Vật liệu polyme phân hủy sinh học

1 of 1

http://lib.tvu.edu.vn/index.php/khoahoctunhien/hoahoc/320-polyme-pha...

Vật liệu polyme phân hủy sinh học
Được đăng ngày Thứ ba, 27 Tháng 8 2013 03:27 | Phạm Ngọc Lân |
Like

| Lượt xem: 90

3

Tác giả: Phạm Ngọc Lân

Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội. Năm XB: 2006

Mô tả: 96Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm

Số định danh: 547 L121 . Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc

Chuyên mục: Hóa học

10/29/2013 9:58 PM