KOCAPAN GAGAT ENJANG

Bang wetan sumilak jingga hanelahi

prabaning tawang. Kawuryan lintang panjer rina pinanjer kekejer luhuring harga, punika dadya duta manggala, dutane Hywang Arka kang arsa siniwaka. Lawa kalong rebut gancang luru pandhelikan, Manguwuh jrih peksi kawanan manyura ing semune. rame

kabarung

kapyarsi jago kluruk gilir gumanti, kaya sung sasmita lamun wancine wus gagat enjang. Daya-daya ratuning dalu manjing ancala, pungun-pungun cahyane mijil saking cakrawala, gumanti Hywang Radhitya kang siniwaka, sung pepadhang mring sagung bawana. Gununggunung lelungidan, biru maya bebanjengan, ngandhapira tinon desa banjar dawa kadya rante
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

kencana kang gegandhengan. Mega pethak rantak-rantak, gya sumilak sineblak Hywang Prabancana kang lagya nganglang jagad. Sumilir tandur tanduran samya hanglilir kadya ginugah saking nendra. Among tani nara kisma aglar ing pesabinan, bocah-bocah kumrembyah hanggiring rajakaya mring ara-ara, samya gumyak kabarung ocehing kukila, dadya asri senen ing karang padesan. Sinigeg kang lagya ngrumpaka lariking basa panyandra, gentya winuwus anenggih punika ingkang lagya sumewa ing ................

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful