SILVA METOD (tehnika dugog opuštanja i kreiranja plana

)
UVOD

 Obezbediti mirno okruženje koliko je to mogude. Ljudi koji su izvežbali meditiranje mogu da meditiraju i u gradskom prevozu, ili na drugom bučnom mestu, ali za početnike je važno da imaju mirno okruženje kako bi mogli što bolje da se opuste. Isključiti mobilni telefon, zamoliti ukudane za pola sata neuznemiravanja  Takođe, nije dobro da nam se tokom meditacije ide u wc ili da smo gladni ili da smo se prejeli, ili bilo šta što bi nas ometalo u opuštanju, tako da sve fiziološke potrebe treba obaviti ranije. Tokom meditacije meni ponekad bude hladno jer se telo opusti, metabolizam uspori, a temperatura tela blago spusti, pa ja gledam da ne budem bos.  Udobno se smestiti u stolicu ili na kauč, noge su blago savijene u kolenima, telo je simetrično postavljeno (poenta je samo da se ne krivi telo, da se ne sedi u krivim pozama, turskom sedu i sl..), ruke su položene pored nogu na stolici. Mnogo je preporučljivije sedeti, a ne ležati. Ležanje nije samo po sebi loše, ali se tako mnogo lakše padne u san, što sada nije cilj. Dakle, treba obezbediti telu udobnu pozu da se opusti, ali ne i toliko udobnu da lako upadne u san.  ukoliko ti u bilo kom trenutku tokom meditacije nešto zasmeta, npr ako te nešto zasvrbi (to se često dešava posebno u početku) slobodno se lagano počeši i nastavi dalje.
TEHNIKA ULASKA U ALFA NIVO

 zatvoriti oči, udahnuti doboko i priremiti se na duboko opuštanje  sve što se zamišlja treba vizuelizovati što realnije, kao da stoji pred nama, bilo da su u pitanju brojevi ili složenije slike koje dolaze kasnije. Korak 1  U sebi ponoviti sledede reči: sada du brojati po 3 puta od 3 do 1. Kada izbrojim do 1 udi du u alfa nivo. (važno je redi „udi u alfa nivo“ a ne „sidi“ ili neki drugi glagol)  Sada brojati po 3 puta od 3 do 1, dakle u nazad: 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Svaku cifru zamisliti što realnije kao da je na ekranu ispred nas ili kao u 3D filmu, mogu da se smenjuju ili izranjaju iz pozadine to nije bitno. Bitno 1

leđa i ekstremiteta završno sa prstima. (ja brojim od 25. a ti možeš da izabereš bilo koji ceo broj od 10 do 100. more.. Kada se budem opustio. U sebi ponoviti: sada du brojati od 1 do 3 i kada izbrojim do 3. može izazvati suprotan efekat od željenog opuštanja. 3. Korak 4 Nakon opuštanja ulazimo u naše „idealno mesto za relaksaciju“. U idealno mesto se ulazi na slededi način. počinjemo sa vizuelizacijom okoline koja ima za cilj da idealno odgovori našim potrebama za opuštanjem. Savetuje se da na tom mestu zamislimo da smo sami i opušteni. koža lica. mirisi.. Korak 2 u sebi ponoviti: sada du brojati od 25 do 1. udi du u svoje omiljeno mesto za opuštanje. Na idealnom mestu se može ostati onoliko 2 . Korak 3 U sebi ponoviti: sada du opustiti svoje telo i um i kada se opustim udi du još dublje u (alfa) nivo. bilo da je u pitanju livada. grudi. Potom u sebi brojati i vizuelizovati brojeve 1. Savetuje se zamišljanje zvuka vode. Kada izbrojimo i uđemo u naše omiljeno mesto za opuštanje. da mirujemo ili se bavimo nekom sasvim laganom fizičkom aktivnošdu npr. Uvek se proces vizuelizacije završava sa prstima na rukama i nogama preko kojih stres i napušta naše telo. npr od 50. čelo. u početku možeš brojati od nekog vedeg broja. Ja nisam.       je da se ved sad uvežbava što realnije zamišljanje oblika. krenuo sam odmah od 25 jer ume da bude dosadno predugo brojanje) Potom uz vizuelizaciju izbrojati od 25(ili željenog broja) do 1.. Treba krenuti redom: kosti glave. moji kapci su teški. ili moj mozak je opušten i zdrav. koji nam najviše prijaju... Vizuelizacija neke naporne fizičke aktivnosti kao što bi bilo trčanje. kada izbrojim do 1 udi du još dublje u alfa nivo. obično je to mesto na otvorenom. jer voda opušta. šetnja ili plivanje. pa smanjivati. 2.. itd. Za oči je bitno istadi: moje oči su opuštene. za svaki željeni i vizuelizovani deo tela treba redi u sebi: moj vrat je opušten. Brzina brojanja nije bitna. boje.. Lokacija nije bitna dok god nas opušta. planina. Potom vizuelizovati svoje telo od glave preko vrata. onako kako tebi odgovara. ali može biti i u zatvorenom prostoru. Svako treba da zamisli svoje idealno mesto za opuštanje prema sopstvenoj želji. udi du još dublje u alfa nivo. Obratiti pažnju na redosled brojeva koji idu od manjeg ka vedem ovaj put. Idealno mesto treba zamisliti što preciznije sa što više detalja: zvukovi. ramena.

Korak 5  Kada osetimo da smo proveli dovoljno vremena na našem idealnom mestu za opuštanje kredemo sa upudivanjem afirmativnih poruka sebi samima. Problem treba da bude koncizno osmišljen. Korak 8  Kada smo zamislili problem. U početku. kao i u budnom stanju. Moje misli rade za mene u alfa nivou. mogude je uputiti sebi i bilo koje druge pozitivne misli koje želimo i koje dobro utiču na nas. u svakom drugom nivou. Moje misli čine da se sve moje želje ispune. Problem je zamšljen kratko i jasno. Na belom ekranu sada projektujemo sliku sebe i svog života bez tog problema koji 3 . bez zalaženja u detalje i bez gubitka mnogo energije na ovu fazu silva metoda. Neke od osnovnih poruka su: Ja sam svakoga dana. Korak 7  U desnom delu vidnog polja zamislimo ekran plavog rama. Ja svakoga dana. dolazi trenutak da se ponovi poslednji uspeh koji smo imali radedi na nekom problemu pomodu silva metoda. Moje misli pozitivno utiču na čovečanstvo. Ja koristim svoj um na način na koji to rade geniji. u svakom pogledu sve više i više napredujem. u svakom pogledu sve bolji. ali kasnije kada dođe i prvi uspeh. Dobro je za sebe definisati vremenski period za koji želimo da nam se problem reši. treba uvrstiti i ovu tačku u standardnu meditaciju. Korak 6  Posle upudivanja afirmativnih misli sebi. Uz ove. zamišljamo da se ekran pomera lagano ka levoj strani i da se boja rama ekrana menja iz plave u belu. KREIRANJE PLANA  Sada treba izabrati neki broblem koji nas muči i na kome želimo da radimo. ali treba imati u vidu da je ovo mesto prolazna tačka u meditaciji.dugo koliko nam prija. u par osnovnih crta. Na tom ekranu projektujemo problem koji nas muči. kratkoročno ili dugoročno. nede biti ove tačke. naravno. zamišljen vrlo jednostavno. bolji i bolji. a ne konačni cilj.

savršeno zdravo i mnogo bolje nego pre. 4 . a mogudnosti rešenja problema su beskrajne i mi izbor ostavljamo našoj podsvesti.  Potom brojati 4. bidu potpuno budan.  Prilikom vizuelzacije rešenog problema u koraku 8. onda bismo bili ograničeni na tu jednu mogudnost. mi samo uživamo u rezultatima.  Nakom brojanja do 5 i otvaranja oči.  Potom brojati od 1 do 3 i ponoviti opet: kada izbrojim do 5 otvoridu oči. potpuno sam budan. osedam se dobro. Tokom ovog koraka provodimo znatno više vremena nego tokom koraka 7.  Mogude je raditi na više problema u jednoj seansi. Ako bismo zamislili neko mogude rešenje. bidu potpuno budan. IZLAZAK IZ ALFA NOVOA  Kada želimo da izađemo iz alfa nivoa treba ponoviti slededu rečenicu: sada du brojati od 1 do 5. 5 i ponoviti: otvaram oči. savršeno zdravo i mnogo bolje nego pre. Taj deo posla obavlja naša podsvest.nas muči. oseda du se dobro. savršeno zdravo i mnogo bolje nego pre. ponovo smo u budnom stanju. Treba detaljno zamisliti osedanje koje bismo imali kada bi taj problem nestao. Treba zamisliti radost i ushidenje usled rešenog problema. oseda du se dobro. Za drugi problem (ako želimo) treba samo ponoviti korake 7 i 8. ne bavimo se načinima kako je došlo do rešenja. kada izbrojim do 5 otvoridu oči.