You are on page 1of 4

SILVA METOD (tehnika dugog oputanja i kreiranja plana)

UVOD

Obezbediti mirno okruenje koliko je to mogude. Ljudi koji su izvebali meditiranje mogu da meditiraju i u gradskom prevozu, ili na drugom bunom mestu, ali za poetnike je vano da imaju mirno okruenje kako bi mogli to bolje da se opuste. Iskljuiti mobilni telefon, zamoliti ukudane za pola sata neuznemiravanja Takoe, nije dobro da nam se tokom meditacije ide u wc ili da smo gladni ili da smo se prejeli, ili bilo ta to bi nas ometalo u oputanju, tako da sve fizioloke potrebe treba obaviti ranije. Tokom meditacije meni ponekad bude hladno jer se telo opusti, metabolizam uspori, a temperatura tela blago spusti, pa ja gledam da ne budem bos. Udobno se smestiti u stolicu ili na kau, noge su blago savijene u kolenima, telo je simetrino postavljeno (poenta je samo da se ne krivi telo, da se ne sedi u krivim pozama, turskom sedu i sl..), ruke su poloene pored nogu na stolici. Mnogo je preporuljivije sedeti, a ne leati. Leanje nije samo po sebi loe, ali se tako mnogo lake padne u san, to sada nije cilj. Dakle, treba obezbediti telu udobnu pozu da se opusti, ali ne i toliko udobnu da lako upadne u san. ukoliko ti u bilo kom trenutku tokom meditacije neto zasmeta, npr ako te neto zasvrbi (to se esto deava posebno u poetku) slobodno se lagano poei i nastavi dalje.
TEHNIKA ULASKA U ALFA NIVO

zatvoriti oi, udahnuti doboko i priremiti se na duboko oputanje sve to se zamilja treba vizuelizovati to realnije, kao da stoji pred nama, bilo da su u pitanju brojevi ili sloenije slike koje dolaze kasnije. Korak 1 U sebi ponoviti sledede rei: sada du brojati po 3 puta od 3 do 1. Kada izbrojim do 1 udi du u alfa nivo. (vano je redi udi u alfa nivo a ne sidi ili neki drugi glagol) Sada brojati po 3 puta od 3 do 1, dakle u nazad: 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Svaku cifru zamisliti to realnije kao da je na ekranu ispred nas ili kao u 3D filmu, mogu da se smenjuju ili izranjaju iz pozadine to nije bitno. Bitno 1

je da se ved sad uvebava to realnije zamiljanje oblika. Brzina brojanja nije bitna, onako kako tebi odgovara. Korak 2 u sebi ponoviti: sada du brojati od 25 do 1, kada izbrojim do 1 udi du jo dublje u alfa nivo. (ja brojim od 25, a ti moe da izabere bilo koji ceo broj od 10 do 100, u poetku moe brojati od nekog vedeg broja, npr od 50, pa smanjivati. Ja nisam, krenuo sam odmah od 25 jer ume da bude dosadno predugo brojanje) Potom uz vizuelizaciju izbrojati od 25(ili eljenog broja) do 1. Korak 3 U sebi ponoviti: sada du opustiti svoje telo i um i kada se opustim udi du jo dublje u (alfa) nivo. Potom vizuelizovati svoje telo od glave preko vrata, ramena, grudi, lea i ekstremiteta zavrno sa prstima. Treba krenuti redom: kosti glave, elo, koa lica.... za svaki eljeni i vizuelizovani deo tela treba redi u sebi: moj vrat je oputen, ili moj mozak je oputen i zdrav... itd. Za oi je bitno istadi: moje oi su oputene, moji kapci su teki. Uvek se proces vizuelizacije zavrava sa prstima na rukama i nogama preko kojih stres i naputa nae telo. Korak 4 Nakon oputanja ulazimo u nae idealno mesto za relaksaciju. Svako treba da zamisli svoje idealno mesto za oputanje prema sopstvenoj elji. Lokacija nije bitna dok god nas oputa, bilo da je u pitanju livada, more, planina.. obino je to mesto na otvorenom, ali moe biti i u zatvorenom prostoru. Savetuje se da na tom mestu zamislimo da smo sami i oputeni, da mirujemo ili se bavimo nekom sasvim laganom fizikom aktivnodu npr. etnja ili plivanje. Vizuelizacija neke naporne fizike aktivnosti kao to bi bilo tranje, moe izazvati suprotan efekat od eljenog oputanja. Idealno mesto treba zamisliti to preciznije sa to vie detalja: zvukovi, boje, mirisi.. koji nam najvie prijaju. Savetuje se zamiljanje zvuka vode, jer voda oputa. U idealno mesto se ulazi na slededi nain. U sebi ponoviti: sada du brojati od 1 do 3 i kada izbrojim do 3, udi du u svoje omiljeno mesto za oputanje. Kada se budem opustio, udi du jo dublje u alfa nivo. Obratiti panju na redosled brojeva koji idu od manjeg ka vedem ovaj put. Potom u sebi brojati i vizuelizovati brojeve 1, 2, 3. Kada izbrojimo i uemo u nae omiljeno mesto za oputanje, poinjemo sa vizuelizacijom okoline koja ima za cilj da idealno odgovori naim potrebama za oputanjem. Na idealnom mestu se moe ostati onoliko 2

dugo koliko nam prija, ali treba imati u vidu da je ovo mesto prolazna taka u meditaciji, a ne konani cilj. Korak 5 Kada osetimo da smo proveli dovoljno vremena na naem idealnom mestu za oputanje kredemo sa upudivanjem afirmativnih poruka sebi samima. Neke od osnovnih poruka su: Ja sam svakoga dana, u svakom pogledu sve bolji, bolji i bolji. Ja svakoga dana, u svakom pogledu sve vie i vie napredujem. Ja koristim svoj um na nain na koji to rade geniji. Moje misli rade za mene u alfa nivou, u svakom drugom nivou, kao i u budnom stanju. Moje misli pozitivno utiu na oveanstvo. Moje misli ine da se sve moje elje ispune. Uz ove, mogude je uputiti sebi i bilo koje druge pozitivne misli koje elimo i koje dobro utiu na nas. Korak 6 Posle upudivanja afirmativnih misli sebi, dolazi trenutak da se ponovi poslednji uspeh koji smo imali radedi na nekom problemu pomodu silva metoda. U poetku, naravno, nede biti ove take, ali kasnije kada doe i prvi uspeh, treba uvrstiti i ovu taku u standardnu meditaciju.
KREIRANJE PLANA

Sada treba izabrati neki broblem koji nas mui i na kome elimo da radimo, kratkorono ili dugorono. Dobro je za sebe definisati vremenski period za koji elimo da nam se problem rei. Problem treba da bude koncizno osmiljen, zamiljen vrlo jednostavno, u par osnovnih crta. Korak 7 U desnom delu vidnog polja zamislimo ekran plavog rama. Na tom ekranu projektujemo problem koji nas mui. Problem je zamljen kratko i jasno, bez zalaenja u detalje i bez gubitka mnogo energije na ovu fazu silva metoda. Korak 8 Kada smo zamislili problem, zamiljamo da se ekran pomera lagano ka levoj strani i da se boja rama ekrana menja iz plave u belu. Na belom ekranu sada projektujemo sliku sebe i svog ivota bez tog problema koji 3

nas mui. Treba detaljno zamisliti osedanje koje bismo imali kada bi taj problem nestao. Treba zamisliti radost i ushidenje usled reenog problema. Tokom ovog koraka provodimo znatno vie vremena nego tokom koraka 7. Prilikom vizuelzacije reenog problema u koraku 8, ne bavimo se nainima kako je dolo do reenja. Taj deo posla obavlja naa podsvest, mi samo uivamo u rezultatima. Ako bismo zamislili neko mogude reenje, onda bismo bili ogranieni na tu jednu mogudnost, a mogudnosti reenja problema su beskrajne i mi izbor ostavljamo naoj podsvesti. Mogude je raditi na vie problema u jednoj seansi. Za drugi problem (ako elimo) treba samo ponoviti korake 7 i 8.
IZLAZAK IZ ALFA NOVOA

Kada elimo da izaemo iz alfa nivoa treba ponoviti slededu reenicu: sada du brojati od 1 do 5, kada izbrojim do 5 otvoridu oi, bidu potpuno budan, oseda du se dobro, savreno zdravo i mnogo bolje nego pre. Potom brojati od 1 do 3 i ponoviti opet: kada izbrojim do 5 otvoridu oi, bidu potpuno budan, oseda du se dobro, savreno zdravo i mnogo bolje nego pre. Potom brojati 4, 5 i ponoviti: otvaram oi, potpuno sam budan, osedam se dobro, savreno zdravo i mnogo bolje nego pre. Nakom brojanja do 5 i otvaranja oi, ponovo smo u budnom stanju.