1.Tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.292/1959 cu completarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial partea I, nr. 21 in 1!

martie 19"# 2.$egea nr.2#/19"" %.&otararea 'onsiliului e (inistri nr. 1!"1/19") pentru stabilirea criteriilor e inca rare a locurilor e munca in grupele I si II, pre*a+ute e $egea nr.2#/19"" si a organelor care fac aceste inca rari, publicata in Buletinul Oficial nr. ") in 21mai 19") ,.Instruc-iunile nr. 1.!,!/19"# care cuprin meseriile .i func-iile pre*/+ute 0n grupele I .i II e munc/ 'iteste mai mult1 2ttp1//333.a*ocatnet.ro/content/forum4#' ispla5Topic6age7 topicID82")5!9pageID8!:ix++1;<*=t,65