Drepturi reale partajul de folosinta: a)este inadmisibil in cazul coprop.

fortate, chiar daca exista acordul tuturor coprop. b) poate fi stabilit prin hot. judecatoreasca c)poate fi stabilit prin acordul coprop. in cazul in care A isi ingradeste terenul luand si o parte din ternul viran invecinat, propr lui B: a )B nu va putea introduce impotriva lui A o actiune posesorie, intrucat nu poate invoca o posesie anterioara asupra terenului invocat b) A va putea cere inscrierea unui drept de copropr. asupra terenului ocupat, daca a fost de bcredinta la constituirea gardului c) A va fi prezumat relativ propr. terenului astfel ingradit titularul dreptului de proprietate periodica: a) poate pretinde partajul judiciar in caz de neintelegeri cu privire la sistarea proprietatii periodice b) poate intoduce singur impotriva unui tert o actiune in revendicare cu privire la bunul respectiv c) cel care nu permite celorlalti cotitulari sa exercite drepturile proprii poate pierde prin hot judecatoreasca dreptul de prop. Periodica R: b,c daca A si B sunt couzufructuari asupra unui teren in calitate de comostenitori: a) B poate introduce singur o actiune confesorie de uzufruct impotriva unui tert b) A poate introduce singur o actiune in granituire impotriva prop. terenului vecin c) A poate schimba destinatia bunului, respectiv poate partaja folosinta acestuia doar cu acordul lui B R: a,b daca A un tert construieste cu rea credinta pe un teren asupra caruia propr. a constituit anterior un dr de superficie lui B: a) B va putra sa ceara instantei intabulatrea sa ca propr. al constructiei b) B nu va putea decide cu privire la soarta constructiei, deoarece nu e propr al terenului c) B va putea sa ceara obligarea lui A sa cumpere terenul la valoarea de circulatie pe care acesta ar fi avut-o daca nu exista constructia in cazul unei servituti de a nu construi: a) act confesorie introdusa la 15 ani dupa mom ridicarii unei cladiri pe fondul aservit va fi admisa daca titularul servitutii a putut cunoaste incalcarea servitutii doar dupa 7 ani de la edificare b) uzucapiunea extratabulara nu poate constitui titlu de dobandire c)nu se poate prescrie extinctiv prin neuz, deoarece exercitarea ei nu presupune vreo actiune din partea proprietarului fondului dominant