Pengertian Cinta

Cinta adalah keadaan jiwa dimana seseorang memiliki rasa saying yang sangat besar kepada orang lain

TYO BAGUS DARMAWAN Tingkatan Cinta I PA 14 19513024

Tinggi: kepada Allah dan Rasulnya Menengah : kepadaOrang tua,saudara dan kerabat Rendah :Harta dan Tempat tinngal

MANUSIA DAN CINTA KASIH

Hikmah Cinta

Merupakan ujian yang berat dan pahit dalam kehidupan manusia

Merupakan pengikat yang paling kuat di dalam hubungan antar anggota keluarga

A

A
Cinta Kepada Diri Sendiri

Cinta Menurut Ajaran Agama

Cinta Kepada Sesama Manusia

Cinta Seksual Cinta Kebapakan

Cinta Kepada Allah

Cinta Kepada Rasul

Orang Tua Aktiv,Anak Pasif : Orang tua memberikan kasih saying baik berupa moral mauun materil dan sang anak menerima saja

Cara Pemberian Cinta Kasih

Anak Aktiv ,Orang Tua Pasif : Anak selalu memberi perhatian kepada orang tua nya tetapi orangb tua tidak memberikan kasih sayang seperti yang diharapkan anaknya Orang Tua dan Anak sama-sama Pasif : Keduanya menjalani hidupnya sendiri tanpa memperhatikan satu sama lain Orang Tua dan Anak sama-sama Aktiv : Orang tua dan Anak saling memberikan kasih sayang yang besar satu sama lain

B

B

Kemesraan

Kemesraan adalah hubungan antara pria dan wanita yang sedang dimabuk cinta yang mewujudkan rasa kasih sayang yang mendalam

Pemujaan

Pemujaan adalah salah satu cara manusia menunjukan kecintaannya kepada tuhannya ,dan cara pemujaanya dilakukan berdasarkan agama yang di anutnya

Cinta Agape adalah cinta manusia kepada Tuhan Belas Kasihan 3 Macam Cinta dalam surat yohanes Cinta Philia adalah cinta kepada bapak,ibu dan saudara ketiga Cinta Amor ada;ah cinta antara pria dan wanita

Cinta Kasih Erotis

Cinta Kasih Erotis adalah Tindakan cinta kasih belaka yang dilakukan atas kemauan dari kedua belah pihak