Angol szókincs – Utazás 1/4 CARS vehicle lorr" tr$ck van otor &ike (hat ake is this car) #arts

o% the car n$ &er #late &$ #er hea+light in+icator &onnet (in+screen 01 (hin+shile+ US t"re &oot tr$nk rear light rear (in+o( rearvie( irror +river3s seat #assenger seat to %asten one3s seat &elt steering (heel ignition gear lever han+&rake accelerator4#e+al5 cl$tch 4#e+al5 horn #etrol 01 gas US &" car &" roa+ to +rive to t$rn the ignition ke" to start the engine to release the han+&rake to in+icate right to signal le%t to change $# into secon+ gear to #ress the accolerator to accelerate to slo( +o(n to change lanes to #$ll o$t an+ overtake to #$ll o$t into tra%%ic si+e street to #$ll $# at the re+ light green light KOCSIK jár ! #latókocsi tehera$tó %$rgon otorker'k#ár il"en árkáj* ez a kocsi) az a$tó r'szei ren+szá tá&la l,khár-tó %'n"szóró in+e.lá #a otorháztet/ sz'lv'+/ sz'lv'+/ a$tóg$ i cso agtartó cso agtartó hátsó lá #a hátsó a&lak vissza#illantó t2k,r so%/r2l's $tas 2l's &ecsatolja a &iztonsági ,vet kor án"ker'k g"*jtás se&ess'gváltó kar k'zi%'k gáz#e+ál k$#l$ng a$tó+$+a &enzin &enzin a$tóval 6tengel"en7 vezetni el%or+-tani az in+-tók$lcsot &ein+-tani a otort kienge+ni a k'zi%'ket jo&&ra jelezni &alra jelezni %elváltani kettes&e n"o ni a gáz#e+ált g"ors-tani lass-tani sávot váltani kit'rni 's el/zni &e enni a %orgalo &a kereszt$tca egállni a #iros lá #ánál z,l+ lá #a

sszeroncsolni a kocsit vesztes'g le-rás vesztes'g' a$tó#ál"a a$tó#ál"a vá k.en+ street one.i etróállo ás v'gállo ás $tazás .teles *t %izet/.lt/állo ás &enzink*t &enzink*t garázs lero&&anni szervizre vinni a kocsit 9ABC0KAD?CKCEFS &$sszal a hatos villa ossal troli&$sz a etró k'k vonala a ságra vonalon hel"i'r+ek! vonat k2lvárosi vonat %ogaskerek! vas*t ta.(a" street #e+estrian crossing a set o% tra%%ic lights s#ee+ing at <= iles #er ho$r &reathal"ser to #ark illegall" (heel cla # 01 to to( a(a" to have an acci+ent to crash into to r$n s" over to knock s" +o(n to (reck the car a (rite.a$tó#ál"a %enntartás t.l+ #er órával alkoholszon+a illegálisan #arkolni ker'k&ilincs elvontatni &alesete van &eleszala+ni v &e elgázolni vkt el2tni vkt .o%% otor(a" 01 %ree(a" US toll roa+ t$rn#ike US aintenance %illing station #etrol station gas station US garage to &reak +o(n to have the car service+ >U1?IC 9RA@S>OR9 &" &$s the @G< tra trolle" &$s the &l$e line o% the $n+ergro$n+ on the "ello( line local train s$&$r&an train cog rail(a" ta.i ta.Angol szókincs – Utazás 8/4 to #$ll over &" the #ave ent to #ark the car 9he :igh(a" Co+e otoring otorist +riving licence +riving test to have the right o% (a" over s" to give the right o% (a" over s" +ea+.i ca& $n+ergro$n+ station ter in$s jo$rne" áthajtani a jár+án lerakni a kocsit ország*ti jelz'sren+szer a$tozás a$tós g'#jár !vezet/i jogos-tván" g'#jár !vezet/i vizsga egka#ni a jo&&kezet vkt/l ega+ni a jo&&kezet vknek zsák$tca eg"irán"* $tca g"alogátkel/hel" %orgal i jelz/lá #a g"orshajtás <= 'r%.

c$rsion holi+a" resort jár !v.n való $tazás a hetes &$szon $tazni &$sszal enni %elszállni leszállni átszállni v re v e++ig enni H egállót enni &$sz vitel+-j &liccelni kil"$kasztani a jeg"et havi &'rlet cs*cs%orgal i órák &eraga+ni eg" %orgal i +$gó&a t*lzs*%olt KO@A9OK J 9LKO?SL0I 1USDOK jeg"#'nztár vágán" eg" $tazásra szóló jeg" ret*rjeg" vagon %2lke vonattal enni el%ogni eg" vonatot vonat&a &eszállni lek'sni a vonatot vezet/ jeg"ellen/r ?F0I U9ADLS re#2l/g'# re#2l/t'r re#2l/t'ri el/csarnok re#2l/jeg" re#2l's jelentkezni jelentkez'sszá láló &eszálló igazolván" a #ogg"ászt &ejelenteni a #ogg"ászt &ejelenteni t*ls*l"os #ogg"ász %elszáll %.l+et 'r SDN@IEOK n"ári 2+2l's t'li 2+2l's kirán+$lás kirán+$lás 2+2l/hel" .Angol szókincs – Utazás H/4 ri+e to travel on the @GI &$s to take a &$s to get on to get o%% to change to to go as %ar as to go H sto#s &$s%are to +o+ge the %are to #$nch "o$r ticket onthl" #ass r$sh ho$rs to get st$ck in a tra%%ic ja overcro(+e+ 9RAI@S J COAC:CS ticket o%%ice #lat%or single ticket ret$rn ticket carriage co #art ent to take a train to catch a train to &oar+ to iss the train con+$ctor ticket ins#ector AIR 9RAKC? air#lane air#ort +e#art$re lo$nge air ticket %light to check in/o$t check.cess l$ggage to take o%% to lan+ :O?IEAMS s$ er holi+a" (inter holi+a" tri# e.in co$nter &oar+ing #ass to check in l$ggage 01 to check in &aggage US e.

#ire to to have sg rene(e+ i igration control to check +oc$ ents to +eclare to #a" +$t" on sg sec$rit" check to cross the &or+er to enter a co$ntr" ACCOBBOEA9IO@ to reserve acco o+ation to ake a reservation in a+vance to &ook a roo hotel otel %$ll &oar+ g$estho$se "o$th hostel ca # site to #$t $# a tent to #itch a tent a #a"ing g$est to sta" at a hotel to #$t s" $# single roo +o$&le roo to check in to check o$t to #a" the &ill to settle the &ill rece#tion +esk sza&a+ság a tengern'l s-2+2l's ke #ing2+2l's tengeri $tazás a$tósto##olás $tazási iro+a iro+a t$rista KN?PA?ERC QLRLS *tlev'l'rt %ol"a o+ni v-z$ 'rt %ol"a o+ni lejár eg*j-ttat v t &eván+orláskontroll a +ok$ ent$ okat ellen/rizni &evallani vá ot %izetni v re &iztonsági vizsgálat át enni a határon &el'#ni eg" ország&a C?SDL??LSO?LS szállást %oglalni el/re csinálni a %oglalást szo&át le%oglalni szállo+a otel teljes ellátás ven+'gház i%j*sági szálló tá&orhel" sátort %eláll-tani sátort %eláll-tani %izet/ven+'g szállo+á&an i+/zni elszállásolni vkt eg"ág"as szo&a k'tág"as szo&a kijelenti agát 4szállo+á&an5 &ejelenti agát 4szállo+á&an5 szá lát ki%izetni ren+ezni a szá lát rece#ció .Angol szókincs – Utazás 4/4 holi+a" &" the sea skiing holi+a" ca #ing holi+a" cr$ise hitch hiking travel agenc" &$rea$ to$rist 0OI@0 A1ROAE to a##l" %or a #ass#ort to a##l" %or a visa to e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful