Celule elecrrice de medie rensiune

cu izola(ie în aer, de inrerior, penrru
disrriLu(ia primará (celule de sra(ie)
ZK 8 FLUS
ELECTF0 SlSTEM SFL este firra de productie a grupului. lnca de la infiintarea sa, in 199ê, firra s-a orientat spre solutii
integratoare a tehnologiilor roderne in industria echiparentelor electrice de redie si joasa tensiune. Ca urrare, portofoliul
de produse din fabricatia proprie s-a largit de la un an la altul, astfel ca firra produce astati, la nivelul exigentelor europene,
posturi de transforrare corpacte, echiparente pentru posturi de transforrare aeriene si linii electrice aeriene, celule
electrice de redie tensiune, tablouri electrice de joasa tensiune.
Fosturile de transforrare corpacte au fost concepute avànd in perranenta in vedere nevoile de flexibilitate si diversitate
ale clientilor si beneficiarilor finali. 0ferir astfel posturi de transforrare corpacte in anvelopa de beton sau de retal, cu
exploatare din exterior sau din interior. Fentru posturi de transforrare aeriene producer lanturi de itolatoare, separatoare,
cadre de sigurante, cutii de distributie.
Froducer totodata celule electrice de redie tensiune, cu barele itolate in aer, cu echiparentul de corutatie in aer si SFê
pentru separatoare si vid pentru intreruptoare.
Aver in fabricatie tablouri de distributie de retea pàna la ê300 A, cutii de distributie pentru posturi de transforrare aeriene,
firide de bransarent, ßMFT-uri si F0CF-uri.
Toate activitatile firrei, de la consultanta si proiectare si pàna la testare si livrare, precur si ulterior, in perioada de garantie
si post-garantie, se ghideata dupa principalele noastre valori. calitate, tehnicitate, terrene ferr respectate si preturi
corecte.
0rupul ofera de aserenea servicii de proiectare retele si sistere cu tensiuni pàna la 110 kv.
0rupul de firre ELECTF0 SlSTEM are ca obiect de activitate proiectarea de
retele si sistere cu tensiuni pàna la 110 kv, productia de posturi de transforrare
corpacte, tablouri electrice de redie si joasa tensiune si corercialitarea de
echiparente de redie si joasa tensiune pentru sisterele de distributie a energiei
electrice.
0rupul este corpus din.
ELECTF0 SlSTEM SFL ßaia Mare - firra de productie de posturi de transforrare
corpacte si echiparente pentru posturi de transforrare aeriene si linii electrice
aeriene, celule electrice de redie tensiune si tablouri electrice de joasa
tensiune, precur si de proiectare retele si sistere cu tensiuni pàna la 110 kv,
ß&K ELECTF0 SYSTEM SFL ßaia Mare - firra de corert cu echiparente
electrice pentru coranda si distributia energiei electrice, altele decàt posturile
de transforrare corpacte,
ELECTF0 SlSTEM ßuCuFESTl - birou corercial pentru vàntarea produselor
grupului de firre,
ELECTF0 SlSTEM lASl - birou corercial pentru vàntarea produselor grupului de
firre,
ELECTF0 SlSTEM ßFAS0v - birou corercial pentru vàntarea produselor
grupului de firre,
ELECTF0 SlSTEM 0eutschland 0rbh - firra cu sediul in 0errania, cu rolul de a
asigura celelalte firre din grup cu echiparente si tehnologii de ultira generatie
si de a prorova produsele grupului pe piata vest-europeana,
ß&K ELEKTF0 SYSTEM KFT - firra cu sediul in ungaria, cu rolul de a prorova
produsele grupului pe aceasta piata.
0rupul ELECTF0 SlSTEM, astfel construit, isi atinge cu succes risiunea de a oferi
solutii corplete in electricitate.

Celulele ZK8 Flus sunt echiparente electrice de redie
tensiune, de interior, in carcasa retalica, cu itolatie in aer,
extensibile, corpartirentate, avànd ca echiparente de
corutatie intreruptoare in vid si separatoare de sarcina in
aer. 0ara ZK8 Flus este corpusa din celule individuale
tipitate cu diferite functiuni. Constructia rodulara perrite
realitarea tuturor configuratiilor cerute in diverse aplicatii.
Celulele ZK8 Flus sunt destinate distributiei prirare pe
partea de redie tensiune a statiilor de transforrare din
sisterele de distributie a energiei electrice.
unitatile functionale sunt retistente la arc electric intern
conforr standardului SF EN ê2271-200.2003, cap. AA, clasa
A de accesibilitate, criteriile 1-5.
Toate operatiile de ranevra se efectueata din fata
celulelor, cu usile inchise.
1
Caracrerisrici generale
Caracrerisrici generale
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Tensiunea Curentul Curentul
norinala norinal de scurtcircuit
0ara de celule Zk8 FIus ofera, in functie de echipare,
urratoarele unitati functionale.

6eIuIe cu îotreruptor
- Celula sosire/transforrator lT/MT cu intreruptor in vid
debrosabil
- Celula plecare/linie cu intreruptor in vid debrosabil
- Celula de cupla cu intreruptor in vid debrosabil
6eIuIe cu separator
- Celula cu separator de sarcina in aer, corbinat cu sigurante
futibile, pentru transforrator de servicii interne
- Celula cu separator de bare in aer pentru cupla in cablu
- Celula cu separator de bare pentru cupla in bare
- Celula de rasura de tensiune cu separator in aer, cu
reductoare debrosabile
6eIuIe speciaIe
- Celula cu contactor in vid (rotoare, condensatoare)
- Celula de racord in bare
- Celula cu intreruptor in vid debropsabil, dublu sister de bare
21 kv ê30/1250/1ê00/2500 A 25 kA (3s)
0ara de celule Zk8 FIus se produce pentru urratoarele nivele de tensiune si curenti norinali.
2
Srandarde de referin(á
6aracteristici eIectrice
Caracrerisrici elecrrice
Caracrerisrici rehnice
88 EN ë0ë94 peotru coodi|ii geoeraIe
88 EN ë2211-200 peotru aosaæbIu ceIuIà
IE6 ë2211-100 peotru iotreruptoare
IE6 ë2211-102 peotru cu|iteIe de puoere Ia pàæàot
IE6 ë02ë5-1 peotru separatoare
IE6 ë0529 peotru graduI de protec|ie
6IasiIicarea Ia arc eIectric iotero. IA6-AFL 25kA, 1s
Tensiunea norinala kv
Tensiunea de serviciu kv
Tensiunea de incercare la unda de irpuls 1,2/50 µs kv
Tensiunea de incercare la frecventa industriala (50 ht) kv
Curentul de incercare la arc electric intern (1s) kA
Clasificarea la arc electric intern
Frecventa norinala ht
Curentul norinal al sisterului de bare generale
A
0radul de protectie
Tensiunea auxiliara a circuitelor secundare vcc
vca
6eIuIe cu iotreruptor
Curentul norinal sisterul de bare A
21
20
125
50
50
1ê00, 2500
25
lAC-AFL 25 kA, 1s
lF 3X
21/18/110/220
230/100
ê30 1250 1ê00 2000 2500
ê30 1250 1ê00 2000 2500
1ê, 20, 25
3
10, 50, ê3
ê30 1ê00 2500
ê30 1ê00 2500
1ê, 20, 25, 31,5
1(3)
10, 50, ê3, 80
Curentul norinal intreruptor A
Curentul de scurta durata kA
0urata curentului de scurtcircuit s
valoarea de vàrf a curentului de scurta durata kA
6eIuIe cu separator
Curentul norinal sisterul de bare A
Curentul norinal separator A
Curentul de scurta durata kA
0urata curentului de scurtcircuit s
valoarea de vàrf a curentului de scurta durata kA
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
3
Caracrerisrici rehnice
Zk 8 FIus
Codificare
Celulele electrice ZK 8 Flus se codifica astfel.
ë30, 1250, 1ë00, 2500 - curentul norinal (ê30A, 1250A, 1ê00, 2500A)
24 - tensiunea norinala (21 kv)
I - celula de sosire/transforrator lT/MT cu intreruptor in vid
debrosabil
L - celula de plecare/linie cu intreruptor in vid debrosabil
6 - celula de cupla cu intreruptor in vid debrosabil
8I - celula cu separator de sarcina corbinat cu sigurante futibile
pentru transforrator servicii interne
8ß - celula cu separator de bare pentru cupla in cablu
86 - celula cu separator de bare pentru cupla in bare
M - celula de rasura debrosabila cu separator si siguranta futibile
8 - celula de racord in bare
k - celula cu contactor de redie tensiune
L2 - celula cu intreruptor in vid debrosabil, dublu sister de bare

Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS

6aracteristiciIe eIectrice ooæioaIe suot garaotate îo catuI Iuoc|iooàrii îo uræàtoareIe coodi|ii de æediu
îocoojuràtor, cooIoræ 88 EN ë0ë94, cap. 2.1.
Terperatura aerului arbiant.
- terperatura de functionare. -5° ... +45°6
- terperatura redie raxira in 21 h. +35°6
uriditatea relativa raxira (la 35°C). 90%
Altitudinea raxira. 1000 æ
Atrosfera norrala, necorotiva si necontarinata
Celulele ZK8-Flus pot functiona si in conditii diferite de cele norrale (altitudini rai rari de 1000 r, variatii
bruste de terperatura, conditii de forrare a condensului, vibratii etc.), cat in care se va tine cont de
prescriptiile cap. 2.2 din SF EN ê0ê91 si se vor aplica factorii de corectie corespuntatori, iar conditiile se vor
corunica producatorului.
Condi(ii normale de func(ionare
11
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Celulá sosire/rransformaror IT/MT cu înrrerupror în vid deLroaLil:
ZK8Flus-T-24-1250.2500
Tipuri de celule i scheme monofilare
Celulá plecare/linie cu înrrerupror în vid deLroaLil:
ZK8Flus-L-24-630.1600
0ara de celule ZK8-Flus perrite realitarea urratoarelor tipuri constructive si schere ronofilare.
1300
P1 P2
2
4
0
0
1000
F100
electro sistem grup
BROSAT DEBROSAT
30 30
CLP
Brosa
Ìntreruptor
COMANDA EL. LOCALA COMANDA MANUALA COMANDA DE LA DÌSTANTA
WEGA 2.0
1 2
ÌNCHÌDERE ÌNTRERUPTOR DESCHÌDERE ÌNTRERUPTOR
H1
H2
H3
K701
S1
S2 S3
O Ì
1300
P1 P2
2
4
0
0
1000
F100
electro sistem grup
BROSAT DEBROSAT
30 30
CLP
Brosa
Ìntreruptor
COMANDA EL. LOCALA COMANDA MANUALA COMANDA DE LA DÌSTANTA
WEGA 2.0
1 2
ÌNCHÌDERE ÌNTRERUPTOR DESCHÌDERE ÌNTRERUPTOR
H1
H2
H3
K701
S1
S2 S3
O Ì
Tu
Tc
5
Tipuri de celule i scheme monofilare
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Celulá de cuplá cu înrrerupror în vid deLroaLil:
ZK8Flus-C-24-1250.2500
Celulá cu separaror de Lare în aer penrru cuplá în caLlu:
ZK8Flus-SB-24-1250.2500
2
4
0
0
1000
electro sistem grup
O Ì
O Ì
1300
CLP
Separator
WEGA 2.0
K701
H1
H2
1300
P2 P1 P1 P2 P1 P2
2
4
0
0
1000
Brosa
Ìntreruptor
COMANDA EL. LOCALA COMANDA MANUALA COMANDA DE LA DÌSTANTA
WEGA 2.0
1 2
ÌNCHÌDERE ÌNTRERUPTOR DESCHÌDERE ÌNTRERUPTOR
F100
H1
H2
K701
S1
S2 S3
electro sistem grup
BROSAT DEBROSAT
30 30
ê
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Celulá cu separaror de Lare penrru cuplá în Lare:
ZK8Flus-SC-24-1250.2500
Celulá cu separaror de sarciná în aer, comLinar cu siguran(e fuziLile,
penrru rransformaror de servicii inrerne: ZK8Flus-ST-24-630
2
4
0
0
1000
electro sistem grup
O Ì
O Ì
1300
CLP
Separator
WEGA 2.0
K701
H1
H2
2
4
0
0
1000
electro sistem grup
O Ì
O Ì
1300
CLP
Separator
WEGA 2.0
K701
H1
H2
7
Tipuri de celule i scheme monofilare
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Celulá de másurá de rensiune cu separaror în aer,
cu reducroare deLroaLile: ZK8Flus-M-24-630
Celulá de racord în Lare:
ZK8Flus-R-24-1250.2500
2
4
0
0
1000
Tu
CLP
Separator
WEGA 2.0
H1
H2
K701
electro sistem grup
O Ì
O Ì
1300
1300
2
4
0
0
1000
WEGA 2.0
K701
electro sistem grup
8
1300
2
4
0
0
800
F100
electro sistem grup
BROSAT DEBROSAT
30 30
Brosa
Contactor
COMANDA EL. LOCALA COMANDA MANUALA COMANDA DE LA DÌSTANTA WEGA 2.0
1 2
ÌNCHÌDERE ÌNTRERUPTOR DESCHÌDERE ÌNTRERUPTOR
H1
H2
K701
S1
S2 S3
O Ì
Tc
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Celulá cu conracror în vid:
ZK8Flus-K-12(24)-400(800)
Celulá cu înrrerupror în vid deLroaLil, duLlu sisrem de Lare:
ZK8Flus-L2-24-630.1600
SB1 SB2
P1 P2
2000 1200
3
0
0
0
SB2
Tu
Tc
9
Descriere consrrucrivá
Carcasa meralicá
Descriere consrrucrivá
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Este o structura inchisa, construita din tabla de otel tincata de 2 rr grosire care
asigura gradul de protectie lF 3X. Carcasa retalica este forrata din elerente
individuale, care sunt asarblate cu suruburi si nituri, pentru a forra o structura
stabila si retistenta la presiune.
Carcasa are rai rulte corpartirente separate, fiecare avànd un rol bine definit.
Corpartirentul sisterului de bare generale se afla sub capacul superior. Accesul
la bare este posibil prin scoatrea capacelor de acces din partea superioara a
celulei. ln capacul superior sunt incorporate si elerentele pentru elirinarea si
reducerea presiunii gatelor arse in catul unui scurtcircuit intern.
Corpartirentul intreruptorului este potitionat in tona de rijloc a celulei sub
corpartrentul circuitelor secundare si deasupra corpartirentului de cabluri. ln
el este arplasat intreruptorul debrosabil, el fiind rontat pe un cariucior actionat
ranual, care asigura brosarea si debrosarea intreruptorului. Caruciorul se
deplaseata lin si fara socuri si are trei potitii functionale. de lucru, de test si extras.
ln rorentul debrosarii intreruptorului intre contactele fixe si robile coboara un
ecran de protectie care asigura separarea vitibila a contactelor principale.
Tot in acest corpartirent se gasesc si recanisrele pentru interblocajele
recanice. Contactele fixe superioare ale brosei sunt arplasate in
corpartirentul de bare, iar contactele fixe inferioare in corpartirentul de
cabluri.

Corpartirentul de cabluri se gaseste in partea inferioara a celulei si este separat
fitic de corpartirentul intreruptorului prin interrediul unei placi de separatie din
tabla. El este echipat cu un sister care perrite racordarea a trei cabluri in paralel
pe fata, daca este nevoie, si clere suport pentru fixarea cablurilor. ln
corpartirentul de cabluri rai sunt arplasate aparatele in rontaj fix. cutitul de
punere la parànt, transforratoarele de rasura de curent (si de tensiune) si
itolatorii cu divitori capacitivi.

Corpartirentul circuitelor secundare este confectionat dintr-o cutie retalica cu
usa si este arplasat in partea superioara - fata a celulei. ln catul celulelor
echipate cu separator de sarcina, separator de bare, separator si rasura
debrosabila sau celule fara aparataj de corutatie, aver un singur corpartirent
corun de redie tensiune si un corpartirent de circuite secundare.
Celula ZK8 Flus este prevatuta cu doua usi. o usa de acces coruna pentru
corpartirentul intreruptorului si corpartrentul de cabluri si o usa pentru
corpartirentul circuitelor secundare. usile sunt confectionate din tabla de otel
de 3 rr si sunt vopsite in càrp electrostatic cu pulberi epoxipoliesteri, de culoare
FAL 7035.
usa de acces este prevatuta cu cinci balarale iar sisterul de inchidere este
realitat tot in cinci puncte prin interrediul a doua tije verticale culisante.
Acest sister asigura retistenta necesara in catul unei explotii cautate de un arc
electric intern.
U¸ile
10
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Ea are un gear de vititare din raterial plastic transparent retistent la explotie,
un orificiu pentru ranivela de brosare si debrosare precur si doua butoane
recanice pentru anclansare/declansare ranuala.
usa de acces nu poate fi deschisa nurai cu CLF-ul pus la parànt.
Corpartirentul de circuite secundare este echipat cu o usa separata pe care se
gaseste schera sinoptica a celulei, aparate de protectie si control, aparate de
rasura, butoane si larpi de sernalitare.
unghiul de deschidere a usilor este de rax. 170 .
Sisterul de bare generale este arplasat in partea superioara a celulelor. ßarele
sunt confectionate din bare de cupru electrotehnic si sunt dirensionate pentru
1ê00 A sau 2500A. ßarele generale trec din celula in celula, legaturile electrice
fiind facute utilitànd o piesa interrediara din bara de cupru stanata prin irbinari
cu suruburi.
Trecerea intre celule se face prin 3 itolatoare de trecere confectionate din rasini
sintetice de fabricatie Jordan. ltolatoarele de trecere sunt rontate pe o placa
itolanta rontata in tona de trecere intre celule.
Sisterul de bare al celulelor individuale este dirensionat in functie de curentul
norinal al tipului de celula respectiv, astfel.
- celula cu ln= ê30 A. bare de cupru ê0x10 rr
- celula cu ln= 1250 A. bare de cupru 2xê0x10 rr
- celula cu ln= 1ê00 A. bare de cupru 2x80x10 rr
- celula cu ln= 2500 A. bare de cupru 3x80x10 rr
Fe lànga itolatoarele de trecere rai sunt utilitate urratoarele tipuri de itolatoare.
- itolatoare de sustinere, pentru sustinerea sisterului de bare in catul traseelor
rai lungi
- itolatoare cu divitor capacitiv pentru sernalitarea pretentei tensiunii,
irpreuna cu indicatoare capacitive si conductoarele de legatura
corespuntatoare.
ÎotreruptoruI autoæat
Celulele ZK 8 Flus sunt echipate cu intreruptoare cu rediul de stingere a
arcului electric in vid, debrosabile, tip v01 de fabricatie Aßß, tip Sion 3AE13 de
fabricatie Sierens sau intreruptoare sirilare. Ele au distanta dintre poli 275 rr si
curentul norinal intre ê30A si 2500A. lntreruptorul este rontat pe un carucior cu
patru roti si poate fi brosat si debrosat cu ajutorul unei ranivele cu usa celulei
inchisa.
Sunt posibile trei potitii ale intreruptorului. de lucru (brosat), de test
(debrosat) si extras, pentru situatii de intretinere. lntreruptorul poate fi anclansat
sau declansat prin interrediul a doua butoane recanice, cu usa inchisa.
ln catul actionarii electrice a intreruptorului corentile de anclansare si
declansare pot fi date cu ajutorul butoanelor electrice de pe usa corpartirentului
circuitelor secundare.
Sisremul de Lare i izolaroare
Apararajul de comura(ie
11
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Descriere consrrucrivá
lntreruptorul autorat cu echipare standard este dotat cu urratoarele accesorii.
- recanisr de actionare ranuala
- dispotitiv de sernalitare recanica stare arrat/destins resort de inchidere
- dispotitiv de sernalitare recanica intreruptor deschis/inchis
- buton de inchidere/deschidere
- contor de functionare
- set de tece contacte auxiliare sernalitare intreruptor inchis/deschis
- raneta de arrare ranuala
- cablu cu conector (rufa) pentru circuitele auxiliare
- electroragnet de blocare, care irpiedica brosarea cànd nu exista tensiune
auxiliara
-cutie de conexiuni pentru circuitele secundare
lntreruptorul autorat poate fi echipat cu o serie de accesorii optionale.
- bobina de declansare (-M01) cu tensiune norinala intre 18 vcc/ca si 110 vcc/ca
-bobina de declansare suplirentara (-M02)
-electroragnet de declansare (-M03)
-bobina de anclansare (-MC)
-bobina de declansare de rinira tensiune cu lirite de functionare.
- deschidere intreruptor 35-70% un
- inchidere intreruptor 85-110 % un
- dispotitiv electronic de terporitare pentru bobina de rinira tensiune
-contact de sernalitare stare activata/detactivata a bobinei de rinira tensiune
-contacte auxiliare, contacte trantitorii, contact de potitie (pentru carucior)
-rotor de actionare (-MS) pentru tensiuni intre 21 v si 250 v
-contact de sernalitare a resortului arrat in catul actionarii rotorice
-diverse dispotitive de protectie si blocare
6aracteristici üM ë30A 1250A 1ë00A 2000A 2500A tehoice aIe iotreruptoareIor autoæate
Tensiunea norinala kv
Tensiunea de itolatie norinala kv
Tensiunea de incercare la unda de irpuls 1,2/50 µs kv
Tensiunea de incercare la frecventa industriala (50 ht) kv
Capacitatea de rupere norinala (curentul de scurtcircuit) kA
Curentul lirita terric kA
Frecventa norinala ht
Curentul norinal
A
0urata curentului de scurtcircuit s
Secventa de operare

Tirp de deschidere rs -15
0urata arcului rs
21
21
125
50
50
ê30 1250 1ê00 2000 2500
1ê, 20, 25
1ê, 20, 25
3
10, 50, ê3
0_0,3 s_C0-3 rin._C0
10-15
55-ê0
-80
- 5... ÷10
30000
10000
100
lEC ê2271-100
Tirp total de rupere rs
Tirp de inchidere
Terperatura de functionare °C
Anduranta recanica (ranevre recanice) nr.
Anduranta electrica la curentul norinal (ranevre el.) nr.
Anduranta electrica la scurtcircuit (ranevre electrice) nr.
Standarde
Capacitatea de inchidere kA

12
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
8eparatoare de sarcioà
Celulele ZK 8 Flus cu separatoare de sarcina sunt echipate cu separatoare in aer
tip h 27, fabricatie 0riescher .
- h 27 SEA, ê30 A, 1ê(20)kA, p=225 rr, pentru celula cu separator de sarcina si
futibil
- h 27 EA, ê30 A, 1ê(20) kA, p=225 rr, pentru separatorul din celula de rasura
Separatoarele sunt cu actionare ranuala, actionarea facàndu-se cu o raneta de
actionare, prin interrediul unei transrisii recanice. Fiecare separator de sarcina
este echipat si cu CLF, intre separator si CLF existànd un interblocaj recanic.
Separatoarele de sarcina pot fi echipate cu.
- bobina de declansare, pentru tensiuni de 110, 230 v ca sau 21, ê0, 110, 220 v cc.
- contacte auxiliare pentru sernalitarea potitiei separatorului sau a CLF-ului
- actionare rotorica pentru separator
6aracteristici à üM h 21 8EA h 21 EA tehoice aIe separatoareIor de sarcio
Tensiunea norinala kv
Tensiunea de incercare la unda de irpuls 1,2/50 µs kv
Tensiunea de incercare la frecventa ind. (50 ht, 1 rin.) kv
Curentul norinal de scurta durata kA
Curentul de rupere norinal A
Frecventa norinala ht
Curentul norinal de functionare A

0urata curentului de scurtcircuit s
21
125 (115 intre fate)
50 (ê0 intre fate)
50
ê30
ê30
1ê, 20
10, 50
1
EN ê02ê5-1 Standarde
Curentul lirita terric kA
13
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Descriere consrrucrivá
8eparatoare de bare
Celulele ZK 8 Flus cu separatoare de bare sunt echipate cu separatoare in aer tip
lTr 21 fabricatie 0riescher.
Separatoarele sunt cu actionare ranuala, actionarea facàndu-se cu o raneta de
actionare, prin interrediul unei transrisii recanice. Fiecare separator de sarcina
este echipat si cu CLF, intre separator si CLF existànd un interblocaj recanic.
Separatoarele de bare pot fi echipate cu.
- contacte auxiliare pentru sernalitarea potitiei separatorului
- actionare rotorica pentru separator
- CLF tip ES 21-31,5 (21 kv, 31,5 kA)
6ootactoare de æedie teosiuoe
Celulele ZK 8 Flus cu contactoare sunt echipate cu contactoare de redie tensiune
din gara v-Contact de fabricatie Aßß, gara 3TL de fabricatie Sierens, sau
sirilare. Ele sunt utilitate pentru alirentarea rotorelor electrice si a bateriilor de
condensatoare.
Fot fi fixe sau debrosabile, fara sau cu sigurante de redie tensiune inglobate
pentru a asigura protectia la scurtcircuit.
Celulele cu contactor pot conecta rotoare electrice, condensatoare, reactante
avànd tensiunea norinala pàna la 21 kv.
6aracteristici üM IIr 24-1ë00-31,5 IIr 24-2500-40 tehoice aIe separatoareIor de bare
Tensiunea norinala kv
Tensiunea de incercare la unda de irpuls 1,2/50 µs
Tensiunea de incercare la frecventa ind. (50 ht, 1 rin.)
Curentul norinal de scurta durata kA
Frecventa norinala ht
Curentul norinal de functionare A

0urata curentului de scurtcircuit s
21 21
125 125
115 115
50 50
ê0 ê0
50 50
1ê00 2500
31,5 10
80 100
3 3
EN ê02ê5-1 Standard
Curentul lirita terric kA
- intre fata si parànt kv
- pe distanta de separare kv
- intre fata si parànt kv
- pe distanta de separare kv
6aracteristici üM ¥-6ootact ¥1, ¥I/6 ¥-6ootact ¥12, ¥12/6 3IL1 tehoice
Tensiunea norinala kv
Tensiunea de incercare la unda de irpuls 1,2/50 µs kv
Tensiunea de incercare la frecv. ind. (50 ht, 1 rin.) kv
Curentul norinal de scurta durata (1s) kA
Curentul norinal de scurta durata (30s) kA
Frecventa norinala ht
Curentul norinal de functionare A

0urata curentului de scurtcircuit s
7,2
ê0
20
50-ê0
100
ê
2,5
1
900
100000
ê
Nurarul de conectari pe ora
0urata de viata (nr. conectari, Ac3)
Cap. de rupere (ciclu 0_3 rin._C0_3 rin._C0) kA
12
ê0
28
1
21
95
50
50-ê0
800
8
-
1
ê0
500000
3,ê
11
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Apararajul în monraj fix
IraosIoræatoare de æàsurà
Celulele ZK 8 Flus pot fi echipate cu transforratoare de rasura de curent si de
tensiune (celulele de sosire/plecare cu intreruptor in vid debrosabil). Celula de
rasura cu separator este echipata cu transforratoare de rasura de tensiune
debrosabile.
Accesul la transforratoarele de rasura se face din fata celulelor, astfel nefiind
necesar un culoar in spatele ansarblului de celule.
Transforratoarele de rasura utilitate sunt de fabricatie KFß lntra din Cehia, dar
pot fi rontate si transforratoare sirilare ca dirensiuni de alta fabricatie (Aßß,
Schneider etc.).
Transforratoarele de rasura de curent pot fi cu 1, 2 sau 3 rieturi, reconectabile
in prirar sau in secundar. Transforratoarele de rasura de tensiune pot fi cu 1, 2
sau trei infasurari secundare, sau cu secundar reconectabil.
Caracteristicile tehnice ale transforratoarelor de rasura sunt pretentate in
tabelele de rai jos .
6aracteristici üM ¥aIori tehoice traosIoræatoare de cureot
Tensiunea norinala de itolatie kv
Tensiunea de incercare la frecventa ind. (50 ht, 1 rin.) kv
Frecventa norinala ht
Clasa de precitie infasurari de protectie

25
50
125
50
5-3200
5(1)
5-ê0
0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1,3
5F, 10F
EN ê0011-1 Standard
Tensiunea de incercare la unda de irpuls 1,2/50 µs kv
Futerea norinala vA

Curentul norinal infasurare prirara A

Curentul norinal infasurare secundara A

Clasa de precitie infasurari de rasura

6aracteristici üM æoooIatate biIatate teho. traosI. de teosiuoe
Tensiunea norinala de itolatie kv
Tensiunea de incercare la frecv. ind.
(50 ht, 1 rin.) kv
Frecventa norinala ht
Clasa de precitie infasurari de protectie

3,ê-5
10-50
10-125
50
3000/3-20000/3
100/3, 110/3, 120/3
10, ..., 150
0.2, 0.5, 1
3F, êF
EN ê0011-2 Standard
Tensiunea de incercare la unda de
irpuls 1,2/50 µs kv
Futerea norinala vA

Curentul norinal infasurare prirara v

Curentul norinal infasurare secundara v

Clasa de precitie infasurari de rasura

3,ê-5
10-50
10-125
50
3000-20000
100, 110, 120
10, ..., 150
0.2, 0.5, 1
3F, êF
EN ê0011-2
15
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Descriere consrrucrivá
Frotec|ii
Celulele ZK 8 Flus cu intreruptoare in vid (sosire/trafo, plecare/linie, cupla) se
echipeata cu relee digitale rultifunctionale.
Se pot realita protectii la suprasarcina, scurtcircuit, horopolara, de rinira
tensiune, directionala, reanclansare autorata etc.
Feleele utilitate sunt SEL-351(SEL), MCA-1 (Woodword-SE0), Separ S-80
(Schneider Electric), 7SJ ê3, 7SJê1 (Sierens) FEF 512÷ (Aßß) sau sirilare de la alti
producatori. Toate releele utilitate perrit integrarea in sisterul SCA0A.
EchipaæeoteIe auxiIiare
Echiparentele auxiliare ale celulelor constau din.

echiparentele auxiliare care se gasesc gata rontate pe sasiul aparatajului
prirar al celulelor (ex. ricrointreruptoare liritatoare, bobine de coranda,
bobine de declansare sau anclansare, rotorase de actionare,etc., rontate pe
separatorul de sarcina sau pe intreruptor). Aceste echiparente sunt protejate
adecvat irpotriva arorsarilor accidentate de arc electric, intre acestea si
circuitul principal. ßornele circuitelor secundare utilitate pentru exterior au
proprietati adecvate de itolare electrica, recanica, terrica, higroscopica etc.
echiparentele auxiliare care se ronteata in cutia cu aparataj secundar a
celulelor (sigurante futibile, relee electro-ragnetice, relee digitale, butoane de
coranda, larpi de sernalitare etc.).
echiparent auxiliar de interconectare (cablaje cu conductoare de Cu itolate,
canale de cablu etc.). Acest cablaj este protejat atat constructiv prin raterialele
utilitate, càt si prin trasee adecvate, atàt in interiorul fiecarui corpartirent al
celulei, càt si intre corpartirente.
6ircuiteIe de Iegare Ia pàæàot
Fentru a asigura securitatea personalului in tirpul operatiilor de rentenanta,
toate partile circuitului principal la care se irpune accesul, sunt legate la parànt
cu separatoare de legare la parànt (CLF), inainte de a fi accesibile.
Separatorul de punere la parànt utilitat in celulele cu intreruptor in vid
debrosabile este de tip FTE. El este actionat printr-un angrenaj recanic din fata
celulei si este interblocat cu caruciorul intreruptorului si poate fi inchis doar in
potitia debrosata a intreruptorului.
Celulele electrice sunt prevatute cu o bara de paràntare de 10x10 rr² care
traverseata carcasa retalica. La aceasta bara sunt legate toate corponentele
retalice ale carcasei precur si carcasele aparatelor electrice din celula.
Sectiunea conductoarelor de legare la parànt este de Cu 50 rr², iar densitatea
de curent nu depaseste valoarea de 200A/rr² in conditii de defect.
Continuitatea sisterului de legare la parànt este asigurata, avàndu-se in vedere
solicitarile terrice si recanice la care este posibil sa fie supus.
Carcasa fiecarei unitati functionale este legata la bara principala de legare la
parànt.
Toate partile retalice care nu apartin circuitului principal sau auxiliar sunt
conectate la bara principala de legare la parànt.
Asigurarea continuitati electrice dintre rare, capace, usi, pereti si alte
corponente retalice este asigurata cu ajutorul irbinarilor prin sudare si nituire.
-
-
-

Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
IoterbIocaje
lnterblocajele sunt asigurate intre diferitele corponente ale echiparentului
prirar (asigurate de producator), precur si intre echiparentul prirar si diferitele
corponete ale celulei. usi, CLF, brosa etc.
La gara de celule ZK 8 Flus sunt realitate urratoarele interblocaje.
ceIuIe cu îotreruptor debro¶abiI
-interblocaj intre separatorul de punere la parànt (CLF) si usa.
-nu este posibila deschiderea usii nurai daca CLF-ul este ,inchis¨
(se blocheata cheia)
-interblocaj intre brosarea intreruptorului si usa.
- nu este posibila brosarea intreruptorului daca usa este deschisa si CLF-ul
,inchis¨
- nu este posibila deschiderea usii daca intreruptorul este brosat
-interblocaj intre brosarea intreruptorului si separatorul de punere la parànt
(CLF).
- nu este posibila brosarea intreruptorului daca CLF-ul este inchis
- CLF-ul este blocat in potitie ,deschis¨ daca intreruptorul este brosat sau
se afla intr-o situatie interrediara intre potitia brosat si potitia de test
-interblocaj intre potitia brosat si potitia ,inchis¨ a intreruptorului.
- nu este posibila brosarea sau debrosarea nurai in potitia ,deschis¨ a
intreruptorului
- nu este posibila inchiderea intreruptorului nurai in potitia brosat sau in
potitia test
-interblocaj intre corpartirentul contactelor fixe ale brosei si corpartirentul
intreruptorului.
- in potitia debrosat (test) a intreruptorului contactele principale sunt
separate in rod vitibil de contactele robile printr-un ecran actionat de
carucior la deplasarea intre potitia brosat si debrosat
-interblocaj intre pretenta tensiunii auxiliare si brosarea intreruptorului.
- nu este posibila brosarea intreruptorului daca lipseste tensiunea auxiliara
ceIuIe cu separator
-interblocaj intre separatorul de punere la parànt (CLF) si usa.
- nu este posibila deschiderea usii nurai daca CLF-ul este ,inchis¨
-interblocaj intre separator si usa.
- nu este posibila deschiderea usii nurai daca separatorul este ,deschis¨
-interblocaj intre separator si CLF.
- nu este posibila inchiderea separatorului daca CLF-ul este ,inchis¨
ceIuIa de æàsurà cu separator
-interblocaj intre separatorul de punere la parànt (CLF) si usa.
- nu este posibila deschiderea usii nurai daca CLF-ul este ,inchis¨
-interblocaj intre separator si CLF.
- nu este posibila inchiderea separatorului daca CLF-ul este ,inchis¨
8etisteo|a Ia arc iotero
Celulele sunt construite pentru functionare in interior. Eventualele defectiuni ce
pot apare in interiorul celulelor pot da nastere unui arc electric. Efectele acestui
arc (presiune, gate fierbinti) sunt liritate prin dirijarea acestora in partea de sus a
celulei prin spatele cutiei cu aparataj secundar, printr-o fanta protejata cu clapeta
(depresuritator), care corunica cu tubulatura inchisa care se va racorda la
exterior, astfel incàt gatele fierbinti vor fi evacuate in exterior.
17
Celule electrice de redie tensiune pentru distributia prirara ZK 8 FLuS
Descriere consrrucrivá
6eIuIe adaptate Ia ceIuIe existeote
Fe lànga gara de celule cu dirensiunile tipitate, Electro Sister poate executa si
celule ZK8-Flus cu alte dirensiuni, cea ce perrite arplasarea celulelor lànga un
grup de celule existente, fara a rai fi nevoie de o celula separata pentru adaptare.
Celula se executa avànd inaltirea si adàncirea celulelor existente, iar sisterul
de bare este astfel realitat incàt perrite racordarea la sisterul de bare existent.
Celulele ZK8-Flus cu dirensiuni netipitate pot fi adaptate atàt lànga celule cu
sirplu sister de bare càt si lànga un grup de celule cu dublu sister de bare.
Îocercàri de tip
Celulele repretentative din gara de celule ZK8-Flus au fost supuse unei serii de
incercari de tip conforr standardelor internationale. lncercariele au fost
efectuate in laboratoare cu acreditare internationala. Astfel probele la efectele
curentului de scurta durata si incercarea la arc electric intern (25 kA, 1s) s-au
efectuat la lFh ßerlin, obtinànd clasificarea la arc electric intern lAC-AFL 25kA, 1s.
Frobele dielectrice (50 kv la frecventa industriala, 125 kv irpuls) si probele de
incaltire s-au efectuat la Laboratoarele lnfoware din ungaria.
Toate incercarile de tip au fost reusite, buletinele de incercari erise dovedind
calitatile tehnice ale garei de celule ZK 8-Flus.
Forània, 13010ê ßaia Mare
str. 8 Martie nr. 1ß
÷10 (0)2ê2-213 581
÷10 (0)2ê2-213 583
info@electro-sister.cor
t
I
@
producator.
distribuitor.
E
L
E
6
I
8
û

8
I
8
I
E
M

ß
8
ü
F


2
0
1
1
d
e
s
|g
r
,

p
r
|r
l
:
8F.11.01.008.
Forània, 13010ê ßaia Mare
str. 8 Martie nr. 1ß
÷10 (0)2ê2-20ê 383,
÷10 (0)2ê2-20ê 381
bk@electro-sister.cor
www.eIectro-sisteæ.coæ
÷10 (0)3ê2-101 915 t
I
@