CONTOH-CONTOH SOALAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam DISEDIAKAN OLEH: MOHAMAD SHUHMY

SHUIB FASILITATOR LATIHAN BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL CONTOH-CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat dan layak menuntut elaun makan sebanyak RM45.00 sehari. Sekiranya pegawai tersebut menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam, jumlah elaun yang layak dituntut ialah sebanyak A. B. C. D. RM RM RM RM 45.00 125.00 60.00 22.50

Seseorang pegawai yang telah dipilih untuk mengikuti kursus jangka panjang di Jerman selama 18 bulan, layak menuntut elaun dan bayaran berikut : I. Elaun runcit. II. Elaun buku. III.Elaun pakaian. IV.Insuran perubatan. A. B C D I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

Hukuman tangguh pergerakan gaji boleh dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi tempoh : I. Tiga bulan II. empat bulan III. enam bulan IV. dua belas bulan A. B. C. D. I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

Encik A, seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) di sebuah Jabatan telah dihadapkan ke Mahkamah atas tuduhan rasuah. Laporan berkenaan dengan prosiding jenayah tersebut telah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib oleh Ketua Jabatan beliau. Pihak Berkuasa Tatatertib setelah menimbangkan laporan dan syor Ketua Jabatan berkenaan boleh A. B. C. D. mengambil Mengambil Mengambil Mengambil tindakan tindakan tindakan tindakan menggantung kerja Encik A selama 60 hari. menggantung kerja Encik A. menahan kerja Encik A. buang kerja Encik A.

Encik R seorang Fasilitator di sebuah Institut Latihan di Kuala Lumpur telah diarahkan bertugas di Kuantan selama dua hari. Memandangkan jarak antara Kuala Lumpur dan Kuantan hanya 259km, Encik R bercadang menggunakan kenderaannya sendiri walaupun jabatannya tidak membenarkannya membuat tuntutan perbatuan. Apakah jenis tuntutan yang dibuat oleh Encik R? A. Tuntutan perbatuan bagi 240km sahaja mengikut kelayakan kerana menggunakan kereta sendiri. B. Tuntutan tambang Bas Ekspress kuala Lumpur ke Kuantan secara pergi balik. C. Tambang sebuah kereta sewa. D. Tambang gantian kapal terbang. Apakah tindakan bagi seseorang pegawai yang telah dimasukkan ke dalam perjawatan berpencen apabila dilantik se satu jawatan baru? A. Diperakukan menghadiri Kursus Induksi. B. Disahkan dalam perkhidmatan setelah Laporan Perubatan menyatakan beliau layak untuk dibuat sedemikian. C. Diperakukan perkhidmatan cemerlang. D. Tidak perlu diperakukan sekali lagi untuk kemasukan ke dalam perjawatan berpencen. Encik Ahmad telah memiliki harta pusaka berupa 3 buah rumah sewa dan 10 hektar kebun kelapa sawit peninggalan bapanya semasa berusia 18 tahun. Kini beliau dilantik ke perkhidmatan Kerajaan setelah tamat pengajiannya akhir tahun lepas. Dalam keadaan ini, Encik Ahmad A. tidak perlu melaporkan hartanya itu kerana ianya diperolehi sebelum beliau berkhidmat dengan kerajaan. B. Perlu melaporkan hartanya itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sebaik sahaja dilantik. C. Tidak perlu melaporkan hartanya itu kerana ianya merupakan harta pusaka. D. Hanya perlu melaporkan hartanya itu apabila diarah berbuat demikian oleh Pihak Berkuasa Tatatertib. Bekas Pegawai Kerajaan yang telah berhenti dari Perkhidmatan Kerajaan boleh diambil berkhidmat dalam apa jua jawatan dengan kebenaran khas A. B. C. D. Ketua Setiausaha Negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Suruhanjaya yang berkenaan.

Encik Hamzah, seorang Ketua Penolong Pengarah di Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam telah diarah oleh Ketua Jabatannya untuk memberi ceramah di Pejabat SUK Perak. Beliau bertolak dari Kuala Lumpur dengan kenderaan sendiri pada jam 7.30 pagi dan kembali ke Kuala Lumpur pada hari yang sama di mana beliau sampai jam 10.00 malam. Bagi maksud ini, beliau layak menuntut A. B. C. D. elaun Elaun Elaun Elaun harian, bayaran tol dan elaun dobi. makan dan elaun perjalanan kenderaan. perjalanan kenderaan, elaun harian dan bayaran tol. perjalanan kenderaan, elaun makan dan bayaran tol.

Selaku seorang Ketua Jabatan, Encik Shamsudin meluluskan cuti sakit kepada kakitangannya berdasarkan sijil Cuti sakit daripada doctor persendirian yang tidak melebihi 2 hari berturut-turut. Dalam tempoh setahun, beliau boleh meluluskan cuti

sedemikian sebanyak A. B. C. D. 14 15 45 90 hari. hari. hari. hari.

Syarat-syarat kerja yang melayakkan seseorang mendapat bayaran lebih masa adalah kerja-kerja yang A. B. C. D. dilakukan diluar Ibu Pejabat yang melebihi waktu bekerja. Perlu dibuat pada waktu malam. Dilakukan sebelum jam 8.00 padi dan selepas 4.30 petang. Dikehendaki dibuat oleh pegawai melebihi daripada waktu tugas biasanya.

Sehingga 31.12.2000, Puan Suzana seorang jurutera di Jabatan Pengairan dan Saliran Kuala Lumpur masih mempunyai baki cuti rehat sebanyak 8 hari. Pada 1.6.2001, beliau telah diarahkan mengikuti kursus jangka panjang selama 18 bulan di Auckand, New Zealand. Dalam keadaan ini, baki cuti rehatnya sebanyak 8 hari itu A. B. C. D. Boleh diambil semasa beliau berkursus Boleh dibawa ke tahun 2002 Boleh diambil selepas beliau berkursus. Cuti tersebut akan terhapus sama sekali.

Encik Salim seorang Penolong Pegawai Daerah di Pejabat Daerah Gombak telah dijemput untuk merasmikan sambutan Jubli Emas sebuah firma di Ampang , Selangor. Di akhir majlis, Pengurus Besar firma tersebut telah menghadiahkan beliau sebuah pita rakaman keluaran firma tersebut. Dalam keadaan ini, Encik Salim A. hendaklah dengan serta merta menolak hadiah tersebut. B. Boleh menerima hadiah tersebut kerana ianya adalah sumbangan ikhlas firma berkenaan. C. Boleh menerima hadiah tersebut dan kemudiannya menyerahkannya kepada badan Kebajikan Jabatannya. D. Boleh menerima dahulu hadiah tersebut secara rasmi dan kemudian melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatannya. Bayaran wad bagi seseorang pegawai yang dimasukkan ke dalam Hospital-hospital Kerajaan hanya boleh dikecualikan sekiranya seseorang pegawai itu A. B. C. D. jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya di luar Ibu Pejabat. Mempunyai gaji yang kurang daripada RM 500.00 sebulan. Jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya di pejabat. Menerima rawatan kurang daripada seminggu.

Seseorang pegawai boleh disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius apabila A. agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak enam kali emolumen bulanannya. B. Menjadi penjamin kepada seorang yang jatuh bangkrap. C. Menanggung hutang yang banyak daripada peninggalan bapanya yang tidak mampu dibayar. D. Gajinya habis dipotong kerana menjelaskan hutang. Hukuman tangguh pergerakan gaji yang dikenakan ke atas seseorang pegawai oleh Pihak Berkuasa Tatatertib hendaklah dilaksanakan pada

A. tarikh pergerakan gaji pegawai tersebut. B. awal tahun kesalahan tersebut. C. serta merta setelah tarikh pengenaan hukuman tersebut oleh Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan. D. tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. Encik Z seorang Pembantu Am Rendah di sebuah Jabatan telah dihadapkan ke Mahkamah atas tuduhan rasuah. Laporan berkenaan dengan prosiding jenayah tersebut telah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib oleh Ketua Jabatan beliau. Pihak Berkuasa Tatatertib setelah menimbangkan laporan dan syor berkenaan boleh A. B. C. D. mengambil mengambil mengambil mengambil tindakan tindakan tindakan tindakan menggantung kerja Encik Z selama 60 hari. menggantung kerja Encik Z. menahan kerja Encik Z. buang kerja Encik Z.

Seseorang pegawai yang terpilih untuk mengikuti kursus jangka panjang di Australia selama 18 bulan, layak menuntut elaun dan bayaran berikut I. Elaun runcit. II. III. IV. Elaun buku. Elaun pakaian Insuran perubatan

A. B. C. D.

I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja. yang tepat mengenai perlanjutan tempoh percubaan dengan berdenda ialah

Pengertian :

A. membayar suatu amaun yang ditentukan oleh Suruhanjaya. B. penangguhan kenaikan gaji dalam tempoh percubaan lanjutannya. C. hanya menerima gaji akhir sebelum perlanjutan dan hilang kekananan nya sebanyak masa tempoh percubaannya dilanjutkan. D. hilang kekananan sebanyak masa tempoh percubaan dilanjutkan. Sehingga 31.12.2003, Encik Ramli seorang jurutera PKNS masih mempunyai baki cuti sebanyak 8 hari. Pada 1.6.2004, beliau telah diarahkan mengikuti kursus jangka panjang selama 18 bulan di Australia. Dalam keadaan ini, baki cuti rehatnya sebanyak 8 hari itu A. B. C. D. boleh diambil semasa beliau berkursus. boleh dibawa ke tahun 2005. boleh diambil selepas beliau berkursus. cuti tersebut akan terhapus sama sekali.

Cuti haji diluluskan oleh Ketua Jabatan kepada pegawai-pegawai Islam untuk menunaikan fardhu haji dengan syarat pegawai telah I. berkhidmat tidak kurang daripada 4 tahun bagi pegawai tetap. II. berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan bagi pegawai kontrak. III. berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan bagi pegawai berjawatan

sementara. IV. disahkan dalam jawatan. A. B. C. D. I, I, I, I, II dan III sahaja. II dan IV sahaja. III dan IV sahaja. II, III dan IV.

Encik Dol yang bertugas sebagai Pembantu Tadbir Rendah telah dilantik ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan pada tahun 2000. Walau bagaimanapun, beliau gagal disahkan dalam jawatan barunya kerana gagal dalam peperiksaan yang disyaratkan. Dalam keadaan ini, Encik Dol A boleh ditamatkan perkhidmatannya. B. boleh dibenarkan oleh Suruhanjaya berkenaan kembali semula ke jawatan asalnya. C. boleh dibersarakan. D. tidak dibenarkan kembali ke jawatan asalnya kerana beliau telah melepaskan jawatan tersebut. Encik Nordin telah memiliki harta pusaka berupa 8 ekar kebun, 15 rumah sewa peninggalan bapanya semasa berusia 18 tahun. Kini beliau dilantik ke perkhidmatan kerajaan setelah tamat pengajiannya tahun lepas. Dalam keadaan ini, Encik Nordin A. tidak perlu melaporkan hartanya itu kerana ianya diperolehi sebelum beliau berkhidmat dengan kerajaan. B. B perlu melaporkan hartanya itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sebaik sahaja dilantik. C. tidak perlu melaporkan hartanya kerana ianya merupakan harta pusaka. D. hanya perlu melaporkan hartanya apabila diarah berbuat demikian oleh Pihak Berkuasa Tatatertib. Hukuman-hukuman berikut merupakan hukuman tatatertib kecuali A. B. C. D. Tahan Kerja. Lucuthak emolumen. Tangguh pergerakan gaji. Buang kerja.

Encik Rahim seorang Pegawai Tadbir diarah oleh ketua Jabatannya melakukan kerja di luar Ibu pejabat. Beliau bertolak dari Kuala Lumpur ke Perak dengan menaiki kenderaan sendiri pada jam 7.30 pagi dan kembali ke Kuala Lumpur pada hari yang sama di mana beliau sampai di rumahnya jam 10.00 malam. Bagi maksud ini, beliau layak menuntut A. B. C. D. A elaun harian, bayaran tol dan elaun dobi. elaun makan dan elaun perjalanan kenderaan. elaun perjalanan kenderaan, elaun harian dan bayaran tol. elaun perjalanan kenderaan, elaun makan dan bayaran tol.

Bahan Rujukan i. Arahan Perkhidmatan ii. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91– Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992 iii. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan 280 (A) (I) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira

iv. Arahan Keselamatan v. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam - PKPA vi. Perintah Am Bab A, B, C, E, F dan G vii. Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 viii. Peraturan-peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (P.U.A. 151 tahun 1986) ix. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekeliling Perkhidmatan berkaitan x. Akta Pencen xi. Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkaitan xii. Arahan Perbendaharaan xiii. Tatacara Pengurusan Stor xiv. Komputer /makalah/buku/ jurnal berkaitan dengan teknologi maklumat xv. Tonggak 12 xvi. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya xvii. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam xviii. Protokol dan Etiket Dalam Pengurusan Dan Menghadiri Majlis (INTAN) xix. Malaysia Kita xx. Lain-lain penerbitan/majalah/buku yang berkaitan