MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: OSPĂTAR NIVELUL 2 Varian ! r"#i$%i !

&UCUREŞTI 2''( 1

AUTORI

)* ANDREI CRISTINA + Prof. gradul I, Colegiul 2* &UCURA DANA ALICE , Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte -* &U.DUVEANU TANASE , Prof. gradul II, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta /* &URUIANĂ GIANINA , Prof. gradul II, Gru !colar Economic şi "dministrativ Piatra #eam$ (* COSTACHE RODICA % Prof. gradul I, Gru ul !colar &'oievodul Gelu& (al)u 0* CHIOSA IOAN , C)lim)neşti 2* DUMITRASCU , NICU DUMITRA + ,ucureşti 3* ISMAIL NELIDA % Prof. gradul II, Colegiul Economic -angalia )'* LUNGU LIA RODICA , Prof. gradul I, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta ))* POPA VICTORIA , Prof. gradul I, Colegiul Economic ./ionisie Po -ar$ian” "l0a Iulia )2* SASU IOANA , Prof. gradul I, Colegiul Economic “'iilor” ,ucureşti )-* VIŞAN CARMEN,CORINA , Prof. gradul I, Colegiul Economic &-ihail 1og)lniceanu& % 2ocşani CONSULTANŢI: CIO&ANU GA&RIELA LILIANA % Ins ector de s ecialitate Centrul #a$ional de /e3voltare a 4nv)$)mântului Profesional şi Tehnic DINCĂ CRISTIAN , Prof. gradul II, Colegiul Economic ./ionisie Po -ar$ian” "l0a Iulia Prof. gradul I, Colegiul Economic “'iilor” Prof. gradul II, Gru !colar Economic şi "dministrativ *eşi$a 1* DINA FLORIANA , Prof. gradul I, Gru !colar Economic, "dministrativ şi de +ervicii

5

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ COMPETENŢE CHEIE: 1. 5. 8. :. ;. <. =. Comunicare şi numera$ie 7tili3area calculatorului şi relucrarea informa$iei Comunicare 9n lim0a str)in) "sigurarea calit)$ii /e3voltare ersonal) Igiena şi securitatea muncii >ucrul 9n echi ) CREDITE: (4' 1,6 1,6 1,6 6,; 6,; 6,; 6,; -4' 1,6 1,6 1,6 14' 5,6 5,6 5,6 1,6

COMPETENŢE TEHNICE DE &AZĂ: ?. A. @rgani3area unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie Promovarea roduselor şi serviciilor

16. Eviden$a o erativ) COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 11. +ervirea re aratelor 15. +ervirea 0)uturilor 18. "lc)tuirea meniurilor şi servirea re aratelor şi 0)uturilor 1:. /ecorarea s)lii de servire

8

Citeşte şi utili3ea3) documente scrise 9n lim0aB de s ecialitate :. 2ormulea3) o inii ersonale e o tem) dat) 5. *eali3ea3) o scurt) re3entare utili3ând imagini ilustrative 8. Prelucrea3) şi inter retea3) grafic re3ultatele o0$inute sarcin) dat) e o : .6 1.i : C78<" "n6": )* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" 5 1.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r".

" a<5i9a@i5i a ": @ inii ersonaleD EC unere de motive Evaluarea interven$ieiD o0serva$ii.i6ii . e 0a3a unui eC eriment reali3at. ." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? )* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" 2ormulea3) o inii ersonale e o tem) dat) Ela0orarea o iniilor ersonale e o tem) dat) EC unerea de motive 9n lim0aB de s ecialitate Evaluarea interven$iei ersonale 9n func$ie de o iniile celorlal$i C7n. relu)ri de motive din manuale şi articole de s ecialitate urm)rirea reac$iilor artici an$ilor. . conform criteriilor de erforman$) EaF şi condi$iilor de a lica0ilitate. scurte inform)ri documentate argument)ri e 0a3a eC erien$ei." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise Eti eseuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ela0ore3e o inii ersonale e o tema data.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . Budec)$i de valoare. reconsiderarea ro riei o3i$ii 9n func$ie de o iniile audien$ei Pr7@" . notarea r)s unsurilor rimite. 9n lim0aB de s ecialitate. conform criteriilor de erforman$) E0F şi EcF şi condi$iilor de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti Boc de rolF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) eC un) o interven$ie şi s) o evalue3e 9n func$ie de o inia celorlal$i.

" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? )* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" *eali3ea3) o scurt) re3entare utili3ând imagini ilustrative +electarea şi ordonarea logic) a teCtului şi imaginilor asociate. dia o3itive." a<5i9a@i5i a ": Imagini asociateD -odalit)$i şi miBloace de ilustrareD EC unerea informa$iilorD desene. contact vi3ual cu audien$a.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . lim0aBul tru ului.i6ii . vor0ire clar) tehnici de re3entare cu su ort vi3ual Pre3entare ilustrat)D Pr7@" . din surse variate "legerea unei modalit)$i ilustrative de eC unere a informa$iilor Pre3entarea ilustrat) a materialului folosind diferite miBloace de ilustrare C7n. s) aleag) modalit)$i ilustrative de eC unere a acestora şi s) re3inte materialul reali3at conform criteriilor de erforman$) EaF. filme. fotografii. şi condi$iilor de a lica0ilitate. argumentea3). a lica$ii grafice e calculator indic) sursele cercetate. s) ordone3e informa$iile. < ." "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e. diagrame. schi$e. foloseşte date. grafice ostere. E0F şi EcF. accentuea3) ideile rinci ale.

0onuri. conform criteriului de erforman$) EaF. studii. cores onden$) oficial). articole.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii . documenta$ii tehnice activit)$i definite 9n cadrul calific)rii ortografie. s) eCtrag) şi s) sinteti3e3e informa$iile necesare e o anumit) tem). 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate = . conform criteriului de erforman$) E0F. forma structurata registre." a<5i9a@i5i a ": +urse s eciali3ateD "ctivit)$i rofesionaleD *edactarea corect)D /ocumenta$ieD manuale. conform criteriului de erforman$) EcF. unctua$ie." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e documentele.i6ii . 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate. Internet. 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate. reviste. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e lim0aBul de s ecialitate 9n activit)$i rofesionale. C'G uri Pr7@" . Burnale. Pro0e scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e documente. evidente sim le." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? )* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" Citeşte şi utili3ea3) documente scrise 9n lim0aB de s ecialitate +electarea documentelor din surse s eciali3ate 7tili3area informa$iilor 9n activit)$i rofesionale Com letarea sau redactarea corecta a documenta$iei entru sarcini de lucru C7n.

conform criteriilor de erforman$) aF." a<5i9a@i5i a ": Calcule cu grad mediu de dificultateD formule de calcul. acurate$e. toleranta condi$ii de admisi0ilitate a arametrilor calcula$i." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. com ara$ii cu valori. scheme tehnologice scara." "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) calcule3e. h)r$i. diagrame.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: )* C78%ni9ar" :i n%8"ra6i" Prelucrea3) şi inter retea3) grafic re3ultatele o0$inute e o sarcin) dat) Cri "rii . s) o ere3e cu miBloace grafice şi s) inter rete3e re3ultatele o0$inute. legenda. 0F şi EcF. grafice. ro0e etalon sau standarde Pr7@" . algoritmi de calcul -iBloace graficeD *e re3entare corect)D Inter retareD schi$e. 9n concordan$) cu condi$iile de a lica0ilitate ? .? Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate 9ntrGo sarcin) dat) +electarea metodelor grafice adecvate *e re3entarea grafic) corecta a re3ultatelor rin diferite miBloace grafice 7tili3area miBloacelor grafice entru inter retarea re3ultatelor C7n.i6ii . forma 9ngriBit).

EC loatea3) 0a3e de date 5.i : C78<" "n6": 2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i 5 1. Pre3int) informa$ii inclu3ând teCt. numere şi imagini 8.6 1. Comunic) rin Internet A .Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r".

Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9ntre$in) o 0a3a de date conform criteriilor de erforman$) EcF şi EdF cu rin3ând condi$iile de a lica0ilitate.? 2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i EC loatea3) 0a3e de date Ilustrarea ti urilor de date Pre3entarea structurii unei 0a3e de date 4nc)rcarea unei 0a3e de date 4ntre$inerea unei 0a3e de date C7n. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e o 0a3) de date conform criteriului de erforman$) EeF cu rin3ând condi$iile de a lica0ilitate. alfanumerice. ştergere. 16 . memo ta0ele Enume com onente. actuali3are." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. salvare. ti .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . date calendaristice. şir de caractere. dimensiuneF introducere şi validare date ad)ugare." "#a5%ar": Pro0e orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) eCem lifice ti uri de date conform criteriului de erforman$) EaF cu rin3ând condi$iile de a lica0ilitate." a<5i9a@i5i a ": Ti uri de dateD +tructura 0a3ei de dateD 4nc)rcareD 4ntre$inerea 0a3ei de dateD numerice. consultarea documenta$iei auCiliare Pr7@" . Pro0e scriseHorale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) descrie structura unei 0a3e de date conform criteriului de erforman$) E0F cu rin3ând condi$iile de a lica0ilitate.i6ii .

anima$ie 11 .i6ii . crearea leg)turilor derularea aginilor Eautomat. manualF." "#a5%ar": Pro0e ractice şi orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e formatul de re3entare. EcF şi EdF şi condi$iilor de a lica0ilitate ti uri redefinite. ta0el 9nl)n$uirea aginilor. conform criteriilor de erforman$) EaF. E0F. numere şi imagini Indicarea formatelor de re3entare a informa$iilor Com letarea unui format cu teCt.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . numere şi imagini *eali3area unei eC uneri adecvate temei alese Pre3entarea a lica$iei C7n. 0utoane de ac$iune editare teCt. s) reali3e3e şi s) re3inte o eC unere.? 2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i Pre3int) informa$ii inclu3ând teCt. sunet." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. inserare imagini." a<5i9a@i5i a ": 2ormate de re3entareD Com letare formateD *eali3area eC uneriiD Pre3entarea a lica$ieiD Pr7@" .

" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? 2* U i5i$ar"a 9a59%5a 7r%5%i :i <r"5%9rar"a in=7r8a6i"i Comunicare rin Internet 7tili3area tehnicilor de c)utare adecvate surselor de informa$ii ECtragerea informa$iilor relevante 2olosirea metodelor de schim0 al informa$iilor C7n.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii . s) eCtrag) şi s) fac) schim0 de informa$ii. de30atere onGline. 15 . dialog." a<5i9a@i5i a ": +urse de informa$iiD Tehnici de c)utareD -etode de schim0D Internet. forum. liste de discu$ie a informa$iilor Pr7@" . C/G*@-Guri motoare c)utare Internet. cuvinteGcheie. gru uri de cuvinte EGmail. E0F şi EcF şi condi$iilor de a lica0ilitate.i6ii . fişiere de e dischete." "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e tehnici de c)utare. conform criteriilor de erforman$) EaF.

i : C78<" "n6": -* C78%ni9ar" An 5i8@a 87. *ece tea3) mesaBe orale 5.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". EC rim) mesaBe orale :.6 1."rn! 5 1.. *ece tea3) mesaBe scrise 8. EC rim) mesaBe scrise . Partici ) la conversa$ii 18 .

ro o3i$ii." "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) Eti testF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9n$eleag) unctele esen$iale şi s) des rind) ideile rinci ale." a<5i9a@i5i a ": 'or0ire standardD Teme de actualitateD Pro ria eC erien$)D Pr7@" ."rn! *ece tea3) mesaBe orale 4n$elegerea unctelor esen$iale 9n vor0irea standard clar) e teme familiare Eactivit)$i cotidiene.eu” şi leg)turi afectivGemo$ionale dintrGun teCt as ecte legate de organi3area vie$ii cotidiene.i6ii . sociale. fra3e legate de ro riul . etrecerea tim ului li0erF /es rinderea ideilor rinci ale din emisiuni radio şi T' e teme de actualitate. culturale activitateHevenimente rofesionale.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . tr)ire afectivGemo$ional) 1: . aşa cum se reci3ea3) 9n criteriul de erforman$) EcF şi 9n condi$iile de a lica0ilitate cuvinte. interes ersonalH rofesional +ta0ilirea leg)turilor 9ntre mesaBul audiat şi ro ria eC erien$) C7n. E0F şi 9n condi$iile de a lica0ilitate Pro0) de evaluare oral) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) sta0ileasc) leg)turi 9ntre mesaBe. eC resii. economice. aşa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? -* C78%ni9ar" An 5i8@a 87.

i6ii . eC resii. . utili3are de termeni şi terminologii s ecifice domeniului des rinderea sensului. ada tare. scheme."rn! *ece tea3) mesaBe scrise 4n$elegerea unor teCte redactate intrGun lim0aB u3ual sau s ecific ersonalH rofesional Prelucrarea informa$iilor o0$inute din descrierea evenimentelor /ecodarea informa$iilor cu rinse 9n ta0ele." "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) Eti testF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9n$eleag) teCte şi s) relucre3e informa$ii." a<5i9a@i5i a ": >im0aB u3ualHs ecificD Prelucrarea informa$ieiD /ecodareD Pr7@" . diagrame C7n. aşa cum se reci3ea3) 9n criteriul de erforman$) EcF şi 9n condi$iile de a lica0ilitate cuvinte." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? -* C78%ni9ar" An 5i8@a 87. aşa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF. termeni s ecifici şi 9ncadrare 9n conteCt 9n$elegere. E0F şi 9n condi$iile de a lica0ilitate Pro0) de evaluare oral) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) decode3e informa$ii.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . codurilor lingvistice 1.

domeniu rofesional s ecifice fiec)rui domeniu rofesional ro şi contra 9n sus$inerea unor sarcini de lucru 1< . aşa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF. comunitate. aşa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EcF şi 9n condi$iile de a lica0ilitate şcoal). colegi. E0F şi 9n condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) enun$e şi s) argumente3e o iniile ersonale." a<5i9a@i5i a ": ProCimitateD "ctivit)$i @ iniiD Pr7@" .i6ii . roiectelor ersonale şi rofesionale C7n." "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) Eti testF şi orale rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e eC resii şi s) re3inte activit)$i."rn! EC rim) mesaBe orale 7tili3area unor eC resii coerente 9n descrierea eC erien$elor şi a altor activit)$i din roCimitate Pre3entarea unei activit)$i legate de rofesiune "rgumentarea o iniilor.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? -* C78%ni9ar" An 5i8@a 87.

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii . EcF şi 9n condi$iile de a lica0ilitate 1= ."rn! EC rim) mesaBe scrise *edactarea unui teCt coerent e teme familiare sau de interes ersonalH rofesional Ela0orarea cores onden$ei ersonale şi com letarea documentelor de lucru /escrierea im resiilor asu ra evenimentelor cotidiene şi a eC erien$elor rofesionale C7n. E0F. rela$ii 9n echi ). o 3i de lucru. interese Pr7@" ." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? -* C78%ni9ar" An 5i8@a 87. documente de eviden$) rimar)." a<5i9a@i5i a ": Teme familiareD Cores onden$)H documente de lucruD EC erien$e rofesionaleD descrierea familiei. motiva$ie. aşa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF. s) ela0ore3e cores onden$a şi s) descrie im resiile. activit)$i scrisori ersonale." "#a5%ar": Pro0) de evaluare scris) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) redacte3e teCte. C'Gul euro ean reali3)ri şi succese 9n activitate. facturi roGform). ne9m liniri rofesionale. rofesionale re etate rogramul 3ilnic. inventarieri. facturi.i6ii .

aşa cum se reci3ea3) 9n criteriile de erforman$) EaF. des re tim ul li0er.i6ii ." a<5i9a@i5i a ": Conversa$ie e teme familiareD 9n diverse miBloace de trans ort 9ntrGo regiune unde se vor0eşte lim0a sau lim0a este selectata conven$ional. metode de o erare. E0F şi 9n condi$iile de a lica0ilitate 1? ." "#a5%ar": Pro0) de evaluare oral) rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) converse3e şi s) descrie as ecte comune mai multor domenii. familie.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii . de interes ersonal şi rofesional /escrierea as ectelor comune mai multor domenii de activitate C7n. o era$iuni de lucru. interac$iuni cu alte meserii şi rela$ii de lucru o era$iuni de lucru comune sau de interes reci roc 9n cadrul aceleiaşi organi3a$ii sau cu al$i 0eneficiari Efurni3oriHdistri0uitoriF "s ecte comuneD Pr7@" ." <"r=7r8an6!: >a? >@? -* C78%ni9ar" An 5i8@a 87."rn! Partici ) la conversa$ii +us$inerea s ontan) de conversa$ii e teme familiare.

i : C78<" "n6": /* ABiC%rar"a 9a5i !6ii 5 6.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r".. " lic) normele de calitate 9n domeniul de activitate 5. 1A . 1. 7tili3ea3) metode standardi3ate de asigurare a calit)$ii.

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a nr* ): Cri "rii .i6ii . ieşiriF 56 . instruc$iuni de lucru. Pro0e orale rin care candidatul s) demonstre3e c) este ca a0il s) re3inte criteriile de calitate din norme s ecifice locului s)u de munc) aşa cum este s ecificat 9n criteriul de erforman$) E0F şi cu rin3ând toate condi$iile de a lica0ilitate." a<5i9a@i5i a ": #orme de calitateD Cerin$e de calitateD Pr7@" . euro ene şi interna$ionale care reglementea3) activitatea ca roces Eintr)ri." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? /* ABiC%rar"a 9a5i !6ii " lic) normele de calitate 9n domeniul de activitate Identificarea normelor de calitate s ecifice domeniului ro riu de activitate *elatarea cerin$elor de calitate im use de normative entru ro riul loc de munc) 7tili3area normelor de calitate 9n activitatea curent) C7n. caiet de sarcini." "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice şi s) utili3e3e norme de calitate s ecifice domeniului s)u de activitate. aşa cum reiese din criteriile de erforman$) EaF şi EcF şi cu rin3ând toate condi$iile de a lica0ilitate. norme interne. criterii şi indicatori na$ionale. de3voltare.

51 . aşa cum este s ecificat 9n criteriile de erforman$) EaF. ado tate de modelul de management al calit)$ii 9n organi3a$ie eta ele şi ac$iunile de evaluare.i6ii . autoevaluare şi control % ordonate logic G cores un3)toare metodelor standardi3ate definite mai sus Proceduri s ecificeD Pr7@" ." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? /* ABiC%rar"a 9a5i !6ii 7tili3ea3) metode standardi3ate de asigurare a calit)$ii Enumerarea metodelor standardi3ate de asigurare a calit)$ii /escrierea rocedurilor s ecifice metodelor standardi3ate de asigurare a calit)$ii " licarea metodelor standardi3ate de asigurare a calit)$ii 9n activitatea ro rie C7n." "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) eC lice şi s) a lice metode standardi3ate de asigurare a calit)$ii. EcF şi cu rin3ând toate condi$iile de a lica0ilitate.Ti 5%5 %ni !6ii : C78<" "n6a 2: Cri "rii . E0F." a<5i9a@i5i a ": -etode standardi3ateD " licareD definite 9n func$ie de modelul de management al calit)$ii ado tat de organi3a$ie autoevaluarea ro riei activit)$i 9n ra ort cu indicatori şi criterii din standardele interna$ionale rivind calitatea.

1.i : C78<" "n6": (* D"$#75 ar" <"rB7na5! An B97<%5 7@6in"rii <"r=7r8an6"i 5 6..Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". "nali3ea3) caracteristicile ersonale şi factorii im lica$i 9n de3voltarea carierei 5. EC rim) o $iuni rivind traseul ersonal de educa$ie şi formare rofesional) 55 .

" <"r=7r8an6!: >a? Identificarea rogresului 9n de3voltarea ersonal) >@? "nali3area factorilor care influen$ea3) de3voltarea carierei >9? Estimarea oten$ialului de schim0are ersonal) şi rofesional) C7n.i6ii . ersonali. socialiI favora0iliGnefavora0iliI interniGeCterni diferen$a dintre as ira$ii. interese şi osi0ilit)$i ra ortul dintre com eten$ele ersonale şi comanda social) 58 ." "#a5%ar": Pro0e orale de evaluare rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) anali3e3e caracteristicile ersonale şi factorii im lica$i 9n de3voltarea carierei." a<5i9a@i5i a ": 2actoriD Poten$ial de schim0are ersonal)D Poten$ial de schim0are rofesional)D Pr7@" .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a nr* ): (* D"$#75 ar" <"rB7na5! An B97<%5 7@6in"rii <"r=7r8an6"i "nali3ea3) caracteristicile de3voltarea carierei ersonale şi factorii im lica$i 9n Cri "rii . Pro0e orale de evaluare rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) estime3e oten$ialul de schim0are ersonal) şi rofesional) 9n condi$iile criteriului de erforman$) EcF şi cu rin3ând toate condi$iile de a lica0ilitate. 9n condi$iile criteriilor de erforman$) EaF şi E0F şi cu rin3ând toate condi$iile de a lica0ilitate.

metode. ac$iuni.i6ii ." "#a5%ar": Pro0e orale de evaluare rin care candidatul demonstrea3) c) este ca a0il s) roiecte3e o o $iune de formare rofesional) e termen scurt şi mediu. 5: ." a<5i9a@i5i a ": +trategieD Termen scurtD Termen mediuD o0iective.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a nr* 2: (* D"$#75 ar" <"rB7na5! An B97<%5 7@6in"rii <"r=7r8an6"i EC rim) o $iuni rofesional) rivind traseul ersonal de educa$ie şi formare Cri "rii . $inând cont de traseele osi0ile şi 9n corelare cu osi0ilit)$ile ro rii. miBloace 1 an 5G8 ani Pr7@" ." <"r=7r8an6!: >a? Identificarea traseelor osi0ile de educare şi formare rofesional) >@? Corelarea cerin$elor de formare rofesional) cu osi0ilit)$ile ro rii >9? Proiectarea o $iunii de formare rofesional) e termen scurt şi mediu C7n. 9n condi$iile criteriilor de erforman$) EaF G EcF şi cu rin3ând toate condi$iile de a lica0ilitate.

revenirea şi stingerea incendiilor 5. Ia m)suri entru reducerea factorilor de risc de la locul de munc) 5. . 1.i : C78<" "n6": 0* ICi"na :i B"9%ri a "a 8%n9ii 5 6.. " lic) legisla$ia şi reglement)rile rivind securitatea şi s)n)tatea la locul de munc).Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r".

Ti 5%5 %ni !6ii:

0* ICi"na :i B"9%ri a "a 8%n9ii

C78<" "n6a ):

" lic) legisla$ia şi reglement)rile rivind securitatea şi s)n)tatea la locul de munc), revenirea şi stingerea incendiilor

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? 4nsuşirea dre turilor şi res onsa0ilit)$ilor la locul de munc) 9n func$ie de normele rev)3ute la instructaBele de rotec$ia muncii >@? 'erificarea eCisten$ei şi integrit)$ii miBloacelor de rotec$ie la locul de munc) >9? *a ortarea situa$iilor care un 9n ericol securitatea individual) şi colectiv) C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": /re turi D *es onsa0ilit)$iD -iBloace de rotec$ieD +itua$iiD instructaB eriodic, echi ament de rotec$ie 9nsuşirea, res ectarea, a licarea normelor echi amente de rotec$ie s ecifice locului de munc) a0sen$a miBloacelor de rotec$ie, integritatea miBloacelor de rotec$ie

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recunoasc) dre turile şi res onsa0ilit)$ile conform criteriilor de erforman$) EaF , aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat). Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) verifice eCisten$a şi integritatea miBloacelor de rotec$ie la locul de munc) şi s) ra orte3e situa$iile care un 9n ericol securitatea individual) şi colectiv) conform criteriilor de erforman$) E0F , EcF aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat).

5<

Ti 5%5 %ni !6ii:

0* ICi"na :i B"9%ri a "a 8%n9ii

C78<" "n6a 2:

Ia m)suri entru reducerea factorilor de risc

Cri "rii ;" <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? Identificarea factorilor de risc *a ortarea re3en$ei factorilor de risc 4nl)turarea factorilor de risc

C7n;i6ii ;" a<5i9a@i5i a ": 2actori de risc D *a ortareD 4nl)turareD su0stan$e ericuloase, viruşi, 0acterii, curen$i de aer, tem eratur), umiditate, ventila$ie, 3gomote, vi0ra$ii, radia$ii oral) sau scris) remedierea defec$iunilor a )rute la echi amentele de res ectarea normelor de rotec$ie rotec$ie,

Pr7@" ;" "#a5%ar": Pro0e ractice rin care elevul este ca a0il s) identifice şi s) 9nl)ture factorii de risc de la locul de munc) conform criteriilor de erforman$) EaF, EcF aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat). Pro0e scrise Horale rin care elevul este ca a0il s) ra orte3e factorii de risc de la locul de munc) conform criteriilor de erforman$) E0F aco erind aria de a lica0ilitate s ecificat).

5=

Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r";i : C78<" "n6":

1* L%9r%5 An "9Di<! 5 6,;

1. Identific) sarcinile şi resursele necesare entru atingerea o0iectivelor 5. 4şi asum) rolurile care 9i revin 9n echi ) 8. Cola0orea3) cu mem0rii echi ei entru 9nde linirea sarcinilor

5?

organi3atorice." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice o0iectivele lucrului 9n echi ) şi s) descrie sarcinile de lucru 9n echi ). umane 5A .i6ii . conform criteriului de erforman$) 9? şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e resursele necesare atingerii o0iectivelor. informa$ionale." a<5i9a@i5i a ": @0iectiveD +arcini D *esurse D Pr7@" .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . conform criteriilor de erforman$) a? şi @? şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. ac$ionale rofesionale. materiale. sociale informa$ii." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? 1* L%9r%5 An "9Di<! Identific) sarcinile şi resursele necesare entru atingerea o0iectivelor Identificarea o0iectivelor lucrului 9n echi ) /escrierea sarcinilor de lucru 9n echi ) +electarea resurselor necesare atingerii o0iectivelor C7n.

s)Gşi asume şi s) romove3e atitudini constructive 9n gru .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . s) ini$ie3e ac$iuni 9n gru . solidari3are finali3are de sarcini ro rii.i6ii . ini$iator. interes. coordonator. eCclus. su ravegherea finali3)rii unor o era$iuni. 9ncuraBare. ra ortarea re3ultatelor Pr7@" . su0ordonat. ra ortor s riBin. Boc de rolF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ra orte3e o3i$ia individual) fa$) de ceilal$i. im licare. 86 . distri0uire de sarcini 9n echi )." a<5i9a@i5i a ": Po3i$ia individual)D "titudiniD "c$iuniD inclus." "#a5%ar": Pro0e ractice Eti eCerci$iu." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? 1* L%9r%5 An "9Di<! 4şi asum) rolurile care 9i revin 9n echi ) *a ortarea o3i$iei individuale la ceilal$i "sumarea şi romovarea atitudinilor constructive 9n gru Ini$ierea ac$iunilor 9n gru C7n. conform criteriilor de erforman$) a?4 @?4 9? şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. motivare.

rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ado te unele m)suri de eficienti3are a lucrului 9n echi ) conform criteriului de erforman$) 9? şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: 1* L%9r%5 An "9Di<! Cola0orea3) cu mem0rii echi ei entru 9nde linirea sarcinilor Cri "rii . res ectarea unui lan comun. 81 ." a<5i9a@i5i a ": Com eten$aD Corelare de sarciniD -)suriD reg)tire rofesional)." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise Eti fişe de autoevaluareF. conform criteriilor de erforman$) a?4 @? şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. recunoaşterea meritelor lanului Pr7@" . corec$ii şi ada t)ri ale comun. grad de eC lica$ii de sarcini.i6ii . rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recunoasc) com eten$ele mem0rilor echi ei şi s) corele3e ro riile sarcini cu ale echi ei." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? *ecunoaşterea com eten$ei mem0rilor echi ei Corelarea ro riilor sarcini cu ale echi ei "do tarea unor m)suri de eficienti3are a lucrului 9n echi ) C7n. asigurarea echili0rului de sarcini 9n echi ). negocierea sarcinilor verific)ri ale calit)$ii sarcinilor. atitudini. Pro0e scrise şi ractice Eti eCerci$iuF. 9ncadrare 9n tim . motivare. interese o3i$ia fa$) de gru .

" a5i8"n a6i" :i . 5.i : C78<" "n6": 2* OrCani$ar"a %ni !6i57r . /esf)şoar) activit)$i 9n com artimentele unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie. 85 .6 1. "ctuali3ea3) cunoştin$e s ecifice industriei turismului." D7 "5!ri" 5 1.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". Preci3ea3) com artimentele eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie. 8.

Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): 2* OrCani$ar"a %ni !6i57r . etaB. Pr7@" . tehnicGadministrativ. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice rela$iile dintre com artimente. sal) de servire frontGoffice. 88 ." <"r=7r8an6!: >a? >@? Enumerarea com artimentelor eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie Identificarea rela$iilor eCistente 9ntre com artimente C7n. cofet)rieG atiserie." a5i8"n a6i" :i ." D7 "5!ri" Preci3ea3) com artimentele eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie Cri "rii ." a<5i9a@i5i a ": Com artimente o era$ionale de alimenta$ieD Com artimente o era$ionale de ca3areD Com artimente func$ionaleD *ela$iiD 0uc)t)rie. rece $ie % alimenta$ieI rece $ie % etaBI rece $ie % tehnicI etaB % alimenta$ieI roduc$ie % servire. conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate.i6ii ." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) enumere com artimentele eCistente 9n unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie. conform criteriului de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. resurse vân3)riGmarJeting financiare. 0ar. sala de conferin$e resurse umane.

grad de confort reg)tirea rimirii turiştilor. seBurul turiştilor. trans ort. ca acitate. conform fluCurilor tehnologice. form) de ro rietate. conform comen3ilor. 9n func$ie de natura materiilor rime. lecarea turiştilor 8: . Cri "rii ." <"r=7r8an6!: >a? >@? /esf)şurarea activit)$ilor s ecifice ti urilor de unit)$i de alimenta$ie /esf)şurarea activit)$ilor s ecifice ti urilor de unit)$i de de hotel)rie C7n. ca acitate." D7 "5!ri" /esf)şoar) activit)$i 9n com artimentele unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie. de o3itare. form) de ro rietate. conform criteriilor de erforman$) EaF şi E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriului de erforman$) EaF şi E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate.i6ii ." a<5i9a@i5i a ": Ti uri de unit)$i de alimenta$ie du )D "ctivit)$iD Ti uri de unit)$i de hotel)rie du )D "ctivit)$i legate deD Pr7@" . Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) desf)şoare activit)$ile din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie." a5i8"n a6i" :i ." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) enumere activit)$ile din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: 2* OrCani$ar"a %ni !6i57r . categoria de clasificare a rovi3ionare.

Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) integre3e noile informa$ii 9n activitatea curent)." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? 2* OrCani$ar"a %ni !6i57r . ti ul de unitate. C7n. conform criteriului de erforman$) E0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriului de erforman$) EcF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. activitatea desf)şurat)." D7 "5!ri" "ctuali3ea3) cunoştin$e s ecifice industriei turismului." a<5i9a@i5i a ": +urse de informareD +electarea informa$iilor 9n func$ie deD Integrare 9n func$ie deD Pr7@" . Investigarea surselor de informare s ecifice industriei turismului. alte surse massGmedia im ortan$a lor. Integrarea noilor informa$ii 9n activitatea curent). 8." "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) investighe3e sursele de informare s ecifice industriei turismului. conform criteriului de erforman$) EaF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." a5i8"n a6i" :i . Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e informa$iile s ecifice activit)$ii din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie. osi0ilit)$ile de a licare. internet. +electarea informa$iilor s ecifice activit)$ii din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie. legisla$ie. reviste de s ecialitate. .i6ii .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii .

7tili3ea3) tehnici romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie 8< . Prestea3) servicii ada tate nevoilor clien$ilor 8.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". Identific) nevoile şi aşte t)rile clien$ilor 5.i : C78<" "n6": 3* Pr787#ar"a <r7.%B"57r :i B"r#i9ii57r 5 1 1.

" "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) utili3e3e tehnici de comunicare atractive entru identificarea nevoilor clien$ilor. convor0ire telefonic). de hran). de destindere. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) antici e3e aşte t)rile entru nevoile identificate. rin internet şi faC. de a fi res ectat." <"r=7r8an6!: >a? >@? 3* Pr787#ar"a <r7. C7n. "ntici area aşte t)rilor entru nevoile identificate. de am0ient. de confort.%B"57r :i B"r#i9ii57r Identific) nevoile şi aşte t)rile clien$ilor 7tili3area tehnicilor de comunicare atractive entru identificarea nevoilor clien$ilor." a<5i9a@i5i a ": Tehnici de comunicare atractiveD #evoi identificateD "ntici area aşte t)rilorD Pr7@" .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii .i6ii . conform criteriului de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. comunicare cores onden$). reg)tirea 9n vederea rimirii clien$ilor. conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate. dialog. de siguran$). 8= .

conform nevoilor clien$ilor "da tarea activit)$ilor din unitate. conform nevoilor clien$ilor. ada tarea ofertei rivind rodusele şi serviciile din unitate. 9n condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e activit)$i ada tate la nevoile clien$ilor şi s) evalue3e gradul de satisfacere al acestora." a<5i9a@i5i a ": "ctivit)$i s ecificeD "da tarea activit)$ilor din unitateD Evaluarea gradului de satisfacere rinD Pr7@" . servirea. dialog. reci3ate 9n criteriul de erforman$) EaF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriilor de erforman$) E0F şi EcF. oferirea de informa$ii. ca3area." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? 3* Pr787#ar"a <r7. crearea am0ientului. la nevoile clien$ilor Evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clien$ilor C7n. rimirea clien$ilor." "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e activit)$i s ecifice.i6ii .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . o0servare. oferirea de servicii su limentare. chestionare 8? .%B"57r :i B"r#i9ii57r Prestea3) servicii ada tate nevoilor clien$ilor Efectuarea activit)$ilor s ecifice.

liante." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? +electarea tehnicilor romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie /istri0uirea materialelor romo$ionale Promovarea imaginii unit)$ii rin calit)$ile ersonale şi rofesionale C7n. u0licitate. conform criteriului de erforman$) E0F şi EcF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.%B"57r :i B"r#i9ii57r 7tili3ea3) tehnici romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie Cri "rii ." a<5i9a@i5i a ": Tehnici romo$ionaleD -ateriale romo$ionaleD Promovarea rinD Pr7@" . afişe. calitatea serviciilor restate 8A ." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e tehnici romo$ionale s ecifice unit)$ilor de alimenta$ie şi de hotel)rie. cadouri 0roşuri. conform criteriului de erforman$) EaF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. fluturaşi şi cadouri romo$ionale $inut). Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) distri0uie materiale romo$ionale şi s) contri0uie la romovarea imaginii unit)$ii.i6ii . romovarea vân3)rilor Ereduceri de romo$ionaleF. com ortament. vân3area ersonal). lan meniu. anouri u0licitare. eC o3i$ii re$uri.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: 3* Pr787#ar"a <r7.

i : C78<" "n6": )'* E#i. 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) alimenta$ie :6 .Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". *ecunoaşte documentele de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie 5."n6a 7<"ra i#! 5 1 1. 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) din hotel)rie 8.

0on de consum. vân3are. 9ncasare % lat). avi3 de 9nso$ire a m)rfii. declara$ie de inventar. monetar. rece $ie @ era$ii economicoGfinanciareD Pr7@" ." a<5i9a@i5i a ": /ocumente de eviden$) o erativ) 9n hotel)rieD /ocumente de eviden$) o erativ) 9n alimenta$ieD 0on de redareGtransferGrestituire."n6a 7<"ra i#! *ecunoaşte documentele de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie Cri "rii . conform criteriului de erforman$) EaF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. registru de stocuri. nota de lat).Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): )'* E#i. declara$ie de inventar a rovi3ionare. nota de comand). factura. fişa de maga3ie. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e documentele de eviden$) o erativ) 9n func$ie de o era$iile economicoGfinanciare." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice documentele de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie. 0orderou. 0on de redareGtransferGrestituire. conform criteriului de erforman$) E0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. ra ort 3ilnic de gestiune. nota de rece $ie. :1 . inventariere." <"r=7r8an6!: >a? >@? Identificarea documentelor de eviden$) o erativ) din unit)$ile de alimenta$ie şi de hotel)rie +electarea documentelor de eviden$) o erativ) 9n func$ie de o era$iile economicoG financiare C7n. desc)rcare de gestiune.i6ii . fişa de maga3ie.

Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) res ecte normele de 9ntocmire a documentelor din turism. şters)turi. :5 . ad)ugiriI cu date reale şi com lete Pr7@" . fişa de maga3ie." <"r=7r8an6!: >a? >@? )'* E#i. conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate."n6a 7<"ra i#! 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) din hotel)rie Com letarea documentelor de eviden$) o erativ) s ecifice activit)$ii de hotel)rie *es ectarea normelor de 9ntocmire a documentelor s ecifice turismului C7n." "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e documentele de eviden$) o erativ) din hotel)rie.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . 9n num)r de eCem lare conform legiiI f)r) modific)ri. conform criteriul de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. declara$ie de inventar." a<5i9a@i5i a ": /ocumente de eviden$) o erativ) #ormeD 0on de redareGtransferGrestituire.i6ii .

"n6a 7<"ra i#! 7tili3ea3) documentele de eviden$) o erativ) din alimenta$ie >a? Com letarea documentelor de eviden$) o erativ) s ecifice activit)$ii de alimenta$ie >@? *es ectarea normelor de 9ntocmire a documentelor s ecifice alimenta$iei C7n. conform criteriului de erforman$) E0F 9n condi$iile de a lica0ilitate. şters)turi. factura. 0on de redareGtransferG restituire. ra ort 3ilnic de gestiune. :8 . registru de stocuri. 0orderou. nota de comand). fişa de maga3ie.i6ii ." "#a5%ar": Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e documentele de eviden$) o erativ) 9n alimenta$ie. nota de lat)." <"r=7r8an6!: )'* E#i." a<5i9a@i5i a ": /ocumente de eviden$) o erativ)D avi3 de 9nso$ire a m)rfii. declara$ie de inventar. conform criteriul de erforman$) EaF 9n condi$iile de a lica0ilitate. 9n num)r de eCem lare conform legiiI f)r) modific)ri. ad)ugiriI cu date reale şi com lete #ormeD Pr7@" .Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii . Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) res ecte normele de 9ntocmire a documentelor din alimenta$ie. 0on de consum. nota de rece $ie. monetar.

i : C78<" "n6": ))* S"r#ir"a <r"<ara "57r 5 5. +erveşte re arate culinare de 0a3) . deserturi.6 1. 7tili3ea3) sistemele de servire s ecifice activit)$ii 5. +erveşte re arate culinare lichide :. cafea :: .. +erveşte re arate culinare ca intrare 9n de re arate şi 0)uturi 8.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". +erveşte 0rân3eturi.

. num)rul şi ti ul consumatorilor Criterii de selectareD @0iecte de inventar entru com letarea misGenG laceGuluiD farfurii diferite. navale. s) descrie avantaBele si de3avantaBele fiec)rui. conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. terestreFI tr)s)turi s ecifice.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . servirea la domiciliu E rin casele de comen3iF. conform criteriului de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. roomservice. elemente de decor Pr7@" . conform criteriului de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. avantaBe şi de3avantaBe ti ul unit)$ii." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) caracteri3e3e sistemele de servire.i6ii ." <"r=7r8an6!: ))* S"r#ir"a <r"<ara "57r 7tili3ea3) sistemele de servire s ecifice activit)$ii >a? Pre3entarea sistemelor de servire >@? +electarea sistemelor de servire du ) diferite criterii >9? Com letarea miseGenG laceGului de 9ntâm inare cu o0iecte de inventar s ecifice re aratelor servite C7n. ahare. servirea rin intermediul automatelor. autoservirea. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) com lete3e miseGenG laceGul cu o0iecte de inventar s ecifice. :. o0iecte de inventar m)runte. servirea 9n unit)$i de trans ort Eaeriene. indirect Efrance3F. tacâmuri diferite." a<5i9a@i5i a ": +isteme de servireD direct Eengle3F. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e sistemele de servire du ) diferite criterii. structura meniului % re aratele servite.

ce se de0arasea3).Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii ." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re aratele servite ca intrare 9n meniu. s) le serveasc) rin diferite sisteme. conform criteriului de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. servirea la doi lucr)toriFI sistem indirect conform regulilor de de0arasare Emomentul de0aras)rii. salate diferite. rin diferite sisteme /e0arasarea meselor C7n.i6ii . şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriului de erforman$) cF şi dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate :< . latou." a<5i9a@i5i a ": Pre arate servite ca intrare 9n meniuD >uarea comen3iiD Preluarea de la sec$ii şi servirea re aratelorD /e0arasarea meselorD gust)ri." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. conform criteriilor de erforman$) 0F. Pro0e oraleH ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia de la sec$ii re aratele servite ca intrare. c)rucior. minuturi diverse e 0a3a carnetului de comen3i şi a 0onului de marcaB sistem direct Ela farfurie. Pro0e oraleH ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia comanda şi s) o transmit) la sec$ii. antreuri.? >"? ))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +erveşte re arate culinare ca intrare 9n meniu *ecomandarea re aratelor servite ca intrare 9n meniu >uarea comen3ii şi transmiterea ei la sec$ie Preluarea de la sec$ii a re aratelor servite ca intrare +ervirea re aratelor culinare ca intrare 9n de re arate şi 0)uturi. cum se de0arasea3)F de0arasarea farfuriilor şi a tacâmurilor de0arasarea o0iectelor de inventar Pr7@" .

conform criteriului de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate := . res ectând regulile de de0arasare.Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele.

su ier).I serviciul indirect ridicarea o0iectelor de inventar. articularit)$i structurale Ecom onenteF e 0a3a carnetului de comen3i şi a 0onului de marcaB sisteme de servire s ecifice servirii re aratelor lichideD direct G la farfurie.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii ." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. consommKGuri. conform criteriului de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate :? . s) serveasc) re arate lichide rin sisteme de servire adecvate.i6ii . de servire şi a o0iectelor m)runte conform regulilor Pr7@" . can). serviciul la doi lucr)tori. dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia comanda şi s) o transmit) la sec$ii conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriului de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." a<5i9a@i5i a ": Pre arate culinare lichideD >uarea comen3iiD Preluarea de la sec$ii şi servirea re aratelorD /e0arasarea meselorD su e." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re aratele lichide. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ria de la sec$ii re aratele lichide. res ectând regulile de de0arasare. creme. 0ol.? >"? ))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +erveşte re arate culinare lichide *ecomandarea re aratelor culinare lichide >uarea comen3ii şi transmiterea ei la sec$ie Preluarea de la sec$ii a re aratelor lichide +ervirea re aratelor lichide rin sisteme de servire adecvate /e0arasarea meselor C7n. Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele. conform criteriilor de erforman$) cF. cior0e % 0orşuriD sortiment.

" a<5i9a@i5i a ": +ortimentul re aratelor de 0a3)D mânc)ruri dinD legume. gheridon. fri turi cu garnituri >uarea comen3iiD +isteme de servire entru servirea re aratelor de 0a3)D /e0arasarea meselorD e 0a3a carnetului de comen3i şi a 0onului de marcaB sistemul direct % la farfurie. su0 roduse." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. latou.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii . a tacâmurilor. serviciul la doi lucr)tori. carne de vânat. Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reia comanda şi s) o transmit) la sec$ie. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate :A . conform criteriilor de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. toc)turi." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re aratele de 0a3). Pro0e ractic) Eti eCerci$iu. latourilor şi a o0iectelor de inventar m)runte conform regulilor de de0arasare Pr7@" . . eşte. serviciul indirect de0arasarea farfuriilor.i6ii . carne şi legume.? ))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +erveşte re aratelor de 0a3) Informarea clien$ilor rivind sortimentul re aratelor de 0a3) >uarea comen3ii şi transmiterea ei la sec$ie 2olosirea sistemelor de servire adecvate entru servirea re aratelor de 0a3) asociate cu salate /e0arasarea meselor C7n. res ectând regulile de de0arasare. simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) re arate de 0a3) asociate cu salate folosind sisteme de servire adecvate conform criteriului de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. carne de as)re. conform criteriului de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

tacâmuri adecvate de0arasarea o0iectelor de inventar folosite conform regulilor de de0arasare Pr7@" .i6ii . şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. âine r)Bit). Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e mesele. latouri." a<5i9a@i5i a ": +ervirea 0rân3eturilorD +ortimente de deserturiD +ervirea deserturilorD /e0arasarea meselorD re3entarea 0rân3eturilor e latou sau la gheridon 9nso$ite de toast. roduse de cofet)rie.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii . Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) 0rân3eturi şi deserturi." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >.? +ervirea 0rân3eturilor ))* S"r#ir"a <r"<ara "57r +erveşte 0rân3eturi şi deserturi *ecomandarea sortimentelor de deserturi +ervirea deserturilor 9n func$ie de sortiment /e0arasarea meselor C7n.6 . unt dulciuri de 0uc)t)rie. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate . conform criteriului de erforman$) cF. conform criteriului de erforman$) aF şi 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. res ectând regulile de de0arasare. fructe servirea direct) folosind farfurii." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande 0rân3eturi şi deserturi diferite.

Identific) sortimentele de 0)uturi 5. +erveşte 0)uturile 9n amestec .i : C78<" "n6": )2* 5 5. *eali3ea3) 0)uturi 9n amestec :.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r"..1 . Preg)teşte şi serveşte cafeaua şi cafeaua es resso . +erveşte 0)uturile alcoolice şi nealcoolice 8.6 S"r#ir"a @!% %ri57r 1.

o0iceiuri şi tradi$ii de consum. con$inut de 3ah)r. tem eratura. .5 . locul şi rolul 9n de re arate şi 0)uturi sen3orialeD as ect % lim iditate. tehnologia de o0$inere. referin$ele consumatorilor." a<5i9a@i5i a ": Criterii de clasificare a 0)uturilorD CaracteristiciD *eguli de degustareD *eguli de asociereD concentra$ia alcoolic). ti uri de ahare folosite.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . culoare. modalit)$i de degustare com o3i$ia re aratelor. conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? )2* S"r#ir"a @!% %ri57r Identific) sortimentele de 0)uturi Pre3entarea 0)uturilor du ) diferite criterii de clasificare 'erificarea caracteristicilor 0)uturilor E rin degustareH rin eCamen organole ticF conform regulilor de verificare "socierea 0)uturilor cu re aratele servite conform regulilor de asociere L C7n.i6ii . arom). Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) verifice caracteristicile 0)uturilor conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. gust." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) identifice şi s) re3inte sortimentele de 0)uturi. conform criteriilor de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. miros. degaBarea C@5 ordinea 0)uturilor. Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) asocie3e re aratele cu sortimentele de 0)uturi. ti ul şi durata mesei Pr7@" . locul 9n de re arate şi 0)uturi.

simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) 0)uturi alcoolice şi nealcoolice conform criteriului de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. 3aharni$e.i6ii . ti ul mesei. tir0uşon." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reci3e3e regulile de asociere a 0)uturilor conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." a<5i9a@i5i a ": *eguli de asociereD caracteristicile re aratelor Ecom onen$). Pro0) ractic) Eti eCerci$iu. c)rucioare . simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea 0)uturilor alcoolice şi nealcoolice conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. ahare de diferite ti uri. servicii entru 0)uturi calde. Pro0) ractic) Eti eCerci$iu.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . carafe. referin$ele consumatorilor. linguri$e. durata mesei @0iecte de inventar entru aducerea 0)uturilorD t)vi. ceşti. c)rucioare @0iecte de inventar entru servirea 0)uturilorD @0iecte de inventar entru de0arasareD Pr7@" . fra iere. o0iceiuri şi tradi$ii.? )2* S"r#ir"a @!% %ri57r +erveşte 0)uturile alcoolice şi nealcoolice *ecomandarea sortimentului de 0)uturi conform regulilor de asociere "ducerea de la sec$ii a 0)uturilor comandate folosind o0iecte de inventar s ecifice +ervirea 0)uturilor folosind o0iectele de inventar adecvate /e0arasarea o0iectelor de inventar utili3ate la servirea 0)uturilor C7n. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aduc) de la sec$ii 0)uturi alcoolice şi nealcoolice." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >.8 . farfurioare. loc 9n de re arate şi 0)uturiF. cremiere t)vi. conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. coşule$e.

concentra$ie alcoolic). moussoire turmiC. r)3uitoare. g)letuşe entru ghea$) . roduse lactate. 3aharni$e. vitrine frigorifice agitare.i6ii . necomesti0ile ahare. erioada din 3i 9n care se recomand) şi se servesc. il).Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii . tir0uşon. ahare s eciale. shaJer.: . conform criteriului de erforman$) 0F şi cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. res) m)sur) de ghea$). stimulente. 0lender. elementele de decor. cheie. 7tilaBeD -etodeD Pr7@" . Pro0e oraleHscrise şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) selecte3e materiile rime." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. icur)tor." a<5i9a@i5i a ": CriteriiD -aterii rimeD Elemente de decorD @0iecte de inventarD con$inut. es ressor. . condimente." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) descrie sortimentul de 0)uturi 9n amestec.? )2* S"r#ir"a @!% %ri57r *eali3ea3) 0)uturile 9n amestec /escrierea sortimentului de 0)uturi 9n amestec du ) diferite criterii +electarea materiilor rime şi a elementelor de decor necesare o0$inerii 0)uturilor 9n amestec +electarea o0iectelor de inventar necesare o0$inerii 0)uturilor 9n amestec Preg)tirea amestecurilor de 0)uturi du ) metodele s ecifice C7n. amestec. filtru. linguri$e ma3agran. roduse 3aharoase. o0iectele de inventar necesare entru reali3area 0)uturilor 9n amestec. cu$it. cantitate 0)uturi alcoolice. dresare entru stors citrice. toc)tor. legume. nealcoolice. ti uri de ghea$) comesti0ile. miCer. conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. t)vi. ou). fructe. ahar gradat. Pro0) ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reg)teasc) amestecuri de 0)uturi rin diferite metode conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. cleşti.

i6ii .. conform criteriului de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. farfurii diferite. mani ularea şi trans ortul o0iectelor de servire t)vi." a<5i9a@i5i a ": @0iecte de inventarD *eguli de servire legate deD tum0lere. sond). do3area com onentelor. . Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) a lice reguli s ecifice de servire. t)vi. . farfurioar) referin$ele clien$ilor. tem eratura de servire. conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea 0)uturilor 9n amestec.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii . c)rucior @0iecte de inventar entru de0arasareD Pr7@" . linguri$e ahare ti lalea. conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. ahare." "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aleag) o0iectele de inventar entru servirea 0)uturilor 9n amestec." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? )2* S"r#ir"a @!% %ri57r +erveşte 0)uturile 9n amestec "legerea o0iectelor de inventar entru servirea 0)uturilor 9n amestec " licarea regulilor de servire s ecifice entru 0)uturile 9n amestec /e0arasarea o0iectelor de inventar utili3ate la servirea 0)uturilor 9n amestec C7n. su ort.

asocierea cafelei cu la te. ca ucino. 3ah)r Pre3entarea şi servireaD Efectuarea cur)$eniei şi 9ntre$inereaD evacuarea resturilor de materiale din a arat. ceşti. şerve$ele.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii ." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. do3area cores un3)toare a cafelei." a<5i9a@i5i a ": @rgani3area locului de munc)D @0iecte de inventar necesare reg)tirii şi servirii cafelei D Criterii de recomandareD Ti uri de cafeaD Preg)tirea conform cerin$elorD verificarea a aratului igieni3are Efunc$ionare.? >"? )2* S"r#ir"a @!% %ri57r Preg)teşte şi serveşte cafea es resso @rgani3area locului de munc) entru eficienti3area activit)$ii de reg)tire şi servire a cafelei es resso *ecomandarea ti urilor de cafea du ) diferite criterii Preg)tirea cafelei conform cerin$elor consumatorilor Pre3entarea şi servirea cafelei es resso conform cerin$elor Cur)$area şi 9ntre$inerea a aratului entru cafea es resso C7n. moca. linguri$e. 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. securitateF. asigurarea nivelului cafelei 9n filtru evaluarea vi3ual) a calit)$ii eCtractului de cafea. vase ermetice )strarea cafelei 9n vederea men$inerii calit)$ii caracteristicile sortimentului de cafea utili3at. verificarea st)rii de func$ionare Pr7@" . frişc). farfurii. res ectarea tem eraturii de servire. cur)$area com onentelor conform instruc$iunilor." "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s)Gşi reg)teasc) locul de munc) şi s) recomande ti urile de cafea. grad de m)cinare.i6ii . linguri$e.9ntre$inere. entru do3atoare. farfurii. asigurarea condi$iilor de tem eratur) şi resiune a a ei. cafea neagr) m)cinarea cafelei la granula$ia cerut). ingredientele folosite la servire cafea cu la te. es resso.< . conform criteriilor de erforman$) aF. reg)tirea ingredientelor o0iecte de inventar folositeD ceşti de sticl) sau ceramic). .

Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) cure$e şi s) 9ntre$in) a aratul entru cafea es resso. conform criteriului de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) re3inte şi s) serveasc) cafea es resso. conform criteriului de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate .= .Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) reg)teasc) cafea es resso. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

+erveşte re arate şi 0)uturi entru cin) ..Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" 9r". @rgani3ea3) şi serveşte mese festive <. +erveşte re arate şi 0)uturi entru deBun :.? . Partici ) la 9ntocmirea meniurilor 5. +erveşte re arate şi 0)uturi dietetice şi re arate şi 0)uturi entru turişti str)ini . +erveşte re arate şi 0)uturi entru mic deBun 8.6 1.i : C78<" "n6": )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r 5 5.

succesiunea re aratelor 9n meniu. se3onalitate.i6ii ." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) artici e la 9ntocmirea variantelor de meniuri. ti uri de consumatori Criterii de 9ntocmireD Pr7@" . comandateF aco erirea necesarului fi3iologic. dieteticF. cin)F. tem eratura de servire. re arti3area necesarului caloric e ti uri de mese. conform criteriilor de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii . du ) felul mesei la care se servesc Emic deBun. du ) structura şi com onen$a re aratelor Econsistent. conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." a<5i9a@i5i a ": 'ariante de meniuriD du ) num)rul de re arate şi roduse consumate Esim le. com leteF. Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) artici e la res ecte criteriile de 9ntocmire a meniurilor. ti uri de mese. momentul servirii Ea la carte." <"r=7r8an6!: >a? >@? )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r Partici ) la 9ntocmirea meniurilor Partici area la 9ntocmirea variantelor de meniu *es ectarea criteriilor de 9ntocmire a meniurilor C7n. .A . deBun.

servirea la camer) Eroom serviceF ordinea de0aras)rii o0iectelor de inventar. carne. 0)uturi. cafea. elemente decorative servirea direct). tichete. modalit)$i de de0arasare 9ntocmirea şi re3entarea notei de lat). salate. ahare. cacao." a<5i9a@i5i a ": Pre arate entru micul deBunD roduse alimentare diverse Eme3eluri.F o0iecte de inventarD farfurii diferite tacâmuri. re arate şi 0)uturi entru micul deBun. etc. etc." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. servirea rin autoservire E0ufet suede3F. etc. cec. coşule$e. momentul de0aras)rii. conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. 0)uturi nealcoolice Esucuri.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . a ). des )r$irea de client @0iecte entru miseGenG laceD +isteme de servireD *eguli de de0arasare a meselorD /econtarea contravalorii micului deBunD Pr7@" . roduse cerealiere. servicii de unt.i6ii . nectare. res)r)tori. lactate. re arate Eminuturi din ou. dulcea$). 9ncasarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilor rin diferite sisteme Enumerar.? >"? )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r +erveşte re arate şi 0)uturi entru mic deBun *ecomandarea re aratelor şi 0)uturilor entru mic deBun Efectuarea miseGenG laceGului entru micul deBun +ervirea de re arate şi 0)uturi entru mic deBun rin diferitele sisteme de servire /e0arasarea mesei conform regulilor de de0arasare /econtarea contravalorii micului deBun C7n. şerve$ele. legume. 0)uturi calde G ceai.F. 0rân3eturi. fructeF. ceşti. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul entru servirea micului deBun. conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande alimente. la te. viramente.F. <6 . 3aharni$e.

Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iu. conform criteriilor de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e micul deBun folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii. simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea micului deBun res ectând regulile. <1 . s) se des art) de consumatori. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriilor de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e ractice Eti eCerci$iu. simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) micul deBun rin diferite sisteme.

etc. viramente. tichete.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii . servicii cu condimente. diferite decoruri sistemul direct. 0)uturi nealcoolice 9n func$ie de re aratul servit şi referin$ele consumatorului o0iectele de inventar necesareD farfurii diferite farfurioare Eosiere. salatiereF. referin$ele consumatorilor. <5 ." a<5i9a@i5i a ": +ortimente de re arateD Criterii de servireD Ti uri de 0)uturi asociateD -iseGenG laceD re arate servite ca gust)ri. oferta unit)$ii 0)uturi a eritiv." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re arate şi 0)uturi. ahare diferite tacâmuri. tacâmurilor. conform criteriilor de erforman$) aF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.i6ii . re arate de 0a3). o0iectelor de inventar 9ntocmirea şi re3entarea notei de lat). cec. deserturi re arate lichide. sistemul indirect momentul de0aras)rii. modalit)$i de de0arasare a farfuriilor. des )r$irea de consumator +isteme de servire entru deBunD /e0arasarea meselor conform regulilorD /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilorD Pr7@" .F. 0ere.? /e0arasarea meselor conform regulilor Enormelor de de0arasareF >"? /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilor entru deBun C7n. card. 9ncasarea contravalorii rin modalit)$i deferite Enumerar. latouri. 0)uturi digestive. vinuri. şervete." <"r=7r8an6!: )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a <r"<ara "57r :i @!% %ri57r +erveşte re arate şi 0)uturi entru deBun >a? *ecomandarea re aratelor şi a 0)uturilor entru deBun conform mesei şi a criteriilor de servire >@? Efectuarea miseGenG laceGului entru servirea deBunului >9? +ervirea de re arate şi 0)uturi entru deBun. folosind sisteme de servire >. ordinea şi structura re aratelor.

Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e deBunul folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii. conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. s) se des art) de consumatori. conform criteriilor de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iu. simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) deBunul rin diferite sisteme.Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul. simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea deBunului res ectând regulile. <8 . Pro0e ractice Eti eCerci$iu. conform criteriilor de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.

simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) cina rin diferite sisteme. fri turi cu garnituri şi salate." "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande re arate şi 0)uturi. conform criteriilor de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. şerve$ele. <: . sucuri. vinuri diferite. a ) o0iecte de inventarD farfurii diferite. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iu. conform criteriului de erforman$) 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.F. tacâmuri diferite.i6ii ." <r"<ara " :i @!% %ri +erveşte re arate şi 0)uturi entru cin) *ecomandarea re aratelor şi 0)uturilor entru cin) Efectuarea miseGenG laceGului entru cin) +ervirea re aratelor şi 0)uturilor entru cin) /e0arasarea meselor /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilor servite C7n. 3aharni$e. tacâmurilor." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. viramente. ahare diferite. card. deserturi a eritive. o0iectelor de inventar conform modalit)$ilor de de0arasare 9ntocmirea şi re3entarea notei de lat). 9ncasarea contravalorii rin modalit)$i diferite Enumerar. conform criteriilor de erforman$) aF. tichete. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul. re arate din eşte. cec. amestecuri. minuturi.)uturiD -iseGenG laceD +ervirea re aratelor şi 0)uturilorD /e0arasarea meselorD /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilor entru cin)D gust)ri calde şi reci. des )r$irea de consumator Pr7@" . şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. etc. aharelor. elemente decorative servirea direct).? >"? )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a . ceşti.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a /: Cri "rii . servirea indirect) de0arasarea farfuriilor." a<5i9a@i5i a ": Pre arate servite la cin)D .

simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea cinei res ectând regulile. Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e cina folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii. s) se des art) de consumatori. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. conform criteriilor de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate <. .Pro0e ractice Eti eCerci$iu.

simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) mese festive rin diferite sisteme. $inuta lucr)torilor o0iecte de inventar s ecifice ti urilor de mese sisteme de servire directe şi indirecte conform regulilor de de0arasare Emodalit)$i. conform criteriilor de erforman$) aF. momenteF 9ntocmirea şi re3entarea documentelor entru decont Enot) de lat)F. asigurarea a rovi3ion)rii cu materii rime şi 0)uturi. mese de revelion." <r"<ara " :i @!% %ri @rgani3ea3) şi serveşte mese festive Partici area la organi3area diferitelor mese festive Efectuarea miseGenG laceGului entru mese festive +ervirea re aratelor şi 0)uturilor 9n func$ie de ti ul de mas) festiv) folosind sisteme de servire adecvate /e0arasarea meselor conform regulilor de de0arasare /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilor entru mese festive C7n.i6ii . cocteiluri. << . şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) artici e la organi3area meselor festive. conform criteriilor de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. rece $ii sta0ilirea meniurilor Eti uri de re arate şi 0)uturi serviteF. 9ncasarea contravalorii. conform criteriului de erforman$) 0F.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a (: Cri "rii . alegerea o0iectelor de inventar." a<5i9a@i5i a ": Ti uri de mese festiveD @rgani3areD 0anchete.? >"? )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a . amenaBarea s)lii. Pro0e ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) efectue3e miseGenG laceGul." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iu. des )r$irea de consumator -iseGenG laceD +ervirea meselor conform meniurilorD /e0arasarea meselorD /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilorD Pr7@" .

conform criteriilor de erforman$) eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. <= . simulareF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) de0arase3e o0iectele de inventar folosite la servirea meselor festive res ectând regulile. s) se des art) de consumatori. Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) deconte3e mesele festive folosind modalit)$i diferite de 9ncasare a contravalorii. conform criteriului de erforman$) dF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate.Pro0e ractice Eti eCerci$iu.

ruşi.i6ii . nordici. olone3i. unguri. cehi." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? >. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. 0ulgari. conform criteriului de erforman$) 0F. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) re arate şi 0)uturi entru diferite regimuri alimentare. 9ncasarea contravalorii. orientaliF 0)uturi referate deserturi s ecifice re arate şi 0)uturi tradi$ionale româneşti 9ntocmirea şi re3entarea documentelor entru decont Enot) de lat)F.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 0: )-* A59! %ir"a 8"ni%ri57r :i B"r#ir"a . engle3i. des )r$irea de consumator +ervirea re aratelor şi 0)uturilorD Preferin$ele turiştilor str)iniD /econtarea contravalorii Pre aratelor şi 0)uturilorD Pr7@" ." "#a5%ar": Pro0e oraleH scrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) recomande de re arate şi 0)uturi dietetice.? >"? *ecomandarea re aratelor dietetice entru diferite regimuri alimentare +ervirea re aratelor şi 0)uturilor entru diferite regimuri alimentare Cunoaşterea referin$elor diferitelor categorii de turişti str)ini +ervirea re aratelor tradi$ionale româneşti şi a re aratelor s ecifice turiştilor str)ini /econtarea contravalorii re aratelor şi 0)uturilor dietetice şi a celor servite de turiştii str)ini C7n." <r"<ara " :i @!% %ri +erveşte re arate şi 0)uturi dietetice şi re arate şi 0)uturi entru turişti str)ini Cri "rii ." a<5i9a@i5i a ": *egimuri alimentareD de cru$are E re arate cu un con$inut redus de su0stan$e nutritive sau caloriceF. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate <? . germani. italieni. dietetice Ealimente şi re arate culinare im use de starea de s)n)tate a consumatoruluiF sisteme de servireD direct. conform criteriilor de erforman$) aF. 0elgieni. indirect re arate s ecifice diferitelor categorii de turişti Efrance3i. austrieci.

conform criteriului de erforman$) cF. eF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate <A .Pro0e oraleHscrise şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) cunoasc) referin$ele turiştilor str)ini. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) serveasc) re arate tradi$ionale. s) deconte3e re aratele şi 0)uturile dietetice şi entru turiştii str)ini. conform criteriului de erforman$) dF.

6 1. Identific) ti uri de decoruri 5." B"r#ir" 5 5.i : C78<" "n6": )/* D"97rar"a B!5ii . *eali3ea3) decoruri diferite 8.Ti 5%5 %ni !6ii: Ni#"5: Va57ar" Cr". /ecorea3) estetic sala de servire =6 .

entru mese. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) ada te3e decorul la caracterul evenimentului.i6ii ." B"r#ir" Identific) ti uri de decoruri Caracteri3area ti urilor de decoruri "da tarea decorului la caracterul evenimentului C7n. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate =1 . s ecificul unit)$ii Erustic. vân)toresc." "#a5%ar": Pro0e orale şi scrise rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) caracteri3e3e decorurile. esc)rescF. cram)." a<5i9a@i5i a ": Ti uri de decoruriD Caracterul evenimentuluiD murale. logodne. ti uri de mese Pr7@" . s)r0)tori oficiale sau religioase. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." <"r=7r8an6!: >a? >@? )/* D"97rar"a B!5ii . 3ile onomastice. conform criteriilor de erforman$) aF. entru eCteriorul cl)dirii anivers)ri diferite E3ile de naştere. scaune. entru 9nc) ere. c)s)toriiF. conform criteriului de erforman$) dF.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a ): Cri "rii .

" a<5i9a@i5i a ": -ateriale entru decorD /ecoruri floraleD "lte categorii de decoruriD flori.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a 2: Cri "rii . cereale. trofee de vân)toare Pr7@" . anglici colorate. legume." "#a5%ar": Pro0e oraleHscrise şi ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aleag) materiale entru decoruri diferite. şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate. costume o ulare tradi$ionale." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? )/* D"97rar"a B!5ii .i6ii . decoruri naturale. decoruri din lante. fructe de se3on. cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate =5 . conform criteriilor de erforman$) aF." B"r#ir" *eali3ea3) decoruri din diferite materiale "legerea materialelor adecvate entru reali3area decorurilor ECecutarea decorurilor florale ECecutarea altor categorii de decoruri C7n. conform criteriului de erforman$) 0F. Pro0e orale şi ractice Eti eCerci$iuF rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) eCecute decoruri din diferite elemente de decor. materiale teCtile şi minerale. Bardiniere etc. decoruri rustice. elemente tradi$ionale aranBamente florale diverse % 0uchete simetrice şi asimetrice. 0rad 9m odo0it.

scaune. fiCarea com onentelor des rinse. e mese. Pro0e ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) 9nlocuiasc) com onente ale decorului. etc. e console. 9m ros )tarea a ei din vas Ea ) rece. men$inerea tem eraturii şi umidit)$ii. etc. ghea$)F. conform criteriilor de erforman$) aF şi 0F şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate." a<5i9a@i5i a ": "ranBarea decorurilorD 4ntre$inerea decorurilorD fiCarea decorurilor la intrarea 9n unitate." B"r#ir" /ecorea3) sala de servire 4ntre$inerea decorurilor 4nlocuirea unor com onente ale decorului C7n. Pr7@" . 4nlocuirea unor com onenteD 9nde )rtarea frun3elorHsau florilor de reciate şi 9nlocuirea cu flori roas ete. com letarea nivelului de a ) din vas sau saturarea cu a ) a 0ure$ilor." "#a5%ar": Pro0e oraleH ractice rin care elevul demonstrea3) c) este ca a0il s) aranBe3e şi s) 9ntre$in) decorurile.Ti 5%5 %ni !6ii: C78<" "n6a -: Cri "rii . 9nlocuirea com onentelor deteriorate sau )tate. conform criteriilor de erforman$) cF şi a reci3)rilor din condi$iile de a lica0ilitate =8 . ştergerea rafului." <"r=7r8an6!: >a? >@? >9? "legerea decorurilor )/* D"97rar"a B!5ii .i6ii . stâl i de sus$inere. etc. ştergerea frun3elor. e ere$ii s)lii de servire.