CAIET DE SARCINI

Pentru realizarea lucrărilor de izolaţii termice la faţade
1. GENERALITATI Lucrările de izolare termică se execută pe baza proiectelor întocmite de proiectantul lucrărilor de construcţie, verificate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare. Ori de câte ori apar abateri de la proiect, care presupun înlocuirea totală sau parţială a materialelor prevăzute în proiect sau care conduc la ma orarea încărcării elementelor de construcţie, se va obţine în mod obligatoriu avizul proiectantului de specialiate de rezistenţă. 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTE Standarde: − !"#! $%&'()*+, -izica constructiilor. "ermodinamica. .alculul termote/nic al elementelor de constructie ale constructiilor. − !"#! $%&'(%*+, -izica constructiilor. "ermote/nica. .omportarea elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa. − !"#! $%&'(' -izica construcţiilor. 0igrotermica. Parametrii climatici exteriori − !"#! $%&'(& -izica construcţiilor. "ermote/nica. .alculul permeabilităţii la aer a materialelor şi elementelor de construcţii − !"#! $%&'(12 -izica construcţiilor. "ermote/nica. "ransferul termic la contactul cu pardoseala. − !"#! 3,1'*+, 4ateriale de constructii omogene. 5eterminarea conductivitatii termice. Normative : − P 11+*+) 6orme te/nice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. − 11)*,% 6ormativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de încalzire. − .3$*+$ 6ormativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. − . 12&(' 6ormativ pentru calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie dec$at cele de locuit − .12&(2*2' 6ormativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri − . 12&() 6ormativ privind calculul termote/nic al elementelor de construcţie ale clădirilor − . 12&(% 7/id de calcul a performanţelor termote/nice pentru clădirile de locuit − . 12&(3 6ormativ privind calculul termote/nic al elementelor de construcţii în contact cu solul − . 12&(& 6ormativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor e înc/idere a clădirilor − 6P 212 6ormativ privind proiectarea, executarea şi întreţinerea constrcţiilor pentru şcoli şi licee − P 1''*+, 8nstructiuni te/nice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile social*culturale si te/nico*administrative. − Legea 12*,3 Legea calitatii în constructii − 07 '$1(1,,% 9egulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postulitizarea construcţiilor − 07 nr. '&)(1,,% 9egulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. − Ordin 4LP#" nr. '1(6('.12.1,,3 Procedură privind controlul statului în fazele determinante privind rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor − 07 nr.&'+(1,,% 9egulament privind certificarea calitatii produselor folosite în constructii. − Ordin ,(n(13.2).1,,) 9egulament privind protectia si igiena muncii în constructii. 6ormativ cadru de acordare a ec/ipamentulul individual de protectie. !olutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele :"8.! ;:xternal 8nsulation .omposite !<stems =it/ rendering> conform standardului !9 :6 1)%,, ?'22% sau conform g/idului european :"#7 22%, aflat sub 5irectiva :uropeana +,(12$ @ 5irectiva produselor pentru constructii.

1

' .

5acă suprafaţa suport prezintă denivelări. 5e asemenea trebuie să fie uscat. :ste absolut necesară protecţia faţadei cu plasă. trotuare. !uprafeţele suport pe care urmează a se aplica direct bariera contra vaporilor de apă sau izolaţia termică vor fi curăţate şi amorsate. după caz. fără substanțe care să*i scadă capacitatea de aderență. Lucrările nu vor fi demarate dacă sc/ela nu este montată pe o latură completă a faţadei. se va evita pozarea instalaţiei electrice pe faţa elementelor de construcţie pe care urmează a se aplica izolaţia termică. betonul de pantă sau şapa generală de nivelare.1. solbancuri. în cazul clădirilor vec/i. la o calitate adecvată a suprafe ței și adezivului.3. 6u se admite înglobarea tuburilor electrice prin teşirea sau tăierea plăcilor termoizolante. lungimea ancorelor să fie corelată cu grosimea sistemului. vor fi prote ate cu folii corespunzătoare tencuielile interioare şi sapele să fie finalizate şi uscate toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele. "otodata se vor prezenta certificatele de calitate şi agrementele te/nice.). coronamentele zidurilor.detaliilor> clare pentru toate racordurile şi terminaţiile sistemului străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare verificarea. precum grăsime.'. a sărurilor etc. iar când acest lucru nu se poate evita. ) . dar numai cu avizul proiectantului de rezistenţă. împotriva factorilor atmosferici. 9ezistența suprafeței suport se testează prin metoda tragerii . ".rezistența necesară la tragere a suprafeței suport este A 2. -isurile din suport nu influenţează funcţionalitatea sistemului termoizolant. * * * * * * * * %. un strat de tencuială sau o şapă de egalizare. curat. sau cu tendinţe de desprindere. vor fi acoperite cu elemente de protecţie. iar ancorele să fie montate cu panta către exterior. astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate. bitum. Planeitatea suportului va fi în conformitate cu normele în vigoare pentru zidării. GRAD L DE DETALIERE !ROIECT L I #ntreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului detaliile de execuţie ale firmei furnizoare. fisura se va produce în polistiren în timpul tragerii. • 5eviația planelor încrucișate de la ung/iul anticipat în documenta ție nu mai mult de ) mm la 1 m Pe cât posibil. lemnul. praf. după caz. în straturile de tencuială. Pregătirea stratului suport !uportul nu trebuie să fie friabil.2+4Pa> sau prin lipirea de panouri de polistiren expandat cu dimensiunile 12 x 12 cm. 7eneralităţi 4ontarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de ? îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisa . precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte. a eliminării umidităţii ascensionale. La ) zile de la montare. cum sunt sticla. L CR#RI !REG#TITOARE %. cu un strat de adeziv de maxim 1 cm. • 5eviația de la suprafața perpendiculară și de la muc/ii maxim 12 mm de la podea și în general maxim )2 mm la înălțimea totală a clădirii. se va executa o racordare cu pantă de min. cornişele etc. %. existenţa specificaţiilor . suporţi etc. 6eregularităţile permise? • 5evierea suprafeței tencuielii de la planul și linia dreaptă nu mai mult de ) mm și nu mai mult de ) denivelări pe ruleta de ' m. 4ontarea sc/elei La montarea sc/elei se va acorda o atenţie deosebită ca sc/ela să fie montată la o distanţă corespunzătoare de faţadă. tuburile electrice se vor îngloba. 1?12. "oate materialele acestui sistem trebuie sa provină de la un singur producător. aluminiul.

ferite de raze ultraviolete. .%.c/iar şi în fazele de întărire şi uscare>. zgariere. Placile prezinta contractii reduse sub influenta factorilor climatici . %3 mm.maxim 2. :ste o tencuiala decorativa subtire pe baza de granule de marmura si lianti de rasini sintetice. !acii se depoziteaza pe paleti sau suport de lemn. 5iblurile sunt realizate din material plastic. MATERIALE SI !ROD SE 8n componenta sistemului termoizolant Daumit intra urmatoarele produse? a% Profilul de soclu. tot în functie de material se va face în locuri ferite de îng/et si umezeala. utilizat atat la lipirea placilor termoizolante de fatada. consult medical. din polistiren expandat. plasa confera sistemului o rezistenta suplimentara la soc si la eforturile de intindere rezultate din sarcinile termice importante ce apar la fata exterioara a finisa ului. *% "encuiala 7ranopor formeaza stratul final .rezistenta la rupere I 1322 6( 3 cm si alungirea aferenta J )3 . adancimea corespunzatoare a gaurii din zid fiind de 33 mm . La procurarea materialelor se va da atentie deosebita perioadei de garantie permisa de producator pentru depozitarea lor.suport. Livrare+ de. este o tesatura alcalica din fibra de sticla cu strat protector de stirol* butadiena. lavabil si permeabil la vaporii de apa. se monteaza la baza sistemului prin prindere mecanica cu dibluri. în galeti de plastic.% H. din aluminiu.dupa taiere > o prioada de ) luni pentru consumarea contractiilor. cat si pentru spacluirea acestora. raze ultraviolete si ing/et*dezg/et.>(22 >.. #re proprietati fizico*c/imice si mecanice superioare? rezistenta la socuri. fiind depozitate . :ste un finisa /idrofob. agenti corozivi.vizibil> al finisa ului. #ceste produse în stare întarita nu sunt daunatoare. colturi si muc/ii ale golurilor si intrandurilor >. 5epozitarea.>.amorsa lic/ida pentru tencuiala decorativa>. "emperaturi #plicarea sistemului termoizolant este interzisă la temperaturi sub B3C. cu aripi din plasa din fibra de sticla fiind utilizat la armarea suplimentara a muc/iilor . asigura o aderenta sporita intre finisa si stratul de masa de spaclu si o uniformizare a absorbtiei. d% Placi termoizolante pentru fatada. variatii de umiditate. role sau pac/ete prote ate cu folie. pentru a evita aparitia puntilor termice.%. 12 mm mai mare decat lungimea de ancorare > (% Plasa din fibra de sticla. Lungimea de ancorare a diblului in zid este de min. în functie de natura lor. rolele se depoziteaza în picioare./are 4aterialele se aduc.adezivi. Pentru urmatoarele produse .o-itare+ mani. Plăcile termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate. material şi temperatură în aer. $. racoroase. :ste prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice asigurandu*se astfel evitarea infiltrarii apei in zona soclului. prevenind totodata aparitia eflorescentelor. saci. vopsele> sunt de evitat contactele îndelungate pe pieleL în caz de stropire în oc/i se indica clatirea cu multa apă curent si la nevoie. e% 5iblurile au rolul de a asigura o ancorare mecanica suplimentara a placilor termoizolante de suport.' H>. &% Profilul de colt este un profil din aluminiu. 5iametrul ti ei este de +mm iar talerul are diametrul de $2 mm.2%2 F(mE. % . de influenta precipitatiilor si de deteriorare mecanica. #sigura rectiliniaritatea muc/iilor si confera o rezistenta suplimentara a acestora la solicitari mecanice. '% #deziv pentru spaclu @ mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apa si impermeabil la apa. Placile au dimensiunea de 1222 x 322 mm avand o abatere dimensionala de G 2. astfel incat nu se pateaza prin absorbtie la precipitatii sau stropire si previne formarea condensului. pe ploaie . )% 7rund Kniversal .cu cca. avand rol de sustinere. cu conductivitate termica 2. Prin parametrii mecanici ridicati .fară măsuri de protecţie> în condiţiile în care există riscul apariţiei condensului . la "encuieli Daumit !iliEat "op sub B+C. avand rol de armare a masei de spaclu adezive.

respectiv usi.>. pentru a se evita desprinderea placii cu adezivul înca umed.. iar ulterior se face zimtuirea suprafetei utilizând partea cu dinti. manipulare si depozitare prevazute in normele te/nice ale produselor respective.ra(etei 2. stropii de mortar sau alte resturi de materiale. iar la zona de margine vor fi 1' dibluri(mp. Pentru cladiri cu înaltimea peste + m se utilizeaza dibluri speciale. etc. ) mm. . masa de spaclu de fixare care trebuie să acopere plasa. "rebuie înlaturat uleiul de cofra daca este cazul.standard de produs. 5upa aceasta se aplica umed pe umed pâna când spaclul adeziv înca nu s*a uscat. !inele se fixeaza întotdeauna în ultima gaura posibilă pentru a se evita lungimile prea mari nefixate. :xecutarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu*se prevederile cuprinse in normele te/nice de folosire specifice fiecarui material termoizolant . Latimea zonei de margine va fi specificată de producator. 5ibluirea se realizeaza cel mai devreme la două zile de la lipirea cu adeziv.. 8n zonele de colt se recomanda dispunerea tesuta a placilor izolatoare. !re)atirea 2. :clisa de protectie cu banda adeziva serveste la prinderea foliei de acoperire care. grosime necorespunzatoare si neuniforme. se prevad cu bande de acoperire a rosturilor. iar pentru cele cu înaltimea mai mare de + m se folosesc dibluri însurubate. acustice. precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora. proeminentele se înlatura prin taiere cu cutter*ul. Prima etapa este de aplicare a masei de spaclu adeziv în benzi. Plasa nu trebuie să se mai vada. !e vor aplica minimum 3 dibluri(mp în câmp.ort "rebuiesc înlaturate murdariile. etc. !inele se fixeaze cu dibluri 3 câte ) bucati pe metru liniar. !inele de colt se taie corespunzator .0. dupa tencuire se înlatura.> sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele te/nice specifice. incendii si la intemperii.cu sparturi. 7aurile pentru dibluri se fac cu masina de gaurit iar introducerea acestora se face prin lovire sau însurubare. E1EC TIA Genera/itati !istemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice. La aplicarea peste buiandrugii de fereastra se recomanda utilizarea unor fixatori. verificându*se orizontalitatea cu bolobocul. Monele de îmbinare între placi trebuie sa ramâna fara adeziv. Lungimea diblului se alege în functie de caracteristicile suprafetei de baza la fata locului. :ventualele inegalitati se pot rozolva prin prevederea unor distantieri. Lipirea cu adeziv pe întreaga suprafata se utilizeaza pentru toate suprafetele. agremente te/nice. norme te/nice de produs.3 mm. !e lipesc apoi riglele de capat pentru tencuieli la ramele ferestrelor. La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate .apetele placilor dinspre ferestre.oblic> sau se folosesc sine cu profil de colt. 6u se admit rosturi intre placi mai mari de 1. Placile termoizolante se fixează cu adeziv si dibluri. 5upa uscarea adezivului. #dezivul se întinde cu partea plana a unui spaclu cu dinti. Plasele se suprapun una peste alta pe o latime de 12 cm. La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport. !e fixeaza sinele orizontale deasupra soclului. #cesta va verifica tot timpul atat grosimea si calitatea materialului termoizolant cat si respectarea dimensiunilor puntilor termice din proiect. 8ntre sine se lasa o distanta de ) mm. Lucrarile de izolare termica se executa numai cu personal specializat. 7rosimea acestui strat este de cca. Pentru corpuri de cladiri cu înaltimea sub + m se folosesc cuie. marci de fabricatie. 3 . pentru a putea fixa plasa din fibre de sticla.

' mm grosime. 7rundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu trafaletele. in scara. inainte de armarea generala. 7rundul se dă pe masa de spaclu bine uscată. "rebuie lucrat uniform si fara întreruperi. !e aplica masa de spaclu adeziv de cca. #poi se aplica masa de spaclu prin presare foarte puternica. stratul de masa de spaclu va sta la uscat minimum & zile. pentru evitarea abaterilor de nuanta. "impul de uscare este de minimum '% de ore. La colturile ferestrelor sau in alte zone unde pot aparea tensiuni ce pot provoca fisuri in zidarie. se monteaza plasa blindata.. "encuiala se da dupa uscarea grundului. care se montează cu suprapunere 12cm si acoperirea ei cu masa de spaclu.olturile se prote eaza cu plasa specială de colt. $ . Pentru evitarea aparitiei nazilor in campul finisat se recomanda aplicarea continua pe fasii orizontale. 5upa aplicarea tencuielii se va driscui cu miscari liniare verticale sau circulare cu o drisca din material plastic. se recomanda aplicarea suplimentara. 4asa de spaclu se va aplica prin presare puternica pentru a nu se realiza o acoperire prea groasa. 8n zona golurilor din fatada este necesara o întarire suplimentara a coltului. !uprapunerea se face între glaf si buiandrug cu o plasă de vinclu. 6uanta de culoare poate fi garantata doar în cadrul unei singure sar e de tencuiala. :ste recomandata comanda întregii cantităti de tencuiala o data. 7lafurile de ferestre se vor alege cu latime în asa fel încât marginea de scurgere sa fie iesita în afara cu )*% cm fata de noua suprafata. Krmeaza armarea pe toata suprafata cu plasă din fibra de sticla. !e aplica cu un dreptar de otel inoxidabil prin apasare energica intrun strat de cca '*) mm. de sus in os. a unor straifuri din fibra de sticla prinse cu adeziv pentru spaclu. 8naintea unei noi prelucrari.

ferestre> 8mbinarea cu acoperisul !e fac masuratorile #plicarea adezivului 4arcarea pozitiei bandei de etansare dintre caprior si izolatie #plicarea bandei de etansare #plicarea placilor 4asurarea profilului de ventilare #plicarea bandei de protectie #plicare masei de armare #plicarea profilului de ventilare 5etaliu soclu #rmarea intregii suprafete #sigurare imbinare optima cu acoperisul & .!c/ela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a eliminarii apei. 5etalii de executie? 5etaliu * parapet fereastra 5etaliu @ realizarea muc/iilor cu picurator . pentru a nu se murdari suprafata fatadei. La sfârsitul lucrarilor gaurile se vor acoperi cu capace în tonul de culoare al stratului de acoperire.

3 mm>. Oprea 8rina + . − !e va verifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice. termice si a rezistentei la foc.4.G 1 mm(m>. − !e va verifica corespondenta între mostre si ceea ce este executat. ar/itectul va putea decide înlocuinea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte. Nntocmit. − !e va verifica abaterea de la verticala . ar/. − !e va verifica existenta certificatelor de calitate. a datei de garantie si a agrementelor te/nice pentru materialele folosite. VERIFICARI IN VEDEREA RECE!TIEI − !e va verifica planeitatea . − 5acă nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate. a instructiunilor de folosire.G 2.