You are on page 1of 4

FORMY PAST OP: did CZ: -ed/2ga forma PRESENT OP: do/does CZ: - / -s (3cia osoba l. poj.

) FUTURE OP: will CZ: -

SIMPLE

CONTINUOUS/PROGRESSIVE

OP: was/were CZ: -ing

OP: am/is/are CZ: ing

OP: will be CZ: -ing

PERFECT

OP: had CZ: -ed/3cia forma

OP: have/has CZ: -ed/3cia forma

PERFECT CONTINUOUS

OP: had been CZ: -ing

OP: have/has been CZ: -ing

W czasach Present/Past Simple w pytaniach i przeczeniach czasownik wraca do formy podstawowej.

UYCIE PAST Zakooczone czynnoci w przeszoci. Czynnoci ktre trway w przeszoci (niedokonane) PRESENT Stany ogolne. Czynnoci powtarzajce si. Czynnoci ktre trwaj w danym momencie. Umwione 99.9% plany. Podkrelamy skutki jakiego wydarzenia. Mwimy o dowiadczeniach yciowych. FUTURE Czynnoci ktre si wydarz w przyszoci. Czynnoci ktre bd trway w przyszoci.

SIMPLE

CONTINUOUS/PROGRESSIVE

PERFECT

Czynnoci ktre wydayy si przed innymi czynnociami w przeszoci.

PERFECT CONTINUOUS

Czynnoci ktre trway do jakiego wydarzenia w przeszoci.

Podkrelamy e co trwa ju od jakiego czasu do teraz.

Podstawowa strunktura zdao: Twierdzce: Podmiot + Operator (poza czasami present/past simple) + Czasownik + reszta zdania Pytajce: Operator + Podmiot + Czasownik Przeczce Podmiot + Operator + NOT + Czasownik Podstawowa struktura zdao w stronie biernej Twierdzce: Podmiot + Operator (poza czasami present/past simple) + to be (w formie zalenej od czasu ktory tworzymy) + Czasownik w 3ciej formie lub koncwk ed + reszta zdania Pytajce: Operator + Podmiot + to be (w formie zalenej od czasu ktory tworzymy) + Czasownik w 3ciej formie lub koncwk ed + reszta zdania Przeczce: Podmiot + Operator + NOT + to be (w formie zalenej od czasu ktory tworzymy) + Czasownik w 3ciej formie lub koncwk ed + reszta zdania Zdania warunkowe: Okres 0: If + Podmiot + present simple + Podmiot + present simple Okres 1: If + Podmiot + present simple + Podmiot + will + bezokolicznik Okres 2: If + Podmiot + past simple + Podmiot + would + bezokolicznik Okres 3: If + Podmiot + past perfect + Podmiot + would have + czasownik w 3ciej formie Question Tags: Twierdzce: Podmiot + Operator (poza czasami present/past simple) + Czasownik + reszta zdania, + operator (z tego czasu) + not + zaimek osobowy (odpowiadajcy podmiotowi) Przeczce: Podmiot + Operator + NOT + Czasownik + reszta zdania, + Operator (ten sam co na pocztku) + zaimek osobowy (odpowiadajcy podmiotowi)

Future Simple Podmiot + will + bezokolicznik Will + podmiot + bezokolicznik Podmiot + will + not + bezokolicznik Uycie 1) Uywamy go kiedy chcemy powiedzied, e co si stanie w przyszoci. 2) Kiedy gdybamy na temat przyszoci. Robots will rule the world. 3) Kiedy podejmujemy spontaniczne decyzje. I will go home now. Future Continuous Podmiot + will be + czasownik z koocwk -ing Will + podmiot + be + czasownik z koocwk -ing Podmiot + will + not + be + czasownik z koocwk ing Uycie Kiedy mwimy e jaka czynnod bdzie trwad w przyszoci. In January we will still be going to school. At 17:30 I will be learning English in Mentor. Forma be going to Forma przypomina present continuous z uyciem czasownika go po ktrym wystpuje forma to + bezokolicznik Im going to learn future tenses. Am I going to understand them? Im not going to fail this damn competition. Uycie 1) 100% pewna przyszod 2) Przewidywanie przyszoci oparte na dowodach. Its going to rain (I see the clouds) 3) Decyzje zaplanowane wczesniej. Im going to go to England in July (Ive reserved the tickets already) Future Simple vs going to Future simple Spontaniczne decyzje Bezpodstawne gdybanie o przyszoci Going to Zaplanowane decyzje Przewidywanie przyszoci oparte na dowodach