SEYİR FENERLERİ, ŞEKİLLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ

SEYİR FENERLERİ, ŞEKİLLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ Deniz araçlarının gece ve kısıtlı görüş şartlarında tanınması için kullandıkları çeşitli ışık, şekil ve sesli işaretler bulunmaktadır. Tekneler boylarına, tiplerine, yaptıkları işe, taşıdıkları yüklere ve seyir şekillerine göre değişen bu işaretleri gece ve kısıtlı görüş şartlarında ışık ve sesle uyarı işareti şeklinde verirken bu uyarı işlemini gündüzleri güverteye astıkları geometrik şekillerle yaparlar. SEYİR FENERLERİ Renkleri, Sayıları, konumları ve görünme açıları ile farklılık gösteren seyir fenerleri. Güneşin batışı ile birlikte faaliyete geçirilecektir. Ancak görüşün kısıtlı olduğu seyirlerde de aşırı derecede önem taşımaktadır. Çalışır durumda oldukları düzenli şekilde kontrol edilmelidir. Fenerlerin görünüş açıları

Borda fenerleri Sancak ve iskele bordalarda konumlandırılmış olan borda fenerleri adını aldığı bordaya göre pruvadan başlayan bir açı ile 112.5 dereceye kadar görülebilir. Sancak borda fenerinin rengi yeşil iskele borda fenerinin rengi kırmızıdır. Pupa feneri Pupa feneri adından da anlaşıldığı gibi pupada konumlandırılmıştır ve tekneye pupadan bakıldığında sancak ve iskele bordalara doğru135 derecelik bir açıya kadar görülür. Pupa fenerinin rengi beyazdır. Yedekleme feneri Yedekleme feneri bir tekne yedekleme hizmeti verirken kullanılır. Rengi sarıdır ve pupadan bakıldığında sancak ve iskele bordalara doğru 135 derecelik bir açıya kadar görülür. Silyon feneri Silyon feneri pruva yönünden bakıldığında sancak ve iskele bordalara doğru 225 derecelik açıya kadar görülebilen beyaz renkli fenerdir. Her yönden görünür fener Her yönden görünür fenerler 360 derece görünülürlüğe sahip olup, yeşil, kırmızı sarı veya beyaz renkte olurlar. Fenerlerin görünme mesafeleri

Fenerlerin görünüş açıları kadar görülme mesafeleri de önemlidir. Normal görüş şartlarına göre belirlenen görülme mesafeleri kısıtlı görüş şartlarında değişiklik gösterebilir. FENERLER

Fenerler teknelerin tiplerinı, boyutlarını ve yaptıkları işleri gece ve kısıtlı görüş şartlarında belirtmek için kullanılır. Motorla yürütülen tekneler

50 Metreden uzun motorla ( kuvvetle) yürütülen tekneler, pupa ve borda fenerlerine ek olarak baş ve kıç silyon fenerlerini göstermekle yükümlüdür.

50 metreden kısa motorla ( kuvvetle ) yürütülen tekneler, pupa ve borda fenerlerine ek olarak tek silyon feneri göstermekle yükümlüdür.

12 metreden kısa motorla ( kuvvetle ) yürütülen tekneler, pupa ve borda fenerlerine ek olarak tek silyon feneri göstermekle yükümlüdür.

7 metreden kısa motorla ( kuvvetle ) yürütülen tekneler tek silyon feneri göstermekle yükümlüdür.

Yelkenli tekneler

Yelkenli tekneler, pupa ve borda fenerlerini göstermekle yükümlüdür.

Yelkenli teknenin gösterdiği fenerlere ek olarak direkte bir beyaz ışık göstermekle yükümlüdür.

Demirli tekneler

50 metreden uzun demirli tekneler demir fenerine ek olarak pupasında bir beyaz fener daha göstermekle yükümlüdür

50 metreden kısa tekneler demir fenerini göstermekle yükümlüdür.

Karaya orturan tekneler

Karaya oturan tekneler demir fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener göstermekle yükümlüdür.

Yedek çeken tekneler

Yedek çeken tekne seyir fenerlerine ek olarak pupada yedekleme feneri ve ufkun her yönünden görünür üs üste iki beyaz fener göstermekle yükümlüdür.

yedeklenen tekne 200 metreden uzun olursa seyir fenerlerine ek olarak pupada yedekleme feneri ve ufkun her yönünden görünür üst üste üç beyaz fener göstermekle yükümlüdür

Yedeklenen tekne pupa ve borda fenerlerini göstermekle yükümlüdür.

Kumanda altında olmayan tekne

Kumanda altında olmayan tekne ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fener göstermekle yükümlüdür

Manevra gücü kısıtlı tekne

Yaptığı iş nedeniyle ( dip tarama, kablo döşeme ve romörkör ) manevra gücü kısıtlı tekneler, ufkun her yönünden görünür üst üste kırmızı beyaz kırmızı fener. fakat üzerinde yol varsa buna ilaveten seyir fenerlerini göstermekle yükümlüdür

Tarama işi ile uğraşan tekne

Tarama işiyle meşgul bir tekne, kumanda altında olmayan teknenin gösterdiği fenerlere ek olarak işin yapıldığı bordasında üst üste iki kırmızı fener, müsait olan bordasında ise üst üste iki yeşil fener göstermekle yükümlüdür

Balıkçı tekneleri

Trol çeken bir tekne seyir fenerlerine ek olarak baş silyon fenerinin üzerinde ufkun her yönünden görünür bir yeşil fener ve ağları 150 den uzaksa bu ağlar yönünde bir beyaz fener göstermekle yükümlüdür. - Diğer balıkçı tekneleri ise ufkun her yönünden görünür kırmızı bir fener göstermekle yükümlüdür.

Su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlı tekne

Seyir fenerlerine ek olarak ufkun her yönünden en iyi şekilde görünür üst üste üç kırmızı fener göstermekle yükümlüdür.

Görevdeki kılavuz botu

Kılavuzluk görevinde bulunan tekneler üzerlerinde yol varken seyir fenerlerine ek olarak ufkun her tarafından görülen üstte beyaz altta kırmızı fener göstermekle yükümlüdür.

Deniz otobüsü ve howercraft

Seyir halide seyir fenerlerine ek olarak her yönden görünür beyaz veya sarı çakar fener göstermekle yükümlüdür.

ŞEKİLLER Şekiller teknelerin yaptıkları işi veya durumlarını gündüz belli etmeleri için kullanılır. Demirli tekne

Demirli tekneler pruvalarına bir küre asmakla yükümlüdür.

Kumanda altında olmayan tekne

Kumanda altında olmayan tekne pruvasına üst üste iki küre asmakla yükümlüdür.

Motorla seyreden yelkenli tekne

Aynı anda yelken ve motorla seyir yapan yelkenli tekneler pruvalarına sivri ucu aşağıya bakan bir koni asarlar

Manevra kabiliyeti kısıtlı tekne

Manevra kabiliyeti kısıtlı tekne, pruvasında üst üste küre eşkenar küre şekli asmakla yükümlüdür.

Su çekimi nedeniyle manevra kabiliyeti kısıtlı tekne

Su çekimi nedeniyle manevra kabiliyeti kısıtlı tekne dikey bir silindir asmakla yükümlüdür.

Tarama işi ile meşgul tekne

Tarama işi ile uğraşan tekne, manevrası kısıtlı tekne işaretlerine ek olarak işin yapıldığı tarafa üst üste iki küre serbest olan tarafa üst üste iki eşkenar.

Balıkçı teknesi

Balıkçı teknesi sivri uçları birbirine bakacak şekilde iki küre, fakat ağları 150 metreden uzaksa ağların yönünde sivri ucu yukarı bakan bir koni asar.

Karaya oturmuş tekne

Karaya oturan tekne demir küresine ek olarak üst üste üç küre asmakla yükümlüdür.

Dalgıç teknesi

Denizde dalgıç varken aydın sancağı çekmekle yükümlüdür.

SESLİ UYARI İŞARETLERİ Sesli uyarı işaretleri teknelerin seyir niyetlerini belirtmek ve kısıtlı görüş şartlarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullanılır. Kısıtlı görüş şartlarında ikaz için

Gemiler arası bilgi ikazı için

Dar kanallarda

karaya oturan tekne

Demirli tekneler

Düdük süreleri

ÖNEMLİ TÜM BU UYARI İŞARETLERİ GÜVENLİ SEYİR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR. FENERLERİN ÇALIŞIR DURUMDA OLMASI VE DİĞER UYARI ŞEKİL VE AYGITLARININ TEKNEDE BULUNDURULMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. BUNLARA EK OLARAK DURUMLARIN GEREKTİRDİĞİ DOĞRU İŞARETİ VEREBİLMEK İÇİN TEKNEDE BULUNDURULMASI GEREKEN DENİZDE ÇATIŞMAYIÖNLEME TÜZÜĞÜNDEN FAYDALANILMALIDIR. TEKNELER İMAL EDİLİRKEN FENERLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ ÇATIŞMA TÜZÜĞÜNE UYGUN OLARAK YERLEŞTİRİLMELİDİR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful