Betekenis van verlaat verdriet of eerdere verlieservaringen. Funconeren van je overlevingsmechanismen.

Biedt begeleiding bij werk en levensvragen Biedt begeleiding bij werk en levensvragen REFLECTIE OP Je eigen opvangen over wie je bent en hoe ‘de wereld’ in elkaar zit. Eigen gevoelens, gedachten en gedragingen. Wat er zich aandient.

Coaching bij verlies
VOOR WIE? Voor iedereen die verloren is waarmee hij/zij zich intens verbonden voelde. Vroeg of laat komt er in ieders leven een moment dat hij afscheid moet nemen van iemand die hem lief is. Rouwen is dan een natuurlijke reace. Rouw voelt vaak rauw, alsof het bescherm laagje huid van je afgestroopt is. Je voelt je kwetsbaar, de wereld om jou heen draait door en in jou staat de jd sl. Soms is het dan moeilijk om de aansluing weer te vinden. ONDERWERPEN Coaching bij verlies is een tocht waarin de coach op jouw onbekende weg een jdje met je meeloopt. Er is aandacht voor wat er met je gebeurt en gebeurd is. Er wordt sl gestaan bij hoe jij geleerd hebt te overleven. Je bent welkom met al je gedachten en gevoelens die soms zo moeilijk zijn om mee om te gaan. Ook doe je kennis op die je als een routekaart ten dienste kan zijn op weg naar weer leven. KENNISOVERDRACHT Wat zijn belangrijke rouw kenmerken? Betekenis van verschillende gevoelens. Omgaan met emoes van jezelf en die van anderen.

Coaching bij werk en levensvragen
VOOR WIE? Voor iedereen die zicht wil krijgen op wat hem/ haar gelukkig of succesvol maakt? Voor iedereen die zijn/haar funconeren op het menselijk vlak wil verbeteren.

WERKWIJZE In een intake gesprek wordt kennisgemaakt en de doelstelling vastgesteld. In onderling overleg wordt het aantal bijeenkomsten bepaald.

HOE ZIEN DE COACHINGSBIJEENKOMSTEN ERUIT? De bijeenkomsten bestaan uit persoonlijke gesprekken, kennisoverdracht en oefeningen. Ze zijn vertrouwelijk van aard. Ze duren een uur tenzij anders afgesproken is.

ONDERWERPEN Grenzen hanteren. Die van jezelf en anderen. Omgaan met stress of werkdruk. Herstellen of voorkomen van een burn-out. Kriek en waardering geven en ontvangen. Omgaan met gedrevenheid tot perfeconisme of het aljd voor iedereen goed willen doen. Persoonlijke ervaringen en daaraan gerelateerde thema’s

KOSTEN Wanneer je werkgever niet de opdrachtgever is moet je de kosten zelf betalen. Deze worden wanneer je aanvullend verzekerd bent door veel ziektekosten verzekeringen gedeeltelijk vergoed. Registraenummer beroepsvereniging NVPA: 101009 en AGB-code 94-011255

RESULTAAT Je zelfvertrouwen is toegenomen, net als je zelf inzicht. Je weet wat je mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn. Je bent beter in staat om goed voor jezelf te zorgen en funconeel gedrag te kiezen.

Meer informae:
Wil je meer informae, of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact op.

Biedt begeleiding bij werk en levensvragen

Biedt begeleiding bij werk en levensvragen

Door wie:
Esther Cohen is een ervaren en professioneel opgeleide coach en rouw begeleider. (H.B.O. sociale pedagogiek, Gecer ceerd Transaconeel Analist en gecer ceerd rouwbegeleider.)

Aandacht voor verlies

Wie kan er tegen zijn verlies?

Ik werk met liefde en humor, met kompassie en directheid. Ik zet mijn kennis en deskundigheid in. De ontmoengen van hart tot hart, de eigen kleur en geschiedenis van ieder mens inspireren mij om een bijdrage te leveren in het vinden van antwoorden op de verschillende levens en leervragen. Mijn sjl is respectvol, professioneel en autonomie bevorderend. Ik werk conform de richtlijnen en de ethische gedragscode van de NVTA.(Ned. Vereniging voor Transaconele Analyse) Dat wil zeggen dat mijn eigen ontwikkeling doorlopend getoetst wordt en ik mijzelf verplicht tot het volgen van trainingen binnen mijn vakgebied. Bij vragen en of klachten waar u met mij niet uitkomt kunt u zich richten tot de ethische commissie van de NVTA. Ik ben aangesloten bij de N.V.P.A. Het Nederlands Verbond van Psychologen, psychotherapeuten en Agogen

Esther Cohen Arnhemsestraatweg 19 6991 AD Rheden 06 123 56 390 Info&dros-cohen.nl www.dros-cohen.nl registraenummer: NVPA: 101009 en AGB-code 94-011255

Wanneer je verliest wat je dierbaar is, een geliefd persoon, je werk, je gezondheid... … dan is het soms moeilijk om je draai weer te vinden.