Referat la obiectul: Dreptul Concurenţei Tema referatului: Abuzul de poziţie dominantă

Student:

CUPRINS CAPITOLUL I : Coordonatele juridice ale dominaţiei I.1. Prezentarea dis oziţiilor le!ale I.". Condiţia remis# $ delimitarea ieţei rele%ante I.&. 'ominaţia $ stare de (a t CAPITOLUL II : )ormele a*uzului de oziţie dominant# CAPITOLUL III : 'e(iniţia +i criteriile !enerale ale a*uzului CAPITOLUL I, : Re!imul sancţionator -n domeniul a*uzului de oziţie dominant# CAPITOLUL , : Studiu de caz. Acţiuni -ntre rinse de Comisia .uro ean# +i Consiliul Concurenţei ri%ind a*uzul de oziţie dominant#

"

"1415531 interzice (olosirea a*uzi%# a unei oziţii dominante1 deţinut# de unul sau mai mulţi a!enţi economici e iaţa romaneasc# sau e o arte su*stanţial# a acesteia1 rin recur!erea la (a te anticoncurenţiale1 care au ca o*iect sau ot a%ea ca e(ect a(ectarea acti%it#ţii economice ori rejudicierea consumatorilor. Prezentarea dis oziţiilor le!ale Normele de dre t intern re(eritoare la a*uzul de oziţie dominant# sunt de du*l# ins iraţie $ comunitar# +i (rancez#. 7" rin Tratatul de la Amsterdam91 rin care se declar# 1 e res ectul datorat :i/ai . All . Sancţionarea com ortamentelor a*uzu%e constituie una din c/eile de re!lare at0t a mecanismelor economice ale ieţei1 c0t +i a acţiunii uni%ersale a rinci iilor ec/it#ţii +i *unei2credinţe. 'e+i -ntr2o manier# im er(ect#1 re!lementarea roman# %izeaz# sancţionarea utiliz#rii a*uzi%e a a%antajului rezultat din ine!alitatea ra ortului de (orţe1 -n am*ele sale (orme de mani(estare: a*uzul de oziţie dominant# +i a*uzul de de endenţ# economic#1. Articolul 3 din L. Aceasta1 deoarece o*iecti%ului de ordin concurenţial1 %iz0nd rotecţia ieţei li*ere1 i se adau!# -nc# unul: controlul ec/ili*rului comercial1 rin rotecţia #rtii mai sla*e1 c/iar dac#1 ast(el1 ar (i us# -n discuţie securitatea juridic# ci%il# *azat# contractului. COORDONATELE !RIDICE ALE DO"INA#IEI I.1.ec<1 .ucuresti1 "==>1 !.1&5 & .d. Te6tul re roduce1 u+or ada tat1 conţinutul art. 73 al tratatului de la Roma 8de%enit art.I.milia $ 're tul concurentei1 .

.incom ati*ilitatea cu iaţa comun# +i interzis#1 -n m#sura -n care comerţul intracomunitar este susce ti*il de a (i a(ectat1 (a ta uneia sau al mai multor -ntre rinderi de a e6 loata -n maniera a*uzi%# o oziţie dominant# e iaţa comun# sau e o arte su*stanţial# a acesteia".asile Iancu1 Cristian Sa*in Iancu12 're tul Concurentei1 . Con(orm instrucţiunilor iaţa rele%ant# re rezint# iaţa Aceasta este utilizat# ri%ind de(inirea ieţei rele%ante1 e care se des(#+oar# concurenţa.'e(inirea ieţei rele%ante este un instrument de identi(icare +i de entru toate domeniile aco erite de le!islaţia -n ieţei rele%ante este de a sta*ilire a limitelor -n care se e6ercit# concurenţa dintre -ntre rinderi1 (iind (undamental# domeniul concurenţei. entru identi(icarea roduselor +i a a!enţilor economici ce se a(l# -n concurenţ# direct# -n a(aceri.Condiţia remis# $ delimitarea ieţei rele%ante . I.d. !. Sco ul de(inirii identi(ica rodusele +i concurenţii e6istenţi ai -ntre rinderilor -n cauz#1 concurenţi care sunt ca a*ili s# constr0n!# com ortamentul res ecti%elor -ntre rinderi +i s# le -m iedice s# acţioneze inde endent de resiunile unei concurenţe e(ecti%e. ?ndeose*i -n cazurile de osi*il a*uz de oziţie dominant#1 este necesar ca iaţa rele%ant# s# (ie ri!uros +i recis de(init#1 aceasta (iind o recondiţie entru orice analiz# a unui resu us com ortament anticoncurenţial1 deoarece1 -naintea constat#rii unui a*uz de oziţie dominant# este necesar s# se sta*ileasc# e6istenţa unei oziţii dominante e o iaţ# dat#1 ceea ce resu une c# o asemenea iaţ# a (ost deja de(init#.". 1&5 " > . Sitec/1 Craio%a1 "==51.

15B7. United .I. Poziţia dominant# oate a arţine unui sin!ur o erator economic sau mai multora. Aceasta oate (i dedus# din similaritatea structurii costurilor a!enţilor economici dominanţi1 trans arenţa ieţei1 reţuri (i6e1 *ariere -nalte la intrare1 utere redus# de ne!ociere din artea consumatorilor. 'istin!em asadar -ntre o dominaţie e6clusi%# 8indi%idual#9 +i una colecti%#. 'ominaţia e6clusi%# a artine unui sin!ur o erator economic1 a(lat de re!ul#1 -n situaţia de mono ol1 aceast# situaţie (iind cel mai des intalnit#. I. "141553 & C .uro ene1 din 1>. Poziţia dominant# colecti%# resu une ca o eratorii %izaţi s# constituie o entitate colecti%# -n ra ort cu com etitorii lor. " alin.&. Criterii de a reciere a dominaţiei Studiul determinarea racticii ro*eaz# ca nu e6ist# un criteriu a*solut entru oziţiei dominante1 du a cum nu e6ista nici macar o lista @otararea Curtii de Austitie a Comunitatilor .rands 1 cauza "B4B31 Cule!ere de juris rudenţ# 15B71 !. C si 3 din Le!ea concurentei nr. 'ominaţia $ stare de (a t 'e(iniţia oziţiei dominante este o creaţie a juris rudenţei comunitare&1 reluat# +i asimilat# de le!ea roman#>1 a%0nd ca re er central dominaţia ca stare de (a t. 8&9 al Re!ulamentului din 13 a rilie "==> entru a licarea re%ederilor art.=".>. ?ntele!em asadar rin oziţie dominant# acea situaţie de (ort# economic# detinut# de o -ntre rindere1 care -i con(er# osi*ilitatea unor com onente inde endente (aţ# de concurenţii s#i 8 inclusi% cei otentiali91 (at# de clienţi +i (aţ# de consumatori1 im licit1 utinţa de a denatura concurenţa e(ecti%# e iaţa -n cauz#. "=B > Art.

cont.A. nr. Pentru a ajun!e la aceast# concluzie1 or!anul de oliţie a ieţei a -ntre rins o analiza structural# a ieţei de re(erint#1 a%0nd -n %edere e(ectele osi*ile ale racticii im utate a!entului economic res ecti%3. 'e ild#1 Consiliul Concurenţei a considerat c# un a!ent economic deţinea oziţie dominant#1 c/iar daca acesta a%ea o cot# de numai 17F e iaţa rele%ant#.ucuresti1 "==>1 ! 1>" Cons.1 in Curierul judiciar1 nr. 11&211> C 3 3 . Tra(o S. S.d. 'intre criteriile determin#rii st#rii de dominaţie1 mai sim lu +i de cele mai multe ori1 este criteriul statistic1 al #rtilor de iaţ#. $ 're tul Concurentei1 .1 dec. Conc.11.concret# cu asemenea criterii.C.1 nr. . "= din B. adm. 'ominaţia este o stare de (a t1 a c#rei a recieri se (ace conte6tual.ec<1 . 5CC415571 a(.milia :i/ai. 14"=="1 !. All .155B1 ne u*licata1 mentinuta rin dec.ste -ns# osi*il -ns# ca acest criteriu sa nu (ie decisi%. Se resu une asadar o analiza mai su*til#1 care s# rele%e rolul roeminent al unei -ntre rinderi dincolo de ci(rele de a(aceri realizate. Prin urmare1 se ot lua -n considerare +i com*ina +i alţi (actori1 e care utem s# -i clasi(ic#m du # urmatoarele criterii: • Criterii interne roducţie1 ri%ind -ntre rinderea $ ca acitatea de +i a%ansul te/nolo!ic1 uterea renta*ilitatea (inanciar# sau comercial#1 deţinerea unor in(rastructuri1 instalatii sau sisteme de distri*uţie care -i con(er# su remaţie • Criterii e6terne ri%ind structura ieţei $ concurenta otential#1 -n (uncţie de !radul de desc/idre a ieţeiG . CSA1 s. O intre rindere oate sa (ie DleaderE e iaţ# (#r# s# Dzdro*easc#E rocentualC.

Pe *aza acestora se oate de(ini a*uzul de oziţie dominant# +i se ot determina criteriile !enerale de identi(icare a a*uzului de oziţie dominant#. $OR"ELE A%!&!L!I DE 'O&I#IE DO"INANT( Utiliz0nd aceea+i metod# ca aceea urmat# de redactorii Tratatului de la Roma -n art. "1415531 re u*licat#1 e%oc# -n cea de2a doua arte a art.II. 31 c0te%a (a te anticoncurenţiale care ot constitui tot atatea (orme de e6 loatare a*uzi%# a oziţiei dominante1 lista acestora nea%0nd caracter limitati%1 ci doar e6em li(icati%. 71 si 7"1 Le!ea nr. Ast(el1 (ormele e care le oate -m*raca a*uzul de oziţie dominant# e6em li(icate de le!iuitor sunt: a9 im unerea -n mod direct sau indirect a returilor de %0nzare sau de cum arare1 a tari(elor si re(uzul de a trata cu anumiti (urnizori sau *ene(iciariG *9 limitarea roductiei1 distri*utiei sau dez%oltarii te/nolo!ice -n deza%antajul consumatorilorG c9 a licarea1 -n ri%inta artenerilor comerciali1 a unor conditii ine!ale la restatii ec/i%alente1 ro%oc0nd -n acest (el unora dintre ei un deza%antajG d9 conditionarea -nc/eierii unor contracte de acce tarea1 de catre arteneri1 a unor clauze sti ul0nd restatii su limentare care1 nici rin natura lor si nici con(orm uzantelor comerciale1 nu au le!atura cu o*iectul acestor contracteG e9 realizarea de im orturi (ara com etitie de o(erte si tratati%e te/nico2 comerciale uzuale1 -n cazul roduselor sau ser%iciilor care determina ni%elul !eneral al returilor si tari(elor -n economieG (9 racticarea unor returi e6cesi%e sau racticarea unor returi de ruinare1 su* costuri1 -n sco ul -nlaturarii concurentilor sau %0nzarea la e6 ort B .

?n consecinţ#1 noţiunea de a*uz de urmatoarele elemente: a9 Caracterul Do*iecti%E al a*uzului $ oziţie dominant# im lic# entru a (i reţinut1 a*uzul de oziţie dominant# nu necesit# ro*a unei anumite atitudini su*iecti%e: intenţie sau cul #1 de+i e%ident1 oate (i s#%0r+it cu %ino%#ţie *9 'enaturarea concurenţei $ a*uzul tre*uie s# (alsi(ice concurenţa +i rin aceasta1 s# a(ecteze acti%itatea economic#.ucuresti1 "==>1 !. Alma :ater1 Si*iu1 "==C1 ! 55 CAC. III. c9 A(ectarea intereselor consumatorilor $ te6tul art.milia $ 're tul Concurentei1 .su* costul de roductie1 cu aco erirea di(erentelor rin im unerea unor returi majorate consumatorilor interniB. All .7C2B31 Rec. >31 5 :i/ai .d. DE$INI#IA )I CRITERIILE *ENERALE ALE A%!&!L!I III. 1& (e*ruarie1 15B51 @o((man2Laroc/e1 a(. 3 din le!ea concurenţei recizeaz# c# racticile a*uzi%e ale o eratorului a(lat -n )lorescu . 'e(iniţia noţiunii de a*uz de oziţie dominant# A%0nd -n %edere dis oziţiile le!ii rom0ne1 dar +i elementele de re(erinţ# din juris rudenta comunitar#71 utem de(ini a*uzul de oziţie dominant# ca (iind acea noţiune care desemneaz# conduita unei -ntre rinderi a(late -n oziţie dominant#1 indi(erent de atitudinea su*iecti%# a acesteia1 de natur# s# rejudicieze interesele consumatorilor +i4sau s# o*strucţioneze com etiţia normal# e iaţa rele%ant#1 -n condiţiile -n care concurenţa este deja sla*ilit# ca urmare a rezenţei inse+i a -ntre rinderii -n cauz#5.ec<1 . 1C" B 7 7 .u!enia $ 're tul Concurentei1 .1.d.

d.asile1 Cristian Sa*in Iancu $ 're tul concurentei1 .oziţie dominant# au ca o*iect sau d9 O*li!aţie ot a%ea ca e(ect1 totodat# cu ri%e+te structura a(ectarea comerţului +i rejudicierea consumatorilor. Consider#m asadar c# ne a(l#m -n rezenţa unui e6erciţiu a*uzi% al oziţiei dominante1 c0nd se -ntalnesc urmatoarele elemente: a9 conduita -ntre rinderii dominante %izeaz# eliminarea unuia sau unora dintre concurenţi1 sau a -ntre!ii concurenţe1 ori oate a%ea un asemenea e(ectG *9 rin aceasta conduita1 -ntre rinderea dominant# entru a2+i ro(it# de oziţia sa rocura1 -n detrimentul altor concurenţi si4sau al consumatorilor1 un a%antaj ne(iresc1 e care jocul normal al concurenţei nu i2ar (i ermis s#2l o*ţin#. 'in moment ce structura concurenţial# este deja sla*it# rin -nsu+i (a tul rezenţei sale1 orice restricţionare su limentar# a acestei structuri este susce ti*il# s# constituie o e6 loatare a*uzi%# a oziţiei dominante1=. s ecial# de dili!enţ# -n ceea ce concurenţei $ a!entul economic a(lat -n oziţie dominant#1 leader e iaţ#1 are o res onsa*ilitate articular#1 e m#sura uterii sale: aceea de a nu aduce atin!ere concurenţei e(ecti%e e iaţa de re(erinţ#. A%antajul este anormal Iancu . Criteriile !enerale de identi(icare a a*uzului de oziţie dominant# Pe *aza e6em lelor le!ale analizate +i a de(iniţei noţiunii de a*uz de oziţie dominant#1 se oate determina numitorul comun al tuturor racticilor anticoncurenţiale de acest ti .". III. Sitec/1 Craio%a1 "==51 ! 1>5 1= 5 .

Potri%it art. artici # mai mulţi a!enţi economici1 la sancţionarea (iecaruia se res ect# rinci iul ro orţionalit#ţii1 iaţ# a 1= . " din le!ea nr "141553.dac# riscurile su ortate de a!entul economic sunt dis ro orţionat de mici (aţ# de *ene(iciile do*0ndite. RE*I"!L . I+. 1" din Re!ulamentul din 5 iunie 155B9. >B alin " din Le!ea concurenţei1 m#surile de sus endare sau de interdicţie a racticilor anticoncurenţiale constatate1 recum +i dis oziţiile o*li!atorii date a!enţilor economici de a re%eni la situaţia anterioar# %or (i dis use de Consiliul Concurenţei1 numai la constatarea unor (a te mani(est ilicite1 constituti%e de ractici anticoncurenţiale ro/i*ite e6 res de le!e +i care tre*uie eliminate (#r# -nt0rziere entru a re%eni sau o ri roducerea unui rejudiciu !ra% +i cert. " alin. C= si C1 din Le!ea "141553 +i art.ANC#IONATOR -N DO"ENI!L A%!&!L!I DE 'O&I#IE DO"INANT( Consiliul Concurenţei %a re%#zute1 s# decid# -ncetarea im un# utea1 du # e uizarea rocedurilor racticilor anticoncurenţiale constatate1 s# arţilor condiţii s eciale +i alte o*li!aţii1 s# a lice a!enţilor economici amenzi 8art. C" din le!e1 -n (uncţie de !ra%itatea1 durata (a tei +i a consecinţelor sale asu ra concurenţei1 cu luarea -n considerare a ci(rei de a(aceri +i a cotei de contra%enientului. Indi%idualizarea sancţiunii se (ace1 otri%it art. Atunci c-nd la s#%0r+irea contra%enţiei consacrat rin art.

B rin termeni mult rea !enerici ca s# oat# constitui un mijloc o*iecti% de lucru: securitatea u*lic#1 luralitatea de a!enţi economici inde endenţi1 *un#starea consumatorilor +i re!ulile rudenţiale11.d. B din le!e re%ede c# dac#1 rin m#surile luate +i rin sancţiunile a licate de Consiliul Concurenţei unui a!ent economic care a a*uzat de oziţia sa dominant#1 nu se o*tine nominalizarea ra orturilor com etiţionale +i re%enirea re et#rii a*uzului1 Consiliul Concurenţei oate cere -n justiţie ordonarea unor m#suri1 mer!0nd an# la lic/idarea res ecti%.Prin decizie1 Consiliul Concurenţei1 oate o*li!a a!enţii economici1 similar cu re%ederile dre tului comunitar1 la lata unor amenzi cominatorii entru (iecare zi de -ntarziere1 entru a2i determina s# (urnizeze corect +i com let in(ormaţiile +i documentele ce le2au (ost cerute +i s# res ecte dis oziţiile art. ?n a*senţa unor criterii certe de determinare a conţinutului acestor sinta!me1 la ada ostul oricareia dintre ele se oate ado ta orice soluţie +i se oate mani(esta orice ar*itrariu oziţiei dominante e iaţ# a a!entului economic 11 Iancu . . 3 din le!e1 alt(el s us1 s# -nceteze e6ercitarea racticilor a*uzi%e.Sitec/1 Craio%a1 "==51 !. Corolar al re!imului sancţionator -n materie de a*uz de oziţie dominant#1 dar +i sursa de con(uzii1 art.ste de remarcat c# se%eritatea le!ii nu este dec0t a arent# deoarece inter%enţia justiţiei este conditionat# de ro*area de c#tre Consiliul Concurenţei a !ra%ei a(ect#ri a unui interes u*lic major1 de(init de alin. > al art.1CC 11 .asile1 Cristian Sa*in Iancu $ 're tul Concurentei1 .

uro ean#.ritanie de c#tre Asociaţia Internaţional# de Trans ort Aerian -n %ederea %0nz#rii de *ilete de a%ion. . Comi.ir!in Atlantic AirHaIs a de us o nou# l0n!ere la Comisie -m otri%a acestui nou sistem de recom ense (inanciare.IA E!RO'EAN( )I CON. ?n *aza acestor acorduri1 a!enţii rimesc un comision de *az# entru *iletele .A %0ndute +i *ene(iciaz# de alte (acilit#ţi (inanciare com lementare cum este de e6em lu rima de rezultat calculat# -n (uncţie de cre+terea %0nz#rilor de *ilete. c.A a ado tat un nou sistem de rime de rezultat a lica*il din 1557.tanţă8 .ia Europeană2 34 decembrie 56672 decizie a Tribunalului de 'rimă In.ritis/ AirHaIs 8.E DE CO"I.uro. .ir!in Atlantic AirHaIs1 o com anie concurent# a de us o l0n!ere -m otri%a acestor acorduri la Comisia . rin decizia din 1> iulie 15551 Comisia a considerat acordurile +i sistemele de recom ens# (inanciar# iniţiate de . ?n urma unei anc/ete conduse de c#tre Comisie1 . AC#I!NI -NTRE'RIN.T!DI! DE CA&. ?n o inia Comisiei 1" .A ca (iind un a*uz de oziţie dominant# e iaţa *ritanic# a ser%iciilor a!enţiilor de %oiaj aeriene +i a dis us amendarea acestei com anii cu 317 mil .ritanie1 a -nc/eiat acorduri cu a!enţiile de %oiaj acreditate -n :area .ILI!L CONC!REN#EI 'RI+IND A%!&!L DE 'O&I#IE DO"INANT( Cazul: %riti. Ast(el1 -n a(ara comisionului1 (iecare a!ent utea o*ţine +i alte comisioane su limentare 8unele a lica*ile nu numai c0+ti!urilor su limentare realizate1 ci +i %0nz#rilor totale de *ilete .ituaţia de fapt ./ Air0a1.A91 cea mai mare com anie aerian# din :area .+. plc.A entru erioada de re(erinţ#9 Com ania .

ăA<i concentreze eforturile a.A a contestat -n rimul r0nd com etenţa Comisiei de a lua decizia din 1> iulie 15551 e moti%ul demisiei colecti%e a mem*rilor s#i 8inter%enite la 13 martie 15551 numirea noilor comisari (#c0ndu2se a*ia la 1C se tem*rie 15559 Tri*unalul a constatat c# cei care au demisionat au r#mas -n (uncţie -n aceast# erioad# +i c# au conser%at 8 0n# la -nlocuirea lor9 lenitudinea com etenţelor.A.a concurenţilor .izată @n pri. 1& .e.A ar (i su(erit o discriminare1 (iind sin!ura com anie aerian# -m otri%a c#reia s2au declan+at cercet#ri1 -n tim ce alţi trans ortatori aerieni au continuat s# a lice acela+i sistem de recom ense (inanciare1 Tri*unalul a r#s uns c# (a tul c# ace+ti trans ortatori nu au (#cut o*iectul unei anc/ete din artea Comisiei nu este de natur# a -nl#tura in(racţiunile reţinute -n sarcina com aniei . .A consider# c# alţi trans ortatori aerieni ractic# ast(el de sisteme de recom ense (inanciare1 poate oric?nd .ind abuzul de poziţie dominantă8 . pl?n=erilor %A @mpotri.sistemul rimelor de rezultat are ca e(ect incitarea a!enţilor de a menţine sau a cre+te %0nz#rile de *ilete .inţa unor nere=uli @nfăptuite de mai multe @ntreprinderi mari Comi.iei de a nu da cur.te decizia Comi.ăi. Atunci c?nd e.A1 -n dauna com aniilor concurente.oluţia <i principiile de=a>ate de C CE .ă conte.te .te @ntreprinderi.upra uneia dintre ace. 95 TCE :pri. Dreptul aplicabil Art.A a introdus recurs -m otri%a acestei decizii -n (aţa TPI. ?n cazul -n care . ?m otri%a ar!umentului con(orm c#ruia .ia poate .

e.a de beneficiar al .Tri*unalul consider# c# entru a sta*ili dac# .A.tă piaţă @n calitatea . Ast(el1 Comisia are osi*ilitatea s#2+i concentreze analiza asu ra unei anumite -ntre rinderi1 c/iar dac# a rimit 1> asa!erilor . ?n consecinţ# concluzia Comisiei este corect#1 .tribuţie indi.ale de către a=enţiile de .ideră că aplicarea unor condiţii ine=ale faţă de partenerii .pen.ă a unei poziţii dominante.abil pentru companiile aeriene <i con.iei Europene.tituie a.A are sau nu o oziţie dominant#1 Comisia a reţinut corect iaţa *ritanic# a ser%iciilor de distri*uţie a *iletelor de a%ion1 ser%icii restate de a!enţiile de %oiaj. ?n ceea ce ri%e+te a*uzul de oziţie dominant#1 Tribunalul con.ăr un canal de di. A=enţiile de . Criteriile -n (uncţie de care Tri*unalul a a reciat c# .tribuţie a biletelor .oia>.er.tinctă :piaţă .A a*uz0nd de oziţia dominant# e care o deţine e iaţa *ritanic# a ser%iciilor restate de a!enţiile de %oiaj.ti=aţie ale Comi.ăi comerciali2 pentru pre.tfel o piaţă di.tituie @ntrAade.alente poate fi numită eBploatare abuzi.oia> con.er.icii ec/i.A deţine o oziţie dominant# sunt: num#rul locurilor o(erite1 num#rul z*orurilor sale1 num#rule de *ilete %0ndute de a!enţii *ritanici +i num#rul trans ortaţi.iciilor de di.aluare S eţa aduce reciz#ri -n rimul r0nd asu ra metodelor de in. E.tarea unor . Ast(el1 -n cazul sistemului rimelor de rezultat1 Tri*unalul consider# c# a!enţii *ritanici ar utea a lica comisioane di(erite entru aceea+i sum#1 %olumul %0nz#rilor de *ilete (iind di(erit de la o a!enţie la alta 8iar comisionul a lic0ndu2se la %olumul de %0nz#ri9 Pe de alt# arte tri*unalul rele%# (a tul c# acest sistem de rime de rezultat are ca e(ect restr0n!erea li*ert#ţii a!enţiilor *ritanice de a (urniza ser%icii com aniilor aeriene concurente .ectorială8 Deci %A deţine poziţia dominantă pe acea.

O -ntre rindere -m otri%a c#reia Comisia a dat o decizie1 are dre tul de a contesta /ot#r0rea Comisiei de a nu da curs celorlalte l0n!eri1 dar nu oate in%oca acest (a t entru a -m iedica e6ecutarea deciziei dat# -n cazul ei. ri%ind a*uzul de oziţie dominant#. 1C . 3 ri%ind a*uzul de oziţie dominant# re roduce dis oziţiile art. Art.sesiz#ri -n le!#tur# cu nere!uli -n(# tuite de mai multe societ#ţi. 7" TC. Le!ea ri%ind concurenţa "141553 a (ost modi(icat# rin OUJ 1"14"==& ast(el -nc0t s# cores und# cerinţelor dre tului comunitar.

?n l0n!erea -naintat# Consiliului Concurenţei1 ST.A TER*O+I)TE2 prin @ncălcarea art.ţinute @n pl?n=ere La data de 1" (e*ruarie "==>1 SC PCC ST. a91 d9 +i (9 din Le!ea concurenţei nr. 3 lit."==> 2 -m otri%a SC COST SA T0r!o%i+te 8-n continuare COST91 ri%ind un osi*il a*uz de oziţie dominant# rin -nc#lcarea art.ind po.RO: semnaleaz# urm#toarele (a te: 2 COST im une reţurile de %0nzare1 re(uz0nd ne!ocierea 8art.RO: 8art.RS2"741". 53D3GGF2 republicata cu modificările <i completările ulterioare $aptele ..5636 pri. în proporţie de minim (.C CO.RO: SA C0m ina 8-n continuare ST. a9G 2 COST im une o clauz# rin care ST.RO:1 (iind sin!urul (urnizor de *are din oţel aliat o*ţinute rin tra!ere la 13 . F din le=ea concurenţei nr.u.ibilul abuz de poziţie dominantă al . CC D55.) din produsele cumpărate” 8art. 3 lit.DECI&IA nr. 3 lit. ?n (a t1 ST. 3 lit.T . d9G 2 COST e6 loateaz# starea de de endenţ# a ST.RO: este o*li!at# s# li%reze %0nz#torului Ktoate deşeurile feroase rezultate în procesul tehnologic.RO:9 a de us o l0n!ere 2 -nre!istrat# la Consiliul Concurenţei cu nr. a9G 2 -n contractul ro us de COST1 clauzele ri%ind enalit#ţile de -nt0rziere +i daunele2 interese -n -nde linirea o*li!aţiilor contractuale sunt im use numai -n sarcina cum #r#torului1 res ecti% ST."1415531 cu modi(ic#rile +i com let#rile ulterioare.=".35..RO: cum #r# de la COST roduse din oţel de ti ul *are laminate +i *are laminate trase1 e care le (olose+te la (a*ricarea de r#jini de om are utilizate la sondele de e6tracţie a etrolului.

Ulterior1 rin Ordinul nr.RO:1 rin Ordinul Pre+edintelui Consiliului Concurentei nr.C din le!e. In%esti!aţia a (ost e6tins# rin Ordinul nr. !9 din le!e1 de c#tre SC COST SA T0r!o%i+te1 rin e6 loatarea st#rii de de endenţ# -n care se a(l# PCC ST. 3 lit. 'rocedura ?n urma analizei l0n!erii (ormulate de ST. 3 lit.1=."==>1 s2a dis us declan+area in%esti!aţiei cu ri%ire la: a9 o osi*il# -nc#lcare a art. &B4=&."==>1 al Pre+edintelui Consiliului Concurenţei +i a a%ut ca o*iect analiza osi*ilelor -nc#lcari ale art. >7B4"5. A%0nd -n %edere intensi(icarea e(ectelor cre+terii reţurilor1 recum +i semnalele alarmante din iaţ#1 dar -n a*senţa unei l0n!eri1 Consiliul Concurenţei s2a autosesizat +i a e6tins in%esti!aţia la -ntrea!a iaţ# siderur!ic#. 3 lit. a9 din le!e1 de c#tre SC COST SA T0r!o%i+te1 rin im unerea reţurilor de %0nzare +i a unor clauze contractuale inec/ita*ile1 societ#ţii PCC Sterom SA C0m inaG *9 o osi*il# -nc#lcare a art.RO: SA C0m ina. (9. 3 din le!e1 de c#tre societ#ţile acti%e e aceast# iaţ#. 3 lit. C"41C.=&.rece1 (olosite la (a*ricarea r#jinilor de om are 8art. d9 din le!e1 de c#tre SC COST SA T0r!o%i+te1 rin condiţionarea -nc/eierii contractului de %0nzare2 cum #rare cu PCC Sterom SA C0m ina1 de im unerea unor clauze sti ul0nd restaţii su limentare care nu au le!#tur# cu o*iectul contractuluiG c9 o osi*il# -nc#lcare a art. ?n ceea ce ri%e+te as ectele de rocedur#1 otri%it le!ii1 -n cazul declan+#rii unei in%esti!aţii din o(iciu1 -n situaţia -n care nu se desco er# o -nc#lcare a le!ii1 aceast# in%esti!aţie oate (i -nc/is# rintr2 1B ."==3 al Pre+edintelui Consiliului Concurenţei1 s2a dis us l#r!irea o*iectului in%esti!aţiei declan+ate e iaţa siderur!ic#1 cu identi(icarea unor osi*ile -nc#lc#ri1 de c#tre societ#ţile acti%e e aceast# iaţ#1 ale re%ederilor art.=&.

RO: SA C0m ina a (ost delimitat# de analiza osi*ilei e6istenţe a unor ractici anticoncurenţiale e iaţa siderur!ic# -n !eneral.ind definirea pieţei rele. Tre*uie luat# -n calcul +i osi*ilitatea intr#rii e iaţ# de noi concurenţi. ?n Rom0nia1 otenţialii concurenţi ai COST nu dis un de utilajele necesare (a*ric#rii *arelor din oţel o*ţinute rin tra!ere la rece.LS1 toate ţ#rile cu care Rom0nia are -nc/eiate acorduri *ilaterale9. COST este dominant e iaţa otelurilor s eciale rin sim lul (a t c# este sin!urul roduc#tor din Rom0nia entru acest ti de roduse.1 C.)TA1 A.ante Pentru cazul de (aţ#1 se oate de(ini iaţa rele%ant# ca (iind iaţa *arelor din oţel aliat o*ţinute rin tra!ere la rece1 e teritoriul Rom0niei. 'in aceste considerente de ordin rocedural1 analiza osi*ilului a*uz de oziţie dominant# din artea SC COST SA T#r!o%i+te asu ra SC PCC ST. Im orturile sunt li*ere 8U. R#s unsul acestor societ#ţi a (ost c# nu roduc +i nici nu dis un de utilaje necesare (a*ric#rii *arelor din oţel aliat o*ţinute rin 17 . Concluzii pri.un ordin al Pre+edintelui Consiliului Concurenţei1 (#r# a mai (i necesar# rocedura de audiere a #rţilor1 care este -ns# o*li!atorie atunci c0nd in%esti!aţia a (ost declan+at# ca urmare a unei l0n!eri. Re(eritor la a(irmaţia COST otri%it c#reia -n Rom0nia e6ist# ca acit#ţi mari de roducţie a *arelor din oţel aliat o*ţinute rin tra!ere la rece1 -n cadrul in%esti!aţiei au (ost transmise solicit#ri de in(ormaţii c#tre -ntre rinderile rezente e iaţa siderur!ic#1 entru a se sta*ili dac# acestea au ca acitatea de a roduce *are din oţel aliat o*ţinute rin tra!ere la rece. Dominanţa 'in in(ormaţiile o*ţinute -n cursul in%esti!aţiei1 rezult# c# -n re!iune e6ist# c0ţi%a roduc#tori metalur!ici de renume1 care au ca acitatea de a realiza roduse similare sau c/iar mai er(ormante celor ale COST.

a9 teza a II2a din le!e.RO: este sin!urul client al lui COST entru acest rodus. 'e asemenea1 major#rile de reţ ro use de COST se -ncadreaz# -n tendinţa mondial# -n anul "==>1 de cre+tere a reţurilor roduselor siderur!ice cu minim C=F (aţ# de anul anterior.tra!ere la rece.ste a+adar un mono ol contracarat de mono son 8un sin!ur roduc#tor1 un sin!ur *ene(iciar91 ceea ce -nseamn# c# am*ele -ntre rinderi au osi*ilitatea de a ne!ocia de e oziţii e!ale. Prin urmare1 COST este unic roduc#tor de *are din oţel aliat o*ţinute rin tra!ere la rece1 de e teritoriul Rom0niei.aluarea po. Cu ri%ire la condiţionarea -nc/eierii contractelor de acce tarea de c#tre arteneri a unor restaţii su limentare care1 rin natura lor sau -n con(ormitate cu uzanţele comerciale1 nu au le!#tur# cu o*iectul acestor contracte1 -n contractul cadru e care COST -l ne!ociaz# cu *ene(iciarii s#i e6ist# o clauz# care re%ede li%rarea de+eurilor (eroase rezultate -n urma rocesului te/nolo!ic.RO: sunt justi(icate de majorarea costului de roducţie. Acesta nu a inclus alte condiţii inec/ita*ile de tranzacţionare +i nici nu se oate reţine re(uzul de a trata cu anumiţi (urnizori sau *ene(iciari re%#zut de art. 3 lit. Contractul ro us de COST este un contract cadru %ala*il entru toţi clienţii s#i +i se semneaz# -n *aza ne!ocierii cu (iecare -n arte. . E.ibilului abuz de pozitie dominanta ?n ceea ce ri%e+te im unerea1 -n mod direct sau indirect1 a unor reţuri de %0nzare ori de cum #rare1 in%esti!aţia a demonstrat c# major#rile de reţ ro use de COST c#tre ST. Procentul re%#zut -n contract se 15 . ?n lus1 tre*uie menţionat c#1 de+i COST este sin!urul roduc#tor de *are din oţel aliat o*ţinute rin tra!ere la rece1 ST. Aceast# majorare a (ost determinat# -n rinci al de cre+terea reţurilor materiilor rime 8(ier %ec/i1 ener!ie electric#1 !aze naturale9.

@a+deu nr. . J#e+ti nr. "= . S. 11 jud Pra/o%a1 a%0nd num#rul de -nre!istrare la Re!istrul Comerţului A>=4&7C4155> +i codul unic de -nre!istrare 8CUI9 1&"&53> se dis une -nc/iderea in%esti!aţiei declan+ate rin Ordinul nr.RON RO:LNIA S.A. P.IMT.C. PCC Sterom C0m ina S.C. 111 jud..91 cu sediul social in T0r!o%i+te1 Mos. 8denumit# la data introducerii l0n!erii S.A. S.C. C"41C.IMT. COST TLRJO.91 cu sediul social in Cam ina1 Str.IMT.C@.ne!ociaz# cu (iecare *ene(iciar -n arte.C.RO:1 situaţia real# este de (a t o interde endenţ# -n care se a(l# cele dou# societ#ţi1 oziţionate e iaţa oţelului aliat o*ţinut rin tra!ere la rece ca unic roduc#tor 8mono ol91 res ecti% unic cum #r#tor 8mono son9. '0m*o%iţa1 a%0nd num#rul de -nre!istrare la Re!istrul Comerţului A1C4"7>41551 +i codul unic de -nre!istrare 8CUI9 51&B"=1 a Le!ii concurenţei nr.A. Re(eritor la e6 loatarea st#rii de de endenţ# semnalat# -n l0n!erea ST.A. 8denumit# la data introducerii l0n!erii S.A. CA:. COST TLRJO. ?n lus1 a+a cum s2a o*ser%at din analiza celor dou# contracte -nc/eiate de ST.iliului Concurenţei Res in!e l0n!erea S.C. ?n cadrul in%esti!aţiei nu s2au identi(icat elemente care s# conduc# la concluzia c# S. :.RO: cu COST1 acestea au (ost ne!ociate de #rţi +i nu conţin clauze inec/ita*ile care s# de(a%orizeze %reuna din #rţi."==>1 -ntruc0t aceasta nu a condus la desco erirea unor do%ezi su(iciente ri%ind -nc#lcarea de c#tre S.=&."1415531 cu modi(ic#rile +i com let#rile ulterioare1 care s# justi(ice im unerea de m#suri sau sancţiuni de c#tre Consiliul Concurenţei.L TLRJO. S. ar (i a*uzat de oziţia sa dominant# e iaţa *arelor trase din oţel aliat rin im unerea reţurilor de %0nzare1 a unor restaţii su limentare care nu au le!#tur# cu o*iectul contractului sau rin e6 loatarea st#rii de de endenţ# economic#1 care s# justi(ice im unerea de m#suri sau sancţiuni de c#tre Consiliul Concurenţei Decizia Con.

ec<1 .ro HHH.asile Iancu1 Cristian Sa*in Iancu $ 're tul concurentei comerciale1 .u!enia $ 're tul concurentei1 . All .ucuresti1 "==> • .euro a.consiliulconcurentei.d.milia $ 're tul concurentei1 .eu "1 . Alma :ater1 Si*iu1 "==C • :i/ai . Sitec/1 Craio%a1 "==5 • • HHH.d.d.%iblio=rafie • )lorescu .

Related Interests