You are on page 1of 2

DE BAKETIK

Este curso es una oferta formativa orientada a educar en ser persona en el escenario concreto de las dificultades de la vida y la convivencia cotidiana. Ofrece recursos teóricos y prácticos y se estructura en los primeros cuatro aprendizajes de la propuesta educativa Izan, sus cuatro puntos cardinales. Se basa en el Experiendizaje. Una pedagogía que sugiere hacer de las experiencias básicas del ser humano aprendizajes troncales y vivenciales. El

PRÓXIMOS CURSOS
TIENES TRES CURSOS DIFERENTES ANTES DE FINALIZAR EL AÑO
CUATRO PUNTOS CARDINALES PARA LA EDUCACIÓN
curso y el material que se ofrece es útil para cualquier persona o colectivo que participa en las interacciones educativas de la familia, la escuela o la sociedad con vocación de mejorar. Calendario: Sábado, 16 de noviembre, de 9.30 a 13.30h. Lugar: Casa de Cultura Portalea (EIbar). Matrícula: 40 euros.

SUFRIMIENTO Y SOLIDARIDAD
El sufrimiento en cualquiera de sus vertientes es un acompañante de nuestra historia personal. No es deseable pero es inevitable. Siendo así conviene entender sus principales claves en nuestra vida. El objetivo de la primera parte de este curso es entender el sufrimiento para afrontarlo cuando nos toca en primera persona, o para acompañarlo cuando quien lo padece es una persona cercana. Ante el sufrimiento hay que desarrollar la empatía entendida como preocuparse y ocuparse del otro. La empatía es, por otra parte, la base del altruismo y ese altruismo o solidaridad también tiene sus lados oscuros, como por ejemplo, las motivaciones y las expectativas, que conviene revisar. La segunda parte de este curso se orienta a esta tarea. Calendario: Sábado, 23 de noviembre, de 9.30 a 13.30h. y de 15.00 a 17.00h. Lugar: Casa Haitzur (Egino). Matrícula: 55 euros. Comida: 15 euros.

APRENDER CON NUESTRA PIEDRA DE TROPIEZO
Los cursos de dos días y medio son las ofertas formativas de Baketik que mejor valoración obtienen de sus participantes. Muchos lo han calificado como «regalo». El objetivo de este curso es aprovechar las dificultades que más condicionan nuestra vida para transformarlas en aprendizajes. A lo largo de esta estancia trabajamos con charlas-coloquios, y con amplios espacios de silencio y escucha personal. Es un buen plan para el puente del 6 de diciembre. Hazte este regalo. Calendario: Del 6 al 8 de diciembre. Lugar: Casa Haitzur (Egino). Matrícula: 95 euros. Estancia y alojamiento: 105 euros.

Para más información o para inscribirse: 943-251005 / info@baketik.org

www.baketik.org

BAKETIK-EKO

HURRENGO IKASTAROAK
HIRU IKASTARO DESBERDIN DAUZKAZU URTEA AMAITU AURRETIK
HEZIKETARAKO LAU PUNTU KARDINAL
Ikastaro hau bizitzaren zailtasunen aurrean eta eguneroko bizimoduaren bizikidetzan pertsona izaten heztera bideratutako formazio-eskaintza da. Baliabide teorikoak eta praktikoak eskaintzen ditu eta Izan hezkuntzaproposamenaren lehen lau ikaskuntzetan, bere lau puntu kardinaletan, egituratzen da. Bizizikasi pedagogian oinarritzen da, gizakiaren oinarrizko esperientzietatik bizitzaren enborreko ikaskuntzak egitea iradokitzen duen pedagogia. Ikastaroa eta eskaintzen den materiala familiako, eskolako edo gizarteko harremanetan hobetzeko bokazioarekin parte hartzen duen edozein pertsonarentzat edo talderentzat baliagarria da. Egutegia: Azaroaren 16a, larunbata, 9.30etik 13.30era. Lekua: Portalea Kultur Etxea (EIbar). Matrikula: 40 euro.

SUFRIMENDUA ETA ELKARTASUNA
Sufrimendua alderdi guztietatik begiratua geure istorio pertsonalean laguna zaigu. Ez da desiragarria, baina ekidinezina da. Hala izanik, geure bizitzan dituen gako nagusiak ulertzea komeni da. Ikastaroaren lehen zatiaren helburua sufrimendua ulertzea da geuk aurre egin behar izaten diogunean edo hurbileko norbaitek pairatzean lagundu ahal izateko. Sufrimenduaren aurrean enpatia garatu behar da, besteaz arduratzeko eta kezkatzeko gaiatsun gisa ulertua. Bestalde, enpatia altruismoaren oinarria da eta altruismo edo elkartasun horrek bere alderdi ilunak ere baditu, motibazioak eta itxaropenak, esate baterako. Eta horiek berrikustea komeni denez, ikastaroaren bigarren zatia lan honetara bideratuko da. Egutegia: Azaroaren 23a, larunbata, 9.30etik 13.30era eta 15.00etatik 17.00etara. Lekua: Haitzur Etxea (Egino). Matrikula: 55 euro. Bazkaria: 15 euro.

GEURE ZOZTOR-HARRIAREKIN BIZITZEN IKASTEA
Parte-hartzaileen partetik Baketik-eko formazio-eskaintzen artean baloraziorik onena lortzen dutenak bi egun eta erdiko ikastaroak dira. Askok «opari»tzat jo dute. Ikastaro honen helburua geure bizitza gehien baldintzatzen duten zailtasunei etekina ateratzea da, ikaskuntzetan eraldatzeko asmoz. Egonaldian hitzaldi-solasaldiak eta isiltasunerako eta nork bere buruari entzuteko tarte zabalak izaten ditugu. Abenduaren 6ko zubirako oso plan egokia da. Egiozu opari bat zeure buruari. Egutegia: Abenduaren 6tik 8ra. Lekua: Haitzur Etxea (Egino). Matrikula: 95 euro. Ostatua eta otordu guztiak: 105 euro.

Informazio gehiago edo izena emateko: 943-251005 / info@baketik.org

www.baketik.org