You are on page 1of 119

NERELERDE ALIVER YAPYORUZ?

Aye Hanm- Merhaba Janin, nereye gidi yorsun?


Janin - Markete gi diyorum, evde hi bi r ey yok.
Aye Hanm- Ne almak i stiyorsun?
Janin - Ekmek, yourt, yumurta,
meyve ve sebze.
Aye Hanm - Sebze ve meyve pazarda
daha ucuz ve taze.
Janin - Evet, pazar ucuz ve i l gin, ama
her gn pazar yok.
Aye Hanm- Nereden et al yorsun?
Janin - Marketten.
Aye Hanm- Ben kasaptan alyorum.
Beikta ' ta ok i yi bir kasap var.
Janin Ben ok et yemiyorum. Balk seviyorum.
Aye Hanm- Taksi m'de iyi bal klar var. ok taze balk satyorlar.
Janin - Bazen o balkl ardan balk alyorum. Aye, Taksim'de
ieki var m?
Aye Hanm Meydanda iekiler var: ucuz ve gzel iekler sat yorlar.
Janin - Aye, bir de ev iin perde ve masa rts almak istiyorum.
Nerede var, biliyor musun?
Aye Hanm- Bu tip eyler Sirkeci'de var. Sirkeci stanbul'da eski bir t icaret
merkezi. Burada beyaz eya maazalar, spor maazalar, bi siklet
dkkanar , ki taplar, matbaal ar, krtasiyeler ve benzeri bir
ok yer var.
Janin - Tamam, Si rkeci ' yi bi l i yorum. ok teekkr ederim.
Aye Hanm Bir ey dei L. Sonra grrz.
Janin - Grrz.
4
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Janin nereye gidiyor?
2- Janin ne almak istiyor?
3- Aye Hanm nereden et alyor?
4- Nerede iyi balklar var?
v
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
5- Her gn pazar var.
( ) ( )
6- Meydanda iekiler var.
( ) ( )
7- Janin Sirkeci ' yi bilmiyor.
( ) ( )
8- Sirkeci eski bir ticaret merkezi.
( ) ( )
5
Julia
Emine
Julia
Emine
Julia
Emine
Julia
KRALIKEV
- Merhaba.
- Merhaba.
- Ben kiralk ev aryorum.
- Bakn, u panoda
ilanl ar var.
Sein ve telefon edin.
sonra gidin, bakn.
- Tamam. teekkrler.
- Ri ca ederim.
- Alo, merhaba! Ben
ev kralamak istiyorum.
Yldz Hanm - Tabi, benim evim kiralk. ki oda, bir salon, mutfak,
banyo var.
Julia - Evde mobilya var m?
Yldz Hanm - Evet , var. Mobil yal ar, buzdolab ve frn var.
Julia - Televizyon ve mzik seti var m?
Yldz Hanm - Tel evizyon var, ama mzik seti yok.
Julia - Balkon var m?
Yldz Hanm - Evet , var ve balkondan Boaz' gryorsunuz.
Julia 000 . ok iyi. Kira ne kadar?
Yldz Hanm - Dokuz yz dolar.
Juila - ok pahal deil mi ?
Yldz Hanm - Hayr, pahal deiL. Boaz manzaras var ve ev ok
temi z, mobilyalar yeni.
Julia
Yldz Hanm
Julia
6
- Tamam, evi grmek istiyorum.
- Tabii, ne zaman geliyorsunuz?
- Yarn saat ikide, ama ben

stanbul'u iyi
bil miyorum.
Yldz Hanm Problem deil, ben yarn
kursa geliyorum.
Julia Tamam, teekkr1er, yarn
grrz.
Yldz Hanm Grrz.
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Jul i a ne aryor?
2- Nerede ilanlar var?
3- Evde ne var, ne yok?
4- Kira niin pahal deil?

B) DOGRU MU, YANL MI?
5- Evde iki oda, bir salon, mutfak ve banyo var.
6- Kira dokuz yz dolar.
7- Julia evi grmek isti yor.
8- Julia stanbul ' u iyi biliyor.
Doru Yanl
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
7
MUTLU
Ben Mutlu. Her sabah saat yedi buukta kal k yorum. Kal kmak
i stemiyorum, ama okul var. Kahvalt yapyorum ve evden kyorum. Saat
sekizde okula geliyorum. Okulda kafeterya var. Ben kafeteryada ay iiyorum
ve arkadalarla konuuyorum. Arkadalarm ve ben futbolu seviyoruz. her
pazartesi futbol konuuyoruz. Bazen ben kzyorum, bazen arkadalar kzyorlar.
nk her hafta baz takmlar iyi, baz takmlar kt. Saat 08: 30'da ders balyor.
Beni m okulum ok gzel . Okulda ok gzel bi r bahe var. Bi z teneflste
bahede geziyoruz, oynuyoruz. Sonra tekrar derse giriyoruz. Okulda ok ders
var, ama en gzel ders spor dersi.
Dersler saat i 3:00'te bitiyor. Okuldan sonra genellikle eve gi diyorum.
Yemek yiyorum ve leden sonra darya kyorum. Arkadalarla buluuyoruz
ve futbol, basketbol oynuyoruz. Bazen sinemaya gidiyoruz. Saat 6:00- 1 7:00
aras eve dnyorum. Ders al yorum, akam ben ve ailem beraber yemek
yi yoruz, konuuyoruz. Ben erken yatyorum, nk ertesi gn okul var.
8

A) LUTFEN CEVAPVERINIZ
1- Mutlu sabah saat kata kalkyor?
2- Mutlu okulda kafeteryada ne yapyor?
3- Mutlu ve arkadalar ne zaman futbol oynuyor?
4- Mutlu ve arkadalar teneffste ne yapyorlar?
5- Mutlu niin erken yatyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Mutlu sabah kalkmak i stemiyor, ama okul var.
7- Okulda kafeterya yok.
8- Okulda en gzel ders spor dersi.
9- Mutlu leden sonra darya kyor.
Doru Yanl
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
9
PAHAL ELBsE
Tekin Merhaba.
Ebru Merhaba, hogeldiniz
Tekin Hobulduk! Pantalon ve ceketlere
bakmak istiyorum.
Ebru Tabii, buyurun, ceketler burada.
Tekin Bu ceket gzel.
Denemek istiyorum.
Ebru Buyurun.
Tekin Bu ceket kk, bir numara
byk ceket var m ?
Ebru Tabii. Buyurun, bu ceketi
deneyi n!
Tekin Tamam, bu iyi. Ne kadar?
Ebru 400 lira.
Tekin 000 . . ok pahal. Bi raz ucuz fiyat syleyin, ltfen !
Ebru Fiyatlar standart, beyefendi. Pazarlk yapmyoruz.
Tekin Ehh . . peki.
Ebru Pantalonlara bakmak istiyor musunuz?
Tekin Evet.
Ebru Buyurun, pantalonlar orada.
Tekin Bu pantalonu denemek i stiyorum.
Ebru Kabin burada, buyurun.
Tekin Teekkrler.
Ebru N asl? Tamam m?
Tekin Evet, iyi . Bu ne kadar?
Ebru 170 l ira.
Tekin Fiyatlar gerekten ok pahal.
Ebru Beyefendi, biz kaliteli elbiseler satyoruz.
Elbiseler gzel, deil mi ?
Tekin Evet, gzel , ama . . .
1 0
Ebru El bisel erimiz gerekten ok kal i teli, beyefendi.
Tekin Tamam, alyorum.
Ebru Gmlek istiyor musunuz? ok gzel gmleklerimiz ve
kravatlarmz var.
Tekin Gmlek i stemiyorum, ok gmleim var. Kravatlar ne kadar?
Ebru Buyurun, etiketlere bakn.
Tekin Hum. Evet. imdi kravat almyorum. Belki sonra.

yi gnler!
Ebru

yi gnlerde giyi n!
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Birinci ceket nasl?
2- Ceket ucuz mu?
3- Ebru niin pazarlk yapmyor?
4- Tekin pantolonu nerede deniyor?
5- Teki n gmlek ald m?

B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6- Teki n pantolon ve ceketlere bakmak istiyor.
( ) ( )
7- Maazada fiyatlar ucuz.
( ) ( )
8- Maazada elbiseler gzel deiL.
( ) ( )
9- Teki n ceket ve pantolon almyor.
( ) ( )
1 1
MARCUS TRA OLUYOR
Marcus - Merhaba.
Berber Ali - Merhaba, buyurun!
Marcus - T ra olmak i stiyorum.
Berber Ali - Buyurun, oturun. Sa m ,
sakal m?
Marcus - Sa.
Berber Ali - Nasl bir model istiyorsunuz?
Marcus - K sa s
a
i stiyorum ve favorileri
uzun i stiyorum.
Berber Ali - Tamam. Siz gzel Trke konuuyorsunuz.
Marcus - Hayr, hayr. ok az konuuyorum.
Berber Ali - Bence gzel konuuyorsunuz. Nasl rendiniz?
Marcus - Kursa gidiyorum.
Berber Ali - Enseniz nasl oldu? Aynaya bakn!
Daha k sa istiyor musunuz?
Marcus - Ense iyi. Yanlar ve st biraz daha kesin, ltfen.
Berber Ali Tamam.
Marcus - Siz

ngilizce biliyor musunuz?


Berber Ali - Maalesef ok ok az. Tarzan

ngilizcesi .
Marcus - Okulda renmediniz mi?
Berber Ali - Bi raz rendi m, ama unuttum. Evet, imdi nas l , bakn!
Marcus - ok i yi , teekkrler.
Berber Ali - Shhatler olsun!
Marcus - Teekkr ederim.
12
*
i
i
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Marcus Trke konuuyor mu?
2- Berber Ali

ngilizce biliyor mu?


3- Berber Ali okulda

ngilizce rendi mi ?
B) DOCRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
4- Marcs k sa model sa istiyor.
( ) ( )
5- Marcs k sa favori istiyor.
( ) ( )
6- Marcs kursa gidiyor.
( ) ( )
7 - O sakal tra1 olmak i stiyor.
( ) ( )
13
MARIANNA TAKSDE
Marianna i ki y l nce
Trkiye' ye geldi . O retmen.
Taksim' de bir l i sede alyor.
Onun ok rencisi var. Onun
rencil eri Marianna' y ok
seviyorlar, nk iyi retiyor
ve her zaman gl eryzl .
Dersl er ok i yi ve neel i
geiyor. Bazen rencileri ile
videoda izgi fi lm seyrediyor.
ocuklar izgi filmleri ok seviyorlar ve Marianna' ya teekkr ediyorlar.
Mari anna Bei kta ' ta oturuyor ve bazen okul a taksiyle gidiyor. Bu sabah
Marianna yine okula taksiyle gitti.
Marianna Taksi ! !! Merhaba!
ofr - Merhaba, gnaydn !
Marianna Gnayd n! Taksim'e gidiyoruz.
ofr - Tamam.
Marianna Bugn trafik ok kt.
ofr Evet, niin bilmiyorum. Nereden geliyorsunuz?
Marianna Amerika' dan.
ofr Ne i yapyorsunuz?
Marianna

retmenim.
ofr Ne retiyorsunuz?
Marianna

ngilizce retiyorum.
ofr Dnyada pek ok insan

ngilizce konuuyor. Hangi


okulda alyorsunuz?
Marianna Beyolu Lisesi ' nde. i mdi saa dnn, ltfen.
imdi sola, doru. Tamam, burada iniyorum.
1 4
ofr Buyurun.
Maranna - Teekkrler, iyi iler!
ofr - Ben teekkr ederim, iyi gnler!
Marianna taksiden indi ve okula girdi.

retmen arkadalarylaon be
dakika konutu, kahve iti ve snfa gitti .
& B &
A) LUTFEN CEVAPVERINIZ.
1- Marianna ne zaman Trkiye' ye geldi ?
2- Marianna ne i yapyor?
3-

renciler Marianna' y ni i n seviyorlar?


4- ocuklar hangi filmleri ok seviyorlar?
5- Marianna nerede oturuyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Marianna bazen okula taksiyle gidiyor.
7- Marianna Taksi m Li sesi'nde alyor.
8- Marianna matematik retiyor.
Doru Yanl
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
1 5
SOHBET
Nicolas Naslsn?
Aida Gribir, ok kt.
Nicolas Niin dikkat
etmiyorsun?
H
ava ok so
U
k.

: Aida Evet, ok souk.


ki gn nce sabah, hava gneliydi; tirt giydim.
Ama leden sonra ok soudu, ok dm ve hasta oldum.
Boazm da iyi deiL.
Neomi Scak limonlu ay i, souk eyler yeme!
Ayhan Bence bir hafta alma, evde dinle n !
Aida Ama ok iim var.
Neomi Patrondan izin al!
Aida Evet, ama gerekten ok iim var.
Ayhan Sen ne yapyorsun, Michael?
Michael Araba bozuldu, servise gtrdm.
Deni Problem byk m?
Michael Problem byk deil, ama tamir ve paralar ok pahal.
Ayhan Ne dnyorsun, Neomi?
Neomi Bir ceket ve etek aldm. Etei bir defa giydim, fermuan bozuldu.
Aida Pahal bir etek mi?
Neomi Ucuz deiL.
Ayhan Gtr ve deitir!
Neomi Ama giydim.
Ayhan nemli deiL. Deitiriyorlar.
1 6
M M
A) LUTFEN CEVAPVERINIZ.
1- Aida niin hasta oldu?
2- Michael niin servise gitti?
3- Serviste ne pahal ?
4- Neomi etei niin deitiriyor?
5- Aida niin izin almak istemiyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Aida'nn boaz! iyi deiL.
7- Sabah hava yamurluydu.
Doru
( )
( )
Yanl
( )
( )
17
YILDIZ ALES ALVERTE
Yldz Ailesi bugn alverie
kmak istiyor. Onlar uzun zaman
beraber alverie gitmediler. Bu
cumartesi Gkhan Bey almyor.
Onun ailesi beraber alverie gitmek
istiyor. Gkhan Bey cumartesi sabah
ie gidiyor, ileri biraz kontrol ediyor
ve saat on buukta eve dnyor. Saat
11:OO'de ei ve ocuklaryla evden
kyorlar. Gkhan Bey'in olu yeni
bir okul antas ve spor ayakkab istiyor, kz da yeni bir elbise istiyor. Sevda
Hanm ev iin bireyler almak istiyor.
Gkhan - Bak Sevda, u maazada okul antalar var.
Sevda - Evet, hadi ocuklar u maazaya gidiyoruz.
Satc Ho geldiniz!
Gkhan - Ho bulduk! antalara bakmak istiyoruz.
Satc
Metin
- Tabii, buyurun, burada.
- Baba bak, bu krmz anta gzel, deil mi?
Gkhan - Olum, o ok byk. Bak, bu siyah anta daha iyi.
Sevda - Onun rengi gzel deil, Gkhan. Bu renkli anta daha
iyi. Nasl olum, iyi mi?
Metin - yi.
Gkhan Tamam, bunu alyoruz, kasa nerede?
Satc - Bakn, orada, sada.
Kasiyer Adnz ve adresiniz, ltfen!
Gkhan - Niin istiyorsunuz?
Kasiyer Fatura iin efendim.
Gkhan Haa! Tamam. Gkhan Yldz . . .
18
Saat be oluyor, ama alveri bitmiyor. nk ok maazaya bakyorlar,
ama Gkhan Bey'in kz Cansu hibir elbiseyi beenmiyor. Sevda Han m
mutfak iin yeni bir perde ve salon iin kk bir sehpa almak istiyor. Be
maazaya bakyorlar ve bir perde, bir sehpa alyorlar. Gkhan Bey bir ayakkab
almak i sti yor, ama sylemi yor. nk bu uzun alveriten ok s kld .
Al veriten sonra bir ay bahesine gidiyorlar. Bahede oturuyorlar ve
ay iiyorl ar. Sonra eve gidiyorlar. Gkhan Bey imdi ok mutlu, nk alveri
bitti.
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Gkhan Bey' in olu ne istiyor?
2- Gkhan Bey bu cumartesi ie gidiyor mu?
3- Kasiyer niin adres istiyor?
4- Sevda Hanm ne alyor?
5- Niin Gkhan Bey ayakkab almad?

B) DOGRU MU, YANL MI?


Doru Yanl
6- Yldz ailesi alveriten sonra kafeye gidiyor.
( ) ( )
7- Yldz ailesi uzun zaman beraber alverie gitmedi.
( ) ( )
8- Gkhan Bey'in kz yeni bir ayakkab almak istiyor.
( ) ( )
9- Alveri saat 1 7:00' de bitiyor.
( ) ( )
10- Onlar ay bahesinde kahve ii yorl ar.
( ) ( )
1 9
\//
-
O
-
/ \\"
STANBUL'DAHAVANASIL?
stanbul 'da genel l i kl e hava


s cak . K n ok yamur ve kar
yayoL Ama her yl baka. Bi r y l
ok kar var, bi r y l ok az kar var.

stanbul ' da karl havada arabalar ok


yava gidiyor ve trafk syor. Kn

stanbul ' da evden ie. iten eYe gitmek


zor. Yaz n okul l ar tatil ol uyor,
okul l arn serv i s arabal ar trafi e
km yor. Bi r ok kii yazla veya
uzun tatile gidiyor ve trafik daha iyi
oluyor.

l kbahar ok ksa. ni sanda


balyor, haziranda bitiyor. Mart'ta bazen i lkbahar havas, bazen k havas var.

lkbaharda okuar ve baz aileler piknik yapyorlar.


Sonra yaz geliyor. Yaz geneHikle uzun.

stanbul ' da en gzel zaman yaz.


Yazn herkes aktif. Herkes alyor, eleniyor, denize gidiyor. tatile gidiyor,
gel iyor ve tekrar alyor. Bir ok i nsan akam iten k yor y restorana
gidiyor. Baz restoranlar caddeye masa koyuyor. Bu restoranlar ok popler.

nsanlar d arda oturuyor, yemek yiyor, konuuyor. Yazn

stanbul'da ok turist
var.

stanbul onlarla daha renkli oluyor.

stanbul ' da sonbahar da ksa. Eyll, ekim, kasm sonbahar. ama eyllde
genellikle hava scak. Bazen ekimde de hava scak.
20
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1-

stanbul ' da ilkbahar ne zaman balyor?


2- Yaz n herkes ne yapyor?
3-

stanbul'da ne zaman ok turist var?


4- Hangi aylar sonbahar?
5-

stanbul ' da kn hava nasl?


v
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6-

stanbul ' da genellikle hava scak.


( ) ( )
7 -

stanbul ' da her yl ok kar var.


( ) ( )
8- Kn evden ie gitmek ok kolay.
( ) ( )
9-

stanbul ' da baz restoranlar caddeye masa koyuyor.


( ) ( )
10-

stanbul ' da sonbahar uzun.


( ) ( )
2 1
HERKES BR EY STYOR
Ben ve kzkardeim Songl lisede okuyoruz.
Benim adm Murat. Ben ve arkadalarm bu yl
liseyi bitiriyoruz. Haziranda niversite iin snav
var. B i z ok al yoruz. Annem ve babam
i stemi yor, ama ben mzisyen olmak i stiyorum.
Arkada m Al i ekonomi st ol mak i st i yor. Al i
matematii ok sevi yor. Onun dersleri ok iyi.
etin futbol cu olmak i st i yor, ama iyi futbol
oynam yor. Onun babas da i sti yor, nk
futbolcular ok para kazan yor, imdi. Metin ok
iyi futbol oynuyor, ama futbolcu olmak i stemi yor, o bilgisayar ok seviyor.
Her akam intertnette srf yapyor. O bi l gi sayar mhendisi ol mak isti yor.
Songl ve onun arkadalar iki yl sonra lise yi bitiriyor. Songl retmen
olmak istiyor. Benim annem de retmen. Aye doktor olmak istiyor. Aye ok
al kan bir kz. Hlya modac olmak istiyor.
Evet ! Herkes bi r ey i stiyor. Ama hasta ol mak fakir olmak. mutsuz
olmak istemiyoruz. Tabi i ki, isterek yeterli deiL. al?nak \C zaman nemli.
22
A) LTFEN CEVAPVERNz
1- Ne zaman niversite iin snav var?
2- Murat retmen olmak m istiyor?
3- Al i ne olmak istiyor?
4- Metin niin bilgi sayar mhendi si olmak i stiyor?
5- Songl ' n annesi ne i yapyor?
v
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6- Ali ' ni n dersleri ok iyi.
( ) ( )
7- Metin ok iyi futbol oynuyor.
( ) ( )
8- Songl bir y l sonra l i seyi bitiriyor.
( ) ( )
23
VAPUR
Vapurlar

stanbul' da ok
nemlidir. ok insan vapurla
i e veya eve gi diyor. Vapura
genellikle Asya' da biniyorlar
ve Avrupa'ya geliyorlar, nk
i yerlei genellikle Avrupa' da.
Akam yine vapura biniyorlar
ve eve gi di yorl ar. Vapurla
yolculuk i yi , nk denizde trafik problemi yok.

skdar'dan Beikta'a on
dakika, Kadky' den Beikta ' a veya Eminn' ne yirmi dakika.
Beni m adm Turgut. Ben Kadky'de oturuyorum. Benim arabam var,
ama ben i e vapurla gidiyorum. Sabah saat 08: 00de vapura bi ni yorum ve
genellikle darda oturuyorum. ayc geliyor, ben bir ay alyorum. Bazen
simit alyorum. ay iiyorum, simit yi yorum ve gazete okuyorum. Saat 08:30'da
Beikta' ta vapurdan iniyorum. Dolmula Levent"e gidiyorum.
Vapurda bazen Meltem'le karlayoruz. Meltem Taksi m' de alyor.
O Beikta ' tan Taksim' e gidiyor. Meltem' l e vapurda konuuyoruz. Meltem
bazen martlara simit veriyor.

ki simit alyor ve yarm simidi yiyor, bir buuk


simidi martlara atyor. Martlar vapuru takip ediyorlar \e simitleri yiyorl ar.
Vapurda turistler de var. Trkler ay iiyor. konuuyor veya gazete
okuyor, ama turistler manzaray seyrediyorlar. fotoraf ekiyorl ar. Vapurdan

stanbul manzaras ok gzel . Vapurda her zaman satclar var. Onlar kk


eyler satyorlar. Sat c lar tiyatrocu gibi.
Satc: "Beyler, Bayanlar! Bu kalem bir lira' Bu akmak ve kalem beraber
bir lira! Bitmedi! Bu mavi kalem, bu krmz kalem w akmak bir lira! Bitmedi !
Bu mavi kalem, krmz kalem, akmak ve bu silgi bir l ira Ve. ve bu defter de
hediye. "
24
4 & M
A) LUTFEN CEVAPVERINIZ.
1- Vapurla yolcul uk niin ok iyi?
2- Turgut'un arabas var m?
3- Turgut vapura saat ka ta biniyor?
4- Mel tem nerede al yor?
5- Meltem mart l ara ne atyor?
v
B) DOGRU MU, YANL MI?
6-

yerleri genel likl e Avrupa' da.


7 - Vapurla yol cul uk zor.
8- Vapurda Trkl er ay iiyor.
9- Satc l ar vapurda kk eyler satyorl ar.
10- Mel tem Beikta' tan Levent ' e gidiyor.
Doru Yanl
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
25
STEFANIE HANM
Merhaba! Benim ad m
S tefani e. Ben Al manya ' dan
geldim. Almanya'da Hamburg' da
oturuyorum. Hamburg' da Trkler
var. Benim komum Ayla Hanm
ok iyi bir insan. Onun ailesi ve
ocuklar da ok i yi l er. Ayl a
Hanm'n ocuu var.

ki erkek
ve bir kz. Murat ve Ahmet okula gidiyor, ama Leyla okula gitmiyor. nk
Leyla kk. Ei Mahmut Bey doktor. Benim ocuklarm bazen hasta oluyor
ve ben Mahmut Bey' e gtryorum. ocuklarm Mahmut Bey' i ok seviyorlar
ve korkmuyorlar. nk Mahmut Bey ok sempatik ve tatl dilli. ocuklarm
baka doktora gitmek istemiyorlar.
Ben ve ailem imdi

stanbul ' da yayoruz. n eim ve ben

stanbul ' da
alyoruz. Bizim bir tekstil firmamz var. Trkiye' de gmlek, tirt, pantalon
yapyoruz, sonra Avrupa' ya satyoruz. Ben ve ei m Trki ye' yi seviyoruz.
Trkiye' de, Efes' e, Marmaris'e,

zmir ' e, Gaziantep' e, orlu'ya ve Trabzon' a


gittim. Ama daha pek ok yere gitmek istiyorum, nk Trkiye ok gzel.
Benim olum Thomas ve k zm Barbara da Trkiye'yi ok seviyorlar. imdi
onlarn burada yeni arkadalar var. ocuklarm okulda Trke reniyorlar.
Ben de kursta Trke reniyorum. Kursta ok yabanc arkadam var; Fransz,
Japon, Amerikal, Tunuslu. Arkadalarm ve ben bazen kurstan sonra lokantada
yemek yiyoruz. Maalesef lokantada

ngilizce konuuyoruz. nk imdi ok


iyi Trke bilmiyoruz.
26
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Stephanie Trkiye'de ne i yapyor?
2- Kimler iyi insan'?
3- Leyla niin okula gitmiyor?
4- Stepnani e' ni n ocuklar niin Mahmut Bey' den korkmuyorlar?
v
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
5- Stephanie Efes' e gitti,
( ) ( )
6- Stephanie ' ni n ocuklar okulda Trke reniyorlar.
( ) ( )
7 Stephanie ve arkadalar lokantada Trke konuuyor lar.
( ) ( )
8- Thomas ve Barbara Trkiye' yi sevmiyor.
( ) ( )
9- Stephanie ve arkadala imdi ok iyi Trke bilmiyorar.
( ) ( )
27
O M
ANTONIO'NUN PARTISI
Beni m adm
Muhammed. Benim
s n f mda dokuz
renci var ve biz iyi
anlayoruz. Bazen
d e r s t e n s o n r a
r e s t o r a n a v e y a

st anbul ' da gzel


yerlere gidiyoruz. Bu
haftasonu bir parti var, nk on gn sonra kurs bitiyor ve Antonio

spanya' ya
dnyor. Bu haftasonu bi r parti yapmak istiyor.
Cumartesi akam saat yedide Antonio' ya gittik. Ben erken gittim, nk
zamanm vard . Sonra Juan ve Veronica geldi. Antoni o' nun evi ok bykt.
Salonda byk bir masa vard ve masada ok yiyecek ve iecek vard. Antonio
ok gzel yemekler piirdi. O ok gzel yemekler piiriyor, nk

spanya' da
ayd. Antonio gelecek y l

stanbul ' da bir

spanyol lokantas amak isti yor.


Biz on dakika Antonio' yl a sohbet ettik, sonra herkes geldi. Antonio' nun baka
arkadalar da geldi. Parti ok kalabalkt. Bu partide ok yeni kiiyle tantm.
Parti de herkes ok neeliydi. Yedik, itik, dans ettik. Antonio' nun ok kaset
ve CD' si vard . ok ilgin mzikler dinledik.

spanya' dan, Latin Amerika' dan,


Afrika' dan ve Asya' dan otantik mzikler . . . Herkes gece saat ikide Antonio' nun
partisinden ayrld.
Antonio gelecek hafta gidi yor, ama yazn tekrar gelmek i stiyor. Bi z
kursa devam ediyoruz.
28
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Muhammed ve arkadalarnn diyalou nasl?
2- Muhammed ve arkadalar dersten sonra nereye gidiyorlar?
3- Muhammed niin Antonio'ya erken gitti?
4- Antoni o' nun meslei ne?
5- Parti ne zaman bitti?

B) nOGRU MU, YANL MI?


Doru Yanl
6- On gn sonra kurs bitiyor.
( ) ( )
7- Antonio'nun evi kk.
( ) ( )
8- Antonio

stanbul ' da restoran amak i sti yor.


( ) ( )
9- Partide herkes ok neeliydi.
( ) ( )
29
BzM BR GNMZ
Benim adm Gamze.
Ben yi rmi ya nday m. 1
metre 70 sant i m boyun
daym. Kvrck, uzun, siyah
sal arm var. Ben ki l ol u
deilim, zayfm. Gzel bir
k z m ve e v l e n me k
i sti yorum. aka yapt m! ! !
i mdi niversitede ekonomi okuyorum. Her sabah 07: 00'de kalkyorum. Du
yapyorum, sonra iyi bir kahvalt yapyorum. Kahvaltdan sonra evden kyorum
ve otobse bini yorum. Beni m derslerim saat 6:00'da bitiyor. Sonra bazen
arkadalarla kafeye gidiyoruz, ama genellikle eve gidiyorum. Biraz dinleniyorum,
mzik dinli yorum ve annere yardm ediyorum. Sonra ders alyorum. Akam
herkes eve geliyor. Saat 20: 00'de akam yemei yiyoruz.
Abim Gkhan da sabah erken kalkyor ve okula gidiyor. O niversitede
mimarlk okuyor. Gkhan bazen eve ge geliyor, nk arkadalanyla sinemaya
veya bara gidiyor. Bazen erken geliyor, o zaman ben ve o beraber bara gidiyoruz.
Bizim ok iyi arkadalar mz var. Onl arla barda eleniyoruz, sohbet ediyoruz
ve dans ediyoruz.
Babam kk amcamla beraber alyor. Onlarn bir tekstil firmas var.
Babam sabah ok erken kalkmyor. Amcam her sabah erken kalkyor, namaz
klyor ve firmaya erken gidiyor. Babam saat 08:30' da kahvalt yapyor ve ie
gidi yor, ama baz akamlar ok ge geliyor. Onun ii bazen saat 23: 00' te bitiyor.
30
Annem e\ hanm. o evde ok alyor. Evde her eyi o yapyor; yemek
piiriyor, evi temizliyor. t yapyor. Ben anneme yard m ediyorum. Abim de
bazen yardm ediyor. ama o ev ilerinden nefret ediyor. Annem ok gleryzl .
Ben annemi ok seviyorum. Biz annemle arkada gibiyiz. Bazen beraber pazara
gidiyoruz, kk eyler alyoruz, biraz dedikodu yapyoruz ve ok glyoruz.
Annem ve babam baz akamlar restorana gidiyorl ar, yemek yiyorlar ve biraz
rak iiyorlar. Eve ok mutlu dnyorlar. Bi z her pazar sabah beraber kahvalt
yapyoruz.
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Gamze niversitede ne okuyor?
2- Gkhan niin bazen eve ge geliyor?
3- Gamze' ni n babas niin erken kalkmyor?
4- Gamze annesiyle pazarda ne yapyor?
s- Gamze' nin annesi evde neler yapyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Gamze evlenmek istiyor.
7- Gamze bazen abisiyle bara gidiyor.
8- Gare'nin babas ve amcas beraber alyor.
9- Gamze annesine yardm ediyor.
o- Gamze' ni n babas akam eve erken gel iyor.
Doru
( )
( )
( )
( )
( )
Yanl
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
3 1
4 #
BIRFILM
Sevgi Hanm bi r bankada eftir. O evliydi, ama imdi bekar. nk
einden boand . Sevgi Hanm imdi 46 ya nda ve iki ocuu var. Byk
ocuu erkek, kk ocuu kz. Sevgi Hanm her gn bankaya gidiyor, alyor
ve akam bankadan kyor, al veri yapyor, evine gidiyor. Akam evde kzyla
birlikte sofray hazrlyorlar ve hep beraber akam yemei yiyorlar. Yemekte
ok konuuyorlar, nk btn gn grmyorl ar. Yal n z akam yemeinde
ve kahvaltda gryorlar. Sevgi Hanm' n olu ve kz niversiteyi bitirdi ve
imdi alyorlar.
Sevgi Hanm'n eski kocas Hseyin ticaret yapyor. O da ok megul ,
ok alyor. ocuklaryla az ilgi leniyor. Sevgi Hanm' n i arkada Haluk
Bey, Sevgi Hanm ' seviyor ve onunla evlenmek istedi. Sevgi Hanm nce
onunla evlenmek istemedi, nk Haluk Bey' e inanmad . Ama imdi Sevgi
Hanm da Haluk Bey' le evlenmek istiyor.
Haluk Bey iyi kalpli, ok sakin ve romantik bir adam. Arkadalar Haluk
Bey' e "ana kuzusu" diyorlar. nk Haluk Bey annesiyle yayor ve her zaman
annesine rapor veriyor. Btn arkadalar Haluk Bey' seviyorlar, ama ona ok
aka yapyorlar.
Filmin sonunda belki Sevgi Hanm ve Haluk Bey evlenecek ve Sevgi
Hanm' n eski kocas ok zlecek.
32
A) LTFEN CEVAPVERNz
1- Sevgi Hanm niin bekar'?
2- Sevgi Hanm her gn ne yapyor?
3- Sevgi Hanm ve ocuklar yemekte niin ok konuuyorlar?
4- Hseyin Bey ne i yapyor?
5- Arkadalar Haluk Bey' e niin "ana kuzusu" diyorlar?

B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6- Sevgi Hanm'n iki ocuu var.
( ) ( )
7- Sevgi Hanm'n ocuklar niversitede renci.
( ) ( )
8- Btn arkadalar Haluk Bey'i seviyorlar.
( ) ( )
9- Filmin sonunda kimse evlenmeyecek.
( ) ( )
33
AYE'DEN MEKTUP
Merhaba Ahmet,
nas l s n? Ben i yi yi m.
Geen ay Yunanistan' a
gittim. Yunanistan ok
gze l . At i na' da ok
gezdim, tarihi ve turistik
gzel yerler grdm.

ki
hafta Atina' da kaldm.
Atina kalabal k bir ehir
ve bence ok i l gi n.
Ati na' da i ki hafta ok
gzeldi. imdi Atina'da yeni ok arkadam var. Orada en i yi arkadam Yorgos.
Yorgos bana ok yardm etti. Yorgos ve arkadalar yl a mzelere, tari hi ve
turi s t i k yerlere, barlara gi t t i k. Ben Yunan mzi i n i ok beendi m.
Atina' dan sonra Selanik'e gttim, Olimpia' y ziyaret ettim. Olimpia ok
akll, sempatik ve iyi bir kz. Onun ailesi de ok sempatik. Olimpia'mn ailesinin
Ada' da evi var. Ben Ada' da, onlarn evinde kaldm. Babas denizi ok seviyor
ve bir teknesi var. Ben, Olimpia ve kuzenleri Olimpia' nn babasnn teknesiyle
baka adaya gittik, yzdk ve gnelendi k. Saat drtte adadan ayrl dk. Bi r
saat denizde durduk ve balk tuttuk. Sonra eve gitti k.
Olimpi a' nn annesi bal kl ar pi irdi . Ol i mpi a ve kuzeni Ni kos evi n
bahesinde ok gzel bi r sofra hazrladlar. Hep beraber yemek yedi k ve ok
gldk, nk Olimpia' nn babas Yannis Amca eski hatralarn anlatt. Onun
ok gzel hat ral ar var ve ok gzel anl at yor. Bi r ko med yen gi bi .
Yarn buradan Tunus'a gideceim, bir hafta kalacam. Bir hafta sonra
grrz. Hoakal!
Aye
34
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Aye Atina 'da ne yapt?
2- Aye Atina' da ka gn kald?
3- Aye Selanik' te nerede kald?
4- Akam nerede balk yediler?
5- Aye Yunanistan' dan sonra nereye gidecek?
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6- Aye' ye Atina'da Yorgos yardm etti.
( ) ( )
7- Olimpia' n n babas denizden korkuyor.
( ) ( )
8- Akam Aye ve Olimpia sofray hazrladlar.
( ) ( )
9- Ada ok kalabalkt ve onlar yzmedi.
( ) ( )
10- Yannis Amca komedyen gibi.
( ) ( )
35
SAGLIKLI OLMAK

Herkes sal kl yaamak


i s t i yor. Ama ok ki i di kkat
etmiyor. ok ki i si gara i iyor,
yal yemekler, tatl l ar yiyor. Hi
ki ms e spor yapm yor, di yet
yapmyor. Gazetede bir rportaj
okudum. Gazeteci doktora sorular
soruyor:
Gazeteci: ok kii salkl yaamak i stiyor ve diyet yapyor, spor yapyor.
Si zce diyet ve spor yeterli mi?
Doktor : Diyet ve spor ok neml i , ama yeterli deiL. Stres, sigara, hava
kirlilii var.
Gazeteci: Tamam, ben sal k l yaamak i st i yorum. Ne yapaca m?
Doktor : Bi ri nci kural : Hareket edi n ! Bel ki zaman n z yok ve spor
yapmyorsunuz! Baka al ternatifler var; asansre binmeyin ve
merdivenden kn, yakn yerlere yryn, taksiye veya otobse
binmeyin. Evinizde dans edin!
Gazeteci : Evet, doru. Yemek iin ne tavsiye ediyorsunuz?
Doktor : Yal yemekler ve fast food yemeyin. Peynir, st, kremay az yal
yiyin. ok az kuruyemi, mayonez, sos yiyin.
Gazeteci: Baka neler tavsiye ediyorsunuz?
Doktor : Stres ! Stresten kan. Planl olun. Her gn yarm saat hobilerinizi
yapn. Sahilde yryn, kitap okuyun, s inemaya gidin. Negatif
insanlar ok dinlemeyin.
Gazeteci : Evet, ok ey var.
Doktor : Evet, ok ey var, ama ben son bir ey sylemek i stiyorum; sigara
imeyin, fazla iki imeyin, nk kanser ve kalp hastal yapyor.
36
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Salk iin spor ve diyet yeterli mi?
2- Salk iin neler olumsuz?
3- Neler kanser ve kalp hastal yapyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
4- Hi kimse salna dikkat etmiyor.
( ) ( )
5- Salkl hayat iin hobilerinizi yapn, kitap
okuyun,yryn, sinemaya gidin.
( ) ( )
6- Az kuruyemi, sos, mayonez problem deiL.
( ) ( )
7 - ok yrmeyi n.
( ) ( )
8- Stresten kamayn, stres faydal.
( ) ( )
37
KUMKAP
Kumkap

stanbul ' da ok eski ve nl bir yer. Sahilde, kk bir semt.

stanbul ' da her semtin bir zel karekteri vardr. Taksim, Kadky, Bak rky,
Kumkap . . . Hepsi baka, her semt baka gzel ve farkl kltrl eri var.
Kumkap ' da insanlarn sakin hayatlar var, genellikle. Sabah kalk yorlar
ie gidiyorlar, iten sonra al veri yapyorlar ve eve gidiyorlar. Kumkap 'n n
sokaklarnda bakkal l ar, manavl ar, frnlar var. Sahilde bal k lar var ve her
zaman taze balk satyorla. Kumkap ' da herkes bal ok seviyor. Baz akamlar
bal k l ardan bal k al yorlar, evlerinin teraslarnda veya balkonIarnda
arkadalaryla ve komularyla yiyorlar, sohbet ediyorlar. Yaz akaml ar herkes
balkonda veya terasta oturuyor. ocuklar sokakta top oynuyor, genler sohbet
ediyor.
Kumkap ' da nl, turistik bir cadde var. Bu caddede restoranlar var ve
restoranlarn nnde masalar var.

nsanl ar sokakta bu masalarda oturuyorlar


ve balk, kebap yiyorlar. Sohbet ediyorlar ve mzik dinliyorlar. Caddede her
akam iki veya mzisyen var. Onlar eitli arklar alyorlar ve caddede
38
geziyorlar. masalara gidiyorlar ve para alyorlar. Bu mzisyenler genellikle
keman, akordeon. kl anet ve darbuka al yorlar.
Eskiden Kumkap turistik bir yer deildi.

nlyd, ok Trk oraya gidiyor


ve bal k yiyordu. ama turistik deildi. imdi turistik bir yer, restore ettil er ve
imdi turizm acentalarnn programlarnda Kumkap da var. Turistler buray
seviyorlar. nk buras otantik bir yer. Eski

stanbul ' un elence akamlarn


burada gryorlar ve onlar da eleniyorlar.
B B
A) LUTFEN CEVAPVERINIZ
1- Kumkap neresi ?
2- Kumkap ' da insanlar normal bir gnde neler yapyor?
3- Kumkap ' nn insanlar yaz akamlar neler yapyorlar?
4- Cadede mzisyenler nel er yapyorlar?
5- Turistler Kumkap ' da ne gryorlar?

B) nOGRU MU, YANL MI?


6 -

stanbul ' da her semtin kltr farkl.


7 - Kumkap eskiden turistik deildi.
8 - Kumkap' da bakkal, manav var.
9 - Mzisyenler burada yemek yiyorlar.
10- Kumkap' da herkes bal ok seviyor.
Doru Yanl
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
39
RYA
Btn i nsanl ar rya gryor. Her gece uyuyoruz ve btn gece rya
gryoruz. Ama sadece bir rya hatrlyoruz veya hi hatrlamyoruz. Ryalannuz
bazen kt. Mesela ryam zda ok yksek bir yerden dyoruz, dyoruz,
dyoruz ! Ama karanlk byk boluk bitmiyor. Korkuyoruz ve uyanyoruz,
odamzdayz, yatamzda oturuyoruz. ok mutlu oluyoruz, nk bu bir rya!
Bazen de ryalarmz ok gzel. Mesel a ryamzda ok gzel bir yerdeyi z.
ok gzel bi r plajdayz, her yer yeil, mavi . Arkadalarmz da orada, herkes
ok mutlu ve eleni yor. Yzyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, dans
edi yoruz. Sonra korkun bir ses duyuyoruz: Saat al arm ! Uyan yoruz,
odamzdayz, yatamzda oturuyoruz. Rya bitti, hi mutlu olmuyoruz. nk
odamzdayz, pl aj yok, arkadalar yok, elence bitti. Bazen tekrar uyumak
istiyoruz, ryaya devam etmek istiyoruz. Ama ilerimiz bizi bekliyor. Kalkyoruz,
ie gidiyoruz.

te de ryamz dnyoruz.
Baz i nsanlar ryalara ok inanyor. Btn gn ryalarn dnyorlar.
Kt ryadan sonra, o gn kt bir ey bekliyor, iyi ryadan sonra iyi bir ey
bekliyorlar.
Ryalarmz bize ne anlatyor? Ryalar hakknda kitaplar var, baz
insanlar ryadan sonra bu kitaplara bakyorlar. Mesela bir ku grdnz; evinize
mutluluk gelecek veya bir haber alacaksnz ! Bir yal aa grdnz; uzun
yaayacaksn z! amar ykadnz: hayatnz deiecek! Siz inanyor musunuz,
bilmiyorum, ama ok insan ryalara inanyor.
40
## # #
A) LUTFEN CEVAP VERINIZ.
1- Kt ryadan sonra niin mutlu oluyoruz?
2-

yi ryadan sonra niin mutlu ol muyoruz?


3-

yi ryadan sonra niin tekrar uyumuyoruz?


4- Baz insanlar ryadan sonra btn gn ne bekliyorlar?
5- Ryada ku grmek ne demek?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6-

nsanlar btn ryalarn hatrl yorlar.


7- Bazen ryamzda ok yksek yerden dyoruz
ve ok mutlu oluyoruz.
8-

yi ryadan sonra uyanmak i stemiyoruz.


9- Baz insanlar ryadan sonra kitapara bakyor.
Doru Yanl
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
41
&
TELEFON SOHBETI
Fatih - Alo!
Meltem - Buyurun!
Fatih - Merhaba Meltem,
ben Fatih.
Meltem - Merhaba Fatih.
Fatih
Meltem
Fatih
Naslsn, iyi mi si n?
-

yiyim. Sen nas lsn?


-

yiyim, fena deiL.


- Niin fena deil,
bi r problem mi var?
Meltem - Kk bir problem, ok nemli deiL. Geen ay iten ayrldm.
Fatih - Niin ayrldn? Sadece bi r ay almadn m?
Meltem - Patronla tarttk ve i ten ayrldm. Ama byk problem deil,
nk iimi sevmiyordum. On be gn tatil yaptm; kuzenlerimi,
amcalarm ve teyzelerimi ziyaret ettim.
Fatih - imdi ne yapacaksn?
Meltem - Tekrar

stanbul ' a geleceim.

stanbul ' da ok arkadam var.


Fatih
Arkadalarm ve

stanbul ' u ok zledim. Ve Adana' da baka i


bulmak zor.
- Tekstil firmasnda almak kt myd? Herkes ihracat
departmannda almak istiyor. Sen

stanbul' da ne i yapmak
istiyorsun?
Meltem Bi liyorsun, benim iki diplomam var.

ngi l i zce retmeniyim ve


bu i i seviyorum.

hracat iini sevmiyorum. Ben

stanbul' da bir
okulda veya bir kursta

ngilizce reteceim.
Fatih Ehh .. Tamam. Ne zaman

stanbul ' a geleceksi n?


Meltem -

ki hafta sonra

stanbul ' da grrz.


Fatih - Grrz, kendine iyi bak.
42
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Meltem niin ok i yi dei l ?
2- Meltem niin i inden ayr ld?
3- Mel tem

stanbul ' da ne i yapmak i sti yor?


4- Meltem ka niversite bitirdi?
s- Meltem

stanbul ' a ne zaman gidecek?


B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6- Meltem on be gn tatil yapt ve kuzenlerini
ziyaret etti.
( ) ( )
7- Meltem' in

stanbul ' da ok arkada var.


( ) ( )
8- Adana' da yeni i bulmak kolay.
( ) ( )
9- Meltem ihracat iini seviyor.
( ) ( )
43
DL GRENMENN PF NOKTALAR
Mi l l i yet Gazet esi Prof. Dr. eyda Ozi l ' l e bi r rportaj yapt .
Soru u : Di l renmek i i n neler yapacaz? Sayn Ozi l unl ar syledi :
*
Her eyi hemen renmek iin
almay n. Ak ve gereki hedefler sein
ve renme hznz belirleyin.
* Bazen yanl konuacaksnz.
Bu normaldir, korkmayn. Her gn daha az
yanl yapacaksn z.
* Devaml yeni eyler
reneceksi ni z, bunl ar sonra
t ekrar edi n ve gel i i mi ni zi
izleyin.
*
ok di nl eyi n ; ok
konuacaksnz. Okuyun; daha
iyi yazacaksnz.
*
H a n g i d i i i
reni yorsunuz? Trke mi ,

ngi lizce mi , Franszca m ? O


dilin doal metinlerni okuyun,
dinleyin.
Ne red en g e l i yor s u n ?
Wh at i s th at?
Da s i s t s c h n ?
i Don de er es i
Pa r l e r vo u s F r a n a i s ?
Posso p a r l a r e c on Ber k e
*

rnei n,

spanyol ca m reniyorsunuz?

spanyol arkadalarmza
e-mail, mektup yazn. Onlarla iletiim kurun!
* Dil i l etiim iin vardr.
44
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Di l renmek iin ne yapmayacaz?
2- Dil renmek iin neler yapacaz?

B) DOGRU MU, YANL MI?


Doru Yanl
3- Her eyi ok abuk renmek i in alacaz.
( ) ( )
4- Dikkat edeceiz ve hi yanl konumayacaz.
( ) ( )
5- Devaml yeni eyler reneceiz.
( ) ( )
6- Doal metinler okuyacaz, dinleyeceiz.
( ) ( )
7- Dinleyeceiz, sonra ok konuacaz.
( ) ( )
45
KAHVE
Hlya Ben geldim.
Anne Neredeydin, kzm? ok merak ettik.
Hlya Arkadalarla kafedeydik. Neskafe itik,
sohbet ettik.
Dede Ne itiniz, ne itiniz?
Hlya Neskafe, dede.
Dede Nes ne, kzm?
Hlya Dede ok komiksin. Neskafeyi
bilmiyor musun?
Dede Bi l iyorum, kzm. aka yaptm.
Biraz nce annen
Trk kahvesi piirdi, ben de
Trk kahvesi itim.
Hlya Ben de Trk kahvesini seviyorum, ama gzel
piirmiyorum. Trk kahvesi nereden geldi, dede?
Dede Kahve Yemen' den geldi, sonra Trkiye' den dnyaya yayld. Yaklak
46
450 y l nce Yemen Val i si

zdemi r Paa kahveyi Yemen ' den

stanbul ' a getirdi. Sonra 1 61 5 ' te Venedi kl i tccarlar ve 1 650' de


Marsilyal tccarlar Trk kahvesini Avrupa' ya ve sonra btn dnyaya
gtrdler. Kahve ok lkenin kltrnde nemlidir. Mesela, biz
misafirlere kahve ikram ediyoruz. Gzel kahve piirmek bayanlarmz
iin neml i . Kz isterek iin gidiyoruz, gel i n aday kzmz en gzel
kahvesini piiri yor. Trklerin kahve iin ark l ar var, deyimleri var.

rnei n bi r deyi m yl e: "Bir kahvenin k rk y l hat r vardr. "


Bu ' B i r k i i b i z e bi r k a h v e i kr a m e di yor v e bi z b u n u
k r k y l unutmuyoruz. ' demek.
Hlya Evet, kahve bi zi m kl trmzde ok neml i . Dede , neskafeyi
Trkler yapmad ki !
Dede Tabii ki , Trkler yapmad . Avrupallar Trk kahvesiyle tantlar, ok
sevdiler. Y l lar sonra kahveyi farkl farkl pi irdiler. Cappucino' yu.
Espresso' yu

talyanl ar yapt,

svirel iler daha dayan kl bir kahve


yapmak i stediler ve Nescafe ' yi yaptl ar. imdi her l kede farkl
kahvel er var, ama Avrupal l ar i l k Trk kahvesi yl e t an t l ar.
Hlya ok ilgin dede. Trkiye' de kahve aac yok, ama kahveyi dnyaya
Trkler tan tt .
A- LTFEN CEVAPVERNz.
1- Dede neskafeyi bi liyor mu?
2- Kahveyi kim, nereden stanbul ' a getirdi?
3- Trk kahvesini kimler btn dnyaya gtrd?
4-

svireliler Nescafe' yi niin yaptl ar?


B- DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
5-

zdemir Paa kahveyi 450 yl nce

stanbul ' a getirdi.


( ) ( )
6- Trkiye' de kahve aac var.
( ) ( )
7- Hlya ok gzel Trk kahvesi piiriyor.
( ) ( )
47
r,
Cevat o ne, Tahsin?
e
TAMR
Tahsin Priz. Salonun prizi bozuldu, onu deitireceim. Bu tip kk tamir
ilerini ben yapyorum, tamirci armyorum. Benim iin biraz hobi
gibi.
Cevat Benim evimde de tane elektrik dmesi bozuk. Onlar
deitireceim. Geen gn musl uun contasn deitirdim.
Tahsin Sen de tamir ilerini seviyor musun?
Cevat Benim iin hobi dei L . Ama bazen tamirciler ge geliyor, o zaman
bozuk eyleri ben tamir ediyorum. nk tamireiyi beklemek
i stemiyorum. Bir gn kapnn kilidi bozuldu ve tamirci ardm.
Bekledim, bekledim, ama gelmedi . Nalbura gittim, bir kilit aldm.
Eve dndm ve kapya taktll. ok zor deil , asl nda.
Tahsin Evinde tamir iin aletler var m ?
Cevat Var. Tornavida,

ngil iz anahtar, eki, matkap ve benzeri aletler


var.
Tahsin Benim evimde de geen gn mutfan lavabosu tkand. Eim tamirci
ard, ama tamirci btn gn megUld ve gelmedi. Akam iten
sonra lavaboyu ben tamir ettim. Lavabonun borusunu sktm,
szgecini temizledim ve geri taktm. Probl em bitti. Eim teekkr
etti, nk mutfak onun iin ok neml i .
48
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Tahsi n kk tamir i lerini niin kendisi yapyor?
2- Cevat ' n evinde ne bozuk?
3- Evde bozuk eyleri niin Cevat tamir ediyor?
4- Tahsi n mutfan l avabosuna ne yapt?
s- Tahsi n' in ei neden teekkr etti?
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
6- Kk tamir ileri Cevat iin habi .
( ) ( )
7- Cevat nalburdan lavaba ald.
( ) ( )
8- Tahsi n' i n ei l avaba iin tamirci ard.
( ) ( )
9- Tahsi n sabah erken l avaba tamir etti .
( ) ( )
49
BAYRAM
Chrs Yarn bayram, iyi
bayramlar.
Demr Evet, bayram.
Akrabalarla ve arkadalarla
greceiz.
Chrs Arkadalarla grmek
gzel .
Demr Evet, bayraml arda
arkadal arm z aryoruz.
Onlarla buluuyoruz,
gryoruz. Baz
arkadalarmz baka
ehirlerde oturuyor, ok az giiyoruz. Ama bayramlarda mutlaka
arkadalarmz hatrlyoruz ve aryoruz.
Chrs Evet, bayramlar arkadalarla grmek iin iyi bir frsat. Demir,
arkada ne demek biliyorum. Ama akraba ne demek?
Demr Benim amcam, teyzem, amcamn olu, teyzemin kz ve onlarn
ocukl ar benim akrabam.
Chrs Yani byk ailen mi ?
Demr ok yaa Chri s ! Byk ai l e.
Chrs Ben de bayramlarda akrabalarmla ve arkadalarml a gryorum.
Gerekten bayramlar yaknlarmzIa grmek i in i yi bir frsat. Baz
kiiler bayram da tatile gidi yor, deil mi ?
Demr Evet, baz insanlar bayramda tati l e gidiyorlar. nk ok al yorlar
ve tatil iin onl arn baka zamanlar yok.
Chris Sen bu bayramda tati l e gidecek misin?
Demr Geen bayramda eimle tatile gittik ve herkese sadece telefon ettik.
Chrs Bu bayramda ne yapacaksn?
Demr Bu bayramda

stanbul ' da kalacaz. Btn aile erken kalkacaz.


Hazrlanacaz ve babaml ara gideceiz. Tabii, ocuklar yeni
elbi selerini gi yecek. Babamn ve annemin el lerini peceiz ve hep
beraber kahvalt yapacaz. Sonra akrabalarmz, komular mz
ziyarete gelecek. Kuzenleri m, daym, amcam, teyzem ve onl arn
ailesi gelecek.
Chrs Niin siz gitmiyorsunuz?
Demr Bi rinci gn babamza gidiyoruz. Sonra en byk akrabaya.
50
Chrs Ai l ede en byk ki i senin baban m ?
Demr Evet. en byk babam. Btn akrabalar birinci gn onu ziyaret ediyor.
Bi z babamz ve annemizle kalyoruz ve hizmet ediyoruz.
Chrs Si z mi hi zmet ediyorsunuz?
Demr Tam dei l . gerekte gen kuzenler hi zmet ediyor, ama biz organize
ediyoruz ve servise dikkat ediyoruz.
Chrs Evet ! Bi zde de genler hizmet ediyor. Btn dnyada ayn , deil mi ?
Demir Evet. nk insanlar her yerde ayn . Sadece kk farklar var.
Chrs Doru.
Demr Evet, doru.
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Niin baz arkadalar mzia az gryoruz?
2- Kimler akrabamz?
3- Niin baz ki iler bayramda tatile gidiyor?
4- Niin btn akrabalar birinci gn Demir ' i n babas n zi yaret ediyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
Doru Yanl
5- Demr bu bayramda tatil yapacak.
( ) ( )
6- Bayramlar arkadalarla grmek iin
i yi bir ans.
( ) ( )
7 - Demir geen bayramda herkese
sadece telefon etti.
( ) ( )
8- Bayramda komular zi yarete geli yor.
( ) ( )
9- Chri s' i n l kesinde insanlar ok farkl.
( ) ( )
5 1
PAZARDA
Zeliha Merhaba Aysel , nas l sn?
Aysel

yiyim, sen nasl sn?


Zeliha ok iyiyim. Pazarda
her ey ok
ucuzl ad.
Aysel Evet, taze bezelye
grdm.
Zeliha Ben de tezgahta taze
fasulye grdm.
Bi zim ocuklar ok seviyorl ar. Bunun i i n ki l o ald m.
Aysel Geen hafta perembe gn bize niin gelmedin?
Zeliha Kzm hastayd.
Aysel imdi iyi mi ?
Zeliha Evet iyi. Benden erik i stedi . ok pahal .
Aysel Erik kt m?
Zeliha Dn ilk defa manavda grdm. Ama eriin fi yat ok pahalyd.
Aysel Evet, erik turfanda meyve. Bi rka hafta sonra aL . O zaman daha
ucuzlayacak.
Zeliha Gelecek hafta Aye' ye gideceiz, sen de gel.
Aysel Tamam, o gn kek de getireceim. Bi liyorsun, benim keklerimi herkes
ok beeniyor..
Zeliha Evet, ben de yedim. ok !ezetli piiriyorsun. Arkadalar brek ve
tatl da yapacaklar.
Aysel Prasa m aldn?
Zeliha Evet, pazarda prasa kal mad. sadece bir tezgah ta grdm. Hemen
aldm. Eim prasay ok seviyor.
Aysel Evet, prasa mevsimi geti . Prasay nasl yapyorsun? Zeytinyal
m , etli mi ?
Zeliha Genell ikle zeytinyal yapyorum.
52
Aysel Ben de bu akam patates kzartmak i stiyorum. ocukl ar kabak ve
patates kzartmasn ok seviyorlar. Ama ketap vermiyorum.
Zeliha Niin?
Aysel ocukl ara ketap ve kola yasak. ocuklar iin iyi deiL.
Zeliha ok iyi, grrz.
Aysel Grrz.
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Zeliha niin fasulye al d ?
2- Erik ne zaman daha ucuz olacak?
3- Aysel niin ocukl ara ketap vermiyor?
4- Niin herkes Aysel ' i n keklerini ok beeniyor?
5- Niin pazarda prasa kalmad ?

B) DOGRU MU, YANL MI?


Doru
6- Zeliha, Aysel ' e gi tmedi , nk k z hastayd.
( )
7- Onlar Aysel ' in evinde kek, brek, tat l yiyecekler.
( )
8- ocuklar k zartmay sevmiyorlar.
( )
9- Pazarda bezelye yoktu.
( )
Yanl
( )
( )
( )
( )
53
NvERSTE YEMEKHANESNDE
Asl Son snavlar zordu.
Lindsay Evet, biraz zordu.
Asl Ktphanede ok
al tm, ama gal i ba
snavmn sonucu
kt olacak.
Lindsay Ben ktphaneye pek
gitmiyorum, evde ders
alyorum. nk beni m i i n evde
al mak daha rahat.
Asl Yemekhanede de seni sk grmyorum.
Lindsay Yemekhaneye bazen geliyorum. Evim okula ok yakn, yemek iin
genel likle eve gidi yorum.
Asl

l k vi zeler zordu, i ki nci vi zeler de zordu. i mdi fi naller de zor.


Lindsay Asl, hep ikayet ediyorsun.
Asl Bu snavlardan bktm.
Lindsay Sen nasl bizi m blm kazandn ?
Asl Lisede

ngilizce rendi m. Sonra

ngilizce kursuna gi ttim.


nce
mi mar ol mak i stedim, ama matematiim ktyd.

l k sene snav
kaybettim.

kinci sene

ngil i zce snava girdim.

ngilizce

retmenlii
blmn kazand m. Sen nasl kazandn ?
Lindsay Beni m babam Ameri kal , Trk ve Amerikan vatandal m var.
Bunun i i n yabancl arn s navna gi rdi m. Bu s nav Trkl eri n
snavndan daha kolay.
Asl ok anslsn.

ngi l izce seni n iin ok kolay.


54
Lindsay Kolay, ama ben

ngiliz edebiyatn bi lmiyorum. Liseyi

stanbul " da
bitirdim.
Asl Amerika' ya gidiyor musun ?
Lindsay Evet, iki y lda bir Florida' ya, teyzeme gidiyoruz ve tatil yapyoruz.
A) LTFEN CEVAPVERNz.
1- Lindsay ni i n ktphaneye gitmiyor?
2- Lindsay nerede yemek yiyor? Ni i n?
3- Asl ni i n snavlardan ikayet ediyor?
4- Asl niin mimar olmad?
5- Lindsay niin yabanclarn snavna girdi?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Asl ok mutlu, nk s nav i yi geti .
7 - Asl ikinci snavda retmenlik blmn kazand.
8- Lindsay her yl Ameri ka' ya gidiyor.
Doru
( )
( )
( )
Yanl
( )
( )
( )
55
[ 1
]
HOLLANDA'DAN ARDALARM GELD
Ahmet- Merhaba Mehmet, naslsn?
Mehmet- Saol, iyiyim. Sen naslsn?
Ahmet- Ben de iyiyim. ay i iyoruz. Gel, ay i!
Mehmet- Tamam. Merhaba arkadalar! 000 . . ay ok gzel .
Dn ne yaptn?
Ahmet- Dn Hollanda' dan arkadalarm geldi. Arkadalarla
Boaz' a gittik, yemek yedik. Onlar yemekten sonra
Sultanahmet' e gitmek istediler, beraber gittik.
Mehmet- Beendiler mi?
Ahmet- Evet, beendiler. Topkap Mzesi' ne, Sultanahmet
Camisi ' ne, Ayasofya' ya gittik. Sonra bir kahvehanede
nargile ve ay itik. Onlar akam saat yedide otele git
tiler.
5
Mehret- Sonra bulutunuz mu?
Ahret- Tabii, akam Taksim' de bulutuk. Sonra gzel bir bara
gittik. Barda canl mzik vard . Sohbet ettik ve ok
gldk. Saat on buukta canl mzik balad, dans
ettik.
Mehret- Ertesi gn saat kata bulutunuz?
Ahmet- Sabah saat dokuz buukta otelde bulutuk ve kahvalt
yaptk. Kahvaltdan sonra arkadalarm alveri yap
mak istediler.
Mehmet- Nereye gittiniz?
Ahmet- Kapal ar ' ya gittik. Kapal ar ' da alveri yapt-
lar ve sonra otele dndler.
Mehret- Sen de Kapal ar ' ya gittin mi?
Ahret- Gittim, sonra broya gittim.
Mehmet- Broya niin gittin?
Ahmet-

lere bakmak istedim. Problem yoktu. Sonra arkada


larmla havalimanna gittik, onlar yolcu ettim. Arka
dalarm grdm, bunun iin ok mutlu oldum.
6
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1 - ay nasl?
2- Ahmet' in arkadalar nereden geldi?
3- Onlar akam barda ne yaptlar?
4- Onlar ertesi gn saat kata bulutular?
5- Ahmet nn ok mutlu oldu?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Onlar bir kahvehanede nargile itiler.
7- Barda canl mzik vard.
8- Onlar Boaz' da ay itiler.
Doru / Yanl
(
)
( )
(
)
9- Arkadalar kahvaltdan sonra alveri yapmak istediler.
(
l O-Ahmet, Kapal ar'dan sonra broya gitti.
(
)
)
7
[
2
]
LOKANTADA
{
r.- if
Garson- Buyurun, ho geldiniz!
Tekin- Ho bulduk!
Garson- Ka kiisiniz, efendim?
Tekin- Yedi kiiyiz.
Garson- u masa on kiilik, buyurun!
Ercan- Pencerenin yannda bir masa yok mu?
Garson- u masa bo, efendim.
Tekin- Tamam, oraya oturalm.
Garson- Buyurun!
Tekin- Mn var m?
Garson- imdi getiriyorum.
Leyla- Buras ok gzel bir yer.
(
II
Tekin- Evet, gzeldir. Ben buraya ok geldim. Her defasnda
ok gzel yemekler yedim. Yemekler gerekten gzel.
Garson- Buyurun, mnler!
Tekin- Evet, ne yemek istiyorsunuz?
8
Gamze- Ben balk yiyeceim.
Ercan- Balklar taze mi?
Garson- Taze, efendim.
Gamze- Tamam, ben bir palamut alaym.
Garson- Palamutlarmz ok taze, dn geldi.
Gamze- ok am!
Garson- Servisimiz ok hzldr.
Tekin- Bana kalkan.
Leyla- Meze var m?
Garson
Leyla
Ercan-
Tabii, var.
Meze ve kalkan istiyorum.
Bana da palamut ltfen!
Garson- Ne imek istiyorsunuz?
Leyla- Beyaz arap.
Garson- Yerli mi, yabanc m?
Ercan- Yerli.
Garson- Sarmsakl ekmek istiyor musunuz?
Leyla- Hayr, teekkrler. Sarmsak kokuyor.
Tekin- Ben istiyorum.
Garson- Ka tane arap istiyorsunuz?
Ercan-

ki ie.
Garson- Tamam, hemen getiriyorum.
Gamze- Mzik ok gzel !
Garson- Buyurun, arap ve mezeleriniz!
Ercan- Servis gerekten ok hzl.
9
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Lokantadaki balklar nasl?
2- Kim hangi balktan yedi?
3- Leyla niin sarmsakl ekmek yemek i stemiyor?
4- Bu lokantada nas l servis yapyorlar?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
5- Bu lokantada gzel yemekler var.
( )
6- Lokantann servisi ok iyi deiL.
( )
7- Onlar iki ie arap istedi.
( )
8- Tekin bu lokantada bazen iyi yemek yedi.
( )
9- Pencerenin yannda bo masa yok.
( )
10
[
3
]
KUAFRE
Emel Hamm Merhaba!
Kuafr Metin 000 . . merhaba, Emel Hanm! Ho geldiniz!
Buyurun, yle oturun! Maalesefbiraz bekleye
ceksiniz, nk bir mterinin san boyuyorum.
Emel Hamm Tabi i tabii ! Siz iinize bak n! Ben moda dergileri
ne biraz bakacam.
Kuafr Metin Tamam! Emel Hanm, iim bitti. Buyurun ltfen!
Emel Hamm Metin Bey, sam biraz deitirmek istiyorum,
ama henz bir model semedim. Bunun iin si
zin fkrinizi sormak istiyorum.
Kuafr Metin Bence salarnz ok uzun. Ularnda krklar
var. atallar gryor musunuz? Bence salkl
deil, biraz keseceim.
Emel Hamm Ne? Salarm m keseceksiniz?
II
Kuafr Metin Evet. Sanz en son ne zaman boyadk?
Emel Hamm

ay nce. Bence boya zaman geti . Sizce?


Kuafr Metin Hmm . . doru!
Emel Hamm Tamam, zaten bu renkten skldm. Metin Bey,
sizce perma yapalm m?
Kuafr Metin Bence biraz bekleyin; imdi sanz salkl de
iL.

drt ay sonra yapalm. Nasl, sanzn


yeni modelini beendiniz mi? Rengi nasl sizce?
Emel Hamm Bu ben miyim? ok gzel oldu, elinize salk!
Eim, arkadalarm ok aracaklar.
Kuafr Metin imdi [n ekeceim.
Emel Hanm - Evet, ama ltfen biraz acele edin! Yeni Emel ' i
herkese gstermek istiyorum. Haa . . Metin Bey,
Uile bugn yok mu?
Kuafr Metin Bir saat sonra gelecek. Manikr m yaptrmak
istiyorsunuz?
Emel Hamm Neyse, bugn zamanm yok.

ki gn sonra ge-
leyim. Borcum ne kadar?
Kuafr Metin Boya ve kesim 80 lira.
Emel Hamm Buyurun. Grmek zere.
Kuafr Metin Grmek zere.
12
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Kuafr, Emel'in san niin kesecek?
2- Kuafr, Emel ' in salarn en son ne zaman boyad?
3- Emel sann rengini niin deitirmek istiyor?
4- Emel ne zaman manikr yaptracak?
5- Kuafr, Emel ' in sana niin perma yapmyor?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Emel kuafrde ok bekliyor.
7- Kuafr, Emel ' in sana fn ekiyor.
8- Emel herkese yeni Emel'i gstermek istiyor.
9- Emel san hem kestiriyor, hem boyatyor.
13
Doru / Yanl
( )
( )
( )
( )
[
4
]
PAZARDA ALIVER
Pazarlar

stanbul ' da nemlidir. Birok semtte pazar var.


Bu pazarlarda ok kaliteli eyler var. Fiyatlar ok ucuz deil, ama
uygun. Bayanlar byle pazarlar ok seviyorlar ve sk sk pazarlara
gidiyorlar. Mutlaka bir ey alyorlar; byk veya kk. Hem
alveri yapyorlar, hem de geziyorlar, sohbet ediyorlar.
Aye- Bugn hi bi r ey almayacam. Geen hafa ok ey aldm.
Mine- Tabii tabii ! Greceiz! Bence yine bir eyler alacaksn.
Aye- Almak i stemiyorum, ama emin deilim. Bakalm!
Mine- Bakalm! imdi ne yapyoruz?
Aye- Gel, u bluzlara bakalm.
Mine- Hangilerine? Bu bluzlardan geen hafta da aldn.
Aye- Ama geen hafta bu renkler yoktu. Bunlar ok gzel.
1 4
Mine- Eh, tamam.
Aye- Bak, bu pembe bluz ok gzel ! Sence fyat ne kadar?
Mine- Hangisi, bu mu? Beyefendi, bunun fiyat ne kadar?
Satc- On iki lira, abla.
Aye- Geen hafta bunlarn fiyat on lirayd.
Satc-Bunlarn fiyat deiti, abla. Ben de bu hafta biraz pahal
aldm.
Mine- Tamam, almayacaz, gidiyoruz.
Aye- Mine, bunlar ok gzel; ben alacam. On bir lira olur mu?
Satc- Sizin iin olur abla, nk siz geen hafta da benden al-
veri yaptnz. Size bir lira indirim yapaym! Olur mu?
Aye- Tamam, bir tane alyorum.
Mine- Neden hepsini almadn? Hepsini beenmedin mi?
Aye- Hepsini ne yapaym? Ben sadece bunu beendim. Buyurun!
Satc- Saol, abla. Buyurun paranzn st, iyi gnlerde giyin!
Aye- Teekkrler!

yi gnler!
Satc-

yi gnler, abla!
Mine- Neden aldn bunu, Aye?
Aye- Pembe ayakkablarm var, onlarla giyeceim.
Mine- Ben biraz meyve alacam, haydi u tarafa gidelim!
Aye- Tamam, gidelim!
15
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Niin bu hafta bluzun fyat daha pahal?
2- Satc fyat niin indirdi?
3- Aye bu bluzu niin ald?
4- Mine pazardan ne alacak?
B) DOGRU MU, YANL MI?
5- Pazarda ok kaliteli eyler var.
6- Aye bluz ald.
7- Bu pazarda her ey pahal.
8- Aye geen hafta da ayn bluzdan ald.
9- Bayanlar pazarlardan ok kk eyler alyor.
16
Doru / Yanl
( )
( )
( )
( )
( )
[
5
]
OCUKLARlMIZ NE OLACAK?
Baba- Merhabaaa! Biz geldik.
Anne- Bu ne! Olum ne yaptn? Btn elbiselerin slak!
Baba- Futbol oynadk olumla, Sevda. Benim olum ftbolcu
olacak. ok iyi futbol oynuyor.
Murat- Saol, baba.

yi oynuyorum, deil mi?


Anne- Sus, hadi doru banyoya! Bu yamurlu havada futbol
oynuyorlar! Neler retiyorsun ocua, Serkan? Niin
futbolcu olacak! Olumuz iin baka meslek yok mu?
Baba- Ne var? ocuk yetenekli . O ok iyi ftbolcu olacak, o
cuk futbolcu olmak istiyor. Niin kzyorsun, ftbolcu
luk kt bir i mi?
17
Anne- "Kt i" demedim. Baka ok iyi i ler var. Hadi sen de
banyoya, evi kirletmeyin!
Baba- Tamam tamam.
idem- Ne oluyor anne, problem ne?
Anne- Bir ey yok.
Murat- Ben ykandm, bakn temizim. Sper mat anne. Ba-
bam da ok gzel futbol oynuyor.
Anne- Olum, sen gerekten futbolcu mu olmak istiyorsun?
Murat- Belki, anne.
Anne- Olum, baka bir i dnmyor musun?
Murat- Dnyorum; doktorluk, retmenlik, mzisyenlik
iyi meslekler.
Baba- Banyo bitti, imdi ay zaman . aylar nerede, kzm?
idem- Be dakika sonra hazr, baba.
Baba, ben de manken olmak
istiyorum, tamam m?
Baba- Ne! ! ? Ne olmak istiyorsun?
idem- anken, baba! anken
olmak kt m?
Baba- Eee . . Hayr, kt deil, ama . .
Anne- Ama, ne?
, ' \ ' i'
l ;
\
'
Baba- ankenlik zor i ! Yemeyeceksin, imeyeceksin, diyet
1 8
yapacaksn, her gn spor yapacaksn, gzellik salonla
rna gideceksin. Kzm, baka i dn!
idem- Baka iler de dnyorum, baba.
Anne- Futbolcu olmak ok mu kolay, Serkan? Her gn erken
kalkacak, her gn antrenman yapacak, bazen bir hafta
kampta kalacak! Genken sen de ok gzel ftbol oynu
yordun, profesyonel kulpler seni istedi. Sen niin ft
bolcu olmadn?
Baba- Tamam tamam, sen haklsn, Sevda! Ama ben hala iyi
futbol oynuyorum. Eee . . tatil iin nereye gidelim?
idem- Ne! Tatile mi gidiyoruz?
Anne- Hafta sonu iin iki gnlk bir tatil dndk. Srpriz
yapmak istedik, bunun iin size sylemedik.
Baba- Syleyin bakalm, nereye gidelim?
Anne- Yakn bir yere gidelim. Pazartesi gn ocuklarn oku
lu var.
19
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Murat' n elbiseleri niin slak?
2- Murat' n babas nasl futbol oynuyor?
3- Baba ve oul banyodan sonra ne yapt?
4- Babaya gre mankenlik niin zor i?
5- Murat' a gre hangi iler iyi?
B) DOCRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Murat' n annesi "Futbolculuk kt bir i. " dedi.
()
7- idem manken olmak istiyor.
( )
8- Onlar hafa sonu tatile gidecekler.
( )
9- Murat' n babas genken profesyonel futbolcuydu.
()
20
[
6
]
AL DOKTORA GTT
Aye- Ali, kt grnyorsun.

yi misin?
AIi-

yiyim iyiyim.
Aye- Yzn ok beyaz, hasta msn?
AIi- Yzm ykadm, belki bunun iin.
Aye- aka yapma! Dur, ateine bakaym.
Ohoo . . sen yanyorsun! Kalk, doktora gidiyoruz.
Ali- Ben doktora gitmek istemiyorum.
Aye- Niye gitmeyeceksin?
Ali- Biraz ttm, nemli bir ey deiL. Sen bir limon lu ay
yap, ben de bir du alaym, yeter.
Aye- Hadi, hadi kalk! Doru doktora gidiyoruz!
Ali- Yahu, ben yirmi ylda sadece iki defa doktora gittim.
nk kk hastalklar iin doktora hi gitmedim.
Aye- Bugn gideceksin! nk ben istiyorum, tamam m?
21
Kk hastalk sonra byk hastalk olacak, anladn m?
Ali-
ff! Tamam tamam, gidelim!
Doktor-ikayetiniz ne?
Ali- ikayetim yok. Ben iyiyim. Bi razck yorgunum.
Aye- Ali, ltfen!

yi deilsin!
Doktor-Ali Bey, Aye Hanm hakl . Ben de sizi iyi grmyo
rum. Sizi bir muayene edeyim!
Aye- Doktor Bey, siz muayene edin ltfen!
Doktor-Nefes aln, nefes verin! Tekrar, tekrar! Tamam, teek
kr ederim. Aznz an ltfen! Tamam.
Ali- Problem yok, deil mi Doktor Bey?
Doktor- Maalesef hastasnz, Ali Bey.

yi ki bana geldiniz! Ba
demciklerinizde iltihap var. ksryorsunuz, bronla
rnz da iyi deiL.
Ali- Allah Allah! Doktor Bey, lecek miyim? Tamam, biraz
hastaym, ama kendimi ok hasta hissetmiyorum.
Doktor- lmeyeceksiniz, ama tedavi lazm. Baz insanlar hasta
oluyor, ama fazla hissetmiyoL Baz insanlar da biraz
hasta oluyor, yataa dyor. Bu normal bir ey, nk
herkesin vcudu farkl .
AIi- Grdn m, Aye! Ta gibi adamm.
Doktor- Ali Bey, bu ilalar kullann ve iki gn evde dinlenin,
asla ie gitmeyin!
AIi- Ne! Ben iki gn evde ne yapacam? Bu mmkn
deiL .
22
Doktor- Daha ok hasta olmak ve hastanede daha uzun yatmak
m istiyorsunuz? Evet, cevabnz ltfen?
Ali
Aye-
Ali
Aye
Ali-
Tamam tamam! En iyisi iki gn sabretmek.
Haydi canm, eve gidelim! Sana ben bakacam.
Bana hemirelik mi yapacaksn?
Hastanede mi kalmak istiyorsun, benle mi?
Tabii ki senle canm!
23
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Ali niin doktora gitmek istemiyor?
2- Al i ' nin hastal ne?
3- Niin baz insanlar hastal daha ok, baz insanlar daha az
hissediyor?
4- Ali evde kalacak m? Niin?
B) DOCRU MU, YANL MI?
5- Ali' nin yz beyaz, nk yzn ykad.
6- Ali doktora gitti, nk Aye i stedi.
7- Doktora gre Ali ok kt hasta.
8- Ali ok mutlu, nk iki gn evde dinlenecek.
9- Aye, Ali'ye kzyor, nk onu sevmiyor.
24
Doru / Yanl
( )
( )
( )
( )
( )
[7] EV TEMzL(
Aye- Ahmet, hadi kalk! Kahvalt hazr! Kahvaltmz yapalm,
sonra temizlie balayacaz.
Ahmet- Ben yemeyeceim, biraz daha uyuyacam.
Aye- Dn sen erken kalkmak istiyordun, imdi fikir mi dei
tirdin? Dn iyi bir kahvalt yapmak istiyordun, unuttun
mu?
Ahmet- Hatrlamyorum. Uyumak kahvaltdan daha gzel.
Aye- Hadi hadi, kalk! Bak, sucuklu yumurta piirdim. Nasl
kokusunu almadm? Hayret!
Ahmet- Aye, bugn hibir ey yemek istemiyorum, biraz daha
uyuyaym ltfen!
Aye- Tabii, bugn temizlik yapacaz ya! Bunun iin sen
25
uyumak istiyorsun, sucuklu yumurtay ok seviyorsun,
ama imdi yemek istemiyorsun, ilgin!
Ahmet- Tamam tamam! On dakika sonra geliyorum.
Aye- Ho geldin! ay m, st m istiyorsun?
Ahmet- ay ltfen! Yok yok, st ! Yok, ay!
Aye- Karar ver ! ay m, st m?
Ahmet- ay ay!
Aye- Eveet, afyet olsun! Kahvalt nasld?
Ahmet- Harikayd, eline salk canm!
Aye- imdi bulaklar ykayalm ve temizlie balayalm.
Ahmet- Kolay gelsin!
Aye- Ahmeet!
Ahmet- Ama hayatm, bulak ve temizlik benim iin ok zor.
Aye- Hayr canm, sen ok iyi yemek piiriyorsun, bulak-
lar ok temiz ykyorsun, ok iyi temizlik yapyorsun,
ama istemiyorsun. Biz yeni evliyken her ii sen yap
yordun, ama imdi yapmak i stemiyorsun. Sanrm, ar
tk sen yalandn.
Ahmet- Tamam tamam! imdi ne yapyoruz?
Aye- nce bulaklar ykayacaz! Sonra camlar sileceiz,
pencerelerin erevelerini sileceiz. perde ye tller ban
yoya! Hallar kaldracaz, parkeleri sileceiz. koltuk-
26
lar ve sonra hallar spreceiz.
Ahmet- Ohh ohh! Baka?
Aye- Tabii ki bitmedi ! Sonra da eyalarn tozunu alacaz,
sonra hallar sereceiz ve tlleri, perdeleri tledikten
sonra asacaz, canm!
Ahmet- Hmm! Bu i zor, cumartesi gn ofste almak daha
iyi; gelecek hafa ofste alacam.
Aye- Ne dedin?
Ahmet- eyy . . . hi can m! Hadi hemen balayalm; akam
TV' de ma var!
Aye- Ma m seyredeceksin? Geen yl hi seyretmiyordun.
Ahmet- Geen yl bizim takm iyi deildi, ok ktyd. Bunun
iin seyretmiyordum. Bu yl ok iyi oynuyorlar. Galiba
ampiyon olacaz.
27
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Aye' ye gre Ahmet niin kalkmak istemiyor?
2- Aye' ye gre Ahmet iin temizlik ve bulak zor mu?
3- Onlar ksa bir temizlik mi yapacak?
4- Niin Ahmet gelecek hafta ofiste almak istiyor?
5- Ahmet geen yl niin ma seyretmiyordu?
B) DOCRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Ahmet on dakikada btn evi temizliyor.
( )
7- Temizlik yapacaklar, bunun iin Ahmet ok mutlu.
( )
8- Ahmet kahvaltda st imek istedi .
( )
9- Ahmet' in takm bu yl da kt oynuyor.
( )
28
[8] SEZA TRFKTE
Geen hafta Almanya' dan Sezai 'nin ocukluk arkada
Seluk geldi. Onlar ocukken ayn maha
l
lede oturuyordu ve her
gn beraber okula gidiyorlard .

kisi okuldayken ayn snfayd,


bazen beraber ders alyorlard. Liseye baladktan sonra ikisi de
basketbol takmna seildi. Beraber basketbol malar yaptlar,
okuldaki arkadalaryla gzel gnler geirdiler. Onlar btn
arkadalaryla iyi anlayordu, bunun iin onlar arkadalarnn
hepsi seviyordu.
Seluk l i seden sonra Almanya'ya gitti . nk babas, an
nesi ve kz kardei oradayd, bu yzden niversiteyi Almanya'da
okumak istedi . Dr yl Trkiye'ye hi gelmedi.

niversite bit
tikten sonra

stanbul' a geldi ve Sezai 'yle bulutular.


29
Seza- Ho geldin! Drt yldan beri neredesin?

yisin, deil mi?


Seluk- yiyim iyiyim. Sen naslsn? Arkadalar iyi mi?
Seza- Hepimiz iyiyiz. Herkes seni zledi. Araba urada, haydi
Beyazt'a gidelim! Arkadalar orada bizi bekliyor.
Seluk- Tamam, gidelim.
Seza- Yahu, bu havaalannn trafi hibir zaman ak olmaya
cak m ! ? Buradan kalm, sonra yol biraz daha ak. Bak
u adama, bu trafkte durdu, bagaja valiz koyuyor. Bunun
gibi insanlar yznden yol kapanyor.
Seluk- Nihayet ktk, yol bo.
Seza- Evet, biraz gaza basalm! Trafk biraz sonra yine ska
cak, sadaki yan yola gireyim, daha abuk gideriz. Ana
yolda trafk bazen alyor, bazen de skyor.
Seluk-

nallah yan yolda kaza olmaz!


Seza-

nallah! Hop, hoop! Ne yapyor bu adam? Acemi ofr


galiba. Allah kahretmesin! Grdn m? Biz kaza yaptk!
imdi polis bekleyeceiz. Trafi bu defa biz tkayacaz,
arkamzdaki arabalar da bizi bekleyecek. ok kii i ine
ge kalacak, bunun iin bize ok kzacaklar.
Seluk- Bu adam niye birden durdu? Allah Al lah!
Seza- Bi lmiyorum.

nelim, soralm!

te polis de geliyor.
Seluk- Kardeim, neden aniden durdun?
Tark- Sormayn! Bir kedi aniden caddeye atlad. onu ezme-
30
rek iin fren yaptm.
Seza- Kedi kurtuldu, trafk ld! Haydi anlaalm da, trafk
alsn!
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Lisedeyken Sezai mi, Seluk mu basketbol oynuyordu?
2- Onlar hangi arkadalar seviyordu?
3- Seluk neden niversiteyi Almanya' da okumak istedi?
4-
ndeki araba niin durdu?
5- Sezai niin yan yola girdi?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Seluk' la Sezai niversitede tantlar.
( )
7- Havaalannda trafk her zaman ak.
( )
8- Polis ksa zaman sonra geldi.
( )
9- Caddede bir kedi geziyordu.
( )
31
[
9
]
DRT ARKADA
Bir evde drt hayvan yayordu: Kedi, kpek, fare ve
gvercin. Kpek kediye ok kzyordu, kedi fareye kzyordu,
gvercin de onlar seyrediyordu ve "Kpek kediye, kedi fareye
niin kzyor?" diyordu.
Bir gn fare mutfaktan kyordu, kedi onu grd, kotu.
"Dur! Nereden geliyorsun?" diye sordu. Fare "Buzdolabndan
geliyorum, peynir yok. Peynirler nerede?" diye sordu. Kedi ok
kzd ve saldrd, fare kat. Fare katktan sonra kedi biraz
yrmek iin baheye kt, nk ok kzgnd. Bahede biraz
yrd, bir ses duydu. Kafasn kaldrd, bakt ve kpei grd.
Kpek "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Kedi "Hibir yere, sa
dece yryorum." dedi. Kpek ok kzd, "Yryorsun, ama i
ekere basyorsun, bir daha buraya gelme!" dedi .
32
Gvercin bir gn onlara "Ltfen bahede bulualm, ko
nualm. Size baz sorular soracam, olur mu?" dedi. Hepsi ka
bul etti, nk onlarn gvercinle problemleri yoktu, onunla hi
kavga etmediler. Ve bahede bulutular:
Gvercin- Sen neden kediye kzyorsun?
Kpek- nk o baheye kyor, ieklere basyor, sonra
Ayla Hanm bana kzyor ve o gn bana yemek ver
myor.
Kedi- Ben bahede yrmek istiyorum, ama sen oradasm
ve bana kzyorsun.
Kpek- Bahede yr, ama ieklere basma! Sen bir iee
basyorsun, Ayla Hanm bana kzyor ve yemek ver
miyor. O gn a kalyorum.
Kedi- Ayn problem bende de var. Fare dolaptan peynir al
yor, yiyor; Ayla Hanm bana kzyor ve yemek vermi
yor. O gn ben de a kalyorum.
Fare- ok ackyorum ve peynir yemek istiyorum. Dolaba gi
diyorum, peynir almak istiyorum, ama kedi bazen ora
da ve bana saldryor. O gn a uyuyorum.
Gvercin- Allah Allah! Benzer bir problem bende de var. Bazen
biraz gezmek iin uuyorum, baka gvercinlerle tan
yorum ve evime davet ediyorum. Balkonda sohbet
33
ediyouz. Ayla Hanm balkona kyor, "Grlt yap
yorsunuz. " diyor.

ki gn bana yemek vermiyor.


Kedi- Eee .. ne yapacaz?
Kpek- Haydi gidelim buradan!
Hepsi evden ayrld ve farkl yerlere gittiler. Gver
cin utu, utu ve bir camiye geldi . Caminin nnde bir guup g
vercin le yemei yiyordu. Onlarn yanna gitti, o da yemee
katld. Yemekte yakkl bir gvercin beyle tant, ona ak ol
du ve evlendiler.
Kpekle fare ayrlmadlar. Beraber bir iftlik buldular.
iftliin sahibinin olu kpei ok sevdi, babasna rica etti ve
onu ald . Bylece fare ve kpek bu iftlikte yaamaya balad.
Kedi ehir parknda yryordu. Birden yamur balad.
Kedi ok sland ve d. Yamur bir saat sonra kesildi, ama
kedi hala yordu. Leyla oradan geiyordu, onu grd ve acd.
Kediyi ald, evine gtrd. O gnden sonra Leyla ' nn evinde
yaad.
Hayvanlar evinden ayrldktan sonra Ayl a Hanm yalnz
kald, ama mutlu olmad. Yalnzlktan sklmaya balad.
34
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Fare kediye ne sordu?
2- Fare katktan sonra kedi niin baheye kt?
3- Caminin nndeki gvercinler ne yapyordu?
4- Kpekle fare evden ayrldktan sonra nerede yaamaya balad?
5- Leyla kediyi niin evine gtrd?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Hikayenin sonunda Aye Hanm mutlu oldu.
( )
7- Hayvanlarn hepsi gvercinden korkuyor.
( )
8- Fare peynir alyordu ve kedi ona kzyordu.
( )
9- Kedi ieklere basyordu, kpek bunun iin
kediye kzyordu.
( )
35
[10) TELEFONDA
Neslihan - Alo, Bera! Ben Neslihan.
Berna - Merhaba! Naslsm canm?
Neslihan -

yiyim. Ne yapyorsun? Sen iyi misin?


Berna -Eh ite!

yi diyelim, iyi olalm!


Neslihan- Niye, ne oldu ki?
Berna- Akamdan beri bam aryoL
Neslihan- Ar kesici itin mi?
Berna- Hayr, ar kesici imek i stemiyorum.
Neslihan- Neden?
Berna- Eskiden ok ila iiyordum, ama geenlerde bir dok
tor arkadamla bu konu hakknda konutuk ve o ba
na "Kk rahatszlklar iin ar kesici ilalar i
me! " dedi.
36
Neslihan- Ciddi misin? Ben de ok ila iiyorum.
Berna- Bence sen de ime !
Neslihan- Ben kkken annem bana hep doal ilalar veriyor
du, ama tad genellikle ktyd, bunun iin ben i
mek istemiyordum. imdi biliyorum ki, annemin do
al ilalar gerekten ok faydalyd . Mesela bazen
ben veya bir kardeim souk alyorduk, annem bize
limonlu ay veriyordu; nane, limon kabuu ve zence
fl ile bitki ay yapyordu. Biz de iiyorduk, bylece
daha abuk iyileiyorduk.
Berna- Doru! Eskiden ninelerimiz, annelerimiz bize doal i
lalar yapyordu. Sonra doktorlar kimyasal ilalar kul
lanmaya balad, ama imdi onlar da baz kk hasta
lklar iin doal ilalar tavsiye ediyorlar.
Neslihan- Peki, gemi olsun! Sen biraz dinlen imdi ! kran
Teyze'ye ok selam syle!
Berna- Ba stne! Grrz!
37
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Bera'nn ba ne zamandan beri aryor?
2- Bera neden ar kesici imek istemiyor?
3- Bera, Neslihan' a ila hakknda ne tavsiye etti?
4- Neslihan kkken niye doal ila imek istemiyordu?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
5- Bera hastayd ve doktora gitti.
( )
6- Doktor arkada Bera 'ya ila verdi.
( )
7- Neslihan ocukken doal ilalar sevmiyordu.
()
38
[11]
TRKYE' DE GEZYORUZ
Geen hafa arkadalarmla kk bir gezi yaptk. Benim
adm Mark, arkadalarm John, Rosita ve Ahmet.

nce stanbul'
dan anakkal e' ye gittik. anakkale ok gzel bir ehir. Marmara
Denizi ' nin ikinci boaz anakkale Boaz burada. anakkale
Boaz ' nn sahilinde de Boazii ' ndeki gibi kafeteryalar, resto
ranlar var.
Bir efsaneye gre Deniz Tanrs Poseidon karay bld ve
anakkale Boaz' n at. anakkale Boaz ' nn eski ad Dar
danos' tur. Bu isim bir efsaneden geliyor: Burada ok gzel bir
kz yayordu. Birinci tanr Zeus ona ak oldu ve bir erkek o
cuklar oldu. ocuun adn Dardanos koydular. Dardanos by
dkten sonra ehrin kralnn kzyla evlendi ve Dardania adnda
bir ehir kurdu. Boazn ad da Dardanos oldu.
39
anakkale, Anadolu tarihi iin ok nemli bir ehirdir,
nk anakkale, Anadolu ve Ortadou iin stratejik bir blgey
di. Tarihteki nemli ehirlerden biri de burada. Bu ehir Truva'
dr. anakkale'den Truva'ya gitmek iin otuz kilometre yol gide
ceksiniz. Truva 2000 yl Anadolu 'nun kltr merkezi oldu.
Truva Sava ok nldr. Bu savan sebebi bir aktr.
Truva Kal'nn olu Paris, Sparta'ya gitti ve orada Sparta Kral
Menelaos'un kar s Helena'y grd. Paris, Helena'ya ak oldu,
Paris ve Helena beraber Truva'ya katlar. Menelaos karsn is
tedi, ama Truvallar vermedi. Sava on yl srd. On yhn sonun
da Spartallar Truva'y alamad. Bu yzden bir hile dndler.
Spartallar tahta bir at yaptlar ve tahta at sava alanna
braktlar, sonra gittiler. Truvallar kaplar atlar, at kaleye g
trdler. Truvallar "Spartahlar gitti ve sava bitti. " diye dn
dler, parti yapmaya baladlar; elendiler, sarho oldular. Atn
iinde Spartah askerler vard. Gece ge saatte bu askerler attan
ktlar. Kaplar atlar ve Sparta ordusu kaleye girdi, Truva'y
ald.
anakkale'den sonra zmir'e gittik. zmir de ok gzel bir
ehir. zmir, Trkiye'nin nc byk ehri. zmir iin de baz
efsaneler vardr. Bu efsanelerden biri Anadolu"daki kadn sava
lar hakknda. Onlarn ad Amazonlar'd. Amazonlar, Karade-
40
niz'de, Ordu'da yayorlard . Pek ok tarihi ve efsane derleyici
sine gre

zmir'i, Efes'i, Sinop'u Amazonlar kurdu. Platon ve


Sokrates de Anadolu'daki ok kuvvetli ve cesur kadn savalar
dan bahsediyorlar. Bu sava kadnlar

zmir' e geldiler ve buray


beendiler. Burada bir ehir kurdular. Amazonlarn liderinin ad
Zmima'yd ve ehrin ad imdi

zmir.

zmir iin baka bir efsane de Byk

skender'le ilgili.

skender bir gece ryasnda bir yer grd. Sabah kalkt ve rya
sndaki bu yeri bulmak iin yola kt. At kotu, kotu ve

zmir'
de durdu.

zmir at ba gibiydi.

skender "

te! Ryamdaki ehir


buras ! " dedi ve buraya bir ehir kurdu.

zmir' in tarihi ok ilgintir. Araplar, Seluklu Trkleri,


Cenevizliler, Persler bu ehri almak iin savatlar. nk

zmir
hem bir ticaret ehriydi, hem de kltr ehriydi.

zmir'den sonra

stanbul'a dndk. Sonra baka ehirlere


gideceiz.
41
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- anakkale'nin eski ad nereden geliyor?
2- Dardanos ne zaman ehrin kralnn kzyla evlendi?
3- Truva Sava'nn sebebi nedir?
4- Atn iindeki Spartah askerler ne yapt?
5- Araplar, Trkler, Cenevizliler, Persler neden

zmir'i almak
iin savatlar?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Dardanos, Dardania adnda bir ehir kurdu.
7- anakkale, Anadolu tarihi iin nemlidir.
8- Spartallar, Truva'y ksa zamanda aldlar.
9-

skender' in at

zmir' e geldi.
42
Doru / Yanl
( )
( )
( )
( )
[12]
SARI
Ben lisede renciyken bir kpeim vard. Ad Sar 'yd.
Sar ok akll bir kpekti. Okulumuzda dersler leyin
bitiyordu, ben dersten kyordum ve eve gidiyordum. Sar beni
hissediyordu ve havlamaya balyordu. Bahede onunla biraz oy
nadktan sonra eve giriyordum.

leden sonra onunla evimizin


karsndaki tepeye gidiyorduk, biraz geziyorduk. 0, bu tepeyi
ok seviyordu. Durmadan kouyordu. Bazen kular ve kedileri
kovalyordu, ama o kt niyetli deildi; onlarla oynuyordu. Belki
kedilere biraz kzyordu.
Sar ' y kckken babamn bir arkada bize getirdi.
Babam nce onu istemedi; kardelerim, ben ve annem ok iste
dik, bunun iin Sar ' y almay kabul etti. Ama babam bazen ok
kzyordu, nk Sar evimizin balkonunda kalyordu ve gece
43
alyordu. Bence annesini zyordu. Babam gece uyanyordu,
ona bakyordu ve her sabah "Bu kpei geri vereceim." diyor
du.

ki hafta sonra Sar alamay brakt ve sorun bitti . Sar by


dkten sonra oyuncu bir kpek oldu ve babam da Sar' y sevme
ye ve onunla sk sk oynamaya balad.
Sar ' y belirli aralklarla veterinere gtryorduk. Vete
rner ona baz alar yapyordu. Veteriner "Kpeinizi kpek
ampuanyla ykayn, ama kulaklarn vazeIinli pamukla kapatn,
kulaklarna su kamasn. Sonra iyice kurulayn ve tylerini fr
alayn. Gnde n yemek verin, alt aydan sonra iki n
verebilirsiniz. Bir yandan nce kemik vermeyin, zellikle tavuk
kemii vermeyin. " dedi. Biz bunlar yaptk.
Sar bir yana girdi . Veteriner "Bir yandan sonra kpe
e bir n yemek verebilirsiniz. Gnde iki kez dar karn,
gezdirin." dedi. Biz Sar ' y gnde iki kez dar karmadk, n
k bahemiz bykt ve Sar btn gn bahede geziyordu veya
bazen beraber evimizin karsndaki tepeye gidiyorduk, kouyor
duk, oynuyorduk.
Veteriner "Ylda en az bir defa veterinere gtrn. "
dedi. Tabii ki bu ok nemli, nk onun sal ok nemli . K
pekierimiz ailemizin bir bireyidir.
*Bilgiler iin www.kopej<sitesi-,-01.\ web sitesinden faydalanlmtr.
44
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Sar kular ve kedileri niin kovalyordu?
2- Zafer' in babas niin bazen kzyordu?
3- Veteriner, Sar'nn yemei hakknda ne dedi?
4- Zafer, Sar ' y gnde iki kez dar kard m? Niin?
5- Kpei veterinere gtrmek niin nemli?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Sar, Zafer' gryordu ve havlyordu.
( )
7- Tepe evin karsnda.
( )
8- Veteriner "Kpeinizin kulaklarna su kamasn." dedi.
( )
9- Zafer' in babas kzd ve Sar ' y geri verdi.
( )
10- Zafer, Sar 'y sk sk veterinere gtryordu.
( )
45
[13J
SEMT PAZAR NDA
Pazarc Gel abla, gel ! Taze bunlar, tarladan yeni geldi ! Taze
taze, gel !
Aye Merhaba, domatesin kilosu ne kadar?
Pazarc Domates iki lira, abla!
Aye Peki, iki kilo verir misin?
Pazarc Abla, domatesten drt-be kilo al! nan bana, ok taze.
Aye Yok yok. ki kilo ver, yeter!
Pazarc Peki abla! Marul, biber, soan, maydanoz ister misin?
Aye Bir demet maydanoz, iki marul, bir kilo ac biber ve
bir de u fasulyelerden iki kilo wrir msn?
Pazarc Tamam abla!
* * *
46
Balk Gel, gel, gel ! Derya kuzusu bunlar! Denizden bu sa
bah kt ! Gel, gel !
Aye Palamutlar taze mi?
Balk "Taze mi?" ne demek, hanmefendi! Denizden sabah
kt. Palamut, ipura, hamsi, levrek. . . hepsi taze.
Hangisinden vereyim?
Aye Tamam, palamuttan iki tane alaym.
Balk Tamam abla, buyurun!
Aye Sa ol ! Roka var m?
Balk Tabii abla! Ne kadar istersiniz?
Aye ki demet yeter. Hepsi ka lira?
Balk On be lira.
Aye yi gnler!
Balk yi gnler! Yine bekleriz, hanmefendi !
47
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Pazarc niin "Domatesten drt-be kilo al ! " dedi.
2- Hangi balklar taze?
3- Aye ne kadar roka ald?
4- Aye ipura m, palamut mu ald?
5- Aye hangi sebzelerden ald?
B) DOGRU MU, YANL MI?
6- Aye maydanoz almad, nk taze deildi.
7- Balklar bu sabah denizden pazara geldi.
8- Pazarc ve balk hi kibar deiL.
9- Aye iki kilo ro ka ald.
48
Doru / Yanl
( )
( )
( )
( )
[14] HA YV ANAT BAHESiNDE
Can- Baba, daha ok yol var m? Gelmedik mi?
Baba- Biraz daha var, olum! Hayvanat bahesi ehir dnda.
Bak, buras Darca.
Can- Baba, hayvanlar hayvan at bahesinde birbirlerini yemez
ler mi?
Baba- Hayr, olum. Orada aslanlar kapal bir bahede, balklar
ayr ayr akvaryumlarda, kular da kocaman kafeslerde
yayor.
Can- Baba, fllerle zrafalar da grecek miyiz?
Baba-

te geldik! Olum, otobsten inelim, bilet alalm.


Can- Baba, burada atlar da var m?
Baba- Sabrl ol ! Yava yava hayvanat bahesini dolaacaz.
49
Can- Aaa . . . bak! Burada yavru bir at var.
Baba- O at deil, zebra. Ayrca atn yavrusuna 'tay' diyoruz.
Can- Ne komik, zebra pijamal eek gibi.
Baba- Zebralarn hepsi pijamal, olum! Bak, burada geyikler
ve karacalar var.
Can- Hangisi karaca?
Baba- uradaki karaca, oradaki byk boynuzlu hayvan da
geyik.
Can- Baba, aslanlar nerede?
Baba- te burada! Bak, burada bir de kaplan var.
Can- Baba, kaplanlar her eyi yer mi?
Baba- Hayr, her eyi yiyemez, sadece et yerler.
Can- Aaa . . baba, bak! Bu kularn gagas torba gibi.
Baba- Onlar pelikan.
Can- ok bykler; uabilirler mi?
Baba- Evet, uabilirler, ama btn kular uamaz.
Can- Hangileri uamaz?
Baba- Mesela, penguenler, tavuklar uamaz.
Can- Baba, burada bir ylan uyuyor.
Baba- Dinleniyor, uyumuyor. Hayvanlardan hangisini beendin?
Can- Bunu beendim.
Baba- Bu ylann ad kobra. Evet, gzel bir hayyan. ama ok
50
tehlikeli ! Sen ylanlardan korkmuyor musun?
Can- imdi korkmuyorum, nk imdi buraya gelemez, deil
mi? Balklara bakalm m?
Baba- Akl ocuk! Haydi gel ! Belki timsahlar da grrz.
Can- Timsahlar beni yiyebilir mi?
Baba- Timsahlar her canly yiyebilir, ama insanlar hayvanlardan
daha gl, olum. nk biz akllyz. Ama maalesef vah
i hayvanlar boynuzlar, dileri, krkleri iin ldryoruz.
Can- Biliyorum baba, okulda da reniyoruz. Bunun iin ben
hayvanlara kt bir ey yapmyorum.
Baba- Ne yapmyorsun, mesela?
Can- Mesela baz ocuklar gibi kpeklere ta atmyorum, kedi
lerin kuyruuna basmyorum.
Baba- Aferin aslan oluma!
51
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Hayvanat bahesi nerede?
2- Zebra nasl bir hayvan?
3- Kaplanlar her eyi yer mi?
4- Hangi kular uamaz?
5- Timsahlar insanlar yer mi?
6- Vahi hayvanlar ne iin ldriiyoruz?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
7- Can kobradan ok korkuyor.
( )
8- Kobra uyuyordu.
( )
9- ocuk flleri ve zrafalar grmek istiyor.
()
10- Can her zaman kpeklere ta atyor.
( )
52
[15] TAKS OFRL(
,\ \'
Taksi ofrlerinin ii ok zor, nk onlarn arabalarna
ok insan biniyoL Bu insanlar farkl farkl . Mesela, taksiye bir
kii biniyor ve hi konumuyor:
ofr -Buyurun, nereye gidiyoruz?
Ahmet -Yeilky' e.
ofr -Acele mi?
Ahmet -Hayr, acelem yok.
ofr -Trafk btn gn skk.
Ahmet -
ofr -

ndeki adama bak, krmz kta geti. Kaza yapacak.


Ahmet -
ofr -Ne i yapyorsunuz?
Ahmet -
* * *
Baz insanlar da ok konuuyor, ama bo konuuyor:
ofr
53
Mustafa- Merhaba, Saryer'e gidiyoruz.
ofr - Tamam.
Mustafa-

stanbul harika. Sen hafa sonu

stanbul 'un gzel yer-


lerini geziyor musun?
ofr - Bazen.
Mustafa- Nas l bazen? stanbul ok byk, harika yerleri var.
ofr - Evet, var.
Mustafa- Tamam, biliyorsun, ama niin gezmiyorsun?
ofr
Mustafa- Git, gez, gr! Her hafta sonu bir yere git!
ofr - Ev kirar sen mi deyeceksin?
Mustafa- ! ! !
* * *
Baz insanlar da ok ilgin eyler anlatrlar. Onlar her
eyi bilirler, her konunun uzman gibidirler:
Cihan -Kadky'e gidelim, kaptan.
ofr -Tabii.
Cihan -Kaptan, i ler nasl? Petrole zam geldi.
ofr -Ehh . . ite!
Cihan -Yok abi, bu hkmet ii bilmiyor. Bence dviz ok
dt.
ofr -Ama eer dviz karsa, enfasyon artyor.
54
Cihan -Enflasyon hi nemli deiL. Enfasyon varsa, ekonomik
hareket olur.
ofr -Enflasyon iyi olur mu?
Cihan -Sen bilmezsin kaptan, sen bilmezsi n!
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Ahmet ofrn sorularna ne cevap veriyor?
2- ofre gre ndeki adam neden kaza yapacak?
3- Ne olursa, enfasyon artyor?
4- Cihan' a gre enfasyon varsa, ne olur?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
5- ofrlerin ii kolay, nk ok farkl insanlarla
tanyorlar.
(
6- Taksilerde hi kimse ofrlerle konumuyor.
(
7- Mustafa' ya gre

stanbul harika.
(
8- Mustafa' nn taksi ofr

stanbul ' u gezmek istemiyor.


(
55
)
)
)
)
[16]
TATLE GDYORUZ
Zbeyde- Bu yaz tatil iin nereye gidelim, hayatm? Bir fikrin
var m?
Halit- Pek dnmedim, ama gneye gidebiliriz. H . . ne
dersin? Antalya, Alanya, Side, Anamur . . . pek ok
seenek var.
Zbeyde- Evet, Akdeniz gzel, ama Ege ve Karadeniz de Akde-
Halit-
niz kadar gzel. Ben Karadeniz'i gmeyi ok istiyo
rum. Daha nce hi gitmedim. Trkan Hanmlar ge
en yaz turla Karadeniz'e gittiler. Neden biz de Kara
deniz turu yapmyoruz?
Tur mu? Yoo . . hayr! Karadeniz' e gidelim, tamam.
Ama turla dei L . Hem bir sr para wreceim, hem de
56
koturacam, sonra yorulacam. Ben yorulmak deil,
dinlenmek istiyorum.
Zbeyde- Tamam, hakl sn.

yleyse bir hafta iin gzel bir otel


bulalm, ama ok pahal olmasn. Biliyorsun, arabann
taksitleri henz bitmedi. Eyll 'e kadar demeye de
vam edeceiz.
Halit- Biliyorum, hayatm; merak etme! Hem gzel, hem u
cuz bir otel bulabiliriz. Gel, nce gazetedeki ilanlara
bakalm, sonra da birka arkadamza sorarz.
Zbeyde- Peki ! Ben gazeteyi getireyim, bakmaya balayalm.
Halit- Aaa . . bak canm, u ilan grdn m?
Zbeyde- Hangisini?
Halit- u sadaki ilan ! Sabah kahvalts dahil iki kiilik oda
altm lira.
Zbeyde- Bence ok iyi.
Halit- Doru. Hemen arayalm, rezervasyon iin grelim.
* *
Halit- Alo, iyi gnler! Gne Oteli mi?
Grevli- Evet, buyurun!
*
Halit- Otelinizde bo oda var m acaba? Eim ve ben bir
hafta iin gelmek istiyoruz.
Grevli- Tabii, efendim! ki kiilik bir oda m istiyorsunuz?
57
Halit- Evet. Otelinizde 24 saat scak su var, deil mi?
Grevli- Elbette! Btn odalarda 24 saat scak su var. Hangi
gn gelmeyi dnyorsunuz?
Halit- Bu cumartesi gn.
Grevli-

sminizi alabilir miyim ltfen?


Halit- Halit enocak.
Grevli-

leminiz tamam, Halit Bey. Cumartesi gn sizleri


otelimizde arl amaktan mutlu olacaz. Grmek
zere, efendim!
Halit- Teekkrler!

yi almalar!
Grevli- Biz teekkr ederiz. yi gnler, efendim!
Halit-
* * *
Zbeyde, hayatm, val izler hazrlamaya bala; tatile
gidiyoruz! Bu tatil ok yi olacak.
Zbeyde- Haklsn, hemen hazrlanmaya balayaym.

nce a-
Halit-
lveri yapaym. Bikinm eskidi, yeni bir tane ala
ym, sonra yeni plaj havlular, gne kremi, gne
gzl. Geen gn ok gzel plaj terlikleri grdm.
Ayy .. hangi dkkandayd acaba?
Mahvoldum!
58
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1 - Zbeyde tatilde niin Karadeniz'e gitmek istiyor?
2- Halit neden turla gitmek istemiyor?
3- Pahal bir otel onlar iin uygun mu? Niin?
4- Zbeyde alverite neler almak istiyor?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
5- Karadeniz; Ege ve Akdeniz kadar gzel deiL.
6- Onlar otel bulmak iin gazete ilanlarna baktlar.
7- Sabah kahvalts fyata dahil deiL.
8- Onlar on gn tatil yapacaklar.
9- Eyll' e kadar araba taksidi deyecekler.
59
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
[1 7] MA V'NN YOLCULUGU
Martlar genellikle denz kenarlarnda yaarlar. Btn
gn uar ve balk yemek iin denize dalarlar. Martlar yaz k hi
baka denizlere gitmezler. Onlar balklarn arkadadrr. Bazen
kt havalarda balklar onlara balk verir. Onlar da balklarla
beraber her yere giderler. Balklara gre martlar uur getirir.
nk onlara gre eer havada ok mart varsa, denizde ok
balk olur.
Martlardan biri arkadalarndan ayrlr ve farkl bir tarafa
uar. Onun ad "Mavi"dir. Mavi merakl bir martdr, baka yer
ler grmek ister. Birinci gn bir daa gider. Orada bir gece kalr,
ama ok korkar. Sonraki gn bir kye gider, ama o kyde hem
deniz, hem de balk yoktur. Yeni yerler grmek Mavi ' yi ok
mutlu eder. Daha sonraki gn baka bir ky ziyaret eder. Orada
baka kularla tanr. Dier kular iin Mavi ok farkl bir ku
tur. Onun tyleri beyaz, ayaklar portakal rengi ve kanatlar ok
60
byktr. Ona su ve pirin verirler, ama Mavi pirin yiyemez,
sadece su ier.
Mavi btn gece onlara denizi, balklar ve arkadalar
n anlatr. Onu grmek iin yanna ok ku gelir. Kular bu ilgin
yabancy merakla dinlerler. Sonra yeni arkadalarn bir nehrin
kenarna gtrrler. Mavi buna ok sevinir ve btn gn onlara
balk tutmay gsterir. Orada balk yer, ama tadn pek sevmez,
nk bu balklar deniz bal deildir. Sonra dier kular onu
meyve aalarna, pirin bahelerine ve eski kylere gtrrler.
Bir hafta sonra Mavi, btn kularla bir toplant yapar ve
onlara "Ben denizi, arkadalarm ve gzel deniz balklarn ok
zledim. " der. Sonra da denize doru umaya balar.
imdi o ok sevinlidir.

nce balklara "Merhaba! " der,


sonra da arkadalarnn yanna uar. Arkadalarna farkl kyleri,
baka kular anlatr. Ama dier martlar ona inanmaz ve gler
ler. Siz de bazen onlarn gln duyabilirsiniz.
61
A) LFEN CEVAP VERNz
1- Balklara gre martlar niin uur getirir?
2- Dier kular iin Mavi niin farkldr?
3- Dier kular ona yemek iin ne verirler?
4- Dier kular onu nerelere gtrrler?
5- Mavi niin toplant yapar?
6- Arkadalar Mavi ' yi dinledikten sonra ne yaparlar?
B) DOGRU MU, YANL MI?
7- Martlar her k scak yerlere giderler.
8-Martlar balklar sevmezler.
9-Mavi yeni yerler grmeyi sever.
l O-Mavi nehirdeki balklar ok sever.
62
Doru / Yanl
( )
( )
( )
( )
[
1 8
]
KAFEDE BULUMA
Nazl- ok affedersin, canm! Beklettim mi?
Seda- Yok, nemli deil, ben de on dakika nce geldim.
Nazl- Ne kadar skk bir trafk vard, inanamazsn!
Seda- Tahmin ediyorum. Ben de biraz ge kaldm zaten. Ofisten
kyordum, bir dosya daha getirdiler. Hemen ona yle
bir gz attm ve ktm.
Nazl- Eee . . anlat bakalm, haberler sende! Neler yaptn en son
grmemizden sonra?
Seda- Akas pek bir ey yapmadm. e gittim, geldim.

ler
ok youndu. Birka hafta sonu lisedeki arkadalarmla
bulutum, beraber yemek yedik. Onlarla da ok uzun s
reden beri grmyordum. Hafta ii iten ktktan sonra
63
dar kmay ve sinemaya gitmeyi ok istedim, ama
endim. nk genellikle hafta ii yorgun oluyorum.
ten sonra hemen eve gidiyorum. Biraz okuduktan sonra
uyuyorum.
Nazh- Seni anlyorum. Ben de hafta i i akamlar yorgun olu
yorum. Gn boyu almaktan enerj im tkeniyor. Akam
evde hibir ey yapmak istemiyorum. Bazen eve i geti
riyorum, yani bazen evde de alyorum. Bu iyi bir ey
deil tabii, ama ne yapabilirim, baz haftalar ok fazla i
oluyor.
Seda- Ben asla eve i getirnem. Bu benim prensibir. Eer ok
i varsa, ertesi gn ofise bir saat erken giderim ve iimi o
fiste bitirim.
Nazh- Evet, sen daha doru yapyorsun. Bylece evde dinlene
bilir veya zel ilerini yapabilirsin, ertesi gn de ofisteki
ilerine daha iyi konsantre olabilirsin. Bundan sonra ben
de byle yapaym.
Seda- Tavsiye ederim. Bu hafta sonu drt be arkada sahilde
kahvalt yapacaz. Kahvaltdan sonra da yry yap
may dnyoruz. Sen de gel !
Nazl- ok isterim, ama ne yazk ki gelerem. kardelerim ge
lecek. Biz de sahile gitmeyi dnyoruz.
64
Seda- Belki karlarz.
Nazl- Belki. Kim bilir!
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Nazl neden ge kald?
2- Seda ok alyor mu?
3- Seda sk sk arkadalaryla buluabiliyor mu?
4- Seda hafta ii neden dar kmad?
5- Seda iten sonra ne yapyor?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Nazl da hafta ii yorgun oluyor.
(
)
7- Nazl hafta ii akamlar gezmeyi seviyor.
( )
8- Seda ofisten kmadan nce bir dosyaya daha baktL
(
)
65
[19] GNLK HAYATTAN KESTLER
Salim Affedersiniz, on dakikadan beri bekliyorum, Eminn
otobs gelmedi. Otobsler her zaman byle ge mi
gelir?
Sheyla Bu duraktan Eminn otobs gemez. Siz yanl ta
rafta bekliyorsunuz. Caddenin karsna gein, oradaki
durakta bekleyin.
Salim Tamam, teekkr ederim. Bouna on dakika bekledim.
Ben karya geeyim.
Sheyla Bir dakika bakar msnz?
Salim Buyurun.
Sheyla Kardaki duraa otobs hemen de gelebilir, ge de
gelebilir. stanbul trafiinde bel l i olmaz. Bunun iin
beklereye devam edin.
66
Salim - Trafik her gn byle mi?
Sheyla

zellikle pazartesi ve cuma gnleri daha skk.


Salim - N eden?
Sheyla - nk pazartesi ilk i gn. Herkes hafta sonunda
dinlenir ve enerjik olur. Erkenden ie gitmek isterler
ve trafk erken saatlerde skr. Cuma gn de son i
gn, insanlar saat altda sokaa frlar. Baz insanlar
yorgundur ve hemen evine gitmek ister. Bazlar da
arkadalaryla bulumak, yemee veya elenceye git
mek ister. Bunun iin cuma gnleri trafik ge saatle
re kadar skk olur.
Salim - stanbul ok gzel, ama biraz stresli bir ehir.
Sheyla - Siz nerelisiniz?
Salim - Manisalym. Neyse, yardmnz iin tekrar teekkr
ederim, hoa kaln!
Sheyla - Gle gle!
67
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Salim, Sheyla' ya Eminn otobs hakknda ne sordu?
2- Sheyla, Salim' e ne cevap verdi?
3- Niin pazartesi gn trafik daha ok skr?
4- Kardaki duraa otobs hemen geliyor mu?
5- Salim nereli?
B) DOCRU MU, YANL MI? Doru / Yanl
6- Salim yarm saatten beri otobs bekliyor.
( )
7- stanbul hem ok gzel , hem sakin.
( )
8- Salim bouna on dakika bekledi.
( )
68
[20] NEDEN YEMEK YERZ?
Hayatta baz eyler nemli, baz eyler de ok nemli
dir.

rein yaamak i in nefes alrz, uyuruz, yemek yeriz, ie


riz. Bu drt aksiyon yaamak iin en nemli drt aksiyondur.
Ama yemein baka fonksiyonlar da vardr.
Yaamaktan baka ne iin yemek yeriz ve bir eyler
ieriz? Mesela bir arkadamzla buluuruz ve yemek yeriz, i
konumak iin i yemei yeriz. ki firmadan iki yetkili bazen i
konumak iin restorana gider; hem yemek yerler, hem de i
konuurlar. Dnlerde, doum gnlerinde ve baka zel gnler
de misafrlere yiyecek ve iecek ikram ederiz. Bazen evimize ar
kadalarmz gelir, onlara ay, kahve, kek veya yemek ikram
ederiz. Hem yeriz ieriz, hem de sohbet ederiz.
Baz insanlar da yemek yemekten zevk alrlar, ye
mek yemek onlara mutluluk verir. Onlar yemein tadn tam al-
69
mak i sterler, bunun iin yava yava yerler. Onlar iin yemek ye
mek bir hobisini yapmak gibidir. Onlar her yemei yemezler, ge
nellikle zel yemekler isterler.

zel bir yemei yemek iin


saat uzaklktaki bir ehre gidebilirler.
Her lkenin ok gzel ve zel yemekleri vardr. Bu
gnk Trk mutfa, Osmanl mutfandan geliyor, bu yzden
Trk yemekleri ok gzeldir. Osmanl mutfa ok zengindi,
nk alar, Sultanlar iin her gn yeni bir yemek yapyorlar
d. Sarayda yz, drt yz a vard, baz alar Avrupa' dan,
Asya' dan, Afrika' dan, yani dnyann her yerinden geldi, lkele
rinin en gzel yemeklerini Sultanlar iin piirdiler.

lkelerinin
gzel yemeklerini yapmaktan baka her gn yeni bir yemek icat
etmek iin mutfakta altlar. Hem kendi lkelerinin yemekleri,
hem Anadolu yemekleri, hem de yeni yemekler Trk mutfan
ok zenginletirdi.
Yemek belki baz insanlar i in rutin bir ey, ama fakir
insanlar iin yemek en nemli eydir. Baz dinlerde insanlar iba
det iin oru tutar. Mslmanlar, Hristiyanlar, Museviler ve ba
ka dinlerden insanlar ibadet iin bir sre yemek yemezler, imez
ler veya baz yemekleri yemezler. Bylece fakir nsanlar daha
iyi anlayabilirler, onlar hatrlarlar ve yardm ederler.
70
Baz insanlar da salk iin veya gzellik iin diyet ya
parlar, yani bir eit gzellik orucu tutarlar.
A) LTFEN CEVAP VERNz.
1- Yaamak iin neler yaparz?
2- Firma yetkilileri bazen restoranda ne yaparlar?
3- Baz insanlar neden yava yava yemek yer?
4- Baz insanlar niin diyet yapyor?
B) DOGRU MU, YANL MI? Doru/Yanl
5- Misafirlerimize sadece kahve ikram ederiz.
( )
6- Yemein sosyal fonksiyonu da var.
( )
7- Baz lkelerde ok gzel yemekler var.
( )
9 -Baz dinlerde insanlar kilo vermek iin oru tutuyor.
( )
10-Saraydaki alarn bazs baka lkelerden geldi .
( )
71