"

ION CONSTANTIN
DIN ISTORIA POLONIEI Ş A Ţ
ROMÂNO-POLONE
L
D J(J\I'
 
(Corectura: Radu Ă Ţ
Coperta ş tehnoredactarea: Marian T  
ISBN: 973-8369-37-1
Tipar: Tipografia SEMNE "9.t
ION CONSTANTIN
DIN ISTORIA POLONIEI
Ş A   Ţ
ROMÂNO-POLONE
Cuvânt înainte de prof univ. dr. Georgeta FILITTI
Editura Biblioteca ş
2005
Descrierea CIP a Bibliotecii ţ a României
CONSTANTIN ION
Din istoria Poloniei ş a ţ româno-polone /
Ion Constantin: cuv. înainte: Georgeta Filitti. - ş
Biblioteca ş   2005
Bibliogr.
Index
ISBN 973-8369-37-1
I. Filitti. Georgeta (pref.)
9-l-(·B8)
327(-l-98A38)
ă ne ş vecinii!
'Imaginea celuilalt abordare ă ă ş atât de ţ ă
în lumea istoricilor de ă ş ă ş în autorul ă ţ de ţ ă un
exeget avizat. Aflat în ţ ă de diplomat în ţ de
istoria ă se ă ş în ş timp de specialist în istoria
ă a Europei ă ă   Ion Constantin ă un ghid
ă ce poate interesa nu doar lumea ş ci ş
publicul larg cultivat. Reperelor ţ care ă istoria
statului polonez li se ă schematica trecere în ă a ţ
bilaterale. Aici cititorul român e îndemnat la ţ   la ă ş
judecarea elementelor identitare ce definesc matricea ă a
celor ă popoare. ă Polonia ş România, aflate în ş ă
ă   de confruntare a unor mari puteri, ă similitudini
dar ş deosebiri notabile. ţ lor la stimuli ex1emi ă ă
pot genera ţ interesante asupra devenirii istorice statale.
Cultura de ă ă ă de rigorile catolicismului
într-un caz, cea de ţ ă ă prin intermediul
bisericii ortodoxe într-altul. ă în Evul Mediu, ă ă ţ
statale deosebite, aflate adeseori în raporturi antagonice. La unii s-a
ajuns la anihilare. Ia ţ la ţ ă cu cel mai tare, în ţ ă
imperiile ă habsburgic, ţ   otoman.
Dar ş Polonia ş România renasc, întregite, unificate, ă
primul ă mondial. Din nou ă   interesele le-au obligat
ă coopereze. Dar realitatea nu trebuie ă ă la modul
general vorbind, cele ă ţ ă nu au avut litigii teritoriale ş
comunicarea ă a ă parte dintr-un comportament de ţ ă
europene, sistemul de ţ în care au intrat nu a fost totdeauna
comun.
În acest context. proba de foc, în care s-au amestecat
tragedia. disperarea, ă Iimanului cu generozitatea, ospitalitatea
ţ ă mâna ă de un frate ş   a ă acel
septembrie '39 însângerat pentru polonezi. ă ă între ş
5
ş ş în timpul ă   Polonia s-a aflat, ă 1945, ă de
o Românie, ă ş ea, Rusiei sovietice.
Ş din nou vecinii au suportat ş rigori dar au ţ
cel mai adesea diferit. Democratizarea mai timpurie a Poloniei,
desprinderea de Moscova ş la presiunea ă a diasporei
sale au ă ca reorientarea spre Europa ă ă o realitate
ă pe malurile ş ă din sistemul totalitar,
ţ unei ţ bine ă în jurul ă ţ ş a unei
intelighenrii dramatic implicate în soarta ţ ă constituie, ş cum
ă ş Ion Constantin, un ă model de succes.
ă ţ ă din 1989, ă ş cu convulsii
prelungite vreme de doi ani, a ă pe ţ ţ ţ ă de ce se
întâmpla în ţ carpato-danubiano-pontic, ă ă încet-încet
lucrurile se ă ş ă ş românii pot privi spre modelul
polonez.
Judecate din ă ă cele ă ţ ă   în pofida
unor deosebiri, a ţ politice din momente de ă ale
ă   ţ ă ă ţ   ă ţ reciproce în" ceea ce ş
valorile spirituale, ca ş ă ţ largi de cooperare ă
au sumedenie de ţ comune. ca ş capacitatea de a construi
ă Acesta e mesajul transmis de cartea de ţ ă ş care ar trebui
ă fie un început în a ne ş în ş mod ţ vecinii.
Prof. univ. dr. Georgeta FILITTI
6
Partea 1
Polonia - Istorie. ţ   Integrare
Capitolul 1
Date generale despre Republica ă
1. Coordonate geografice
Denumirea ă Republica ă (Rzeczpospolita
Polska).
Situarea: În Nordul Europei Centrale ş se ă la
nord cu Marea ă ş Rusia, la est cu Lituania, Belarus ş Ucraina.
la sud cu Republica ă ş Slovacia. iar la vest cu Gennania.
ţ 312.677
ţ (2000): 38.639.000 locuitori, cu o densitate de
123.5 persoane/km
1
. Din totalul ţ   98% o ă po-
lonezii. restul fiind germani. ucraineni, ş   slovaci, cehi.
Iituanieni ş ş Aproximativ 15 milioane de polonezi ă În
ă ă   în ă ţ din Statele Unite, Rusia ş alte ţ ă din
fosta Uniune ă precum ş în Germania, ţ   Canada.
Brazilia, Australia ş Marea Britanie.
Religia: ş ă 95% din ă ţ polonezi ţ Bisericii
Romano-Catolice, care ş manifestat ţ ă din secolul al
X-lea. când Polonia a fost ă la ş Papa Ioan Paul al
II-lea a fost de origine ă
Limba ă ă ă ă ţ
grupului apusean al limbilor slave. ş alfabetul cu caractere
latine. ţ numeroase dialecte. unele dintre ele reprezentând o
ă ă Între ă ş ă sau ă Mi-
ă ţ etnice ă   pe ă limba ă   ş propriul lor
idiom.
ă ă ţ ă Il noiembrie 1918, ziua Indepen-
ţ Alte ă ă importante sunt: ă (25 decembrie):
Anul Nou (1 ianuarie); Ziua Muncii (1 mai): Ziua ţ
Poloneze (3 mai ). care ă ratificarea primei ţ a
Poloniei (179 1), ă ă pe baza ideilor ţ franceze.
Una dintre ă ă ţ poloneze este Festivalul
"Wianki" ('"Cununa'"). care se ş ă la 23 iunie.
Drapelul: ă benzi orizontale - ă ş ş
9
Moneda ă Ziot (Zloty) = 100 Groszy; din ianuarie
2006 - Euro.
Capitala: ş (Warszawa), ă în Marea Câmpie
ă   pe râul Vistula, ă aproximativ l.638.000 de
locuitori (2000). ş ă din secolul al XIII-lea, este în secolul
ă ş ţ cnezatului Mazovia, devine în 1596 capitala
Regatului Polon. ă a Marelui Ducat al ş (1807 -
1813), apoi a Regatului Polon inclus în Rusia ţ ă (1815 - 1918),
ş devine capitala Republicii Polone independente în 1918.
Distrus în timpul celei de-a doua mari ţ mondiale (1944),
ş este reconstruit ă ă
Alte ş importante: L6dz, centrul industriei tex1ile
poloneze; Cracovia, centru cultural ş industrial; Poznan, centru
industrial ş locul de ă ş ă a târgului comercial
ţ Gdansk, centru portuar ş ş naval; Katowice,
centru minier ş industrial.
ţ naturale: Partea ă a teritoriului Poloniei este o
ă câmpie, cu altitudinea medie de 150 m. Spre sud ă
zona ş ş masivele de ă altitudine. Pe teritoriul Poloniei
sunt ţ ţ în Vest ş ţ Nordici în est. Clima este
ă Principalele fluvii sunt Vistula ş Odra. ă ă
circa din ţ ţ ă
În subsolul Poloniei se ă însemnate resurse de ă  
minereu de fier, cupru, zinc, plumb, gaze naturale. argint, sare, sulf,
potasiu, petrol, ă etc. Principalele resurse agricole sunt : secara,
ă   grâul, orzul, cartofii, sfecla de ă   inul, legumele, tutunul,
lemnul.
2. Organizarea de stat
Polonia este ă   potrivit Legii ţ din 17
octombrie 1992, ă în vigoare la 8 decembrie 1992.
Puterea ă este ă de ş   ales prin vot
popular, pentru cel mult ă mandate consecutive a câte cinci ani
fiecare, ş de ă guvern.
ţ ţ ă este ă de Cancelaria
ş   ş acesteia având rang de ministru de stat.
ş este reprezentantul suprem al statului în ţ
interne ş ş comandantul suprem al ţ Armate.
10
În anumite ţ are puterea de a dizolva Parlamentul ş de a
organiza noi alegeri. ă de asemenea, ţ guvernului,
având drept de veto la numirea ş ş este ş
Consiliului de Securitate ţ ă organ consultativ în domeniul
ă ţ statului.
Primul-ministl1t este numit de ş ţ ă ş conduce
Consiliul de ş Guvernul are ţ ca, în decurs de 14 zile
de la numire, ă prezinte Seimului programul ă ş ă ă votul de
încredere. În cazul în care votul de încredere nu este ţ Seimul
ă un nou ş al Consiliului de ş ş guvernul
propus de acesta, care este învestit apoi de ş
Puterea ă este ă de un parlament bicameral,
ă din Seim (Camera ă ş Senat (Camera ă
- Seimul este reprezentat de 460 de ţ ş prin vot
direct, universal ş egal, pentru un mandat de patru ani, ă
sistemul ă ţ Activitatea Seimului
este ă de ş acestui forum ş   ş de
comisiile de specialitate.
- Senatul este ă din 100 de membri ş de asemenea,
prin vot popular pentru o ă de patru ani.
Seimul ş Senatul ă ă sub conducerea
ş Seimului, formând Adunarea ţ ă Organul suprem
de control în stat este Camera ă de Control, ă
Seimului.
Puterea ă ă este ă de Curtea ă
ă ă din patru compartimente: penal, civil, administrativ, ă
ş ţ ă ă Cei peste 100 de membri ai ă sunt ş de
ă Consiliul ţ al Puterii ă ş ş ţ pe ţ ă de
ă ş ţ ă Curtea ă este ă de "primul
ş care este desemnat de Seim la recomandarea ş
statului.
Partidele politice cele mai reprezentative sunt:
- ţ Stângii Democrate (SLD);
- ţ ă (SDPL):
- Uniunea Muncii (UP);
- ţ ă Solidaritatea (AWS);
- Uniunea ă ţ (UW);
- Partidul Ţ ă ă Polonez (PSL);
- ş pentru ţ Poloniei (ROP).
11
3. Organizarea ă
La nivel local, Polonia era ă ă în 1998, printr-
un sistem de 49 de provincii (voievodate), fiecare provincie purtând
numele ş sub ţ ă se ă Voievodatele erau
ă ţ în aproximativ 2.460 de ş ş comune ("gminy")
administrate de guvernatori locali ş ă voievodale, membrii
ă voievodale fiind ş de consiliile populare ale ş ş
comunelor respective.
Potrivit legii referitoare la ă ţ administrativ-terito-
ă a ţ ă ă în anul 1998, ă de voievodate a fost
redus la 16. Acestea sunt: Knjowsko-Pomorskie (Bydgozcz - Torun),
Lubuskie (Gorz6w Wielkopolski - Zielona G6ra), LOdzkie (LOdz),
Opolskie (Opole), (Kielce), Warminsko-Mazurskie
(Olsztyn), Wielskopolskie (PoznaiI), Zachodnia-Pomorskie (Szcze-
cin), Dolnoslqskie (Wroclaw), Lubelskie (Lublin), Malopolskie (Cra-
covia), Podkarpackie (Rzesz6w), Podlaskie (Bialystok), Pomorskie
(Gdansk),   ş ş Slqskie (Katowice).
4. Economia
Înaintea celui de-al doilea ă mondial, principala ă
a economiei poloneze era agricultura, iar în timpul regimului
comunist s-a pus accentul pe ramura ă
La ş anilor '70, Polonia s-a confruntat cu o serie de
probleme economice provocate de recoltele slabe, numeroase
ş ă sociale, lipsa bunurilor de consum, tehnologia ă ş ă
ş ţ precum ş datoriile externe extrem de mari.
In decembrie 1989, noul guvern condus de sindicatul
"Solidaritatea" a lansat un program de ă menit ă transforme
economia ă într-o economie de ţ ă S-a ţ la controlul
ţ ş s-a introdus impozitul pe salariu. ă unele
întreprinderi de stat au fost transformate în companii cu capital mixt,
iar altele au fost trecute pe lista de privatizare sau ă de
investitori ă Restructurarea economiei poloneze a atras ă
sine concedieri masive ş o ş ă a ş Produsul
Intern Brut (PIB) a ă considerabil În 1990 ş 1991.
12
Între 1992 - 1996, economia Poloniei a început ă se
redreseze, PIB-ul anual înregistrat în ă ă cunoscând o
ţ ă ă ţ ă a crescut cu aproximativ 12
procente în anii ă determinând o ă ă a
ş ş ţ
Polonia este ă "Tigrul Europei Centrale", întrucât
ă ă ă unul dintre ritmurile cele mai înalte de ş
ă de pe continent, investitorii ă apreciind ă în ă
ţ ă contextul economic ş social-politic a devenit tot mai favorabil.
mai ales ă aderarea la UE, în mai 2004.
Principalele ramuri industriale sunt: ă (cu o
pondere de circa 6,6% în ţ ă dispunând de
importante ă ţ în domeniul ţ de ş
automobile, material rulant, echipamente de calcul, aparate ş echipa-
mente electronice ş electrotehnice); ă (6,6% din ţ
ă   ă o ă ă de materiale pentru ţ de
ş ă ş ă chimice, insecticide, pesticide, ţ ş
cosmetice; industria minerale lor, care ă ă ţ de pro-
ţ a materialelor de ţ ş a articolelor din ă ţ ă ş
ă (reprezentând 5,4% din ţ ă   industria de
prelucrare a lemnului ş hârtiei (2%): industria ş ă (5,8%), care
ă importante ă ţ de ţ în domeniul textilelor,
ţ ş articolelor de ă industria combustibililor, care
ă 7,8% din ţ ă cuprinzând industria ex-
ă ţ de combustibili lichizi ş solizi, ţ ş
ţ energiei electrice ş termice.
ş a cunoscut o ă ă ă 1989. din cauza
concedierilor masive, în urma ajutorului primit de la Banca
ă sectorul minier a fost restructurat ş modernizat, Polonia
ă printre liderii ă de antracit ş sulf.
Sectorul energetic a fost restructurat în peste 100 de
companii, în conformitate cu normele ecologice. Controlul asupra
acestor companii este ţ de stat. Deoarece rezervele de ţ ţ ale
Poloniei sunt limitate, acesta este importat în mare parte, pe mare. din
Golful Persic, Africa de Nord. Norvegia ş Marea Britanie. precum ş
din fosta Uniune ă prin conducta care ă din Rusia ş
ă Belarus, ajungând la ă ă din Plock
(centrul Poloniei).
Agricultura dispune de o ţ ă ă de peste 18.000
de hectare ş se ă mai ales în zona Câmpiei Centrale;
13
circa 80% din terenul agricol ă ă individuale.
Sectorul agricol include culturile de cereale (grâu, ă orz, ă  
de cartofi, ă de ă oleaginoase, ţ ă
Silvicultura este o ă ă a economiei poloneze,
aproximativ 28% din teritoriul Poloniei fiind acoperit de ă
Polonia ă ă ţ importante de produse lemnoase, în special
lemn pentru fabricarea hârtiei, în ţ ă scandinave, Austria,
Germania.
ţ a fost orientat ă dezvoltarea schimburilor cu
statele occidentale, printre care Germania, SUA, ţ Marea
Britanie ş Italia. Importurile ş exporturile includ produse ale
industriei constructoare de ş produse metalurgice, chimice,
combustibili ş energie, produse agroalimentare, minerale.
Turismul s-a dezvoltat în ultimii ani, principalele puncte de
ţ fiind ţ de pe coasta ă Baltice, ţ ţ ş
ţ precum ş numeroasele locuri istorice ş ţ culturale.
5. ţ ţ
Polonia ă o ă ă de pace ş stabilitate,
ă în ţ ş numeroasele contacte stabilite la nivel
bilateral, regional ş ţ prin angajarea sa în cadrul pro-
gramelor de promovare a ă politice, economice ş militare.
Astfel, Polonia este ă a numeroase ţ economice ş
politice printre care ONU ş organismele sale,
ţ ă a ţ Consiliul Europei, Banca Euro-
ă pentru ş Dezvoltare, ţ pentru Co-
operare ş Dezvoltare ă De asemenea, face parte din
Grupul de la ş ţ ă (ICE) ş Acordul
Central European de ţ Liber (CEFfA).
La Summitul de la Madrid, din iulie 1994, Polonia a fost
ă ă de Republica ă ş Ungaria, în primul grup de state
care au aderat. apoi, în 1999, la ţ ă
Din mai 2004 Polonia este ă a Uniunii Europene.
14
Capitolul II
ă istorie a Poloniei din cele mai vechi timpuri
ş ă În epoca ă
1. Originile proto-slave
Cele mai vechi urme ale ă ţ umane pe teritoriul cuprins
între Vistula ş Odra ă de circa 100.000 de ani Î.Chr. Omul de
Neanderthal a fost prezent în acest ţ îndeosebi în actuala ă
de sud a Poloniei. Cele mai vechi ş ă ale lui Homo Sapiens În
Polonia au fost datate în era ă (8.000 - 5.500 de ani î.Chr.),
fiind edificate de popoarele migratoare ţ Culturii Bazinului
ă
Cu timpul - în parte ş ă incursiunilor diverselor triburi
din Asia - locuitorii actualului teritoriu al Poloniei au început ă se
organizeze în grupuri sociale mari ş ă ş ă ş ă
fortificate. Un exemplu este cel descoperit la Biskupin (secolul al
VIII-lea î.Chr.), constând dintr-un refugiu Înconjurat de palisade,
având o ţ de circa 1.000 - 1.200 de oameni.
Mai târziu, Începând din veacul al VI-lea Î.Chr., teritoriul
viitorului stat polonez a devenit ţ raidurilor triburilor de ţ ş
ţ din est ş a triburilor de ţ ş germani din vest. Adesea
invadatorii s-au asimilat cu locuitorii indigeni ş au ă în
teritoriile cucerite.
În afara aspectului distructiv, aceste invazii au adus cu sine
elementele unei ţ mai avansate ş au încurajat ţ
Primele indicii despre "drumul chihlimbarului" - ă ă
care lega Marea ă de Roma ş Bazinul Mediteranean - ă
din secolul al V-lea î.Chr.
Referirile cele mai vechi privitoare la teritoriile poloneze apar
în operele autorilor romani ş bizantini din secolele 1 ş II d.Chr.
(Tacitus, Ptolemeu, Pomponius Mela. Iordanes. Procopius din
Caesarea). În secolul al VI-lea d.Chr. au sosit pe teritoriul actualei
Polonii triburile slave care au devenit treptat grupul dominant în acest
ţ Triburile slave au ridicat centre administrative puternice (Ia
Wislica, Poznan ş Gniezno) cu structuri de putere bazate pe
ă tribale în frunte cu un ş suprem, construind, ă  
15
puncte comerciale cum sunt cele de la Szczecin ş Wolin, cât ş
ă ş religioase   ă ă De asemenea, ele au avut un
rol de ă împotrivindu-se invaziilor triburilor nomade din Asia
ş atacurilor vecinilor din Moravia Mare.
În jurul anului 850 d.Chr., în lucrarea Descriptio civitatum et
regionllm ad septentrionalem plagem Danubii (Descrierea ş
ş regiunilor de la Nord de ă geograful Bavarus ă
câteva triburi slave care locuiau în bazinul dintre Vistula ş Odra.
Numele polonezilor provine de la vechiul trib slav al polonilor -
"locuitori ai zonelor de câmpie".
2. Formarea statului polonez
Volumul în ş al ţ a contribuit la dezvoltarea
ş ă de-a lungul rutelor comerciale care trebuiau ă în ţ
invaziilor ă A crescut puterea ş tribali, cu ţ ă
în regiunea Wielkopolska (Polonia Mare), unde triburile de poloni au
ajuns rapid la o ă ţ ă la mijlocul secolului al X-lea
s-au extins în est (Mazowia) ş vest (regiunile Lubusz ş Lusatia).
Primele organisme politice aveau caracterul unor ţ etnice,
constituite în special în jurul ă ţ Treptat polonezii ş
subordonat triburile slave vecine, punând bazele unui stat cu un
sistem administrativ eficient.
Prin unificarea micilor principate feudale, în a doua ă a
secolului al X-lea, a luat ţ ă statul polon, sub conducerea lui
Mieszko 1 (cea. 960 - 992) din dinastia ş eare în 966 a
adoptat ş latin. Anul 966 este considerat începutul statului
centralizat ş independent polonez, ă modelul altor state din
Europa ş ă Între anii 972 ş 990, statul polonez, dispunând de
sprijinul Bisericii, ş ş prin ă de cucerire teritoriul,
absorbind Pomerania, Polonia ă (Lesser) ş Silezia.
Procesul de unificare a teritoriilor polone s-a ă ş în
timpul fiului lui Mieszko 1, Boleslaw 1 cel Viteaz (Chrobry) (992 -
1025), care ş extins autoritatea în sud. anexând Cracovia ş
Sandomir, ş în est, unde a cucerit teritoriile de pe Bugul Superior.
În baza ă cu ă gennan Ono al III-lea, ă
congresul de la Gniezno (1000), Boleslaw 1 cel Viteaz
ş ţ bisericii poloneze; s-au creat arhi-
episcopatul de Gniezno ş episcopatele de Cracovia, PoznaiJ.,
16
Wroclaw ş Kolobrzeg. În acest fel s-a consolidat ţ
ţ ă a principelui polon, el fiind considerat partener al
planurilor anexioniste ale Imperiului german. În atari ţ   în
anul 1025, Boleslaw I cel Viteaz se ă rege al statului
polon independent.
Primul ă al secolului al XI-lea este apreciat ca o ă
ă a procesului de edificare a statului polon, proces care a
fost posibil în contact cu patrimoniul ţ mediteraneene ş cu
ş
În timpul lui Mieszko al II-lea - fiul lui Boleslaw I cel Viteaz -
Polonia era deja o ţ ă cu un sistem administrativ eficient ş o
ă ă a Bisericii. ă dintre principii locali, cu
implicarea unor state vecine, duc la subminarea puterii centrale ş
ă statului polon. Gniezno va fi cucerit de cehi (1038), iar ă
moartea lui Mieszko al II-lea va izbucni o ş de secesiune în
Mazowia. Ca urmare, ă regiune ş alte teritorii vor fi, temporar,
pierdute. În timpul domniei lui Cazimir I - fiul lui Mieszko al II-lea -
stabilitatea statului este ş ă prin recuperarea Sileziei,
Mazowiei ş Pomeraniei, ţ ajutorului ă german
Konrad, cât ş ţ cu Rusia ă Politica lui Cazimir I va fi
ă de fiul ă   Boleslaw cel Curajos.
Regele Boleslaw al III-lea ă ă (nepotul lui Boleslaw
cel Curajos) (1102 - 1138) nu poate stopa declinul ţ ă ă
moartea sa, în 1138, s-a ajuns la divizarea regatului între fiii ă
Senioratul, ă dreptul de ş a tronului de ă fiul
mai mare, a dus la ş conflicte ş   ca urmare, în secolul al XII-
lea puterea ă a ă   ă ţ ă s-a accentuat,
ţ ă Ordinului Cavalerilor Teutoni în ţ ă (1226).
In curând ş devin cei mai puternici ş mai primej ş ş
ai Poloniei.
Mai multe invazii mongole au pustiit Polonia în secolul al
XIII-lea (1241 - 1242, 1259, 1287).
3. Reconsolidarea statului
Procesul de reuni ficare a statului polon a fost încheiat în
secolul al XIV-lea sub regii Wladyslaw 1 cel Scurt (1306 - 1333) ş
Cazimir al III-lea cel Mare (1333 - 1370). Acest ultim rege din
dinastia ş a ş ă realizeze stabilitatea ă ş ă a
17
statului (introducerea codului de legi, ţ ş ş satelor,
acceptarea evreilor ţ din Europa ă  
În conte»1u1 ţ ă din partea Brandenburgului, a
cavalerilor teutoni ş a regelui Boemiei, al tentativelor ş de
recuccrire a Pomeraniei ş Sileziei, se ă ă ţ de
expansiune spre est, ţ ă ă sub Cazimir al III-lea cel
Mare prin ocuparea Ruteniei ş a Haliciului (1349).
La ţ duci lor ş ale episcopilor se ă cultura. ă în
timpul lui Boleslaw al III-lea ă ă apare Cronica regilor
polonezi, ă ă ă ă lui Gall AnonimuI. La
Cracovia,. T}niec ş Wroclaw se ţ ă edificii importante în stil
romanic. In 1364 a fost ţ ă Ia Cracovia Universitatea ă
(a doua din Europa ă ca vechime, ă Universitatea din
Praga).
4. Uniunea polono-Iituaniand
ă ce, o ă ă tronul a fost ocupat de ramura
ă a dinastiei de Anjou, Ia 14 august 1385 Polonia a încheiat cu
Lituania ţ de Ia Krewo (Kriewo), care a pus bazele Uniunii
statale polono-lituaniene. Marele duce Jagiello (Jagaila) s-a ă ă
(la 18 februarie 1386) cu Jadwiga ş s-a încoronat rege al Poloniei (la
4 martie 1386), sub numele de Wladyslaw al II-lea, întemeind
dinastia ă Principala ă care a determinat pe marii
seniori polonezi ă ă Ia ă uniune a fost ş
pericolului Cavalerilor Teutoni; ş ă unificarea
ă din Prusia cu cele din Livlanda. Pe de ă parte, cele
ă state unite vor realiza cu mai mult succes expansiunea în
Ucraina. Devenind una dintre cele mai importante puteri din Europa,
Uniunea ţ victorii Ia qriim ... ald (1410) ş Marienburg (1422)
asupra Cavalerilor Teutoni. In 1466, ş recunosc legitimitatea
Tratatului de Ia Tornn, privind suveranitatea statului polon. În ă ă
de Ia Griinwald, de partea regelui polon au luptat ş ţ de
cavalerie din Moldova. ă dintre Polonia ş Lituania au fost
adâncite prin Uniunea de Ia Lublin (1569), care a favorizat politica
ă în ă ă Europei. Astfel, au fost cucerite ă
mânturile ucrainene ale Marelui Ducat al Lituaniei, ceea ce a deschis
noi perspective de dezvoltare marilor latifundii în est.
18
5. Republica ă - prima monarhie ă
ă moartea ultimului reprezentant al dinastiei JagieIIone,
Sigismund al II-lea August (14 august 1572), monarhia a devenit
ă recunoscându-se dreptul nobilimii   ş de a participa la
alegerea regelui (Pacta conventa din Il mai 1573), ceea ce a
transformat statul polonez într-o ă ă ("Rzeczpospolita
Polska").
În ă ă ş o ă ă înflorire cultura
ş ă vie în acest sens fiind numeroasele monumente
de ă În domeniul literaturii, al scrierilor politice, Re-
ş se ă în principal de ţ intelectuale ş politice ale
nobilimii mijlocii. ă curent cultural, apropiat de ţ
burgheziei în ascensiune, se adresa în special negustorilor ă ţ ţ
în urma exporturilor de cereale ş a ţ cu obiecte de lux.
Dominatia limbii latine începe ă ă iar literatura în limba ă
ş o dezvoltare ă intrând în patrimoniul universal. În
acest conte:\.1, o ă ă ă ă ş ţ ă care
ă ţ ş patrimoniul european cu elemente de valoare cum e
teoria ă a heliocentrismului.
În veacul al XVI-lea ă în Polonia Reforma, ă
structura ă a statului ş politica regelui Sigismund al II-lea
August ă izbucnirea unor ă religioase sau con-
damnarea ţ noii ţ De altfel, Pacta conventa prevedea
egalitatea de drepturi dintre catolici ş ţ ceea ce a racut ca
Polonia ă fie ă prin ţ ă ca o ţ ă a ţ
religioase. Nu ă contemporanii, ca ş ţ de mai
târziu, au denumit perioada ă îndeosebi secolul al XVI-lea.
drept '"Epoca de aur".
La 16 mai 1573 e ales rege al Poloniei Henric de Valois, fiul
regelui ţ Henric al II-lea (1547 - 1559), întemeindu-se astfel
dinastia de Valois. Apoi, la 14 decembrie 1575 voievodul Tran-
silvaniei Ş Bâthory a fost ales rege al Poloniei. Între 1579 ş
1582 acesta a dus ă împotriva marelui cnezat ai Moscovei; în
urma lor Livonia a fost ă statului polono-lituanian. În ş
timp Polonia se îndrepta spre un conflict inevitabil cu Suedia.
19
6. Dinastia ă pe tronul Poloniei
La 19 august 1587 a fost ales rege al Poloniei principele
Sigismund, fiul regelui Suediei Johann al III-lea (1568 - 1592),
întemeind dinastia Vasa.
Prosperitatea ş puterea ă a statului polonez au fost
serios afectate, apoi au intrat în declin ă moartea regelui
Wladyslaw al IV-lea (1632 - 1648).
În ţ ă ţ interne, Polonia nu ş putut
ţ cuceriri le pentru mult timp. Livonia a fost ă în urma
unor lungi ă cu Suedia, iar ă cu Rusia, din anii 1654-
1667, s-a soldat cu pierderea teritoriilor situate la est de Nipru
(inclusiv Kievul).
ă de suedezi în 1655 - 1660, Polonia ş pierde o vreme
ţ
ă moartea lui Michal Korybut Wisniowiecki (10 no-
iembrie 1673), ă ă ş ţ   Seimul alege ca rege (Ia 21 mai
1674) pe reputatul. comandant militar Jan Sobieski - devenit Jan al
III-lea Sobieski - împotriva ţ Carol (Charles) de Lorena,
ţ de Austria ş a principelui de Neuburg, ţ de ţ
În ă ă Polonia ă activ la o ă de ă ă
împotriva turcilor; Sobieski ţ ă victorie de la Viena
(1683), înfrângând puternica ă ă care asedia capitala
Austriei.
Polonia ă în Liga S/ântd ă de Austria, Venetia ş
Ţ ă române sub înaltul patronaj al papei. În urma ă de la
Karlowitz (1699), statul polonez redobândea ţ   Podolia ş o
parte a Ucrainei vestice. ţ ă nu s-a ţ ă prea
mult timp, deoarece o ă cu moartea regelui Jan al III-lea Sobieski
(1696) nobilimea s-a opus candidaturii fiului ă la ţ de rege,
nedorind ca acesta ă ă puteri prea mari.
La 27 iunie 1697 o parte din electorii polonezi aleg rege pe
principele elector al Saxoniei, Frederic August, ţ de Rusia,
Austria ş Brandenburg. în timp ce ă parte aleg candidatul ţ  
Ludovic (Louis) de Conti. A ş cel dintâi. Frederic August a
jurat pe Paeta eonventa la 27 iulie 1697, iar la 15 septembrie 1697
s-a încoronat rege la Cracovia, întemeind dinastia de Saxa.
20
7. o ă ă ă ş ă de ă
În a doua ă a secolului al XVII-lea ş primele ă
decenii ale secolului ă din cauza numeroaselor ă
împotriva Rusiei, Suediei ş Imperiului Otoman, ş a ă auto-
ă ţ centrale, s-a înregistrat o ă ă ă ş ă a
statului polon, care a dus ş la amestecul puterilor ă în ţ
ă ă Procesul nu a putut fi oprit nici de curentele
reformiste de la ă secolului al XVIII-lea
Între 1700 ş 1721 Polonia a fost teatrul unor lupte între armata
ă ă cu Stanislaw Leszcynski, pretendent la tronul
Poloniei, ş cea a Saxoniei, care îl ţ pe August al II-lea de
Saxa.
La 12 iulie 1704 Stanislaw Leszcynski a fost ales rege al
Poloniei cu sprijinul regelui Suediei Carol al XII-lea; acesta invadase
Polonia luptând împotriva lui August al II-lea în ceea ce s-a numit
  ă nordic"; noul rege a fost Încoronat la ş în 4
octombrie 1705. Prin tratatul de pace de la ă (24
septembrie 1706) dintre Carol al XII-lea ş August al II-lea, acesta
din ă a ţ la coroana Poloniei în favoarea lui Stanislaw
Leszcynski.
ă înfrângerea lui Carol al XII-lea la Poltava (8 iulie 1709)
ş ă trupelor ş comandate de B. P. Ş în
Polonia, Stanislaw Leszcynski ă ă ş ţ iar August al II-lea
revine pe tronul Poloniei.
Infrângerea Suediei de Rusia ş medierea ţ Petru cel
Mare în conflictul lui August al II-lea cu ţ au deschis drumul
ţ ş în Polonia. Pericolul care îi ţ ţ
a crescut pe ă ă ce statele absolutiste formate la fruntariile sale
deveneau tot mai puternice.
ă moartea lui August al II-lea (l februarie 1733) a izbucnit
ă pentru succesiunea la tronul Poloniei (1733 - 1735) între
Rusia ş Austria, care ţ candidatura lui Frederic August al
III-lea, electorul Saxoniei, fiul lui August al II-lea ş ţ care-l
ţ pe Stanislaw Leszcynski.
La 12 septembrie 1733, Seimul l-a ales ca rege pe S.
Leszczynski. Mai târziu, la 5 octombrie 1733, o parte din nobilii
poloni pe teritoriul ocupat de ş l-a ales pe Frederic August al
21
III-lea. ă capitularea Gdansk-ului (7 iulie 1734) în ţ annatei
ruse, Stanislaw Leszcynski se ă în Prusia; prin preliminariile
de la 5 octombrie 1735 (pacea de la Viena dintre ţ ş Austria),
care puneau ă ă   August al III-lea a fost recunoscut rege
al Poloniei, S. Leszczynski ţ la coroana ă (26
ianuarie 1736). A primit în schimb, pe ţ ă   ducatul Lorenei.
8. Ultimul rege - un patron al artelor
Moartea lui August al III-lea (5 octombrie 1763) a ş o
ă ă pentru coroana ă în cele din ă a fost ales (la
7 septembrie ş Încoronat la ş   la 25 septembrie 1764)
Stanislaw August Poniatowski, nepotul puternicului ş inf1uentului
om de stat Adam Czartoryski, ţ de Ecaterina a II-a a Rusiei ş
de Frederic al II-lea al Prusiei.
Domnia acestuia, ultimul rege al Uniunii Polonia - Lituania, a
fost ă de ţ Pe de o parte, s-a manifestat obedient ţ ă
de Rusia, cu ajutorul ă ţ coroana, pe de ă parte, a
sprijinit considerabil cultura ă El a fost un ă protector
al artelor, care a dorit ă ă din Polonia unul din statele cele mai
avansate ale vremii, ţ numeroase reforme în plan cultural,
economic ş social. În timpul domniei sale s-au publicat operele lui
Adam Naruszewicz, scrierile istorice ale episcopului Ignacy Krasicki
ş a luat ş teatrul ţ polonez (edificat de Wojciech
Boguslawski). ş   ă a Poloniei din vremea lui Sigis-
mund al III-lea, a devenit unul din centrele europene ale stilului neo-
clasic; a înflorit iluminismul, ă i-au dat ă ă ţ
culturale de ţ   precum Stanislaw Staszic ş Hugo ţ
Reformele sale au ţ ă Rusia ş Prusia, el pierzând
sprijinul ţ precum ş pe cel al clanului Czartoryski.
9. Colapsul statului
ţ ă a raporturilor ţ din Europa
ă ca ş ţ ă ţ ţ în interior au
determinat statului polonez - una din marile puteri
medievale ă obiect de ă ţ succesive între Austria, Prusia
ş Rusia.
22
ă prima ă ţ ă (în 1772), Polonia a pierdut a
patra parte din ţ ă în favoarea Rusiei, Austriei ş Prusiei.
Între 1773 - 1792 au fost ă o serie de reforme în
favoarea ă statului. La 3 mai 1791 a fost ă o
ţ ă care favoriza burghezia ce putea ocupa acum
orice ţ în ţ ţ ă cler ş ă putea
ţ ă ţ rurale. Adoptarea ţ a ţ în ă
ă ă atât marea nobilime cât ş Prusia ş Rusia, care au atacat
ă Polonia, în 1793, ajungându-se la a doua ă ţ
În 1795, ă înfrângerea ă conduse de Tadeusz
Kosciuszko, s-a produs a treia ă ţ în urma ă Polonia a
ă ca stat, fiind ă ţ ă între Prusia, Austria ş Rusia. În
aceste ţ ultimul rege polonez, Stanislaw August Poniatowski a
abdicat la 25 noiembrie 1795 ş s-a retras în Rusia (unde a murit. Ia
12 februarie 1798). Din acest moment numele Poloniei avea ă
ă de pe ă ţ Europei pentru o ă de peste un secol.
10. O ţ ă ă stat
Polonezii au intrat astfel sub ţ ă diferite,
austriecii ş germanii fiind catolici, iar ş ş ţ lor a
fost foarte ă orice încercare de ă fiind ă ş ă în sânge.
ă dintre polonezi s-au ţ cu ajutorul culturii ş al
religiei catolice care ă de limba ă au contribuit la ă
sentimentului de unitate ţ ă
ţ politice pe plan european de la ş secolului al
XVIII-lea au fost de ă   ă resuscite ţ polonezilor în
redobândirea ţ statului, ca urmare a succeselor militare
ale lui Napoleon.
În 1797 se ă în Italia legiuni le poloneze sub comanda
generalului lan Henryk Dqbrowski (Imnul legiunilor, cunoscut ş ca
Mazurka lui Dqbrowski - compus de Jezef Wybicki - va deveni
ulterior imnul ţ al Poloniei). Legiunile poloneze au participat,
ă de armatele lui Napoleon, la ă ă de la Trebia. Ho-
henlinden ş Marengo. În ş timp, ţ Adam Czartoryski,
ministru de ex1erne al Rusiei, ă restaurarea statului polonez sub
domnia ţ rus Alexandru 1. Ca de atâtea ori în istoria Poloniei,
dezbinarea între partizanii ă cu Vestul ş respectiv, cu
ă ă avea ă se manifeste ş acum.
23
ţ polonezilor în Napoleon s-au ă doar într-o
ă ă ă ă înfrângerea Austriei ş a Prusiei, în anul 1807,
Napoleon a creat Marele Ducat al ş în care a intrat o parte
din teritoriile fostului stat polonez. Sub conducerea ţ J6zef
Poniatowski (nepotul ultimului rege), trupele poloneze au participat
la toate marile ă ă ale lui Napoleon, inclusiv de la Borodino ş
Leipzig (unde Poniatowski a murit înecat). Dezastrul campaniei din
Rusia (1811 - 1812) ş ă lui Napoleon aveau ă schimbe, ă
soarta Poloniei, ca de altfel a întregii Europe. ă Congresul de la
Viena (1815) s-a constituit Regatul Poloniei, inclus în Rusia, ţ
revenind Austriei, iar Marele Principat Posen, Prusiei. Cracovia este
ă ş liber (anexat în 1846 de Austria).
ă ţ Poloniei între puterile imperiale vecine a avut
importante ţ în plan social. Nobilimea   ş foarte
ă care înainte de ă ţ statului constitui se elita ă
a fost ă de propriul stat, iar în urma câtorva revolte
împotriva ţ a pierdut o mare parte din avere. Urmare a
ţ socio-culturale, aceasta a ş rândurile inteltgentziei
(intelectualitatea).
11. Lupta pentru ţ ă
În acest fel, intelectualitatea a devenit noua ă a poporului în
lupta pentru ţ ţ Momente de vârf au constituit
ă din 1830 - 1831. 1846 (la Cracovia) ş 1863 - 1864,
demonstrând spiritul liberal al clasei politice, ă ş în masele
populare.
În 1848 au loc ţ ţ de eliberare ţ ă în
toate teritoriile poloneze, cu ţ celui supus Rusiei. ă ţ
marcante ă la lupta de eliberare ţ ă din alte ţ ă
europene: Italia (Adam Mickiewicz ş Wojciech Chrzanowski),
Germania (Wiktor Heltman, Ludwik Mieroslawski ş Franciszek
Sznajde), Austria (J6zef Bem) ş Ungaria (Bem, Henryk Dembinski,
J6zef W

Related Interests

  socki).
  În" urma ă din 1863 - 1864 autonomia a fost drastic
  ă ă iar rusificarea s-a intensificat. În aceste ă ţ
  ţ ai elitei poloneze au luat calea exilului, implicându-se
  activ în ţ ă ş ă din ţ ă de ş ţ ă ţ
  pentru ţ statului polonez. Astfel, cea mai ă
  24
  ă a literaturii poloneze - poemul epic ţ Pan Tadeusz
  de Adam Mickiewicz - a fost ă în ţ Polonezii au fost, de
  asemenea, ţ în multe evenimente mondiale, nu numai ca
  militari sau politicieni, ci ş ca oameni de ş ţ ă ş ă Ignacy
  Domenyko a condus o ţ de geologie în Chile: Ernest
  Malinowski a construit ă ferate din Peru; Pawel Edmund
  Strzelecki a lacut ă în Africa ş Australia, fiind în serviciul
  Coroanei britanice; scriitorul Joseph Conrad (Jazef Konrad Kor-
  zeniowski) a ă ă o notorietate ţ ă iar muzicieni ca
  Frederyk Chopin ş Ignacy Paderewski au ajuns printre cei mai
  ş ş ai lumii.
  Ideologia luptei pentru ţ ă se ă marilor ţ
  romantici ai primei ă ţ a secolului al XIX-lea: Juliusz Slowacki,
  Zygmunt Kra5inski ş îndeosebi, Adam Mickiewicz. La baza ei se
  afla ideea ă elitei ţ pentru bunul comun al întregii
  ă ţ precum ş colaborarea ş solidaritatea ei cu poporul. Marile
  curente politice care au dus la ţ Poloniei în timpul
  primului ă mondial - socialist, ţ ş ţ ă ă ş au
  sorgintea în ă idee.
  În 1877 a luat ă Partidul National Democrat, condus de
  Roman Dmowski, pentru   ţ statului polonez. În
  1892 - 1893 s-au creat ă partide ş de ă Partidul
  Socialist Polon (PPS) al lui Jazef Pilsudski ş ţ
  Regatului Poloniei ş Lituaniei (SDKPIL), în frunte cu Roza
  Luxemburg ş Julian MarcWewski.
  Visul redobândirii ţ ă realizabil o ă cu
  ţ ă din 1905. ş aceasta nu a dus la ă politice
  semnificative în teritoriile poloneze ocupate - ca de altfel nici în
  Rusia ă ş - polonezii nu au Încetat ă spere în posibilitatea
  ă ţ Unele ă politice optau pentru organizarea
  luptei armate, în timp ce altele preferau politica negocierilor cu
  puterile ocupante. Devenise tot mai clar ă un conflict pan-european
  - cu participarea statelor ocupante - nu putea fi evitat, încât elita
  ă a elaborat o serie de strategii ş ţ de ţ de
  folosire a acestei ă ţ pentru realizarea' ţ Unii
  ş - în primul rând, Jazef Pilsudski ş grupul din jurul acestuia
  - înclinau pentru cooperarea cu Austria ş Prusia: ţ (Roman
  Dmowski ş ă ţ vedeau o oportunitate în ţ cu
  Rusia ş puterile Antantei ţ Marea Britanie ş mai târziu,
  SUA).
  25
  În 1908, Pilsudski a format ţ ă Uniunea
  ă de ţ pe care, în 1910, la solicitarea ă ţ
  militare austriece, a transformat-o în Uniune cu statut legal.
  Evenimentele care au precedat primul ă mondial au
  generat ţ asidui de refacere a statului polonez, mai ales în
  statele neutre. Astfel, la Vevey   ţ ţ un club politic
  secret, condus de marele romancier Henryk Sienkiewicz ş pianistul
  Ignacy Jan Paderewski, sub acoperirea unei ă ţ de binefacere. În
  1915 un alt club politic secret se ţ ă la Lausanne, ă
  subordonate Comitetului ţ Polonez, condus de Roman
  Dmowski, cu sediul la Petrograd, ulterior la Paris. O ă
  ş în favoarea Poloniei independente a ă ş diaspora
  ă din SUA. Aici a fost creat, ă din 1915, un Comitet
  Polonez de Securitate, în strânse ţ cu ţ similare din
  ţ
  ă ş primului ă mondial (1914), Polonia,
  având promisiunea ţ a participat ă de Puterile
  Centrale la ţ militare, sub conducerea lui Jazef Pilsudski.
  În 1915, când armatele ruse au fost înfrânte, Regatul polon a
  trecut sub ţ ă ş ă
  La 5 noiembrie 1916, Puterile Centrale au proclamat inde-
  ţ Poloniei, sperând ca diviziile poloneze ă fie trimise
  împotriva Rusiei, astfel încât trupele germane ă se ă deplasa pe
  frontul de vest. ţ ş ţ de ţ ă ale acestui stat
  au fost doar fictive. Pilsudski, numit ş al departamentului militar al
  nou-creatului Consiliu de Stat polonez, a acceptat ideea constituirii
  armatei cu ţ ca aceasta ă fie expresia noului stat
  suveran. Guvernul german nu a acceptat propunerea, cerând în
  schimb fidelitate ţ ă de Puterile Centrale. Pilsudski a refuzat, drept
  care a fost arestat, în iulie 1917, ş închis la Magdeburg, ă cu
  Kazimierz Sosnkowski, ş Statului Major al legiunilor poloneze,
  care au fost dizolvate.
  În anul 1917 Statul sovietic ş dreptul Poloniei la
  ţ ă obiectiv aflat ş în strategia Antantei, care ş
  oficial Comitetul ţ Polon, ţ la Paris.
  În toamna anului 1918 s-a constituit Guvernul provizoriu de la
  Lublin, condus de Ignacy Daszynski.
  ă colapsul militar al Germaniei, Pilsudski a fost eliberat ş
  s-a Întors la ş la 10 noiembrie 1918, fiind primit ca un erou
  ţ
  26
  La Il noiembrie 1918 statul polonez ş -a proclamat inde-
  ţ   J6zef Pilsudski devenind ş statului ş comandantul
  annatei poloneze.
  Statul polonez ă a trebuit ă ă ţ ă unei ţ
  extrem de dificile, atât pe plan intern, cât ş extern. Problema
  frontierelor ramanea ă Gennania, ă   semnând
  ţ cu statele Antantei, nu a ţ la teritoriile ţ în
  ă ă Un puternic conflict annat a izbucnit în ţ de est,
  teritoriu anexat ă de Austria. Motivul l-a constituit ş
  Lw6w, care, ş locuit majoritar de polonezi, se afla într-o regiune
  cu ţ ă ă De asemenea, un gennene
  pennanent de conflicte l-au constituit disputele cu cehii, pentru zona
  Teschen (Tesin).
  27
  Cap i tol u 1 III
  Momente din istoria Poloniei În perioada ă
  În 1918, Polonia a redevenit stat independent, prin reunirea
  ă ţ din vechiul Regat polonez, anexate de Rusia, Prusia ş
  Imperiul Austro-Ungar. ţ de la Paris a confirmat, prin
  tratate ţ ă imperii lor ţ ş între-
  girea ă a unor state sau ţ altora succesorale, între care
  Polonia.
  Într-o ă ă ă ţ ţ Poloniei
  s-a datorat unor ă ţ ca Jozef Pilsudski (1), Roman Dmowski
  (2), Ignacy Padere,

  Related Interests

   ski (3), Wincenty Witos (4), Wojciech Korfanty
   (5) sau Ignacy Daszynski (6).
   1. Consolidarea statului independent polon
   1. Mica ţ
   ă redobândirea ţ Polonia s-a confruntat cu
   probleme dificile, mai ales în ceea ce ş consolidarea puterii
   centrale ş stabilirea ţ Structura ţ ă a Poloniei era
   extrem de ă în ă ţ occidentale ş centrale polonezii
   locuiau în mase compacte, în timp ce în partea ă ă ţ
   aveau o pondere mai mare. De asemenea, avea cea mai ă
   comunitate ă din Centrul ş Sud-Estul Europei - 7,8% din
   ţ sau 2.500.000 de locuitori.
   La 26 ianuarie 1919, în provinciile poloneze eliberate au fost
   organizate alegeri pentru Seim, Partidul ţ ţ
   35% din voturi, urmat de Partidul Ţ ă ă Piast - cu 33% ş Partidul
   Socialist - cu 26%.
   În ziua de 20 februarie 1919, Seimul nou format a adoptat
   :"Mica ţ   primul act fundamental al Poloniei independente.
   In ş zi, Seimul l-a ales ca ş al statului pe Jozef Pilsudski,
   28
   comandantul annatei poloneze. Cu prilejul zilei onomastice (19
   martie 1920) Seimul i-a conferit gradul de ş
   2. Rezolvarea ţ teritoriale cu vecinii
   La ă ş primului ă mondial, Polonia avea probleme
   teritoriale cu ţ vecinii, mai ţ cu România, frontiera ă
   fiind ă ă ă dificultate, în lungul ş ş Nistrului.
   Pentru frontiera ă ă ă Polonia a fost ă ă se
   angajeze într-un ă sângeros cu ucrainenii de la Kiev, apoi cu
   Rusia ş ă
   ă înainte de încheierea ţ s-a ş lupta
   polonezilor împotriva ucrainenilor, ca unnare a Tratatului de la
   Brzesc (9 februarie 1918) între Puterile Centrale ş "Republica
   ă ă   Confonn Tratatului, atât Austro-Ungaria cât ş
   Germania ă o parte din ţ Republicii proclamate
   la Kiev, în ă ă cu teritoriile poloneze locuite de ucraineni, iar
   când austriecii au fost ţ ă evacueze Lw6wul au cedat
   ucrainenilor ţ ă ă ă Conform Tratatului de la Brest-
   Litovsk (13 martie 1918) ş vor fi ţ ă ă
   independenta "Republicii Populare Ucrainene", trebuind ă evacueze
   teritoriul În acest context, generalii Kazimierz Sosnkowski
   ş Andrzej Szeptycki refac annata ă care ă 200.000 de
   militari. Intre 20 - 22 octombrie 1918 au loc puternice lupte cu
   ucrainenii. La 22 noiembrie 1918 a fost recucerit de ă polonezi
   ş Lw6w (Lemberg), iar ă la începutul lunii ianuarie 1919
   întreaga regiune ă sub control polonez, ucrainenii fiind ş în
   Podolia. Starea de conflict a încetat prin semnarea unui ţ la
   începutul lui martie 1919 (7).
   ş Rusia ş ă recunoscuse ţ poloneze dreptul de
   a decide asupra soartei sale ş a se unifica, Armata ş a ş
   la începutul anului 1919, ţ militare împotriva polonezilor.
   ţ ş a fost ă de dezarmarea trupelor
   germane ş austriece ă ţ prilej prielnic de a încerca o
   expansiune spre vest. Ca urmare a ţ la începutul lunii
   martie 1919, ş Pinsk, Brzesc ş \Vilno (Vilnius) au ă în
   mâinile ş care au proclamat Republica ă
   ă ă (8).
   29
   În aprilie 1919, polonezii opresc ofensiva ă recucerind
   Wilno, în urma unei contraofensive ă de J6zefPilsudski, iar în
   mai ajung aproape de aliniamentul fixat ca ă doi ani mai
   târziu, 'prin tratatul de la RIga (9).
   In primele luni ale anului 1920, Rusia ş ă s-a îndreptat
   asupra Ucrainei, ş ă ă rapid armatele albgardiste ş ă
   ă Kievul. În aceste ţ ucrainenii fac apel la Polonia
   pentru a se ă cerere ă de ş Pilsudski, care
   ă ă contracareze, astfel, o ă ă ş ă Ca
   atare, în aprilie 1920, ş J. Pilsudski ş atamanul Semion
   Petliura ă un tratat prin care ucrainenii recunosc ca
   ţ Poloniei toate teritoriile de la vest de Zbrucz, afluent al
   Nistrului, care servea drept ă ă din 1793 între ţ
   ă ş Podolia ă ş cea mai mare parte a Seimului ş
   ă ţ poloneze nu sprijinea decizia ş statului, ş ţ
   ă a fost ş ă iar la începutul lunii mai 1920 polonezii ş
   ucrainenii au eliberat Kievul ş au ă guvernul de ă
   ă condus de bulgarul Cristian Rakovski (10).
   La vestea ă Kievului, ş - invocând sloganul
   privind   ţ Marii Rusii" - au determinat o parte a ţ
   armatei "albe" învinse ă ă la o ţ ă S-a ajuns,
   astfel, ca, în iunie 1920, trupele de cavalerie conduse de Semion
   Budionnîi ă oblige 'pe polonezi ş armata lui Petliura ă se ă
   în ţ ş In ş timp, generalul Mihail Tuhacevski a
   început recucerirea ş Wilno (Vilnius). Lituanienii au semnat
   imediat un acord de pace cu ş în baza ă gen.
   Tuhacevski ţ la Wilno; în schimb, trupele sale reluau ofensiva
   asupra Poloniei. La începutul lunii august 1920 Armata ş a ţ
   Bugul ş a ş o mare ă la nord de ş Pripetului,
   ajungând, la ă lui august, pe un aliniament la 20 de kilometri
   est de ş (11). ş ă pe malurile Vistulei, ş re-
   prezenta un obiectiv extrem de important pentru trupele ş în
   ş spre Centrul Europei. Din aceste considerente, J6zef Pilsudski
   a dispus protejarea capitalei poloneze dinspre est, de ă armata
   generalului Lucjan Zeligowski. în timp ce ă ă cea ă
   de generalul Wladyslaw Sikorski, a trecut la o ă
   ă în nord (12).
   În urma Armatei ş au ă pe teritoriul polonez
   ă ţ civile ş formate din ţ ai ţ
   Comuniste (Kominternul) ş ă ţ ale ţ politice (Czeka), fiind
   30
   ţ ă ş locali. ş au constItUit, la
   Bialostock, Comitetul ţ Provizoriu Polonez (Polrew-
   kom), în frunte cu Julian Marchlewski, care ţ deja "intrarea
   ă a Armatei ş în ş   Pe teritoriul ocupat de
   ş au fost instituite "tribunale ţ   care au provocat
   dezordini ş ă sociale, asasinate, ă ilegale ale
   ă ţ ţ ă ă ş etc. (13)
   In aceste ţ Polonia a cerut ajutor Marilor Puteri.
   ă s-au soldat doar cu îndemnuri din partea ţ de a
   continua lupta, în timp ce Marea Britanie sugera încheierea unui
   ţ ă din iulie 1920, în timpul ă ş ă ţ de la
   Spa a statelor europene, Marea Britanie ceruse ţ poloneze
   ş liniei Curzon ca ă pentru negocierile cu ş
   ă în victoria ţ ş în întreaga ă Lenin a
   respms propunerea.
   În ţ ţ ă la ş lunii iulie 1920 s-a constituit
   Guvernul ă ă ţ în frunte cu Wincenty Witos ş Ignacy
   Daszynski, ş o ă de voluntari de 100.000 de ţ Guvernul
   a adresat un apel ă "întregul popor polonez la lupta pentru
   ă ă a muncii ş ă ţ ă ţ ş la lupta ă ă
   pentru ă Patriei libere ş independente". De asemenea,
   episcopatul polonez ş ţ papal Achilles Ratti (viitorul ă Pius
   al XI-lea) au chemat pe ş în   ă ţ ş
   amenintate" (14).
   zilele de 12 - 18 august 1920 s-a ă ş ă ă ă
   pentru ă ş ă lupte grele, când a ă eroic
   preotul Ignacy Skorupka, ş Pilsudski, comandantul armatei
   poloneze, printr-o ă ă a ş ă ă fortele ş
   ş în câteva zile, ă înainteze spre est peste 1 00 În acest fel
   el ţ una dintre cele mai ă victorii din istorie, "miracolul
   de pe Vistula" ("kud nad Wisla") cu rol decisiv în blocarea drumului
   comunismului spre Europa. Victoria a fost ă de lordul
   Viscount D' Abernon drept "a optsprezecea ă ă din istoria lumii",
   într-o ierarhie ă în care mai figurau victoria de la Tours
   (732), a ş împotriva musulmanilor sau izbânda de pe Mama
   (1914), a francezilor contra ţ (15). Succesul asupra
   ş a ă Europei incontestabilul geniu militar al lui
   Jezef Pilsudski (16). ş a ă personalitate ş pus în mod
   inconfundabil amprenta pe o societate în ă propriei ă ţ
   31
   ţ (17), a fost perce!Jut, în ş ţ ă   ca un ă ă
   al cauzei ă ţ ş ţ (18).
   La 21 septembrie 1920 s-au deschis la Riga preliminariile de
   pace pol ono-ruse, "Polonia fiind ă   iar regimul sovietic
   ă monopolul Rusiei" - cum ă Raymond Matton (19).
   Semnat la 18 martie 1921, Tratatul fixa, în ş   frontiera ă a
   Poloniei între Dwina ş Nistru, la 50 kilometri est de linia ce unea
   Lwa

   Related Interests

    .ul cu Wilno, ă pentru a ă ş ă
    ţ ă a trebuit ă negocieze timp de doi ani cu marile
    puteri (20).
    ă din timpul preliminariilor ă cu Rusia, Polonia a decis
    ă încheie ţ teritoriale cu Lituania, pentru regiunea Wilno
    (Vilnius), ţ multietnic ş pluriconfesional, unde majoritatea, în
    ş   o formau polonezii, restul fiind ă de evrei, ş ş
    Iituanieni (21).
    În ă ă cu modul de rezolvare a problemei lituaniene,
    politicienii polonezi aveau ţ diferite. Motivat de ţ
    romantico-afective, J6zef Pilsudski proiecta includerea regiunii într-o
    ţ   ă ţ ă de liderii cercurilor politice var-
    ş de sorginte   ă (Adam Czartoryski, Janusz Radziwill,
    Eustachy Sapieha), Ia fel de Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki
    (22) sau mai aproape de noi de Ceslaw Milosz (1911 - 2004), laureat
    al premiului Nobel în 1980 (23). La rândul ă   Roman DmO\'ski
    privea cu scepticism formula ă   el refuzând lituanienilor
    compromisul- ţ ă sistem federal (24).
    La 16 aprilie 1919, Pilsudski ă cu armata pe teritoriul
    Lituaniei, demersul fiind ă   printre altele, ş de perspectiva
    ă unei dinastii germane pe tronul acesteia, în persoana
    ţ Ulrich von Wittenberg (25 ).
    Combinând inteligent ţ ă ă cu
    negocierile diplomatice, Jazef Pilsudski a insistat pe ă guvernele
    aliate ă accepte ţ unei ţ polono-lituaniene, ţ
    în acest sens sprijinul ţ
    Aflate în ă ă împotriva Armatei ş care se
    ă ă ă ă din ţ ş   în apropiere de Grodno,
    trupele poloneze au fost atacate, în mod ş   de Iituanieni, în
    flancul stâng. În ă ţ   la ă lunii 1920,
    trupele poloneze, comandate de generalul Lucjan Zeligowski, au
    ocupat Wilno ş s-au oprit spre vest pe un aliniament considerat
    ă ă cu Lituania; pe teritoriul ocupat s-a format
    32
    "Lituania ă   cu o ţ ă de 13.500 ş o ţ de
    500.000 locuitori. Pe ă ă între cele ă ţ ă s-au purtat
    ţ timp de un an, ă ă a se ajunge ă la vreun rezultat. La
    începutul anului 1922, în acest teritoriu au fost organizate alegeri, iar
    în februarie ţ voievodatului Wilno au votat încorporarea
    ··Lituaniei Centrale" la Polonia, ceea ce s-a ş realizat efectiv în anul
    1923. Liga ţ a recunoscut decizia ă ţ locuitorilor
    regiunii Wilno. In schimb, Lituania nu a acceptat pierderea vechii
    capitale a Marelui Ducat Lituanian ş a încetat ţ diplomatice cu
    Polonia, care vor fi reluate abia în anul 1938 (26).
    În ceea ce ş ţ de vest, în ianuarie 1919, la
    deschiderea ă ţ de Pace, Roman Dmowski cerea
    pentru Polonia toate teritoriile locuite majoritar de polonezi ş portul
    Danzig. Era sprijinit de ţ în timp ce guvernul britanic era
    potrivnic, temându-se de o ţ ă prea ă a ţ în
    Polonia.
    În configurarea formatului final al frontierei de vest o ţ ă
    ă au avut-o ţ diplomatice, dar ş ă militare
    din teritoriile disputate, de ă ă ă ă decizia marilor puteri.
    La ş lunii decembrie 1918 izbucnise la Poznan
    ţ ă de Wojciech Korfanty ş generalul Jazef Dowbar-
    Musnicki. În ă luni, ţ i-au alungat pe germani din
    regiunea Wielkopolska, iar ţ de la Versailles a confirmat
    ă stare de lucruri, recunoscând dreptul polonezilor asupra
    teritoriului în ă (27).
    Pe baza cererilor poloneze, Comisia teritoriilor a propus
    Consiliului Suprem Interaliat ă atribuie Poloniei ă
    teritorii: Silezia ă P<;>merania ă coridorul Danzig
    ş o parte din Prusia ă ă ă La ţ ă ă s-a
    ă în cele din ă organizarea unui plebiscit pentru Prusia
    ă ş Silezia ă iar Danzigul ă ă statut de ş
    liber.
    La Il iulie 1920 plebiscitul din Pomerania ă ş Prusia
    ă a fost favorabil Germaniei. ţ ă a protestat,
    ă ă plebiscitul s-a ş în momentul când Polonia se
    ă în ă cu ţ ş în ă Protestul nu a
    influentat, ă ă marilor puteri.
    fu urma acordurilor din 1920 ş 1921, Danzigul a primit
    statutul de ş liber, cu ţ ă ă dar cu
    acces la mare pentru polonezi. ă ţ a generat ţ
    33
    permanente de ambele ă ţ   perioada ă înregistrând nu-
    meroase conflicte între Polonia ş ş liber.
    În martie 1921 s-a ş plebiscitul pentru fixarea ţ
    între Polonia ş Germania, care a relevat o majoritate ă la est
    ş una ă la vest. Având sprijinul britanicilor, Germania a
    ţ ă un asemenea partaj ar însemna ruina sa ă În
    urma ţ energice a ţ   Polonia a primit ă regiunea
    Katowice ş 4/5 din bazinul carbonifer (28).
    Referitor la regiunea Teschen-ului (Tesin) ş districtele Orawa
    ş Spisz din ţ Tatra, acestea au ă obiectul partaj ului polono-
    ceh pentru Silezia ă ş cu o ţ majoritar ă  
    Teschen a fost ocupat în întregime de cehi în luna ianuarie 1919.
    Aceasta a fost posibil deoarece ă ă era foarte ă  
    majoritatea ţ armate fiind ă pe frontul ă ă
    Negocierile de un an ş ă între cele ă ă s-au finalizat cu
    refuzul cehilor de a organiza un plebiscit. În ţ ă ă ţ au
    convenit ca diferendul ă fie arbitrat de Consiliul Suprem Interaliat.
    Partajul a avut loc la 28 iulie 1920, fiind în general favorabil cehilor
    (29).
    Delimitarea ţ statului polonez - prin demersuri
    diplomatice ş ţ militare - s-a încheiat practic în 1921. Doi
    ani mai târziu, Liga ţ a recunoscut frontiera ă ă ă a
    statului polonez.
    Modul stabilirii frontierelor occidentale ale Poloniei nu a fost
    cel mai favorabil posibil, un ă mare de polonezi ă în
    afara noii Polonii, ceea ce avea ă ţ pentru ă vreme
    ţ cu Germania ş Cehoslovacia (30). Acest aspect se va
    constata în întreaga ă ă a Poloniei din perioada
    ă
    3. ţ din martie 1921
    La 17 martie 1921, Adunarea ă a Poloniei a votat o
    ă ţ care stipula principiile fundamentale de ţ
    ale statului polon independent. La elaborarea ei s-au avut în vedere
    modelele francez ş britanic din acea vreme, cât ş cel al ţ
    poloneze din 3 mai 1791.
    Noua ţ prevedea în preambul: "Noi, ţ
    ă   ţ ţ ă am primit libertatea ă un
    34
    secol ş ă de robie. ă cu ş ţ ă curajul ş
    devotamentul neobosit al ţ care au luptat ş ş consacrat
    cele mai bune eforturi cauzei ţ reluând ţ
    ă a memorabilei ţ de la 3 mai: având în vedere
    binele Patriei-mame întregi, ă ş ă   dornici ă fixeze
    ţ sa, puterea sa. securitatea sa, ă cum este ordinea
    ă pe principiile ş ale dreptului ş ă ţ   dornici de a
    asigura dezvoltarea tuturor ţ morale ş materiale pentru binele
    ă ţ întregi ă   ca ş de a garanta tuturor ă ţ
    Republicii egalitate, respect ţ ă de ă   ş drepturilor
    sale ş ţ ă a statului, am adoptat ş ă
    ă ă Constituante a Republicii Polone" (31).
    Capitolul 1 al ţ prevedea ca ă de stat Republica
    (art. 1), ă pe principiul unei largi autonomii teritoriale (art.
    3). Puterea ă ţ Parlamentului bicameral, ă din
    Seim ş Senat (cap. II). ţ erau ş prin vot universal de
    ă ţ având peste 21 de ani, pe o ă de 5 ani (art. 11).
    Membrii Senatului erau ş de voievodate, prin vot universal, egal,
    direct, secret ş ţ Fiecare voievodat se constituia într-o
    ţ ă (art. 36). ş ă putea fi simultan
    membru al Seimului ş al Senatului (art. 36). ţ ă
    ţ Guvernului ş Parlamentului (art. 10). Toate proiectele de
    lege votate de Seim erau trimise Senatului, care, în termen de 30 de
    zile, trebuia ă le voteze. ă nu erau adoptate, ş
    Republicii putea promulga legea (art. 35).
    Puterea ă era ă de ş Republicii
    (cap. III anexele 3 ş 4) ş de ş   solidar responsabili,
    ţ ş penal (art. 56 - 58). ş reprezenta ţ pe
    plan extern ş avea dreptul de a dizolva Seimul cu aprobarea a 3/5 din
    senatori.
    Capitolul IV se ă la puterea ă ă Aceasta se
    exercita de tribunale independente (art. 2 ş 71). ă erau
    ţ de ş Republicii ş nu puteau fi ţ sau
    ţ (art. 78). Pentru judecarea cazurilor ţ existau
    tribunale militare (32).
    Celelalte capitole ale ţ se ă la: Drepturi
    ş ţ   ă generale ş ă tranzitorii.
    Intre ţ fundamentale ale ă ţ figurau: loialitatea
    ţ ă de stat, respectarea legilor acestuia, executarea serviciului
    militar, executarea îndatoriri lor de interes public ă de lege.
    35
    ţ garanta o serie de drepturi ş ă ţ ă ţ ş
    protejarea ţ inviolabilitatea ă ţ private ă ă deosebire de
    origine, sex, ţ ă sau religie.
    Potrivit Legii fundamentale, biserica ă ţ locul
    principal între cultele existente în Polonia. Raporturile statului cu
    biserica urmau ă fie reglementate printr-un concordat cu Scaunul
    Apostolic (33).
    ţ din martie 1921, de ă ă era
    ă în cea mai mare parte pe principiile dreptului francez.
    ă era predominarea puterii legislative asupra celei
    executive. ţ anilor ă va ă ă din cauza
    ă ţ politice, parlamentul nu a ţ prea eficient.
    II. Polonia În perioada guvernelor parlamentare
    1. ţ ş teritoriul statului polonez
    ă primul ă mondial, Polonia avea o ţ ă de peste
    388.000 km
    2
    , situându-se, astfel, din punct de vedere al întinderii
    geografice, pe locul VI în Europa. Potrivit primului ă
    postbelic, din 1921, ea avea o populatie de 27 milioane locuitori,
    dintre care 35% nepolonezi. În cei 20 de ani de ţ ă
    ţ va ş ă la 35 milioane de locuitori (34).
    Regiunile cele mai dezvoltate din punct de vedere economic
    erau situate în vestul ţ ă locuit majoritar de polonezi, iar în
    Pomerania ş Silezia în parte ş de germani. Aceste teritorii aveau
    cele mai dezvoltate ţ de ă ferate ş ş orientate, ş în
    cea mai mare parte, spre centrul Germaniei. Acolo s-au dezvoltat
    industria, agricultura ş ţ Teritoriile centrale se caracterizau
    prin diversitatea nivelului de dezvoltare. Pe ă ş moderne, ca
    ş sau Cracovia, existau regiuni întinse ă ş înapoiate.
    Ş ţ cea mai grea o aveau ă de la ă ă ale ţ ă
    Intârzierea ţ aici se explica prin ţ o vreme mai
    ă la Rusia ţ ă Cu rare ţ industria era
    ă iar economia ă - chiar pe ţ mari - avea o
    productivitate ă ă Regiunile ă ă erau locuite în ă ă
    ă de ă ţ ţ slave   ş ş ucraineni
    36
    ş   ş de evrei. ş din ă puteau fi ţ de altfel, pe
    Întreg teritoriul Poloniei - atât în centrele ă ş ş mici, cât ş în
    cele mai mari ş ş L6dz, Cracovia, Lw6w sau Wilno.
    Din cauza acestor deosebiri una din sarcinile importante ale
    guvernelor care s-au succedat la conducerea ţ ă a fost omogenizarea
    ă ş reducerea ă a decalajelor ş ţ dintre
    regIUnI.
    2. Alegerile din 1922
    Cea mai ă ţ ă a sistemului parlamentar din Polonia În
    anii 1922 - 1926 a constat în ă ţ ă a Seimului. De
    aceea nu s-au putut fonna ţ guvernamentale durabile care ă ia
    decizii concrete, realizabile. ă stare de lucruri se datora
    deosebiri lor programatice dintre diversele ă politice ş
    ţ de ordin etnic (în cazul partidelor ă ţ  
    ş ş istorice. ţ ţ a facilitat, ce-i drept,
    în ritm lent, procesul ă ă politice cu programe
    ă ă Evenimentele cotidiene au ţ ă nu o ă
    în mod negativ, ţ ă ă din Polonia.
    Confonn ţ din martie 1921, Adunarea ă
    s-a dizolvat, iar Ia 5 noiembrie 1922 au fost organizate alegeri pentru
    Seim ş Senat. ţ Ia vot a fost de 68%, în voievodatele din zona
    de sud-est procentul fiind chiar mai mic. Au fost ş în Parlament
    ţ ş senatori reprezentând circa 200 partide ş ă politice,
    structura noilor corpuri legiuitoare fiind, prin unnare, foarte etero-
    ă Partidele de dreapta, grupate în Unitatea ţ ă ş ă ş
    au consolidat ţ ţ 28% din mandate în Seim, cele de
    centru 30%, iar stânga, de asemenea, a ş ă ă prin cele 22% din
    mandate. ă ţ ţ au ţ în total, 20% din mandate,
    dintre care evreii - 8%, germanii - 4%, iar ş - 3 %. În noul
    Parlament au mai intrat ş ucrainenii cu un procent nesemnificativ. La
    Senat dreapta a ş 36% din mandate, centrul - 25%, stânga -
    14%. iar ă nationale - 24% din mandate (35).
    . ..
    Noua ă ă nu a dat nici unui partid
    posibilitatea ă fonneze singur guvernul. În aceste ă s-a
    fonnat ţ de centru-dreapta: Uniunea ţ ă (ZLN),
    Partidul Ţ ă ă Polonez "Piast" (PSL), condus de Wincenty Witos,
    ş Partidul ş
    37
    La 9 decembrie 1922 s-a constituit Adunarea ţ ă pentru
    alegerea ş Republicii, fiind ales Gabriel Narutowicz, un
    apropiat al lui Pilsudski, sprijinit de ţ de stânga ş de
    ă ţ ţ Conform ţ   ş statului, J6zef
    Pilsudski a predat puterea primului ş ales al Republicii
    Polone, la 14 decembrie 1922.
    Partidele ţ de dreapta C"Endecja") au organizat
    ţ violente împotriva ş ales, sub lozinci
    xenofobe ş antisemite. La numai ă zile de la preluarea ţ   la
    16 decembrie 1922, Gabriel Narutowicz a fost asasinat de un fanatic
    al ţ ş ţ   pictorul Eligiusz Niewiadomski. În urma
    asasinatului convorbirile privind formarea blocului partidelor de
    centru-dreapta au fost întrerupte, iar partidele radicale de dreapta ş
    de stânga ş ă tot mai mult ţ îndemnurile la ă
    ordinii ţ Majoritatea ă ţ poloneze se ţ  
    ş   pentru ţ La 20 decembrie 1922, Adunarea ţ ă
    l-a ales ş pe reprezentantul ţ de centru-stânga,
    Stanislaw Wojciechowski, strâns legat de Partidul Ţ ă ă Polonez
    "Piast" (PSL). ş 1. Pilsudski a acceptat ă fie doar ş
    Marelui Stat-Major al armatei.
    La 17 mai 1923 ţ ţ ă ("Endecja") ş demo-
    ţ ş ă au încheiat o ţ cu Partidul Ţ ă ă Polonez
    '"Piast" (PSL), în ş fel încât toate guvernele din anii 1923 - 1926 au
    avut membri numai din cele trei partide ale ţ ă ţ
    economice ş incapacitatea Seimului de a ă o ă guver-
    ă care ă rezolve gravele probleme sociale ale ţ ă au creat o
    stare de ă în societate.
    3. Criza ă ş ă sociale
    În anul 1923 ţ ă din Polonia s-a ă ă ţ  
    reformele ţ de ministrul de ţ Wladyslaw Grabski
    ş ă ă la stoparea ţ ş ă ă ş economiei.
    Ş a crescut iar pauperizarea marii ă ţ a ţ s-a
    accentuat. Criza ă va avea drept ţ ă intensificarea
    ş ă sociale de protest, îndeosebi în marile centre industriale.
    Atmosfera ă în plan social s-a amplificat în urma
    ţ partidelor radicale de stânga: Partidul Muncitoresc
    Comunist Polonez (din 1925, Partidul Comunist Polonez - KPP) ş
    38
    anexele sale: Partidul Comunist Bielorus de Vest (KPZB) ş Partidul
    Comunist Ucrainean de Vest (KPZU). S-a ajuns, astfel, la ă
    sângeroase între muncitori ţ ş ă cel mai tragic
    eveniment având loc în noiembrie 1923 la Cracovia, când ş ă
    ă ş câteva zeci de ă dar ş în alte centre, ca Boryslaw ş
    Tarnaw.
    III. Primii ani ai regimului ţ
    1. Lovitura de stat din mai 1926
    ă ă sociale ş politice de la începutul anilor '20 au
    generat o mare instabilitate ă creând cadrul ţ
    unor ţ autoritare, caracteristice multor ţ ă europene în acea
    vreme.
    ă încetarea mandatului de ă al Statului, în urma
    alegerilor din decembrie 1922, ş Jazef Pilsudski s-a retras,
    treptat, din ţ ă neputând accepta ideea pierderii ţ
    în ă Când aripa ă de dreapta ş asumat puterea
    ă Pilsudski a demisionat din postul de ş al Marelui Stat-
    Major al armatei, la 29 mai 1923, a ă ă ş ş s-a stabilit la
    Sulejawek, în apropierea capitalei. ă retras, a ţ ş
    contacte cu partidele de stânga ş cu ţ din ă care îi
    ă ă ă loiali din primul ă mondial. Se interesa, ă de
    activitatea Parlamentului, ai ă membri erau ţ în ă În
    mediile politice ş de ă se vehicula tot mai frecvent ideea unor
    ă în ţ în sensul ă puterii executive pe seama
    legislativului.
    ă stare de spirit a fost ă de ş Jazef
    Pilsudski ş ţ ă pentru organizarea, la 12 mai 1926, a
      ş asupra ş   ă modelul   ş asupra
    Romei", al lui Mussolini). ş Parlamentul l-a ales ş al
    Republicii. la 31 mai 1926, Pilsudski a refuzat ă preia ţ în
    locul ă fiind propulsat un vechi prieten. Jgnacy Moscicki (36). În
    noul guvern, Pilsudski a preluat Ministerul ă ă post ţ
    ă la moarte, în 1935. El a instaurat un regim politic autoritar, al
    Sana(iei   ă morale", în limba ă care în fond reprezenta
    o realitate ă ş ă ă ă din originalitatea
    ţ politic polonez (37).
    39
    Ziarul "Gazeta Poranna Warszawska" constata ă în urma
    loviturii de stat, puterea îi ţ lui J6zef Pilsudski, consemnând
    ă "guvernul se va sprij ini pe ţ unei singure persoane o': "Kurjer
    Warszawski", anticipând ţ autoritare pe care ş le
    introducea în ţ ă ă preciza ă "guvernul ă pe
    terenul dictaturii" (38). Termenul de ă a fost ă respins cu
    fermitate, ă de la început, de ă ş J6zef Pilsudski; el a adus
    în ţ felul cum a ajuns la putere, acceptat de cea mai mare parte
    a ţ "Cunoscând istoria dictaturilor de tot felul, m-am
    întrebat cum se nasc dictaturile. Sunt ă ă ş una e aceea
    a impunerii cu ţ ş aceasta se ă destul de des în istoria
    popoarelor, a doua e calea alegerii libere din partea oamenilor care, în
    momentele de ş când e nevoie de o ţ ă ă când
    spiritele sunt ă ă pe un singur om ă ţ
    ţ lor. Aici n-a fost primul ş nici al doilea caz. Aici s-a întâmplat
    un caz cu totul deosebit, o ţ ă a unei ţ care s-a aflat
    într-o ţ ţ ă   (39). De ţ ă ă regimul lui
    Pilsudski nu poate fi definit, ş dictatorial, atât timp cât a
    conservat sistemul parlamentar: ă ş garantarea drepturilor ş
    ă ţ democratice, separarea puterilor în stat, ţ ş
    ţ partidelor politice (exceptând partidele comunist ş
    fascist), libertatea întrunirilor ş a ş ţ etc. (40).
    La 2 august 1926 a fost ă o ă ţ care con-
    sacra regimul autoritar. Noua lege ă acorda ş
    puteri sporite: era autorizat ă semneze decrete cu putere de lege, în
    vederea ă administrative ş a ă fmanciare a ţ ă
    putea convoca, închide, amâna sau dizolva Parlamentul pe baza
    propunerii Consiliului de ş ă era obligat ă ţ noi
    alegeri în cel mult 90 de zile ă încetarea ă ţ forului
    legislativ; avea drept de a promulga decrete-lege pe durata ă
    Seimului; aceste acte ş pierdeau ţ ă ă Guvernul nu le
    supunea forului legislativ spre aprobare în 14 zile de la constituirea
    lui sau ă fiindu-i prezentate, le respingea. În cazul unui conflict
    între cele ă Camere ale Parlamentului, ş Republicii
    avea dreptul de a decide (41).
    40
    2. Era "guvernelor colonei/or"
    Preluarea puterii de ă Jezef Pilsudski a Însemnat,
    neîndoielnic, restaurarea ordinii ş ă ţ pe ş ţ
    politice interne, ceea ce s-a reflectat pozitiv pe plan economic,
    guvernele din ă ă promovând o ă ă se
    ă trusturi ş cartel uri industriale, se ă moneda
    ţ ă ş ă reforma ă ă ani de ă ă ş reforme
    inconsecvente, economia ă începe ă dea semne de Înviorare.
    Noul ministru de ţ   Gabriel Czecho",icz (15 mai - 15 iunie
    1926) a ţ o serie de proiecte legislative pentru amendarea
    ă de austeritate introduse de ă predecesorul ă Jerzy
    Zdzicchowski. Astfel politica ă   ă curajos ş evident
    cu implicarea unor costuri sociale ridicate, a devenit un instrument
    viabil În refacerea ă a ţ ă Din cauza grevelor minerilor
    din Anglia, a crescut exportul polonez spre ă ţ ă   ă ş
    blocajul economic instituit de germani ş reconfirmând, ă mai
    ţ ani, Încrederea ţ În zlot (42). Efectele pozitive ale
    regimului sanatist pe plan economic s-au concretizat în realizarea
    unor importante obiective industriale, precum portul Gdynia, uzinele
    chimice de la Tarnew, refacerea ş modernizarea ă ferate ş
    rutiere, reintroducerea ă sociale (43).
    ă ă ţ ţ generale a statului a fost de ă ă
    ă ă noua ă ă   suport politic durabil În
    formarea ş "Bloc non partinic de colaborare cu
    guvernul" (Bezpartyjny Blok Wspelpracy Rzqdem - BBWR), având
    ca ş pe colonelul Walery Slawek (1879 - 1939). Plasat
    deasupra ă curente politice ş uzând de lozinci mistice
    referitoare la destinul istoric al Poloniei, blocul se baza pe sprijinul
    marilor ş ş ţ superiori, reunind oameni politici de
    diverse coloraturi politice, de la conservatori la ş ş sau
    ţ Programul blocului viza modificarea ţ În
    favoarea ş puterii executive printr-o guvernare de ă forte.
    A vând menirea ţ regimului lui Pilsudski, BBWR se dorea a
    fi. ă o ă la Adunarea Polonezilor (OWP). ţ a
    partidelor de dreapta, ă ă Ia ş lui 1926, sub conducerea lui
    Roman Dmowski.
    În urma alegerilor generale din 4 martie 1928, BBWR a
    devenit cea mai ă ţ ă ă din Parlament, ş  
    ş   ă ţ ă o majoritate ă În Seim ş Senat. Partidele
    41
    parlamentare de ţ - dreapta ("Gruparea ţ ă   - SN),
    centru ş ş ţ ş ă ş stânga (în principal
    Partidului Socialist Polonez - PPS, ai ă lideri au incetat ă mai
    sprijine pe Pilsudski) - nu au fost în ă ă ă fonneze un front
    împotriva puterii.
    Rezultatul alegerilor nu i-a ţ pe ţ lui Pilsudski.
    BBWR a ţ ă pentru limitarea rolului Parlamentului în
    problemele statului, ş treptat, propria capacitate în
    luarea deciziilor ş implicit, controlul guvernului asupra Seimului ş
    Senatului. În ă ă s-a vehiculat intens ideea ă
    monarhiei. În martie 1928, col. Walery Slawek !acea ă
    aprecieri: "Polonia, pentru a deveni o mare putere, trebuia ă ă
    strâns toate teritoriile ce o ă ă unire nu se poate face
    în cadrul ţ actuale. Un simbol este indispensabil, care ă
    ralieze în jurul lui elemente disparate din care se compune ţ
    ă Acest simbol nu poate fi decât Monarhia, zdrobind orice
    ţ ş luând în ă ă ţ ş chiar
    ţ sociale din ţ ă ă în ă ţ pas cu
    pas" (44). .
    Guvernul Kazimierz Bartl (27 iunie 1928 - 13 aprilie 1929) ş
    a depus mandatul ă un vot de neîncredere din partea
    Parlamentului. În ă ţ Jazef Pilsudski impune un guvern
    Kazimierz Switalski (14 aprilie - 7 decembrie 1929) (45). Pe fondul
    ă ţ determinate de criza ă ş a ţ
    sociale tot mai mari, Pilsudski s-a decis ă adopte o ă mai
    ă pe plan intern, impunând un guvern Walery Slawek (29
    martie - 23 august 1930). Începea astfel era "guvernelor colonei lor",
    unde anturajul ş statului era format preponderent din ţ
    superiori, ş ţ în Legiunile poloneze. Conducerea
    ă a ţ ă de ă "regimul coloneilor" se va realiza abia ă
    ţ ă a lui Jazef Pilsudski ş într-un mod particular,
    ă ă ă specifice ale scenei politice poloneze diferite de
    ă ţ din alte ţ ă ca Grecia, Ungaria, Italia, Iugoslavia, Bulgaria
    etc. (46).
    Ca ă la ă antidemocratice ale puterii, partidele
    de centru-dreapta - Partidul Social-Democrat, Partidul Ţ ă ă
    "Piast", Partidul ţ Muncitoresc, ţ ş ă (care s-a
    retras ă scurt timp) - s-au reunit în "Centrolew" care a
    elaborat un plan de ă cu ţ ţ In acest sens au fost
    organizate mitinguri ş ţ de ă sub lozinca ă ă
    42
    ţ A fost atras ş tineretul polonez, din rândul ă în
    anul 1926, se constituise   ă Poloniei Mari" (OWP), ţ
    ă ă de Roman Dmowski. Atitudini diferite de
    "Centrolew" au avut Partidul Comunist din Polonia ş ţ
    ă
    . În ziua de 23 iunie 1930, la Teatrul din Cracovia a avut loc
    Congresul pentru ă drepturilor ş ă ţ poporului, care a
    adoptat o ţ privind   ă dictaturii ţ   Con-
    comitent, ţ ai "Centrale\"" se întâlneau la ş
    pentru a discuta formarea unui "guvern ţ ă ă   Drept
    ă ş Pilsudski, într-un interviu acordat presei, i-a
    denumit   ţ   pe organizatorii ă de la Cracovia (47),
    iar premierul Walery Slawek a luat ă pentru suspendarea
    Congresului ş reprimarea liderilor "Centrolew".
    În aceste ţ la 29 iulie 1930, ş Jgnacy
    Moscicki a dizolvat Seimul ş Senatul, ţ alegeri pentru
    ă la 25 august ş prelua personal postul de premier, iar
    la 30 august a dizolvat Parlamentul.
    ă alte ţ organizate de "Centralew" la Cracovia,
    în septembrie 1930 puterea a decis arestarea liderilor ţ
    parlamentare care nu mai dispuneau, deja, de imunitatea par-
    ă Au fost ţ astfel, politicieni ţ de "Centrolew"
    (între care Wincenty Witos), dar ş ţ ai   ă ţ  
    (SN), ca ş ai ă ţ ucrainene (în total 70 de ţ ş
    au fost ş într-o ă ţ ă din Brzesc pe Bug, unde li s-a aplicat
    un tratament foarte aspru. Apoi au primit pedepse cuprinse între un
    an ş ă ş trei ani de închisoare. Unii ş ă ş pedeapsa, iar
    restul - în frunte cu W. Witos - au luat calea exilului. Episodul în
    sine reflecta ţ ş de intimidare a ţ el dorind
    de fapt ă ă prin intermediul guvernului, dar în detrimentul
    Seimului (48).
    ţ ă a ă ă organizarea de noi alegeri,
    ă ş la 16 noiembrie pentru Seim ş la 23 noiembrie 1930
    pentru Senat. Acestea au avut loc Într-o ă ă
    guvernul luând ă severe Împotriva presei de ţ mai ţ
    ş ai "Centrolew" fiind ţ Rezultatele au fost din nou
    favorabile Blocului guvernamental (56% din mandate în Seim ş 67%
    în Senat) (49).
    Pe fondul ă ţ ă 1930 regimul ţ a
    devenit mai sever, militarii preluând mai multe posturi în conducerea
    43
    statului. Rolul Parlamentului s-a diminuat, acesta rezumându-se, de
    ă la adoptarea bugetului ş votarea proiectelor de lege venite de
    la Guvern. Se produce accesul la ţ importante în stat al unor
    ă ţ tinere, precum Aleksander Prystor, Janusz
    Leon Kozlowski, J6zef Beck ş
    Regimul ţ a ă ă antidemocratice. În 1932
    ş 1933 au fost emise legi cu privire la dreptul la adunare ş asociere,
    prin care se limitau ă ţ politice. În iulie, august ş octombrie
    1932, prin decrete ale ş de stat, a fost ă ţ
    ă avocatura ş Tribunalul administrativ suprem trecând în
    subordinea Guvernului.
    În pofida ă brutale a ţ atât parlamentare, cât ş
    neparlamentare (în 1933 OWP a fost scos în afara legii), regimul
    ţ se bucura de un sprijin social destul de mare. Acesta avea la
    ă prestigiul ş imaginea de patriot ş de ă ă a
    ş Pilsudski în rândul mai multor categorii ale ţ În
    aceste medii era larg ă ideea ă ţ ă rolului
    puterii centrale în ţ ă a statului. De un prestigiu apreciabil
    se bucurau, ţ presei, ş unii demnitari ai regimului ţ între
    care ţ ţ ai armatei. La aprecierea în general ă a
    ă ţ guvernelor ţ o ă ţ ă a avut ş ţ
    ă a ţ economice a ţ ă ă ş ă se va
    produce abia la începutul anilor '30, fiind în ă ă ă cu criza
    ă ă ă în 1929. în SUA.
    Istoricii polonezi ă ă În ţ cu ţ
    ă din statele vecine (în ă de Cehoslovacia. unde sistemul
    ţ parlamentare a ţ neîntrerupt), în Polonia
    regimul ţ "autoritar", a fost "mult mai ş   (50). Putem
    aprecia ă regimul ţ a fost unul autoritar de ţ ă
    ţ ă Un argument în acest sens este faptul ă în perioada
    ă a functionat principiul ă puterilor în stat, fiind
    ţ ă drepturile ş ă ţ democratice. În plus,
    ş era, în ă ă ă un adversar al extremismului de
    stânga ş al celui de dreapta. lucru demonstrat de faptul ă în ă
    ţ de el la Bereza Kartuska erau ş atât ş cât ş
    ş sau ş (51).
    44
    3. ţ din aprilie 1935
    ă de la începutul anului 1935 guvernul a pus tot mai
    ă problema ă ţ Noua lege ă a
    ţ ă trebuia ă consacre în plan juridic ţ ţ lui Pilsudski,
    în ţ în care ş de pe scena ă a ş devenea
    tot mai ă o ă cu agravarea ă sale de ă ă
    ă dezbateri aprinse în Seim ş Senat, între Blocul Non
    Partinic ţ de ă ş ţ s-a adoptat noua
    ţ ă de ş Moscicki la 23 aprilie 1935.
    Forma de ă ă Republica. Spre deosebire de
    ţ din martie 1921, care punea în prim plan   ţ
    ă   noua lege ă ţ statul ş elita ă
    din "cei mai buni fii ai Poloniei" (art. 1). Puterea în stat era ă
    de ş ţ ă ş de guvern, în timp ce Parlamentul era plasat pe
    un loc secund.
    Puterea ă era ă de ş ă ă
    numai '·în ţ lui Dumnezeu ş a istoriei" (52). El exercita ţ de
    supervizare ş control asupra întregului aparat guvernamental, fiind
    '·cea mai mare autoritate în stat" (art. Il). ş era ales pe
    ş ani de ă Parlament dintre doi ţ unul propus de
    ş în retragere, ă de Adunarea ă (art. 16).
    Acesta avea prerogative foarte largi: numea ş revoca premierul ş pe
    ş opunea veto-ul suspensiv; ă asupra trimiterii membrilor
    guvernului în ţ Tribunalului de Stat (art. 13); avea drept de
    ţ numea ş revoca pe ş Tribunalului Suprem ş pe
    inspectorul general al ţ armate; desemna membrii Tribunalului
    Suprem ş o treime din senatori; avea drept de a dizolva Parlamentul;
    era cea mai ă autoritate ă reprezenta statul în ţ cu
    alte ţ ă propunea unul din ţ la ş ţ Republicii;
    desemna, pe timp de ă ş ş era împuternicit
    de a emite decrete privind organizarea Comandamentului suprem:
    avea drept de a numi pe comandantul suprem al armatei, care era
    responsabil numai în ţ ş (art. 63). Actele oficiale ale
    ş trebuiau contrasemnate de premier (art: 14); decretele
    ş de stat aveau putere de lege ş erau publicate în '·Monitorul
    Oficial" (53).
    Guvernul era responsabil în ţ ş Seimul putea da
    vot de neîncredere guvernului sau ş dar propunerea nu
    putea fi ă în ş sesIUne ş trebuia ă ţ ă aprobarea
    45
    Senatului. Când propunerea se aproba, ş statului demitea
    guvernul sau dizolva Parlamentul (54).
    Puterea ă era ţ ă de Seim ş Senat; ţ
    ă ţ guvernului ş Seimului. Acesta era ă din
    ţ ş prin vot universal, egal, secret ş direct: dreptul de a
    alege îl avea orice ă ţ indiferent de sex, care împlinise 24 de
    . ani, cu ţ militarilor activi; eligibil era orice ă ţ care
    împlinise 30 ani; durata mandatului era de 5 ani (art. 32). Senatul era
    compus din membri ţ de ş Republicii (o treime) ş
    ş   ă treimi), modalitatea de alegere stablindu-se printr-o lege
    ă (art. 47). Conform noii legi electorale din 8 iulie 1935,
    senatorii erau ţ de colegiile electorale voievodale; membrii
    acestora erau ş la rândullor, de colegiile electorale ţ (55).
    ţ din aprilie 1935 transpunea în norme juridice ideile
    politice ale ş Pilsudski, finaJizând, practic, sistemul politic
    autoritar ţ ţ legislativului în ţ politice din stat
    era ă iar raporturile ă ţ erau ş în favoarea
    puterii statale care, prin legi suplimentare, reglementa cadrul de
    exercitare a ă ţ publice.
    Toate aceste' elemente ă ca noua lege ă
    ă ă semene, Într-o ă ă ă cu ă
    ţ din Italia, Portugalia ş alte ţ ă corporatiste. ţ
    de centru-stânga a criticat ţ din aprilie nu numai pentru
    modul "neformar' în care a fost ă ci ş pentru lipsa
    ă ţ ş ca ş pentru caracterul ierarhizat în
    care era ă sistemului de stat (56).
    La câteva ă ă ă adoptarea ţ - 12 mai
    1935 - J6zef Pilsudski a Încetat din ţ ă Funeraliile au avut loc la
    ş ă care corpul ţ al ş a fost
    transportat cu un tren special la Cracovia, fiind înmormântat în
    catedrala Wawel, ă de regii Poloniei.
    46
    IV. Ultimii ani ai celei de-a II-a Republici Polone
    (1935 - 1939)
    1. ă ă Pilsudski
    ă moartea lui Pilsudski au unnat vii dispute între ţ
    revenirii la un regim democratic ş cei care se ţ pentru
    ă regimului autoritar. Potrivit noii legi electorale, din 8 iulie
    1935, ş controlul guvernului asupra ă ş ă ş ă
    alegerilor. ă membrilor Senatului s-a redus la 96, din care o
    treime ţ de ş iar ă treimi - ş de Consiliile
    locale electorale.
    ă ş la 8 septembrie 1935, primele alegeri pe baza
    noului sistem au înregistrat o ă la urne de numai 45,9%.
    Întreaga ţ a boi cotat alegerile, ţ ă
    ţ 46,52% din voturi. Parlamentul astfel rezultat era compus
    aproape exclusiv din membri ai Blocului Non Partinic (BBWR) ş
    ţ ai ă ţ ţ
    O ă cu ţ lui Pilsudski s-au accentuat ţ în
    interiorul BBWR, ceea ce a dus la ă ţ ş
    Moscicki ş la ă celei a col. Walery Slawek, ş
    Blocului Non Partinic. Concomitent, a crescut rolul generalului
    Edward Smigl-Rydz care va deveni în curând ş al Poloniei ş
    va ocupa ţ de inspector general al annatei, respectiv de
    comandant suprem, în caz de ă (57).
    Criza ă a Sanatiei a dus la dizolvarea BBWR, în
    octombrie 1935. În februarie' 1937 ţ politicii de   ă forte"
    din ă puterii, ţ în jurul ş Smigl-Rydz, au
    constituit o ă ţ ă Frontul ă ţ ţ
    (OZN). prescurtat "Ozon".
    "
    In mai 1936 a fost fonnat noul guvern în frunte cu generalul
    Felicjan Slawoj Skladkowski, cu ţ ai celor ă ţ
    principale din cadrul ţ gruparea ă ş Moscicki
    ş cea ă din jurul. lui Smigl-Rydz. O ţ ă avea
    ministrul Afacerilor Externe, col. J6zefBeck (58).
    47
    2. Aspecte ale ă economice
    În februarie 1937, vicepremierul ş ministrul tezaurului
    Eugeniusz Kwiqtkowski a lansat ţ proiect privind realizarea
    unei Zone Industriale Centrale (COP) în regiunea dintre fluviile
    Vistula ş San. Ea unna ă ă 15% din ţ ă ş 18% din
    ţ Poloniei, reprezentând un ă "triunghi al ă ţ  
    cu un rol economic dar ş strategic bine definit. Pentru atragerea de
    ţ la realizarea proiectului, ş Smigl-Rydz a semnat, în
    1937, un acord cu guvernul francez (59).
    În cadrul COP au fost construite obiective industriale
    importante pentru viitorul ţ ă precum: întreprinderea de produse
    electrice de la Roinow, combinatul metalurgic din Stalowa Wola,
    fabricile de annament de la Radom ş Sanok, uzinele de avioane din
    Mielec ş Rzeszew, combinatele chimice de la ţ ş Niedomice.
    Dezvoltarea industriei se realiza prin ş sectorului de stat, în
    acest sens guvernul preluând, între altele, cel mai mare concern
    industrial din Gerny Slqsk (Silezia ă
    ă investitiilor de stat s-au dezvoltat întreprinderile
    pentru ă radio ş ţ ă ş avioane din
    ş ş a fost consolidat portul Gdynia, aflat în ţ ă cu
    Gdansk (Danzig).
    Prin realizarea programelor de ţ guvernamentale,
    ţ ă ă era în anul 1938 cu 19% mai mare
    decât în 1928 (60).
    Agricultura nu a cunoscut ş ritm de dezvoltare, principala
    ă fiind parcelarea terenurilor în unna refonnei agrare, care a
    generat ă financiare pentru ţ ă polonezi.
    ţ ă a detenninat radicalizarea fornlelor de ă
    ă ale ţ ă ă poloneze, în anii '30 fiind organizate
    ţ ş greve; cea mai ă a avut loc în august 1937, când
    conducerea Partidului Ţ ă ă Polonez (PSL) a cerut ă
    agricoli ă suspende orice ţ de ă agro-industriale (61).
    În ă ă viata ă a continuat ă fie ă
    având loc numeroase greve. 'În anul 1936 s-a ajuns la ă
    violente între muncitori ş organele de ordine, soldate cu ţ ş
    ă ţ
    48
    3. ş de stânga. Dizolvarea Partidului Comunist Polonez
    Cea mai ă ţ ă de stânga era Partidul
    Socialist Polonez, în cadrul ă au ă   în anii . 30, ă aripi.
    Una ş avea ţ în mediile tineretului socialist radical ş nu
    ţ la colaborarea cu ş   având ca ţ realizarea prin
    ţ a statului socialist. A doua ă reprezenta cea mai mare
    parte a ş ş ş propunea revenirea la valorile ţ
    ale ţ   respingând ă orice colaborare cu Partidul
    Comunist.
    În cadrul ş ă ş   Partidul Comunist Polonez
    (KPP) era ţ cea mai ă   neavând ă o ţ ă
    prea mare în societatea ă   în primul rând din cauza sprijinului
    dat invaziei ş în 1920. Printre liderii ţ ai KPP
    predominau ţ ai ă ţ ţ   între care un
    procent important erau evrei.
    În seria de ă ş ţ din URSAS, ţ ă în 1936, a
    venit rândul ş Partidului Comunist Polonez. In august 1937 a fost
    arestat în Uniunea ă secretarul general al partidului, Julian
    Lenski-Leszczynski, chemat în acest scop din ţ Pe baza
    ă acestuia au fost ţ ţ ş ş
    polonezi.
    În ă anului 1938 Comitetul Executiv al Kominternului
    a dizolvat Partidul Comunist Polonez. sub acuzatia de a fi devenit
    instrumentul spionajului polonez. În' anii 1938' - 1939 au fost
    ţ în URSS ţ ţ ţ ai partidului.
    4. l'rontulMorges
    ş ă de ş de dreapta ş de stânga a
    fost de ă ă consolideze ţ de centru, între care ţ
    ş ă (CD) ş Partidul Muncitoresc ţ (NPR), Acestea se
    bucurau de un sprijin considerabil în Silezia ă ş Pomerania,
    beneficiind ş de ţ bisericii catolice,
    Centrul ş ă se afla la Morges, în ţ   unde Ignacy
    Paderewski se stabilise ă retragerea din ţ ă ă
    (1919) ş apoi din ţ de reprezentant al Poloniei la Societatea
    ţ (1921).
    49
    În 1936 1. Paderewski a ă demersuri pentru constItUirea
    unei ş ă politice întemeiate pe valori democratice ş ţ
    ă "Frontul Morges", ş nu avea sprijin social prea larg
    ş nici nu dispunea de structuri organizatorice proprii. În schimb,
    reunea ă ţ marcante, între care: gen. Wladyslaw Sikorski,
    gen. J6zefHaller, Wojciech Korfanty ş Karol Papiel.
    Paderewski a ţ   ă   ţ cu oameni politici de
    diverse ă din ţ ă Herman Lieberman (PPS), Wincenty Witos
    (PSL), Stanislaw Grabski (NPR) ş
    5. Politica ă
    Principalul obiectiv al politicii externe poloneze în anii ·30 -
    ă ş ă sub conducerea col. J6zef Beck (62) - a constat în
    ţ echilibrului în contactele cu statele vecine cele mai
    puternice: al III-lea Reich ş Uniunea ă   ă în ş
    timp ţ cu ţ ş România. ă orientare a dat rezultate
    pozitive ă vreme raporturile dintre Berlin ş Moscova nu erau prea
    bune; ă de la începutul anilor "30 Germania ş URSS s-au aflat
    într-o ă confruntare, atât din considerente ideologice, cât ş
    politice. Ostilitatea dintre cele ă sisteme totalitare a atins punctul
    culminant în anul 1936, din cauza ă civil din Spania.
    Realizând necesitatea unei politici de echilibru, Polonia a
    semnat în 1932 un pact de neagresiune cu URSS, iar la 26 ianuarie
    1934 un document analog a fost încheiat cu Germania. ă la
    încheierea pactului de neagresiune polono-german, raporturile dintre
    cele ă ţ ă au fost dominate de resentimente ş neîncredere.
    Problema Coridorului, la care se ă ţ Berlinului ă
    ţ ă din Prusia ă se poloniza încetul cu încetul,
    ă a fi ţ ă prevestitoare ale unor grave conflicte pentru
    viitor ş nu ă ă se ă decât ţ ţ pentru
    rezolvarea lor pe cale ş ă
    Prin Tratatul de neagresiune din 26 ianuarie 1934, "Germania
    evita realizarea unei strânse ă pol ono-ruse, care în ă
    ţ ă s-ar fi întors împotriva ei, iar Polonia, pe ă eliminarea
    primejdiei unui conflict iminent, a ş ţ ţ   care nu mai
    era ă în raporturile sale cu Germania de ţ unui
    sprijin plin de pericole ţ ă de aliata sa, Polonia" (63). Semnarea
    Tratatului cu Germania a reprezentat punctul culminant al politicii
    50
    ş vizând transformarea Poloniei într-o mare putere ă
    în ţ Europei Centrale ş de Sud-Est. Louis Barthou, ş
    ţ franceze, aprecia în mod corect ă atât J6zef Pilsudski cât
    ş J6zef Beck au ă în acest tratat "simbolul ţ unei
    foarte mari puteri", polonezii crezând ă "schimbarea de front
    ă a fost ă de propria lor ţ ă   Încheierea tratatului de
    neagresiune germano-polon a însemnat, indirect, ş un ş al
    ţ franceze, rezultat al politicii adoptate de ţ ţ ă de
    chestiunea ă ţ poloneze statuate în cadrul ţ de la
    Locarno (64).
    Identificându-se cu sintagma "Intermarium" ("miC(dzymorie ")
    sau "politica celei de a treia Europe", însemnând, în ţ ă ţ
    etno-politic ş geografic cuprins între Marea ă Marea ă ş
    Marea ă ţ lui Beck se confrunta ă cu ă ţ
    tot mai mari, începând din a doua parte a anilor '30. Cauza ă a
    ţ ă intereselor poloneze era atitudinea ă a statelor
    occidentale ă de ă ă repetate ale tratatelor ţ de
    ă Hitler. In 1935 fuhrerul a introdus obligativitatea serviciului
    militar, violând astfel Tratatul de la Versailles; ă ă s-a
    întâmplat în 1938, când armata ă a ocupat Austria. Ţ
    ă a expansiunii germane era Cehoslovacia. Luând în con-
    siderare posibilitatea unei agresiuni germane, ş Smigl Rydz a
    ordonat, ă din iunie 1936, ă se ă planul de ă cu
    Germania (65).
    ţ politicii de echilibru devenea tot mai ă pentru
    ş în ţ în care Hitler dorea atragerea Poloniei la
    colaborare împotriva URSS.
    ţ politicii poloneze depindea, în ţ ă de
    sprijinul pe care ş l-ar fi primit din partea puterilor neangajate
    în conflictul URSS - Germania. ă "a treia ţ ă   practic nu
    exista în Europa, Întrucât ţ se apropia tot mai mult de ţ
    ă iar Anglia manifesta o atitudine ă Asigurând Polonia
    de ţ pacifiste, al III-lea Reich viza ă ă pol ono-
    franceze ş atragerea ş în Pactul Antikomintern, încheiat
    între Germania ş Japonia în noiembrie 1936 ş la care, un an mai
    târziu, va adera ş Italia.
    În timp ce trupele germane intrau în Austria, la 17 martie 1938
    guvernul polonez a adresat guvernului lituanian un ultimatum în care
    se solicita reluarea ţ diplomatice în termen de 48 ore, cu
    ţ ă în caz contrar, vor fi folosite "alte mijloace".
    51
    Pretextul imediat al ultimatum-ului a fost moartea unui grarucer
    polonez Într-un incident de ă ş Smigl Rydz s-a
    deplasat la Wilno, armata fiind ă în ă iar în întreaga ţ ă au
    fost organizate ţ sub lozinca:   ă du-ne la
    Kowno" (66) (capitala ă din acea vreme - n.a.). Ultimatum-
    ul a stârnit ş În ţ ş ţ aspre la Moscova. La 19
    martie 1938 guvernul Iituanian a acceptat ţ ş ş a
    reluat ţ diplomatice cu Polonia.
    Când Germania se ă ă invadeze Cehoslovacia, În urma
    acordului de la Munchen, ş a adresat, la 30 septembrie 1938,
    un ultimatum guvernului de la Praga iar în zilele de 2 - 3 octombrie
    trupele poloneze au ocupat regiunea Teschen (Tesin). ş în acest
    demers ă ţ de la ş au avut unele temeri ă
    posibilei ţ sovietice; au sondat ţ Berlinului   ă
    Polonia poate conta pe ţ Reichului în cazul unui atac
    sovietic" (67). Guvernul german a dat un ă evaziv, Întrucât nu
    luase în calcul o asemenea eventualitate.
    Polonia a ă din vreme terenul în vederea ă
    regiunii Teschen, motivul principal fiind tratamentul discriminatoriu
    la care era ă minoritatea ă de ă ă ţ de la
    Praga. Prin nota din 26 mai 1938, ă de Beck lui G. Bonnet,
    acesta îi ă ă ş ă ă   ă ţ actuale ale Cehoslovaciei
    decurg, Într-o mare ă ă din politica sa ă în raport cu
    ă ţ Minoritatea ă este ă cu brutalitate de ă
    cehi" (68).
    ă "rezolvarea" problemei Teschenului, Polonia era ho-
    ă ă ă ocupe Ucraina ă Italia fiind ă ţ
    ă de ş pe placul ţ ş Angliei, ca un baraj
    împotriva Germaniei.
    În cursul unei întrevederi ă ş la ţ în ziua de 18
    octombrie 1938, între colonelul Beck, regele Carol al II-lea ş
    ministrul de externe român N.P. Comnen, partea ă s-a ă
    ă cointereseze România la ă ţ Cehoslovaciei, respectiv la
    ocuparea ă cu Ungaria a Ucrainei subcarpatice, propunere
    ă de guvernul de la ş
    52
    6. Preliminariile celui de-al doilea ă mondial
    La 24 octombrie 1938, în timpul unui dejun oferit de ş
    ţ germane, Ioachim von Ribbentrop, acesta a formulat
    pentru prima ă ambasadorului Poloniei la Berlin, J6zef Lipski,
    ţ teritoriale ale Reichului ţ ă de Polonia. Ele constau în
    retrocedarea ş liber Danzig (Gdansk) care, în conformitate cu
    Tratatul de la Versailles, avea statut deosebit ce nu putea fi schimbat.
    Ministrul de ex1erne al Reichului mai cerea polonezilor dreptul de a
    construi o ă ş o cale ă care ar fi unit Germania cu
    Prusia ă ş   ă   ar fi lipsit Polonia de acces la Marea
    ă (69). În decembrie 1938, partea ă n-a insistat asupra
    ă problemelor teritoriale, considerând ă vor fi ţ
    automat în cadrul unei ă mai largi, generale, în Europa de
    Est (70).
    În zilele de 5 - 6 ianuarie 1939, ministrul de externe polonez
    J6zef Beck a vizitat capitala Reichului, unde a purtat
    secrete cu Adolf Hitler ş Ioachim von Ribbentrop. In ţ
    ţ ă ţ germane privind cedarea Danzigului, ş
    ţ de la ş a ă ă e o ă ă ş ă
    el nu poate ă nu ţ ă seama de opinia ă ă (71). ş
    negocierilor, prin refuzul polonez de a ceda Danzigul, a condus la
    ă ţ dintre cele ă ţ ă
    La ă lunii martie 1939, trupele germane ă
    întreaga Cehoslovacie, ă astfel acordul de la Munchen din
    septembrie 1938. O ă ă ă mai târziu, Germania a anexat
    Klaipeda, localitate ă la Marea ă   având statut de
    liber ă ă Danzig-ului, în conformitate cu Tratatul de la
    Versailles.
    Hitler avea convingerea ă problema Danzigului ş cea a
    Coridorului puteau fi rezolvate pe cale ş ă
    La rândul ă Beck miza pe faptul ă   atâta timp cât Danzigul
    ă Între Polonia ş Germania, "el putea evita oferta stânjenitoare a
    unei ţ germane, putând fi astfel ă ă ţ Poloniei"'
    (72).
    În cadrul ă secrete cu ă militari germani
    din 23 mai 1939, Hitler a afirmat clar: '"Danzigul nu este obiectivul
    care ne ă Pentru noi se pune problema extinderii ţ
    vital ş a ă hranei ... " (73).
    53
    La ş lunii aprilie 1939, Germania a ţ pactul de
    neagresiune germano-polon ş a trecut la aplicarea planului de izolare
    a Poloniei, pentru "a ă în mod definitiv [ ... ] orice amenin-
    ţ venind din acea ţ ş a limita ă strict la Polonia"
    (74).
    Strategia ă de izolare a Poloniei miza pe atitudinea
    ă a Marilor Puteri, care credeau în continuare ă problemele
    în litigiu dintre Polonia ş Germania se vor putea rezolva pe cale
    ş ă ş   îndeosebi, pe faptul ă negocierile tripartite sovieto-anglo-
    franceze erau nefinalizate.
    7. ă pentru ă
    În aceste ă   Hitler a dispus ca Înaltul Comandament
    german ă ă planul ţ militare împotriva
    Poloniei.
    La 5 mai 1939, Într-o cuvântare ă ă   ministrul
    Beck definea limitele concesiilor pe care nu le putea ă ş guvernul
    unui stat suveran: "Polonia nu poate fi ă de la Baltica! Noi,
    polonezii, nu ş ţ de pace cu orice ţ În ţ
    oamenilor, ţ ş statelor ă un singur lucru care nu are
    ţ Acest lucru este onoarea" (75). Discursul lui Beck ş dezbaterile
    furtunoase ce au urmat în Seim au alimentat o ă de ţ ă
    ş de refuz a ţ germane, având un ecou remarcabil în
    rândul ţ   aspect relevat ş de numeroasele ţ ă la
    Fondul de ă ţ ă (FON), constituit special în acest scop.
    Polonia se ă de ă   ş ţ ă militar era în
    medie de patru ori mai redus decât cel german.
    Efectivul sub arme al armatei germane "a crescut rapid, în
    cursul lunii august 1939, la aproape 2 milioane de oameni, iar
    transporturile de trupe ş materiale, spre frontiera de Est, deveneau
    din ce în ce mai frecvente ş mai caracteristice" - se ă într-o
    ş ă cu caracter secret, ă de ţ a II-a a Marelui Stat
    Major al armatei române, pentru uzul corpului ţ   în octombrie
    1939 (76).
    ă militare în zona ţ de pe Odra s-au
    intensificat, concomitent cu refacerea ş completarea ţ de ă
    ferate ş drumuri, în special ă Moravia ş Slovacia, cu o orientare
    ă spre frontiera ă
    54
    În ş ţ ă ş români apreciau ă   ş
    din ansamblul acestor ă militare, ş ă la ţ ă
    ă Germaniei de a recurge la ă în cazul nesatisfacerii
    ă sale, Polonia pare ş ă fi sperat, ă în ultimul
    moment, ă totul nu este decât o ă ă de intimidare. Din
    ă ă ă sale militare nu au mers în ş ritm cu
    cele germane. Numai astfel se ă faptul ă la data începerii
    ţ armata ă nu era complet ă ş nici
    ă   (77).
    La începutul lunii august 1939, efectivul sub arme al armatei
    poloneze a fost ş sporit, prin chemarea unui contigent întreg de
    ş ş ă ţ din alte trei contigente; astfel, totalul militarilor
    ţ sub arme se ridica la circa 6 - 700.000, ă ţ ă ă la
    24 august. Abia ă ă ă ă militare iau o amploare
    mai mare. Efectivul sub arme este ridicat la 1.500.000 oameni,
    realizându-se ă ţ complete ă frontiera de Nord-Vest ş Vest ş
    incomplete pe restul teritoriului (78).
    Concentrarea armatei poloneze nu a putut fi ă în
    întregime ă la începerea ă astfel ă la 1 septembrie 1939
    ţ militare poloneze aflate pe ţ de ă cuprindeau: 24 de
    divizii de infanterie (3 de ă o ă ă 8
    ă de cavalerie ş 3 ă de ă de munte, la care se
    ă 56 de batalioane ş alte câteva ă ţ de interior (79).
    ţ ţ ă de ţ gefr!.1ane era foarte ţ ă mai ales în
    ce ş tancurile ş ţ In ă de aceasta, diviziile poloneze
    erau inferioare celor germane ca înzestrare cu armament ş ă de
    ă ş ca ă de ă
    8. Pactul Molotov -Rihhentrop ţ asupra Poloniei
    Între timp, la Moscova, tratativele sovieto-anglo-franceze
    ă Într-un con de ă din cauza suspiciunilor reciproce.
    Având de ales între perspectiva ă unui sistem de securitate
    ă în Europa (propunere ă de la anglo-francezi) ş
    ă ţ sferelor de interese ă de germani), Stalin alege a
    doua ă oferindu-i astfel posibilitatea lui Hitler ă ş
    un nou ă care foarte curând se va generaliza. ş cum ă
    din discursul lui Stalin în cadrul ş ţ Biroului Politic al PC (b) al
    URSS, din 19 august 1939, dictatorul de la Kremlin a propus
    55
    acordarea unui ajutor Germaniei în campania împotriva ţ ş
    Marii Britanii, ca ă ţ beligerante ă ş epuizeze puterile; ulterior
    Uniunea ă va interveni în ă ş ş va extinde ţ
    "Respectând neutralitatea ş ş ş ora, URSS va oferi ajutor
    actualei Germanii, asigurând-o cu materie ă ş ă alimen-
    tare" (80), declara Stalin. S-a ajuns, astfel, la parafarea, în ziua de 23
    august 1939, a "celei mai sinistre ţ diplomatice a veacului al
    XX -lea"' (81), pactul de neagresiune Molotov - Ribbentrop, ţ de
    nefastul protocol secret, prin care se ă ţ Europa ă în
    sfere de ţ ă ă ş ă Acest protocol prevedea
    ă ţ Poloniei Între al III-lea Reich ş URSS, ţ fiind ă
    pe linia Narev, Vistula ş San.
    Preocupate de ţ ş ă a evenimentelor, can-
    celariile occidentale au adresat Germaniei ş Poloniei mesaje cerând
    evitarea ciocnirilor militare ş ţ problemelor litigioase la
    masa tratativelor.
    ă de modelul miinchenez, Italia a încercat ă ă
    pe Hitler ă un atac asupra Poloniei ar fi condus la ş unui
    ă generalizat; pentru evitarea acestuia era necesar ca Germania
    ă participe ă .de marile puteri la o ţ ă pentru deten-
    sionarea ţ pe continent. Hitler a respins ă ţ ă  
    fiind convins ă "revizuirea trebuie ă ă Dictatul de la Versailles
    era intolerabil" (82).
    În seara zilei de 31 august 1939 a avut loc ultimul contact
    germano-polon înainte de ş ă   când Ribbentrop l-a
    întâlnit pe ambasadorul polonez Lipski. Acesta i-a ă ă ş
    disponibilitatea Poloniei de a în ţ propunerile Angliei
    de a purta negocieri directe. Intrucât ambasadorul polonez nu era
    Împuternicit de guvern ă ia decizii, von Ribbentrop a ţ ă
    comunice ţ germane. Prin urmare, în zorii zilei de 1
    septembrie 1939, ă ă ţ de ă Germania a atacat
    Polonia, ş astfel cea de-a doua ă
    56
    Cap i tol u 1 IV
    Drama ă În timpul celui de-al doilea
    ă mondial
    1. ă germano-polon
    ă a început în ţ zilei de 1 septembrie 1939,
    printr-un atac intempestiv de ţ terestru ş aerian, executat de
    fortele germane asupra teritoriului Poloniei.
    . În ş zi, ş Republicii Polone a declarat starea
    de ă ş l-a numit pe Inspectorul general al ţ armate în
    calitatea de comandant suprem al armatei.
    Prin ă a Consiliului de ş a fost ă starea
    ţ ă pe întregul teritoriu al ţ ă ceea ce presupunea limitarea
    drepturilor ă ţ ş impuse de ă statului în ţ ă
    prin invadarea teritoriului ţ de ă o ă ă ă De
    asemenea, au fost instituite Comisariatul general civil ş comisariatele
    civile de pe ă comandamentele militare teritoriale. Comisar
    general civil al ş a fost numit Ş Starzynski, iar ă
    capitalei era ă de gen. Walerian Czuma.
    ş destul de clare pentru ţ ă la 1 septembrie,
    acordurile Poloniei cu ţ ş Anglia nu au fost aplicate imediat,
    acestea ă ă ă reciproce, ă nu vor declara ă
    Germaniei decât ă ce vor fi fost epuizate toate ă de evitare a
    ă ţ În ă ţ ă este ă nota ă ă
    Germaniei de guvernul britani·c:   ă nu se dau de ă guvernul
    german ă ă ă guvernului ă ţ Sale ă gu-
    vernul german ă orice ţ ă împotriva Poloniei
    ş ş retrage imediat ţ din teritoriul polon, guvernul ă ţ
    Sale va executa ă ă ş ă ţ ţ ă de Polonia"' (83). ă ce
    ţ a adoptat o ţ ă refuzul Germaniei de a ă
    notelor ultimative comune a determinat ca, la 3 septembrie 1939, ă
    ă starea de ă împotriva Germaniei.
    Începerea ă ţ a surprins conducerea ş a ă
    armata ă ă pentru a face ţ ă atacului german. In ă
    ţ ă a existat "o ţ ă în domeniul informativ. o ne-
    ţ a psihologiei germane, precum Ş ţ externe
    (engleze) temporizatoare" (84).
    57
    Armata ă a fost total ă de noile metode de
    ducere a ă folosite de germani. Bombardamentele masive ale
    ţ în scopul ă ţ ş ă sistemului de
    ţ deschideau calea ţ impetuoase ale tancurilor.
    Diviziile "panzer", sprijinite de ţ   în special de bombardierele
    "Stukas", ă cu rapiditate în adâncime, încercuiau ţ
    adversarului, pus in imposibilitate de a opune o ţ ă ă
    Cuplul tanc-bombardier în picaj a dominat câmpurile de ă în
    prima ă a celui de-al doilea ă mondial (85).
    In zorii zilei de 1 septembrie 1939, ţ ă a bom-
    bardat masiv cele mai importante aerodromuri poloneze. ţ de
    ă   ţ ă la ă   ş slaba ă ă ă nu
    au putut face ţ ă agresorilor. Din prima zi ţ ă a ş ă
    ă o mare parte din ţ ă ş ă ă
    ţ ă ş mutat apoi efortul pentru a împiedica
    concentrarea ş ă ş armatei poloneze ş pentru sprijinirea
    trupelor terestre proprii (86).
    ă numai câteva zile de lupte, ţ frontului a devenit
    ă pentru Polonia, în pofida ţ eroice a armatei,
    deoarece germanii :- cu ajutorul ţ lor superioare - au fost în
    ă ă ă ă   in mod grav, executarea transporturilor de
    afluire ş de concentrare.
    Înaintarea ă a trupelor mecanizate germane a impus
    modificarea ă a planului general de transport ş angajarea
    ă a ţ sosite în ă   înainte de terminarea
    ă (87).
    Lipsa de prevedere, în ceea ce ş momentul izbucnirii
    ă   cât ş în ă ă cu forma ş ritmul pe care aveau ă le ia
    ţ   au ă ca toate depozitele de materiale, precum ş mai
    toate întreprinderile de armament, ţ petrolifere etc., ă ă  
    în mare ă ă neatinse, în mâinile armatei germane. Ulterior,
    rapiditatea ă a împiedicat nu numai ă de evacuare a
    acestor depozite ş ţ   dar ş distrugerea lor. De asemenea, nu
    s-a mai putut efectua nici distrugerea ţ ş trans-
    misiunilor care, ă ar fi fost ă la timp, ar fi încetinit
    înaintarea ă   inlesnind, în oarecare ă ă   organizarea
    ţ în spatele frontului (88).
    Referitor la ă ş ă a ţ militare,
    studiul Marelui Stat Major român ţ mai sus ţ faptul
    ă   în ofensiva împotriva Poloniei, armata celui de-al III-lea Reich a
    58
    pus în aplicare în mod repetat "clasica ă de ă ă  
    care constituie doctrina adânc ă ă ă în spiritul întregii armate
    germane" (89).
    Manevra ă de ă ă a ţ poloneze ce
    operau la Est de Vistula s-a executat printr-o ţ pe ţ
    Cz((stochowa - ş   ă cu înaintarea unui grup de ţ
    din Prusia ă ă ş
    ş ă de ă s-a realizat ă 1 O septembrie,
    prin înaintarea grupului de ţ din Prusia ă   peste Narev ş
    Bug, în ţ Brest Litovsk, concomitent cu ţ râului San ş
    ţ cu alt grup, pe ţ Przemysl - Wlodzimierz. Manevre
    similare s-au executat ş în ţ de mai ă amploare
    (reducerea Coridorului ş cucerirea Sileziei Poloneze) (90).
    ş manevrei de ă ă a fost ă prin:
    - superioritatea de ţ (atât cantitativ, cât ş calitativ) puse
    de la început în linie, ă în special prin ţ
    ă ş un mare ă de ă ţ blindate ş moto-
    rizate; ă superioritate a dat, de la început, manevrei un
    caracter de ţ ă
    - viteza în ţ   ă cu ţ ă   prin folosirea
    ă ţ blindate ş motorizate, care au imprimat opera-
    ţ un ritm extrem de rapid;
    - forma frontierei, care a permis alegerea unor ţ de
    atac, ce conduceau direct în flancurile sau chiar pe
    ţ unora din ă de ţ poloneze (91).
    ă ş succesului acestor manevre, prin ă pe
    liniile de ţ ale adversarului, s-a ţ nu numai cu
    trupele terestre, dar ş cu ţ de bombardament, care a anticipat
    ă linilor de retragere ale fortelor poloneze (92).
    În primele 4 zile, înaintare ă   trupele germane
    au ş ă ă întreg Coridorul, ă ţ - în regiunea
    Chelm - între grupul de forte ce înainta din Pomerania ş acel care
    opera din Prusia ă spre Sud-Vest. În ş timp, au realizat
    o ă ă pe ţ Cz((stochowa - ş con-
    comitent cu înaintarea din Prusia ă spre Sud. De asemenea.
    printr-o ţ ă - ă prin Slovacia, peste masivul
    Tatra - bine ă cu atacul principal pornit din Silezia ă  
    s-a ţ cucerirea regiunii industriale din Silezia ă
    În zilele ă   înaintarea a fost ă tot la fel de
    rapid, astfel încât, în a zecea zi, trupele germane au ajuns pe linia:
    59
    cursul inferior al Bugului - ş - Sandomierz - râul San,
    reducând astfel marele intrând al Posnaniei ş regiunea Kutno - LOdz.
    Aceasta a marcat succesul deplin al manevrei de ă ă   prin
    care s-a ă retragerea ţ poloneze din acea regiune (93).
    ţ militare în cea de-a doua ă   ă la Il
    septembrie, se ă prin încercarea, ă   a ţ
    poloneze, de a închega o ţ ă pe linia ă Bug - Vistula -
    San ş succesul deplin al unei noi manevre de ă ă
    germane, care a ş ă ţ aproape întreaga ă
    ă (94).
    La 16 septembrie, elementele înaintate ale trupelor gennane
    ce ţ pe mai multe ţ au ă ţ în regiunea
    Wladowa - Chelm, marcând astfel ş manevrei de ă
    ă ş scoaterea din ă a restului annatei poloneze.
    2. Invazia ă
    În ţ ă   la 17 septembrie 1939, comisarul poporului
    pentru afacerile externe al URSS, V.M. Molotov, a ă cunoscut
    ambasadorului Poloniei la Moscova ă   întrucât "Polonia s-a
    transfonnat într-un câmp propice pentru diferite ă ş
    surprize, ce poate crea o ţ pentru URSS [00'] guvernul
    sovietic nu mai poate avea o atitudine ă ţ ă de aceste fapte" ş  
    în ţ ă   "a dat ţ Înaltului Comandament al Annatei
    ş ă ordone trupelor ă ă frontiera ş ă ia sub ă ţ ş
    averea ţ din Ucraina de vest ş Bielorusia de vest" (95). In
    ş zi, annata ă a ă pe teritoriul Poloniei, înaintând
    rapid, ă ă a întâlni ţ ă ă   ă linia de ţ
    ă de guvernul german ş cel sovietic (râurile Pisia, Bug, Vistula,
    San). În ş timp, annata ă ş retras ţ la Vest de
    ă linie.
    În cursul ă au fost folosite o serie de mijloace
    specifice de ă diversiune ş sabotaj. Astfel, în ziua de 6
    septembrie. ţ ă a lansat, în ş ş alte ş  
    manifeste scrise în limba ă îndemnând ţ ă se
    desolidarizeze de politica guvernului ş ă nu mai ă ţ ă
    De asemenea. posturile de radio germane transmiteau emisiuni în
    limba ă   prin care comunicau ţ menite ă ă ă
    ţ ă a ţ poloneze. Au fost organizate ţ de
    60
    sabotaj prin ţ ş din timp de pace pe teritoriul polonez.
    în special din rândul unor minoritari (germani, slovaci,
    ucraineni), care au distrus ă de ţ ă ă în special
    transmisiunile, pentru a paraliza ţ trupelor poloneze.
    A fost necesar ca ă ţ poloneze ă ia ă severe
    pentru paza obiectivelor de ţ ă ă ş a transmisiunilor:
    au utilizat în acest scop premilitarii ş ţ ă
    ă victoria armatei germane, pe cea mai mare parte a
    teatrului de ţ au ă între coloane. sau în spatele
    ă germane, ţ de ă ţ sau grupuri ă ţ de
    ă izolate complet de grosul armatei poloneze.
    Acestea, ajutate de ţ ă au continuat, în unele
    locuri, ă lupte, atacând coloane sau ţ de servicii ale armatei
    germane, provocându-le mari pierderi ş dând astfel ş la un
    ă ă de ă
    Germanii au declarat aceste ţ ca ilegale ş le-au
    reprimat cu severitate, în special acolo unde participarea ţ
    civile a fost ă Mai mult, organizarea ţ armate în
    marile centre populate, ca ş ş Lv,·ow (Lemberg), pentru care
    s-a ă apel ş la ţ ă a fost ă de Coman-
    damentul german tot ca o actiune ă
    În ă dra'matice ă mai sus, în noaptea de 4
    spre 5 septembrie a început evacuarea din ş a guvernului, a
    ţ de stat, ca ş a tezaurului ă Poloniei. ţ   ă
    ş ă prin atacarea. din ă ă ţ de ă ă mari puteri, a
    determinat conducerea ă ş ă ă ă adopte calea
    refugiu lui în România (aspect abordat pe larg în cea de-a doua parte a
    ă de ţ ă Varianta refugiului pe teritoriul românesc a fost ă
    în calcul ă ă ţ de aliat a României ş a faptului ă având
    ţ ă ă cu Polonia, România devenise singura cale de refugiu
    a polonezilor spre libertate. "Polonezii - consemna Alexandru
    Pelimon, ş militar al României la ş - priveau cu mult
    interes ţ ă în acele vremuri grele când, ş în ş
    ă la noi o ş dintr-o ţ atât de ă (96).
    Blocate de invadatorii ş în zonele Kutno. ş
    Modlin ş PrzemysL ţ poloneze. ş mai continuau ă reziste.
    au fost înfrânte. La 28 septembrie, la ordinul Comandamentului
    Armatei ş ă ă capitalei poloneze au încetat focul pe
    baricade ş în ş O mare parte dintre ei au continuat lupta în
    rândurile ţ
    61
    În decursul unei campanii de aproximativ trei ă ă
    armata ă a fost ă ş ţ ă Armata ă a
    avut aproximativ 66.000 de ţ ş ţ ţ 135.000 ă ţ ş
    350.000 prizonieri. Invadatorii ş au pierdut 16.343 de ţ
    27.640 de ă ţ ş 320 ă ţ Au fost distruse sau avariate 993 de
    tancuri ş ş blindate, 6.046 de ş auto, 369 de guri de foc ş
    aproximativ 600 de avioane (97).
    Succesul rapid al armatei germane s-a datorat ă ţ ei
    zdrobitoare numerice ş tehnice. Armata ă a fost insuficient
    ă cu mijloace moderne de ă în primul rând cu ţ
    tancuri, artilerie antitanc ş ă La aceasta trebuie ă ă
    lipsa de prevedere a Comandamentului polonez, încetineala în luarea
    ă lor ş subestimarea ă adversarului (98).
    Înfrângerea ă a se ă ş faptului ă
    ţ ş Anglia nu i-au venit oportun în ajutor ş nu ş îndeplinit
    ţ asumate. La procesul de la Niirnberg, generalul Jodl, ş
    de stat-major al OKW, a declarat:   ă noi nu am fost ţ ă
    din 1939, acest lucru s-a întâmplat pentru ă cele aproximativ 110
    divizii franceze ş engleze aflate în timpul ă nostru cu
    Polonia în Occident, ş care aveau în ţ lor numai 23 de divizii
    germane, au ă total inactive" (99).
    3. Regimul de ţ
    Teritoriile poloneze din ă ţ de nord au fost anexate de
    Germania: zonele Lublin, Cracovia, Kielce, LOdz ş parte din zona
    ş au constituit ă General, administrat de
    ş sub conducerea lui Hans Frank, considerat ca "o colonie
    ă  
    Polonia a fost singura ţ ă ă de germani în care nu s-a
    dorit ş nici nu a fost ă organizarea unei ţ locale
    ţ
    Teritoriile din est au ă sub ţ ă Ambele
    puteri ocupante au ă ş o ă ă de exterminare a
    ţ poloneze, chiar ă în moduri diferite. Pe teritoriile
    ocupate, armata ă ş SS au trecut la organizarea celor mai
    mari gheto-uri ş ă de concentrare, în care aveau ă fie
    ţ în ă evreii din Europa, punându-se astfel în aplicare
    pe ă ă   ţ ă   Mijloacele de exterminare au variat de
    62
    la euthanasierea copiilor ă la gazarea ţ în ă de
    concentrare de la Oswiecim/ Auschwitz ş Dachau. Din 1939 ş ă
    În 1945 întregul teritoriu al Poloniei a fost transformat într-un imens
    ă de purificare ă ş au ucis 3 milioane de ă ţ
    polonezi de ţ ă ş peste 2 milioane de polonezi ne-
    evreI.
    Peste un sfert de milion de civili polonezi de toate na-
    ţ ă ţ au fost ţ de ă ţ sovietice În "Arhipelagul
    Gulagului" (Rusia ă Siberia, Kazahstan), unde au fost ş
    unui regim extrem de dur de e:\.1erminare ă cei mai ţ murind.
    ţ polonezi au fost ţ ş ţ în trei ă ale NKVD-
    ului: Koziolsk, ş ş Starobelsk. Un ă de 21 mii de
    ţ oficiali ş intelectuali au fost ţ din ordinul lui Stalin,
    în aprilie 1940, la Katyn, Harkov ş în alte locuri din URSS.
    Documente recent publicate ă ă Stalin s-a implicat
    personal în deciziile care vizau soarta polonezilor, ă sovieticii au
    masacrat mii de persoane   ţ de ă ţ ş gardieni,
    ţ etc.) (100), ă au colaborat cu ă naziste în
    ţ ă acelor polonezi, inclusiv evrei, originari din regiunile
    trecute sub control german (l01). Intelectualii polonezi au fost
    masacra În ă de la Palmiry, pe Wawer, precum ş în alte
    locuri de ţ ă pentru aceste crime a fost ă
    abia în ultimii ani de ă ţ de la Moscova.
    4. Organizarea ţ
    ă ă a ocupantului a dat ş la o ş de
    ţ ă deosebit de ă ă antisemite, de lichidare a
    ă ţ ş fiind sprijinite Într-o ă ă ă ş
    doar accidental de ţ ă ă În general, atitudinea
    acesteia a fost de respingere a ocupantului; a fost organizat un întreg
    sistem administrativ ţ clandestin de ţ ă un "stat
    subteran" care a ă ş un ansamblu complex de ă ţ
    inclusiv în domeniul ţ la nivel secundar ş universitar, în
    ţ În care ş ă ă ţ ă de toate gradele
    pentru polonezi, cu ţ celui primar.
    Similar ţ din alte ţ ă ocupate de ş ţ
    ă s-a structurat în ă mari ă prima era ă din
    Partidul ţ Partidul Muncii, Partidul Ţ ă ă Populist ş
    63
    Partidul Socialist; ea a constituit Comitetul Politic al ţ ş era
    ă din ţ La ş lunii septembrie 1939. Ignacy
    Moscicki, ş în ţ al Poloniei, a transmis ţ
    sale lui Wladyslaw Raczkiewicz, aflat in ţ la Paris. In ziua
    de 30 septembrie acesta l-a desemnat ca prim-ministru pe generalul
    Wladyslaw Sikorski, apoi ş comandant suprem al ţ armate
    poloneze, care avea ă lupte ă de ţ Unite ş ă ă
    ş de ţ ă din interiorul ţ ă împotriva ţ
    germani. ă capitularea ţ in iunie 1940, guvernul Sikorski
    s-a mutat în Anglia. In unna ţ generalului Sikorski, la 4 iulie
    1943, în fruntea guvernului a fost numit Kazimierz Sosnkowski
    (102).
    Sub coordonarea acestei ă pe teritoriul polonez s-a
    constituit, ă din 1939, o ţ de ă ă din ţ ş
    ţ ai fostei arnlate poloneze, ă "Uniunea luptei armate"
    (ZWZ). Aceasta a fost cea mai ă ţ de ţ ă cu
    caracter militar din Polonia în anii 1939 - 1940. ţ de
    ţ ă au ă ş o ă ă ă ţ de
    sabotaj, au cules ş transmis ţ la Londra ş (103).
    A doua grupare de ţ ă era ă din ş care
    considerau ă aliatul firesc ş modelul politic al viitoarei Polonii
    independente erau Partidul Comunist al Uniunii Sovietice ş URSS.
    Un "grup de ţ ă   creat la Moscova în august 1941 sub
    conducerea lui Marceli Nowotko, Pawel Finder, Jan Turleiski ş
    urmat la scurt timp de un al doilea grup de ţ ă condus de
    Aleksander Kowalski. au ş ă se ă la ş în
    decembrie 1941. La 5 ianuarie 1942 s-a organizat o ţ ă a
    grupului de ţ ă venit de la Moscova ş ă organi-
    ţ ş existente în ţ ă ă unirea într-un
    partid unic. Partidul Muncitoresc Polonez, având în frunte pe Marceli
    Nowotko. PMP se ţ pentru coalizarea tuturor ţ
    antinaziste în lupta pentru eliberarea Poloniei, cerând ă
    guvernului Sikorski din ţ aplicarea prevederilor tratatului
    polono-sovietic. Din ţ ş s-a constituit Consiliul
    ţ al Ţ ă pentru a conduce ş de ţ ă
    ă descoperirea, în 1942, a gropilor comune cu cadavrele
    ţ polonezi ş ţ ă Kat)n, guvernul polonez din exil,
    aflat la Londra, a rupt ţ cu Moscova. De atunci, sovieticii i-au
    sprijinit doar pe ş polonezi.
    64
    În timp ce rezistenta ă ş organizase structura
    ă "Armata Ţ ă   ("Armja Krajowa"), ş erau ţ
    în "Garda ă   ("Gwardija Ludowa·'), având ca obiectiv
    distrugerea sistemelor de ţ dezorganizarea aparatului
    administrativ al ţ sabotarea ţ de ă ş
    ă ţ împotriva ă
    La 19 aprilie 1943, membrii ţ ş de ă
    ş ai altor ă de ţ ă ă au ş o ă ă
    ă în gheto-ul din ş împotriva politicii de exterminare
    naziste. ă au durat trei ă ă ş s-au soldat cu
    exterminarea a peste 50.000 de evrei, dar ş cu importante pierderi în
    rândurile trupelor germane implicate în represalii.
    ş de ţ ă ă de PMP nu era ă
    favorabil de guvernul polonez din ţ al gen. Sikorski. Acesta
    nu a acceptat ţ cu Uniunea ă în problema
    ă armatei poloneze de sub comanda gen. Anders la ă
    antihitlerist în cadrul Armatei ş În martie 1942, cei 32.000 de
    ţ ş ţ ă cu 12:..000 de membri ai familiilor lor, au
    fost ţ din URSS în Iran. In august au mai fost ţ ă
    70.000 de polonezi. Pe teritoriul URSS mai ă ă ă ă ţ
    militari polonezi, care au constituit noi ă ţ organizate de ă
    Uniunea patrio,tilor polonezi, ă în primele luni ale anului 1943.
    Uniunea ă de un Consiliu General, în cadrul ă un rol
    important au avut Wanda Wasilewska (104) ş Alfred Lampe, a
    ă ş o vie ă ă dar ş ă în rândurile
    polonezilor din URSS. Prin Radio Moscova, Wanda Wasilewska a
    ă numeroase apeluri ă polonezii de pe teritoriul URSS, în
    vederea constituirii de ă ţ poloneze care ă lupte   ă la ă
    cu Armata ş   atacând, ă furibund, guvernul polonez de
    la Londra, care ar fi "dat ă de ă de loialitate ţ ă de aliat"
    (l05).
    Guvernul sovietic a autorizat constituirea în mai 1943 a unor
    ă ţ militare poloneze în URSS. Prima divizie ă a purtat
    numele lui Tadeusz Koszciuszko. Ulterior s-a constituit pe teritoriul
    URSS. Corpul I al ţ armate poloneze, care avea comandant pe
    generalul Zygmunt Berling, iar ţ pe generalul Karol Swier-
    czewski (106). ă ţ poloneze au primit botezul focului în
    octombrie 1943 ă Lenino, nu departe de Smolensk. La ă ş
    anului 1943, efectivul armatelor poloneze din URSS se ridica la
    40.000 de oameni (107).
    65
    Arestarea generalului Ş Rowecki (denumit ş "Grof'), în
    iunie 1943, de ă ş (care l-au ş executat în 1944) a ă
    colaborarea în cadrul ţ dintre "Armata Ţ ă   ş "Garda
    ă   Noul comandant al "Armatei Ţ ă   Tadeusz Komo-
    rowski (nume conspirativ "Bor"), legat din punct de vedere politic de
    guvernul din ţ a intensificat ţ îndreptate împotriva
    ş influentei ş S-a ă ă ă se ă ă
    prestigiul   ţ politice" a celor patru partide prin trans-
    formarea Comitetului politic al ţ în ţ ă a
    ţ ă (15 august 1943). Într-o ţ ă noua organi-
    ţ ţ efectuarea unor reforme sociale ş politice la ş
    ă Treptat ă se reliefau ţ în special între
    ş ş ş pe de o parte, în rândurile ă se delimitau o
    ă de stânga ş   ţ   pe de ă parte. În mai 1943, ş
    au încheiat o ţ cu "Armata Ţ ă   în urma ă
    "batalioanele ţ ă ă ş   ţ militare ale ş erau
    încorporate acesteia. În ceea ce ş partidul socialist, care în
    urma Congresului al II-lea din aprilie 1943 a ă ă o ă denumire
    - Partidul muncitoresc al ş polonezi, acesta s-a de-
    solidarizat de ă ă militând pentru sprijinirea luptelor de
    partizani. ă ţ nu dorea ă ă colaboreze cu PMP,
    ceea ce a întârziat crearea unui front general ţ antifascist.
    ş au ş ă constituie propriul lor centru politic, Consiliul
    popular de conducere (februarie 1944) (l08). Acesta prefera o cale
    ă proprie: nici cu guvernul din exil. nici cu ş S-a
    stabilit ă aplicarea unor reforme politice ş sociale la ş
    ă ş ă eliberare.
    În noiembrie 1943, Partidul Muncitoresc Polonez a publicat
    manifestul "Pentru ce ă - Marea ţ   care preconiza o
    serie de reforme, printre care cea ă ţ industriei
    grele, ziua de ă de 8 ore. La 15 decembrie 1943, PMP a ş ă
    coalizeze 14 ţ politice mai mici, creându-se, la 1 ianuarie
    1944, Consiliul ţ Popular (Krajowa Rada Narodowa).
    Luptele de partizani s-au amplificat, la ele participând atât ş
    cât ş trupe din Armata ţ ă (109).
    Paralelismul dintre ţ de ţ ă din Polonia s-a
    ţ ş în 1944, guvernul din ţ (de la Londra)
    neacceptând colaborarea cu ţ comuniste, care ţ pentru
    constituirea unor centre politice locale tot mai puternice. La 9
    ianuarie 1944, Comitetul politic al ţ s-a reorganizat,
    66
    devenind Consiliul ă ţ populare, prin cuprinderea mai multor
    ţ
    In ziua de 20 iulie 1944, Annata ş a ă ş frontiera
    dintre Polonia ş Uniunea ă ă ă invazia ă în
    septembrie 1939). Prin reunirea ă ţ din interior, cu cele care
    ţ ă pe teritoriul Uniunii Sovietice s-a constituit armata
    ă Pe ă ă teritoriului polonez, în spatele
    frontului se organizau centre locale ale puterii de stat, controlate de
    ş La 21 iulie 1944, în ţ înfrângerii trupelor
    germane, Consiliul ţ Popular a constituit Comitetul ţ
    de Eliberare (controlat de ş La 22 iulie 1944, acesta a
    publicat manifestul-program al viitorului stat democrat-popular
    polonez (ziua de 22 iulie 1944 a devenit   ă ă ţ ă   a
    Poloniei). Comitetul ţ îl avea în frunte, în calitate de prim-
    ministru, pe socialistul Edward Osobka-Morawski, iar comunistul
    Boleslaw Bierut îndeplinea ţ de ş de stat. La 1 august 1944.
    guvernul sovietic a recunoscut Comitetul ţ de Eliberare, cu
    sediul la Lublin, drept singur reprezentant oficial al poporului
    polonez (110).
    5. ţ ş ă
    Luând în considerare avansul ş în zona ă ă ă
    guvernul din ţ ş dat seama ă realizarea planului "Buria"
    ("Furtuna"), de a cuceri puterea ă în teritoriul de unde se
    ă ţ germani, devenise ă Guvernul din
    ă ă a fost de acord ca "Armata ă   ă ş ţ
    în ş pentru ca eliberarea acesteia ă se realizeze de ă
    Consiliul ă ţ Populare, reprezentând guvernul din ţ
    ă astfel ca în ă ă existe un guvern legal al Poloniei
    libere, înainte de sosirea trupelor sovietice. Aceasta se impunea cu
    atât mai mult cu cât se ş ţ lui Stalin de a impune la
    ş un guvern obedient Moscovei.
    ţ din ş a fost ă pentru 1 august orele
    17,00 de ă generalul Tadeusz Komorowski ( "Bor"), comandantul
    "Annatei Ţ ă   la sugestia colonelului Antoni Chrusciel (Monter),
    comandantul regiunii militare ş Amândoi erau ţ cu
    ă ţ ă inclusiv în cadrul armatei austriece înainte de
    67
    1918, ceea ce a conferit ţ caracterul unei ţ militare
    bine organizate.
    Având o ă de 63 de zile, ţ din ş a fost
    ţ ă de 50.000 de ţ polonezi, dintre care 40.000 ţ
    "Armatei Ţ ă ş ş ă ă asentimentul tuturor ţ
    politice, ţ ă ă a atras în focul ei pe ţ
    tuturor ţ militare poloneze. ţ a avut ă faze:
    una ă de la 1 la 4 august; a doua ă ă de la 5
    august la 2 octombrie 194-;1-. Trupele germane, profitând de inac-
    tivitatea celor sovietice în ă ă au lichidat-o, ă lupte
    violente. În timpul ei au pierit peste 70.000 de oameni, dintre care
    15.000 de ţ iar restul civili. Armata ă a avut, la
    rândul ei, pierderi importante. ă ă ş ţ Hitler a
    dat ordin de distrugere ă a ş
    ţ a demonstrat eroismul armatei poloneze ţ
    ă dar ş cinismul sovieticilor, care au asistat pasivi la
    distrugerea acestei forte de ă care ulterior ar fi putut ă se
    ă împotriva lor '(111). În cumplit al ţ Stalin
    afirma cu ipocrizie ă dezastrul ş pierderile nu ar fi fost atât de mari
    ă ar fi fost ş el ă consultat de ş ţ     (112).
    ă la teritoriul capitalei, ţ se înscrie ca cea mai
    ă ă ă în spatele frontului împotriva ocupantului nazist din
    cel de-al doilea ă mondial. Pentru poporul polonez ea ă un
    simbol ne egalat în istoria sa de demnitate ş onoare (113).
    În urma înfrângerii ţ Stanislaw Mikolajczyk a fost
    înlocuit din fruntea guvernului de ţ cu Tomasz Arciszewski,
    situat politic mai la dreapta decât predecesorul ă
    În ziua de 12 ianuarie 1945 s-a ş marea ă
    ă în cadrul ă ş a fost ă la 17 ianuarie.
    Atunci când Armata ş a intrat în ş în frunte cu
    elementele comunizate ale celor ă divizii poloneze, ş ă
    un cimitir unde, în lipsa unei ţ se putea scrie cu ş ţ ă
    orice istorie!" (114).
    La ş ă problema ă politico-statale a
    Poloniei nu era ă fapt ce avea ă ă la ample ă atât
    pe plan intern, cât ş extern.
    68
    6. ţ ă pe fronturile celui de-al doi/ea ă
    mondial
    În timpul celei de-a doua ţ mondiale, ţ
    poloneze au participat pe fronturile europene: la Narvik, ă de
    trupele franceze, ă ă pentru ă Marii Britanii (1940),
    Tobruk (1941 - 42), Normandia ş Monte Cassino (1944). Cea mai
    mare unitate ă ă din vest a fost Corpul II de ă  
    condus de gen. Anders ş care a luptat în Italia. ă unitate a fost
    ă în 1941 în URSS, ca urmare a unei ţ între Sikorski ş
    Stalin, fiind ă   în principal, din prizonieri de ă ş ţ
    eliberati din ă de concentrare sovietice.

    In cursul ă ş ă ă   peste 300 de ţ polonezi
    au ţ în cadrul ţ ţ Unite. Polonezii au avut,
    ă o ţ ă la efortul ţ în domeniul
    spionajului, cei doi matematicieni care au decriptat codul german
    Enigma fiind de ţ ă
    69
    Capitolul V
    Polonia În perioada regimului comunist
    1. Primii ani ai   ţ populare"
    (1944 - 1948)
    1. Forma ă a Poloniei În ţ Marilor Puteri
    La încheierea celui de-al doilea ă mondial, forma terito-
    ă a Poloniei a generat vii controverse între marile puteri
    componente ale ţ antihitleriste, respectiv Uniunea ă
    Marea Britanie ş SUA. Problema ă a fost ă la toate
    întâlni riie liderilor acestora.
    Începând din 1942, pe ă ş ţ militare a
    URSS, marile puteri aliate au acceptat, tot mai mult, ţ
    Moscovei, respectiv criteriul etnic drept ă pentru stabilirea
    viitoarei frontiere polona-sovietice.
    Decizia în ă ă a fost ă în timpul ţ
    de la Teheran (28 noiembrie - 1 decembrie 1943), când liderii celor
    trei mari puteri au convenit ca frontiera ă ă ă a Polonici ă fie
    ă în conformitate cu linia Curzon. Frontiera ă
    ă a fost ă pe Oder, iar cea ă la Marea ă
    Poloniei ă ş Gdansk ş partea de nord a
    Prusiei Orientale. Cele convenite la Teheran au fost conforme
    ţ secrete purtate de guvernul polonez cu ţ ai
    ţ în vara anului 1944 (lIS).
    Problema frontierelor poloneze a fost ă timp de ş din
    cele opt zile ale ţ de la Yalta (4 - Il februarie 1945), când
    s-a ă ca Polonici ă fie ă pierderea teritoriilor din
    est prin cedarea zonelor germane din nord ă la linia Oder-Ncisse
    ş din sudul Prusiei Orientale (116).
    ţ de la Potsdam (17 iulie - 2 august 1945) a
    reglementat definitiv ţ ă a Poloniei. Statele Unite ş
    Marea Britanie ă Guvernul de Uniune ţ ă (TRJN)
    70
    ş au Încetat a mai credita guvernul polonez de la Londra, care din
    acest moment ş întrerupea activitatea (117).
    Potrivit ţ existente la 1 iulie 1946, lungimea frontierei
    teritoriale poloneze era de 3.069 km, iar ţ ă avea 497
    km.
    Noul format teritorial-administrativ al Poloniei, aflat într-o
    ă ă ă În conformitate cu ţ naturale ale ţ ă era
    ă mai mic cu 77 mii km
    2
    decât cel de la 1 septembrie 1939 (118).
    Polonia, ă cu aproximativ 200 km spre Vest, dobândea un mai
    ţ caracter ţ din punct de vedere al ţ etno-
    demografice. ă în 1939 ţ ă era de circa 35,1
    milioane de locuitori, din care 31 % ă ţ ţ primul
    ă postbelic, din 14 februarie 1946 (a ă credibilitate
    este, evident, ă   ă ă în ţ ă locuiau 23,9 milioane
    din care 20,5 milioane polonezi (119).
    ă cel de-al doilea ă mondial (1946), ă popu-
    ţ a ă cu aproximativ Il milioane persoane, în ţ cu
    anul 1939. Aceasta s-a datorat ă asasinatelor în ă
    hitleriste ş staliniste, precum ş ă ş ă de
    ă Pierderile de ţ din timpul ă se ă la
    22% din ţ ă peste 6 milioane de persoane, ceea ce
    ă una dintre cele mai mari pierderi în raport cu celelalte state
    aflate sub ţ ă în anii 1939 - 1945. ă în prezent nu
    s-a putut stabili cu exactitate ă ă ţ polonezi ă ţ
    ca urmare a represiunilor puterii sovietice. Numai în timpul
    ă ş al ţ pe teritoriul polonez ş pierdut ţ
    circa 8 - 9 milioane persoane, dintre care peste 3 milioane evrei.
    Printre cei ă ţ în închisori ş ă de s-au aflat
    ţ ţ ai ă ţ poloneze. In total Polonia a
    pierdut circa 38% din ă ţ ă care, înainte de 1939, aveau
    ă ă (120).
    Una dintre cele mai importante ţ ale noului statut
    teritorial al Poloniei ă ă a fost schimbarea structurii
    ă ţ ţ potrivit datelor din 1949 ele reprezentau doar
    1,5% din ţ ă aproximativ 630 mii de persoane. Aceasta a
    fost rezultatul ă demografice din anii 1944 - 1949, ceea
    ce a permis ca Polonia ă ă "stat ţ unitar" (121).
    ă membrilor ă ţ ţ s-a redus, treptat,
    în intervalul 1944 - 1945 ş anii '90. ă în ă ţ ă
    este ţ ţ ă ţ germane, cea mai ă din
    71
    Polonia. Potrivit datelor oficiale, în anul 1945, În interiorul fron-
    tierelor poloneze locuiau circa 3,2 - 3,5 milioane etnici germani.
    ă 1989. potrivit statisticilor poloneze, se mai aflau în ţ ă circa
    300 - 350 mii de germani. De ţ ă   în conformitate cu
    ă le ă de ţ ă ţ ţ   ă
    membrilor acestora se ă la circa 1,5 milioane, iar potrivit
    datelor oficiale, între 900 mii ş 1,2 milioane. Pe baza unor surse
    independente, ţ Helsinki pentru Drepturile Omului ă
    ă membrilor ă ţ ţ între 860 - 980 mii de
    persoane (122).
    2. ţ ă a Poloniei la ş ă
    Ca rezultat direct al ă   au fost distruse, ţ sau în
    întregime mai multe ş ş ă ţ poloneze. Partea ş de
    pe malul stâng al Vistulei a fost ă în ţ de 75%, ca
    urmare a bombardamentelor sistematice germane, ă ă ş
    ţ În ruine se aflau ş Gdansk ş Wroclaw, iar unele
    ă ţ din Prusia ă ş Silezia au fost distruse ă
    încheierea ă (123). De asemenea. au fost devastate, în cea
    mai mare parte. întreprinderile industriale ş ă miniere.
    Transportul pe calea ă nu putea ţ întmcât germanii au
    distrus aproape toate podurile de pe marile fluvii: Vistula, Odra,
    Narva ş Bug. O ţ ă se înregistra ş în domeniul
    agriculturii. Se ă ş faptul ă ă ă sovieticii au
    transportat din zonele apusene ale Polonici o serie de întreprinderi
    industriale la ei (124).
    ă ţ economice se împleteau cu problemele create de
    modificarea frontierelor. Din teritoriul Poloniei au fost luate regiunile
    ă ă care, în perioada ă   ă ă corp comun cu restul
    ţ ă   fiindu-i în schimb încorporate ă occidentale care
    ţ ă Germaniei, dar care, prin ă produse în timpul
    ă   necesitau ţ considerabile de refacere a infra-
    structurilor distruse.
    De asemenea, Polonia a pierdut valori inestimabile ale
    patrimoniului cultural ţ monumente ş edificii istorice,
    biblioteci ş arhive, ţ de ă   ă ş de cult etc.
    72
    3. Sovietizarea Poloniei
    În cadrul procesului de sovietizare a Europei Centrale ş de
    Est, Polonia a avut tratamentul cel mai dur, ă ţ
    geografice, dar ş prin ă sa, reprezentând unul dintre factorii
    ţ în asigurarea ţ dominante strategice ş politice a
    Moscovei în ă ă Evident ă acestor factori de ă
    ă li se ă ş cei ţ la polonezi existând un
    sentiment cvasigeneral antirus, generat de ţ raporturilor lor
    cu Rusia ş Uniunea ă Acest sentiment s-a accentuat când
    Uniunea ă a atacat Polonia, la 17 septembrie 1939, ocu-
    pându-i o ă parte din teritoriu, a deportat o parte a ţ de
    etnie ă din zona ă ş a asasinat circa 15.000 de ţ ş
    ţ polonezi în ă de la Katyn, în aprilie 1940 (125).
    Instalarea regimului comunist a fost un obiectiv de ţ ă
    ă pentru conducerea ă la ş celei de-a doua
    ţ mondiale. În ţ cu factorii politici occidentali, 1. V.
    Stalin a adoptat un ton categoric, solicitând ă se respecte cele
    stabilite privind zonele de ţ ă ă în ă ţ ă
    este replica ă la 24 aprilie 1945, de ă dictatorul de la Kremlin,
    ş SUA, Harry Truman, care intervenise pentru ă
    ţ în Polonia: "Nu ş ă în Grecia a fost format un
    guvern cu ă reprezentativ ş ă în Belgia ă un guvern
    cu ă democratic. Uniunea ă nu a fost ă atunci
    când au fost constituite aceste guverne. Guvernul sovietic nici nu a
    pretins ă se amestece în aceste treburi, întrucât ţ întreaga
    ă a Belgiei ş Greciei pentru securitatea Marii Britanii.
    Este de ţ de ce, atunci când ţ problema Poloniei, nu
    ă ţ ţ seama de interesele Uniunii Sovietice ş din punctul de
    vedere al ă [ ... ] La drept vorbind, dv. ţ ă ţ la
    interesele ă ţ Uniunii Sovietice, dar eu nu pot ă ţ
    împotriva propriei mele ţ ă   (126). La 1 mai 1945, guvernul ş
    mutat ş ţ de la Lublin la ş Calea ă sovietizarea
    Poloniei era ă
    La încheierea ă problema ă politico-statale
    a Poloniei a generat ample ă atât pe plan intern cât ş
    extern (între Uniunea ă Marea Britanie ş SUA) (127).
    73
    4. Formarea primului guvern defacturd comunistd în Polonia
    La 31 decembrie 1944, Consiliul ţ al Ţ ă (KRN) a
    numit guvernul provizoriu al Poloniei, ă ă de
    ş ş ă de sovietici, având în frunte pe Os6bka-
    Morawski, iar ca ş pe Wladyslaw Gomulka ş S. lanusz.
    În cadrul ţ de Ia Yalta s-a ă ş
    guvernului provizoriu din Polonia cu ţ ca din el ă ă parte
    câteva ă ţ independente din ţ ă ş ă ă ş ă
    organizeze cât mai curând alegeri libere. Pe ă ă s-au
    ă ş la Moscova, negocieri între 17 ş 21 iunie 1945, pentru
    formarea unui guvern care ă fie recunoscut de cele trei mari puteri.
    La negocieri au participat ţ ai guvernului
    provizoriu de la ş (Boleslaw Bierut, Edward Os6bka-
    Morawski, Wladyslaw Gomulka ş Wladyslaw Kowalski), fostul
    premier al guvernului polonez de la Londra, Stanislaw Mikolajczyk,
    precum ş câteva persoane din ţ ă ş ă ă din ş
    ă ă (128).
    ţ au avut loc într-o ă de ş ş intimidare.
    Sprijinul SUA ş al Marii Britanii pentru ţ ţ
    poloneze a fost pur formal, în timp ce ş ţ ă
    ţ Moscovei. ţ Partidului Comunist Polonez a fost
    ă clar de Gomulka: "Nu vom ceda ă puterea ă
    ă   (129).
    În timpul negocierilor, la 18 iunie, a început la Moscova
    procesul celor 15 ş ai ş ă clandestine poloneze din timpul
    ă ţ de NKVD în martie 1945. Acest proces constituia
    o ă ă a dreptului ţ care nu ş
    judecarea ţ unei ţ ă de ă organele de ţ ale
    altei ţ ă pe baza prevederilor ţ acesteia.
    ă ş ă a procesului ş a negocierilor era
    ă ă intimideze ţ polonezi la ţ ă
    ă compromiterea în ţ opiniei publice a liderilor ş ă
    clandestine poloneze. ţ în ă ă la diferite
    perioade de ţ gen. Leopold Okulicki - 10 ani; lan Stanislaw
    Jankowski - 8 ani; ş Adam Bien ş Stanislaw Jasiukowicz -la
    câte 5 ani; ministrul Antoni Pajdak - 5 ani închisoare ş 5 ani
    deportare în Siberia; Kazimierz Puiak - 6 luni; Kazimierz Baginski
    74
    - 1 an: Aleksander Zwierzynski - 8 luni; Eugeniusz Czarnowski - 6
    luni; Stanislaw Mierzwa, Zbigniew Stypulkowski, Jazef Chacinski ş
    Stanislaw Urbanski - la câte 4 luni (130).
    Simbolic pentru soarta Poloniei a fost faptul ă ţ în
    proces a fost ă în ş zi (21 iunie 1945) cu publicarea
    comunicatului privind ţ de la Moscova în problema
    ă guvernului provizoriu de unitate ţ ă
    Guvernul avea în frunte pe Edward Osabka-Morawski, vice-
    premieri - Wladyslaw Gomulka ş Stanislaw Mikolajczyk. Re-
    sorturile c.heie erau ţ de ş ă ţ ă - gen.
    Michal Zymierski ("RoIa"), securitatea ă - Stanislaw
    Radkiewicz, afacerile e:-..1:erne - Vincenty Rzymowski, industrie -
    Hilary Minc (131).
    Dintre ş   doar Mikolajczyk ţ ţ de
    vicepremier ş ministru al Agriculturii, ţ ocupând posturi de
    rangul doi.
    ţ ă de Mikolajczyk - Partidul Ţ ă ă
    Polonez (PSL) - se bucura de o popularitate ă în
    societatea ă   fapt ilustrat de primirea ă la ş  
    ă liderului partidului, cu ocazia Întoarcerii de la Moscova (27
    iunie 1945). Numai ă   în momentul revenirii acestuia în capitala
    ă   existau ă partide ţ ă ă ş   ca de altfel ş ă partide
    socialiste ş ă democratice. fiecare revendicând autenticitatea. La
    fel ca ş ţ lideri ţ ă ă ş din Europa ă ş de Sud-Est,
    Mikolajczyk ş pus ţ în puterile democratice occidentale ş
    în viitoarele alegeri pentru a se debarasa de ş (132).
    În curând, întregul guvern va fi ă controlat de ş  
    consilieri ş ţ sovietici.
    La 25 iunie 1945, guvernul Arciszewski a ă o ţ
    ă   în care protesta ţ ă de constituirea guvernului provizoriu de
    unitate ţ ă   afinnând ă "singura putere ă ă
    ă guvernul londonez" (133).
    Guvernul provizoriu de unitate ţ ă va fi ş recunoscut
    de principalele state ale ţ antihitleriste: URSS. SUA, Marea
    Britanie ş ţ   care vor retrage ă ş guyernului
    Arciszewski (134).
    În cursul lunii iulie 1945, guvernul de la ş a fost
    recunoscut de majoritatea statelor membre ONU. Scaunul Apostolic
    nu a recunoscut guvernul, iar unele ţ ă   ca Spania, Irlanda, Cuba ş
    75
    Liban, au ţ pentru un anumit timp, raporturi cu guvernul din
    exil.
    În aceste ţ la 1 iulie 1945, Consiliul ă ţ ţ a
    ă ă se autodizolve, ă o ă ţ ă popor: '"Din
    momentul constituirii noului guvern ş al ş sale de ă
    puterile occidentale, pentru noi ia ş posibilitatea luptei
    conspirative [ ... ], dar ă problema luptei deschise de partea
    ţ democratice din Polonia, având ca obiectiv interesele
    poporului ş programele sale" (135).
    5. ţ întreprinse de ş pentru lichidarea ţ
    În cadrul ă politice din anii 1944 - 1947, Partidul
    ş polonezi a devenit principalul instrument prin care
    Kremlinul ş impus linia ă în Polonia. Acest partid a
    promovat o ă ă de consolidare a propriei ţ ş de
    izolare ş lichidare a partidelor democratice ţ (istorice).
    Dintre ţ de ţ doar Partidul Ţ ă ă
    Polonez (PSL), condus de Stanislaw Mikolajczyk, ş putut continua
    activitatea în mod legal, popularitatea acestuia fiind în ş astfel
    ă în mai 1946, ă 800 mii de membri (136).
    În ţ în care PSL se bucura de un sprijin notabil din
    partea statelor occidentale, propaganda ă ş Ministerul
    ă ţ Publice s-au concentrat împotriva acestei ţ
    Actele de represiune au fost diverse, de la boicotarea ă ţ
    ş membrilor ă ş culminând cu asasinarea secretarului
    general al Comitetului Executiv al partidului, Boleslaw Sciborek, în
    decembrie 1945 (13 7).
    La ş lunii septembrie 1945, Partidul Muncitoresc
    Polonez (PPR) avea 198 mii de membri, ă la ş lunii
    decembrie, ă acestora ajungând la 235 mii. La primul Congres
    al PPR ş 6 - 13 decembrie 1945) s-a afirmat ă realizarea
    "'noului sistem social-economic" poate ă ă loc numai în ţ ă cu
    "toate ţ ţ democratice ş patriotice"', încât ă se
    realizeze ă   ă ţ frontului clasei muncitoare". Aceasta
    semnifica, în fapt, ţ ş de ş subordona Partidul
    Socialist Polonez (PPS).
    La Congres a fost ales Comitetul Central format din 46
    persoane care, la rândul lor, au ales Biroul Politic, ă din:
    76
    Wladyslaw Gomulka (secretar general), Jakub Berman. Hilary Minc,
    Stanislaw Radkiewicz, Marian Spychalski, Roman Zambrowski ş
    Aleksander Zawadzki. Boleslaw Bierut a fost ales membru "secret"'
    al Biroului Politic. Fiind ş al Consiliului ţ al Ţ ă
    (KRN) (parlamentul provizoriu), Bierut nu putea face parte, de jure,
    dintr-o ţ ă (138).
    6. Referendumul din 30 iunie 1946
    În perspectiva ă în alegeri cu PSL, ş au
    constituit Blocul Partidelor Democratice: li s-au raliat Partidul
    Socialist (PPS), Partidul Ţ ă ă (SL) ş Partidul Democrat (SD).
    Prima înfruntare ă a avut loc în cadrul referendumului
    din 30 iunie 1946; polonezii trebuiau ă se ţ asupra a trei
    probleme: ţ sau abolirea Senatului; pentru sau împotriva
    reformei agrare ş ţ ă industriei de ă cu ţ
    întreprinderilor private; asupra ţ occidentale ale Poloniei.
    Prin organizarea referendumului blocul guvernamental condus de
    ş voia ă demonstreze unitatea ă ţ ş încrederea în
    ă ţ centrale ale statului. Rezultatele oficiale, ţ ă
    ă ă ă   au dat ş de ă guvernului - au votat
    afirmativ 7.844.522 (66,2%), iar negativ - 3.686.029 (33,8%) (139).
    Aceste rezultate nu ă   ă   ţ ă   ele fiind, în fapt,
    falsificate. Este relevant ă numai în regiunea Cracovia, unde s-a
    ş ă voturilor în mod credibil, 83% din a
    ă negativ la prima întrebare (140). În ă ă cu falsificarea
    rezultatelor referendumului, Mikolajczyk s-a adresat cu apeluri
    statelor occidentale, ă ă a primi, ă   vreun sprijin efectiv, în timp
    ce ş polonezi ş lor se bucurau de o ă
    ţ din partea lui Stalin.
    7. Alegerile din ianuarie 1947
    Pe baza succesului repurtat la referendum, guvernul a apreciat
    ă putea organiza ş ş alegerile parlamentare. În septembrie
    1946, Consiliul National al Ţ ă a adoptat legea ă
    În cadrul ca'mpaniei electorale s-au înfruntat partidele aflate
    sub conducerea ş ş Partidul Ţ ă ă Polonez al lui
    77
    Mikolajczyk. ş constitui ă ş "Bloc de la Lublin",
    fonnat din partidele ş ă care ă cu Uniunea
    ă pentru ţ Comitetului de la Lublin în
    ă ş care mai târziu s-a proclamat guvern provizoriu. In
    cadrul acestei ţ   rolul principal îl avea partidul comunist,
    denumit acum Partid Muncitoresc Polonez (PPR). Acesta controla
    guvernul ş ţ   iar prin Boleslaw Bierut ţ ş ţ
    Consiliului ţ al Ţ ă   care îndeplinea ţ de Parlament
    provizoriu (141).
    ş au purtat o ă ă împotriva ţ politice,
    ă de Partidul Ţ ă ă Polonez (PSL), condus de
    Stanislaw Mikolajczyk. Într-o cuvântare ţ ă la Sosnowiec, la 16
    decembrie 1946, Gomulka îl etichetase pe Mikolajczyk drept
    "Fuhrerul polonez care a beneficiat de sprijinul tuturor celor care
    ă frontierele noastre pe Odra ş Nisa" (142). În ultimele luni
    ale anului 1946, securitatea ă (VB) a întreprins ample ţ
    represive împotriva PSL, fiind închise 43 de comitete municipale ş
    ţ aproximativ 2.000 de membri, dintre care 149 de ţ
    pentru Seim. De asemenea, au fost ţ mai ţ ş PSL,
    dintre care doi pentru de deputat (143).
    Asupra ă s-au exercitat presiuni deosebite, ţ
    electorale fiind ţ de militari ş ţ În multe cazuri,
    ă erau în mod ţ ş ă voteze listele "blocului",
    ă Partidul Muncitoresc Polonez (PPR) ş aliatii acestuia.
    În asemenea ă rezultatele din 19 ianuarie
    1947 erau oarecum previzibile, partidele "blocului"' ţ 80% din
    voturi, iar PSL doar 10%.
    Confonn rezultatelor, ţ mandatelor în Seim a fost
    ă ţ ă - 119 locuri, Partidul Socialist -
    119 locuri, Partidul Ţ ă ă - 103 locuri, Partidul Democratic - 43
    locuri: în total 384 locuri din totalul de 444. PSL (Mikolajczyk) a
    ţ 28 locuri, iar Partidul Muncitoresc - 15 locuri. Restul de 17
    locuri au fost ţ de ă ş partide de mai ă ţ ă
    (144).
    În ă ă cu falsificarea alegerilor, conducerea P.S.L. a dat
    ă ţ un protest, fiind ş ţ   ă   ambasadele celor trei
    mari puteri garante. Singura ţ a fost ţ secretarului de
    Stat al SUA, George Marshall, referitoare la faptul ă "alegerile din
    Polonia nu au îndeplinit ţ stabilite la Yalta ş Potsdam"
    (145).
    78
    Rezultatul alegerilor a consemnat înfrângerea ţ politice
    poloneze, în frunte cu PSL, ai ă ţ au fost ş din
    guvern. Mikolajczyk ş ţ dintre colaboratorii ă au fost ţ
    ă ia calea exilului (octombrie 1947), pentru a nu ă ă ş soarta
    liderilor unor ţ politice similare, ca cele din România sau
    Bulgaria.
    ă alegeri puterea de stat a fost ă în întregime de
    ş fiind instituit sistemul   ţ populare"'. La 5
    februarie 1947, Seimull-a ales ş al Republicii pe comunistul
    Boleslaw Bierut, iar la 8 februarie a fost format noul guvern, în frunte
    cu J6zef Cyrankiewicz, din partea Partidului Socialist Polonez.
    ţ acestuia erau comunistul Wladyslaw Gomulka ş Antoni
    Korzycki, membru al Partidului Ţ ă ă (pro-guvernamental) (146).
    În realitate, centrul puterii se afla mai departe la Biroul Politic al
    Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Polonez, unde erau
    adoptate deciziile strategice în problemele economice, politice ş
    militare.
    8. ţ cea ă  
    La 19 februarie 1947 a intrat în vigoare legea cu privire la
    "prerogativele celei mai înalte ă ţ a Republicii Polone",
    ă sub denumirea de   ţ cea ă   Legea stabilea
    prerogativele Seimului, ale ş ş ale guvernului. Activi-
    tatea ă a noului Parlament era ă reducându-se la ă
    sesiuni pe an. În plus, se prevedea constituirea Consiliului de Stat,
    organ colectiv de conducere în fruntea ă se afla ş
    (147).
      ţ cea ă   avea un caracter provizoriu, incomplet,
    ă lipsa unor principii elementare referitoare la sistemul politic ş
    social-economic, ş sfera drepturilor ş ă ţ ă ţ ş
    9. Impunerea regimului stalinist Crearea Cominformului.
    ţ ă
    În perioada 22 - 27 septembrie 1947 s-au ă ş la
    Szklarska ă unei ă secrete a tuturor
    partidelor comuniste din Bulgaria, Cehoslovacia,
    79
    ţ Italia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea ă ş
    Iugoslavia. S-a ă ţ Biroului Informativ al Partidelor
    Comuniste ş ş cunoscut în istorie sub denumirea de
    Cominform. Având ca obiectiv oficial organizarea schimburilor de
    ţ ă ş coordonarea ă ţ pe baza acordului reciproc,
    noua ţ - al ă sediu s-a stabilit la Belgrad - ş propunea,
    de fapt, ă consolideze controlul Uniunii Sovietice asupra partidelor
    comuniste din Europa ă ş ă ă ă
    În dezbateri, WladysJaw Gomulka a fost rezervat ţ ă de
    ţ Biroului Informativ, ş temerea ă ar putea
    deveni ceea ce fusese ă ă Cominternul, respectiv o   ţ ă prin
    care se limita libertatea de ş a partidelor comuniste"' (148).
    Gomulka era convins ă   ă calea proprie ă pentru
    ţ socialismului"', nefiind nevoie de un centru coordonator
    din afam. El se ţ ă împotriva ă ă în
    ţ ă din blocul sovietic. Gomulka era, astfeL unul din primii lideri
    ş din noile   ţ populare"' care se opuneau ă ţ ş
    ideilor lui Stalin.
    10. Formarea Partidului Muncitoresc Unit al Poloniei (PZPR)
    La începutul anului 1948 s-au intensificat presiunile comu-
    ş pentru ţ ă a puterii asupra ş ă socialiste, în
    ţ ă ş ă Partidului Socialist Polonez (PPS).
    În timpul ă ţ ş ă socialiste ă ă
    parte din guvernul în exil de la Londra ş ă împotriva
    ţ germane din ţ ă ă ă ţ ţ ă de
    compromisul cu Partidul Comunist. Acum liderii ş încurajau
    ţ unui nou partid socialist, menit ă contracareze pe cel din
    exil. Prin mijloace diverse, vizând compromiterea unor lideri
    ş Partidul Comunist a obligat conducerea PPS ă accepte
    linia sa ă grupul ş condus de J6zef Cyrankiewicz
    procedând la o ă epurare în rândul acestei ţ Con-
    comitent s-a intensificat lupta pentru putere în interiorul Partidului
    Comunist. grupul lui Bierut ă pe Gomulka ş colabo-
    ratorii acestuia din Biroul Politic al Comitetului Central al PPS. În
    scurt timp, Gomulka va fi acuzat de   ţ ţ de
    dreapta" (149).
    80
    În ă ţ la ă ş anului 1948 s-a ajuns la fuziunea
    PPR ş PPS în cadrul Partidului Muncitoresc Unit al Poloniei
    (PZPR). Programul noii ţ politice îl continua, practic, pe cel
    al Partidului Muncitoresc. ş al Partidului a fost ales
    Boleslaw Bierut, iar Biroul Politic, format din Il persoane, avea ÎI}
    ţ ă 7 membri ai fostului PPR (Jakub Berman, Franciszek
    Jeiwiak, Hilary Minc, Stanislaw Radkiewicz, Marian Spychalski,
    Roman Zambrowski ş Aleksander Zawadzki) ş doar trei membri ai
    PPS (Jezef Cyrankiewicz, Adam Rapacki ş Henryk Swiqtko,,"ski)
    (150). ă unificare, Partidul Muncitoresc Unit Polonez ă un
    milion ş ă de membri dintre care ă de milion pro-
    veneau din fostul Partid Socialist.
    Pentru a ţ ţ pluralismului politic, Partidul
    Democrat ş Partidul Ţ ă ă formate din ţ favorabili
    comunismului, au fost autorizate ă ş ă ş activitatea în
    continuare, rolul lor fiind ă pur decorativ, ă puterea ă era
    ă de ş ţ sub directa coordonare a Moscovei.
    II. Dictatura comunistA În Polonia (1948 - 1956)
    Începuturile dictaturii comuniste în Polonia au fost marcate de
    disputa ă dintre ă ă ă de Boleslaw
    Bierut, Hilary Minc ş Jakub Berman, ş ş autohtoni, al
    ă principal exponent, Wladyslaw Gomulka, a fost ă din
    ţ de secretar general în anul 1948, fiind acuzat de   ţ
    ţ   De asemenea, cei mai ţ dintre "vechii ş   au
    fost ţ în favoarea noilor ş care ş datorau cariera lui
    Stalin. Astfel, Boleslaw Bierut (1892 - 1956), fusese agent sovietic,
    instructor al Comintemului în Bulgaria, Cehoslovacia ş Austria.
    Asemenea altor ţ arhetipali ai ţ staliniste (Mathias
    Rakosi, Klement Gottwald, Walter Ulbricht, Maurice Thores, Do-
    lores Ibarruri, Ana Pauker), B. Bierut reprezenta o ă ă
    integral ă de spiritul Comintemului stalinist, sprijinind
    toate ţ Kremlinului, ă în URSS întruchiparea ă
    a celor mai generoase idealuri de ţ ş libertate.
    Referindu-se la mentalitatea ţ ţ staliniste,
    politologul Vladimir ă ă ă "atunci când altruistele
    promisiuni se vedeau contrazise de realitate, atunci când logica
    ă intra în conflict cu valorile profesate de doctrina ă
    81
    ş oameni negau ţ ă ă ceea ce chiar ei
    ă orgolios ă ş abjurau ă ş anulau orice
    ţ ţ Nimic nu a caracterizat mai precis ţ
    ă decât acest ţ febril, ă ţ ă în
    presupusa genialitate a secretarului general de la Kremlin,
    mortificarea ă a ă urme de ţ ă ă   (151).
    Relevante sunt interviurile luate de ziarista Teresa Toranska, la
    începutul anilor '80, ş lideri ai Partidului Comunist Polonez.
    Exprimând încrederea ă în succesul comunismului, fostul
    membru al Biroului Politic ş secretar al Comitetului Central, Jakub
    Berman, declara:   ă ă ă pun ţ în puterea ă a
    cuvintelor, sunt ş convins ă suma ţ noastre, duse Ia
    îndeplinire cu pricepere ş ă va da ă la ă rezultate ş va
    crea o ă ş ţ ă ă pentru ă toate avantajele ce decurg
    din noua cale ă de noi se vor confirma, trebuie ă se confirme,
    ş ă nu ne va distruge un ă atomic ş nu vom ă în
    nimicnicie, va fi ă la ă o schimbare de mentalitate care îi va
    da un ţ ş o calitate cu totul noi. Ş atunci noi, ş ne
    vom putea aplica toate principiile democratice pe care am vrea ă le
    ă ş nu le putem aplica acum pentru ă am ş ţ ş
    ţ Asta s-ar putea întâmpla de acum în cincizeci de ani sau
    într-o ă de ani, nu vreau ă fac ţ dar sunt sigur ă se va
    întâmpla într-o zi" (152).
    În perioada "luptei pentru putere" în Partidul Muncitoresc Unit al
    Poloniei (PMUP) (comunist) au fost ţ foarte ţ ă ţ de
    cele mai multe ori ''în bloc", pe ă de liste. De asemenea, prin
    fuziunea Partidului Muncitoresc Polonez (PPR) cu Partidul Socialist
    Polonez (PPS), în rândurile noului partid - PMUP - au intrat multe
    persoane "confuze" din punct de vedere ideologic ş politic. Pentru a-
    ş exercita rolul de   ă a clasei muncitoare" ş a putea aplica
    "ferm" linia ă Partidul Comunist avea ne-
    voie de "puritate ă   Pe ă ă între anii 1948 -1951
    a avut loc o ă epurare în rândurile Partidului Comunist Polonez,
    efectivele acestuia diminuându-se de la 1.300.000, la circa 1.000.000
    (153). ă au vizat cadrele PMUP, apoi ale armatei ş
    ţ
    ă ă a circa o ă de generali ş a unui ş
    (Michal Rola-Zymierski), a avut loc procesul de sovietizare a armatei
    82
    poloneze. În fruntea acesteia a fost instalat, în noiembrie 1949, la
    "cererea guvernului polonez", ş sovietic Konstanty Roko-
    ssowski, fiind în momentul numirii comandantul celor 300.000
    militari sovietici ţ ţ la Legnica, ă ş (154).
    ă în 1896 într-o familie ă K. Rokossowski
    petrecuse cea mai mare parte a ţ în URSS, ca militar în Armata
    ş fiind unul dintre cei mai ţ ţ ai acesteia în
    timpul celui de-al doilea ă mondial. ş ca ş al armatei
    poloneze, Rokossowski se subordona, formal, lui Bierut - ş
    al ţ ă ş lider al partidului, în realitate ţ sa era mai ă
    decât cea a lui Bierut. Sub conducerea sa a început ţ
    armatei ş a industriei militare poloneze. Astfel, ă în decembrie
    1948 armata ă ă 140.000 de militari, la începutul lui
    1963 efectivele ei ă la 410.000 (155). În ţ similare
    s-au dezvoltat industria ş infrastructurile militare. Evident, deciziile
    în aceste probleme erau luate la Moscova, ă ţ poloneze
    ducându-le doar la îndeplinire.
    a ă cu ţ armatei, ş Rokossowski a
    trecut la infiltrarea acesteia cu ţ sovietici; la începutul anilor' 5 O
    în armata ă se aflau 52 de generali ş 670 de ţ superiori
    sovietici. Concomitent a avut loc epurarea vechilor cadre, numai în
    primii cinci ani ai ministeriatului lui Rokossowski fiind ă ţ din
    serviciul activ circa 10.000 de ofiteri (156).
    . .
    ă au cuprins nu numai armata, ci ş ţ de
    stat, ă ţ ă ş cultura.
    ă 1948 s-a intensificat teroarera împotriva tuturor
    ş regimului comunist din Polonia. Elita ă a fost
    ă fizic sau ă total din ţ ă ş
    lideri politici care nu ă ă ia calea exilului au fost ţ ş
    ţ ţ ţ dintre ei ş ţ în închisori. La fel s-a
    întâmplat ş cu biserica. ţ ţ catolici fiind ţ ş ţ
    sub ţ ă erau ostili regimului democrat-popular. Cardinalul
    Stefan Wyszynski, Primatul Bisericii Catolice poloneze. a fost exilat
    în 1953, pentru 3 ani, într-o ă ă
    În cadrul   ţ culturale" s-a ă ş în ă
    ă o ă ă pentru ă cultului lui Stalin.
    combaterea ideologiei "imperialiste", ă ş combaterea
    83
      ă ă ş ţ ţ burgheze" în toate ă ei, popu-
    larizarea succeselor ţ de Uniunea ă publicarea ş
    preluarea materialelor de ă sovietice, în vederea ă
    lor in toate componentele ţ sociale. În ă ţ ă limba ă a
    devenit obligatorie, începând cu clasa a IV-a ă În întreg
    procesul de ţ accentul era pus pe prietenia pol ă pe
    popularizarea valorilor culturale ş (sovietice), paralel cu
    denigrarea celor occidentale, considerate decadente, ţ
    Patriotismul era blamat cu ţ ă
    Cultul lui Stalin a persistat, un timp, ş ă moartea acestuia
    (martie 1953), ş Katowice ş denumirea în
    Stalinogr6d, iar Palatul Culturii ş Ş ţ din ş ţ
    ă din punct de vedere arhitectural, Casei Scânteii din
    ş fiind botezat cu numele lui.
    În iulie 1952 a fost ă o ă Constitutie, ă
    ă directive sovietice, cu elemente ă
    din primul articol se stabilea noua ă de stat: "Republica ă
    ă este un stat de ţ ă independent ş suveran",
    în care "puterea ţ poporului muncitor de la ş ş sate"
    (157). ă   ţ ă   ş "popor muncitor" erau
    neclare ş imprecise. ş caracter propagandistic îl avea definirea
    statului ca "independent ş suveran", În ţ în care practic
    Polonia era ă de sovietici, care aveau aici Armata ş
    consilieri, ţ K.G.B., iar liderii politici polonezi nu Întreprindeau
    nici o ţ ă ă avizul prealabil al Kremlinului.
    ţ stipula principiul "dictaturii proletariatului" ca
    ă a noii puteri în Polonia ă ă pe   ţ dintre
    muncitorime ş ţ ă ă   în cadrul ă "rolul ă îl are
    clasa muncitoare" (158). R.P. ă ă cuceririle ţ
    ale poporului muncitor, asigurându-i "puterea ş libertatea în ţ
    ş poporului", ceea ce însemna, practic, statuarea prin-
    cipiului luptei de ă specific doctrinei regimului comunist
    totalitar.
    În ţ nu era ă ă în schimb
    era ţ ă "proprietatea ă a ă ţ   ă ă ă ca
    aceasta ă fie clar ă Principiul ţ venitului era cel
    valabil în toate regimurile comuniste: "de la fiecare ă ă ţ
    84
    sale, ă ă munca ă   (159), ceea ce, evident,
    constituia o utopie ă
    Prin asemenea prevederi se anticipa o ă a
    economiei ţ în baza ţ PMUP, potrivit ă
    "mijloacele de ţ ţ statului"; ş se putea trece la
    ţ ş planificarea economiei ţ Noua ţ
    ţ principiul ă puterilor în stat, stipulând ă organele
    "puterii de stat" sunt Seimul, Consiliul de Stat ş Consiliile Populare,
    iar organele   ţ de stat" - guvernul ş ministerele.
    Organul suprem al puterii de stat ş singurul organ legislativ al RP
    Polone era Seimul cu ă ţ alegerea Prezidiului
    Seimului; formarea guvernului, modificarea ţ stabilirea
    ă ţ ş denumirii ministerelor, ţ sau
    contopirea acestora; vota bugetul statului, încheia ţ bu-
    getare, fixa impozitele ş modul de percepere; decidea în chestiunile
    ă ş ale ă consulta poporul prin referendum; acorda
    amnistia (160). Spre deosebire de   ţ din martie", în noua
    lege ă nu era explicat modul de ţ a Seimului.
    Alegerile urmau ă ă loc o ă la 4 ani, votul fiind universal,
    secret ş direct. Dreptul de a alege pentru Seim ş Consiliile Populare
    îl aveau ţ ă ţ ă ţ ş femei) de la 18 ani ţ iar cel
    de a fi ales - de la 18 ani, pentru Consiliile Populare ş de la 21 de ani
    în cazul Seimului (161).
    Pe baza noii ţ în octombrie 1952 au avut loc
    alegeri pentru Seim, falsificate în întregime de aparatul de represiune,
    ă rezultat fiind, practic, necunoscut. 99,8% din voturile
    celor 95% persoane cu ţ de vot ar fi fost acordate ţ
    "Frontul ţ   (Partidul Muncitoresc Unit Polonez, Partidul
    Ţ ă ă ş Partidul Democrat). Noul Seim a ales Consiliul de Stat.
    Din noul guvern ă parte: Boleslaw Bierut - premier; Jazef
    Cyrankiewicz, Wladyslaw Dworankowski, Tadeusz Gede, Piotr
    Jaroszewicz, Stefan Hilary Minc, Zenon Nowak ş
    Konstanty Rokossowski - vicepremieri.
    În 1950 a început realizarea "Planului de 6 ani de dezvoltare
    ă ş de construire a bazelor socialismului". Se ă
    lichidarea sectorului capitalist la ş ş transformarea unei ă ţ
    importante din ă ţ ă ă ş în ă colective. Pro-
    ductia ă trebuia ă ă cu 136%, venitul national cu
    . . .
    112%, iar veniturile ţ cu 50 - 60%.
    85
    ă ţ ă în realizarea acestor planuri ş aplicarea
    ă a teoriei staliniste despre ţ rea luptei de ă au ă ă
    se ă numeroase ă ă ale drepturilor omului ş acte cu
    caracter represiv.
    Cea mai mare rarte a ţ ă ă privea cu neîncredere
    colectivizarea micilor ă Pentru a ă ţ s-au
    folosit metode represive. mijloace de presiune, în ţ ă cu
    legea. Aceste metode au ă disensiunile dintre organele de stat ş
    masele largi ţ ă ă ş ş ţ ă au fost ţ ş ş
    deoarece refuzau ă se înscrie în ă agricole colective
    (162). S-a ajuns la frânarea ţ agrare, ceea ce a atras ă
    sine ă ţ în colectarea ş aprovizionarea cu cereale a ţ
    ţ ani mai târziu s-a ţ definitiv la aceste metode de
    represiune.
    Din 1954 au crescut ţ care ă ă ă ă
    metodelor staliniste de ă atunci. ă ă a cultului
    ă ţ lui Stalin a creat baza ă pentru dezvoltarea
    curentelor reformiste din Polonia. Cercuri largi ale ţ au
    început ă ă revizuirea politicii ş ă în sânul partidului ş
    al guvernului, ceea s-a realizat în toamna anului 1956 ş ulterior.
    III. Polonia În perioada ă lui Wladyslaw Gomulka
    (1956 - 1970)
    1. Criza din 1956
    În procesul de destalinizare intelectualii polonezi încep ă
    caute noi princlPll ş dogme socialiste. Schimbarea din interior,
    ă de discursul lui ş la Moscova, privind con-
    damnarea cultului lui Stalin, devine ţ ă a liberalilor din
    conducerea partidului. Un moment important a fost publicarea. în
    1955. a mult discutatului Poem pentru ţ de Adam Wazyk, unde
    erau ţ ţ inumane de ţ ă ale poporului, minciuna,
    lipsa de dreptate ă Apreciat, la început, de oficiosul PMUP,
    "'Trybuna Ludu", ca o "isterie ă   ţ s-a schimbat radical
    86
    ă evenimentele din februarie 1956. Revizionismul trebuia ă
    pus în aplicare "prin intermediul partidului" (163).
    În martie 1956 a încetat din ă Boleslaw Bierut,
    deschizându-se astfel un aprig conflict la vârful Partidului pentru
    preluarea puterii. Lupta s-a dus între grupul de la Natolin ă
    localitate de ă ş ş grupul Pulawska ă numele ă
    din ş unde se reuneau membrii Comitetului de partid al
    Capitalei). Cel dintâi grup era ă din ş pro-sovietici de
    rang secund, cu vederi conservatoare ş ortodoxe, care încercau ă se
    spele de responsabilitatea pentru crimele epocii staliniste ş ă ş
    demonstreze "antistalinismur' prin frazeologie ţ ă anti-
    ă ş ă solicitând, din ţ tactice, readmiterea
    lui Gomulka în conducerea de partid. Erau ţ unor reforme
    temperate, dar, în ş timp, se ţ pentru ă
    controlului statului asupra ă ţ Se bucurau, evident, de sprijinul
    Ambasadei sovietice de la ş În cadrul acestui grup un rol de
    ă avea Aleksander Zawadzki, ş Consiliului de Stat,
    iar printre cei mai ţ lideri se aflau Zenon Nowak, Wiktor
    Klosiewicz, Franciszek Mazur, Kazimierz Witaszewski. ş
    Rokossowski simpatiza cu ă grupare.
    Al doilea grup era compus din ţ unor reforme
    democratice mai rapide. Era format din evrei ţ în anii ă
    în URSS, ş ş ţ ş ş ş ţ
    la liberalizare, beneficiind de bune ă cu presa ă
    ă dar având un program politic imprecis. Erau în ă
    liderului ţ ş carismatic care ă ă ă ţ
    populare - ă a accepta ă revenirea lui Gomulka (164). Un rol
    important în acest grup îl avea Roman Zambrowski, printre lideri
    aflându-se "tinerii secretari" Jerzy Morawski, Wladyslaw Matwin,
    Jerzy Albrecht, iar mai târziu J6zef Cyrankiewicz.
    La ş lunii aprilie 1956 a fost dat ă ţ
    comunicatul privind arestarea fostului viceministru al ă ţ
    Publice (organism ţ la   ş anului 1954) - gen. Roman
    Romkowski ş a fostului director al anchetelor din acest departament.
    col. Anatol Fejgin, sub ţ de "lipsire de libertate a unor oameni
    ţ ş aplicarea de metode ilegale în anchete" (165). De
    asemenea, fostul ministru al ă ţ Publice, Stanislaw Rad-
    kiewicz, responsabil pentru teroarea ă ă 1948, a fost
    87
    ă din guvern. La 6 mai, Jakub Berman, fost coordonator al
    aparatului ă ş unul dintre colaboratorii cei mai apropiati
    ă de Hilary M'inc) ai lui Bierut, a fost nevoit ă demisioneze.
    ş ă se înscria ş înlocuirea ministrului Afacerilor Externe,
    Stanislaw Skrzeszewski, cu Adam Rapacki. În schimb, Hilary Minc a
    ă neatins de aceste ă Întrucât În ochii opiniei publice el
    fusese responsabil doar de starea ă a economiei, iar nu
    pentru crimele politicii staliniste. În realitate, "troica ă din
    Bierut, Berman ş Minc luase cele mai importante decizii politice" în
    perioada ă (166). De altfel, ă ă a fi numai de
    persoane ş mai ţ de orientare ă Acest aspect este relevat
    ş de faptul ă înlocuitorul lui Bierut, Edward Ochab, numit în
    fruntea Comitetului Central pe 20 martie 1956, ţ aripii
    staliniste a Partidului Comunist Polonez.
    ă cu grave probleme social-economice, ţ
    ş de la aceste ă o ă ă ţ ă a ţ
    cotidiene. Salariile mici ş ş normelor de ţ menite ă
    ă la redresarea economiei ă ă de la finele anului
    1955 ţ în rândurile muncitorimii. La ă ş lunii iunie
    1956, acestea au explodat cu prilejul ă ş ă Târgului inter-
    ţ de la Poznail. ă de la uzina de locomotive ş ş
    grele Zispo din Poznail nu mai erau de acord cu ţ de ă
    ş ţ ă din ce în ce mai grele; la Întoarcerea ţ de la
    convorbirile cu ministrul de resort, Juliusz Tokarski, ţ ă de refuzul
    ă ţ de la ş de a le satisface ă mani-
    ţ nu au mai cerut numai "pâine", ci au scandat "Jos URSS",
    "Libertate ă   "Libertate pentru cardinalul Wyszinski!"', sub
    privirile siderate ale ţ ş vizitatorilor ă (167). Când
    ţ a preluat controlul câtorva comisariate de ţ eliberând
    persoanele ţ în sediul acestora, ă ţ au ă apel la
    ă ş securitate, care au degajat brutal, inclusiv cu ajutorul
    blindatelor, ă ş Luptele de ă au durat ă zile (28
    - 29 iunie) ş s-au soldat, conform cifrelor oficiale, cu 53 de ţ ş
    300 de ă ţ Cu toate ă ă ţ au pus incidentele pe seama
    ţ unor "provocatori ţ ş ţ ţ
    imperialismului american", aflarea ţ oficial al ă a
    sporit tensiunea în societatea ă (168).
    În aceste ă ă dintre membrii reformatori ş
    cei dogmatici ai Partidului Comunist Polonez se adâncea tot mai
    88
    mult, transformând revenirea lui Gomulka la putere într-o ţ
    ă pentru asigurarea ţ sistemului ş La plenara
    partidului din 18 - 20 iulie 1956, liderul grupului de la Natolin,
    Zenon Nowak, s-a lansat într-un vehement atac antisemit, axat pe
    ideea ă ţ ş lor de origine ă pentru
    ş trecutului ş necesitatea ă lor din posturile de
    conducere. Echilibrul dintre cele ă grupuri nu a putut fi restabilit
    prin riposta grupului Pulawska. Tensiunea ă era în ă
    ş o ă cu ţ ă a consiliilor ş
    ă ă ţ la democratizare ă presiunile acti-
    ş ţ de tineret pentru reorganizarea ă a acesteia
    ş ale clericilor pentru eliberarea cardinalului Wyszinski ş des-
    ă ş la ş septembrie, a procesului ţ de
    la Poznan, ş ă în cele din ă grupul Pulawska, secondat de
    presa ă s-a raliat celui de la Natolin în ţ readucerii
    la putere a lui Gomulka (169).
    Reintrarea lui Wladyslaw Gomulka pe scena ă
    ă s-a produs într-o ă ă radical, cu ş
    interesului public ţ ă de politica ş viitorul statului. Întoarcerea
    liderului ă ă dezavuat era ă acum atât de membrii de rând ai
    partidului, cât ş de grupurile de presiune din afara lui. Se realiza,
    astfel, o coagulare a opiniei publice în favoarea lui Gomulka. Acesta
    ţ revenirea în fruntea partidului de implementarea
    programului   ă poloneze" ă socialism, pe care-l propusese ă
    din 1948. El avea în vedere îndeosebi înlocuirea ţ ş
    consilierilor sovietici din armata ă în special a ş
    Konstanty Rokossowski (ministrul ă ă ş membru al Biroului
    Politic al PMUP) (170). .
    La ş ţ Biroului Politic al partidului, din zilele de 8 ş 10
    octombrie 1956, au fost sintetizate problemele cu care se confrunta
    PMUP în acel moment: lipsa de unitate ş autoritate a membrilor
    Biroului Politic; ă ă dintre conducere ş ş par-
    tidului: ă ţ în raporturile pol ono-ruse ţ ă trimis
    în URSS, amestecul ambasadorului sovietic în treburile interne ale
    ţ ă ţ ţ ai armatei nu erau ă ţ polonezi ş nu ş
    limba ă (171).
    Participând pentru prima ă ă acuzarea sa, în august
    1948, de "deviere de dreapta ş ţ la ş ţ Biroului
    89
    Politic din 13 octombrie, Gomulka a ă ă partidul continua ă se
    confrunte cu ă ţ din cauza "erorilor comise în trecut"' ş a
    "presiunii puternice exercitate de ţ ă ş ostile". Ches-
    tiunea ţ sovieto-po10ne era ă ş trebuia   ă  
    pentru "a ă ă lle antisovietice" - aprecieri ce au generat
    ţ ă a lui Rokossowski (172). Punctul culminant al
    ă a fost atins cu ocazia furtunoasei Plenare din 19
    octombrie 1956, când veteranul Ochab a ţ la ţ ş a
    ţ candidatura lui Gomulka: acesta a fost ales fruntea
    Partidului, în pofida rezervelor venite din partea ă ă
    cu el au mai fost ţ în ee al PMUP trei colaboratori ţ
    ai ă Marian Spychalski, Zenon Kliszko ş Jgnacy Loga-Sowinski.
    Alegerea lui Gomulka la 21 octombrie în ţ de prim-secretar al
    CC al PMUP a fost amplu ă popular, ă de legenda
    comunistului patriot. In mai multe ă ţ din ţ ă au fost
    organizate ţ ş adoptate ţ ţ de ţ
    participând incognito la ş ţ muncitorilor, iar muncitorii
    acordând un sprijin activ unor ţ ţ ş din ş
    A doua zi ă alegerea lui Gomulka, Biroul Politic era epurat de
    ş notorii, între care Rokosso

    Related Interests

     .ski ş Nowak, iar cardinalul
     Wyszinski eliberat din închisoare (173).
     Triumful lui Gomulka nu însemna ş un triumf al ţ
     poloneze împotriva Moscovei, deoarece noul lider era un vechi
     comunist, legat trup ş suflet de regimul întemeiat pe doctrina
     ă (174).
     ă populare de ţ a lui Gomulka au dus la
     tensionarea ş mai mult a raporturilor sovieto-polone. De la mani-
     ţ restrânse numeric (Gdansk, Szczecin 22 octombrie etc.), s-a
     trecut, în ă zile, la altele reunind ă la 100.000 de
     oameni (Poznan, Lublin. LOdz, Bydgoszcz, Kielce, Wroclaw etc., 23
     octombrie) sau chiar 500.000 de persoane ş 24 octombrie).
     Unele s-au soldat cu victime ş distrugeri de bunuri materiale, ca la
     Wroclaw, unde a fost devastat teatrul evreiesc, fiind ţ ţ
     ş ă ţ Starea de spirit ă de la ş din acele zile,
     era ă de ambasadorul României. Marin Ionescu. La 23
     octombrie el raporta:   ă nimeni în ş n-are curajul ă
     ă ă este rus. de ă ă nu fie ş ş departe a ajuns
     atmosfera ă   (175). ţ ă de ă stare liderii de la
     Kremlin au început ă ă la ţ economice sau chiar
     90
     militare. ş credea ş ă --A gasI un motiv pentru un
     conflict cu Polonia ar fi fost foarte simplu acum. dar a ă o cale de
     a pune ă acestui conflict ulterior. ar fi foarte dificil" (176). În
     plus, Rokossowski îi avertizase pe liderii sovietici la începutul crizei
     ă armata ă se va opune cu dârzenie unei ţ e\.1erne.
     iar ţ recente ă ă se începuse distribuirea armelor de
     foc ă   ţ ş   în timp ce Gomulka ordonase
     trupelor din subordinea Ministerului de Interne ă ă
     împrejurimile ş pe unde ar fi putut penetra trupele sovietice.
     Acest complex de ţ nefavorabile ţ militare l-a
     determinat pe ş ă caute o ţ ă de compromis cu
     Gomulka (177).
     La rândul ă noul lider polonez a insistat imediat asupra
     autonomiei în politica ă a ţ ă în ş timp a dat ă
     sovieticilor ă Polonia ă un membru loial al Pactului de la
     ş A încercat astfel ă demonstreze disponibilitatea de a
     ă credincios ă ţ lor populare, chiar ş în
     ţ de ă Gomulka a ş ă ţ ă în schimbul ă
     trupelor sovietice pe teritoriul polonez, avantaje economice ş
     financiare, ş o oarecare ă de autonomie pentru propriul sistem
     (178).
     Noua linie ă a PMUP prevedea. între altele: con-
     solidarea raporturilor cu ţ ă socialiste pe baza ă ţ ş a
     neamestecului în treburile interne; asigurarea caracterului echitabil al
     ă economice ş schimburilor comerciale dintre ţ ă
     socialiste, încât   ă ă a unei ţ ă   ă nu se ă ''în
     detrimentul ă economice a alteia"; raportarea ă la
     ă ţ ţ (materii prime, ă de lucru ă ţ de
     desfacere), ţ Ia unele "ramuri industriale care aduc pierderi
     imense unei ţ ă de dragul sCf\irii cu anumite ă pe ţ
     ă a altei ţ ă prietene"; respectarea "cu ţ   a angaja-
     mentelor contractuale 'între ţ ă prietene'·. astfel încât ă nu fie
     ă ă în picioarc "mândria ţ ă a unui popor mai mic, de ă
     alt popor mai mare. ş ă Înceteze a se considera partidele comuniste
     ş ş un fel de ţ de ă ale altui partid mai mare.
     iar primul-secretar al partidului ă se considere primul-secretar al
     ţ prim-secretari ai partidelor ă ţ ş ă le ă ordine ş ei
     ă   (179).
     91
     La marea adunare ă din ţ Palatului de ă ş
     Ş ţ ă din ş În ziua de 25 octombrie 1956, Gomulka a
     adoptat un ton mult mai conciliant, subliniind necesitatea ă
     ţ de "prietenie Cl! Uniunea ă ş celelalte ţ ă ce
     construiesc socialismur', cccentuând ă ă prietenie trebuie ă
     fie pe picior de egalitate, ă   ţ acei ce vor ă tulbure ş prin
     ă huliganice sau altfel de ă vor primi pedeapsa
     ă   În pofida Îndemnurilor lui Gomulka, "grupuri de huligani"
     au scos steagul polonez vechi ş al Ungariei ş au Început ă cânte
     cântece ţ strigând:   ă polonez pentru polonezi!",
       ă cu annata ă de pe ă polonez!" (180).
     Polonia a fost ţ în care condamnarea ţ sovietice
     În Ungaria a fost cea mai ă ş ă Scriitori. ţ ş
     muncitori ş manifestat solidaritatea prin greve, mesaje ş
     ţ de protest.
     În ţ ţ de ţ din partea Uniunii
     Sovietice În Polonia ş Ungaria. trebuie luate În calcul motivele care
     i-au determinat pe ă sovietici ă nu ă prin ţ ă
     ş ă ş anume: fidelitatea lui Gomulka ţ ă de ţ
     cu Uniunea ă ş mobilizarea ă a ţ de
     partea sa.
     În ă ă ş a crizei maghiare. la ă lunii
     noiembrie 1956, conducerea ă îl primea pe liderul polonez la
     Moscova ş aproba noua linie ă a PMUP, ce includea concesii
     ă ă ţ civile, de neconceput În ţ ă ă ţ
     ă În ţ ă din 4 noiembrie. "Atitudinii acomodante a
     Kremlinului îi va corespunde atitudinea mai mult decât ă
     ă de ă Gomulka ţ ă de ţ ă În Ungaria ş
     ulterior, ţ lui Irnre Nagy" (181).
     Cum pe ă dreptate ţ istoricul Adrian Pop, impactul
     momentului octombrie 1956 în societatea ă a fost ambivalent.
     Succesul negocierilor cu Kremlinul ş compararea ă
     acestora cu drama ă au ă imaginea lui Gomulka de
     simbol al ţ Poloniei ş lider ţ care a ş
     evitarea ă ă de sânge. "Capitalizarea ă a acestei imagini i-a
     asigurat lui Gomulka, o ă ă de vreme, autoritatea atât În
     interiorul partidului, cât ş asupra ă ţ   (182).
     92
     2. Reformele interne determinate de ((Octombrie polonez»
     ă interne din Polonia au marcat ş ţ pe
     calea reformei. Astfel, cu prilejul alegerilor din 20 ianuarie 1957,
     Gomulka a promis ă ţ ă "vor vota ş nu numai vor merge la
     vot", ceea ce, oarecum, avea ă se ă Erau 723 ţ
     pentru 459 de locuri, dar ţ figurau, în continuare, pe o ă ă
     ţ Partidului Comunist nu au ş în totalitate
     alegerile, ş ă ă în Seim ceva mai mult de ă din cei
     ş (51,7%, respectiv 238 de locuri). ă au fost recunoscute
     ş au ş teren ş alte ţ politice: Partidul Ţ ă ă
     Partidul Democrat, ă de un ă de   ţ   ţ
     reprezenta 18,3%, ceea ce era ş semnificativ în ţ unui
     regim totalitar. Noul Parlament a investit, la 27 februarie 1957,
     guvernul, avându-l în frunte pe J6zef Cyrankiewicz. Reforma nu a
     mers prea departe. ţ de "eliberare" nu s-au ridicat la
     ă ţ ş ă opiniei publice, mai ales ale celei ţ
     (183).
     ţ ă în materie de ă a durat câteva
     luni, rezumându-se la a îndrepta aspecte nepopulare ş negative ale
     politicii staliniste (limitarea puterii ţ eliberarea unor ţ ţ
     politici, ţ mai mari pentru Seim, reîntoarcerea ţ ă la
     exploatarea ă în ă A ş în schimb ţ
     novatoare în domeniul economico-social care, ă ar fi fost realizate
     sau prelungite, ar fi putut sta la originea unei ă socialiste originale
     (184).
     Criza ă din 1956 a avut ca efect o oarecare liberalizare
     a regimului politic polonez. ţ ă a devenit mai ă
     iar puterea serviciilor secrete a fost ă Noii ţ ă ai
     puterii au pus ă luptei violente împotriva Bisericii. schimbând
     ţ spre ţ fapt ce nu a ă adversitatea ţ ă de
     religie, dar a temperat presiunea ă de regim.
     ş au mai recunoscut ş drepturile cultivatorilor
     particulari, punând ă ă ţ Au fost ţ
     93
     astfel 8.000 cooperative agricole de ţ ş s-au liberalizat micul
     ţ ş practicarea ş ş
     Un interes deosebit ă dezbaterea ă în cadrul
     Consiliului economic de pe ă guvern, condus de Oskar Lange ş
     cu concursul celor mai reprezentati vi ş ai ţ ă Din
     dezbatere s-a desprins un consens - reflectat de ''tezele'' publicate în
     aprilie 1957 - în favoarea ă gestiunii centralizate la nivel
     macro-economic ş a ă unei maxime autonomii între-
     prinderilor. ă ţ reformatoare ale lui Gomulka nu au fost ă
     decât un foc de paie, partizanii ţ sistemului centralizat în
     economie având ş de ă Consiliile ş care,
     dezvoltând ţ ă în industrie, trebuiau ă compenseze
     ţ Partidului, au fost transformate, ă din 1958, în
       ţ de autogestiune ă   la care 2/3 dintre ţ
     erau ţ de conducere, sindicat ş Partid (185).
     ţ era ă ă firavele ţ din sânul conducerii
     partidului care ar fi putut constitui embrionul ş ă similare care
     se va dezvolta 12 ani mai târziu au fost ţ de grupul dominant,
     condus de Gomulka. Lideri precum Leszek Goidzik ş Jacek Kuron
     au fost ţ rezultatul pe ansamblu fiind ă
     tuturor grupurilor care înclinau ă schimbare. Pe de ă parte,
     ă «Octombrie polonez», ş au pierdut din autoritatea
     ă în plan ideologic, pluralismul în ă a trebuit ă fie
     recunoscut, s-a ă marja de libertate în plan ş ţ inclusiv în
     sfera ş ţ sociale, ş a fost ă ţ bisericii
     catolice ca ţ ă ţ ă de stat. Aceste concesii au erodat,
     treptat, subordonarea ă ţ civile ţ ă de ă ţ ţ
     unor grupuri sociale diverse ă ş articuleze ţ în plan socio-
     politic. "Din perspectiva ă ă 1956, a resurselor de
     implementare a modelului stalinist de edificare ş conducere a
     ă ţ în Polonia ş a ă germeni lor unui nou ciclu evolutiv,
     care avea ă ă la crizele din 1970, 1976 ş 1980 - 1981 ş în
     cele din ă la ă ş sistemului comunist, ă ă ă ă
     «Octombrie polonez» a reprezentat un autentic punct de ă  
     (186).
     94
     3. ţ ă ţ civile poloneze
     Liberalizarea de ă 1956 a creat premisele unui proces de
     ţ a ă ţ civile poloneze; un rol ţ l-au avut
     Biserica (ce a ş ă ş ă o ă ţ ă ş
     intelectualitatea, ă i s-a garantat o mai mare posibilitate de
     expnmare.
     ă de energicul ş tenacele cardinal Stefan Wyszynski,
     Biserica a luptat pas cu pas împotriva Partidului, pentru ş ţ
     ţ ş a se opune ă ţ în materie de cult ş ă
     Mai mult, de câte ori a avut ocazia, Biserica a deschis ţ ş a
     contestat ş de ă partidul comunist a statului ş natiunii.
     Într-o scrisoare ă guvernului, în octombrie 1966,
     Poloniei afirma ă "Nu este posibil ă se identifice Partidul ş cu
     ţ ş Statul. ş nici atitudinea ă a ă ţ ţ ă de
     conduita organelor administrative cu lupta ă Nu ţ ă ţ
     sunt membri de partid, ş încât nu au ţ ă asculte de
     directivele sale. ă ei au drepturi bine definite ca membri ai
     ţ ş ă ţ ai statului" (187).
     Pe de ă parte, tot mai ţ intelectuali, ă ţ de
     Gomulka, se ă critic ţ ă de regim, ă obiectul unor
     represiuni severe din partea organelor de securitate (Urzqd
     Bezpieczenstwa - UB). În 1964, 34 de scriitori cer o ă
     ă mai ă ş abolirea ţ ă a cenzurii. Un an mai târziu, în
     martie 1965, doi tineri ş - Karol Modzelewski ş Jacek Kuron
     - ă o scrisoare ă conducerii PMUP, în care ă
       ţ ă ă ce ă în numele partidului
     muncitor, privând clasa muncitoare de organizare, program ş
     mijloace de ă   (188). Cei doi sunt ţ ş ţ la
     trei ani închisoare, în perioada ă ă ţ o ă
     campanie împotriva ă ţ contestatare.
     Conflictul dintre ă ţ ş societate devenea tot mai
     evident. Încordarea între Stat ş Biserica ă ă de
     celebrarea Milenium-ului (1966), ca ş campania ă
     ş ă de partid în 1968 puneau tot mai clar în ă
     ă ţ poloneze ţ ă de guvernarea lui Gomulka.
     În martie 1968 au izbucnit ample ţ ţ ş în
     sprijinul ş ă cehoslovace, cerând în ş timp dreptul de a
     participa la administrarea ă ţ Acestea sunt reprimate cu o
     95
     brutalitate ce ă opmla ă ş ă dezaprobarea
     ă din partea episcopatului polonez.
     Politica de dezbinare ă de ş vizând des-
     ă ă ţ ş ă civice Între intelectualitate, ţ ă
     ş muncitori a ă ca prolctariatul din marile ş ă nu sprijine, în
     martie 1968, revoltele ţ ş profesorilor împotriva cenzurii;
     doi ani mai târziu, în decembrie 1970, intelectualii au ă
     ţ ţ ă de protestele muncitorilor împotriva ă ţ
     "Muncitorii nu aveau încredere în intelectuali, iar intelectualii nu
     aveau încredere în muncitori, închizându-se în cercul lor elitist,
     strâmt, ş încercând ă se ă comunismului prin ţ
     proprii" (189).
     IV. Epoca lui Edward Gierek (1971 - 1980)
     Reforma ă a ţ ţ ă la 12 decembrie 1970
     ş care s-a tradus într-o sporire a lor la carne, ă ă lapte ş alte
     produse alimentare, ş ă violente ă în porturile ă
     Baltice. Ca urmare a ţ în ţ ă a organelor de represiune,
     au fost ş 44 muncitori, 4.165 ă ţ ş circa 3 mii ţ
     Importante au fost, de asemenea, pagubele materiale, fiind incen-
     diate, ţ sau în întregime, 19 ă inclusiv sediile voievodale
       ţ de partid din Gdansk ş Szczecin (190). De la ş de
     protest, din iunie 1956, de la Poznan, aceasta a fost cea mai ă
     ţ de reprimare a unei ţ contra regimului comunist
     din Polonia.
     În aceste ţ la 20 decembrie 1970, plenara e.e. al
     PMUP l-a înlocuit pe W. Gomulka din ţ de prim-secretar al
     partidului cu Edward Gierek. Marian Spychalski a fost ă din
     Biroul Politic, iar ulterior ş din ţ de ş al Consiliului
     de Stat. Din Secretariatul CC au mai fost ţ Boleslaw Jaszczuk,
     Ryszard Strzelecki ş Zenon Kliszko. De asemenea, au devenit
     membri ai Biroului Politic - Edward Babiuch, Piotr Jaroszewicz,
     Mieczyslaw Moczar, Stefan Olszowski ş Jan Szydlak, iar membri
     ţ ai Biroului Politic - Wojciech Jaruzelski, Henryk Jablonski
     ş J6zef Noii secretari ai CC erau: Edward Babiuch, Kazimierz
     96
     Barcikowski ş Stanislaw Kociolek. La ş ţ Seimului din 23
     decembrie 1970, premierul Cyrankiewicz ş dat demisia, noul ş
     guvernului fiind Piotr Jaroszewicz. J6zef Cyrankiewicz avea ă preia
     ţ de ş al Consiliului de Stat, din care va fi înlocuit, la
     28 martie 1972, cu Henryk Jabl0l1ski (191).
     La începutul anilor '70 Polonia a cunoscut o oarecare
     redresare ă ă creditelor ă magazinele dis-
     puneau de bunuri de larg consum, au ă noi întreprinderi iar
     nivelul de trai al ţ a înregistrat o ă ă ţ ă
     Economia ă n-avea cum ă fie. ă ă ă
     numai ţ ani, salariile reale s-au redus ţ iar penuria
     bunurilor de consum s-a acutizat în ş ă ă Primele semne
     ale crizei au ă în 1976, când puterea ă a repetat
     ş ă ă cu ş ani în ă prin ş ă a ţ
     la produsele alimentare, ceea ce a determinat greve ş manifestatii
     ş la Plock, Radom ş Ursus (în apropiere de ş   In
     ţ de a da un exemplu ş a descuraja ş ă de protest,
     ă ţ comuniste intreprind o ă ş ă represiune:
     2.500 de ă mai multe sute de ă de la ă luni la 10
     ani de închisoare. ă ă ţ a puterii ă societatea
     ă ş ă ţ de solidaritate decisive pentru viitorul
     ş ă poloneze de ţ De data aceasta muncitori mea e în
     avanpostul ţ ţ ă de regimul comunist. Pentru prima ă
     intelectualii ş muncitorii se reunesc într-o ă ă -
     Comitetul de ă al Muncitorilor (KOR) (192). Apar, de
     asemenea, alte grupuri ilegale ale ţ anticomuniste ş ţ
     clandestine. Actiunile greviste s-au extins la Szczecin ş în minele de
     ă din Siiezia. În intreaga ţ ă regimul totalitar se ă în
     pericol. Se prefigura începutul unei greve generale a întregii ă ţ
     În sprijinul Comitetului au venit sute, apoi mii de ţ ş
     intelectuali, care s-au angajat ă ajute material ş juridic pe
     ţ la proteste ş represiunii. Ei ş ş au fost ţ
     din ă ă iar unul dintre ei - studentul Stanislaw Pyjas -
     omorât de ţ ţ politice. Erau ţ ă ă la un
     anumit nivel, de ţ ă atât în Polonia. cât ş în
     ă ă a unor membri ai Comitetului. pe care puterea nu avea
     curajul ă persecute prea brutal (193).
     97
     Realizarea KOR a fost ă de apropierea între "familii"
     de origine ş sensibilitate ă ă   ş  
     ţ în jurul lui 1. Kuron ş A. Michnik: intelectualitatea ă
     (grupul Znak, animat de Jerzy Turowicz) ş intelectualitatea anti-
     ă "ce ă ă ă atunci în afara ţ publice" (A.
     Smolar) (194).
     Grevele din 1970 ş 1976 au discreditat establishment-ul
     polonez nu numai din punct de vedere politic, ci ş economic.
     ţ PMUP de a reprezenta întreaga ă muncitoare ş a veni în
     întâmpinarea nevoilor sale materiale se dovedea acum, mai mult ca
     oricând, ă de ţ Baza ă a regimului s-a ţ
     considerabil, în pofida infuziei masive de credite occidentale.
     Acestea nu puteau ă ă la ţ ţ ă ţ lor
     funciare ale economiei socialiste, determinate de ţ ş
     penuria ă - ă ţ care se vedeau acum cât se poate de clar
     (195).
     Rolul de catalizator al ă civile polone2e I-a avut
     biserica ă În 1977, Adam Michnik - mult timp ostil atât
     Bisericii cât ş puterii - ă în cartea sa Biserica ş Stânga ă
     tinând seama de contextul polonez, unica solutie ă pentru
     ţ de stânga era alierea cu Biserica. În jurul acesteia - mai
     ă decât oricând ă alegerea ca ă a lui Ioan Paul al II-lea
     în toamna lui 1978 - se strân&e, la ş anilor "70, întreaga
     societate ă ă (196). In primul ă discurs pontifical din
     22 octombrie 1978, noul ă va adresa încurajarea: "'Nu ă fie
     ă   care a avut efect mobilizator deosebit în rândurile ţ
     poloneze.
     98
     V. ă ş regimului comunist
     1. ş "Solidaritatea"
     Una din ă ă esentiale ale revolutiei anticomuniste în
     . .
     Polonia ă din caracterul complex al ţ din ă ţ ă
     în ă ă ă ţ ă ş ă rând pe rând ă ş
     ă ă ş ă ă ş ă (197),
     ceea ce a conferit ţ anticomuniste o ă cuprindere, în
     medii ş categorii diverse din întreaga societate.
     ă 25 de ani de eforturi pentru "umanizarea" socialismului
     real, ţ de puternice ă sociale (Poznan 1956, Silezia
     1970), ă ş anilor '70 s-a ajuns la consolidarea ţ
     poloneze. Grevele de ă ă - începute în februarie 1980 la
     Gdansk ş aproape generalizate în cursul lunii august - s-au soldat cu
     rezultate notabile: ţ unui lider, Lech Wal((sa; ş
     pentru prima ă într-o ţ ă ă a unui sindicat independent,
     "Solidaritatea"; stabilirea de noi raporturi Între stat ş societatea
     ă fondate pe un compromis ş un nou mecanism de organizare
     ă demonstrate prin acordurile de la Gdansk, din 31 august
     (198). "Solidaritatea" s-a transformat rapid într-o ă ş de
     ă ajungând la aproape 10 milioane de membri, Între care
     ş membri ai partidului comunist. Era un fenomen ă
     precedent în întregul bloc sovietic, ţ ireconciliabil cu
     sistemul politic comunist.
     ă unei presiuni intense, echipa ă de la
     ş ă ă ş timp, lansând formule iluzorii ca
     programul de guvernare al premier J6zef Pinkowski în ţ
     Seimului, la 5 septembrie 1980. Era vorba de ă ă ţ ţ
     economice ş rezolvarea celor mai stringente probleme sociale (199).
     Era o ă ă pentru rezolvarea crizei ş în care ţ nu
     mai putea avea încredere. Programul ţ promisiuni privind
     ş de salarii, ă ă ţ ă cu produse
     alimentare, intensificarea luptei împotriva ţ dezvoltarea
     ţ de ţ etc. În ţ politicii externe, J6zef
     Pinkowski declara cu ă convingerea: "Vom dezvolta, adînci ş
     ă ţ cu Uniunea ă ca ş ţ cu alte state
     socialiste, precum ş colaborarea Poloniei în cadrul Tratatului de la
     ş ş CAER, ca pe avutul nostru cel mai de ţ   (200).
     99
     Programul dovedea falimentul total al comunismului ă 35
     de ani de ţ lips.te de orice rezultat. Epoca "propagandei
     succesului" - cum a fost ă perioada ă lui E. Gierek -
     lua ş în aceste ă la conducerea PMUP a fost instalat,
     pentru o ă ă Stanislaw Kania.
     2. Legea ţ ă
     ţ din Polonia se ă ă ţ constant, ţ
     ţ ş iar sindicatul "Solidaritatea" devenise o ă ă
     ţ ă ă ă Echipa ă de la ş pune
     ă cu brutalitate ţ "socialismului contractuar' inventat ş
     impus de ţ ă (201). La 18 octombrie 198 1, generalul
     Wojciech Jaruzelski a preluat conducerea partidului, iar la 13
     decembrie a dat o ă de stat, instituind legea ţ ă ş ţ
     în afara legii sindicatul "Solidaritatea". ţ Jaruzelski a însemnat
     "decesul neoficial al comunismului polonez, partidul trecând pe un
     loc secundar ş ă întreaga responsabilitate a ţ
     regimului pe umerii unui general ş ai armatei" (202). Generalul
     Jaruzelski cumula ş ţ partidului, conducerea guvemului ş
     portofoliu 1 de ministru al ă ă Succedându-i lui Kania, se
     prezenta ca ultima ţ ă ca singurul om capabil ă ă
     ordinea din ţ ă evitând o baie de sânge ş o ţ ă
     ă ă ă ă de majoritatea polonezilor, a fost
     ă de Jaruzeiski ş ş de ă Zbigniew Brzezinski care,
     într-un interviu acordat televiziunii poloneze, la 13 decembrie 1990,
     afirma: "Pe 3 decembrie 1980, generalii Jaruzelski, Siwicki ş
     Hupalowski erau deja la curent cu planurile unei invazii sovietice în
     Polonia ş în ţ ă au luat decizia de a ă o «invazie
     ă ca ă împiedice intrarea trupelor Pactului de la ş  
     (203).
     Potrivit Catherinei Durandin, ă ă care-I ă pe
     Jaruzelski a fost ă de colonelul Ryszard Kuklinski - fost
     ţ în cadrul Statului Major polonez ş agent colaborator recrutat
     de eIA, scos clandestin de americani din Polonia în noiembrie 1981,
     pentru a fi pus la ă în ă ă ă ş ă -, de
     sovieticii ţ în gestionarea crizei poloneze din 1980 - 1981, de
     istoricii americani care dispun de arhivele poloneze ş sovietice,
     100
     precum ş de ţ furnizate CIA de ă colonelul   ă ă
     al comunismului". Aceste ă ă ă "CIA ş ă cel ţ
     ă la plecarea informatorului ă sovieticii nu aveau cu ă
     ţ de a ş o ţ de amploare prin care ă
     ă ordinea in Polonia ş preferau ă se bazeze pe ă ş
     polonezi" (204).
     Proclamarea "legii ţ   a pus ă pentru aproape 5 ani,
     experimentului "socialismului contractual". ă ţ au arestat
     câteva mii de membri ai opozitiei iar grevele au fost ă ş cu
     ajutorul armatei ş al ă ţ speciale de ţ ş securitate. În ziua
     de 16 decembrie 1981 au fost ş ă mineri de la mina de
     ă din Wujek. Mai ţ ţ ai ţ ş ai
     ţ sindicale clandestine au fost ţ în timp ce
     ţ au fost ţ ţ ă emigreze.
     ş oficial ă "Solidaritatea" a continuat ă existe
     prin membrii ă (în acel moment în ă de aproape 10 milioane),
     ţ în jurul nucleului ă ş ţ în grupuri ad-hoc
     ă ţ cluburi, cercuri) dedicate ă unor ă ţ
     independente, precum ş în ţ ale Bisericii.
     Pe plan ţ "Solidaritatea" s-a bucurat de un sprijin
     tot mai mare, ă în acest sens fiind ş acordarea Premiului
     Nobel pentru Pace pe anul 1983 liderului ş ă Lech
     3. Rolul Bisericii în dialogul dintre putere ţ
     Perseverent ş abil, Papa Ioan Paul al II-lea nu a încetat ă
     încurajeze liberalizarea sistemului socialist, privilegiind Polonia, ale
     ă probleme le ş ş ş ă poate servi de model ş
     catalizator unei ţ generale. Prin intermediul clerului ţ
     cât ş al statelor occidentale, Roma a încurajat ţ de compromis
     Între '"Solidaritatea" ş Partidul Comunist (205). O ţ ă deo-
     ă asupra ă de spirit a ţ au avut-o cele ă
     pelerinaje ale Papei Ioan Paul al II-lea în Polonia (1983 ş 1987) care
     au oferit contacte cu Lech ş ţ lideri ai   ă ţ  
     În ziua de 19 octombrie 1984, preotul Jerzy Popielusko,
     paroh al bisericii Sw. Stanislaw Kostek din ş a fost asasinat
     de ţ ai Ministerului Afacerilor Interne. Pentru milioane de
     polonezi jertfa acestuia avea ţ unui martiraj în slujba
     101
     idealuri lor   ă ţ   ţ asasini ai preotului Popielusko
     aveau ă fie ţ ş ţ cu privative de libertate,
     iar ş acestora ă ţ din ţ ce le ţ în conducerea
     Ministerului Afacerilor Interne. Era primul caz într-o ţ ă ă
     când ţ ai aparatului ă ţ erau ţ cu închisoarea
     pentru   de zel" în ă ţ de ţ ă
     In anii "80, Biserica a jucat un rol deosebit în medierea
     raporturilor ţ cu puterea ă ţ ai Episco-
     patului polonez având ţ în realizarea ă moment mai
     important al acestui dialog (206).
     4, ţ ă asupra ţ din Polonia
     ă accederea la putere a lui Mihail Gorbaciov în URSS, în
     anul 1985, "perestroika" ş ""glasnost" au avut o ţ ă ă
     asupra reformelor din Polonia, Jaruzelski beneficiind de sprijinul
     total ş declarat al liderului sovietic. Acest fapt este ţ de
     ă întreprinse de echipa Jaruzelski, în spiritul demersului
     gorbaciovist, pentru redresarea ţ economice dificile, prin
     amorsarea unei reforme globale a sistemului. Regimul de la ş
     se confrunta, ă cu o ţ absolut ţ ă într-o ţ ă
     ă ş anume ţ unei ţ puternice ş organizate
     reprezentate de sindicatul "Solidaritatea". În aceste ă
     întreprinse de echipa Jaruzelski au avut un caracter inovator, fiind
     specifice Poloniei.
     ş cum ă istoricul Jean-Fran90is Soulet, "W. Jaruzelski
     nu trebuie considerat doar un discipol sârguincios al ş
     ci ş un maestru al lor. În ă ă de elaborare a unui nou
     sistem socialist, Polonia a fost mai mult un laborator experimental -
     în care s-au testat ţ ţ de compromis între Partid ş
     societatea ă - decât un simplu câmp de aplicare a programului lui
     Gorbaciov" (207).
     Referitor la ţ cu Gorbaciov, Jaruzelski nota în
     Memoriile sale: "Ne unea un fel de complicitate. Într-o zi Gorbaciov
     mi-a spus: «Eu ş cu tine ne ă în cea mai ă ţ ... aceea
     a oamenilor la mijloc. Ne lovesc din toate ă ţ ... »" (208).
     Jaruzelski era contestat în Partid, atât de stânga, cât ş de
     dreapta. Conservatorii din Partid se ă ţ ă acuzîndu-l ă "a
     vândut socialismul, ă a revizuit marxism-Ieninismul, ă a cedat în
     102
     ţ unei Biserici catolice atotputernice ş mai ales, ă a prejudiciat
     ţ nomenclaturii în sistemul politic". În cele din ă el a ş
     ă se ă lovind în dreapta (eliminarea lui S. Grabski, S.
     Kociolek, a generalului Milewski, responsabil cu securitatea) ş în
     stânga   ă lui T. Fiszbach ş M. Jagielski, favorabili unei
     deschideri spre sindicatul "Solidaritatea"). Dar partida nu a fost
     ă ş ă definitiv (209).
     Pe ă adâncirii crizei economice   ă ş anilor
     '80 datoria ă atinsese 35 miliarde dolari) ş a ă în plan
     social - ce ţ ă ă societatea ă ă cât
     ş pe fondul presiunilor din exterior, echipa ă de la
     ş s-a ă mai ă ţ ă de "Solidaritatea'·. În 1986 a
     fost ă amnistia ă Polonia devenind astfel cea dintâi ş
     cea de pe ă ţ ă ă ă ă ţ ţ politici, ş a fost creat un
     consiliu consultativ pe ă ş Consiliului de Stat, deschis
     ţ ă ţ civile. De asemenea s-a produs o ă
     relaxare a cenzurii ş a ţ privitoare la dreptul de asociere
     (tolerarea "cluburilor de dezbateri"), alegerea primarilor de ă
     ţ ş diminuarea ţ (210). În domeniul economic.
     ă sunt similare cu cele preconizate de Mihail Gorbaciov în
     Uniunea ă sporirea autonomiei întreprinderilor ţ ă de
     ţ ă introducerea ă a mecanismelor ţ
     libere; consolidarea sectorului privat industrial; revizuirea ţ
     în sensul ă de întreprinderi mici ş mijlocii prin intermediul unor
     ă ţ comune ('joint-ventures") (211). ş nu creau o economie
     de ţ ă ă preconizate configurau premisele de ă ale
     acesteia.
     5. Referendumul din 30 noiembrie 1987
     ă vehement de conservatorii din partid pentru noua
     orientare ă ş dorind ca sprijinul din exterior (atât din partea lui
     Gorbaciov, cât ş a statelor occidentale) ă fie dublat de unul intern,
     echipa lui Jaruzelski a supus noile reforme unui referendum popular
     (30 noiembrie 1987), ale ă rezultate urmau ă fie raportate la
     ă de ş ş a fost un ş referendumul a ţ o
     ă în plus, necesitatea compromisului puterii cu ţ Faptul a
     devenit ş mai evident în ţ valurilor de greve care au zguduit
     Polonia în 1988 (212).
     103
     6. ă ş ă ş "mesei rotunde"
     Fundalul 1988 - 1989 a fost deosebit de propice pentru
     resuscitarea ă civile poloneze ă ş ă pre-
     siunile occidentale crescânde, cumulate, la nivel interior, cu ţ
     ţ ş mai ales sprijinul vizibil al bisericii catolice pentru
     "Solidaritatea" - toate acestea l-au constrâns pe generalul W.
     Jaruzelski ă ă negocierile cu sindicatele ş ă adopte calea
     concesiilor (213). El a tatonat mai întâi ţ Moscovei pe timpul
     vizitei lui Gorbaciov în Polonia, la Il - 15 iulie 1989. A rezultat, ă
     echivoc, faptul ă Gorbacic,v nu era adeptul doctrinei Brejnev (214),
     ceea ce însemna, implicit, asigurarea ă URSS nu va interveni în
     vreun fel împotriva ă ţ statului polonez.
     Luând în calcul ă ţ nu mai putea constitui o ţ
     pentru regim ş nici gesturile timide de deschidere operate ă
     atunci nu mai erau în ă ă ă ofere ţ ţ la 26
     august 1988 ă ţ au propus o   ă ă   ţ
     "care ă ordinea ă ş ţ   La 31 august, Lech
     Walesa s-a întâlnit cu generalul Czeslaw Kiszczak, ministrul de
     Interne, în acest sens (215).
     La 10 septembrie "Solidaritatea" ş -a exprimat acordul în
     ă ă cu ă ş "mesei rotunde", iar la 16 octombrie, într-o
     suburbie a ş (Magdalenka) a avut loc prima întâlnire între
     ţ puterii (Kiszczak),   ă ţ   (Walesa), ş ai
     bisericii catolice.
     Întrucât ideea "mesei rotunde" nu era ă de ţ
     ţ puterii. regimul a ţ ţ în favoarea sa cu
     ă mai întâi ş de ă ă de cuvânt al
     guvernului, Jerzy Urban. a unei campanii de ă vizând dis-
     creditarea liderilor   ă ţ   apoi închiderea legendarelor - de
     acum - ş navale "Lenin" din Gdansk. ă de ţ în
     ţ ă Ia Il noiembrie. a trupelor ZOMO împotriva celor care
     demonstrau ş cu ocazia împlinirii a ş decenii de la
     dobândirea ţ Poloniei (216). Mesajul categoric al
     premierului britanic Margaret Thacher de la ş vizitei la
     ş în noiembrie 1988. ă întâlnirea cu Lech Walesa -
     ignorarea   ă ţ   ar fi un dezastru (217) - precum ş vizita
     celui din ă la Paris, la ţ Premiului Nobel, unde s-a
     104
     întâlnit cu disidentul sovietic Andrei Saharov (9 - 12 decembrie).
     aveau ă demonstreze noului guvern polonez condus de Mieczyslaw
     Rakowski (fost ş al cotidianului "Pol)tika") necesitatea
     ă atitudinii ţ ă de sindicatulliber (218).
     ă ţ comuniste de la ş se ţ ă pe
     o ţ ă ţ ă de "Solidaritatea"; ş "masa ă   figura
     pe ordinea de zi, cea de-a X-a ă a CC al PMUP, ă la
     finele lui decembrie, nu s-a ţ asupra ei. Un prim pas ă
     relegalizarea   ă ţ   s-a ă abia la 18 ianuarie 1989, când
     CC al PMUP a adoptat ţ privind ş pluralismului
     sindical în schimbul unei ă a Partidului Comunist la
     alegerile legislative anticipate din mai 1989. De altfel, negocierile
     care aveau ă ă se vor ă ş în afara cadrului legal: ş
     cum nu a existat o delegare a ă ţ partidului-stat ă grupul
     negociatorilor guvernamentali, tot ş liderii ţ nu au avut,
     oficial, mandatul ă ţ civile (219).
     "Masa ă   s-a ţ în perioada 6 februarie - 5 aprilie
     1989, Între ţ ai puterii politice (PMUP, Uniunea
     ă Partidul Ţ ă ă Unit) ş cei ai Sindicatului In-
     dependent "Solidaritatea". ţ ţ mai radicali, nu au fost
     ţ la ţ încât ş azi se ă ţ ţ ă de
     ţ asumate de ă ţ atunci.
     ţ au început la Palatul Namiestnik6w (în prezent
     ş ţ ş Republicii) din ş cu 57 de persoane,
     reprezentând guvernul ş sindicatul "Solidaritatea ". Au prezidat
     profesorii Wladyslaw Findeisen ş Aleksander Gieysztor. Observatori
     din partea Episcopatului polonez au fost arhiepiscopul Bronislaw
     ţ ş preotul Alojzy Oiszulik (220).
     În urma negocierilor purtate s-a.ajuns la un compromis, în
     ziua de 5 aprilie 1989 fiind semnate documentele "mesei rotunde".
     Cel mai important dintre acestea era ţ ă în baza
     ă întregul mecanism al   ă ţ   (Solidaritatea ă
     ţ ă a ţ etc.) a fost repus în legalitate
     (221). ţ mai prevedea restructurarea cadrului ţ
     al guvernului, limitarea prerogative1or ş care trebuia ales
     de Adunarea ţ ă ă Senatul ş Seimul (camera ă
     la un loc. Senatul era liber ales, iar Seimul avea nevoie de o
     majoritate de ă treimi pentru a trece de veto-ul Senatului în
     promulgarea legilor. S-a stabilit ca, la primele alegeri parlamentare,
     55% din locurile în Seim ă ă ţ comuniste, ă ă din
     105
     PMUP ş ţ acestuia Ministerele cheie (al ă ă ş al
     Afacerilor Interne) revene?J ţ ş ă ţ
     ş putea publiea proprii! ziare ş avea acces limitat la radio ş
     televiziune, controlate în c, ntinuare de stat (222).
     7. ă "mesri rotunde" pentru ţ ă
     ţ ă în cadrul "mesei rotunde" a avut o
     ă ă pentru tranzitia la societatea ă din
     Polonia. Între ţ acestei ţ s-au aflat. din partea
     ă ţ civile: Lech WalQsa, Zbigniew' Bujak. Frasy-
     niuk, Bronislaw Geremek, Lech Kaczynski. Tadeusz Mazowiecki.
     Adam Michnik ş Andrztj Stelmachowski. iar din partea puterii
     comuniste: gen. Wojciech Jaruzelski, Wladvsla\ Baka, Stanislaw
     Ciosek. gen. Czeslaw Kis2.czak, Aleksander Kwasnie\ski ş Janusz
     Reykowski (223).
       Ţ ereticilor politici" - cum a fost ă Polonia la
     Kremlin chiar ş în perioada Gorbaciov - a putut face astfel
     ţ unei ţ care, chiar ă nu era de "catifea", n-a
     ă nici în Ă ţ Incontrolabile. cu ă atât de
     nefericite, cum s-a dovedit a fi România pentru imaginea ei în lume.
     Prin ţ ebtelor ş efortul comun de a ă ţ
     negociate problemelor cu care se confrunta societatea ă cele
     ă "'tabere" - aripa ă a puterii ş cea ă a opozitiei -
     s-au apropiat. fiind puse astfel bazele viitoarei clase politice poloneze
     postcomuniste.
     Spiritul "mesei rotunde'" a marcat întreaga ţ a ţ
     interne din Polonia, în epoca ă impunând o ă
     ă în raporturile dintre ţ politice. fapt definitoriu ş ă
     pentru societatea ă
     Experimentul "me<;ei rotunde" a avut o înrâurire con-
     ă asupra evenimentelor din ţ ă Ungaria. ca un
     ă model al ţ negociate.
     106
     8. Primele alegeri libere
     Potrivit ţ primele alegeri legislative libere Ş
     democratice au avut loc Ia 4 iunie 1989, când Comitetul Civic
     "Solidaritatea" a ţ toate mandatele din Seim (161) ş 92 din
     cele 100 mandate pentru Senat. La turul doi al scrutinului, din Il
     iunie 1989, "Solidaritatea" a mai ş 7 mandate, din cele 8
     ă vacante (224). Astfel, victoria ţ a fost ă criza
     vechiului sistem devenind ă
     Rezultatele alegerilor au generat ţ ă
     apatie ş pesimism în rândurile cadrelor PMUP. ă în unele
     cazuri, prin depunerea carnetelor de partid. "Unii membri de partid
     au votat pentru ţ ţ iar în ă circa 60% dintre
     militari au votat împotriva listei ţ respectiv contra ţ
     pe care se ă de altfel ş ministrul ţ Armate. Florian
     Siwicki" (225). A început ă se ă tot mai problema ă ţ
     puterii între ş ş "Solidaritatea". In ă ţ ă este
     relevant articolul   ş vostru, premierul nostru", publicat de
     Adam Michnik în ziarul "Gazeta Wyborcza", în iulie 1989 (226).
     9. Alegerea ş
     În ţ în care unii ţ ai ţ guvernamentale
     nu mai erau ş ă voteze automat pentru Jaruzelski.
     considerându-l ă ă în mare ă ă pentru concesiile ă
     ţ la masa ă ş rezultatele slabe ţ la alegerile
     parlamentare, ţ ţ ţ ai   ă ţ   au ş
     teptat ă voturilor ş ş invalidat în mod deliberat propriile
     voturi pentru a asigura alegerea. la ă a lui Jaruzelski, la 19 iulie
     1989 (227). La ă ţ ă s-a ajuns pe baza concluziei
     trase atât de ţ cât ş de ţ ţ ă nu ă o ă
     personalitate ă ă ă echilibrul de ţ ş ă evite
     aruncarea ă în haos (fostul ministru de interne. Czeslaw Kiszczak.
     . .
     recomandat de Jaruzelski ş fiind considerat prea compromis)
     (228).
     107
     10. Formarea noului guvern
     ş spirit de c ncordie a dominat ş demersurile pentru
     ă noului guvern. Ca urn1are a negocierilor purtate, la 24
     august 1989, Tadeusz M'lZowiecki - personalitate ă a
     ă ţ catolice, reprezentant al aripii moderate din sânul
       ă ţ   ş

     al cotidIanului sindicatului, "Tygodnik
     Solidarnosci" ş consilier al lui Wal«sa - a fost numit prim-ministru.
     Evenimentul avea o ă ă Mazowiecki fiind primul
     premier necomunist într-o ă ă a Pactului de la ş În
     ă ă cu fOmlarea unui guvern condus de "Solidaritatea". cu
     minoritate ă a existat un acord prealabil exprimat de
     ş sovietic GorbaclOv (229).
     Noul executiva fost format din ţ ai ă
     Comitetul Civic "Solidaritatea", Partidul Ţ ă ă Unit, Uniunea
     ă ş 5 ş dm PMUP. Din cele 23 de portofolii. 12 -
     inclusiv cel de ţ ţ lui Leszek Balcerowicz. un adept
     al "terapiei de ş   - Ia care se ă portoFoliul de premier.
     re veneau   ă   ş le-au revenit, pe ă cele
     ă ministere negociate la masa ă al ă ă ş de Interne.
     Transporturile ş ţ Exterior (230). ţ guvernului T.
     Mazowiecki a fost ă Seimului la 12 septembrie 1989.
     Semnificativ ă consensul exprimat cu acest prilej de ş ţ
     grupurilor parlamentare P.M.U.P. ş "Solidaritatea"o M. Orzechowski
     ş Bronislaw Geremek, privitor la înlocuirea lozincii   ş
     vostru, premierul nostru" cu lozinf"a   ş premierul ş
     guvernul sunt ai ş ai tuturor" (231).
     La 29 decembrie 1989, Seimul a adoptat amendamente la
     ţ din 1952, în virtutea ă denumirea ă a statului a
     devenit "Republica ă   ă ca "stat de drept. democratic. în
     care puterea ă ţ poporului ş este ă de ă
     ţ ă ş în Seim, Senat. precum ş în organele locale
     autonome'
     o
     (232).
     Partidul Comunist a intrat Într-o ă ă în zilele de
     27 - 29 ianuarie 1990 având loc ultimul ă congres. care a adoptat
     ă de autodizolvare. ţ la congres au constituit ă
     noi partide: ţ Republicii Polone (SdRP) ş Uniunea
     ă (USD) (233).
     108
     11. Sprijinul Occidentului
     ă îndeaproape ţ novatoare din Polonia. ţ ă
     occidentale. îndeosebi SUA. s-au implicat activ în sprijinirea
     ţ poloneze ş ulterior, a noului guvern democratic polonez. În
     sprijinul ă ţ electorale ş politice ale ă ţ  
     Congresul SUA a aprobat pentru anul bugetar 1989 alocarea a 3
     milioane de dolari ţ ă de 2 milioane în 1988 ş 1 milion în 1989), la
     care se ă fondurile colectate de statul vest-german, de
     ţ private americane. de sindicatele americane, vest-germane.
     italiene ş belgiene ş birourile   ă ţ   din Bruxelles (numai în
     primele cinci luni ale anului acestea din ă ş ă ă ă
     300.000 de dolari) (234).
     O ă cu victoria   ă ţ   în alegerile din iunie 1989.
     Occidentul a trecut la normalizarea ă a raporturilor cu statul
     polonez, punând ă perioadei de ţ economico-financiare ş
     izolare ă ă în ţ cu ş ă
     instituirea legii ţ Un rol decisiv l-au avut vizitele pe care
     Jaruzelski, în calitate de ş al Consiliului de Stat al RP
     Polone le-a efectuat în Belgia ş Marea Britanie (9 - Il iunie), ş
     vizitele ş ţ ţ ş SUA, Mitterand ş George
     Bush, ă în Polonia la mai ţ de o ă ţ ă (14 - 16 iunie.
     respectiv 9 - II iulie). Cu aceste ocazii au fost date ă ţ
     ţ de sprijinire a Poloniei, au fost semnate ţ ş
     acorduri, a fost ţ ă lansarea unor importante programe eco-
     nomice ş financiare menite ă ajute ă ş gravei crize economice
     ş ă faciliteze acomodarea ţ ă cu costuri cât mai mici. la
     programele ţ financiare ţ de macrostabilizare
     ă Prin vocea ă a premierului Margaret Thatcher.
     Marea Britanie se oferea ă ă un rol constructiv în ţ
     referitoare la problemele financiare ale Poloniei în cadrul FMI. Un
     "argument prospectiv" îl reprezenta suma de 25 milioane lire sterline
     ă de guvernul britanic pe timp de 5 ani, în ş anuale de 5
     milioane pentru ă managerilor polonezi. ă Londra
     sprijinea ş - în termene favorabile - a debitului Poloniei.
     în cadrul Clubului de la Paris. ţ ţ în cadrul ă ţ
     Economice Europene (CEE) pentru liberalizarea ţ cu
     Polonia ş eliminarea ă cantitative discriminatorii în schim-
     burile comerciale reciproce. Marea Britanie se angaja. de asemenea.
     ă încurajeze   ş conducerile altor ţ ă în efortul de coparticipare la
     109
     ţ ă a rerorrnelor din Polonia" (235). Premierul
     belgian Wilfried Martens a declarat ă va ţ ca   ă de
     cuvânt al Poloniei" în cac1rul CEE, iar ş Comisiei CEE,
     Jacques Delors, a ţ ă sublinieze ă CEE de a traduce in
     ţ ă documentele semnatt. cu Polonia Ia 22 mai (236).
     Pe timpul vizitei Ia ş ş ţ Francois
     Mitterand a declarat ă este gata ă reprezinte interesele Poloniei ţ ă
     de statele occidentale ş înaeosebi cele din CEE. Cu acest prilej L.
     WalC(sa a solicitat ţ un ajutor de 10 miliarde de dolari in decurs
     de 3 ani. Mitterand a declarat ă va analiza memoriul respectiv ş a
     subliniat ă este vorba dt:. o participare în domeniul industriei, al
     investitiilor comune (237).
     La rândul ă ş George Bush a declarat ă va
     ţ În cadrul Întâlnirii de Ia Paris a celor 7 state industrializate
     occidentale pentru coordonarea eforturilor În a acorda ajutor Poloniei,
     va cere Congresului american acordarea a 100 milioane dolari pentru
     dezvoltarea sectorului partlcular al agriculturii poloneze, va îndemna
     Banca ă ă acorde 325 milioane de dolari pentru dezvoltarea
     agriculturii ş industriei alimentare poloneze, va solicita Occidentului
     ă ş cele 5 miliarde de dolari din datoria ă va cere
     Congresului american ă acorde 15 milioane de dolari pentru
     conservarea bunurilor culturale din Cracovia ş pentru ă de
     ţ din punct de vedere ecologic a zonei Cracovia (238). În
     timpul vizitei s-au semnat ă acorduri economice de ş a
     debitului polonez ţ ă de SUA, în valoare de 940 milioane dolari, ş
     alocarea a 100 milioane dolari pentru ă personalului de
     conducere polonez în economie. ă ă "Statele Unite sprij ă
     ţ «mesei rotunde» ş ă ţ ţ
     ă unuia din marii ă ai Poloniei - Lech  
     ş american s-a referit la "Solidaritatea" ca Ia   ş
     care a urnit ţ ă ţ   recunoscând ă   ă ţ
     poloneze au dat ă de ţ de abordare creatoare ş
     curaj, ă ş ş istorici". Apreciind ţ polono-
     americane drept "ceva mai mult decât ţ diplomatice, ceva în
     genul unei ă de familie", George Bush a ţ Poloniei
     misiunea de avanpost al ţ procesului de lichidare a ordinii
     ţ lor populare: "Polonia este acolo unde a început cel de-al
     II-lea ă mondial. Polonia este acolo unde - ş pentru care - a
     început ă Rece ş exact aici, în Polonia, putem începe
     unificarea Europei. ă în puterea ă ă ă Ia lichidarea
     110
     acestei diviziuni. Nu-mi pot închipui un popor mai bun, mai capabil.
     ă   i s-ar putea ţ       ă misiune" (239).
     Pe ă ă ă ce   ţ   ă devenea o certitudine în
     Polonia,     ţ americane de ajutor economico-financiar au
     devenit tot mai ţ (240).
     111
     Cap i tol u 1 VI
     POlonia ă 1990
     1. Repere ale ţ
     La al doilea Congl<'s al   ă ţ   (19 - 24 aprilie 1990),
     Lech a fost reales ş al sindicatului liber. cu acest
     prilej ţ ş ţ de a candida la ţ ă în stat.
     La alegerile ţ din 9 decembrie 1990, L. Wal((sa a
     ţ o victorie decisi\ . .", în al doilea tur de scrutin revenindu-i
     peste 74% din voturi. El a instaurat un gen de "consiliu consultativ"
     pe ă ş ţ Republicii, compus din ţ ă
     partid de pe ş politic, de la dreapta ă la ş ş
     Noul guvern, condus de Krzysztof Bielecki. avea în
     ţ ă ţ ai Uniunii ş ţ ţ
     Centrului, Congresul Liberai-Democratic, precum ş ţ ş
     ţ Leszek Bale :row·icz ş ă ţ de viceprim-
     ministru ş ministru al ţ pe care o ţ ă din
     septembrie 1989. El a avut un rol decisiv în democratizarea Poloniei,
     coordonarea programului de ă ă stoparea hiper-
     ţ ş crearea ţ de trecere la economia de ţ ă adoptat
     de Seim, la 28 decembrie 1989.
     Cele 14 "legi Balcerowicz" - asupra ă Seimul polonez a
     lucrat aproape neîntrerupt în ş ţ de zi ş de noapte, mai multe
     ă ă în toamna anului 1989 - au constituit axul legislativ al
     reformei ş ele au fost respectate de toate guvernele care s-au
     succeetat la conducerea Poloniei, de la cel condus de Tadeusz
     Mazowiecki ă la actualul executiv în frunte cu Marek Belka.
     Ca un element ă pentru ţ ş continuitatea
     ă reforn1elor este fenomenul atragerii în diverse posturi din
     ş secundare ale executivului - în guvernele Mazowiecki.
     Bielecki. Olszewski ş Hanna Suchocka - a unor ţ
     ţ ca ş ş dar care aveau o ţ ă ă În
     dirijarea unor domenii de specialitate, ceea ce a dus la evitarea În
     ă ă ă a diletantismului ş ţ
     Prin aplicarea ă a "legilor Balcerowicz", care
     reglementau liberalizarea ţ ş a ţ lor, privatizarea ş
     112
     reprivatizarea, au fost puse bazele ă mecanismelor economiei de
     ţ ă asigurându-se ă premisele ă Poloniei în
     structurile europene ş euroatlantice.
     Într-un interviu publicat de revista "22" în aprilie 1997.
     Leszek Balcerowicz explica ţ "terapiei de ş   a reformei
     astfel: "Când vorbim despre transformarea economiei sau chiar a
     sistemului, trebuie ă ţ ă foarte rapid, pentru ă socialismul nu
     poate fi modificat cu ş mici. EI este un centru de ţ foarte
     puternic ş ă ai ş doar ţ din el ş ă fii atras înapoi în
     scurt timp. De aceea, primele ă trebuie ă fie cât mai mari,
     pentru a schimba logica Întregului sistem". Politica ă a
     Poloniei în prima ă a fost ă ideii de oprire a
     ţ "Pentru a stopa ţ a trebuit ă ă din cheltuieli, mai
     ales în ce ş ţ pentru industrie". În România, a ă
     Leszek Balcerowicz, ţ ă sub ă ă sau
     ă (de ă Banca ţ ă prin credite ieftine acordate
     industriei neperformante, iar acest lucru ă echilibrul financiar
     al ţ ă Întrebat ă se poate vorbi despre o   ţ ă   În
     aplicarea reformei, Leszek Balcerowicz a spus: "Nu avem ţ
     de a se vorbi despre o ţ ă Polonia este ă o ă a
     ţ unor lucruri teoretice. Economia ă se poate compara
     cu medicina. Medicina este pe de o parte lista bolilor, iar pe de alta
     lista celor mai bune tratamente. Ş ă în ă ă ş boli
     incurabile. ă ă mea ă în economie toate bolile pot fi
     tratate când din punct de vedere politic este ă aplicarea
     anumitor terapii" (241).
     Spiritul "mesei rotunde" este relevant ş în ţ
     alternativei la putere ca expresie ă a ţ
     ă demisia guvernului Bielecki - în urma disensiuni lor din
     ţ - Ia 23 decembrie 1991 a fost investit un nou Cabinet. condus
     de Jan Olszewski ţ Centrului) ş ă din ţ ai
     Uniunii ş ţ Centrului, ţ Ţ ă ă ă
     (PL) ş ţ La 26 mai 1992, ş Lech Wah;:sa a
     retras sprijinul pentru guvernul Olsze",ski. considcrând ă aplicarea
     ă Seimului privind   ţ   ă interesul de stat al
     Poloniei, încât la 4 iunie 1992, la propunerea sa.. Seimul a demis
     guvernul.
     În ziua de 5 iunie 1992, Waldemar Pawlak (Partidul Ţ ă ă
     Polonez - PSL) a fost ă cu formarea unui nou guvern, dar nu
     113
     a Întrunit sprijinul parlamentar, trebuind ă ţ la mIsIUnea
     ă ă numai 33 de zile.
     La 10 iulie 1992. Seimul a investit-o pe Hanna Suchocka în
     ţ de prim-ministru, . ţ ă de   ţ celor 8": Uniunea
     ş ţ ă (ZChN) ţ Ţ ă ă ă (PL), Partidul Ţ ă ă
     ş (SLC), Partidlll ţ ş (PCD), Sindicatul
     "'Solidaritatea" (NSZZ), Uniunea ă (UD), Congresul Li-
     beral-Democrat (KLD) ş Programul Economic Polonez (PPG). Dar
     la 27 mai 1993, Grupul parlamentar "Solidaritatea" a retras sprijinul
     pentru guvernul Suchocka, introducând în Seim ţ de ă
     În alegerile legislative de la 19 septembrie 1993 au ş
     ă ţ postcomuniste: ţ Stângii Democrate (SLD)
     - 20%, Partidul Ţ ă ă l-olonez (PSL) - 15%. Cele 10 procente ale
     Uniunii Democrate (UD), 7 procente ale Uniunii Muncii (UP) ş cele
     5 procente întrunite de ţ Polonia ă (KPN) ş
     Blocul Apartinic de Sprijmire a Reformei (BBWR) au demonstrat
     pierderea sprijinului ţ de ă noua ă ă de dreapta.
     ţ ă s-a cQnstituit din ţ Stângii Democrate ş
     Partidul Ţ ă ă Polonez, care au format guvernul condus de
     Waldemar Pav,;lak, investit la 26 octombrie 1993. Portofoliile
     ă ă Afacerilor Externe ş Afacerilor Interne au fost ocupate de
     ţ ţ de ş
     În urma ţ din rândul ţ Stângii
     Democrate ş a disensiunilor cu ş Lech Seimul a
     retras. la 1 martie 1995, sprijinul pentru primul ministru W. Pav.lak.
     Alegerile pentru organele locale s-au ş în luna iunie
     1994, când ţ Stângii Democrate ş Uniunea pentru Libertate au
     ţ cele mai multe voturi.
     La 4 martie 1995 a fost investit guvernul Jozef Oleksy,
     ţ de ş ţ
     ă pentru ţ din Polonia este ascensiunea
     lui Aleksander Kwasniev,ski, fost lider al tineretului comunist. La
     alegerile din 19 noiembrie 1995. el l-a învins categoric pe
     devenind ş Republicii. Explicând cauzele victoriei lui
     Kwasnie\'ski în alegeri, publicistul Bogumil Luft (fost ambasador al
     Republicii Polone în România. între anii 1993 - 1999) ă "Multor
     politicieni. ţ anterior de ş de ţ ă împotriva
     comunismului, li s-a ă ă autoritatea ţ ă atunci, care le
     permitea ă exercite o conducere ă ş ă în timpul luptei
     pentru ţ le va asigura un loc sigur în cadrul noii elite. În
     114
     schimb, societatea a Încetat ă mai ş de la politicieni o
     conducere ă ş ă ă au Început ă sprijine pe
     cei care, cu ă ţ ă   ş nu Întotdeauna cu ă   le trezeau
     ţ ă vor rezolva cel mai bine anumite probleme concrete. Din
     ă ă   de exemplu, marele erou ţ Lech a
     pierdut alegerile pentru cel de-al doilea mandat ţ   În
     favoarea unui ă ş energic fost membru activ al partidului
     comunist, Aleksander Kwasniewski. Walcrsa, ă carismatic
     al luptei împotriva comunismului, s-a dovedit a fi un ş ( ... )
     incapabil ă ţ corect în cadrul mecanismelor democratice.
     ă   se ă la marginea ţ publice. Kwasniewski, fost
     comunist, ţ ă ţ ş ţ foarte bine mecanismele
     democratice" (242).
     La 19 decembrie 1995, ministrul Afacerilor Interne Andrzej
     Mi1czanowski a sesizat Procuratura ă ă   solicitându-i
     ă ă ă ă Împotriva primului ministru Jozef
     Oleksy, acuzat de a fi colaborat cu serviciile de spionaj sovietice ş
     ruse. Faptul a provocat ţ pe scena ă ă ş în mass
     media; s-a acreditat ideea ă scandalul a fost o ă a Moscovei
     pentru ţ ă Poloniei în NATO.
     La 24 ianuarie 1996, Jozef Oleksy ş prezentat demisia. Din
     spirit de solidaritate, Social ţ Republicii Polone l-a ales pe
     Oleksy, cu cvasiunanimitate, ş al partidului.
     Noul guvern, condus de Wlodzimierz Cimoszewicz, ţ
     de ş ţ   a fost format la 7 februarie 1996. Din cabinetul
     Cimoszewicz au racut parte, de asemenea, ş ţ ş
     ţ
     Pe scena ă ă apare în acest timp ţ
     ă Solidaritatea (A.W.S.), întrunind majoritatea ţ
     de dreapta: Sindicatul liber "Solidaritatea", ţ Centrului (PC),
     Uniunea ş ţ ă (ZChN), ţ Polonia Indepen-
     ă (KPN) - Adam Slomka, ţ ţ Familiilor
     Catolice (FSRK), ş Celor O ă   ţ Polonia
     ă (KPN) - Leszek Moczulski ş ş "Solidari în
     Alegeri" (SWW).
     Alegerile legislative din septembrie 1997 au fost ş de
     ţ ă Solidaritatea. Ca urmare, noua ţ guver-
     ă a fost ă din ţ de centru-dreapta: ţ
     ă Solidaritatea ş Uniunea pentru Libertate. Guvernul
     115
     investit la Il noiembrie 1997 a fost condus de Jerzy Buzek,
     reprezentant al ă ţ  
     La alegerile ţ din octombrie 2000, Aleksander
     K waSniewski a ş un nou mandat, pentru cinci ani, ţ
     confortabil, din primul tur de scrutin, 53% din voturi, în timp ce
     principalul ă contracandidat, Lech Wal«sa, a avut doar 1% din
     voturi.
     În unna alegerilor legislative din 23 septembrie 2001, ţ
     politice de stânga au revenit din nou la putere, ţ ă din
     ţ Stângii Democrate (SLD) ş Uniunea Muncii (UP) ţ
     44 la ă din voturi, ceea ce a însemnat 232 de mandate din totalul
     de 460 în Seim ş 81 din cele 100 ale Senatului. ţ ă de
     dreapta a premierului Jerzy Buzek n-a ş ă ţ ă nici ă
     minimul de voturi necesare pentru a fi ă în Parlament.
     Noul premier a devenit Leszek Miller, liderul SLD.
     Astfel, la 12 ani de la ă comunismului, echilibrul de
     ţ s-a schimbat în Polonia: stânga atât de ă cu ani în ă
     revine triumfal la putere, în timp ce ţ "Solidaritatea"', cu
     profunde ţ în lupta polonezilor împotriva comunismului, ş
     pierde actualitatea, demonstrând ă timpul retoricii anticomuniste, al
     ţ ideologice polarizate a trecut.
     De altfel, "schimbarea la ţ ă   a ş ş a devenit
     extrem de ă în Polonia: atât ţ Stângii Democrate, cât ş
     Uniunea Muncii sunt ţ politice pro-europene ş au un
     program politic cu un ţ caracter liberal.
     Ca unnare a retragerii Partidului Ţ ă ă Polonez (PSL) din
     ţ de ă (martie 2003) ş a ă impopulare ale
     cabinetului Miller pentru ca Polonia ă ă adera la Uniunea
     ă în martie 2004 s-a ajuns la scindarea ţ Stângii
     Democrate (SLD), din care s-a desprins un grup de 30 de ţ
     care au ţ o ă ţ de centru-stânga, Social-
     ţ ă (SDPL). Leszek Miller s-a retras de la
     ş ţ SLD ş a demisionat din ţ de prim-ministru, fiind
     înlocuit de Marek Belka.
     ţ ă în ţ la sistemul democratic
     ă o utilitate ă pentru România, având în vedere
     similitudinea problemelor cu care se ă cele ă ţ ă cât ş
     ţ ă ă pe plan geostrategic. De asemenea, un
     argument important în ă ţ ă îl constituie interesul comun
     116
     al României ş Poloniei pentru dezvoltarea ţ bilaterale, cât ş
     de conlucrare în realizarea obiectivelor de ă ă
     II. Coordonate ale politicii externe poloneze
     1. Integrarea ă ş ă
     Spiritul "mesei rotunde" se ă ş în ţ Ş
     continuitatea politicii externe a Poloniei, în perioada ţ la
     sistemul democratic, având ca obiectiv prioritar integrarea în
     structurile europene ş euroatlantice. Acesta ă în mare ă ă
     succesele politicii e:\.1erne poloneze, concretizate, în principal, în
     primirea în NA TO (martie 1999) ş integrarea în UE (mai 2004).
     În Polonia procesul de ă pentru aderare s-a ă ş
     ă de la schimbarea sistemului politic (în 1989). Atunci, noile
     ă ţ democratice de la ş ş dat seama ă obiectivul
     firesc al politicii externe, în ţ ă cu interesele reale ale ţ ă îl
     constituie integrarea în Comunitatea ă ă
     În decembrie 1989 Consiliul de ş al CEE a decis ă
     ajute Polonia ş Ungaria prin aplicarea programului PHARE.
     La 16 decembrie 1991 a fost semnat tratatul de asociere. cu
     perspectiva ă ca Polonia ă ă ă a ă ţ
     Economice Europene.
     ă orientare a dus Ia realizarea a ă forme de
     cooperare ă cu un real impact asupra procesului ă
     Grupul de la ş (1991, Polonia, Cehia, Ungaria ş Slovacia) ş
     Triunghiul de la Weimar ţ Germania ş Polonia). Prima
     reinvia ţ dreptei interbelice din cadrul ă între ţ ă
     cuprinse între Marea ă ş Marea ă cea de-a doua era
     ă ă demonstreze Europei ă ţ ă de ă rivalitate
     ă ţ - Germania, de o parte, ş Germania - Polonia. de
     ă parte) pot constitui exemple de colaborare în efortul de ţ a
     ă ţ pe continent. Din ş a ă "spiritul ş ă ".
     din Weimar - permanentizarea contactelor dintre ş celor trei state,
     ceea ce a fost profitabil intereselor politice, economice, sociale,
     culturale etc.
     Participarea Poloniei Ia "Grupul de Ia ş   a cunoscut
     semnificative ţ ă o diminuare a coeziunii grupului - în
     perioada guvernului Meciar în Slovacia, Polonia a devenit, din nou,
     117
     ă de cooperare, o ă cu schimbarea contextului politic din
     Slovacia, în 1998. Reorientarea Slovaciei a determinat o atitudine de
     sprijin ţ ă de ţ ş   conferindu-i acesteia coeziune ş
     ţ ă
     Toate acestea, ca ş participarea Poloniei la crearea ţ
     Central-Europene (ICE) ş a acordurilor de liber schimb (CEIT A), ca
     ş organizarea de euroregiuni între statele limitrofe, au demonstrat ă
     ţ ă din "anticamera" Uniunii Europene parcurg cu succes "rodajul"
     ă între ele.
     În cadrul strategiei de integrare, Polonia a adoptat câteva mii
     acte normative care ă ţ ţ ă cu acquis-ul comunitar.
     In ş timp s-au cerut mai multe perioade de ţ pentru
     diferite domenii ale economiei. ă parcurgerea tuturor etapelor de
     negociere ş aderare, Polonia a fost ă ca membru cu drepturi
     depline în UE la 1 mai 2004, în prezent aflându-se în ă
     ă ş procesul deplinei ă a ţ ă în forul european.
     2. Colaborarea ă
     Polonia ă activ la organismele ţ   regio-
     nale ş subregionale, acordând o ţ ă ă ă în
     cadrul OSCE. Ilustrativ în acest sens este faptul ă Polonia a pus
     bazele unei ţ permanente a OSCE, Oficiul pentru ţ
     Democratice ş Drepturile Omului (ODIHR) care ă ş ă la
     ş o ă activitate.
     Polonia a ţ ţ OS CE privind dezarmarea ş
     reducerea ţ militare, considerând ă în acest fel contribuie la
     consolidarea propriei ă ţ
     Ca membru în Troica OSCE, Polonia a sprijinit activ în 1997
     ţ de ă a ţ democratice ş de ă a
     drepturilor omului, de ş a ţ preventive, con-
     tribuind la definirea noului model de securitate ă pentru
     secolul XXI.
     În exercitarea ş ţ OSCE, în cursul anului 1998,
     Polonia a insistat ca ţ ă ă ă cu ţ specifice în
     domeniul ţ preventive ş ă ş asume ţ altor
     structuri, astfel ca OSCE ă nu fie ă ca o ă pentru
     NATO.
     118
     În ţ ă ţ poloneze, ţ la NA TO
     ă ţ de securitate extinse asupra noilor membri ai
     pactului, creându-se ă ţ pentru integrarea acestora în
     Uniunea ă ceea ce le ă securitatea ă Acest
     lucru este considerat "incomparabil mai mult decât poate ă ofere
     ţ la OSCE".
     Polonia este ă în Consiliul Ţ ă Baltice, unde a
     sprijinit ş promovat ţ de cooperare ă ţ
     mediului, combaterea ş prevenirea crimei organizate.
     ă ă implicarea diverselor zone de ţ ă
     ale Poloniei în forme de cooperare ă ş ă de
     tipul Euroregiunilor.
     Acest ansamblu de factori permite Poloniei ă joace rolul
     unei puteri regionale, care se ă activ în zona ă ş sud-
     est ă Într-un interviu publicat la 16 februarie 1999 de ziarul
     "Rzeczpospolita", ministrul de Externe, Bronislaw Geremek, ă ă
     transformarea Poloniei într-o putere ă   ă nu numai un
     mecanism politic pe care am ş ă ă dar ş unul economic,
     iar noi dispunem de un fond de ajutor, cu care ă sprijinim
     dezvoltarea ţ ă post-comuniste". Între ţ ă pe care Polonia ş
     propune ă le sprijine ş ţ ă de care ş asumat rolul de avocat al
     intereselor vizând integrarea ă ş ă ş
     ţ de la ş ţ ă de statele baltice,
     România ş Bulgaria (243).
     3. Parteneriatul privilegiat polono-american
     În strategia politicii externe a Poloniei, ţ cu SUA au o
     ă aparte, ele facilitând într-o ă ă ă
     integrarea ţ ă în structurile de securitate euro-atlantice. Lobby-ul
     polonez în SUA a avut un rol deosebit, atât la nivel ţ
     (executiv, legislativ), cât ş în rândul diasporei (Congresul polo-
     nezilor amencani). Amendamentul Bro\'n a constituit principalul
     moment psihologIC prin care Polonia a dobândit   ă verde"' în
     dinamizarea procesului de integrare ă
     Caracterul privilegiat al ţ pol ono-americane în
     domeniul economic s-a ţ ă de la începutul reformelor din
     Polonia, fapt relevat ş de locul ş pe care SUA îl ă Între
     investitorii ă din ă ţ ă
     119
     În edificarea ă Polonia - SUA, o ţ
     ă au avut-o raporturile statomicitc Între annatele ş serviciile
     speciale din cele ă ţ ă Aceste raporturi s-au dezvoltat ă 1990,
     când în ţ atacului lrakulu'i asupra H.uweitului. la solicitarea
     CIA serviciile speciale poloneze au organizat operapUlll.:a de
     e\acuare ţ ă din Irak a. întregii ţ a spionajului american.
     Treptat, intre cele ă ţ ă s-au consolidat ţ strânse de
     colaborare privind combaterea principalelor ţ ă sau premise
     ale ş ă acestora: ţ ă dinspre ţ fost sovietic,
     crima ă   ţ ilegal cu annament sau ţ
     radioactive, trafic de droguri etc.
     În mass media occidentale, ş nu numai, se ă ă
     Polonia constituie unul din "capetele de pod" ale SUA în Europa,
     prin care Washington-ul ş ă obiectivul ă la
     asigurarea ă ş ă ţ pe continentul european.
     În cadrul campaniei NATO împotriva terorismului, Polonia
     are comanda Diviziei ţ ă din 6.000 de militari
     din 15 ţ ă - dintre care 2.400 sunt polonezi, ş care ă
     securitatea pe un segment important al teritoriului irakian.
     4. Politica ă ă ă a Poloniei
     În Polonia ă un consens al ţ politice privind
     politica ţ ă de ţ ă din fostul areal sovietic, astfel încât ţ
     ă nu trebuie ă la schimbarea ş   a
     premierului sau a ministrului Afacerilor Externe.
     O ă cu ă ş comunismului ş dezmembrarea fostei
     Uniuni Sovietice, Polonia a promovat, ţ ă de ţ ă   ţ
     cu un caracter pragmatic, realist, în ţ ă
     acestora.
     La începutul anilor '90 raporturile ş - Moscova au
     evoluat pe ă planuri distincte: pe de o parte tensiuni generate de
     trecutul istoric comun, iar de ă preocuparea Poloniei de a
     promova contacte neconf1ictuale pe azimutul est.
     Între obiectivele prioritare s-a aflat determinarea ă ţ ruse
     de ş retrage trupele amplasate în baza Tratatului de la ş  
     proces încheiat la 17 septembrie 1993, în confonnitate cu acordul
     polono-rus, semnat la 22 mai 1992 la Moscova. Cu ş prilej, a
     120
     fost încheiat ş Tratatul de prietenie, colaborare ş ă ă
     dintre Polonia ş ţ ă
     Dialogul politic ş - Moscova s-a derulat în ţ
     demersurilor tot mai articulate ale Poloniei de integrare ă ş
     ă cu preocuparea ă de a nu antagoniza
     raporturile cu Rusia.
     Normalizarea ţ polono-ruse a cunoscut momente
     importante, între care ş de ă Moscova, cu prilejul
     vizitei ş Boris ţ la ş în august 1993, a
     crimelor comise de organele de represiune staliniste la Kat)TI, unde,
     în timpul celui de-al doilea ă mondial, au fost ţ 15.000
     de militari polonezi.
     ă ă ă a raporturilor dintre ş ş
     Moscova a fost ă ş de convenirea Actului Fondator de
     Colaborare NATO - ţ ă care a reprezentat, practic,
     acordul implicit al Kremlinului pentru extinderea spre Est a Pactului
     Nord-Atlantic. Referindu-se la Carta NA TO - Rusia, ş
     Aleksander K waSniev. ski, Într-un interviu acordat ziarului '"Rzecz-
     pospolita" din 14 mai 1998, a apreciat ă "semnarea acestui
     document este un eveniment de o ă ă ă cu
     ex1inderea NATO". El a ă de asemenea, ă Polonia este
     ă ca între NATO extins ş Moscova ă existe o ă
     colaborare, ş convingerea ă Rusia s-a ă cu ideea
     ă pactului; el s-a angajat ă contribuie la determinarea ei de a se
     manifesta grabnic în sprijinul acestui proces (244).
     În strategia politicii ă ă Polonia a ă respingerea
     ţ imperiale ale Moscovei, demonstrând ă acestea sunt
     disimulate într-o serie de concepte precum: ă ă ă
     zonele tampon sau culoarele sanitare. regiuni de interes special
     pentru Rusia, ş în teza potrivit ă ă NATO ar ţ
     democratizarea Rusiei, încurajând ţ ţ ş destabili-
     zarea armatei ruse.
     Polonia, ca ş în ţ al OS CE în 1998. s-a opus
     ă prciectului rus al Cartei ă ţ Europene înainte de
     1999 (prezumat ca an al admiterii ei în NATO, ceea· ce s-a ş
     ă   S-a considerat ă prin conceptul lansat la Kremlin se
     ă blocarea extinderii ţ ş transformarea OSCE într-o
     ţ de securitate cu structuri decizionale ierarhizate.
     Polonia a sprijinit ş ă democratice din ţ ă
     ca ş din Republica Belarus, ţ ţ democratice de ţ
     121
     ţ ă de regimul de la Minsk, precum ş ţ de ţ ă ale
     Ceceniei (în acest scop, la Cracovia a luat ţ ă Centrul de Informare
     Cecen, ţ ă ă
     Pe fondul ţ lor de spionaj, urmate de expulzarea a 9
     diplomati de la Ambasada ţ Ruse din ş ş a
     ă de retorsiune privind un ă identic de ţ
     polonezi ţ la Moscova, anul 1999 a marcat o ă a
     raporturilor polono-ruse. Ulterior, ţ s-a redresat, ca urmare a
     contactelor bilaterale Ia diverse niveluri.
     50 Problema Kaliningradului
     Polonia se ă la nord-est cu ş   ă  
     Kaliningrad, teritoriu preluat de Rusia, de la Germania (fosta Prusia
     ă ă total de Rusia, prin teritoriul Lituaniei ş cel al
     Republicii Belarus.
     ţ ă dintre Republica ă ş regiunea
     Kaliningrad se ă ş ă pe o lungime de 210 km.
     În perioada ă majoritatea locuitorilor de origine
     ă ai acestui teritoriu au fost ţ în Siberia, fiind ţ
     cu etnici ş ucraineni ş turkmeni ţ din zona central-
     ă a Uniunii Sovietice.
     În anii °90 Kaliningrad a devenit un punct de ţ pentru
     noii ţ din interiorul Rusiei ş al statelor CSI, în special din
     Kazahstan. Etnici germani, dar ş polonezi din ă ă ă
     ă folosesc Kaliningradul drept   ă tranzitorie 0' pentru
     repatrierea în ă de origine.
     În fosta URSS, Kaliningradul a avut o ă ă
     din punct de vedere militar, ţ ă ş în timpul ţ Ruse,
     Moscova conferindu-i un statut special în cadrul sistemului de
     ă
     Sub prete:\.1ul ţ strategice a regiunii, Moscova a
     promovat, în ă ă ă o ă de ă
     militarizare a Kaliningradului, care a devenit teritoriul cu cea mai
     mare concentrare de trupe din Europa.
     Rolul acestui "cap de pod rus" este similar, în unele ţ
     cu cel al Transnistriei pentru Republica Moldova.
     122
     În momentul de ţ ă se ă proiecte privind trans-
     formarea Kalingradului în   ă ă ă   cu participare
     ă ă ş ă
     6. ţ polono-ucrainene
     În politica ă ă ă a Poloniei, ţ cu Ucraina au un
     caracter special ş prioritar. Frecventele contacte la cel mai înalt
     nivel, pe planul parlamentar, executiv ş ş sunt menite ă
     determine o orientare ă ă de ambiguitate, a Ucrainei.
     Astfel, în politica ă este ă opinia lui Jezef Pilsudski,
     conform ă "nu va exista o Polonie ă ă ă o ă
     ă   ă ă a fost ă în diverse ocazii de
     Zbigniew Brzezinski, fost consilier al ş S.U.A. pentru
     probleme de securitate (1977 - 1981). Într-un interviu acordat
     cotidianului polonez "Gazeta Wyborcza" din 15 octombrie 1998, el
     ă ă ţ Ucrainei are o ţ ă ă pentru
     ţ ţ politice din Europa, fiind unul din elementele
     ţ ale echilibrului de ţ pe continent. Ea contribuie la
     rezolvarea a ă dintre marile probleme pe care Europa nu a fost în
     ă ă ă le ţ cu ţ proprii: dezvoltarea ţ ă
     ca putere ă a Germaniei ş expansiunea ă a Rusiei.
     Prima ă a fost ă prin reconcilierea ă dintre
     Germania ş ţ în cadrul ţ oferite de NA Ta ş VE. A
     doua este în curs de rezolvare prin transformarea Rusiei tot mai mult
     într-un stat post-imperial, dezvoltarea ă Est - Vest ş
     extinderea ă a NA Ta· ş VE. ţ Ucrainei este
     catalizatorul acestor importante ă istorice. Din punct de
     vedere cultural ş politic - sublinia, în continuare, Z. Brzezinski -
     Ucraina este un stat central-european ş nu o parte a imperiului euro-
     asiatic, existând interesul clar al Occidentului de consolidare a
     ă ţ ucrainene, în scopul ş ţ ei la ţ
     noii arhitectuâ a Europei. Pentru viitorul continentului, reconcilierea
     ă ă are o ă ă Prietenia
     Ucrainei ă ş securitatea ş libertatea Poloniei, reciproca fiind, de
     asemenea, ă Modelul ă ă franco-germane - ă ă de care
     ă nu ar fi Uniunea ă - trebuie urmat îndeaproape de
     Polonia ş Ucraina (245).
     123
     Aceste idei se ă în politica Poloniei, de apropiere ţ ă
     de Ucraina ş de "europenizare" a acesteia, prin stimularea ş spri-
     jinirea raporturilor Kievului cu ţ ă occidentale. În cadrul demer-
     surilor întreprinse pentru e:\.1inderea politice ş economice
     ale Ucrainei cu Occidentul, Polonia ş asumat rolul de "ambasador"
     al intereselor ucrainene pe arena ţ ă apreciind ă
     relansarea dialogului pol ono-ucrainean este ă ă ă ş
       ş trecutului de confruntare". Potrivit lui Brzezinski, Lwaw-ul
     poate avea un important rol în cadrul acestui proces istoric, fiind
     ş ucrainean cel mai înaintat spre Vest ş ă important
     centru cultural ş ş ţ În acest ş sunt prezente nu doar
     ţ ucrainene, ci ş cele poloneze, ş armene ş austriece.
     Omologul polonez al L\vaw-ului este Wroclaw, între cele ă
     ă ţ fiind multe ă ă "Colaborarea dintre Lwaw ş
     Wroclaw, ă modelul celei existente între ă ţ germane ş
     franceze, ar putea avea - în opinia lui Brzezinski - un rol important
     În reconcilierea ă   (246).
     Dinamica ş caracterul raporturilor pol ono-ucrainene viitoare
     depind, Într-o ă ă ă de ţ din Ucraina. ă
     premise ă acestea· vor eVQlua favorabil, având în vedere recenta
     victorie a candidatului democrat Viktor ş
     III. Locul ş rolul Bisericii Catolice În Polonia
     ţ ă a Poloniei este profund ă de rolul
     Bisericii Catolice, a ă ţ ă se ţ ş ă în ţ
     ă ă ş ă a ţ ă
     Prestigiul Bisericii Catolice s-a consolidat în lupta împotriva
     totalitarismului comunist. Un rol ţ în lupta împotriva comu-
     nismului l-a avut Papa Ioan Paul al II-lea care, în timpul primei sale
     vizite, ca Suveran Pontif, în Polonia, din anul 1979, s-a adresat
     ţ imense, ă numai de ideea ţ împotriva înrobirii.
     Biserica a constituit ţ ă care a propulsat ş
     ă "Solidaritatea"' de la începutul anilor "80, ceea ce a
     racut ca Polonia ă ă "vârful de lance"' al ă ce au
     cuprins apoi toate ţ ă socialiste din Europa ă ş de ă ă
     Ea a avut un rol activ în ţ celebrei '"mese rotunde" în jurul
     ă în februarie 1989, au luat loc ţ puterii comuniste
     124
     ş cei ai ţ reprezentate de "Solidaritatea", ţ ţ pe
     cale ş ă la sistemul democratic.
     ă   majoritatea polonezilor ş ţ ă per-
     ă cu biserica ş cu valorile spirituale propagate de aceasta, dar
     "orice încercare de ţ ă prea pe ţ ă a episcopilor în ţ
     ă este ă cu o mare aversiune din partea ţ
     Aceasta are, ţ   o ă ă ă cu ţ ă foarte
     ă de ă ţ a problemelor religioase de cele politice. Deja
     din secolul XVI Polonia a fost singura ţ ă ă din Europa unde
     ă nu erau arse pe rug ş unde nu au existat aproape deloc
     ă religioase, deoarece regii refuzau ca statul ă sprijine lupta
     împotriva protestantismului" (247).
     Cadrul juridic al ţ Poloniei cu Vaticanul îl constituie
     Concordatul încheiat la 28 iulie 1993 ş ratificat de parlamentul
     polonez, ă îndelungi dezbateri, abia în 1998. În spiritul
     Concordatului, ţ de ă ţ ă religios catolic sunt
     ţ de stat, iar cununii le religioase sunt recunoscute de stat
     drept acte de încheiere a ă ă   cu efecte de drept civil. Parohiile
     sunt obligate ca în decurs de 5 zile de la cununie ă informeze oficiile
     de stare ă din cadrul ă cu ţ ă ă
     In ultimii ani, ţ dintre stat ş ă se ă ş ă
     normal, în spirit de ţ ş respect reciproc. La edificarea
     acestor ţ o ţ ă a avut-o a doua ă ă
     a Papei Ioan Paul al II-lea (30 mai - 10 iunie 1997), care a prilejuit
     ample ă de efuziune ă din partea ă ţ
     poloneze. Mesajul papal adresat ţ a cuprins îndemnul Ia
     armonie ă   promovarea valorilor ş universale ş accen-
     tuarea spiritului euharistic. ş pelerinajul apostolic a avut loc cu
     doar o ă înainte de începerea ă a campaniei electorale,
     Suveranul Pontif a adoptat o atitudine ă ţ ă de fenomenul
     politic, ă a manifesta ţ pentru vreunul partidele care
     urmau ă se confrunte în scrutinul din septembrie. In predici le rostite.
     Papa a ă principiul ă ţ spirituale europene, în
     realizarea ă Biserica ă poate juca un rol Însemnat.
     Ierarhii catolici polonezi au ţ   permanent, aderarea
     ţ ă la structurile europene occidentale, continuând, ă   ă
     ă ă ă ţ ă Suveranului Pontif cu privire la ă
     valorilor etice perene ş a unui ecumenism modern.
     Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, în mai 1999, a
     fost ă ă cu o vie ţ în mediile politice, ec\eziastice ş
     125
     culturale. de opinia ă din Polonia, fiind ă drept un
     moment de ţ ă în procesul reconcilierii ş al refacerii ă ţ
     dintre catolicism ş ortodoxie, element indispensabil pentru o
     ă ă ă ă
     IV. "Polonia" ca ă a polonezilor
     Un factor important în ţ ă ţ din Polonia îl
     constituie cei aproximativ 15 milioane de etnici polonezi care ă
     în momentul de ţ ă în afara frontierelor ţ ă În ă ă se
     includ ţ cei care vorbesc limba ă sau sunt ţ din
     familii poloneze. ă ţ pe toate meridianele globului, ş
     sunt ş sub denumirea ă de "Polonia", având menirea de
     a sublinia ţ ă cu patria de origine, conceptul de
       ă   fiind folosit destul de rar de ă ţ de la ş în
     ă ă cu polonezii din ă ă
     De-a lungul istoriei, polonezii care au ă în afara ţ
     s-au remarcat în mod deosebit în ţ statelor de ş ţ ă exemple
     elocvente în acest sens constituind generalii Tadeusz Kosciuszko ş
     Kazimierz Pulaski, figuri legendare din timpul ă pentru
     ţ ă din SUA. Anumite patronime ale locuitorilor din Haiti
     au ă ă ă ă de Ia legionarii ş acolo de Napoleon.
     Toponime cu ţ ă ă de asemenea, pot fi întâlnite din
     Siberia ă în Texas.
     În ţ ă vecine, îndeosebi în Lituania, Letonia, Belarus,
     Ucraina, Cehia ş Slovacia, polonezii sunt, în cea mai mare parte,
     ţ ai ţ aflate pe aceste teritorii din timpuri
     ă ă ţ respective sunt, ş rezultatul modifi-
     ă teritoriale, începând cu secolul al XVIII-lea.
     În alte ţ ă polonezii sunt ţ sau ţ ai
     acestora, care au venit în trei valuri principale:
     1) în secolul al XIX-lea, îndeosebi ă marile revolte
     populare din anii 1830. 1848, 1863 ş ă la primul ă mondial,
     ă în care s-a produs o ţ ă a polonezilor din
     teritoriile aflate sub ţ
     2) între cele ă ă mondiale, când fenomenul
     ţ a avut un caracter preponderent economic, principalele ţ ă
     vizate fiind: SUA, ţ Germania, dar ş Brazilia, Argentina,
     Canada ş
     126
     3) ă al II-lea ă mondial, când ţ a avut un
     ţ caracter politic, iar din deceniul al 8-lea ş un caracter
     economic. Exilul politic polona s-a format în majoritatea ţ ă
     occidentale ş în principal, în: SUA, Canada, ţ Germania,
     Austria, Italia, Suedia, ţ Israel ş ţ militari polonezi s-au
     stabilit în ţ ă membre ale Commonwealth-ului (cu ţ ă în
     Marea Britanie ş Australia).
     Ca un simbol al unei continue ţ anticomuniste, ă în.
     1990 a existat la Londra un guvern polonez în exil.
     Cea mai ă ţ ă din afara ţ
     ţ ă este Congresul polonezilor din SUA, care are peste 5 milioane
     de membri. Semnificative sunt ş ă ţ le de polonezi din
     Canada, Australia, Republica Belarus (418.000 membri), Lituania
     (260.000 membri), Ucraina (220.000 membri), ţ ă
     (95.000 membri) ş din Kazahstan (60.000 membri).
     Politica Poloniei ţ ă de ă ţ le etnicilor ă din
     ă ă a avut un caracter articulat ş coerent ă din perioada
     ă remarcându-se ţ ţ de apropiere a
     diasporei ă de ă
     În p'erioada ă o ă cu instaurarea comunismului în
     Polonia, raporturile ă ţ de la ş cu polonezii din afara
     ţ au avut un caracter tensionat, îndeosebi în anii regimului
     stalinist. ă venirea la putere a lui W. Gomulka (1956), aceste
     raporturi au cunoscut un anumit   ţ   care avea, ă o ă
     ă ă
     Abia ă 1971, noul lider polonez, Edward Gierek - care
     fusese el ş emigrant în ţ - va manifesta o sensibilitate
     aparte ţ ă de "Polonia" de pretutindeni, încurajând forme noi de
     colaborare ş de apropiere a polonezilor de peste ţ ă cu ţ lor de
     origine. necunoscute la vremea ă în cadrul ă
     comunist.
     Date fiind limitele funciare ale sistemului comunist, nici
     Edward Gierek nu a mers prea departe în ceea ce ş politica
     ţ ă de ă neavând curajul ă abordeze problema polonezilor
     de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. nici chiar chestiunea
     ă lor culturale, lingvistice sau religioase.
     Un rol aparte în contactele cu polonezii din America, Canada,
     Australia, ţ etc. l-a exercitat episcopul ş apoi cardinalul
     Cracoviei, Karol Wojtyla, care ă din timpul studiilor la Roma în
     anii '50, dar mai ales în anii '70, a ă ş o activitate ţ ă
     127
     pentru dezvoltarea raporturilor, îndeosebi pe plan spiritual, cu
     polonezii de pretutindeni. Ales ă în noiembrie 1978, Ioan Paul al
     Il-lea devine un simbol al polonezilor de peste ţ ă ă
     contactele cu ă ţ marcante ale diasporei poloneze din
     SUA, Germania, Austria, Israel, ţ în conlucrarea cu ţ
     de origine.
     O ţ în raporturile ş cu diaspora s-a înregistrat
     ă 1981, urmare a introducerii legii ţ de ă generalul
     Wojciech Jaruzelski, dar ţ Vaticanului devine tot mai
     ă - inclusiv cu sprijinul unor polonezi de talia lui Zbigniew
     Brzezinski - în demolarea comunismului.
     ă 1989, o ă cu ă ş comunismului, comunitatea
     de interese ş ă ţ polonezilor din ţ ă ş de pretutindeni vor fi
     puse într-o ă ă ş de ţ deosebit pe care-I
     ă polonezii din ă ă în ţ de lobby în interesul
     ţ ă de origine, ă ţ de la ş au conceput o   ă de
     parteneriat" în raporturile cu polonezii de peste ţ ă ă
     ă se ş de cea de   ţ   ă în perioada
     ă ş mai ales de politica   ţ   care a caracterizat
     raporturile regimului comunist cu diaspora.
     În ţ ă "politica de parteneriat" cu comu-
     ă ţ proprii din ă ă ă ă ţ de stat posibilitatea
     de a nu se manifesta în mod paternalist, iar ţ pe aceea de
     ş pune mai bine în valoare ţ ş capacitatea de promotori,
     respectiv de sprijinitori ai ţ ţ
     În noua ţ ă ă ă ă 1989, când Polonia
     a ajuns ă ă ş ţ ă vecine ţ ă de trei câte avea înainte), iar în
     fiecare dintre acestea se ă puternice ă ţ ale polo-
     nezilor, s-a pus problema ă drepturilor lor la standarde
     europene.
     În ş scop, au fost create structuri guvernamentale ş
     neguvernamentale ce au ca obiect ţ ă ş ă ţ
     din ă Poloniei.
     Pentru "unirea eforturilor în ă ă între
     polonezii din ţ ă ş ă ă cu Patria"" în 1992 a fost ţ ă
     ţ "Comunitatea ă   ("'Wsp6lnota Polska'"), organism
     ţ ge la buget.
     In Polonia ă o serie de ţ de ă ţ ă ş
     cercetare care au ca obiect de activitate problematica referitoare la
     ă valorificarea ş prezentarea ţ acesteia,
     128
     îndeosebi pe plan cultural. Un institut de acest gen ţ ă pe
     ă Universitatea ă din Cracovia, cu ă   ă ş
     muzeu privind diaspora.
     129
     Cap i tol u 1 VII
     Cultura ă
     În decursul istoriei sale milenare, Polonia a avut o ţ
     ţ ă la patrimoniul cultural, artistic ş ş ţ universal.
     Prin monumentele de ă create de poporul polonez, în ţ
     de pe Odra ş Vistula, ca ş pe alte meleaguri, în clipele de ş
     ale Poloniei, ă din perioadele de înflorire ale acestei culturi, din
     timpul ş   iluminismului ş romantismului ă în zilele
     noastre. cultura a dat ă de o mare vitalitate, ea fiind motorul
     care n-a ă ă edificiul ţ ă se ă ş ă   fluidul
     care a ţ ă ş ţ ţ ă în momentele dramatice ale
     istoriei (248).
     O ă cu trecerea la ş   în secolul X, în Polonia a
     început aderarea la cultura Europei centrale ş occidentale. Din
     perioada ă (sec. XI - XIII) au ă   printre altele, Biserica
     Sf. Andrei din Cracovia, Biserica ă din Tumb, de ă
     Leczyca ş vestita ă din bronz a Domului din Gniezno (1170).
     Perioada ă (începând din sec. XIII) se ţ ă prin opere de
     ă   ă de ş ş ţ germani din fostele teritorii
     ocupate de Cavalerii Teutoni (Marienburg), biserici ş ă cu
     valoare ă cum sunt Domul ş Biserica Maria din Cracovia,
     Domurile din Poznan ş Gniezno, Biserica Maria din Gdansk ş
     ă din Gdansk ş Cracovia.
     Perioada ă (sec. XVII - XVIII) este ă   pe
     ă biserici, de parcurile ce împrejmuiesc marile castele, ca acelade
     la Wilanow. fosta ş ţ ă de ă a lui Jan Sobieski al III-lea, la sud
     de ş
     În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, cultura ă
     a cunoscut o dezvoltare ţ ă   ă de unor
     scriitori precum Bo/eslaw Prus, Eliza Orzeszkowa, Stefan Zeromski,
     Adam Asnyk. ş pictori precum Jan Matejko. J6zej Chelmonski,
     Henryk Siemiradzki. Stanislaw Wyspianski, acesta din ă fiind ş
     un remarcabil dramaturg.
     ă ţ statului polon, în 1918, au avut loc trans-
     ă ţ care vor redimensiona aproape întreaga realitate
     ă ă
     130
     Cultura ă ă se ş de cea oc-
     ă prin ă ş ţ istorice ale acestui popor, având
     astfel o ţ cu totul aparte la patrimoniul spiritual al Europei
     zilelor noastre.
     1. Ş ţ
     În diverse domenii ş ţ Polonia a dat o ă de
     ă ţ ţ de talie ă   creatori ş gânditori ale ă opere ş idei
     au purtat gloria patriei lor pretutindeni. Dintre ş   renumitul
     matematician ş astronom Wojciech din Brudzew (1445 - 1487), sub
     îndrumarea ă   la Universitatea ă din Cracovia. s-a
     ă Kopernik (1473 - 1543), genialul astronom polonez
     care prin lucrarea sa - De Revolufionibus Orbium Caelesfium (1543)
     - a ţ ţ despre univers.
     ă de la ţ (1364) ş ă în epoca ă  
     Universitatea din Cracovia a fost centrul în jurul ă erau
     promovate ideile noi izvorâte din contactele ş ţ cu
     ă ţ italiene, franceze. germane. cehe ş slovace.
     În 1602. secta arianilor - ţ polonezi - a ţ în
     regiunea Sandomierz, la RakO\. Universitatea ă care a purtat
     mai departe ă ă a ş ţ poloneze, fiind ă de
     ţ germani, ţ italieni. olandezi ş englezi. ă
     închiderea ţ ă ţ în 1638. ţ polonezi ş con-
     tinuat activitatea în numeroase centre din Europa. între care Cluj ş
     Sibiu.
     Un eveniment de ţ ă din istoria ş ţ poloneze este ş
     descoperirea, în anul 1664, de ă astronomul Johannes Hevelius
     din Gdansk, a 9 cornete ş 7 noi ţ Prin ă descoperire,
     savantul polonez a devenit membru al ă ţ Regale Britanice de
     Geografie.
     ă o ă de regres, ş ţ ă ş un
     reviriment o ă cu deschiderea. în 1740, de ă Stanislaw
     Konarski, a Collegium Nobilium din ş în care se introduce
     un program nou de ţ ş ţ Câteva decenii mai târziu
     s-a creat Ş ţ din ş   prima ş ă ă de stat din
     Polonia, de pe ă ă s-au ridicat ţ oameni de ă   care
     au jucat un rol important în istoria ă a ţ ă
     131
     Dezvoltarea ă a ş ţ poloneze este ă de
     ţ inestimabile ale lui Hugo Kol/qtaj, ă pentru
     introducerea ideilor iluministe în Polonia, Stanislmv Stasic. scriitor,
     primul care ş harta ă a Poloniei, Jan Sniadecki,
     fizician, matematician ş a::;tronom, creatorul terminologiei ş ţ
     poloneze, ş ale fratelui sau, Sniadecki, renumit ă ţ în
     domeniul chimiei, dar mai ales ale lui Adam Naruszewicz, autorul
     Istoriei poporului polonez, în ş volume.
     Dezmembrarea Poloniei, în cea de-a doua ă a
     secolului al XVIII-lea, avea ă frâneze brusc ă ă
     dezvoltare a ş ţ   dar ă ţ ţ nu vor ţ nici un efort ş se
     vor ă ş mai ţ la lupta ă pentru libertate ş
     ţ ă a ţ ă Ei vor ă ă se afirme pretutindeni unde vor
     ă ţ propice pentru a se ţ în domeniul ş ţ  
     ocupând locuri de cinste în ierarhia ă   numele lor amintind
     lumii întregi de patria lor, Polonia. Astfel, în 1853 Ignacy
     lukasiewicz a pus la punct o ă ă ă pentru
     rafinarea petrolului ş a construit prima ă cu ă din lume,
     iar Ludwik Zamenhof a creat Esperanto ş a publicat manualul ă
     pentru ă ă Zygmunt Wr6blewski ş Karol Olszewski au
     fost primii oameni de ş ţ ă care au realizat lichefIerca oxigenului
     atmosferic ş a nitrogenului (1886). Nu în ultimul rând. ă
     ă Maria Sklodowska-Curie (1867 - 1934), fizician care -
     ă cu ţ ă Pierre - a ţ rezultate epocale în
     domeniul descoperirii ă ţ ş al ă izotopilor
     radioactivi, fiind ă a premiului Nobel în anii 1903 ş 1911.
     În cercetarea ă ş ă o ţ aparte se
     impune cu privire la opera savantului Aleksander Bruckner.
     În domeniul istoriografiei s-a realizat o specializare tot mai
     ă   în ă ă ţ primele ă privind
     istoria luptei pentru ţ ţ ă a Poloniei: s-au remarcat
     studiile lui J. Feldman. M Handelsman, Konopczynski. K. Tymie-
     nicki ş ă ă studiile istorice au cunoscut o dezvoltare
     ă   elaborându-se ă monografice ş de ă
     valoroase (A. Gieysztor, T. Manteuffel. S. Herbst, S. Kiniewicz ş B.
     Lesnodorski).
     În ş ţ economice se ă în mod deosebit ă
     lui Oskar Lange, traduse ş în ş   care ă o ă
     ă a economiei, teoriei economice, econometriei ş statisticii.
     132
     o ţ de ă la dezvoltarea ş ţ sociale.
     istoriei filosofiei, teoriei ş esteticii. semanticii ş antro-
     pologiei au adus T. Kotarbimki, K. Adjukiewicz, T. Czezowski, W.
     Tatarkiewicz ş N. Lubnicki.
     2. Literatura
     ă trecerea la ş ţ populare poloneze au
     fost exprimate în scrieri ş în limba ă Pe ă acestea
     au ă ş scrieri istorice. La ş secolului al XV-lea,
     Universitatea ă din Cracovia a devenit cel mai important
     centru al umanismului, ceea ce a constituit un stimulent ş pentru
     Înflorirea literaturii, mai ales a celei în limba ă
     Din literatura veacului al XV-lea se ţ ă opera
     ă a ă cronicar Jan Dlugosz (1415 - 1480).
     autorul Istoriei Poloniei În J 2 ă precum ş Jan Ostrorog (1436 -
     1501), ale ă scrieri se remarcau prin patriotism ş gândire
     ă
     Debutul Reformei religioase din secolul al XVI -lea a
     favorizat formarea literaturii în limba ă ş cum ă scrierile
     protestantului Mikolaj Rej Naglowic (1504 - 1569), considerat
       ă literaturii ţ poloneze" ş care timp ele trei decenii
     va domina cu opera sa ă literatura acestui secol. ă despre
     Mikolaj Rej Naglowic se poate afirma ă a ă limba ă
     ă pentru a e'\.prima cele mai profunde ă Jan Kochanowski
     (1530 - 1584) este cel care ă poezia ă la nivel european
     Scrierile sale ă un important salt calitativ în literatura
     ă ă neîntrecut ă la ţ marilor romantici dlll
     secolul al XIX-lea.
     Notabile pentru ă ă sunt ş ţ lui Waclaw
     Potocki (1621 - 1696), care a scris poezii de ă ă istorie.
     romane alegorice în versuri. Poezia lui Jan Andrzej Morsztyn (1613
     - 1693) e ă drept cea mai ă ă ă a
     barocului polonez.
     În ultimele decenii ale secolului al XVIIl-lea se ă în
     Polonia marile idei ale iluminismului care se vor concretiza, într-o
     ă ă de timp, în opere remarcabile În domeniul artelor
     plastice, arhitecturii, muzicii ş literaturii.
     133
     Din pleiada scriitorilor ş fac parte Adam
     Naruszewicz (1735 - 1786), autorul unor cunoscute satire ş al
     Istorici poporului polonez ş Jgnacy Krasicki (1735 - 1801), con-
     siderat cel mai reprezentativ scriitor al iluminismului polonez.
     Acestora li s-au ă Stanislaw Trembecki (1739 - 1812),
     Tomasz Kajetan W(gierski (1756 - 1787), Franscieszek Zablocki
     (1715 - 1821), Wojciech Boguslawski (1757 - 1821), Franscieszek
     Karpinski (1741 - 1825), StanislOlv Staszic (1775 - 1826), Hugo
     Kol/qtaj (1759 - 1812) ş Franciszek Salezy Jezierski (1740 - 1791).
     Romantismul secolului al XIX-lea a ă cei mai mari ţ
     polonezi: Adam Mickiewicz (1798 - 1855), autorul poemului epic
     ţ Pan Tadeusz; Juliusz Slowacki (1809 - 1849), care a ridicat
     poezia ă ă pe cele mai înalte culmi, ş ă exprime
     cele mai subtile ţ ă ale poporului ă ă ţ limbajul
     poeziei cu metafore ş cuvinte noi. introducând o ţ cu totul
     ă Zygmunt Krasinski ş Cyprian Kamil Nonvid (1821 -
     1883), cunoscut de asemenea ca pictor ş sculptor.
     Printre ş romanului istoric trebuie amintit în primul
     rând Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916), laureat al Premiului Nobel
     (1905), autorul cunoscutelor capodopere Prin foc ş sabie (1884).
     Potopul (1886), Pan Wolodyjowski (1887), Quo vadis (1896) ş
     ('ava/erii teutani (1900).
     În domeniul prozei, Wladyslaw StanislOlv Reymont (1867 -
     1925) ă acest gen pe culmi pe care ţ romantici au ridicat
     poezia ş drama ă Prin romanele ă ă ă ţ
     ţ   Comedianta ş Ţ ă el a oglindit ă ţ poloneze de
     la ă ş veacului al XIX-lea ş începutul celui ă Pentru
     romanul Ţ ă a primit premiul Nobel în anul 1924. Cu acest prilej,
     juriul a luat în considerare ş candidatura lui Stefan ieromski, alt
     romancier polonez.
     Printre ţ remarcabili care ş încep activitatea în perioada
     modernismului. dar a ă ţ se va împlini în epoca ă
     sunt Leopold Staf! (1878 - 1967) ş Boleslaw Lesmian (1878 -
     1937).
     În perioada ă dar mai ales ă cel de-al doilea
     ă mondial, s-a impus prin ţ ă în domeniul poeziei
     Konstan!y Jldefons Galczynski (1905 - 1953).
     In ş ă   în ă un loc de frunte îl ă Zofia
     Nalkowska (1885 - 1954), ă ă a literaturii
     sociale ş psihologice, ş Maria Dqbrowska (1889 - 1965), care a
     134
     ă cu deosebit talent istoria ă ţ poloneze.
     ţ printr-o prezentare ă ş ă de ţ a
     caracterelor umanc.
     ă al doilea ă mondial, ş literaturii s-a
     ă ă operelor lui Jerz)' Andrzejewski (1909 - 1983),
     autorul volumului ş ă ş diamant, considerat cea mai ş ă
     ă ă care a ă ţ ş conflictele dramatice din perioada
     ă ş Stanislaw Lem (n. 1921). scriitor de ă ş
     ţ ă
     Cele mai multe opere ale scriitorilor Witold Gombrowicz
     (1904 - 1969), Andrzej Szcypiorski (n. 1924), Czeslaw Milosz (1911
     - 2004) - laureat Nobel pe anul 1980 (249) ş Slawomir Mrozek (n.
     1930) s-au ă în e"\.il. Tot în exil ş ş activitatea
     scriitorul Jerzy GiedroJ'c (1906 - 2000). fondator ş redactor ş al
     magazinului lunar "Culture", editat de Institutul literar polonez de la
     Paris. La acest capitol se impune a fi ţ ţ ş scriitorul Jerzy
     Turowicz (1912 - 1999). redactor ş al   ă ă Genera)"',
     publicat la Cracovia cu subtitlul 'jurnal catolic socio-culturar', dar ş
     Julia Hartwig (n. 1921), poet, ă autor al unor ă ţ pentru
     copii ş al unei monografii despre Apollinaire, Zbigniew Herbert
     (1924 - 1998). denumit ş "Socrate al poeziei poloneze". precum ş
     poetul Adam Zagajewski (n. 1945).
     În ultimIi ani, lIteratura ă s-a bucurat de o
     ş ţ ă ţ ă Wislawa Szymborska (n.
     1923). ă ă ă de criticii literari "Mozart în
     poezie', este ă a Premiului Nobel pentru ă pe anul
     1996 (250). Tadeusz Roiewicz (n. 1921), de asemenea, unul dintre
     cei mai ţ scriitori polonezi contemporani (251), a primit
     numeroase premii literare în patrie ş în ă ă Criticii scriu
     despre el ă a avut ş ă scrie în ş timp cu ţ
     premiului Nobel, Czeslaw Milosz ş Jt7slawa Szymhorska, când,
     chipurile, "cota premiului Nobel pentru polonezi a fost ă  
     3. Muzica
     Din perioada ş muzica ă ă ş o
     ă ă înflorire, Cântecele ş dansurile populare poloneze s-au
     inspirat ă de atunci din ă protoslave, satul ă ă
     azi motivele ă ă ţ de-a lungul veacurilor.
     135
     Folclorul a ţ mai întâi muzica cu caracter religios, iar mai
     târziu muzica ă
     Muzica ă ă s-a format, în cea mai mare parte, pe
     baza ţ romantismului ş a ţ exercitate de folclorul
     ţ Exponentul cel mai valoros al romantismului polonez a fost
     FrederJ'k Chopin (1810 - 1849), genial compozitor ş pianist care a
     ă ă nemuritoare prin diversitatea ş ă ă a
     expresiei (sonate, studii, nocturne, preludii, valsuri, balade, poloneze,
     mazurci etc.). Inspirate din bogatul folclor polonez ş ă ă de un
     puternic suflu patriotic, ţ sale s-au bucurat ş se vor bucura
     întotdeauna de o ă ţ ş popularitate, motiv pentru care
     Fredervk Chopin este considerat întemeietorul ş muzicale
     polone;e clasice. În ă de Chopin, Polonia a dat culturii mondiale
     doi mari ş care s-au bucurat de o apreciere ă Karol
     Lipinski ş Henryk Wieniawski, ţ ş ca ţ com-
     pozitori.
     ţ ă va fi ă de Stanislaw Moniuszko
     (1819 - 1872), creatorul operei ţ poloneze. EI ă în
     istoria muzicii prin monumentalele ă - Castelul groazei,
     Verbum mobile ş Flis - ca ş prin numeroase lieduri, ă
     capodopere în ă Un alt compozitor remarcabil prin talentul
     ă ţ este Zygmunt Noskowski (1846 - 1909), autorul
     poemului simfonic Step.
     Cel mai ă continuator al lui Chopin este J gnacy
     Paderewski (1860 - 1941). celebru pianist, ale ă ţ în stil
     neoromantic pentru pian ă ţ ă ţ
     sale artistice a ă muzicii clasice poloneze. In 2000 a avut
     loc aniversarea marelui pianist polonez în cadrul "Anului Pade-
     rewski" sub egida UNESCO. Cu prilejul ă organizate
     atât în Polonia. cât ş în diverse ţ ă - inclusiv în România - nu a
     lipsit evocarea ă ţ sale politice, ca prim-ministru. cu rol
     istoric la recrearea statului polonez.
     În dezvoltarea muzicii poloneze o ă ă a fost
     ă de compozitorii "Tinerei Polonii", MiecZJ'slaw Kar/owicz
     (1876 - 1909), creatorul poemei simfonice ţ ş Karol
     Szymanowski (1882 - 1937). Întemeietorul '"muzicii ţ  
     considerat cel mai mare compozitor polonez de la Chopin ă azi.
     În perioada ă au fost ţ festivaluri ş concursuri
     ţ care au contribuit la dezvoltarea artei interpretative
     poloneze. Astfel concursul pentru ă Henryk Wleniawski de la
     136
     Poznan (începând cu 1935) ş concursul pentru pian Frederyk
     Chopin de la ş (din 1927), în care viitori muzicieni de
     ţ ca Dmitri Ş Janusz Olejniczak ş Krystian
     Zimerman ş ă debutul.
     ă al doilea ă mondial, muzica ă ă a
     trecut printr-o ă ă din cauza presiunilor regimului
     comunist. Unii muzicieni - ca Roman Palester, Andrzej Panufnik ş
     Roman Maciejewski - au ales exiluL ţ au ă ţ ş alte genuri
     artistice. pentru a nu fi ţ ă ă la compromisuri cu
     regimul. ţ s-a schimbat considerabil ă 1956, pe fondul unei
     ă generale din partea regimului comunist. În acest an a debutat
     Festivalul ţ de ă 'Toamna ş ă   ş
     anuaL unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa, Polonia
     a ajuns o "mare putere ă   fiind relevant faptul ă ş
     precum KrzJ'sztof Penderecky (n. 1933), Witold Lutoslawski (1913 -
     1994), Tadeusz Baird, Wojciech Kilar (n. 1932), HenrJ'k Mikolaj
     G6recki (n. 1933) ş sunt ţ în ă lumea.
     Memoria lui Chopin este ă ă cu ţ ConceI1ele
     ţ la statuia marelui compozitor din splendidul parc Lazienki.
     din ş nu au ţ ă pe nimeni. Tot ş cum
     n-au ă nici concertele organizate în sa ă
     Zelazowa Wola. la 50 kilometri de ş
     Nu mal ţ apreciate sunt în Polonia ş alte genuri
     muzicale, precum Jazz, pop sau rock. O ţ aparte se impune
     în ceea ce ş festivalunlc de jazz de la ş ş Opole, care
     au dus faima Poloniei în Întreaga lume.
     4. Teatrul
     ă a Înregistrat variate forme în Polonia,
     începând din veacul al XIII-lea ă în anii marilor reforme sociale ş
     politice din perioada iluminismului.
     În anul 1765, regele StanIslaw August Poniatowski a ţ
     Teatrul ţ Polonez, în cadrul ă o acti,·itate ă a
     ă ş Wojciech Boguslaw!>ki (1757 - 1829). Actor, regIZOr.
     pedagog ş dramaturg. ale ă piese au fost prezentate în numeroase
     ş din Polonia, acesta a prima ş ă ă ă
     În a doua ă a secolului al XIX-lea, ă d<;;
     ş un centru importa..'1t al culturii teatrale poloneze a devenit
     137
     Pe scena teatrului din ă localitate, sub conducerea lui
     Stanislaw Kozmian, politician, jurnalist, regizor cu o viziune mo-
     ă ş creatorul ş ş cracoviene", au fost montate
     operele lui William Shake.;peare, Adam Mickiewicz ş
     Fondatorii dramaturgiei poloneze moderne au fost scriitorii
     Adam Mickiewicz, JUliUSl Slowacki. Zygmunt Krasinski ş Cyprian
     Norwid. La ş secolului XIX ş începutul secolului XX,
     Stanislaw Wyspianski ş E. G. Craig au contribuit ă la
     dezvoltarea artei teatrale, fiind ţ cei mai mari reformatori ai
     teatrului modem polonez.
     Între cele ă ă mondiale a fost ă   ş
     ă   ă care ş ş în scurt timp ă se ă pe plan
     european. În anii postbeIici un succes deosebit au a\-llt piesele lui
     Leon Kruczkowski, Jerzy Szaniowski. Jaroslaw Jwaszkiewicz, LH.
     Morsztyn. J. Zawiejski, T. Karpowicz. B. Drozdowski. SI. Gro-
     chowiak ş
     În ultimii ani, Teatrul ţ din ş a ţ
     succese remarcabile, ţ talentului ş priceperii unor manageri de
     ţ ca Jerzy Grzegorzewski (director al Teatrului între 1997 ş
     2002), care a introdus experimente curajoase ş a creat montaje
     proprii ale unor te"-1e clasice, ă ă reveleze ţ noi în ceea
     ce ş valoarea acestora.
     ă a fost ă activitatea ţ ă în acest
     domeniu. ă îndeosebi de Vechiul Teatru ţ din
     Cracovia, unde au fost puse in ă piesele unor ş dramaturgi,
     ca Andrzej Wajda, Konrad Swinarski ş Jerzy Jarocki. ă de
     teatrele din ş ş Cracovia, un reviriment remarcabil au
     cunoscut În ultimii ani echipele teatrale din Wroclaw, Poznan,
     Gdansk, L6dz, Legnica ş conduse de ş ai genului, precum
     Jerzy Jarocki, Krystian Lupa. Piotr Cieplak, Pawel MiSkiewicz ş
     Jacek Glomb.
     Unul din atuu-rile fundamentale ale teatrului polonez
     contemporan este calitatea actorilor ă ţ marilor actori ai
     secolului al XIX-lea - în frunte cu Re/ena Modrzejewska, "steaua
     celor ă continente" - a fost ă de ţ succesive de
     ţ ş Cel mai mare actor din a doua ă a secolului
     XX este considerat Tadeusz lomnicki ă În 1992, in urma
     unui atac de cord, în timpul unui spectacol în care juca rolul regelui
     Lear). ţ ş ai scenei sunt ţ în lume ţ filmelor
     lui Andrzej Wajda (Wojciech Pszoniak, Daniel OlbrJ'chski,
     138
     Krystyna Janda, Jerzy Radziwilowicz) sau Krzysztoj Kidlowski
     (Jerz)' Stuhr, Janusz Gajos). În momentul de ţ ă cel mai cunoscut
     actor de teatru polonez în Europa este Anduej Seweryn, care în anii
     1984 - 1988 a fost membru al echipei lui Peter Brook la regia
     spectacolului Mahabharata, iar din 1993 ă cu Comedia
     ă
     Unul dintre cei mai mari regizori de teatru polonezi a fost
     Tadeusz Kantor (1915 - 1990), fondatorul ş 'Teatru al
     ţ   bazat pe ilustrarea ă a mecanismelor memoriei printr-o
     ţ ă între simboluri ş ă afective ale omului.
     De mai ţ ani sunt organizate în Polonia festivaluri
     ţ de teatru prestigioase: "Contact"', care are loc anual la
     Torun: "Dialog", de s ş urat bianual la Wrodaw: "'Dedicatiile"
     cracoviene (octombrie) ş "Întâlnirile" ş (noiembrie). În
     afara acestora mai sunt organizate   ă teatrale -, de la
     Lublin (octombrie), festivalul ""Malta" în aer liber de la Poznan
     (iunie), "Baletul de ă ă   de la Cracovia ş Bienala Teatrului de
     ă ş de la Bielsko Biata.
     Teatrul polonez contribuie la dezvoltarea ă cul-
     turale transfrontaliere cu ţ ă din ă ă în acest sens fiind
     ţ   ţ   ("Pogranicze"), ţ ă de Krzysztoj Czy-
     iewski la Sejny, localitate ă în nord-estul Poloniei. Spectacolele
     de teatru ş celelalte ă organizate de ţ   ţ  
     ă identificarea ş promovarea ă ţ între
     etniile din ă polonezi, evrei, ş lituanieni, ucraineni ş
     români.
     La acest capitol trebuie subliniat ş interesul manifestat de
     Papa Ioan Paul al II-lea ă de teatru, ă din anii adolescentei,
     când era elev la ş ă din Wadowice. În timpul ă
     ă Karol Wojtyla a întemeiat, ă cu ă ă profesor
     Mieczyslaw Kotlarczyk, 'Teatrul Rapsodic" conspirativ, un grup care
     cultiva ţ romantice poloneze.
     5. Filmul
     Începuturile artei cinematografice poloneze ă de la
     ş secolului al XIX-lea, când au fost realizate cele dintâi filme.
     Primul film artistic polonez a fost o comedie de scurt metraj -
     Antoniu prima ă la ş ă în 1908. Un an mai târziu
     139
     s-a construit studioul de filme "Sfinx" care, în timpul primului ă
     mondial, ă ocuparea ş de armatele germane, producea
     filme ţ dar mai ales melodrame despre lumea ă
     ă
     În perioada ă apar primele ă ale unor
     importante ţ literare ale scriitorilor polonezi: A. Mickiewicz,
     Pan Tadellsz (1928), B. Prus, Suflete În sclavie (1930), S. Przy-
     byszewski, Omul tare (1930), W. Reymont, ă ă ă ţ
     (1927), A. Strug, Mormântul ş necunoscut (1927), Marek
     Swuda, Dragoste ă ă ă (1929), S. Zeromski, ă
     timpurie (1928).
     În ă ă un succes ţ pe plan inter-
     ţ l-au avut filmele cu ţ ă Pola Negri (Apolonia
     Chalupiec) (1894 - 1987), ă ă la Hollywood. Dintre
     acestea: Ochii mllmiei Ma, Carmen, Madame Du Barry (1918), La
     ordinul femei lor (1932), Mazurka (1934) ş
     ă al doilea ă mondial, ş îndeosebi în perioada 1956
     - 1981, când regimul comunist ş mai redus presiunea ă
     asupra ţ artistice în general, cinematografia ă a
     cunoscut o dezvoltare ă ş ă evite în cea mai mare
     parte, rigorile impuse de propaganda regimului ş ă se situeze, astfel,
     de partea intereselor ş ţ lor poporului. În ă ă s-au
     manifestat ă curente artistice mai importante:   Ş ă  
     din anii 1956 - 1961 ş "Cinematografia ă ţ morale" dintre
     1975 ş 1981.
     Dintre filmele care au adus   Ş poloneze" un binemeritat
     prestigiu pe plan european ş mondial ţ ă Ultima ă (w.
     Jakubowska), Canalul. ş ă ş diamant, Totul de vânzare, ă
     durea de mesteceni. Ţ ă ă ţ Omul de ă Pan
     Tadeusz (A. Wajda), Trenul. Maica Ioana a Îngerilor. Faraonul, Quo
     Vadis? (J. Kawalerowicz). Eroina, Pasagera (A. ftfunk), Adio, Cum
     ă ă Manuscrisul de la Saragossa (w. Bas). Printre ţ
     deosebite ale ş cinematografice poloneze se ă ă abordarea cu
     curaj a problemelor sociale ş ţ ă a personajelor.
     ă 1990 cinematografia ă a ţ succese excep-
     ţ pe plan ţ Astfel regizorul Janusz Kaminski a
     primit în anul 1993 premiul Oscar pentru filmul Lista lui Schindler.
     Pentru întreaga activitate ă ş ă în slujba filmului,
     regizorului Andrzej Wajda (n. 1921) i-a fost decernat, în 1999,
     Premiul Oscar. În timpul Festivalului de Film de la Berlin din ş
     IolO
     an, ţ ă pentru cinema i-a conferit lui A. Wajda
     Premiul ă ţ acordat "celei mai creative ă ţ de film din
     Europa ă ş de Est"'. Din acel moment, premiul ă numele
     lui Andrzej Wajda, fiind acordat, personal, de acesta în fiecare an.
     Cele mai recente succese ale   Ş poloneze" de film
     ţ lui Roman Polanski. Pentru filmul Pianistu! i s-au acordat,
     în 2002, "Les Palmes d'Or" la Festivalul de la Cannes ş 3 premii
     Oscar.
     Al doilea curent al cinematografiei poloneze - cel al
       ă ţ morale" - se baza pe critica sistemului comunist
     degenerescent din Polonia ş a avut ca principali ţ pe
     Agnieszka Ho/land (n. 1948) ş Krz)'szto/ KieSlowski (1941 - 1996),
     creatorul capodoperei Camera (1979), al ciclului Decalog (1988
     - 1989), precum ş al ţ ţ ă a ă (1991)
     ş Trilogia În trei culon (1993/1994).
     Cinematografia   ă ţ morale" se ş în con-
     tinuare, un model creator ş productiv, printre ţ de ă
     ai acestuia aflându-se Krzyszto/ Zanussi (n. 1939), al ă film -
     ţ ca o ă ă sexual (2000) - ă o ă
     ă între observarea ă a ă ţ contemporane ş
     discutia despre problemele fundamentale ale existentei.
     . În varietatea genurilor de film realizate în în ultimele
     decenii un loc aparte îl ă comediile. Înainte de 1989 acestea
     ă absurditatea sistemului social-politic, ilustrative în acest sens
     fiind filmele lui Stanislaw Bareja (1929 - 1987), creatorul Ursului
     Teddy (1980). ş Marek Piwowski (n. 1935), autorul Croazierei
     (1970). În zilele noastre specialistul cel mai cunoscut în asemenea
     gen de filme este Juliusz Machulski (n. 1955), autorul mai multor
     ţ de succes, dintre care filmul Asasimi! (1997).
     Un important capitol în ţ filmului polonez îl ă
     genul "documentar artistic" ă i-a dat ă Ş de Film de
     la LOdz, ţ unor ş de mare talent, precum Kazimierz
     Karabasz (n. 1930), Krz)'szto/ KieslolVski (1941 - 1996), Marcel
     loziliski (n. 1940) ş
     x
     x x
     141
     În ultimii ani s-au produs ă structurale în do-
     meniile ş ţ   culturii ş ţ din Republica ă   în cadrul
     procesului general de ă
     S-au ă ş ă în procesul ă acti-
     ă ţ În aceste domenii, a ă rolului ţ teritoriale de
     profil, a ă cadrului legislativ cu programe ş acte normative
     privind ţ ă   cercetarea ş ţ ă   editarea de ă ş
     manuale, modernizarea ţ de ă ţ ă   computerizarea
     bibliotecilor ş Guvernul ă considerabil activitatea unor
     ţ ş ţ culturale, precum ş cea ă o serie de
     ă ţ existând, ş   din cauza ţ resurselor
     financiare.
     O ă cu integrarea Poloniei În VE s-au creat ă ţ
     deosebite pentru ş aportului culturii poloneze la marea ă
     ă ş   implicit, Ia patrimoniul spiritual universal.
     142
     Note
     1. JazeI Klemens Pilsudsld s-a ă la 5 decembrie 1867 la Zul6w, ă
     Wilno (Vilnius, azi în Lituania) într-o familie ă cu vechi ţ
     ţ A unna! liceul la Wilno ş Facultatea de ă <lin Harkov; atunci
     a cunoscut resentimentele ş împotriva polonezilor, ceea ce îl va impresiona tot
     restul ţ Sub ţ ă la un atentat organizat de fratele lui Le-
     ninlUlianov împotriva ţ Alexandru al ITI-lea, el a fost condamnat la deportare
     în Siberia pe cinci ani (1887 - 1892), când l-a cunoscut pe Constantin Stere
     (Cristopher Andrew, Oleg Gordievski, KGB Istoria secrettJ a opera(iuniJor sale
     externe de ro Lenin ro Gorbaciol', Ed. AlI, ş 1997, p. 18; Daniel Hrenciuc,
     Romlinia ş Pownia - 19/8 - 1931. Rela(ii politice, dipwmatice ş militare, Ed.
     Septentrion, ă ă ţ 2003, p. 25). ă revenirea în Polonia, J.Pilsudsld a publicat
     ziarul "Muncitorul". A fost <lin nou arestat de ţ ă ă eliberare emigrând la
     Londra. În 1905, în timpul ă ruso-japonez, a plecat la Tokio, ă
     ă ă ă ă succes, ă ţ nipone ă ţ o ă ă ă ă
     de Partidul Socialist Polonez, pe care îl fondase în Rusia ţ ă În anii primului
     ă mondial a creat, organizat ş condus "legiunile polone", încadrate în armata
     ă care au stat la baza armatei nationale polone de ă proclanlarea
     ţ Din 14 noiembrie 1918 ă la primele alegeri ţ <lin
     decembrie 1922 a fost ă statului polon independent ("Naczelnik
     Panstwa''). ă Pacea de la Riga, <lin 18 martie 1921, a devenit primul ş al
     Poloniei. În 1924 J.Pilsudski a ă ă guvernul Poloniei, dar a revenit în ţ ă în mai
     1926, fiind inspiratorul ş organizatorul loviturii de stat care a inaugurat regimul
     ţ (în pol. - asanare, ă ă ş Între 1926 - 1928 ş în 1930 a fost prim-
     ministru iar, între 1926 - 1935, ministru de ă ş comandant al armatei. A
     încetat din ţ ă la 12 mai 1935, fiind înmormântat la WaweI (Cracovia), în
     Panteonul regilor Poloniei (Vezi pe larg Andrzej Garlicki, Jozef Pilsudski (1867 -
     1935), ş 1990; Ronujnia - Pownia Rela(ii dipwmatice. Documente, voI. 1
     1918 - 1939, Ed. Univers Enciclopedic, ş 2003, p. 26).
     2. Roman Dmoll'sld provenea din mediile ş ş ş Ca lider
     al Frontului ţ a ţ pentru unirea polonezilor ţ sub ţ Rusiei,
     Prusiei ş Imperiului Austro-Ungar, pentru dobândirea ţ ţ ă   ă
     ratul patriotism - ţ el - nu poate avea ca obiectiv interesul unei singure clase
     sociale, ci pe cel al întregului popor". În timpul ă a initiat demersuri
     diplomatice pentru reconstituirea ă poloneze. A ţ sprijinul ţ
     ţ ă ş ă în ă (Alicja Dybkowska, Jan l.ar)n, Malgorzata l.ar)n,
     Polskie Dzieje od c;;t15aw najdawniejs:.ych do lI'spOlc:esnosci (Istoria Powniei din
     cele mai l'eChi timpuri plind in l'Temurile noastre), ş 1998, p. 226. Vezi ş
     Marian Marek Drozdowski, Biographie de Roman Dmowski, în "Acta Poloniae
     Historica", LXV, nr. 65, p. 221 - 239).
     3. Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941), pianist, compozitor ş om politic.
     ş de onoare al "Comitetului de ajutorare a victimelor ă în Polonia"
     (1914). La începutul anului 1915 a plecat în SUA, unde a ă ş o campanie
     ţ ă în favoarea Poloniei independente. În august 1917 a fost ales ş al
     "Comitetului ţ Polonez", fondat la Lausanne, ş desemnat reprezentant al
     acestuia pe ă guvernul nord-american. La ş anului 1918 a revenit în ţ ă
     iar la 17 ianuarie 1919 a constituit un cabinet de uniune ţ ă în cadrul ă
     143
     portofoliul Ex1ernelor. În ă calitate a avut o ă la
     ş ă a noii Republici Polone de ă ţ de Pace de
     la Paris (1919). S-a retras din ă în 1921, revenind în 1930, ca lider al
     "Frontului Morges" (denumirea ş ţ sale În 1940 a plecat în SUA,
     stabilindu-se la New York, unde a murit, la 21 iunie 1941. Anul 2000 a fost decretat
     de Seimul Republicii Polone anul Paderewski (RomAnia - Polonia RefD4ii
     diplomatice. Documente, voI. 1, p. 9 - 10).
     4. Wincenty JVitos, n. în 1874 la Wierczchoslawice - Galitia (Austro-
     Ungaria), m. în 1945, la Cracovia. Witos a fost ales, între 1908 - 1914, în Seimul
     din Galitia, iar între 1911 - 1918 în Reichsrat, camera ă a Parlamentului
     austriac. ă prima ţ ă a fost unul dintre cei mai ţ lideri
     ai Partidului Ţ ă ă "Piast" (PSL). Pretuirea sa ţ ă de satul polonez a fost
     elocvent ă în cuvintele:   Ţ ă ş ă în cele mai grele momente ale
     sale ă religia ş sentimentul ţ Aceste trei valori au fost fundamentale
     pentru constituirea statului polonez". A fost în trei rânduri premier al celei de-a II-a
     Republici Polone: 24 iulie 1920 - 13 septembrie 1921; 28 mai - 14 decembrie 1923;
     10 - 15 mai 1926. ţ s-a identificat cu partidele de stânga, dar, treptat, s-a plasat
     pe ţ conservatoare, în mai 1926 conducând un guvern de centru-dreapta. La
     câteva zile de la numire, cabinetul ă a fost ă prin lovitura de stat ă
     de Pilsudski. JVltos a ă în ţ ţ ă de ţ fiind închis din ratiuni
     politice în 1930, în 1932 a fost pus sub acuzare, ă care a plecat în exil în
     Cehoslovacia; în 1933 acuzatiile au fost considerate neîntemeiate. A fost arestat de
     germani, în 1939, apoi de sovietici, in 1945, murind la scurt timp (Alicja Dybkowska
     ş op. cit., p. 226 - 227).
     5. Wojciech Korfanty s-a ă într-o familie de mineri din Katowice. A
     ţ pentru ţ caracterului polonez al Sileziei, fiind unul din liderii
     ş ă din ă regiune. În ultimul discurs rostit în Parl8lJ1entui prusac
     a declarat: "Noi, polonezii, ă am fi ă parte ă de la început din acest
     parlament, ne-am fi considerat totdeauna drept ţ ai poporului polonez"
     (Alicja Dybkowska ş op. cit, p. 227).
     6. Jgnacy Dos':J'lISki. n. la Zbarai, a fost unul din fondatorii ş liderii cei mai
     ţ ai Partidului Social-Democrat Polonez, apoi deputat în Parlamentul
     austriac. Ca ş al primului guvern polonez liber (7 - 17 noiembrie 1918) s-a pus la
     ţ lui J. Pilsudski ă Întoarcerea acestuia de la Magdeburg. Deputat în mai
     multe rânduri în Parlamentul celei de-a II-a Republici Polone, luând ă
     drepturilor ş ă ţ democratice ale muncitorimii (Alicja Dybkowska ş op.
     cit., p. 227).
     7. Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914 - 1996, Wyda\nictwo
     Naukowe PWN, ş 1997, p. 15; Marian Chiriac Popescu, RefD4iile militare
     roml1no-pololle rn perioada illterbelicil (1918 -1939), Ed. Sigma, ş 2001,
     p. l3.
     8. Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 232.
     9. Marian Chiriac Popescu. op. cit., p. 13; Daniel Hrenciuc, op. cit, p 61.
     10. Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 232 - 233.
     Il. Ibidem, p. 233; Marian Chiriac Popescu, op. cit, p. 13 - 14.
     12. Daniel Hrenciuc, op. cii., p. 81.
     13. Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 233 - 234.
     14. Ibidem, p. 234.
     15. Daniel Hrenciuc, op. cit, p. 82.
     144
     16. Nonnan Davies, Europe A History, Oxford, New-York, 1997, p. 934 -
     935; Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 82;
     17. Arh. M.AE., fond 71lPoJonia, dos. 14, f 28; Daniel Hrenciuc, op. cit.,
     p.82.
     18. Ion Nistor, Istoria Bucal'inei (Ed. Stelian Neagoe), Ed. Humanitas,
     ş 1991, p. 223.
     19. Raymond Mltton, La Pologne, Paris, 1936, p. 168.
     20. Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 14.
     21. Jerzy Maternicki, The JageUonilU' idea: The History ofthe Myth and its
     Political Aspect (up 1918), în "Polish Western AtTairs", Poznan, 11T. 2. 1992, p. 175.
     22. Florin Anghel, O UI,iulle illlposibild Rel/lfiik Pololliei cu statele
     baltice, 1919 -1922, în "Studii ş materiale de istorie ă   ş voI. XII,
     1998, p. 93;
     23. Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 63.
     24. M.Z. Dziewanowski, Jo:ef Pilsudski, A European FederaIist (1918 -
     1922), Stanford Press, Illinois, 1983.
     25. Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 64.
     26. Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 234 -235.
     27. Ibidem, p. 235.
     28. Marian Chiriac Popescu, op. cit., p.15.
     29. Wojciech Roszkowski, op. cit., p. 20.
     30. Raymond Matton, op. cit., p. 174.
     31. Structuri politice fII Europa CenlraliJ ş de Sud-Est (1918 - 2001)
     (Coord. Ioan Scurtu), voI. I, Univ. din ş Centrul pentru studiul istoriei
     secolului XX, Ed. ţ Culturale Române, ş 2003, p. 33 - 34.
     32. Wojciech Roszkowski, op. cit., p. 31; Structuri politice fn Europa
     CenlraM de Sud-al, voI. 1, p. 34.
     33. Ibidem.
     34. Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 237.
     35. Structuri politice fn Europa CentraliJ ş de Sud-at, voI. r, p. 34.
     36. Ignacy Moscicki, n. in 1867, la Mierzanow, m. În 1946, la Versoix,
     ţ Prof. uruv. de chimie ş om de stat care, ca ş al Republicii, a
     ţ regimul autoritar al lui Pilsudski. ă ocuparea in septembrie
     1939, MOScicki s-a refugiat in România, de unde a plecat în ţ ă aici
     ă la ş ţ
     37. Daniel Hrenciuc. op. cit., p. 168.
     38. Arh. M.A.E., fond 71lPolonia, dos. 16, f 115; Daniel Hrenciuc, op. cit,
     p.168.
     39. J6zef Pilsudski, Scrieri alese, traducere de Emil Biedrzycki, ţ ă de
     Nicolae Iorga, Ed. "Bucovina", ş 1936. p. 164.
     40. Arh. M.A.E., fond 71lPolonia, dos. 16, f. 119: Daniel Hrenciuc, op. cit,
     p.168.
     41. Wojciech Roszko,,"ski. op. cit.. p. 37.
     42. Arh. M.A.E., fond 71lPolonia, dos. 16, f. 236: Daniel Hrenciuc, op. cit.,
     p.170.
     43. Natan Z. Lupu, Gheorghe N. Cazan, Constantin ş Isloria un;,oersa14
     conlemporantJ (1917 - 1945), val. II, Ed. ă ş ă 1979, p. 142;
     Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 171.
     145
     44. Florin Anghel, Poloni1l, mai 1926. Dictaturil SlUl Iol'ituril de stat?, în
     "Magazin Istoric", nr. 4 (362), XXXI, mai 1997, p. 74.
     45. Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 172.
     46. Constantin Iordan, ţ etnice fn sud-estul european dupd Primul
     Rd:.boi MondiaJ.: dimensiunik u"ei probkml! europene, Ed. Curtea Veche,
     ş 2002, p. 79; Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 172.
     47. Wojciech Roszkowski, op. cit., p.59.
     48. Arh. M.AE., fond 71lPolonia, dos. 17, f. 318.
     49. Structuri politice fn Europa CentralA ş de Sud-Est, voI. L p. 71.
     50. Vezi Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 247.
     51. Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 14 -15.
     52. Ibidem, p. 248.
     53. Apud Structuri politice fn Europa Cel/tralA ş de Sud-Est, voI. 1, p. 35.
     54. Ibidem.
     55. Ibidem.
     56. Wojciech Roszkowski, op. cit., p. 73.
     57. Edward Rydz-Smigly, n. în 1886 la Lw6w, m. în 1941, la ş
     Pictor ş ofiter; discipol al ş J. Pilsudski. În primul ă mondial, a
     comandat un regiment al Legiunii poloneze. Între 1918 - 1920 a luat parte la luptele
     împotriva ucrainenilor, apoi împotriva sovieticilor. Prin numirea ca inspector general
     al armatei în 1935 ş ca ş în 1936, a devenit un personaj central în stat ă la
     desfintarea Poloniei, în septembrie 1939.
     58. Wojciech Roszkowski, op. cit., p. 76.
     59. Ibidem, p. 79.
     60. Ibidem.
     61. Alicja Dybkowska ş op. cit., p. 252 - 253.
     62. Jozef Beck, n. în 1894 la ş m. în 1944 la ă ş România.
     ţ în annata ă (a parcurs treptele ierarhice ă la gradul de colonel): om
     politic ş diplomat, ş militar al Poloniei în ţ (1922 - 1925); ş al
     cancelariei Ministerului ă ă (1926 - 1930): viceministru (1930 - 1932) ş
     ministru al Afacerilor Ex'teme (1932 - 1939). Unul dintre oamenii de încredere ai lui
     1. Pilsudski. În septembrie 1939, col. Beck s-a refugiat în România, unde a ş murit,
     fiind Înmomlântat în cimitirul Bellu din ş În martie 1991 ă ă ş ţ sale
     ă ş au fost predate statului polonez.
     63. Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 252 - 253.
     64. Gafencu, Grigore, Ul1imek zile ale Europei. O cdliJtorie diplomatied
     flltrepril/sd fn al/ul1939 (Ed. Cornel ş   Ed. ă ş 1992, p. 40;
     Daniel Hrenciuc, RomJ1nia ş Polonia -1932 -1939. Relo(ii politice diplomatice,
     Ed. ă ţ Suceava, 2005, p. 39.
     65. Wojciech Roszkowski, op. cit., p. 80.
     66. Ibidem, p. 81.
     67. Arhiva MAE., fond 71/U.R.S.S., dosar 69, [. 24; Marian Chiriac
     Popescu.op. cit, p. 93. .
     68. blid/a do Sajl/owszej Histori Polsl..i Diariusz i tfld Jana S:embeka
     1935 - 1945 (IZlYJare prilind istoria cOlrtemporand a Polo"iei Memoriile ş
     t"senu,drik lui Jall Szembek 1935 - 1945), voI. IV, London, 1972, p. 433; Marian
     Chiriac Popescu, op. cit, p.93.
     69. Polonezii fn anii celui de-al tkJilea rd:boi mondial Cukgere de
     docunu!ltte (Ed. Anato1 Petrencu), volum editat de Universitatea de Stat din
     146
     Moldova, Catedra de Istorie ă   Ed. Cartdidact, 2004, p. 12 - 13
     (Documentul 1).
     70. Ibidem, p. 7.
     71. Ibidem, p. 8.
     72. A. J. P. Taylor, Originile celui de-al doilea rtl::.boi mondial, Ed. Polirom,
     ş    
     73. PoIone:ji In anii celui de-al doilea rtl:}Joi mondial Culegere de
     docUllU!nle, p. 8.
     74. Jacques de Launay, Mari deci:ii ale celui de-al doilea rd:boi mondial,
     voI. r, Ed. Ş ţ ă ş ă   ş   1988, p. 31, 165; Marian Chiriac
     Popescu,op. cit, p. 103.
     75. Alicja Dybkowska ş .. op. cit., p. 266.
     76. Rtl::.boiul gemwno-poIoIL CorlSlatdri ş fnwl(tlminte, lucrare ă de
     Marele Stat Major ţ a II -a. ş   octombrie 1939, p. 1.
     n. Ibidem, p. 2.
     78. Ibidem.
     79. T. Rawski, Z. Stapor ş J. Zamoyski, Wojna WY:lI'olenc:a Polskiego
     Narodu li' Latach 1919 -1945 (Rd:boiul de eliberare al poporului polonez tn (lIIii
     1919 -1945), ş   1%6, p. 131.
     80. PolDne:ii in anii celui de-al doilea rd:boi mondial Culegere de
     docUllU!nle, p. 25 (Docwnentul 8).
     81. Gheorghe Buzatu, Rom/blia ş rd:boiul mondial din 1919 - 1945,
     Centrul de Istorie ş ţ ă   ş   1995, p. 4.
     82. Livia Dandara, Romdnia fn \·{j}Joarea amtlui 1919, Ed. Ş ă ş
     ă   ş   1985. p. 304; Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 104.
     83. Constantin ş Re/afii ţ fn acte documellte, voI. II, Ed.
     ă ş ă   ş   1976, p. 10.
     84. Rd:boiulgemumo-polDn ... , p. 2.
     85. Marea ţ a secolului X###BOT_TEXT###quot;, p. 79.
     86. Ibidem, p. 79 - 80.
     87. Rd:boiulgemumo-polDn ... , p. 3.
     88. IbidetlL
     89. Ibidem. p. 5.
     90. Ibidem.
     91. Ibidem.
     92. Ibidem.
     93. Ibidem, p. Il.
     94. Ibidem.
     95. Arhiva M.A.E., fond 711R0mânia, 1939. 15 - 30 septembrie, dos. 116,
     f. 93: Marea ţ a secolului .\..

     Related Interests

      , p. 83.
      96. Apud Daniel Hrenciuc, op. cit.. p. 142.
      97. T. Rawski ş colectiv, op. cit.. p. 179 - 180. ă alte surse, ă
      prizonierilor polonezi s-a ridicat la 450.000, iar pierderile gennanilor la 8.400 de
      ţ   28.000 de ă ţ ş prizonieri, 3.000 de ă ţ (vezi H. Michel, La seconde
      gue"e mondiale, voI. r, Paris, 1968).
      98. Marea ţ a secolului .\..

      Related Interests

       , p. 83 - 84.
       99. Ibidem, p. 84.
       IOD. Vezi PolDne-..ii In anii celui de-al doilea rd:boi mondial Culegere de
       docUllU!nle, p. 83 - 84 (Documentul 57).
       147
       IOI./hidem, p. 88 (Documentul 59).
       102. Structuri politice fII Europa CentraliJ ş de SlId-Est, \ul i.;' :'-
       ###BOT_TEXT###3 .. \larea cOlljUzgrarie a secob,llli XX, p. 147.
       104. Wal/da Wasilell'ska (1905 - 1964), scriitoare, n. Ia Craco

       Related Interests