You are on page 1of 63

!"#$%#&'$(%)*'+$,-.(%# /*01&-,$%"#$%#'23*04,-.

(%# 0-52'$-%"#
!! $#)*'+$,-.(#6*%#22#44# !! $#'23*04,-.(#)'$(,2%$#2# *#-+/2'-*#($/*02.(-,*# !! 0-52'$0-%+*#2# ($,-*($0-%+*#

A FORMACIN DOS ESTADOS UNIDOS da Independencia Guerra de Secesin!

A FORMACIN DOS EE UU

A INDEPENDENCIA

As 13 colonias inglesas en Norteamrica, despois dunha guerra coa metrpole, independizronse constitundo cadansa un estado. En 1787 unronse nun Estado federal.

Motn do t; Boston, 1773 !

Colonos derruban a estatua de Xurxo III; Nova Iork 1776 !

! A que se debeu o Motn do t? que fan os indios nos barcos? ! Que simboliza o derrubamento da estaua do rei? coeces algn acontecemento recente onde tamn se tian derrubado estatuas e outras imaxes dos gobernantes? ! Cales foron as causas da independencia dos EE UU? foi pola liberdade ou polos impostos?
Tabaqueira con George Washington; 1780 !

! Que obxetivo tia plasmar a imaxe de Washington na caixa?

A FORMACIN DOS EE UU

A INDEPENDENCIA

Os colonos organizronse seguindo os principios ilustrados e liberais. Na Declaracin de Independencia de 1776 e na Constitucin de 1787 recollronse os dereitos do home e a divisin de poderes. Pero non todos se beneficiaron do novo sistema poltico.

Declaracin de Independencia; John Trumbull s 1816 ! Alegora da Liberdade alumando un retrato de Jefferson mentres sinala outro de Washington; 1807 !

! Fxate no cadro, que grupo social protagonizou a Independencia dos EE UU? ! Que simboliza o gravado? a Liberdade de Washington e Jefferson foi s para os colonos ou tamn afectou poboacin indxena e negra? ! O recoecemento dos Dereitos tamn inclua s mulleres brancas?

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

A comezos do s. XIX a poboacin branca s ocupaba o leste dos actuais Estados Unidos. Ao longo do sculo a intensa inmigracin europea foi colonizando os territorios do oeste onde vivan as tribos indxenas.

Dilixencia no Oeste; John Gabrill 1889 !

Emigrantes europeos cruzando o Atlntico; 1890 ! Tren no Oeste; John Gabrill 1890!

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

Na segunda metade do s. XIX tamn chegaron ao oeste milleiros de inmigrantes chineses para traballar como man de obra barata, fundamentalmente, no ferrocarril. A chegada de millns de inmigrantes europeos provocou os odios raciais.

Vieta antichinesa en S. Francisco; 1877 !

Chegada de inmigrantes chineses a S. Francisco; 1877 !

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

Os inmigrantes europeos chegaron a Estados Unidos atrados polas terras abundantes e a posibilidade de enriquecerse rapidamente nas minas de ouro.

Mineiros; California, 1848!

Anuncio de terras baratas ; 1872!

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

As tribos indxenas que vivan en Norteamrica tia como principal fonte de sustento a caza e a recoleccin. O contacto cos brancos rachou co seu modo de vida tradicional.

Poboado indio; Grabil, 1891!

Indios cazando bfalos; Russell!

Mulleres indias; Edward Curtis!

Pesqueira india; Edward Curtis!

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

Os colonos brancos, co apoio do Goberno, ocuparon o territorio dos indios. Producronse varias guerras que remataron co exterminio da maiora dos indxenas. Os sobreviventes foron recrudos en reservas miserentas e ata 1924 non foron recoecidos como cidadns.

Shosshone na reserva india de Wyoming; 1892!

Apaches prisioneiros; 1886!

! Por que os colonos non conviviron cos indios en vez de exterminalos? ! A quen pertencan os territorios polos que pelexaron? aos indios? aos brancos? a humanidade? ! Que opinin che merecen as fotos dos detidos? por que se facan? ! Averigua a situacin actual dos indxenas en Estados Unidos.

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

Nos territorios colonizados formouse unha sociedade moi violenta. O uso das armas era xeralizado; a lei do oeste era a lei do ms forte.

Corte de xustiza en Texas; 1890!

Caza e morte dun fuxitivo; California, 1904!

Linchamento de John Heith; Arizona, 1884!

A FORMACIN DOS EE UU

A CONQUISTA DO OESTE

Poucos fenmenos histricos teen sido mis tratados polo cine e a televisin que a Conquista do Oeste. A amplsima difusin do western fai que case todo o mundo tea unha visin do tema que, na maiora das ocasins, non se corresponde coa realidade histrica.

! Quen son os malos e os bos, tradicionalmente, nas pelculas do oeste? que imaxe dan dos indios? ! Por que a penas hai pelculas nas que os indios sexan ben tratados? ! Que imaxe transmiten da vida no oeste? potencian valores positivos coma o dilogo ou o xustiza? ! Por que son vistas en todo o mundo estas pelculas?

A FORMACIN DOS EE UU ESCRAVITUDE E GUERRA DE SECESIN


En Estados Unidos, os escravos africanos eran moi importantes para a economa dos estados do sur. As grandes plantacins de algodn ou tabaco dependan da man de obra escrava. Moi poucos se custionaban a abolicin da escravitude con criterios humanitarios.

Caricatura publicada pola Ocina anti -escravista de Boston; 1845!

Vivendas dos escravos nunha plantacin de Carolina do Sur; 1860!

Cicatrices provocadas a un escravo azoutado polo capataz; Baton Rouge, 1863!

A FORMACIN DOS EE UU ESCRAVITUDE E GUERRA DE SECESIN


A Guerra Civil foi a consecuencia da diferente posicin entre os Estados do norte e do sur respecto da escravitude. O Sur non quera perder a man de obra escrava e o Norte quera abolir a escravitude para aumentar o nmero de consumidores de produtos industriais.

A FORMACIN DOS EE UU ESCRAVITUDE E GUERRA DE SECESIN


A vitoria do Norte supuxo a abolicin da escravitude...

Emancipacin; Thomas Nash 1865!

A FORMACIN DOS EE UU ESCRAVITUDE E GUERRA DE SECESIN


...pero continuou a discriminacin da poboacin negra.

Elli Merritt, criado da Universidade cun grupo de estudantes; Universidade de Carolina do Norte 1886!

Igrexa afroamericana; 1899!

! Describe o que se representa no gravado da diapositiva anterior ! Comprao coas imaxes desta diapositiva, en que mellorou a vida da poboacin negra en Estados Unidos? en que aspectos seguiron estando discriminados? ! Que o Ku Klux Klan? por que cres que se forman este tipo de grupos racistas e violentos? ! Seguen sufrindo hoxe o racismo os negros estadounidenses? e os espaois? por que?

Membros do KKK detidos en Missouri; 1872!

Marcha do KKK en Washington; 1928!

REVOLUCIN FRANCESA E IMPERIO NAPOLENICO!

A REVOLUCIN FRANCESA

A CRISE DO ANTIGO RXIME

A Revolucin francesa sinala a fin do Antigo Rxime. As ideas ilustradas, o descontento do Terceiro Estado e a crise econmica confluron para provocar o estalido revolucionario.

Le defecit; caricatura inglesa contra os ministros do rei francs!

Lois XVI reparte alimentos aos campesios durante o inverno de 1788-89!

! Quen pagaba impostos no Antigo Rxime? cal foi a resposta do clero e a nobreza ao rei cando este pretendeu que contriburan a pagar o dficit do Estado? ! A que grupos sociais afectaban mis as crises de subsitencia como a do inverno de 1788-89? como afectou esa crise ao desencadeamento do proceso revolucionario?

A REVOLUCIN FRANCESA DOS ESTADOS XERAIS ASEMBLEA NACIONAL


Os estamentos privilexiados obrigaron ao rei a convocar os Estados Xerais, onde cada estamento tia un voto. O Terceiro Estado non aceptou o voto por estamento e constituiuse en Asemblea Nacional. O 14 de xullo o pobo de Pars asaltou a Bastilla.

Apeertura dos Estados Xerais; Cauder s. XIX!

O xuramento do Xogo da Pelota; David, 1791!

! Identifica os estamentos dentro da sala onde se renen os Estados Xerais? por que se reuniron? ! Que se representa no cadro de David? quen fai o xuramento? por que? son todos membros do Terceiro Estado? por que se renen na sala do Xogo da Pelota? quen asoma polas vents? ! Indica as principais diferenzas entre os Estados Xerais e a Asemblea Nacional? ! Quen detentaba a soberana nacional antes do Xuramento do Xogo da Pelota? e despois?

A REVOLUCIN FRANCESA 1789: LE GRAND PEUR e DECLARACIN DE DEREITOS


O medo do pobo reaccin dos seores levounos a asaltar e destrur castelos e mosteiros. A Asemblea Nacional aprobou a abolicin do rxime feudal. O 26 de agosto a Asemblea aprobou a Declaracin de Dereitos do Home e do Cidadn.

Le grande peur!

J savois bien que j aurions not tour!

A REVOLUCIN FRANCESA

1789: A DECLARACIN DE DEREITOS

A Declaracin foi s a dos Dereitos do Home. As mulleres non foron recoecidas como cidads a pesar da sa participacin nos actos revolucionarios. Olimpia de Gouges redactou unha Declaracin dos Dereitos da Muller e da Cidad. Tampouco se aboliu a escravitude.

Marcha dss mulleres a Versalles; outubro 1789!

! Por que non se recoecen os dereitos dos escravos e das mulleres? ! Valora a vida, e a morte, de Olympe de Gouges. Mereceu a pena a sa loita? ! suficiente con que unha lei recolla os dereitos para que estes se cumpran? que ten que ocorrer ademais?
Os escravos das Antillas reclaman os seus dereitos!

Olympe de Gouges!

! Que podes facer ti para que hoxe se cumpran os dereitos humanos?

A REVOLUCIN FRANCESA 1789: A DESAMORTIZACIN ECLESISTICA E CONSTITUCIN CIVIL DO CLERO


En novembro un Decreto da Asemblea Nacional por a disposicin da nacin os bens do clero. En xaneiro de 1791 promulgouse a Constitucin Civil do Clero. Os eclesisticos pasan a ser funcionarios do Estado, facendo caso omiso da condena papal.

Le Degraifseur Patriote; 1789!

! Por que acumulara tanta riqueza o clero no Antigo Rxime? ! Que significa que os seus bens pasan nacin? beneficia esta medida ao pobo? ! Explica o significado dos debuxos.

A REVOLUCIN FRANCESA

1791: A Constitucin

A primeira Constitucin escrita en Europa recoeceu os principios bsicos do liberalismo (soberana nacional, separacin de poderes...) pero o sufraxio foi censatario e prohibronse as folgas e as asociacins obreiras.
! Cales son as principais diferenzas entre o modelo poltico do Antigo Rxime e o establecido pola Constitucin de 1791? ! Nas tres alegoras a Liberdade, a Constitucin, represntase como unha muller. Recoecanse os dereitos polticos das mulleres? por que? ! Que grupo social se beneficiaba ms das medidas recollidas na Constitucin? e cales se sentan mis prexudicados? por que? ! P o r q u e a s i n a Constitucin o rei? a

! Por que se prohiben as folgas e asociacins obreiras?


Alegoras da Constitucin de 1791!

A REVOLUCIN FRANCESA

A AXITACIN POLTICA

Os anos revolucionarios caracterzanse pola axitacin poltica. Publcanse centos de xornais e panfletos que se se len en alta voz; disctese nos clubs e as manifestacins na ra son constantes. Os sans culottes tiveron un papel protagonista. As diferentes posturas polticas dos clubs deron lugar ao nacemento de grupos polticos organizados, antecedentes dos partidos polticos, sendo os mis importantes os xirondinos e os xacobinos.

Venda de xornais!

Lectura dun xornal! Sans culottes bailando!

! Cales eran as principais diferenzas entre xirondinos e xacobinos? a que deben o seu nome? ! Como naceron os concepto polticos de dereita e esquerda ? como definiras ti estes conceptos? ! Para que serven os partidos polticos? ! Que faras ti para conseguir que as tas ideas sobre a sociedade na que vives se tivesen en cont?

A REVOLUCIN FRANCESA 1792: GUERRA E EXRCITO NACIONAL. EXECUCIN DOS REIS


A Guerra contra as Monarquas europeas puxo en perigo a Revolucin. Decretouse o recrutamento forzoso para o Exrcito e o deber de todos os cidadns de servir militarmente ao Estado. A familia real intentara en 1791 fuxir ao estranxeiro, confiando nunha intervencin militar das potencias absolutistas europeas, pero foi detida en Varennes. En agosto de 1792 o rei e a sa familia foron encarcerados. Proclmase a Repblica e, en xaneiro de 1793, Lois XVI foi executado. Pouco despois tamn o sera a raa, Mara Antonieta.

Detencin en Varennes!

A patria en perigo: voluntarios; 1792!

A Marsellesa; 1792!

A REVOLUCIN FRANCESA

1792-1794: REPBLICA E O TERROR

Todo o proceso revolucionario se caracterizou pola violencia. Pero esta acadou un carcter extremo durante estes anos. A guillotina foi o seu smbolo. Robespierre, lder dos xacobinos apoiado polos sans-culottes, encabezou este perodo. Creronse tribunais especiais que exerceron unha represin dursima. Moitos dos executados eran antigo revolucionarios, opostos s medidas dos Comits.

Aristcratas e realistas; A ltima chamada; C. L. Muller!

Execucin dos xirondinos; maio 1793!

Tricoteuses!

! Que finalidade tia a poltica terrorista? conseguiu os seus obxectivos? ! Contaban con garantas legais os detidos? quen decida as condenas? ! A que clase social pertencan os condenados? e a que ideoloxa poltica? ! A Convencin pechou os clubs de mulleres, por que? ! Cal era a finalidade das matanzas dos encarcerados? ! Que pretendan o inventor da guillotina? ! Quen eran as tricoteuses? segue sendo hoxe un espectculo a pena de morte? ! Explica a caricatura de Robespierre. ! Que Estados practican hoxe unha poltica terrorista? que pretenden conseguir?
O cocieiro Robespierre!

A REVOLUCIN FRANCESA 1794-1799: REACCIN CONSERVADORA


Robespierre, falto do apoio dos sans culottes, foi guillotinado xunto a ducias dos seus partidarios. A nova Convencin de Thermidor permitiu o terror branco e elaborou unha constitucin conservadora. A violencia e a fame continuaron. O Directorio estivo controlado pola burguesa de negocios, desexosa de estabilidade. Mantiveron a Repblica cunha forte represin na que o Exrcito adquiriu un papel principal.

Robespierre guillotinado, 10 de thermidor!

Alegoras de Napolen como Salvador ou ameaza para a Repblica!

Destruccin dos bustos de Marat en 1795!

A REVOLUCIN FRANCESA

CARICATURAS INGLESAS

En Gran Bretaa, en guerra con Francia, desenvolveuse unha campaa de propaganda contra Francia e a Revolucin.

O contraste; Rowlandson 1792!

A gloria da Revolucin francesa; Gillray 1793!

A REVOLUCIN FRANCESA

CARICATURAS INGLESAS

Francs libre / Britnico escravo; 1792!

Guillotina!

Rexeneracin demcrata; Gillray 1795!

O IMPERIO DE NAPOLEN

O GOLPE DE ESTADO

O Golpe de Estado do 18 de Brumario iniciou o camio de Napolen cara o poder total, rematando coa etapa revolucionaria.

18 de brumario; Franois Bouchot!

O crocrodilo corso disolve o Consello de Ancins en novembro de 1799!

O IMPERIO DE NAPOLEN

A PROPAGANDA

Creouse todo un aparato propagandstico ao servizo do poder de Napolen, representado coma un caudillo militar, pero tamn coma un semideus.

Napolen visitando aos apestados de Jaffa; Gros 1804!

! Con que persoeiros histricos quere David que se identifique a Napolen? Fxate nos nomes que aparecen gravados nas pedras en primeiro plano. ! Napolen realmente cruzou os Alpes nunha mula, que opinas do cambio de montura feito no cadro? ! No cadro de Gros idealzase un episodio do invasin de Exipto: en que lugar do cadro aparece Napolen? en que se diferenza a sa actitude da dos militares que o acompaan? ! Que nos quere trasmitir o pintor co xesto de Napolen tocando a ferida do leproso?

Napolen cruzando os Alpes; David 1801!

O IMPERIO DE NAPOLEN

A CONTRAPROPAGANDA

Nos pases enfrontados Francia a imaxe que se difundiu de Napolen foi totalmente oposta.

Napolen emperador; Ingres 1806!

A medalla de Napolen!

O IMPERIO DE NAPOLEN

O EMPERADOR

En 1804, diante do Papa, Napolen corouse a si mesmo, e a sa muller. O emperador republicano actuou coma un dspota, mesmo chegando a congurar a sa propia corte.!

A coroacin de Napolen; David 1804!

A familia imperial!

Napolen amo do mundo!

O IMPERIO DE NAPOLEN

A CONQUISTA DE EUROPA

As tropas francesas conquistaron gran parte de Europa, enfrontndose s potencias absolutistas e a Gran Bretaa. A guerra significaba gloria para Napolen pero tamn feridos, mortes e detrucin.

Napolen en Eylau; Gros 1808!

O sacricio de Napolon (levando os novos morte) ; Louis!

O IMPERIO DE NAPOLEN

NAPOLEN E A REVOLUCIN

A ditadura militar napolenica recordaba en moitos aspectos s monarquas absolutas. Porn, respectou a abolicin do feudalismo, elaborou un Cdigo Civil e impulsou o ensino pblico. As conquistas estenderon estas medidas revolucionarias por toda Europa.

Napolen , a luz do s. XVIII!

! Por que foi tan importante a publicacin do Cdigo Civil? que cambios supua respecto do Antigo Rxime? ! No Cdigo, recocese a igualdade de homes e mulleres? ! Quen promulga o Cdigo? froito da soberana nacional? ! Quen controlaba o ensino antes das leis napolenicas? cales eran as pretensins de Napolen ao crear o Ensino Pblico? ! Explica o significado da caricatura, ests de acordo coa sa crtica?

O IMPERIO DE NAPOLEN

AS DERROTAS

As constantes guerras causaron enormes gastos, perdas humanas e fame. As derrotas en Espaa e Rusia foron decisivas na cada do Imperio.

Napolen , retirndose de Moscova en 1812; Adolf Northern s. XIX! Napolen cruzando os Alpes, Paul Delaroche, 1850!

O touro espaol cornea ao matador corso; Gillray 1808!

Revista s tropas fao regreso de Rusia; Cruikshank 1813!

O IMPERIO DE NAPOLEN

A DERROTA

No Congreso de Viena desase o novo mapa de Europa. Volven os Borbns ao trono francs mentres Napolen convrtese en lenda, en mito.

Batalla de Waterloo; Sadler s. XIX!

Napolen devolve os pases ocupados; 1814!

Orixe da extincin imperial; Lacroix! Repatriacin das cinzas de Napolen en 1840; Isabey 1843!

LIBERALISMO E NACIONALISMO!

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX O CONGRESO DE VIENA


Os vencedores de Napolen decidiron facer un Congreso en Viena para organizar o novo mapa de Europa.

Congreso de Viena; Isabey, 1819!

Caricatura do Congreso de Viena, 1815!

! Quen se reuniu no Congreso de Viena? cales eran os seus fins? por que se reuniron en Viena? ! Que papel xogou Francia? ! Comenta o ambiente do Congreso que se reflicte no cadro e comprao coa caricatura.

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX O CONGRESO DE VIENA


No Congreso de Viena decidiuse que o poder lextimo resida na Monarqua, intervindo militarmente nos pases onde trunfasen as ideas liberais, mediante a Santa Alianza.

A Santa Alianza: Alexandre I, Francisco II e Federico-Guillerme III!

O duque de Angulema sada a Fernando VII, 1823!

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX A ONDA REVOLUCIONARIA DE 1820-1830


As ideas liberais e nacionalistas prenderan na sociedade europea e non era posible regresar ao Antigo Rxime. En 1820 houbo movementos revolucionarios en Espaa, Npoles e Portugal; en 1821 estalou a revolta pola independencia de Grecia, conseguida en 1830.

Constitucin portuguesa de 1822!

Revolucin grega 1821!

Matanza de Quos; Delacroix!

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX A ONDA REVOLUCIONARIA DE 1820-1830


Os movementos revolucionarios, liberais e nacionalistas, foron mis importantes en 1830, estendndose por gran parte de Europa. Pars marcou o inicio das revoltas.

Combates diante do Concello de Pars en 1830; Schnetz 1830!

A barricada en 1830; Manguin , 1834!

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX A ONDA REVOLUCIONARIA DE 1820-1830


En 1830 Blxica independizouse de Holanda. En Polonia os alzamentos nacionalistas fracasaron ante a represin zarista.

Revolucin belga de 1830; Woopers 1834 !

Conferencia de Londres en 1832; Daumier!

! Cales eran as pretensins dos revolucionarios franceses? que rxime se estableceu en Francia? quen eran considerados cidadns? ! A que se deberon as revoltas en Blxica e Polonia? en que basearon as sas reivindicacins nacionalistas? ! Quen participou na revolucin belga segundo o cadro de Woopers? ! Describe a caricatura de Daumier, que fan con Polonia? ! En que pases europeos haba rximes liberais nos anos trinta do s. XIX? en cales segua vixente o feudalismo?

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX 1848: A PRIMAVERA DOS POBOS


As revolucins de 1848 estendronse por toda Europa e nelas misturronse as ideoloxas, liberal e nacionalista, co malestar social crecente dos obreiros da puxante industria.

A Repblica universal; Sorrieu 1848!

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX 1848: A PRIMAVERA DOS POBOS


O movemento revolucionario volveu comezar en Pars, reclamndose a ampliacin do corpo electoral. Proclamouse a II Repblica e aprobouse o sufraxio universal masculino.

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX 1848: A PRIMAVERA DOS POBOS


En xuo o Goberno francs freou as aspiracins populares cunha dursima represin. A eleccin de Luis Napolen como presidente da Repblica en decembro, anunciaba o Segundo Imperio Francs.

Barricada en Pars, xuo 1848!

Eleccins en Francia 1848 !

Guerra Civil, xuo de 1848 ; Meissonier 1850-51 !

Repblica sanguenta; Talons 1849 !

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX 1848: A PRIMAVERA DOS POBOS


Na maior parte de Europa, ags en Rusia, establecronse rximes parlamentarios con sufraxio censatario. As clases populares foron as derrotadas, vendo freadas as sas aspiracins polticas e sociais pola burguesa.

Metternich fuxindo de Viena en 1848!

Rapaces no trono das Tulleras en xaneiro 1848 Daumier 1848 !

Napolen recibe aos embaixadores de Siam en 1861; Gerome 1865 !

! Que pasou en Francia en xuo de 1848? ! Que eleccins se celebraron en Francia en decembro de 1848? quen poda votar? a quen se elixiu? ! Por que se di que as grandes derrotadas das revolucins de 1848 foron as clases populares? ! A revolucin de 1848 non supuxo ningn progreso poltico? (fxate na imaxe da esquerda) ! Intenta explicar a evolucin dos acontecemento revolucionarios en Francia comparando as das imaxes da dereita.

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX O CARTISMO BRITNICO


A axitacin poltica britnica no s. XIX estivo protagonizada pola loita cartista para ampliar o sufraxio, misturndose en moitas ocasins coas protestas obreiras.

Caricatura sobre a compra do voto nos burgos podrecidos 1830!

Mitin cartista 1848 !

Distribucin de bates aos policas especiais ; John Leech 1848 !

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX

O RISORGIMENTO

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX

O RISORGIMENTO

A unificacin de Italia, encabezada polo reino de Piamonte-Cerdea, conseguiuse en 1870 despois de moitas guerras, nas que tivo un papel destacado Garibadi.

Encontro de Garibaldi e Vctor Manuel, 1861!

Batalla de Gaeta 1861!

Garibaldo como Gulliver; Il Pappagallo 1878 !

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX

UNIFICACIN ALEM

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX UNIFICACIN ALEMANA


Prusia encabezou o movemento de unificacin do mosaico de estados que conformaban a Confederacin Xermnica. O proceso estivo marcado polas guerras con Austria e a direccin poltica de Bismarck, rematando coa vitoria fronte a Francia en 1870.

Proclamacin do Imperio Alemn en Versalles 1871; von Wermer 1885 !

A unicacin alema; Daumier !

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX NACIONALISMO IRLANDS


Na Irlanda ocupada polos ingleses desde o s. XVII xurdiu un movemento nacionalista baseado na relixin e na lingua. As fames de 1845 fixeron medrar o descontento entre os irlandeses que prestaron o seu apoio sociedade republicana Fenier , que reclamaba a independencia.

Fame da pataca, 1847!

Congreso fenian; Philadelphia 1865 !

Activistas fenian !

Caricatura inglesa anti-fenian 1867!

! A que se debeu a crise da pataca? o feito de que Irlanda fose unha colonia inglesa tivo algo que ver coa crise? ! Por que se celebran o Congreso dos fenian en EE UU? ! Describe e compara os dous debuxos da dereita, como se intenta desprestixiar aos nacionalistas irlandeses? quen e por que fomentara este tipo de debuxos? cres que seran efectivos? ! O conflito entre Irlanda e Gran Bretaa tense solucionado na actualidade? Resume a situacin actual ! Cres que a lingua e/ou a relixin xustifican o que un territorio se considere unha nacin? que outros aspectos consideras tamn importantes?

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX A CRISE DO IMPERIO OTOMANO


O Imperio Otomano ocupaba o sureste de Europa a principios do sculo. A sa crecente debilidade, o interese doutras potencias e o auxe dos nacionalismos van provocar a disgregacin do Imperio en nacins independentes pero cunha gran inestabilidade que desembocar na I Guerra Mundial.

Dragoons en Crimea; Roger Fenton 1855!

O emperador austraco e o zar ruso arrancan Bosnia e Bulgaria do Imperio Otomano!

Guerra ruso-turca, as potencias europeas reparten o botn 1878!

LIBERALISMO E NACIONALISMO NO S. XIX

O XAPN MEIJ

Xapn pasou en pouco tempo de ser un pas ancorado no feudalismo a converterse nunha potencia capitalista cun sistema poltico liberal. Foi unha revolucin desde arriba que rematou con Xapn como potencia econmica e militar.

Tren xapons arredor de 1890 !

Universidade de Tokio!

Ilustracin da guerra rusoxaponesa!

Batalla de Mukden na Guerra ruso-xaponesa!

Tropas xaponesas en Sel 1910!