ISTORIA PEDAGOGIEI - CURS NR.

1
ANTICHITATEA CLASICĂ

I.

SOCRATE
Idei principale ale învăţării:

-

Socrate avea în centru preocupărilor sale omul şi posibilităţile sale de
perfecţionare;

-

A făcut o intensă pledoarie pentru deplina libertate morală, punând deasupra
reformei politice şi economice, perfecţionarea calităţilor umane, premisa necesară
pentru manifestarea gândirii;

-

Obţinerea virtuţii înseamnă cunoaşterea binelui, virtutea obţinându-se prin
exerciţiul autocunoaşterii;

-

Scopul demersului său paideic îl constituie reformarea morală a cetăţeanului
printr-o reformă a gândirii centrată pe cunoaşterea raţională, deci o încercare de a
întemeia raţional viaţa morală;

-

Ironia socratică Ştiu că nu ştiu nimic poate funcţiona ca un postulat în orice
demers de cunoaştere şi învăţare ?

-

Maieutica sau arta moşitului – punerea unor întrebări astfel încât discipolul să ia
seama de propriile resurse şi disponibilităţi – constituie fundamentul conversaţiei
euristice de astăzi;

-

A făcut pledoarie pentru nevoia cultivării raţiunii, pentru punerea în chestiune,
pentru renunţarea la opinii şi credinţe neproductive.

1. Concepte
cheie: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............

.............. Această lume perfectă.......... ... Idei contemporane:....... Este preocupat să pună bazele educaţiei paznicilor şi a magistraţilor............ - Educaţia.............................. unde manifestarea originalităţii şi creativităţii erau deplin asigurate... .. a ideilor.......... meşteşuguri şi ocupaţii artizanale................ ştiinţe.... este o artă a răsucirii fiinţei umane... Fiecare individ sau clasă socială pretinde un tratament separat.. ............. - Platon identifică valoarea cu absolutul ......... PLATON Idei principale ale învăţării: - Rămâne în Istoria Pedagogiei prin încercarea sa de a propune un prim sistem teoretic asupra educaţiei....... care dă sens şi autenticitate tuturor demersurilor particulare.. către strălucirea focului din afara peşterii........ nediferenţiate............................................................ încătuşată în lanţurile ignoranţei.......... după Platon.. ca sorgintea fiinţei şi a valorii. pledând pentru implicarea statului în organizarea şi desfăşurarea întreprinderilor educative – scopul său era să formeze oameni politici de prim rang... către imperiul valorilor absolute........ ..... II............... .... - Educaţia nu poate avea finalităţi sau obiective universale.. - Identificăm la Platon teza nevoii asistării şi intervenţiei din partea educatorului prin afirmarea şi potenţarea registrului spiritual în perspectiva devenirii şi autodevenirii......................................................................................... symposiom-ul.. care să conducă înţelept şi eficient cetatea.................. Forma organizatorică de predare era reuniunea informală..... - Relevă funcţia socială şi culturală a educaţiei..................2............. constituie valoarea supremă.... concepând lumea ideilor despre care vorbeşte în Mitul Peşterii. - Pentru aceasta sunt vizate două laturi ale educaţiei: educaţia intelectuală şi educaţia fizică  Educaţia intelectuală se va realiza prin arte.................. ..............

ci un cadru optim de relaţionare între discipol şi maestru ( iubirea pedagogică).................... ............................................................ - Educaţia nu este o simplă informare..........  După vârsta de 50 de ani poate ocupa efectiv funcţia de conducător al statului...... Educaţia fizică este un exerciţiu curativ şi reparatoriu pentru................. Idei contemporane: ........................................................................ dans........................................  6-10 ani – exerciţiile de călărie şi trasul cu arcul.............. educaţia se va face prin jocuri sau povestirea unor legende.................  13-16 ani ... Încetarea educaţiei echivalează cu moartea sigură......................... cânt)......... 2. ................ Educaţia fizică se va realiza cu ajutorul gimnasticii............................ - Educaţia este o formă superioară de asigurare a continuităţii: Dacă prin reproducere se realizează perpetuarea biologică. prin educaţie se avansează în domeniul valorilor în speranţa consolidării şi creşterii acestora....................... . - Se invocă ideea realizării unei educaţii plăcute...... . pe vârste a educaţiei............. fără rigiditate sau încorsetări.................................................  10-13 ani – cititul şi scrisul......................................... care se va adresa mai întâi sufletului şi apoi trupului... Concepte cheie: ...............  16-20 ani – tânărul îşi poate începe pregătirea militară.......................... ................................................. .................................... .............................................. bazată pe joc şi descoperirea aptitudinilor şi intereselor personale - Platon afirmă că o bună educaţie este cea care dă corpului şi sufletului toată frumuseţea......................................instrucţia prin intermediul artei muzelor( matematici............... după cum urmează:  Între 3 şi 6 ani..................... Opera educativă asigură umanităţii întregi o devenire durabilă.................................. 1................... ...................... mituri.......................... toată perfecţiunea de care sunt capabile - Face pledoarie pentru realizarea etapizată.................................. .

Aristotel nu va accepta ideea abandonării copiilor de către familie unor instituţii ale statului. sensibilitate. - Susţine ideea că ceea ce nu poate face legea va face familia şi ceea ce nu îndeplineşte statul. adevărul se poate deduce în urma experienţei directe cu obiectele. Aristotel recomandă studiul gramaticii. inteligibilitate – le sunt necesare tratamente diferite. - Alături de studierea ştiinţelor naturii. întrucât aceasta poate veghea şi stăpâni mai îndeaproape pornirile part. Ca resurse materiale.III. în viziunea lui Aristotel. - În lucrarea Despre suflet Aristotel ne propune o teorie psihologică ce explică unele dintre preceptele sale pedagogice:     Sufletul se defineşte prin simţire. a înfiinţat o grădină zoologică. Senzaţia este forma lucrurilor percepute. ştiut fiind faptul că. - Este adeptul dezvoltării progresive a naturii umane. gimnasticii şi muzicii. copiii trebuind să fie integraţi în şcolile publice începând cu vârsta de 7 ani. Celor trei trepte ale dezvoltării sufletului – corporalitate. va prelua ca sarcină familia. gândire şi mişcare. ARISTOTEL Idei principale ale învăţării: - Face apologia echilibrului dintre raţiune şi suflet. o bibliotecă şi un muzeu de ştiinţe naturale. - În Liceul pe care îl înfiinţează un loc central îl ocupă studiul ştiinţelor naturii. Fiecare existenţă este rodul interferenţei dintre materie şi formă : . - Cu toate că este de acord cu educaţia publică. realizate progresiv prin exerciţii şi studii compatibile cu resursele personale ale celui care învaţă. Intelectul este forma formelor. - Scopul educaţiei este exprimat în lucrarea Politica şi rezidă în a-l face pe om să iubească ceea ce este demn şi să urască ceea ce trebuie urât.

......................... 1......................... ....................... - Pentru Aristotel prioritară este acţiunea............................................................................................ la care se ajunge prin subordonarea sufletului vegetativ şi animal de către sufletul raţional................ 2................... - Aristotel vorbeşte despre virtuţile formative ale timpului liber...... schimbătoare... neutră  forma este activă.................. Concepte cheie: .................................. ........................... durabilă şi conferă existenţei un aspect definit calitativ....... .................................................capacitatea de a avea senzaţii......... • sufletului animal ----------..................................gândirea.. ........................... .......................... - Virtutea este considerată scopul fundamental al devenirii omului prin educaţie............... care înseamnă capacitatea individului de a fi format prin propriile sale acte sau cele care vin din partea altora.............................. Virtutea însăşi se poate învăţa dar şi practica.......................... ... ........................................... • sufletului raţional ----------------............................................... .................... .............................  Aristotel distinge trei ipostaze ale sufletului uman: un suflet vegetativ........ materia este pasivă................... Idei contemporane: ........................... imaginaţie şi memorie........... dorinţe........................................ când se poate medita asupra sensurilor profunde ale existenţei....... ce îl îndreaptă pe om spre adevăr şi îl face nemuritor.. unul animal şi altul raţional: • sufletului vegetativ îi sunt caracteristice hrănirea şi procrearea....................................................................................