Sejarah kertas 3 bab 9 tingkatan 5                4.

menjadi propaganda kerajaan Membangkit semangat nasionalisme Penulisan yang positif Galakkan pendidikan Wujudkan perpaduan kaum Hubungan baik antara kaum Krttik pihak yang mencetuskan unur perpecahan Menyalur semua dasar kerajaan Meningkatkan imej Negara di mata dunia Menyalur maklumat dengan betul dan tepat Membangkitkan kesedaran dan memajukan bangsa Galak masyarakat maju dalam ekonomi Galakkan semua golongan dengan memajukan diri Memajukan program ke arah integrasi nasional Konsep 1 malaysia

        

5. Kemajuan ekonomi Kekalkan kedaulatan Negara Lahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotik Lahirkan generasi yang berilmu pengetahuan Wujudkan perpaduan kaum/kerjasama antara kaum Perhubungan perdagangan antarabangsa Peningkatan teknologi Menarik lebih ramai pelabur (mana2 jawapan munasabah)

Cabaran-cabaran             6. Kenaikkan harga barang dunia Kurang tenaga kerja mahir Perpaduan kaum Teknologi rendah Kadar pengangguran tinggi Masalah kemiskinan Gejala sosial –dadah , rasuah Kemasukkan buruh asing tanpa kawalan Tekanan daripada Negara maju Pergantungan kepada Negara luar bagi memasarkan keluaran Negara Rakyat mudah terpengaruh dengan media massa Persaingan ekonomi Negara

Langkah-langkah            wujugkan masyarakat yang bersatu padu Wawasan 2020 Slogan 1 malaysia Dasar ekonomi baru DEB Meningkatkan kualiti pendidikan Meneroka bidang baru Menyemai semangat patriotic Menghayati rukun Negara Membangun lebih banyak bidang perindustrian Menarik lebih ramai pelaburan Wujudkan kestabilan politik

Nilai murni              Berdikari Tidak berputus asa Rajin berusaha Berani menghadapi cabaran Semangat cinta akan Negara Bercita-cita tinggi Berwawasan Toleransi antara kaum Sikaaap sedia menerima perubahan Berilmu pengetahuan Bekerjasama Pentingkan pendidikan Jadikan tokoh pejuang sebagai idola perjuangan