You are on page 1of 68

t.

Btigrs
a.r{
,

fi no m dessgek m rI e g n |k |
.'?

Jiitemnyek
l-"

gyorsan s tortk aprstemnyek s szpen dszve e|ksztve meggyesIepny, csokiskug|, torta rvidida|att ananszos minden hozzva|b| mennyisg he|yes

'#

,J

Bg res

Iinom :dt:ssgek m:r Ieg n|kii I


> rta: Bauner |l'|i(hae| chiita s(hmedes ] Fotk:

stemnyek

b..

> >

4 Tudniva|k a bgrs stemnyekr| 5 B8r5 stemnyek. alaprecepti hom a|aptszta 6 Mzak 5 tiaik

Receptek
s|t inomsgok Formban gyorsan egyszeren 5 KedVeIt szeIets tem nyek az egsz csaldnak - k|asszikus, j| e|k'zthet gym|css, s tortkApr5temnyek tk|etes eredmny raf in|t dsztsseI

tt

Extra
60 Trgymutat 62 lmpresszum tipp' ho8y > 64 0 biztos a bgfi9temnyek iikeii|inek biztoran

Sts mrleg nlkl


sszel|tani e8ybgrs Gyolsan bezsebe|ni me8sutni s stit, a dicsreteket - eztminden |vezi' Akicsak hobbicukrsz vagyegyszeribb minikonyhvaI rendeIkezik, elszere|ssel 5tf ezzel kedve vanstni, denagy a szmt. megtal|ja a kt'nywe| tsztafajtk st.A Iegfontosabb kevs hozz. aIapreceptjeive|, Vagy s sajtkszts Va|va| strsz|egn a 5zupermarket egyszer' de hatsos vsro|t a kezdk s mg dekorcivaI is profistkk a tapasztaIatlanok e|es|eges, A mr|eg vlnak. vagymanyag egy.kt bijgre pohr eIeBend aIapfelszere|5 a mrshez.

TUDNlvAL|(

A BOGRES SUTtNItNYEKnOL

B gre ,k a n lstrsaik
s ]| i : i j] ( l s 1 ( : s | i s i i l . Ilkl' j \( '|( ^ i ( ' ) l ) i | ' /k! l'|( 'l i | | ( 1 | | i ] | t. k ! l l k c | | | ( ' I ll'! ] ij j j x ^ | '| 'x| ( Z ( 1 | \ . 7 . | t' ] ' i] ( i|! 'I f | jL l|

irxs , 'r ; r l ( g( A R\ r ' t r c l (


l !| |)i l i | ' N I n ! ' l s i i | ( 'lll( l|'\l( .|(

rrd . i l r xr l l (i i l (r s k. v ( 1 s( ,l( j]i | j 9]g'1 | t )1Z i! r k n N l i']' r L r r l l . l l (,s r i i l i ! k l)ilh ni r ()l ( R1 r '| )l l (j t |i i ]l j ](n'| l |)] ) 2 l i
\.l kj| ( ](iIli'(:elIl.7. l (1j ] ( 'sy'| (1| | lll'rIl\ ']i] lc j s l t. s '

\]|g f ]()()! l ||l I l l )s | . i . , | . js I ! )h Nrrl \i g ! - l 5l ) i t r : r r r r ) s I 'i ()s (k )l ! )z l I i l s/ri ri hl r l ( I l l : (tk Il 'k I i 'l |()s l | ] ! ) 7 ri i ri n ) \i L (n l i sL i l v l !r nr l i i l l k o i l i sz l . i ! i ri l rn () l i i !l l . l . r\ k i n 1{ k '/j l l |)l 1i l r I s.l]11 ]i l s 7|i l l l |]||l r ik i i ]ij I l l ) . ' / ( ' ]! )72 \. r|(]|( l l t'Il Il v i s . a ei | ,

l ) d 8 |c n l ] rte k e k ^ l l ,r r i s l ( i ) t, r 1n 3i(l kis \r , ' rrn l{ l f y \ r ..( tr i ( ilx Z

]v!c(is tv.'kaI.i||.l M i ( ( nl . v ( u\ r , i l l , r lji !r r i i r ' l ( ,t ( s T l . l i i i l ( l ( x s l i t i l ( g\ | l s l k { i i jj] i ( \ ( j| ( | | l r l ] i l | J 1 7 :i \ r( ] s L i I Y : i I l 1 k |{iIlki | 1 1 s ( \ . I l i l l | | ) i j8 j. | | ' .s(rsTlrl(( yr8\, Yis (\l(, jjv ( ' | r js \ ( ' l N l ] < J l i | t , hilozott evka l l i s zr k e| ) t l ) v n( j lxr.'ik(! .'rk(! lrra.lria zr l ) l x . l !' ] y a r " l c r !!7 s r Mctrrryisg (gra'n) ti I 15 il 15 S 25 g 25I tO g l0 "

virllv rLlr ()sp (tl i rl l( ) ith"r1()s( h 1. , is (rs (\ ruiNrril h l i s bi Tr()sri)klrrr r'1(i l ( r s ri 1 i ( l, Y xhn)iIlI r | ()| \(l | )|l v d( ) ] i]()| { i8Y Iil(lli| | ] . || t- )s sii(r\r'(;r\r'lirrrl i 250 B os |'i | 'IrI'}ia dol)o 4 k i '! ] i \'iItk'Il'lli]l\ .ig p ('l l j I i | chnosIl| | . . g yDxi s b i nk|n| k' i8y, | | itj lb a|al

Teisztcs
lls/l

(gaftn) po|r (2oog= 2oornl)

Menlrlsg

125g

Mk lx'lvcr tray.rilye j(t a 2 2'5.|| es |).isR' .ssz. vxgy''1sal kr l l n ]s . ( |.j ) v l]!}sok.l s nr's !i-vi] Datk'lrkct (atbb _virc srlly, rdi11ale l l : i r ofl r : l l k,i k b x n :i rh k, (: sn cn r ke ] ]k i i l .i D
. 'I k t)z o l ( |. 1" D . s l r j

2a)0 I 100g 100g 100g 100 g

l5 I lt I .i5 $ ,,Iog

'ai
Fo|yadk|roz (1 evkan:l)
\' ?

Me ryisg Gmn)
li o

(ct tejs7'l o lai

IOOg

15 g 1' g 15 s

BiiGR ss r EMNY

bgre = 200 ml):

t6zta

a munkae|ol t |e 2 brgre|isutet ksztonk 5 m|y d szit|unk, bgrc . ktzepbB . | s zrunk| k v r 0nk' mg addiB 12'5 dkg hid g cukrot. Hozadunk | s z. bhre9k|mesnem le. s 1 toist vajatkisdaabokban' 4lojst. b | ekevenk | . A llzlt m|yed'be. vunk. l9ll ijsgekeverunk | gyorsan 9r egynaBykss|ersenssze. s 5tporra|, gyo$an maidkze| ik. A tsztamennyisg vagda|juk' gYiuk. Atgtb| tszlv sima e|g' imrj otmhoz (iptomzunk, csoma. s'liba pihenleli0k percig golva 20.30 !ze. vhoztalhatiuk nyisg Eza tgtamen a hlben. . vagy van a hjja| -'nt F'td,u| ormhozelg' g y 26cmtmli hideg. > FontosIA hozzva|knal |'mogyorvaIvagy gyorsan s kze| nekkelllenniok, l!z. e|)sima (hoBy n meleg d ien hoz" minden : Lehetleg gyrt gy z eri hvjk tv | g yen. uk ebs hmEklelli is' tsz|nak et vidideigkeverjk
vajatvaBymagant '.|9 1 csomagvanl. clora|s

om|stszta (,lbBe= 200m|):

Piskta (1bgre = 200m|J:

a toi,e. szlv|asztunk' 5 lojst !va| k m ny g y Csipet hljkel ke1 bgrecukot habbvejk. s hozzadunk' verget' kzben R" belkveljk a tojs'rgkat. git|unk,| s lazn bgr |igtel, megsutjk' AzonnaI b l ekeverjk' egy26cm z a lgtamennyisg ormhoz | g' lmlj ri'sloilokal > Fontos: Eggen k t' a Iiv|elszit|iu haszn|junk' kzb n nenyissuk sa sltsis a lg|a ssz e 's n ' ki,nehogy n kevriu k' Ezl a l9ttgyosa s bel| tana|kba' !thetnk vagy k gym|Cst' lehel0n teiszn 'krmmel. megl|thetik

ruBa|mas | B yen. l.'" 5

mas9hoz'hogy

hanem r|l ||nIatsztt'

Mzaks trsaik
Szemreval dszts
jiik po'tukooal vagy kakapo'r?]. ^siblollokal valosan ellvolftjuk' s cukolr?7t ktnnyell szrezheik|e|JestkkeI vagy sztjryp 1 ' Aklnek etIl|yl c|szts llelll els' a szl'pe|. nrz toltakellkessz' '*elek legll szlesvlsztkott. Egyszed aDygokbl' pldul pPlsnblonokkal . lralsos dekoldclt kszft h t i|lrk' KenDypap1 klvghaunkaz alkaloDx] f8g n vtM8oka'szve. k t vagy tls tlbtvullloki' sablonokat a stent|y teteJrc tesszk' sn ktz. tk 1vtellele( nreshtnt. |l k(s7 dcko'clkbl' pldL|l kndozon ibolyt sl^sZn1nol' cseIFszny(' cL|ko!'vilsotl szvcl|!F clpnIl'7sl va8y .stgal. p A' ehel Vildgok s leve]ek - l|tillt pck|n1 a sz'rzszolrsTrpj a Denlasa crc|iilevl- szitrln alka1'D.sk dszftshez

kokba thjk,alasaksarkla ap |yukal 20 dk porcu korb| s 4.5evkan| o|ya" vgunk, svkony vona|akal vagy ms gentvz, (tet'zs dkb| t j , gy(] mt|cs|' p|duI molvumokal, nev l , szvel' krket aIkoho|)sima mzat kev r unk, s m g ken. nyomunk a sutemnyl ' a sutemnyt. iukve|e Pi||ecukrol (marshma||ow nven i9kere9 ,YGli||Es h t jok)kere5zlben | szeIele|nk' 5 ngy. 3 ev|Gn| barna cukrot |bosban e|o|vasz. ngy sz | etb| kr alakban vir8ot k9' lunk,lbevgoll dil' |ehiazott mogyort tnka mzn. vagy mandU|ladunk hozz' s addig k v r jk, mga dj|kel be nemVonh z x csoko|dm a cukor' Kiv s szk, s stpapilra tv A cloko|dmzas su|emnyekhez kerck !zradn i hagyju k' sotostykat oIykony cioko|dba mF tUnk' ki(sil v'radni hagyjk' poIcr| 5 | 8 yez. ' x A tortake||k . moesva|, szeena slemnyre lesszok. cuko s resz | t ryyongykke| KTkuszchipr t o|ykony lig csoko|dba csoko|dval vagy tortadarva|' kis mnunk' meg5E tjuk, s e|d9itjk vele csoko|dbetkke|' rmkke| !zp n dszlhelk a mza, 5t m nyek. A|iuk p d ig tal|unk knnyen eIkszlhel bevonkat k|nbzzekben: |de' Fehr 5 |d bevonl s k|n.k|n tej.,oko|d' citromos s marcipnos. fe|o|va9tunk vzrdben, agyaszltasa'

(sokl --..1pa t j bevo' |d s vagy I b \ onil (ehr' 1 le9kan|o|ajja| rr drva aprtjuk' k,s ovurdben | s szu |' |bosba beola_ lemezl lrgolvaetjuk. Egylapos d | med. nl' s .Unk'lntiuka bevo kss.| iI h.8yjuk' spaiu|va|vagy vagy igukat b.!okal kgtunk' kibe|le. 9runt

de5 8yti|nij I Csk 8yiimijk!khz a sz|t' l g es ha|s epr 1 vagy r2savir8ot' rilrDIii]rtket' smeg. mljuk' cillom|be c! e5znYl lz emcUko r a|' dur va s z ir j uk gymtj |cvj khz a cftresznyl |ds A csoko a kan. t | l s en' az epel, a glvalo8va vagya narancskarikkat ananszl drozotl csoko|dba' a lolYkony m11juk |ig

ll3 Ci pn \ nt r ! mal(ipnmasszt (piro t tis teleslkke| fo|pack D]d bevnezz]k' rdk tozl kinyitjuk |eve| k et 9jmokal 5 be|| , vagykis furnazunk gegalkkal aIkaIomt| ! g en kiilnbz motv'

i
.l

Formban s|t finomsgok


Enn| egyszebb |nrt]em is Iehelne! Kkuszos, nrarcipnos vagycsoko|ds _ lnindegyik 5temny gyorsa|] e||en||hatat|anuI finom, s e|kszt|]et. A hozzVa|kat a recept szerint egyszeren gyorsan bgrve| kimrjk' sszekeverjk, a tsztl a formba lii|tjk, s azonnaI n]egstjk. A ste|nllyt h|ni hagyjuk, s kedvnk szerint dszljk. A siils gy szrakozss vlik.

9 tahjas muffin 9 cseresz|rys'joghurlos |nuff in 10 Mandarinos.mandu|5 5ti 10 Kku5zo5 stemny 12 Mrvnyka|cs 12 |Marcipnos slemny 15 Ropogs zabpe|yhes stem|ry ,] gym|c!kenyr 6 tszeres 16 Gymbres kkuszkenyr 18 csokolds stemny 1B csokis kug|f

21 szi|V5 kevert lszla 21 |\4an du|snarancstorta 22 Feketejehr sti 22 Trtorla tszla n|k| 24 Epertorta 24 Kkuszos m|natorta 27 Klafuti 27 N4eggylorta 28 Tr5 kug|f 28 Trs.mandu|s 5temny

FoRMBAN

sULT f INolttsGoK

3
\q-

'
:

receptek \ i||mgyors
in muff Fah'jas
, ''u '
> .: ]:'. jnl 2 tes k an l s l p o r]1b 8re .' l tu| or 2 tes k an | |t fah i | g yim b r 2l o j s | |b i '8re oo| l | :. . :iiL . l]o8rck ] evkan|.ukol val ,

N--

-.,.-_j

jogh urtos Cseresznys. muffi n


> 2] dk8cseresznye 2 bogle |i9l 2le'. kn| ilPoI n 8 ycd teskao|s 1)l o j s I r bgr e. o I n| | a k e!( k uk o l k a pEheI y . | b gr eo | a i l 1 bB l e. uk o r | 1 bgl e joghult va] alotmhoz porcUkolme8sznI \ s i nl ' j-i ( ] . k i j) t ' l . 8 i i | | ( | ] n| t l 1 | | ^ i ( ) nN I i r jh, 1 l a s . i l l i l l c nl i i k \ . s c r es r i r Y ( r k.i ' l ) i go 7 . 1 l L \ l f ( | i l ] k r s 7 : i t l i ( | ( ' . ) bl l ] i i k 1 , , k . k ( r 1 ( j\ , i gi r L k( ) s s 7 . l ( c \ . l i i l ( x l h7 1 ' r ' r\ toirlsr tr srlr(jPor], I s.t 1+ a .('nfl.kcsl x jo g 1 . 5 :| . l I k ( n o h] i ] l ] 7 . l l \ . I i r k i ni . ' hl ] | | | |I l . ] zl i l d] L L I i . s c ] t s l n\ , ( 1 s ( k . ' 7 c pc I l . h. c ( ] ( j5 . k be( L l i i jk ' . \ s i j( o bc I l (j) l5 p.'t.j!] siitliik' l.gli.\ t is(nt l l( kjl)o{jlIk a i'!bl Kk.sj1 hL|lji1raj]-riLrli,

'

. ]-. | ] l| ('l (. j n t'||'g ]i Ik . :]]1 L ll!.h(' . l (. 'i l k i /s o 77u |( |' i I b i . U k (n 1. l ' n| 1lnl . Lt. rln;jtrl, l s . g l i j r xrtrfl . ll| ' ]]lk. \. l . l i l k i l o i so k rl ' . . . r/ nol r r j . l r l i s /l r. z k c re r . l]iI .l n!jh.d s e k b c l . j 11]i i k ' ., . ir lEr\ (r n j u k (l ss z e k c v c rj i i k .

i : |h.j]r{ ll .ukril. s llihnn ilrl il'i]7.:p.n, l.gkelelscsn] : llj.Ig 5l i i ]l i K i . s i l h i i l l l i n'iljUk r tb11n'bl ' k iL](

R t eptek FoRMBAN

stT

FINoM5GoK

l| e|kszthet

iL lL srrri|l,l

r( i ! L

Ln LL

M a ndarinos mandu|s sjti


LY 24 ( \o \ M (l Ll ri ^r'( r )rM^ trl ^ (12 \ / t t l > 2.loboz kon,cry m.trd.rin {|tlt lomcgccBt.|k.nl ]]2 8)

l( 'ss/ii \ i llll] r( l] li| J l ,\ r( rs71:iLI l( ilIil) r iill

I I I k , \ r l ( \ ( l i i rl 0 p. r . L sul(\ dil kb 40 perc > Dr r r l ) . nk a r l k l ) 4 1 5 k . r l l \ \ r L ( , r L -5 ( l r , r L l ( ' ' r t r L ,S l r i i l \ i \ ; i : L r l i l ( r l , !' , , , . 1 \ \ , r r . i s L i i r S ( !r , r r g' ) h r s / Lr i l ( . r r ( ) i r s ( ) k : L r

i i l l ( r \ s i l l ,' l r' n ( \a jl(r tr 'r . ) (l) L( l ,ti tl n \1 ! r s ( .s r ! ; l )( .,) (|! ) ' .j ! s i i ] i i i K n 'sil l t, l \l l ! i,1i'r l( l r i Ln i l n i .l v i L
] | |( j ll ] |x] l. ( :s l] l'3]]]l]L]ii|(

tgyizrrii

2 | t r,)irn, l! l, ln r ,rs(^ rl Inr'r'r'\ r rL)l)r I v(rliik


\ l ' ) j:i s si r B i i j, i l r , !l ( !r r l l i , ( i , ' !a , , 1 ( \ L , i L l l i I l ( ) / 2 , 1 i r ( l l ' r k , r I n) l ( r s 1 r L . s / ( . k t l ( 1 , : r l i s / l ( 1 ( i s r \ r i r ( jt !1 1 I n l ( l ( \ ( , r i i l l ( r z ( , hi s / , nl v :r lr r l I l ( l ( !J t :L l l r r fI , r()i,is

K OK U SZ OS
2evka ni| trala nc 2 b 8rc d . l| i hnd(|a 1lcska n s(tp ol po. ukol mcB hintc n i o EIkszn.si ld: 25 perc 20 dkg vaj

stemny
('Y 2'] ( [] |[] R l ]Lr (^ '( \()\ o t[]A t)/ ( r. r \/l l l l l

kb ]0 pe|. o slsin]:
> D.rab onka nl kb i 175 k c rl 1 l ^ sill(il l;5 (l . k i rr! |('! ji]| (, Kj\ 'rjxZ^ | t i k l In ] i| ' Illi1trlxIi'lIl( t. 't). g ^ rr l iill( 2 | r()j:is('t]|s7|v]ilis7ljtIk, ^ r t.h! ! svil lrabbl1 vc'tiik, \ roi:1ss:i, g : i j : ri( nl j ]L is r. 'Iko1| k(i''c s 1c li( \liliik I k)72'l(cv c , j i i k r r i r. n. sl(1r rrs r olw h L l i r. liszl.l chcg}'iiik r sij|(j. '\ Pon|, s ] |oj:isbabl]xl

l bgle kku9 9 eLk f| lesk..| !!tpol

I l : \ r ( i s / r i r r t ( r nr : i l ) r i t r l i L l] \ r \ s i l 1 ( x ' jj1 | ( i j7 { i n' ] ] L!'A]\r'ils('sn(lL |()( ) (j) Ja r0 trrl ig siiliii i A sir r . !!jr \ ' l k ns i l hr i hr i l ngr i , , i , I r i { l , 1 r ll ( i l r !L l i r l {

j evkan|anansz!ek!r

2 evkan|kk!92|]kl (e hagyhat) 2 evkan| kkU!2.hip9 (heIycttcathe(ik kku''

.l | t l u] ] ] i s l ] ( ' k \ l i | { i $ i I ^!r 7 . l . gi l t i i k . a s bc r o ' i I n. S i l I k !. k ' N s i j| . 1 l i ' !l (cisznn l h.btix:i]v.1 ^ h:, l n) r j\ ( r i i i k , ( : s l x l ( k . ' v . l ji i k . k k ' ] s 7 | i k n sti ^l t 1 r ' I l | l -v t ] l i I r k ' ! o k l N l j1 vorjL'k i kok'rszos telsznr 1('l .s 1' kkL's7. '.gsl-('.jL]l(

10

> /t 'p'P l.| M .n da lin os m a nd U|ssuti l.peh,il!/] Kkuszos5tefrny

llt'
\

Re(cptel( toR|||BAN sLT FINoMsGoK

KIasszj kus e gys z c l j

j : \ |i,|) L) ]|( 't ll:|| : l(!|li ] ) i ij |ii] |i |i rillrliil|i l s. j|Li| L( ;s7ri , rrs \ illii\ rl st) l

Mrvnyka|cs
r,Y r 0 r t \ l l r )\ \ /tr ^ \ o R []At o/ (r h \ / t | |)

, rl , l , l )l r l (i (s i r l ! l ( l ,\ r r i i l ( I | , \ \i i l (tl r rr l l i j ^ t r '

\ \ i l r , , r -i ( . [ L ( ] { i r t r l( Srrtill, l(l\llr1lr ]. :Ll(r r r r L l \ f [ ( r t )i r i ] r ) i r s s l i i t kis

ii l\ ( Li] srililL \n sil ilil (;sLilr, rijL rr lrirl.l\iLrl( l


1 c ! o n a g V a D | i l . I ko

k|g{

\( j ('5L'5ll'L

]( | l ,)

,l

le.j!kal| siitDo| (k9cn

10 dkg i!8:ithm

knnyen ]|e|k!zithe1 sikerrll

1 c v k a t | k a k a p o l

Marcipnos s.item ny
(^ '( \l)\ l { 'Y 2, ]( [| |[| l 1]]L r |()|tl | ()/ 1 1' \/| l ) > ]5 dk8 nyeF nnrcipnma$7a

l . I l ' ) i ;i s ( , l :L l |'l.! J |('sLr ' f !!l r | ,)l.i: . (is lIliB k ( \ , r i i i { , , !i i t r n s s / l | t l l . ( s l . n] | t rs I n , l L L s, \ s 1 L ( 1( ] v (i . ] \ i i ] | (i s i i l , ' t !f r , . ( ; s I L r l| !] | r l r l t k ( t r , l r !\ | | l r n s s / : r l !) 7

I \ \ : L t :r( (Lt)ii l ts l s rlrrl(.\( iliik ll,)r/ir(l ] ' l | (i ( 1 ] | i ] ( :L \ :| | l | i : i(sr | ] t

i!

F k . s z I i s d i ] o pe|.

i !) !l ( ts ] l d i i ] k b ' 5 5 I J. |. > DirJbonk(inl kb. 280 k.al

L\

s i i r (n l - 5 (l r r .k t N

L \ l ( t s l t r i tI l ( r l L i l ) r i i l r l l \ , \ s i l r ( jl n l ( l i i jr ( i l r ' . k i t k ( \ ( i ( : s r s r n: l a l ) ( t ) r- tr r.Lit\illiill( ,\ sirt( , ' i :r \ l I 'i i l ,ri h: L l . l \ i I l ( nnj( . l k ] | !! ] l I k i t l ) l i i I l ' ) | > V.i tozJt ] b0gc kJndlrrzolt .nin.lszl nagyonks ko.kik | a v gunk V 8 ya m i x eI ben p s i l jU k 's . k s t z s zt a mJszihoz keverjk' 4 = K o 9 o r m i nl s a I i kap.soso'mban

l |'! ]ii i | l!1ll| 1 | ( . ]i l 1 '\ /,rl( ,\ \ rirl:L (!l< ! l (i s ] \x llilis.L | (jtr] |l l I I x rr k . !.rtii( lljtY . iil ((r r l n 'k'| \ . IiiiI r | 1)iI i s(l |(rI ,\ lislr(1 . h. g \ ntiik r \i l ('i 1x ! rrl, a s br'[ 1(rl.lir]u l ( 2l \ !Ug rirkr(:l!1 (hr11l ko.k:ikn vi8l k. r rcjl( l kis | i ng.[ li(11ig . t\. t. l oL ! rs/ lul(. (, s b el(-k (rc l i i i k r k]kro|l) ]\ ((is/x eB\' l 1 !!rd :ir clkc!.itiik r ! rl

] c so D l g v an i Ii 5 . U k o l ] ccpP kc5 imandu|..oIaj 2 e v k an imaId U | | l k l (heIyett s hetj(k.]liom|ve|) 1 leskan|si]tpol

i d : k b ' 45 p .r . o su l si > Daabonknl kb'] 280 kca

12

*lpe'./tjl: llat.ipnos stemnY A kpcn htul:M|vnykal.s>

,,ru-,
.4.

"6

?,r-**?' i ' |..


'\*. ":.,.\ .

l,

_t 1{i.{.

3&!
.r nL

'ETJ, ,fr7't t
J4.

*'"{l

: -*-

s L r rI N 0 M s co | ( F o R M B AN

Re.eptek

lJtr!.lt

lonnyen!ikerul

Ropogs

zabpelyhes stemny
.l ll \ r[| Rl K^ P c ! o s rvr -:1 I2 52tLtr) t . ;l 200 M 1 i |..P.! mle|iialma :6 ta n| p orcukol : 6'|n| citrcm| > r rpor6 z.bpehe|yhez:

1 | M c 8 h l l p z z n k a z .||ti. (:s k! kat, elDegyecleljilk, vsjuk a nl"8hZakal' Es\ bt8le \ izcl lbosban l fot t"ilunk a porcukoflilrrs I.Io7Zll(lILlk a clt'oD)lvel' s az I!))anegycdekel, ed alalt 6-8 Pe'r ll.lll 2 | topo8rs zabpeh.h hez a vajat felfol',tljLrk a teiszn]els l Pol.ukol. t"L' Hozzad'uk 2 kltnl(' znbpelyhcl' Jl sszekele|. Jiik, s lrh hasyjuk c]d' 3 l stt ]75 'C 'r Kizsrczzuk nrelestjk a stfollnl' A v2ial cukontrl s a tojsokkijI habosn kevelliik' s ho7.

. b" henteteIl zabpehcIy 'borEinom za b d ah . .dj zabksaa|aPj)

(]vjazuk foml' s ki. b|eIji]k ety 60mat kerckle nyjloIl Iele ! t9|va (m 50dkg' ss 'h|puI t)' !a8Y a8yagtot| nre88yet 1Cso mgVani|sc! ko tr a e]kev nk. 1.so ma8tr i l20dkt).Ikev l i]nk2 ev. kan|po (uko 2eVka 'a n|I ej sz nne| 1 6o s mag v!n|iaz kmpoa ' 5 |s mitiuka |eve|es t9tn' Elorljuk ajra a meg8yel. r evkan|vajl | bijte (ukoa|5 bgrelei 9in.e |e oa|unk' Hoz. idunk1bij tr e no mr a yh t ' 1 bij8e aprilolIzabpe hengee l zabpeIyhet meg 2 eVkan| 9ezmm8ot' s[evegets mel|et| kara. A m39teLogtjukaze . kgletl stemnyn. lii tben(k.'zpen' |8keve. sesn 160.c)kb' | 30per ciB

4 |A t s z t t a f o ] t { b ! !ltjk Iloszljuk a leiejD a Prclt ahl, s nrgszt juk a zabpehellyel


id: 50 perc ' : ag-lsi : .. :d: kb' 40 perc > :y$nk nl kb ':]10 k c a|

5 l Astenln} a si]tbe| (kzpen' lgkevesesnl 160 c) 30'40 pe'r alatr a'anys'g'" sijjiik'

Receptek FoRMBAN

stT FINo]t|sGoK

K|a''zikus j| elkszthet

FUSZeTeS

gyumorcsKenyer
(,Y r 0 ( t \ | r )\ \ / r( ^ \
l) ][ l^ | l)/ (!]\ / ] | | l]

(, rl n f r, l , r \ - l | \ \ ri rr, r : Ll (, 1, i ! )l i k , LlL L r^i r l ( \(rti i l ( \ L i s /rt1L L \,!\ i r i r f , r si i l (j tn )r, r r l rs/( r ' l i { l . |(l i ( l L Il i . g : |) \/l .| (| r \ | ] . L \, , \ ! i l ! , /, , , 11, , \ I ) $ ^ l (\L ri i l L r l ri /w , L I r r ! S
i

Di I a bo nk . n1 k b. :] 5 5 k c | ] \ s i ] ] . ] . 5 ( ] . | I ( ' ] ( ' 1 l !' L gi l ji i h l ( l \ r i r l l uk , r l i n( r s l n. !l r i l r i i i l i 0r 11. ^.1'rL(' , l \ L i s / . 1 . hl ' jl \ ] i i | ( ] | s i i . r ,i !!r r l . , ' s l , i l l ) | r ( s s / i , l r l l ( ) / z:i r ( l i L L !r r zr l ) r , l t h1 . ,r k.lli'L, .,rk(,r, r liisTc n L er r l ( r l ( x ( l l x r 1 ,( l s r1 .l.l(1s1\1i jss/( l(\1 liil(. I I l i l l N L L 8 r i ji i l ( , r l ( l ( 1 , i s iL(|(|ig | \ ( ' l i ] | i r | ( \ r t ] k ] ( ' | . !r i g s l i i | l s s z| i 11 ' I n

( rsl r l i r I n LL r. I 'rtqrr tL I ] \1 ( .s rr rri rl ( ! r r i l ,r ,ir r l jiil(. rts( l \i r' ! l j It \\iir ,ilr r l


(l i i l /(l tn ri , k ; ! l ( \, ! r { . \ !!r l l a)0 (. ) I (fr L 1rl ! r ( i i t \ i l l l i i l \ r\ si l r( n r'n \r r l ( r r r L l ), ! r h rg \ j rrl l ti l 'L i l , i l , " r i ( l si i r(! rri l ! ri . \rr l r! I t L lri

k:||||n )^l

i\L

!jl)

L \' ]|

1 t skan| !tpor

,|

{| tcskan|r|l Iahi dib| 1 b8!e aptolt 2 evkan|aDilottpi5zl.ia 1 b8rc !e8r5 kandrozolt gyiim|.s (k9lcrmk) 1 evka n| lkez s i vai sz5 m | m oIsa

Gyors rafin|l

byomDeres
| Y l 0 ( l '| \ |()\\/L, ] K ^ \ o RN] ||()/ 1L (,\/| L l | ]

r i bi i t r l kkuszkenyrI l . \ r r r s T r i rr l .(nr k ^ r t !!r ,

]d]25 perc o E|kszils] .9 sills] ]d: kb ] rJ 10 pc|C > D arab onknt kb : ]55 k c a] c k ]|' 1 | '\ sint | -' c l e gjiik' ]in. jrzLIk ] ! o t (]s bcs71j'Ik ^c''tl. ' ' '|jl,

3 teskan|si|lPT

t i i k , \ s i n( jl ur | ( ] s l ( \ . j( :!' s I l :I l 0 ( ] ) l J ) | o r i r ' r i l s i nt i i k hi '\ s7.t's k.!Y.1!1 i f( lll)xl l ugy i L r k k i l ni l i ) r , { + s i n. nr . n] ' | | i . s ' r bo 1 ( j' I k

1 b g cb an l a. U k or 1 te sk an | ro h 8y m b l 1te ! k an | l |tfa h j 1 ie'kaD| t 5zegliiszeg 2e v k an l k ak a p T r

16

Gymbr i kkuszk n yr > A kep.nel]: F9ze|es E\i6|Lskeny A fup.' h.l,/:

I
t

t
I

i
I

.iirr!.!-

;,

.)tl

tt'*i a

Receptek FoR M BAN s LT FINo| l4 s G o (

Jl | ksz|thet

Csokolds

1n'1.kc!c|. koldsl.is7|l|, j i i k .| l o j { s h N b o ( l, l lr u| h!
lsz| | ll i) ||llb i ('l|.

si.itemny
M |,.\o \ Ic Y 24 (M | MR | toR M^ l o/ (12s / l r r r ) 1 |l cR | 200M| > 10 dl(t|de9 6oko|d kakapo 1evkan| '12,s dkt puhavaj 3 bl8rc dar|t nndu|a 2.vkan|tkezsi

] |

i i i k^

s i i 1 ( x ' j( )k i r7(|x ,lr ' |l () (]) |() | g k^ c v c 1 s .s l l .| l x a ( i a s i i l j i i k . s i l ((r r r ('r 'Yl ^ |''i(.|{ -'I Illl g ' v i'j k k i c s l tl t l t) i 2 | lojsok']I cgyenkn( i t i n r r l b(tl kibo iluk ^ 1is2lcI |7z1kcve{ijk ^ cht8ynjtlk 2 siilPotr'i1 le]gin| > Vliozall] b8e ha alb b ve'unk' s r ngyo'v|]l. lrjd h a b f i x | v ! l(s/lbl keve|iik 2 eVkan| Be|kevernk man8' man89zirUpoi'^ ] |^ ls7l . tr|ba ttrl. eIoszl]uk tejszint Iazn ji]k, sibcll (lh'l' lgkc. m."gszr s a stemnyen. ^ l t lr jukoko dlT8(saI vcsesn l40.c) l ki. t sii1jiik' sielr)Dyl csi( ltltli ^ hagyj!'k, s ki. vessziik i fblbl. Knnyen e|kszthet

] | sii|. l() c 1r clll[' ^ii]|( Kivai.lzllIk t'o|' l('i] nli1 c*'()|dl dal'ibok. ^ (s l vij la|csyi l ! r l.'']iik. kis ||ibosbit),v7fi]ldbc l ||i]\' h'lo ]vlsilI k' cso ^ |l ko|:kl.lt ss/l cgy l{lb .Lk.! t'liik. cuko "i I

id]25 perc o E|kszitsl kb'40 perc o stsi]d] kb. 0c a I > D ar abon k n l : 3 9k 1 | A si]li lo 'c t2 ol't. lesji]k. Kiv.jazzuk fol ll!i. A csokoldl da'zbok. !? t!i]k. sa lejszucl s a kak.lPol kcve|gels k7-benfelo]vasztil'k'Le. 2 |sznlszljuk a ojso sval kal. A tols|eh!t keniny hlbb ve|iik' vaj2t a cuko'.t?l sa tojsslSjval k|nEsrc ke' ve4i]k, Hozzadjuk a cso

kug| Csokis
L C Y I l /2 L l l L Rt\ K l l G l o f (]2 \l L I L | ) I o RM 1|o 2 200 Nl I U O C RE > 15 dk8 tb|a$okold 20 dk8 vaj

> Dekortippl ] eVkan| 5rB baracklekvrl me8me|eBi a k] bekenjkveIe li]nk,s htsiemnyl' ] csomaB (15dkg' 60ko|dmzat k9temk) vagy e8ytorta. bevonl az ulats,zerint ' bevonjUk eIoLva9tnk'

1 bljgre dar|tmogyo'

per 5 o E k g i s i ]d : 2 ' l a o s t l i ]d : k b 1. kb':400 kca| > Darabonknt

18

A kpen htul: csokisklB| > stmny ,4*ipc' e/.irc'oko|ds

\\

ll

t
s{

y'
\

''r'

f|

' ., -

Re(ePlek FoR M BA N s t T F I N o Ms G o K

aE\lzeru gyorl

9i|vs kevert tszta


, .' 1.'|\ ll. Rl K^P c s o \ l r rr)/lr2l)^ l^ lr) > .r g g i| va (va8y lin8| )

( ( t p o rx l ,( s l r( ) /^ k ,1 . tr i,k l ( \7' A s z i l |r l l( ^ r l ( ) \r r r .r | l : ( n 1 ' ! i|) k c l ( |i i ] k l |l o l ) k ') | l I i i ] k ( . s : | 5 i i l ( j l X ,l1


7P cIl, |( .8k.lelL( ( \1! .L l60 ( l) 40 P .r! iS \ llLLl ] | cllk' i] ss7( 'kf \( 'Il'LI ^ t .r l r .l j i l ( , : sLr t s r) t l. t

kb']370kcaI 0aJbonknt I \ siil(ir 175 (l-n nrck' kt'w ll, gr lt,ik Nn'r r j r TTrir k (\ h.s'/ltiLr k Z sc|lr lcr )x
/ \ : i \ i L . \ | l l l l l l l l c i l ll!'gtlr()ssl j|{' !n'8(tjljtik, | ( ' | . s ^ | ji i k x hj l , x | c v l pi s k d l s 7 -l ' k |.s.||illk ^ ] .\ l()]:iV)kil s/.n''i|s2(jLlk, . l h. ] !: ji ( 1 | ni l k ' !) l r y l l I l nJ :i\ . 1 ' ] i i k ' l o j s s ' 8 . ^ st'i kc r . r , . uk ( !r r l br bo \ , . r r uk I k , r r , i l ( \ ' ( ' l ji l k . r , i . , r i , r rs l r , : i i s l ev e' i k I o i l s h. bo l , II(,,,,,,i'kl]'I r:i.rrl.rlrrik r li\71.1 ^ '] )o un ( l l l | . l \ ' ] l. 1 \ r pi s k . a l] r zs . \ L Ll . r / . r nl n l ( k e!er i i l l { . ] \ l ( 1 / | . i I i i o i l jba . ' nr L L k ' . l r s t i l ( ' ) en ( k / . I n, ! j. L ' s k . r . j. t er . I l r !' !: 1 l I P . | t i g s i i ji i k K ( ' ) r l ) i i l r n I nS v r uk , s k , L \ r i i r L r k I i ( ' , ' r i ba t I \ D.'lf,rr \7tel!'r !le8ml' l ! S I r i , k . i s b. k r r ) i , l k \ c l e tr n,r.nr!\1 '\ por.(rktor ! !. t 1 i l l . s I i k n. l 5] . . \ ' . k.!r.i1 \ i72.1 sinLiri kcrer' l l i k B . !. njL l k \ c l e 1 s t c ' lDl]\l. s ki!(lno7ol( lra' jiik. Ics5Ze]elekkc1 ds2iI

a l l t ' g s 7 ( n ] l I lk|s t i I c tl l rv

. (9ma8 lan |i9cukot

Rafin|t Iknnyen eIk'zithet

. te!kan|!titPor .*1.d le!kan| t|t f ahi zsemremonsa '.j as : (iqnsi id: 40 perc 'r .:;\ ]id :kb' 40 p eC > :'l!onknt kb': 400 k.a| :. .]]kjl l-' (] m cltne . : -i Nn'lj.zzLlk iot . :. lszolLlk zsenrle' . ..r\ . rl \ leg niossuk .j] ' j:. l.'lbclisiuk s . .::22(| k \ 1lszilv k al . : .j\i7e| kerv3juk. : i .rr .r cukor'nl, . va] '.. . :ionil s a loj s o k ke\ crlilk . r ,i. . ... :: Uk .l (ejszn' .- .. ieq \ jiik. si ]-

M a n du | s narancstorta
\ IGY 26 c Nl l [l i Ro l t |\1 | ' ( \ ( (]2 D ^R'\l l |. o RM ||o Z 1 8 GRt 200 NL 2 kezeletlennarancs

2 bgrc dar|tmandu|a 3 v kan | nalan6^e | vai szsem| m o'la

1evkan| narancikl 3 kandirozottnaran.s'

<.(z../o/:Mandu|inarancorta

l.pe'

'''lj

kelelt |gta szi|vs

21

Receptek

F o R | u BA N s t T rIN o |\,tsGo|(

J| eldhszIth t

Fekete.fehr sti

2l ^ r(i sl , r k l ) k (, ri n!r (l rl l i sT l . r(11 h h rl (t( | k l |l y 'i j rj 'rk ,as k i l n ; l (l i L k \ ( . 1 ( r t('|''|i | |j )]|](l ||i i \ l t , i \

1 ev k a n | c i t r c m | l *oma8 vnliaz

l(' Y 2 '(M K ^ |,( \0 \ I l A trj i ()tr. \l i L \, Itri r r . . |()|{ M| l^ ()/ (]2 l N\ l / .| i] / | l| ) rxl i . rrk o l i l . r. j l Ij nr l ( : I BO( , R t 200!t l

pokukol me8hintshe2 ] E|kszlsi ]di],]5perc 5 ui s d i k b.4 5 per c > Da a bo nk k nt b' :4 2 5 k a | | '\ si]l(i| .2()() 1j.!:l .l!rx! h. s | |i i | ( K i \ ' r i N 7 l I k . bt r ' ' f l . r \ y r ! . t t ( { \ ( !ji i k . L . ' i l ( r r r l i l l t ' r na l , l l i s l | 1 c | 'r . | ( ' nl dv c I c s ' | | nk I i I l t ] P ( !u| ' l o ] s ( ) k l .s!!lk(.' ^ |lo72kevc!i]k. ./ |]\ lli|nlssz:il N t.om) l r l . jt ) | ji ] | i , s l s i i | l ) . ' l ( kij^i!r' k<ske\c'sestll l t j( ) ( j) ' i 5 pe . i g s i i l ] i i k \ siite|''n)'1 kicsi lt1Irj I'igyiuk, kivessziik I fol j]tiblj (s Illcas7l]llk Pol

] b8le Iiszt 2ev & an| kaka p o r

v c l as N Jn r(l i j )! t! , r t r L l !l ri k . v c rj i i k l t( l , k (\ L . r r r k r l o i l j s l . s l l ('i s7 |r \ 1 L ] It)n s s/ri l . l (j s l rl l : L l! I si 'l l j 1'|('

1cma8 sovnytl (5odk8) 1 6onas Ma(arpone (2sdkg) 2 evkan|.itrom| 1 csomag tejsziiiz 2toi s

4l l ! n n (k i l ( r(n 7r t L . r)v 'i i l l 'rk l (l ) I (1)r\/, i 1 ,\ . s|, l { (' i fl 8i l I l . tl s l l, l ] . . s o 77'rl ( r. l i i l i i L s L L r, . nr . r n1 s i i l 1rc Il (k i j 7(l l I 'Il ] t :. r ^ k c v c tl t 's| | l d ) (]) 1 ) P c t. i 8 s i ]|i i i ]i K n . s ] l l l i |n il 3y j l l ](' . s k $. s / .

Egyszer gyors
o E|k?tsi id: 55peK o si]ts id:kb,40 perc > Darabon k n i 55o kb'i k .a | 1 | si]rl l75 .c |'r cllrre' le8riiik Kiv2ia7^|ka for lil' A vai. a cukal s lojssxl l'abos'" kevc'k, .\ liszrct elkcrerjiik a kr, kipoml, ho7zac]luk's gyols?n sInn teszY at.'.'juk

Trtorta tszta n|kl


L GY 2l c l 'l |i ,\ P . \ o \ to RM Ho l ^rr! (]2 \l |L R l L tT ]i

> V l t o za l ] 3 eVk a n | mazsoltkeve.(inka ksz

2 .soma8 sovnytr

22

A kpen .]l: nor|a |sz|a n|k! A kepenh,tul:tekete.|eh& sli >

Rc( ept.l( FoR|\{BAN sLT f INo|MsGoK

Nyri vendgvar

Epertorta
|(Y l'1 (M l[]| llii| i (^i '(\{ )\ Il) ll[ |l]l)/18\ / | | ]

] | \ l t s |l l ||: Lr ' r rr (.l ] l ( s s 1 i i ( ; sr ,r r . l i I l i r I | \r ,, t ! ( 1 n ( rr , " ,. r ' ! g 1 i s /r r ,,l i l \, r, \ r ,rL , ( ; s( l l ( \, f i l l ( \., LLL,' ( r r k ( r r r l l ( l \1 ! rl \


:L7 t\()|iii(|( |\ \/l 1ij ][

n] bocn' kk!5zles7c|k ] . s o n] jgh. b| i x | : cvkan porckor ] . V. k . l l k k i s z i k r I l, s/il(1!r i{lii:l0 pcrc s r r r . dl i k b. t 5 per . > a r . r . r bo nk ( t knl b: 2 7 0 k . r l \ s l r ( t r l _ i ( l r | ( k -' l ! L L ' :r r ril( \ i(rlrL rliiir kilr, I1 s L i r ( jt ) r t !r . L LI l ( ) i r i s l ) ". . . r | ( , r k ( !r r l s ' i l ' l ( i ( ; r ' rs , . l n\ L r i i r l \ ( , , s l !) r / :i l ( \ ( . r i t \ . L \ 1 ( r , \ r ( 1 s 7 1 :i i tl i !nL i l r :l , i r r r jL l , i s i s i n( jl ! l ( k i jzr t i r L ,gl ( \ r !r : s ( s r !r l l a 0 ( i ) l! l i t ! ! l ! s i i r l i i l ( K i s / . ( l ji t l ( , ( i s l ( l i r i / / k nt l : l l,rlriLliil(. . | ] ) ] ] ) n1 ] \ ] ) i s | ( ' , I h1 x

1.s ong vaniIis.(k o r ] e !ka D| . ilfom| 2 .vkan| p orc(ko

i I ri r g i i l l td rr,, \ , l L r \ l rr r s \ l ( r 1 ( r h ,r \ ,..u LL\ ,\ r .i r r r r l ( : \( l , \ t r r, < ! rr l s l i i i ,! r ti L,,,\r r l, 5 | r(i s rr l r r : Ll ,,1 ,r,\,l \ '\ l ( r r tr r r \ l i ,r Ln ) \, .1 ,r [ , '

o EIkszilsi k]: ]o per. ( ] st siid ik| r. ]5 p el. > D al ab onknt | | r:275 k ( l|^ s ii| | ]-. (] . ] l ]r Ie giii| (' r\ t('| ''x xliIi| |(i l ]. k'Iiiik s in(jPr])'I| :\ | o j : i . s(t( r l a . 'rkoir)l lrrl,o s k.\tr l iik IIorlrik. !r!lirk

| )/7]i |(\1'.i ]|( |/ L \.' l . l . ] . t)i i rl i l \/ r\r, i : , 1, , i ,, r i r ( L ()s rl i L l ( r t)i s(()r , tr ,\ s sl i i l ( rl L l ! ! | \ \ r r ( i ; i 1( I ri i rfr . 2, ) (l r'n r(. rl (i L\ r( s sri l l ( n ri i (l L L \, . \\/ Ll \

Fri,st lknnyri

Kkuszos m|n atorta


|. (Y 2l (l L I R|]|l ] [^ | !\ l ) \

I \r\ ik)JtrlUl(. nl , r i r \ | i ( ) k | | s l k ' s ^ | t l | 1. gf | ( i s ' l . ] l ' l ' Y ( jl i l l l s i | | ( | { j]|' !] ] ] i L ] |i i \ s ( j l n. i ] l ) ]j i L ] | ((.;s

2 l,\ r (jszl:]l r l(!lrib i . i rl j iik' s r siilte! (kir7 { i xl ), l(.ake!els.sll.]l 1Ti:) (j) l 5 pc'!iS siittiik Ki!csz sltik, htih)i Iug yiUk, s Ie hL1 72 Uk 1r ] Pl)1

r tojs | bg|e (kol

] | . \ 1 c ] s l l Ii I l x 1 ) l i \ ] i | ( n| | | , r s , L t unr k o r i l k nk i r i y I ' r bbi \ c l l i i k t bzz: i r ( l i k (ls ! kklls7 ,| <-)|nIs7|ik(] i.s7cl(rkc( k(_)k!sros l.i ^ szlirhrbor closzrjLrk i p,sk nr L ] P qt ' s | :jl . s s 7 i ] k l IlLi1Ir:jl ]\ siilc!rlj\1 l l:'ll IllLe fu'ss7i]k

24

Akpen.ll: per|oda ,4kp.,/|,t,| Kkuszos nllnatorta>

-)

Receptek FoR|\|BAN stT tINo|usco|(

::. n|t| 8yols

KIa u t i
(r \/r l t) '' :rro/
(i] | MR] | oR |^. > . |g retl.5er 5 zny '( 'om8 va n| is cuko ' . eVkan| 6elesz.y.. l Iinka (iz| l9erint)

3|A si i l l ]()l ] ( l L l l]: lcsftliik l(l!,r r,,,,LLkL : l


t ) ) ( . ( .s7l|il I ll] lI L.] i'j iik'^ s e|( ) s/1] j Ik r.j ' rl .sc( sh v( :l \ \Ln 1,: ( ki'7|x'l) |( :irk. \.l. '. ':.

] | ' \ s | i l ( jr2 ( ) ( )( ] . | l l c | | l L''.rl1 t I k | i i \ . i i 1 2 l jk r i ) F ] r !] I , \ 1 l t r ' i l i !( 1 | ) . g' ' t ) s


\]:N } iLI llil. l()111|lir\ lx . ''\ ] ]l ]\ L ljkl( (]s l ji]x ]jil . . /, k, . \, i. trik. (ls I isz(l-

180 l : ) 35 tr, k l S ! , r . i , Mc k l tc n rx i . l l ri rrrtL L Il

> T l | sl i p p tJn g \o sl " l |aI j u kl'e i sz i n i e \l g \ 1 1g o n b c ag v rJ

..] b8re dar|tmandu|as

Egyszer 8Yols

]'l.| \ ] j\ / I , ] ( ] \ ( !!i i i | ( ' \ r , I , I . L 1 \ l !, / / 7 :i r(l i \ , , \ 7 r r r r nt r r i l i l \ L L,\/rrL'r rrrlli '',i, , r !r : . . r \ , , \ \ !r ( jL r '


ii /!,]!

ll \ \ | ! r .Lr ,,k(r r r L(,s I ' ' . r . kk r |'.']! |j k('.

: evkan|porcukor

Meggytorta
. \

[. |. GY24. M l [l I R. l Io Rfo l |]o 13 l \l l I l ] > 75 dk8 me88y 1ri!5 vagr

r : l! .j .r g sitr j iik. t\ \:\. \./r ]k l||lI ll I g)'ilI k' J ii r ! r iI \ r n)nr Nbo l,ds ' 11r k.r .k.r l( l \7iii)kr t \ r ,! 1.r r s.li t r z ula .ll(,srirjk ", '\ '/ri 'r t .r\ u])nn.s1\.e| !krszli k
' 1 1 l 1 ' i l ' !] s 3 0 pe| . ' t h. '

lL

LL.]k|\.I tl s(' sl |

: \.32it 3]]d 50 ] per.

> :] .Jb onk nl kb':490kc a|

] i.l|szlYt lre8orcs. . r,ir !'gr zzL 'k, T s cl k c ,i ' l \ r n j r i s . !ko| m l \ \z.ri!l a (scresz

1c s o ma8v an i l (k o l ne8yedte!kan|loIt lahj

2to j s | teskan|r.!tpol 1 csomaSparos tortazte atln 1 bgeptos 8ymo|.s|

,.lsokrr hibosri vcr :ukoil hozz.d,'lk . /: !]1 lptlk(nt k. : ...' k.jzben ho77.d. . :[l!]d!]., e lisztcl .t . \ ls7J:1l 20 pel(te . -

o o o >

E|kszilsi id: 50 perc s t si i d i k b]5 . p e rc H t s]d ]]0 p e |c D a ab o n k k nb l ': ]o 0 k c a

> V;|tozal: Megslii]kame88yes nltennyt kihljk' sk leszk a omb' 1 b.'8re po ( uk T l] v k a n l v ze] .s ] ieskan]csere9hyep ( z 5 ? er i nl ) s i m I nk V | k V eli]nk' A stemnyt beVT njuk a m za ' s z s .sel'"sznyVe| smenta|eve.

< ' .-n ll' Meeey|oa A kpen htul: K|a|nri

Receptek Fo R M BAN stT rINo[4s G o K

]| | kszithel

I urosKugror
t(,Y2 | | ]| t \ K U (, 1(l l |0RN | | ]o/ 1 (' r / l l )

l ri l l i s/l (l (l \(B\rrtL L. r si i^ l (i l xri L l (r\ L L l n r, r f i

\.
]. .]l I

i,

l -i

( l r r ( k i nk ,
I-

l (|\.L].|/1 L |i .

ne8yed-n g yed teskan| r|t kaldamom s fahj bi'8rekockkla lll| vgocuklozon citomhi l GomaSrumosmazsola (]0 dk8;k9t r mk)

I t^ 1(i sT ri r: L t(rrj j . L t, I jr l j i i k , (ts i si i l (tl r I L l n , / , t r l l (i g k c \(ri s L sr! L l 1! | L i 0 l ! r( i g s i rl i ri l \ \ \L L r , r't; r'_ l { i (\i l I'L Ii l l rrB \ r l , i tl t|' i 1)rj ]. . 1\n ||. ]]! ] \ Iti (sj rlI n ) j 'Il \1(. r\/ 'lLL(

rr.r \\ I.rrLril(r l ( ;l l , L ji r r , L , \ , 1 . r r L i i ( n r l ( t s ,rrrrrr L\L l siririr I l(

\ / !r r \ l , , s / !i I l i 1 ( ) l t i !! l , r \ l ( 1 t r i . ( i l ( {( i t . v ( s i t x 1 . \ , l ( r !r i ) y hN l , l , , i\ ( F L li \ Lllrii(l(1|i.'rkr)r j' L l ] k t ] jl l . h' ] < \ . I i i i ] ( ,LI \ r ' ) r s s :i B i l i r r r ' i ' !i -

K o n n y e n e I k ! z i 1h e 1

vajs , r T m| . moz s por.ukormcEhint.ni d s]30 ] pe t o E|k s zi l (! s.|lsi id: kb' 50 peK > Dar abon k kb. n i : 250 kca| ..nx ckj. 1 | si](| L'5 ^ orele8ftjiik r\ ton!,il ki s In's7.'Il''k \llIia77llk'

I urosm a nd ulas stemny


M lii [ ] |\\ l, l\1]\ ( ] 2 \/ | IoR] \llIo/ ^ |.Y 2( ,{

l \ | ' ) i | i s l ' l | ' ( . 5i 1 l h| ' ji t r ( l uL r r ( ^ :L t ( ) s i l i r r r i r -) k ( r s ! / l(\.riiil(, . l ns s z, i l I n) l l i L ) l l . jj1 1 i i i k s i ( j '\ l!r' ( l(it^rtrr', 1(1al(\ur1 \( srltl 160 (l) ,10tlr( il.l r i i r i i k l i h( s s zi i k r s i i r . l l t l I l \ | . | { i I l i l ji ] |.{ :s l l ' g. hi nl ji i l { t x r ur k o r dl .

20 dk8tr 2 e v k a n |.i t r om

2 b8edal t nandu a por.kor meghiIteni d: 20 per. o E klztsi o stsid kb 40 perc > DaabTnk kb n' t : 3 7 0k .a

1 A meghintshez paDicskol = nhnV |-. szhben.ho'9ban a stemnyte le?nk. por A slemny.e cukr o l9il|unk, s vatosan |eves9k

2 | A v. j , l . . u kon . l s . lotisokkxl habosl. kc\cf ji]k Belekeleljiik . ijs7e rck.l. ! trj1l.r cilrcn)lr(lial' sr | M 7 s o ' a tM |!| )csh jxt

2A

A /'lpdlo|TrrmandU|l l|em n y

A kp.hhu]: Isku|'>

l- \

t*r.,

,{*lt

:/

t
I

Kedvelt szeIetstemnye k
A tep5iben vagy st|emezen 5ltstik mindig bizlos sikert aralIak, ide|isak a szabadban rendezett piknikhez, na8y csa|di nnepekre, barli sszejvetelekre vagy e8yszeren tzraira az irodban' Az olyan !temnyek, minta karamel|s slemny, a csoko|ds vagya rps.|nogyor5 szeIel|nsnap is finomak, tzrairafalalnyi darabokra vghatk sf|iVaI eIV|asztva mianyag dobozba pakoIhatk.

31 Jo8hurlo5 sli 31 srgabarackos |epny 32 Gyors mandu|s szelet 32 Karame||s stemny 34 Gyors almssiiti 34 N,,|exiki a|ms pite 37 rssijtemny 37 Gyijm|6s.trs |epny 38 csoko|ds.bannos stemny 30

38 Krts slemny 40 tirenzeisze|et 40 Mogyors'szezmos mora|epny 43 Rps nrogyors sze|et 43 csoko|ds sze|et 44 Bogys stemny 44 szi gymlcssze|et 46 om|s meggyes |epny 46 Vaiasslemny

KtDvELT

R C epteK N Y EK s z E t E s T E M

,fr;r#_ ,
{4:
7,jl

^.*

"r

receptek \'iIlmgyors
sti |oghurtos
I 1 4 toi9, > .-: t3lai 2 b8reporcuko . :.!.| .itlot l | 2b4lejoghult .^ | 2bosrc |isztI t! du.umbza.dala . ?'!r|3tpot I potckol m 8 . r't.hez vaj tepsihez . .:::! l.' .c m elDle8tjkKi a polcukotnl ':.-i i tl.psil vaj2t BeLeke' keveik' . ' habosn :::'kkxl a d2r' s a : .!1loll!(, --'. iogIrl|ttot stpotlzl' s bele . :.::'.h.grj(ik tepsibe sinjuk' s ']i -1ls^ l8kevercses l . -t. - r -|.::, kzpen' A stenrn],1 . sut|k' : lt|.l3 5 '| e |s z e |e re l l k . ]s \ 'l l j k. ' : k :r:i: P or cukor nl .

Iepny Srgabarackos
(.8yenknt nett 820 8) > 2 tmze^ '.8abarack (ukol 2c5o'na8 puh. 1b.j8.e | Vj ] dtg :o ! ni | i s . U k o l 4 l o i s l 1 6 o m a 8 v a n| i a l z pudingpor ] bo8re tej| ] b8re |igt l 1 t e s l n l ' ul P o r L v a ja t eps i hez Ki. ] \ \Ul(1l l.i (- l! elnFlesiiik lecse rirrzzuk .r l.ptil \ slilsrb.m'kol a vanl,lis B'glellilk .\ \]|il ] cLlkoml. l r c | js o k k ] l r x bo s k ev e| . . |l k o N l i s i pudillgpo'l s iiik Hoz-ik.\t1]k riltlk ? sutpot_ el\'e$ Lsz.t \ i teifil s |Flr.|o!'.qilluk' .\ IsziI a leFlDe '2l' leg-Yezsz ' en 5iltll(tk sils.tb.ckol sz:in' bele3diliuk' s .loszljuk. .\ siLEtl ( k.5zPen' lske\etsesnel

lo

.c) 35 perciasliiik

31

R ( ptk NY EK K EDv ErT s zELlT s T E| M

Gyors man o u t a s
szeter
l6 sztL t T l l E Z = 200ML ] BGR E 1 b8l l i gn

is Egyszer | uzsonna

2 | A v j l k i k c \o i i k i.u. kot.l"']1 sa leis,nre|'hol. zdjuk lcvcl('s nril)dlIlil D n s s z'r l e s y e |l d c s (|l.|' kenJiik z c|rsil l(lszr lapon 10-15 pc'r iltlt nmnyb'r'])''is(ilii]k a9a|tkrlt > V|tozal|4 kockk|a!8unkvgY 9a|tk.|ekockl 1 b8r 10p crc2 v 0kan| kone' p|]nkba z|a|unk' E!o'zt juk az e|sttl l9taIapon' rk n jk a maidu|5 slj!k' masl' 5 klze

] v kan|hide8tv 1| skan|r um id|30 perc : E|k9lsi 3 5t9] ]d|kb.]5 perc > Dalabonknt kb'|370 kca ] | siil l75 .cr:i elllle' lt.giiik' Kivajazzuk a teP. sil .\ lciszn tlF8Drele8lt. |llk N kvpo al. A ka'a. Ir||l kockkt" v8Juk, hozzin.ljuk, s keve8eNe |cIoh'is2ljuk A kamllllltr.ssziI h1Dllra8yjLlk' 2 | .\ lojsokat sztvlaszl' sval ke. iLtk' |ch|( ^ lnbb veljk. A vaJar t)t))' . cukolal s a to]sstlj\1ll klnsI keve!k a k.trnEllllnsszl kevel' getskzbeD lrozzadjuk' 3 | r\ lisael l vegyti,k a si]rponnl' hozzkeve|. ii]k' s lan belefo{atjuk a lojshabot. A tsztt a lepsibe snrjuk' ste. llll}' a sijtbe (kpen' 1o c) lskevesesnl 30'35 Percig stjllk' Ki. lessziik s hllniha8yjuk. 4l porcUklot a kvval s a funx1ral sinla keve| jiik' s bevonjuk vele a s.

cuk 1 .9oma8van| i 5o l 4tojs 2 btgre lilzt

12,5 dk8 puhavaj f|b8l teFzn 2 b8le |evele'mandu|a perc u E|rc9]le|oo:2U p . kb. : 25 o s i si i d kb'|380 kca| > oarabonknt eLfie1 | stt 175 c 'a lesftjk Kivajazalk a tepslt A leisznt a cuko'nl' v. Dltscukonzl s a tojsok. kal elkeve!k' A llset elvegytji]k a stpollll' s hozzCliuk'A tst a tepstbe sjnjk' s stben (kzpen' l8kevel.c) 10 perc alart sesnl10 znnys m stjk.

Karam e||s stemny


2 0 SZ ELFT H EI 1 B G R I = 2 0 0l ' ] L

3 teskan| instant kv 1 2p u h a t j k a a m e||a (10dks) 12'5dk8puhavj

1teskan|stpor 2 b(8l polcuko|

32

ge|l t tp.n l.rame||s stem.ny > 6yo6mandu|s #p.n.//: ''l,/j

#"''
)

,f
-*_.-.*i.,r"+*iL,r.-.

4a

Receptek N Y EK I( EDVELTs zE LETs T E M

Knnyene|kszthet

Gyors sti aIms


16 s/ l r l l l t ' I lt iRl 200Ml a|na met > 6.8kzpeJ cit|om| 2 evkan|

j v a 1h i b o s k .l L' |l ' r k A l i s T l c l.h l S r ' 1 i ' i k.r { r r 1 p o r l n l ,( s x re i l ( l , \' rr lr '/ rrl" t k.vcliil(. ln l( l(ni'r.

dk8vi 'r bo gle nandu|a dl|t yettesthetjk Iev | e3 1he per c ]d:25 ! k 9i( s pe( 30 d: kb' kca| > 'Ull kb'|445 0i abo nk nt l ] \ siilo 1 |75.c'lr cl. j j t.L.'gj iik K ival.7^lk '] l.lx i| t lij l a cl'ko 'l-J I , \.r lo l,iso kkr lhr bo sr ,l l..Y.I j iik llo 22 a(|llI k 'l lll)P.|]'lt.(, a lls7-lcls 'l st|l(jPoll. A lsz]a kl x l.psibe si'lr . hl11l).ld: 2 \I('ch|inrczzuk17.]ltr. vgjuk' s krl jx:gyfl ki\lediiik 1 t)ughzlkat .\ lc8}'cdeket kctes|rc'l \..kT!r)! |eIszeleroljiik' .t ll bc|etb a ljuk ci(. ] .\ ndcuktot egy l.bos L)ilr nt8olvas,Uk a vjjal' tlozzldNk a !Hnclu]t .z alllqt, s il sszc. ']rg ke\'e'jitk.Az alllr{s kevct. kc( elosztjl'k a tsztn' ,1 nul"dk tsztt2 tes. k.D1l.l sztosjuka tete in' A siilben (ktzpe'l' .c) r0 lgkeveseslll 30 Perc al1tt 2'znybai''a

lsxli( r lC|\1l! ' \lj]]l. ^ A ,, i u k . z i l l r ! r r k i r ! ,1 1r 3 |

' . (lorrrLxtrifi likkrl l, :n ,'

1s dk8vai

5tpor 1 telkan| tj |bBle 2 evkanlbirns.| porcu kd a n eghinlshez ]d:30 pe. o E|kszls] p. " rc kb. ; 35 o st s ]]d kb':]15 kal > Daabonknl .c{ cinre 1 | A siilt l75 legiilk' lepsil ki^oz AZ .^ l Il l r i kall r r e8 h ' ^lk' vsjuk' trDz2uk, ngyel kjsze.ljtika nn8hzakat. Az alllnegycdeker lcgye zszden L]ev8c]ossuk' s nre8locsoljl|kcho'lt 2 | Alojsokal sztvls a sva] juk, A fchljt lrrbb ve!k' A vjal a cukoflal s a tojss '

l l s2l n 1c { s /l l k \I t , . r l l t ' lc8lji]k N l]iIs7n'|..| .\ rx'g k c rrj i i k v . L ( i /. 'l r) L r k a( A sti l . rl l i rrYl . ' \'r l , , L r ' r l (k z p c I l , l . 8|(\r'|. . . .] n, 1 l 60. c ) J5 P. l ! . i g r l | k Kivessziik, s !n.l(.:. l) tu c g h n nj i i l { i x! . u k (t f L L

GyorsIlafin|t

Mexiki

a lm a splr e
16 57fL t l tl t/ I BO C l tt 200 []L

2b i tg re z ab P e h e l Y 1teskan|siltpol

6 kzepe9nr t a|ma 2Evkanl z|dciom |

34

lmspite > A kep.n el|: Gyo|sa|ms st| ,4*pe' lrliful:lMexiki

I
L.

lEoY|.T

'

ReceDtek zt Lts T t M NY E K

Egyszer | gyors
?-

lrossutemeny
r s2[L[T | | t l r Bo c ll l != 200Ml > 3 |ojs 1 6omat van|is .ukor 2 bge ||6 4 bl8rc liezt 2 btrc kkuszesz | k 5 dts vaj 1 b8te lejgln id: 20 pec : E|kg.tsi id|kb' 30 perc : stsi > Darbonk.t kb'|385 kca| ] | sit 200 cnx elnre' i'gjiik' Kizsozzuk a siil. :ollr,il' A toisokl a cu' ioluls a vaDls cukor.]l hbosm keve'jiik' Ke. \ elgetskzbell hozz2d

j rk 1 r\rtt' r.r k ' ./: i .i


|l ss/] ll .l( N '',

(\ klr . :' ' rulcrl_Ycrr. s i i l i u k ' ! ] ] : .l ' . k s 7 l c tl!]ykiss. |'i':ri :. '

-\

. '.

',

: . . ! 1 . l l , . . r \ zr h . r , :. s(r.ti.ikn :... '. .. . ." r, fL'k ., lt,//,i( \ -' I . ps i l i.: '

' .. ii,//.',(li'r k Knnyen eIkszithet

Gvm|css. trs Iepny


'16 s l l LLl tl l / i 1 3 t 6 R t 2 0 0 ,,r 3 bdgrcliszt

1 6 o m 8v a n |i ! ( ! \d 2s dkgvaj 2tojs 2 b8reve8y* aaa|t nlan|ikd 2 evkanl t' 2 c$mag sovny {egyenkntdkg) '0 1 c9mag vaniIiaiz

'---r . .. l..sr l r il\'o r r r : i a .7 ! k'r ir . ^ ' : : i../.,' ('! ltie.liilk .. '.: i 2l:lr '|l. l g . r ' (lr J 5 r 0

:rt

t:, ::l!1

i l('lrs!E

]|\lisafi e l ve gyft j k j sipo l' lrczzadjuk' esszel jl tsszekever' 'z tk. s2 lePsibe sjl}tjuk' f kkuszl s zelket ssze. i.\elliik a cuko'ml' s :is7!Llk' A sben(k zpen' lgkevelsesnL .c) 20 pe'cig stjk' .$

e5 r o E |k 9 l s i i d p :] perc 40 id: kb' o siilsi > Darabonknt kb':460kca|

< ,1tp.' e/rl:Gym|.<jstrfu |epny A kepehhtal: |s s|in'|

37

Re(ept k T N YE X K EDV ELT SZELETS UTEIII

Egyszeri gyors

Csoko|dsDananoS

si i l l i i k A si i l ( rr! rr\l I ' i . 1! i ||'i l 'i l . trt1l ( ] |^ l \\(! , | ||.B\ l ] 1x, l ( v : i ri r l i . r/ , 'l v \l l i l Rk i l n n , rr 3, \ ' / i l . 'l 'l l ]L ' s || |i i |tr- i s ||

|(j !('\|l(iI

l)() (]]

Li

Il ] l ]

\ \Lr ,'r l-5 (: r i.kir r n r l.t) r :,r LLIl(]\.r lir r lLLl( . \ r LLi,,r slin(in l(\'s(-

stemny
])\/l | ||| / r 4 letlbann(hmozva kb. 45dkB ) vai 25 d kBpu ha 1 1/2b8l . Ukol | 4 toj5 1 tcskan|stpor 1 1/4b8le oko|dda

> D e k o rl i p p s rtc n r r \ r ^ e I sz L 1c J k ' '. . ti .. l z se | b an . i n ! n 1. ^('| . ' ^ . " .

\ l,\/r L1| nr r ir )lixliil(1' t( '/ r . Lr Lr tlllir r ir (li'ili . 1r ,r (1,!r l)liikl)1r(j rs 'r i,r \r (! (;sr .( gy(ns:r r .ii,,.L r (s/ i\,i Lly,i,j "l(. r .i) l(ii)v'iil. :./r ,/,{ r l( liiL( (s ' l L r (.t)si(l( ssz ir L(, | .|ii]|( L.l |].]]\ ] ])iI n iii,/lr 'n,r I ! (litr gtx )11 1.1 , L,a.,iilh .r .\(il(r ir :iL nl'8|l 'k' r t'j (1 r . ] \ |ij |)|)i
l.l]Iill' | !77cI l]('k'|(\tI i l k I t nr ( l i r r i l x t l , l { i ( a i l i i t T | ( i s l 1 ( . l ' i i l ji i | ( , / LL| ' ' L l j: | ( L I ) ! s l r i ut ) 7 r !l t i l { i t 1 d l,(1. n.SYt( 1(1 \ rigj'rk, l(i \^1liirk 1,ma|tlakrl \ pr r ( l i , r go rr l a s zt x r l i pl ! k . i ) t i r k , r i s r : nc s s r i i k r k o l lf l!'g!.d.kc|. r\ sinbcn 1|ii)7(1ll]' |gkcvc't.scsll.j1 l T o ( l ) 3 0 l nc i g s i l l ji l k . ] ln]7ben r ti!)'Il|go| l).!otrilos scIP.jlYbcI ki.sil ^ i 1 r ( l { r k , !jl k20 i i l pel. siil.15 l!.gpiiUk U I I i I lc l s 7 r i ' t k a k c 1 r s7e tn nr77cl is 71s '!(g

K n n y e n e l k ! z i l h 1o

KOrtes

15 dkgtejtortabevon id:25 perc o E ksz|\i kb' : 15pe l . o sl s i i d > Da r abon k kb': k .a | n t 40 5 1| || C n ckj|rre ^siit( / tep Ie8]iik |(ivajaZzUk s. A biDlokr szl!Yo!! kodjuk A \'.j.t clkcvcrjiik a cukoorl.ls e l)rninnal 2 l Egyenkl( ho77]ikevc| jiik a toisokit Belckcve|. jiik e lisztel' a si]l.Do|l s i .sokoldd'iil' lsal a lePsib. sn]xtiuk,(s r s ll)en (kzpen' lgkcve'

stemny
h \7tL tl / ] L ]o j R| 2l 0 l . j L ,l b8/e tl 12i dkg 2s dk8 hnk8 vaj 1 . 5o ma8v n ||ai z U p U d i n 8p o | 1 b o Bl e] 3 e v k an | e i v o n ] z kolte 6 3 kzepesmretL| 2 evkan ienvmag

d: 25 pc( o E ksztj o s t si i d ]k b ]0 p e l. > D arab o n k n kb l ]260 k . . I

38

sl ny > h,t'lj csoko|d+bannos *'pn t,e'././] Xrllstemtry

;. , , -t -F. T q << J +n .| .\

-* .

"4

{*

Receptek KEDvt|.T szEtETs TE M NY t K

J| | kszithet

Firenzei szelet
I l lo( tl

[|

I l A k i (j rrrl r. / rl n , r r \ l j ](: l l | { )7()|1 s \ i l ||t ' ] .. \. l l _\, r" i \( i l ! l l ( rt , i r -, ]\ l e i sl 'l N (']|n ]l ]] l ' v (! tq . rY. i i L l (i , ,rl rL| , . 2 l l r. i s (j /l i i ]' l ]l / / i Y. i j i i k I L i s /r(r: L i |. ,, 1 sl i |l . |(l s i |(|| ]l rl '/ ] '

1 bogc dar|t mogyol r .r bo gr c lisn s tcI j e'

1 b8rctis2tilott' dal|t

t (,ir itas dii l5 pe( \! r ! s nli':kb.l0 per . > D r iho D kant kb.i4l5kcal \ \i]l(t l-5 (l-r r ( kl l:r |.,r ij l|i|(tr ii]77l|k \ r Ltl()lr,r , ( ul(i(t (;s r ,' ,vt\ r r ( ll(ar .r j iil l] //.i.r l]iL ]. r ]] )]'lv.! ! n' . l,\/r ,1,tsl siir (ttx 11 \ r l \/|]|l] |(.l)si|! 'si|'i(L](
\ \ r, rt i i)!i1l. 1 (js

4l ^ rri ss /, i r L k N/rr L L l l / ( k i s i l (i j l l l (i srrrl . I : . r s i i r. ru (l y r l i ttr. r ( r k (: s1(' si i Ij i i k ' ]\ . , ' ' / . . \ .]' ' / ]l l l l i I )l I l 'l v j L ]|(. k 1r. v , i l . l i 'rl (

1 bsre ve8ye5 landozott

K n n y e n |k s z i l h e t o

o o

Daabonknt kb' ]7o kcaI

Mogyorsszezmos morzsa repe ny

1 |^ sin|75.c'u .l !r.lc3itik' |(i\'.j^7^|k


2 | A lcjszI clkeveljiik a cukonl s . Ioisokkxl' Hr77kcvc'jiik x nxrndu|,il. a lisztel s i siiipon l5zll a lepsibe snnjL'k. A siil)e]r (kz.pc!, l3 kcvesesr| l.r0 c) I5 pe(jg siiriiik

, t r ) r r r K r t r L r \ r (r ' r ' s r c k . \ ( r ' , k l l ( ) zr i k . v . 1 ji i k t r t ) !\ { t ( t ( : s r l i s T l c l \ 1 f i . 5 | ' i ( jl l | l s l ] js l l . | ds \ 1 1 ' 1| | l l l l x i ] . i I l ( ] s 7 l l i br ( :s 1 l o r T s r i s r l 'r\ Li,iLLl\

1b8re da t |l m o8yol

\ r ) . r r s r i l c l o s / jU k I rfs/ri! ,\ siir.il)cit (kil /|lX.!' ]ii]hc\c's.s!1 l a l ) a ) l O per . i g s i i l i i i l (

40

,4kpg'.//: {ogyor9ezm05 morzsaIepny A kp.nhtul: Fienzri sze|e| >

iF

-,

I '- (. '" ta"

''

l.

;- 4

'

t'?

? t

"-*-

l:

<
'r t.r{, "-'rn r.
t'-sl

r.f:

L '

'

ttDvtlt

'

ReceDtek z t t ETs T E M N Y EK

KnnyeneIkszthet

Rpsmogyors
szetet
] slE|,ET|1Ez
= 200Mt I llocR l ! > stojs o|aj 1 b8l 2 b8refinom ra ..*e|t 1 leslan| t s le|t naEn6hj l|t 8ymbl 1 tskal 2 b8leinonladal|t 3 btt. |iszt porcukor a ne8hint'hez ] E|kgtsi id:35 perc id: kb'40 perc : silt'i > Darabonknt kb'|]05kca| ] l \ st 175 "c el'a jijLk' n}:Ieg Klva]nzzuk

3l r\rt- 7'elsitDirrrjii ' se sn d l 1, .

: :-

',. r.ri..llltsPn | zo t |

htilrri hra ..: , f e l s re l ( 1 .: ' - s . r:

r ;

: : { . n I t . | . po l : o\| T|v9lott laj r. bogl. |ku9le'e|k

> D e k o n ' p p .( : : r : - ..r . p o rc u ( ro lr .. : .: - i -:


an c s \e . ! - : . | ' 1! . 9 ..' v i z e |! m , : . . . . '. . . \. . : r, ?- . _ f Devonluk 3 k an d c z : l l - : . : . : ]. :. |e | 59. Jp . ''( . ' d i s z i t, a!r[ ?. . r. r. _ -: V ag yk s rr'. r: _ i : . r k a|(k '|e r- ; . : 3: ' ( . : . (! : 5 a s |e m n \9. me 8sz o ]u 3. \' f: ': : :

: ( . ! r . r dd 2 0 pe( . !-:; i . n: t b 1 5 per . > :r ' : r : ^ \ i n( k b. 2 2 5 k c a l ( - 1 i c | l l r c . ' :. ' . . :. . . ] ' . :. t ' l k i b l el ji ] k : :: :, . \\riiracll. :: ' ' l -r :] t ' i s . U k o 2 l . . ' . i l i . , 1 I ' i bo s r n . . s 4..1.-krretliik ' . . . :; ; . ] :: . s x l e] et : : . : z. ' : eheg\ i i i k ' . . -: . l a L s l ) el edo l . \ r-Zlir a tcpsibe a .r:.i . : i .i .l sulben (k-'
.'

J| e|kszlhe(o

Csoko|ds

szelet

.i

] .i p.rcls si]ii]k

-o|.'.l.

P<P<n|

20 sT F l F T HtT 1B 6RE = 2]o ''ll

] l \lojsokat a cukoml s il oh'ja1 habosn keve!k no72ke! ' jk a tpt' i nr'incshjal' a gy tt -iinro s yor ct 'Al i s e r :]eg]I]iik a siilpotzL' s

: r - in:! elke\er j iik - \-i: :! ! r :r .s t pr t.u i:::. :::z z .ir dr Uk ez o l' -.- : :: :. .s.]z .ge
i r : :: :: :i i : . i . \ e| k . i . r :: r r i i r . -i 2 7 , r 1k .icsil .z:.:.::.: :..5 trik n!rtd :rts-rsz.f r\ k.\uszrrsze

1. s o ma8 v an i |i s. u l d ! to i s 3e v l an |k ak a p o l

< t.p.n.llr Rplmo3yors '.|et

,4fp.nhdt,l Cso|@|dj '| l

43

*".iTil,,., 'zE
NyriI vndgvr

NYEK T E|t{ LEIs

Bogys stemny
2 0 \/ l l l l l l l / I |IO CRI 200Ml 12,sdk8vai 3 toi5 3 bEre |i9t stpol f| teskal

] | bo!.y(js s\'ii'']L( v.] l l rg^ l l sz n ]l Ik , Il l 'sIl A \ L L l ' I b 7, 1k c v . l ]i i k i | |': I l | \| ] .' . s l l v xn l i l i s . u | r \ . ' l \ L : \/'' l l ttI c s k . l Il N n r(l Ii | ( ' L l Jl I k A Ic s/ |l ]\ si i l ( l , jj (k i tl l X'Il , |. ! l |(\ ('I L ( t \ l t ' 5i iI ] ' | | . l () (]) 2() l X'|t. ]i ] J. 4 l l o i sfi . |l (. |i (, l LL l . : v7fiix|h' li|hi\ i k. liI ^ I n l l y h i l b b l i f. |i i i k I n, L . k c v c i ]k l l ty 'n (|(l k !\ ' ] l rr |. s l ' N o n s 5z i 1 ( l \ l l !l . j r|k x l s , l i tl . (l 5 - ](|l i 1 .

po ( uk o l m 8 hi nt eni : . i ' i ( s d :3 0 pec d: kb 25 perc > 'Ul. o i l J bo nk nlk b' | 3 3 5k a | \ nIl(jl .]()()(] u c]Dt. . , . r L u, k K n i i i T T uk i r c P . :' \ ( l | | l ] 1 !!) a . v o ) l s c t ft ]kii1 :.,]l\l ;l\'Il. ^(]1 1s 1 ||l( I ll ( l| i : ] . ] !I I l r r L L k . r . !. . r !t t r k \ \ . r r . r lr . U k ( r r r l c s r , . , n) k k . , l l i ' L ) o s 1 i k c v eF l , \ l l ( ) 2 . i r ( l i L r l (, r !unn. s _ r . , .. | l ( ;\ . r | 1 r ] r o r . \ l i s T r el i \ i i l l ) o x l , ' ]\.3\ l1rtLk , . | , r r i S \ ( !( n 1 l c gy i i l ( i I l \ \ / i ] ) ( ) / k . \ . l . ji ] k ' \ k ( i r 1 ( rL r js r z i L r l i r | ' l { ' gh !) o z' l r !, . r l ' ! ^$Lk' r(L|i. 1!-S\.d.]ii]k, knruaoz_ /'rk. !.s r .gYeoekcl . !k k . k l . v i i gi L l k s 7 1 l ^ ( \ .rz :inM1l rFgmossuk

75 dk8bT8y&8ym|.5 (p | duI a' l i bi z Iim|n ' 1.5om8habfix| C u l @l 1 B omaB val | i s

E8ylzer |k|n|e3es
.! .

uszrgyumolcsI szeter
| \i l T L L Nl t/|||l (]h \ / l L l l 1b g re d ar |tmo g y o l 1 b8ie cukor | 4lo]s le9e|t nan4hj 1 teskan| 1 evkan| rUm (e|hagyhat) 1 teskan|!tpol

id] 40 perc o E|kszilsi id]kb'40 perc o slsi kb': 5 . ] > D ar abon k nl 22k .c4 clt)F. 1 | si]tl 175 ^ Kvxiazark a teP lcgitjilk s . vjal nrgrlvaszljuk ^ 2 |^ r oj s l2 c(l kom l k'nresfch kcveIjiik' A lisztel elvesyj(ik a si]t. po'll' shoz7kevc4i]k aZ olvasztol Relekcvelji]Lk vajat' tszllr tepsibe

50 dkg fehrskk9| ,] b8e vrs fonya

1 l \ 1s,| silllelrcztE nlliiLlk' s bei.diiik .] g!iiIrlcs.'kkel' A siir l]e! 1k..]7iPen. lgkevei:. l 8 0 . c ) 2 0 2 5 p t c ' . s !] 1 siil ji]k' .l]xn xnl-vb)Ia kivve hllli \ sl hg\]Uk zlsszer por c uk ( n l ni eghi ' j k '

44

A kpen ell: gi g|nfr|.ssze|e t.p.' hlfulj Bo8y! itefrny >

*.*'

r{

Re(eplek I(EDVILT

'ZELETS

rtM N YE K

Knnyen elkszthet

om|smeggyes lepny
2 0 slu l It 7 1 IIO G R-I 200Mt (gy n knt > 2 ves me88y 700 al 1 csoma8t anl Ii s C u k o 20 dkgpuhavaj 5 toj' 2 b8le |i*t kem nyt 1 b8le lkz&i stpol 1 tska| porcUkol a ne8hintshez id:25 perc o E k91si 30pe rc o su t si i d : kb' kc| kb'|270 > oarabonknt .C'lll elnr. 1 l siilt 175 legftjk'Kivijazzuk a lep. sit' llreggyet sz6ben ^ s l]reshn. lecsepeg1etjk' ji]k vlnis cukonzl' 2lA vajar acu kofl al h a bosn keve|k A tojsokat e8yenkn(hozzkeve'Jtik' A lisztel ken yvel s a sijtportal beLedol8ozzr.rk. 3|At st at e ps l b e n G ik, s eh]lrtjuk'A silt' be &t7-pen'lgkeve1.

s e s n l 0 .c ) 2 5 .J ( )|n,l.|3 s(jiik' l(ivess2i]k(js hlj||lI h a 8 y j u k M c s |' i | i i l kI ll

, :,,r .,\r ., . r (i.l (s .7 o l\ \.'tfl,es Syo r s'r u '\r| ,,1 .nl! l.''ll.i1li8yiuk. r c. ',k.,:\.rr lr .1(.8 helyc -r I { r .iit kek.sz lliik.
] l \ l !!l I l i l jk r l T s 7 , l l ' :tr1|1.l( ti'Ii]lc(c'' ki'tyjl. r r \ . r ;! i l ( l ) s i r o l c s s zt i k clt))ele' \ \LI(n Jl)(] (] '" j | |i.l|l'l11rlkis lllye.lse' ;..l llloouItli l klszlb' . . ' l \ ' l i l l k i s d t x bo k ba n . , , r r ' l \ . d( l s c k be t es s , . i i k . t i l ' l ( !] l I k ] . U k | ( s . ] L \ l s l l l i l | . uk l l v a l . l \ ' | . 1 3 k el es zt jt i k s ' l8keve'' :.i]X-n t kztPc''' s.snL:l l&) c) 15 20 pctrlg \li ilk K.f(lssel sts \.;s. .|(l kiDllal locsol

Knnyen elkszithet

vaJas stemny
t 6 s rtLtT f tET 1 l l t c R t 2 0 0N I L 3 bij8e|iszt |e'l 1 c9Tna8*ritott 1 c ' T m a 8 v a n |i f u (ko l 1tois vai s dkgolvaszlott 10 dks vai mandu|a 2 b8te |e!|es id:25 perc E|kszitsi id:45 perc Pihentelsi kb' 20 pe. sts]]d: kb']]]5 k(a Drabnknt

o o o >

l l K i v a j a z z u k rr e p s ir A llset tlb szn]iuk' s eLkeve|tik a szlIoll Hozz.cljL'li les7-tvel' a cuklol, a vanliscuklol.


t.p.I h'''| vaiasJut m ny > /oromtjm.8gyes|epny kp.n

46

t *f:

lj

-v '.{e'
. .:,

^t

ld

!l

,}

s Aprstemnyek tortk
talla kVetkez tor|kat rafin|l aprstemnyeket, 5 klnIeges Klasszikus bartoknak ajD. onott ka|cs, lr5 vagy vajaszsem|e de5 tZraira oIda|akon: pilIanalok |hold A nrkos szeIel. s csokis.mogyors keksz csoko|ds dkba jn. s radsuI knnyen torl|t. an]eIvek a inonl vendg havrat|an alalte|ksz|, vagya az nepiebdet megkoonzk alkalmakkor klnIeges e|kszthelk, kvzasztaIt.

49 Vajaszsemle ruda(skk szezmos 49 des f|ho|d 50 Mkos fonoltka|6 50 Trs keksz 52 csoko|ds

szeIel 52 c5okis.nlo8yors (bro$ nies) torta 55 csoko|d5.ananszos 56 KVtorta 59 Vr5boro5lorta

48

^PRsTtMNYEK

Receotek s oRTK

**

receptek Vi!lmgyors
Vajaszsemle
.5 DA R AB HO Z = 200ML ' BOCRE > r b8le|is | 16ipel' | 1om8stPol I 1evkan|cukor I l 12'5dktvai| lb(8rctej 1toj s .\ si]tt 200 c'l elnrelegltjk' tepsil i]LEleljiik siilpPnnl' llsz|eta '11txrka. -.iulelrc szltljuk. Hozzkevetlk a st' r stlblt' a cuklot s a vajat kls cla':t' ]]kban. A tejet s a tojst elkeve|k' ..:z'a.ljuk' s az egszetsyo'san ssze' :1xrlrk. ] \ Isztkb. 1 1/2 cnr vastagn n}'jt. .. rib 5 c r es kolonsokat sza8gatu* r is i lePsn tesszk' A sijtben (ktz. ;<. lgkeYesesnl 18o c) 20 perci8 rl'Uk' \lelegetr, nzzel, lekvnal vagy , > .ldi.lrdl@o(l $db| l 1tojs l t5t 1bottePolcukolI Ft!.i l .rl..| t.j ] bo8l. |igt | 2.lonag gezm' i-i|iir(d ]dI(n| hnto|t ] \ !& .\. .] .] eblti1esji]k' A lep s htr;k.lrk su'.Pl!]Ell j g}'n't !lrr rp*ru\ \ 1o|jsIszen'lasajuk \ \]|.tt i Pr(1lkTntl. ] toi:issi ial s ke\e.Uk Hozzi$ljuk .t l.'l Lltsn . lze{ \ Iz.i! kb ] (1r)f:5l3 NinlLtk' .. \ L' .-]ts rud]lkn \.giuk, s] lePs l<sak \l.sk.Diijk loisfe hen<\el' nElsztluk lrnili:is okoral s szezinmRs.3:rl \ siltltr.n (kzpen' .c) l' percig sij' lgkele*snel la] ik. Flx kihrjh. nEsszjuk pocuko'nL'

szezmos rudacskk des

49

ReCptek APR TS TEM NYEK s To RT x

GyorsI e8yszel

Mkos|ho|d
1 6 t)^R^B l 0/ ' t Bo(, Rt 250Ml (25dkE) t 1 bl8rc sovny 2 b8le |i9t 20 dks hidesvaj 1tojs3lgja m dl8) 1 on a8da| t k( 2 5 b8|e dal|tmo8yol f| 3 evkan| |an8y$tej o o o > e5 rc E| k gi t s i i dp ]4 pe r c H t si i d | ]0 slsi id|kb'20 per kca| Darabonknl kb.|260

n y 'l 'l Ik , s l |i l ) l ( ) . ' ' ' . . korolrgor s/.gSilrrDh liL l l l k o l s s^'k (\1'i i] k ^ Drogyotttv"l, as .Sr{ :\ x k i s h l l o l )r In k k \(|( 1 k ( 1

: lisiid:25per C '.32 r sJ ks d:kb' 29 per c > ]ll.bo nkni kb'| 480kc| (]-m clt]]e. \ !|l(n .2()() r ] l]k ,\ |.psil kib k'|j iik

k(,/.rc i z i i n l { k o r o r r g ( )k ^ 4 l A k o u t a o k rr l .rs/, ha'IjLlk'k('eo j1|('. r y o r r r k o d l u ka , s r r .t\n. !kl,/. l e s s z i i k ' s 1 1 | b .ll ^ Ls . pc!. lgkcvct.9\jl 2 0 p e rc i gs i l ( i t i k l l Lil,! h a g y j Lr k . p o u rk r (n .1. ^ rcji'|. ds N 3 keve'Jtik a kclji]k ve]e |n|]|.l\

: \ r '),(,r elkcvc'iiik r cr r ' lcj j c]' l ::)i' |7 (,hj j r 1' ' .l* |||tsr .il|u)]lr j ill' '',:./I .1.|\.syij (ik l si]l x gyil: ,r ,L lk,/z ir (lJ Lr k r :. ..'li,\.r ! ;k.(, as gyo r r s.n .r ::r r .',,1.i! i 8Y'itj uk ! \ r .'r 1.r lh.r egytb A .ll|']lll]( \/liL'|{\'1in . len .r ! i,l! ! .ll).r ,nr do lur k, ! ldelr ]./1,7.I ln'I iilL1cn sr dr r nk, i,.,r r [(]b(ll 11r (ht , . lLilrLrs,ivrl osszcfolljuk
l. l

Egyszer | gyos

1 l^ siil 20o c ll cl|rre. legljiik' A lcPsit kibleljiik sipaplt!l' A nitol sz'll k. lecsepegtetjfi 2lA lisac'r a nNnkafcliile(rc sziIj'lk st 5kis vajat hozz. .l'elrokbAn ^ kcveLjijk A nircvals .' toiss'gjvaI gyo'san snru lsav 8ylj|uk' Le Iakan'. J0 perc!'ehvs ] l A tszr lislezelt lcLii. leten kb' 1/2 cll vstag'a

Trsfonott Katacs
1 BO C RT= 250 NIL > 1bgre 5ovnytl (2' dkg |ej 1/4.1/4b8eo|aj5 citromr| 1 tes 1 kezeIetIen ] b8|e |iszt 1 b8e vegyeskandirozon po.kol a me8hintshez

\ k.,l,i.v)kr r i tepsi'e sr stiltcn (kt. ',,\\/'lI].akc\c'sesnl k' 7.lXrr j Itr a li percig siitiilLk. LiDgrosi'r meghifljfik Pol.uko.l. s f|issen ki I

A kpen baha: ls,onot| ka|.s A kpen iobbra: Mkos|ho|d>

El

9 /x
--P.,

"t )

Receptek APRs TEM NYE|( Es To RTA K

Kla s92i ku5 ^ me l i kb l

Csoko|ds
KCKSZ

(i s . si tt('l n r { r/! tr L L l g l (\( r(i , 1r! rl l (, L a l l r 1r'r( i tt 5i i Lrrl ' ! \( s sri l i i t). rt)I rl , ! l ( l i ri l l rl t, r e i r, )L ,rrr / ' (l s l ! : rg )i , L l ( iLr LL l (l l rr

. r\ I bo8rc liszt - l ]ql. apitotl, uem 5zotl

. .: r5i iii': 25 Perc . ' ' . l n k L ' ] 0 pe ( > kbr 145l.a : . ) n( , , nr . r" ( . -r r ( l ( i ' , r L -i l \ s i l l ( ' l ( r r t zl
l |' ' L|1 l l ]l l 1 , l ||

> v , i i o z al r^(! o k o l r( , .' kck!7hc/ mogyo-)s l dca o k o | d > 1 tb| a p u h av . j rl I b , )g '.f i ' (1odk8)] 10 dk8PuhaVi C (k o i i | 1 l o l 'tr! . r' ] r. k c v e ri rn kBc c k \ " 1G or a8v. l | i s ( k o r I l /2 b o l rc i s rl . l l , : |is7t 1 tojs 1 b8c k an . l l s i i l i j p o rl rt | : iti'por | teskan| 's P. ' .ploll n]T8yoIl]1 1 doma8 C'Tko|d.!cpD g o z rn kI Go n rn g . ! .. : (10 dks) (seppcl (10dkgl \ r. ]elJk sz r nl [.sl { .'. : idi:20 pclc o E k.sztsi (l sulisiidiir kb.2o Per. , ]05 k.a kb: > D. Iab onk nl

( ns / ( ' I l n j' I k . ]t ] ( ;1 ' : , ! I , ' ' . r l ( r l i l ( , 1 !t . r , r , r r r [ g( ) l v ] s 7 l _

Egyszeru

| ] \ si(j| | -5 (]l| .L l j l l ' , 't / l i i l )c k glii,k. I silr(iLL !t silr(jt)rPirrl , \. s (L l( .l iil (Lr lx)l'n ri i ! i , l (, l( ) l'l(1. '1 (ls t(!!.) viZii]|(il\'Il !n.g.

,r L f('s\ (tt)kt"'L ,f . , r r ( s I r ( ) | r ', . lr \r.r k.v( li,l(. . , irLLlr t ii! ilol\Nsz . i. ,l,i ln l(\l()L ", \ r,.\1rirr siil.il('

LSOK TS-

mogyors
szeleI (DrownlesJ
! > 1 t b l a | d e s . s oj. [T (10 dkBl | ak a po r 2 e v k aD k

2 \ \ rlr( i(')lrlk.\ .ri i l l i r ol| 'ril' tr \ ljjiLi| i s ('j k o I I r l()j, iss.l(rs r/ rl \i sz , \ l i s11. 1 r ol l .sok()l:i. la !NL. .l' s sinPo r ch .g\ ]iik h07Zitrdj||k \ (sokolfu1 .s.p p . k. l r 1(isTli b rr. 1o l

, , l ! r ( k ( i / ( r p. r r , .. .(]) : - ' . ] . . . \ 1 !1 l | ( ) : . i r \ i r l l r r k l ( nt s z ^ ' I t ) i t ) nr r l . gl ' . i l l l ../l]( ] 5iil(-'lonc7l' l ] :. r g\l l k . ( . s l 3 \ ' 7 c : . , r , r \ 1 ( ' gl i hpo k ' i

tI I 2leisk!rr:ill.l l(L sh . In o kt (eszi]!jk r sl]l|c Il F z 1c , 3 e!kanl mog!o|l.rm 2 b Bre n d . tk o r

Hlve t9teni' ] napigeIlarlhat'

52

bro\]es clokfosyors 5zelt t *lp.' e/o/]

k k sz > { n]'.n ]l,'rl] cloko|ds

-ib
*.."

J
.i'

-*=--,

'7.X,
'f
{

,a

i .a
{

^PtsUTtMNYEK

RecePtek s ToRTK

Unn p ekle

Csokolds. ananszos torta


( ^ |( s o \ ]MR | l(' Y 24 { | . 1 (]2 I oRl 'l | ]0/ s / | l l |) r |li )(, t (I zl l () ML 12,sdk8vai 5 toj5

volo! 'onyt i 52.ne3 \ s u( l l l1 7 5 . c a a m eI eg| . i lb | e| ji ] k l t ' l . 1 o r nr .k m eg. L ] Dn' . , ] 2 5 dk 8 V J a | ] \JVlL|nk' 5 tojst5zlv s zl uk A eh r j t 8 y 3 pet rVJ hbb Vejk. \ lo].is'irgll,] bge : . ] ( o l l i Lk | m e k . v er j k ' : bl g ed. r ; I l m a ndu| t ' . !' gl e i 5 zi el '1 / 4 l e s k a n !!t ' po l 1 s 2 eVi k a n . ] . l l ) Do ' l . s zek ev er nk . ! : tDs|B.i].hoz keVejk 3 . . i . , gJ t juk J z r l v a s zt o l t ' ] n J t o j 3 f eh r i l . i l . ' l . n J l . I m ba nt j k ' ' kl ] 0 per cgs t j kA -j:i . ' l l i 9 t i bpo l k ] v es z k ] ;] ' . r ; b. 3 a p] ba n \i!.\ gj!k. 2 bgr tejsznt ha bbi : !. m J g hJ bf x | v a I . . t . L n( sk a naa nk nt .:z.j.rdunk ] vdgvrs J.JNt 125 dkg). Az |onys t.]'in h!rmadt z aIs :!ri kenjk,slesszk l lelej(A loa letejls a m a a d k . dJ | l beVT njuk o nY ls ejgnne' A 7 o da on einak \z ]nl coko d. smeg'org.sotksztnk. !2ikvee a to t'

\ lF'

ll\r,'/.

2 bgle kku9le9e|k sijtpol 1/4te3kanl 2 evlanl kakapol (25dkg) 1 veBanan9|ekvt 15 dk8l|destotabevon (1dk8) || ko.la kkuszzsr
5 | .\ n ,L..l

s kandirc2Ttt kku9chip3 id:20 perc : E kszlsi 30 p e r c : s t i l si i d i kb' > Darabonknt kb'i425k.a| ] .\ siitl 175 cj' elnrc. .'9i1]iik' firt kib(lel. :k siitpapfuxl. A vjxl ,]].goh'a5/-l'''k, A tojsok2t .^]tf:il.sztiLlk feh'jl

. ., 6 |A 1 0 ,1 .,1 kc\'eri.r.i k ,. ' : v .s 7 rl u k .,- I

..

.' a si i l e n tl l \l ..: : k k u 5z (l l L l \. 7. j r :. rri . rr/ : . : rc z o l l

ReceDtek APR s IEM NYEK s ToRT K

vend8eknek

Kvtorta

IG Y2 4 cM l MRT |x ^ P( s o s I0RM^ H O(12 l S t fl . t t ) 3 | 2 b8'c |cjszl| l .n I Ro CR I. 250ML |u g l u b l x{ ](n 'rI k . |' k , l ] \

k p e rc i g s i l l j i l k 'r', r': ' (| lL il) 'k,l.l s l C s z t b ] e 8y 'l^ ''l 5 l p o l s(l l i l n k , . 5 |)i i ] j] ' h8yjLlk'

1 bt8reliet 1 te9kan| inant kvpo > A kvs tejsznhabhd:

hrbb:1 vcriit)k, as lr'h'1, . 1|l l, I l . v e l i ]k a k { v l '\ ruleskerjiik I kri\11sr.r\/::.' h ab b xl , rs c g v ru i s rr

4 |^ n u l l c l k l . j s 7n l | lllcgll]itndI hxb|i\.ll.n '. (flis9n l u b b v e |i i k ' c s L )f\( !!' t ^ kv 3 evkan|e& vele a lol1n elcj.l (;s ztt)

o o o >

1r 30 perc E|k7tsiid| kb' st s]]d ; 1i a Nt s l ]d ; 2 l a kb': ka| Da r ab nk i t 31 5

1 |A stjtt 200 c'a elnle le8tjkA fo lB nljt kib. lelitlk stpllpflai' IoJ' ^ soknt sa cuklot konyha kevetlk' habos'a 3pPel lisaet elve8yik kv pofial' s a lojskne

5 |A c s o k o l d l d i Bb( ' i ] . r l j tj k ' s z T h j j . I tl !r . vz|i]ldd)ell nrcgoL\.']',1''i F a8y as z t l as k b r l |ll l ' k kis |n'k']. logpiszklval szllnk bcle, s l lo'1. vkoly csTkold(\(I1,'L ]i kal Clszljiik' Iol:il ]. ].i ^ > V|tozatok: ] evkanl p o rc u k T t2e v k an \ i| 2. kozb.. |bosbankevergels 60 kv5 fe|orraIunk' ko dtdabokratorjU\ hozadjuk. skeve.gene kil ngon me8o|lJs,tJu(' J A c $k o | d m z atk a n a lodra kzpr kezdv."

i rpo|Jl az alapreceptben 9 llJI sz l nt megsijtjijk 5 . r U l i U [ ' 2 i | k an | n t .3\en[nl 20 dkg)kiv oga. l -. [ ' l ;L ba1 es s z k ' sm 8 . ev k n c uk o f f a l ' '\ g\ ] Unl k2 i) c s i ' l 1 i n t ] | ni ^ J g\ ] U [. zut n9 r n | e. 3.pegleIjijk' a Ievl feIfo8. k eVk a n | , J ^ i 5 eI k ev e| j] .l'Tzis kemnytve|' Fl gym|.ev | l!ge p]|o5 :. | o J U nk A m | na | v e| \ \.\el kemnytt beIe. \ nc r uk s s r I e z0 k . ekeverjka l.i nt, s '.. U l ] U k ' 2 2 b gr e t ej9 nt \ : a o m . 8 ha bi x v a ] s . 6 o m . r gv J nii s c uk o a | \ . m nvha bbv er 0 nk ' r hJbk.pot (k9temk) r i t no E5 0 l unk . EB YeB Y . l egn | n l , t ej5 znha bo t .l h!b6kmoPst t , znk J Jpoka.sze |tjuk. lej!zin r tetejt me8kenji]k !J bbJ F n s | n Va | 5 hJb6[mo2sVaI dsztji]k. { lonl j behijtvet|aIjuk'

2 l 3.'1 evkanl tsztt a fotln alit! kentrk' A stben (kzPe , lg' keletsell l80 c) 10-12

2J..J4

:>

;:----

{PRltit|NYtK

Receptek s ToRTK

J| e|kszthet

vorosboros

torta
|('i 2 (,( l 'l | MR | Ki ^ |, \o \ o/ 1]l \ / | L l |) |()|t M| ] ]Jo Rl 200N ]L (1 0 > 1 l b| a G okot d dk8) 20 dk8vaj l 4tojs 3 b8le Ii5z1 1.1te!kn| siitpors 1 1/2b8revr&bor 1 t e skan | oa l tb o r (p|du| fielkevelk t|t 9 8 boB, ahj' 9gszeg' 9elen6endi' kardamom )

(s lx k l(\r 'r j ill( I t,,ltLLli, ]l. //'itr (l'||)|t | .v|(x n | J i)! )r(r r .10I X r (i8 lliilni 1 1 .,. \ r Lts/liu I 'x ltr l v.'j iil(,
l! L( k. v. F

, . l', f. , liflk(lfll

'

:li L v(ir aislx r ()s i( ' \ . L | . ' I l k . I n1| l | i ( '"uss/r jt v | ( ' l v


] l !l \ l !j' I k 2 hl X !\ ' J . \.'lLL]|]] l t l l !1 ) s | 1 : 1 ) nl x ' I \ | i | ) i l I i / s . l ( 15 i I l l r l , , 1 , . r r L l l i ( : s l ! k . ni i i k v c l ( r :l]11']1 ] l ) i j3 | . I nn. l l k l ! , . : . \ ( ' k ' | | l l i L l . ' t j !i 7 c l . s ] la l lkllr]iI lLIl(' sio|r \ , , ] i ] | l | (( ] s l n' Vo nj' I k v . | ( '

\l : .

2 evkan| tkezsi kennYt I l r,..:

' L r b. r g, ! t ) o t ( uk r d. l \ l \ l l I i 1 l k J | ' 1 ts z' 1 ' el . . . : \ ' ' s / 1 o l l s l k b1 5 P n| ,i, kl).r n i r ( l l r i r r t l y o nr t ' r k . ' I Lk'i\.l] Yli]]' ks ltcay.

2 evkan| libizIizsel 2 ,!/4 bgreportukor 3 teskan| n|naszrp

1 l \ !: k . l ' ! \ o l x | a k a l h . / ] ]k k.|,: A .n,il l n.Ijia

-vDirzirir
5p ,i -r , t t i ! , \ r n1 !nk

\ lapok ?tvlasztsa

l\4 g ken' egynlljya a k|nnel, s

VonaIkz9

59

!dek. A knDyebb dDts be! nrlj(abD z egyes teceprcket - szxnn bcsLLendben s flkv. n'omttott - kedvelt 'c tsszetev,k'''nrt pldul tt v8y a.3.rcgtryc

:7 (]1 :s :f,llxllls szelet


csokis.mo8yo!s szeIel c$kold (e|1!|er)

32

:,.r .,Lar

csokolds anansZos

A
Tszi 8ylmlcsszeler RopoaszbPelyhes

cskolds bannos

34 34 44
15 11

csokoldsjnogyo!s csokolds surenrn'

rs
ts
9 37

a7
D bMnos sijtemny B zada'z: JT8hufios sijn 38

steny

j] x...llrozo g}'t|mlcs

gymlcsrk (el let' 7 des :4 lpefiorta

E,E F

..j7elesgr1]orI.s.

!6 2I 50 5 27 24 10 33

ar

Ts lono( klcs

rrs
jo8lrulos uffin Kafuti z2bpeLyhes ste'nny (!hTz^) 9 21

(a|ap!ecep|) li.1'. sz(a , :] 4i 16 szi gyirolc$zelet

Fahls m!|fh Fekete felr!sti Fnenzel szelet Fszeresg'nl.sken''

15

60

Extra TRGY MUT^T

I\T
Mkosr|hTld Kkuszosmhmrofia N4l'r.s enleletes tol1a ' (vl|ozo MDda nos nrD.]Uls 50 24 5 1o Fllenzelszeler 40 Gyos fl'rdulss7-elet 32 Kafuri 27
Mnda'|nos!!nduls MDduls namn.sLo!t.

Tirl
1\logyos.szezDros s.q'b.!ackos leP!y 'J..!'tiL)evonk (e|1!|e0

3l 6 22 33 50

10 21

T's fono kl.s

,l.|to!( fszl. Dlk] 22 M.nduls Dncstot Ma'clPn (eIlet) Ml.ipnos srelrny

2a

2t
l2 12

46 49
/ifolys reiszhes toa oszi $njmlc$z l et

22
Fsz'eles 8yijolcs .f's fonott kls

55 59

2A 15 27

zbPelylres stem|y

csTkls mogyo|s szelet Mogyo's sze2mos Oszi gl iml.ss2elel

s l g ab . Il . i . :

.::.:

.]

Ropogs zbPelylres

34 15

50 4A 44 43
!uda.skl{ Mo$orTs sz:z:::.:: nrorz*lip.'] Szi]vs kel. (is.. s2]: oszi g}.u'!.].s2.:i' ! :] '1,1

t M PR ESSZt tt'l

A ize]z

chtgt. schmcdca.Mld,vl Mijncheber l'NevesFgok sknyvkladk szbdsz vl'nlt munkt6kt' hles fot$k srdiJ.bD do|gozlk. 1993ta ts2akcs kTntweke| Essge' hTgy gyo$ s kevs hozzvalb| ln|tleleket kszlt '"f

Kpiegyzk
cl'llpkp Jt] Rynio, HlnbuE; nlnden Ds MIchel BUne!, K s!uhe

Imprslzum
A nra8y.r foldfts a2 '|bll klds l.Pln kszk: chlist sch!]]edes Be.hel kucheD - Einfch und sch.ei] @ 2oo4 G!fe Und Unzer veLla8 ombh' MncheD M]ndnlog e'rnt.v. '.n lyoms' sokszo|osis'.k1I sk kivontolv js' vl.n!i: me8ilnes(s' se|. 'dis vzls feldolgozs' folo e.h. nIku9 klads' lraDgholdozn vagy b'lIyen adatfeldo|lTz. rcndszelen tltD l'o|s csak a kiad !ss enged\'.: 1 1 i : : i :: :i z:i qo nk m di a : :i !:].:ilsl l(Dyvklad i:j '' .:s ]':Ilsi 8yvezetle ]'::..: i ::::xlrls. l',4nclren 3 :. ' . :jl ] !l 1 i | st eN e7 - s :::: : .::r:.nrNle.lien Design,

A ots

M|ch*l Du*. nykPsz I.n!|''ny. j befeiezse urn Bellit]ben dolgozott fotassziszrcDsknt' lnajd neves flykpszeknl Fu.irt sz.sbsNnefo'szgbn| v8tjl1984.bentnllstott m8df' Egyecll' lEn8ulrog $n!sr'nbdenhol n8yt be.sijuk'a tek1''sz.kmban PPgy, mlnt9k lsmerr kiadnl.]<a|sruhel stdli ]romt sztnos s22k.sknyv rc.eptjelt ]llusztlr. kly.sik.

. r 3 .,.,. \\oDdx

Kft.

s|ri hmrrk|et

62

|egjabb ktetei: A sorozat

Kenystes
E. TI'I --. Rmi t| N|g tbb muin

meyi' -.!'izatunkban .,.ykatleteinI!a, :


po 'tai lo nvagy A te I e i o n o nf'! \o n. e.maiI ben. k t e l e i m g l e n d e |h e t k 'oozal - . 0 0 s ze m | y. s e n Ho l |sT rs aK n y v k i a d n | Xapo l! r .[tz eum ut( 2., H ' ]0. .. | e | . l at o 6 .a 24 ] 1 6 .9 4 4 0,6 .8 2 l ] 1 3 .] : 9 e.' ma||: ho ||o bo Tk@ ax eI elo 'hu]

I i Et K s z T 5

s receptel, o|vassuke|a > Pontosan hozzva| mlden hogy elIenrizi]k'

il

/l

.l
)

'

|' haszn|n a | g iobbalapayagolGt cak pohalat kgtsi]k sa > A hozvalkat le. mrjk ki' 'pontosan

demes li'lii.ii'**'", "*,.hez


lir

r!c i ;ri'] b-.r sl |rerue|l,;]'i A TotsoK szTvLAszTsA

.tt lir grli..li.ll r: llii: llir:|.

egytlp r emn > A megmosolttoj , A lois5rgit leItrik' ivatosan le590k' k|inl|ba a ehit nemker|het lojsehjbe > Vigyzat|a n m leszkemny klnben Gaja' a tojshab'

s T E M N YT S ZT A

Lcs Ko NZERv EK GY |\1

do|gozuk > A t9tahozvalit gyorsan t|ain d ves a tsztkn| kevet A ssze' l. ne csszhasson hogy kende||il,uk'

konzerv > Ha eg\ suiemnyhez hanlUnk' lagy bettel 3\un]oksot s jiL le' 6ep g lessk a 9ijln doIgozunk verint lerlak a re(eptben

[ ,tR PoHAR A K
> E|'zl a szrazanyagokal' p|dUI a |.sz|el' a clol' a kemnytt mljul.. a bgrve|,ak ulnaa o|ykonyakal m|nla tej'znl a l j ' a |rva8y azola] > A legtbbmagyat 175g.ostej|pohal. 9n | t i gt | l ve 200m |, a z a z 2d |'

vAj
> .\z!ladkolidbenVegy0k lia hlbl' r3 .r r ( ep|ben rcm kiejez l lenhid g > 1 puha\.j knnyebben e|dolgozhal' > l ]] d|g.osvajal knnyen&imrhetjk' ': ] d|g.hoz | le|ez2k a vaidaabot' ; dt3'hozpedigl eByei|| l9r osztiuk

1 0 bi z t o s ti p p
A To|s HAB FELVE R5E
> A j| |ehtdtt lojsehrit g y csipet 9\. tk|eles nzrmenles l|bankemn\ llabbVej0l' vagyvz0dbe ||ljuI se|vejk gymindigsilcr|' s a lolshabnagyon |a,a|e?'

SLTOTO RIVA
> r Jolmll| kivaja,zuk' sha a recepl 11.sadla. besz iu k zr m Ie mor2sva |' kizzut' -j]d a |e|eegel > \ a jotmtvagya tepsil 'Jpzs he|yett ( oi e j!|\ 5u|ppra|'

s T s | D K

> A stsiid a tzhe|yl|s ormt| 8gen vhozhat, ezna megadolt5!1! id |eirla e|tte|leniz k, hogy megs|leaslemny' > Ehhez egyap|cikvaI be|egr!nk a st]temny ktjz p be' Ha a plcika9la2 marad'k9en van.Ha lgtaragad|. ki.5i1 tovbb. '!stjk

F o R[ t B AN s T T T sL T E [ | N Y E K
> \ r is. ! ! I emnyl, haa.ecep| msk nt E. :']a kb.10per cig h|ni hagyj uk . ;:. :ban'U|na kivesvuk bel|e. vagY :.]::9r sulem ! r c abo lj uk' ! ],.:..I li| Uggi n teI j en lihlltik'

stemnyek Bgrs
I inom de ssgel.. tllr, '.l n|k.tj
mregetshez? enne egy stemnyt, deninC5 kedve a frad5go! Akkor a szvesen a man darinos.ma sijtemnyek ppen onnek va|k: a (5okis kug|' ndu|s bgrs csoko|ds.ananszo5 torta rdvid idaIatt siiti, a meggyes |epny vagy akra kiads pohrral, manyag hozziva|t egyszeren kimnk bograe|\ag\ e|ksz|' |\4inden 5UIemn\1 sthetnk! Gyorsabban nemisvarz5oIhatnnl. aza5ztaIra. s mris

L.
> A|apecepteki 3 aIaptszta e8ybgrveI

-/

kedrence|.|' > Dekotippek: 8yv|naka bgrs stemnyek glorsan s > Re(eptek: Poharas stemnyek egyszeren

> Biztos siker akonvnaUan: lSISfl

::
T--