You are on page 1of 10

Narkomanija ~ Vrste droga I njihove posledice on Mon Feb 16, 2009 3:05 pm

Age: 22 Location: Kolasin-Montenegro Job/hobbies: Fudbal-Cs Reputation: -1 Points: 8780 Registration date: 2009-02-14

Vrste droga I njihove posledice Definicija droge po WHO glasi: "Droga je bilo koja hemijska supstanca koja prilikom unoenja u Ijudski organizam menja prirod ni tok funkcionisanja Ijudskog tela i psihe. Droge mogu biti proizvod sainjen od prirodnih supstanci i vetake, kreirane i proizvedene u laboratorijama. Prema pravnoj regulativ i, kao i prema socijalnoj prihvatljivosti u odnosu na datu definiciju droga, delimo ih na nekoliko grupa: - legalne droge - alkohol, duvan, razne vrste Iepka - lekovi - razliite vrste lekova do kojih se dolazi bez posebnih procedura, lekovi koji su klasifikovani kao opojne droge i koji se po jasno definisanom pravnom okviru koriste u medicinske svrhe, - ilegalne droge - materije ija je proizvodnja, distribucija i upotreba van zakonski definisanih okvira nelegalna. Upotreba opojnih droga moe biti dvojaka: upotreba u medicinske svrhe i nemedicinske svrhe - zloupotreba droga. U medicinske svrhe najee se upotrebljavaju kao analgetici, ordiniraju se kod pacijenta koji trpe jake bolove. Ova upotreba droge je legalna, ali treba biti na oprezu jer takoe moe izazvati zavisnost. Upotreba droga u nemedicinske svrhe zbog razliitih efekata promene svesti i duha osobe, svojevoljna ili prisilna, je nelegalna i neprirodna, a nakon ponovljenih uzimanja dovodi do zavisnosti, sa svim negativnim posledicama po zdravlje -to je zloupotreba droga. Strunjaci iz oblast narkomanije dele uslovno osobe koje su konzumirale drogu u nekoliko vrsta: - osobe koje su nekoliko puta probale neku drogu i prestale - eksprimentisanje, - osobe koje povremeno konzumiraju droge - uglavnom blae, a koje nisu zavisnici -narkofili i - osobe koje redovno konzumiraju drogu i zavisni su - narkomani. Prve dve vrste se obino nigde ne registruju jer kriju od roditelja i prijatelja tu svoju naviku i smatraju da je dre pod kontrolom, dok zavis nici veoma esto dolaze u sukob sa zakonom ili imaju akutne ili hronicne zdravstvene probleme. Procene su da na jednog registrovanog narkomana dolazi pet neregistrovanih. Po nainu delovanja na svest imamo etiri osnovne grupe opojnih sredstava: - DEPRESIVI - ova vrsta droga svojim delovanjem usporava funkcije organizma, kako fizike tako i psihike (kanabis, Iepkovi, heroin, metadon). - HALUCINOGENI - ova vrsta droga menja nain na koji osoba vidi, uje i osea svet oko sebe, njihov "proizvod" su konfuzija i halucinacije (LS D, Psilocibin gljive, kaktus Pejotl, kanabis u visokim dozama). - STIMULANSI - ova vrsta droga stimulie i ubrzava sve funkcije u Ijudskom organizmu, kako fizike tako i psihike (amfetamin sulfat, metamfetamin, kokain - krek, ectasy). Upotreba droga u duem periodu moe izazvati zavisnost, a zavisnost moe dovesti do tolerancije koja iziskuje sve veu dozu droge, to opet moe dovesti do uzimanja smrtne doze (overdosis), koja, ako se pravovremeno ne intervenie, moe uzrokovati smrt. Nagli prestanak uzimanja droge je veoma opasan i ispoljava se kao poremeaj telesnih funkcija (bolovi u kostima i miiima, o seaj hladnoe, grevi u

stomaku, znojenje, nesanica, uznemirenost, itd.) za koji je uobiajen naziv apstinencijalni sindrom. Izvor: Svet Zdravlja

2 Re: Narkomanija ~ Vrste droga I njihove posledice on Mon Feb 16, 2009 3:05 pm

UnTouchable

Head Admin

Number of posts: 275 Age: 22 Location: Kolasin-Montenegro Job/hobbies: Fudbal-Cs Reputation: -1 Points: 8780 Registration date: 2009-02-14 Putevi droge Putevi droge se menjaju zavisno od situacije u svetu, ali osnovni pravci kretanja su od zemalja proizvoaa droge (gde se obino vri i prerada) do zemalja u kojima se droga konzumira. Proizvoai sirovina za droge obino su siromani seljaci koji proizvodnjom maka, konoplje ili koke osiguravaju golu egzistenciju, a koje je teko i zakonskim aktima naterati da prestanu sa proizvodnjom ovih kultura. Veoma esto oni su kontrolisani i terorisani od strane organizovanih kriminalaca koji se bave preradom i distribucijom droge, i tako ostvaruju ogromne profite. U transport i distribuciju droge ukljuene su mnoge mlade osobe koje od toga ive, a koje imaju motivaciju u velikim zaradama i ne mue ih moralne dileme u vezi sa posledicama njihove delatnosti. U svetskim razmerama tri su glavna podruja uzgoja sirovina za drogu: Juna A merika je podruje gdje se uzgaja gotovo celokupna svetska proizvodnja koke, gde se I prerauje u derivate kokaina i distribuira po celom svetu; Canabis sativa je industrijska biljka od koje se dobijaju marihuana i hai, najvie se gaji u zemljama severne Afrike I jugoistonoj Aziji. a budui da je otporna i lako prilagodljiva biljka, mnogi konzumenti kod nas se gaje u saksijama; mak se masovno uzgaja na dva podruja - na tromei Laosa, Burme i Tajlanda (zlatni trougao) i u podruju Irana, Pakistana i Afganistana (zlatni polumesec), odakle raznim putevima ide u Evropu i Ameriku, gde se najvie konzumiraju njeni derivati. Krug kretanja dilera i korienja droge su uglavnom sastajalita mladih -kafii, diskoteke, ulica, ni kole nisu zaobiene, a starosna granica se naalost pomerananie, ak ispod deset godina. esto se prva doza - doint, tableta, prah daju besplatno, ponekad ak neprimetno u piu, a radoznalost i neznanje uine dalji put izvesnim. Izvor: Svet Zdravlja

3 Re: Narkomanija ~ Vrste droga I njihove posledice on Mon Feb 16, 2009 3:06 pm

Registration date: 2009-02-14 Kanabis Najee se pojavljuje na ilegalnom tritu kao: hai, marihuana i kanabis ekstrakt. Ulini nazivi: trava, dope, joint, smoke (doup, doint, smouk) OPIS: - Marihuana izgleda kao finije ili grublje izrezan duvan, - Hai se pojavljuje u obliku smole - kola crne ili smee boje, - Kanabis ekstrakt se pojavljuje u obliku uljne otopine crne ili zelenosmee boje. Nijedan oblik se ne rastvara u vodi, pa se ne mogu unositi u organizam putem injekcija. Meu mladima je posebno popularan doint - marihuana pomeana sa duvanom isavijena u obliku grube cigarete, relativno se lako nabavlja, a jeftinija je od drugih droga. U zadnje vreme veoma je rairena pojava uzgoja ove droge u saksijama i batama, naravno ilegalno. EFEKTI: Delovanje preparata kanabisa je depresivno i halucinogeno, dokazana je psihika zavisnost, ali nije i fizika, te ovu vrstu droge zbog te injenice smatraju lakom drogom. To je razlog da je veoma rairena meu mladima, pa i meu onima koji se ne mogu smatrati narkomanina i zavisnicima.

NAIN UPOTREBE: Najee se konzumira puenjem, ali moe i pijenjem "aja", jedenjem. Za raspoznavanje su vani znaci: jaki, lagano sladunjavi miris zapaljenog suvog lia, pribor za puenje u kolskoj torbi i po depovima.

EFEKTI AKUTNE UPOTREBE DROGE: - crveni jastuii ispod oiju, - proirene zenice, - sputeni kapci, - zakrvavljene oi, - nekontrolisano smejanje, - loa kordinacija pokreta, to esto dovodi do povreivanja. EFEKTI DUGOTRAJNOG UZIMANJA DROGE: - crvenilo i otok onih kapaka, - suva usta, - emfizem plua i bronhitis, - rinolaringitis, - alergijske reakcije, - slabljenje imunolokog sistema. Izvor: Svet Zdravlja 4 Re: Narkomanija ~ Vrste droga I njihove posledice on Mon Feb 16, 2009 3:06 pm

Points: 8780 Registration date: 2009-02-14

Opijum

Proizvodi koji se dobiju iz aure opijumskog maka su: morfij, kodein, heroin. NAIN UPOTREBE: Opijum se uzima obino u injekcijama intravenozno (moe se puiti, vakati i piti), morfij se uzima u injekci jama intravenozno, a heroin se, osim uzimanja injekcijom, moe puiti ili udisati u pari. EFEKTI AKUTNOG UZIMANJA DROGE: Znaci raspoznavanja konzumiranja opijata - uske zenice, - sputeni kapci, - "vodenaste oci", - pospanost, - nezainteresovanost za okolinu, - tragovi uboda igle esto sa krvnim podlivima i krvavim tragovima na rukavima. EFEKTI DUGOTRAJNOG UZIMANJA DROGE: Kod hronine intoksikaclje - zavisnosti, sreemo znake telesnog propadanja: - izrazitu neuhranjenost, - boja koe je pepeljastosiva, - lagano utilo beonjaa, - olljke i povrne venske tromboze na mestima uboda, - suene zenice, - tamne kolutove oko oiju, - esto je povraanje, - pospanost i nezainteresovanost za okolinu. Dugotrajno uzimanje opijata izaziva teka oteenja jetre, srca, bubrega, plua, a esta je HIV infekcija (intravenozni narko mani su izrazito rizina grupa). Ako u linim stvarima svoga deteta primetite igle i priceve, razne poveske, vatu, kaiice sa tragovima vatre, limunsku kiselinu, onda je to, naalost, najverovatnije znak da je u pitanju ve upotreba "tekih droga". Heroin se prodaje u dozama za jednu upotrebu, dosta je skup, a esto dolazi "neist" - pomean sa drugim supstancama (zbog poveavanja mase i zavaravanja muterija), te moe izazvati smrt. Izvor: Svet Zdravlja Lepak, rastvarai OPIS: Nalaze se na tritu u najrazliitijim oblicima i pakovanjima, ima ih u svakom domainstvu, a njihova proizvodnja i promet nisu ilegalni ( jer su namenjeni za druge svrhe).To ih ini jako dostupnim upravo najosjetljivijem uzrastu - deci i tinejderima, koje radoznalost i neznanje navedu da probaju. EFEKTI: Deluju depresivno na mozak, javlja se psihika zavisnost, fizika zavisnost je sporna. NAIN UPOTREBE: Nain unosa u organizam je inhaliranje. EFEKTI AKUTNOG UZIMANJA DROGE: Znaci konzumiranja su: - pospanost, - prazan pogled, - nasilniko ponaanje, - smjenjivanje raspoloenja od euforije do halucinacija. EFEKTI DUGOTRAJNOG UZIMANJA DROGE: Kod dugotrajnog inhaliranja mogu se javiti telesna oteenja: - ispucana i upaljena koa nosa i oko usana, - upaljena sluzokoa nosa, - konjuktivitis, - upaljeni oni kapci, - hronina upala disajnih puteva koja se manifestuje u estom kijanju,

- teturav hod, - zaplitanje jezikom, - drhtanje, - muninu i povracanje, - konfuzija, - halucinacije. Postoji realna opasnost od guenja plastinim vreicama, jer da bi se postigla vea koncentracija pare, unutranjost vreice premazuje se Iepkom ili smolom, navlai se na lice I udie, a u panici moe doi do guenja.

Trankvilizatori

Ovo je grupa legalno proizvedenih lekova sa kojima se pacijenti susreu u Iekarskim ordinacijama, a svrha njihovog ordiniranja je smirivanje napetosti, psihikog nemira, nesanice, oputanje, pod uslovom da se ne uzimaju nepotrebno i da se koriste kratkotrajno. Naalost, veoma esto dolazi do navikavanja organizma pacijenta na poetne doze pa je nadalje za postizanje istog efekta potrebna sve vea koliina leka. Vremenom se javlja zavisnost, pa pacijenti ne mogu da funkcioniu bez svoje dnevne doze "Ieka". Nagli prekid uzimanja leka dovodi esto do apstinencijalnih simptoma - znojenje, palpitacija, nemir, smetenost, ponekad delirijum i konvulzije. Na naem tritu su pod proizvodnim imenima: Apaurin, Diazepam, Tranex, Ansilan, Librium, itd.

Points: 8780 Registration date: 2009-02-14 Kokain

Na tritu je uobiajan naziv krek, snena pahulja, jer je krajnji produkt fini bijeli kristalni prah. EFEKTI: Delovanje preparata kokaina je veoma stimulativno na centralni nervni sistem, dokazana je velika psihika zavisnost, dok je fizika zavisnost daleko slabija. NAIN UPOTREBE: U organizam se najee unosi umrkavanjem, a moe i intravenoznim ubrizgavanjem, puenjem i pijenjem. EFEKTI AKUTNOG UZIMANJA DROGE: Znaci raspoznavanja uzimanja kokaina i derivata lia koke su: - veoma proirene zenice, - hiperaktivnost do iscrpljivanja zbog nedostatka oseaja zamora, - crvena sluzokoa nosa, - ostaci belog praha na nozdrvama i bradi. Kod hronine intoksikacije, u ponaanju je vidljiv psihomotorni nemir, pojaane seksualne potrebe i nemogunost suzbijanja is tih, govorIjivost, iluzije i halucinacije. EFEKTI DUGOTRAJNOG UZIMANJA DROGE: Kod dugotrajnog uzimanja i zavisnosti dolazi do oboljenja: - krvarenja u mozgu, - poremeaja rada srca (povien krvni pritisak, poremeaj sranog ritma, infarkt), - hronine upale nosne sluzokoe, - raznih psihikih poremeaja. Cena ove droge je visoka, a efekti unoenja ove droge u organizam su kratkotrajni pa se "moraju" obnavljati sto je ini jo s kupljom.

Halucinogeni - LSD EFEKAT: Spada u droge koje izazivaju snane halucinacije, jer prvenstveno deluju na centralni nervni sistem. Ne izaziva fiziku, ali izaziva psihiku zavisnost.

NAIN UPOTREBE: Na tritu se pojavljuje u obliku obojenih kocki eera, u kapsulama i tabletama, u obliku praha, komadia papira sa crteima. U organizam se unosi preko usta - gutanjem tableta ili lizanjem drogom natopljenih listia. EFEKTI AKUTNOG UZIMANJA DROGE: Znaci konzumiranja su: -nepovezan govor, -nagla izmena raspoloenja (smeh - pla), -beanje od ljudi, -nesnalaenje u vremenu i prostoru. Kod viekratnog konzumiranja javlja se jo: jak telesni miris, nepredvidljivost ponaanja, sklonost samoubistvu, sklonost nesretnim sluajevima. EFEKTI DUGOTRAJNOG UZIMANjA DROGE: Ne opaaju se karakteristine telesne promene, a psihike promene su izraene.

Registration date: 2009-02-14 Amfetamini

Naziv meu narkomanima je speed, sintetika je droga, deluje kao stimulans (veoma brzo "die" raspoloenje), stvara jaku psihiku zavisnost. Na trite dolazi u obliku tableta razliite boje, zatim kao smei ili beli prah koji se pakuje u plastine vreice. NAIN UPOTREBE: U organizam se unosi preko usta u obliku tablete, umrkavanjem i intravenozno u obliku praha. EFEKTI AKUTNOG UNOENJA DROGE: - ubrzan govor, - hiperaktivnost, - pojaana komunikativnost, - suvoa usta, -e, -proirene zenice. EFEKTI HRONINOG UNOENJA DROGE: Hronini zavisnici se prepoznaju po ovim znacima: -obilno znojenje, -neugodan miris, -drhtanje ruku, -suenje usta, -euforinost, -nesanica, -razdraljivost, -ekscesi vezani za seksualno ponaanje, -gubitak apetita i fiziko propadanje, - halucinacije, -gubitak samokontrole, - agresivno ponaanje, -sklonost samoubistvu.

Porodica - droga - deca i omladina Roditelji su esto u zabludi da dobro poznaju svoje dete, da imaju normalnu porodicu, i da se "to nama ne moe desiti". Istina je da nesreena porodica sa mnogo problema u komunikaciji moe pogodovati orjentaciji deteta prema loem drutvu i ulici, ali analizirajui s ocijalne sredine i porodice iz kojih su registrovani narkomani, ne moe se rei da su deca iz situiranih i zdravih porodica poteena ovih iskuenja, niti da su deca iz naruenih i siromanih porodica predodreena da budu delinkventi. Zdrava, stabilna porodica je dobar osnov za prevenciju ekscesnog ponaanja, ali stalna panja je neophodna - esto sitni neupadljivi znaci nagovetavaju da se sa detetom neto deava, a na njih se ne obraa panja, jer se posmatraju u kontekstu puberteta; kad rodi telji napokon to shvate,

problem je ve uznapredovao. Promene koje se javljaju kod skretanja deteta u eksprimentisanje drogama (narkofiliju) i zavisnost o drogama (narkomaniju) mogu se uslovno podeliti u tri kategorije: - promene ponaanja, - socijalni poremeaji, - telesne promene

Promene ponaanja su esto prvi znak da se neto negativno deava: - poputanje u uenju, neobjanjiva kanjenja pri dolasku kui ili u kolu, izostajanje sa asova, promena drutva i prijatelja , menjanje planova u zadnji as, uestalo traenje da se prenoi kod druga, neobjanjivi gubici linih stvari deteta, nestajanje novca i stvari iz kue, traenje novca za nove knjige i kolske trokove, periodi bezrazlonog veselja i periodi povlaenja u sebe i izolacije, odbijanje poslunosti, svadljivost. - Socijalni poremeaji se pojavljuju kada je konzumiranja droge toliko odmaklo da je ve nastupila navika ili ak zavisnost, a oitava se kao: - potpuno zanemarivanje kole i kolskih obaveza (viednevni izostanci iz kole, loe ocene), krae novca i stvari iz kue, kao i sa svih mesta koja su dostupna, zbog krae na kraju dolazi u sukob sa zakonom, odlasci od kue i skitanje, odavanje prostituciji, tekim kraama i dilovanju droge kao nainima za pribavljanje sredstava. Osim toga upadljiva je telesna zaputenost: apsolutno zanemarivanje line higijene, kao i izgleda, odee i okoline u kojoj se ivi. - Telesne promene su postupne i dugo vremena se mogu povezivati sa bezazlenim uzrocima: - omamljenost - pospanost zbog kasnog gledanja televizije, podonjaci - kao posledica dugotrajnog uenja, gubitak apetita, prolivi i povraanje kao posledice trovanja hranom. - Obratite panju na: suene ili proirene zenice, duboke tamne podonjake, sasuene i ispucale usne, beo, izbrazdan jezik, spo rost i nesigurnost u govoru, bezrazlonu depresiju i bezrazlonu prenaglaenu veselost, poremeaje sna, uporne prolive i povraanja i gubitak apetita, tragove uboda igle na nogama i rukama, krvne podlive i pojaane crte vena na rukama i nogama oko taaka uboda. Na kraju je izraeno mravljenje i opte telesno propadanje.

Pitanja za roditelje Prvo pitanje koje sebi roditelji trebaju postaviti je: - Koliko poznajem svoje dete? - Poznajete li njegove kolske i ostale prijatelje? - Poznajete li mesta na koja ide u slobodno vreme? - Znate li kako provodi vreme van kole? - Pratite li redovno detetov napredak u koli - ocene i druge aktivnosti vezane za kolu? - Poznajete li muziku, filmove i literaturu koje vae dete voli? - Da Ii vam se vae dete poverava i usvaja li va stav po pitanjima svojih dilema? - Da li vam je poznat stav vaeg deteta o konzumiranju duvana, alkohola, droge? - Da Ii bi vam vae dete priznalo da je probalo drogu? - Mislite li da li vas vae dete potuje i usvaja vae miljenje? - Jeste li sigurni da bi vae dete od vas potrailo savet i pomo ako ima problema? - Znate li kako vae dete troi svoj deparac, da li traite objanjenje za poreklo stvari koje ono ima, a vi mu ih niste finan sirali? - Znate li da li je vae dete zadovoljno svojim ivotom i stanjem u porodici?

Moe se postaviti mnogo pitanja, a ako na ova koja su postavljena u 80% sluajeva odgovorite potvrdno, moe se rei da poznajete dete i "pratite" ga u razvoju.

ta initi da biste stvari drali pod kontrolom?

- Prvo morate razreiti linu dilemu - vi svoje dete ne pijunirate i ne teroriete, vi mu elite sve najbolje i pomaete mu da bezbolno prebrodl "kritine godine"! - Nikada ne odbijajte razgovor sa detetom ma kako bili zauzeti; sami s vremena na vreme zapoinjite razgovor o raznim temama. - Ne ustruavajte se, nakon to ste se i sami informisali, razgovarati sa detetom o zloupotrebi droga i svim posledicama koje je prate, navedite detetu da vam iznese svoja opaanja i stavove po tom pitanju. - lnteresujte se u koli ne samo o uspehu vaeg deteta nego i o negativnim pojavama - puenje, pie, droga, krae koje su se moda pojavile u toj sredini. - Podstaknite dete da s vremena na vreme pozove u kuu svoje prijatelje, neupadljivo s njima zaponite razgovor o zavisnostima da saznate njihove stavove. - Ako vae dete zbog izuzetnih prilika (roendan, razne druge proslave) navaljuje da prenoi kod prijatelja, obavezno nazovite roditelje prijatelja i proverite jesu Ii saglasni i ko e od odraslih biti prisutan. - Podstiite vae dete da se u okviru kole ili sportskih udruenja bavi sportom, ili ga animirajte da to ini zajedno sa vama ako ste aktivni. - Lini primer je bitan - ako vi imate bilo koju vrstu zavisnosti (alkohol, duvan, tablete) bie vam tee objasniti detetu zato ono treba to da izbega va; porodica je okvir u kojem se dete formira. - Kod planiranja obaveza vezanih za kuu i porodicu obavezno ukIjuite svoje dete, bez obzira koliko je ono maleno, jer je to put da ono formira oseaj odgovornosti. - Ako vae dete iskae elju da nosi minuu u uhu ili drugde, zaeli da nosi dugu kosu ili da se oia na nularicu, ili da stavi tetovau, ne pravite od toga dogaaj identifikujui ga sa zavisnicima. Dete verovatno samo eli da se uklopi u vaei "modni" trend u svojoj okolini i da se identifikuje sa drugovima kojima se divi. Radije mu objasnite negativne efekte tih postupaka. - Ako u vaoj okolini postoje udruenja graana koja se bave prevencijom zloupotrebe droge, pogotovo pri koli koju pohaa vae dete, obavezno se ulanite i aktivirajte zajedno sa detetom. Veoma je bitno da se bezrazlono ne panii i da se pojave koje su vas zabrinule ispitaju objektivno; prevelika briga i stega gui s vakoga, a kod adolescenata izaziva bunt I suprotne efekte. Vano je da roditelji pomognu detetu da razume fizike i psihike promene koje mu se deavaju, da mu pomognu u stresnim situacijama kao to je promena kole, mesta stanovanja, prelazak na vii nivo kolovanja. U jednom periodu ivota svi roditelji se susreu sa ovim problemima, ali Ijubav i odgovornost za porodicu daje pozitivne rezultate u najveem broju sluajeva.

Ko vam moe pomoi U hitnim sluajevima kada naete dete u stanju omamljenosti ili kome, vi ste osoba koja mora pruiti prvu pomo. Sauvajte hladnokrvnost da bi vaa pomo imala efekta. Prva stvar koju morate uiniti ako je dete bez svesti je da ga stavite u takozvani koma poloaj: - okrenite dete na bok, ispod glave mu stavite njegovu savijenu ruku (desna ako je na desnom boku, leva ako je na levom boku), nogu koja je slobodna prebacite napred preko one koja se naslanja na pod (ovako se daje stabilnost telu da se na prevrne na lea), slobodnu ruku takoe prebacite napred; - oslobodite mu usta i po mogunosti izvucite jezik van, ako povraa oistite prvo usta od povraene mase i proverite da Ii je sadraj dospeo u dunik; - nazovite broj Hitne medicinske pomoi - 94, ili neki od drugih brojeva hitne pomoi, objasnite kratko kakav je problem i koji je stepen hitnosti,

zapamtite dobro upute koje ce vam lekar dati da prebrodite vreme do njegovog dolaska; - sauvajte ostatke tableta, praha ili drugih supstanci koje naete u blizini deteta, takoe pregledajte nozdrve i okolinu - traite tragave praha, pogledajte vene na rukama - traite tragove uboda, ovo su vane injenice zbog terapeutskog postupka koji e biti bri ako zdravstveno osoblje zna koja je droga u pitanju. Ako ste ve neko vreme u dilemi i sumnjate da je vae dete krenulo u eksperimentisanje s drogom, moete dobiti savete i pomo ad sledeih institucija: zdravstvenih, socijalnih, kole, policije, nevla dinih organizacija koje se bave ovom problematikom.

Crystal Meth: najkrai put do zombija

'Meth' jer je kratica od rijei methylamphetamin (ili methamphetamin), a radi se o sintetikom stimulacijskom sredstvu na bazi amfetamina prvi put proizvedenom u Japanu. Cijena: 70 eura po gramu Ne elimo da netko pomisli da su ostale vrste droge imalo bolje od ove, no Crystal Meth je definitivno jedan od najrunijih i najkraih puteva do smrti. Samo za one s jakim elucem! Nova party droga koja zadnjih nekoliko godina hara nonim klubovima izmeu New Yorka i San Francisca zove se Tina. Tonije, Christina ili Crystal Meth(amfetamin). Znamo, zvui uzbudljivo, a jo k tome ima i to zvuno ensko ime, no ono to je ovdje uistinu novo je samo i me. Prava istina je ta da je Crank, Ice, Benzedrine, Chalk, Bambinos, Dixies, Diamonts, Mao, Mollies, Jugs, Ups Ice ili Yaba, kako se jo sve naziva Crystal Meth, obian metamfetamin tj. vrsta XXL varijante amfetamina, koji pod mikroskopom izgleda kao gorski kristal, a koji je kemiarima, no prije svega vozaima kamiona, Hell's Angelsima i vojnicima dobro poznat ve stotinjak godina.

Konzum: umrkavanje, puenje, gutanje ili putem igle. Ovisnost nastupa vrlo brzo, pogotovo ako se droga pui ili upricava i time naglo dospijeva u krv Ugrubo pojednostavljeno, ovako se osjea ovjek koji konzumira Crystal Meth: zamislite skijaku skakaonicu koja poinje na Sljemenu, a zavrava u Garmisch-Partenkirchenu. ovjek je euforian ve kad se popne na nju. Potom slijedi spektakularan let nad Europom (euforija, visok krvni tlak, rast samopouzdanja, libida i stanje budnosti), a umjesto klasinog pada s lomljenjem svih ekstremiteta dobiva halucinacije, parano ju, lupanje srca, amneziju, nervozu, snano tjelesno propadanje, ekceme, velike anse da ete pokupiti HIV, komu te naposljetku smrt. Pomijeate li kojim sluajem Meth s Viagrom ili nedajboe ecstasyjem - skorim ekscesima koji e najverojatnije zavriti u crnoj kronici nita ne stoji ne putu. No, koliko je situacija zapravo ozbiljna svjedoi i podatak da je ak i pomalo suzdrani New York Times objavio lanak o razuzdanim gay sex partyjima koji se odravaju po nonim klubovima i hotelima preko cijelog vikenda okrivivi upravo Crystal Meth za nagli poras t oboljelih od AIDS-a.

Njujorka antikampanja: Posebna ponuda - kupi Crystal i dobije HIV. I to besplatno!

Prije svega pet godina njujorka organizacija Crystal Meth Anonymus je na svojim sastancima koji nude programe tipa 'u 12 koraka do osloboenja od ovisnosti' brojila svega 5-6 ovisnika. Stanje stvari danas - vie od 23 takva drutva koja broje na stotine sudionika. Njujorki pak lijenici javljaju da je 20% homoseksualaca zaraeno virusom HIV-a uglavnom zbog konzumiranja Metha, koji kod ovjeka izaziva veliku elju za anonimnim seks om.

Amerika ve broji milijun ovisnika o methu, a opasnost se uvelike pribliila i Istonoj Europi, meu kojima prednjae Poljska i Njemaka

No, osim gay populacije, najvie je ugroeno siromano stanovnitvo budui da se Crystal Meth moe relativno la ko i nadasve jeftino proizvesti u kunoj radinosti. Jedna od rtava Crystala je i Theresa Baxter (42) ija se transformacija izgleda ve neko vrijeme koristi n a internetu kao jedna od mogunosti zatraivanja novih potencijalnih konzumenata ove opasne vrste droge.

Thersa Bayter prije ovisnosti o Crystal Methu

Razmak izmeu ovih dviju fotografija po naelu prije/poslije iznosi svega tri i pol godine. "Poela sam uzimati Meth jer sam patila od depresije," kae Theresa, "a on se pokazao kao znatno jeftiniji i uinkovitiji od ostalih sredstava. Kada bi djelovanje popustilo, uzimala bih sve sve vee i vee koliine, sve dok naposljetku nisam mogla vie spavati (ak 14 dana u nizu nisam oka sklopila), dok mi nisu poispadali svi zubi i dok nisam izgubila 18

kilograma."

Thersa Baxter nakon tri i pol godine ovisnosti

Amerika savezna drava Oregon je prvo upozorila na opasnosti koje sa sobom donosi konzumiranje Crystal Metha i zabranila kup ovinu pseudoefedrina osim na recept. Naalost, za ljude kao to su Theresa ovaj zakon je doao prekasno, jer droga ne samo da joj je kompletno unitila zdravlje i izgled, ve ju je uinila i kriminalkom. Zbog krae i posjedovanja droge Baxterova mora odleati u zatvoru 5 mjeseci, no ono to ju najvie boli je to da se vie ne moe pogledati u ogledalo, jer ju je Meth pretvorio u ivueg zombija. I to nepovratno!

Izvor: Klik