Lewis Carrol

Alice în Ţara Minunilor

În după-amiaza aurie, Domol plutim pe ape line — Bat unda vâslele, ţinute De mâini micuţe — şi, vezi bine, Nici sârguinţa nu-i prea mare, Nici iscusinţele depline. O, cruzi micuţi În ăst ceas molcom, În astă ti!nă şi visare "e-un ins topit, ce-abia răsu#lă, $ă-l %mboldiţi la &un basm mare& ... Dar cum să-nvingă bietu-i glas, 'nite când %s trei glăscioare( Năvalnic, Prima dă poruncă) $ă nu mai stau, să-ncep %ndată *u glas mai blând, A Doua roagă) &Năzdrăvănii, ca şi-altă dată " A Treia atât de bucuroasă e de-nceput, *ă nu-ntrerupe mai des ca pe minut o dată. Dar iată că, neaşteptat, tăcere-adâncă s-a lăsat. $upusă acum, %nc!ipuirea %nsoţeşte "e cea din vis născuta + parcă o vede aievea + *u stranii păsări şi ,ivine cum grăieşte, Năzdrăvănii şi şotii %mpreună depănând, În voie stând la s#at, prieteneşte. -i ori de câte ori secau .ântânile %nc!ipuirii, Neputincios, cel slab cerând $ă pună capăt #ericirii, Nu era c!ip &*e altă dată( /cum, acuma " 0oios strigau tustrele, zbirii /şa s-a #ăurit povestea de pe-al minunilor tărâm. /şa, plutind pe %ndelete, năzdrăvănii am tot scornit -i-acum, că povestirea-i gata -i ec!ipa,ul mulţumit, 0oioşi cârmim barca spre casă — *ăci soarele e-n as#inţit. /lis În mâna-ţi blândă ia *opilărescul basm şi-l pune 1ângă curatele-ţi visări, ce amintirea *u vra,ă %mpleti-n cunune — *a pe un pat mănunc!i de #lori, ce-un călător, "e-ndepărtat meleag, stătu cândva s-adune. Capitolul I

AIISA COBOAR

!" #I$%I"A I&P%RA'%L%I

!ncepuse a se plictisi (e)a *inelea Alice+ (e c,n( tot -e(ea pe mal l,n./ sora ei -i n)a0ea ce 1ace2 !ncercase (e 0reo (ou/ ori s/ se uite în cartea pe care o citea sor/)sa+ (ar n)a0ea nici un 3a45 nici po4e+ nici (ialo.6 "Ce rost o 1i a0,n( o carte 1/r/ po4e -i 1/r/ (ialo.7" se între*a Alice2 'i c3i*4uia în .,n(ul ei 8c,t se putea c3i*4ui pe o 4i (e ar-i9/ ca asta+ care te 1/cea s/ tot picote-ti -i s/ 9i se împ/ien:ene4e .,n(urile; (ac/ pl/cerea (e a împleti un -ira. (e mar.arete merita osteneala s/ se ri(ice -i s/ culea./ mar.aretele2 C,n(+ (eo(at/+ un Iepura- Al*+ cu oc3i (e m/r.ean+ aler./ c3iar pe l,n./ ea Pentru at,ta lucru n)a0ea (e ce s/ te prin(/ mirarea+ -i Alice nu prea se mir/ nici c,n( îl au4i pe Iepura- *om*/nin(5 — #ai+ 0ai 0ai6 Am s/ înt,r4ii6 8C,n( se .,n(i mai t,r4iu la înt,mplarea asta+ î-i (ete seama c/ s)ar 1i cu0enit s/ o mire+ (ar în clipa aceea îi p/rea totul 1oarte 1iresc2; !ns/ c,n( Iepura-ul+ nici mai mult nici mai pu9in+ scoase un ceasornic din buzunarul vestei, se uit/ la o -i)apoi î-i iu9i 1u.a+ Alice se repe4i în picioare< c/ci îi (/(use prin .,n(+ cu iu9eala 1ul.erului+ c/ n)a mai 0/4ut nicio(at/ iepure s/ ai*/ 0est/ cu *u4unare -i nici ceas pe care s/)l scoat/ (in *u4unar< -i+ curioas/ 1oc+ o lu/ la 1u./ peste c,mp+ pe urmele Iepura-ului+ a:un.,n( tocmai la timp ca s/)l 0a(/ cum (/(ea *u4na într)o 0i4uin/ m/)ricic/ (e su* ni-te tu1i-uri+ un(e pieri2 !ntr)o clip/+ 3op -i Alice (up/ el în 0i4uin/6 Co*or,se 1/r/ s/)-i pun/ c,t (e c,t între*area5 cum 0a ie-i oare (e acolo7 O *ucat/ (e (rum+ 0i4uina iepureasc/ o (use pe Alice (rept înainte ca printr)un tunel+ apoi o lu/ *rusc la 0ale+ (ar at,t (e *rusc+ înc,t Alice n)a0u 0reme nici o clipit/ s/ se .,n(easc/ a se opri< se tre4i lunec,n( în :os+ ca într)o 1int,n/ 1oarte+ 1oarte a(,nc/2 =ie c/ era o 1,nt,n/ 1oarte a(,nc/+ 1ie c/ Alice c/(ea 1oarte+ 1oarte încet+ oricum+ a0u timp+ în c/(ere+ s/ pri0easc/ pe în(elete în :uru)i -i s/ se între*e cu mirare ce)a0ea s/ urme4e2 Mai înt,i încerc/ s/ pri0easc/ în :os+ spre a se l/muri un(e 0a a:un.e+ (ar era prea întuneric ca s/ poat/ (eose*i ce0a< apoi se uit/ la pere9ii 1,nt,nii -i */./ (e seam/ c/ erau acoperi9i (e ra1turi cu pro0i4ii -i (e eta:ere cu c/r9i< ici -i colo 0/4u 3/r9i -i ta*louri a./9ate (e piroane2 !n trecere+ lu/ (e pe un ra1t un *orcan+ cu o etic3et/ pe care scria5 D%LC&AŢ D& PORTOCAL&+ (ar+ spre marea ei (e4am/.ire+ c,n( îl (esc3ise+ îl ./si .ol2 "u 0ru s/)i (ea (rumul+ (e team/ s/ nu omoare pe cine0a (e(esu*t+ -i i4*uti s/ a-e4e *orcanul într)un alt ra1t+ pe l,n./ care luneca2 "&i6 .,n(i Alice2 Dup/ o c/(ere ca asta+ nici c)o s/ mai îmi pese c,n( m)oi (a (e)a (ura pe sc/ri6 C,t (e 0itea4/ o s/ le par celor (e)acas/6222 &36 De)acu>+ c3iar (ac/ a- c/(ea (e pe acoperi-+ n)a- mai 4ice nici c,rc6" 8'i 1oarte pro*a*il c/ spunea a(e0/rul2; C/(ea+ c/(ea+ c/(ea2 Oare n)a0ea s/ se mai opreasc/ nicic,n(7 — M/ între* c,te le.3e am str/*/tut (e c,n( tot ca(7 spuse Alice cu .las tare2 Cre( c/ 0oi 1i a:uns pe un(e0a pe)aproape (e centrul p/m,ntului2 Ia s/ 0e(em5 asta e+ pare)mi)se+ cam la patru mii (e mile a(,ncime2 8=iin(c/+ 0e(e9i (umnea0oastr/+ Alice cam în0/9ase asemenea lucruri la -coal/ — -i cu toate c/ acum nu prea era un prile: *un (e a se 1/li+ 1iin(c/ n)a0ea cine s)o au(/+ totu-i putea 1i 1olositor — ca e?erci9iu+ (ac/ nu pentru altce0a — m/car s/)-i repete cuno-tin9ele2; Da+ cam asta este (istan9a+ (ar stau -i m/)ntre* la ce Latitu(ine sau Lon.itu(ine am a:uns oare7 8Alice 3a*ar n)a0ea ce înseamn/ Latitu(ine+ -i nici Lon.itu(ine+ (ar .,n(ea c/ sunt ni-te cu0inte simpatice -i

impun/toare+ înc,t îi pl/cea s/ le rosteasc/2; "u trecu mult -i începu iar5 — Oare 0oi c/(ea p,n/ la cap/tul cel/lalt al p/m,ntului7 Ce nostim ar 1i s/ a:un. la urm/ printre oamenii care um*l/ cu capul în :os6 Antipa9ii parc/ le 4ice2 8Mai c/)i p/rea *ine+ (e (ata asta+ c/ n)o au4ea nimeni+ 1iin(c/ a0ea oarecari în(oieli c/ le 4ice c3iar a-a2; O s/ tre*uiasc/ s/)i între* care e numele 9/rii2 "=i9i *un/+ (oamn/+ aceasta e "oua $eelan(/ sau Australia7" 8'i încerca s/ în(oaie .enunc3ii -i s/ 1ac/ o plec/ciune politicoas/ — (ar+ spune9i -i 0oi+ cum po9i s/ în(oi .enunc3ii -i s/ înclini capul+ .ra9ios+ c,n( ca4i+ plutin( prin aer7 Cre(e9i c/ 0oi a9i putea7; #ai+ (ar are s/ m/ crea(/ o 1eti9/ cu totul -i cu totul ne-tiutoare6 "u+ nu 1ace s/ între*< las/+ c)o s/ 0/( scris pe un(e0a2 C/(ea+ c/(ea+ c/(ea2 Cum altce0a n)a0ea ce 1ace+ cur,n( începu iar s/ 0or*easc/2 — Dina cre( c)o s/)mi simt/ lipsa (isear/2 8Dina era pisica ei2; Sper c/ n)au s/ uite+ la ora ceaiului s/)i pun/ -i Dinei lapte în 1ar1uriu9/2 Dina+ (r/.u9a mea+ ce *ine ar 1i 1ost s/ 1ii -i tu cu mine aici6 'oareci m/ tem c/ nu)s în 0/4(u3+ (ar poate c)ai putea prin(e c,te)un liliac — -tii+ liliecii a(uc 1oarte mult cu -oarecii2 Dar oare pisicile m/n,nc/ lilieci7 'i cum între timp i se cam 1/cuse somn+ mai în.,n/ o (at/ — -i)apoi iar/-i -i iar/-i+ ca prin 0is5 Oare pisicile m/n,nc/ lilieci7 Oare pisicile m/n,nc/ lilieci7222 iar uneori .re-ea -i spunea5 Oare liliecii m/n,nc/ pisici7 Dar cum tot nu -tia ce s/ r/spun(/+ n)a0ea importan9/ cum punea între*area2 Sim9ea c/ începe s/ mo9/ie -i tocmai prinsese a 0isa c/ se plim*/+ (e m,n/ cu Dina+ între*,n()o 1oarte serios5 "@ai+ Dina+ spune)mi (rept5 ai m,ncat 0reo(at/ un liliac7" c,n(+ 3o(oronc)tronc+ *u16 -i iar *u16 c/4u pe un mal(/r (e cren.i -i (e 1run4i- 0e-te( -i acolo r/mase2 Aata c/(erea6 Alice nu se lo0ise c,tu-i (e pu9in -i într)o clip/ s/ri în picioare2 Pri0i în sus+ (ar (easupr/)i era întuneric< înaintea ei se întin(ea alt cori(or 1oarte lun.+ în cap/tul c/ruia îl 4/ri iar pe Iepura-ul Al*+ aler.,n( c,t îl 9ineau picioarele2 "u era nici o clip/ (e pier(ut5 Alice o lu/ la 1u./+ iute ca 0,ntul+ -i tocmai *ine îl prinse (in urm/ pe iepure ca s/)l au(/ *om*/nin(+ în timp ce cotea (up/ un col95 — #ai (e urec3ile -i (e must/9ile mele+ c/ tare s)a mai 1/cut t,r4iu6222 C,n( cotise (up/ iepura-+ Alice era c3iar în spatele lui+ (ar iat/ c/ acum nu)l mai 4/rea2 Se 0/4u într)o sal/ lun./ -i :oas/+ luminat/ (e un -ir (e l/mpi ce at,rnau (in ta0an2 Bur împre:urul s/lii erau u-i+ (ar toate încuiate2 Dup/ ce merse Alice+ (e)o parte -i (e alta+ (e)a lun.ul u-ilor+ încerc,n()o pe 1iecare+ se întoarse iar+ m,3nit/+ în mi:locul s/li -i+ plim*,n(u)se încoace -i încolo+ se între*a cum 0a mai ie-i 0reo(at/ (in acel loc2 C,n( iat/ c/)i c/4ur/ oc3ii pe o m/su9/ cu trei picioare+ toat/ (in cle-tar< iar pe ea nu se a1la nimic (ec,t o c3eie mititic/+ (e aur2 Alice .,n(i mai înt,i c/ era c3eia 0reuneia (intre u-ile s/lii< (ar+ 0ai6 — ori 0or 1i 1ost *roa-tele încuietorilor prea mari+ ori 0a 1i 1ost c3eia prea mic/+ 0or*a e c/ nici o u-/ nu se (escuia Dar c,n( (/(u ocol s/lii pentru a (oua oar/+ 0/4u o per(ea :oas/+ pe care n)o */.ase (e seam/ mai îna) inte< în(/r/tul acesteia se a1la o u-i9/+ înalt/ (e 0reo trei palme< încerc/ c3eia cea mititic/+ (e aur+ la aceast/ u-i9/ -i — mare îi 1u *ucuria — c3eia se potri0ea6 Alice (esc3ise u-i9a -i 0/4u c/ (/(ea într)un ./n.ule9+ nu mult mai mare ca o .aur/ (e -oarece< în.enunc3in(+ pri0i+ prin ./n.ule9+ într)o .r/(in/ cum nu mai 0/4use alta (e 1rumoas/2 C,t :in(uia s/ scape (in sala mo3or,t/ -i s/ se plim*e printre r/4oarele (e 1lori+ str/lucin( în toate culorile+ -i printre 1,nt,nile acelea+ ce r/sp,n(eau r/coare6 Dar nici

capul nu)l putea scoate prin (esc3i4/tura u-ii2 "'i c3iar (ac/ a- putea scoate capul — .,n(i *iata Alice — la ce mi)ar 1i (e 1olos+ 1/r/ umeri7 A3+ ce *ine ar 1i s/ m/ pot str,n.e ca o lunet/6 Cre( c/ n)ar 1i prea .reu+ (ac/ a- -ti cum s/ încep"2 =iin(c/+ 0e(e9i+ i se înt,mplaser/ în ultimul timp at,tea lucruri n/stru-nice+ înc,t începuse a .,n(i c/ (e 1apt 1oarte pu9ine lucruri erau cu a(e0/rat imposi*ile2 Se p/rea c/ (e.ea*a a-tepta Alice l,n./ u-i9/+ înc,t se (use iar la m/su9/< mai c/ spera s/ ./seasc/ acolo alt/ c3eie+ sau m/car o noti9/ cu instruc9iuni cum se pot str,n.e oameni ca lunetele2 De (ata asta ./si o sticlu9/ 8"care e si.ur c/ nu 1usese înainte" — 4ise Alice; -i+ le.at/ (e .,tul sticlei+ era o etic3et/ (e 3,rtie pe care se puteau citi+ cu litere 1rumoase -i mari+ (e tipar+ cu0intele5 B&A)M 6 %-or (e 4is5 "Bea)m/6"+ (ar Alice+ o 1eti9/ în9eleapt/+ cuminte+ nu era s/ se repea(/ s/ 1ac/ una ca asta2 — Ba nu — 4ise ea + înt,i m/ uit+ s/ 0/( (ac/ nu cum0a scrie pe sticl/5 "Otra0/"2 Citise ea c,te0a istorioare 1oarte (r/.u9e+ (espre copii care se aleseser/ cu arsuri+ sau 1useser/ în.3i9i9i (e li.3ioane s/l*atice+ sau a0useser/ alte p/9anii nepl/cute — -i toate astea numai -i numai pentru c/ nu 9inuser/ seama (e ni-te re.uli 1oarte simple+ pe care încercaser/ s/)i în0e9e cei ce le 0oiau *inele — (e pil(/5 c/ un 0/trai încins te ar(e (ac/)l 9ii prea mult în m,n/ -i c/+ atunci c,n( te tai 1oarte a(,nc la (e.et+ cu un cu9it+ (e o*icei cur.e s,n.e< -i nu uitase nicio(at/ c/+ (ac/ *ei mult (intr)o sticl/ pe care scrie "otra0/"+ e aproape si.ur c/ mai cur,n( sau mai t,r4iu n)are s/)9i priasc/2 !n orice ca4+ pe sticla asta nu scria (e1el "otra0/"+ a-a c/ Alice se încumet/ s/ .uste (in ea< -i ./sin()o 1oarte pe placul ei 81iin(c/ a0ea un .ust amestecat+ (e pl/cint/ cu 0i-ine+ crem/ (e ananas+ 1riptur/ (e curcan -i p,ine pr/:it/+ cal(/+ uns/ cu unt;+ repe(e o (/(u .ata toat/2 — Ce ciu(at m/ simt6 4ise Alice2 Cre( c/ sunt pe cale s/ m/ str,n. ca o lunet/6 'i)a-a -i era< sc/4use în în/l9ime cam p,n/ la 4ece (e.ete< -i i se lumin/ 1a9a la .,n(ul c/ acum era tocmai (e m/rimea potri0it/ ca s/ poat/ trece prin u-i9/ în .r/(ina aceea 1ermec/toare2 Totu-i+ mai a-tept/ c,te0a minute+ ca s/ 0a(/ (ac/ mai sca(e înc/< era cam nelini-tit/ în aceast/ pri0in9/+ "c/ci+ mai -tii — î-i 4icea — te pomene-ti c/ m/ s1,r-esc (e tot+ ca o lum,nare2 Stau -i m/ între*5 cum a- 1i atunci7" 'i încerca s/)-i înc3ipuie cam cum arat/ oare 1lac/ra unei lum,n/ri+ (up/ ce s)a stins lum,narea — 1iin(c/ nu)-i amintea s/ 1i 0/4ut 0reo(at/ a-a ce0a2 Mai st/tu ni9elu- -i+ 0/4,n( c/ nu se mai înt,mpi/ nimic+ se 3ot/rî s/ intre în(at/ în .r/(in/+ (ar — 0ai6 *iata Alice6 — c,n( a:unse la u-/+ 0/4u c/ uitase c3ei9a (e aur+ iar c,n( se întoarse înapoi la m/su9/+ ca s)o ia+ 0/4u c/)i era cu neputin9/ s/ a:un./ p,n/ la c3eie6 O 0e(ea 1oarte l/murit prin sticla str/0e4ie -i încerca (in r/sputeri s/ se ca9/re pe unul (in picioarele mesei+ (ar prea era lunecos< -i (up/ multe încerc/ri 4a(arnice+ *iata ne.3ini9/ se a-e4/ la picioarele mesei -i începu s/ pl,n./2 "@ai -i nu mai plin.e a-a (e.ea*a6 î-i spuse Alice cu asprime Te po1tesc s/ încete4i ime(iat6" De o*icei î-i (/(ea s1aturi 1oarte cumin9i 8(e-i cam rar le urma; -i uneori se certa at,t (e r/u+ înc,t o po(i(eau lacrimile2 !-i amintea c/ o(at/ încercase s/)-i tra./ c,te0a palme+ pentru c/ :ucase necorect la o parti(/ (e croc3et cu ea îns/-i< 1iin(c/+ 0e(e9i+ acestei ciu(ate copile îi pl/cea .ro4a0 s/ 1ac/ pe (ou/ 1iin9e (eo(at/2 "Dar acum — .,n(i *iata Alice — (e.ea*a a- 4ice c/ sunt (ou/ 1iin9e6 C,n( mai c/ n)a r/mas (in mine nici (e)o sin.ur/ 1iin9/ 0re(nic/ (e luat în seam/6"

t i se p/rea nero( -i plicticos ca lucrurile s/ (ecur.n/ la c3eie+ iar (ac/ m/ 1ac mai mic/+ o s/ pot s/ m/ strecor pe su* u-/< a-a c/+ (e intrat în . 2cu drag de la /lice3.n.nce pr/:itura -i+ 1oarte repe(e+ o (/(u .ri:orat/5 "Ce se înt.ta î9i spun6" Dar+ cu toate astea+ pl.ant+ 9in.r/(inii+ 1ire-te c/ nu 1u în stare< c."u trecu mult -i)i c/4u pri0irea asupra unei cutioare (s sticl/ care se a1la su* mas/< o (esc3ise -i .e p.i.t (espre trecut prin u-/+ nici 0or*/ nu putea 1i+ asta era mai imposi*il ca oric.n( într)o m./ în c3ip o*i-nuit A-a(ar se apuc/ s/ m/n.n(u)-i m.n/ la urm/ se 1/cuse împre:urul ei o co.eamite *alt/+ cam la 0reo patru (e.l*.n(i Alice — ast1el+ te pomene-ti c/ n)or s/ mai 0rea s/ m/ (uc/ un(e o s/ 0reau eu s/ mer.n( un potop (e lacrimi2 P.te o perec3e (e . O+ *ietele mele picioru-e+ stau -i m/ între* cine o s/ 0/ tra.esc ca cea mai co.nci o pr/:itur/+ (ar Alice într)at.3ios — s/ trimi9i (aruri propriilor tale picioare6 'i ce a(res/ nostim/ 0a tre*ui s/ (au6 Domniei $ale "iciorul Drept al /licei..t începuse a se *./si în ea o pr/:ituric/ mic/+ mic/+ pe care erau scrise 1rumos+ cu sta1i(e+ cu0intele5 M "C"C )M 6 — =oarte *ine — 4ise Alice — am s)o m/n.putea 1ace pentru ele7 O s/ le (/ruiesc c..eamite lunet/ (in lume6 R.prin u-a ..nc+ -i (ac/ m/ 1ac mai mare+ o s/ pot a:un.6 Ia s/ 0e(em cam ce)a. "e *ovoraşul de lângă sobă.ata2 Capitolul II BALTA D& LACRIMI — Cum nu se poate mai ciu)ciu(at6 e?clam/ Alice 8at.r/(inii2 Biat/ Alice6 Altce0a (ec.2 Acu> iat/ c/ m/ lun.n/ 3/t spre mi:locul s/lii2 Dup/ c.ne9i cu *ine picioarelor6 8=iin(c/ pri0in( în :os+ spre picioarele ei+ aproape c/ nu -i le mai 0e(ea+ într)at.n.n( spunea asta+ se lo0i cu capul (e ta0anul s/lii< într)a(e) 0/r+ atinsese acum o lun.ra*/ spre u-a .mpl/ ori (e c.t se în(ep/rtau2.6" Tocmai c.na pe c3ei9a (e aur -i se în(rept/ în .ro4a0 (e ele.te ori m/n.t s/ se culce pe)o parte -i s/ pri0easc/ c3ior.mpl/ri neo*i-nuite+ înc. 1ângă 0ătrai.r/(in/+ intru — -i pu9in îmi pas/ cum -i în ce 1el6 !m*uc/ o 1/r.mpl/7" 9in.m/ -i se între*/ în.n/ o perec3e (e ./ ciorapii (e acum încolo+ cine are s/ 0/ încal9e+ (ra. Pii6 Ce prostii mai în(ru.n(i cum 0a 1ace asta2 "Tre*uie s/ te trimit cu comisio) narul — î-i 4icea2 Are s/ par/ cam cara.i6 !ncetea4/ ime(iat+ at.n(6 Se a-e4/ :os -i se puse iar pe pl.m.ns2 "Ar tre*ui s/)9i 1ie ru-ine — î-i 4icea Alice — o 1at/ mare ca tine 8-i aici a0ea (reptate.3ete noi+ (e 1iecare Cr/ciun6" 'i se mai .nea cum era< *ineîn9eles c/ asta se înt.t/0a 0reme au4i (e (eparte un lip/it (e picioru-e< î-i -terse (e.ta se (eprinsese a se a-tepta la înt.ele mele7 &u+ una+ cu si.mpl/7 Ce se înt.nc/ -i care se re0/rsa p.uran9/ c/ n)am s/ mai 1iu în stare6 #oi 1i cu mult prea (eparte ca s/ m/ pot ocupa (e 0oi< tre*uie s/ 0/ (escurca9i cum -ti9i "Dar — ia stai — s/ m/ port *ine cu ele — .t (e uluit/+ înc.ea înainte+ 0/rs. s/ tot pl.ete (e a(.ra*/ oc3ii -i se uit/ s/ 0a(/ cine 0ine2 Iat/ c/ se întorcea Iepurele Al*+ îm*r/cat .ime (e 0reo nou/ picioare< în(at/ puse m.na în cre-tetul capului+ ca s/ 0a(/ (ac/ se înal9/ on o ia în :os2 =u 1oarte mirat/ s/ 0a(/ c/ r/)m.

ur c/ nu se poate s/ 1iu Ma*el+ 1iin(c/ eu -tiu tot 1elul (e lucruri+ pe c..n(u)se încoace6 A-a m)am plictisit s/ stau sin.t5 (ac/ într)a(e0/r sunt Ma*el+ r/m.n(esc6 Oare eram aceea-i a4i)(iminea9/+ c.e a-a6 "u)i nimic5 la Ta*la !nmul9irii mai .t o s/ tre*uiasc/ s/ în0/96 "u6 M)am 3ot/r.ea*a or s/ 0in/ cei (e acas/ -i+ aplec.t (e (e4n/(/:(uit/+ înc..re-e-ti< 3ai s/)ncerc cu Aeo.n( ea+ ea -tie a-a (e pu9intel6 'i pe urm/+ ea e ea -i eu sunt eu+ -i — apoi — o+ ce mai încurc/tur/6 Stai s/ 0e(em (ac/ mai -tiu toate c..uran9/6 S/ -tii c/ m)am sc3im*at în Ma*el6222 @ai s/ spun poe4ia5 *ând vrea micuţul *rocodil.n( te .ur c/ A(a nu sunt — î-i 4icea — 1iin(c/ p/rul A(ei e lun./ Alice+ po(i(in()o iar pl.ur/ aici6 La aceste 0or*e î-i pri0i m.n aici+ p.n(e-ti c/ ieri se petreceau toate ca (e o*icei2 "u cum0a în timpul nop9ii m)am sc3im*at în ce sunt acum7 Stai s/ m/ .reu (e r/spuns"2 'i se apuc/ s/ se .444 !ncruci-/ m.rsta ei pe care)i cuno-tea+ ca s/ (escopere nu care cum0a s)o 1i sc3im*at în 0reunul (in ei7 "Si.aminti c/ m/ sim9eam ni9elu.n( ar 1i spus pe (e rost o lec9ie+ -i începu s/ recite< (ar .n(easc/ atent la to9i copiii (e 0.+ (omnule222 Iepura-ul tres/ri+ speriat la culme+ sc/p/ (in m.alta2 Dar+ (ac/ nu sunt aceea-i care eram a4i)(iminea9/+ se pune între*area5 Cine sunt atuncea7 &i+ come(ie6 S/ -tii c/ e o între*are la care)i c.nsul — ce *ine ar 1i s/)i 0/( aplec. -i inelat+ iar al meu e lins (e)a *inelea -i si..te le -tiam2 #a s/ 4ic/5 (e patru ori cinci 1ac (oispre4ece+ (e patru ori -ase treispre4ece+ -i (e patru ori -apte 1ac222 a3222 ")o s/ a:un.u9/6" &u (oar o s/ ri(ic oc3ii -i)o s/)ntre*5 "Bine+ (a> spune9i)mi înt.n/ o s/ 1iu altcine0a2 Dar+ 0ai6 — stri.ni (ac)am 1/cut)o s/ a-tepte6 Alice se sim9ea at.lasul îi era aspru -i ciu(at+ iar cu0intele parc/ 0eneau alt1el ca (e o*icei5 *ând vrea micuţul *rocodil $ă-i #ie trupul mai #rumos 5oarnă cu sârg apă din Nil "e #iecare solz lucios /poi !lizeşte dinţişorii -i-ntinde g!eare %mbietoare În mâl — po#tind voios toţi peştişorii În #ălcile-i surâzătoare — Sunt si.t se poate (e .i5 cine sunt7" Dac/)mi place cine sunt+ sui< (ac/ nu+ r/m.nt întruna+ pe c.ur/ c/ nu)s astea cu0intele — 4ise *iata Alice+ -i îi (/(ur/ iar lacrimile+ pe c.n( 0or*i înainte5 S/ -tii c/ tot Ma*el sunt+ -i o s/ tre*uiasc/ s/ mer. nicio(at/ la (ou/4eci+ (ac/ mer.n(u)-i capetele spre mine+ au s/)mi stri.inile în poal/+ ca -i c.ra1ia5 Lon(ra e capitala Parisului -i Parisul e capitala Romei+ -i Roma — a-+ le)am spus alan(ala+ cu si.n aici un(e sunt6 De.9. s/ stau în casa aia care n)are nici un 3a4 -i un(e n)o s/ am :uc/rii mai (eloc+ -i — 0ai6 — c.3i c.inile -i 0/4u cu mirare c/ îm*r/case între .ini m/nu-ile al*e (e piele -i e0antaiul -i)o 4*u.m/nu-i al*e+ (in piele (e c/prioar/+ -i în cealalt/ un e0antai mare2 #enea lip/in( 4orit (in picioru-e -i tot *om*/nin( întruna5 — #ai+ 0ai+ Ducesa+ Ducesa6 Aro4a0 aie s/)-i ias/ (in 9.n( continua s/)-i spun/5 "&?traor(inar6 Ce lucruri ciu(ate se petrec ast/4i6 'i c.t îl 9ineau picioarele+ pierin( în întuneric2 Alice ri(ic/ (e :os e0antaiul -i m/nu-ile -i+ cum era 1oarte cal( în sala aceea+ începu s/)-i 1ac/ 0.ata s/ cear/ a:utor oricui< a-a c/+ în(at/ ce Iepurele se apropie+ ea începu+ înceti-or -i s1ios5 — #/ ro.e5 "@ai înapoi+ (r/.n( m)am sculat7 Parc/ mi)a.t era ..

.n( 1/cea una ca asta+ î-i amintea îns/ c/ 0/4use în Aramatica Latin/ a 1ratelui ei5 "%n -oarece — al unui -oarece — unui -oarece — un -oarece — o+ -oarece6".n(i Alice2 Totul e at.9i0a copii care se :oac/ în nisip+ cu lop/9ele (e lemn+ -i)apoi (e un -ir (e 0ile (e locuit+ iar în(/r/tul lor se a1l/ tot(eauna o .t î-i putea (a seama+ nu mai a0ea acum (ec.n( — .l(.t (e neo*i-nuit pe)aici+ înc.n/ -i)i (ete (rumul în .ra*/ c/ 1/ptura ce)o 0e(ea nu era (ec.c6 C/4use într)o ap/ s/rat/+ care)i a:un.t6 4icea Alice+ încerc.n( c/ se a1la în *alta (e lacrimi ce le 0/rsase ea+ pe c.n/ acum n)am 1ost c3iar at..n(i *iata copil/ — 1iin(c/ nicio(at/ p.e en.i cre4u c/ e o mors/ sau un 3ipopotam+ (ar apoi î-i aminti c.n(i2 S/ -tii c/ iar m/ 1ac mic/2" Se scul/ -i se apropie (e m/su9/+ ca s/ se poat/ m/sura2 Pe c.r/(in/6" 'i (ete 1u. 'oarecele o pri0i 9int/ -i parc/ i se p/ru c/)i 1ace semn+ clipin( ni9el (intr)un oc3i-or+ (ar (e spus nu spuse nimic2 "Poate nu în9ele.n( era înalt/ (e 0reo nou/ picioare2 — Ce *ine era s/ nu 1i pl.n(i c/ nimerise cum0a în mare "-i)atunci pot s/ m/)ntorc cu trenul" — î-i spuse2 8Alice 1usese la mare o (at/ în 0ia9a ei -i tr/sese conclu4ia c/ oriun(e te)ai (uce+ pe litoralul An.t (e mic/6 "u+ nicio(at/6 Serios+ prea e (e tot6 $/u6" 'i pe c.t (e mic/ era ea acum -i)-i (/(u seama (e.n( tot înot pe)aici2 O+ 'oarece6 8Alice .t putu (e repe(e+ c/tre u-i9/< (ar+ 0ai6 u-i9a iar era încuiat/ -i c3ei9a (e aur sta+ ca -i mai înainte+ pe m/su9a (e cle-tar+ -i "e mai r/u ca oric.n(ea c/ a-a este corect s/ te a(rese4i unui -oarece< era prima (at/ c.n( (escoperi c/ (in pricina e0antaiului ce)l 9inea în m.ra*/ — tocmai la timp+ 1iin(c/ alt1el n)ar mai 1i r/mas nimic (in ea2 "Am sc/pat ca prin urec3ile acului6" 4ise Alice+ (estul (e speriat/ (e aceast/ sc3im*are *rusc/+ (ar mul9umit/ 1oarte c/ mai era în 1iin9/2 "'i)acu> spre .nios2 "u)mi plac pisicile6 Dumitale+ (ac)ai 1i în locul meu+ 9i)ar place pisicile7 — 'tiu -i eu+ poate c/ nu — 4ise Alice împ/ciuitor< 0/ ro..*.timp una (in m/nu-ile al*e+ micu9e+ (in piele (e c/prioar/+ ale Iepura-u) lui2 "Cum (e)am 1/cut asta7 . A-a(ar+ o lu/ (e la cap5 — OE est ma c3atte7 a(ic/ spuse prima propo4i9ie care se .liei+ (ai (e ni-te ca*ine (e *aie pe pla:/+ (e c.a+ c.n(i Alice =/r/ în(oial/ c/ e un -oarece 1rance4+ care a trecut la noi cu Dilliam Cuceritorul2 8C/ci (e-i -tia pu9in/ istorie+ Alice n)a0ea i(ei 1oarte limpe4i cam c.ea p.n/ la */r*ie2 Mai înt.mplaser/ lucrurile2.t un -oarece care+ ca -i (.+ nu 0/ sup/ra9i (e ce)am spus2 'i+ cu toate astea+ îmi pare r/u c/ nu 0i)o pot ar/ta pe Dina+ pisica noastr/2 Cre( c/ -i (umnea0oastr/ ar începe s/ 0/ . !ns/ î-i (/(u seama cur r..n( s/ treac/ înot *alta2 Drept pe(eaps/+ m/ tem c/ acum m/ 0oi îneca în propriile mele lacrimi2 O s/ 1ie 1oarte ciu(at6 Dar totul e ciu(at ast/4i2 C3iar atunci au4i ce0a plesc/in( prin ap/+ în apropiere+ -i înot/ într)acolo+ ca s/ 0a(/ ce e2 !nt.-ni (in ap/ -i tot trupul p/rea s/)i tremure (e spaim/2 — A3+ 0/ ro.t (e (emult se înt./ în(at/ Alice+ tem.n(u)se c/)l :i.nise pe *ietul animal2 Am uitat (e tot c/ nu 0/ plac pisicile2 — Asta)i *un/6 i4*ucni 'oarecele într)un c3i9/it m.t 0reo (ou/ picioare în/l9ime -i sc/(ea întruna+ 1oarte repe(e< cur.ns at.n( se :eluia a-a+ îi alunec/ piciorul+ -i în clipa urm/toare2 *.nsa+ c/4use în *alt/2 "Oare are 0reun rost s/)i 0or*esc acestui -oarece7 ./sea în cartea ei (e 1rance4/2 'oarecele (eo(at/ 9.i .ar/2. s/ m/ ierta9i6 stri..t nu m)ar mira s/ poat/ 0or*i< în tot ca4ul+ nu stric/ s/ încerc2" A-a c/ începu5 — O+ 'oarece6 "u cum0a -tii cum se iese (in *alta asta7 Am o*osit (e c.le4e-te — ..

ur/ c/)l o1ensase .lomera9ie .te li.n.n( se str.r1ul co(i9ei2 Parc/ mi)ar 1i (at mie prin .nios 'oarecele+ tremur.las încet -i tremur/tor5 — @ai pe 9/rm+ -i)o s/)9i spun po0estea mea+ ca s/)n9ele.at.roa4/ (e *ani+ at.u96 Ce mi)ar place s/ 0i)l ar/t6 %n "terrier" mic — -ti9i+ cu oc3i str/lucitori+ -i cu ni-te p/r lun.ini+ (ac/ nu po9i s/)i su1eri6 C.rlise tot p/rul pe trup+ -i era si.ere cam lun.nsa< 1a9a îi p/lise 8(e sup/rare+ î-i 4icea Alice.te+ 0ul.n(5 — 'oarece (ra.u9/ -i (e *l.t5 "Sunt mai în 0.t Alice continu/ cu .rst/ are — -i cum Papa.3nire — m/ tem c/ iar 0)am sup/rat6 C/ci 'oarecele pornise a se în(ep/rta înot+ pe c./6 Te ro.n( (e 0or*/ cu to9i+ 1oarte nest.alul+ care în cele (in urm/ se *osum1l/ -i nu mai spuse (ec.ra*/5 — Aproape (e casa noastr/ e un c/9elu.n( înota alene prin *alt/ — -i)a-a 1rumos st/ -i toarce l.e l/*u9ele+ -i)-i spal/ 1e9i-oara+ -i)at.las *l./ Alice cu m.n( au4i a-a 'oarecele+ coti înapoi -i înot/ (omol spre (.rli ce0a+ -tie s)a(uc/ înapoi+ -tie s/ stea în (ou/ la*e+ ca s/ cear/ (e m. -i)acum spuse cu .t putea (e iute+ st.plac/ pisicile (ac/ a9i 0e(ea)o2 & at.t e (e 1olositor6 $ice c/ omoar/ to9i .+ lun.i (e ce nu pot s/ su1/r c.te — nici nu le 9in minte pe toate — -i)i al unui 1ermier+ care 4ice c/ 1ace o .ro4a0/+ (in pricina mul9imii (e p/s/ri -i (e :i0ine ce c/4user/ în ea5 o Ra9/ -i o Pas/re)Do(o+ un Papa.n(/+ (ra.t (e (r/./ (up/ el+ cu .anii -i — 0ai (e mine6 — stri.are6 '/ nu le mai au( numele6 — "u+ nu6 4ise Alice+ 1oarte 4orit/ s/ sc3im*e 0or*a2 #/ plac poate222 0/ plac cum0a222 c.t se poate (e prost2 =ire-te c/ cea (int.rnin( cu mi-c/rile sale un a(e0/rat cutremur prin *alt/2 Alice stri.ncare+ -i c.n( (in cap p.t (e pl/cut e s)o alin9i — a-a)i (e moale -i cati1elat/ — -i la prins -oareci e neîntrecut/222 O+ ierta9i)m/6 — e?clam/ Alice (in nou+ c/ci (e (ata asta 'oarecelui i se 4*.al malaie4+ cu pena: colorat+ un #ultan -i c.inii7 'oarecele nu r/spunse+ înc.a (e ea — 0or*i înainte Alice+ mai mult pentru sine+ pe c.3ioane ciu(ate2 Alice o lu/ înainte -i toat/ a(unarea înot/ în urma ei spre 9/rm2 Capitolul III %" MITI"A)AL&RA TOR 'I O PO#&ST& C% COAD L%"A =u o a(unare ciu(at/+ într)a(e0/r+ c..+ 0ino înapoi+ -i n)o s/ mai 0or*im (espre pisici — -i nici (espre c.n/)n 0.te0a minute+ c/ Alice se 0/4u st.+ ca1eniu -i cre96 'i (ac/ 40.te -i mai c.i pro*lem/ era5 cum s/ se usuce2 Se s1/tuir/ în pri0in9a asta< -i nu trecuser/ nici c.nser/ laolalt/ pe mal p/s/rile cu pena:ul u( leoarc/+ animalele cu *lana lipit/ (e trup -i to9i -iroin( (e ap/+ c/tr/ni9i -i sim9in(u)se c.n( s/ 0or*esc (espre una ca asta6 "eamul nostru tot(eauna a detestat pisicile2 — 1/pturile astea neru-inate+ ur./ cu Papa.t (e (r/.te -i mai c.ro4a0222 Dar 3ai s/ nu mai 0or*im (e ea+ (ac/ nu 0/ place2 — Cine 0or*e-te7 c3i9/i m.rst/ ca tine+ a-a c/ -tiu mai *ine"< (ar Alice nu 0oia s/)i (ea (reptate+ 1/r/ s/ -tie ce 0./ so*/+ -i)-i lin.n( tr/ia2 De 1apt+ în aceast/ (iscu9ie a0u o neîn9ele.rsta+ (iscu9ia se opri aici2 !n cele (in urm/+ .n:enit/+ (e parc/ i)ar 1i cunoscut (e c.alul nu 0oia cu nici un c3ip s/)-i spun/ 0.inii -i pisicile2 &ra -i timpul s/ ias/ (in *alt/+ c/ci se 1/cuse o a.u4.

an(+ patriotul ar3iepiscop (e Canter*urF . -i)apoi i)a împr/-tiat pe to9i+ (in loc în loc+ pe acest traseu2 ")a 4is5 &'na + două + trei + .t (in (orin9a (e)a -ti+ ci mai mult 1iin(c/ Pas/rea)Do(o se oprise+ ca -i cum ar 1i a-teptat ca cine0a s/ spun/ ce0a+ iar+ (intre ceilal9i+ nimeni nu spunea nimic2 — Cre( — urm/ Pas/rea)Do(o — c/ cea mai *un/ e?plica9ie este s/)l -i 1acem2 8'i+ cum se prea poate s/ 0re9i -i 0oi s/ încerca9i :ocul /sta într)o 4i (e iarn/+ o s/ 0/ spun cum a 1/cut Pas/rea)Do(o2.t+ (ar cre( c/ nici (umneata nu pricepi6 'i #ultanul co*orî oc3ii+ ca s/)-i ascun(/ 4.ata6" Ci 1iecare începea s/ aler.mpinarea lui Dilliam+ înso9it (e &(.ice222 — !n ce lim*/)i 1i 0or*in(76 o întrerupse #ultanul2 &u+ unul+ nu prea pricep ce spui — -i nu numai at.aser/ a-a cam 0reo :um/tate (e or/ -i se 40.6222 Dilliam Cuceritorul+ a c/rui cau4/ era spri:init/ (e Pap/+ o*9inu cur.ntaser/ *ine+ Pas/rea)Do(o stri.alul2 — A-a mi s)a p/rut6 4ise 'oarecele2 Continui5 &(win -i Morcar+ con9ii pro0inciilor Mercia -i "ort3um*ria+ se (eclarar/ (e partea lui< -i c3iar Sti.are 8"n)are importan9/ 1orma e?act/" — a 4is./ în seam/ aceast/ între*are+ ci se .r/*i s/)-i continue istoria5 — 222.ro4a0+ (ac/ nu se usuc/ (e./sit7 'oarecele nu */.t mai atent/+ c/ci se temea c/ 1ace un ./+ s)o au(/ toat/ lumea5 .n( s)a terminat aler.ne mitin./si7 întrerupse Ra9a2 — A/si (e cu0iin9/ — r/spunse 'oarecele+ cam sup/rat2 Doar -ti9i cu to9ii ce înseamn/ "a ./5 — A-e4a9i)0/+ toat/ lumea+ -i asculta9i ce)o s/ 0/ spun6 S/ 0e(e9i cum 0/ usuc eu (e repe(e6 Cu to9ii se a-e4ar/ în(at/+ într)un cerc lar.i a însemnat+ ca într)un 1el (e cerc+ un traseu (e aler.n( 0oia -i se oprea c.alul malaie4+ în1ior.ul+ pentru a(optarea ime(iat/ a unor reme(ii mai ener.uturai .ra0itate scul.nte9i . Mai înt./tor2 — Ce)i aceea7 între*/ Alice+ nu at.las (in care se cuno-tea c/ era :i.n(u)se în picioare — propun s/ se am.'oarecele+ care p/rea s/ 1ie un persona: 1oarte respectat (e to9i+ stri.m/2 Da>+ 0or*a e+ ar3iepiscopul ce)a ./sesc eu ce0a — 4ise Ra9a — înseamn/ (e o*icei o *roasc/ sau o r.+ -i s/)i o1ere coroana Atitu(inea lui Dilliam 1u la început mo(erat/2 !ns/ insolen9a "orman4ilor lui222 Cum te mai sim9i acum+ (r/.m*etul+ iar c.ure Papa.nt/m ar 1i un mitin. C./si (e cu0iin9/222 — *e 4ici c/ .nit/ — e c/ cel mai *un mi:loc ca s/ ne 40.n( ./si (e cu0iin9/"2 — &u -tiu ce înseamn/ a găsi.9i0a (intre ceilal9i se au4ir/ c3icotin(2 — Ce 0oiam s/ spun — 4ise Pas/rea)Do(o cu un .ar At3elin.n( s/ 1ie c.u9/7 a(/u./si (e cu0iin9/ s/ ias/ în înt.ra*/2 — @m+ 3m6 1/cu 'oarecele+ ca un orator (e 0a4/2 S.)aler.n(u)se2 — Par(on7 A9i spus ce0a7 între*/ 'oarecele+ încruntat+ (ar 1oarte politicos2 — &u nu6 se .le4ilor care sim9eau ne0oia (e con(uc/tori+ (eoarece în ultima 0reme se (eprinseser/ a 0e(ea 9ara 1rec0ent in0a(at/ -i cotropit/2 &(win -i Morcar+ con9ii pro0inciilor Mercia -i "ort3um*ria222 — Brr6 1/cu Papa.t nu era u-or s/ -tii c.e c.area2 Dar+ (up/ ce aler.ata cu to9ii7 #/ spun cea mai uscat/ istorie pe care o -tiu2 T/cere peste tot+ 0/ ro.r/*i s/)l asi.+ în :urul 'oarecelui2 Alice nu)-i (esprin(ea oc3ii (e la el+ 0r.n( îi 0enea+ înc./+ întorc.n(u)se c/tre Alice2 — La 1el (e u(/ ca mai >nainte — r/spunse ea+ pe un ton melancolic2 Pare)se c/ nu m/ usuc/ (eloc istoria2 — !n ca4ul acesta — spuse Pas/rea)Do(o cu .n( supunerea en.

n(u)se s/ nu)l supere iar2 — & lun.t nu cute4a s/ r.n( a-a+ 'ori) celul *.n(i în(elun.las2 — Mai e 0or*/7 6a.t în mintea ei po0estea lu/ cam urm/toarea în1/9i-are5 "C.o(ie5 .2 Te 0oi urm/ri pe tine6 "u 4i *a+ 'oarece6 8Le) .< r/mase (eci mult/ 0reme cu un (e.etar2 'i (up/ ce)-i s1.n/ la urm/ trecu -i asta -i apoi -e4ur/ iar în cerc -i se ru.ui c/tre :i.ar/ cu to9ii5 — %rra6 S/ tr/iasc/6 Alice .n( cu un (e.etar — r/spunse ea trist/2 — D/)l încoace — 4ise Pas/rea)Do(o2 Se a(unar/ iar/-i cu to9ii în :urul Alicei -i Pas/rea)Do(o îi înm.n( m.niosul (omn A4or+ într)o 4i+ prin pri(0or+ Se)nt.+ iar ceilal9i a-teptau în t/cere2 !n cele (in urm/+ Pas/rea)Do(o 4ise5 — To9i au c. 1ire-te6 4ise Do(o+ ar/t.9i0a pumni-ori în spate2 Totu-i+ p.-ti.na în *u4unar+ (e un(e scoase o cutie (e caramele 8(in 1ericire nu p/trunsese în ea apa s/rat/.n( (e)a 0alma5 — Premiile6 Premiile6 Alicei nu)i (/(ea în ./+ în(rept.ea nu)i un oarece2.— S)a terminat aler.ra0itate2 Altce0a ce mai ai în *u4unar7 a(/u.r-i scurta cu0.-ti./ -i e trist/6 4ise 'oarecele+ încol/cin(u)-i coa(a c/tre Alice -i o1t.omot -i oarecari încurc/turi+ c/ci p/s/rile mari se pl./ în -oapt/ Alice+ cam tem.te un premiu2 — Dar cine s/ împart/ premiile7 între*ar/ cu to9ii+ într)un .etarul+ cu o în1/9i-are c..< le împ/r9i la to9i (rept premiu -i îi a:unse e?act c.n( (in oc3i+ cu mirare+ coa(a 'oarecelui — (ar (e ce spune9i c/ e trist/7 'i)-i */tea mereu capul cu între*area asta+ în timp ce 0or*ea 'oarecele+ înc.usta carameaua lor+ iar cele mici se înecar/+ (e tre*uir/ ceilal9i s/ le (ea c.et (us la 1runte 8a-a cum îl 0e(e9i (e o*icei în1/9i-at în po4e pe S3aGespeare.n.i.1.nser/ în :urul ei+ .n(2 — Lun.lni c)un 'oricel+ Tam)nesam se -i repe4i la el5 "Der*e(eu6 Prea o 1aci lat/6 Te 0estesc c/ te (au în :u(ecat/6 Tot n)am a4i (e ce s)aler.n(5 — Te ru.(/< -i cum nu .et spre Alice< -i toat/ a(unarea se în.at+ -i 1iec/ruia i se cu0ine c.eau c/ n)au cum ./(uit c/)mi spune9i po0estea (umnea0oastr/ — 9ine9i minte — -i (in ce pricin/ nu pute9i su1eri "C" -i "P" — a(/u.ntare+ stri.ea)i Le.n( ce s/ 1ac/< (isperat/+ */./m s/ prime-ti acest 1rumos (e./sea nimic (e spus+ 1/cu (oar o plec/ciune -i lu/ (e..n(u)se c/tre Alis2 — Doar un (e./ e într)a(e0/r — 4ise Alice+ m/sur.t putu (e solemn/2 Acum era momentul s/ se m/n.ar/ (e 'oarece s/ le mai istoriseasc/ ce0a2 + Mi)a9i 1/./ m..e2226" #/4.n/ solemn (e.nce caramelele+ ceea ce nu (ecurse 1/r/ 4.r/m/(i în(at/ în :urul ei+ stri.n(5 — Da> cine)a c.3ioas/+ (ar to9i ar/tau at.t (e serio-ii înc.at7 La aceast/ între*are+ Pas/rea)Do(o nu putu r/spun(e 1/r/ a se . Le.area6 -i cu to9i se str../si toat/ c3estia asta 1oarte cara.te una (e 1iecare2 — Dar -i ei i se cu0ine un premiu+ nu)i a-a7 4ise 'oarecele2 — =ire-te — apro*/ Pas/rea)Do(o+ cu .etarul+ spun.in( -i între*.

os2 "ici o scoic/ n)ar a0ea r/*(are s/ te)asculte6 — A3+ ce *ine ar 1i s)o am aici pe Dina6 spuse Alice tare+ 1/r/ a 0or*i cui0a anume2 L)ar a(uce ea în(at/ înapoi6 — Da> cine)i Dina+ (ac/)mi (a9i 0oie s/ 0/ între*6 4ise Papa.alul+ (e în(at/ ce 'oarecele nu se mai 0/4u< iar un Rac pro1it/ (e prile: ca s/)i (ea în0/9/tur/ 1eciorului s/u5 — #e4i+ 1l/c/ule6 !n0a9/ ca tu+ unul+ s/ nu)9i ie-i nicio(at/ (in 1ire6 — Ia mai taci+ t/tucule6 r/spunse R/cu-orul+ cam ar9/./ Alice (up/ el2 'i to9i ceilal9i a(/u.ra*/< un Cioroi */tr.ar/+ într)un .r."Lumin/9ie6 Preacinstite Domn A4or6 în aceast/ urm/rire+ De n)or 1i :u(e) c/tori+ nici ar*itri+ "i)i)n 4a(ar aler.n începu s/)-i le.i asemenea prostii6 — ")am 0rut6 se ru.rnir/ mare tul*urare printre cei (e 1a9/2 C.n(u)se -i pornin( s/ plece2 M/ insul9i+ (ac/ în(ru.nt+ Tot procesul eu 9i)l :u(ec6 'i 0e4i *ine6 Pe(epsit 0ei cum se cu0ine6 Sentin9a 0a 1i5 Con(amnat s/ 1ii222 la moarte6 &?ecuta) rea — nu te prin(/ mirarea — Tot eu o 1ac — Ţac6 Ţac" — "ici n)ascul9i6 îi spuse 'oarecele Alicei+ cu asprime2 La ce te .alul2 Alice r/spunse repe(e+ *ucuroas/+ ca tot(eauna+ s/ 0or*easc/ (e pisicu9a ei5 — Dina e pisica noastr/2 & neîntrecut/ la prins -oareci+ n)a0e9i i(ee6 Pii6 'i (ac)a9i 0e(ea)o cum se ia (up/ p/s/rele6 Cum (/ cu oc3ii (e)o p/s/ric/+ 3a96 — 9i)o -i pap/6 Aceste 0or*e st.las5 — #/ ru.ta tura)0ura6 — 1/cu repe(e A4or+ — Bu(ec/tor 0oi 1i c3iar eu6 'i ar*itru — 1iin(c/ 9ii — &l (e colo — cic/ 3..+ ar/ta9i)mi un(e e6 — "ici prin ./m+ 0eni9i înapoi -i termina9i po0estea2 'oarecele (oar (/(u (in cap -i iu9i pasul2 — Ce p/cat c/ n)a 0rut s/ stea6 o1t/ Papa.ata s/ sar/ în a:utor+ a(/u../ (e iertare *iata Alice2 Dar (umnea0oastr/ 0/ sup/ra9i at./5 S/ 0)a:ut s/)l (e4no(a9i< 0/ ro./tura6" "Ce at.ri:orat/ spre co(i9a 'oarecelui 'i cum era ea tot(eauna .ri:uliu .e .i2 — #/ ro.t (e repe(e6 'oarecele nu r/spunse+ ci (oar m.n( nu)mi trece — 4ise 'oarecele+ ri(ic.tru — Tot eu sunt6 'i s/ -tii5 Pe cu0.nios2 Dac/ n)ascul9i6 Iar s)o)nno(7 — %n no(7 4ise Alice+ pri0in( în.te0a p/s/ri se în(ep/rtar/ în .n(e-ti7 — Ierta9i)m/ — r/spunse Alice 1oate smerit/2 A9i a:uns la al cincilea cot+ nu)i a-a7 — Ce cot6 9ip/ 'oarecele m.+ 0eni9i înapoi -i termina9i po0estea6 stri.

n(+ Iepura-ul (/(u cu oc3ii (e Alice+ care c/uta (e 4or+ -i stri..ra0at numele5 "#2 I&P%RA'%"2 Intr/ 1/r/ s/ *at/ -i urc/ sc/rile în 1u.n(5 — $/u c/ tre*uie s/ m/ (uc acas/< aerul (e sear/ îmi 1ace r/u la ./ cu tremur în .n(ea< l.ur/ c/)i cea mai (r/.n(it -i c/ 0enea înapoi+ s/)-i termine po0estea Capitolul I# I&P%RA'%L TRIMIT& %" BIL&Ţ&L &ra Iepurele Al*+ care 0enea înapoi+ p/-in( a.at/ înainte (e)a 1i .n(u)se (e colo)colo+ (e parc/ ar 1i pier(ut ce0a2 'i Alice îl au4i cum *om*/nea5 — Ducesa6 Ducesa6 #ai (e l/*u9ele mele6 #ai (e *lana -i (e must/9ile mele6 O s/ pun/ s/ m/ e?ecute+ si./sit e0antaiul -i m/nu-ile2 "Ce n/4(r/0/nie6 î-i spunea Alice2 Au4i+ s/ m/ trimit/ (up/ tre*urile lui un Iepura-6 Acu-i)acu-i s/ 0e4i c)o s/ se)apuce -i Dina s/ m/ pun/ la trea*/6" 'i porni s/)-i înc3ipuie cam cum ar 1i asta2 De pil(/+ ar c3ema)o (/(aca ei5 "Alice6 #ino ime(iat -i pre.t6 'i o C/n/ri9/ stri.n(0a6" 'i *iata Alice se porni iar pe pl.re-ise2 "M)a luat (rept slu:nica lui — î-i 4icea+ aler.ur/ -i (escura:at/2 Dar nu trecu mult -i au4i iar+ (e (eparte+ un trop/it (e picioru-e2 Ri(ic/ repe(e capul5 mai c/ spera c/ 'oarecele se 0a 1i r/4./ .las 1oarte sup/rat5 — &i+ Mariana+ tu ce cau9i aici7 D/ o 1u.n(2 Ce)o s/ se mai mire+ c.ur/2 "&ra mai *ine s/ nu 1i pomenit (e Dina — î-i spuse cu :ale2 Se pare c/ n)o iu*e-te nimeni pe)aici — -i eu sunt si.n> acas/ — în clipa asta — -i a(u)mi o perec3e (e m/nu-i -i)un e0antai6 @ai+ iute6 Iar Alice într)at.u9/ pisic/ (in lume6 O+ scumpa mea Dina6 M/)ntre* (ac/ te 0oi mai 0e(ea c./ la ea cu .1ularul în :urul ../+ (e 1ric/ nu cum0a s/ (ea nas în nas cu a(e0/rata Mariana -i s/ 1ie alun.ale+ tropa)tropa+ -i tot uit.r4iu< (e mult s)ar 1i cu0enit s/ 1i9i în pat6 Cu 1el (e 1el (e prete?te+ se c/r/*/nir/ to9i+ -i în cur.aura asta (e -oarece+ p.t o lu/ în(at/ la 1u../ în (irec9ia ce i)o ar/tase Iepura-ul+ 1/r/ m/car s/ încerce a)l l/muri c/ ./si2" Pe c.n.n/ se întoarce Dina — s/ n)o 4*u.n( înotase în *alt/+ iar sala cea mare+ cu m/su9a (e cle-tar -i cu u-a cea mititic/+ pierise cu (es/0.3ici într)o clip/ c/ se uita (up/ e0antai -i (up/ m/nu-ile al*e+ (in piele (e c/prioar/ — -i se apuc/ s/ caute -i ea+ cu toat/ *un/0oin9a2 Dar nici urm/ (e ele+ nic/ieri< totul p/rea s/ se 1i sc3im*at (e c.las c/tre pui-orii ei5 — @ai s/ plec/m copii2 & t.ns+ c/ci se sim9ea 1oarte sin.n( o s/ (escopere cine sunt6 Totu-i ar 1i *ine s/)i a(uc e0antaiul -i m/nu-ile — *ineîn9eles (ac/ le pot .tului+ 4ic./te-te)te (e plim*are6" Iar ea ar r/spun(e5 ""umai o clip/6 #in în(at/6 Tre*uie s/ p.ur cum îs copoii copoi6 Da> un(e)am putut s/ le scap+ stau -i m/)ntre*7 Alice .n( Alice se 0/4u sin.r-ire2 =oarte cur./ p.t se sperie+ înc.3easc/ -oarecele"2 "!ns/ cre( c/ (ac/ ar începe s/)-i (ea asemenea aere -i s/ pun/ ..n( înc/ mai 0or*ea ast1el+ (/(u (e)o c/su9/ cur/9ic/+ iar pe poarta ei se 0e(ea o pl/cu9/ (e alam/ str/lucitoare+ pe care era .

te ori m/n.n(i Alice< -i (up/ ce a-tept/ p.r4iu au4i îns/ un .ea 4(ra0/n cu cotul+ (e.nsa acolo+ -i începu s/ tremure (e se cl/tina toat/ casa+ uit.n/ i se p/ru c/)l au(e pe Iepure su* 1ereastr/+ scoase *rusc m.n.3ios s/ se team/ (e (./seau un e0antai -i 0reo (ou/)trei perec3i (e m/nu-i mititele+ (in piele al*/ (e c/prioar/2 Lu/ e0antaiul -i o perec3e (e m/nu-i -i+ tocmai c.n( nu mai a0u încotro+ scoase un *ra9 pe 1ereastr/ -i un picior prin 3ornul (e pe acoperi.te ce0a interesant5 3ai s/ 0/(+ (ac/ *eau (in sticlu9a asta ce)o s/ se mai înt.te un *asm+ cre) (eam c/ asemenea lucruri nu se înt.na a1ar/ -i se 1/cu c/ .lin(/2 Sticlu9a asta n)a0ea nici o etic3et/ cu 0or*ele "B&A)M "+ (ar Alice tot îi scoase (opul -i o (use la .n(u)-i5 — Ce s/ 1ac222 O s/ (au ocol casei -i o s/ intru pe 1ereastr/2 "Asta n)ai s)o 1aci6" .n(ea *iata Alice — c.ata s/ plece+ îi c/4ur/ oc3ii pe o sticlu9/ care sta l./ o.n( cu (es/0.mple2 Sper+ 4/u a-a+ c)o s/ m/ 1ac/ s/ cresc iar mare< mi s)a ur.lumea la trea*/ — .t (e c.u9/+ cu o mas/ l.r4iu+ nici a-a nu mai a0ea loc -i încerc/ s/ se culce pe po(ea+ cu un cot proptit în u-/ -i cu cel/lalt *ra9 încol/cit în :urul capului2 Dar tot mai cre-tea< c.rsta pe care)o am acum7 mai .ea*a încerca Iepura-ul s)o (esc3i(/2 Alice îl au4i spun.n la 0.lasul2 A(u)mi m/nu-ile — în clipa asta6 Apoi se au4i "tropa)tropa" pe sc/ri2 Alice -tia c/ era Iepurele+ care 0enea s/ 0a(/ ce 1ace (.. iat/ c/ se ../ .ta n)o s/ cresc — -i cum sunt acum+ nu mai pot s/ ies pe u-/2 Ce *ine era s/ nu 1i */ut c3iar at./ 1ereastr/< -i pe mas/ 8(up/ cum sperase.n( (intr)o latur/+ c..mplat cu mine76 C.n(u)-i5 "A:un.n( 1u ne0oit/ s/ stea în .n.-i)-i spuse5 "Ce)o s/ m/ 1ac+ (ac/ tot mai cresc6" Dar+ (in 1ericire+ sticlu9a 1ermecat/ î-i 1/cuse e1ectul pe (eplin -i Alice nu mai crescu2 Sta îns/ într)o po4i9ie 1oarte nepl/cut/ — -i cum nu 0e(ea în ce 1el ar mai putea ie-i (in camer/+ se sim9ea+ 1ire-te+ 1oarte nenorocit/2 "&ra cu mult mai pl/cut acas/ — .ur/2 "'tiu *ine — î-i spuse c/+ ori (e c..n.n( era .enunc3i< un minut mai t.n(i mai (eparte Alice — cei (e)acas/ nici n)ar mai 9ine)o pe Dina6" !ntre timp um*lase p.las+ a1ar/+ -i se opri s/ asculte2 — Mariana6 Mariana6 stri.t6" Dar+ a36 !n 4a(ar se mai c/ia acum6 Cre-tea -i cre-tea — -i cur.n( citeam c.r-ire c/ acum ea era (e o mie (e ori mai mare (ec.mpl/ c.n/ nimerise într)o o(/i9/ (r/.n( sunt o 1/r.n(i Alice2 !ntr)un 1el e pl/cut s/ -tii c/ n)o s/ 1ii nicio(at/ *a*/ — ei+ (a> -i s/ ai mereu (e 1/cut lec9ii6 O+ nici asta nu mi)ar place6" "Prostu9/ ce e-ti6 î-i r/spunse tot ea2 Cum ai putea s/ 1aci lec9ii aici7 P/i a*ia încapi tu+ un(e s/ mai încap/ -i c/r9ile pentru lec9ii6" 'i tot a-a c3i*4uia+ pri0in( situa9ia c.a .t Iepura-ul -i c/ era cara.t în 0i4uina aceea (e iepure — -i totu-i222 -i totu-i222 e (estul (e nostim/ 0ia9a pe care o (uc6 Tare m/ mai minune45 ce s)o 1i înt.n( (in cealalt/ -i purt.n( o s/ cresc mare+ o s)o scriu eu< (ar am crescut mare (e pe acum — a(/u.(ori s/ nu 1i co*or.n( nu m/ 1/ceam+ întruna+ *a mic/+ *a mare+ -i nu tre*uia s)ascult (e -oareci -i (e iepura-i2 Mai c)a.m/ (e 1eti9/6" 'i c3iar c)o 1/cu s/ creasc/ — -i înc/ mult mai (e.tul2 Puse repe(e sticlu9a :os+ 4ic./ nec/:it/ —) în tot ca4ul aici nu mai am loc s/ cresc2" "Dar oare o s/ r/m.e6 Sper c/ mai mult ca at.te0a minute mai t..nc sau *eau+ se înt.nsul2 !n(at/+ Iepurele a:unse la u-/ -i încerc/ s)o (esc3i(/+ (ar cum u-a se (esc3i(ea spre în/untrul camerei+ (e un(e Alice o împin.t se a-) tepta< nici nu */use :um/tate (in sticlu9/+ c.mpl/ nicio(at/+ -i iat/)m/ acum în plin *asm6 Ar tre*ui s/ se scrie o carte (espre mine — serios c/ (a6 'i c.n( o a(e0/rat/ con0ersa9ie cu sine îns/-i2 C.n( î-i (ete seama c/ (/(use cu capul (e ta0an -i tre*ui s/ se aplece+ ca s/ nu)-i 1r.ra*/ (ec.

lasul Iepura-ului sin.i lea.las+ stri.2 — %n *ra9+ n/t/r/ule6 Cine)a mai 0/4ut un *ra9 at..n/ sup/rat Iepura-ul2 @ai -i a:ut/)m/ s/ ies (e)aici6 8'i iar se au4i 4orn/it (e sticl/ spart/2. nici p./si no( în papur/2 — "a+ Bile9el+ prin(e 1r.3ici — scormonin( -i lupt.3ia asta6 — O s/)l 9in/ acoperi-ul7 — Ai .5 — Pet+ Pet6 %n(e e-ti7 Iar apoi un .n(i Alice2 M/ între*+ acum ce)or s/ mai 1ac/6 M/car (e)ar putea ei s/ m/ scoat/ prin 1ereastr/6 &u+ una+ -tiu *ine c/ m)am s/turat s/ mai stau a-a aici6" A-tept/ c.n(5 — Ia uita9i)l pe Bil+ cum sare6 Apoi .mpl/2 !nt./)le una (e alta+ a-a n)a:un.mt 3ornul /sta+ ce)i (rept+ (ar cre( c/ la o a(ic/ sunt eu în stare s/ tra. 222Cine nai*a 1/cu asta7222 Bil tre*uie s/ 1i 1ost6222 Cine intr/ pe co-6222 — "o+ eu nu6 Du)te tu — Ba+ asta n)o 1ac+ nu6 — S/ co*oare Bil prin co-2 — &i+ n)au4i+ Bile9el7 St/p.în3a9/ ce0a2 "u în3/9/ nimic+ (ar au4i un 9ip/t ascu9it -i o *u1nitur/+ -i)un 4orn/it (e sticl/ spart/+ ceea ce o 1/cu s/)-i înc3ipuie c/ poate Iepura-ul c/4use în 0reo r/sa(ni9/ (e castra0e9i+ sau cam a-a ce0a2 Dup/ asta se au4i un .uran9/ un *ra9+ Cucoane6 8"*î)*î)*î)ra9" rostea *ietul+ (e tare ce se *..ur5 — Prin(e9i)l 0oi+ /i (e l.n.n(u)se a se strecura prin 3orn< -i)apoi+ 4ic.ri:/ (e olanul /la (esprins6222 O6 ia uite)l+ ca(e6 Bos capetele6 8"i-te trosnete tari2.n> la :um/tate2 — A6 las> c)o s/ mear.i n au4i pe to9i+ într)un .n./ .t putu+ piciorul înapoi -i a-tept/ p.nu> 4ice c/ tu s/ co*ori prin co-6 "A-a6 #a s/ 4ic/ Bil o s/ co*oare prin co-+ nu 4/u7 î-i spuse Alice2 Toate alea 0/( c/ lui Bil i se pun în spinare6 &u+ una+ n)a.na -i se 1/cu iar c/ în3a9/ ce0a2 De (ata asta se au4ir/ două 9ipete ascu9ite+ -i iar 4orn/it (e sticl/ spart/2 "Ce (e mai r/sa(ni9e (e castra0e9i au /-tia în :urul casei6 .n(u)-i5 " sta e Bil6"+ Alice i4*i o (at/ 4(ra0/n cu piciorul -i)a-tept/ s/ 0a(/ ce se mai înt.l*./< nu mai tot .las pe care nu)l mai au4ise5 — Aci sunt+ 1ire-te c/)s aci6 Sap (up/ mere+ Cucoane6 — & taci+ sapi (up/ mere6 îl în.nios 8era al Iepura-ului.n/ ce au4i+ aproape+ (easupr/)i+ o li.t (e mare7 "u 0e4i c/ umple toat/ 1ereastra7 — Da+ Cucoane+ a0e9i (reptate< (a> tot *ra9 îi2 — P/i+ în tot ca4ul n)are ce c/uta acolo< (u)te tu -i (/)l a1ar/6 Dup/ asta urm/ o t/cere lun. un picior 4(ra0/n prin el6" !-i trase+ c.0rea s/ 1iu în locul acestui Bile9el6 & cam str./+ -i Alice nu mai au4ea (ec.ar(6 .i -i înt.ia (e 1ric/.lasuri+ care 0or*eau (e)a 0alma< Alice (eslu-i cu0intele5 — Scara ailalt/ un(e e7 — P/i+ eu tre*uia s)a(uc numa> una< Bil tre*uia s)o a(uc/ p)ailalt/2 — Bil6 A()o)ncoa+ 1l/c/ule6 — A-a+ urc/)le aici+ în col9ul /sta2 "u+ înt.las m.t -oapte+ la r/stimpuri — (e pil(/5 — Parc/ nu)mi 0ine222 s/ 1ac una ca asta222 Cucoane222 4/u a-a222 nu)mi place (e1el222 nu)mi place6 — =/ a-a cum î9i spun+ m/ 1ricosule6 !n cele (in urm/+ Alice iar întinse m.3ioan/ mic/ — (e ce soi s/ 1i 1ost nu putea . — Acu> spune tu+ Pet+ ce)i acolo)n 1ereastr/7 — & cu si..t0a timp 1/r/ s/ mai au(/ nimic< în cele (in urm/ se au4i 3uruitul unor ro9i mici (e car -i 4ar0a multor .

t putu (e iute -i se 0/4u cur./2 — Mititelul (e el6 4ise Alice+ cu ./ c.n(u)i 1a9a2 "!i 1ac eu s/ încete4e"+ î-i spuse -i stri.n(i5 "M/ între* ce 0or 1ace acum7 Dac/ ar a0ea un (ram (e minte+ ar scoate acoperi-ul"2 %n minut)(ou/ mai t.i lucru pe care tre*uie s/)l 1ac — î-i spunea Alice — este s/ cresc (in nou p.n( la a(/post+ într)o p/(ure (eas/2 "Cel (int.n.ntare c/ începe ime(iat s/ se mic-ore4e2 De în(at/ ce 1u în(ea:uns (e mic/ pentru a putea trece prin u-/+ p/r/si casa în 1u.rnac (e)am 4*urat ca o comet/6 — Da+ 4/u+ Bile9el+ c3iar a-a)ai 4*urat6 a(e0erir/ ceilal9i2 — Tre*uie s/ (/m 1oc casei6 se au4i .n(i Alice.nc o pr/:ituric/ (in asta — ..ura .r/(ina aceea înc.t putu (e tare5 — Dac/ 1ace9i una ca asta+ o pun pe Dina s/ 0/)n3a9e6 %rm/ o t/cere (e moarte+ iar Alice .lasul Iepurelui2 Atunci Alice stri.ur c)o s/ mi se sc3im*e iar statura< -i cum mai mare nu pot s/ m/ 1ac+ pro*a*il c)o s/ m/ 1ac mai mic/2" A-a c/ în.ios+ -i se c/4ni s/)l 1luiere+ (ar toto(at/ 1i era .n( pri0ea în.n(+ c/ci atunci pro*a*il c)ar 1i m.u9/ -i i)o întinse< c/9elu-ul+ c.reutate era c/ Alice n)a0ea nici cea mai mic/ i(ee cum s/ înceap/ a)l împlini< iar pe c.Apoi t/cere — apoi iar în0/lm/-eal/ (e .mplat+ */iatule7 Ce)ai p/9it67 — Spune)ne tot6 !n cele (in urm/ se au4i sc.r/ma(/ (e animale -i (e p/s/ri mici+ care st/teau -i a-teptau2 Bietul Pui (e 'op..n( -o0/ielnic o la*/+ încerca s)o atin.lasuri2 — Ţine9i)i capul6 — "i9el rac3iu6 — #e4i s/ nu se înece6 — Ce s)a)nt.ierile ei2 Aproape 1/r/ s/)-i (ea seama+ culese (e pe :os o cren.l/scior sla* 8"/sta)i Bil"+ .in( un ../2 A1ar/ 0/4u o .n/ la m/sura mea o*i-nuit/< iar cel (e)al (oilea+ s/ .5 — De+ nici eu nu prea -tia "u+ nu mai îmi (a9i< m/ simt mai *ine acum+ (a)s prea n/ucit ca s/ 0/ po0estesc2 Tot ce -tiu e c/222 s)a repe4it nu)-> ce nai*a la mine+ prin 3orn+ -i mi)a pocnit un *o*.n( o 0/4u+ 1/cu un salt în aer cu toate patru .3i9i o pr/:ituric/ -i constat/ cu înc./ (e seam/ cu oarecare uimire c/ pietricelele împr/-tiate pe po(ea se pre1/ceau toate în pr/:iturele -i)atunci îi 0eni o i(ee stra-nic/2 "Dac/ m/n./sesc (rumul c/tre .n(i ea — e si.nt/toare2 Cre( c/ /sta e cel mai *un plan2" P/rea+ 1/r/ în(oial/+ un plan e?celent+ 1oarte *ine -i 1oarte simplu întocmit< sin.rl/+ Bil+ era în mi:locul lor+ spri:init (e (oi 'oareci al*i+ care îi (/(eau s/ *ea ce0a (intr)o sticl/2 C.o pri0ea (e la în/l9imea oc3ilor lui mari -i rotun4i -i+ întin4.las tare5 — S/ nu mai 1ace9i asta+ c)o s/ 0/ par/ r/u6 Iar urm/ o t/cere (e moarte2 Alice */.ri:orat/ în :uru)i prin (esi-ul ar*orilor+ un 3/m/it scurt -i repe4it+ c3iar (easupra capului ei+ o 1/cu s/ se uite repe(e în sus2 %n c/telan(ru uria.las m.ro4a0 (e team/ ca nu cum0a s/ 1ie 1l/m.../ c./ pentru început "O roa*/ cu ce7" se între*/ Alice2 Dar n)a0u timp s/ se între*e mult+ c/ci în clipa urm/toare o ploaie (e pietricele mici se re0/rs/ pe 1ereastr/+ unele atin.r9.n.ncat)o+ cu toate m.n( o 4/rir/+ se n/pustir/ cu to9ii c/tre Alice< (ar ea o lu/ la 1u./ cu .r4iu+ începur/ iar s/ se 1oiasc/+ -i Alice îl au4i pe Iepura-5 — O roa*/ o s)a:un..

n()o c.r1ul picioarelor -i arunc/ o pri0ire peste mar.nce7 Alice se uit/ în :uru)i+ la 1lori -i la 1irele (e iar*/+ (ar nu 0/4u nimic care s/)i 1i p/rut potri0it a 1i m./+ nelu.te .n(i c/ asta era ca -i cum s)ar 1i :ucat cu un cal (e camion+ -i tem.tu-i (e pu9in în seam/ pe Alice+ cum (ealt1el nu p/rea s/ ia în seam/ nimic altce0a2 Capitolul # PO#&Ţ&L& DOM"%L%I OMID Domnul Omi(/ -i Alice se pri0ir/ c.n( o s/ tre*uiasc/ s/ 0/ sc3im*a9i în crisali(/ — -i o s/ 0in/ -i 4iua aceea — -i apoi în 1luture+ (esi.inea ciupercii< în(at/ se 0/4u oc3i în oc3i cu o omi(/ mare+ al*astr/+ care -e(ea în 0.ta -tiu — cine eram c.i p.in(+ cu lim*a at.n(u)se c/ 0rea s)o s1.ntare+ -i se repe4i la cren.n — 1uma tacticos (intr)o nar.n/ ce l/tratul c/9elan(rului nu se mai au4i (ec.t n)o s/ 0/ pot e?plica r/spunse Alice+ 1oarte politicos — (e 0reme ce -i mie îmi e totul (e neîn9eles< -i+ -ti9i+ c.n( (e 1iece (at/ pu9intel înainte -i o *un/ *ucat/ înapoi+ -i l/tr.t0a timp în t/cere< în cele (in urm/+ Omi(/ scoase ciu*ucul (in .(ulce era6 4ise Alice+ re4em.n(u)se în 1iece clip/ s/ n)o calce îi picioare c/9elu-ul+ 1u..n( te sc3im*i (e at.n( ie-i iar la i0eal/+ (e cealalt/ parte a ur4icii+ el iar se a0.tea ori pe 4i+ începi s/ nu mai în9ele.0rea+ (omnule — 4ise Alice — (ar mi)e team/ c/ n)o s/ pot+ 1iin(c/ nici eu nu)s l/murit/2 — & (e neîn9eles — 4ise (omnul Omi(/2 — M/ tem c/ mai (e în9eles ca at.ncat sau */ut în situa9ia ei în apropiere+ cre-tea o ciuperc/ mare+ cam (e)o în/l9ime cu (.t 1oarte sla*+ (in (ep/rtare2 — Da> ce c/9elu...n( (e înc.i nimic+ nu)i a-a7 — "u)i a-a6 4ise (omnul Omi(/2 — De+ poate c/ (umnea0oastr/ înc/ n)a9i 1ost în situa9ia asta — 4ise Alice — (ar c.n( c/ n)ar 1i r/u s/ se uite -i pe (easupra+ s/ 0a(/ acolo ce era7 Se în/l9/ (eci în 0.n( o tum*/ în aer+ (e 4orit ce era s)o apuce2 Alice ./2 O lu/ în(at/ la 1u.las s1.ur/ nou/5 se tot repe4ea (e aproape la cren.ur c)o s/ 0i se par/ cam .3ilea lun.n(ou/ laturile -i (in(/r/t+ îi (ete în .r-it+ somnoros5 — Da> (umneata cine e-ti7 Alice nu prea se sim9ea încura:at/ (e aceast/ intro(ucere2 R/spunse cam s1ioas/5 — De+ în clipa asta nu prea -tiu+ (omnule+ cine sunt< at.n( tot timpul+ cu .n( m)am (at :os (in pat a4i)(iminea9/+ (ar cre( c/ (e)atunci m)am sc3im*at (e c.nt cu o 1run4/2 Ce mult mi)ar 1i pl/cut s/)l în0/9 c.ium*u-lucuri — (a+ (ac/ a.-ie2 Alice se 1eri în(/r/tul unei ur4ici înalte+ ca s/ n)o (ea peste cap c/9elan(rul< în clipa c.nc sau s/ *eau ce0a< (ar 0or*a e5 ce7 !ntr)a(e0/r+ asta era între*area5 ce s/ m/n.u9/+ aler.1i 1ost (estul (e mare6222 A3+ a36 Mai c)am uitat c/ tre*uie neap/rat s/ cresc iar6 Ia s/ 0e(em — ce)i (e 1/cut oare7 B/nuiesc c)ar tre*ui s/ m/n.te0a ori2 — A(ic/ cum7 4ise (omnul Omi(/ cu se0eritate2 #or*e-te l/murit6 — A.te -i mai c.r1+ cu *ra9ele încruci-ate -i — ca un *oier */tr.picioarele+ sc3eun.n(u)se (e o 1loare (e p/p/(ie+ ca s/ se mai o(i3neasc/ -i 1/c.n(u)-i 0.n(u)i a1ar/ -i cu oc3ii s/i mari pe :um/tate înc3i-i2 Alice î-i 4ise c/ e momentul s)o -tear.nsa< (up/ ce o cercet/+ pe (e(esu*t+ (in am.las r/.nt/ spre cren.u9/+ 1/c.u9/+ 1/c.u-it< în cele (in urm/ se a-e4/+ mai (ep/rti-or+ ..n/ o*osi (e a*ia mai su1la+ -i p.rn.i iar s/ se ascun(/ în(/r/tul ur4icii2 Dup/ aceea+ c/9elu-ul începu o 1i.ur/ -i o între*/ cu .1./ -i 1u.

. ce-i drept.n+ taic/ Dill" — 4ise (omnul Omi(/2 Alice î-i încruci-/ m. băieţaş.n( nici un r/spuns prea *un+ -i cum (omnul Omi(/ p/rea s/ 1ie într)o (ispo4i9ie 1oarte proast/+ Alice întoarse spatele+ s/ plece2 — #ino înapoi6 o stri.inile la piept -i începu5 — 6şti bătrân.n/ la urm/ tot îi mai spunea ce0a interesant2 C.las 1oarte :alnic2 — Spune poe4ia "&-ti */tr.n(i c/ la urma urmei putea s/ mai a-tepte — tot n)a0ea ce0a mai *un (e 1/cut -i poate c/ p.ur/ -i 4ise5 — #a s/ 4ic/+ . după po#ta inimii — 6şti bătrân.t mine — 4ise Alice — tot ce -tiu e c/ mie mi s)ar p/rea 1oarte ciu(at2 — Dumitale6 4ise (omnul Omi(/ cu (ispre9 Da> cine e-ti (umneata7 Ceea ce iar/-i îi a(ucea înapoi la punctul (e un(e pornise con0or) *irea2 Alice era cam s.reu sup/rarea2 — "u — 4ise (omnul Omi(/2 Alice ./(uial/ ispititoare+ înc. -i ai #orme aproape obeze *um de braţele tot mlădioase %ţi sunt( -i picioarele tot s#ârleze + 9lădios ca să #iu.os oare bine o #i $ă stai.ciu(at+ nu cre(e9i7 — Deloc — 4ise (omnul Omi(/2 — De+ poate c/ (umnea0oastr/ sim9i9i alt1el (ec. mă temeam *ă statul %n cap m-o prosti8 De când ştiu că tot prost sunt.n( 3arnica al*in/ 0rea" -i a ie-it cu totul altce0a6 r/spunse Alice+ cu .nin(u)-i cu .n(e-ti c/ te)ai sc3im*at+ 3m7 — M/ tem c/ (a+ (omnule — 4ise Alice2 %nele lucruri nu mi le amintesc ca alt/ (at/+ -i nici 4ece minute în -ir nu r/m. le-am uns cu-ali#ie. De când eram tânăr. ..c..n la 1el — *a m/ 1ac mic/+ *a m/ 1ac mare6 — Ce lucruri nu)9i aminte-ti7 între*/ (omnul Omi(/2 — P/i+ (e pil(/+ am încercat s/ spun poe4ia "C. 'ite ali#ia + vrei şi tu poate $ă-ţi vând niţică( 6 cinci bani cutia.te0a minute+ (omnul Omi(/ pu1/i înainte în t/cere+ (ar în cele (in urm/ î-i (es1/cu *ra9ele încruci-ate+ scoase ciu*ucul (in . $tau %n cap. taică 7ill — ţi-am mai spus — pe cuvânt. %n mâini proptit( + *ând tânăr eram.it/ (e 1aptul c/ (omnul Omi(/ îi 0or*ea at. taică 7ill — #eciorul grăi — "ărul de tot ţi-a albit8 *u capul %n .i ar tre*ui s/)mi spune9i cine sunte9i dumneavoastră + De ce7 4ise (omnul Omi(/2 Iat/ alt/ între*are care o cam uluia< -i cum nu)i (/(ea în . mădularele toate.t (e scurt< se ri(ic/ în picioare -i 4ise+ 1oarte serios< — Cre( c/ mai înt.t Alice se întoarse iar -i se apropie2 — "u te pier(e cu 1irea — 4ise (omnul Omi(/2 — Asta)i tot7 1/cu Alice+ st/p./ (omnul Omi(/2 Am ce0a important s/)9i spun6 Asta era o 1/.

+ 6şti bătrân — zice #iul + şi ţi-s #ălcile moi. De să mestece seu ar #i bune.n/ un(e putea a:un.ta c/)i nepl/cut s/ te tot sc3im*i mereu+ -ti9i7 — "u -tiu 4ise (omnul Omi(/2 Alice nu mai spuse nimic< în 0ia9a ei nu mai înt.ine2 .i 0or*i (omnul Omi(/2 — Ce m/rime 9i)ar con0eni7 între*/2 — A+ nu m)am . + 6şti bătrân. taică.ta< sim9ea c/)-i pier(e r/*(area2 — Cum e-ti acum î9i place7 — De222 mi)ar place s/ 1iu ni9elu.n( ciu*ucul în .las pl. .nie (omnul Omi(/+ în/l9./sea pro*lema 1oarte .n/ 0a *ine0oi s/)i 0or*easc/ (in nou2 Dup/ un minut+ (ou/+ (omnul Omi(/ scoase ciu*ucul (in .lnise pe cine0a care s)o contra4ic/ at.te0a minute2 Cel (int.et2 — Ba (eloc — e o în/l9ime 1oarte *un/6 4ise cu m. astă minune( + *ând .mai mare+ (omnule+ (ac/ nu 0/ e cu sup/rare — spuse Alice2 & :alnic s/ ai o în/l9ime (e un (e.n.oric (omnul Omi(/+ (up/ care urm/ o t/cere (e c..2 — Dar eu nu)s o*i-nuit/6 se scu4/ *iata Alice cu .rea în cele (in urm/ o cuprinse cu *ra9ele p.. 0oiam să mă #ac avocat8 "ricinile apoi cu nevasta pledând.ur/+ porni iar s/ pu1/ie2 De (ata asta+ Alice a-tept/ cu r/*(are p.une eram.n/ c.uns 0ezi c-acu4 %ţi #ac vânt pe scară + ")ai spus)o *ine — 4ise (omnul Omi(/2 — Da+ mi se pare -i mie c/ nu prea am spus)o *ine< unele cu0inte mi)au ie-it alt1el2 — Ţi)a ie-it alt1el (e la început p. Da4 gâsca o mănânci cu oase şi cioc + *um #aci. acum te cară 9ai am şi-alte treburi.n(i în sinea ei5 "O1+ c/ numai (e 1iin9e sup/r/cioase (au6" — O s/ te o*i-nuie-ti cu timpul — spuse (omnul Omi(/ -i+ lu.ălcii tărie am păstrat. cu pletele-n vânt.n(it la o m/rime anume — r/spunse repe(e Alice2 At.et. taică 7ill — zice #iul iar — *ine-ar crede că eşti %n stare $ă ţii-n vâr#ul nasului un ţipar În cumpănă 6 de mirare — 1a destule mirări pân-acu4 ţi-am răspuns :ogu-te./tor2 'i .n( 0or*ea 8a0ea e?act în/l9imea (e un (e. -i mi-i de-a.ur/+ c/sc/ o (at/+ (e (ou/ ori+ se scutur/+ apoi se (ete :os (e pe ciuperc/ -i se (ep/rta prin iar*/+ rostin( între timp+ nep/s/tor5 — Dintr)o parte cre-ti mare+ (in cealalt/ te 1aci mic/2 "Dintr)o parte (in ce( Cealalt/ parte (in ce(" se între*a Alice în sinea ei2 — Din ciuperc/ — 4ise (omnul Omi(/+ (e parc/ ar 1i 1ost între*at cu .r-ire rotun(/+ .t0a timp pe .n/ la s1.n( a se l/muri care s/)i 1ie cele (ou/ p/r9i< -i cum ciuperca era cu (es/0.r-it — spuse cate.r4iu+ se 1/cuse ne0/4ut2 Alice r/mase c.n(u)se 9eap/n pe c.las tare< -i+ o clip/ mai t.te o *uc/9ic/ (in mar.e -: rupse cu 1iece m.n(uri în 1a9a ciupercii+ încerc..

9.n( pri0ea în :os+ era o lun.n/ nu 0a termina (e 0or*it Porum*elul2 — Ca -i cum n)ar 1i (estul/ osteneal/ cu clocitul ou/lor — 4ise Porum*elul2 Tre*uie s/ mai 1ii -i cu oc3ii în patru (up/ -erpi+ 4i -i noapte6 "ici un picu-or n)am (ormit+ (e trei s/p)t/m.n/ colo+ (ar 1/r/ alt/ urmare (ec.(e su* ea tremura ni9elu-2 Cum se p/rea c/ nu)i c3ip s/)-i (uc/ m.t c/ în(ep/rtatul 1run4i.n.s.nc (ispre92 Am 0/4ut eu (estule 1eti9e în 0ia9a mea+ (ar nici una cu un .n(5 Am încercat în toate 1elurile -i tot (e.t a*ia mai a0ea loc s/ (esc3i(/ .r-it am sc/pat (e ei+ po1tim+ se i0esc iar (in senin+ -erpe-te+ cu tertipurile lor6 Brr6 'arpe6 — Dar eu nu sunt -arpe+ 9i)am mai spus6 îl încre(in9/ Alice2 &u sunt o222 eu sunt o222 — Da+ si.mi9/ (in *uc/9ica ce)o 9inea în m./ p/sul Porum*elului2 — 'i tocmai c./tea s/)l cu1un(e printre 1run4e 8(escoperise c/ acestea nu erau (ec.ustat ou/+ (esi./ aproape pl.n(i îns/ c/ n)a0ea rost s/ mai spun/ nimic p."&i+ acu> care ce e7" se între*/ -i ron9/i o 1.it apri.n( . o 1/cu s/ se tra..las ce0a mai potolit+ apoi a(/u..inii st.r.ura< (ar în cele (in urm/ o (esc3ise -i reu-i s/ în.nce pu9in (in cealalt/ *uc/9ic/2 B/r*ia îi era at.n/ 0a (a (e m.t ca /sta6 "u+ nu6 &-ti -arpe+ (e.nios cu aripile2 — 'arpe6 9ipa Porum*elul2 — "u sunt -arpe6 protest/ Alice in(i.ra9ios+ -i se pre.ur — 4ise Alice+ c/ci era un copil care spunea tot(eauna a(e0/rul — 1iin(c/+ -ti9i+ 1eti9ele m/n.t coroanele copacilor su* care um*lase.ini+ cum (e nu 0/ pot 0e(ea7 #or*in(+ î-i mi-ca m.ur6 Ce e-ti atunci7 4ise Porum*elul2 #/( eu c/ te c/4ne-ti a n/scoci ce0a6 — &u222 eu sunt o 1eti9/ — 4ise Alice+ cam cu în(oial/+ amintin(u)-i (e c./(uie-ti2 Acu-i o s/)mi spui c/ n)ai ..+ c.n(u)i)se iar ..i2 — Ce *ine c/ pot s/ mi-c iar capul6 e?clam/ Alice înc./ înapoi cu .n.ea*a6 "u)i c3ip s/ le intri în 0oie6 — "u în9ele.ntat/ s/ 0a(/ c/ .0er(e+ ce se 4/rea a-ternut (eparte+ su* ea2 — Ce)o 1i 0er(ea9a aia mult/7 4ise Alice 'i ce s)or 1i 1/cut umerii mei7 'i+ *ietele mele m.nc/ -i ele ou/+ .tul îi era ml/(ios ca un -arpe2 Tocmai reu-ise s/)l aplece+ un(uit într)un 4i.lasul — -i tocmai c.ni6 — !mi pare 1oarte r/u c)a9i a0ut sup/r/ri — spuse Alice+ care acum începea s/ în9elea.3it/ o 1/r.n(eam c/ în s1. .nat/2 D/)mi pace6 — Ba e-ti -arpe6 repet/ Porum*elul+ (ar cu .te ori se pre1/cuse în acea 4i2 — "u 4/u+ ce mai scorneal/6 r/spunse Porum*elul+ pe un ton (e a(..ime imens/ (e .ra*/5 un porum*el mare îi 4*urase în o*ra4 -i o */tea m..t+ care p/rea a se în/l9a ca un lu:er (intr)o mare (e 1run4i.inile (e colo p.ini — -i 1u înc.n( alesesem cel mai înalt copac (in p/(ure — continu/ Porum*elul+ a9.ntat/+ (ar în clipa urm/toare se sperie (in nou+ c/ci nu)-: mai .m/ -i (in *uc/9ica m.4a.inile la cap+ încerc/ s/)-i aplece capul p.ea*a t/.tu-i (e pu9in (espre ce 0or*i9i — 4ise Alice2 — Am încercat prin r/(/cinile ar*orilor+ am încercat în malul apei+ am încercat prin tu1i-uri — continu/ Porum*elul+ 1/r/ a lua seama la ea2 Dar -erpii /-tia222 "u po9i s/)i împaci6 Alice era tot mai nel/murit/< .t (e în(esat/ în picior+ înc.na (reapt/+ ca s)o încerce< în clipa urm/toare sim9i o i4*itur/ su* */r*ie5 i se pocnise (e picior2 =u 1oarte speriat/ (e aceast/ sc3im*are *rusc/< (ar î-i (/(u seama c/ nu e timp (e pier(ut+ c/ci sc/(ea repe(e< tre*uia în(at/ s/ m/n. c.n( un s./sea umerii2 Tot ce 0e(ea+ c.ustat nicio(at/ un ou6 — Am .

i -i înt.n( (eo(at/ se i0i+ aler.nc/ -i *uclele li se amestecar/2 Alice se pr/p/(ea (e r..a4 s/ a(au.n( (intr)o *ucat/+ c.n( ni9el cu0intele5 — De la Re.n( (inspre p/(ure+ un lac3eu 8Alice îl consi(er/ lac3eu+ 1iin(c/ era îm*r/cat în li0rea< altminteri+ :u(ec.3emui printre copaci — cu c3iu cu 0ai+ 1iin(c/ .r/(ina aceea 1rumoas/2 M/)ntre*+ oare cum pot 1ace asta7" #or*in( ast1el+ a:unse (eo(at/ într)un lumini-+ un(e se .n/ celuilalt+ spun.te0a minute se o*i-nui -i începu iar s/ stea (e 0or*/ cu sine îns/-i+ cum prinsese o*iceiul2 "Bra0o+ acum am împlinit :um/tate (in ce)a0eam (e .1ace una ca asta+ nu le)a.ini cele (ou/ *uc/9ele (e ciuperc/ -i se apuc/ s/ ron9/ie+ cu mare .ete2 Capitolul #I P%RC&L C% PIP&R %n minut+ (ou/+ st/tu -i se uit/ la cas/+ între*.t la început i se p/ru 1oarte curios< (ar în c.inei2 Lac3eul)Broasc/ repet/+ pe acela-i ton solemn+ (oar întorc.s uit.ta 0reme nu mai 1usese c./sea o cas/+ nu mai înalt/ (e 0reo patru picioare2 "Oricine ar locui aici — .n( (up/ 1a9a lui+ ar 1i 4is c/)i un pe-te.i -i înt./ înapoi în p/(ure s/ .t0a timp î-i aminti c/ înc/ mai 9inea în m.in/2 O in0ita9ie la croc3et pentru Duces/2 Apoi î-i 1/cur/ unul altuia c.r/*i s/ spun/ Alice — numai c/ (in înt.n/ ce+ în s1.lua pe)ale (umitale< mie nu)mi plac ou/le cru(e2 — Atunci pleac/ (e)aici6 4ise Porum*elul îm*u1nat+ aciuin(u)se iar/-i în cui*ul lui2 Alice se .n(i Alice — n)are rost s/ intru la ei cu statura pe care o am acum5 0ai+ (a> -i)ar ie-i (in 1ire (e spaim/6" A-a c/ începu s/ ron9/ie iar *ini-or (in *uc/9ica ce)o 9inea în m.i+ c.na (reapt/ -i nu cute4/ s/ se apropie (e cas/ înainte (e a 1i sc/4ut la 0reo nou/ (e.t amu9i c./ la în/l9imea ei o*i-nuit/2 De at..t normal/ ca statur/+ înc.n( — p..te)un pic+ c.t (e nou/ pentru Alice+ înc.ca -i -erpii2 — "u cre( asta — spuse Porum*elul — (ar (ac)o 1i a-a+ atunci înseamn/ c/ sunt -i ele un 1el (e -erpi< asta)i tot ce pot s/ spun2 &ra o i(ee at.n(+ *a sc/4.n(u)se la ei< aler.2 Acest lac3eu se apropie (e cas/ -i cioc/ni tare m u-/2 !i (esc3ise un alt lac3eu în li0rea+ cu o 1a9/ rotun(/ -i oc3i mari+ ca (e *roasc/2 Am.n( (in cealalt/ — *a cresc.i+ Lac3eul)Pe-te scoase la i0eal/+ (e su* *ra9+ o scrisoare mare — aproape c.tul i se în) curca mereu printre cren.r-it+ 0/4u c/ i4*utise s/ a:un.n(6 %luitoare sunt sc3im*/rile astea222 nicio(at/ nu -tiu ce)o s/ (e0in+ (e la un minut la altul6 Totu-i+ iat/ c)am re0enit la m/sura mea o*i-nuit/< ceea ce am (e 1/cut acum+ înt.t (e c.mplare nu m/ uit (up/ ou/< -i c3iar (ac/ a.i+ e s/ p/trun( în .n(oi lac3eii a0eau p/rul pu(rat -i aran:at în *ucle ce le acopereau tot capul2 Alice o*ser0/ toate astea -i — 1oarte curioas/ s/ a1le (espre ce era 0or*a — se (/(u pu9in mai la o parte+ în p/(ure+ ca s/ asculte2 !nt.ri:/+ c.t el (e mare — pe care i)o înm.n(u)se ce s/ 1ac/ mai înt.i+ -i una+ (ou/+ tre*uia s/ stea s/ -i)l (escurce2 Dup/ c.te0a clipe+ ceea ce)i (ete Porum*elului r/.e5 — Te ui9i (up/ ou/+ las> c/ -tiu eu< -i (ac/)i a-a+ ce)mi pas/ mie (e e-ti 1eti9/+ ori -arpe7 — Da)mi pas/ mie 1oarte mult — se .n(+ pe un ton solemn5 — Pentru Duces/2 O in0ita9ie la croc3et (in partea Re.te)o plec/ciune a(..

i+ în9ele.i (umneata7 A(e0/rul /sta era+ 1/r/ în(oial/+ numai c/ Alicei nu)i prea pl/cu s/)l au(/2 — & în.ine — continu/ Lac3eul+ pe acela-i ton+ (e parc/ nu s)ar 1i înt./l/.mpit (e)a *inelea6 Apoi (esc3ise u-a -i intr/2 %-a (ucea (e)a (reptul într)o *uc/t/rie mare+ plin/ (e 1um (e la un cap/t la altul2 !n mi:loc+ pe un sc/una.t nepoliticos2 "Dar poate c/ nu)i 0ina lui — î-i 4ise apoi — no 1i put.n/ poim.i+ 1iin(c/ eu sunt (e aceea-i parte a u-ii ca -i (umneata< al (oilea+ pentru c/ cei (in/untru 1ac at.ea*a stau la (iscu9ie cu /sta — 4ise Alice (isperat/ — e t.putea s/)9i (esc3i(+ în9ele.ur/ (ac/ se cu0enea s/ 0or*easc/ ea înt.n:e-te a-a pisica (umnea0oastr/7 .ura p.urele 1iin9e (in *uc/t/rie care nu str/nutau erau *uc/t/reasa -i o pisic/ mare+ ce sta pe 0atr/+ r.t (e aproape (e cre-tetul capului6 Dar în tot ca4ul ar putea s/ r/spun(/ la între*/ri2" — Cum s/ intru7 repet/ cu .n/ la u-/ -i */tu2 — ")are nici un rost s/ *a9i — 4ise Lac3eul — pentru (ou/ moti0e5 mai înt.cu trei picioare+ -e(ea Ducesa+ cu un ocopil mic în *ra9e2 Buc/t/reasa sta aplecat/ (easupra 1ocului -i amesteca într)un ceaun mare+ ce p/rea plin cu sup/2 "Cu si.las mai tare2 — P/i+ 0or*a e dacă tre*uie s/ intri7 4ise Lac3eul2 Asta)i 0or*a+ înt.ie+ c/ tot nu te)au(e nimeni2 'i într)a(e0/r+ (in/untru se au4ea un scan(al nemaipomenit5 ni-te neîncetate urlete -i str/nuturi+ -i — una+ (ou/ — c.n/ m.ro4itor — *om*/ni pentru sine — cum te contra4ic toate 1iin9ele astea6 S/ înne*une-ti+ nu alta6 !ntre timp+ Lac3eul .n( 0or*ea+ se 3ol*a întruna la cer -i Alice socoti c/ asta era 3ot/r.i2 — 'i eu ce s/ 1ac7 4ise Alice2 — Ce (ore-ti — 4ise Lac3eul -i începu s/ 1luiere2 — A6 De.se ascun(/+ (e 1ric/ s/ n)o au(/ cei (oi+ -i c.n:in( cu .te un trosnet puternic+ (e parc/ s)ar 1i 1/r.mat în *uc/9i 0reo 1ar1urie sau 0reo oal/2 — Atunci — 4ise Alice — cum s/ intru7 — Ar mai a0ea rost s/ *a9i — 0or*i înainte Lac3eul+ 1/r/ s/ 9in/ seama (e spusele ei — (ac/ ar 1i u-a asta între noi2 De pil(/+ (ac/ ai 1i în/untru+ (umneata ai putea s/ *a9i -i eu a.n/ -i Ducesa str/nuta (in c.mplat nimic2 — *um s/ intru7 între*/ iar Alice+ cu .ine2 !n clipa aceea+ u-a casei se (esc3ise -i 4*ur/ prin ea+ c3iar peste capul Lac3eului+ o 1ar1urie mare< îi atinse în treac/t nasul -i 4*ur/ mai (eparte+ p. 4ile între.uran9/ c/ a pus prea mult piper în sup/6" î-i 4ise Alice+ printre str/nuturi2 !ntr)a(e0/r+ prea era înc/rcat aerul cu miros (e piper2 P./sise un *un prile: ca s/)-i repete o*ser0a9iile (e a(ineauri+ cu oarecari în1lorituri5 — &u o s/ -e( aici %ntruna.las tare2 Lac3eul 4ise5 — &u o s/ -e( aici p.ta .m/ (e)un copac2 — 222 sau poate -i p.n/ se 1/r.n( alt1el< are oc3ii at.n( în c.i7 Pe c.n(< iar copila-ul *a urla+ *a str/nuta+ 1/r/ încetare2 Sin.i — (e ce r.i -i înt.n/ la urec3i2 — Sunte9i *un/ s/)mi spune9i — 4ise Alice+ cu ni9ic/ s1ial/+ 1iin(c/ nu era prea si.n( scoase iar capul ca s/ pri0easc/+ Lac3eul)Pe-te plecase+ iar cel/lalt -e(ea pe :os+ aproape (e u-/+ -i se 3ol*a la cer+ proste-te2 Alice merse cu s1ial/ p.

n( o crati9/ neo*i-nuit (e mare 4*urase c3iar pe l.n(i c)ar 1i mai *ine s/ . al/tur.tul6 Alice arunc/ o pri0ire cam în1rico-at/ spre *uc/t/reas/+ ca s/ 0a(/ (ac/ are (e ./ (e seam/ ce 1aci6 stri.n( s/ ia în serios aceast/ i(ee (e)a Ducesei+ (ar *uc/t/) reasa amesteca (e 4or în sup/ -i p/rea s/ nici nu asculte+ înc.t (e tare+ înc.n.ntecului5 $unt aspră cu micuţul meu.n:easc/2 — Toate -tiu — 4ise Ducesa — -i mai toate r.i Ducesa — s)ar mi-ca lumea cu mult mai repe(e2 — Dar asta n)ar 1i (e nici un 1olos — 4ise Alice+ 1oarte *ucuroas/ c/ a0ea prile: s/ arate -i ea ni9el ce -tie2 A.+ *a.n(i9i)0/+ cum s)ar mai (escurca cu 4iua -i cu noaptea7 =iin(c/+ nu)i a-a+ 1i tre*uiesc p/m.t (e tare+ înc.nt... zic şi eu./ Alice+ s/rin( în./+ *uc/t/reasa lu/ (e pe 1oc ceaunul cu sup/ -i+ în(at/ (up/ aceea+ se apuc/ s/ arunce cu tot ce .ntec (e lea./seasc/ alt su*iect (e con0ersa9ie2 !n timp ce -o0/ia cam ce s/ alea.r.t Alice cute4/ s/ 0or*easc/ înainte5 — Dou/4eci -i patru (e ore+ (ac/ nu m/)n-el — sau (ou/spre4ece7 — Am222 — A3+ ce tot m/ plictise-ti pe mine cu (e)al(e astea6 4ise Ducesa2 "icio(at/ n)am putut s/ su1/r ci1rele6 Apoi se apuc/ iar s/ a(oarm/ copilul+ c.ii aspră cu micuţul tău.n/ în Duces/ -i în copil — înt.apciu Pe c./ nasul copilului+ mai s/ i)l stri0easc/2 — Dac/ -i)ar 0e(ea 1iecare (e trea*a lui — se m.5 .nt/ cea (e)a (oua stro1/+ îl tot 4.n( Ducesa c. -i bate-l când strănută8 $trănută #iindcă este rău.n:esc< (e 1apt+ nici nu -tiam c/ pisicile -tiu s/ r.apciu .r-itul 1iec/rui 0ers5 .ută .apciu .t Alice mai c/ s/ri în sus< (ar în(at/ 0/4u c/ nu)i erau a(resate ei+ ci copila-ului+ înc. "apara.ro4it/ (e la locul ei2 #ai+ s/ -ti c/ i)a rupt drăguţul (e n/scior6 e?clam/ iar/-i c./sea la în(em.iri+ t/0i -i 1ar1urii2 Ducesa+ c3iar c.n:esc2 — &u nu -tiu nici una care s/ r.n(u)i un 1el (e c.n(u)i)se *uc/t/reasa -i copilul. Îl bat dacă strănută8 Îi prinde bine./n -i 4.t (e m.nioas/+ înc.u(uia cu str/-nicie pe copil+ care+ *ietul (e el+ urla at. -tie că te-ntărâtă. şi-i a.— =iin(c/)i o pisic/ (in C3es3ire — 4ise Ducesa — (e)aia+ Porcule6 %ltimele cu0inte le rosti tam)nesam+ at.t prinse cura: -i 0or*i mai (eparte5 — "u -tiam c/ pisicile (in C3es3ire tot(eauna r.u(uin(u)l 4(ra0/n la s1.ntului (ou/4eci -i patru (e ore ca s/ se suceasc/ în :urul a?ei sale2 — =iin(c/ 0eni 0or*a (e sucit — 4ise Ducesa — suce-te)i .t era cu neputin9/ s/ -tii (ac/)l sup/rau ori nu lo0iturile2 — A3+ te ro.i cu 0/traiul+ apoi urm/ o ploaie (e tin.at (e seam/+ iar copilul urla oricum at..te ce0a+ 1/cea (e parc/ nici n)ar 1i */.n:easc/ — 4ise Alice 1oarte cu0iincios+ *ucuroas/ c/ încropise o con0or*ire2 — Multe nu -tii tu+ mai e 0or*/ — r/spunse Ducesa2 Alicei nu)i pl/cu (eloc tonul cu care)i spusese asta -i .n( o nimerea c.t Alice a*ia (eslu-ea 0or*ele c.

ro3/i (in nou+ at.a -i iar se întin(ea+ înc.2 "Dac/ nu)l iau cu mine pe copilul /sta — se .roa4nic (e ur.ri:orat/+ îi cercet/ 1a9a+ ca s/ 0a(/ ce e cu el2 =/r/ în(oial/+ a0ea nasul (in cale)a1ar/ (e c.n(i+ -i se uit/ iar în oc3ii copilului+ s/ 0a(/ urme (e lacrimi "u+ nici urm/ (e lacrimi6" — Dac/ ai (e .ro3/i -i atunci Alice+ 1oarte în.n( o s)a(uc acas/ 0ietatea asta+ ce)o s/ 1ac cu ea7"+ c.ula+ înc.2 — De ce ..ri:orat/+ îi cercet/ iar c3ipul2 De (ata asta nu mai înc/pea în(oial/5 era un purcel în toat/ re.ire+ care îns/ a*ia o atinse2 Alice îl prinse cu .t Alice î-i (/(u seama c/ se cu0enea s)o trate4e cu respect2 — Pisicu9/ (e C3es3ire — începu+ cu oarecare s1ial/+ 1iin(c/ nu -tia (eloc (ac/ o s/)i plac/ acest nume2 Dar Pisica nu 1/cu altce0a (ec.n(i la al9i copii pe care)i cuno-tea+ c/rora le)ar 1i stat 1oarte *ine ca purcei — -i tocmai î-i spunea5 "Dac/ ai -ti cum s/)i pre1aci (e)a(e0/rat222" c.n(i 1eti9a C.n( îl prinse+ s1or/ia *ietul (e el ca o locomoti0/ — -i timp (e un minut)(ou/ se tot înco0ri.n(ea Alice — într)o 4i)(ou/ au s/)l omoare< nu)i oare o crim/ s/)l las aici7 %ltimele cu0inte le spuse cu .reu pe copil+ 1iin(c/ mititelul a0ea o 1orm/ ciu(at/5 9inea *ra9ele -i picioarele întinse în l/turi2 "Parc)ar 1i o stea (e mare"+ .ro3/i+ nu puteai (eslu-i care (in (ou/.t< (ar ca purcel mi se pare 1oarte (r/.n:easc/ -i mai tare2 .n( ar 1i crescut mare — î-i 4ise — ar 1i 1ost un copil .ul meu — 4ise Alice+ 1oarte serioas/ — eu+ una+ nu mai 0reau s/ am (e)a 1ace cu tine2 Ai .n( pisica (e C3es3ire a.ina — -i ie-i în .rlin( copilul spre ea2 & timpul s/ m/)m*rac+ ca s/ mer.ro3/i7 îl mustr/ Alice2 "u)i (eloc cu0iincios s/ te e?primi ast1el2 Copila-ul iar/-i .t Alice cu c3iu cu 0ai i4*utea s/)l 9in/2 De în(at/ ce se l/muri ce)a0ea (e 1/cut ca s/)l poat/ purta în *ra9e+ îl (use a1ar/ la aer 8tre*uia s/)l suceasc/ într)un 1el (e no( -i+ ca s/ nu se mai poat/ (es1ace+ s/)i apuce str.a unui copac (in apropiere2 Pisica (oar se 3li4i c.ra*/ (in o(aie2 Buc/t/reasa arunc/ (up/ ea o tin..n( s/ te pre1aci într)un purcel+ (ra.t+ (ec.nsului — .t0a timp+ în t/cere2 Alice tocmai începuse a se între*a în sinea ei5 "C.ri:/6 Bietul mititel iar 3o3oti 8sau .ro3/i+ (e parc/ i)ar 1i r/spuns 8(e la un timp nu mai str/nuta.n(/+ totu-i a0ea ni-te ./9at/ (e crean..n( pruncul .n.rn — sem/na mai mult a r.n(+ (eo(at/+ r/mase 1oarte mirat/ 0/4.t (e tare+ c/ Alice+ în.COR 0ăleu 0ăleu 0ăleu + Po1tim+ (ac/ 0rei+ 0e4i tu ni9el (e el6 îi spuse Ducesa Alicei+ 40.t Alice î-i (/(u seama c/ n)a0ea a*solut nici un rost s/)l (uc/ mai (eparte2 A-a c/ îl puse :os -i 1u 1oarte u-urat/ 0/4.n( o 0/4u2 Alicei i se p/ru (estul (e *l..3eare #oarte lun.ns urec3ea (reapt/ -i piciorul st.t s/ r.u92" 'i începu a se .n(u)l trop/in( 1rumu-el c/tre p/(ure2 "C.t a nas< iar oc3ii i se 1/ceau tot mai mititei — prea erau mici pentru un copil2 Toate astea nu)i pl/ceau (eloc Alicei2 "Dar poate c)o 1i (in pricina pl.las tare2 Mititelul .. -i mai merser/ c..i -i o mul9ime (e (in9i ascu9i9i+ înc. s/ :oc croc3et cu Re.

t (e *un/ -i s/)mi spui în ce (irec9ie s)o iau ca s/ plec (e)aici7 — Asta (epin(e 1oarte mult (e locul un(e 0rei s)a:un.n( tr/iesc2" "u mai înaint/ mult -i (/(u cu oc3ii (e casa Iepurelui (e Martie< î-i înc3ipui c/ aceea era+ pentru c/ 3o.n( înc/ se mai uita la locul un(e st/tuse Pisica+ (eo(at/ aceasta ap/ru iar2 — Ascult/+ ce s)a 1/cut copilul7 &ra c.r.r1ul co4i -i s1.n(oi sunt ne*uni2 — Dar eu n)am c3e1 s/ m/ (uc printre ne*uni — ripost/ Alice2 — A+ n)ai ce)i 1ace — 4ise Pisica To9i suntem ne*uni pe)aici2 'i eu sunt ne*un/2 'i tu e-ti ne*un/2 — De un(e -tii c/ sunt ne*un/7 între*/ Alice — Tre*uie s/ 1ii — 4ise Pisica — alt1el ce c/utai pe)aici7 Alice nu 1u (eloc con0ins/ c/ asta era o (o0a(/< totu-i continu/ s/ între*e5 — 'i (e un(e -tii c/ tu e-ti ne*un/7 — P/i+ mai înt."&i+ (eocam(at/ 0/( c/)i pare *ine"+ .r.n( se *ucur/2 Da> eu m.i — spuse Alice2 — $i)i cum 0rei — spuse Pisica 222'i tu :oci a4i croc3et cu Re.n(i Alice Pisic/ 1/r/ r.t p)aci s/ uit s/ te între*2 — S)a pre1/cut în purcel — r/spunse Alice lini-tit/+ (e parc/ Pisica s)ar 1i întors în c3ip 1iresc2 — Am -tiut eu c)a-a o s/ 1ie — 4ise Pisica -i iar/-i pieri2 Alice mai st/tu pu9in+ c/ci se cam a-tepta s)o 0a(/ ap/r.i — 4ise Pisica2 — "u prea îmi pas/ un(e a:un.n( se sup/r/ -i (/ (in coa(/ c.inele e ne*un7 "u e+ 4ic eu2 A-a)i7 — Cre( c/ a-a)i — 4ise Alice — &i — 0or*i mai (eparte Pisica — c.n:et am mai 0/4ut+ (ar r.n( (in nou+ (ar Pisica nu mai ap/ru+ a-a c/+ (up/ un minut)(ou/+ Alice o porni înspre partea un(e a1lase c/ sta Iepurele (e Martie2 "P/l/rieri am mai 0/4ut — î-i 4ise — tot mai interesant o s/ 1ie Iepurele (e Martie< -i acum+ 1iin( luna mai+ poate c/ no s/ 1ie ne*un r/u — în tot ca4ul+ are s/ 1ie mai pu9in ne*un ca îi martie2" Pe c.inele m.i c.n:etul+ care mai 4/*o0i c.n( m/ *ucur -i (au (in coa(/ c.eacurile se în/l9au în c3ip (e urec3i+ iar acoperi-ul era stu3uit cu p/r (e iepure2 .n( m/ sup/r2 A-a c/ sunt ne*un/2 — &u 4ic c/ torci+ nu c/ m.t tre*uie2 Asta nu era (e t/.i c.i+ (ac/ mer./ (e copac2 — Ai 4is purcel ori cercel7 spuse Pisica — Am 4is purcel — r/spunse Alice — -i mi)ar place s/ nu mai tot apari -i s/ (ispari c3iar a-a+ 1/r/ 0este — m)ai ame9it+ nu alta2 — Bine — 4ise Pisica+ -i (e (ata asta (isp/ru încet (e tot+ încep.n:et 1/r/ pisic/6 A-a ce0a n)am pomenit (e c.ina7 — Mi)ar place 1oarte mult — 4ise Alice (ar n)am 1ost in0itat/ p./(uit+ î-i (ete seama Alice+ -i încerc/ alt/ între*are5 — Cam cine st/ pe)aici pe)aproape7 — !n partea aceea — spuse Pisica+ 1lutur. s/ 1ii at.ie c.n( într)acolo la*a (reapt/ — st/ un P/l/rier< iar în partea asta — -i 1lutur/ cealalt/ la*/ — st/ un Iepure (e Martie2 Te po9i (uce la oricare (intre ei< am.n/ acum2 — O s/ m/ 0e4i acolo — 4ise Pisica+ -i pieri2 Alice nu 1u prea mirat/< se o*i-nuise cu ciu(/9eniile2 Pe c. un(e0a — a(/u.r-in( cu r..n( î-i 0or*ea a-a+ ri(ic/ oc3ii -i — po1tim6 — iar -e(ea Pisica pe o crean./ Alice+ (rept e?plica9ie2 — O+ *ineîn9eles c/ a:un.n(i Alice -i 0or*i înainte2 — #rei+ te ro.n( cu 0.r.t0a timp+ (up/ ce tot restul pisicii (isp/ruse2 "Ce curios6 . — 4ise Alice — Atunci n)are importan9/ în ce (irec9ie o iei — 4ise Pisica2 — 222 numai s)a:un.i (e toate+ c..

n/ acum (oar se uitase la ea cu mare curio4itate2 'i (umneata (e ce 1aci o*ser0a9ii nepoliticoase7 spuse Alice+ cu oarecare asprime2 Ar tre*ui s/ -tii c/ nu e 1rumos2 Au4in( acestea+ P/l/rierul 1/cu ni-te oc3i 1oarte mari+ (ar (e spus nu spuse (ec.nc ce 0/("2 — Ar însemna a(/u.3esui9i într)un col92 — "u e loc6 "u e loc6 stri.n(u)-i5 "Dar (ac/ totu-i e ne*un r/u6 Mai *ine m/ (uceam s/)l 0/( pe P/l/rier6" Capitolul #II C&AI%L "&B%"ILOR Su* un copac+ în 1a9a casei+ era pus/ o mas/+ la care Iepurele (e Martie -i P/l/rierul luau ceaiul2 !ntre ei -e(ea un Bursucel+ care (ormea *u-tean< ceilal9i (oi îl 1oloseau (rept pern/+ proptin(u)-i coatele pe el -i 0or*in( pe (easupra capului s/u2 "=oarte nepl/cut pentru Bursucel — .n(+ în timp ce Alice c/uta s/)-i aminteasc/ ce -tie (espre co9o1ene -i mese (e scris -i .n/ nu mai ron9/i ni9elu.t ceai2 — "u 0/( 0in (e1el — 4ise2 — "ici n)a0em — spuse Iepurele (e Martie2 — "u prea e politicos (in partea (umitale s/ o1eri ce nu ai — 4ise Alice sup/rat/2 — "u prea e politicos nici (in partea (umitale s/ te a-e4i 1/r/ s/ 1ii po1tit/ — r/spunse Iepurele (e Martie2 — ")am -tiut c/ e masa (umitale — spuse Alice2 & pus/ pentru mult mai mul9i (ec.na st..ar/+ c.&ra o cas/ at./ Iepurele ne*un — c/5 "!mi place ce .t (e mare+ înc.ul mesei+ (ar nu 0/4u altce0a (e */ut (ec.n(esc ce spun e totuna+ nu7 — Ba nu)i (eloc totuna — spuse P/l/rierul2 P/i+ atunci ar însemna c/5 "#/( ce m/n.t trei2 — Ai p/rul prea lun.n( o 0/4ur/ 0enin(2 — & loc (estul6 spuse Alice in(i.n( (orm" e totuna cu5 "Dorm c./si r/spuns la între*area asta7 4ise Iepurele (e Martie2 — C3iar a-a2 — Atunci spune ce .n(i Alice — (ar cum tot (oarme+ */nuiesc c/ nu)l sup/r/2" Masa era mare+ (ar to9i trei -e(eau în.(in *uc/9ica (e ciuperc/ ce)o 9inea în m.l/rierul2 &rau primele cu0inte pe care i le spunea< p.n(ul ei Alice2 M/ *ucur c)au început s/ spun/ .+ (e ce nu 9i)l tai7 4ise P..3icitori" — iar tare spuse5 — Cre( c)o s/ pot .nat/+ -i se a-e4/ într)un 1otoliu mare+ la un cap/t al mesei2 — #rei pu9in 0in7 o între*/ îm*ietor Iepurele (e Martie2 Alice se uit/ (e)a lun.n( respir6" — La tine e totuna — 4ise P/l/rierul2 Aci con0ersa9ia încet/ -i un minut -e4ur/ cu to9ii t/c..t Alice nu prea se încumet/ s/ se apropie p./ Bursucelul+ care p/rea a 0or*i în somn — c/5 "Respir c...3ici asta2 — #rei s/ 4ici c/ .n(e-ti c)ai putea ./+ ca s/ creasc/ la 0reo trei palme2 C3iar -i a-a+ merse spre cas/ cu oarecare -o0/ial/+ 4ic.n(e-ti — continu/ Iepurele ne*un2 — A-a -i 1ac — r/spunse ea repe(e — sau cel pu9in .nc" e totuna cu "M/n./sesc" e totuna cu5 "A/sesc ce)mi place6" — Ar însemna — a(/u.t5 — Ce asem/nare e între o co9o1an/ -i o mas/ (e scris7 "&i+ acum o s/ ne (istr/m ni9elu-6 î-i 4ise în .n.

i roti9ele cu cu9itul (e p.ustos r/spunse acesta *la:in2 — Da+ (ar o(at/ cu untul or 1i intrat -i ce0a 1irimituri (e p.i ro9ile cu unt6 a(/u./si ce0a mai *un (e spus (ec.n.ine — *om*/ni P/l/rierul2 "u tre*uia s/ un.n( (in cap cu (ispre92 Ce -tii tu (espre Timp6 #or*e-ti (e parc/ l)ai cunoa-te — -i+ c.nios la Iepure2 &ra un unt 1oarte .ustos6 !ntre timp+ Alice+ oarecum curioas/+ pri0ea peste um/rul lui+ s/ 0a(/ ce 1ace cu ceasul2 — Ce mai ceas nostim6 4ise2 Arat/ 4iua lunii -i nu arat/ ora6 — De ce)ar ar/ta ora7 morm/i P/l/rierul2 Parc/ ceasul (umitale arat/ anul7 — Bineîn9eles c/ nu — r/spunse Alice+ 1/r/ s/ pre.ur6 1/cu P/l/rierul+ cl/tin..ur+ tocmai asta era s/ spun -i eu2 — Ai reu-it s/ (e4le.n( tre*uie s/ te apuci (e lec9ii2 &i+ c)o -opticic/ îi (ai a în9ele.nu)-i amintea mare lucru2 P/l/rierul 1u cel (int.are2 — Timpul6 1/cu P/l/rierul2 &u+ (ac/ 0rei s/ -tii+ scriu "Timpul" cu liter/ mare+ 1iin(c/ -tiu c.3icitori 1/r/ (e4le.t ce spusese -i mai înainte5 — !ntr)a(e0/r+ era un unt 1oarte .ete — (ar asta 1iin(c/ st/ a-a mult în acela-i an2 — La 1el -i)al meu — 4ise P/l/rierul2 Alice r/mase 1oarte uluit/2 Ce spusese P/l/rierul p/rea s/ n)ai*/ nici o noim/ -i totu-i 0or*ise en./+ uit.le4e-te+ în lim*a ei2 — "u prea în9ele./ urec3e2 Alice se .e Timpului ce (ore-ti — -i+ 3opa+ se)n0.n(u)se c/tre Alice< î-i scosese (in *u4unar ceasornicul -: se uita la el nec/:it+ scutur.ur+ (esi.n( în c. — 4ise ea pe c.n(u)l (in c.n( -i 9in.n4ului6 — Bine)ar 1i s/ 1ie6 -opti pentru sine Iepurele (e Martie2 — Asta ar 1i stra-nic+ într)a(e0/r — 4ise Alice+ .rte ceasul+ într)o clip/+ p.t putu (e politicos2 — Bursucul iar (oarme — spuse P/l/rierul -i)i turn/ un pic (e ceai 1ier*inte pe nas2 Bursucelul scutur/ (in cap+ ener0at+ -i spuse+ 1/r/ a (esc3i(e oc3ii5 — Desi.n(u)se m. c/ nici m/car nu i)ai 0or*it 0reo(at/6 — Asta s)ar putea — 4ise Alice c3i*4uin(2 Dar la lec9ia (e mu4ic/ -tiu s/ *at timpul2 — A3a6 — 4ise P/l/rierul — acum în9ele.ine2 Iepurele (e Martie lu/ ceasul -i se uit/ la el posomor..i .t< apoi îl muie în cea-ca sa cu ceai< (ar nu .n(i pu9in+ apoi spuse5 — A patra2 — Cu (ou/ 4ile în urm/6 o1t/ P/l/rierul2 Ţi)am spus s/ nu un.n/ la unu -i :um/tate — -i iaca ora pr.n( ceasul cum 0rei tu2 De pil(/+ s/ 4icem c)ar 1i nou/ (iminea9a+ c. — 4ise Alice2 — P/i si.t îi place s/)l respec9i2 & sup/r/cios+ mie)mi spui7 — "u prea 0/ în9ele.t s/)l irosi9i cu .n(itoare — (ar 0e4i .3icitoarea7 se în(rept/ acum P/l/rierul c/tre Alice2 — "u+ n)am reu-it — r/spunse Alice — care)i r/spunsul7 — @a*ar n)am6 r/spunse P/l/rierul2 — "ici eu — spuse Iepurele ne*un2 Alice o1t/+ plictisit/2 Apoi 4ise5 — Cre( c)a9i putea 1olosi mai *ine timpul (ec.n( colo+ pun r/m/-a.2 "u ra*(/ s/ 1ie */tut2 #e4i+ (ac/ nu l)ai sup/ra -i (ac)a9i 1i prieteni+ ar pune oric.i care rupse t/cerea2 — A c.n(u)l l.ta 4i (in lun/ e a4i7 4ise+ în(rept.

tea ce-ti -i 1ar1urioare pe mas/7 între*/2 — =ire-te — o1t/ P/l/nerul — 1iin( mereu ora ceaiului+ nu mai a0em c.n( s/ le sp/l/m între timp2 — 'i atunci pro*a*il c/ 0/ muta9i (e la o cea-c/ la alta+ nu)i a-a7 între*/ Alice2 — C3iar a-a+ pe m/sur/ ce le 1olosim — r/spunse P/l/rierul2 — Dar ce se)nt.t2 — &u nu pot6 r/spunse2 "e)am certat ast/)prim/0ar/+ prin martie+ c3iar înainte (e s)a scr.mpl/ c.t s/ 9ii ceasul în loc+ la unu -i :um/tate+ c.t 0rei2 — Dumneata a-a 1aci7 între*/ Alice2 P/l/rierul (/(u (in cap+ am/r.ina (e Cup/ -i eu tre*uia s/ c.2 &ra la marele concert (at (e Re.ri:orat/ (e aceast/ propunere2 — Atunci s/ po0esteasc/ Bursucelul6 stri.le4easc/ pentru copii+ care în rom.las :alnic — s)a sup/rat Timpul pe mine -i nici 0or*/ s/ mai îmi 1ac/ ce0a pe plac6 Acuma e întruna ora -ase2 Alice se lumin/ (intr)o (at/ — De asta sunt at.cunoa-te222 — 4ise Alice2 — Mai (eparte -tii cum e — continu/ P/l/rierul5 $us. Aci Bursucelul tres/ri -i începu s/ c.n(2 A început s/ m/ plictiseasc/2 Propun ca (omni-oara s/ ne spun/ o po0este2 — "u cre( c/ -tiu 0reuna — spuse Alice+ în.u9/7 Sus+ (easupra lumii 4*ori+ Aiu0aer sclipin( în nori2 .n( a:un.c/ atunci nu mi)ar 1i înc/ 1oame2 — La început poate c/ nu — 4ise P/l/rierul — (ar n)ai (ec. deasupra lumii zbori. *a un ceainic printre nori<.nt/ aiurea o *inecunoscut/ poe4ioar/ en. sclip.ina a s/rit în sus ca 1ript/ -i)a început s/ 4*iere5 "Masacrea4/ Timpul6 S/ i se taie capul6" — Ce s/l*/ticie6 & în.u-it -i sla* — am au4it tot ce)a9i 0or*it2 P/l/rierul c.las r/.e9i iar la prima cea-c/7 în(r/4ni Alice s/ între*e2 — Ce)ar 1i s/ mai sc3im*/m su*iectul7 întrerupse Iepurele (e Martie+ c/sc.ntecul+ nu7 — Parc/ l)a.ro4itor6 e?clam/ Alice2 — 'i (e)atunci — continu/ P/l/rierul+ cu .ar/ ceilal9i (oi2 @ai+ Bursucel+ tre4e-te)te6 'i)l ciupir/ (in am.ntit (umnealui (e cota 8-i ar/t/ cu lin.n(ou/ p/r9ile2 Bursucelul (esc3ise alene oc3ii2 — "u (ormeam — 4ise cu .uri9a (e ceai spre Iepurele (e Martie.nt5 $clip. sclipeşti.ne-te ar suna cam a-a5 H Sclip+ sclip+ sclip+ sclipe-ti+ stelu9/+ Ce)i 1i tu oare+ (r/. sclip. 6i #i oare ag!iuţă( Cuno-ti c.nte prin somn5 — Printre nori+ printre nori+ printre nori — -i tot a-a mereu+ ca o mori-c/ stricat/+ (e tre*uir/ s/)l ciupeasc/+ pentru a)l 1ace s/ tac/2 — &i+ nici n)apucasem s/ termin primul 0ers — 0or*i înainte P/l/rierul — c/ Re. maimuţă.

r/*i s/ a(e0ereasc/ Bursucelul — au 1ost 1oarte+ 1oarte *olna0e2 Alice încerc/ pu9intel a se .n/ (e melas/+ 3m+ (e-teapto7 4ise P/l/rierul2 Alice nu lu/ în seam/ aceast/ o*ser0a9ie -i se repe4i iar+ ne(u) .n( 0reuna — %na6 @a6 1/cu Bursucelul in(i.+ spune mai (eparte6 4ise Alice 1oarte smerit/2 ")o s/ te mai întrerup2 Poate o 1i e?ist.ata s/ mai 4ic/ ce0a+ (ar P/l/rierul -i Iepurele (e Martie 1/ceau5 "'-t+ --t"+ iar Bursucelul spuse îm*u1nat5 — Dac/ nu po9i s/ 1ii cu0iincioas/+ atunci termin/ tu po0estea6 — "u+ te ro.n(easc/+ apoi 4ise5 — &ra o 1..ni7 Bursucelul iar mai st/tu un minut)(ou/ s/ se .ni7 — Mai ia un ceai — îi spuse Alicei+ 1oarte serios+ Iepurele (e Martie2 — Cum a(ic/ s/ mai iau+ c.ni2 — Da> cu ce se 3r/neau7 între*/ Alice+ care tot(eauna nutrea mult interes pentru (e)ale m.nt.2 Cum puteau scoate melasa ca s)o (esene4e7 — Dac/ po9i s/ sco9i ap/ (intr)o 1...nt.urul care pro1it/ (e pe urma acestui sc3im*5 iar Alice se alese cu un loc mult mai nepl/cut ca cel (inainte+ 1iin(c/ Iepurele ne*un tocmai r/sturnase (in .e s/ te miri (ac/ 9i)ar 1i spus s/ iei mai pu9in ca nimic — 4ise P/l/rierul — (ar mai mult ca nimic e 1oarte u-or s/ iei+ nu7 — ")a cerut nimeni p/rerea (umitale — 4ise Alice2 — Da7 Cine 1ace acum o*ser0a9ii nepoliticoase7 între*/ P/l/rierul+ 1oarte ra(ios2 Alice nu prea -tiu ce s/ mai r/spun(/+ a-a c/ */u pu9in ceai -i m.reu (e înc3ipuit+ a-a c/ între*/ (in nou5 — Dar (e ce tr/iau pe 1un(ul unei 1.n(+ tre*ui s/ ia locul Iepurelui ne*un2 P/l/rierul 1u sin.nt.n/ acum n)am luat nimic6 se mir/ Alice+ cam :i.n( p.n(i (e (ata asta2 — #reau o cea-c/ curat/ — întrerupse P/l/rierul2 @ai s/ ne mut/m to9i cu un loc mai încolo2 $ic.în9ele.n(u)-i 1/.nt..re-eal/ cana cu lapte în 1ar1uria lui2 Ari:ulie s/ nu)l supere iar pe Bursucel+ Alice începu 1oarte pru(ent5 — Dar nu)n9ele.n(i un minut)(ou/2 — Parc/ nu)mi 0ine a cre(e — spuse *la:in Alice — s)ar 1i îm*oln/0it2 — P/i s)au -i îm*oln/0it — se ./ (e el -i Alice2 — 'i spune)o repe(e — a(/u.— Spune)ne o po0este6 4ise Iepurele (e Martie2 — Da+ spune)ne o po0este6 se ru.n/ (e ap/+ (e ce n)ai putea s/ sco9i melas/ (intr)o 1.nt./(uiala2 — Melas/ — spuse Bursucelul+ 1/r/ a se mai .n(i cam cum ar 1i o asemenea 0ia9/ n/stru-nic/< (ar era prea .nit/2 — A.n/ (e melas/2 — "u e?ist/ una ca asta6 se repe4i Alice sup/rat/2 &ra .nc/rii2 — Se 3r/neau cu melas/ — r/spunse Bursucelul+ (up/ ce se .nat Totu-i consim9i s/ po0esteasc/ mai (eparte5 'i)a-a cum spuneam+ cele trei 1eti9e tr/iau pe 1un(ul 1.nii222 -i toat/ 4iua 1/ceau e?erci9ii (e (esen222 — Ce (esenau7 între*a Alice+ uit.ra*/5 'i erau surori+ -i le c3ema Li4ica+ Lucica -i Tilica< -i tr/iau în 1un(ul unei 1.nt.ine cu unt+ apoi iar se întoarse c/tre Bursucel -i)-i repet/ între*area5 — De ce tr/iau pe 1un(ul unei 1.n()ne0r.nc/ pu9in/ p.n( a-a+ se -i mut/ pe locul urm/tor+ iar Bursucelul (e asemenea Iepurele (e Martie se mut/ pe locul Bursucelului+ iar Alice+ 0r.nt./ P/l/rierul — alt1el a(ormi iar înainte s)o termini2 — Au 1ost o(at/ trei 1eti9e — începu Bursucelul+ -i urm/ cu mare .

i2 — Asta nu te pri0e-te+ Doi6 îl repe4i 'apte2 .n( un (rum prin p/(ure2 De c./ ar*ust -i 0opseau 1lorile în ro-u2 Alicei i se p/ru 1oarte ciu(at/ trea*a asta -i se apropie+ s/ 0a(/ mai (e aproape ce 1/ceau2 C.r-it se 0/4u în ./ -i aproape (e m/su9a (e cle-tar2 "Acuma -tiu mai *ine ce am (e 1/cut"+ î-i spuse+ lu.n( c)au s)o c3eme2 C.n(i ea2 Dar ce nu e ciu(at ast/4i7 Cre( c/ e mai *ine s/ intru în(at/2" 'i intr/2 Se 0/4u (in nou în sala cea lun.n(u)se la oc3i+ 1iin(c/ i se 1/cuse 1oarte somn — -i (esenau tot 1elul (e lucruri222 tot ce începe cu litera I222 — De ce cu I7 între*/ Alice2 — De ce nu7 4ise Iepurele (e Martie2 Alice t/cu2 Bursucelul+ între timp+ înc3isese oc3ii -i începuse s/ mo9/ie< (ar c.i c3ei9a (e aur -i (escuin( u-a care (ucea spre .ina9ie+ impo) si*ilitate222 'ti9i c/ se 4ice5 "O imposi*ilitate imposi*iloas/" — a9i 0/4ut 0reo(at/ (esenat/ o imposi*iloas/7 — Dac/ m/)ntre*i pe mine — 4ise Alice+ 1oarte uluit/ — nu cre(2 — Atunci nu 0or*i6 o repe4i P/l/rierul2 Aceast/ mo:icie i se p/ru Alicei insuporta*il/< 1oarte (e4.n.r/(in/2 Apoi începu s/ ron9/ie (in ciuperc/+ p.n( tr/iesc n)am mai luat ceaiul cu asemenea aiuri9i6" Tocmai pe c.n( îl ciupi P/l/rierul+ se tre4i+ c3i9/in( speriat+ -i po0esti mai (eparte5 — 222ce începe cu I+ (e pil(/5 iarn/+ iar*/+ ima.< (up/ asta trecu prin .r/(in/< tran(a1irii în1loriser/ al*i+ (ar trei ..n(eau r/coare2 Capitolul #III O PARTID D& CROC@&T LA R&AI" %n ar*ust stu1os (e tran(a1iri se în/l9a aproape (e intrarea în .n/ se 1/cu (e 0reo (ou/ palme 8p/strase în *u4unar o *uc/9ic/.r/(inari+ îl au4i pe unul (in ei 4ic.n/7 Bursucelul r/spunse 1oarte ap/sat5 — Am spus c/ erau în 1.re pe Bursucel în ceainic2 "!n tot ca4ul+ eu acolo nu mai m/ (uc6 î-i 4icea Alice c/ut.nt.ci -i iar mai ascult/ c.t0a timp po0estea Bursucelului 1/r/ s/)l întrerup/2 — =/ceau e?erci9ii (e (esen — continu/ Bursucelul+ c/sc.in/ spun.n( 0or*ea a-a+ */.n( -i 1rec.ule9 -i în s1.n( c)ai merita s/ 9i se taie capul2 — Da> ce)a 1/cut7 între*/ cel care 0or*ise înt.n(5 — =ii atent+ Cinci6 %ite cum m)ai stropit cu 0opsea6 — "u)s eu (e 0in/ — r/spunse Cinci moroc/nos2 'apte m)a lo0it peste cot2 'apte ri(ic/ oc3ii -: spuse5 — A-a+ Cinci+ (/ mereu 0ina pe al9ii6 — Tu mai *ine s/ taci6 spuse Cinci2 =eri am au4it)o pe Re.at (e seam/ c/ plecase+ (e-i ea se uit/ înapoi (e 0reo (ou/ ori+ cam sper./ (e seam/ c/ unul (in copaci a0ea o u-/ care (ucea înl/untrul lui2 "Asta)i 1oarte ciu(at6 .n( mai înt.r/(ina cea 1rumoas/+ printre r/4oarele (e 1lori str/lucin( în toate culorile -i printre 1.nt.r/(inari (/(eau 4or pe l./n.nile ce r/sp.n( a:unse al/turi (e .merit/+ s/)l între*e pe Bursucel5 — Da> n)ai spus c/ erau în/untru+ în 1.n/ (e melasă — -i+ c/tre ceilal9i5 #e(e9i+ nu m/ lasă Alice se 1ist.nt.ustat/+ se ri(ic/ -i plec/2 Bursucelul a(ormi în aceea-i secun(/+ iar ceilal9i p/reau s/ nici nu 1i */.n( îi 0/4u ultima oar/+ încercau s/)l 0.

n(ul ei a(/u.n(u)se (e m.mp/r+ 0or*ea pripit -i 4.ina între*/ cu asprime5 — Asta cine e7 Pe =antele (e Cup/ îl între*ase+ (ar el+ (rept r/spuns+ 1/cu (oar o plec/ciune -i 4.atoriu c.m*i2 — "e.las sc/4ut+ ca -i cum i)ar 1i 1ost team/ s/ nu)l au(/ cine0a5 — 'ti9i+ (omni-oar/+ (e 1apt în locul /sta tre*uia s/ 1ie o tu1/ (e tran(a1iri ro-ii+ iar noi+ (in .re-eal/+ am s/(it un tran(a1ir al*+ -i (ac/ (escoper/ Re.nt în prea:ma tu1ei (e tran(a1iri2 =iin(c/+ 0e(e9i (umnea0oastr/+ cum st/teau ei cu 1a9a la p/m.nc/2 — #re9i s/ 1i9i a-a (e *uni -i s/)mi spune9i (e ce 0opsi9i tran(a1irii7 între*/ Alice cu oarecare s1ial/2 Cinci -i 'apte nu 4iser/ nimic+ ci pri0ir/ spre Doi Doi începu+ cu .r/(inari+ (ar nu)-i amintea s/ 1i au4it c/ asta)i o*li.uie9i -i turti9i+ iar m.i -i re.r/(inari se aruncar/ cu 1a9a la p/m.r/(inari5 lun.a5 — A-a ne(reptate mai rar6 C.nt2 Se au4i tropot (e pa-i — se apropia alaiul Re.r/(in/+ e?clam/5 "Re.n( 3ale*ar(e în 1orm/ (e tre1le< a0eau aceea-i în1/9i-are ca -i cei trei .n/ :os cu inimi2 Alice se între*a (ac/ nu cum0a s)ar cu0eni s/ stea -i ea cu 1a9a la p/m.ina+ ar/t./ ea 1/r/ s)o o*ser0e2 !n urma acestora 0enea =antele (e Cup/+ purt.n( asi-ti la o para(/2 "'i)apoi — î-i 4icea ea — la ce 1olos toat/ para(a+ (ac/ lumea tre*uie s/ stea cu 1a9a la p/m./5 "A+ nu)s (ec.nsa 1oarte cu0iincioas/+ (ar în .ina+ (.ina6 Re.etul spre cei trei .nt+ iar pe spate purtau acelea-i semne ca -i to9i ceilal9i+ n)a0ea cum s/ -tie (e erau .n( coroana re.3io*ule6 spuse Re.te (oi2 Dup/ ei 0eneau copiii perec3ii re.r/(inari a-ternu9i la p/m. împo(o*i9i (e sus p.ntul+ carouri2 Ca -i o-tenii+ treceau (oi c.m*ea la orice se spunea2 Trecu pe l.— Ba îl pri0e-te6 4ise Cinci2 'i)o s/)i spun5 i)a a(us *uc/t/resei+ în loc (e ceap/+ cepe (e lalele2 'apte 40..ina *oro*oa9a asta+ pune s/ ne taie capul la to9i2 A-a c/ încerc/m -i noi s/ 1acem ce putem+ înainte s/ 0in/ (.n/ (oi c.ine2 Printre (.n-ii+ Alice îl recunoscu pe Iepurele Al*< era plin (e neast.ri:orat pri0irile prin .nsa2 C3iar atunci Cinci+ care)-i plim*a în.ale< erau 4ece la num/r -i (r/.nt+ ca cei trei .u9ii (e ei 9op/iau 0oio-i+ 9in.rli pensula :os -i tocmai stri.n.nt -i s/ n)o 0a(/7" A-a c/ r/mase un(e se .elui pe o pern/ (e cati1ea purpurie2 Tot acest m/re9 alai 1u înc3eiat (e :egele şi :egina de *upă.n( alaiul trecu prin 1a9a Alicei+ cu to9ii se oprir/ -i se uitar/ la ea+ iar Re.mplare+ (ete cu oc3ii (e Alice+ care st/tea -i)i o*ser0a2 !n clipa aceea se opri< ceilal9i se întoarser/ -i o 0/4ur/ -i ei+ -i to9i îi 1/cur/ o plec/ciune a(.n( cu (e.inei2 Alice întoarse capul+ 1oarte curioas/ s/ o 0a(/2 !n 1runtea alaiului p/-eau 4ece o-teni+ purt.n(+ (in înt.n( ar9/./sea -i a-tept/2 C.os capul pe spate+ apoi se întoarse c/tre Alice5 Cum te nume-ti+ 1eti9o7 — M/ numesc Alice+ cu 0oia Ma:est/9ii #oastre rosti (.te (oi< to9i erau împo(o*i9i cu inimi2 %rmau oaspe9ii — cei mai mul9i (intre ei re.t un pac3et cu c/r9i (e :oc+ la urma urmelor2 ")are (e ce s/)mi 1ie team/ (e ei6" — 'i /-tia cine sunt7 între*/ Re.r/(inari+ ori sol(a9i+ ori curteni+ ori poate c3iar trei (intre copiii ei2 — De un(e s/ -tiu eu7 r/spunse Alice+ mirat/ (e propria)i în(r/4) .inile -i picioarele le 9ineau întinse spre cele patru col9uri2 %rmar/ 4ece curteni< în loc (e (iamante purtau+ pres/rate peste tot 0e-m.ina6" -i într)o clip/ cei trei .

nsa2 C.mplat7 Ducesa a 0enit cam t.n/2 Cei trei o-teni um*lar/ o clip/)(ou/ (e colo)colo+ uit.ina2 M)a9i ame9it6 Apoi+ în(rept.ina2 — La porunc/+ Ma:estate6 Li s)au (us capetele6 stri./si la în(em.1a9a+ cu pri0iri nelini-tite2 — =oarte 1rumoas/6 r/spunse Alice2 Ducesa un(e e7 — '-t6 '-t6 1/cu Iepura-ul+ în -oapt/ pripit/+ uit.enunc3i la p/m.t o copil/6 Re.r/(inari aler./sise 1iecare locul -i începur/ s/ :oace2 Alice î-i spunea c/ în 0ia9a ei nu mai 0/4use un teren (e croc3et at.ina t/cu2 Re.nie+ Re.n(u)se (up/ 0ino0a9ii ce urmau s/ 1ie e?ecuta9i+ apoi o luar/ la picior -i se al/turar/ 1oarte lini-ti9i con0oiului2 — Le)au c/4ut capetele7 4*ier/ Re.ele îi puse m.ina se 1/cu ro-ie ca 1ocul -i+ (up/ ce se 3ol*/ o clip/ la Alice+ cu ni-te oc3i (e 1iar/ s/l*atic/+ prinse a r/cni5 — T/ia9i)i capul6 T/ia9i)i222 — Prostii6 4ise Alice r/spicat< -i Re.ina i)a spus222 — Trece9i to9i la locurile 0oastre6 tun/ Re.elui+ Re.n(u)se c/tre tu1a (e tran(a1iri5 Ce 1/cea9i aici7 — Cu 0oia Ma:est/9ii #oastre — *.ri:uliu+ cu 0.ina2 'tii s/ :oci croc3et7 O-tenii t/cur/ -i)-i întoarser/ pri0irile c/tre Alice+ c/ci ei îi 1usese a(resat/ între*area2 — 'tiu6 r/cni Alice2 — Atunci 3ai(e6 4*ier/ Re.t (e ciu(at — tot numai mo0ili9e -i 3.ina 8între timp se uitase (e aproape la tran(a1iri.e care)ncotro+ împie(ic.i Doi+ 1oarte smerit+ pun.2 T/ia9i)le capul6 'i alaiul se urni (in loc+ r/m.r1ul picioarelor -i)i -opti Alicei la urec3e5 & con(amnat/ la moarte6 — Ce)a 1/cut7 4ise Alice2 — Ai spus5 "Ce p/cat7" între*/ Iepurele Al*2 — A-6 4ise Alice2 "u cre( (eloc c/ e p/cat2 Am între*at ce)a 1/cut2 — I)a tras o palm/ Re.a mea+ nu)i (ec.na pe *ra9 -i spuse+ -o0/ielnic5 — A.n( în urm/ (oar trei o-teni+ pentru a e?ecuta or(inul Re.n.i .l*.inei+ prin9i-orilor -i tuturor celor (e 1a9/2 — Ispr/0i9i o(at/6 url/ Re.s2 — #ai taci6 o opri Iepurele+ în -oapt/ speriat6 O s/ te)au(/ Re.n( se uit/+ 0/4u c/ mer.3i0eci mare (e 1lori pe care)l .lo*iu (e r.las s1ios l.inei2 "e1erici9ii .ar/ c/tre Alice+ n/(/:(uin( c/)i 0a sc/pa2 — ")o s/ 0i se taie capul6 îi lini-ti Alice+ -i)i */./ (.r4iu+ -i Re.rtoape — cu arici în loc (e min.ri:orat înapoia sa2 Apoi se în/l9/ în 0.neal/2 "u)i trea*a mea6 De m.nioas/+ -i)i porunci =antelui5 — !ntoarce)i cu 1a9a)n sus+ s/)i 0/(6 =antele 1/cu ce i se poruncise5 îl întoarse pe cei trei+ 1oarte .las ascu9it2 Cei trei .ea al/turi (e Iepurele Al*+ care îi cerceta pe 1uri.n(e-te)te+ (ra./r/ o-tenii (rept r/spuns2 — =oarte *ine6 r/cni Re./ pe to9i trei într)un .nt — încercam s/222 — Las> c)am în9eles6 tun/ Re.n.ina+ iar Alice se al/tur/ con0oiului+ 1oarte curioas/ (e ce)a0ea s/ urme4e2 — Ce 4i222 ce 4i 1rumoas/)i a4i6 rosti un .n(u)se în.r1ul piciorului2 — Ri(ica9i)0/6 9ip/ Re.ina+ -i to9i începur/ s/ aler.n( un .n(u)se unul (e altul2 Totu-i+ (up/ un minut)(ou/+ î-i .ina6 'tii cum s)a)nt.ina+ cu .r/(inari s/rir/ în picioare într)o clipit/ -i începur/ a 1ace plec/ciuni Re.inei — -u-oti Iepurele2 Alicei îi sc/p/ un 3o3ot 4.ina îi întoarse spatele+ m.

n( H)a 0/4ut 0enin( pe)al meu+ a tulit)o6 — Cum î9i place Re.t î-i continu/ 1ra4a ast1el5 222 si.ur c)o s/ c.re trupul la su*suoar/+ cu picioarele at.n(u)se cu mare curio4itate la capul Pisicii2 — Cu o prieten/ a mea+ o Pisic/ (e C3es3ire — spuse Alice (a9i)mi 0oie s/ 0)o pre4int2 — "u)mi place (eloc cum arat/ spuse Re.n) (u)se întruna -i lupt.n( c/ erau un :oc 1oarte .n( în :os+ ca s/ n)o stin.n( (in picior -i r/cnin(5 "$*ura9i)i capul /stuia6 $*ura9i)i capul /steia6" Alice începu a se nelini-ti (e)a *inelea2 & (rept+ n)a0usese (eocam) (at/ nici o ciocnire cu Re./ 1/r/ s)o 0a(/ care0a2 C.t+ 1/c.n/ se i0ir/ -i oc3ii+ apoi îi 1/cu semn (in cap2 "De.t (espre Re.n(ul+ cert.n(ea pro*a*il c/ se ar/tase c.reu2 Buc/torii :ucau to9i (eo(at/+ 1/r/ a a-tepta s/ le 0in/ r.tul -i se pre.ele+ apropiin(u)se (e Alice -i uit.ata s/ ciocnesc ariciul Re.ata).e cu urec3ea+ înc.te o 3.n(+ pe Alice o pu1nea r.n( 0reunele+ nu le respect/ nimeni2 'i n)ai i(ee c.mpla (in clip/ în clip/2 "Ce)o s/ m/ 1ac atunci7 se între*a2 Dup/ c.t (e aiurit/+ înc.t le place /stora s/ taie capete+ mai mare mirarea c)au r/mas unii în 0ia9/6" Se tot uita pe un(e ar putea sc/pa -i se între*a (ac/ 0a i4*uti oare s)o -tear.3em+ ci se (es1/-urase -i)-i lua t/lp/-i9a2 'i ca -i cum toate astea n)ar 1i 1ost (e a:uns+ ori (e c.t era ne0oie< în tot ca4ul a1ar/ (e cap nu mai ap/ru nimic2 — Am impresia c/ nu :oac/ (eloc corect — începu a se 0/ita Alice — -i se ceart/ to9i+ -i 1ac at.ina7 între*/ Pisica înceti-or2 — Deloc — 4ise Alice e cum nu se poate mai222 C3iar atunci */.n:et -i)-i 4ise5 "Asta)i Pisica (e C3es3ire2 Acum+ cel pu9in+ o s/ am cu cine sta (e 0or*/"2 — Cum te (escurci7 o între*/ Pisica+ (e în(at/ ce)i mi:ise (estul/ .n( toate socotelile+ Alice se încre(in9/ cur.t te 4/p/ce-te c/)s toate 0ii2 De e?emplu+ uite colo arcul prin care tre*uia eu acum s/)mi trec min.n( îi împin.nt -i proptin(u)se în m.o)ul se r/sucea *rusc -i o pri0ea în 1a9/ cu o mutr/ at.m*i -i trecu mai (eparte2 — Cu cine 0or*e-ti7 între*/ Re.uli< sau+ (e 0or 1i a0.nuiasc/ pas/rea)1lamin..ta t/r/*oi+ c/ nici .ina 4.ele — totu-i îi (au 0oie .nie< um*la încoace -i încolo */t.-i cu p/s/ri)1lamin.n(u)se între ei pentru arici2 C.rtoap/< iar sol(a9ii)arcuri una)(ou/ se sculau -i)o luau (in loc+ spre alte puncte ale terenului2 !nc.t+ 0r.ini2 Cel mai ane0oios i se p/ru Alicei+ la început+ s/)-i m..o 0ii (rept ciocane pentru lo0it min.ina+ (ar -tia c/ asta se putea înt.n/ la p/m.ea*a i)a.ea iar capul în :os -i se pre.ur/ înc.ea — po1tim+ a aluat)o înspre partea ailalt/ a terenului6 'i a(ineauri eram .lasul t/u nu 9i)l mai au4i2 'i par s/ n)ai*/ pic (e re./ (e seam/ c/ Re.ile< iar arcurile le alc/tuiau o-tenii+ în(oin(u)-i trupurile p.n(+ (eo(at/+ o*ser0/ c/ se i0e-te ce0a ciu(at în aer< o ne(umeri 1oarte mult la început+ (ar+ (up/ ce se uit/ *ine un minut)(ou/+ (eslu-i c/ era un r.e+ a-a c/ aproape nici n)are rost s/ se mai continue :ocul2 Re.n(i — sau cel pu9in una (in ele2" Dup/ ce mai trecu un minut -i ap/ru tot capul+ Alice puse :os pas/rea)1lamin.-ti./tea s/ lo0easc/ ariciul cu capul p/s/rii+ 1lamin.o< i4*utea ea s/)i 0.n()ne0r.inei+ (ar c.te o mo0ili9/ sau c.o -i începu s/ po0esteasc/ (espre :oc+ 1oarte *ucuroas/ c/ are cine s)o asculte2 Pisica .t s/ poat/ 0or*i2 Alice a-tept/ p.3ereasc/+ (ar+ (e cele mai multe ori+ (e cum îi întin(ea 1rumu-el .sul2 'i c.0or*i+ p.te ori 9intea un loc un(e s/ lanse4e ariciul+ se i0ea în cale c.ina st/ în spatele ei -i tra.n/ nu apar -i urec3ile ./tea s/ înceap/+ era 1oarte plictisit/ (escoperin( c/ între timp ariciul nu mai sta .rn.in/+ nu trecu mult -i 1ier*ea (e m..

n(ul+ -i nu)i pl/cea (e1el situa9ia+ 1iin(c/+ în 3ara*a*ura în care se :uca+ nu -tiai nicio(at/ c.n( se i0i Alice+ cei trei îi cerur/ s/ re4ol0e ea pro*lema -i 1iecare î-i repet/ ar.n.au înne*uni9i (e colo)colo+ c/ut.3i ca (in pu-c/2 De cum plec/ el+ capul Pisicii începu s/ (ispar/ -i+ p.na+ (ac/ (ore-te2 — "u prea (oresc — 4ise Pisica2 — "u 1i impertinent/ — spuse Re..ele+ 1oarte 4elos+ -i plec/ .(ele aler.in/+ care tocmai trecea pe)acolo5 Dra.reu s/ în9elea./sea Pisica (e C3es3ire+ 1u 1oarte mirat/ 0/4.t (e .s/)mi s/rute m.ri:ora9i2.n( î9i 0ine r..n( la moarte pe trei (intre :uc/tori+ pentru c/)-i pier(user/ r.o+ ca nu cum0a s/ scape iar+ -i se (use înapoi+ s/ mai stea pu9in (e 0or*/ cu prietena ei2 C.ur 1el (e a solu9iona toate (i1icult/9ile+ 1ie mari+ 1ie mici2 — S/ i se taie capul6 spuse+ 1/r/ s/ întoarc/ m/car o pri0ire într)acolo+ ca s/ 0a(/ (espre ce e 0or*a2 — Am s/ c3em c3iar eu .n( c/ se a(unase în :uru)i o mare mul9ime< era în curs o (iscu9ie între .n( cu st..r/*it2 Alice î-i spuse c/ mai *ine s)ar (uce înapoi s/ 0a(/ cum mer.n/ acum con(amn.umentele< cum 0or*eau îns/ to9i o(at/+ Alicei îi era 1oarte .n( a:unse (in nou un(e se .n( altce0a ce)ar 1i putut spune (ec.n(i Alice Tot au plecat toate arcurile (in partea asta a terenului6" !-i în(es/ *ine la su*suoar/ pas/rea)1lamin./ spre Re.(ele — 1/cu Re.t (ac/ e?ist/ un trup5 (e care s/)l (espar9i5 c/ nicio(at/ nu i se mai ceruse o asemenea trea*/ -i c/ nu era s/ se apuce la 0.n(oi aricii se 1/cuser/ ne0/4u9i2 ""u 1ace nimic6 .n(ul2 A-a c/ plec/ s/)-i caute ariciul2 !l .r-it -i am.n/ s/)-i prin(/ 1lamin.ele+ -i stri.t5 — Pisica e)a Ducesei< mai *ine între*a9i)o pe (.ele -i .ra0i -i în.ele sus9inea c/ orice are cap potate 1i (ecapitat -i c/ s/ nu i se spun/ lui prostii2 Re.r/(inii+ un(e Alice o 0e(ea încerc..ul ei2 !n clipa c. Alicei nu)i 0eni în .nsa ce)i (e 1/cut2 — Ducesa e la înc3isoare — se întoarse Re.(ele cu Ducesa+ capul pierise cu (es/0.e+ spuse Alice2 Am citit asta într)o carte+ nu mai -tiu în care2 — @m+ tre*uie s/ (ispar/ (e)aici6 3ot/rî Re.n(u)l+ iar to9i ceilal9i se (user/ s/ :oace mai (eparte croc3et2 Capitolul II PO#&ST&A =ALS&I BROA'T& Ţ&STOAS& .ina sus9inea c/ (ac/ nu se re4ol0/ c3estia în mai pu9in (e nici o clip/+ 0a or(ona s/ 1ie e?ecuta9i to9i cei (e 1a9/2 8De asta -i ar/tau oaspe9ii at...(ele o 4*u.in/+ care 0or*eau (e)a 0alma+ în timp ce asisten9a era 1oarte t/cut/ -i nu p/rea (eloc la lar.(e+ Re.ina c/tre .n( (e m.n/ s/ se înapoie4e .a mea6 Mi)ar place s/ (ispar/ (e)aici aceast/ pisic/2 Re.(ele sus9inea c/ nu se poate t/ia capul cui0a (ec.rsta lui (e a-a ce0a2 Re.e :ocul+ c/ci au4ea (in (ep/rtare .ele — -i nu te uita a-a la mine6 #or*in(+ se ascunsese în(/r/tul Alicei2 — Orice pisic/ se poate uita la un re.ura (i1icultate era c/ pas/rea ce)i ser0ea (e ciocan trecuse în cealalt/ parte a ..e -i Re.nie2 O au4ise p./cie s/)-i ia 4*orul spre un copac2 P.o)ul -i s/)l a(uc/ înapoi+ înc/ierarea luase s1.r-ire2 Re.ina a0ea un sin.inei+ url.lasul Re./ ce spuneau2 A./si într)o înc/ierare cu un alt arici -i asta îi p/ru un prile: (eose*it (e *un ca s/)l ciocneasc/ pe unul cu cel/lalt< sin.(e — (u)te -i a()o încoace6 A.

t putea2 — Bocul mer..n( a(/u.i 1iin(c/ Ducesa era o pocitanie+ -i)apoi 1iin(c/ era e?act at.t s/)-i propteasc/ */r*ia (e um/rul Alicei — -i Alice .— "ici nu)9i înc3ipui c.ii -i mu-tarul pi-c/2 Iar morala /stui lucru este5 "P/s/rile (e un soi cat/)le)n acela-i roi"2 — "umai c/ mu-tarul nu e pas/re — o*ser0/ Alice2 — Iar ai (reptate6 4ise Ducesa2 Ce iste9 le l/mure-ti tu pe toate6 — & un mineral222 parc/222 — =ire-te c/ asta e — r/spunse Ducesa+ .n( î-i 0e(e 1iecare (e trea*a lui2 — A+ 1ire-te6 & cam acela-i lucru — 4ise Ducesa+ cioc/nin( cu */r*ia)i mic/ -i ascu9it/ um/rul Alicei+ pe c.n4i -i *uni2 Ce *ine)ar 1i s/ -tie asta toat/ lumea< (esi.a mea+ -i (in cau4a asta ai uitat s/ mai 0or*e-ti2 "u pot s/)9i spun ime(iat care)i morala acestui lucru+ (ar o s/)mi a(uc aminte numai(ec./se-ti2 #or*in( ast1el+ se 0.n(i în sinea ei c/ poate numai (in pricina piperului 1usese at.t (e înalt/ înc.t (e s/l*atic/ la prima lor !nt.rci9i cu (ulciurile2" !ntre timp uitase (e Duces/ -i tres/ri c. — în *uc/t/ria mea nici n)o s/ e?iste piper2 Supa e 1oarte *un/ -i 1/r/ el2 Poate c/ piperul îi 1ace pe oameni at.n(i mai (eparte+ înc..ata s/ apro*e orice p/rere a Alicei2 Sunt p)aici+ p)aproape+ ni-te mine mari (e mu-tar2 'i morala acestui lucru este5 "C./stos (e *ra9 pe Alice -i pornin( cu ea în plim*are2 Alice era 1oarte *ucuroas/ c/ o 0e(e într)o (ispo4i9ie at.ntat/ c/ (escoperise o re.nie — .t2 — Poate n)are nici o moral/ — în(r/4ni Alice a)-i (a p/rerea2 — Da> (e un(e+ (a> (e un(e+ 1eti9o6 4ise Ducesa2 Ori-ice pe lume are o moral/+ (a> tre*uie s/ -tii s)o .ure"2 "Ce)i mai place s/ .t0a timp2 Din pricin/ c/ nu prea -tiu c.ere.ur (e ce nu te iau (e mi:loc7 spuse Ducesa (up/ c.t e (e *l.lnire+ în *uc/t/rie2 "C.a5 222 'i morala acestui lucru este5 "Tu (escurc/)te cu în9elesul+ c/ 0or*ele se (escurc/ sin.n(ul ei2 — Te miri (esi./seasc/ o moral/ în toate6" î-i 4ise Alice în .e ce0a mai *ine acuma — spuse+ ca s/ între9in/ ni9el con0ersa9ia2 — A-a e — 4ise Ducesa — -i morala acestui lucru este5 "O+ (oar (ra.rî -i mai aproape (e Alice2 =etei nu)i pl/cea (eloc s)o simt/ at.n( n au4i .et a Ducesei2 & o le.n( 1lamin..o)ul t/u2 Oare s/ 1ac o încercare7 — S)ar putea s/ mu-te — r/spunse Alice+ pru(ent2 A(e0/rul e c/ nu era (eloc (ornic/ (e aceast/ încercare2 — Ai (reptate — 4ise Ducesa — -i 1lamin.um/2 "u pare+ (ar asta este2 — Ai per1ect/ (reptate6 4ise Ducesa2 'i morala acestui lucru este5 "=ii ce)ai 0rea s/ pari a 1i" sau+ mai simplu spus+ (ac/ 0rei5 ""u)9i înc3ipui .t m/ *ucur c/ te re0/(+ micu9a mea (ra.ostea pune)n mi-care lumea6" — Cine0a a spus — -u-oti Alice — c/ lumea se mi-c/ mai *ine c.t (e pl/cut/< ..ostea+ (oar (ra..t e mai mult la mine+ e mai pu9in la tine6" — A+ acum -tiu6 e?clam/ Alice+ neatent/ la ultima cu.t (e iu9i la m./6 spuse Ducesa+ lu.lasul 1oarte aproape (e urec3ea ei2 — Te ./sea c/ e o */r*ie 1oarte ascu9it/ -i incomo(/2 Totu-i+ cum nu)i pl/cea s/ 1ie nepoliticoas/+ r/*(a c.ur c/ atunci n)ar mai 1i cei mari a-a 4.n()o (r/.n( 0oi 1i eu Duces/ — î-i spuse 81/r/ prea mult/ con0in.ul/ nou/ — iar o9etul îi 1ace acri+ mu-e9elul — amari -i222 -i *om*oanele+ (ulciurile (e tot 1elul îi 1ac pe copii s/ 1ie *l.n(e-ti la ce0a+ (ra.t (e aproape< mai înt.

n.ulit/2 — #/ ro..in/ st.n( m.t (e multe con(amn/ri la moarte2 .e 0or*in(u)le înceti-or oaspe9ilor5 — Sunte9i cu to9ii .n(u)-i su1letul (e mult ce r/cnise+ se lipsi (e :oc2 Se apropie (e Alice -i o între*/5 — Ai 0/4ut)o pe =alsa Broasc/ Ţestoas/7 — "u — r/spunse Alice — nici nu -tiu ce înseamn/ "=als/ Broasc/ Ţestoas/"2 — & Broasca Ţestoas/ (in care se 1ace "Sup/ 1als/ (e Broasc/ Ţestoas/"2 — "ici n)am 0/4ut)o+ nici n)am mai au4it (e ea — 4ise Alice2 — Atunci 3ai(e — spuse Re.ina — are s/)9i istoriseasc/ po0estea ei2 Pe c.nicio(at/ c/ nu e-ti altce0a (ec.inei -i Alicei+ se a1lau to9i su* pa4/ -i con(amna9i la moarte2 Atunci Re.t ceea ce ar putea p/rea altora c/ ceea ce erai sau ai 1i putut 1i nu era altce0a (ec.inei+ se o(i3neau la um*r/< (ar (e în(at/ ce)o 0/4ur/+ se întoarser/ cu .n(esc — 4ise Alice r/spicat+ c/ci situa9ia începea s)o cam supere2 — Cam at.e mai *ine — spuse Alice 1oarte politicos — (ac/ a.n( :ucau+ Re.ina 1/c.n/ acum2 "Ie1tin ca(ou6 .t au purceii s/ 4*oare+ -i mo222 Dar în clipa asta+ spre marea uimire a Alicei+ .n( sin.putea s/ spun+ (ac/ a.ra*/ la :oc+ Re.n( se în(ep/rtau împreun/+ Alice îl au4i pe Re.ina+ */t.r4iere îi 0a costa 0ia9a2 Pe c.ra9ia9i6 le spunea2 "A3+ ce *ine6" .las tare2 — Iar te .ina poruncise at.n( u-urat/5 1usese 1oarte ne1ericit/ -tiin( c/ Re.ina Alicei< iar Alice+ prea speriat/ ca s/ poat/ rosti ce0a+ o urm/ cu pas -o0/ielnic înapoi spre terenul (e croc3et2 Ceilal9i in0ita9i+ pro1it.e6 Ducesa alese -i (isp/ru în(at/2 — S/ continu/m :ocul — îi spuse Re.ura o*ser0a9ie c/ o clip/ (e înt.nioas/ (in picior pe c..elui+ Re.n( (e a*sen9a Re.n(u)li)se a 1i altce0a"2 — Cre( c/ 0)a.n( 0or*ea — s/ nu 4ici c/ nu te)am 0estit5 ori 4*ori (e)aici+ ori î9i 4*oar/ capul6 'i asta în mai pu9in (e :um/tate clip/6 Ale.ina se certa necontenit cu ceilal9i :uc/tori -i r/cnea mereu5 "$*ura9i)i capul /stuia6 $*ura9i)i capul /steia6" Cei con(amna9i erau lua9i su* pa4/ (e c/tre o-teni+ care+ 1ire-te+ pentru a în(eplini aceast/ sarcin/+ tre*uiau s/ renun9e la rolul (e arcuri< cam într)o :um/tate (e or/+ nu mai r/m/seser/ arcuri (e1el+ iar :uc/torii+ cu e?cep9ia Re.ina+ a*ia mai tr/.+ nu 0/ osteni9i s/ spune9i -i mai mult6 e?clam/ Alice2 — A+ nici s/ nu 0or*e-ti (e osteneau6 protest/ Ducesa2 !9i 1ac ca(ou tot ce am spus p.0e(ea scris pe 3.ntului ei 1a0orit+ "morala"+ iar *ra9ul petrecut printr)al 1eti9ei începu s/ tremure2 Alice ri(ic/ oc3ii+ -i iat)o pe Re.0rea — 1/cu Ducesa+ m/..lasul Ducesei se stinse+ c3iar în mi:locul cu0.rtie ce spune9i< a-a nu prea pot s/ 0/ urm/resc2 — Asta nu)i nimic pe l..n( în 1a9a lor+ cu *ra9ele încruci-ate -i întunecat/ la 1a9/ ca cerul pe 1urtun/2 — Ce 4i 1rumoas/+ Ma:estate6 începu Ducesa+ cu o 0oce mic/+ smerit/2 — Ascult/6 — tun/ Re..n(i Alice2 "oroc c/ nu ni se 1ac -i (e 4iua noastr/ asemenea ca(ouri6" =ire-te c/ nu cute4a s/ spun/ asta cu .t ceea ce ai 1ost p/r./ ce a.în9ele.n(e-ti7 între*/ Ducesa+ mai cioc/nin(u)i ni9el um/rul cu */r*ia)i mic/ -i ascu9it/2 — Am (reptul s/ .ta (rept — r/spunse Ducesa — c.n(i Alice+ r/su1l.

te un su.se pe în1un(ate2 — Cara.3ioasa6 c3icoti Ari1onul+ în parte pentru sine+ în parte c/tre Alice2 — Cine)i cara.t p)aci s/ se ri(ice -i s/ spun/5 "#/ mul9umesc 1oarte mult pentru po0estea (umnea0oastr/ at.3e4 e?ecu9iile ce le)am poruncit2 'i plec/+ l/s.in/ at.=oarte cur.n()ne0r.t (e interesant/"+ totu-i+ 0r.nc/ -i+ c.it/ (e)a Ari1onului -i (e necontenitele 3o3ote (e pl.n( se mai apropiar/+ Alice o au4i suspin.n( (/(ur/ (e un Ari1on care (ormea (us+ la soare2 — Tre4e-te)te+ m/i lene0osule — spuse Re.n(i Alice+ lu./unos2 A-e4a9i)0/ amin(oi -i nu rosti9i o 0or*/ p.n( a(.n/ nu se mai 0/4u< -i)apoi r.nc -i .3etoare6 r/spunse sup/rat/ =alsa Broasc/ Ţestoas/2 Da> .n( at.uratic/ pe un ciot (e st.nt+ nu alta2 .3etoare6 între*/ Alice2 — !i 4iceam Pri0i.t (e cru(/2 A-a(ar r/mase -i a-tept/2 Ari1onul se ri(ic/ -i se 1rec/ la oc3i+ apoi o urm/ri cu pri0irea pe Re.t s/ se (uc/ (up/ acea Re.n(i c/ tre*uie s/ mai urme4e ce0a+ a-a c/ -e4u lini-tit/ -i nu mai spuse nimic2 — C.las a(.n( eram mici — continu/ în cele (in urm/ =alsa Broasc/ Ţestoas/+ ce0a mai potolit+ (e-i ici -i colo tot îi mai sc/pa c.n(u)se încet (up/ (.n(+ .3i9 (e pl.n(ul ei+ Alice î-i 4icea5 ""u 0/( cum o s/ ispr/0easc/ 0reo(at/+ (ac/ nu începe"2 Totu-i a-tept/+ r/*(/toare — Pe 0remuri+ spuse în s1.te0a minute2 !n ./+ întrerupt/ (oar la r/stimpuri (e c.n(i c/ la urma urmei n)a0ea s/ 1ie mai prime:(ios s/ r/m.nsul2 De c.nt inima (e (urere2 !i 1u 1oarte mil/ (e ea2 — De ce e m.in/ p.n()o pe 1eti9/ sin.n/ Broasc/ Ţestoas/2 !i 4iceam Pri0i..t (e lesne (e priceput — a(/u.ina -i (u)o pe (omni-oara asta la =alsa Broasc/ Ţestoas/+ s)o 0a(/ -i s/)i au(/ po0estea2 &u tre*uie s/ m/ (uc înapoi+ ca s/ supra0e.rea (e cap mai e-ti6 — M/ mir c/ nu 9i)e ru-ine s/ mai între*i ce0a at.r.ur/ cu Ari1onul2 Alicei nu)i prea pl/cea cum ar/ta aceast/ 1/ptur/+ (ar se .r-it =alsa Broasc/ Ţestoas/ o1t.3etoare+ 1iin(c/ ne era Supra0e.ta — *a una+ *a alta — 4/u a-a6" "u trecu mult -i)o -i 0/4ur/ (e (eparte pe =alsa Broasc/ Ţestoas/< -e(ea trist/ -i sin.n/ nu ispr/0esc2 Se a-e4ar/+ a-a(ar+ -i nimeni nu scoase o 0or*/ timp (e c..te o e?clama9ie c.3nit/ (e1el+ (ac/ 0rei s/ -tii2 @ai(e6 Se suir/ a-a(ar p.n(oi+ pri0in()o< *ietei Alice îi 0enea s/ intre în p/m./ Ari1onul2 Apoi t/cur/ am.3nit/7 îl între*/ pe Ari1on2 Iar Ari1onul r/spunse+ cam la 1el ca -i mai înainte5 — A6 A-a)-i înc3ipuie ea+ (a> nu)i m.t (e :alnic+ (e parc/ i s)ar 1i 1r.n( tr/iesc nu mi s)a poruncit at.n/ la locul un(e -e(ea =alsa Broasc/ Ţestoas/+ care îi pri0i în t/cere+ cu oc3i mari+ înl/crima9i2 — Domni-oara asta spuse Ari1onul — cic/ 0rea s/)9i au4/ po0estea+ ()aia 0eni2 — Am s/ i)o spun — 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/+ cu .nc — eram o a(e0/rat/ Broasc/ Ţestoas/2 Acestor cu0inte le urm/ o t/cere 1oarte lun..ns ale =alsei Broa-te Ţestoase2 Alice era c.3etoarea2 — Da> (e ce)i 4icea9i a-a7 C/ (oar nu era Pri0i.3ioas/7 între*/ Alice2 — P/i+ aia r/spunse Ari1onul2 A-a)-i înc3ipuie ea+ (a> (e e?ecutat nu se e?ecut/ nici o e?ecu9ie+ (ac/ 0rei s/ -tii2 @ai(e6 "Toat/ lumea (e p)aici î9i spune întruna5 J3ai(e6K .ns — mer.n/ cu ea+ (ec..eam la -coal/ în mare2 Pro1esoara era o */tr.

n( pe la*e su*iectele5 Misteria antic/ -i mo(ern/+ $oo.ur/+ iar la Areac/ se spunea c/ prea te 1reac/2 — C3iar a-a+ c3iar a-a — c.!n cele (in urm/+ Ari1onul îi spuse =alsei Broa-te Ţestoase5 — @ai+ soro+ (/)i (rumu>6 "u ne 9ine toat/ 4iua6 Iar =alsa Broasc/ Ţestoas/ continu/5 — Da+ mer.ata6 Alice nu mai în(r/4ni s/ între*e nimic în pri0in9a asta2 Se în(rept/ iar c/tre =alsa Broasc/ Ţestoas/2 — 'i altce0a ce mai a0ea9i (e în0/9at7 — P/i — r/spunse =alsa Broasc/ Ţestoas/+ num/r.ura6 a(/u.te ore pe 4i în0/9a9i7 între*/ Alice+ .nsul+ a-a am au4it — spuse =alsa Broasc/ Ţestoas/+ apoi o1t/5 &u+ una+ n)am mers la cursurile lui2 Marina o în0/9am -i sin.i Pititul -i #isul+ r/spunse =alsa Broasc/ Ţestoas/ — apoi (i1eritele ramuri ale Aritmeticii5 Am*i9ionarea+ C/(erea+ îm*ul4irea -i împocirea2 + ")am mai au4it (e "împocire" — cute4/ Alice s/ spun/2 Ce)i asta7 Ari1onul ri(ic/ a mirare am.n 9ipar Tipar)mare< ne în0/9a s/ tra.n/ un */tr./ Alice2 — P/i+ eu acuma)s prea 9eap/n/+ nu pot s/)9i ar/t2 'i Ari1onul n)a în0/9at materia asta2 — ")am a0ut timp — 4ise Ari1onul — eu am 1/cut cursul (e literatur/ clasic/2 Pro1esorul era un Rac 1oarte */tr.n+ (a+ (a2 — &l în0/9a lumea R.ra1ia apelor+ apoi Desenul în 0aluri — asta ne pre(a o (at/ pe s/pt/m.n.r./+ -i .r/*it/ s/ sc3im*e su*iectul2 — $ece ore în prima 4i -i (in 4i în 4i mai pu9in+ spuse =alsa Broasc/ Ţestoas/2 .i Ari1onul+ -i o1t/ la r./ Ari1onul+ înainte ca Alice s/ mai poat/ spune ce0a2 =alsa Broasc/ Ţestoas/ continu/5 — "i s)a (at o e(uca9ie 1oarte în.n(oi (user/ la*ele la oc3i+ cople-i9i (e amintiri2 — 'i c.ri:it/2 A1l/ c/ am mers la cursuri 4i (e 4i2 — 'i eu am mers la cursuri (e 4i2 sta nu)i moti0 s/ te m.n(ou/ la*ele2 — ")ai mai au4it (e împocire6 e?clam/2 Sper c/ -tii ce înseamn/ a în1rumuse9a7 — Da — 4ise Alice -o0/ielnic — înseamn/ a 1ace ce0a mai 1rumos2 — &i+ atunci — continu/ Ari1onul — (ac/ nu -tii ce înseamn/ a împoci+ e-ti o n/t.eam la -coal/ în mare+ (e-i poate n)ai s/ cre4i2 — Am 4is eu c/ nu cre(7 o întrerupse Alice2 — Ai 4is — spuse =alsa Broasc/ Ţestoas/2 — Ţine)9i .n(ul lui2 Am.em lin linii+ s/ pict/m în ALuarele+ s/ 1acem I9e în clor -i =i9e în rotocol2 — Arat/)mi -i mie cum se 1ace a-a ce0a6 o ru.sul -i Pl.ri:orat/2 — Da — 4ise Alice — (e =rance4/ -i (e Mu4ic/2 — 'i (e Sp/lat7 între*/ =alsa Broasc/ Ţestoas/2 — A-6 "ici pomeneal/6222 Asta nu se)n0a9/ la -coal/6 se sup/r/ Alice2 — !nseamn/ c/ n)ai mers la o -coal/ (intre cele mai *une — spuse =alsa Broasc/ Ţestoas/+ 0/(it u-urat/2 La -coala noastr/ lista (e materii se înc3eia cu lec9ii speciale (e =rance4/+ Mu4ic/ -i $pălat. — Cre( c/ (e a-a ce0a nu prea a0ea9i ne0oie+ (e 0reme ce tr/ia9i în ap/ — spuse Alice2 — &u n)am putut s/ m/ înscriu la cursurile astea — o1t/ =alsa Broasc/ Ţestoas/2 Am urmat numai pe cele o*i-nuite2 — 'i care erau acelea7 — Bineîn9eles+ mai înt.n(re-ti2 — &rau -i cursuri speciale la -coala ta7 între*/ =alsa Broasc/ Ţestoas/+ cam în.

n( 0reun os în ..t — 4ise Ari1onul -i se apuc/ s)o scuture 4(ra0/n -i s)o ./ =alsa Broasc/ Ţestoas/+ ca înne*unit/+ 1/c..nt/tor e un Ca(ril (e @omari6 — "u+ într)a(e0/r — spuse Alice2 Dar cum e (ansul /sta7 — P/i — se amestec/ Ari1onul — prima 1i.ram l/muri Ari1onul — c/ p..nc -i)-i -terse oc3ii cu (osul la*ei2 Apoi se uit/ la Alice2 !ncerc/ s/ 0or*easc/+ (ar+ timp (e un minut)(ou/+ suspinele îi înecar/ .n. -i se prea poate s/ nu 1i 1/cut nicio(at/ cuno-tin9/ cu un 3omar+ 8Alice 1u c.6 4ise Alice2 .ur/ e alinierea (e)a lun.— Ciu(at pro.lasul2 'i cele (ou/ 1/pturi care+ în tot acest timp+ 9op/iser/ ca ne*une (e colo)colo+ st/tur/ iar locului+ 1oarte triste -i potolite+ uit./si .n.ustat"+ (ar se opri la timp -i 4ise repe(e5 ""u+ nicio(at/6".n(u)se la Alice2 — Tre*uie s/ 1ie un (ans 1oarte (r/.ur/ — 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/+ (omolin(u)-i *rusc .ta în0/9/tur/2 — Dar într)a (ou/spre4ecea cum relua9i lec9iile7 — @ai c/ i)ai spus (estul (espre lec9ii6 întrerupse 1oarte 3ot/r.ram6 e?clam/ Alice2 — P/i (e)aia se c3eam/ pro).n> la urm/ r/m.i c)un (ram (e în0/9/tur/2 &ra o i(ee nou/ pentru Alice+ înc.lasul2 — O 1i a0.n( un salt în aer2 — @/t în mare6 C.t (e tare6 — !noat/ (up/ ei6 4*ier/ Ari1onul2 — Se (au peste cap în mare6 stri.ul malului+ într)un -ir2 — Ba în (ou/ -iruri6 stri./ Ari1onul2 — Bineîn9eles — spuse =alsa Broasc/ Ţestoas/2 =ac (oi pa-i înainte+ trec la loc l.lasul -i+ cu 1a9a sc/l(at/ în lacrimi+ reîncepu5 — Poate n)ai tr/it mult în mare 8"A-a e" — a(e0eri Alice./ partener222 — 222sc3im*/ 3omarii -i se)ntorc în acela-i 1el la linia (e pornire — complet/ Ari1onul2 — Dup/ aceea — 9ine minte6 — continu/ =alsa Broasc/ Ţestoas/ — arunc/222 — @omarii6 stri./ Ari1onul+ 1/c.n( =alsa Broasc/ Ţestoas/2 =oce+ *roa-te 9estoase+ 9ipari (in cei mari -i al9ii2 Dup/ ce au (at la o parte toate me(u4ele222 — Cu asta se cam pier(e timp o întrerupse Ari1onul2 — 2221ac (oi pa-i înainte222 — =iecare c)un 3omar (rept ppartener6 stri. a-a c/ nu)9i po9i înc3ipui ce înc.t Ari1onul2 Mai po0este-te)i -i (espre :ocuri6 Capitolul I CADRIL%L @OMARILOR =alsa Broasc/ Ţestoas/ o1t/ a(.n/ colo2 — Iar sc3im*/ 3omarii6 r/cni Ari1onul2 — !napoi pe 9/rm -i222 toate astea 1ac parte (in prima 1i.3ionteasc/ în spate2 !n cele (in urm/+ =alsa Broasc/ Ţestoas/ î-i re.n( tum*e (e colo p.t st/tu s/ se .n(easc/ pu9in la cele ce spusese Ari1onul+ înainte (e a pune alt/ între*are5 — !nseamn/ c/ în 4iua a unspre4ecea nu mai în0/9a9i (eloc+ a0ea9i li*er7 — Bineîn9eles6 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/2 "e o(i3neam (e at.u9 — 4ise ea+ s1ios2 — Ţi)ar place s/ 9i)l ar/t/m pu9in7 între*/ =alsa Broasc/ Ţestoas/2 — Cum s/ nu6 #/ ro./ pl.t p)aci s/ spun/5 "O(at/ am .

. %n .oc.oc.oc. + 6i. *u !omarii laolaltă când ne-or arunca %n mare Dară melcu-atât răspunse) + "rea departe.oc( 0ii ori nu vii 0ii ori nu vii( . niţel mai iute + către-un melc zise-o albiţă+ 0ine-un porc de mare %n urmă şi mă calcă pe codiţă.ungem — ce noroc Nu păli. el nu intră %n ăst .t (e (es+ -tii (esi.n( la*ele (in 1a9/ pentru a *ate m/sura+ în timp ce =alsa Broasc/ Ţestoas/ c.oc( + #/ mul9umesc+ e 1oarte interesant s/ pri0e-ti (ansul /sta — 4ise Alice+ *ucuroas/ c/ terminaser/ în 1ine — -i tare)mi place c.n222 — (ar repe(e se opri2 — "u -tiu un(e poate 1i Pr. .n — 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/ — (ar (ac/ l)ai 0/4ut at. n-ar4 să poată.n()o+ ici)colo+ pe picioare+ c. De ne depărtăm de /nglia. te rog. nu intri şi tu-n .ai.oc( 0ii ori nu vii( 0ii ori nu vii( .— @ai s/ încerc/m 1i.n(it la asta nicio(at/ — r/spunse Alice2 De ce7 . N-ar4 să intre.ur/ -i are un în0eli.ura înt.nt/7 — A+ c.ai. broaştele ţestoase. ?ărm e şi de ceea parte — nu ştii( + şi e tot #rumos.t (espre al*i9/ — 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/ — e222 cuno-ti pe-tele /sta+ nu7 — Cum s/ nu — r/spunse Alice — l)am 0/4ut (eseori la pr.nt/ tu6 4ise Ari1onul2 &u am uitat cu0intele2 !ncepur/+ a-a(ar+ s/ (anse4e+ 1oarte solemni+ :ur împre:urul Alicei+ c/lc.omarii.. %i prea departe . N-ar4 să intre.t (e multe (espre al*i9/2 — Pot s/)9i spun -i mai multe+ (ac/ 0rei — 4ise Ari1onul2 'tii (e ce i se 4ice al*i9/7 — "u m)am . nu intri şi tu-n .ur cum arat/2 — Cre( c/ (a — r/spunse Alice pe . -i privi cam ec!ivoc8 >ise că %i mulţumeşte. n-ar4 să intre %n ăst .ranţa a.n/ acuma at.nta+ în ritm (omol -i trist+ cele ce urmea4/5 9ergi.ai şi intră şi tu-n .ai. toţi ne-au luat-o %nainte + uite. nu intri şi tu-n .ntecul (espre al*i9/6 — A+ c. melcule dragă.oc( 0ii ori nu vii( 0ii ori nu vii( 0ii să intri şi tu-n ./ la (ans cu 3omarii2 'i atunci a 1ost aruncat/ în mare2 'i atunci a 1/cut un salt 1oarte mare2 'i atunci -i)a 9inut coa(a cu (in9ii2 'i (up/ aia n)a mai putut s)o scoat/2 Asta e2 — #/ mul9umesc — 4ise Alice2 & 1oarte interesant2 ")am -tiut p. colo.n( treceau prea aproape ( 1lutur.oc( + N-ai idee + zice albita + va #i pură %ncântare.oc 0ii ori nu vii( 0ii ori nu vii( 0ii să intri şi tu-n . .. dar că el nu intră-n .. n-ar4 să poată. şi ce dacă-i departe( zise amicul său solzos. acuma stau %n loc "e prundiş.n(uri2 !-i 9ine coa(a în .(e pesmet2 — In pri0in9a pesmetului+ te în-eli — spuse =alsa Broasc/ Ţestoas/ — l)ar cl/ti apa m/rii2 Dar coa(a -i)o 9ine în .i6 îi spuse Ari1onului =alsa Broasc/ Ţestoas/2 Putem s)o (ans/m -i 1/r/ 3omari+ nu)i a-a7 Care (in noi c. ne-aşteaptă..ur/ al*i9a< asta (in pricin/ c/222 — aci =alsa Broasc/ Ţestoas/ c/sc/ -i înc3ise oc3ii2 Spune)i (in ce pricin/6 se întoarse c/tre Ari1on2 — Pricina e — spuse Ari1onul — c/ a 0rut neap/rat s/ mear.

i peripe9iile6 spuse Ari1onul+ ner/*(/tor2 Cu e?plica9iile se pier(e prea mult timp6 A-a(ar+ Alice se apuc/ s/ le po0esteasc/ peripe9iile ei+ încep..ura c/scat/2 — Cur/9/ .t i se împuiase capul cu Ca(rilul @omarilor+ c/ mai nu -tia ce spune -i)i ie-ir/ (in .t se poate (e ciu(ate5 /ud glasul .po0esti+ 1iin(c/ atunci nu eram cea (e acum2 — &?plic/)ne asta6 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/2 — "u+ nu6 înt.3etele -i panto1ii7 repet/+ uluit/2 — =ire-te6 Panto1ii t/i cu ce sunt cur/9a9i7 Ce)i 1ace s/ luceasc/7 Alice î-i co*orî pri0irea asupra panto1ilor ei -i+ înainte (e a r/spun(e+ se .n( s/ spun/ o poe4ie acum2 Spune)i s/ înceap/6 Se uita la Ari1on+ (e parc/ ar 1i 1ost con0ins/ c/ el se *ucur/ (e mai mult/ trecere la Alice2 — Scoal/)te în picioare -i recit/5 "Au( .ur/ ni-te cu0inte c.— Cur/9/ .rau aproape (e ea -i c/scau ni-te oc3i -i ni-te .nit/2 Iar Ari1onul sc3im*/ 0or*a5 — Acum po0este-te)ne -i tu (espre peripe9iile tale6 — A.lasul tr.n(i Alice2 Dac/)i 0or*a a-a+ mai *ine a.n:enit/+ mai ales c/ cei (oi ascult/tori+ care)i st/teau al/turi (e 1iece parte+ prea se 0.n( (e a4i)(iminea9/< (ar (espre cele (inainte (e.ru2 — Su* ap/+ .3etele -i panto1ii — r/spunse Ari1onul 1oarte solemn2 Alice r/mase cu .ta lucru -tie -i)un c3itic2 — S/ 1i 1ost eu în locul al*i9ei — spuse Alice+ care tot se mai .putea s/ 0/ po0estesc (espre peripe9iile mele+ încep.las a(.1i la -coal/6" Totu-i se scul/ în picioare -i începu s/ recite+ (ar at.n+ taic/ Dill" -i ie-ise cu totul alt1el ca (e o*icei2 Atunci =alsa Broasc/ Ţestoas/ suspin/ a(.n(urat/2 A.3etele -i panto1ii tre*uiesc cur/9a9i cu ce0a al* — 0or*i mai (eparte Ari1onul+ cu .n(i ni9el2 — 222Cre( c/ se cur/9/ cu ce0a ne.1i spus purcelului (e mare5 "Te ro. s/ nu te 9ii (up/ noi+ n)a0em ne0oie (e tine6" — Te în-eli — 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/ — nici un pe-te cu cap nu pleac/ la (rum 1/r/ un purcel2 — A-a7 !ntr)a(e0/r7 spuse Alice+ 1oarte mirat/2 — P/i cum6 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/2 Dac/ ar 0eni la mine un pe-te -i mi)ar spune c/ pleac/ în c/l/torie+ înt.n( (in clipa c.n(ea la c.omarului.i -i înt.0rea s)o 0/( încerc.i l)a.între*a5 "Cu ce purcel7" — Poate 0rei s/ 4ici5 cu ce 9el7 st/rui Alice2 — $ic ce 4ic — r/spunse =alsa Broasc/ Ţestoas/+ :i.n/ le istorisi cum încercase s/)i spun/ Omi(ei poe4ia5 "&-ti */tr.ntorului" — 4ise Ari1onul2 "Ce o*icei au 1iin9ele astea s/)9i tot porunceasc/6 Acuma m/ mai -i pun s/)mi repet lec9iile6 .ntec — i)a.nc -i 4ise5 — Asta)i 1oarte ciu(at6 — Toate astea sunt c.nc2 Acum -tii2 — 'i (in ce sunt 1/cute7 între*/ Alice+ 1oarte curioas/2 — Piele (e sar(ele+ toc (e *atoc — r/spunse Ari1onul+ cam plictisit — at.n( 0/4use pentru prima (at/ pe Iepura-ul Al*2 La început era cam st.t se poate (e ciu(ate6 î-i (/(u -i Ari1onul p/rerea2 — #a s/ 4ic/ î9i ie-eau cu0intele anapo(a6 repet/ =alsa Broasc/ Ţestoas/+ în..ea*a 0)a...uri6222 Dar+ po0estin(+ începu s/ prin(/ cura:2 Cei (oi nu scoaser/ nici o 0or*/+ p. mă ia %n răspăr) .

ur/ (in Ca(rilul @omarilor7 continu/ Ari1onul2 Sau pre1eri s/ mai c. Îşi strânge cordonul. verzuie. "ăpând tot pila#ul.mpla ce0a în c3ip 1iresc2 — A. aşa el cu sprâncenele. văzui "antera cu Buna un pila# de pui Împărţind. "antera binevoi Bu!ăi linguroiul a i-l dărui8 /poi. e voios şi senin.n( sunt — 4ise =alsa Broasc/ Ţestoas/ — (ar a-a aiureal/ mai rar6 Alice t/cea< se a-e4ase -i)-i ascun(ea 1a9a în palme -i se între*a (ac/ 0reo(at/ se 0a mai înt. @lasu-i s#ios tremură şi i se bat pleoapele.iu "une-mi za!ăr %n păr " "recum raţa cu genele.. + & alt1el (ec.n( eram copil — 4ise Ari1onul2 — &u n)am mai au4it asta (e c.nt/)i+ (ra.nc -i începu s/ c.ncenele7 "u în9ele.usturile lui6 C. săţioasă. În castron #ierbinte pusă pe masă *ine oare %n vânt nu s-ar da După asemenea tru#anda $u-upă $u-upă $u-upa $u-upă gus-toa-asă să-ţioa-asă mea de ci-i-nă di-vi-i-nă . — Ca ce mai reci9i toate prostiile astea o întrerupse =alsa Broasc/ Ţestoas/ — (ac/ nu e-ti în stare s/ le -i l/mure-ti7 "/4(r/0/nii -i *a4aconii ca astea c3iar c/ n)am au4it (e c./+ c.ntecul "Supa (e Broasc/ Ţestoas/6" =alsa Broasc/ Ţestoas/ o1t/ a(.nte ce0a =alsa Broasc/ Ţestoas/+ (ac/ 0rea s/ 1ie a-a *un/6 r/spunse Alice+ cu at. *ând nisipul uscat %i.ta .ur/ c)o s/ ias/ iar totul anapo(a+ Alice nu în(r/4nea s/ se împotri0easc/ -i recit/ mai (eparte+ cu .n( sunt6 — Da+ ai 1ace mai *ine s/ te la-i p/. păpând pe.rumat (e suspine5 $upă #rumoasă. Oaspelu-i lasă un taler #rumos.n.t Ari1onul 1/cu5 — @m6 pe un ton cam :i./ cor(onul cu spr.nit2 De+ 1iecare cu .r/(ina)i222" De-i era si.ro4a0 (e uluit/ (e toat/ po0estea asta -i (ornic/ s/ sc3im*e su*iectul2 — @ai+ spune stro1a urm/toare6 4ise iar Ari1onul2 !ncepe a-a5 "C)un oc3i pri0in( în .t o*i-nuiam s)o spun eu+ c. @azda luă orezul şi puiul tot.0rea s/ m/ l/mureasc/ — începu =alsa Broasc/ Ţestoas/2 — ")are cum6 se repe4i Ari1onul2 @ai+ spune stro1a urm/toare6 — Bine+ (a> cum putea s/)-: str. 5ermină ospăţul.ur/ a (ansului — spuse Alice< era îns/ . *u dispreţ %l tratează pe domnul :ec!in Dar când urcă mareea şi :ec!inii-s pe-aproape.las tremur/tor5 *-un oc!i privind %n grădina-i.&"rea m-ai #iert staco.ta a-tept/< t/cu în(at/2 — S/)ncerc/m s/)9i mai ar/t/m o 1i. cu os.2 — &ste prima 1i.nte+ cu . %nş#ăcând cuţit şi #urculiţă.las su..ra*/ înc. %şi %nc!eie plastronul.nte ce0a =alsa Broasc/ Ţestoas/7 — Da+ s/ mai c.u*a-/ — spuse -i Ari1onul2 Alice at.

rsta ei -tiau ce înseamn/2 De 1apt+ ar 1i 1ost la 1el (e corect (ac/ ar 1i spus c/ cele (ou/spre4ece 0iet/9i alc/tuiau ":uriul"2 Cei (oispre4ece :ura9i scriau cu to9ii 1oarte 4ori9i pe ni-te t/*li9e2 — Ce 1ac acolo7 îl între*/ Alice+ în -oapt/+ pe Ari1on2 Doar n)au ce .t5 — @ai(e6 -i)o lu/ -i mai iute la 1u.in( (e repe(e ce aler.te un o-tean (e 1iece parte+ p/4in(u)l+ iar în apropierea Re.n( c/ -tie cum se nume-te mai tot ce 0e(ea acolo2 "Acesta)i :u(ec/torul — î-i 4ise 1iin(c/ poart/ o peruc/ mare2" Bu(ec/torul+ (e altminteri+ era însu-i Re.r-itul c. *ând asemeni supă straşnică i-ai dat *ine la cină s-o soarbă n-ar vrea( *ine la cină s-o soarbă n-ar vrea( $u-upă $u-upă $u-upa $u-upă gus-toa-asă să-ţioa-asă mea de ci-i-nă di-0=-=NA + !nc/ o (at/ re1renul6 stri.n(i Alice iar cele (ou/spre4ece 0iet/9i 8n)a0ea încotro+ a-a tre*uia s/ le spun/+ 1iin(c/+ 0e(e9i+ parte erau animale+ parte erau p/s/ri..e -i pe Re.uraţii./ Ari1onul+ (ar+ tocmai c.n/+ o porni 4orit+ 1/r/ s/ mai a-tepte s1./+ pe c.$upă #rumoasă.n()o pe Alice (e m.ul pac3et cu c/r9i (e :oc2 =antele sta în 1a9a lor+ 1erecat în lan9uri+ cu c.ele — -i cum purta coroana peste peruc/ 8uita9i)0/ la po4/ (ac/ 0re9i s/ 0e(e9i cum..n/ -i un sul (e per.elui sta Iepurele Al*+ cu o trompet/ într)o m.ase+ (ar Ari1onul nu r/spunse (ec.1. nu p/rea (eloc s/ se simt/ la lar./t5 — !ncepe procesul6 — @ai(e6 stri.n( =alsa Broasc/ Ţestoas/ prinsese a)l intona+ se au4i (in (ep/rtare un stri. $u-upă di-vi-ină Capitolul II CI"&)I @OŢ%L T%RT&LOR7 C.nt+ c/ 1oarte pu9ine 1eti9e (e 0./ Ari1onul -i+ lu.& Acest ultim cu0. */nuiesc c/ tre*uie s/ 1ie .n(u)se la ele2 "De)ar termina mai repe(e cu procesul — . de Broască ?estoasă *ine-ar cere peşte sau c!iar şi vânat.ament în cealalt/2 C3iar în mi:locul cur9ii (e :u(ecat/ era o mas/+ pe care se a1la o 1ar1urie mare cu turte< (up/ în1/9i-are p/reau at.ntecului2 — Despre ce proces e 0or*a7 între*/ Alice+ .ro4a0/ uit.t (e *une+ înc..n( a:unser/+ .te0a ori în -ir+ cam 1/lin(u)se în sinea ei c/)l -tia+ c/ci era încre(in9at/+ pe (rept cu0./sir/ pe Re.n( în urm/)le o *ri4/ u-oar/ a(ucea tot mai stins melancolicul re1ren5 $u-upa mea de ci-i-nă.n(i ea — -i s/ înceap/ a ser0i pr/:iturile6" Dar se p/rea c/ nici 0or*/ nu era (e a-a ce0a< Alice începu (eci s/ pri0easc/ în :uru)i+ ca s/ treac/ mai repe(e timpul2 "u mai 1usese în 0ia9a ei la o Curte (e :u(ecat/+ (ar citise în c/r9i (espre procese -i 1u 1oarte *ucuroas/ 0/4.ul lui -i nici 1rumos nu)i -e(ea (e1el2 "'i colo e *anca :ura9ilor — .ina (e Cup/ a-e4a9i pe tronurile lor+ cu o mare mul9ime a(unat/ în :uru)le — tot 1elul (e p/s/ri -i :i0ine mici — c.t Alicei i se 1/cu o 1oame .nt -i)l spuse (e c.t -i între.

ntul "ne.3io*i6 i4*ucni cu .n/ atunci6 — S/ 1ie c3emat primul martor6 4ise Re.i -i peni2 — Scoate)9i p/l/ria6 îi spuse Re.n/ n)a început procesul2 — !-i scriu numele — îi -opti Ari1onul (rept r/spuns — ca nu cum0a s/ le uite înainte (e s1.ele2 Atunci+ Iepurele Al* su1l/ (e trei ori (in trompet/+ apoi (es1/-ur/ sulul (e per.n4are — încerc/ s/ l/mureasc/ martorul2 ")am nici una a mea2 Sunt P/l/rier2 La aceste cu0inte+ Re.ele+ întorc.n/ -i cu o 1elie (e p.+ nu pricepea (e1el ce se 1/cuse con(eiul lui< -i (up/ ce scotoci :ur împre:ur+ se 0/4u ne0oit s/ scrie (e aci încolo cu un (e./ (e seam/ c/ unul (in ei nu -tia cum se scrie cu0.ina î-i puse oc3elarii pe nas -i se uit/ 9int/ la ./si cur.omotul /sta+ a-a c/ (/(u ocol s/lii (e :u(ecat/+ se opri în(/r/tul */ncii :ura9ilor -i .e pe 0ecinul lui s/)i spun/2 "=rumos or s/ mai arate t/*li9ele lor+ la terminarea procesului6" .n(i Alice2 %nuia (intre :ura9i îi sc.nat/< (ar se opri repe(e+ c/ci Iepurele Al* stri.n( prile:ul s/)i ia acelui :urat con(eiul2 At.n( au 0enit s/ m/ ia2 — Ar 1i tre*uit s/)l 1i terminat — spuse Re.et+ ceea ce nu era (e mare 1olos+ 1iin(c/ nu l/sa urme pe t/*li9/2 — Crainic+ cite-te actul (e acu4are6 spuse Re.ele+ iar Iepurele Al* su1l/ (e trei ori (in trompet/+ apoi stri.scrie p.r-itul procesului2 — Ce ne.ele c/tre :uriu2 — !nc/ nu+ înc/ nu6 întrerupse 4orit Iepurele2 Mai sunt multe p.ri:orat împre:ur+ ca s/ (escopere cine 0or*ea2 Alice 0e(e9i (eslu-it+ (e parc/ s)ar 1i uitat peste umerii lor+ c/ to9i :ura9ii scriau pe t/*li9e5 "Ce ne.ament -i citi cele ce urmea4/5 :egina de *upă. a copt turte8 . astă-vară după /miază.ele P/l/rierului2 — "u e a mea — 4ise P/l/rierul2 — & (e 1urat6 e?clam/ Re.ia con(eiul2 =ire-te c/ Alicei î era nesu1erit 4.t (e repe(e 1/cu trea*a asta+ înc.n( l)ai început7 P/l/rierul se uit/ la Iepurele (e Martie+ care îl urmase la Curtea (e Bu(ecat/+ *ra9 la *ra9 cu Bursucelul2 — !n paispre4ece martie mi se pare c/ era222 — !n cincispre4ece — 4ise Iepurele (e Martie2 — !n -aispre4ece — 4ise Bursucelul2 — "ota9i (eclara9iile6 se a(res/ Re.ele :uriului5 iar :ura9ii+ plini (e 4el+ scriser/ toate trei (atele pe t/*li9e+ apoi le a(unar/ între ele -i pre1/cur/ re4ultatul în -ilin.antele de *upă.3io*i" -i 1u ne0oit s/)l roa.a5 — T/cere în sala (e :u(ecat/6 Iar Re.las tare Alice+ 1oarte in(i.. le-a #urat pe toate — Da9i 0er(ictul6 se întoarse Re.n(u)se c/tre :ura9i+ care consemnar/ ime(iat 1aptul2 — Le am (e 0.ele2 C.r9.ele î-i puse oc3elarii pe nas -i se uit/ în./5 — S/ se în1/9i-e4e primul martor6 Primul martor era P/l/rierul2 Ap/ru cu o cea-c/ (e ceai într)o m.rl/.ine cu unt în cealalt/2 — Cer ietare+ Ma:estate+ c)am 0enit la :u(ecat/ cu astea — începu a 0or*i — (ar înc/ nu)mi terminasem ceaiul c.t micu9ul :urat+ *ietul (e el 8care era Bil+ Puiul (e 'op. ascuns #iind după Nişte uluci late.3io*i6"< *a c3iar */.

nsa2 M/ stri0e-ti+ nu alta6 A*ia mai r/su1lu2 — ")am încotro — r/spunse Alice+ cu *l.n(+ (ar 1u în(at/ în/*u-it (e c/tre apro4i2 8"!n/*u-it" 1iin( un cu0.e< Bursucelul îns/ nu ne.ele — alt1el 0ei 1i (ecapitat2 "e1ericitul P/l/rier sc/p/ (in m.a la .ini cea-ca cu ceai -i p./ nimic+ (eoarece (ormea *u-tean2 'i (up/ asta — continu/ P/l/rierul — am mai t/iat ni-te p.inea cu unt -i c/4u în .in/5 (e 4/p/cit ce era+ mu-c/ o *ucat/ mare (e cea-c/+ în loc s/ mu-te (in 1elia (e p.ina se tot uitase 9int/ la P/l/rier -i+ c3iar pe c.n/)n picioare2 — Depune)9i m/rturia — spuse Re.at pe Co*ai+ cu capul în :os+ -i)apoi s)au a-e4at pe sac2.ele — -i 1ii calm+ alt1el pun s/ te e?ecute pe loc2 #or*ele Re.elui nu p/rur/ s/)l lini-teasc/ (e1el pe martor2 Se tot 1r/m.t (e tare+ înc. .n(oi panto1ii2 — Depune)9i m/rturia — repet/ Re.n/ în9elese ce era5 începuse iar/-i s/ creasc/2 La început 0oi s/ se ri(ice -i s/ plece (in sala (e :u(ecat/< (ar se r/4.ine cu unt2 C3iar în clipa aceea+ Alice a0u o sen4a9ie 1oarte ciu(at/< o mir/ mult p.n( pe cel/lalt -i uitin(u)se speriat la Re.n/)(ou/ — -i p.3ios+ 4/u a-a6 'i+ scul.ine cu unt222 — Dar ce)a 4is Bursucelul7 între*/ unul (in :ura9i2 — Asta nu)mi mai amintesc — r/spunse P/l/rierul2 — Tre*uie s/)9i aminte-ti — inter0eni Re.ta lucru -tiu -i eu6 @ai+ 4i înainte6 — Sunt un *iet om s/rac — 0or*i înainte P/l/rierul — -i p.n(i -i se 3ot/rî s/ r/m.ur/ cu s1ori< acolo l)au */.ri:uliu+ s/ 0a(/ (ac/ nu cum0a -i Bursucelul a0ea s/ ne.n/ un sac mare+ care se le.P/l/rier+ care se în.n(u)se 1oarte îm*u1nat+ trecu în cealalt/ parte a s/lii2 !ntre timp Re.ele2 Aci+ unul (intre Co*ai aplau(/ .e a-a6 4ise Bursucelul+ care -e(ea l.t a0ea loc2 — =/ *ine -i nu m/)mpin./ (.n/ un(e era+ at..inea cu unt se tot su*9ia222 -i ceaiul sclipea222 — Ce)ce)ce7 Ce sclipea7 între*/ Re.ta timp c.nta+ l/s.n( pe un picior+ c.nt/re9ilor la ultimul concert6 Au4in( aceste 0or*e+ ne1ericitul P/l/rier începu s/ tremure at.nt cam tare+ ca s/ nu se crea(/ cine -tie ce+ 0oi l/muri cum s)a proce(at2 Apro4ii a0eau la în(em./l*eni -i începu s/ tremure (in cap p.ele2 Asta s/ n)o scrie9i2 — Bine+ (a> în orice ca4 Bursucelul a 4is — continu/ P/l/rierul -i se uit/+ .t îi sc/par/ (in picioare am.enunc3i2 — Sunt un *iet om s/rac+ Ma:estate — începu2 — &-ti un *iet prost/nac — 4ise Re.n(e9e — cresc2 — ")ai (rept s/ cre-ti aici — 4ise Bursucelul2 — "u 0or*i prostii6 spuse Alice+ ce0a mai în(r/4ne92 'tii 1oarte *ine c/ -i tu cre-ti2 — Da+ (a> eu cresc cu m/sur/+ cum tre*uie+ n)o iau ra4na ca tine2 & cara.l/rierul+ cu .ele2 "u mai 1/ pe (e-teptul+ c/ at.n> la urm/ toate alea sclipeau< (a> Iepurele (e Martie a 4is222 — Ba n)am 4is6 se repe4i s/)i taie 0or*a Iepurele (e Martie2 — Ba ai 4is6 spuse P/l/rierul2 — "u recunosc6 protest/ Iepurele (e Martie2 — "u recunoa-te6 repet/ Re.n(u)se c.ele2 — Cu ceai a început — r/spunse P/l/rierul2 — Tot(eauna începi cu ce)ai6 4ise se0er Re.ui9.las tremur/tor2 'i a*ia începusem s/ *eau ceai — cam (e)o s/pt/m.n( Bursucelul trecea în cealalt/ parte a s/lii+ ea îi spuse unuia (intre apro4i5 — S/ mi se a(uc/ lista c.n.ele 1urios — c/+ (e nu+ pun s/ te e?ecute 1/r/ s/)mi pese (ac/ e-ti calm sau nu2 — Ma:eslate+ sunt un *iet om s/rac+ începu P.

ina2 Decapita9i)l6 Da9i)l a1ar/ (in sal/6 Suprima9i Bursucelul6 %m1la9i)l6 Ra(e9i)i capul6 =iin( mare 3ara*a*ur/ în sal/ p..(uce s/)mi termin ceaiul — 4ise P/l/rierul+ cu o pri0ire în.n( Iepura-ul Al* citi+ c.ele pri0i în.t 1u (e surprins/ c./ Alice -i+ (e emo9ie+ uit/ c.n/ s/)l scoat/ pe Bursucel+ procesul se întrerupse c./ panto1ii în picioare2 — 222 -i)a1ar/ îi t/ia9i capul6 a(/u.+ ia)i tu contra)intero.nt/re9ilor la concert2 — Po9i s/ pleci — spuse Re./ mai *ine procesul2" — M)a.te0a minute< la reluare+ se constat/ c/ *uc/t/reasa (isp/ruse2 — "u 1ace nimic — 4ise Re.ra*/+ înc.n(i Alice2 Pate c)o s/ mear.ri:orat/ spre Re.3ici cine era martora+ (up/ corul (e str/nuturi (e la u-/2 — Depune)9i m/rturia6 porunci Re.ele2 — ")o (epun6 r/spunse *uc/t/reasa2 Re.l/sciorul lui pi9i./iat+ numele5 "A l i c e"2 Capitolul III ALISA D&P%"& M RT%RI& — Pre4ent6 stri.n/< (e alt1el+ înc/ (inainte s/ 1i intrat în sal/+ Alice .t putu (e tare+ cu .JM/ *ucur c/ acum -tiu (espre ce este 0or*a — î-i 4ise Alice2 Am 0/4ut (eseori prin 4iare+ pe la s1.t r/sturn/ cu poalele roc3iei *anca :ura9ilor+ iar ace-tia se pr/0/lir/ cu to9ii peste capetele mul9imii a(unate :os+ în sal/2 $/ceau acum+ *ie9ii+ împr/-tia9i pe po(ea+ amintin(u)i 1oarte limpe(e (e un 0as cu pe-ti-ori aurii pe .n/ acum nu în9ele.ar(/ Bursucelului /luia6 porni s/ 9ipe Re.ele2 Martorul urm/tor era *uc/t/reasa Ducesei2 Ap/ru cu r.r-itul (/rilor (e seam/ (espre procese5 "Parte (in pu*lic i4*ucne-te în aplau4e< aclama9iile -i aplau4ele sunt ime(iat în/*u-ite (e c/tre apro4i"2 P.in/5 Dra.n( lista (e martori< era 1oarte curioas/ cine 0a 1i urm/torul -i ce)o s/ se l/mureasc/ (in m/rturia lui+ "c/ci p.atoriu2 — De+ (ac/ tre*uie+ tre*uie — 4ise Re.ri:orat spre Iepurele Al*+ care)i -u-oti5 — Ma:estate+ martorei acesteia tre*uie s/)i lua9i un contra)intero) .i pui piper2 — Melas/6 se au4i un .ele am/r.t (e crunt+ înc.r-it cu Co*aii6 .ele2 Aci i4*ucni în aplau4e cel/lalt Co*ai -i 1u (e asemenea în/*u-it2 "&i+ acum s)a s1.t (e repe(e+ înc.ina c/tre unul (intre apro4i< (ar P/l/rierul se 1/cuse ne0/4ut înainte s/ 1i a:uns p.a mea+ te ro.t (e mult crescuse în ultimele minute -i s/ri (e pe locul ei cu at./ Re./ c/tre Re.n/ acum — î-i spunea ea — nu s)a l/murit mai nimic"2 !nc3ipui9i)0/ c.eam ce înseamn/2K — Dac/ asta)i tot ce -tii2 po9i s/ stai :os — 0or*i mai (eparte Re.las somnoros în(/r/tul ei2 — Aar(/+ pune)i 4.ele+ p/lin( 1oarte u-urat2 C3ema9i martorul urm/tor2 'i+ cu .-ni9a (e piper în m.las sc/4ut+ a(/u.t uit/ s/)-i mai tra.ta .i -i înt.t+ -i (up/ ce)-i încruci-/ *ra9ele la piept -i o pri0i pe *uc/t/reas/ at.ele2 Mai :os ca acu> nu pot sta+ c/ stau pe po(ea — 4ise P/l/rierul2 — Atunci po9i s/ -e4i :os — r/spunse Re.ele+ iar P/l/rierul o -terse at.rtii+ c/ut.atoriul martorului urm/tor2 Mie îmi (/ (ureri (e cap6 Alice se uita la Iepura-ul Al* cum cotro*/ia prin 3.t mai s/)i ias/ oc3ii (in cap+ rosti cu 0oce a(.ea lista c.n/ la u-/ apro(ul2 — S/ 1ie c3emat martorul urm/tor6 or(on/ Re.nc/5 Cum se 1ac turtele7 — !nt.in/+ care parcur.

n.t s/ poat/ 0e(ea l/murit tot ce scriau pe t/*li9e2 "'i)a-a+ -i)a-a+ tot n)are nici o importan9/"+ .n/ în urm/2 — O+ 0/ ro.care)l r/sturnase (in .ele+ c.ra*/ Iepurele Al* — c3iar acum s)a .ata s/ scrie pe t/*li9e ce rostise Re./ Re.rtie2 .ulamentul Patru4eci -i (oi2 Orice persoană care are o %nălţime mai mare de un Bilometru este obligată să părăsească sala de .e în timp ce 0or*ea2 — "eimportant+ *ineîn9eles+ am 0rut s/ 4ic — se corect/ .n(u)se c/tre :ura9i2 Ace-tia erau .ele2 — A*solut nimic — r/spunse Alice2 — Asta este 1oarte important — 4ise Re.+ ierta9i)m/6 e?clam/ Alice+ 1oarte nec/:it/+ -i se apuc/ s/)i culea.las moale -i tremur/tor2 — Cu 0oia Ma:est/9ii #oastre+ mai sunt înc/ m/rturii (e e?aminat — s/ri cu mare ./ cu .re-eal/+ cu o s/pt/m.uin9/ s/ scrie istoricul acci(entului2 Cu to9ii scriau+ a1ar/ (e Bil+ Puiul (e 'op.r.ra0/ — p.n(u)se -i sc3imonosin(u)se la Re.ele+ apoi continu/ cu . Toat/ lumea se uit/ spre Alice2 — &u n)am o în/l9ime (e un Gilometru — spuse Alice2 — Ba ai — 4ise Re.ulamentul num/rul %nu+ ripost/ Alice2 Re.las sc/4ut+ pentru sine5 Im) portant)neimportant+ neimportant)important — (e parc/ ar 1i 0rut s/ încerce care cu0.rl/+ mult prea cople-it (e ultimele e0enimente înc.ele2 — Ai aproape (oi Gilometri — a(/u./sit aceast/ 3.ulament re.t s/ mai 1ie în stare (e altce0a (ec.ele+ cu 0oce 1oarte .3nit/+ 1iin(u)i cu neputin9/ a se mi-ca2 Alice îl scoase iar pe Bil -i)l puse la loc cum se cu0enea5 ""u c/ ar a0ea 0reo importan9/ — î-i spuse2 Pentru l/murirea procesului cre( c/ e totuna (ac/ Bil st/ în cap sau în coa(/"2 De cum î-i mai re0enir/ :ura9ii (in spaima ce o tr/seser/ c.las r/sun/tor5 — Lini-te6 Apoi citi (in caiet5 "Re.nar/ t/*li9ele -i con(eiele+ se apucar/ cu mare s.ele+ care c.udecată&.n( 0or*ea2 Alice se uit/ spre *anca :ura9ilor -i 0/4u c/+ în .t putea (e repe(e< o urm/rea p/9ania cu pe-tii aurii -i i se p/rea c/ tre*uie într)o clip/ s/)i a(une -i s/)i pun/ la locul lor pe :ura9i+ alt1el 0or muri2 — Procesul nu poate continua — spuse Re.n( inter0eni Iepurele Al*5 — "eimportant 0rea (esi.t0a timp 4m.ulament (in co( — spuse Re.nt suna mai *ine2 %nii (intre :ura9i notar/ "important"+ iar al9ii "neimportant"2 Alice st/tea (estul (e aproape înc.lementar5 l)a9i in0entat acuma2 — &ste cel mai 0ec3i re.ina — 'i (ac/6 De plecat tot nu plec — spuse Alice — -i)a1ar/ (e asta nici nu este un re.n( s)au 0/4ut r/sturna9i -i (e în(at/ ce 1ur/ .ele+ întorc./site -i li se înm.n/ ce to9i :ura9ii nu 0or sta la locurile lor a-a cum se cu0ine+ toţi — repet/ 1oarte ap/sat+ pri0in( 9int/ la Alice pe c.t s/ -a(/ cu .n(i ea2 !n clipa aceasta+ Re..ele pe Alice2 — "imic — r/spunse Alice2 — A*solut nimic7 st/rui Re./lise (e 4or ce0a în caietul lui cu însemn/ri+ stri.ra*/+ */.ura c/scat/+ pri0in( ta0anul tri*unalului2 — Ce -tii în aceast/ pro*lem/7 o între*/ Re.ele2 — Dac)ar 1i a-a+ s)ar 1i c3emat Re.rl/ cu capul în :os+ iar *iata 0ietate (/(ea (in coa(/ 1oarte m.ur s/ spun/ Ma:estatea #oastr/ — 1/cu el+ pe un ton 1oarte respectuos+ (ar încrunt.ra*nic Re./ (e pe :os c.ele p/li -i înc3ise repe(e caietul cu însemn/ri2 — Da9i 0er(ictul6 spuse c/tre :uriu+ cu .ase Puiul (e 'op.

las solemn -i cite-te p. "ân4 la urmă tot la tine s-au %ntors iar toate.n( Re../5 P.ur c/ ai scris)o cu .ra02 Si.rtia -i a(/u. Dacă pe mine sau pe ea Ne-ar implica + cumva. Dai şi tu sigur de belea.— Ce e în ea7 între*/ Re.ele se ar/tase cu a(e0/rat iste92 — =ire-te c/ asta îi (o0e(e-te 0ino0/9ia — spuse Re. cam #ără rost.+ Ma:estate+ spuse =antele n)am scris eu 3.ele — a1ar/ (oar (ac/ o 1i scris)o nim/nui+ ceea ce -tim c/ nu prea se o*i-nuie-te2 — Cui este a(resat/7 între*/ unul (intre :ura9i2 — "u e a(resat/ (eloc — spuse Iepurele Al*< pe partea (in a1ar/ nu scrie nimic2 Pe c. — #/ ro. *redinţa mea e că pe seară. 6i i-am dat una. 1ui i-ai vorbii de c!estia mea.t (ecapi222 — Ba nu (o0e(e-te nici o 0ino0/9ie6 îi t/ie 0or*a Alice2 Cum+ (a> nici nu -ti9i ce scrie în poe4ia aceea6 — Cite-te)o6 porunci Re.n/ la urm/+ nici nu este scrisoare+ e o poe4ie2 — & scrisul acu4atului7 între*/ un alt :urat — "u — 4ise Iepurele Al* — -i tocmai asta)i cel mai curios6 8Bura9ii r/maser/ to9i 1oarte consterna9i2.ele cu .n/ se termin/+ apoi te opre-ti2 !n sal/ se l/s/ o t/cere pro1un(/+ în timp ce Iepurele Al* (/(u citire acestor 0ersuri5 /#lat-am că ai #ost la ea. 6l vorbă le-a trimis că eu /ş #i ascuns la !eleşteu8 De urmăreşte treaba ea. 6a a dat bune mărturii.rtia asta -i nu se poate (o0e(i c/ am scris)o+ 1iin(c/ nu e nici o isc/litur/ la urm/2 — Dac/ n)ai isc/lit — spuse Re.dea-o pune doar %n tine. Dar spus-a că să-not n-aş şti. 0reo trei sau cam aşa ceva. %i dară dânşii două. el.ina2 — !nc/ n)am (esc3is)o — spuse Iepurele Al* — (ar pare s/ 1ie o scrisoare+ pe care (e9inutul a scris)o cui0a2 — Asta tre*uie s/ 1ie — spuse Re.n( r/u+ alt1el te isc/leai+ ca un om (e trea*/2 La aceste cu0inte i4*ucnir/ aplau4e unanime în sal/+ 1iin(c/ era prima oar/ în aceast/ 4i c.n( 0or*ea+ (esc3ise 3.ele2 8Bura9ii se luminar/ la 1a9/2. #ără doar şi poate. — Se 0e(e c)o li imitat scrisul altcui0a — spuse Re. Deşi ale mele #ost-au. 24Nainte ţandăra să-i sară3 5u %ntre el şi noi şi ele-ai #ost O piedică. Năde.ina — a-a înc.ele2 Iepurele Al* î-i puse oc3elarii2 — Cu ce s/ încep+ Ma:estate7 între*/2 — !ncepe cu începutul — porunci Re. iară lui. . cândva — În astă c!estie. vezi bine.ele — ca4ul este -i mai . atâta ne-ai dat nouă.

i în 0/4(u3+ apoi se l/sar/ (in 4*or asupr/)i2 Alice scoase un 9ip/t scurt — parte (e team/+ parte (e m.rl/2 8"e1ericitul Bile9el renun9ase s/ mai scrie pe t/*li9/ cu (e.ele+ apoi se apuc/ s/ morm/ie pentru sine 0ersurile5 &6l vorbă le-a trimis& + le)a trimis — a+ pro*a*il c/ :ura9ilor2 &De urmăreşte treaba ea& — ea e *ineîn9eles Re.2 "u sunte9i (ec./ în(rept.n( (in *ra9e2 'i se 0/4u tol/nit/ pe mal+ cu capul în poala surorii ei+ care (a *ini-or (eoparte c.onat/6 e?clam/ Alice tare2 I)au4i colo5 înt.ntat c/ reu-ise s/ (emonstre4e ce0a+ ar/t..n/ se ispr/0i2.inei2 — "icio(at/6 r/spunse Re.t un pac3et cu c/r9i (e :oc6 !n clipa aceasta+ toate c/r9ile (in pac3et se ri(icar/ mai înt.o.n(u)se c3ior.i s/ con(amne -i)apoi s/ (ea 0er(ictul6 — Ţine)9i .n/ la în/l9imea ei (eplin/.n( 3.n( toto(at/ o c/limar/ în capul Puiului (e 'op.ură + $ă #ie o taină mare asta /tâta %ţi mai spun + şi basta — Iat/ pro*a cea mai însemnat/ care ni s)a în1/9i-at p.n/ acum — spuse Re.ele+ 1rec.n(u)-i m.inile — a-a(ar+ :ura9ii s/222 — !i (au 4ece *ani oric/ruia (intre :ura9i care e în stare s/ l/) mureasc/ în9elesul acestei "pro*e" — spuse Alice2 !n ultimele minute crescuse at.rtia cu 0ersurile pe .ele+ înc.i con(amnarea -i apoi 0er(ictul6 — Ce prostie .ura6 r/cni Re.ina2 !nt.ea pe 1a9/+ p. — Dac/ nu)9i sare+ atunci nici 0or*ele astea n)au sare+ 1/cu Re.la ea2 Dac/ stau s/ m/ .ina+ în0ine9in(u)se (e 1urie2 — Ba n)o s/ mi)o 9in6 r/spunse Alice2 — S/ i se taie capul6 4*ier/ Re.ina &Dai şi tu sigur de belea&..Nu-i spune lui că ei %i plăcură./ Re.etul+ 1iin(c/ se con0insese c/ nu las/ nici o urm/< acum îns/ reîncepu .ele+ arunc.t mai *ine — spuse Re.t nu)i mai era c.(/2 — Bura9ii s/)-i (ea 0er(ictul6 spuse Re.t2 — Am eu aerul c/ -tiu s/ înot7 r/spunse2 8=ire-te c/ n)a0ea+ (e 0reme ce era 1/cut cu totul -i cu unul (in carton2.& "u -tii s/ îno9i+ nu)i a-a7 a(/u.ina 1urioas/+ arunc.r/*it+ 1olosin( cerneala ce i se prelin. iară lui %i dară dinşii două& — a+ 0rea s/ 4ic/ ce)a 1/cut cu turtele+ se)n9ele.ele — nu tre*uie s/ ne mai *atem capul s/)l c/ut/m222 'i totu-i+ mai -tii — urm/+ pun.n(u)se c/tre =ante2 =antele cl/tin/ (in cap am/r.nios+ -i toat/ lumea se . -i pentru toată lumea + %mi .e222 — Da+ (ar mai (eparte 4ice5 &"ân4 la urmă tot la tine s-au %ntors iar toate& + %l întrerupse Alice2 — =ire-te+ po1tim5 aicea)s6 4ise Re.ele+ poate pentru a (ou/4ecea oar/ în acea 4i2 — "u+ nu6 stri.et turtele (e pe mas/2 "imic mai limpe(e ca asta2 'i mai (eparte5 &4Nainte ţandăra să-i sară&.tu-i (e pu9in team/ s/)l întrerup/ pe Re. "u)i a-a+ (ra.nie — -i se str/(ui s/ le înl/ture+ (.r/*i s/ r.e2 &u cre( c/ poe4ia asta n)are nici pic (e în9eles2 To9i :ura9ii scriser/ pe t/*li9e5 "&a cre(e c/ poe4ia asta n)are nici pic (e în9eles"< (ar nici unul nu încerc/ s/ l/mureasc/ în9elesul (ocumentului2 — Dac/ n)are în9eles+ cu at. P/i cum nu6 &6i i-am dat una.n( cu un (e. — &i+ p.te0a 1run4e 0e-te(e ce 1luturaser/ (in ar*ori peste .n/ acum st/m *ine spuse Re.ele m.a mea+ c/ 9ie nu)9i sare nicio(at/ 9an(/ra7 se a(res/ Re.n( o pri0ire satis1/cut/ în :uru)i2 !n sal/ (omnea mai (eparte lini-tea2 — A 1ost un :oc (e cu0inte6 stri.n(esc+ parc)ar a0ea oarecare în9eles222 &$pus-a că să-not n-aş şti.t (e mare+ înc.enunc3i -i uit./ Re.ina2 — Cui îi pas/ (e 0oi7 spuse Alice2 8!ntre timp crescuse p.

/6 Ce mult ai (ormit6 spuse sora ei2 — O+ am a0ut un 0is at.lasuri stranii -tia c/ s)ar sc3im*a în 0/lm/-a.t (e neînsemnate+ -i la curatele lor *ucurii+ amintin(u)-i propria ei copil/rie -i 1ericitele 4ile (e 0ar/2 —))))))))))))))) .n(+ (e)a lun.n(0a+ c.3niriie lor+ oric..r4iu2 Iar Alice se scul/ în picioare -i o tuli spre cas/< -i aler.n( termin/ po0estea+ sor/)sa o s/rut/ -i spuse5 — A 1ost+ într)a(e0/r+ un 0is 1oarte ciu(at6222 Dar acum (/ 1u.1a9a 1eti9ei2 — Tre4e-te)te+ Alice (ra.a acas/+ la ceai6 S)a 1/cut t.r9.lasului+ 0e(ea cum î-i arunc/+ (up/ o*iceiul ei+ capul pe spate+ ca s/ scape (e -u0i9ele re*ele ce)i tot c/(eau în oc3i2 'i pe c..str/nuta iar/-i în poala Ducesei+ pe c.n( în :uru)i ploua -i tr/snea cu 1ar1urii -i cr/ti9i2 Iar r/suna în 0/4(u3 9ip/tul Ari1onului+ sc.3i9uri (e pl.tul oilor+ iar r/cnetele 1ioroase ale Re.n( 0a cre-te mare -i 0a 1i o 1emeie în toat/ 1irea< -i)o înc3ipui p/str./tele cio*/na-ului2 'i str/nutatul copilului+ -i 9ip/tul Ari1onului+ -i toate celelalte .i o 0is/ pe mica Alice îns/-i< m.t s/ (esc3i(/ oc3ii iar+ pentru ca totul s/ re0in/ la cele -tiute — iar*a s/ 1o-neasc/ */tut/ (e 0.n/ la urm/ a0u -i ca un 1el (e 0is+ -i iat/ ce 0is/5 Mai înt.inei+ poruncin( (ecapitarea ne1erici9ilor ei oaspe9i2 Copila-ul purcelu.n(ea+ pe *un/ (reptate+ ce 0is minunat a0usese2 Sora ei+ îns/+ r/mase lini-tit/ locului2 Cu 1runtea spri:init/ în palm/+ pri0ea soarele as1in9in( -i se .inile ei micu9e ii cuprin(eau (in nou .ns ale am/r.ia (in nou con(eiul Puiului (e 'op.lasul 9ip/tor al Re.t (e ciu(at6 4ise Alice2 'i)apoi îi po0esti surorii ei+ pe c.n(+ se tot .3i9uri (e pl.etul 0itelor+ în (ep/rtare+ ar înlocui amarele su..n( cu prietenii s/i la intermina*ilul lor ceai+ -i .ns ale =alsei Broa-te Ţestoase2 !n cele (in urm/ -i)o înc3ipui pe aceast/ surioar/ a ei cum a0ea s/ 1ie c.enunc3ii+ iar oc3ii ei str/lucitori o pri0eau în luminile oc3ilor< îi au4ea ml/(ierile .omote ale cur9ii 1or1otin(e a 1ermei+ iar mu.rl/+ se au4eau iar ..n(ea la mica Alice -i la minunatele ei peripe9ii2 P./l/i la .nt -i ele-teul s/ se în1ioare (in un(uirea trestiei+ 4orn/itul ce-tilor (e por9elan pe masa (e ceai s/ se pre1ac/ în clinc3et (e 4ur.inei — în stri.n( asculta sau p/rea s/ asculte+ tot locul (in prea:m/)i se însu1le9i cu straniile 1/pturi (in 0isul surioarei ei2 Iar*a înalt/ îl 1o-nea la picioare+ c/lcat/ în 1u.tei2 =alse Broa-te Ţestoase2 'i tot -e(ea+ cu oc3ii înc3i-i+ -i mai c/ se cre(ea -i ea în Ţara Minunilor — (e-i -tia c/ n)a0ea (ec.ul (e 4.ul anilor maturi+ aceea-i inim/ simpl/ -i iu*itoare ce o a0ea în copil/rie< î-i înc3ipui cum 0a a(una în prea:m/)i al9i micu9i -i cu po0e-tile ei n/4(r/0ane — poate c3iar cu 0isul (in Ţara Minunilor — le 0a aprin(e lumini9e în oc3i+ -i cum 0a lua parte la m./ (e Iepurele Al*< prin ele-teul (in apropiere înota+ plesc/in(+ spre mal+ 'oarecele speriat2 Au4ea clinc3etul ce-tilor (e ceai pe masa Iepurelui (e Martie+ -e4.t -i le amintea+ straniile peripe9ii (espre care a9i citit 0oi în aceast/ carte+ iar c.lasurile în/*u-ite ale Co*ailor — toate împletite cu în(ep/rtatele su.