ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunica e !

i Rela"ii Pu#lice $ Sec"ia P%i&olo'ie

In(luen"a St e%ului O 'ani)ational a%u* a Sati%(ac"iei +n Munc, +n cad ul di(e itelo cate'o ii ocu*a"ionale

Autor, Grupa 2, anul II

$ornim de la ipoteza conform căreia stresul organizaţional are impact asupra ni elului de satisfacţie !n muncă. si modul !n care aceasta se manifestă asupra persoanelor ce ocupa un post care implica munca de #irou. Cu2inte c&eie8 stres organizaţional. 2 . /011 A#%t act Stresul organizaţional este un fenomen cu efecte fizice şi psihice asupra sănătăţii personalului şi economice pentru angajator. -. 3of4uist. 7ezultatele arată că satisfacţia si factorii de stres diferă !n funcţie de tipul postului ocupat si ca la ni el total stresul influentează insatisfacţia.. şi. +retz. %om testa ipoteza prin aplicarea pe două categorii. al persoanelor a căror muncă se desfasoară pe teren. categorii. . influenţă. satisfacţia in muncă. a cate &' de participanti fiecare. Stresul organizaţional afectează starea de sănătate cât şi modul de funcţionare al indi idului !n domeniul de lucru.-ucu e!ti . . a testului (o# Stress )easure *+oudreau.560 pentru măsurarea satisfacţiei !n muncă./0. -. "ercetarea de faţă !şi propune sa studieze legatura dintre stresul organizaţional si satisfacţia !n muncă. un instrument psihometric de măsurare a stresului ocupaţional si a testului )innesota Satisfaction 1uestionnaire *2eiss.

0. personalitatea. pe termen lung..50. psihic şi comportamental dintre cerinţele *pro ocările0 mediului fizic. "ând or#im despre factorii de stres considerăm că indi izii sunt afectaţi la ni el psihologic. $entru aceasta au fost realizate o serie de cercetări folosindu@se de o serie de modele ce includ teoria adaptării mediului persoanei *Harrison. +ochner.Int oduce e $ornim de la ipoteza conform căreia ni elul de stres organizaţional.20 ce consideră stresul ca o Ddiscrepanţă !ntre percepţia şi dorinţa unui angajat. Spre e9emplu. modelul cererii de locurilor de muncă *IaraseJ. Stresul din organizaţie este un fenomen cu efecte psihice. !n situaţii de stres.. atenţia este !ngustată şi capacitatea de muncă a memoriei este redusă sau acurateţea performanţei este redusă *Searle. $entru a defini stresul organizaţional apelăm la definiţia lui =dFards *-.. definind stresul ca un Ddezechili#ru #iologic. *+orman et al. ce reprezintă aria#ila independentă..6.C60 şi modelul efort@recompensă utilizat de Siegrist in -. 2::50 !n anul -. şi resursele E reale sau percepute ca atare E ale omului. am#iental sau social. -. -. /'C0. -. fizice şi comportamentale asupra sănătătii personalului şi economice pentru angajator. de a face faţă *prin ajustare sau adaptare0 acestor cerinţe şi situaţii conflictuale?.6C0. !n iaţa personală. 2::&. %aria#ila indi iduală.5. din lucrătorii din <niunea =uropeană >etichetează? munca ca un factor de stres *3e i . A definiţie mai recentă dată de Bere enco *citat de Andreescu . Apro9imati &:. "e duce la amplificarea stresuluiG Analiza literaturii de specialitate ne permite să facem câte a o#ser aţii8 o serie de cercetări asupra relaţiei dintre factorii de stres şi reacţiile acestuia au fost efectuate ţinând cont de o serie de aria#ile. este un factor important ce determină starea sănătăţii şi filtrează efectele psihologice ale diferitelor situaţii.. /'C0.. acesta fiind aria#ila dependenta.. Astfel. modelul itaminelor *2arr. 7eacţiile la stres pot să apară imediat *reacţii de scurtă durată0 sau după un inter al de timp pentru dez oltare ducând la reacţii de lungă durată. ine !n completarea celei amintite anterior. +right . 2::&. 3unde@(ensen. -. cu condiţia ca prezenţa discrepanţei să fie considerată importantă de către angajat? *+orman et al. -.0. afecti şi la ni elul comportamentului dar şi !n timpul li#er..C. personalitatea este o aria#ilă de care tre#uie ţinut cont *datorită e9punerii persoanei la stres şi modul de reacti itate al acesteia la situaţia de stres0 & . 3iţă. influenţează in ers proporţional ni elul de satisfacţia !n muncă.

=i pot resimţi semne ale frustrarii ori ale >#urn out?@ului cand or a ea pro#leme cu colegii ori clienţii. cu pu#licul0. caracteristicile sluj#ei *controlul e9ercitat asupra acti ităţii. -. Be asemenea.C50 au gasit ca e9ista o legatura semnificati a./ asupra #olilor cardio asculare. Studiile arata ca stresul organizational influenteaza satisfacţia si performanţa !n muncă si s@a incercat sta#ilirea unei relaţii de cauzalitateL Stamps şi $iedmonte *-. -. .C-. Altfel spus. e aluarea performanţelor0. )ar9ner.. ni elul ierarhic. lipsa strgiilor de formare. *+orman. cu şeful. $apa. Be asemenea. -. -.&L Mrese.&L $arJes et al.atunci când se măsoară ni elul de stres datorită impactului său asupra acesteia din urmă. atrage atenţia şi asupra caracteristicilor fizice şi tehnologice *lumina. +aJer. stresul fiind un predictor pentru insatisfactia !n muncă *"ooper.. o parte din studiile longitudinale au adus do ezi destul de puternice că factorii de stres la locul de muncă au un efect negati e asupra simptomelor !n special psiho@somatice cu pri ire la sănătate.&L IaraseJ.. munca repetiti ă. cultura organizaţională..C'L 3eitner. Indiferent de gradul de rezistenţă sau de strategiile utilizate pentru a depăşi stresul. Nheorell. 2::-0. poluarea. 2::&. Spre e9emplu. temperatura. / .. numeşte caracteristicile ce fa orizează apariţia stresului astfel8 rolul indeplinit !n organizaţie *am#iguitatea rolului. !n special la #ăr#aţi realizate de Hi##ard . -. această aria#ilă e9ternă !şi are rolul !n generarea stresului. IlimosJi. teritoriul organizaţional0. particularităţile postului0. "ea de a doua aria#ilă majora este cea organizatională. Se asteaptă ca indi izii cu un ni el de stres organizational ridicat să nu fie satisfacuţi de locul lor de muncă şi se or simţi nefericiti in cadrul organizaţiei. -. et al. #unăstării şi implicit asupra satisfacţiei in muncă. Ilgen. ergonomia0.C/0. planificarea carierei. Schuler *-. relaţiile interpersonale *relaţia cu colegii. zgomotul. tipul organizaţiei *implicarea persoanei !n luarea deciziilor. practica resurselor umane *angajarea. /5-0. conflictul de rol0. programul de lucru !n schim#uri. supra!ncărcarea şi su#!ncărcarea rolului. e9istă do ezi concrete că factorii de stres la locul de muncă au un efect de cauzalitate asupra sănătăţii. Ahl#om.. studiile realizate de "araKon.

3. %ol. 3iţă.. . 7. 6. *ole conflict and ambiguity as a function of the taskstrucure-teachnology interaction+ 'rganizational . Ilgen. 7.. *-. 7oss. Handbook of Psychology. *2::-0.-i#lio' a(ie -.&0..eha&iour and Human Performance. A. 7. *=ds. Well-being and occupational health in the 21st century orkplace. '. /. Inter&ention in 'ccupational (tress. B.. Industrial and organizational psychology *%ol. "ooper. +orman. 5... (. =ditia a II@a. 7. Andreescu.0. 2. =. Sons IncL &. B. /'&@/.. *-. 2:. Po.. ' . *2::&0. *-. +ucureşti8 =ditura )inisterului Administraţiei şi InternelorL 2. Pj8 (ohn 2ileK . # Handbook of )ounselling for (tress at Work. A. +retz (r. ". (ournal of Applied $sKchologK . (udge. -2. (ournal of Accupational and Arganizational $sKchologK. ". Managementul stresului profesional. Schuler. IlimosJi./0. 7. 3ondon8 Sage $u#lications. N. pp.C/0.S. 656@6C2. !ob and "ife #ttitudes of Male $%ecuti&es. +oudreau.. *2::50. Ot. ./0. '. 5:@6/.2. (. Altmaier.