REZISTENTA ELECTRICA

(Rezistenta electrica sete marimea fizica ce masoara proprietatea unui rezistor de a se opune trecerii curentului electric prin el) Rezistenta electrica este marimea fizica atribuita unor elemente de circuit, care caracterizeaza proprietatea acestora de a se opune trecerii curentului electric. Afirmam despre un material ca este conductor electric daca permite trecerea curentului electric. De asemenea afirmam despre un material ca este izolator electric daca acesta nu permite trecerea curentului electric. Rezistenta electrica se noteaza cu R.

Unitatea de masura Unitatea de masura a rezistentei electrice se numeste Ohm. Daca cele 2 cazuri le consideram ca fiind extreme putem spune ca materialele conductoare au rezistenta nula (0) iar cele izolatoare au rezistenta foarte mare, tinzand la infinit. Intre cele 2 cazuri extreme exista foarte multe materiale sau elemente de circuit care au valori intermediare, finite ale rezistentei electrice.

LEGEA LUI OHM
Legea lui Ohm Avand definite trei marimi electrice fundamentale, putem stabili o relatie intre acestea numita legea lui Ohm si care este si o definitie pentru marimea numita rezistenta electrica: Un element de circuit are valoarea rezistentei electrice de 1 ohm daca acesta avand la borne o tensiune de 1Volt permite sa treaca prin el un curent de 1 amper. Relatia se scrie matematic prin formula: R=V / I Toate legile care definesc comportamentul circuitelor electrice au la baza aceasta formula de calcul elementara. Formula se mai poate srie astfel:

influienteaza trecerea curentului electric. Cantitatea de fluid care trece prin tub este invers proportionala cu marimea sectiunii tubului. In acelasi mod si sectiunea unui conductor electric sau alt element de circuit.I = V / R sau V = R * I Revenind la analogia cu fluidul putem afirma ca rezistenta electrica este asemanatoare cu sectiunea unui tub prin care circula fluid. .

Related Interests