GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ŞANTIER ÎN DOMENIUL CCIA 2.3 si 2.4 categ. e i!".

A si B
S%&iect%' , 2 3 4 4 5 $ 6 7 ,# ,, ,2 ,3 ,4 ,4 ,5 ,$ ,6 ,7 2# 2, 22 23 24 24

SESIUNEA NOIEMBRIE 2##$ R(s"%)s%' c*+ect
A - O&ti)e+ea ac*+ %+i'*+. a/i0e'*+. AC B - asig%+a+ea /e+i1ica+ii e2ec%tiei "+i) i+igi)ti e s"ecia'itate C- i)t*c!i+ea ca+tii te3)ice si "+e a+ea cat+e "+*"+ieta+

ABC B ABCD A BC B B BCD ACD AC BD AC A84. B82. C83. D8,. E84. 985. G8$. :86. I87 AB
A8+*st%+i c*!"'ete.B8+*st%+i c*!"'ete. C8+*st%+i "a+tia'e

AB
A-1i)isa+ea s%"+. i)t. si e2t. a "e+eti'*+. "+*tectia 3i +*i0*'atii'*+ B- 1i)isa+ea s%"+. 'ise a'e "e+eti'*+ i)t si e2t. i)t+a *s%' "'a)see'*+ e "+e1a&+icate. "+*tectia te+!*i0*'atii'*+ i) "*'isti+e) A

AB B ABC AC
A8sa )% se "e+ic'ite0e i)sta'atii'e si c*)st+%ctii'e i)/eci)ate B8a a)ci!ea sa"at%+ii. )at%+a. *!*ge)itatea. st+ati1icatia. c*e0i%)ea. g+a %' e 1is%+a+e. %!i itatea te+e)%'%i. c*) itii'e !ete*+*'*gice si c'i!atice i) "e+i*a a e e2ec%tie. te3)**gia e e2ec%tie

ABCD

+ea'i0a+ea '%c+a+i'*+ c*)1. C% "+e/e e+i'e c*)t+act%'%i.S%&iect%' 25 2$ 26 27 3# 3.a. +eg'e!e)ta+i'*+ te3)ice C."+*iecta)t 32 33 34 C 34 ."+i) i)g'*&a+ea.a)c*+a+ea a+!at%+ii i) sta'"is*+i i) siste!%' e ce)t%+i e 'a 1ieca+e "'a)se% AC C BC B A8 0i a+ie 2a+e )% c*)ti)e s%1icie)ta a+!at%+e "e)t+% a 1i c*)si e+ata 0i a+ie a+!ata B80i a+ie "+e/a0%ta c% e'e!e)te "e)t+% c*)1i)a+e e &. sta'"is*+i si ce)t%+i< C8"e+ete a'cat%it i) 2 0i %+i "a+a'e'e a/a) s"ati%' i)t+e e'e %!"'%t c% &et*) sa% c% !*+ta+-&et*) a+!at< A-+es"ecta+ea "+e/e e+i'*+ i) AC B. a'e "+*iect%'%i. R(s"%)s%' c*+ect ABC A-"+i) ce)t%+i i) &et*) a+!at "e t*ti "e+etii B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful