S.C. IMPARATUL ROMNILOR S.R.L. Sediul: Sibiu, Str. Nicolae Balcescu, nr.4, jud. SIBIU POST DE MUNCĂ NR. 11: ELECTRICIAN 11.1.

PROCESUL DE MUNCĂ Asigură permanent funcţionarea normală a tuturor instalaţiilor de natură electrică, prin e ecutarea acti!ităţilor de "ntreţinere si reparaţii. #lectricianul e ecută lucrări de re!i$ii %i reparaţii, planificate sau oca$ionale &accidentale' la instalaţiile %i ec(ipamentele de joasă %i medie tensiune. Instalea$ă, repară %i "ntreţine liniile %i ec(ipamentele electrice "n !ederea asigurării e ploatării acestora "n condiţii de ma imă securitate %i performanţă. 11.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT 11.2.1. Mijloacele de prod c!ie utili$ate la locul de muncă sunt: • trusă scule electrician) • trusă scule lăcătu%erie • borne de lucru ) • A*+,uri) • tablouri de distribuţie energie electrica ) • ma%ini unelte, utilaje acţionate electric) • separatori) • "ntreruptori) • scurt,circuitoare mobile) • elemente de siguranţă) • cabluri electrice) • scări de aluminiu e tensibile) • unelte manuale &dalta, ciocan etc.' • instalatii electrice, ec(ipamente de muncă din societate, etc. 11.2.2. Medi l de " #c$ • lucru "n atelier %i "n aer liber indiferent de anotimp %i condiţii atmosferice) • temperaturi scă$ute "n anotimpul rece) • temperaturi ridicate pe timpul !erii) • ni!el de iluminare scă$ut "n unele puncte de inter!enţie &canale, cabluri, coloane electrice, etc') • ga$e to ice "n urma conturnării separatoarelor, "ntreruptoarelor %i i$olaţiilor) • !apori to ici de la spra-,urile de contact) • acti!itatea se desfasoară %i la "nălţime. . 11.2.% Sarci#a de " #c$ • efectuea$a antemasuratori pentru instalatii electrice) • reali$ea$a traseele pentru montarea instalaţiilor electrice) • reali$ea$a piese si subansamble ca parti componente ale instalaţiilor electrice)

posibilităţile de reglare %i caracteristicile constructi!e. e terioare. personalul care "l folose%te este obligat să facă o !erificare !i$uală a acestuia pri!ind: tensiunea la care este permisă utili$area %i compararea acesteia cu tensiunea nominală a instalaţiei la care urmea$ă să fie utili$at) starea te(nică generală &lipsa defectelor. etc') nedepă%irea termenului de "ncercare periodică) să cunoască instrucţiunile de utili$are. care să asigure protecţia "n ca$ul anulării celei principale) e ecută operaţiile de "ntreţinere periodică conform planului de metenanţă.%i "nsu%ească %i să respecte instrucţiunile de lucru %i de securitate si sanatate "n munca pentru acti!itatea de "ntreţinere %i reparaţii instalaţii electrice) e ecută $ilnic !erificările de securitate specifice si completea$ă documentul aferent) pentru e!itarea electrocutării prin atingere directă trebuie să se !erifice e istenţa a două măsuri de protecţie. solicit. "ntrerupătoare. să cunoască instrucţiunile de utili$are. lipsa de umiditate. starea de curăţenie.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • montea$a tablouri electrice si instalatii interioare cu toate componentele sale) reali$ea$a impamantarea si legarea la nul) citeste si reali$ea$a planuri si sc(ite pri!ind instalatiile electrice) !erifica periodic buna funcţionare a instalatiei electrice. una principală %i una suplimentară. să le pre$inte la !erificările periodice pre!ă$ute %i să solicite "nlocuirea c. te(nice %i funcţionale ale instalatiei la care e ecută inter!enţia) să. contactoare.nd nu mai asigură funcţia de protecţie) inainte de fiecare utili$area unui mijloc de protecţie electroi$olant. pri$e. ec(ipamente. ma%ini care prin natura procesului te(nologic au fost reamplasate) acţionea$ă la solicitarea conducerii. să fie bine fi ate. etan%e %i inscripţionate corespun$ător ) să cunoască caracteristicile %i modul de utili$are a ec(ipamentelor %i dispo$iti!elor indi!iduale de protecţie.nd din timp asistenţă suplimentară dacă este ca$ul) !erifica alimentarea cu energie electrică si legarea corectă la centura de păm. solicită e ecutarea operaţiilor specifice cu terţi) e ecută operati! inter!enţiile si reparaţiile necesare. posibilităţile de reglare %i caracteristicile constructi!e. aparatele si utilajele din dotare si interprinde masurile ce se impun pentru pre!enirea accidentelor de munca) să e ecute lucrările "n instalaţiile electrice din e ploatare doar "n ba$a:  autori$aţilor de lucru)  instrucţiunilor te(nice interne de securitate si sanantate "n munca)  atribuţiilor de ser!iciu)  dispo$iţiilor !erbale)  proceselor !erbale. pentru re$ol!area deficienţelor de natură electrică) !erifică $ilnic aparatajul electric de joasă tensiune. etc. te(nice %i funcţionale ale instalatiilor la care lucrea$ă) sa respecte succesiunea etapelor de montaj stabilite de catre conducerea unitatii ) să respecte instructiunile te(nice de lucru si instructiunile proprii de securitate si sănătate "n munca elaborate de catre conducerea unitatii) .ntare a oricăror aparate.

indeplineste si alte sarcini dispuse de superiorii ierar(ici. actionea$a in limitele competentei in !ederea acordarii primului ajutor al e!acuarii persoanelor si materialelor. rapid) • 1pritor de cădere cu alunecare %i retractabil) • 1pritor de cădere) • +entură comple a.i afecte$e discernamantul si nu introduce la locul de munca astfel de substante sau bauturi) in ca$ de accidentare sau orice situatie de urgenta.nd are inter!enţii "n aer liber' ) • +o!or electroi$olant portabil ) • 2ncălţăminte de protecţie) • 3estă sau (aină !ătuită ) • Salopetă) • 4apcă) • +arabina automată) • Suport de ancorare fle ibil) • +. Ec&ipa"e#' i#di(id al de pro'ec!ie: • *ănu%i de protecţie electroi$olante #/0 ) • +i$me electroi$olante #/0) • +ască de protecţie cu !i$iera ) • +entură de siguranţă ) • 1c(elari de protecţie ) • +api%on & iarna c.• • • • in ca$ul efectuarii unor lucrari necorespun$atoare in domeniul sau. 11.rlig de ancorare) • *ijloc de legare fi . ramanand la dispo$itia angajatorului.%. reglabil. remedia$a pe propria raspundere deficientele constatate de angajator sau de beneficiarul lucrarii si se incadrea$a in timpul de e ecutie necesar pentru predarea lucrarilor ) nu consuma in timpul programului de lucru bauturi alcoolice sau alte substante care pot sa. .

CONSECINTA MA)IMA PREVI4I.nă la mane!rarea sau de$i$olarea cablurilor de forţă %i iluminat precum %i la manipularea %i repararea ec(ipamentelor electrice. IMPARATUL ROMANILOR S. la inter!enţiile la ec(ipamentele de acţionare electrică &motoare. TARCEA IOAN. răsturnării pieselor.. ?@. *ISA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE E)PUSE: 1 DEPARTAMENT : E)ECUTIE POSTULUI DE MUNCA DURATA E)PUNERII: 5(6 7 sc(imburi POSTUL DE MUNCA : ELECTRICIAN EC+IPA DE EVALUARE: i#. I0* :.. la mane!rare (ebluri.repre/e#'a#' l cra'ori . :. subansamblelor depo$itate necorespun$ător. stri!ire membre din cau$a alunecării.uri de contact. apariţia accidentală a tensiunii de la grupul electrogen. $ile IN3. 9.C.III I0* :.ILA CLASA DE 5RAVITATE 8 7 *ACTORI DE RISC MECANIC MI6LOACE DE PRODUC7IE *ACTORI DE RISC TERMIC *ACTORI DE RISC C+IMIC 9 7. separatoare) . Arsuri termice pro!ocate de contactul cu suprafaţa fierbinte a unor subansamble.A.TIRI. >rindere m.4. lo!ire corp. tăiere m. antrenare. $ile 9 9 9 : RISCNIVEL DE < 9 : 9 4 9 9 UNITATEA: S. <. 00000000000000000000 COMPONENTA *ACTORII DE *ORMA CONCRETA DE MANI*ESTARE A *ACTORILOR SISTEMULUI RISC DE RISC DE MUNCA IDENTI*ICATI 1 de2criere.L.OI MIRCEA.MICLEA IOAN. =ucrul cu substanţe caustice C spra-. in timpul e ecutării sarcinii de muncă. 4.dr. A#+#S 4 9 4 9 B PRO.4. 4 9 4 9 I0* :.uri degresante %i spra-. motoare etc.nă. : I0* :. rostogolirii. Surprinderea de către arcul electric la : . aparitia accidentala a tensiunii in sarcina.LEOCA VICTORIA . =o!ire.R. . 2nţepare.ILITATECLASA DE . a materialelor. cuplaje'.para"e'rii3 .4.4.

4. gr III A#+#S A#+#S I0* :. Ne"ntreruperea tensiunii "n ca$ul lucrărilor ce necesită acest lucru. I0* :. *ane!re gre%ite: mane!rarea "n sarcină sau "n regim de scurtcircuit a separatoarelor %i6sau neidentificarea corectă a părţilor din instalaţii. Afecţiuni ale urec(ii.MEDIUL DE MUNCĂ *ACTORI DE RISC *I4IC B. (ipoacu$ie datorită $gomotului produs de ec(ipamentele de munca. scule fără m.#lectrocutare datorită ne!erificării periodice a mijloacelor de protecţie. 7B.t cea admisă prin norme.. forţate. 78. SUPRASOLICITARE 79. deci$ii dificile "n timp scurt) . =ucrul "n condiţii de stres cau$at de: PSI+ICĂ .4.nere electroi$olante. ritm de muncă mare) . 75. *ontări gre%ite a cone iunilor electrice &instalaţii de iluminat. con%tienti$area riscului de electrocutare.'. panouri de acţionare. 7<. 5. etc. reparaţiilor.Accidente datorita neutili$arii mijloacelor de protecţie %i6sau utili$area sculelor deteriorate sau impro!i$ate &!i$ieră de protecţie. musculo. efort static la efectuarea re!i$iilor. etc. motoare electrice. 7D. *ontarea scurtcircuitoarelor mobile fără !erificarea prealabilă a lipsei tensiunii. 7. 758 $ile A#+#S A#+#S A#+#S 9 4 B B 9 < 9 7 7 4 : : : : 9 SARCINA DE MUNCĂ E)ECUTANT D. AC7IUNI 5RE8ITE 7:. "n spaţii greu accesibile. 0emperatura aerului scă$ută "n anotimpul rece &lucrul "n aer liber'.Utili$area indicatoarelor de tensiune cu un singur sistem de a!erti$are &optic' "n locul detectoarelor cu dublă semnali$are. Apropierea de instalaţiile aflate sub tensiune la o distanţă mai mică dec. $ile I0* 4. transportul sarcinilor grele. SUPRASOLICITAE 77.' 74. a lucrului "n spaţii "nguste. $ile IN3. Afecţiuni ale sistemului osteo .. etc. #lectrocutare prin atingere directă din cau$a nesincroni$ărilor de operaţii "ntre electricieni la efectuarea *ACTORI DE RISC ELECTRIC : : : B B B 7 7 7 : : : A#+#S A#+#S A#+#S A#+#S B B B B 7 7 7 7 : : : : . articular din *I4ICĂ cau$a po$iţiilor de lucru !icioase.

4. A#+#S A#+#S A#+#S B 9 B B B 9 9 7 7 9 4 9 : : 4 A#+#S B 9 4 . panouri de comandă. 9.. Aeplasări. +ădere de la "nălţime prin de$ec(ilibrare.' . s. la deplasarea de la un loc de muncă la altul. alunecare. 98. Accidente de traseu datorita nerespectării regulilor de circulatie. !erificarea lipsei tensiunii. alunecare la efectuarea de reparaţii. 97. a%e$area plăcuţelor a!erti$oare.a.etc. părţi sub tensiune. etc. A#+#S I0* :. lucrări. staţionări "n $one periculoase &ec(ipamente "n funcţiune. +ădere la acela%i ni!el prin "mpiedicare.' 94.nt. 99. 9:. montarea dispo$iti!ului de scurtcircuitare %i legarea păm. mijloace de ridicat %i transport auto.OMISIUNI de mane!re. de$ec(ilibrare. 1miterea unei operaţii la efectuarea unor mane!re "n instalaţiile electrice &scoaterea de sub tensiune prin desc(iderea %i blocarea separatorilor. #lectrocutare prin atingere directă sau indirectă la motoare.

<=> 9. &: : ' G4& 4 4 ' 99: Nr119 ::::::::::::::: 9 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9 ::::::: 9 %-. ni!elul de risc pentru factorul de risc Hi I . ni!elul de risc global al postului de munca ri C rangul factorului de risc H i I @i .45 in care: Nr . : G4 4 B: E ri iF7 N r 77F :.8. < 9 G 7.AL AL POSTULUI DE MUNCA ESTE : 9. E ri @i i F7 <& 9 9 ' G 7.NIVELUL DE RISC 5LO.

9 9.n C numarul factorilor de risc identificati la postul de munca UNITATEA: S. 2nţepare. IMPARATUL ROMANILOR S. stri!ire membre din cau$a alunecării. >ermanent Angajator Angajat. rostogolirii. @espectarea strictă a procedurilor de lucru %i a instuctiunilor de securitate si sanatate in munca. fi$iologice a lucratorilor.7. :.L. Asigurarea pieselor de sc(imb "n rastele. *ACTORI DE RISC NIVEL DE RISC MĂSURI PROPUSE NOMINALI4AREA MĂSURII TERMENE 7. maga$ii. DEPARTAMENT: E)ECUTIE POSTUL DE MUNCA: ELECTRICIAN *I8A DE MĂSURI PROPUSE RASPUNDERI Nr. cu m. 7.nă. Instruirea %i !erificarea cuno%tinţelor fiecărui lucrator Angajat. 9. =o!ire.necile salopetelor prinse %i !or respecta distanţele de siguranţă "n $ona organelor de ma%ini "n mi%care. tăiere m.7. :.9.R. # ecutanţii !or purta #I> corespun$ător. răsturnării pieselor. 3erificarea periodică a stării psi(o. cu m. la inter!enţiile la ec(ipamentele de acţionare electrică &motoare. antrenare.nere de dimensiuni %i forme care să permită prinderea lor sigură. a materialelor. 7.9.7. >ermanent Angajator . lo!ire corp. 9. >ermanent Angajator Angajat. piesele de sc(imb !or fi asigurate "mpotri!a căderii acestora.C. >rindere m. cr'. =a inter!enţia făcută la locurile de muncă cu pericol de cădere de la "nălţime. pre!ă$ute pentru piese sc(imb.nă la mane!rarea sau de$i$olarea cablurilor de forţă %i iluminat precum %i la manipularea %i repararea ec(ipamentelor electrice : 9 7. subansamblelor depo$itate necorespun$ător.:. "n atelierul electric. :.9. cuplaje'. Aotarea %i utili$area sculelor corespun$ătoare sarcinii de muncă.

Surprinderea de către arcul electric la : . >ermanent psi(o. 2nlocuirea mijloacelor de protecţie u$ate sau a celor cu termen de !alabilitate e pirat. B. 78.9. testaţi cu pri!ire la cunoa%terea pre!ederilor I.. pri!indprocedurile de lucru. motoare etc. @espectarea instrucţiunilor de lucru %i SS* la locul de muncă. Arsuri termice pro!ocate de contactul cu suprafaţa fierbinte a unor subansamble. >ermanent Angajator 9 <..4 #fectuarea controlului medical la angajare %i periodic conform legislatie in !igoare. +onducătorii locului de muncă !or acorda #I> corespun$ător.inilor. +onducătorii locului de muncă !or !erifica $ilnic starea Angajat. <.:. 5. . # ecutanţii !or fi instruiţi.&paletă !entilator.7. +onducătorii locului de muncă !or instrui lucratorii cu pri!ire la obligati!itatea cunoa%terii %i respectării instrucţiunii proprii de securitate si sanantate "n munca specifice lucrărilor e ecutate. >ermanent Angajator Angajat. >ermanent Angajator Angajat.. Utili$area indicatoarelor de tensiune cu : Angajat. "n 9 Angajat. . >ermanent Angajator : 5. .9. 1bligati!itatea purtării antifoanelor la locul de muncă cu $gomot mai mare de 5B Ab. Afecţiuni ale urec(ii.7.9.:.>. separatoare) .9. D. in timpul e ecutării sarcinii de muncă.S.uri de contact. fi$iologică a tuturor lucratorilor) Angajator 4. >ermanent .*. 3erificarea ec(ipamentelor din dotare %i reali$area Angajat. . #lectrocutare datorită ne!erificării periodice a mijloacelor de protecţie. <. B..:. la mane!rare (ebluri.7 Utili$area %i dotarea cu ec(ipament de protectie corespun$ator. D.9. >ermanent Angajator Angajat.7. : 78. #fectuarea controlului medical periodic. 5.. 0emperatura aerului scă$ută anotimpul rece &lucrul "n aer liber'.7. (ipoacu$ie datorită $gomotului produs de ec(ipamentele de munca. =ucrul cu substanţe caustice C spra-.9.S. Se !or acorda e ecutanţilor care intră "n contact cu substanţe iritante creme de protecţie a m.7. cuţitul de decojire cablu electric' 4. : D. Aotarea %i utili$area #I> conform normati!ului. B. . apariţia accidentală a tensiunii de la grupul electrogen. Se !or dota lucrătorii cu #I> contra $gomotului &antifoane'.7. B. 3erificarea tuturor mijloacelor de protecţie D. #liminarea surselor de curent de aer. uri degresante %i spra-. 4 4. aparitia accidentala a tensiunii in sarcina.@etragerea %i casarea mijloacelor de protecţie necorespun$ătoare.

reparaţiilor.nd te(nic nu se poate reali$a scoaterea instalaţiei de sub tensiune.. articular din cau$a po$iţiilor de lucru !icioase. Aotarea si utili$area #I> corespun$ător. >ersonalul "%i !a desfăsura acti!itatea numai "n locurile pentru care a fost instruit. marcate corespun$ător. 7:. con%tienti$area riscului de electrocutare.7.7. *ane!re gre%ite: mane!rarea "n sarcină sau "n regim de scurtcircuit a separatoarelor %i6sau neidentificarea corectă a părţilor din instalaţii. iluminat. 74. "ntrerupătoare. "n spaţii greu accesibile. Necertificate.!erificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit) Angajat. deci$ii dificile "n timp scurt) . Afecţiuni ale sistemului osteo. identificabile.:. 3erificarea stării de sănătate a personalului. 79. >ermanent Angajator : 74.7.9. Angajator Angajat.9. 2nlocuirea ec(ipamentelor necertificate. Aispo$iti!ele de pornire ale ec(ipamentelor de la tabloul de comandă trebuie să fie !i$ibile. Sc(imbarea locului de munca pentru personalul găsit necorespun$ător la controlul medical periodic) 79.musculo. motoare electrice. Asigurarea personalului corespun$ător C ec(ilibrat psi(ic %i cu refle e bune. forţate. 78. 78. 7:. 7:. >ermanent Angajator . 79.4eful lucrării !a !erifica permanent toate mane!rele.9. 77.. panouri de acţionare etc. >ermanent Angajator Angajat. #ste inter$isă utili$area defectuoasă a instalaţiei de forţă. fără capace la bornă. #fectuarea controlului medical anual %i a celui psi(ologic.identificarea instalaţiei sau a părţi din instalaţie la care urmea$ă a se lucra) . Inter$icerea efectuării operaţiilor cu ec(ip.:. motoare. ritm de muncă mare) . @espectarea sarcinilor de muncă pre!ă$ute "n fi%a postului. #fectuarea controlului medical la angajare si periodic.9. 74. 9 : certificării celor care nu "ndeplinesc această cerinţă. etc.:. 7:.:. *ontări gre%ite a cone iunilor electrice &instalaţii de iluminat. efort static la efectuarea re!i$iilor. transportul sarcinilor grele. a lucrului "n spaţii "nguste.un singur sistem de a!erti$are &optic' "n locul detectoarelor cu dublă semnali$are. : 7:.Atunci c.9. >ermanent Angajator Angajat. 77. 79.4.7. =ucrul "n condiţii de stres cau$at de: . pri$e. 77. 7:. Se !or "nlocui cablurile electrice care nu sunt corespun$ătoare. 77. do$e.'. se !a reali$a $ona de lucru prin: .

identificabile %i marcate corespun$ător. 7.. Aispo$iti!ele de pornire ale ec(ipamentelor de la tabloul de comandă trebuie să fie !i$ibile.*.. 7. #lectrocutare prin atingere directă din cau$a nesincroni$ărilor de operaţii "ntre electricieni la efectuarea de mane!re. "n ba$a unei dispo$iţii de ser!iciu scrisă.S.7. *ontarea scurtcircuitoarelor mobile fără !erificarea prealabilă a lipsei tensiunii.:.' 7D. : . : 7B.Aotarea %i utili$area de #I> corespun$ător &mănu%i %i ci$me electroi$olante.4.nere electroi$olante.1rice inter!enţie la operaţiile de mane!ră "n locurile de transformare se !a face "n conformitate cu sarcina de ser!iciu. Aotarea %i utili$area de #I> corespun$ător &mănu%i %i ci$me electroi$olante. 7D.# ecutantul !a !erifica "nainte de "nceperea lucrului instrucţiunea de lucru pentru lucrarea pe care o are de reali$at) 7<. >ermanent Angajator Angajat. 7<..'. Nu se !a inter!eni la instalaţiile electrice decat cu ec(ipamente %i #I> !erificate %i certificate.7. 7B. !i$ieră de protecţie. >ermanent Angajator Angajat. +onducătorii locurilor de muncă !or accepta la programul de muncă doar e ecutanţii care respectă pre!ederile I. 7B.S. : 7D.t cea admisă prin norme.#lectricieni !or respecta sarcina de muncă %i măsurile te(nice de securitate si sanatate "n munca la e ecutarea lucrărilor cu scoatere de sub tensiune a instalaţiile electrice "n e ploatare.7.9. 75.9. scule fără m.>. : 7<. Apropierea de instalaţiile aflate sub tensiune la o distanţă mai mică dec. +onducătorul locului de muncă !a efectua instructajul periodic al personalului.asigurararea impotri!a accidentelor de natura neelectrica.delimitarea materiala a $onei de lucru) . 7<. >ermanent Angajator Angajat.7. 75.. >ermanent Angajator Angajat. 1rice inter!enţie la instalaţia electrică de forţă %i iluminat se !a face de personalul autori$at. >ermanent Angajator . #fectuarea controlului medical la angajare %i periodic. 7. etc. 2n ca$ul mane!relor pentru pornirea ec(ipamentelor. etc. !i$ieră de protecţie.9.7.9. etc.7.9. 7. 1rice inter!enţie trebuie făcută dacă ec(ipamentul este pre!ă$ut cu dispo$iti!e complete %i corespun$ătoare de comandă care să permită pornirea sau oprirea lor "n condiţii de securitate. : 75. Ne"ntreruperea tensiunii "n ca$ul lucrărilor ce necesită acest lucru.'. Angajat.. dată de conducătorul ierar(ic. Accidente datorita neutili$arii mijloacelor de protecţie %i6sau utili$area sculelor deteriorate sau impro!i$ate &!i$ieră de protecţie.:.

9. acces.t $iua c. etc.. 99. >ermanent Angajator . panouri de comandă. alunecare la efectuarea de reparaţii. 98.9. : 9:. u%ile dintre acestea trebuie să fie libere de orice obstacol.4. a pri$elor %i reţelelor electrice. alunecare. 4 97. Angajat.:.7.4. #lectrocutare prin atingere directă sau indirectă la motoare electrice.7. >ermanent Angajator Angajat. etc. @emedierea imediată a defecţiunilor constatate. instruirea personalului pri!ind respectarea acestora) 97.Jiecare loc de muncă !a fi iluminat corespun$ător at. 99. 98. 99.'. +ădere la acela%i ni!el prin "mpiedicare. !or fi marcate cu indicatoare de securitate %i personalul !a fi instruit "n acest sens. staţionări "n $one periculoase &ec(ipamente "n funcţiune.:. la deplasarea de la un loc de muncă la altul. >ermanent Angajator Angajat.3erificarea $ilnică a legăturilor de nul de protecţie %i "mpăm. de$ec(ilibrare. a re$istenţelor i$oloţiilor electrice.:.4.3erificarea $ilnică "nainte de "nceperea lucrului a stării psi(o.+ăile de circulaţie.se ordinea %i curăţenia) 97. uscate. Aeplasări. >ermanent Angajator Angajat.9.98. 9:. 98. Aotarea si utili$are ec(ipamentului de protectie corespun$ator lucrului la inaltime &centura de siguranta. astfel "nc. 97. casca'. 98. Konele de lucru unde acţionea$ă electricienii !or fi tot timpul curăţate. mijloace de ridicat %i transport : personalul din $onă !a fi atenţionat. 99.7.fi$iologice a personalului. lucrări. Aotarea %i utili$area de #I> corespun$ător &mănu%i %i ci$me electroi$olante. 98. 0oate locurile de inter!enţie a electricienilor !or fi bine iluminate %i marcate.ndu. #fectuarea controlului medical la angajare %i periodic. 0oate locurile de muncă situate la "nălţime !or fi pre!ă$ute cu balustrade de protecţie pentru e!itarea căderii "n gol. "n conformitate cu condiţiile de lucru .7.ntare. +ădere de la "nălţime prin de$ec(ilibrare. 9 99.t %i noaptea.. păstr.Amplasarea indicatoarelor de securitate "n locurile care pre$intă pericole. 0oate locurile de muncă care pre$intă pericole de cădere "n gol. !i$ieră de protecţie.t să fie utili$ate permanent fără nici o dificultate) 97. părţi sub tensiune. I$olarea corespun$ătoare pentru pre!enirea infiltraţiilor de apă. eliberate de aparate %i dispo$iti!e care nu sunt necesare.

+ăile de acces !or fi iluminate corespun$ător %i marcate conform normelor "n !igoare. montarea dispo$iti!ului de scurtcircuitare %i legarea păm. 94.9. 9:. Accidente de traseu datorita nerespectării regulilor de circulatie. Angajat. personalul de deser!ire se !a interesa de situaţia din teren pri!ind starea ec(ipamentelor de munca.7. a%e$area plăcuţelor a!erti$oare. 94.. marcate corespun$ător. Instruirea periodica a lucratorilor cu pri!ire la notiunea Angajator de HAccident de munca de traseuI.nt. 9. 4 9:.4. 4 .auto. !erificarea lipsei tensiunii. 9. 94. 9:. >e timp de noapte se !a asigura un iluminat fi %i portati! corespun$ător la locul inter!enţiei. Angajator 94.etc.9. >ermanent 9.'. 1miterea unei operaţii la efectuarea unor mane!re "n instalaţiile electrice &scoaterea de sub tensiune prin desc(iderea %i blocarea separatorilor. identificabile.:.Aispo$iţiile de pornire ale ec(ipamentelor de munca Angajat. Kona "n care se inter!ine !a fi delimitată %i marcată. >ermanent trebuie să fie !i$ibile.7. @espectarea cu strictete a regulilor de circulatie.' .9.0abloul de comandă !a fi permanent supra!eg(eat %i deser!it de o persoană instruită "n acest scop. 2nainte de pornirea centrali$ată. s.:...a.