You are on page 1of 11

...................................

PROJES
AYLIK HAKED
HAKED NO HAKED DNEM PROJE KODU SAHB MTEAHHT

: : : : :

SZLEME TARH

KAR ALINACAK TAVAN MALYET TUTARI BU HAKEDLE KAR ALINACAK TAVAN MALYET TOPLAM TUTARI KAR ALINAN TAVAN MALYET KALAN TUTARI: SABT ANTYE GENEL GDER TUTARI BU HAKED LE ALINAN SABT ANTYE GENEL GDER TOPLAMI SABT ANTYE GENEL GDER KALAN TUTARI AVANS BEDEL BAKYE AVANS SZLEME'YE GRE N BALANGI TARH N BT TARH

: : :

: : : : :

: :

18 Nolu ibu hakedi r apor u iin bandan 30.04.2007 tar ihine kadar yaplm olan imalat ve ihzar at kapsamaktadr .
Not: 30.04.2007 tarihindeki TCMB USD al kuru 1.3607 YTL'dir.

ALT YKLENC HAKED RAPORU


PROJE ADI ALTYKLENCNN ADI N ADI ve NUMARASI HAKED NO HAKED TANZM TARH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TOPLAM MALAT TUTARI MEVCUT HZARAT TUTARI FYAT FARKLARI ve DER EK DEMELER KESNTLER TOPLAM HAKED TUTARI NCEK HAKED TUTARI ( MNHA ) BU HAKED TUTARI KDV ( %18 ) GENEL TOPLAM
KESNTLER TOPLAM KESNT NCEDEN KESLEN BU HAKED KESLEN

: : : KABA NAAT LER : :

(5)=(1)+(2)+(3)-(4)

(7)=(5)-(6) (8) = (7) x 0.18 (9)=(8)+(7)

TEMNAT AVANS % STOPAJ

0.00 0.00

(10) KESNTLER TOPLAMI

(11) ALT YKLENCYE DENECEK NET TUTAR

(11)=(9)-(10)

ONAY

HAKED ZET
PROJE ADI ALT YKLENC N ADI
SZLEME NO

HAKED NO

TARH
KABA NAAT LER
YAPILAN MKTARI

SAYFA
YAPILAN TUTARI NCEK DNEM BU DNEM TOPLAM

POZ NO

N CNS

BRM

BRM FYATI

NCEK BU DNEM DNEM

TOPLAM

TOPRAK & BODRUM - TEMEL LER KALIP LER 1 C.1.1.1.002 Betonarme Kalb DEMIR ILER 2 3 4 C.1.1.1.007 8 ~ 12 ST III B.A. Demiri Hazrl ve Montaj C.1.1.1.006 14 ~ 32 ST III B.A. Demiri Hazrl ve Montaj C.1.1.1.005 Her Tipte Hasr elik Hazrl ve Montaj BETON LER 5 6 C.1.1.1.004 Grobeton Dklmesi (200 Doz) C.1.1.1.003 BS 20 Betonu Dklmesi STYAPI : BETONARME LER KALIP LER 1 C.1.1.1.002 Brt Beton veya Betonarme Kalb DEMIR ILER 2 3 C.1.1.2.004 nce Demir (B III) C.1.1.2.003 Kaln Demir (B III) BETON LER 6 C.1.1.2.001 Betonarme Betonu BS-20 YALITIM LER 7 8 9 9.a. 9.b. YBF - 001 Koruma Betonu (5 cm) Yaplmas YBF - 002 Yaltm Koruma Duvar (10 cm) YBF - 003 Anbuatman zeri Koruma Betonu YBF - 004 Teras zolasyon Alt Eim Betonu YBF - 005 Yaltm Koruma Duvar Svas m2 m2 m2 m2 m2 m3 ton ton m2 m3 m3 ton ton ton m2

GENEL TOPLAM

ONAY

...................................PROJES
RAPOR NO : HAKED DNEM: S.N

HAKED CMAL
ALTYAPI LER PEYZAJ LER STYAPI LER KANAL LER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MTEAHHT DREKT HARCAMALARI TOPL. :


VEREN HARCAMALARI KAR ALINACAK TOPLAM MTEAHHT BRUT KARI TAERON AVANSLARI KARSIZ MTEAHHT HARCAMALARI SABIT GENEL GDERLER (7=5+6)

(5 =1 + 2 + 3 + 4)

(8 = 7 x % 11.05)

(3.795.000. / 17) (x18)

GELR V.STOPAJ LAVES KMLATF TOPLAM :


BR NCEK RAPOR TUTARI MDK RAPOR TUTARI K.D.V. (15 = 13 - 14) 16 = 15 x % 18 %18.00

(14 = 5+8+9+10+11+12)

GENEL TOPLAM :
STOPAJ AVANSI KESNTS

(17 = 15 + 16)
((15-19)x%3) Sabit Taksit %3.00

KESNTLER TOPLAMI

(18 + 19)

DENECEK HAKED TUTARI


MTEAHHT

( 17 - 20 )
ONAY

PROJE MDR

YEL DEFTER
PROJE ADI ALT YKLENC N ADI HAKED NO

TARH

TP BC VLLA KABA NAATI


POZ NO MALATIN CNS TOPRAK & BODRUM - TEMEL LER KALIP LER Betonarme Kalb DEMR ILER BRM

SAYFA YAPILAN MKTAR


NCEK DNEM BU DNEM

SZLEME NO

TUTANAK NO TOPLAM

C.1.1.1.002

m2

2 3 4

C.1.1.1.007 C.1.1.1.006 C.1.1.1.005

8 ~ 12 ST III Betonarme Demri Haz. ve Mont. 14 ~ 32 ST III Betonarme Demiri Haz. ve Mont. Her Tipte Hasr elik Hazrl ve Montaj BETON LER

ton ton ton

5 6

C.1.1.1.004 C.1.1.1.003

Grobeton Dklmesi (200 Doz) BS 20 Betonu Dklmesi STYAPI : BETONARME LER KALIP LER Betonarme Kalb DEMR ILER

m3 m3

C.1.1.1.002

m2

2 3

C.1.1.2.004 C.1.1.2.003

8 ~ 12 ST III Betonarme Demri Haz. ve Mont. 14 ~ 32 ST III Betonarme Demiri Haz. ve Mont. BETON LER

ton ton

C.1.1.2.001

BS 20 Betonu Dklmesi YALITIM LER

m3

7 8 9 9.a. 9.b.

YBF - 001 YBF - 002 YBF - 003 YBF - 004 YBF - 005

Koruma Betonu (5 cm) Yaplmas Yaltm Koruma Duvar (10 cm) Anbuatman zeri Koruma Betonu Teras zolasyon Alt Eim Betonu Yaltm Koruma Duvar Svas

m2 m2 m2 m2 m2

ONAY
ALT YKLENC ANTYE EF PROJE MDR DARE ONAYI

HAKED HZARAT ZET


PROJE ADI ALT YKLENC Doalta Kaplama leri N ADI POZ NO HZARAT CNS NDERE TAI DOALTA LER DEME KAPLAMASI - ESKITME DEME KAPLAMASI - PATINATO DEME KAPLAMASI - YAKILMI TERAS DEME KAPLAMASI - PATINATO TERAS UCU DENZLK 10cm - PATINATO DEME UCU DENZLK 10cm - 'HONED'LU TERAS ALIN KAPLAMASI - PATINATO SPRGELK h=8cm - 'HONED'LU KURANGLEZ HARPUTASI 35cm BALKON UCU DENZLK 27cm - PATINATO MERDVEN BASAMAI 25cm - 'HONED'LU MERDVEN BASAMAI 25cm - PATINATO MERDVEN BASAMAI 25cm - YAKILMI MERDVEN BASAMAI 27cm - YAKILMI MERDVEN BASAMAI 30cm - 'HONED'LU MERDVEN BASAMAI 30cm - PATINATO MERDVEN BASAMAI (DEKEN)DI KAPI E 20,5cm - 'HONED'LU DI KAPI E 22,5cm - 'HONED'LU DI KAPI E 41,5cm - 'HONED'LU KAPI E 10,5cm - 'HONED'LU CEPHE KAPLAMASI - KUMLAMA CEPHE SLMES - KUMLAMA BEYAZ RENKL DOALTA LER BALKON DEME KAPLAMASI-PATINATO BALKON SPRGELK h=8cm - 'HONED'LU BALKON HARPUTASI 27.5cm - 'HONED'LU BALKON UCU DENZLK 27cm-PATINATO RTEN - 'HONED'LU DI KAPI E 20,5cm - 'HONED'LU DI KAPI E 22,5cm - 'HONED'LU KAPI E 10,5cm - 'HONED'LU BRM M2 M2 M2 M2 MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL M2 MTL M2 MTL MTL MTL ADET MTL MTL MTL HZARAT BRM FYAT NCEK DNEM MKTAR TUTAR OU HAKED NO: DNEM: AZI 9 01.06.2007 - 30.06.2007 FARK TUTAR

BU DNEM MKTAR

C.1.2.4.002 C.1.2.4.002 C.1.2.4.002 C.1.2.4.002 C.1.2.8.015 C.1.2.8.015 C.1.2.3.003a C.1.2.4.008 C.1.2.3.003b C.1.2.8.015 C.1.2.4.011 C.1.2.4.011 C.1.2.4.011 C.1.2.4.011 C.1.2.4.011 C.1.2.4.011 C.1.2.4.011 C.1.2.8.023 C.1.2.8.023 C.1.2.8.023 C.1.2.8.024 C.1.2.3.003a C.1.2.3.003a C.1.2.4.002 C.1.2.4.008 C.1.2.3.003b C.1.2.8.015 C.1.2.2.008 C.1.2.8.023 C.1.2.8.023 C.1.2.8.024

TOPLAM :

ALT YKLENC

KONTROL

KONTROL

ONAY

ONAY

............................................ PROJES
PLAN A7 A8

ATAMAN NO:

ATIKSUYU KANAL ATAMANI


ANAHAT
Tabii zemin

Tarih:

KEST
Ht
-e-

h=deiken

Kum Dolgu

30 cm Ha b Hk
15 cm

d/2

kum veya mcr zemin slah

hz

f
c=h-t e=2c/3+f b=0.30+d Bh=x(d/2)xsb

F=txf+(e+f)/2xc Kh=Fxs+(hzxLzxf) Kd=bxfxsb-Bh-(Lmxfx0.15) Gd=Kh-Kd-Sh-Mh-Bh Mh=Lmxhmxf Sh=Lzxhzxf


Hat kaz uzunluu (s=L-1.30)

MALATIN CNS : BORU TP


BACA NO: A7 API 1000 BACA NO: A8 API 1000

ATIKSU

200 KORGE
Y= X= Y= X= 51,872.358 50,020.464 51,887.883 50,003.242

Hat boyu (eks.aras)(L)


A7 KOTLAR ARA MES. 3.02 1 2

23.187
TAB ZEMN KOTLARI
3 4 5 6

ORT.TAB ZEMN KOTU(Ht)= 2.960

Not:*Kamyon sefer says tutanandan 22.187 m 1.655 m Kaz ykseklii (h=Hk-Ht) 0.455 m evli kaz ykseklii (c ) m evli kaz st genilii (e) 1.103 1.200 m Sandk kaz Ykseklii (t) 0.800 Sandk kaz genilii (f) m 1.393 m Kesit alan (F) 0.650 m Kum dolgu ykseklii (b) 0.697 m Boru hacmi (Bh) 22.187 m HAT BORU UZUN.(Sb=L-1) 30.906 m HAT KAZI HACM (Kh) 10.840 m KUM DOLGU (Kd) 19.369 A8 GER DOLGU (Gd) m 2.90 MICIR DOLGU HACM (Mh) m m MICIR(iyiletirme)HACM (Sh) m Hat alt st beton iil.(B) -

TESTLER

AKAR KOTLAR KAZI KOTLARI ORTALAMA KAZI KOTU (Hk)

A7 1.57 1.420 1.305


Yapld..... Lz(m)= Yaplmad ..X.. Yapld..... Lm(m)= Yaplmad ..X..

A8 1.34 1.190
hz= hm=

1.Kad.dolg. SIKIMA SU TEST Yapld .....

2.Kad.dolg.

3.Kad.dolg.

ZEMN ISLAHI MICIR DOLGU TAERON ANTYE EF

Kaak

var.... yok .

ANTYE EF

ANA YKLENC ONAY

DARE ONAY

ATAMAN
PROJE ADI ALT YKLENC N ADI HAKED NO TARH

ALTYAPI LER

SAYFA

GMR PORTVILLE PROJES kapsamnda , kiralk olarak traktr almtr. alma tutanaklar ektedir. Szleme birim fiyat (Eskalasyonsuz) ile yaplan iler
Mays ay traktr almas Haziran ay traktr almas Toplam : : : 1062.00 saat 252.00 saat 1314.00 saat = = 1314.00 X 16543.26 YTL 12.59

Szleme birim fiyat ile yaplan ilerin toplam tutar

Eskalasyonlu birim fiyat ile yaplan iler


Temmuz ay traktr almas Toplam : : 249.00 saat 249.00 saat = = 249.00 X 3500.94 YTL 14.06

Szleme birim fiyat ile yaplan ilerin toplam tutar

Genel Toplam Tutar Eskalasyonlu birim fiyata gre toplam miktar = =

20044.2 YTL 20044.20 / 1425.619 saat 14.06

B.1.1.008

Traktr almas

1425.62 saat

ONAY
ALT YKLENC

SAHA GNLK FAALYET ZLEME RAPORU


RAPOR TARH :

PROJE ADI PROJE NO


ZET AKTVTE

: :
Alt Aktivite
BLOK
Usta
GROBETON DOLGU BETONU (BS 20) TEMEL BETONU (BS 25)

HAVA DURUMU :

GNLK GEREKLEEN GC ( adam )


GP alt saat D.i alt saat Taeron alt saat

KULLANILAN EKPMAN

TEMEL BA KR VE HATILLARI

TESVYE BETONU (GRO 250) KALIP DEMR STABLZE DOLGU AKIL DOLGU DRENAJ ve BORULAMA TOPRAKLAMA KALIP

KOLON (-6.57)

DEMR BETON KALIP

PERDE (-6.57)

DEMR BETON BODRUM SU ZOLASYONU HASIR ELK DENMES

DEME (-6.57) (TABAN)

TABAN BETONU ATILMASI AP BETONU SU YALITIMI ISI YALITIMI KALIP

DEME+KR (-3.25) DEMR


BETON KALIP

KOLON (-3.25)

DEMR BETON KALIP

PERDE (-3.25)

DEMR BETON KALIP

DEME+KR (0.00) DEMR


BETON KALIP

KOLON (0.00)

DEMR BETON KALIP

DEME+KR (+4.00) DEMR


BETON KALIP

KOLON (+4.00)

DEMR BETON

ETL DER

AIKLAMALAR :

SORUMLU SAHA MHENDS

ANTYE EF ONAYI

BLOK-Gnlk SAHA TAKP

............................................ PROJES YNETM EL KTABI


TARH: HAVA DURUMU t (c) maks : +25 TOPLAM-1 t (c) min Durum : +20 : Gneli

Revizyon : 0 Tarih : Dk. No : Sayfa : 1 GENEL TOPLAM 2 3 2 5 1 2 1 1 1 1 3 1 2 5 1 155 155 21 21 87 87 44 44 3 3 15 15 4 5 5 6 6 17 17 4 7 7 6 6 x x x 1 2 1

GNLK RAPOR SAHADAK YKLENC VE ALT YKLENC ELEMANI


KORAY ALTYKLENCLER

GENEL TOPLAM
TOPLAM NDREKT TOPLAM DREKT

34
34

34 34 34 1 2 3 2 5

15
15

15 11 17 3
15 11 17 3

47
47

7
7

9
9

6 28 13 3 13
6 28 13 3 13

NDREKT
PROJE MDR ANTYE EF KABA LER GRUBU NCE LER GRUBU ALTYAPI GRUBU TEKNK OFS GRUBU ELEKTRK GURUBU MEKANK GURUBU LME GRUBU DAR LER LOJSTK-SATINALMA DOKTOR TOPORAF ENR SEKRETER TEKNKER FORMEN AMBAR OFS-FOTOKOP-TEMZLK OFR GVENLK KULE VN OPERATR FORKLFT OPERATR

34
1 2 3 2 5 1iz.

187 221 34 187 187 34 1

1 2 1 1 1 1 3 1 2 1rap. 2 5 1

1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 5 1 15
4 10 1 10

NAAT LER
YNETC ve FORMEN USTA OPERATR-OFR

11
1

3
2 1

47
8 39

7
1 1 3 2

9
7 2

6 28 13 3 13
1 3 2 6 16 6 1 8 4 2 1 3 5 5

MEKANK LER
YNETC ve FORMEN USTA

15
4 5 6

ELEKTRK LER
YNETC ve FORMEN USTA

17
4 7 6

EKPMAN BACK-HOE JCB MANTU KAMYON NDREKT DREKT GENEL TOPLAM

x x x x

KULE VN 1 MOBL VN 1 MOBL POMPA 1 JENERATR ANA YKLENC 34 34

x x

KOMPRESR 1 SLNDR KOMPAKTR 1 DEMR KESME ALT YK. 187 187 TOPLAM 34 187 221

x x x

DEMR BKME BNEK ARA LODER 955 1 TRAKTR ND./DR. %18.18

TOPLAM-2

ELEKTRK

MEKANK

NDREK

NAAT

TARH: 1) KABA NAAT LER

....................................................PROJES YNETM EL KTABI GNLK RAPOR YAPILAN LER

Revizyon : 0 Tarih : Dk. No : Sayfa :2

Villa 1-26 de zemin kat deme kalb montajna devam edildi. Villa 1 de zemin kat kiri demir montajna baland. Villa 12 de zemin kat deme kalbna baland. Villa 27-28-31-32 de velks pencere iin duvar ve sva imalat devam etti. Garajda yaltm devam etti. Garajda kalp skmne devam edildi. Villa 13-14 de kolon-perde demir montaj devam etti. Villa 45 de teras izolasyonu iin gazbeton rmne baland. 2) NCE NAAT LER Villa 6-8-10-19 da alpan montaj devam etti. Villa 2 de at aln tahtas montaj tamamland. Villa 3 de saak alt kaplama tamamland. Villa 10 da merdiven ablonu karlmasna devam edildi. Villa 16 da bina cephe kaplamasna devam edildi. Villa 16 da antibakteriyel boya astar uygulamasna baland. Villa 16 da d cephe mantolama devam etti. Villa 16 da inko baca apkas yapmna devam edildi. Villa 19 da ahap alt mantolama devam etti. Villa 19 da inko aln kaplamas yapmna devam edildi. Villa 19 da elik kr kasa montaj devam etti. Villa 27-28 de alpan alt ap dkld. Villa 3 de ahap kr kasa montaj devam etti. Villa 5 de ahap karkas devam etti. Villa 17-19 da isoline su yaltmna devam edildi. Villa 49 da teras ta kaplama devam etti. Villa 49 da mantolama tamirat devam etti. Villa 49 da kiremit kaplamasna baland. 3) ALTYAPI LER Villa 39 da drenaja baland. Garaj evresi dolgusuna devam edildi. 4) ELEKTRK LER Villa 42-44 de ilave dedektr tesisatna baland. Villa 27 de kablo ekimi ve alpan duvar aplikasyonuna devam edildi. 4) MEKANK LER Villa 31 de mutfak tesisat revizyonlarna devam edildi. Villa 19 da temiz su tesisat montaj devam etti. Villa 39 da dolgu ii temiz su tesisat montaj devam etti. Villa 37 de temiz su tesisat testi yapld. Villa 28-30 da rezervuar montajna baland.

PROJE MDR