -3""+. ⋅ f .("# concentrat în 2' ml apă distilată. (tabilitatea soluţiei de !n"# este influenţată şi de lumină< de aceea soluţia de !n" # trebuie să se păstreze în sticle brune şi înc=ise ermetic. $%&' -'. picătura de !n" # nemaiav?nd cu cine reacţiona va colora soluţia în roz. !n"# 5 masamol.7 !n" − # + 1 e 7 6+ !n. ml relaţiei cunoscute0 A& ⋅ f & ⋅ = A. Din acest motiv acidul sulfuric folosit în oxidările cu permanganat.'46 = = 4&.. liber care poate reacţiona cu !n"# oxid?ndu-se în ("4. pe o baie de apă. deci fără mare precizie 1. sau direct la flacără pe o sită de azbest şi se titrează picătură cu picătură cu soluţie de !n" #.Acid ul#uric $0%. care se introduc într-un flacon de titrare< se adaugă .' ml +." Deci. p?nă răm?ne colorat în roz-violet slab. s-au folosit 1. acesta se va încălzi din nou. . se încălzeşte la 21-6' °3.'%. Permanganatul de potasiu în stare solidă este o substanţă stabilă şi pură. &16..& $< &'-&$.1 ml +. Modul de lucru (e pipetează foarte exact 1 ml -3""+. se solvă şi apoi se adaugă apă distilată p?nă la cotă.

..: x = &' ⋅&''' = 4&.:  g    &' ⋅&'''  !n"# din 1.-/ &% ' ..'4# g -3""+. >n reacţiile respective se eliberează oxigen. :4. ml sol... din 1 ml.'4# g -3""+.B:&1 ' 0(00.0. &oncentra!ia % ' Dr ⋅&''' ' .. (e poate scrie0 !n"# * $%&' # ' 0()*1+ Pentru a calcula titrul soluţiei de !n"# * $%&' ca şi în reacţiile de neutralizare se va aplica legea ec=ivalenţei.. ml reprezintă titrul teoretic al soluţiei de !n"# * $%&'.:. Deci0 . !n"# * $%&'CCCCC'.(0. f = Dr '.''4&: ⋅ '.''4&: ⋅ 1 ⋅ f g !n"# & ml CCCCCCCCCCCCCC x g x = Dr = '.: g 1 !n"# reacţionează cu &.''4&: Dr = Dt ⋅ f = '.''4'4&: ⋅ 1 ⋅ f = '. ml soluţie $%&' folosiţi la titrare. Daca0 1.'4# ⋅ 1 ⋅ f ⋅ 4&.''4'464 g%ml 1. " (oluţia de permanganat titrată se foloseste şi la determinarea activităţii unor enzime din lic=idele biologice.CCCCCCCCC4&. ⋅ f ..':6 = :4.0. Pentru însuşirea mai temeinică a noţiunilor şi calculelor vom repeta raţionamentul.46 = 4&. . Din reacţia dată la principiul metodei reiese că0 &16.!n"#.B:&1 1. ".''4&&: ⋅ 1 ⋅ f &' ⋅&''' = '. CCCCCCCCCCC .''4'464 = = '..: ⋅ 1 ⋅ f = '.'4# ⋅ 1 ⋅ f CCCCCCCCCCCx g &' ⋅&''' -g de -3""+. $%&' 1 ⋅& f.-. -g de !n"# din 1.g -3""+.g . (e consideră necesară şi exprimarea 4 . # ' 0()*1+ !n"# * $%&' Dr ' 0(00.B:&1 Dt '.(0.-..-.-3""+. = 1 = '. :4..: !n"# :4.''4&: ⋅ 1 ⋅ f  4&. /ezultatele. !n"# * $%&' 5 1.

'''6 ⋅ '. &''' oxigen eliberat.'''24B g oxigen # . & ml de soluţie $%&' va elibera0 Dt 5 '.g-oxigen.titrului teoretic şi real al soluţiei de permanganat de potasiu * $%&'.6 5 '.'''6 g oxigen Dr 5 Dt ⋅ f = '. . 9n litru de soluţie de !n" # * $%&'.B:&1 = '. în grame de oxigen eliberat de un ml soluţie. eliberează &%&' din ec=ivalentul-gram al oxigenului0 . 5 masaatomică &: = = 6 g< &%&' din ec=ivalentul-gram va fi egal cu 6%&' 5 '.6 g de . '.'''6 g oxigen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful