Nu te supăra pe oglindă dacă eşti pocit.

(proverb popular)

„REVIZORUL”
de N.V. Gogol comedie în 5 acte

Personajele

!nton !ntono"ici #c"o$nic%&m'(ano"sc(ii, primarul oraşului !na !ndree"na, soţia lui )aria !ntono"na, fiica lui L'ca L'c(ici *lo+o", inspectorul şcolar #o,ia l'i !mmos -eodoro"ici Lia+c(in%.ia+c(in, judecător !rtemii -ili+o"ici Zemlianica, administratorul aşezămintelor de binefacere I"an /'$mici 0+ec(in, dirigintele poştei Piotr I"ano"ici &o1cinsc(i, moşier din localitate Piotr I"ano"ici 2o1cinsc(i3 moşier din localitate I"an !le4andro"ici *lestaco", funcţionar din Petersburg Osi+, servitorul lui

*ristian I"ano"ici G(i1ner, medicul judeţului -eodor I"ano"ici Li'li'co"> I"an La$are"ici Rastaco"sc(ii> #te+an I"ano"ici /oro1c(in> #te+an Ilici U(o"erto", comisar de poliţie #"ist'no"> P'go"i,în> &erjimorda> !1d'lin, negustor -e"ronia Petro"na Poslio+c(ina, nevasta unui lăcătuş #o,ia 'n'i +l'tonier )i5ca, servitorul primarului Un c(elner Oaspeţi, negustori, mici-burg ezi, petiţionari! sergenţi de stradă funcţionari la pensie , oameni de vază în oraş

!/.UL I
O cameră în casa primarului.

#/EN! 6
Primarul oraşului, administratorul aşezămintelor de binefacere, inspectorul şcolar, judecătorul, comisarul de poliţie, medicul judeţului, doi sergenţi de stradă. PRI)!RUL: V-am invitat aici, domnilor, ca să vă comunic o veste extrem de neplăcută: la noi vine un revizor! !))O# -EO&OROVI/I: Cum adică un revizor? !R.E)II -ILIPOVI/I Cum adică un revizor? PRI)!RUL: Un revizor din Petersburg, incognito !i mai ales cu instruc"iuni secrete !))O# -EO&OROVI/I: #a"i-o bună! !R.E)II -ILIPOVI/I Parcă n-aveam noi destule gri$i %i a%a LU/! LU/*I/I &oamne &umnezeule ! !i mai ales- cu instruc"iuni secrete! PRI)!RUL 'u parcă am presim"it: toată noaptea trecută am visat doi %obolani neobi%nui"i( pe bune, din ă%tia eu n-am văzut niciodată: negri %i de o mărime ne)irească! *u venit, au mirosit %i au dispărut +ată, am să vă citesc scrisoarea pe care am primit-o de la *ndrei +vanovici Cim,-ov, pe care dumneata *rtemii .ilipovici /l cuno%ti +ată ce-mi scrie: 0&ragă prietene, cumetre %i bine)ăcător!0 (mormăie încet, parcurg"nd repede scrisoarea) 0 %i să te in)ormez!01*-a! +ată! 02ă grăbesc, printre altele, să te in)ormez că a sosit un )unc"ionar cu instruc"iuni de a inspecta toată regiunea %i mai ales $ude"ul nostru (ridică degetul-semnificativ)! *m a)lat asta de la oamenii cei mai de /ncredere, de%i el se dă drept o persoană particulară &at )iind că %tiu că ai %i tu, ca toată lumea, de alt)el, micile tale păcate1 pentru că e%ti un om de%tept %i nu la%i să-"i scape printre degete ceea ce-"i pică /n m,nă0 ( oprindu-se) ei, astea-s de-ale mele1 0a%a că te s)ătuiesc să )ii precaut, pentru că el aici au /nceput c-estiunile de )amilie 0 a sosit la noi sora mea, *na C-irilovna, poate să sosească /n orice moment, daca n-o )i %i sosit %i n-o )i locuind pe undeva incognito1 +eri 0 1 a-a

cu bărbatu-său +van C-irilovici s-a /ngră%at )oarte tare %i ca /ntotdeauna, c,ntă la vioară0 1 etc1 etc1 0*%a că asta-i situa"ia0 !))O# -EO&OROVI/I &a, situa"ia e neobi%nuită, pur %i simplu neobi%nuită! !i nu cred că-i /nt,mplătoare! LU/! LU/*I/I &ar de ce, *nton *ntonovici, din ce cauză? &e ce sa vină revizorul la noi? PRI)!RUL: &e ce?! 3e pare că asta ni-i soarta! ( oft"nd ) P,nă acum, cu a$utorul lui &umnezeu, alegeau alte ora%e *cum ne-a venit nouă r,ndul !))O# -EO&OROVI/I 'u cred, *nton *ntonovici, că aici e o pricină subtilă %i mai mult de natură politică Cam asta ar )i: 4usia1 &a1 3e pregăte%te de război !i ministerul, după cum vede"i, l-a trimis pe )unc"ionarul ăsta să vadă dacă nu e vreo trădare pe aici PRI)!RUL #a"i-o bună! &e unde ai mai scos-o %i pe asta! !i te mai consideri om inteligent! 5rădare /ntr-un ora% de provincie! Ce, e cumva ora% de grani"ă? &e-aici c-iar %i trei ani să mergi călare %i tot nu a$ungi /n altă "ară !))O# -EO&OROVI/I #u,nu Ce v-a% putea spune este că de data asta n-a"i prea nimerito Conducerea /%i are socotelile ei: c-iar dacă suntem departe, conducerea e cu oc-ii /n patru PRI)!RUL: Că o )i /n patru, că o )i /n cinci, eu, domnilor, v-am prevenit *ve"i gri$ă! 6n ceea ce mă prive%te am luat de$a unele măsuri, ceea ce vă s)ătuiesc să )ace"i %i voi 2ai ales dumneata, *rtemii .ilipovici! .ără /ndoială că )unc"ionarul care vine, va dori /n primul r,nd să viziteze a%ezămintele de bine)acere subordonate dumitale %i de aceea, )ă ca totul să )ie /n ordine: bone"elele să )ie curate, iar bolnavii să nu semene cu ni%te lăcătu%i, cum arată ei de obicei !R.E)II -ILIPOVI/I 'i, asta nu e mare lucru 7onete curate cred că pot să le dau PRI)!RUL &e asemenea, deasupra )iecărui pat să se scrie /n latină sau /n altă limbă, -asta de$a "ine de dumneata, 8ristian +vanovici,- boala )iecăruia, cine %i c,nd s-a /mbolnăvit, /n ce zi %i ce dată1 *poi, nu e bine că bolnavii dumitale )umează un tutun a%a de tare că de c,te ori intri, /ncepi să strănu"i !i mai bine ar )i să ai mai pu"ini bolnavi, altminteri o să dea vina ori pe proasta administra"ie, ori pe nepriceperea doctorului !R.E)II -ILIPOVI/I 9! 6n privin"a tratamentului, eu cu 8ristian +vanovici, avem metodele noastre: cu c,t e mai aproape de natură, cu at,t e mai bine( de aceea, medicamente scumpe nu )olosim 9mul e simplu &acă e să moară %i a%a moare, dacă e să scape %i a%a scapă !-apoi lui 8ristian +vanovici i-ar )i )oarte greu să se-n"eleagă cu bolnavii: el nu %tie niciun cuv,nt ruse%te *RI#.I!N IV!NOVI/I ( scoate un sunet asemănător vocalelor# i# şi #e# )

iar după ce pleacă revizorul. n-am ce să zic 6ntr-adevăr. că veni vorba +ar re)eritor la treburile noastre interne %i la 0micile păcate0 cum le nume%te *ndrei +vanovici /n scrisoare. cineva are o haină de blană de cinci sute de ruble. dacă /ntr-adevar.nce ceapă sau usturoi. /ntr-un a%a local nu se )ace! !i /nainte voiam să-"i spun asta. ăsta este mirosul lui natural.ini de v. vezi dumneata.. de parcă acum a ie%it dintr-o )abrică de spirt #ici asta nu e bine *m vrut demult să "i-o spun. s-a lovit %i de-atunci miroase pu"in a vodcă PRI)!RUL *sta "i-am spus-o doar a%a. iar voltairienii degeaba se /mpotrivesc !))O# -EO&OROVI/I Ce /n"elegi dumneata. dar mă tot luam cu altele %i uitam! !))O# -EO&OROVI/I: C-iar azi am să dau ordin să le ducă pe toate la bucătărie &acă dori"i. paznicii "in ni%te g.nătoare? 6n sc-imb.I!N IV!NOVI/I :( scoate acelaşi sunet ) !))O# -EO&OROVI/I #u. nu zic ba. *nton *ntonovici.nzul la noi PRI)!RUL 6n a)ară de asta. c-iar /n sala de %edin"e. mita e tot mită !))O# -EO&OROVI/I Ba să mă ierţi. dar du-ne%te. iar deasupra dulapului cu acte stă crava%a dumitale de v. 8ristian +vanovici poate să-l a$ute cu tot )elul de medicamente /RI#. po"i s-o pui /napoi :a )el %i asesorul dumitale1. %i de ce paznicul nu s-ar ocupa %i el? #umai că.ini de v.nătoare. Anton Antonovici. a%a cum pretinde el + se poate recomanda să măn.tă vreme eu sunt un credincios )erm %i merg /n .dar ar )i mai bine s-o iei de acolo pentru un timp. prin 0mici păcate0? 3unt 0păcate0 %i 0păcate0! 'u spun pe )a"ă că iau mită &ar ce )el de mită? C. PRI)!RUL 'i %i ce-i dacă dumneata prime%ti mită c. ce s-ar putea spune? #u există om care să n-aibă 0mici păcate0 *%a ne-a )ăcut &umnezeu. dar nu-mi amintesc cu ce m-am luat că am uitat 'xistă solu"ie %i pentru asta. de exemplu. e criticabil că la dumneata..nd era mic.PRI)!RUL !i pe dumneata. doica l-a scăpat din bra"e.natoare *sta-i cu totul altceva PRI)!RUL Că-s c.%te cu boboci care se bagă printre picioarele oamenilor ' lăudabil să se ocupe omul de gospodărie. veni"i să lua"i pr.eodorovici. te-a% s)ătui să acorzi mai multă aten"ie sălilor $udecătoriei 6n prima sală unde vin de obicei peti"ionarii. iar nevasta un şal. sau altceva 6n cazul ăsta.ini de v. că-i altceva. Dacă. nu crezi /n &umnezeu( la biserică nu te duci niciodată( pe c.nătoare !tiu că /"i place v. se /ntind la uscat tot )elul de porcării. desigur e un om experimentat. mă rog. *mmos .nătoarea. mirosul ăsta nu mai poate )i scos: el zice că atunci c.

dacă )ace o mutră ca asta la elevi. te cunosc eu: dacă dumneata /ncepi să vorbe%ti despre )acerea lumii. asta e ne/n"eleasa lege a naturii! 9mul de%tept. educa"i la )el de )el de colegii. )ire%te. mai treacă-meargă. /n calitate de inspector %colar trebuie să )ii mai atent. bine/n"eles legate de titlul lor de /nvă"a"i Unul dintre ei. dar eu am primit mustrare. /n treacăt. că de ce se insu)lă tineretului idei liberale PRI)!RUL *cela%i lucru trebuie să "i-l spun %i despre pro)esorul de istorie *re un cap de%tept %i asta se vede *re cuno%tin"e vaste &ar explică cu at. de exemplu. sunt oameni /nvă"a"i. dar au purtări )oarte ciudate.t uită de sine :-am ascultat %i eu odată( ei. poate că acolo a%a trebuie.teva ori C-iar zilele astea.t val-v.nd a a$uns la *lexandru 2acedon.nd a intrat /n clasă mare%alul nobilimii.teva ori observa"ii1 . /nsu%i &umnezeu /l prote$ează 6n sc-imb dumneata. ăla cu )a"a grasă1 nu-mi mai amintesc numele lui1 nu se urcă niciodată la catedră )ără să )acă o grimasă Uite-a%a! ( face o grimasă ) !i după aceea /ncepe să-%i m. nu-mi cru" nici via"a!0 PRI)!RUL &a. dar de ce trebuie să strice scaunele? *sta sărăce%te bugetul "ării LU/! LU/*I/I &a. cu mintea mea. mai ales la pro)esori 'i . /nc. ori )ace o mutră de-"i vine să-"i iei lumea-n cap LU/! LU/*I/I: 3ă te )erească &umnezeu să ai de-a )ace cu oameni /nvă"a"i 5e po"i a%tepta la orice .nd bun. dar eu pentru %tiin"ă. PRI)!RUL Uneori.t timp a vorbit despre asirieni %i babilonieni a mai mers. să ai prea multă minte e mai rău dec. e iute din )ire +-am )ăcut %i eu de c. dar c.ace"i cum vreti.ng.ie barba cu m.t să n-ai deloc !i-apoi.mplat cu el *m crezut că a luat )oc %coala.)iecare duminică la biserică +ar dumneata 9.na pe sub cravată &esigur. a )ăcut o mutră cum nu mi-a )ost dat să văd vreodată 'l a )ăcut-o cu g.mbă la adresa lui &racu %tie ce poate să iasă din asta! LU/! LU/*I/I Ce pot să )ac cu el.ice: 0 . zău a%a? +-am spus de$a de c. c.iecare vrea să arate că %i el e de%tept . c. ori e be"iv. :uca :uc-ici. eu la asta nu mă pricep &ar $udeca"i %i dumneavoastră! &acă )ace a%a la un străin. c.rte$ de la catedră %i cu toată puterea a dat cu scaunul de podea 4ecunosc că *lexandru 2acedon e un erou.ndva să-%i bage nasul pe-acolo ' un loc de invidiat. zău a%a! * cobor. am pomenit de $udecătorie doar a%a. nu vă pot spune ce s-a-nt. poate să iasă ceva )oarte rău : domnul revizor sau oricine altcineva poate să creadă că se str. mă-ndoiesc ca cineva. dar drept să-"i spun. ni se ridică părul măciucă !))O# -EO&OROVI/I Dar am ajuns singur la asta.ta patimă.

*nton *ntonovici? PRI)!RUL: 'u? Ce să zic? #u mi-e )rică. din senin.război cu turcii !i numai )ran"uzul e de vină PRI)!RUL: Ce război cu turcii? #oi o s-o pă"im.te ceva. porumbeilor #are dintre voi.")a daţi&mi&l *ncoace pe 'iapchin&(iapchin +i cine&i administratorul aşe$ămintelor de bine. al tuturor. /n interesul nostru. zău. ca orice scrisoare sosită la . +van Cuzmici.. cică a% )i tras %apte piei de pe ei. nu turcii *sta de$a se %tie: scrisoarea-i la mine &IRIRGIN.EI: *m auzit de la Piotr +vanovici 7obcinsc-i * )ost adineaori pe la mine. n-ai putea oare. ce e ? Ce )unc"ionar trebuie să sosească? PRI)!RUL: &ar dumneata n-ai auzit? &IRIGIN.ie ră$boi cu turcii.EI Pe bune .ndesc c-iar să nu )i )ost vreun denun" /mpotriva mea1&e ce era să vină a%a. dacă&i aşa .ndesc =îl ia de braţ şi-l duce într-o parte> mă g.acere%"&-emleanica. c-iar dacă am primit c.e judecătorul%" &'iapchin&(iapchin. ah.EI . revizorul la noi ! *scultă.ELE PO0.ELE PO#..EI: Ce să cred! 9 să )ie război cu turcii !))O# -EO&OROVI/I: <.EI: 'xplica"i-mi. dar eu. &IRIGIN. PRI)!RUL: !i ? Ce zici dumneata.ELE PO0.& ")a daţi& mi&l *ncoace pe -emleanica " Asta&i rău de tot #/EN! 7 Aceiaşi şi dirigintele poştei.ndoi cu b.ta-n baltă &IRIRGIN.EI Ce să zic eu? &umneata ce zici. +van Cuzmici? &IRIGIN. domnilor.PRI)!RUL *sta n-ar )i nimic pe lângă. pu"in1 #egustorimea %i civilii mă /ngri$orează.nd! *sta cred %i eu PRI)!RUL &a.nd la g. n-am )ăcut-o cu du%mănie1C-iar mă g.. atunci n&o să . poate doar a%a.ELE PO#. pe la po%tă PRI)!RUL: !i ? Ce crezi despre asta? &IRIGIN. incognito blestemat Dacă apare brusc! "Aha Aici sunteţi.i.ELE PO#. a"i nimerit-o am. o să $ică el .ELE PO#.

ELE PO0.mplare!1 +ar eu. c. &IRIGIN.EI Cu multă plăcere !))O# -EO&OROVI/I *ve"i gri$ă. curge. *nton *ntonovici.EI: !tiu. dar a%a.t de instructive1 mai interesante c-iar dec.EI #u &espre vreunul din Petersburg.t de )rumos scrise că. o lipe%ti la loc. care vine sau care pleacă1 /n"elegi1.po%tă.inele meu. o s&o păţiţi odată şi&odată . ca să vezi dacă e vreun denun" sau e o simplă coresponden"ă s-o trimi"i c-iar a%a. zice. nu demult.ngere sau peste vreun denun". %tiu *sta nu trebuie să mă /nve"i dumneata 'u )ac asta nu din precau"ie. să te omenesc cu o că"elu%ă ' soră bună cu c. zău. )ii at.EI Vai de mine! PRI)!RUL:#u-"i )ă gri$i! 'ra altceva dacă )ăceai din asta o c-estiune publică.nimic.t 07uletinul 2oscovei0 PRI)!RUL: 3pune-mi atunci. mărturisesc.mplător peste vreo pl. )ără cea mai mică ezitare &IRIGIN. ci mai mult din curiozitate 2or să %tiu ce mai e nou prin lume 6ndrăznesc să vă spun că e o lectură )oarte interesantă! 6n unele scrisori sunt pasa$e at. ca /n paradis1 multe domni%oare.ntă muzica. dar despre )unc"ionari din Costroma %i din 3aratov se vorbe%te mult ' păcat. venisem la dumneata. nu-mi arde acuma de iepurii dumitale 7lestematul ăsta de incognito nu-mi iese din cap *m impresia că acu se desc-ide u%a %i -op! . e o treabă de )amilie !))O# -EO&OROVI/I &a! #eplăcută /nt. dezlipită &IRIGIN. pe care /l cuno%ti *i auzit că Ceptovici e /n $udecată cu Var-ovinsc-i1 %i-n timpul ăsta eu mă lă)ăi: v. iar cavalerii dansează0 păstrat scrisoarea inten"ionat1 Vre"i să v-o citesc? PRI)!RUL: 'i.apare %i dumnealui1 Cu )oarte mare emo"ie descrie totul! *m &acă nu e denun". sau po"i . te delectezi: 1 sunt at. n-ai citit nimic despre vreun )unc"ionar din Petersburg? &IRIGIN. dragă prietene. un locotenent /i scria unui amic al său %i-i descria balul /n cel mai $ucău% mod )oarte.t de bun %i dacă dai /nt.ELE PO#. s-o dezlipe%ti pu"in %i s-o )runzăre%ti. +van Cuzmici. re"ine-l.ELE PO0. )oarte )rumos: 0Via"a. acum nu-mi arde de asta! *%a că. că dumneata nu cite%ti scrisori: sunt pasa$e minunate Uite.ELE PO0. pur %i simplu.nez iepuri %i pe mo%ia unuia %i pe a altuia PRI)!RUL #enicule.

după cum v-am spus. pentru &umnezeu. Piotr +vanovici.mplat? 2O2/IN#/*I: &a"i-mi voie.ngă c-io%cul unde se v. po)tim un scaun! ( toţi se aşează în jurul celor doi Piotr $vanovici) 'i. Bobcinsc i şi !obcinsc i. am"ndoi intră cu sufletul la gură.I Ce e? Ce s-a /nt. 2O2/IN#/*I: Ce /nt. spune"i-i lui Piotr +vanovici să nu mă /ntrerupă! PRI)!RUL &ar. c. nu mă /ntrerupe !tiu tot. da. lasă-mă pe mine să povestesc1 2O2/IN#/*I #u.#/EN! 8 Aceiaşi.nd C-iar /ndată după ce am avut plăcerea să plec de la dumneata. /i spun: 0*i auzit de vestea pe care a primit-o *nton *ntonovici printr-o scrisoare incontestabilă?0 &ar Piotr +vanovici o %i a)lase de la c-elăreasa dumitale *vdotia. 2O2/IN#/*I ( îl intrerupe ) 3osim am.t de buni.nd mă /ntorceam de la el. m-am repezit la 4astacovsc-i #egăsindu-l pe 4astacovsc-i.. Piotr +vanovici.. dă-mi voie.ndoi.ilip *ntonovici Poceciuev . nu.nd ai binevoit să te nelini%te%ti de scrisoarea primită.O. care )usese trimisă nu %tiu cu ce treabă la . lasă-mă pe mine &umneata nu ai darul vorbirii1 &O2/IN#/*I +ar dumneata ai să te /ncurci %i n-ai să-"i aminte%ti tot 2O2/IN#/*I 9 să-mi amintesc.lnindu-mă cu Piotr +vanovici. c-iar a%a1 c-iar atunci. am dat )uga la1 te rog.mplat? &O2/IN#/*I #eva cu totul neprevă$ut! sosim la hotel.lnit cu Piotr +vanovici &O2/IN#/*I ( îl întrerupe): :.nd plăcinte &a! 6nt. nu. m-am /nt. am să vă povestesc totul pe r. spune"i odată ce s-a /nt. zău. tot %tiu *%adar.ngă c-io%cul unde se v. domnilor :ua"i-vă scaune Piotr +vanovici. da"i-mi voie. dar să nu mă /ntrerupi! &omnilor. ce s-a /nt.nd plăcinte 2O2/IN#/*I :.mplat? 6mi sare inima din loc *%eza"i-vă. că o să-mi amintesc! #umai să nu mă /ntrerupi. lasă-mă să povestesc eu. am dat )uga la Corobc-in #egăsindu-l pe Corobc-in acasă. eu. Piotr +vanovici %i cu mine la -otel1 &O2/IN#/*I ( îl intrerupe) *. am intrat la +van Cuzmici ca să-i comunic vestea pe care ai primit-o dumneata1 a%a1 %i pe c.mplare extraordinară! &O2/IN#/*I Ce noutate nea%teptată! . )i"i at.

t. Piotr +vanovici1 cum să zic nu mă /ntrerupe. +van *lexandrovici 8lestacov.&O2/IN#/*I ( îl intrerupe )% 3ă aducă un butoia% pentru rac-iul )ran"uzesc 2O2/IN#/*I ( d"ndu-i m"inile la o parte>: 3ă aducă un butoia% pentru rac-iul )ran"uzesc +ată de ce ne-am dus. cu siguran"ă va )i ca %i taică-său. Piotr +vanovici %i cu mine. da domnilor. zice1 'i. eu am zis : *-a! 2O2/IN#/*I 6nt.unc"ionarul de care a"i binevoit să )i"i /n%tiin"at 4evizorul! PRI)!RUL ( însp"im"ntat )% Vai de mine! &umnezeu cu voi! #u poate )i el &O2/IN#/*I 'l e! #ici de plătit nu plăte%te #ici de plecat nu pleacă Cine poate )i dacă nu el? +ar )oaia lui de deplasare e vizată pentru 3aratov diminea"ă batog proaspăt. %tiu doar că ai un dinte care %uieră c. Piotr +vanovici l-a /ntrebat /nceti%or: 0Cine. nu se mută din -an. am un gol 0:a -an. zice. sosit din Petersburg. /n gubernia 3aratov %i. iar pe drum Piotr +vanovici /mi spune: 0 3ă intrăm. nu mă /ntrerupe1 Pornim spre Poceiuev. prin cameră.nd drumul lui e spre gubernia 3aratov?0 &a. un ra"ionament1 )izionomia1 gesturile. la Poceciuev1 #u. e vorba de stomacul lui Piotr +vanovici cum deodată. /n -an 3tomacul meu n-am m. nu mă /ntrerupe.t de vioi.ndu-l pe Vlas. e t. eu %i cu Piotr +vanovici 0. %i-i spun lui Piotr +vanovici: 0*sta nu-i /nt. te rog. au adus azi /n stomac 0 &a.nă aici. ia totul pe datorie %i nu vrea să plătească nici o copeică0 Cum mi-a spus asta.mplător!0 &a +ar Piotr +vanovici i-a %i )ăcut semn cu degetul %i l-a c-emat pe -angiu.i. zice.nărul ăsta e un )unc"ionar.ni un băie"a%. pe -angiul Vlas #evastă-sa a născut acum trei săptăm. c-iar a%a 'l e )unc"ionarul! PRI)!RUL: Cine? Care )unc"ionar? 2O2/IN#/*I . zice. te rog. se prezintă )oarte ciudat ' a doua săptăm.t.nărul ăsta?0la care Vlas /i răspunde: 0?sta0. parcă m-a luminat cineva de sus: 0*-a!0 . am spus noi. /l c-eamă. zice. un t. /nc. a%a că. nu ma /ntrerupe Piotr +vanovici. iar pe )a"ă are a%a.s. Piotr +vanovici. zău că n-ai să po"i. zice.Ce rost are să stea el aici. zice.nd vorbe%ti1 0?sta. at.ncat nimic de diminea"ă. %i se duce.i ai zis dumneata %i pe urmă am zis %i eu 0*-a0. iar aici ( duce m"na la frunte ) multe %i de toate 'u parcă am presim"it. domnilor.năr1 &O2/IN/#*I ( întrerup"ndu-l ) Cu /n)ă"i%are plăcută %i /mbrăcat civil 2O2/IN#/*I Cu /n)ă"i%are plăcută %i /mbrăcat civil se plimbă uite-a%a. să luăm o gustare 0 #-am apucat noi bine să intrăm /n -otel.i-am zis eu lui Piotr +vanovici &O2/IN#/*I #u. . -angiu C-em. dumneata n-ai să po"i povesti. zice. c. ai să s.

care au trecut pe aici.eodorovici 6ntr-adevăr se poate /nt.năr /nsă. *nton *ntonovici. ca să vedem dacă nu cumva călătorii au nemul"umiri 8ei.ni * sosit de 3). nu. negustorimea Uite %i /n cartea 0. să trimitem /nt.ici că e t. să mergem. cu Piotr +vanovici 6ntr-o plimbare. domnilor. iar tu vino *ncoace. vede"i-vă )iecare de-ale voastre +ar eu mă duc singur.mplare. )ie. clerul. să mergem /n procesiune la -an? !))O# -EO&OROVI/I #u. trecem pe la -an.năr /l miro%i mai repede 2ai rău e c.n( unul t. PRI)!RUL +i e demult aici% &O2/IN#/*I &e vreo două săptăm.ncare! Pe străzi e o mizerie.UNOV: Ce dori"i? PRI)!RUL &u-te după comisar( adică nu *m nevoie de tine .t mai repede pe comisar.2O2/IN#/*I 'l e! 'l e.năr1 să aibă vreo @A sau @B de ani PRI)!RUL Cu at. 2O2/IN#/*I #amera *n care anul trecut s&au bătut o. a%a. *mmos .t mai bine Pe un t. ca din /nt. /'ergentul iese în grabă ) !R.iţerii.mpla o nenorocire .E)II -ILIPO-I/I 6n cazul ăsta.nă %i-n )ar)uriile noastre1 2-a trecut un )ior de spaimă PRI)!RUL &umnezeule! 6ndură-te de noi. ca-n c. da. ce are-n gu%ă are %i-n căpu%ă 8aide"i. păcăto%ii +i unde stă el acolo% &O2/IN#/*I #amera numărul cinci. ori -ai.aptele lui +oan 2ason0 PRI)!RUL: #u. 3vistunov! #VI#. mă rog asta pentru că Piotr +vanovici cu stomacul lui1 da1 păi s-a uitat p. sub scară.rciumă! Ce ru%ine! 3unt pierdut! (se ia cu m"inile de cap)! !R. nu.i cuiva să mi-l aducă c. nu. 3)in"i 2ucenici.ncăm batog.E)II -ILIPOVI/I 3ă mergem. m-am ales c-iar cu mul"umiri! Poate că mă a$ută &umnezeu %i de data asta (lui &obcinsc i ) . )ie-vă milă de robul vostru! 6n timpul ăsta a )ost biciuită nevasta plutonierului ! *resta"ilor nu li s-a dat de m.i starostele. zău că-i el1 &ar ce spirit de observa"ie are?! Peste tot se uită * văzut că eu %i cu Piotr +vanovici m.năr? 2O2/IN#/*I 5.ni! (aparte) &umnezeule mare. lăsa"i-mă pe mine *m mai avut momente grele /n via"a mea %i le-am )ăcut )a"ă.nd ai de-a )ace cu un vulpoi bătr.ntul Vasile 'gipteanul PRI)!RUL &ouă săptăm.

. dar tot nu s&a tre$it. l&au adus a$i dimineaţă beat mort. o să-%i blesteme zilele Uite. de-"i mută nasul din loc !))O# -EO&OROVI/I 'u.nd mă uit peste vreun memoriu. 1iotr )vanovici. !obcinsc i.!))O# -EO&OROVI/I &ar dumitale de ce "i-e )rică?! :e pui bolnavilor bonete curate %i ai terminat !R. adică nu. Bobcinsc i. dar la mine pe toate coridoarele te izbe%te un miros de varză stricată.UNOV Păi a%a. dar nu e bun la nimic.E)II -ILIPOVI/I Ce bonete? 9rdinul e să le dăm bolnavilor supă de )ulgi de ovăz.rtie. să mergem 2O2/IN#/*I !i eu. administratorul. Am turnat două găleţi de apă pe el. du&te mai *ntâi *n camera mea. doctorul. PRI)!RUL%(apuc"ndu-se cu m"inile de cap) Ah.#ergentul$ PRI)!RUL: &ro%ca stă acolo? #VI#. stai Du&te adu&mi. eu de cincisprezece ani stau /n scaunul $udecătoresc. Anton Antonovici Du&te repede *n stradă.UNOV Prohorov e la secţie. mi se lasă m.i. PRI)!RUL Cum a%a? #VI#.UNOV 3tă PRI)!RUL +e%i /n stradă adică nu. %i eu permite"i-mi %i mie.Dar ceilalţi unde&s% 0umai tu eşti aici% Doar am dat ordin să vină şi 1rohorov. Doamne Dumne$eule sabia şi pălăria cea nouă.. inspectorul şcolar şi dirigintele poştei ies şi în prag se ciocnesc cu comisarul) #/EN! 9 Primarul.. dar c.2nde&i 1rohorov% #VI#.inile /n $os #ici c-iar 3olomon n-ar putea deslu%i care-i adevărul %i care-i minciuna ( (udecătorul. au$i +i adu&mi . sunt lini%tit! 6ntr-adevăr cine să vrea să intre /ntr-o $udecătorie de $ude"? !i c-iar dacă /%i va băga nasul /n vreo -. /n privin"a asta.

Ai grijă 7uri prea mult pentru gradul tău 8ai.ir&ar să .acă curată.iecare din ei să ia. Bobcinsc i. ai% 6i&a dat doi arşini de sto. după poartă PRI)!RUL *scultă-mă bine.uga şi adună pe toţi vătăşeii şi . căci cu mine o *ncurci #e&ai . că te cunosc eu şi pe tine! te baţi pe burtă cu . Deci. nu se poate.PRI)!RUL: 0u...acă.3ai. le bagi *n ci$me Ai grijă.. nu.ei. 3tepan +lici! . pentru &umnezeu. .. dar nu se gândeşte să trimită alta nouă. Aş vrea doar să mă uit un pic pe gaura cheii să văd ce&o să . pleacă #/EN! 5 Primarul .iecare *n mână câte o stradă. chiar nimic. incomod şi nici nu *ncăpem *n droşcă. 1iotr )vanovici.i$i 1un pariu că au şi *nceput să ticluiască pe ascuns plângeri *mpotriva mea.. PRI)!RUL:(luând sabia. dar aşa ca s&o . cum s&a $gâriat sabia asta Blestematul ăsta de negustor Abdulin 3ede că sabia primarului s&a *nvechit.iecare şi .unc"ionarul de la Petersburg a sosit Ce măsuri ai luat? /O)I#!RUL:*%a cum a"i poruncit! :-am trimis pe sergentul Pugovi".. Ah #e oameni per. 2O2/IN#/*I 0u .. o stradă 4 o mătură +i să măture toată strada care duce spre han. unde ai )ost p. nu se poate . 5&au$i Ai grijă. !obcinsc i PRI)!RUL: *! 3tepan +lici.uri linguriţele de argint. alerg după trăsură.u o iau pe jos. să ia . .ace nimic.lat toată bucata.n cu vătă%eii să măture străzile PRI)!RUL &ar &er$imorda unde e? /O)I#!RUL: &er$imorda e plecat cu pompa de incendiu . %omisarul.nă acum? Ce-nseamnă asta? /O)I#!RUL: *ici eram.ie.ăcut cu negustorul #erniaev.ă pentru tunică iar tu i&ai um. către sergent) Dă .

poate se scapă vreun t.rbos! &e-abia ridici undeva un monument sau pur %i simplu un gard.te trei puduri de ceară = în loc de pălărie vrea săşi pună cutia în cap> /O)I#!RUL *nton *ntonovici. că imediat dracu %tie de unde se aduc at.PRI)!RUL: +ar Pro-orov e beat? /O)I#!RUL 7eat PRI)!RUL Cum ai putut permite asta? /O)I#!RUL &umnezeu %tie! +eri a )ost o bătaie la marginea ora%ului. iar dedesubt sunt goi pu%că ( ies cu toţii ) a)urisită! 3unt /n stare să-%i . dacă sunte"i mul"umiti. o). am uitat că l. păcătosul! = ia cutia de pălării în loc de pălărie > &ă. iar dacă s-o găsi vreunul să )ie nemul"umit. el /nvine"e%te oc-ii tuturor.ngă cizmar %i să pună ni%te balize de paie acolo. uituc %i spune că nici nu a )ost /ncepută! 6ncă ceva! 3ă-i spui lui &er$imorda să-%i mai "ină pumnii acasă &e dragul ordinei. s-a dus să )acă ordine acolo %i s-a /ntors beat PRI)!RUL *scultă-mă ! Uite ce-ai să )aci! 3ergentul Pugovi". să mergem Piotr +vanovici! =porneşte şi se-ntoarce) !i să nu lăsa"i să iasă solda"ii pe stradă )ără nimic pe ei <arnizoana asta tr.ngă spital pentru care acum un an s-au alocat bani. păcătosul de mine. să treacă mai repede %i asta %i am să-"i aprind o lum.ntească pe deasupra tunica. o). /năl"imea voastră!0. PRI)!RUL: &acă-i cutie. să mergem.nare cum nu "i-a aprins nimeni: pe )iecare bestie de negustor am să-l pun să dea c. o să-i arăt eu după aceea nemul"umire19). &oamne. să răspunde"i : 02ul"umi"i.t sunt mai multe dăr.ngă gardul ăla s-au aruncat vreo patruzeci de căru"e de gunoi! Ce ora% sc. să nu uita"i să spune"i că a /nceput să se construiască.mături. cu at.tea gunoaie! (oftează) &acă )unc"ionarul care a venit /ntreabă pe vreunul din voi. asta-i cutie. nu pălărie.t dăm impresia că primarul ora%ului lucrează1 *-! &oamne &umnezeule. să stea pe pod să )acă ordine 3ă des)acă gardul ăla vec-i de l. %i celor vinova"i %i celor nevinova"i 8ai.mpit. cutie să )ie 3-o ia dracu! !i dacă /ntreabă unde e biserica de l. ca %i cum ar )i o lucrare /ncepută Cu c. dar a ars *m prezentat %i un raport despre asta 2ai %tii.n e /nalt.

rziu? *sta-i bună! 2ai t. mami"o. mami"o? 9ricum peste două ceasuri o să a)lăm tot !N! !N&REEVN!: Peste două ceasuri! .rziu! !N! !N&REEVN!: 2ai t. !N! !N&REEVN!: Unde-s? Unde sunt? &oamne &umnezeule! (desc ide uşa) 7ărbate! *nto%a! *nton! (vorbeşte repede) #umai tu e%ti de vină! &in pricina ta! 2o%monito! 7a bro%a! 7a %alul! (se apropie de fereastră. acum sunt gata.ini? :asă-l să dea. dar de /ntrebat tot puteai să-l /ntrebi #-ai putut să a)li! Cap sec! Ci-e g. /ncotro? 6ncotro? Ce e? * venit? 4evizorul? ' cu mustă"i? Ce )el de mustă"i? PRI)!RUL: 2ai t.rziu1 #umai un lucru să-mi spui: ce grad are? Colonel? *i? (cu necaz) * plecat! 'i. auzi. %i /ntoarce-te imediat. ai auzit dacă a sosit cineva? #-ai auzit? Proastă mai e%ti! &ă din m.oarte-"i mul"umesc Po)tim răspuns! Cum de nu "i-a trecut prin cap să spui că peste o lună !(se apleacă peste fereastră) 'i.ONOVN!: !i ce-i de )ăcut. stai să-mi prind la spate %alul. acum 0 +acă-tă-ne acum! Uite că n-am a)lat nimic! Coc-etăria asta blestemată! * auzit că dirigintele po%tei e %i el aici. %i din dreapta 6%i /nc-ipuie că umblă după ea. mai t. %i ce oc-i are: negri sau nu.ugi %i-ntreabă unde s-au dus! *)lă tot: cine e călătorul ăsta! Cum e! *uzi? Uităte prin gaura c-eii %i a)lă tot.#/EN! : Ana Andree&na şi 'aria Antono&na intră în fugă pe scenă. mai repede. strigă) *nton. dute )uga! *uzi? . -ai.rziu! 'u nu vreau mai t. dar să-l vezi ce mutră )ace c. mai repede! (continuă să strige p"nă c"nd cade cortina!!!) . mai repede.nga. măicu"ă. *vdotia! Cum? Ce-i *vdotia.rziu.nd te /ntorci cu spatele!1 )!RI! !N. %i numai /n )a"a oglinzii a stat: se uită %i din st.ndul numai la măriti% Ce? *u plecat imediat! 5rebuia să alergi după dro%că &u-te-acuma. asta să %tii că nu "i-o iert! 3i toate astea numai din pricina ta! 0 2ami"o.

!/.nz 2.nd de tot. vezi să )ie cea mai bună. m.UL II O odăiţă la an.nd am plecat din Piter Porumbelul meu a )ituit to"i băni%orii pe drum1 iar acum stă bl.ntă la trompetă /n burta mea !i nici o speran"ă să a$ungem acasă! Ce po"i să )aci? ' a doua lună de$a de c.nz bun 0 2ăcar dac-ar )i ceva de capul lui1 dar nu e dec.ncarea proastă nu-mi prie%te. doar nobilii /i mai depă%esc 5e duci pe strada !ciuDin. o sticlă goală.ncare %i pentru drum.intri /ntr-o prăvălie: acolo un cavaler /"i poveste%te despre tabere sau /"i explică ce /nseamnă )iecare stea de . %i cere cel mai bun pr. o perie de aine şi altele$ #/EN! 6 =Osip stă lungit pe patul stăp"nului) O#IP: &racu să mă ia! 2i-e at.ini care dansează %i tot ce vrei Vorbesc to"i )oarte delicat. cocona%ul trebuia să de)ileze /n )iecare ora% (îl imită pe stăp"nul său) 0 'i. (n pat. cu coada /ntre picioare *veam bani berec-et %i pentru m.negustorii te strigă 04espectabile!0( /n barcă treci r. dar %i gri$ile-s mai pu"ine( ai muierea ta %i stai tot timpul /ntins pe cuptor. că via"a e subtilă %i plină de politică: teatre.nd plăcinte &ar dacă e să spunem adevărul. un geamantan. pentru tot1 dar. o perec e de cizme.ul alături de un )unc"ionar( /"i dore%ti companie.t un simplu registrator Cum cunoa%te pe cineva. 9sip! &u-te %i vezi de-o cameră.nc.t de )oame %i /mi c-iorăie ma"ele de parcă un regiment /ntreg c. c. o masă. nu contestă nimeni că via"a /n Piter e cea mai bună 7ani să ai. imediat se a%ează cu el la căr"i1*%a s-a ars! U))! 2-am săturat de via"a asta Pe bune că-i mai bine la "ară e adevărat că nu prea ai via"ă publică. am nevoie de un pr.

inglizesc. o). to"i "i se adresează numai cu 0dumneavoastră0 5e-ai plictisit să mergi pe $os.nul /i trimite bani.ndă %i ultima căma%ă . te-ai tolănit! #u vezi c.nă. slu$bă să )ie! !i -angiul de-aici ne-a spus clar că p. petreceri. cum ar )i acuma !i numai el e de vină &ar ce po"i să-i )aci? 7atr.!/OV: +a.ncat. că nu )ace nimic: /n loc să meargă la slu$bă.t. merge numai cu trăsura.e simplu: )iecare curte are două intrări %i a%a te strecori.pe cer /n a%a )el că le vezi ca-n palmă 2ai intră din /nt. )ir-ar să )ie! #-auzi niciodată un cuv. că nici dracul nu te mai găse%te Un lucru e rău: uneori te-ndopi p.te o o)i"ereasă bătr. se plimbă toată ziua pe bulvar %i $oacă /n căr"i '-e! &e-ar %ti bătr.te o servitoare care arată o). /n )iecare zi trebuie să )ac rost de bilete la teatru %i după o săptăm. nu ne mai dă nimic!0 &ar dacă nu plătim1 ( oft"nd ) &oamne. iar dacă nu vrei să plăte%ti.ne numai cu un surtucel %i o prăpădită de manta Pe bune. că-i dă pe-o nimica toată &ar de ce toate astea? &e aceea. zău! !i ce postav1 de-"i părea rău să pui m. de oricare! :umea toată parcă a% m.teva să te usture vre-o patru zile! &acă ai slu$bă. dacă ar %ti să-i "ină! &a de unde! C-e)uri.nă nu mai po"i.nd Uneori se-nt. iar alteori-crăpi de )oame.na pe el.mplare c.t e de mototolit? .nămă trimite cu )racul cel nou la talcioc să-l v.nt ur. &umnezeule! 2ăcar o ciorbă. n-am mai văzut pat? *LE#.mplă să-%i v.nul boier asta! #u s-ar mai uita că e%ti )unc"ionar! Ci-ar ridica )rumos cămă%u"a %i a%a "i-ar arde c. )lestaco& *LE#./"i iei o trăsură %i mergi ca boierul. vre-o EFG de ruble costă numai )racul %i /l vinde la pia"ă cu vreo @G. "ine asta! =îi dă pălăria şi bastonul) *-a! +ar te-ai tolănit pe patul meu? O#IP: &e ce să mă tolănesc? Ce. mai apare uneori c.nă nu plătim ce-am m.!/OV: 2in"i. de pantaloni nici nu mai vorbesc. o)! (r"de pe sub mustaţă şi dă din cap)! <alant mod de comportament. de ram.nca-o! 7ate cineva( probabil că-i el =sare din pat) #/EN! 7 Osip.

m-a% duce degeaba! 8angiul a spus că nu ne mai dă de m.!/OV :a ce-mi trebuie -angiul? &u-te tu %i spune-i O#IP . te bucuri că-mi poveste%ti toate astea O#IP 0*%a.!/OV: (umblă prin cameră) Uită-te /n pungă. dracu să te ia! C-iamă-l pe stăp.mpenii! O#IP: 07a c-iar. mai e ceva tutun? O#IP: &e unde să mai )ie? *cum patru zile l-a"i )umat pe ultimul *LE#. să-l aresteze %i-l bag la /nc-isoare0 *LE#. să )acă datorii peste datorii de să nici nu-l po"i da a)ară &ar să %ti"i.nc O#IP #icidecum! #ici nu mă g. care sună aproape a rugăminte) Hos. du-te. boierule! *LE#.nd boierul nu plăte%te 3unte"i ni%te punga%i.!/OV (cu voce tare. prostule! *$unge! &u-te. poate să vină oricine la trai bun.!/OV 5aci odată.!/OV Cum /ndrăzne%ti. la bu)et 3pune-le să-mi dea să măn.n (Osip iese) . zice.ndesc să mă duc *LE#. prostule? O#IP Uite a%a! C-iar dacă m-a% duce. zice. apoi tare şi cu glas otăr"t) : *scultă ei.ncare *LE#. du-te %i spune-i Ce animal grosolan! O#IP &ar mai bine /l c-em pe -angiu la dumneata *LE#.ău a%a. zice. zice.!/OV Cum /ndrăzne%te să nu ne dea! Ce t. str"ng"ndu-şi buzele. că eu nu glumesc1 mă duc cu pl. animalule.!/OV* (umblă încolo şi-ncoace.O#IP: &ar la ce-mi trebuie? Crede"i că eu nu %tiu ce-i ăla pat? *m picioare %i pot sta pe ele :a ce-mi trebuie patul dumneavoastră? *LE#. 9sip! O#IP Ce dori"i? *LE#.nul tău 7oierul e un co"car *m mai văzut noi.ngere.nă de c. mă voi duce %i la primar( e a treia săptăm.!/OV +ar tu. dar mai puţin sigur ): &u-te acolo O#IP: Unde? *LE#.!/OV 7ine. zice.!/OV: (cu o voce ne otăr"tă şi înceată. derbedei %i -aimanale de-astea 0 *LE#. %i tu %i stăp.

!/OV ' /ngrozitor ce )oame mi-e! 2-am plimbat pu"in.!/OV 'i. apoi un c"ntec popular rusesc.#/EN! 8 )lestaco&. ce mai )aci? 3ănătos? /*ELNERUL 3lavă &omnului! *LE#.nul m-a trimis să vă-ntreb ce dori"i *LE#. credeam că o să-mi mai scadă po)ta de m. Osip. prietene! 'i. apoi % elnerul /*ELNERUL 3tăp. ce n-a% da să mai pot $uca cu el odată &ar nu s-a ivit ocazia Ce ora% păcătos! #ici măcar la aprozar nu prime%ti nimic pe datorie *sta-i de-a dreptul in)amie! (fredonează mai înt"i o arie din #)obert diavolul#.!/OV 7ună.ncare &a de unde! &racul să-l ia de apetit. nu trece! &acă nu c-e)uiam la Penza. singur *LE#. ce mai e nou pe la -an? 2erge totul bine? .nă acasă Căpitanul ăla de in)anterie mi-a )ăcut )igura1 bestia1 $uca grozav! Un s)ert de ceas am $ucat %i m-a lăsat le)ter Cu toate astea. mi-ar )i a$uns banii p. iar la sf"rşit ceva care nu seamănă nici cu una nici cu alta) #u vrea să vină nimeni! #/EN! 9 )lestaco&.

slavă &omnului. )iindcă după masă am ceva treburi /*ELNERUL &ar stăp.!/OV &ar tu )ă-l să /n"eleagă. )irar să )ie. să )i trecut a%a drăce%te pe la vreun mo%ier vecin.ngă? Hudecă %i dumneata.mplă nimic dacă nu măn.nc 7anii sunt cu totul altceva1 &acă unui "ărănoi ca el nu i se-nt.!/OV *devăru-i că-i nasol de tot dacă nu-mi dă de m.nul a zis că nu vă mai dă nimic 7a c-iar a vrut să meargă azi să se pl.nzul *%a că.nzesc. totu-i bine *LE#. să )i a$uns acasă /ntr-o calea%că.!/OV 'xplică-i )oarte serios că eu trebuie să măn.nd oare vreo -aină? Poate pantalonii? #u! 2ai bine )lăm./*ELNERUL &a. el crede că to"i sunt la )el! Ce mai noutate! /*ELNERUL 7ine.nc %i nu glumesc c.nc 6n )elul ăsta pot să mă usuc de tot Vreau )oarte tare să măn. stimabile.ncare !i mi-e o )oame cum nu mi-a )ost niciodată 3ă mai v. o să-i spun #/EN! 5 )lestaco&. stimabile Cum a%a? 'u doar trebuie să măn. te rog.ngă primarului *LE#.nă acum nu mi s-a adus /ncă pr.!/OV *scultă.nă nu-mi va plăti ce-a consumat0 ?sta i-a )ost răspunsul *LE#. să )i tras la scară cu )elinarele aprinse. singur *LE#. convinge-l /*ELNERUL &ar eu ce-a% putea să-i spun? *LE#. /*ELNERUL &estui *LE#. să-l )i avut pe 9sip /n spate /mbrăcat /n livrea! Parcă-i văd cum .nd spun asta /*ELNERUL &eci 'l a spus: 0#u-i voi da să măn.!/OV &e ce să se pl. p. dar a$ung acasă /n costum Păcat că +oac-im n-a vrut să-mi /nc-irieze o trăsură Ce bine era.nce p.!/OV 3unt mul"i călători. grăbe%te-i să vină mai repede.ncă o zi /ntreagă.

!/OV Ce să-"i spun! 3tăp. c-iar eu am văzut că se găteau multe )eluri +ar azi diminea"ă doi omule"i scunzi m. din Petersburg! 7inevoi"i să-l primi"i?0 7ădăranii ă%tia nici nu %tiu censeamnă: 07inevoi"i să-l primi"i?0 :a ă%tia.nzul! Pr./mi permite"i!!!0 (îşi freacă m"inile şi bate din călc"ie) Ptiu! =scuipă) 2i-e o )oame de-mi vine să vomit! #/EN! : )lestaco&. dă buzna ca un urs direct /n salon Poate mă apropii de vre-o )iică drăgu"ică: 0&omni%oară.ngă bucătărie.!/OV . apoi % elnerul *LE#. uneori e. c. alteori nu e *LE#.nul zice ca %i a%a e prea mult! *LE#.nul! 3cuip eu pe stăp.nzul! *LE#.nd pe l. ce e?0 +ar lac-eul intră %i anun"ă = se îndreaptă şi-l imită pe lac eu>:0 +van *lexandrovici 8lestacov.nul vă dă pentru ultima oară *LE#. pe%tele.mpenie! *%a ceva nu primesc &u-te %i /ntreabă-l ce-i cu c-estia asta? ' pu"in /*ELNERUL #u! 3tăp. nu e? /*ELNERUL Uite-a%a! *LE#.!/OV (bate din palme sărind uşor pe scaun ) Pr.!/OV Ce t.se agită to"i: 0Cine e.i. O#IP *duce pr.!/OV !i de ce ce nu e sos? /*ELNERUL 3os nu e! *LE#.!/OV &ar de ce nu e? 5rec.nzul! Pr. ce e.!/OV Cum? #umai două )eluri? /*ELNERUL #umai! *LE#.!/OV Cum a%a.nd vine vre-un mo%ier necioplit.!/OV &ar batogul.nul tău! Ce ai acolo? /*ELNERUL 3upă %i )riptură *LE#. Osip.nul.ncau batog %i alte bunătă"i /*ELNERUL Păi.nzul! /*ELNERUL (cu farfurii şi cu un şervet) 3tap. stăp. c-i)telele? .

vai.!/OV '%ti un porc $egos! /*ELNERUL 3e pare că nu! *LE#.nci o bucată ca asta =se scobeşte cu degetu-n dinţi> Canaliile! .ncă.!/OV '%ti un prost! /*ELNERUL &a! *LE#. lua-te-ar dracu. n-are nici un gust #u vreau supa asta! *du-mi altceva! /*ELNERUL 9 iau inapoi! 3tăp.!/OV #emernicii! Canaliile! 2ăcar un pic de sos sau o pră$itură !arlatanii! !tiu doar să $upoaie călătorii! ( * elnerul str"nge totul de pe masă şi iese împreună cu Osip )! &e ce ei măn.!/OV #u vreau să mai vorbesc cu un prost ca tine ( îşi toarnă supa şi începe să măn"nce ) Ce-i cu supa asta? *i turnat apă c-ioară: pute doar. )rate. ei. vai. cu mine nu-"i merge! (măn"ncă) &oamne. ca să vezi cu ce te -rănesc 5e dor maxilarele dacă măn.!/OV (pun"nd m"na pe castron )% 'i. la )el ca %i mine? . canaliile.nul a zis: 0 &acă nu-i place cu at. ei las-o.!/OV &racu %tie ce e! #umai )riptură nu e! 5alpă de cizmă pră$ită /n loc de vi"el! (măn"ncă) 7andi"ii. ce supă! (continuă să măn"nce) Cred că nu e om pe lumea asta care să )i m.!/OV &ar cum sunt ei? /*ELNERUL 3unt oameni obi%nui"i: din aceia care se %tie că plătesc *LE#. sunt din alt aluat.ncare ca asta 7andi"ii! = îşi şterge gura cu şervetul> #u mai e nimic? /*ELNERUL #imic! *LE#. nicidecum n-o pot scoate( o să mi se /nnegrească din"ii după o m.ici că-i scoar"ă de copac. iar eu nu? &e ce./*ELNERUL *stea-s pentru cei mai spălă"ei1 *LE#. vezi că a mai rămas un pic de supă! +a"i-o "ie (taie friptura) Ce-i cu )riptura asta? *sta nui )riptură /*ELNERUL &ar ce e? *LE#. nu pot %i eu să )iu la )el? #u sunt %i ei călători. prostule! 3ă te por"i cu al"ii a%a: eu.ncat o asemenea supă: /n loc de grăsime plutesc )ulgi (taie o bucată de găină) Vai. ce mai găină! &ă-mi )riptura! 9sip.t mai bine!0 *LE#.

se privesc am"ndoi speriaţi c"teva momente. nu vreau !-apoi cum să /ndrăznească el a%a ceva? Ce-s eu? #egustor sau meseria%? (îşi face curaj şi se-ndreaptă ) *m sa-i spun direct: 0Cum /"i permi"i dumneata?0 (se mişcă clanţa uşii! +lestacov. se opreşte. iar eu ca dinadins i-am )ăcut cu oc-iul unei )ete de negustor #u. olb"ndu-se unul la altul)! PRI)!RUL: (îşi revine puţin şi ia poziţia #drepţi# ) *m onoarea să vă salut *LE#.!/OV Pe bune. primarul.ncat nimic! . nu. apoi Osip *LE#. a %i apucat să se pl.rnit po)ta! &ea% avea ceva mărun"i% să-l trimit la pia"ă să ia măcar o )ranzelă /*ELNERUL (intră) Acolo a venit primarul ora%ului %i nu %tiu de ce se interesează %i /ntreabă de dumneata *LE#.#/EN! < )lestaco&.ău a%a! 2ai rău mi-am st.ngă! &ar dacă /ntr-adevăr mă bagă la /nc-isoare? 6n )ond dacă procedează cu delicate"e *. nu. palid. parcă n-a% )i m.!/OV: (speriat)% #a"i-o bună! Ce bestie e %i -angiul ăsta. încremeneşte) #/EN! = )lestaco&.!/OV: (se înclină) 4espectele mele1 PRI)!RUL: Vă rog să mă ierta"i1 . nu vreau! 6n ora% e plin de lume %i de o)i"eri. !obcinsc i (Primarul intră.

!/OV: (mai îndrăzneţ) &e%i a"i venit aici cu toată ec-ipa. pe care cică am pus s-o bată1 asta-i calomnie.ie-vă milă ! #u mă nenoroci"i!1 *m nevastă %i copii mici #u mă ne)erici"i! *LE#. care sunt /n stare să atenteze %i la via"a mea Pe mine? 'u1 'u care1 3unt )unc"ionar1 din Petersburg! ( tot mai . dar spre sf"rşit vorbeşte tare ): Ce era să )ac?1 #u. eu nu plec 2ă duc direct la ministru ( bate cu pumnul în masă)! Ce crede"i? Ce vă imagina"i? PRI)!RUL: (ia poziţie de drepţi tremur"nd ca varga)% . nu vreau! !tiu eu ce /nseamnă altă locuin"ă: adică la /nc-isoare! &ar cu ce drept? Cum /ndrăzni"i? curajos) 'u1 eu1 eu1 PRI)!RUL: (aparte) &oamne. asta-i bună! Ce-mi pasă mie dacă dumneata ai nevastă %i copii! ?sta e un motiv ca eu să merg la /nc-isoare?! *uzi dumneata! =&obcinsc i bagă capul pe uşă. vă . oameni cumsecade %i lini%ti"i #u %tiu de unde-o )i cumparat-o -angiul ăsta1 &ar dacă nu vă place aici. care acum se ocupă de negustorie. iar /n supă dracu %tie ce-a pus că a trebuit s-o arunc pe )ereastră! 2ă /n)ometează zile /ntregi! Ceaiul e )oarte ciudat.oarte mulţumesc 0u vreau PRI)!RUL (tremur"nd de frică): &in nepricepere. dar nu e vina mea :a mine /n pia"ă e /ntotdeauna carne proaspătă 9 aduc negustorii din 8olmogor/. este să am gri$ă ca to"i călătorii %i oamenii nobili să n-aibă nici un )el de 1 *LE#. miroase a pe%te.ău că am să plătesc1 9 să-mi trimită bani de acasă = &obcinsc i se iţeşte de după uşă> 'l e mai vinovat ca mine: /mi dă o )riptură tare ca piatra. zău că din nepricepere! +nsu)icien"ă )inanciară Hudeca"i %i singur: lea)a nu-"i a$unge nici măcar de ceai %i za-ăr +ar dacă am primit plocoane1ele au )ost mici1 o nimica toată1 de-ale gurii1 sau o -aină1 C. permite"i-mi să vă propun să merge"i cu mine /n altă locuin"ă *LE#.!/OV: #u. zău.*LE#.!/OV: #u )ace nimic PRI)!RUL: &atoria mea.t despre văduva plutonierului. a . nu. nu sunt vinovat!1 . dar se retrage speriat) 0u. &umnezeule! Ce supărat e! 1 !tie tot! *)urisi"ii de negustori i-au povestit tot! *LE#.!/OV: #u. că-i calomnie *sta au inventat-o du%manii mei. nu vreau! +-auzi. ca primar al acestui ora%.!/OV (se cam b"lb"ie la început. numai a ceai nu1 Cu ce am păcătuit eu1 *sta-i bună! PRI)!RUL: (foarte timid) Vă rog să mă ierta"i.

obcinsc i) !:ua"i loc! (Primarul şi .ie ce-o )i! 6ncercarea vină nare (tare) &acă /ntr-adevăr ave"i nevoie de bani. domnule.obcinsc i ) &ar de ce sta"i /n picioare. lua"i loc.obcinsc i se aşează! &obcinsc i apare în uşă. 7oarte bine. c-iar din acest moment ' de datoria mea să a$ut călătorii *LE#.mplarea /mi o)eră ca răsplată o cuno%tin"ă at. vă rog! Po)ti"i.!/OV: 'i %i? 'u n-am nici o treabă cu astea! (g"ndindu-se) #u-n"eleg de ce-mi vorbi"i mie de du%mani %i de nu %tiu care văduvă a plutonierului1 nevasta plutonierului e cu totul altceva copeică! PRI)!RUL (aparte) 3ubtilă c-estie! *uzi cum a cotit-o! Ce-a mai /ncurcat-o! 3ă priceapă cine poate #ici nu %tii de unde să-l iei 5otu%i nu strică să-ncerc . sunt cu totul la dispozi"ia dumneavoastră.t de plăcută văd ospitalitatea %i sinceritatea )irii dumneavostră 5rebuie să recunosc că la /nceput am crezut că a"i venit să mă1 dar pe mine n-o să-ndrăzni"i să mă biciui"i! 2ai e p. lua"i loc! PRI)!RUL #u )ace nimic 3tăm %i /n picioare! *LE#. vreau ca orice muritor să )ie bine primit !i uite că /nt. să dăm drumul şi noi la gogoşi. pentru că n-am nici o .!/OV 'i.acem că nu ştim deloc ce . pe l.iu mai *ndră$neţ! . mo%ier din partea locului( am intrat anume la -an. ca să ne in)ormăm dacă -angiul ăsta se poartă bine cu călătorii Pentru că eu nu sunt ca al"i primari1 cărora nu le pasă de nimic1 eu.!/OV: (ia banii) Pro)undele mele mul"umiri *m să vi-i trimit cum a$ung acasă #u %tiu cum mi s-a /nt.!/OV: Vă rog să-mi )ace"i plăcerea %i să lua"i loc! *cum = lui .ngă )unc"ie.l vrea să&l considerăm incognito.*LE#. da"i-mi cu /mprumut să m-ac-it imediat cu -angiul 2i-ar trebui vre-o două sute de ruble1 sau c-iar mai pu"in1 PRI)!RUL: (d"ndu-i banii) 'xact două sute de ruble #u vă obosi"ii să-i număra"i *LE#.!/OV: &a"i-mi. sau de altceva.el de om e (tare) 5receam pe-aici /n interes de serviciu cu Piotr +vanovici &obcinsc-i.nă acolo! +a te uită la el! *m să plătesc1 am să plătesc! &ar deocamdata nu am ! &e aceea %i stau aici. 9ă ne pre. datorită sentimentelor cre%tine%ti de iubire pentru om . trăg"nd cu urec ea!) PRI)!RUL: (aparte) Ar trebui să . 9sip! (intră Osip) C-eamă-l pe c-elner /ncoace! (primarului şi lui . slavă &omnului. c-a luat banii Cred că o să meargă totul ca pe roate! 2ai ales că-n loc de două sute i-am băgat patru *LE#.mplat Văd ca sunte"i un om nobil *sta-i altă treabă! PRI)!RUL: (aparte) 'i.

ns cu u%a arată.ntat1 5rebuie să recunosc că )ără dumneata.t de str.rgu%orul nostru! #u dormi nop"ile.t de distins să rabde a%a ceva? !i /ncă de la cine? &e la ni%te ticăloase de plo%ni"e. dar recompensa nu se %tie c. "i-au %i pus ordinul 3).!/OV 6n gubernia 3aratov. ironic) 6n gubernia 3aratov! +-auzi! !i nici măcar nu ro%e%te! Cu el trebuie să )im cu oc-ii /n patru (tare) 7ună treabă v-a"i apucat să )ace"i ! +ar /n privin"a drumului.ntul Vladimir pe piept 'u la% trimite pe el să se-ng-esuie prin cancelarie PRI)!RUL (aparte) Ca să vezi ce gogo%i toarnă :-a băgat c-iar %i pe taică-său ( tare ) !i pe mult timp pleca"i? *LE#.!/OV #u! 2-a c-emat tata! 3-a cam supărat bătr. nu cru"i nimic.*LE#.nul %i-a )ăcut un obicei să nu pună lum. că )ace"i o călătorie de plăcere? *LE#.!/OV Ur.!/OV &a. cine %tie c. dar eu nu pot trăi )ără Petersburg &e ce să-mi distrug via"a printre mu$ici! *zi sunt alte cerin"e.nul că n-am ob"inut mare lucru la Petersburg! 'l crede că de /ndată ce ai venit. o să te )ac eu să spui %i ce vrei %i ce nu vrei (tare)! . su)letul meu e /nsetat de civiliza"ie PRI)!RUL (aparte) 7ine a mai adus-o din condei! 2inte.nări Vrei uneori să )aci ceva.!/OV: !i eu sunt )oarte /nc. se spune că pe de o parte sunt neplăceri cu /nt. te străduie%ti pentru "ară. nu? *LE#.oarte corect a"i binevoit să remarca"i! Ce po"i să )aci /ntr-o )undătură? &e exemplu.!/OV Ca să )iu sincer.ini. )oarte /ntuneric! 3tăp.t a% mai )i stat aici1 8abar n-aveam cu ce o să plătesc PRI)!RUL (aparte) Ce să-"i spun! #u %tiai cu ce să plate%ti! (tare) *% /ndrăzni să vă-ntreb: /ncotro %i spre ce meleaguri vă-ndrepta"i? *LE#.nat %i prost ca noaptea *m să i-o spun direct: )ă ce vrei. la mo%ia mea PRI)!RUL (aparte. iar pe de altă parte e %i o distrac"ie pentru minte 7ănuiesc. l-ai putea distruge cu o ung-ie &ar a%teaptă tu. nu %tiu! 5atăl meu e un bătr. să cite%ti sau /"i vine inspira"ia să compui ceva1&ar nu po"i: e /ntuneric. care nici n-ar )i trebuit să se nască ' %i prea mult /ntuneric /n camera asta.n /ncăpă".rzierea cailor. c-iar aici /n t. /ntuneric beznă . minte )ără nici o $enă :a c. a%a te mu%că PRI)!RUL Vai de mine! Un călător at.nă acum Parc-ar )i c.tă cameră %i are ni%te plo%nite cum n-am mai văzut p.nd o sa vie1 ( se uită prin cameră ) Pare cam umedă camera asta? *LE#.

ce )ericit a% )i! &ar nevastă-mea ce-o să se bucure! Vede"i. nu.t /n c.!/OV &a! *du-mi nota! /*ELNERUL: V-am mai dat %i adineaori o notă! *LE#.!/OV #u mai "in minte socotelile tale proste%ti . vă rog să mă crede"i locuiesc /ntr-o casă particulară dec. însoţit de Osip.!/OV &impotrivă 4ecunosc că asta ar )i o cinste prea mare1 Vă rog să nu vă da"i-mi voie 1cu multă plăcere 2i-ar )i mult mai plăcut să supăra"i &in naivitate v-am o)erit.t un singur lucru: devotament %i respect 4espect %i devotament #/EN! > Aceiaşi.!/OV &ar despre ce este vorba? PRI)!RUL *% /ndrazni1 :a mine acasă este o cameră minunată pentru dumneavoastră :uminoasă.PRI)!RUL *% /ndrazni să vă rog1 dar nu1 nu sunt demn1 *LE#.t e de plată? /*ELNERUL 6n prima zi a"i binevoit să servi"i o masă completă * doua zi a"i luat ca gustare numai batog +ar de-atunci a"i m.nd oaspetele e o persoană cultă 3ă nu crede"i că spun asta ca să vă măgulesc! #-am acest pacat! V-o spun din toată inima *LE#. /*ELNERUL *"i binevoit să mă c-ema"i? *LE#. Bobcinsc i îşi bagă capul pe uşă.ncat numai pe datorie *LE#.t )ace /n total? .!/OV Prostul! 3-a apucat să calculeze! C. % elnerul. nu sunt demn! #u sunt demn! *LE#.!/OV Ce anume? PRI)!RUL #u.rciuma asta PRI)!RUL Vai.!/OV Vă mul"umesc nespus! #ici mie nu-mi plac oamenii pre)ăcu"i 6mi place )oarte mult sinceritatea %i prietenia dumitale !i recunoscsc că nici n-a% pretinde nimic altceva dec. lini%tită1 &ar nu *LE#.i c. asta-i )irea mea! &e mic copil am )ost ospitalier1 2ai ales c.

PRI)!RUL Vă rog să nu vă )ace"i gri$i, el poate să mai a%tepte (* elnerului) +e%i a)ară! 9 să "i se aducă banii! *LE#.!/OV 6ntr-adevăr! 7ună idee! (-scunde banii!* elnerul iese, &obcinsc i îşi bagă capul pe uşă)!

#/EN! 6?
Primarul, )lestaco&, !obcinsc i.

PRI)!RUL #-a"i dori să vizita"i acum c,teva institu"ii din ora%ul nostru? *%ezămintele de bine)acere, de exemplu, sau altele! *LE#.!/OV &ar ce e acolo? PRI)!RUL Pur %i simplu să vede"i cum merg treburile pe la noi *LE#.!/OV Cu multă plăcere! 3unt gata! (&obcinsc i îşi bagă capul pe uşă) PRI)!RUL: &e asemenea, dacă ve"i binevoi, trecem de acolo %i pe la %coală, ca să vede"i metoda după care se predau la noi %tiin"ele *LE#.!/OV 2ă rog, mă rog! PRI)!RUL &upa aceea, dacă o să vre"i o să vizităm arestul %i /nc-isorile oră%ene%ti Ca să vede"i cum sunt trata"i la noi in)ractorii *LE#.!/OV &ar de ce la /nc-isoare? 2ai bine să vizităm a%ezămintele de bine)acere PRI)!RUL Cum dori"i ! Cum inten"iona"i să merge"i: cu trăsura dumneavoastră, sau cu mine /n dro%ca mea? *LE#.!/OV 1re,er să merg cu droşca dumneavoastră. PRI)!RUL (lui ,obcinsc i) *tunci, Piotr +vanovici, dumneata nu mai ai loc &O2/IN#/*I 0u&i nimic, eu merg şi aşa. PRI)!RUL =încet lui ,obcinsc i) *uzi"i: da"i )uga repede, dar repede, /ntr-un su)let %i duce"i două bile"ele: unul lui ;emleanica la a%ezămintele de bine)acere %i altul nevestei mele (lui +lestacov) -ş putea să /ndrăznesc să cer permisiunea să scriu /n prezen"a dumneavoastră c,teva cuvinte so"iei mele ca să se pregătească pentru primirea distinsului oaspete? dacă e totul /n ordine1

*LE#.!/OV Vai, dar de ce? &e alt)el, cerneală e aici1 numai -,rtie nu %tiu de unde să luăm1 Poate nota asta? PRI)!RUL: Voi scrie aici (scrie, vorbind singur) 3ă vedem cum o să meargă treaba după o gustare %i după o sticlu"ă p,ntecoasă! *m o 2adera din pivni"a guberniei #u e prea arătoasă, dar doboară %i-un ele)ant #umai să a)lu cu cine am de a )ace %i c,t de mult trebuie să mă )eresc de el (.i dă scrisoarea lui ,obcinsc i, care se apropie de uşă! .n acest moment uşa cedează şi împreună cu ea cade şi &obcinsc i, care trăgea cu urec ea! /0clamaţii generale! &obcinsc i se ridică!) *LE#.!/OV: Ce e? V-a"i lovit cumva? 2O2/IN#/*I: #u-i nimic, nu-i nimic! #u s-a /nt,mplat nimic grav 2i-am zdrelit pu"in nasul 9 să dau o )ugă p,nă la 8ristian +vanovici să-mi lipească un plasture %i va trece numaidec,t PRI)!RUL: (mustr"ndu-l cu un gest pe &obcinsc i, lui +lestacov) #-are nimic! Vă rog să po)ti"i ! 9 să-i spun servitorului dumneavoastră să mute geamantanul! (lui Osip) *mice, mută tot la mine acasă :a primar 6"i arată oricine Po)ti"i 1 vă rog1 (.i face loc lui +lestacov, iese după el, se-ntoarce în uşă şi îl dojeneşte pe &obcinsc i) )ar dumneata chiar nu&ţi puteai găsi alt loc unde să ca$i% +i te&ai şi *ntins, ca dracu ştie ce / iese, urmat de &obcinsc i)! *ortina cade!

!/.UL III
,ecorul actului $ #/EN! 6

(-na -ndreevna şi 1aria -ntonovna stau la fereastră aşa cum au rămas la sf"rşitul actului $!)
!N! !N&REEVN!: 1o,tim De mai bine de&o oră stăm şi aşteptăm +i asta numai din pricina cochetăriei tale prosteşti. (rebuia să te mai ,andoseşti, deşi erai complet *mbrăcată: 0u trebuia să te ascult deloc. #e ciudă mi&e +i ca dinadins, nu&i nici un su,let prin preajmă -ici că au murit cu toţii )!RI! !N.ONOVN! : 'asă, mamiţo, *n câteva minute o să a,lăm totul . Avdotia trebuie să vină *n curând. (se uită pe geam, ţipă) 5amiţo,mamiţo, vine cineva, e&n capătul stră$ii !N! !N&REEVN! : 2nde vine% (u tot timpul ai tot ,elul de ,ante$ii. Da, da, chiar vine. Dar cine e% 5ic de statură...*n ,rac...#ine să ,ie% Ah #e ciudă mi& e #ine totuşi ar putea ,i% )!RI! !N.ONOVN! : ' &obcinsc-i, mami"o !N! !N&REEVN! : #are Dobcinschi% 5ereu ţi se nă$are câte ceva... 0u&i deloc Dobcinschi. (face semn cu batista) 8ei, dumneata, vino&ncoace repede )!RI! !N.ONOVN! : -ău, mamiţo, e Dobcinschi. !N! !N&REEVN! : .i, po,tim, o ,aci intenţionat numai ca să mă contra$ici. Dacă&ţi spun că nu e Dobcinschi. )!RI! !N.ONOVN! : Dar ce e% #e e, mamiţo% 3edeţi că&i Dobcinschi. !N! !N&REEVN! : 1ăi da, Dobcinschi, acum văd. +i pentru asta mă contra$ici% (strigă la fereastră) 5ai repede, mai repede #e *ncet mergeţi .i, ce e% 2nde&s% A% Dar vorbiţi din stradă; ce& are a ,ace% #e% . ,oarte dur% A% +i bărbatu&meu% Bărbatu&meu% /îndepărt"ndu-se puţin de la fereastră,cu ciudă) #e prost poate ,i! nu scoţi o vorbă de la el până nu intră *n cameră 5ai

#/EN! 7
Aceiaşi şi !obcinsc i

!N! !N&REEVN!: .i, po,tim, spune şi dumneata! nu ţi&e ruşine% 5ă ba$am pe dumneata ca pe un om cumsecade. Dar ei au plecat cu toţii şi dumneata după ei. )ar eu de atunci nu pot să a,lu de la nimeni nimic. 0u ţi&e ruşine% 6i i&am bote$at şi pe 3anecica şi pe 'i$anica, iar dumneata uite cum ai procedat cu mine &O2/IN#/*I: ;ău, cumătră dragă, a%a am alergat să-mi prezint omagiile, că de-abia /mi trag su)letul 9magiile mele, 2aria *ntonovna! )!RI! !N.ONOVN!: 7ună ziua, Piotr +vanovici! !N! !N&REEVN!: .i, ce e% 8ai, hai, povesteşte! ce&i şi cum e pe acolo% &O2/IN#/*I: Anton Antonovici ţi&a trimis un bileţel. !N! !N&REEVN!: Bine, bine. Dar el ce e% ;eneral% &O2/IN#/*I #u, nu e general, dar nici mai pre$os nu e! Ce maniere %i ce cultură! !N! !N&REEVN!: *-a! Vasăzică e c-iar ăla despre care i s-a scris lui bărbatu-meu? &O2/IN#/*I: .l, *n persoană. .u l&am descoperit primul, eu şi cu 1iotr )vanovici. !N! !N&REEVN!: 'i, -ai, poveste%te: ce %i cum? &O2/IN#/*I: 9lavă Domnului, acuma totu&i bine. 'a *nceput l&a luat pe Anton Antonovici un pic cam tare. .ra supărat şi $icea că la han totul e ,oarte rău, că nu se va muta la primar şi că nu vrea să intre la *nchisoare pentru el. Dar după ce şi&a dat seama de nevinovăţia lui Anton Antonovici , stând de vorbă cu el, imediat şi&a schimbat părerea şi slavă Domnului totul a decurs bine. Acum au plecat să vi$ite$e aşe$ămintele de bine,acere...<ecunosc că la *nceput Anton Antonovici se gândea să nu ,i ,ost vreun denunţ şi să&ţi spun drept şi eu mă cam speriasem. !N! !N&REEVN! : &ar dumitale de ce să-"i )ie )rică, doar nu e%ti )unc"ionar? &O2/IN#/*I: 0&are a ,ace.6i&e cam ,rică atunci când vorbeşte un demnitar. !N! !N&REEVN!: 'i, toate astea sunt prostii 2ai bine spune-mi cum arată? ' t,năr sau bătr,n? &O2/IN#/*I: (ânăr.. un bărbat tânăr de vreo două$eci şi trei de ani, dar vorbeşte ca un bătrân!"Da, desigur, $ice, mă voi duce şi acolo, şi

continu"nd să vorbească> 7ile"elul ăsta /l dai vizitiului 3idor ca să i-l ducă negustorului *bdulin %i s-aducă de acolo vin +ar tu du-te imediat %i aran$ează camera pentru oaspete 3ă se pună un pat. /nsă . $ice. la a%ezămintele de bine)acere Vin."@gesticulează) #e bine vorbea "5ie.rtie oarecare era o notă !N! !N&REEVN! : *-.nz nu te osteni.t mai repede să văd cum decurge inspec"ia !N! !N&REEVN! Du&te.ce%ti !N! !N&REEVN!: !i el ce-mi scrie /n bile"el? = citeşte> I3u)le"elule. du-te repede la negustorul *bdulin a%teaptă. că de nu /i /ntorc toată pivni"a cu susu-n $os 3ărut. să citesc. 'aria Antono&na . lavoar %i tot ce trebuie &O2/IN#/*I: *na *ndreevna. da. o să-"i dau un bile"el =se aşează la masă. !N! !N&REEVN! : &ar cum e? 7lond sau brunet? &O2/IN#/*I: 2ai degrabă %aten !i are ni%te oc-i ageri.. pentru că vom lua o gustare la *rtemii . du&te.ntei care te )ac să te ). dar mă deranjea$ă că *n cameră e cam *ntuneric". su)le"elule.ndu-"i m. eu plec c. ram.t mai mult 3pune-i negustorului *bdulin să trimită din cel mai bun.comandă c. ca două sc. a%a e =continuă să citească> I dar cu a$utorul milei cere%ti se pare că totul se va termina cu bine Pregăte%te repede o cameră pentru distinsul oaspete Cea lipită cu -.acolo. *mi place să scriu.nu"a. mă grăbesc să-"i comunic că situa"ia mea n-a )ost deloc /mbucurătoare.st. dar cu a$utorul milei cere%ti %i pentru doi castrave"i mura"i %i $umătate de por"ie de icre -o rublă %i douăzeci %i cinci de copeici !!!(se opreşte din citit) #u-n"eleg nimic Ce au a )ace icrele %i castrave"ii mura"i? &O2/IN#/*I: *-! Anton Antonovici /n grabă a scris pe o -. scrie un bileţel.ilipovici. să ne grăbim! Cine-i acolo? 2i%ca? &O2/IN#/*I% (aleargă şi strigă la uşă) 5işca% 5işca% 5işca% ($ntră 1işca)! !N! !N&REEVN!: *scultă..rtii galbene Cu masa de pr. eu nu te reţin #/EN! 8 Ana Andree&na.n al tău *nton 3cvoznic &mu-anovsc-i 0 &oamne &umnezeule.

ce-i trece prin cap2 . Osip O#IP : Unde să-l duc ? )I#/!: Pe aici. nenicule. 2a%enica. albastră?1#u-mi place deloc 2ai bine /mi pun roc-ia /n)lorată !N! !N&REEVN!: 6n)lorată! Vorbe%ti numai ca să mă contrazici 4oc-ia albastră te prinde mult mai bine 2ai ales că eu vreau să mă-mbrac cu roc-ia galben. asta-i bună! !i oc-ii mei nu sunt negri? 3unt c-iar negri de tot! Ce prostii po"i să spui? Cum să nu )ie negri dacă %i atunci c. orice povară e grea . pe aici! O#IP: 3tai pu"in.ONOVN!: *-. continuă să vorbească% #-uzi. mami"o. mami"o.ONOVN!: #u-"i vine. dar galben-pai nu-"i vine bine !N! !N&REEVN!: 2ie nu-mi vine bine galben.pai ( mor după galben.pai? )!RI! !N. să mă odi-nesc un pic *-. dumneata e%ti mai degrabă de ro%u! !N! !N&REEVN!: Prostii! 3pui numai prostii! #iciodată n-am )ost de ro%u! (iese grabită cu 1aria -ntonova. nu cumva să ne ironizeze Pe tine cel mai bine te-ar prinde roc-ia albastră cu volăna%e )!RI! !N.tă via"ă! C.pai )!RI! !N. mami"o.ONOVN!: *-. mă pun /ntotdeauna de verde )!RI! !N. acum trebuie să ne g. )erească &umnezeu.pai trebuie să ai oc-ii negri !N! !N&REEVN!: 'i. de după uşă 1işca aruncă gunoiul! Pe altă uşă intră Osip cu valiza pe cap)! #/EN! 9 'işca.nd ai burta goală.ONOVN!: P)ui.!N! !N&REEVN!: 'i. mami"o.ndim la toaletele noastre ?sta-i un tip din capitală !i.amă de roşu2 /u sunt dama de verde2 .nd /mi dau /n căr"i.umnezeu ştie ce mai înseamnă şi asta2# . /"i $ur pe ce vrei !Pentru galben.upă ce ele au ieşit. amăr.

ncare de-a noastră.nul meu? Păi. +ntră )lestaco&.ncare O#IP: &ar ce m.nul dumitale.nd ? O#IP: Care general? )I0/!: 3tăp. . o să "i se dea din aceea%i m.nd o să măn. nenicule. inspectorul şcolar. băiete Văd că e%ti iste". terci %i gogo%i O#IP: *du-ncoa! Ciorbă.ncăm de toate 'i.)I0/!: +a spune. lo&indu-se unul de altul.ncare )I0/!: Păi. Primarul le arată sergenţilor o "rtie aruncată pe jos. pentru dumneata.ştia se reped s-o ridice. pregăte%te-mi ceva de m.t un general adevărat? O#IP: 2ai mare )I0/!: +-auzi! &e-aia se agită to"i ai no%tri O#IP: *scultă. după el primarul. /ncă nu e gata nimic 2. e mai mic ori mai mare dec. nenicule. ce general e el? )I0/!: #u e general? O#IP: <eneral! &ar1 alt)el )I0/!: *dică.nce stăp. terci %i gogo%i! #u-i nimic! 9 să m. . !obcinsc i şi Bobcinsc i.nul dumitale! O#IP : 3tăp.ncare ave"i de )iecare zi? )I0/!: Ciorbă. apoi administratorul aşezămintelor de binefacere. de )iecare zi. -ai să ducem geamantanul 2ai e %i pe-acolo o ie%ire? )I0/! : &a ($es am"ndoi cu geamantanul pe o uşă laterală)! #/EN! 5 #ergenţii desc id ambele canaturi ale uşilor. cu plasturele pe nas. generalul vine /n cur. n-o să-"i placă C.

er la curăţenie. /ngădui"i-mi să remarc. /nsă. =nsă mulţumită lui Dumne$eu. că nu există altă preocupare dec.ncat pe săturate *%a se măn. *nsă.!/OV: 2i-amintesc. eu.!/OV: . primarii %i )unc"ionarii publici se preocupă mai mult de propriile interese *ici. *LE#. 0ici n&apucă bolnavul să intre bine *n spital că s&a şi *nsănătoşit. Aşa se&ntâmplă la noi. e bătaia de cap pentru un primar.i *n di. că beţivi sunt tot mai puţini & nu&mi trebuie nimic mai mult.ac să vadă conducerea râvna mea şi să .ăcut 5ă re. 1oate o să vi se pară incredibil.E)II -ILIPOVI/I *u mai rămas vreo $ece.. +i bolnavii% 9& au *nsănătoşit% . #ând ştiu că&n oraş totu&i *n ordine. lucrări publice.!/OV: . Alt primar s&ar gândi la câştigul său. aş *ndră$ni să vă spun. .acere.aţa virtuţii totul nu e decât vanitate şi deşertăciune. >ur că nici măcar onoruri nu vreau. astea&s regulile.iu cu inima *mpăcată. !R.ie mulţumită%" Dacă o să mă răsplătească sau nu& e alegerea ei. şi când mă culc *mi spun! "Doamne Dumne$eule. *n schimb.ncă aici /n )iecare zi? PRI)!RUL: 2ai ales c.rau cam puţini bolnavi. dar *n .E)II -ILIPOVI/I 7a da :a a%ezămintele de bine. =ntr&un cuvânt! şi cel mai deştept om ar . toţi se *nsănătoşesc ca muştele.!/OV: 2asa a )ost )oarte bună *m m. că stră$ile&s măturate. că arestaţii sunt ţinuţi bine. reparaţii. vă rog să mă credeţi. Desigur ele sunt ademenitoare.E)II -ILIPOVI/I @apropiindu-seA :abardan *LE#. parcă erau şi nişte paturi. nu mai mult.oarte bun Dar unde am mâncat% Doar nu la spital% !R.. o să .!/OV: 6mi place să măn. la noi totul merge bine. +i nu atât datorită medicamentelor. s-ar putea spune.t să )im /n aten"ia conducerii prin decen"ă %i vigilen"ă *LE#.icultate.nd avem un oaspete a%a de plăcut *LE#.nc &e aia trăim pe lumea asta ca să culegem roadele plăcerii Cum se nume%te pe%tele ăla? !R. <estul s&au *nsănătoşit. cum aş putea să . cât datorită cinstei şi ordinii.u. dar de când am preluat eu conducerea .rumoase institu"ii 6mi place că /n ora%ul dumneavoastră călătorilor li se arată totul 6n alte ora%e nu mi s-a arătat nimic PRI)!RUL: 6n alte ora%e. . #âte treburi sunt de . PRI)!RUL: 2are.*LE#. mi-amintesc.

sau altă carte.!/OV: (înclin"ndu-se) Ce )ericit sunt.nd trebuie să liciteze ei. spuneţi&mi. cum le mai toarnă.oarte adevărat! +i mie&mi place uneori să mă&nalţ *n s. 2O2/IN#/*I @lui . de exemplu. de exemplu. cineva pasează c.mplat odată. doamnă.mplă să zăresc să zicem un popă de caro. distr. blestematele! &umnezeu cu ele! Cum să-"i pierzi pre"iosul timp cu a%a ceva! LU/! LU/*I/I @aparteA 5icălosul! &ar pe mine m-a $ecmănit ieri deJo sută de ruble! PRI)!RUL: 2ai bine utilizez timpul ăsta /n )olosul statului *LE#. 'aria Antono&na PRI)!RUL: *% /ndrăzni să vă prezint )amilia mea: so"ia %i )iica mea *LE#. atunci se-n"elege #u. doamnă. nu vorbi"i a%a.obcinsc i A Corect. reuniuni. Atunci scriu pro$ă sau chiar versuri.!/OV: . dar e tocmai contrariul: )ericirea mea e mai mare .!R. 1iotr )vanovici #um vorbeşte.t de distinsă *LE#.ndu-i pe copii. să construiesc un castel din căr"i 5oată noaptea le-am visat după aia. mi se )ace a%a de rău de-mi vine să scuip 2i s-a /nt.. că am plăcerea de a vă vedea !N! !N&REEVN! Pentru noi e %i mai mare )ericirea de a vedea o persoană at.E)II -ILIPOVI/I: +-auzi. o partidă de cărţi% PRI)!RUL: (aparte> '-e.!/OV: 3ă %ti"i că n-ave"i dreptate 5otul depinde din ce punct de vedere prive%ti lucrurile &acă.!/OV (afectat) 6ngădui"i-mi. porumbelule la ce )aci aluzie !(tare) &oamne păze%te! *ici nici nu se pomene%te de a%a ceva 'u nu m-am atins niciodată de o carte #ici nu %tiu cum se $oacă #ici măcar să le privesc nu pot +ar dacă mi se-nt.9e vede că&i un om *nvăţat.ntorul! +-a dat &umnezeu talentul ăsta! *LE#.erele *nalte ale gândirii.. tr.!/OV: &ar. *LE#. .oarte corect. unde să joci. %tim noi. vă rog! ceva distracţii aveţi pe aici% 9ă $icem. Ana Andree&na. uneori e )oarte tentant să $oci #/EN! : Aceiaşi.

!/OV: &e ce nu merita"i? !N! !N&REEVN! 'u1 trăiesc /ntr-un sat1 recunosc că dacă nar )i intervenit un prile$ a%a de )ericit care să1 ( o priveşte pe -na -ndreevna cu un aer afectat) 8:'35*C9V: &ar %i satul /%i are colinele sale. r. vă rog ! PRI)!RUL (toţi împreună) &upă grad. sc. să mă strecor neobservat &ar nu reu%esc deloc asta. )ac tot ce pot să nu atrag aten"ia. )rate dragă . +van *lexandrovici. c. numai ce auzi: 0+ată. dar dacă dumneavoastră dori"i neapărat. voia$ul vi s-a părut )oarte neplăcut *LE#. pot să răm.r". c-iar deloc Cum apar undeva. domnilor. mă a%ez C.r%it l. /ntr-o ignoran"ă totală mă recompenseze pentru toate !N! !N&REEVN! 6ntr-adevăr.teva minute. să vă cură" cizmele ! 0 (către primar) &ar de ce sta"i /n picioare. domnule! 3pune"i a%a numai din polite"e Vă rog să lua"i loc *LE#.ule"ele sale1 ' drept. se .r"! !i se pune pe scris *u vrut să mă )acă %e) de birou1 dar m-am gandit: la ce-mi trebuie?! !i portarul aleargă pe scări cu peria după mine 0 &a"i-mi voie. dar acest moment e )oarte plăcut pentru mine1 !N! !N&REEVN! Vai.!/OV &a.!/OV &oamnă. să luăm masa /mpreună!0 5rec pe la departament numai a%a. domnilor! Vă rog lua"i loc !(se aşează primarul apoi toată lumea) 2ie nu-mi plac ceremoniile &impotrivă. vă rog! *LE#.ngă dumneavoastră !N! !N&REEVN! 2ă ierta"i.!N! !N&REEVN! Cum se poate. să stau /n picioare l.t sunt de )ericit că stau /n s). ca să spun: 03ă se )acă asta a%a %i asta a%a0 +ar con"opistul. ca un %oarece. dar nu /ndrăznesc să cred că aceste cuvinte mi se adresează mie1!i cred că. doamnă.oarte neplăcut! 9bi%nuit să trăiesc /n lumea bună1comprenez-vous1%i dintrodată să mă pomenesc pe drum /n -anuri murdare.n /n picioare !R.ngă dumneavoastră e o adevărată )ericire. lua"i loc.!/OV: 3ă lăsăm gradele. că nu se poate compara cu Petersburgul! *-! Petersburgul! Ce via"ă! &umneavoastră poate crede"i că eu sunt un simplu con"opist? #u! 3unt bun prieten cu directorul Uite a%a mă bate pe umăr %i-mi zice: 08ai. /ncepe cu peni"a1sc.!/OV .E)II -ILIPOVI/I: (toţi împreună) 3tăm %i /n picioare LU/! LU/*I/I: (toţi împreună) #u vă deran$a"i. prea multă cinste1 nu merit asta1 *LE#. domnule. trebuie să )i )ost )oarte neplăcut pentru dumneavoastră *LE#. după capitală.

nd veni"i prin Petersburg vă rog să-mi )ace"i plăcerea să trece"i pe la mine &au c-iar %i baluri !N! !N&REEVN!: 6mi imaginez c. care mă cuno%tea bine. dumneavoastră era"i 7rambeus? *LE#. mi-a spus: 0!tii )rate.!/OV 'u recunosc că literatura e via"a mea Casa mea e prima /n Petersburg *%a-i %i cunoscută: casa lui +van *lexandrovici =adres"ndu-se tuturor> C. )!RI! !N.!/OV: 7ine/n"eles! 'u le corectez tuturor articolele 3mirdin /mi plăte%te pentru asta patruzeci de mii !N! !N&REEVN! Atunci. am să scriu0 !i pe loc.tă strălucire trebuie să )ie la balurile astea! . dar acolo scrie că autorul e domnul -agoschin. e opera mea. 4obert &iavolul. de alt)el. Dar mai e un ")urii 5iloslavschi". scrie-ne ceva!0 *m stat %i mam g. /ntr-o singură seară.igaro.ndit107ine )rate.spune.!/OV &a! 3criu %i la reviste *m publicat. #orma #ici nu mai "in minte titlurile !i totul. da .mplare 'u nu vroiam să scriu. cu siguranţă. se pare că am scris tot Pe to"i i-am uimit +deile /mi vin cu o u%urin"a neobi%nuită15ot ce a apărut sub semnătura baron 7rambeus: 0. pe al dumneavoastră l&am citit #e Cu litera"ii mă-nt. multe opere: #unta lui .i bine&i scris *LE#.t gust %i c.!/OV Da.!/OV C.lnesc des! 3unt prieten bun cu Pu%Din Uneori /i zic: 0Ce mai )aci. care e a mea. dintr-o /nt. !N! !N&REEVN! . !N! !N&REEVN! 1uteam să jur că şi aici mă vei contra$ice.!/OV Ah.*%a %i a%a 0 9riginal tip !N! !N&REEVN!: &eci %i dumneavoastră scrie"i?! Ce plăcut trebuie să )ie pentru un scriitor Probabil că publica"i %i /n reviste? #u ? *LE#. adevărat #u siguranţă e de -agoschin. vine +van *lexandrovici!0 9dată am )ost luat c-iar drept comandantul %e) *u ie%it solda"ii să-mi dea onorul *poi o)i"erul.ONOVN! 5amiţo.te actri"e )rumoase cunosc! !i eu am scris di)erite vodeviluri )ac? răspunde el . dar direc"ia teatrului mi-a spus: K5e rugăm. )rate. )rate Pu%Din?0 -ICe să . că te-am luat de-a binelea drept comandantul %e) ?! 0 !N! !N&REEVN!: +-auzi ! *LE#.u. *LE#.regata 3peran"ei0 %i I5elegra)ul moscovit0 e scris de mine !N! !N&REEVN!: &eci. probabil că şi ")urii 5iloslavschi" e tot opera dumneavoastră% *LE#.

nă cădem rup"i de oboseală C. n-o să vă vină să crede"i! 9)er.exce.. *LE#. vorbeşte greuA . sent.exce.xce..nă la eta$ul al patrulea.ine mă )ac )eldmare%al (alunecă.nd %i-au dat seama că nu mai era nimic de )ăcut.ran"ei. la masă pepene verde care costă %apte sute de ruble 3upa.. dar m-am g. *LE#. domnilor. m.!/OV: =la fel> #e prostii 0u&nţeleg nimic .nd să )acă ceva. urc /n grabă scările p. în frunte cu primarul! +lestacov se-nfierb"ntă şi mai mult) 2ie nu-mi place gluma! +-am băgat pe to"i /n sperie"i! P.. am ie%it /n -alat *m vrut să re)uz. ca bondarii.!/OV: Vai.ta $ucăm p. du-te %i preia conducerea departamentului!0 'u recunosc că la /nceput pu"in mam ).. de-abia apuc să-i strig bucătăresei: 02avru%ca ia mantaua 0 Vai. accept )unc"ia.nă %i consiliului de stat /i e )rică de mine !i /ntr-adevar.x.!/OV @repezit şi tăiosA #e e% PRI)!RUL . nu auzi dec. curieri %i curieri! Vă pute"i imagina dacă numai curieri erau treizeci %i cinci de mii! Vă da"i seama ce situa"ie! 0+van *lexandrovici. tremur"nd ca varga. )ie ce-o )i.t costă #imic mai interesant dec. %tiu c..t pot!0 2ă duc peste tot. de exemplu. accept.se vedea că era al dracului de greu C. e gata să cadă.nt 5remurau to"i ca varga (toţi tremură de frică.cit.st.ndit că o să a$ungă p. dar cum se apucau de treabă vedeau că nu e c-iar a%a u%or *%a. ambasadorul . au venit la mine !i c-iar din clipa aceea au /nceput să alerge pe toate străzile curieri. a%a sunt eu! 2ie nu-mi pasă de nimeni! :e spun tuturor desc-is: 0'u mă cunosc pe mine. ambasadorul <ermaniei %i eu !i at. peste tot.. dar c. zic.t să vezi anticamera mea /nainte de a mă )i sculat: stau con"ii %i prin"ii grămadă la u%a mea %i %optesc /ntre ei. la prima vedere părea u%or. dar îl sprijină funcţionarii cu mult respect) PRI)!RUL @se apropie. dar ce tot /ndrug! *m %i uitat că stau la parter #umai scara mea c. că umblau tot )elul de zvonuri: Cum? Ce? Cine să-i "ină locul? Printre generali s-au găsit mul"i amatori. /ntr..*LE#. c.adevar..t: $$$$$$$ Uneori c-iar ministrul (primarul şi ceilalţi funcţionari se ridică emoţionaţi la cuv"ntul ăsta)! C-iar %i pe colete mi se scrie: I'xcelen"ei sale0 Un timp c-iar am condus departamentul !i ce-i ciudat e că directorul plecase Unde a plecat? #u %tia nimeni 3e-n"elege. ambasadorul *ngliei. la palat sunt zilnic *zi.mpla să trec prin departament1%i ce să vă mai spun1parcă era cutremur de păm.ndit %i la )oaia cali)icativă!10&a"i-mi voie.nă la urec-ile /mpăratului! 2-am g. accept! #umai "ine"i-vă bine acum! :as pe mine!10 !i.nd a$ung acasă.nd ridici capacul iese un abur cum nu mai e pe lume 6n )iecare zi merg la bal 3-a )ormat de$a ec-ipa noastră de L-ist: ministrul de externe. gata turnată /n oală.exce. o aduc direct cu vaporul de la Paris..

sunt gata să mă odi-nesc! 2asa. Piotr +vanovici Uite ce-nseamnă să )ii om 6n via"a mea n-am )ost /n prea$ma unei persoane at. cumătră! (ies am"ndoi) !R.ndesc că ar putea )i aproape general1 2O2/IN#/*I +ar eu mă g. domnilor. *LE#.i cu bine.i cu bine..eodorovici %i lui Corobc-in 4ăm.. *nna *ndreevna &O2/IN#/*I 4am. e cel pu"in general %e)! #-ai auzit cum s-a purtat cu consiliul de stat? 8ai repede să le povestim totul lui *mmos .i cu bine.nd s-o trezi trimite un raport la Petersburg? (iese îng"ndurat împreună cu inspectorul şcolar. a )ost grozavă!13unt mul"umit. spun"nd%) 4ăm.t de importante 'ra să mor de )rică &umneata ce crezi. Piotr +vanovici? Ce )unc"ie ar putea să aibă? &O2/IN#/*I 2a g. nu doriţi să vă odihniţi% . gata şi camera.lenţă.E)II -ILIPOVI/I: (către 3uca 3uc ici) 5e-apucă pur %i simplu spaima! !i nici nu %tii de ce! !i noi care nici măcar nu ne-am /mbrăcat uni)orma! &acă atunci c.!/OV 3ă mă odi-nesc! Prostii! 2ă rog.PRI)!RUL .ndesc că un general nu-i a$unge nici la degetul cel mic 3au dacă e general. fără )lestaco& şi primar 2O2/IN#/*I (lui .obcinsc i)% ?sta da om. 'aria Antono&na . sunt mul"umit! =declam"nd) :abardan1 :abardan!1 (iese.exce... şi tot ce trebuie. urmat de primar )! #/EN! < Aceiaşi.xce. doamnă! #/EN! = Ana Andree&na.

ONOVN! Vai.ndesc . dar cu c. mami"o. dar numai a%a. scoate tot din el : spune tot ce are pe inimă! &esigur.ONOVN! 3-a uitat. ce bine ! 2or după ast)el de tineri 6nnebunesc după ei1 !i-am observat că %i eu i-am plăcut )oarte mult #u-%i lua oc-ii de la mine! )!RI! !N. s-a uitat ! C. mami"o.ta de băut Ce ne )acem dacă măcar $umatate din tot ce a spus e adevarat? (se g"ndeşte) !i cum să nu )ie adevărat! 9mul. ce om plăcut! )!RI! !N&REEVN! *-! Ce drăgu"! !N! !N&REEVN! !i ce purtări alese! 3e vede imediat că-i om de capitală! 2anierele %i toate celelalte!1Vai.nd povestea cum $uca L-ist cu ambasadorii. mă rog. %i atunci s-a uitat !N! !N&REEVN! 'i.t mă g. e adevărat! !N! !N&REEVN!: 'i.ONOVN!: 7a nu. po)tim! &oamne )ere%te. să mă la%i cu prostiile tale! &e data asta c-iar nu-%i au locul! )!RI! !N. de )ormă! 08ai. să nu mă contrazici! #u po"i %i pace! Cum adică să se uite la tine?! !i de ce. c. mami"o. a mai tras el %i c.te o minciună. dar )ără asta nu se poate "ine nici un discurs Hoacă-n căr"i cu mini%trii %i merge la palat 1 &racu %tie. Primarul PRI)!RUL (intră în v"rful picioarelor): 3st! 3st! !N! !N&REEVN!: Ce e? PRI)!RUL 6mi pare rău că i-am dat at.nd a /nceput să vorbeasca de literatură s-a uitat1%-apoi c.nd bea. să se uite la tine? )!RI! !N.!N! !N&REEVN! *-. %i-o )i zis. -ai să mă uit %i la ea!0 #/EN! : Aceeaşi. el la mine se uita! !N! !N&REEVN!: 5e rog. poate că s-a uitat %i la tine o dată.

su)le"elule.t un om de lume. celelalte tot /n capul bărbatului se sparg 5u .ie pe&aproape. cult %i cu cele mai alese maniere. pentru care vă alege"i numai cu o mamă de bătaie.te ceva = se uită la fiică-sa> PRI)!RUL 'i. cum să&ţi dai seama cine e% 5ăcar dacă era militar *ţi dădeai seama de la&nceput. parcă&i o muscă cu aripile tăiate.nzurătoare !N! !N&REEVN!: Pe mine nu m-a intimidat deloc #-am văzut /n el dec. iar )unc"ia lui nu mă interesează PRI)!RUL .mai mult simt că m-apucă ame"eala! Parcă a% )i /n v. +i la han ce băţos se ţinea.nt. Dar aşa.. / desc ide uşa şi strigă> 5işca. slăbuţ.i )emeie %i totu-i clar! *%a sunte"i voi #umai la )leacuri vi-e g. după poartă. trebuie să . Atâtea echivocuri şi alegorii. cu .ndul!*runca"i a%a c.ire de spaimă. dar aşa. prea ai )ost )amiliară cu el.te o vorbă-n v. parcă ai cu cine vorbi! 5otu%i ce /nt.mplare! =ncă nu mi&am venit *n . Ba chiar a spus mai multe decât trebuia.=n veci să nu&l mai *nţelegi. drăgu"ule! PRI)!RUL 3st!1'i? Ce e? &oarme? . Dar până la urmă a cedat. cheamă&i pe sergenţii 9vistunov şi Derjimorda. / după o mică pauză> #e ciudăţenii se&ntâmplă *n lumea de a$i! dacă era şi el mai impo$ant. de parcă vorbeai cu &obcinsc-i1 !N! !N&REEVN! 5e-a% s)ătui să nu te-ngri$e%ti tu de asta! 2ai %tim %i noi c. po)tim.racul ăsta.. subţirel.r)ul unei clopotni"e sau parcă a% merge la sp. 9e vede că&i tânăr #/EN! 6? !ceia5i3 Osi+ (4oţi se reped în înt"mpinarea lui şi-i fac semn cu degetul) !N! !N&REEVN! +a vino-ncoa.

de via"a unui om1(lui Osip ) . &umnezeule! Voi cu /ntrebările voastre proste%ti! #u mă lăsa"i să vorbesc serios cu omul ăsta +a spune-mi.O#IP 6ncă nu &ar a /nceput să se-ntindă !N! !N&REEVN!: *scultă. cum te c-eamă? O#IP: 9sip. te-au -rănit bine? O#IP 2-au -rănit Vă mul"umesc cu plecăciune.ONOVN!: 9sip! 3u)le"elule! Ce nas drăgăla% are stăp. su)le"elule. /nseamnă că după mă vor -răni %i mai bine =tare> &a. 9sip. 9sip1ce oc-i /i plac mai mult stăp. prietene1 !N! !N&REEVN!: *scultă.nul tău! . se-nt. prietene. ia spune. ce )rumu%el e stăp. meli"e ce sunte"i! *ici e vorba de c-estiuni serioase. să %tii că-mi place )oarte mult )a"a ta! Prietene.ndesc că pe la boierul tău vin mul"i con"i %i prin"i? #u-i a%a? O#IP* .ONOVN!: 9sip. cum e1 PRI)!RUL: Vă rog să-nceta"i odată! 2ă zăpăci"i cu vorbăraia asta a voastră *scultă prietene1 !N! !N&REEVN!: &ar ce )unc"ie are stăp. dar la ora% boierul tău umblă-n uni)ormă sau ? PRI)!RUL: 5ermina"i odată. 9sip.nul tău! !N! !N&REEVN!: &ar spune-mi.aparte/ Ce să-i spun? &acă acum m-au -rănit bine. ceva /n plus1mai ales că a /nceput să se răcorească Cine două ruble pentru ceai! O#IP (ia banii): 2ul"umesc din tot su)letul! 3ă vă dea &umnezeu sănătate! *"i a$utat un om sărman! PRI)!RUL: :asă! :asă! !i mie /mi pare bine! &ar spune-mi. prietene. prietene.mplă să vină %i con"i )!RI! !N. cum e stăp.nului tău? )!RI! !N. tu trebuie să )ii un om bun &ar ce1 !N! !N&REEVN!: *scultă.nul tău? ' aspru? 3e poartă rău sau nu? O#IP: &a 6i place ordinea! Vrea ca totul să )ie a%a cum trebuie! PRI)!RUL: 9sip. că-mi placi )oarte mult Pe drum nu strică să ai de un ceai. m-au -rănit bine !N! !N&REEVN! +a spune-mi1 2ă g.nul tău? O#IP: 9 )unc"ie ca toate )unc"iile PRI)!RUL *-.ău. doamnă PRI)!RUL (către nevastă-sa şi fiică-sa)% &estul! V-a$unge! (lui Osip) 'i.

ce-o să le mai turuie gura &acă le ascul"i. )rate. su)le"elule.n bun 5u.ONOVN!: 9sip. ce doar noi două putem discuta PRI)!RUL:Vai. /"i vine să-"i astupi urec-ile =lui Osip> 'i. ăsta .nce bine PRI)!RUL: 3ă măn. -ai să-"i spun ce-am observat la musa)irul nostru. #&istuno&. să-mi aduci aminte c. la ce se uită mai mult1adică ce-i place mai mult stăp. !erjimorda PRI)!RUL: 3sst! 5ropăi"i cu cizmele alea de parcă a"i )i ni%te ur%i! *%a umbla"i de parcă a"i descărca patruzeci de puduri dintr-o căru"ă Pe unde dracu a"i umblat? .nul tău ! (+lestacov se aude tuşind în camera vecină) PRI)!RUL: 3sst! (1erge în v"rful picioarelor!4oată scena se petrece în şoaptă > 3ă vă )erească &umnezeu să )ace"i zgomot! 8ai. 9sip. bine! ' corect ce spui Ci-am dat adineaori pentru ceai Cine să ai %i de covrigi O#IP: &e ce mă alinta"i. prietene #/EN! 6? Aceiaşi.ndesc. cum se nimere%te. să-l săru"i pe stăp. nu-i un stăp. 2a%enica. bine! C-iar %i de mine. zice. zice.nd călătore%te! O#IP: 6i place1/n general1c. /năl"imea voastră (bagă banii în buzunar)! Cu ocazia asta am să beau /n sănătatea dumneavoastră !N! !N&REEVN!: Vino %i la mine. (dă a le amite din m"nă) JI&umnezeu cu el! 'u sunt un om simplu!0 PRI)!RUL: 7ine. excelen"ă! 0 -I'i. mai lăsa"i-mă %i pe mine 1 (lui Osip) &ar ia spune-mi.nd vom a$unge acasă!0'-!0mă g.nului tău atunci c. ceva. de%i sunt o slugă. se-ntamplă să intrăm pe undeva: 0'i.nce bine! O#IP: &a. 9sip.nd.PRI)!RUL: 'i! isprăvi"i odată. c-ai să mai prime%ti ceva )!RI! !N. are gri$ă! Ca s-o duc %i eu bine! Pe cinstea mea. 9sip. pleca"i odată! V-a$unge !N! !N&REEVN!: 8ai. te-au servit bine?0 -IProst. dar cel mai mult /i place să )ie bine primit %i să măn.

&ERBI)OR&!: 2i s-a poruncit1 PRI)!RUL: 3st! (îi astupă gura) Croncăne%ti ca o cioară! (îl imită) 02i s-a poruncit10. da"i-i un br. nici un negustor1Unul singur dacă scapă /năuntru vă1+ar dacă vede"i pe cineva cu vreo pl. sau c-iar )ără pl.vorbe%ti ca dintr-un butoi spart =lui Osip> 'i.nul tău Cere tot ce-"i trebuie din casă =Osip iese) +ar voi sta"i a)ară la intrare %i nu vă mi%ca"i din loc 3ă nu lăsa"i pe nimeni să intre /n casă 2ai ales.ngere /mpotriva mea. prietene.UL IV Aceeaşi cameră în casa primarului.nci! (le arată cu piciorul > *"i /n"eles? 3sst! 3sst! ($ese în v"rful picioarelor după sergenţi) !/. #/EN! 6 . du-te %i pregăte%te tot ce trebuie pentru stăp.ngere1dar care seamană cu cineva care are vreo pl.ngere.

milităre%te! &umneata. Piotr +vanovici.eodorovici.E)II -ILIPOVI/I: Păi da! 3ă-i strecurăm ! !))O# -EO&OROVI/I : ' riscant. vino aici (*ei doi Piotr $vanovici în v"rful picioarelor îşi ocupă locurile) !R. nu pot 4ecunosc.ine distinsul oaspete a gustat-o la dumneata.nd )iecare %i a%a /ntre patru oc-i1ne )acem )iecare treaba #ici urec-ile să nu ne audă *%a se )ace /ntr-o societate bine organizată &umneata. 1uca 1uc ici. *mmos .E)II -ILIPOVI/I: *tunci mai bine să-nceapă :uca :uc-ici. Bobcinsc i şi !obcinsc i intră încet în &"rful picioarelor.eodorovici.eodorovici.nt al dumitale parcă-i ie%it din gura lui Cicero . *mmos . e%ti primul %i po"i /ncepe !))O# -EO&OROVI/I : 2ai bine să-ncepi dumneata Prima bucă"ică de p. treci /n partea asta.E)II -ILIPOVI/I : *tunci. /ntr-un stat bine organizat Pentru ce ne-am adunat aici.Ammos 0eodoro&ici.cesc cu totul. dar noi ar trebui să )acem ceva !))O# -EO&OROVI/I: Ce anume? !R. *mmos . pe mine. dirigintele poştei. zău a%a( nici limba nu mă mai ascultă #u.st. n-are cine . Artemii 0ilipo&ici. domnilor. neapărat. 2oată scena se joacă cu jumătate de &oce. domnilor.E)II -ILIPOVI/I: 3e /n"elege de la sine !))O# -EO&OROVI/I: 3ă-i strecurăm ceva? !R. aran$a"i-vă mai repede /n cerc !i mai multă ordine!Vai de noi: se duce pe la palat %i bagă-n sperie"i consiliul de stat *linia"i-vă milităre%te. la a%ezămintele dumitale !R. pentru &umnezeu.iecare cuv. iar dumneata. eu a%a am )ost educat ' su)icient să mă a)lu /n )a"a unui superior. ca educator al tineretului LU/! LU/*I/I: #u pot.2oţi sunt în ţinută şi în uniforme. aproape un escadron /ntreg? 5rebuie să ne prezentăm pe r.EI: 3au să-i spunem cum că au sosit prin po%tă ni%te bani )ără adresă !R. că mă ).ELE PO0.E)II -ILIPOVI/I: Cum crezi.E)II -ILIPOVI/I: Vezi să nu te trimită el pe dumneata prin po%tă undeva mai departe Uita"i ce e: treburile astea nu se )ac a%a. /n a)ară de dumneata. !))O# -EO&OROVI/I: (îi aşează pe toţi în semicerc): &omnilor. Piotr +vanovici. )ir-ar să )ie! ' om de stat( dacă-%i desc-ide gura? Poate să-i dăm sub )orma unei subscrip"ii din partea nobilimii pentru un monument oarecare &IRIGIN. vă rog să mă scuti"i !R.

domnilor. dar nu fără oarecare incidente!'e aud e0clamaţii înnăbuşite) VO/E! LUI 2O2/IN#/*I: *-! m-ai calcat.după care ies cu toţii!*amera răm"ne goală)! #/EN! 7 )lestaco& singur. Piotr +vanovici! VO/E! LUI ZE)LI!NI/!: :ăsa"i-mă. domnilor. zău că-mi place o via"ă ca asta #/EN! 8 )lestaco&. Ammos 0eodoro&ici !))O# -EO&OROVI/I:(aparte. cu . izbutesc. /mi place să )iu bine primit.tea saltele %i perne de pu)? *m transpirat tot Ce mi-or )i dat să beau ieri la de$un1%i acum /mi plesne%te capul! &upă cum văd /n ora%ul ăsta se poate petrece timpul )oarte plăcut 4ecunosc. somnoros *LE#. intr"nd şi oprindu-se) : &oamne.2 . a$ută-mă să scap cu bine( /mi tremură genunc-ii de emo"ie !(4are.eodorovici. nu numai despre c. dar mie.nd văd că oamenii o )ac din inimă.eodorovici! !))O# -EO&OROVI/I: :asa"i-mă.!/OV: 3e pare c-am s)orăit /n lege! &e unde or )i luat ă%tia at. mai ales c. se-ng esuie vr"nd să iasă deodată!. &umnezeule. nu din interes +ar )ata primarului nu arată rău deloc1%i nici maică-sa nu-i de lepădat1#u %tiu al"ii cum sunt. lăsa"i-mă-n pace! ('e aud paşi şi cineva tuşind în camera lui +lestacov!4oţi se reped spre ieşire. nu! !tii să vorbe%ti c-iar %i despre 5urnul 7abel.!))O# -EO&OROVI/I : Vai de mine! *uzi: Cicero! &e unde-a"i mai scos-o %i pe asta?! &acă uneori vorbesc mai pasionat de ogari sau de copoi. după ce a luat poziţie de drepţi. mă-nnăbu%! 2ă strivi"i cu totul! ('e mai aud c"teva e0clamaţii% O 2 . *mmos .ini! 8aide. nu ne lăsa. asta nu-nseamnă . )ii părintele nostru 8ai.n sf"rşit.OCI (cu insistenţă): #u. *mmos .

/n voia$ul ăsta am ramas )ără bani. ia poziţie.!/OV: Cum nimic? Văd că v-au cazut ni%te bani? !))O# -EO&OROVI/I (tremură tot) : #u #icidecum!(aparte) &oamne &umnezeule. am )ost propus să )iu decorat cu ordinul 3).!/OV: &ar ce-ave"i /n m.r%itul! 3unt pierdut! 3unt pierdut! *LE#.m"na pe sabie) *m cinstea de a mă prezenta: $udecătorul districtului.!/OV: !ti"i ce: da"i-mi-i mie cu /mprumut !))O# -EO&OROVI/I (cu grabă): Cum să nu! Cum să nu! Cu cea mai mare plăcere (aparte)! 8ai. cu aprobarea conducerii !(aparte) 7anii /i am /n pumn %i pumnu-mi arde *LE#.!/OV (ridică banii) : &a! 3unt bani! !))O# -EO&OROVI/I %(aparte) ?sta-i s).!/OV: 2ie-mi place ordinul 3)antul Vladimir! Ceea ce nu pot spune de ordinul *na de gradul +++ !))O# -EO&OROVI/I%(întinz"nd timid m"na cu banii5 aparte): &umnezeule mare. mai /ncape vorbă!1!i a%a e o prea mare cinste!1&esigur că cu slabele mele puteri. ba alta &ar vi-i trimit cum a$ung acasă !))O# -EO&OROVI/I: Vai de mine.!/OV: :ua"i loc.!/OV: &ar e avanta$os să )ii $udecător? !))O# -EO&OROVI/I: &upă trei mandate a c. dumneavoastră sunte"i $udecătorul districtului? !))O# -EO&OROVI/I : &in EMEN *m )ost ales pe o perioadă de trei ani din voia nobilimii %i de-atunci ocup această )unc"ie p.nă? !))O# -EO&OROVI/I (se f"st"ceşte şi scapă jos banii)% #imic *LE#. :eapc-in-5eapc-in. ba una. cu conducere mai deran$ez cu prezen"a mea *ve"i vre-un ordin de dat? *LE#.te trei ani. cu zelul meu.ntul Vladimir de gradul +V.!/OV: Ce )el de ordin? !))O# -EO&OROVI/I: 2ă re)eream dacă nu ave"i vreun ordin pentru $udecătoria noastră devotamentul meu )a"ă de mă silesc să merit 6(se ridică. scapă-mă din /ncurcatură! *LE#.!/OV: !ti"i. asesor de colegiu *LE#. se poate. cura$! Cura$! 2aica &omnului Prea-Curată.nă azi *LE#. nici nu %tiu cum rezist1parcă stau pe $ăratec *LE#. vă rog! &eci. cu m"na pe vipuşcă)! #u-ndrăznesc să vă . mă %i văd dat /n $udecată &uba trebuie să )ie la poartă *LE#.

ELE PO0.!/OV: Vă rog să po)ti"i *preciez mult o companie plăcută :ua"i loc! :ocui"i permanent aici.!/OV: #umai /n capitală găse%ti oameni de 0bon ton0 %i nu ni%te g.EI: (ia poziţie de drepţi. $udecătorul! #/EN! 9 )lestaco&.EI: C-iar a%a (aparte) #u e deloc m.!/OV : 3ă %ti"i că-mi place oră%elul dumneavoastră &esigur e pu"ină lume.oarte adevarat *LE#. cu m"na pe sabie)% *m cinstea să mă prezint: dirigintele po%tei.ndru( se interesează de toate *LE#. dar ăsta mi-e caracterul!(privindu-l în oc i.EI: .oarte adevarat! *LE#.!/OV: Pentru ce?! #-am nici o treabă cu $udecătoria voastră !))O# -EO&OROVI/I: =se-nclină şi iese. aparte>: *cum ora%u-i al nostru! *LE#.ELE PO0.*LE#.ELE PO0. dirigintele poştei în uniformă cu sabia &IRIGIN.ELE PO0.!/OV: !i totu%i.EI: &a. trebuie să recunoa%te"i.ELE PO0.!/OV: 2ă bucur că sunte"i de aceea%i părere Poate o să vi se pară ca sunt cam ciudat. aparte) Ce-ar )i să-i cer %i dirigintelui ni%te bani cu /mprumut (tare) Ce lucru straniu mi s-a /nt. c-iar a%a *LE#. dar asta e1 nu suntem /n capitală! #u-i a%a că nu suntem /n capitală? &IRIGIN. ce-"i trebuie ? 5rebuie doar să )ii respectat %i iubit din toată inima #u-i a%a? &IRIGIN. că %i /ntr-un oră%el mic ca ăsta po"i să trăie%ti )ericit &IRIGIN. nu? &IRIGIN.ELE PO0.EI: .mplat pe drum: mi-am c-eltuit to"i banii1 #u mia"i putea /mprumuta trei sute de ruble? .scani ca /n provincie Ce părere ave"i? #-am dreptate? &IRIGIN.!/OV: (după ieşirea lui -mmos 7eodorovici)% 7un om. consilierul !pec-in *LE#.!/OV: 6n )ond.EI C-iar a%a! *LE#.

lua"i loc! #u dori"i o "igară? (îi oferă o ţigară cu foi) LU/! LU/*I/I: (aparte. care e împins în scenă de cine&a din afară. de ce ţi-e frică43 LU/! LU/*I/I: (emoţionat. po)tim! :a asta c-iar că nu mă a%teptam 3-o iau sau să n-o iau? *LE#.!/OV: #u.!/OV: :ua"i! :ua"i! ' o "igară bună #u se compară. ia poziţie de drepţi) *m cinstea să mă prezint: inspector %colar.EI: C-iar a%a!1=se ridică. pur si simplu. cu m"na pe sabie)! #undrăznesc să vă mai deran$ez cu prezen"a mea *ve"i de )ăcut vreo observa"ie cu privire la activitatea po%tei? *LE#.oarte mul"umesc 4ecunosc: /n călătorie nu-mi place să mă privez de nimic1 %i de ce m-a% priva? #u-i a%a? &IRIGIN. /"i vine. să-"i săru"i singur m.dar îi tremură m"na> Cu celălalt capăt /n gură! . serviabil 6mi plac oamenii ă%tia #/EN! 5 )lestaco&.irigintele se-nclină şi iese! +lestacov îşi aprinde o ţigară) !i dirigintele po%tei mi se pare a )i un om bun Cel pu"in.ELE PO0. 1uca 1uc ici. ia poziţie de drepţi. !in spatele lui se aude un glas care-i spune destul de tare * 3)ai.na de mul"umire Po)tim %i )oc! (. nici una (. ne otăr"t): 'i. cu cele din Petersburg *colo. dragul meu.EI: Cum să nu! Pentru mine va )i o adevărată )ericire! Po)ti"i! sunt gata să vă slu$esc din toată inima1 *LE#. bine/n"eles.ELE PO0.i dă să aprindă cu lum"narea!3uca 3uc ici încearca să-şi aprindă .&IRIGIN. consilierul superior 8lopov *LE#. )umez "igări de douăzeci %i cinci de ruble pac-etul1 după )iecare "igară.!/OV: *! 7ine a"i venit! :ua"i loc.!/OV: .

spune sincer: brunete sau blonde? LU/! LU/*I/I: #u-ndrăznesc să %tiu *LE#. ia poziţie cu m"na pe sabie)% #u-ndrăznesc să vă deran$ez mai mult cu prezen"a mea *LE#. dacă n-am! 7a nu! *m.!/OV: Pe drum mi s-a /nt. nu! #u te esc-iva Vreau neapărat să-"i cunosc gustul LU/! LU/*I/I: 2i-a% /ngădui să vă raportez 6(aparte)Vai de mine.!/OV : *-a! #u vrei să spui1pariez. am! (scoate şi-i dă cu m"na tremur"ndă banii)! *LE#. %tiu că la asta nu rezistă nici o )emeie. &oamne! Poate că n-o să mai dea pe la %coală #/EN! : .!/OV: Văd că nu prea e%ti amator de "igări 'u. aproape fugind )% 2ultumescu-"i Cie. că vreo brunetă "i-a căzut cu tronc la inimă 4ecunoa%te! *m g-icit? (3uca 3uc ici tace) *-a! *i ro%it Vezi. scuipă.mplat ceva )oarte curios: am rămas )ără bani #-ai putea dumneata să-mi /mprumu"i trei sute de ruble? LU/! LU/*I/I: (se caută prin buzunare! -parte) : *cu-i acu.!/OV: :a revedere LU/! LU/*I/I: (aparte. am /n oc-i ceva care intimidează 6n orice caz.!/OV: 5e-ai intimidat16ntr-adevăr. /năl"1exce6(aparte) *-! limba asta a)urisită m-a trădat! *LE#. nici eu nu mai %tiu ce spun *LE#. a încremenit.!/OV: 8ai.!/OV: #u. recunosc că e marea mea slăbiciune ' adevărat că nici sexul slab nu mi-e deloc indi)erent! &ar dumneata? Ce-"i plac mai mult: brunetele sau blondele? (3uca 3uc ici perple0.!/OV: . vezi? &e ce nu vrei să spui nimic? LU/! LU/*I/I: 2-am intimidat.oarte mul"umesc! LU/! LU/*I/I: (se ridică. nu ştie ce să spună)6 *LE#. te rog. nu-i a%a? LU/! LU/*I/I: C-iar a%a *LE#. scapă ţigara din m"nă. dă a le amite din m"nă5 aparte)! &racu să mă ia! 5imiditatea asta blestemată e de vină *LE#.LU/! LU/*I/I: (se sperie.

nu-i a%a? !R. &obcinsc-i.rzie pute"i să merge"i să vă convinge"i singur :a )el %i $udecătorul.E)II -ILIPOVI/I : .t de prime$dioase.!/OV: &a. că nu-ndrăznesc să le repet 9rdona"i numai %i vă pot a%terne totul pe -.E)II -ILIPOVI/I: .t un iacobin %i bagă /n cap tineretului /nvă"ături at. te rog. cu toate ca mi-e rudă %i prieten.!/OV: Ca să vezi! #-a% )i crezut niciodată una ca asta !R. de pildă.nd mă plictisesc. care a )ost aici /naintea mea1toată ziua aleargă după iepuri( /n $udecătorie "ine c.rtie! 9 să-mi )acă mare plăcere! 6mi place.ac tot ce pot ca să-mi servesc "ara *LE#. ai copii? .emlianica! *LE#.rguincios /mi /ndeplinesc datoria (se apropie tot mai mult cu scaunul său şi vorbeşte în şoaptă) +ată. pe care l-a"i văzut 'i bine. Artemii 0ilipo&ici în poziţie de drepţi cu m"na pe sabie !R. c. p.E)II -ILIPOVI/I : *m avut cinstea să vă /nso"esc %i să vă primesc personal /n institu"iile de bine)acere /ncredin"ate conducerii mele *LE#.rtie *LE#.E)II -ILIPOVI/I : *m cinstea să mă prezint: administratorul a%ezămintelor de bine)acere. $udecatorul se %i prezintă să-i "ină de ur.ini.!/OV: *-. să citesc lucruri amuzante Care-i numele dumitale? 6l uit mereu !R. )ie %i pe -. nu )ace absolut nimic: toate treburile sunt lăsate baltă. sunt lei"i $udecătorul *LE#.!/OV: 7ine. . mărturisesc că bucătăria bună e marea mea slăbiciune &ar spune-mi te rog: am impresia că ieri erai mai mic de statură. respectuos.emlianica! !i spune-mi. consilierul de curte .purtarea sa lasă )oarte mult de dorit ' la noi /n ora% un mo%ier.nă %i )eti"a cea mică. dirigintele po%tei de aici. /mi amintesc #e-a"i o)erit o masă )oarte bună !R. coletele /nt.t nevesti-si 3unt gata să $ur Uita"i-vă mai atent la copiii lui #ici unul nu seamană cu &obcinsc-i 5o"i.emlianica *LE#.!/OV: 7ună ziua Vă rog. da.)lestaco&. iar purtarea lui J pentru binele patriei sunt dator să vă spun asta.!/OV: &a.E)II -ILIPOVI/I: 5ot ce se poate (după o pauză) Pot să vă spun că nu cru" nimic %i s. da. cum pleacă &obcinsc-i de acasă. să lua"i loc !R.E)II -ILIPOVI/I : &ar inspectorul %colar #u %tiu cum i-au putut /ncredin"a autorită"ile un post ca acesta ' mai rău dec.

E)II -ILIPOVI/I: #u-ndrăznesc să vă mai deran$ez cu prezen"a mea.!/OV: Ce bine! 2ul"umesc. cum /i c-eamă? !R.ilipovici1mi s-a /nt.E)II -ILIPOVI/I *rtemii . /"i uit mereu prenumele %i numele după tată! !R. Piotr +vanovici.E)II -ILIPOVI/I: 7inevoi"i să /ntreba"i cum /i c-eamă? *LE#. să vă răpesc din timpul dumneavoastră. ascultă. *rtemii . Bobcinsc i.E)II -ILIPOVI/I: #icolai.!/OV: &a. desc ide usa şi-i strgă în urmă) 'i. )iul lui 7obcinsc-i . +van.ilipovici! *LE#.mplat ceva ciudat1am c-eltuit to"i banii pe drum1n-ai putea să-mi /mprumu"i vreo patru sute de ruble? !R.!/OV: +a te uită.!R. destinat unor /ndatoriri sacre6(se înclină cu intenţia să iasă) *LE#.!/OV: . mari? &ar ce )el1cum1? !R.E)II -ILIPOVI/I 7a da *LE#.ii bun. !obcinsc i 2O2/IN#/*I *m onoarea să mă prezint: cetă"ean al acestui ora% .E)II -ILIPOVI/I: Cum să nu! Cinci! &oi sunt de$a mari *LE#. 2aria %i Perepetuia *LE#. te rog.rumos! !R. 'lisaveta.!/OV: . domnule. nu )ace nimic! ' )oarte amuzant tot ce mi-ai spus 2ai po)ti"i %i altădată1 6mi plac )oarte mult c-estiile astea1 (+lestacov se întoarce. cu plecăciune (-rtemii 7ilipovici iese) #/EN! O )lestaco&.!/OV(conduc"ndu-l): #u.

n-ai o sută de ruble? 'u n-am dec. ca acum să )ie de tot copilul meu. dacă dori"i să %ti"i.!/OV (tare şi repede) Cu /mprumut. mi se pare.!/OV: .na pe briceag. zău că n-am! Poate ai dumneata. să-l c-eme! *sta se poate! &O2/IN#/*I: #u v-a% )i deran$at1dar e păcat de capacită"ile lui1e un copil at.t douăzeci %i cinci 2O2/IN#/*I: Caută mai bine. să-l c-eme ca pe mine: &obcinsc-i *LE#. Piotr +vanovici !tiu eu1buzunarul din dreapta1e găurit1 precis au căzut ceva bani acolo &O2/IN#/*I: #u. situa"ia s-a legalizat prin cununie *% dori /nsă. nu alta !tie %i Piotr +vanovici 2O2/IN#/*I : &a ' )oarte capabil (brusc şi tăios) #-ave"i cumva bani ? .!/OV: 7ine. s-a născut /nainte de căsătorie *LE#. Piotr +vanovici? &O2/IN#/*I : :a mine n-am 7anii mei. s-a uscat de tot! *LE#. ai căzut atunci 'i? Cum "i-e nasul? 2O2/IN#/*I 3lavă &omnului! #u vă )ace"i gri$i: s-a uscat. dacă n-ave"i o mie.!/OV *-a. )ie %i %aizeci %i cinci de ruble #-are importan"ă (ia banii) &O2/IN#/*I: *% /ndrăzni să vă rog ceva /n legătură cu o c-estiune )oarte delicată *LE#. )ace imediat ni%te trăsurele de zici că-i scamator. vreo mie de ruble 2O2/I2#*I : *%a o sumă. sunt depu%i la casa de economii *LE#. adică să )ie copilul meu %i /n )a"a legii. a%a se vorbe%te. )iul lui &obcinsc-i *LE#.&O2/IN#/*I 2o%ierul Piotr +vanovici. vede"i dumneavoastră.!/OV 7ine că s-a uscat 2ă bucur &O2/IN#/*I 7ani? Ce )el de bani? *LE#.!/OV : &a? &O2/IN#/*I: *dică. poate ave"i o sută? 2O2/IN#/*I (caută în buzunar): Piotr +vanovici. iar c.nd pune m.!/OV: :ăsa"i.!/OV: &espre ce-i vorba? &O2/IN#/*I: 9 c-estiune de natură )oarte delicată1)iul meu cel mare.t patruzeci &O2/IN#/*I (desc ide portofelul): 'u n-am dec.t de bun1 promite multe1%tie pe dina)ară )el de )el de poezii.oarte bine. dar el s-a născut ca %i cum am )i )ost căsători"i1iar pe urmă. vede"i dumneavoastră. zău! nu e nimic nici acolo *LE#. dar v-am mai văzut &umneata. nu )ace nimic *m spus-o doar a%a 7ine.

!/OV: . uite. o să vorbesc eu sper1se va )ace &a. să le spune"i la to"i cei mari de acolo: la senatori. să-i spune"i %i /mpăratului: că. bine *m să-ncerc să mă ocup. da (lui &obcinsc i)! &umneata n-ai nimic să-mi spui? 2O2/IN#/*I: Cum să nu. am o rugăminte )oarte umilă *LE#. nu-i nimic 2i-a )ăcut multă plăcere (îi conduce) #/EN! = )lestaco& singur *LE#. că uite.*LE#. da. la amirali. la Petersburg 'l tot scrie articola%e :asă să-i scuture ni"el 8ei! 9sip! &ă-mi cerneală %i -. /n ora%ul cutare trăie%te Piotr +vanovici 7obcinsc-i *LE#.oarte bine 2O2/IN#/*I: !i dacă-l vede"i pe /mpărat.!/OV: 7ine.!/OV: . să %ti"i că /n ora%ul cutare trăie%te Piotr +vanovici 7obcinsc-i C-iar a%a să le spune"i: trăie%te Piotr +vanovici 7obcinsc-i 0 *LE#. la )el. -0'xcelen"ă. maiestatea voastră imperială.nd ve"i a$unge la Petersburg.oarte bine &O2/IN#/*I D +erta"i-ne că v-am obosit cu prezen"a noastră 2O2/IN#/*I *LE#. c.rtie! .!/OV: 3unt mul"i )unc"ionari /n ora%ul ăsta !i mi se pare că m-au luat cu to"ii drept un mare demnitar ' adevărat că ieri le-am aruncat cu pra) /n oc-i Ce pro%ti! 3ă-i scriu despre toate astea lui 5reapicic-in.!/OV: Ce e? &espre ce? 2O2/IN#/*I: V-a% ruga cu plecăciune.!/OV: #u-i nimic.

ndată2# ) *LE#.ău. %ase sute. ce prostii! &e ce ? O#IP Uite-a%a :ăsa"i-i /n plata domnului *"i c-e)uit aici două zile. printre uşi%#. )ie &ar mai /nt. a$unge Ce să ne mai legăm cu ei? &ă-i /ncolo! 3ă nu dea &umnezeu să vină altcineva peste noi1 zău. ai văzut.t mai repede 3e vede clar că v-au luat drept altcineva ar da1 *LE#. +van *lexandrovici *u cai buni1zburăm ca v.ine O#IP: &ar de ce m. nouă sute1o-o! *m trecut peste mie! '--e--e! *cuma să-mi pice căpitanul ! *cum să vedem care pe care! #/EN! > )lestaco& şi Osip.te o rublă( dar să mă ducă repede %i cu c.!/OV: =scrie> +-auzi.zău! !i ce cai buni ne- . e timpul să plecăm *LE#.ntul!1 *LE#.!/OV (continuă să scrie) #u.!/OV: =scrie> Ce ? O#IP: Pleca"i de-aici .ntece ca pe un1(continuă să scrie) 6mi %i imaginez cum o să moară de r.( Osip. eu vreau să mai stau :ăsăm pe m. +van *lexandrovici? *LE#.!/OV: (scrie) 7ine.!/OV: 'i. să văd c. de la dirigintele po%tei trei sute. opt sute1cam soioasă suta asta. gata. totu%i ar )i bine să plecăm c. )unc"ionarii ă%tia sunt oameni cumsecade !i-i )rumos din partea lor că m-au immprumutat C-iar. opt sute. să )ie c-iar taică-său !i-i plac %i banii &e alt)el.n o să se /n)urie că /nt.!/OV: +ar cine nimere%te /n gura lui 5reapicic-in. care aduce "rtie şi cerneală *LE#. prostule.rziem prea mult 7ine-ar )i să plecăm .s 5riapicic-in !i boierul bătr. +van *lexandrovici! C-iar dacă v-au primit cu multă cinste. slavă &omnului! &ar %ti"i ce. %apte sute.t am adunat &e la $udecător trei sute.i să duci scrisoarea asta( ia %i )oaia de drum cu tine !i ai gri$ă să-"i dea cai buni! 3pune-le vizitiilor c-au să primească )iecare c. cum sunt primit %i tratat? (începe să scrie) O#IP &a.ine!? 8ai să plecăm. să se păzească! ?sta nu iartă pe nimeni.

!/OV :ăsa"i-i să intre! :asa"i-i. numai adu-mi o lum.!/OV (scrie)% 7ine.!/OV (îi dă lui Osip scrisoarea) +a %i du-o ! NEGU#. pe strada Po%tei! (înc ide scrisoarea.!/OV: (se apropie de fereastră) Ce e onorabililor? NEGU#. 9sip.ngerile. scrie adresa! Osip îi aduce o lum"nare. probabil la dumneata vor s-a$ungă *LE#.ne! 9rdonă să ne primească pl. desc ide una şi citeşte)% 0'xcelen"ei sale luminate domnului cu )inan"ele.!/OV: Ce-i cu voi . ce-i acolo? Ce-i cu gălăgia asta? O#IP ( uit"ndu-se pe fereastră)% #i%te negustori vor să intre iar sergentul nu-i lasă . +lestacov sigilează scrisoarea! . să nu pierdem vremea de pomană *LE#.O#IP: 2ai bine trimit scrisoarea cu un om de-aici.erjimorda% #8nde te bagi..n acest timp se aude de-afară vocea lui .nare O#IP: (iese şi vorbeşte în culise) 8ei.ie ni%te -. stăp. spune-le că pot să vină (Osip iese! +lestacov ia nişte petiţii pe fereastră. să vină! 9sip. pleca"i! #u prime%te pe nimeni &oarme (zgomotul creşte) *LE#. că alt)el se supără boierul 3tai pu"in că srisoarea nu-i gata *LE#. bărbosule2 9u înţelegi: 9u intră nimeni! -şa-i ordinul#) *LE#.rtii. iar eu m-apuc să adun lucrurile.!/OV: =scrie> 7ine-ar )i să %tiu unde locuie%te el acum: strada Po%tei sau strada 2azărei? Că doar /i place să sc-imbe gazdele mereu %i să nu plătească c-iria *m sa i-o trimit la noroc. tătucule! 5rebuie să ne la%i *m venit cu treabă &ERBI)OR&! Pleca"i. negustorii cu coşuri cu &in şi căpăţ"ni de za ăr *LE#. de la negustorul *bdulin0 1 &racu %tie ce )unc"ie mai e %i asta! #/EN! 6? )lestaco&. ascultă! &u scrisoarea asta la po%tă %i spune-i dirigntelui s-o preia )ără bani *poi să le mai spui să pregătească cea mai bună troică pentru boierul meu #u se plăte%te nici asta 3pune că e din bugetul statului 3ă )ie gata mai repede.onorabililor? .l).ORII: *i milă de noi.ORII :asă-ne să intrăm. măria ta! *LE#.!/OV: +a vezi. )rate.

lumină"ia ta.ORII: #u ne lăsa.ne.t ar avea. cum s-ar spune. %i cu căpă".!/OV 2ă rog.ORII: . tăicu"ule! (scot banii) &ar de ce trei ! +a cinci sute.ău a%a! Primar ca ăsta n-am pomenit de c. %i nici n-am să te torturez. prime%te p. tătar ce e%ti!0 . măria ta #u se poate descrie cum ne prigone%te #e-a /nnebunit cu ordinele de cartiruire. zice. dar ar )i bine c.!/OV: &e la cine? UN NEGU#. de nici baiatul de prăvălie nu le mai măn. numai să ne a$u"i *LE#.ORII: 5rimite-l oriunde. el i%i v. că mă opre%te legea &ar lasă că te-nvă" eu minte!0 *LE#.ORII: Cu )runtea la păm.na %i ia cu pumnul &e ziua lui.!/OV Ce bandit! Pentru asta merită să )ie trimis direct /n 3iberia NEGU#. cu ceva! &ar noi ne )aceem datoria: ceea ce se cuvine de roc-ii pentru nevasta lui %i pentru )ată.nd suntem! C. mă rog. zice. tu. nu suntem /mpotrivă &ar oric. )iind vorba de /mprumut. atunci ar )i cu totul altceva 6mprumut pot să iau NEGU#. ascunzi tot din prăvălie !i dac-ar )i să ia numai lucruri )ine1dar el ia orice porcărie Prune stricate.nile astea de za-ăr )15#2A%O6* Vai ! #ici să nu vă g. nimic să nu-i lipsească &ar el nu! 2ai dă-i! . drăgu"ă.ntul *nton. /i duci de toate. stăp.OR: &e la primarul nostru! Primar ca ăsta. stăp. .t mai departe( să ni-l lua"i de aici 5e rugăm.t 6ncalcă legea la tot pasul 5e-n%)acă de barbă %i zice: 0*-. /i iau .0*-.că-"i trimite acasă un regiment /ntreg 3au dă ordin să-"i /nc-idă prăvălia10#-am să te supun pedepselor corporale. de 3). ce găinar! NEGU#.!/OV: &ar ce dori"i? NEGU#. zice. tot nu-i a$unge +ntră /n prăvălie %i ia tot ce-i cade Vede o bucată de sto)ă.ră m.ne! 2ulte /ndurăm )ără nicio vină! *LE#.inea %i sarea pe care "i-o o)erim: ne-nc-inăm /n )a"a ta %i cu butoia%ul ăsta de vin.ncă. nu s-a mai văzut nicăieri.ORII '-e--ei! &ar ia /ndrăzne%te să desc-izi gura. nimic de zis.ău a%a. de-"i vine să-"i pui %treangul de g.!/OV C-iar a%a? *-.NEGU#.nt cerem a voastră milă *LE#. bun postăvior! +a să mi-l trimi"i acasă0 !i i-l trimi"i &ar postăviorul ăla are nu mai pu"in de cincizeci de ar%ini *LE#.ice că %i la 3)ăntul 9nu)rie e ziua lui *LE#.nd auzi că vine. măcar să-l )i supărat.ORII Vai de mine. uitate de O ani /n butoi.!/OV: &ar ăsta e pur %i simplu bandit NEGU#.ndi"i la asta! 'u nu primesc plocoane &ar dacă m-a"i /mprumuta cu trei sute de ruble.

! LE/E. să ne lase să intrăm! *LE#. se poate %i tava NEGU#. se poate lega cu )unia NEGU#.ne.!/OV *.!/OV (la fereastră) :asă-le să intre! #/EN! 66 )lestaco&.nile de za-ăr1 *LE#.nile de za-ăr.evronia Petrovna Po%liopc-ina 5atăl meu1 .ONIERULUI: 3unt nevasta plutonierului +vanov NEV!#. măria ta! &aca nici dumneata.i oferă banii pe o tavă de argint)% Vă rugăm lua"i %i tava odată cu banii *LE#. părinte Porunce%te.NEGU#.ORII (. că mă doare2#) *LE#. dă tot! Poate prinde bine *colo ce e? 9 )unie? &ă %i )unia1 %i )unia prinde bine la drum1dacă se rupe ceva la troică sau altceva. ne&asta lăcătuşului. stăp.U0ULUI: 3unt nevasta lăcătu%ului 5. cum s-ar zice. mătu%ico? -E)EILE: &reptate-"i cerem.!/OV #eapărat.! PLU.ONIERULUI: Cer /ngăduin"ă1 *LE#.ORII (înc in"ndu-se)% *tunci lua"i %i căpă".!/OV 2ă rog.rgovea"ă din partea locului . %i punga.t sa ne punem la"ul de g. n-ai să-ndrăzneşti să nu mă laşi! 1ă pl"ng c iar lui şi împotriva ta! 9u mă îmbr"nci aşa . atunci nu mai %tim ce-i de )ăcut. excelen"ă. n-ai să ne a$u"i.! PLU.!/OV Cine sunte"i ? NEV!#. orice poate să prindă bine &ă /ncoa căpă".U0ULUI: (se înclină p"nă la picioarele lui) Cer /ngăduin"ă1 NEV!#.ORII *%a că )ie-"i milă de noi. nu ne mai ram/ne dec.t *LE#. nu #ici un )el de plocon O#IP: 'xcelen"ă.!/OV Cine-i acolo? (se apropie de fereastră) Ce e. ne&asta plutonierului NEV!#.neapărat! 9 să )ac tot ce pot (9egustorii ies! 'e aude un glas de femeie%#9u. de ce să nu lua"i za-ărul?! :ua"i-l! Pe drum.! LE/E.

!/OV Cum a%a? NEV!#. părinte.!/OV *tunci cum a putut să )acă asta? NEV!#. banditule! &ar-ar &umnezeu ca nici un neam de-al tău să nu mai vadă lumina zilei.!/OV &ar de ce ? NEV!#.*LE#.nd 5u ce vrei? NEV!#.ncarea-n g. zice. ticălosule! 'u sunt o )emeie slabă. asta-i treaba mea! 5icălos nenorocit!0 'l. iar dacă ai soacră %i soacra să1 *LE#. canalia.nt cer /ndurare /mpotriva primarului &a-i-ar &umnezeu tot răul din lume! #ici el. să n-aibă parte de nimic bun /n via"ă! *LE#.ONIERULUI: &in gre%eală. bine! !i cu tine ce-i? (o conduce pe bătr"nă) NEV!#. dar părin"ii i-au dat un cadou mare *tunci a vrut să-l /nroleze pe băiatul negustoresei Panteleeva &ar Panteleeva tot a%a i-a trimis nevestei primarului trei suluri de p.nză %i atunci a venit la mine 0Ce-"i trebuie "ie bărbat. că două zile n-am putut să mă a%ez pe scaun *LE#.! LE/E. a )ăcut-o. să-i stea m. tot una e. o să )ure. )ire%te că nu se mai poate )ace nimic &ar porunce%te să-mi dea o despăgubire pentru gre%eală &e ce să renun" la ce mi se cuvine? +ar banii mi-ar prinde tare bine acum . zice.! LE/E. cu toate că nu-i venise r. bată-l &umnezeu %i pe lumea asta %i pe lumea ailaltă! &acă are cumva mătu%ă.!/OV !i acum ce-i de )ăcut? NEV!#.rziu %i m-a /n-ă"at pe mine *%a m-au anc-etat. care mai e %i be"iv. vedea-l-a% "eapăn.! PLU. tătucule *LE#.U0ULUI: * )ăcut-o.U0ULUI: 6ndurare1cu )runtea la păm.U0ULUI:% (în drum spre uşă)% 3ă nu mă ui"i.ONIERULUI: 2-a bătut cu biciul.!/OV 7ine.! PLU. iar la anul tot /l ia recrut /n armată0 &ar eu ce să mă )ac )ără bărbat.!/OV Cum a%a? &e ce? &ar spune pe scurt NEV!#. iar poli"ia a a$uns t. atunci %i lui. ticălosul! 5rebuia să-l ia pe băiatul croitorului. ticălosul. )ii milostiv! N56A#2A P1(2ON+57(1(+* *m venit să mă pl. nici copiii lui.!/OV 3tai! Vorbi"i pe r. că-i om /nsurat *LE#. zice.ndul 5icălosul! !i nici nu trebuia după lege.t. tătucule *LE#. e un -o"! C-iar dacă /ncă n-a )urat. oricum nu e bun de nimic!0 Că-i bun ori nu-i bun. nici unc-ii lui %i nici mătu%ile lui. ticălosul. %i pe capul ei să se abată toate relele.ONIERULUI: &e )ăcut.! LE/E. iar dacă-i taică-său /n via"ă.! LE/E.U0ULUI: 2i-a luat bărbatul soldat %i a pus să-l radă. tătucule! 3-au /ncăierat )emeile /n pia"ă.! PLU.ng de primar.

sunt /nc.!/OV (afectat) &omni%oară. 'aria Antono&na )!RI! !N. bine. nu se poate! <ata! #u mai pot! (îndepart"ndu-se de la fereastră) 2-am săturat 3ă-i ia dracu pe to"i! 3ă nu mai intre nimeni! 9sip! O#IP: (la fereastră.ONOVN!: *devăru-i că nicăieri *LE#.!/OV 7ine. legat la falcă! . nu vă ducea"i nicăieri? . domni%oară? )!RI! !N.*LE#. îl împinge afară cu pumnii şi iese odată cu el. că m-a"i luat drept un om care1 dar mi-a% permite să vă /ntreb: unde inten"iona"i să vă duce"i? )!RI! !N.ntat. cu buza umflată.n urma lui se văd alte capete) O#IP: +e%i a)ară! +e%i a)ară! Unde te bagi? (se propteşte cu măinile în cel dint"i. nu vreau. mă rog. pleca"i! Pleca"i! #u mai e timp Veni"i m.ine! ( se desc ide uşa şi apare un necunoscut.ONOVN!: *-! *LE#. ţip"nd) 8ai. po"i să pleci *m să dau ordin!(la fereastră apar m"ini întinse cu pl"ngeri) Cine mai e acolo? ( se apropie de fereastră) #u vreau. neras.!/OV &e ce v-a"i speriat a%a.!/OV !i de ce. într-o manta.ONOVN!: #u #u m-am speriat *LE#. înc iz"nd uşa în urma sa) #/EN! 67 )lestaco&.

t de minunată ca dumneavoastră1 mi-a% putea /ngădui )ericirea de a vă o)eri un scaun? &ar nu.ONOVN!: *tunci spune"i-mi pe care o să mi le scrie"i *LE#. care sub privirea dumneavoastră1( îşi apropie scaunul) )!RI! !N. provincialele *LE#.ng. dimpotrivă. v-ar trebui un tron.ONOVN!: 3unte"i ironic Vă place să r.t de multe1 )el de )el1 dacă vre"i.!/OV #u e! &ar tare a% vrea să %tiu de ce nu vă ducea"i nicăieri? )!RI! !N.)!RI! !N.!/OV ( afectat) 9c-ii dumneavoastră sunt mai interesan"i dec.!/OV C.ONOVN!: *ve"i un limba$ de capitală! *LE#.t treburile importante &umneavoastră nu pute"i deran$a niciodată.ONOVN!: &ragoste! 'u nu-n"eleg dragostea! #ici n-am %tiut niciodată ce e dragostea! ( îşi îndepărtează scaunul) . nu un scaun )!RI! !N.!/OV &e ce să le mai spun 'u %i a%a le %tiu )!RI! !N.i g. despre ce %al1 Ciudată vreme e azi! *LE#.!/OV *-! !tiu )oarte multe poezii )!RI! !N. )ac orice Porunci"i! Ce poezie dori"i? )!RI! !N.!/OV Pentru dumneavoastră.!/OV Ce %al minunat ave"i! )!RI! !N. )rumos1 *LE#.ONOVN!: 6mi plac )oarte mult versurile1 *LE#.t mi-a% dori să )iu /n locul %alului ca să m.!/OV !tiu at.ONOVN!: 2ă g. vi-l scriu c-iar pe ăsta: 09. tu om10 %i c.ndeam că poate mami"a-i aici *LE#. /n nici un )el.ONOVN!: 3ă )ie ceva-nou.tul dumneavoastră alb ca %i crinul )!RI! !N. /mi pute"i )ace plăcere )!RI! !N.!/OV Cu o persoană at. domni%oară.te altele 1 nu mi le mai aduc aminte acum &ar toate nu valorează nimic 6n locul lor vă o)er mai bine dragostea mea. tu caren durere te pl.t de 1 V-a% ruga mai bine să-mi scrie"i ca amintire ni%te versuri /n album Probabil că %ti"i multe! *LE#.ngi /mpotriva lui &umnezeu.de"i de noi.ONOVN!: 3pune"i ni%te lucruri at.ONOVN!: #u-n"eleg deloc despre ce vorbi"i.ONOVN!: #u %tiu dacă1 adevăru-i că1 ar trebui neapărat să plec ( se aşează)! *LE#.ONOVN!: V-am deran$at 'ra"i ocupat cu treburi importante *LE#.!/OV +ar buzele dumneavoastră sunt mai )rumoase ca orice vreme )!RI! !N.

!/OV (se ridică)% . domni%oară? Ce purtări sunt astea? )!RI! !N. 2aria *ntonovna. mami"o1 .!/OV (apropie scaunul) Vi se pare numai că suntem aproape.ng /n bra"e1 )!RI! !N.ONOVN!: Crede"i ca sunt at. domni%oară! *m )ăcut-o din dragoste. că-i numai din dragoste *m glumit. numai din dragoste )!RI! !N. Ana Andree&na !N! !N&REEVN!: (văz"ndu-l pe +lestacov în genunc i) *-! Ce romantic! *LE#.*LE#.ONOVN!: (se depărtează) &ar pentru ce asta? *LE#.!/OV (apropie scaunul) &e ce departe? ' bine %i aproape )!RI! !N. dar dumneavoastră imagina"i-vă că suntem departe1 ce )ericit a% )i dac-a% putea să vă str.ONOVN!: (se uită pe fereastră) Parcă a zburat ceva.ONOVN!: (depărt"nd scaunul) &e ce să stăm aproape? ' bine %i departe *LE#. nu? 9 co"o)ană? 3au altă pasare? *LE#.!/OV @o reţineA +erta"i-mă.!/OV (continu"nd să o reţină ) &in dragoste.ONOVN!: 'u. stau /n genunc-i #/EN! 68 Aceiaşi . nu vă supăra"i! 3unt gata să vă cer iertare /n genunc-i.!/OV (apropiind scaunul) &e ce /ndepărta"i scaunul? ' mai bine să stăm aproape unul de altul )!RI! !N.ONOVN!: (se ridică revoltată) *sta e prea de tot! Ce obrăznicie! *LE#.t de provincială?!1 ( încearcă să plece) *LE#. vă rog să mă ierta"i! Vede"i doar. v-o $ur. (cade în genunc i) +erta"i-mă.ir-ar să )ie! !N! !N&REEVN! Ce /nseamnă asta.!/OV ( o sărută pe umeri şi se uită pe geam) ' o co"o)ană )!RI! !N.

na. dar am )ost )oarte %ocată *LE#. 'aria Antono&na )!RI! !N. n-auzi! Pleacă! !i să nu-ndrăzne%ti să apari /n oc-ii mei (1aria -ntonovna iese pl"ng"nd) Va rog să mă scuza"i.na dumneavoastră! #/EN! 69 Aceiaşi. tăticu a spus că1 (îl vede pe +lestacov în genunc i ) *-! Ce /nt. că mă topesc de dragoste !N! !N&REEVN! Vai! &umneavoastră /n genunc-i! #u! 4idica"i-vă. domnule.!/OV #u! 6n genunc-i! #eapărat /n genunc-i Vreau să a)lu ce mi-e sortit: via"a sau moartea !N! !N&REEVN! &omnule. doamnă. doamnă! 2.ONOVN!: (intră pe neaşteptate): 2ami"o.rnă de un )ir de păr &acă nu /ncununa"i iubirea mea statornică.mplare! !N! !N&REEVN! 'i.na !N! !N&REEVN! &ar /ngădui"i-mi să vă atrag aten"ia: eu /n oarecare măsură1 sunt măritată *LE#.!/OV #u &e dumneavoastră sunt /ndrăgostit Via"a mea at.mplat? Ce e graba asta? &ai buzna ca o pisică turbată Ce-ai văzut. vă rog să vă ridica"i! *ici podeaua nu-i deloc curată *LE#. ce este? Ce vrei? Ce s-a /nt. de-ai rămas cu gura căscată? Ce "i-a mai trecut prin cap? Parcă ai )i un copil de trei ani! Cine-ar zice ca are EM: nu %tiu c. atunci nu mai sunt demn de această via"ă păm. c. declara"ia asta e destinată )iicei mele *LE#.nd o să-"i mai vină mintea la cap. vă cer m.!N! !N&REEVN! Pleacă de-aici! Pleacă. dar nu /nteleg pe deplin sensul cuvintelor dumneavoastră &aca nu mă-n%el.nd o să- .!/OV (aparte) !i ea e )oarte apetisantă !i nu arată rău deloc (cade în genunc i ) Vede"i.!/OV #-are a )ace! +ubirea nu "ine seama de asta !i Caramzin a spus: 0 :egea condamnă 0 #e vom ascunde la umbra unui izvor1 Vă cer m.ntească Cu pieptul /n)lăcărat.

oaspetele nostru a binevoit să cadă /n genunc-i. excelen"ă! #u mă nenoroci"i! *LE#. de ea sunte"i 1 ? *LE#.nta"i o dragoste ve%nică! !N! !N&REEVN! (surprinsă) Prin urmare.!/OV (apuc"nd m"na fetii) *na *ndreevna.ns /nal"imii voastre Pe cinstea mea."i: via"a sau moartea! !N! !N&REEVN!:Vezi.ta )ericire )!RI! !N. primarul cu sufletul la gură PRI)!RUL: #u mă nenoroci"i. vezi? &in cauza ta &in cauza unei proaste ca tine. zău.!/OV 3-o ia dracu pe nevasta plutonierului &e ea /mi arde mie?! . n-am să mai )ac! #/EN! 65 Aceiaşi. mami"o.nd o să %tii ce /nseamnă bunele maniere %i purtările serioase! )!RI! !N. c.ONOVN!: (printre lacrimi) 2ami"o1 n-am %tiut1 zău! !N! !N&REEVN! Ca /ntotdeauna /"i bate vântul prin cap! 5e iei după )etele lui :eapc-in-5eapc-in &e ce să te iei după ele? #u trebuie să te iei după ele *i alte exemple! 9 ai /n )a"ă pe mama ta Uite ce exemplu trebuie să urmezi *LE#.!/OV 8otăr. că nici $umătate din ce-au spus nu e adevărat 'i /n%i%i păcălesc %i /n%eală lumea #evasta plutonierului v-a min"it c-am biciuit-o( martor mi-e &umnezeu! 'a singură s-a biciuit *LE#.ONOVN!: #-am să mai )ac. proasto?! 'i.!/OV Ce e cu dumneata? PRI)!RUL: #egustorii au )ost %i s-au pl. nu vă /mpotrivi"i )ericirii noastre! 7inecuv.nve"i să te por"i ca o )ată bine crescută. %i tu ai )ugit de-odată ca o nebună *i merita ca dinadins să nu primesc #ici nu e de nasul tău at.

sunt /n stare de orice1 PRI)!RUL: #u pot să cred 'xcelen"a voastră glume%te !N! !N&REEVN! *i un dovleac /n loc de cap. *ntoane! 7ravo. nici cu )apta! #u vă supăra"i excelen"ă! . niciodată n-am )ost at.t o iubesc PRI)!RUL #u-ndrăznesc să cred1 nu sunt vrednic de at.ntarea! =+lestacov o ia de m"nă pe 1aria -ntonovna şi se apropie> PRI)!RUL &umnnezeu să vă binecuv. dă-le binecuv.!/OV &acă nu consim"i"i să-mi da"i m.nteze! &ar eu nu sunt vinovat =+lestacov o sărută pe 1aria -ntonovna> PRI)!RUL =îi priveşte>: Ce dracu! ' adevărat? (se freacă la oc i) &oamne.na )etei noastre PRI)!RUL Cum? Cum? !i-a pierdut min"ile.ace"i cum vă dore%te inima Capul meu nu mai $udecă #u mai %tiu ce e cu mine!12-am prostit de tot.!/OV &a"i-mi-o! &a"i-mi-o! 3unt disperat 3unt gata la orice &acă mă /mpu%c.nd "i se spune1 *LE#.ta cinste *LE#. excelen"ă ' un pic /ntro urec-e *%a a )ost %i maică-sa *LE#. zău. săraca! #u vă supara"i.ndul.!/OV &ar eu c-iar cer m.PRI)!RUL #u-i crede"i. primarule! &eci a%a merg lucrurile! #/EN! 6: . se sărută! :ogodnic /n toată legea (ţipă şi sare-n sus de bucurie) 'i.te ori să "i se spuie! PRI)!RUL #u.!/OV 'u nu glumesc Pot să-nnebunesc de c. *ntoane! 7ravo. excelen"ă. se sărută.na )etei dumneavoastră 3unt /ndrăgostit PRI)!RUL #u-mi vine să cred. nu pot să cred *LE#. /mi permit să vă spun: sunt ni%te punga%i de n-au perec-e !N! !N&REEVN! *i auzit de marea cinste pe care ne-o )ace +van *lexandrovici? 'l cere m.na 2ariei *ntonovna.t de prost !N! !N&REEVN! 8ai. zău a%a! &e c. nu-i crede"i! #ici nu %ti"i ce mincino%i sunt #ici un copil mic nu i-ar crede 6i %tie tot ora%ul ce mincino%i sunt! +ar /n privin"a /n%elătoriilor. ve"i răspunde /n )a"a $usti"iei PRI)!RUL Doamne &umnezeule! #u sunt vinovat nici cu g. excelen"ă !N! !N&REEVN! Cum să nu crezi c.

n bogat.se uită la ei)3emn bun!7anii noi aduc )ericire nouă!*%a se zice! PRI)!RUL 6ntocmai *LE#.!/OV 2-am obi%nuit a%a 2ă doare capul /n trăsurile cu arcuri VO/E! VIZI. la unc-iul meu1 un bătr. 2aria *ntonovna ($es cu toţii! 'e aude de afară% ) VO/E! LUI *LE#. nu.i cu bine.i cu bine. /ngerul vie"ii mele. pentru ce ? (după o clipă de g"ndire) &e )apt.i cu bine.rtii noi-nou"e *LE#. adică nu1 patru sute 'u nu vreau să mă bucur de gre%eala dumitale 2ai da"i-mi tot patru.Aceiaşi.IULUI (de afară) 5rr! VO/E! PRI)!RULUI *tunci să a%ternem ceva. opt sute de ruble PRI)!RUL +mediat! (scoate din portofel) 3-au nimerit să )ie -. că nicăieri n-am )ost primit a%a de bine 4ăm. su)le"elule (îi sărută m"na) PRI)!RUL #-ave"i nevoie de nimic pe drum? *m impresia că avea"i nevoie de bani? *LE#. da (ia banii.nd ? Cum s-ar spune c-iar dumneavoastră a"i binevoit să )ace"i aluzie. cu plăcere PRI)!RUL C. plec numai pentru o zi. 2aria *ntonovna VO/E! PRI)!RULUI Cum se poate! Pleca"i cu rabla asta a po%tei? VO/E! LUI *LE#.n )oarte /ndatorat pentru ospitalitatea dumitale 4ecunosc din toata inima.!/OV *-a! 7ine Vin /ndată PRI)!RUL Cum? Pleca"i? *LE#. Osip O#IP: Caii sunt gata *LE#.t v-ar trebui? *LE#.i cu bine.!/OV &a! &ar numai pentru un minut.!/OV &a. su)le"elule.!/OV Cu bine.!/OV *-. poruncesc să vi se aducă un covora% . mi se pare. *na *ndreevna 4ăm.ine sunt /napoi1 PRI)!RUL #u /ndrăznesc să vă re"in1 cu speran"a unei reveniri )ericite *LE#. plec PRI)!RUL &ar pe c. să )ie suma rotundă.!/OV 4ăm. *nton *ntonovici 4ăm. la nuntă *LE#.!/OV Vai de mine! Vai de mine! ' pe nea%teptate! 4ăm.!/OV 2i-a"i dat atunci două sute de ruble. măcar un covora% &acă dori"i. %i c-iar m.!/OV *.

%oimilor.UL V #/EN! 6 !ecorul reprezintă aceeaşi cameră . excelen"ă VO/E! LUI *LE#.VO/E! LUI *LE#.!/OV :a revedere. dă-l /ncoace! Pune-l a%a1 %i dincoace ni%te ).IULUI 5rrruuuu! VO/E! PRI)!RULUI Pe c. dă )uga /n cămară1 ia cel mai bun covor1 ăla persanul1 cu )ond albastru 2ai repede! VO/E! VIZI.nd porunci"i să vă a%teptăm? VO/E! LUI *LE#.n VO/E! VIZI.!/OV 2. +van *lexandrovici! VO/E! LUI *LE#. de )apt.!/OV :a revedere. covorul. mami"o! VO/E! VIZI.ine VO/E! LUI O#IP: *.IULUI 5rrrrr! VO/E! LUI O#IP: 6n partea asta! *ici! 6ncă! 7ine! 9 să )ie )oarte bine !( &ate în covor cu m"na) *cum a%eza"i-vă. /năl"imea voastră! VO/I &E -E)EI: :a revedere.!/OV #u! Pentru ce! #u e nevoie dar.IULUI &i-i. lasă s-aducă un covora% VO/E! PRI)!RULUI 8ei! *vdotia.ine sau poim. di-i! ('e aud clopoţei! *ortina se lasă!) !/. *nton *ntonovici! VO/E! PRI)!RULUI :a revedere.

%tigat lozul cel mare. trădători a)urisi"i ! #u-i nimic. tot *nun"ă-i pe to"i. porumbeilor ! V-a"i săturat de mine p. de cinstea cu care l-a blagoslovit &umnezeu pe primar 3pune-le că primarul /%i mărită )ata ! !i nu cu oricine !i-o marită cu un om cum nu mai există pe lumea asta Un om care poate tot. spune sincer: nici /n visele tale cele mai )rumoase n-ai văzut a%a ceva &intr-o biată nevastă de primar.PRI)!RUL Ce zici. să te vezi deodată1 . ce i-a po)tit inima! 7un ar )i %i ro%u ! !tii de ce a% vrea eu să )iu general ?! 3ă zicem că se-nt.nem aici ? PRI)!RUL 2ă rog. *na *ndreevna! Ce-o să )acem noi acum? Unde-o să trăim? *ici sau la Petersburg? !N! !N&REEVN! 7ine/n"eles că la Petersburg! Cum o sa răm.ngerile !i să le spui la to"i. totu%i.ngere /mpotriva mea !i mai ales cu con"opi%tii care le-au ticluit pl. bal să )ie ! ('ergentul iese) 'i. ce-o să le mai )rec ridic-ea la to"i amatorii a%tia de pl. ro%u sau albastru ? !N! !N&REEVN! 7ine/n"eles că albastru! PRI)!RUL +-auzi. mami"ico &ar. să %tie toată lumea! 3trigă c.mplă să pleci undeva 7un ! Curierii %i ag-iotan"ii merg /nainte: P Cai pentru Cu ce diavol te-ai . să %tie %i ei. tot .ire%te.ndit vreodată la a%a ceva? *m c.nde%ti.ir-ar sa )ie ! /nrudit1 !N! !N&REEVN!: 7a. canaliile. nici aici n-ar )i rău 6n cazul ăsta mă g. )ir-ar să )ie! *%teaptă să vezi . bine e să )ii general! Cu un cordon trecut a%a peste umăr Care cordon ar )i mai bun. la ce-"i mai trebuie primăria!? PRI)!RUL !i ce zici. nicidecum. ce am a$uns ! 'i. ce zici.ndesc să dau dracului primăria 'i. )ră"ioare 3ă-i /nvă" eu. tu e%ti +van Carpovici +a c-iamă-i la mine pe negustori. dar-ar to"i dracii ! &acă-i bal.nă-n g. Petersburg să )ie ! &e%i. *na *ndreevna? !N! !N&REEVN!: .t ? 9 să vă dau eu acuma p. c.nd stai să te g.nă peste cap 3ă-mi )aci o listă cu to"i cei care au depus pl. să se mai pl.ngeri %i denun"uri 8ei ! Cine-i acolo ?=intră un sergent) *-. pentru că e%ti un om simplu %i n-ai mai văzut niciodată un om cumsecade PRI)!RUL 'u /nsumi sunt un om cumsecade.iindcă se trage de %ireturi cu toti mini%trii %i merge la palat ca la el acasă Ce c-estii poate să )acă! Poate că /ntr-o buna zi a$ung %i general Ce zici. *na *ndreevna! 'i! 5e-ai g. *na *ndreevna. *na *ndreevna. )ir-ar să )ie! 8ai. dacă zici tu Petersburg. *na *ndreevna ? Poate mai /naintez /n )unc"ie .t te "ine gura ! Pune să tragă clopotele.ngă de mine altădată. eu m-a%teptam demult1 Pentru tine e ceva deosebit. ce zici? &e calibru mare. *na *ndreevna ? 3e poate să mă trezesc general ? !N! !N&REEVN! 2ai /ncape vorbă! 3igur că se poate PRI)!RUL &race.

cum nu prea auzi /n societatea /naltă1 #/EN! 7 Aceiaşi. parcă am emo"ii pentru tine: tr. tătucule! PRI)!RUL 'i.i din capitală +ar /nnăuntru să )ie at.emlianica &impotrivă. mă c.ir-a"i voi să )i"i. %i? Cu vorba nu )aci rău !N! !N&REEVN!: *sta mergea c.nd erai primar &ar acolo e cu totul altă via"ă PRI)!RUL: *m auzit că-n societatea /naltă se măn. ce minunat ! &ar să-"i spun drept. o să cuno%ti oameni cu maniere alese Con"i %i oameni de societate PRI)!RUL 'i. să trebuiască să /nc-izi uite a%a oc-ii ! (înc ide oc ii şi miroase) *-.t un singur lucru: casa noastră să )ie cea dint. negustorii PRI)!RUL *-a! 3alutare.nte%ti uneori c. căpitanii. colec"ionar de c. de să nu-"i vină să intri. cu care alergi după iepuri sau cu unul ca . primarule!0 8a.t de strălucitor. ai? V-am luat prea mult? !i-a"i crezut că o să mă %i bage la /nc-isoare? &ar voi %ti"i. %oimilor! NEGU#. vă pl. -a (r"de p"nă nu mai poate) *l dracului de tentant ! !N! !N&REEVN! Cie-"i plac numai lucrurile vulgare! 6n"elege odată că trebuie să ne sc-imbăm complet stilul de via"ă Că n-o să mai )ii /n rela"ii cu un $udecător oarecare. primarii +ar "ie.ncă două )eluri de pe%te: iapu%că %i coriu%că &oar /l vezi %i-ncepi să salivezi !N! !N&REEVN!: #umai la pe%te "i-e capul! 'u nu vreau dec. negustori de postav putred.te o vorbă.ORII: (se înclină) &umnezeu să-"i dea sănătate.rpaci de samovare.nge"i.l-ari nenoroci"i.domnul general ! Q :a po%tă nu mai dau cai nimănui *%teaptă toată lumea ! 5o"i ă%tia: )unc"ionarii titulari. -a. cum o mai duce"i ? Cum merge negustoria? Cum. luav-ar dracu pe to"i . porumbeilor.ini. că . nici că-"i pasă +ei masa la vreun guvernator %i strigi : I 8ei.nge"i. bestii slinoase vă pl. ai? 5.

da. *nton *ntonovici ! PRI)!RUL V-a"i pl. se /nsoară cu )ata mea? 'i? Ce e? Ce-ave"i de zis?*cum o să vă *-! *măgi"i lumea 5u ai /n%elat statul cu o sută de mii de ruble. c.iindcă tot eu am c. )elicitările să )ie1 a"i /n"eles! 3ă nu vă-nc-ipui"i c-o să scăpa"i cu o căpă".nă acum ce spunea"i?1 mă! Ce v-a% mai1 (ridică m"na) . ne-a sucit dracul min"ile Hurăm să nu ne mai pl.ntar +ar după ce "i-ai um)lat burta %i "i-ai umplut buzunarele. mare minune! Pentru că bei EN samovare de ceai /ntr-o zi.nă de za-ăr sau cu o bucă"ică de batog! 8ai! 2erge"i cu &umnezeu! (9egustorii ies) . nobili a-. ca să-i intre-n /nvă"atura-n cap +ar tu? Pe voi vă bate stăp.nd ai dat postavul ăla putred! !i pentru că a trebuit să mai sacri)ici douăzeci de ar%ini. a)la"i că eu vă scuip /n )a"ă cu toate aerele voastre importante NEGU#."i acum la picioarele mele! &e ce? . te crezi important? 'i. *nto%a. ce-ai )i pă"it tu1 uite-l cum se /n)ige cu burta /nainte! 'l e negustor.%tigat! &ar ia să )i )ost voi /n locul meu. *nton *ntonovici.ORII *m gre%it. c-iar acela.ORII: (înclin"ndu-se) 3untem vinova"i.ns.ngem de acum /nainte 6"i satis)acem orice dorin"ă. mutră ce e%ti! !tii tu ce e un nobil? Un nobil /nva"ă pe la %coli.t /n noroi. c.r. te dai important Ce să-"i spun. *nton *ntonovici! PRI)!RUL R6ndură-te!0 1*cum -R/ndura-te!0 dar p. m-a"i )i t. canaliilor %i mi-a"i )i dat %i cu parul /n cap! NEGU#.nd /ncă nici R5atăl nostru0 nul %tii ca lumea. barbă de "ap! *i uitat asta ? &acă scoteam o vorbă puteam să te trimit /n 3iberia! 'i.r. să nu te atingi de el 6i /ntrece %i pe nobili! &a. mai vrei %i recompensă! 3ă )i a)lat el.!N! !N&REEVN!: Vai de mine. de$a %tii să dai lipsă la c.ORII (cu fruntea la pam"nt) 6ndură-te de noi. e spre )olosul lui. ce vorbe-"i ies din gură! PRI)!RUL (nemulţumit) #u-mi arde acum să-mi aleg %i vorbele! *"i a)lat că )unc"ionarul căruia v-a"i pl.ns. n-ai nimic de zis? NEGU#.nul de mici ca să %ti"i să amăgi"i! &e mic copil.nd lemnul nici măcar o sută de ruble n-a costat? 'u te-am a$utat atunci. numai nu mai )i )urios pe noi! PRI)!RUL 3ă nu )iu )urios! Vă t.ie! *$unge! 3ă vă ierte &umnezeu! #u port ranc-iună! &ar acum băga"i de seamă! 6mi mărit )ata !i n-o dau după un nobil oarecare! *%a că. unde dacă-i bătut cu biciul.nd ai construit podul %i-ai decontat c-erestea de @G de mii de ruble. c. ai? &ar cine te-a a$utat să )uri c.

*nton *ntonovici! *na *ndreevna! ('ărută m"na -nei -ndreevna) 2aria *ntonovna! ('ărută m"na 1ariei -ntonovna ) #OCI! LUI /ORO2/*IN: *na *ndreevna.E)II -ILIPOVI/I: *m onoarea să vă )elicit. %orobc in cu soţia. *na *ndreevna (îi sărută m"na. 2aria *ntonovna! (îi sărută m"na şi se întoarce spre public cu acelaşi gest)! .t mai mul"i urma%i: nepo"i %i strănepo"i ('ărută m"na -nei -ndreevna) *na *ndreevna! ( 'ărută m"na 1ariei -ntonovna ) 2aria *ntonovna! #/EN! 9 Aceiaşi. Ammos 0eodoro&ici.elicitările mele. Artemii 0ilipo&ici.!/OV#/*I:(intră) . !))O# -EO&OROVI/I: (încă din uşă ) 3ă )ie adevărat ce se spune.#/EN! 8 Aceiaşi. pentru nea%teptata )ericire! 2-am bucurat din tot su)letul c. 1iuliuco& /ORO2/*IN: *m onoare să vă )elicit. apoi se-ntoarce spre public şi plescăie cu limba cu un aer satisfăcut)! *m onoarea să vă )elicit. *nton *ntonovici! 3ă vă dea &umnezeu via"ă lungă %i dumneavoastră %i tinerei perec-i !i c.vă )elicit din tot su)letul pentru această )ericire! LIULIU/OV: *m onoarea să vă )elicit. apoi 7astaco&sc i.nd am auzit ('ărută m"na -nei -ndreevna) *na *ndreevna! ('ărută m"na 1ariei -ntonovna ) 2aria *ntonovna! R!#. *nton *ntonovici? V-a năpădit o )ericire atit de mare?! !R.

se lovesc cap în cap)! &O2/IN#/*I: 2aria *ntonovna! (îi sărută m"na) *m onoarea să vă )elicit Ve"i )i )oarte )ericită. 2O2/IN#/*I: *m onoare să vă )elicit! &O2/IN#/*I: *nton *ntonovici. mic de tot. 0iecare se duce înt"i la Ana Andree&na. Bobcinsc i şi !obcinsc i îşi fac loc printre oaspeţi. ve"i avea cea mai plăcută via"ă 2O2/IN#/*I: ( îl întrerupe): 2aria *ntonovna. o să m. (arată cu m"na) pe care să-l po"i "ine /n palmă! !i să strige băie"elul a%a: 9a-a! 9a-a! 9a-a! #/EN! : Oaspeţi noi care sărută m"inile gazdelor.#/EN! 5 O mulţime de oaspeţi în frac şi redingotă.mplare! &O2/IN#/*I: *na *ndreevna! 2O2/IN#/*I *na *ndreevna! (repezindu-se am"ndoi să-i sărute m"na. îi sărută m"na spun"ndu-i 8Ana Andree&na93.nca"i )el de )el de supe minunate. apoi la 'aria Antono&na. bani %i un băie"a% mic. am onoarea să vă )elicit &umnezeu să vă dea toate bogă"iile pam. am onoarea să vă )elicit! 2O2/IN#/*I: Pentru )ericita /nt.ntului. spun"ndu-i 8'aria Antono&na93. 1uca 1uc ici şi soţia lui LU/! LU/*I/I: *m onoarea1 . 2aria *ntonovna! 9 să purta"i numai roc-ii de aur.

mplat exact a%a cum %i-a dorit0 *t.*na *ndreevna a%tepta o partidă bună pentru )iica ei %i uite cum e soarta: s-a-nt.na )etei . excelen"ă. vă rog din su)let să lua"i loc 'i. /nc. adu mai multe scaune1 (oaspeţii se aşează) #/EN! < Aceiaşi.ntată.#OCI! LUI LU/! LU/*I/I (O ia înainte) 5e )elicit. nici eu nu %tiu . uite /mi curg %iroaie 0 PRI)!RUL: &omnilor. slavă &omnului0! %i lui i-am spus: R3unt at. că ard de nerăbdare să-i exprim asta personal *nei *ndreevna 0*-. &oamne &umnezeule! -mi-am zis eu atunci %i at.m-am g. ce )ericire a dat peste *na *ndreevna?0 R*-.domnilor (oaspeţii se aşează) !))O# -EO&OROVI/I: *nton *ntonovici. mi-am zis /n sinea mea. *na *ndreevna! =se sărută) Vai. doar că lacrimile..t de tare m-am bucurat. #astenica?0 I:ucancic. 2i%ca. comisarul şi sergenţii /O)I#!RUL *m onoarea să vă )elicit. i-am spus.ndit iar. te rog să ne spui %i nouă.t de /nc.t de tare m-am bucurat că i-am spus lui bărbatu-meu: R*i auzit :ucancic.ngeam. %i să vă doresc tot binele din lume pentru mul"i ani /nainte! PRI)!RUL: 2ul"umesc! 2ul"umesc! Vă rog. că nici vorbi nu puteam Pl. pl.ngeam.t :uca :uc-ici mi-a zis: R &e ce pl. ce mult mă bucur Cineva mi-a zis: R*na *ndreevna /%i mărită )ata0! Vai. să lua"i loc . &oamne &umnezeule! . c-iar urlam.ngi. cum a /nceput: /n cele mai mici amănunte %i cum s-a a$uns aici? PRI)!RUL: 6n modul cel mai extraordinar: a binevoit personal să-mi ceară m.

t să-"i v.ONOVN!: . eu nu tăgăduiesc PRI)!RUL: &ar c. zice.-a%a zicea UNII O!#PECI: 'i. dacă-mi permite"i să-ntreb.ău. pentru o c-estiune )oarte importantă !N! !N&REEVN!: 3-a dus să ceară binecuv. zice el. dar el spunea asta despre mine! !N! !N&REEVN!: &a.nd c. mami"o. sunt )ermecat de /nsu%irile dumneavoastră rare0 )!RI! !N.ini !))O# -EO&OROVI/I: 'i. bine/n"eles . mi-a căzut deodată /n genunc-i %i a strigat plin de noble"e: R*na *ndreevna. nu se %tie pentru ce PRI)!RUL: &a. *na *ndreevna. alt)el /mi pun capăt zilelor!0 )!RI! !N.icea că se-mpu%că! R 2ă-mpu%c! 2ă-mpu%c!0 . dar asta mi-a spus-o mie !N! !N&REEVN! 6ncetează! #u %tii nimic %i mai ales nu te amesteca /n treburile altora! R'u. dar via"a mea nu costă nimic. ce educa"ie.t mă bucur pentru )ericirea voastră! /ORO2/*IN: !i unde-i acum. mami"o. nu-"i po"i imagina c.na destinului !R. *na *ndreevna. ce noble"e!1 R#-o să mă crede"i poate.ONOVN!: Vai.ntarea unc-iului său a spus %i depre tine. m-am -otăr. dacă nu vrei1 poate ne-n"elegem pentru altul #OCI! LUI /ORO2/*IN *-. sunt uimit01 !i ce cuvinte măgulitoare au urmat +ar c.inele ăla. pe care voiai să-l cumperi PRI)!RUL: #u #u-mi arde acum de c.t de tare ne-a speriat?! . )ac totul numai din respect pentru calită"ile dumneavoasrtră 0 Ce om minunat. *na *ndreevna. ilustrul oaspete? *m auzit că a plecat. a plecat pentru o zi.nd am vrut să-i spun că noi nu putem spera la o asemenea onoare. nu mă ne)erici Consimte să răspunzi pasiunii mele. ca să vezi! !))O# -EO&OROVI/I: Ce c-estie! LU/! LU/*I/I: *sta-i /ntr-adevăr m.E)II -ILIPOVI/I: ?sta nu e destin! &estinul e orb ' meritul omului (aparte) :a un porc ca ăsta %i norocu-i porcesc! !))O# -EO&OROVI/I: *nton *ntonovici.!N! !N&REEVN!: 6n cel mai respectuos %i cel mai manierat mod * vorbit extraordinar de )rumos: R*na *ndreevna.

mpla să avem nevoie de ceva. a%a că am să vă rog sa-i o)eri"i protec"ia dumneavoastră.nde%ti la astea !i de ce trebuie să te /mpovărezi cu asemenea promisiuni? PRI)!RUL: &ar de ce nu. su)le"elul meu! Uneori am să pot . s-avem %i noi unde bate la u%ă! /ORO2/*IN: :a anul /l duc pe )iul meu /n capitală. *nto%a. mai e p.!/OV#/*I: 9mul propune. lua-l-ar to"i dracii să-l ia. sunt gata să )ac tot ce pot !N! !N&REEVN!: 5u. e )oarte neplăcut!1 !i pentru so"ul meu acolo o să-l )acă general1 PRI)!RUL: &a.te BG de ani ! !R.E)II -ILIPOVI/I: &e nu te-a% mai vedea! #OCI! LUI /ORO2/*IN: :ua-te-ar dracu! PRI)!RUL: Vă mul"umesc din su)let! !i vă doresc la to"i la )el! !N! !N&REEVN!: +nten"ionăm să ne stabilim acum la Petersburg *ici. bietului or)an! PRI)!RUL: &in partea mea. dracu să mă ia.E)II -ILIPOVI/I: &upă merit %i răsplată! !))O# -EO&OROVI/I: (aparte)% ?sta e /n stare să ne-o )acă c.nd.ine6 (strănută.PRI)!RUL: 7inecuv. că n-o să ai timp să te g. /%i dă destulă (tare) 3ă nu ne ui"i atunci. domnilor.nă acolo 3unt pe aici oameni mai cura"i ca tine %i n-au a$uns /ncă generali !R.ine! (strănută.nd s-o vedea general! Uni)orma pentru el va )i ca %aua pentru vacă 'i.noroc2#) 2ul"umesc! 3e-ntoarce c-iar m.E)II -ILIPOVI/I: (aparte) +a te uită . se aud mai distinct următoarele voci% ) /O)I#!RUL: 2ultă sănătate. /ntotdeauna e%ti gata să promi"i 6n primul r. recunosc.ntarea unc-iului! &ar c-iar m. urări în cor5 printre altele. )rate. mărturisesc. să )ie de )olos "ării. excelen"ă! 2O2/IN#/*I: 9 sută de ani %i un sac de aur! &O2/IN#/*I: &e BG de ori c. nu. aerul e cam e prea provincial 4ecunosc. unde se bagă! 5e pomene%ti că a$unge %i general Că importan"ă. &umnezeu dispune! !))O# -EO&OROVI/I: Corabia mare necesită o apă mare !R. dar abia a%tept să a$ung general! LU/! LU/*I/I: 3ă-"i dea &umnezeu să a$ungi R!#. )ir-ar să )ie. *nton *ntonovici! !))O# -EO&OROVI/I: !i dacă s-o-nt. toţi în cor% . să-i )i"i ca un tată.

ELE PO0.EI: &ar c-iar deloc revizor! *m a)lat din scrisoarea asta PRI)!RUL: Cum? Ce tot spui? &in care scrisoare? &IRIGIN. desc-ide-o!0 C. uneori.ELE PO0.ELE PO0.nd am atins sigiliul parcă m-a ars cu )oc.EI: ($ntră val-v"rtej. desc-ide-o.ELE PO0. m-a trecut un )ior de g-ea"ă 6mi tremurau m.EI: #ici eu nu %tiu cum1 o putere supranaturală m-a /mpins! 'ram gata să c-em un curier ca s-o trimit cu o cursă specială &ar m-a cuprins o curiozitate. iar după ce l-am rupt.nd o %tiu( eu o cunosc( dacă o la%i /n casă "i se urcă pe masă #/EN! = Aceiaşi şi dirigintele poştei &IRIGIN. nu puteam să rezist 3im"eam că nu pot 2ă atrăgea 2a atrăgea nebune%te1 mi se părea că un glas /mi %optea la urec-e: R'i.inile %i mi s-a /ntunecat totul! PRI)!RUL: Cum "i-ai permis dumneata să des)aci scrisoarea unei personalită"i at.!N! !N&REEVN!: 3e poate. te nenoroce%ti10 iar /n urec-ea cealaltă diavolul parcă-mi su)la: R&esc-ide-o. cu o scrisoare desfăcută în m"nă) 9 c-estiune nemaipomenită.OCI : Cum nu era revizor?! &IRIGIN.EI: &in propria lui scrisoare! 2i s-a adus la po%tă o scrisoare 2-am uitat la adresă %i văd: 03trada Po%tei0 *m /ncremenit! RProbabil. nu era revizor .t de importante? &IRIGIN. a găsit ceva nereguli la po%tă %i in)ormează conducerea 0 *m luat-o %i am desc-is-o PRI)!RUL: Păi cum "i-ai permis ? &IRIGIN. dar n-o să-"i pui tu obrazul pentru orice neisprăvit NEV!#. dupa părerea dumitale? . cum n-am mai sim"it in via"a mea #u puteam.unc"ionarul pe care l-am luat drept revizor. mi-am zis eu.EI: 5ocmai asta %i e! Că nu e nici importantă %i nici personalitate! PRI)!RUL: &ar ce e. domnilor! .ELE PO0. n-o desc-ide. desigur.! LUI /ORO2/*IN: *"i auzit-o cum ne tratează? O &O!)NE: *%a a )ost de c.

nd.ELE PO0. ce minuni mi s-au /nt. m-a salvat )izionomia mea de Petersburg %i )elul cum eram /mbrăcat 5ot ora%ul m-a luat drept un general-guvernator :ocuiesc acum /n casa primarului.OCI: Cite%te.EI Cum s-o scriu eu ! !R. /n timpul călătoriei mele.nd -angiul voia să mă bage la /nc-isoare.inile cam scurte PRI)!RUL: !tii dumneata că el se-nsoară cu )iică-mea. cum m.EI: Cine? &umneata? PRI)!RUL: &a 'u! &IRIGIN.ELE PO0.EI: (continuă să citească ) R Primarul e prost ca o cizmă 0 PRI)!RUL: 2ai %i repetă.EI: #ici una.EI: (arată scrisoarea) Cite%te singur! PRI)!RUL: (citeşte) RCa o cizmă0 #u se poate! *sta dumneata ai scris-o! &IRIGIN.ELE PO0. nici alta &racu %tie ce e! PRI)!RUL: (furios) Cum adică nici una. primarul: e prost ca o cizmă10 PRI)!RUL: #u se poate! #u scrie acolo a%a ceva! &IRIGIN. *nton *ntonovici! *uzi.&IRIGIN. ai muri de r.ncasem vre-o două pră$ituri /n numele 4egelui *ngliei? *cum e totul invers 2ă /mprumută to"i cu c. că eu o să a$ung un mare general %i cam să te trimit să putreze%ti tocmai /n 3iberia! &IRIGIN. /ntr-o petrecere continuă .ndoi m. care pare dispusă la orice concesiii Ci-aminte%ti cum trăgeam am.E)II -ILIPOVI/I: Cite%te! LU/! LU/*I/I: Cite%te ! &IRIGIN. nici altaR ! !i pe deasupra %i Rdracu %tie ce e!0 5e arestez! &IRIGIN.ELE PO0."i bani vreau 3ă-i vezi ce originali sunt. nici alta? Cum /ndrăzne%ti să-l )aci Rnici una. lua-l-ar dracu! #u-mi a$unge că e scris! . un căpitan de in)anterie m-a )alimentat la căr"i C-iar atunci c. cite%te! &IRIGIN.ELE PO0.ELE PO0.EI: *i m.EI: '-. da"i-mi voie să vă citesc scrisoarea .ncam pe datorie %i cum odată m-a luat de guler co)etarul ăla )iindcă m.s !tiu că tu scrii la ziar ! Poate le )aci loc %i lor /n articolele tale 6n primul r.EI @citeşteA 02ă grăbesc să-"i povestesc.mplat Pe drum.ELE PO0.ac o curte /ndrăcită )etei %i so"iei primarului #u m-am decis cu care din ele să /ncep Probabil cu mama. 3iberia! 3iberia e departe! 2ai bine să vă citesc scrisoarea &omnilor.ELE PO0. dragă 5riapicic-in."a de coadă.

ELE PO0.ELE PO0.OCI: &ă scrisoarea.nă acum s-a citit tot . e scris clar &IRIGIN.lb.E)II -ILIPOVI/I (către public): ' lipsit de umor! Porc cu tic-ie! Cine a mai văzut porc cu tic-ie! /ORO2/*IN: (continuă să citească) R+nspectorul %colar miroase a ceapă de trăsne%te 0 LU/! LU/*I/I =către public>: .E)II -ILIPOVI/I: Permite"i-mi să citesc eu (îşi pune oc elarii pe nas şi citeşte) R&irigintele po%tei seamănă leit cu paznicul departamentului.ilipovici! &ă scrisoarea! (3ui *orobc in%) Cite%te! !R.EI: (citind) : aaaaa1 aaa1 .EI (către public) 9 -aimana care trebuie biciuită.ău. că %i p. ticălosul K &IRIGIN.E)II -ILIPOVI/I (continuă să citească) *dministratorul a%ezămintelor de bine)acere1 ba1ba = se b. probabil e tot at. uite! (acoperă cu degetul pe scrisoare) Cite%te de aici /nainte (dau buzna cu toţii pe el)! &IRIGIN. 2i-eev.ELE PO0.ELE PO0.E)II -ILIPOVI/I : #u se pre /n"elege1 de alt)el se vede că-i un derbedeu /ORO2/*IN: &a"i-mi mie. *rtemii . .EI: Cite%te! Cite%te! Prostii. citim tot Cite%te tot! !R. nu altceva !R.EI: #u! Cite%te tot.t de be"iv. eu nu pun ceapă /n gură.E)II -ILIPOVI/I: !i eu pot citi mai departe &e-aici /ncolo.E)II -ILIPOVI/I: (nu vrea să-i dea scrisoarea) : Putem sări peste asta 2ai departe e cite"1 /ORO2/*IN: &ă-mi voie Pot %i eu !R. cite%te tot! /ORO2/*IN: (citeşte) R*dministratorul a%ezămintelor de bine)acere e unul.&IRIGIN.ie> /ORO2/*IN: &ar de ce te-ai oprit? !R. Rca o cizmă0 1 &irigintele po%tei e %i el cumsecade10 = nu mai cite%te > *ici %i despre mine se exprimă nu tocmai )rumos PRI)!RUL: Ce-are a )ace! Cite%te! &IRIGIN.E)II -ILIPOVI/I: +mediat! (dă scrisoarea) Po)tim. un adevărat porc cu tic-ie 0 !R.EI: Ce rost are? PRI)!RUL: 'i. cred că am oc-ii mai buni (ia scrisoarea) !R.ELE PO0. că măcar de mine nu se leagă /ORO2/*IN (citeşte)% RHudecătorul10 .emlianica. pe onoarea mea! !))O# -EO&OROVI/I %(aparte): 3lavă &omnului. )ir-ar să )ie! &acă citim.

dezolat)% Cum s-a putut.EI: #u! Cite%te ! !R. mi-a luat cu /mprumut trei sute de ruble! !R. eu cred că scrisoarea e cam lungă !i nici nu merită să citim o asemenea porcărie.t r.turi de porci /n )a"a mea.EI: (oftează) !i de la mine trei sute 2O2/IN#/*I: &e la mine %i de la Piotr +vanovici NF de ruble /n -. m-a omor.ELE PO0. nu )e"e de oameni1 trebuie să-l /ntoarcem 3ă-l /ntoarcem din drum (face un gest cu m"na ) Cum să-l mai /ntorci? :a naiba!7a c-iar am dat ordin să i se dea caii cei mai buni &racu m-a pus să-i dau %i recomandări pentru celelalte sta"ii! #OCI! LUI /ORO2/*IN: Ce con)uzie de nedescris! !))O# -EO&OROVI/I: !i totu%i. /n curte.t. m-a ucis! &e tot m-a ucis! #u mai văd nimic! #u mai văd dec.n? 7erbec bătr.ndu-"i exemplul. satul Podcatilovca (întoarce scrisoarea şi citeşte adresa pe dos): &omniei sale. nici-un antreprenor n-a putut să mă ducă cu pre%ul! +-am păcălit pe cei mai mari -o"i Punga%ii care /n%elau pe toată lumea.n cum m-am "ăcănit?! 3unt slu$ba% de AG de ani! #ici-un negustor. domnului +van Vasilievici 5riapicic-in.E)II -ILIPOVI/I: 5e po)tesc să cite%ti! /ORO2/*IN (citeşte)% RHudecatorul :iapc-in-5eapc-in. dragă 5riapicic-in Cred că. strada Po%tei SO.nt )ran"uzesc! !))O# -EO&OROVI/I: &racu %tie ce-o )i /nsemn.t. Petersburg.E)II -ILIPOVI/I 0i de la mine trei sute de ruble &IRIGIN. eta$ul A.rtii &a domnilor! !))O# -EO&OROVI/I (işi lasă m"inile-n jos. /%i . e tot ce poate )i mai mauvais-ton0 (se opreşte) ?sta trebuie să )ie vreun cuv. am să mă apuc %i eu de literatură ' plictisitor să trăiesc a%a 2i-e dor de -rană su)letească 3imt nevoia sa mă ocup de lucruri mari 3crie-mi /n gubernia 3aratov. buni la su)let Cu bine.ELE PO0. domnilor. pe dreapta0 O &O!)NE: Ce /ntorsătură nea%teptată! PRI)!RUL: 2-a omor. să )im prosti"i /n -alul ăsta? PRI)!RUL: (d"ndu-şi pumni în cap) : &ar eu. lua-m-ar to"i dracii să mă ia! &omnilor. s-o ia dracu! LU/! LU/*I/I: 7a nu! &IRIGIN. urm. cum am putut eu.!))O# -EO&OROVI/I: #a-"i-o bună! (tare) &omnilor.nd 7ine-ar )i să /nsemne numai pu%lama &ar poate )i %i ceva mai rău /ORO2/*IN:=continuă să citească> R*ltminteri sunt oameni primitori. prost bătr.

nd vrea să piardă pe cineva.E)II -ILIPOVI/I: &raciu să vă ia. dar nu pot să-mi explic cum de s-a /nt.n"a dracului. uita"i-vă cre%tini.găseau na%ul cu mine! 5rei guvernatori am băgat /n buzunar! !i ce mi-s guvernatorii? (gest) #ici nu mai vorbesc de guvernatori! !N! !N&REEVN!: *nto%a.rgului!2incino%i nenoroci"i! !R. con"opi%tii ă%tia.n! Punga% ramolit! (se ameninţă singur cu pumnul) *uzi! Prostul de mine! 3ă-l iau eu pe un mucos.obcibsc i)! 2O2/IN#/*I: . uita"i-vă. nimic !R.ău.nt a%a nu semăna el! &ar au strigat cu to"ii: 4evizorul! 4evizorul! Cine a )ost cel dint.i care a lansat zvonul că ăsta-i revizorul? Cine? 4ăspunde"i! !R.mbi"eze la toata lumea /nt. oameni buni. care să mă ironizeze /ntr-o comedie *sta-i o)ensa cea mai mare! ?%tia nu "in cont de grad sau de )unc"ie 9 să se găseasca destui imbecili să r. dar a%a ceva nu se poate! ' logodit cu 2a%enica PRI)!RUL (turbat): :ogodit! 3-a logodit.de"i? 3ă %ti"i că de voi r. pe-o zdrean"ă drept un om important! !i acum el /%i vede lini%tit de drum /n clinc-etul zurgălăilor! Parcă văd cum o să tr.zgălitorii ă%tia.nd nu mi-a trecut! &O2/IN#/*I: 'u n-am spus nimic.mplat! Parcă ni s-a pus o cea"ă pe creier! 9ri %i-a bătut dracu $oc de noi! !))O# -EO&OROVI/I: C-iar a%a! Cine a spus /nt. a sosit! #u plăte%te nicio copeică Ce să spun! :-a"i apucat pe &umnezeu de-un picior PRI)!RUL: 7ine/n"eles că voi! 7.i? Uite cine: de%tep"ii a%tia doi (arată la &obcinsc i si . i-a% băga pe to"i /ntr-un sac %i i-a% )ace )ăr. liberali a)urisi"i.n$ească %i să bată din palme !i voi . privi"i cum a )ost prostit primarul! Prost bătr. voi! LU/! LU/*I/I: *"i venit de la -an . pe dracu! :a logodnă te mai g.E)II -ILIPOVI/I: Voi! Cu siguran"ă.rtie.nzură-mă.sul omenirii! &ar te pomene%ti c-o să se găsească %i vreun m.de"i! '-! Ce v-a% mai1 (bate din picioare de furie) &e-a% putea. nu eu! #ici prin g.r)itorii t.nde%ti acum! (nebun de furie) Uita"i-vă.nd ca nebunii: a sosit.nge pe to"i m. săm. sp. i-a% str.E)II -ILIPOVI/I (gest de neputinţă)% 5aie-mă.zgălitor de -. /nt.mplarea asta! #u numai c-am să a$ung de r. zău. strig.me! +-a% strivi cu picioarele ca pe ni%te viermi (ameninţă cu pumnul şi calcă în picioare un sac imaginar! O pauză) #u pot nicidecum să-mi revin ! ' adevărat că &umnezeu c.i /i ia min"ile! Ce-am vazut eu la derbedeul ăsta ca să-l iau drept revizor? #imic! Cum nu seamăn eu cu o moara de v. de ce r. cu revizorul vostru cu tot %i cu inven"iile voastre! . vreun scriitora%.

primarul. cu capul pe spate şi cu m"inile întinse.rgul! 7. rezemate unele de altele. :n dreapta lui. înţepenit ca un st"lp. Piotr +vanovici. cu capul înclinat într-o parte.unc"ionarul care a sosit din ordin suprem de la Petersburg vă cere să vă prezenta"i imediat la dumnealui * tras la -an (cuvintele cad ca un trăsnet. cu braţele întinse. spre primar$ în spatele .r)itorilor! <ai"elor! !))O# -EO&OROVI/I: +ntrigan"i a)urisi"i! LU/! LU/*I/I: Pro%tilor! !R. dumneata ai )ost cel dint. %orobc in. de colo p. întors spre public. grămadă) BOBCINSCHI: Hur că nu eu. un grup de trei doamne. 1uca 1uc ici. aplecat aproape p"na la păm"nt.E)II -ILIPOVI/I: Havre r. 1a st"nga primarului. cu o mişcare a buzelor de parcă fluieră sau spune* 8Na-ţi-o bună că ţi-am dres-o93 !upa el. ne&astă-sa şi fiică-sa. femeile scot în acelaşi timp un ţipăt de stupoare5 întregul grup sc imb"ndu-şi deodata poziţia. un jardarm B!N&!R)UL: .na colo. dirigintele poştei. pare că ascultă ce&a. :n spatele lui.ioase! (toată lumea e pe ei.PRI)!RUL Umbla"i. cu vorbe %i cu minciuni prin tot t. judecatorul. :n spatele lui. răutacios şi semnificati&. ci Piotr +vanovici1 &O2/IN#/*I *-. transformat parcă într-un semn de întrebare.i1 2O2/IN#/*I *-! 7a nu! Primul ai )ost dumneata #/EN! >3 'ltima Aceiaşi. răm"ne încremenit) #cenF m'tF +n mijloc. înclinate cu tot corpul spre el. încremenit cu faţa spre public. . să mă ier"i.emlianica. pri&esc batjocoritor spre familia primarului. c iar la marginea scenei. au încremenit într-un gest. :n spatele lor. :n spatele lui. face cu oc iul. într-o atitudine de stupefacţie nai&ă.

!upa aceea. :ntregul grup răm"ne în poziţia asta aproape un minut şi jumătate. c iar la marginea scenei. cu m"inile întinse unul spre altul. %elelalte personaje au împietrit ca nişte statui.lui. . cade cortina. cu gurile căscate şi oc ii olbaţi unul la altul. !obcinsc i si Bobcinsc i.